At miste sin medtvilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At miste sin medtvilling"

Transkript

1 Ene-tvilling Af Abelone Glahn At miste sin medtvilling Den engelske psykoterapeut Joan Woodward har forsket i tvillinger, der har mistet sin medtvilling. I marts kommer hun til Danmark. - Jeg kender ikke forholdene i Danmark, men i England har vi oplevet, at psykologer ikke var klar over, hvor stor betydning tabet af en medtvilling har for den efterladte. Da vi etablerede netværket Lone Twin for over 12 år siden, gik det igen og igen, at de, der havde gjort brug af professionel hjælp til at bearbejde tabet, ofte stødte på behandlere, der ikke havde den fornødne forståelse og indsigt. Joan Woodward, psykoterapeut og forsker fra Birmingham, taler af egen erfaring. Hun er selv tvilling og mistede sin enæggede søster i en alder af tre år. I snart 20 år har hun beskæftiget sig med tab af en tvilling. 3

2 Nu kommer hun til Danmark for at holde et foredrag for professionelle om den efterladte tvilling The Lone Twins, som de kaldes i England og desuden for at hjælpe med at oprette et frivilligt netværk for efterladte tvillinger i Norden. - Problemet med dig, Joan, er, at du ikke kan gøre noget halvt. Det sagde en klassekammerat engang til mig, og det ramte mig virkelig, for lige siden jeg mistede min søster, har jeg på en eller anden måde opfattet mig som halv. Først mange år senere gik det op for mig, at der var en dybere sandhed bag ordene, end klassekammeraten overhovedet kunne forestille sig: Set i bakspejlet har jeg kæmpet for at imødegå denne følelse ved at prøve at være meget mere end halv, og denne følelse har aldrig sluppet mig. Det kan for nogle måske synes underligt, men jeg har hørt det gentaget masser af gange hos andre tvillinger, da jeg begyndte at undersøge forholdene omkring tab af en medtvilling. Joan Woodward er en anerkendt psykoterapeut, der igennem sin årelange karriere har deltaget i og ledet adskillige kontroversielle projekter og undersøgelser i Storbritannien. I 1982 besluttede hun på eget initiativ at undersøge virkningerne af dødsfald i tvillingepar. Hun arbejdede ud fra psykoanalytikeren John Bowlbys tilknytningsteorier, der beskriver det fundamentale koncept for tilknytning som instinktiv opførsel, indbygget i alle mennesker, der skaffer den beskyttelse og sikkerhed, vi må have for at overleve. Hvis dette ufrivilligt ødelægges eller trues, fører det til alle former for følelsesmæssige forstyrrelser, man kan forestille sig. Teorien er nærmere beskrevet i Joan Forfatter og læsestof Artiklens forfatter er journalist, mor til enæggede tvillinger og forfatter til bogen De første ti år med tvillinger. Abelone Glahn driver den uafhængige hjemmeside for og om tvillinger i alle aldre og står bag stiftelsen af Nordisk Tvilling.net for såvel fagfolk som forældre og tvillinger selv. Man kan finde mere om artiklens emne på livssituationer/ under Den Efterladte Tvilling. Joan Woodward: The Lone Twin understanding twin bereavement and loss. Joan Woodward. Free Associations Book kan bl.a. købes gennem 4

