DIO Mellemøsten ZBC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIO Mellemøsten ZBC - 2013"

Transkript

1 DIO Mellemøsten ZBC

2 Hvornår gør vi hvad? Tidsplan Undervisning i DIO: Uge 5 og 6. Se dit skema i lectio. Refleksions-skrivning: Hver dag (fra d. 31. til d. 7.) skal du skrive og aflevere en refleksion over de foredrag og workshops dagen har budt på. Refleksionerne skal afleveres i fronter (hh3x afleveringsmappe klasse/ugedag) Valg af fag: Fredag d. 8. februar inden skal du vælge de to fag du vil arbejde med i din dio-synopsis Vejledning: Når du har valgt fag, får du tilknyttet to vejledere til synopsis-forløbet. Synopsis-skrivning: Til og med Uge 10 (d. 4. og 5. marts er skrivedage) Aflevering af synopsis: Fredag d. 8. marts Karakterer: Standspunktskarakterer gives af dine vejledere inden eksamen (sammen med de andre karakterer) Eksamen: Mellem d. 23. maj og d. 26. juni.

3 Foredrag og workshops under DIO Eksterne foredragsholdere fra SDU og KU De arabiske revolter i : hvad sker der og hvad er konsekvenserne? V. Studieleder, lektor, ph.d. v. Center for Mellemøststudie, SDU, Peter Seeberg For to år siden havde ingen forestillet sig, at udviklingen ville ændre de politiske forhold i en række mellemøstlige lande, hvor autoritære ledere enten er faldet eller vakler. Fælles for oppositionen - fra Tunesien til Syrien har været kravene om frihed, demokrati og økonomisk fremgang for hele befolkningen. Hvad er de mest sandsynlige scenarier? Foredraget vil klarlægge, hvad der er foregået og hvorfor, samt give et bud på den sandsynlige udvikling i Mellemøst-regionen. Foredraget varer en time og er for hele årgangen fredag d. 1. februar Kvinder i Irak V. Ekstern lektor i arabisk v. Center for Mellemøststudier, SDU, Saliha Marie Fettah Foredraget handler om kvindeliv i Mellemøsten med fokus på kvindernes situationer i Irak før og efter de to golfkrige. Der kastes lys over, hvordan krigene og efterkrigstinden har påvirket kvindernes livssituation, og fremtidsudsigterne for Iraks kvinder under det nye demokrati vil blive diskuteret. Foredraget varer en time og er for hele årgangen tirsdag d. 5. januar Dialog med Mellemøsten V. Professor mso v. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, K.U. Jacob Skovgaard-Petersen Siden årtusindskiftet har Danmark haft en officiel politik om at fremme dialog om reformer i den Arabiske Verden. Mange danskere har været involveret i en sådan dialog, som både har været politisk, religiøs og kulturel. Foredraget vil skitsere, hvad man har gjort, og diskutere hvad det betyder. Hvem kan man have dialog med, hvad kan man opnå, og hvordan skal det gøres? Giver religiøs dialog mellem kristne og muslimer nogen mening? Og er dialog altid af det gode? Foredraget varer en time og er for hele årgangen fredag d. 1. februar Menneskerettigheder i Mellemøsten med fokus på Ægypten V. projektleder, Institut for menneskerettigheder, Ashraf Mikhail Foredraget varer en time og er for hele årgangen mandag d. 4. januar

