STUDENTERKREDSEN. TEOLOGI FILOSOFI ÆSTETIK SAMFUND Offeret STUDENTERKREDSENS SOMMERMØDE 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDENTERKREDSEN. TEOLOGI FILOSOFI ÆSTETIK SAMFUND Offeret STUDENTERKREDSENS SOMMERMØDE 2009"

Transkript

1 STUDENTERKREDSEN TEOLOGI FILOSOFI ÆSTETIK SAMFUND Offeret STUDENTERKREDSENS SOMMERMØDE 2009 Skyldkulturen er det sted, vi kommer fra. Det er, hvad vi var og i nogen grad stadig er, men en enerådende offerkultur er, hvad fremtiden truer med Henrik Jensen Studenterkredsens sommermøde 2009 Grundtvigs Højskole, Hillerød, 26. juli 1. august

2 STUDENTERKREDSEN TEOLOGI FILOSOFI ÆSTETIK SAMFUND STUDENTERKREDSENS SOMMERMØDE 2009 Offerrolle, offervilje, offerlam Studenterkredsens sommermøde 2009 tematiserer et mangefacetteret begreb Det er ikke godt at blive gjort til offer for andre menneskers eller naturens luner. Og så alligevel: der er noget besnærende i offerrollen en position, som giver indehaveren en særlig fordel. Ja hvem har aldrig brugt "offerkortet" i en diskussion også på andres vegne? Gennem foredrag, film og musik sætter Studenterkredsens sommermøde 2009 fokus på en lang række aspekter af denne problematik. Offerbegrebet vil blive belyst og dissekeret ud fra teologiske, filosofiske og litterære vinkler, som sædvanen tro er kernen i Studenterkredsens arrangementer. Ofrets Århundrede PROGRAM Henrik Jensen, cand.phil. og forfatter Søndag 26. juli kl Efter et relativt fredeligt 19. århundrede lagde det 20. århundrede ud med en verdenskrig, som skulle blive den største katastrofe i det vestlige menneskes selvforståelse. Første verdenskrig blev et vandskel, der opdelte bevidstheden i et markant før og efter. Med George Orwells ord forandrede den med ét slag "hele livsånden og tempoet, folk fik et nyt livssyn som genspejlede sig i deres politiske opførsel, deres manerer, arkitektur, litteratur og alt andet." Ved det 21. århundredes begyndelse befinder vi os mentalt set stadig i kølvandet på den europæiske katastrofe , martrede af forestillingen om den evige genkomst. Flere og flere låses fast i rollen som offer og undviger et personligt ansvar. Afstanden mellem det 20. århundredes virkelige ofre og de "velfærdsofre" som nu fylder massesamfundets medier, er karakteristisk for århundredet, hvor Gud døde og meningen forsvandt. Henrik Jensen (f. 1947) er forfatter og lektor i historie ved Institut for Kultur og Identitet på Roskilde Universitetscenter. Han har skrevet bøger og artikler om bl.a. middelalderens mentalitetshistorie og vestlig kulturhistorie. I 1998 udkom Ofrets århundrede, i 2006 Det faderløse samfund, i 2008 Rødder og Når vi taler om 68. Han er desuden tilknyttet Kristeligt Dagblad og Politiken som klummeskribent og anmelder.

3 Folkedans Ved Antropolog Vibeke Knudsen Søndag 26. juli kl Krigeren, borgeren og taberen Henrik Dahl, ph.d., forfatter. Mandag 27. juli kl Med udgangspunkt i bogen "Krigeren, borgeren og taberen", vil sociolog Henrik Dahl give en diagnose af et samfund, hvor det er blevet efterstræbelsesværdigt at være offer og hvor ingen vil påtage sig rollen som autoritet. Foredraget vil med dette udgangspunkt stille spørgsmål som hvad ligger til grund for denne diskurs? og hvor er vi egentlig på vej hen? Orden og skabelse gennem offervoldens cyklus Jørgen Jørgensen, cand. theol. Mandag 27. juli kl Afsæt for foredraget er forholdet mellem vold, kultur og bibel i lyset af den franskamerikanske litteratur og kulturforsker René Girards teori om den mimetiske cyklus og syndebukprocessen forstået som (uomgængelig?) kultur og samfundskonstituerende transformationskraft. I foredraget indkredses hovedfelter i René Girards storstilede projekt: At udarbejde en fundamentalantropologi, der ikke blot forklarer kulturens tilbliven, men også dens iboende trang til selvdestruktion og dens egen indlagte strategi for at gøre sig immun over for destruktionen. Girards teori knytter trangen til at skabe syndebukke sammen med den mekanisme, som han kalder det mimetiske begær at vi i vores begær og ønsker efterligner hinanden, så vi begærer og ønsker det, som de andre begærer og ønsker. Ifølge René Girard spiller de bibelske skrifter en afgørende rolle i demaskeringen af den kulturfunderende vold og har således haft en dyb indflydelse på idealdannelsen i den vestlige kulturkreds, ikke mindst påvirket vores spontane solidaritet med ofrene. Afgørende for at skiftet fra forfølgerperspektiv til offerperspektiv er slået igennem som grundholdning er ifølge René Girard forbundet med den kristne forkyndelse om Jesu korsfæstelse og opstandelse: her optræder Jesus som syndebukken over alle syndebukke, men det bliver samtidig tydeligt, at han er uskyldig. Kongehuset, Tvind og andre randfænomener Jes Fabricius Møller, ph.d. Mandag 27. juli kl De seneste 250 år er kendetegnet ved opkomsten af to parallelle fænomener, staten og borgeren. De betinger hinanden og indgår i et kompliceret samspil. De danner rammen for vores forståelse af frihed, forpligtelser, kundskaber, menneskelighed, rettigheder, magt, ansvar og meget mere. De er blevet så tilvante, at de er næsten usynlige for det

4 blotte øje. Modellen er omtrent total graviterende mod det totalitære men ikke perfekt. Den rummer blivende eller foreløbige men altid kulørte undtagelser Amdi Petersen, Dronning Margrethe, Abu Laban med flere som udgør de randfænomener, der aftegner grænsen for og dermed synliggør, hvad vi betragter som normalt. Oplysningens ofre Kim Faurschou, højskolelærer. Tirsdag 28. juli kl Michel Foucault har et særlig godt blik for det udgrænsede. Hans forfatterskab afsøger det anderledes, hvordan det opstår, og hvordan det udvikler og afvikler sig. Særligt oplysningstiden har haft Foucaults opmærksomhed, da det er en tid, hvor der dannes nye strategier for at håndtere det anderledes. En tid hvor det anderledes ofres på fornuftens alter. Offerets logik hos Dostojevskij med særligt henblik på Idioten Alex Fryszman, lektor. Tirsdag 28. juli kl Offeret som fænomen og ofringen som begivenhed er ofte blevet identificeret som et af de centrale kristne temaer i Dostojevskijs romanunivers. Foredraget tager sit i udgangspunkt i Dostojevskijs religiøse poetik, der samler sig omkring offeret og henviser læseren til den russisk ortodokse tradition. Ikke desto mindre kan offeret hos Dostojevskij få flere forskellige, tilsyneladende uforenelige betydninger, der gennemgår betydelige forandringer fra roman til roman. Disse betydninger lader sig ikke entydigt placere i den kristent ortodokse kontekst, men må diskuteres under andre forudsætninger. Hvad er det, der gør offertanken hos Dostojevskij til noget essentielt for forståelsen af forfatterskabets respons på modernitetens udfordringer? Findes der en logisk sammenhæng, der binder de forskellige betydninger af offerbegrebet sammen? I hvilken forstand kan man tale offerets logik i Dostojevskijs romanunivers? Disse spørgsmål søges besvaret med afsæt i to romaner (De onde ånder og Idioten), der sætter offeret i direkte berøring med moderniteten. Det vil være en fordel at have læst Idioten. Det sande, det frygtelige og det personlige vindende argumenter i aktuel politik Mikkel Thorup, ph.d. Tirsdag 28. juli kl Den politiske debat undergår i disse år nogle forandringer, der grundlæggende ændrer, hvad det er muligt at argumentere for og hvordan. Den politiske debat er gået fra ideelt set i efterkrigstiden at have drejet sig om det rette, det gode og det universelle til at både debatten og den politiske praksis nu drejer sig om det sande, det frygtelige og det

5 personlige. Det har givet sig udtryk i tre dominerende og indbyrdes sammenhængende politikformer, der har erobret den politiske debat: autencitetens politik, frygtens politik og mikropolitik, således, at man kun kan vinde gehør for sit synspunkt ved på en eller anden måde at knytte an til disse tre former. Foredraget vil præsentere og analysere disse politikformer og diskutere deres udsigekraft. Offerets klage Lilian Munk Rösing, ph.d. Onsdag 29. juli kl Fra Jobs Bog til Bitterfissen har det klagende offer været en vigtig stemme i litteraturen. Men hvornår er der tale om klage, og hvornår er der tale om klynk? Er offerets klage udtryk for det slavemoralske ressentiment, som Nietzsche fordømte? Eller findes der et heroisk ressentiment, en heroisk insisteren på den uretfærdighed, som er overgået offeret? Med inddragelse af filosofferne Peter Sloterdijk og Slavoj Zizek samt forfatteren og kz overleveren Imre Kertész vil foredraget forsøge at skelne mellem klage og klynk. Udflugt Onsdag d. 29. juli kl Sommerbal Onsdag d. 29. juli kl Som optakt til sommermødeballet vil der være en lille lied koncert. Med Johanne Højlund, mezzosopran, og Jacob Beck, pianist Filmforevisning: Tarkóvskijs Ofret Torsdag d. 30. juli kl Offeret/Sacrifice: a film by Andrei Tarkovsky Mark Le Fanau, filmkritiker og historiker. Torsdag 30. juli kl Tarkovsky s last film was made in exile, in Sweden, in 1985, and has the mark of a testament about it: a few months after its release he died of cancer, at the age of 54. The story glancingly autobiographical concerns a middle aged writer who (from the isolation of his summer house, where he is staying with family and friends) conceives of a private sacrifice to save the world from nuclear annihilation. Evidently, there is a parable here about the meaning of faith and sacrifice in the modern world. What exactly is Tarkovsky saying about these things, and what measure of assent does he expect from us? Beautifully shot in long grave takes, with very little editing and a wealth of

6 extraordinary dialogue, The Sacrifice represents film making of a very high order of rigour and artistry. In the talk this afternoon I will attempt to unravel some of its complexities, while placing the film and its director in the wider tradition of Russian spiritual questioning. (N.B. foredraget er på engelsk) Aftengudstjeneste i Ullerød Kirke v/ Thue Petersen, cand. theol. Torsdag 30. juli kl Feministisk offermentalitet Nina Søndergård, cand. mag. Fredag 31. juli kl Historiker og retoriker Nina Søndergaard fra Seksualpolitisk Forum vil forsøge at indkredse hvordan det samme fænomen, sexarbejdet, kan anses så vidt forskelligt udefra og indefra. Hvordan kan det være at sexarbejderne selv som regel ikke kan genkende sig selv i de meget malende beskrivelser af ofre, der grundet uheldige omstændigheder og en ulykkelig barndom drives udi prostitutionen? Med udgangspunkt i forskellige udtalelser fra fx hjælpeorganisationen KFUK Reden og den tidligere sexarbejder og forfatter Virginie Despentes skal vi se på hvordan man konstruerer billeder af sig selv og de andre. Sygeliggørelsen i sygehussystemet Ole Hartling, dr. med. Fredag 31. juli kl Hvad er sundhed? Det er ikke så let at svare på, som man måske umiddelbart tror. Men alle ved, at sundhed er en uvurderlig tilstand, og derfor skal den bevares for enhver pris ja, koste hvad det vil. Dyrkelse af sundhed kan blive en "isme" sundhedisme. Og ismer går som bekendt uden for deres videnskabelige grundlag og går ud over mennesker og medmenneskelighed. Det synes at være vor tids tankegang, at vi har styr på liv, at liv kan kontrolleres. Vi skaffer os sikkerhed, men er det sådan at jo sikrere, vi arbejder på at blive, des mere vokser utrygheden. Sundhedisme har en religiøs dimension, som udfylder det tomrum, som verdsliggørelsen har efterladt. Sygdom væves samen med skyld og synd og straf, og mennesker bliver ofre. Hvis deres livsstil og adfærd er forkastelig, forkastes de. Festmiddag og afslutningsfest Fredag d. 31. juli kl

7 STUDENTERKREDSEN TEOLOGI FILOSOFI ÆSTETIK SAMFUND Tilmelding til Sommermødet Kan foretages på (under tilmelding og korte kurser) Pris for indkvartering, pr. person fra kr. (ved studierabat) Enkeltværelse med eget bad og toilet kr. Enkeltværelse med håndvask (bad og toilet på gangen) kr. Dobbeltværelse med eget bad og toilet kr. Dobbeltværelse med håndvask (bad og toilet på gangen) kr. Ekstern kursist (uden overnatning) kr. Rabatter (kan ikke kombineres) Medlem af elevforening 500 kr. Tilmeldt flere kurser rabat pr. efterfølgende kursus 500 kr. Ungdomsrabat (fuldtidsstuderende under 30) 1000 kr. Prisen er en totalpris, som inkluderer fuld kost og logi, sengetøj og linned, håndklæde, slutrengøring, foredrag og de i programmet nævnte udflugter med entré. Hvad er Studenterkredsen? Foredragsforeningen Studenterkredsen (eller bare kredsen) stiftedes 1888 som Frisindet Diskussionsklub (navnet blev ændret 1892) af studerende med tilknytning til den grundtvigske tradition. Kredsen arrangerer en række foredrag inden for felter som teologi, filosofi, æstetik og samfund. Håbet med disse arrangementer er at kunne kombinere universitetets høje faglige niveau med højskoleforedragets nysgerrighed i forhold til livet og dets væsentlige spørgsmål. Studenterkredsen har afdelinger både i København og Århus. Siden 1901 har Studenterkredsen hvert år arrangeret en uge med foredrag, diskussion og fest på en højskole et sted i landet. Det første møde med titlen»studenterkredsens Sommermøde«, hvorfra der kendes et referat, var på Vallekilde Højskole i Det omtales som det tredje af slagsen, hvoraf det første antagelig har været mødet på Askov og det andet et lignende møde på Testrup, hvor deltageme bl.a. kunne høre om mulighederne for trådløs telegrafi. Udgiveren af Grundtvigs udvalgte skrifter, Holger Begtrup, talte i Vallekilde om, at der var overordentlig god brug for de grundtvigske tanker i nutiden. Det ser ud til at være et uopslideligt emne. Se semesterets foredragsprogram og læs mere om Kredsen på:

8 PROGRAM FOR STUDENTERKREDENS SOMMERMØDE 2009 Søndag 26. juli Ankomst og indkvartering Ofrets århundrede v/ Henrik Jensen, cand. phil. og forfatter Folkedans ved Antropolog Vibeke Knudsen Mandag 27. juli Krigeren, borgeren og taberen v/ Henrik Dahl, ph.d Orden og skabelse gennem offervoldens cyklus v/ Jørgen Jørgensen, cand. theol Kongehuset, Tvind og andre randfænomener v/ Jes Fabricius Møller, ph.d. Tirsdag 28. juli Oplysningens ofre v/ Kim Faurschou, højskolelærer Offerets logik hos Dostojevskij med særligt henblik på Idioten v/ Alex Fryszman, lektor Det sande, det frygtelige og det personlige vindende argumenter i aktuel politik v/ Mikkel Thorup, ph.d. Onsdag 29. juli Offerets klage v/ Lilian Munk Rösing, ph.d Udflugt Sommerbal Som optakt til sommermødeballet vil der være en lille liedkoncert. Med Johanne Højlund, mezzosopran, og Jacob Beck, pianist. Torsdag 30. juli Tarkóvskij: Ofret Offeret/Sacrifice: a film by Andrei Tarkovsky (N.B. foredraget er på engelsk) v/ Mark Le Fanau, filmkritiker og historiker Aftengudstjeneste i Ullerød Kirke ved Thue Petersen, cand. theol. Fredag 31. juli Feministisk offermentalitet v/ Nina Søndergård, cand. mag Sygeliggørelsen i sygehussystemet v/ Ole Hartling, dr. med Festmiddag og afslutningsfest Lørdag 1. august Morgenmad og afrejse

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Tidsskrift for professionsuddannelser Nr. 4 2006

Tidsskrift for professionsuddannelser Nr. 4 2006 Tidsskrift for professionsuddannelser Nr. 4 2006 Om oplysning og kanoner side 3 Redaktionen Antikrist? et reaktualiserende blik på Nietzsches stridsskrift side 6 Jørn Erslev Andersen Platons Staten - og

Læs mere

Gruppe 7, netdating 1 Vejleder Hum. Bas.

Gruppe 7, netdating 1 Vejleder Hum. Bas. Netdating - jagten på kærligheden Gruppe 7, netdating 1 Vejleder Hum. Bas. Mathias Svane Kraft Heidi Bojsen Hus 05.2 Emily Rebecca Klausen Stace 17/12-2009 Cecillie Fabritius Andersen 1. semester Malene

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Dannelsens forbindelser. Filosofi, litteratur, kunst & musik

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Dannelsens forbindelser. Filosofi, litteratur, kunst & musik Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Dannelsens forbindelser Filosofi, litteratur, kunst & musik 10. -16. november 2013 Dannelsens forbindelser Filosofi, litteratur, kunst & musik Beskrivelse

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Dannelsens forbindelser

Dannelsens forbindelser Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Dannelsens forbindelser Filosofi, kunst, litteratur og musik 8. 14. november 2015 Et gedigent højskoleophold med særlig fokus på den folkelige- og traditionelle

Læs mere

D A H R NYHEDSBREV NR. 27

D A H R NYHEDSBREV NR. 27 Dansk Selskab for Religionshistorie Danish Association for the History of Religions D A H R NYHEDSBREV NR. 27 Forår 2002 Udgivet af Dansk Selskab for Religionshistorie i samarbejde med de religionsvidenskabelige

Læs mere

Indhold. Vi glæder os til at byde dig velkommen som sommerkursist på Grundtvigs Højskole. Med venlig hilsen Jakob Mejlhede Nielsen, forstander

Indhold. Vi glæder os til at byde dig velkommen som sommerkursist på Grundtvigs Højskole. Med venlig hilsen Jakob Mejlhede Nielsen, forstander Sommerkurser 2015 Indhold Side Kursus Sommerkurser 2015 3 Intensivt fotografi sk sommerkursus 3 Eksperimenterende maleri 4 Amerikanske præsidenter ved Mads Fuglede 5 De blå øjne korværk ved John Høybye

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Rådgivning. International systemteorikonference Læs om den internationale konference i systemteori, som lpf og CCC er vært for 08

Rådgivning. International systemteorikonference Læs om den internationale konference i systemteori, som lpf og CCC er vært for 08 l p f Nyhedsbrev Årgang 6 Nr. 1 Maj 2003 1 Rådgivning Når viden ikke alene skabes af universitetsforskere, men opstår i samspillet mellem forskellige samfundsaktører, må et forskningsinstitut, der ønsker

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark?

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Heidi Sørensen Juli 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag. Sociologisk Institut, Roskilde Universitet,

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Offentlig Administration

Læs mere

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Nr. 96 - September 2011 September / Oktober / November 2011 September 2011 Tanker i anledning af tragedien i Norge Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Den norske statsminister

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 2.1. DIALOGCENTRET... 3 2.2. RUSLAND... 7 3. DISKURSANALYSE... 10 3.1. DISKURS-BEGREBET... 12 3.2. NORMAN FAIRCLOUGHS

Læs mere

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den OPBYGGELIGE BØGER A004 Ahrendtsen, Alex: Indsigt eller fordom. Missionen i litteraturen fra Åkjær til Høeg. Lohse 1997. 5 t. 24 min. - Læst af Niels Zeuthen. En kortfattet, men tankevækkende gennemgang

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012 program Halv pris! for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Dansk Sygeplejeråd Efterår 2012 Folkeuniversiteterne i Esbjerg, Kolding og Odense Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration og

Læs mere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere The part of join-in centres in addiction treatment and their contribution to rehabilitation of clean addicts Af

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om

Læs mere