3 Woodwards bog The Lone Twin understanding twin bereavement and loss, som ud over resultaterne af forskningen også indeholder en lang række gribende enkeltberetninger. Tre hovedkategorier Gennem annoncer, opslag på biblioteker og interviews i dameblade og TV kom Joan Woodward hun i forbindelse med noget over 200 voksne tvillinger, der alle havde mistet deres tvilling, og interviewede dem alle. Resultatet viste, at man kan inddele tvillingers tab i forskellige kategorier. - De, der har mistet deres tvilling under eller lige efter fødslen, har kun bevidstheden om, at de er tvilling, at forholde sig til. De har ikke nogle fotografier, ingen minder, og de ved kun, at deres tvilling burde have været sammen med dem. Ofte har de skullet leve med både deres forældres sorg og deres egen fornemmelse af tab. - Men i min tid som psykoterapeut har jeg erfaret, at de tidlige tab er meget dybe, fordi det lille barn ikke har redskaberne til at tale om dem. Og derfor kan vi heller ikke med sikkerhed sige, hvad det er, der har skabt erindringen om den døde tvilling. Hvis de nu ikke havde vidst det, ville de så have følt noget? - Det klassiske eksempel fra undersøgelsen er en lille pige på 5-6-år, der altid havde bedt sin mor om at købe to ting af hver. En dag blev moderen så irriteret over det, at hun udbrød: Det er også, fordi du er tvilling. Den lille pige havde ikke tidligere direkte fået at vide, at hun havde haft en søster. Men voksne taler tit foran små børn uden at tænke over, at de også opfatter ting, og når pigen så beder om to af samme slags, er det så, fordi det lille barn prøver at udtrykke Der stadig er to af os, eller har hun i sin mors stemme fornemmet dette forfærdelige tab, og måske hørt moderen sige Åh, jeg har kun én nu? - De, der har mistet deres tvilling i barndommen, har oftere fotografier den dødes sjæl i sig, summerer Woodward op. Forældrenes reaktioner blev kommenteret af stort set alle, der havde mistet deres tvilling ved fødslen eller i barndommen. Reaktionerne delte sig i to meget forskellige retninger. Den ene var overbeskyttelse, hvilket tilsyneladende påvirkede piger mere end drenge. En tvilling beskrev det således: Jeg blev fastholdt i at være lille. Jeg blev tit syg, jeg blev sendt i privat skole, og jeg indhentede det aldrig rigtigt. Den modsatte holdning var afvisning, nogen gang total: - Værst var de tilfælde, hvor den overlevende følte, at forældrene bebrejdede ham/hende den andens død, eller når vedkommende følte, at forældrene hellere ville have haft, at det var ham/hende, der var død. En tvilling fik at vide; Du maste din tvilling, en anden sagde Jeg var en morder i min mors øjne, eksemplificerer Joan Woodward. Et lille antal fortalte dog, at deres forældre var ægte og dybtfølt lykkelige over, at der kun var en, og disse tvillinger følte sig meget udvalgte. Ingen af disse beskrev deres tab som alvorligt. Nogle tvillinger følte stor skyld over at være den overlevende og følte, at de burde have gjort mere for, at den anden tvilling havde overlevet. Nogle beskrev, at de resten af livet havde forsøgt at opføre sig godt for at mildne moderens følelse af tab. De, der beskrev deres tab som mindre hårdt, berettede om forskellige faktorer, der havde gjort deres til at mildne tabet. Nogle havde levet meget adskilt, og dette var ofte tilfældet for tveæggede brødre og søstre, der nu boede på hver sit kontinent. - Mange beskrev, at tro og forskellig overbevisning havde hjulpet dem videre. Flere berettede meget levende om, at de havde mødt den døde, som havde opfordret dem til at leve videog andre minder. De kan fortælle om en person, som de selv kan huske og forholde sig til, selv om de måske har været meget små. - De, der mister deres tvilling som voksne, oplever mere tabet som noget, der er til at forstå. Men blandt de personer, jeg har interviewet, var der en 92-årig, som havde taget for givet, at når de var født sammen, måtte de også dø samtidig. - Endelig synes de, der har mistet deres tvilling under traumatiske omstædigheder, at have mere fælles, ligesom der er fælles træk hos dem, der har mistet henholdsvis en bror og en søster. Lettelse og skyld I den gruppe, der beskrev deres tab som alvorligt, var der signifikant flere enæggede eller tvillinger af samme køn, ligesom der her var mange af dem, der havde mistet deres tvilling ved ulykker eller selvmord. Ofte beskrev denne gruppe følgevirkninger som nervesammenbrud eller psykosomatiske sygdomme. Mange havde også fået ægteskabelige problemer. Til trods for, at de hyppigste og altdominerende følelser var dyb sorg og oplevelsen af et unikt tab, udtrykte en del tvillinger også et stort behov for at blive adskilt og følte det som en befrielse, at de ikke længere altid skulle beskrives som Drengene. Denne fornemmelse af lettelse var endnu mere udtalt hos dem, hvis tvilling havde lidt før døden, var handicappede eller på anden måde udsat for et stærkt pres. - For at kunne definere sig selv i forhold til den anden sker det ofte, at tvillinger påtager sig forskellige roller. Flere fortalte, at det var, som om de efter deres tvillings død påtog sig nogle af den dødes egenskaber. Den stille tvilling kom til at ligne den livlige. Muligvis fordi der pludselig var mere plads til at udvikle denne karakteregenskab hos den overlevende, men nogle udtrykte også, at det kom, fordi de følte, de havde en del af 5

4 har de brug for ekstra hjælp og støtte for Fordi tvillinger står så tæt, har de brug for ekstra hjælp og støtte for at komme igennem tabet af deres anden halvdel Woodward besøger Danmark Mandag 19. marts 2001 kommer Joan Woodward til Danmark. På Rigshospitalet, Auditorium 2, Blegdamsvej, København, holder hun to foredrag: Kl : Foredrag primært til fagfolk som psykologer og læger samt andre interesserede. Børn må ikke deltage. Joan Woodward gennemgår hovedkonklusionerne i sin forskning og svarer på spørgsmål. Desuden deltager Irene Coppock, som er socialrådgiver og arrangør af møderne i Lone Twin Network. Kl holder Joan Woodward et foredrag, der lægger op til dannelse af et netværk for efterladte tvillinger i Danmark/Norden. Aftenmødet er kun for voksne efterladte tvillinger over 18. Begge foredrag er på engelsk. På grund af begrænset antal pladser er tilmelding til begge arrangementer nødvendig. Entré 250 kr. Medlemmer af Nordisk Tvillingnet 150 kroner. Tilmelding via eller eller til Abelone Glahn, tlf re, og disse tvillinger var på en særlig måde overbeviste om, at de ville møde deres tvilling igen, når deres eget liv sluttede, siger Joan Woodward. Tab før fødslen Undersøgelsen afslørede også, at der synes at være bevis for, at et vist antal tvillinger på en eller anden måde fornemmede den andens eksistens og var påvirket heraf, selv om tvillingen var død under graviditeten, og selv om de endda ikke officielt havde fået at vide, at de var en overlevende tvilling. - Dette er et kontroversielt emne mellem behandlere, for alle anerkender, at den fysiske tilstedeværelse mærkes af begge individer, men ikke alle anerkender, at den psykiske erindring herom eksisterer hos ufødte, endsige kan måles efter fødslen. - Jeg tror, at to mennesker, der har delt det mindste areal, et menneske nogen sinde kan dele med en anden, meget vel kan have en bevidsthed om den andens eksistens, og at denne bevidsthed ikke udelukkende kommer fra omgivelserne, siger Joan Woodward. Netværket Arbejdet førte til, at hun stiftede Lone Twin-netværket, som i dag tæller over 600 medlemmer. En gang om året inviteres til et træf, hvor der gerne dukker menne- sker op. De inddeles i flere mindre grupper, bestående af dem, der har mistet under og lige efter fødsel, i barndommen, i voksen alder, og de indbyrdes samtaler er omdrejningspunktet for netværket. Her er det ofte en forbløffende oplevelse for de deltagende måske for første gang i livet at møde en anden, der har mistet sin tvilling. - Vores erfaring i England er, at psykologer, psykiatere og terapeuter generelt ikke anerkender, at en tvillings tab af medtvillingen sætter dybe spor i de fleste, uanset hvornår det finder sted i livet, måske fordi tvillinger kun bliver lagt mærke til, når de er sammen. Men fordi tvillinger står så tæt, har de brug for ekstra hjælp og støtte for at komme igennem tabet af deres anden halvdel. - Vi har simpelt hen oprettet en liste over psykologer og terapeuter, der forstår og anerkender dette, og vi prøver at henvise til dem, når nogen fra netværket har brug for professionel hjælp. Jeg håber, at jo mere netværket øges, jo mere vil alvoren i et sådant tab blive forstået. Ikke kun fordi det vil hjælpe dem, der lider under tabet, men fordi det vil gøre de overlevende tvillinger i stand til at få det godt med sig selv og føle, at de også har en plads i verden som de enkeltstående mennesker, de er. Abelone Glahn 6

5 Case: Lotte Holmen Det ville være nemmere at forstå, hvis jeg havde mistet min mand Lotte Holmen mistede sin bror, da han kørte galt som 29-årig. Forud var gået en periode, hvor broderen havde talt og skrevet meget om selvmord, så Lotte har en klar fornemmelse af, at trafikulykken ikke var et uheld. Hun husker deres forhold i barndommen mere som et bror-søster-forhold, men fortæller, at de som voksne havde meget tæt kontakt og talte sammen stort set hver dag. Efter broderens død føler Lotte, at hun i mange år efter levede en form for skyggetilværelse, hvor alt det praktiske fungerede, også fordi hun som enlig mor til en lille pige skulle have det til at virke, men hvor hun inderst inde var i dyb sorg. - I begyndelsen kunne jeg hverken tænke, spise eller sove, tabte mig 15 kilo og følte ikke det var værd at leve. Jeg fik sovepiller og en henvisning til ti besøg hos en psykiater, men jeg husker det kun, som at jeg misbrugte hendes kleenexpakke og ikke meget mere. Lotte havde ikke råd til selv at betale en yderligere behandling og lagde låg på sine følelser. Det holdt ikke i længden, og stærkt tilskyndet af et familiemedlem fik hun til sidst vristet en henvisning ud af sin læge. Tolv år efter broderens død! - Jeg oplevede det selv, som at jeg tit talte om min bror, og at andre folk måtte være ved at brække sig over at høre om det, men mine omgivelser fortæller mig til min store overraskelse det modsatte. Alt det praktiske fungerede jo også omkring mig, og måske var det derfor, det var så svært at få lægen til at forstå, at jeg havde det meget skidt. Siden har han sagt, at han ikke var klar over, hvor alvorligt det stod til. - På det tidspunkt var jeg også nået til, at enten forlod jeg denne verden, eller også gjorde jeg noget ved problemet. Alle årene har været fyldt af sortsyn, meningsløshed, tristhed og depression, og jeg har bare tænkt, at når min datter var voksen nok, så kunne jeg godt gå. Behandlingen hos den anden psykiater stod på i 2½ år, og henvisningen betød, at Lotte turde tage hul på at få bearbejdet sorgen uden at være bange for at skulle afbryde behandlingen af økonomiske årsager. - Jeg synes ikke, der er en forståelse for det ekstra lag, man har som tvilling, måske ligefrem tværtimod. Der er mange mennesker, der undervejs har givet mig det indtryk, at det da var noget pjat, at jeg havde det så skidt med at miste min bror. De kunne til nød forstå min reaktion, hvis det havde været en mand, en kæreste eller et barn, men ikke en bror. Case: Henrik Vølund Jeg skulle nærmest gøres sær Henrik Vølunds søster døde af kræft, da de var 36 år. Sygdomsforløbet var hårdt, følelserne mangesidede og ind imellem modsatrettede. Efter søsterens død har han været i kontakt med adskillige psykologer, og billedet er det samme: - Når vi kommer til Mig som Tvilling, så står de af. Når jeg kommer ind på den helt specielle nærhed, vi havde, kan de hverken rumme den eller forholde sig til den. Henrik følte sig efter søsterens død så fortabt, at han følte han havde brug for hjælp og søgte denne hos en amerikansk psykolog, der kun fem uger efter søsterens død undrede sig over, at han stadig følte sig så fortabt, som han gjorde. - Han holdt nærmest op med at høre efter, når jeg kom ind på, hvad jeg havde oplevet ske imellem os, så jeg fik aldrig arbejdet med det. I stedet lykkedes det ham at få mig til at føle mig så forkert og sær, at jeg siden helt holdt op med at snakke om, hvordan jeg egentlig havde det. Det han åbenbart ikke kunne forholde sig til, var den mere instinktive del af Henriks relation til sin tvillingesøster og hvor det havde været hårdt for Henrik, at han gennem sin søsters sygdomsforløb bl.a. havde kunnet sanse i egen krop, hvor ondt søsteren indimellem havde det på grund af sin kræft, og hvor meget hun led. Nogle år efter fik Henrik i forbindelse med en skilsmisse igen brug at søge professionel hjælp og søgte denne gang til en psykolog i Danmark. - Der skete det samme. Den instinktive del af relationen står psykologen af på. Han eller hun kigger på mig, og jeg kan læse i øjne og kropssprog, at de lægger afstand. Jeg har været meget rystet over deres manglende vilje til at forstå. Jeg opfattede det, som at jeg nærmest skulle gøres sær. Derfor gik der mange år. inden jeg fik grædt over, at hun var død og grædt over, hvor svært jeg havde haft det. - På Internettet kom jeg for et år siden i forbindelse med et netværk i USA af tvillinger, der har mistet deres tvilling, og dér føler jeg mig for første gang siden min tvillingesøster døde forstået. Jeg behøver ikke at forklare noget, og ingen rejser tvivl ved de oplevelser og følelser, jeg fortæller om. Heller ikke, når jeg beskriver, at det ikke altid har været sjovt at være tvilling, men indimellem fyldt med had. Det bedste ville være, om psykologerne forstod og accepterede, at tvillinger har en anden form for nærhed, end de fleste har med hinanden. De skal forstå det, for ellers efterlades tvillingen med en konflikt, der ikke er til at rumme. 7

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

tema familie- hemmeligheder

tema familie- hemmeligheder tema familie- hemmeligheder 26 PSYKOLOGI 06/2012 PSYKOLOGIMAGASINET.DK Bærer du på en familiehemmelighed? Alle familier har hemmeligheder. Nogle af dem er tunge at bære og kan gå i arv gennem generationer.

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Lene. Jeg er født og opvokset i Randers med min mor, far og storesøster. Min mor og far er sammen det første år af mit liv, hvorefter de blev skilt pga. min fars utroskab med flere kvinder. Jeg bliver

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Recovery fortalt gennem livshistorier

Recovery fortalt gennem livshistorier fra TRAUME til RECOVERY Recovery fortalt gennem livshistorier ALICIA: Alt dette er sket, fordi jeg tog et valg! Jeg er en pige på 27 år. Jeg blev indlagt første gang i 2001. De følgende 6 år tilbragte

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

F O R E L S K E L S E

F O R E L S K E L S E F O R E L S K E L S E UNG/2000 nr. 1, side 4-5. TEKST: JAKOB WILLADSEN Udskriv side H v a d s k e r d e r n å r d u b l i v e r f o r e l s k e t? - Det er først, når du oplever forelskelse for første

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Grønlændere i Danmark

Grønlændere i Danmark Grønlændere i Danmark - Hverdagsliv, etnicitet og identitet BILAG Roskilde Universitetet Socialvidenskab, forårssemesteret 2015 Bachelorprojekt skrevet af Anette F. Helland Indholdsfortegnelse BILAG A:

Læs mere