4 DIO-foredrag og workshops v. adjunkter og lektorer på ZBC Introduktion til DIO V. adjunkt Hanne Vendelbo Madsen, lektor Marianne Bidstrup og bibliotekar Christina Petersen I første del laves en kort introduktion til Mellemøstens historie og kultur, hvorefter der vises dokumentarfilm om, hvordan nogle af Mellemøstens brændpunkter er blevet grundlagt gennem europæisk indblanding. I anden del bliver nogle vigtige studieteknikker og en række samfundsvidenskabelige/ samfundsøkonomiske metoder og humanistiske metoder gennemgået med inddragelse af eksempler, og Christina åbner for Student Toolbox og viser relevante og seriøse kilder, og gennemgår eksempler på litteratursøgning. Foredraget varer to time og er for hele årgangen torsdag d. 31januar Olie International økonomi v. adjunkt Sune Gjerding Foredraget om olie sætter fokus på oliens betydning for verdensøkonomien. Olien, der også kaldes det sorte guld, har igennem tiden gjort nogle lande/familier rige, og har, for den vestlige verden, til tider betydet, at højkonjunktur pludselig forvandles til krise. Vi vil her ud over søge forklaringer på, hvorfor oliens pris varierer meget. Foredraget varer en time og er for hele årgangen. Tyrkiet International økonomi og engelsk v. adjunkt Henriette Andersen og adjunkt Ewa Schlünssen Foredraget om Tyrkiet er et eksempel på et tværfagligt forløb, der involverer fagene International Økonomi og Engelsk. Vi fokuserer på økonomi og kultur, med det formål at belyse forskellige aspekter i diskussionen om Tyrkiets fremtidige optagelse i EU. Centrale temaer er demografi, nyeste historie, kulturteori, økonomiske nøgletal, udenrigspolitik, EU og den Kurdiske minoritet. Foredraget varer en time og er for hele årgangen. Engelsksproget litteratur i Mellemøsten Engelsk v. lektor Helene Rebien Dreyer I workshoppen vil en række romaner/film blive præsentret, med henblik på at inspirere til, hvordan en engelsksproget roman/film kan indgå i din DIO-opgave. Gennem arbejdet med litteraturen vil vi se på, hvordan fiktionen belyser nogle centrale temaer så som kvindens stilling i en traditionel islamisk kultur, mødet mellem islamisk og vestlig kultur, forholdet mellem sociale klasser, krig og krise. Workshoppen varer to timer og er for to klasser ad gangen. USA s udenrigspolitik med vægt på retorisk/sproglig analyse af taler Engelsk v. adjunkt Heidi Lykke Christensen, lektor Anne Mette Nielsen, adjunkt Lars NilssonWorkshoppen indeholder en gennemgang af amerikansk udenrigspolitik og en kort introduktion til de retoriske virkemidler. Efter introduktionerne arbejdes med analyse af to kendte taler. Workshoppen varer to timer og er for to klasser ad gangen. Palæstinakonflikten Historie v. adjunkt Lars Nilson Et brændpunkt i Mellemøsten var og er Palæstina konflikten. Hvem skal Palæstina tilhøre og hvem tilhører det? Disse simple spørgsmål deler vandene i Mellemøsten og store dele af den øvrige verden. Kan man løse Palæstina konflikten, vil mange andre konflikter og kriser i Mellemøsten også forsvinde. Hvorfor er denne konflikt tilsyneladende så uløselig? Hvem er skyld i problemerne? det er dét, foredraget om Palæstina konflikten handler om. Foredraget varer en time og er for hele årgangen tirsdag d. 5. februar Afghanistan Historie v. adjunkt Jesper Valdemar Fischer Foredraget indeholder en kort gennemgang af højdepunkter fra Afghanistans historie; Englands erobringsforsøg i 1800-tallet, USSR s invasion, borgerkrigen, Taliban-styret, 9/11 og ISAF styrkens indsats i dag. Der er fokus på de store kulturelle, religiøse og etniske forskelle, der hersker i Afghanistan. Endvidere inddrages Danmarks rolle i den nuværende krig. Foredraget varer en time og er for hele årgangen tirsdag d. 5. februar

5 Litteraturen i Mellemøsten Dansk v. adjunkt Bianca W. Johannson og lektor Marianne Bidstrup Litteraturen i Mellemøsten handler om den udvikling, litteraturen har gennemgået, især set i sammenhæng med Mellemøstens historiske udvikling fra verdens navle over kolonialiserede lande til panarabismen og til sidst i dag, så vi starter med de ældste eventyr og ender med den nyeste litteratur. Workshoppen består dels af et oplæg om litteraturens udvikling, dels skal I selv arbejde med at analysere nogle tekster fra forskellige mellemøstlige lande ud fra de begreber, I har læst og hørt om i oplægget. Workshoppen varer to timer og er for to klasser ad gangen. Medier i Mellemøsten Dansk v. adjunkt Jesper Valdemar Fischer og adjunkt Ulrik Lyngaard Der indledes med en præsentation af mediernes udvikling i Mellemøsten, fra TV et frem til web 2.0. Fokus er på mediernes rolle i Mellemøsten som analyseres via en afsender-modtagermodel. Udviklingen fra en traditionel afsender-modtager situation til en moderne (demokratisk) afsender-modtager situation har næppe haft så stor betydning andre steder i verden som i Mellemøsten. Der er indlagte arbejdsopgaver undervejs. Workshoppen varer to timer og er for to klasser ad gangen. Indvandring fra Tyrkiet til Forbundsrepublikken Tyskland Tysk v. adjunkt Lone Poulsen Mezzadri, adjunkt Ann-Britt Østdahl, lektor Lisbeth Vorbeck, lektor Anne Mette Nielsen Tyskland omtales som Tyrkiets potentielt fjerdestørste valgkreds, fordi tyrkere udgør den største gruppe af indvandrere i Tyskland. Op mod 3 millioner personer med tyrkisk baggrund er i dag bosiddende i Tyskland, og de har haft indflydelse på dagens Tyskland. Vi ser på tyrkernes historie i Tyskland og hvilken indflydelse andelen af tyrkere har haft på hvordan virksomheder markedsfører sig i Tyskland. Derudover vil vi se på hvordan nogle tyskere med Thilo Sarazzin i spidsen synes, indvandringen i Tyskland er ved at nedbryde landet indefra. Vi slutter med et eksempel på tyrkere i Tysklands aftryk på tysk litteratur. Workshoppen varer en time og er for alle, som har eller har haft tysk på HHX tirsdag d. 5. februar Den arabiske verdens indflydelse på og betydning for Spanien Spansk v. handelsoverlærer Tove Christensen og handelsoverlærer Christina Klink Foredraget falder i to dele. I den første del er der fokus på det historiske perspektiv, hvor sammenhængen mellem den arabiske verden og Spanien vil blive belyst. Foredragets anden del vil kaste lys over de sociale, økonomiske og politiske konsekvenser af migrationen i Spanien i dag. Til slut vil vi give jer et eksempel på en synopsis, hvor spansk indgår som det ene fag. Foredraget varer en time og 45 min. og er for alle, som har eller har spansk fredag d. 1. februar. Uighurerne i Xingjiang provinsen Kinesisk v. adjunkt Søren Dehn og adjunkt Cathrine Strange Foredraget handler om en mellemøstlig kultur er under pres af selvsikre og fremgangsrige kinesere. I takt med Kinas økonomiske vækst har en blanding af kinesisk nationalisme og mangel på råvarer presset det kinesisktyrkiske folk Uighurerne til demonstrationer og bombeattentater både i deres hjemprovins Xinjiang, men også i hovedstaden Beijing. Uighurerne er splittet mellem to vækstcentre: Tyrkiet og Kina. De taler et tyrkisk sprog, er muslimer og føler sig knyttet til de andre tyrkiske folk i Centralasien, men er samtidig nødt til at følge de kinesiske spilleregler, hvis de vil have succes. Foredraget varer en time og 45 min. og er for alle, som har Kinesisk fredag d. 1. februar Islam Historie v. adjunkt Hanne Vendelbo Madsen Det er vanskeligt at tale om en mellemøstlig kultur. Det der især får Mellemøsten til at hænge sammen kulturelt er islam. I foredraget ser jeg på, hvad religion er, og hvad religionernes funktion er. I får et indblik islams historie, islams teologi, sharia-retten og islams rolle i forskellige mellemøstlige samfund. Foredraget varer en time og er for én klasse ad gangen

6 I skal: arbejde som studerende sørge for, at tage gode notater fra alle de foredrag og workshops I skal deltage i aflevere refleksioner over et nærmere bestemt emne fra dagens foredrag og workshops hver dag (6 refleksioner i alt). Forudsætningen for gode refleksioner er gode notater og refleksionerne indgår i bedømmelsen! finde en problemstilling, som I vil arbejde med og skrive synopsis om (I er meget velkomne til at begynde at tænke over det allerede nu). udarbejde en synopsis, som skal afleveres i uge 10. muligvis til mundtlig prøve i jeres problemstilling. Hvis I ikke skal til eksamen, vil det være jeres årskarakter der tæller og den er, som nævnt, især baseret på jeres refleksioner.

7 Hvad er en refleksion? Refleksion betyder tilbagekastning (af lyd/lys). Når du reflekterer, lader du det du netop har lært spejle sig i det, du allerede ved, vender og drejer det, ift. det du er interesseret i, og tilbagekaster det på skrift (som du uploader i fronter inden kl. 23). Hvad er en synopsis? En synopsis kan karakteriseres som en tekst, der ikke kan stå alene, men som forudsætter en senere uddybning i en mundtlig præsentation og efterfølgende dialog. Synopsen udgør med andre ord ikke en fuldstændig besvarelse af en opgave, men en koncentreret udgave heraf. Den ledsagende mundtlige fremlæggelse struktureres ved hjælp af synopsen. Synopsis er en sammenfatning af et projekts formål og indhold. Den er en oversigt over, hvad projektet skal handle om, og skal fungere som det faste holdepunkt for arbejdet med projektet. Synopsis kan egentligt først udarbejdes, efter at man har sat sig grundigt ind i emnet. Den skal være på 3-5 sider. Den kan opfattes som et talepapir og en hjælp ved en mundtlig eksamen, hvor den danner udgangspunkt for:. en uddybende samtale om emnet. en samtale om problemstillingerne i det berørte forløb En synopsis skal indeholde følgende punkter: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Indledning og problemformulering, opgaveformulering (redegørelse, analyse/ undersøgelse, vurdering/diskussion/perspektivering) 4. Metodebeskrivelse og overvejelser 5. Undersøgelse (Besvarelse af problemformulering og opgaveformulering i koncentreret form i korte sætninger i stikordsform) 6. Konklusion 7. Litteraturliste (Kildefortegnelse) 8. Evt. bilag

8

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU

Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU 69.558 Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU Udarbejdet af: Studienummer: z090146 Læreruddannelse, København, 2013 Z090146 2/36 Bachelor projekt i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning til faget samfundsfag

Vejledning til faget samfundsfag Vejledning til faget samfundsfag almen voksenuddannelse Samfundsfag 2 Indhold Indledning... 4 1. Identitet og formål... 5 1.1 Identitet... 5 1.2 Formål... 5 2. Faglige mål og fagligt indhold... 7 Niveau

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere