Skole for Kirke & Teologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole for Kirke & Teologi"

Transkript

1 Skole for Kirke & Teologi 2015/2016

2 Skole for Kirke og Teologi Sæsonen Skole for Kirke og Teologi bygger på et samarbejde mellem alle menighedsråd i Svendborg Provsti. I sæson tilbyder vi en temarække, som behandler nogle hotte emner. Vi har kaldt temarækken for Brændpunkter. Dertil kommer 4 studiekredse om aktuelle og spændende emner, og endeligt vil der blive afholdt et Carl Nielsen arrangement med foredrag og koncert her i efteråret. Temarækken behandler et af tidens teologiske, politiske og etiske brændpunkter i de første 3 foredrag. I det sidste foredrag ser vi på folkekirkens udvikling, hvor de klassiske brændpunkter måske er under pres, og hvad er der så tilbage? En spændende problemstilling, som vil blive taget under behandling. Hvis man vil fordybe sig i et emne i en mindre kreds, er der også mulighed for det. Vi har valgt følgende emner i efteråret, nemlig om 1) Nyere kirkekunst samt 2) Det kvindelige i gudsbilledet og kvindelige disciple; i foråret er der studiekredse om 1) Trosbekendelsen (med fokus på nedfaret til dødsriget...opstanden fra de døde ) og 2) Luthers teologi. Både foredrag og emnekredse er lagt i hænderne på uhyre kompetente mennesker. Dertil kommer så en markering af den store fynske komponist Carl Nielsen, som fejres i hele Danmark her i år, fordi det er 150-året for hans fødsel. Vi lægger op til både foredrag om Carl Nielsen og koncert med hans helt enestående musik. Arrangementerne er åbne for alle. Velkommen til endnu en god og lærerig sæson med et nyt og spændende program. Velkommen til dig, som har været en trofast deltager gennem mange år og til dig, som nu vil se, hvad Skole for Kirke og Teologi kan byde på. Der venter alle en rigtig god sæson Liselotte Kirkegaard Skolens styrelse Liselotte Kirkegaard Annie Løvig Thomassen Jane Fromberg Gunnar Henriksen Gerda Hansen Birte Langelund Sognepræst, Gudme-Brudager pastorat Sognepræst, Gudbjerg sogn Sognepræst, Oure-Vejstrup-Lundeborg Pastorat Gudbjerg menighedsråd Ø. Skerninge menighedsråd V. Skerninge-Ulbølle-Hundstrup menighedsråd 2

3 Komponisten Carl Nielsen år mandag den 26. oktober i Vor Frue Kirke Carl Nielsen ( ) er uden sammenligning den mest kendte og anerkendte danske komponist gennem tiderne. Hans værk spænder vidt fra en elitær, symfonisk musik til folkelige sange som Jeg ved en lærkerede og Jens Vejmand, fra Blæserkvintetten til Fynsk Forår. Denne store spændvidde og det, at han var lige dedikeret til alle sider af sin produktion, er en af nøglerne til at forstå hans betydning i dansk musikliv. Men hvem var han, denne Carl Nielsen? Museumsinspektør Ida-Marie Vorre, Carl Nielsen Museet, tegner et portræt af både manden og komponisten. De biografiske nedslag suppleres med eksempler fra hans righoldige musikalske produktion. I 2015 fejres 150 året for Carl Nielsens fødsel såvel i Danmark som i udlandet. Vi skal gøre status over Carl Nielsens position i samtiden som i dag og se nærmere på, hvordan hans jubilæum markeres. Det hele krydres med fællessang og anekdoter. Ida-Marie Vorre (f. 1977) er uddannet cand. mag. i musik fra Aalborg Universitet. Siden februar 2006 an sat som museumsinspektør ved Odense Bys Museer med fagligt ansvar for Carl Nielsen området, der dækker Carl Nielsen Museet i Odense og Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Lyndelse. Ved den efterfølgen de koncert, under ledelse af Poul Chr. Balslev, i Vor Frue kirke præsenteres et lille udvalg af komponistens musik, det være sig både instrumental musik og kormusik. Der vil bl.a. blive tale om et par uropførelser af nye korsange over CN s melodier udgivet i jubilæumsåret! Program Kl : Foredrag med museumsinspektør Ida-Marie Vorre Kl. ca : Pause hvor man kan indtage et let måltid og evt. købe øl, vand, vin i menighedshuset Kl : Koncert med organist Povl Chr. Balslev. Den samlede pakke incl. 1 sandwich koster 100 kr., uden sandwich 75 kr. Tilmelding og køb af billetter forud for arrangementet skal ske til provstisekretær Hanne Eckmann, tlf , Betaling via netbank til reg. nr. 3224, kontonr (husk navn og adresse). Billetter uden sandwich kan også købes ved kirkens indgang. 3

