Kom godt i gang! Mikrofon. Mobil. Musik. Computer. App. Teleslynge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang! Mikrofon. Mobil. Musik. Computer. App. Teleslynge"

Transkript

1 Kom godt i gang! Mikrofon Telefon Tv Musik Mobil App Computer Teleslynge FM

2 Få forbindelse Tænd/sluk-indikator Tænd/sluk-knap Mikrofonindgang Få mest muligt ud af dine høreapparater med Oticon ConnectLine. Få en bedre forbindelse til information, til underholdning og med mennesker. Statusindikator Lydstyrke op/ned Programskift Dæmpning af høreapparatets mikrofoner (mute) Telefon og mobiltelefon Mikrofon Denne vejledning fortæller, hvordan du kommer i gang med ConnectLine og hvilke enheder, der findes. Den fortæller også, hvordan ConnectLine kan være en fordel for dig i hverdagen. Tv Batteriopladning (mikro-usb) FM-modtager AUX-vælger Telefon 4 Mobil 6 App 10 Tv 12 Musik 14 Computer 16 Mikrofon 18 Teleslynge 20 Mini-jack (3,5 mm) FM 22 Fjernbetjening 24 } 3

3 Tilslutning Telefon Telefon-adapter 2.0 ConnectLine telefon-adapter gør det nemmere at kommunikere. ConnectLine telefon-adapter 2.0 fungerer med eksisterende telefoner og omdanner høreapparaterne til et trådløst headset, så du ikke skal rejse sig for at tage telefonen. Telefon-adapteren installeres parallelt til den eksisterende fastnettelefon og fungerer som en interface mellem fastnettelefonen og Streamer Pro. Med en trådløs rækkevidde på 30 m kan man høre og besvare opkald stort set overalt i hjemmet. Som en del af ConnectLine-systemet fungerer telefonadapteren uden problemer og samtidigt med andre ConnectLineløsninger såsom mobiltelefoner, tv og ConnectLine mikrofon. Så hvis du sidder og ser tv, og telefonen ringer, trykker du på Streamerens telefonknap, hvorved ernsynet dæmpes automatisk, og opkaldet besvares.* Telefonledning (medfølger Tag telefonstikket ud af telefon-adapteren). telefonen eller den trådløse basisenhed. Parring Den første gang Streamer Pro bruges med ConnectLine telefon-adapter, skal de to enheder parres. Sæt stikket i IN. Sæt telefonledningen, som medfølger telefonadapteren, i OUT. Sæt den anden ende af ledningen i telefonen (eller i basisenheden). * kræver ConnectLine tv-adapter Parring skal normalt kun gøres én gang. Sørg for, at telefonadapteren er tændt,(strømindikatoren lyser grønt). Streamerens parringstilstand aktiveres ved at trykke på tænd/slukknappen øverst på Streameren i 5-6 sek., indtil den blå lampe begynder at blinke. Anbring Streameren oven på telefon-adapteren - parringen tager omkring sekunder. Parringen er udført, når telefonadapterens strømindikator og tænd/sluk-indikatoren på Streameren lyser blåt. Foretag et opkald Besvar et opkald Tryk på telefonknappen foran på Streameren, der nu bliver grøn. Du hører en lyd for programskift i høreapparaterne efterfulgt af klartonen, der melder, at du nu kan bruge telefonen. Foretag opkaldet fra din telefon som du plejer (efter at opkaldet er påbegyndt, kan du lægge røret på igen. Opkaldet fortsættes nu via Streameren). Under samtalen vil statusindikatoren og tænd/slukknappen oven på Streameren begge lyse grønt. Afslut opkaldet ved kort at trykke på Streamerens telefonknap. Når telefonen ringer, vil telefonknappen foran på Streameren samt de øverste knapper blinke grønt. Du vil høre en lyd i dine høreapparater. For at besvare opkaldet trykkes på Streamerens telefonknap, og der høres en tone efterfulgt af stemmen på den, der har ringet. Under samtalen vil statusindikatorenog tænd/slukknappenøverst på Streameren begge lyse grønt. } 5

4 Parring Mobiltelefon trådløst Den første gang mobiltelefonen skal bruges med Streamer Pro, skal de to enheder parres. Dette gøres normalt kun en gang. Streamerens parringstilstand aktiveres ved at trykke på tænd/slukknappen øverst på Streameren i 5 sek., indtil den blå lampe begynder at blinke. Sæt mobiltelefonen i parringstilstand. Denne funktion findes normalt i mobiltelefonens indstillingsmenu. Se hvordan du gør i mobiltelefonens brugsanvisning. Efter parring vil Streamerens parrings-indikator lyser blåt. Din mobiltelefon vil ofte vise, at den er forbundet med Streameren, med et lille headset-ikon. Mobiltelefonen vil ofte bede om en adgangskode. Foretag et opkald Streamerens adgangskode er (fire nuller). ConnectLine gør det nemt for brugere af høreapparater at anvende mobiltelefonen. Besvar et opkald Bær Streameren omkring halsen og sørg for, at mikrofonen ikke dækkes af tøj. Sørg for, at du kan tale direkte ind i Streamerens mikrofon. Opkald foretages direkte fra mobiltelefonen. Du skal ikke bruge Streameren. Indtast nummeret. Opkaldet forbindes automatisk til Streameren. Du vil høre et bekræftende bip efterfulgt af telefonsamtalen. Under samtalen vil status indikatoren og tænd/ slukknappen oven på Streameren begge lyse grønt. For at afslutte opkaldet skal du blot trykke på mobiltelefonens afbryder eller Streamerens telefonknap. Du kan besvare et opkald ved bare at trykke på telefon-knappen på Streamer Pro, hvorefter stemmen, på den der ringer, streames direkte til høreapparaterne. Afvis et opkald ved at trykke kort på Streamerens volumenknap. Bær Streameren omkring halsen og sørg for, at mikrofonen ikke dækkes af tøj. Sørg for, at du kan tale direkte ind i Streamerens mikrofon. Når mobiltelefonen ringer, høres en tone i høreapparaterne, og Streamerens telefonknap og indikator blinker grønt. For at besvare opkaldet skal du blot trykke på Streamerens telefonknap. Afslut opkaldet ved kort at trykke på Streamerens telefonknap. Du behøver ikke bruge mobiltelefonen. } 7

5 Tilslutning Mobiltelefon med kabel Ikke alle telefoner bruger de samme typer stik og signalniveauer. Streamer Pro er godkendt til at fungere med telefoner med fx Apple iphone-specifikationer. Mini-jack (3,5 mm) stereokabel medfølger Streamer Pro. Sæt mini-jackkablet i mobiltelefonens minijackstik. Sæt den anden ende i Streamerens mini-jackstik. Når kablet isættes, starter streaming automatisk. Foretag et opkald Bær Streameren omkring halsen og sørg for, at mikrofonen ikke dækkes af tøj. Sørg for, at du kan tale direkte ind i Streamerens mikrofon. Sørg for, at forbindelsen er oprettet. Eller genopret ved kort at trykke på knappen AUX-vælger. Foretag et opkald ved at indtaste nummeret på mobiltelefonen. Opkaldet forbindes automatisk til høreapparaterne via Streameren. Afslut opkaldet ved at trykke på afbryderknappen på mobiltelefonen. Besvar et opkald Når der anvendes kabel-forbindelse til Streamer Pro lyser telefonknappen på Streamerens forside ikke. Streameren og høreapparaterne forbindes som et normalt kabel-headset. Brug mobiltelefonen til at afvise et opkald. Bær Streameren omkring halsen og sørg for, at mikrofonen ikke dækkes af tøj. Sørg for, at du kan tale direkte ind i Streamerens mikrofon. Tryk kort på mobiltelefonens telefonknap for at besvare et opkald fra mobiltelefonen. Afslut opkaldet ved at trykke på afbryder-knappen på mobiltelefonen. } 9

6 ConnectLine App På oticon.dk/app kan du læse om, hvordan du installerer og bruger ConnectLine Appen Her finder du også to interaktive vejledninger: Guide for: ConnectLine App for iphone, ipad og ipod touch Guide for: ConnectLine App for Android smartphones og tablets ANDROID-APP PÅ Apple, Apple-logoet, iphone, ipad og ipod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke tilhørende Apple Inc. Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc. ConnectLine App til iphone, ipad og ipod touch kan downloades til iphone 6 Plus, iphone 6, iphone 5s, iphone 5c, iphone 5, iphone 4s, iphone 4, ipad Air, ipad mini med Retina-skærm, ipad mini, ipad (3. og 4. generation), ipad 2 og ipod touch (5. generation) og kræver Streamer Pro 1.2 App eller nyere. Søg efter iphone apps i App Store, når du ønsker installere den på en ipad. ConnectLine App til Android smartphones og tablets kræver en Streamer Pro med firmware 1.3 eller nyere. Læs mere på } 11

7 Tilslutning TV Tv-adapter med strøm- og TOSLINK-kabel 1. brug af TOSLINK Find TOSLINK-udgangen på dit tv. Tv-adapter med strøm- og mini-jack-kabel. 2. Brug af RCA Find audio-udgangene på dit tv (sidder typisk på bagsiden). Sæt det dobbelte RCA-stik i (rødt og hvidt). Det er typisk mærket med Audio Out. 3. Brug af hovedtelefoner (mini-jack) Tilslut RCA-kablet til RCA-stikket. Find hovedtelefonens udgang på fjernsynet og sæt stikket i. 4. Brug af SCART Audio-outputtet kan, afængig af, hvilket fjernsyn, du har, typisk ændres i menuen for lydindstillinger på dit tv. ConnectLine tv-adapter giver den bedst mulige tv-oplevelse Tv-lyd af højeste kvalitet sendes trådløst til høreapparaterne via Streamer Pro, hvilket betyder, at resten af familien også kan se tv, men med en lydstyrke, der passer til dem. Parring Tilslut RCA-kablet til SCART-stikket. Brug Sørg for, at der er en lydudgang på SCARTforbindelsen. Find SCART-stikket på fjernsynet og sæt stikket i. Tv-adapteren er forbundet til ernsynets analoge udgang med en rækkevidde på ca. 10 m aængig af møbler og placering. For at lytte til tv-udsendelser skal du blot trykke på Streamerens tv-knap. Som en del af ConnectLine-systemet vil ernsynet forblive forbundet via AutoConnect-funktionen og fungerer uden problemer og samtidigt med andre enheder såsom fastnet-, mobiltelefon og musikafspillere. Den første gang Streamer Pro bruges med ConnectLine tv-adapter, skal de to enheder parres. Streamerens parringstilstand aktiveres ved at trykke på tænd/sluk-knappen øverst på Streameren i 5 sek., indtil den blå lampe begynder at blinke. Tv-adapteren opdager automatisk, når Streameren er i parringstilstand og anmoder om parring. Placér Streameren tæt ved tv-adapteren. Parring er udført, når den blå lampe øverst på Streameren lyser konstant og statusindikatoren lyser orange. Tryk på tv-knappen på Streameren for at lytte til tv og den vil lyse orange. Du hører en lyd for programskift i høreapparaterne efterfulgt af lyden fra fjernsynet. Øverst på Streameren vil tænk/sluk-indikatoren lyse grønt og statusindikatoren lyse orange. Dolby og dobbelt D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories. } 13

8 Parring trådløst Musik Trådløst og med kabel Den første gang Streamer Pro bruges med en musikafspiller, skal de to enheder parres. Anbring de to enheder ved siden af hinanden.. Hvis musik afspilles fra en mobiltelefon, der allerede er parret til Streameren, skal parringen ikke gentages for at kunne afspille musik. Brug trådløst Streamerens parringstilstand aktiveres ved at trykke på tænd/slukknappen øverst på Streameren i 5 sek., indtil den blå lampe begynder at blinke. Sæt mp3-afspilleren i parringstilstand. Dette opnås normalt via enhedens indstillingsmenu. Mp3- afspilleren vil evt. bede om en adgangskode. Streamerens adgangskode er ( re nuller). Sørg for, at Bluetooth på musikafspilleren er tændt. Start afspilningen. Tryk på knappen AUX-vælger for at starte (genoptage eller standse) musikafspilningen. Der høres et bekræftende bip i høreapparaterne efterfulgt af musikken. Øverst på Streameren lyser statusindikatoren orange og tænd/ sluk-indikatoren lyser grønt. Tilslutning med kabel Brug med kabel Streamer Pro kan tilsluttes både trådløst og med kabel til en række forskellige musikafspillere og andre lydkilder. Lyden streames direkte til høreapparaterne. Ved at bruge det medfølgende mini-jackkabel kan næsten enhver lydkilde sendes fra Streameren til høreapparaterne. For trådløs forbindelse kan Streamer Pro tilsluttes direkte til de fleste lydkilder via Bluetooth. Sæt mini-jackkablet i mp3-afspillerens mini-jackstik. Sæt den anden ende i Streamerens mini-jackstik. Når kablet isættes, starter streaming automatisk.* Tænd for mp3-afspilleren for at høre musik. Når forbindelsen sker via et kabel, vil du høre et bekræftende bip i høreapparaterne efterfulgt af lyden fra mp3-afspilleren. Øverst på streameren lyser statusindikatoren orange, og tænk/sluk-indikatoren lyser grønt. Tryk på knappen AUXvælger for at fravælge eller genoptage musikafspilningen. * Ønsker du ikke, at streaming starter automatisk ved isættelse af et kabel så kan denne funktionernes af din hørespecialist. Via ConnectLine-systemet vil man blive orienteret om telefonopkald, mens man fx lytter til musik (Fastnettelefoner kræver en ConnectLine telefon-adapter). } 15

9 Tilslutning med dongle Computer Dongle og kabel Forbindelse til computeren opnås, så snart donglen isættes computeren. Sørg for, at du kan tale direkte ind i Streamerens mikrofon, når computeren bruges til video-chat. Tryk på knappen AUX-vælger på Streameren for at få forbindelse, når computeren skal bruges til at afspille musik. (se vejledningen Brug med kabel ). Tjek, at det er lydkortet til BTD 800, som er valgt i videchatapplikationen. Tilslutning med kabel Programmet til video-chat (fx Skype eller FaceTime) kan nu aktiveres på computeren. Når der er forbindelse, vil du høre et bekræftende bip efterfulgt af lyden fra computeren. Ønsker du forbindelse, trykkes på Streamerens telefonknap. Øverst på Streameren lyser statusindikatoren grønt, og tænd/sluk-indikatoren lyser grønt. Mange bruger computere til video-chat, videokonferencer, film, og meget andet. Afhængig af computeren er der to måder, hvorpå Streamer Pro kan tilsluttes. ConnectLine tilbyder to nemme måder at tilslutte computere på, så lyden sendes direkte til høreapparaterne, og online-samtaler bliver tydelige og nemme at høre. Ved at tilslutte ConnectLine til en computer enten med en usb-dongle eller med et kabel sendes lyden direkte til høreapparaterne, så det bliver tydeligere og nemmere at høre. Mini-jack (3,5 mm) stereokabel medfølger Streamer Pro. Tilslut stereokablet til computeren. Tilslut den anden ende af kablet til Streamerens mini-jackstik. Tilslutning dongle Brug med kabel Splitterkabel medfølger Streamer Pro. Tilslut splitterkablet til computerens mikrofonudgang (lyserød)/ audio-udgang (grøn). Tilslut kablets anden ende til mini-jackkablet. Tilslut kablet til Streamerens mini-jackstik. Oticons anbefalede trådløse løsning er en brugervenlig Sennheiser usb-dongle (BTD800), der sælges af Oticon eller online fra Sennheiser eller andre forhandlere. Den første gang Streameren bruges med donglen, skal de to enheder parres. Forbindelse til computeren etableres, så snart mini-jack-kablet tilsluttes computeren og Streameren. Streameren begynder derved automatisk at streame.* Forbindelsen bekræftes i høreapparaterne med en angivelse for programskift. Sørg for, at du kan tale direkte ind i Streamerens mikrofon, For bedst mulig kvalitet bør Sennheisers headset-setupprogram installeres på computeren. Streamerens parringstilstand aktiveres ved at trykke på tænd/slukknappen øverst på Streameren i 5 sek., indtil den blå lampe begynder at blinke. Sæt usb-donglen i computeren Usb-donglens parringstilstand aktiveres automatisk, når den sættes i computeren første gang (lampen blinker rødt/blåt). Læs Sennheisers vejledning for yderligere oplysninger. når computeren bruges til video-chat. * Ønsker du ikke, at streaming starter automatisk ved isættelse af kablet så kan denne funktion fjernes af din hørespcialist. Start programmet på computeren. Øverst på Streameren lyser statusindikatoren orange, og tænk/sluk-indikatoren lyser grønt. For at afbryde trykkes på knappen AUX-vælger på Streameren. } 17

10 Mikrofon Parring Den første gang Streamer Pro bruges med ConnectLine mikrofon, skal de to enheder parres. Dette gøres normalt kun en enkelt gang. Den diskrete ConnectLine mikrofon tilsluttes trådløst til Streamer Pro. Placér Streameren og mikrofonen ved siden af hinanden. Streamerens parringstilstand aktiveres ved at trykke på tænd/ slukknappen øverst på Streameren i 5 sek., indtil den blå lampe begynder at blinke. Mikrofonens parringstilstand aktiveres ved at trykke på tænd/sluk-knappen i 6 sek., indtil den orange lampe begynder at blinke. Vent i op til 1 minut indtil både Streamerens og mikrofonens statusindikatorer lyser orange. Den diskrete ConnectLine mikrofon tilsluttes trådløst til Streamer Pro. Brug ConnectLine mikrofon sender talerens stemme direkte til høreapparaterne. Den diskrete mikrofon bæres af taleren den sættes nemt på, og er lille og diskret. Omgivelsernes støj filtreres bort, så man opnår bedre taleforståelse. Mikrofonen har en trådløs rækkevidde på op til 15 meter. Når mikrofonen er aktiveret, vil lyden automatisk modtages af Streameren. Der er ikke behov for at trykke på Streamerens mikrofonknap. Den kan i stedet bruges, hvis du ønsker at afbryde og igen genoptage samtalen. Tænd for mikrofonen og sørg for, at den peger mod talerens mund på en afstand af 10 til 20 cm. Når mikrofonen er aktiveret, vil statusindikatoren lyse orange. Den dedikerede mikrofonknap på Streamer Pro lyser orange, når der modtages lyd fra mikrofonen. } 19

11 Teleslynge Tilslutning Det er ikke nødvendigt at indstille eller parre før brug. Telespolen aktiveres normalt med et længere tryk (2 sek.) på AUX-vælgeren. Dette kan ændres af din hørespecialist, hvis du foretrækker noget andet. Brug Med ConnectLine kan du også bruge teleslynge systemerne i teatre, foredragssale og mange andre steder. Streamer Pro leveres med en indbygget telespole. Det betyder, at du nemt kan bruge teleslyngesystemer. Du bliver orienteret om indgående opkald, mens du anvender teleslyngesystemet, hvis Streameren er parret med din mobiltelefon.. For at modtage lyd fra teleslyngen, skal du trykke på AUX-vælgeren og holde den nede i ca. 2 sek. Tryk igen kort for at deaktivere. Et bekræftende bip høres, efterfulgt af lyden fra teleslyngen. Øverst på Streameren lyser statusindikatoren orange, og tænd/ sluk-knappen lyser grønt. } 21

12 FM Tilslutning FM for dig med en travl og aktiv tilværelse. Brug Det er ikke nødvendig at indstille eller parre før brug. Det kan være nødvendigt at synkronisere kanalerne på en FM-modtager og FM-sender. Hvis kanalerne skal synkroniseres, skal der trykkes kort på AUXvælgeren, indtil den orange lampe holder op med at lyse. Herefter kan enhederne synkroniseres. Tryk igen på knappen AUX-vælgeren efter endt synkronisering. En enkel enhed, der giver nemmere adgang til flere kommunikations- og underholdningsmuligheder, kan være ret så attraktiv. Nu kan man fx som studerende, hvor man ofte har brug for FM, få denne mulighed via ConnectLine. Streamer Pros indbyggede Euro-stikforbindelse er kompatibel med flere forskellige FM-modtagere. Derved kan man, hvis man har brug for FM, stadig nyde fordelen af FM lige meget hvilke høreapparater, man har. Tilslut blot FM-modtageren og tryk kort på AUXvælgeren. Anbring modtagerens omskiftekontakt på OO. Modtagerens røde LED lampe tændes derefter. Ved forbindelse høres et bekræftende bip efterfulgt af lyden fra FM-senderen. Lamperne øverst på Streameren lyser henholdsvis grønt og orange. } 23

13 Fjernbetjening Parring Streameren skal parres til høreapparaterne af en hørespecialist, før den udleveres. Brug Når Streamer Pro anvendes som fjernbetjening, bliver det nemt at skifte program og regulere lydstyrken. For personer, der har problemer med fingerfærdigheden, er det nemmere at håndtere Streamerens knapper end at skulle justere lyd og skifte program via høreapparaterne. Et tryk på Streamer Pro vil regulere lydstyrken i høreapparaterne eller skifte program. Streamer Pro kan tilpasses til den enkelte brugers behov. Man kan begynde med kun at bruge Streamer Pro som en ernbetjening og senere, hvis man ønsker at opgradere til flere muligheder såsom brug med tv eller telefon, skal man ikke til at lære at bruge en helt anden enhed. Det er nemt at tilføje flere anvendelsesmuligheder. Volumen op/ned Et kort tryk enten op eller ned på volumenknappen vil regulere lydstyrken i høreapparaterne. Du vil høre små bekræftende tik i dine høreapparater. Skift af program i høreapparaterne Du kan skifte program ved at trykke på volumenknappen op eller ned i mere end et sekund. Programskift angives med en lyd i dine høreapparater. Sådan mutes høreapparaterne, mens der streames Du kan mute høreapparaterne ved på samme tid at trykke volumenknappen op OG ned i 1 sekund. Sådan mutes høreapparaterne, når der ikke streames Du kan mute høreapparaterne ved på samme tid at trykke lydstyrkeknappen op OG ned i 1 sekund (kun Oticon Alta eller nyere). Selvom Streameren er slukket, vil ernbetjenings-funktionen til høreapparaterne stadig fungere.. } 25

14

15 People First Med vores People First-løfte forpligter vi os til at forbedre menneskers muligheder for at kommunikere naturligt og deltage aktivt DK / Printed on 100% recycled paper

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater TILBEHØR Din optimale forbindelse Med Oticon ConnectLine kan du få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater i flere situationer end før. Med ConnectLine

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

Sådan bruges ConnectLine App til iphone. App version 1.0.1

Sådan bruges ConnectLine App til iphone. App version 1.0.1 Sådan bruges ConnectLine App til iphone App version 1.0.1 Introduktion Dette er en vejledning i hvordan du bruger ConnectLine app til iphone. Sådan parrer du Streamer Pro 1.2 App med en iphone Sådan henter

Læs mere

Brugsanvisning. ConnectLine App til iphone, ipad og ipod touch. App version 1.3.0

Brugsanvisning. ConnectLine App til iphone, ipad og ipod touch. App version 1.3.0 Brugsanvisning. ConnectLine App til iphone, ipad og ipod touch App version 1.3.0 Introduktion Dette er en vejledning i hvordan du bruger ConnectLine app til iphone,ipad og ipod touch. Det er den samme

Læs mere

Ponto Streamer. Nye trådløse kommunikationsmuligheder. Ponto TM Det benforankrede høresystem

Ponto Streamer. Nye trådløse kommunikationsmuligheder. Ponto TM Det benforankrede høresystem Ponto Streamer Nye trådløse kommunikationsmuligheder Ponto TM Det benforankrede høresystem Din ideelle ledsager Nye trådløse kommunikationsmuligheder Med Ponto Streamer får du adgang til Oticon ConnectLine

Læs mere

Sådan bruges ConnectLine App til Android. App version 1.1.0

Sådan bruges ConnectLine App til Android. App version 1.1.0 Sådan bruges ConnectLine App til Android App version 1.1.0 Introduktion Dette er en vejledning i hvordan du bruger ConnectLine App til Andorid smartphones og tablets. Sådan parrer du Streamer Pro med en

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

SOUNDGATE. SoundGate forbinder dig med omverdenen

SOUNDGATE. SoundGate forbinder dig med omverdenen SOUNDGATE SoundGate forbinder dig med omverdenen Mulighederne for at få forbindelse til omverdenen er større end nogensinde før. Vi kan få forbindelse til vores familie, venner og kolleger gennem mange

Læs mere

Et system flere forbindelser

Et system flere forbindelser Et system flere forbindelser Tv I Telefon I Mobil I Computer I Musik I Mikrofon ConnectLine til nem kontrol og til sikre håndfri samtaler, når man er på farten Oticon Streamer er ikke kun en fjernbetjening,

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI. Få flere detaljer med - mere power til at deltage

Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI. Få flere detaljer med - mere power til at deltage Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI Få flere detaljer med - mere power til at deltage POWER TIL HJERNEN Din foretrukne ledsager i hverdagen De fleste mennesker, som har et kraftigt høretab, bruger de

Læs mere

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Remote 3.0 fjernbetjening Introduktion Indhold Efter opdatering af Oticon Opn firmware er det nødvendigt

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Oticon Opn åbner op for en ny verden

Oticon Opn åbner op for en ny verden Oticon Opn åbner op for en ny verden Traditionel teknologi Fokuserer på en stemme, og undertrykker alle andre. Ny teknologi Åbner op for lydbilledet for at få flere stemmer med. Du kender nok følelsen.

Læs mere

et fornuftigt valg nyd det væsentlige

et fornuftigt valg nyd det væsentlige et fornuftigt valg Oticon Ino nyd det væsentlige Oticon Ino bringer den enkle høreløsning op på et højere plan. Med Ino kan brugerne opleve fordelene ved nogle af de allernyeste fremskridt inden for høreapparatteknologi:

Læs mere

Udvid din lytteoplevelse

Udvid din lytteoplevelse GN ReSound hjælper mennesker med at genopdage hørelsen med høreapparater, der efterligner det naturlige øres måde at behandle lyd på. Der betyder, at du kan glemme din hørenedsættelse - og i stedet fokusere

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Til implantérbare høreløsninger. Oticon Medical Streamer. Brugervejledning

Til implantérbare høreløsninger. Oticon Medical Streamer. Brugervejledning Til implantérbare høreløsninger Oticon Medical Streamer Brugervejledning Mange tak Tak fordi du har valgt vores produkt. For at hjælpe dig har vi brugt megen omhu og opmærksomhed på at sørge for, at din

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

Tilpasset lydene i din tilværelse

Tilpasset lydene i din tilværelse Tilpasset lydene i din tilværelse AVANCERET HØRETEKNOLOGI Premium Avanceret Basis Forbedrer din dagligdag med en høreløsning, der er lige så individuel, som du selv er Alle hører forskelligt. Vi opfatter

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en iphone. Sådan parrer du høreapparaterne med din iphone. Sådan bruger

Læs mere

Oticon Opn åbner op for en ny verden

Oticon Opn åbner op for en ny verden Oticon Opn åbner op for en ny verden Traditionel teknologi Ny teknologi Fokuserer på en stemme, og undertrykker alle andre. Åbner op for lydbilledet for at få flere stemmer med. Du kender nok følelsen.

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

Trådløs forbindelse til omverdenen

Trådløs forbindelse til omverdenen SoundGate 2 Trådløs forbindelse til omverdenen www.bernafon.com Mulighederne for at få forbindelse til omverdenen er større end nogensinde før. Vi kan få forbindelse til vores familie, venner og kolleger

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0 Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App.8.0 Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en iphone. Sådan parrer du høreapparaterne med din iphone. Sådan bruger

Læs mere

Kort vejledning: Sådan bruges ReSound LiNX med din iphone

Kort vejledning: Sådan bruges ReSound LiNX med din iphone Kort vejledning: Sådan bruges ReSound LiNX med din iphone Konfiguration og brug af Made for iphone (MFi) Hardware, der understøttes ReSound LiNX understøtter MFi-funktionalitet i følgende produkter fra

Læs mere

Lad livet inspirere dig

Lad livet inspirere dig Vil du vide mere om ReSound Unite Så kan du spørge din lokale høreapparatspecialist, scanne QR koden eller eller gå ind på www.gnresound.dk/unite M101720-DK-13.07-Rev.A Lad livet inspirere dig med ReSound

Læs mere

Formet efter lydene i dit liv

Formet efter lydene i dit liv Formet efter lydene i dit liv PREMIUM HØRETEKNOLOGI Premium Avanceret Basis OTICON ALTA EN HØRELØSNING, DER ER LIGESÅ INDIVIDUEL, SOM DU ER OTICON ALTA ÆNDRER, HVAD DER ER MULIGT INDEN FOR HØREOMSORG Din

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer primax tilbehør Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag. Følg børnene til skole om

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer primax tilbehør Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag. Følg børnene til skole om

Læs mere

BackBeat 100-serien. Brugervejledning

BackBeat 100-serien. Brugervejledning BackBeat 100-serien Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Parring 4 Parring 4 Parringstilstand 4 Grundlæggende funktioner 5 Tænd eller sluk 5 Juster volumen 5 Besvar

Læs mere

Brugsanvisning. TV Adapter 3.0

Brugsanvisning. TV Adapter 3.0 Brugsanvisning TV Adapter 3.0 Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye tv-adapter. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

Nyd at høre bedre BASIS HØRETEKNOLOGI. Premium. Avanceret. Basis

Nyd at høre bedre BASIS HØRETEKNOLOGI. Premium. Avanceret. Basis Nyd at høre bedre BASIS HØRETEKNOLOGI Premium Avanceret Basis Du får en helt ny oplevelse, som kan forandre dit liv Når du læser dette, er du måske ved at opgradere dine høreapparater eller måske overvejer

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

Artone 3 Bluetooth Max

Artone 3 Bluetooth Max ARTONE KOMMUNIKATIONSLØSNINGER DK BRUGSVEJLEDNING Artone 3 Bluetooth Max Introduktion Artone 3 teleslynge er udviklet til at etablere en forbindelse med Bluetooth kompatible mobiltelefoner. Når Artone

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk 38659.indd 2 primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk 08-04-2016 14:50:11 38659.indd 2 Få en lytteoplevelse der passer til

Læs mere

Alsidig trådløs kommunikationsforstærker Du kan høre!

Alsidig trådløs kommunikationsforstærker Du kan høre! Alsidig trådløs kommunikationsforstærker Du kan høre! Fjernsyn Samtaler Telefon Mobiltelefon HearIt All HearIt All er en alsidig trådløs kommunikationsforstærker til mennesker med nedsat hørelse. Alsidig

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Oversigt over indhold i Clarion BLT433

Oversigt over indhold i Clarion BLT433 BLT433 Clarion BLT433 er et Bluetooth modul som kan tilsluttes til de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en Bluetooth mobiltelefon der understøtter protokol 1.0B/1.1.

Læs mere

UKOMPLICERET HØRELSE. NÅR SOM HELST, HVOR SOM HELST. ZERENA

UKOMPLICERET HØRELSE. NÅR SOM HELST, HVOR SOM HELST. ZERENA UKOMPLICERET HØRELSE. NÅR SOM HELST, HVOR SOM HELST. ZERENA Zerena høreapparater hjælper dig med at høre og kommunikere i alle situationer, lige fra stille og rolige til dynamiske og hurtigt skiftende.

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Elite 25e Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærk tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Chili. En stærk løsning til dig, der virkelig har brug for diskret SuperPower

Chili. En stærk løsning til dig, der virkelig har brug for diskret SuperPower Chili En stærk løsning til dig, der virkelig har brug for diskret SuperPower Designet med dig i tankerne Oticon Chili er udviklet i samarbejde med mennesker, som kender de udfordringer, kommunikation kan

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000

Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000 Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000 Rulning gennem menuerne Tryk på den midterste drejeknap for at få adgang til menuerne. Sættet siger navnet på den pågældende menu. Naviger rundt i menuerne ved at dreje

Læs mere

Acto En bedre høreløsning helt enkelt

Acto En bedre høreløsning helt enkelt Acto En bedre høreløsning helt enkelt Oticon Acto er en høreapparatfamilie i mellemklassen, men som indeholder en række førsteklasses egenskaber. Acto fås i en komplet række af modeller inklusive minirite

Læs mere

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basestation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basestation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot Phonak AccessLine Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste nye generation af høreapparater er baseret på disse erfaringer. Denne forståelse

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

People First. Lad ikke undskyldningerne komme i vejen... Har du brug for en opgradering?

People First. Lad ikke undskyldningerne komme i vejen... Har du brug for en opgradering? Har du brug for en opgradering? People First Vi mener, at det kræver mere end blot avanceret teknologi og audiologi at udvikle de bedste høreapparater. Dette er grunden til, at vi placerer personen i centrum

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

BRUGSANVISNING TV-ADAPTER 2.0

BRUGSANVISNING TV-ADAPTER 2.0 BRUGSANVISNING TV-ADAPTER 2.0 Tak Tak fordi du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille din nye tv-adapter,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Smart Hearing. Din guide til trådløse muligheder og ReSound Smart app til ios

Smart Hearing. Din guide til trådløse muligheder og ReSound Smart app til ios Smart Hearing Din guide til trådløse muligheder og ReSound Smart app til ios INDHOLD INTRODUKTION TIL RESOUND SMART HØREAPPARAT 04 Hvilke høreapparater fra ReSound er smarte høreapparater? 05 Apple enheder,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Evolve 75 Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger. 56Droplet AirDock by Alva Design Group

Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger. 56Droplet AirDock by Alva Design Group Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger 56Droplet AirDock by Alva Design Group INTRODUKTION SIDE 1 AF 3 INDHOLD Introduktion...02 Funktioner...05 Via lightning connector...06 Trådløs forbindelse

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

Plantronics Explorer 10. Brugervejledning

Plantronics Explorer 10. Brugervejledning Plantronics Explorer 10 Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt over headset 5 Vær på den sikre side 5 Par og oplad 6 Parring 6 Aktiver parringstilstand 6 Brug to telefoner

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

BRUGSANVISNING. Fra Avenue of The Americas, NYC

BRUGSANVISNING.  Fra Avenue of The Americas, NYC BRUGSANVISNING www.clipandtalk.com vi har lavet en smart videobrugsanvisning til dig, så det er nemt at lære alt om brug af din skriv følgende link i din webbrowser, så du kan se videobrugsanvisningen

Læs mere