4 Temadage brændpunkter Kun en levende Gud kan dø/ Den nye Gud Lørdag d. 3. oktober 2015 Foredragsholder: valgmenighedspræst, dr. theol. Niels Grønkjær, tidl. lektor i religionsfilosofi v. Aarhus Universitet I de senere år har Niels Grønkjærs bog Den nye Gud - efter fundamentalisme og ateisme skabt en voldsom debat i kirkelige og teologiske kredse. Især fordi den tager livet af den uforanderlige Gud og i stedet slår til lyd for den levende Gud som kommer mennesket i møde. Med baggrund i den apostolske trosbekendelse og nyere former for filosofi søger foredraget at belyse at kristendommens Gud er en levende treenig Gud som i sig selv er bevægelig, og som gennem sin inkarnation har svækket sin magt, og som gennem sin død har overvundet døden. Denne Gud vedrører menneskets erfaringer i nutiden og forhindrer at det forskanser sig i fundamentalisme eller ateisme. Den levende Gud er det levende menneskes Gud. Den aktuelle situation i Mellemøsten Lørdag d. 14. november 2015 Foredragsholder: journalist Steffen Jensen, mellemøstkorrespondent på TV2, bosat i Jerusalem OBS foredraget finder sted i Fredens kirkes menighedshus Et opdateret foredrag om den aktuelle situation i denne fascinerende og omtumlede region af verden, som på godt og ondt altid har synes at påvirke vores hverdag i resten af verden via terroraktioner, oliepriser, flygtningestrømme eller andet. Mellemøsten er et område, vi hele tiden hører om, som hele tiden påvirker os, men som de færreste rigtig forstår. Foredraget forsøger at sætte nogle ting på plads, give baggrund og perspektiv, og gøre tilhørerne forvirrede på et højere plan. 4

5 Alle temadagene foregår kl Temadagene 1, 3 og 4 foregår i Vor Frue Kirkes menighedshus Aktiv dødshjælp Lørdag d. 16. januar 2016 Foredragsholder: lektor, ph.d. Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende - hvordan hjælper vi bedst? Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er et af de mest komplekse spørgsmål, der ofte fremkalder en skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere. Men hvad er op og ned i debatten og hvad fortæller den nyeste viden? Foredraget sigter mod at præsentere et bedre grundlag for en frugtbar debat om aktiv dødshjælp. Folkekirken i brændpunktet eller skammekrogen Lørdag d. 5. marts 2016 Foredragsholder: kulturjournalist, mag art. og teolog Anders Raahauge Folkekirken har altid kunnet rumme adskillige retninger, for uanset heftigheden i den indbyrdes uenighed, havde man fælles grund i kirkens klassiske trossætninger. Nyere sager omkring præsterne Thorkild Grosbøll og Per Ramsdal er af en anden art, som spænder rummeligheden til det yderste. Er fløje i folkekirken begyndt at tilpasse sig det moderne menneskes verdslige horisont i en sådan grad, at kirkens budskab udvandes? 5

6 Studiekredse 2015 Moderne kunst Fredens Kirkes sognehus 5. september, 10. oktober og 21. november Underviser: Lektor Nina Rasmussen Svendborg Gymnasium Moderne kunst eller samtidskunst som det kaldes, hvis det er helt nyt kan være svær at forstå og er ofte anledning til debat. I denne studiekreds gives der en introduktion til samtidskunst, før vi fo ku - serer på, hvad der sker, når samtidskunsten rykker ind i et kirkerum, der måske oven i købet er gammelt og traditionsrigt og har kunstneriske udsmykninger fra de gode gamle dage. Vi skal se en mængde eksempler på moderne kirkekunst, følge debatter, de nye udtryk har affødt og selv debattere: kan man f.eks. kræve, at kunstneren selv er kristen? At det er bibelske motiver, der illustreres? At kunsten kan forstås? Hvordan udtrykker man overhovedet troens mysterium i et tidssvarende billedsprog? Som afslutning på studiekredsen tager vi på udflugt til lokale eksempler på samtidig kirkekunst. Deltagelse kræver ingen forudsætninger. Nina Rasmussen 6

7 Alle studiekredse foregår lørdage kl Kvindelige stemmer i bibelen Sct. Nicolai sognehus 12. september oktober og 28. november Underviser: Sognepræst ph.d Marianne Aagaard Skovmand Stenstrup og Lunde sogne Som moderne læser af Bibelen kan det være svært ikke at stille spørgsmålstegn ved de bibelske skrifters nedprioritering af kvinder og det kvindelige. Imidlertid lader kvindelige stemmer sig høre omend i nogle tilfælde indirekte eller i det skjulte. Et eksempel er visdomslitteraturens poetiske fremstillinger af Vis - dommen, Sophia. I oldkirken berettes i flere tilfælde om kønspolitiske stridigheder og indbyrdes konkurrence me llem mandlige og kvindelige disciple. Stridigheder der må formodes at afspejle kirkepolitiske uenigheder i forbindelse med kvinders aktive rolle i den ældste kirke. Vores forestilling om, at Jesus havde en kreds af 12 disciple udgår fra, at der de facto var tale om en større og mere sammensat gruppe. Og blandt disse har også været kvinder. Og Maria Magdalene har utvivlsomt haft en særstilling. Hun spiller en fremtrædende rolle i flere af de apokryfe evangelier, som er overleveret, og har lagt navn til Mariaevangeliet. Sammen med kvinderne fra Galilæa var Maria Magdalene tilstede ved korsfæstelsen. Kvinderne eller med Grundtvigs ord Apostelinderne så, hvilken grav Jesus blev lagt i, og om morgenen den tredje dag, gik de ud til graven og fandt den tom. Kvinderne blev altså de første vidner til Jesu opstandelse. Og Johannesevangeliet fortæller, at Maria Magdalene er den første, der møder den opstandne Kristus. En betydningsfuld rolle som ellers tillægges Peter. Maria Magdalene kaldtes da også tidligt i oldkirken Apostlenes Apostel. Ikke desto mindre led hun senere hen i den kirkelige traditions historie den bedrøvelige skæbne at smelte sammen med en anden berømt kvindeskikkelse; den synderinde, som ifølge beretningen hos Lukas kommer til Jesus, mens han sidder til bords i en farisæers hus. Studiekredsen vil med udgangspunkt i Bibelen og forskellige apokryfe skrif - ter blandt andet Thomasevangeliet og Maria Magdalenes evangelium belyse, hvordan aspekter af det kvindelige og kvinder træder frem, og derved er med til at forme tidlig kristen tradition. Deltagerne bedes medbringe en bibel. Det øvrige materiale vil blive udleveret i fotokopi. Marianne Aagaard Skovmand 7

8 Studiekredse 2016 Et laboratorium om opstandelsen og trosbekendelsen Sct. Nicolai Kirkes sognehus 9. januar januar og 27. februar Underviser: pastor Lene Sjørup, Ph.D. Præsten Per Ramsdal sagde i januar 2015, at han ikke troede på en fysisk opstandelse, hvorefter han af Københavns biskop blev pålagt et mentorforløb hos professor Theodor Jørgensen, som derefter udtalte, at han heller ikke tror på en fysisk opstandelse. Flere biskoppen udtalte sig pro et contra og nytestamenteforskere og diverse kirkelige aktører ligeså. Senest har en engelsk forsker vist, at opstandelsen ikke spillede nogen rolle i den tidligste kirke, hvor inkarnationen og passionen er centrale. Men alle præster siger Trosbekendelsen (nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels) mindst én gang om ugen, og konfirmanderne lærer den udenad. I dette undervisningsforløb vil vi derfor 1. gennemgå denne debat og se på de lektier, Ramsdal har fået for af Theodor Jørgensen; 2. tale om Den apostolske Trosbekendelse og diskutere, om det er trosbekendelser, der gør os kristne, - og hvis ikke, hvad det så er, der gør? 3. undersøge forholdet mellem opstandelse, inkarnation og passion. De tre møder vil forme sig som et erfaringslaboratorium, hvor der er oplæg, men hvor der også er plads til at fortælle om og udveksle egne erfaringer. Lene Sjørup 8

9 Alle studiekredse foregår lørdage kl Martin Luther og reformationsjubilæet Fredens Kirkes sognehus 6. februar marts og 9. april Underviser: sognepræst Torkil Jensen Vester Aaby og Aastrup sogne 500 års jubilæet for begyndelsen på den lutherske reformation nærmer sig med raske skridt, og over alt i de lutherske lande er forberedelserne til denne vigtige markering i fuld gang. Men hvorfor skal vi markere dette jubilæum? Det vil denne studiekreds søge at belyse. Der vil blive lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med personen Martin Luther og hans samtid. Mange af de bøger og skrifter, der har gjort Luther kendt, er skrevet ind i ganske bestemte sammenhænge og skal først forstås ind i disse sammenhænge, før de kan overføres til vores tid. Når man gør det, vil man også opdage, at Luther ikke bare er Luther, men at han faktisk ændrer syn på mange ting i løbet af sin levetid. Også selvom de lutherske kernebegreber om skriften alene og troen alene bliver stående hele vejen igennem, og selvom han også bevarer opfattelsen af at kæmpe mod Djævelen i skikkelse af alle de anslag mod reformationen som han møder på sin vej. Et eksempel på skrifter, der kan belyse Luthers tanker i denne sammenhæng er Om den verdslige øvrighed og i hvilket omfang, den skal adlydes sammenholdt med hans tanker omkring kristnes deltagelse i krigsførelse. Luther møder i dag også stærk kritik for sine holdninger. Vi vil søge at finde ud af, hvorfor og om noget af kritikken er berettiget. Luther var et sandt menneske på godt og ondt og ville ikke selv betragtes som nogen helteskikkelse. Selvom han på mange måder opfatter sig selv som en profet. Selvom denne studiekreds ligger i forlængelse af sidste forårs studiekreds om Luther, er det ikke en forudsætning at have deltaget i denne. Der vil til gengæld også komme nyt stof, således at det ikke alene bliver en gentagelse. Torkil Jensen 9

10 KURSUSGEBYR: Pris for hver studiekreds 300,00 Pris for temadage + frokost 500,00 Alle kurser starter kl TILMELDING: Senest 25. august 2015 Udfyld tilmeldingsblanketten og send den til Svendborg provstikontor. Du kan også sende en mail til med oplysningerne på tilmeldingsblanketten eller ringe til provstikontoret. Indbetal beløbet via netbank til reg. nr 3224, konto HUSK navn og adresse Man er først tilmeldt, når indbetaling er sket Studiekredse oprettes ved minimum 12 deltagere YDERLIGERE OPLYSNINGER: Svendborg Provstikontor Sekretær Hanne Eckmann Klosterplads 9, 4. sal, 5700 Svendborg tlf , Liselotte Kirkegaard Gunnar Henriksen Annie Løvig Thomassen Gerda Hansen Jane Fromberg Birte Langelund Se også 10

11 TILMELDING Navn Adresse Postnummer By Telefonnr. Mailadresse Temadage sæt X: Studiekreds Moderne kunst sæt X: Studiekreds Kvindelige stemmer i bibelen sæt X: Studiekreds Opstandelsen og trosbekendelsen sæt X: Studiekreds Luther og reformationsjubilæet sæt X: Underskrift: Klip her! 11

12 Svendborg Provstikontor Sekretær Hanne Eckmann Klosterplads 9, 4. sal 5700 Svendborg PORTO

Skole for Kirke & Teologi

Skole for Kirke & Teologi Skole for Kirke & Teologi 2014/2015 Skole for Kirke og Teologi Sæsonen 2014-2015 Så lægger vi op til endnu en spændende sæson i Skole for Kirke og teologi. Vi er glade for at kunne præsentere en temarække

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2014/2015 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

Helsingør Domkirke Skt. Olai

Helsingør Domkirke Skt. Olai Helsingør Domkirke Skt. Olai DOMKIRKENS ÅRSPROGRAM 2015-16 LEDER SIDE 2 OG 3 DOMKIRKEN FOR DE MINDSTE SIDE 4 OG 5 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET / KIRKEUDVALGET SIDE 6 OG 7 MUSIK I DOMKIRKEN SIDE 8 OG 9 STUDIEKREDSE

Læs mere

Overvejelser om fastetiden Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op.

Overvejelser om fastetiden Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Nr. 94 - Februar 2011 Marts / April / Maj 2011 Februar 2011 Overvejelser om fastetiden Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Kirkeåret

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Sankt Markus Kirke og Sogn

Sankt Markus Kirke og Sogn Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud?

Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? 2 af Jørgen Christensen I foråret har en hidsig diskussion sat dagsordenen i kirken, og her tænker jeg ikke på de tragiske afsløringer af misbrug af børn betroet

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015 Teologi for Lægfolk Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. år... side

Læs mere

45. årgang nr. 1 Jul/Nytår 2014/2015

45. årgang nr. 1 Jul/Nytår 2014/2015 45. årgang nr. 1 Jul/Nytår 2014/2015 Julestemning i Rungsted Kirke, Poul Bay Kære læser! Vore forfædre mærkede mørketiden på deres egen krop. For dem var det tiltagende december mørke koldt og knugende

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Nr. 96 - September 2011 September / Oktober / November 2011 September 2011 Tanker i anledning af tragedien i Norge Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Den norske statsminister

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014 og alt det, som den ville sætte i gang hos mig, af tanker og refleksioner og holdninger. Du bliver forandret, det skal du vide! Og hvor fik han ret,

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke.

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke. Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010 FASTE - PÅSKE - PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver....................

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER

RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER 2013 Prædiken fra Nazarethkirken Påskedag, 31.03.13 kl. 11.00 (Markus 16, 1 8). I den sidste uges tid har mange af os sikkert en del gange hørt eller sagt ordene»god påske«eller»glædelig

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. ...Du skal elske din næste... (matth. 22. v.37-40) DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere