Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune."

Transkript

1 Foredrag Gøteborg - Mennesket og kirkegården Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune. Assistens, Vestre, Bispebjerg, Sundby og Brønshøj - samlet areal ca. 130 ha. Godt gravsteder i brug. Desuden to krematorier ca kremeringer inkl. de udenbys. Ca urnenedsættelser og godt 400 begravelser. Ca. 200 ansatte. Jeg er ansat som kirkegårdsvejleder - en stillingsbetegnelse inspireret af naturvejlederne, der formidler viden om naturen, typisk ved at tage folk med ud i den. Mit job er så at formidle primært kulturel og etisk viden om kirkegårdene på kirkegårdene. Stillingen oprettet (hvor København var kulturby) Fordi: efterspørgsel på viden om området - især de kulturelle og historiske værdier. Mange tusinder kommer årligt på de københavnske kirkegårde for at høre om berømte døde, interessante monumenter og symboler, begravelsesskikke, landets og byens og kunstens historie som det udfoldes på kirkegården. For mit vedkommende bliver det til en rundvisninger på de 5 kirkegårde årligt. De 30 af dem er offentligt annoncerede ture - vi laver hvert år en turkalender hvor tid, sted og emne for årets rundvisninger præsenteres, og vi gør selvfølgelig også oplysningerne tilgængelige digitalt via internettet. Resten af rundvisningerne er bestilt - blandt en bred kreds. Det vender jeg tilbage til. Så efterspørgslen er der, og det gælder det jo om at udnytte - vi har væsentlig bedre betingelser for at bevare og beskytte kirkegårdenes værdier, hvis offentligheden, herunder skatteborgerne, har 1

2 forståelse for kirkegårdenes betydning og rolle. Det er rods alt dem, der betaler for vores virke, også den kulturhistoriske del af det. En anden grund til at oprette stillingen: at bruge den kulturelle og historiske interesse driftsmæssigt. Hvad vil det sige? Det vil sige at benytte os af publikums interesse til også at oplyse dem lidt om vores kerneydelse - begravelse og kremering. I den moderne verden, den vestlige i hvert fald, er det jo sådan, at en stor del af os ikke ofrer døden mange tanker. Og det er et problem for en organisation som min, der jo er sat i verden for at give folk de bedst mulige betingelser for det at tage afsked med og mindes de døde. Risikoen for, de efterladte sidder tilbage med en følelse af ikke have foretaget de rigtige valg i forbindelse med dødsfaldet - kremering eller kistebegravelse, individuel eller fællesgrav, gravsted i et strengt servitutbelagt område eller i mere frie omgivelser - den risiko er større, jo mindre man ved om, hvad kirkegårdene rent faktisk har at tilbyde. Så - stillingen som kirkegårdsvejleder også oprettet for at forsøge at imødegå uvidenhed på det her område - altså i spørgsmålet om, hvad de københavnske begravelsespladser kan tilbyde. Vi har et meget bredt spektrum af gravstedsformer, som vi gerne vil informere om, og så har vi jo - pga. de meget høje kremeringstal i København - rent faktisk pladsen til stadig at udvide repertoiret for at forsøge at imødekomme befolkningens ønsker - og derfor vil vi utrolig gerne have offentligheden som medspiller på dette område. Det kan godt være ret vanskeligt, fordi døden er tabuiseret og svær at tænke på, men vi synes vi bør forsøge - og dét er altså også en del af kirkegårdsvejlederens jobbeskrivelse. 2

3 Jeg skal tilføje, at det også sker på andre måder. Dels forsøger vi at få bedemændene til at hjælpe os - det er typisk i kontakten med dem, at familierne foretager deres valg af gravstedsform. Vi har udarbejdet en såkaldt bedemandsmappe, hvor vi - kirkegård for kirkegård - præsenterer de enkelte gravstedsformer i tekst OG billede, beskriver servitutter for anlæg og monumenter og regler for køb og fornyelse, osv. Mappen er pæn og præsentationerne skrevet i et sprog, der ikke kræver forhåndskendskab til kirkegårdsdrift - og det er vores håb er, at bedemændene simpelthen vil vise mapperne frem til familierne, når de henvender sig. Og så finder der jo også en præsentation af vores ydelser sted, når familierne kommer ud på kirkegården for at vælge et konkret gravsted. Der er det kirkegårdsbetjentene, der er i aktion og kan vise forskellige muligheder frem. Men på det tidspunkt er de grundlæggende valg ofte foretaget - det er derfor, at bedemændene er vigtige at få engageret i det her. De er inde over på et tidligere tidspunkt. Men allertidligst ude er man naturligvis, hvis man som jeg har kontakt med de endnu levende, og i mit job betyder vores ønske om at oplyse folk om de mange muligheder, at jeg altid indfletter nogle meget håndgribelige informationer om død og begravelse i mine rundvisninger - også selv om temaet for turen ikke lige lægger op til det. Fordi både det menneskelige og kunstneriske materiale på de københavnske kirkegårde er så rigt, har jeg holdt ture om mange, mange forskellige emner: Om digtere, om naturvidenskabsfolk, om Københavns bombardement, om mændene bag byens ekspansion sidst i 1800-tallet og om kirkegårdens berømte kvinder. Jeg har holdt ture om dødens symboler og skikke, om gravmæler og social identitet, om donatorste og om sygdom og død - de store sygdomme, der igennem tiderne har hærget land og by og naturligvis også sat sine spor på kirkegårdene. Mange forskellige emner, og emner, der helt sikkert trækker et større publikum, end 3

4 hvis jeg annoncerede en tur under overskriften hvilke gravstedsformer kan jeg vælge imellem på Assistens Kirkegård?. Det ER i vid udstrækning de kulturelle og historiske emner, der får folk ind af portene hos os. Men når først de er kommet dét, ja så får de altså ikke lov til at forlade os igen uden OGSÅ at have hørt lidt om kremeringsprocedurer, eller planer for kirkegårdens anlæg, eller en ny type gravsteder, vi er ved at anlægge. Jeg giver også gerne folk tip om, hvordan de - næsten med garanti - kan sikre sig, at deres sten engang vil blive vurderet bevaringsværdig - hvis bare de lige sørger for at citere et enkelt vers eller to af en anerkendt digter på deres sten. Det griner folk gerne lidt af, men jeg håber faktisk, at i hvert fald nogle af dem tager informationen til sig, for på den måde sikrer vi jo, at der også i fremtiden er monumenter på vores kirkegårde, der har noget spændende at byde på. Når det er sagt, så skal det tilføjes, at selvom der gerne må les på rundvisningerne, og selv om folk meget gerne må synes, at en tur på kirkegården med kirkegårdsvejlederen har været fornøjelig, så er der naturligvis grænser for, hvor morsomme begivenheder, vi kan arrangere. Hvis folk skal komme igen, ja så skal de have haft en god oplevelse, men det går altså ikke at vi tænker på os selv som en del af underholdningsbranchen. Vi forventer selv en lødig opførsel fra vores besøgende, og her tænker jeg selvfølgelig især på dem, der kommer på kirkegården af primært rekreative årsager - (med gravstedsejerne giver det som regel sig selv) - og vi er selvfølgelig nødt til selv at kvittere med en tilsvarende adfærd... Så vidt om årsagerne til at kirkegårdsvejlederstillingen blev oprettet. Hvad består arbejdet så konkret i - hvad er de konkrete udfordringer og muligheder i jobbet? 4

5 Jeg nævnte tidligere de offentligt annoncerede ture med forskellige temaer, men som sagt er de fleste af mine rundvisninger særrundvisninger bestilt af en lang række forskellige grupper. Og fordi de besøgende, dem der bestiller turene, er så forskellige, så er det også nogle meget forskellige typer rundvisninger, jeg laver i den sammenhæng. Nogle af de rundvisninger, jeg er rigtig glad for at lave - fordi de harmonerer utrolig godt med vores ønske om ikke bare at fortælle publikum om kirkegårdenes kulturelle og historiske værdier, men også udbrede kendskabet til vores kerneydelser - det er rundvisninger for studerende ved social- og sundhedsuddannelserne, folk, der jo i vid udstrækning kommer til at have deres arbejdsliv på plejehjem. Og det er rundvisninger, der faktisk udelukkende har fokus på dét, kirkegården kan tilbyde i relation til kremering, begravelse og gravsteder. De har et klart undervisningspræget sigte - pointen er, at de studerende skal opnå et kendskab til området, og forhåbentlig på den måde være med til at hjælpe os med at få budskabet ud til den gruppe, de kommer til at beskæftige sig med - altså mennesker, der er gamle nok til, at de i hvert fald i princippet kunne have en interesse i at vide noget om, hvilke muligheder der er for at sige verden ret farvel. Det er i hvert fald vores håb, at vi i de her studerende kan få nogle ambassadører, nogle folk, der ved besked om de faktiske muligheder på området, og som kan hjælpe de mennesker, de arbejder med til dagligt, med at tænke over deres egne ønsker for, hvad der skal ske efter døden, og træffe deres valg på et informeret grundlag. De social- og sundhedsstuderende er en helt særlig gruppe, fordi de netop kommer på kirkegården for at få undervisning i vores kerneydelse. Men det er ikke den eneste gruppe, som kan have gavn af kirkegårdene i undervisningsregi. Jeg har lavet undervisningsrelaterede rundvisninger for skolebørn på alle niveauer - fra 1. klasse til gymnasiet. At det kan lade sig gøre, hænger selvfølgelig meget sammen med, at materialet på de københavnske kirkegårde er så rigt. Der er ikke mange aspekter af 5

6 de sidste 250 års historie, som ikke på én eller anden måde er afspejlet på vores kirkegårde - hvad enten vi taler nationens historie, byens historie, den politiske historie eller kunsthistorien. Så det er klart, at på de vilkår lader et kirkegårdsbesøg sig meget let integrere i en masse forskellige undervisningsforløb. Selvfølgelig skal historien om f.eks. de tusindvis af tyske soldater- og flygtningegrave på VK i Kbh. fortælles forskelligt, alt efter om målgruppen er 7 eller 17 år gammel, og derfor kræver alle rundvisning også særskilt forberedelse selvom selve stoffet jo efterhånden bliver velkendt for kirkegårdsvejlederen - men det kan altså sagtens lade sig gøre. Der er selvfølgelig mange kirkegårde, hvor koncentrationen af historisk interessante personer og gravmæler ikke er så høj som på de store københavnske kirkegårde. Men man kan sige, at uanset størrelsen af ens kirkegård, så har den i hvert fald altid én ting at byde på, og det er lokalhistorie. Så dér kan man i hvert fald byde ind med nogle undervisningstilbud. Og så er der hele det område der hedder etik og dødens kultur - der kan man også lægge billet ind uanset størrelsen af ens kirkegård og variationen i gravmæler. Og det er på mange måder en god idé, synes jeg. Lærerne er selvfølgelig glade for det - for dem er fordelen jo den indlysende, at de får et alternativt input til deres undervisning. Og for os på kirkegårdene er det jo bestemt interessant at få et ungt publikum i tale, få mulighed for både at vække deres interesse for dét, kirkegårdene kan tilbyde, og også få mulighed for at indgyde dem respekt for dét at færdes blandt de døde og de gravminder, som deres efterladte har sat over dem. Og det er generelt ikke en vanskelig opgave. Jeg havde ikke erfaring med at formidle til unge mennesker, inden jeg begyndte i det her job, og jeg må indrømme, at jeg var lidt spændt på, hvordan dét at slæbe klasses elever med på kirkegården ville spænde af. Men det spænder altså ret nemt af. Og jeg tror i den sammenhæng godt man kan prise sig lykkelig over at lave rundvisninger 6

7 på kirkegården og ikke på f.eks. kunstmuseet - det kan være, det er en fordom, men jeg forestiller mig, at det må være langt sværere at få en 14-årige til at tie stille og høre efter, hvis det er impressionisme i dansk malerkunst, man skal fortælle dem om, end når det er døden, der er på tapetet. Det gør indtryk, også på unge mennesker. Københavns Kommune driver også to krematorier - i tilknytning til hhv. Bispebjerg og Sundby Kirkegård, og jeg har temmelig mange rundvisninger dér, en stykker årligt. Den største gruppe besøgende dér er konfirmander - der er mange præster, som bruger deres samtaler med de unge om livets afslutning og dét der evt. måtte komme bagefter som afsæt for et besøg hos os, så de unge kan se, hvad der i hvert fald helt sikkert kommer bagefter, hvis man vælger at blive kremeret. Rundvisningerne dér tager som regel en lille times tid - vi viser de unge hele processen fra kisten bliver indleveret, bliver stillet i kølerum, og bliver brændt - samt den efterfølgende behandling af brændingsresterne, der jo består i først afkøling, så en proces, hvor brændingsresterne bliver malet, knust i en maskine, der samtidig frasorterer proteser o.l. og endelig i omhældningen af den fint malede aske i en urne. Jeg viser dem også krematoriets rum for familiemodtagelse, bedemændenes omlægningsrum (dér, hvor de flytter afdøde fra én kiste til en anden, typisk i forbindelse med dødsfald i udlandet) og urneudleveringsrummet - hvis rummene er tomme, selvfølgelig, ellers må vi gå uden om dén dag. Og jeg siger altid til dem, at de ikke vil få døde mennesker at se, men at de vil få kister med døde at se, og så, hvis de har lyst, aske. Det er ikke altid alle, der har lyst til det, og det er jo fint, det skal de selv bestemme. Men for det meste er de meget nøgterne omkring det - så nøgtern som man nu kan være i dødens nærhed, det er jo for langt de fleste mennesker i vores del af verden en lidt uhåndterlig størrelse. Men de følger med, stille og roligt, og kan jo danne sig deres egen holdning til dét de ser undervejs. Det kan sagtens være, at de skifter mening senere, måske mange gange i løbet af deres liv - men det er for os at se ikke så afgørende, det vigtigste fra mit 7

8 perspektiv er, at vi ved at vise dem, hvordan tingene foregår i et krematorium, har givet dem et ret præcist billede af, hvad det helt konkret implicerer at lade sig brænde. Der er jo helt klart nogle etiske spørgsmål involveret i det her, og ikke bare hvad angår dét at forholde sig til hhv. kremering og kistebegravelse, men også i spørgsmålet om, hvordan vi formidler viden på dette område til mennesker - og ikke mindst, hvordan vi gør det i forhold til meget unge mennesker. Det er min erfaring, at konfirmander er store nok til at kunne klare at blive præsenteret for dét, vi viser dem i vores krematorier. Til gengæld har jeg aldrig lavet krematorierundvisninger for et publikum, der var yngre - og det tvivler jeg også meget på, at jeg kommer til. Jeg tror ikke det er en god idé. Det ER en ret voldsom nærkontakt med døden, man oplever i et krematorium. Og ja - hvis vi levede i en kultur, hvor døden i større grad var et integreret element i livet, ja så kunne det da godt være, at også små børn kunne tåle at komme på besøg i et krematorium. Men det ville jo være synd at sige, at det forholder sig sådan. Ganske vist mener jeg, at man kan tale med små børn om hvad som helst, også døden, så længe man gør det i et sprog, de kan forstå - og jeg laver også meget gerne rundvisninger for også de helt små klasser på kirkegårdene. Men et krematoriebesøg tror jeg helt klart vil være for meget, så længe det nu engang er sådan, at vi lever i en kultur, hvor man - som det er tilfældet for mig selv - kan blive næsten 40 uden nogensinde at have set et dødt menneske. Og man kan jo fortsætte tankerækken omkring det etiske - for de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med f.eks. rundvisninger i krematorier, angår jo ikke alene publikummet - det angår også hensynet til de døde mennesker, som det er blevet os betroet at tage vare på - hvad enten det er på vores kirkegårde eller i vores krematorier. Man kunne jo godt med nogen ret spørge om man overhovedet kan tillade sig at lave rundvisninger i et krematorium - at fremvise kisterne, som de 8

9 står dér på rad og række, og at fremvise asken, resterne af et menneske, der har været nogens familiemedlem, ven, ægtefælle? Kan man dét? Det mener jeg jo godt, man kan - så længe man insisterer på en værdig opførsel, og det gælder jo både publikum og så os, der arbejder i de omgivelser til dagligt. Men jeg mener også, at vi er nødt til, hver gang vi stiller vores kirkegårde og de tilknyttede faciliteter til rådighed for andet end lige kerneformålet - at vi er nødt til at spørge os selv, hvorfor vi gør det, om det er etisk forsvarligt, om det er noget, vi kan tillade os. Kan vores f.eks. tillade os at stille vores kirkegårde til rådighed for rekreative aktiviteter? Det gør vi jo faktisk i København, og vi har tænkt over det, så for vores vedkommende er svaret altså et velovervejet JA, det kan vi godt tillade os - inden for visse, veldefinerede grænser, dog. Og vi ved også godt, hvorfor vi gør det. Vi gør det, fordi vi er en del af en storby med et begrænset udbud af grønt - og dét grønne, der findes, det trækker altså mennesker til. Især er vores Assistens Kirkegård præget af, at storbymennesker også har lyst til at se på noget naturligt ind imellem. Folk spiser frokost her, de læser til eksamen, de lufter hund, de løber eller cykler en tur eller de får sig en øl i solen. Og det accepterer vi - så længe det foregår i de områder, hvor der ikke længere foretages begravelser. Store dele af Assistens Kirkegård er jo i dag en slags historisk mindepark, og JA, der ligger døde, og der er sat stene over dem, men de er ikke sat for nyligt, de har ikke længere emotionel betydning for efterladte, men snarere historisk betydning for byen og dens borgere. Så når man som vi på Assistens Kirkegård har så meget plads, at over 2/3 af kirkegården ikke længere anvendes til begravelser, ja så kan man, det mener vi i hvert fald, trække hensynet til de levende lidt videre, end det ellers ville være sømmeligt at gøre. Som kirkegårdsvejleder taler jeg naturligvis også om etiske problemstillinger med vores besøgende - både dem, der direkte angår vores egne aktiviteter - at vi tillader picnicer i det grønne, at de 9

10 proteser, der ligger tilbage efter en kremering, bliver genbrugt, eller at der - som det ser ud nu - vil blive anlagt en metrostation ved AK, der vil kræve en del gravearbejde også på kirkegårdens område. Men jeg forsøger også at formidle etiske problemstillinger af mere almen karakter, f.eks. ved at fortælle om, hvilke begravelsesformer, der i DK er tilladt, og hvilke der ikke er, - det er jo interessant, at de europæiske lande har meget forskellige regler på det her område, og vel alle ud fra en intention om at have netop etisk forsvarlige regler. Der er også hele problemkomplekset omkring gravfred og fortidslevn - hvad sker der med knogler fra sløjfede grave, eller sløjfede kirkegårde? Hvornår skal vi genbegrave, og hvornår skal arkæologerne til i stedet? Der er spørgsmålet om de rammer kirkegården stiller til rådighed. Er det rimeligt, at andre end gravstedsejeren kan bestemme, hvordan gravstedet skal udsmykkes? Og hvad kan man tillade sig at skrive på gravstenen - Hell Angels, f.eks.? Vi har på Assistens Kirkegård en gravsten med inskriptionen Her hviler en kurdisk partisan hvis bedste våben var en pen, og et gevær som et nødvendigt onde" - det kan da godt tænkes, at man på den tyrkiske ambassade ikke synes så godt om dét statement. Så må man det? Og så er der de etiske spørgsmål, der optager børn - hvorfor må man ikke begrave dyr samme steder som mennesker? Hvorfor må man ikke blive begravet i baghaven - eller have urnen stående på kaminen? Det er jo i alle de her spørgsmål ikke nødvendigvis min opgave at være den, der kan komme med svarene. Jeg er selvfølgelig - i de spørgsmål, der angår min egen institutions gøren og laden - en repræsentant for Center for Kirkegårde og må som sådan kunne formidle organisationens holdning og de overvejelser, der ligger til grund for dem, men i langt de fleste tilfælde handler etisk vejledning jo simpelthen bare om at belyse de problemstillinger, der er knyttet til det felt, vi beskæftiger os med. 10

11 Jobbet som kirkegårdsvejleder involverer også ind imellem nogle aktiviteter, som vi ikke selv er de direkte initiativtagere til. Det er aktiviteter, som vi kaster os ud i som konsekvens af de krav, det kan medføre at være del af en politisk ledet organisation. Center for kirkegårde hører som sagt under Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, vi har altså en borgmester som øverste chef. Og det, at vi er en del af en kommunal forvaltning betyder, at vi jo også ind imellem bliver mødt med et ønske om, at kirkegårdene skal byde ind på nogle af de områder, som i øvrigt er i fokus i forvaltningen. Det kan måske lyde problematisk, men det er i realiteten ikke et problem, for vi bliver ikke bedt om åbenlyse urimeligheder - i hvert fald ikke på mit område. Der oplever vi meget forståelse for, at kirkegårdene er et særligt område, som kræver særlige hensyn. Men på mange områder kan vi sagtens bidrage. F.eks. er det vores politikernes ambition, at København skal være verdens bedste cykelby. Hvordan kan Center for Kirkegårde hjælpe med til det? Ja det kan vi f.eks. gøre ved at stille de store alléer på vores kirkegårde til rådighed for cyklisterne - måske også på tidspunkter, som egentlig ligger uden for kirkegårdens åbningstid. F.eks. har vi på Assistens Kirkegård nu åbnet kirkegårdens porte en time tidligere om morgen - kl. 7 i stedet for kl. 8, sådan at områdets børn kan cykle til skole ad vores sikre alléer frem for ad den stærkt trafikerede parallelgade, Nørrebrogade. I det hele taget kan de store bykirkegårde sagtens indtænkes i den byplanlægning, der foregår, når kommunen forsøger at etablerer cykelveje på kryds og tværs af hele København. Det koster mange millioner at anlægge 1 km cykelsti - og hvis man kan spare et par nyanlæg på at lade cykelruterne gå gennem kirkegårdene i stedet for udenom, ja så er det da værd at overveje. Men naturligvis skal de her ting hele tiden overvejes i relation til vores primære opgaver - at gravstedsejere skal kunne komme på kirkegården og føle sig godt tilpas. Så den overvejelse må man gøre sig, hver gang der er politiske initiativer, som kan involvere kirkegårdene. 11

12 Der er også andre eksempler på, hvordan kirkegårdene kan bidrage til byens liv og udvikling uden at vi sætter vores primære eksistensberettigelse på spil. Ligesom øvrige enheder i Københavns Kommune kan vi yde en indsats for det, man kalder tilgængelighed - og det betyder for mit vedkommende, at jeg skal være opmærksom på, at mine rundvisninger også skal kunne gennemføres fra en kørestol. Jeg laver også engelsksprogede rundvisninger og kan på den måde bidrage til kommunens indsats i forhold til turisme. Og det kan jo lyde frygtelig kommercielt, men det behøver det jo faktisk ikke at være, det er efter min mening lige så lødigt at fortælle om Søren Kierkegaards monument på engelsk som at gøre det på dansk. Og det er faktisk sådan, at udenlandske rejseførere er begyndt at nævne Assistens Kirkegård som et interessant sted at besøge, når man er i København, og det skal vi selvfølgelig kunne kvittere for og leve op til. Et andet eksempel er hele spørgsmålet om integration, hvor kirkegårdene efter min mening også har noget at byde på. I København har vi jo en ret stor repræsentationen af både religiøse og etniske mindretal både inden for og uden for kirkegårdens mure, og hvis man, som vores politikere vil det, gerne vil fremme kendskabet til og forståelsen imellem de mange forskellige grupper, som borgerne i vores kommune tilhører, ja så kan et besøg på en af de store kirkegårde være et meget givtigt udgangspunkt for det. Vi har på de københavnske kirkegårde særlige afdelinger eller faciliteter for en lang række mindretal - grønlændere, færinger, svenskere, lettere, russere, katolikker, buddhister, mandæere, Frelsens Hær og selvfølgelig muslimer. Og det har altså en betydning, når man skal vise f.eks. skoleklasser rundt, hvor der af børn af mange forskellige slags herkomst, at vi kan vise, at her er plads til alle. Og efter min mening fremmer det kun sagen, at det foregår i dødens nærhed. Døden indgyder jo altså i sig selv respekt i langt de fleste mennesker - og så er det en af vores basale, fællesmenneskelige erfaringer - uanset at vi måtte have forskellige måder at håndtere døden på 12

13 praktisk og rituelt. Så - selv om det ikke lige er kirkegårdsafdelingen, man har i tankerne, når man taler om integration i Københavns Kommune, ja så har vi altså efter min mening faktisk noget unikt at byde ind med dér. Og det må også være en mulighed andre steder i landet. Selvom koncentrationen af mindretal måske ikke er så høj, at man har specifikke afdelinger for dem på kirkegårdene, så er der dog begravet mennesker med andre religiøse og nationale tilhørsforhold end flertallets på mange af landets kirkegårde. Hærværk - ja tiltag i forhold til hærværk er desværre også en del af kirkegårdsvejlederens arbejde. I Danmark er hærværk på kirkegårdene desværre ikke et særsyn, og der er jo mange kloge hoveder, der har spekuleret over, hvad vi kan gøre for at imødegå den tendens. Nogle peger på videoovervågning af kirkegårdene, andre på låste porte, andre igen på bedre børneopdragelse. Og der er jo en masse forskellige hensyn at afveje her - ikke mindst i forhold til, hvilke kirkegårde vi egentlig ønsker at have. Skal vi have kirkegårde, der ligner fæstninger? Og selv om vi ønskede det, så er der nok mange, der ikke lige ville have råd til at tage alle de fornødne forholdsregler for at få dét realiseret. I København har vi heldigvis ikke hyppigt, men dog jævnligt hærværk. I efteråret blev en lang række gamle monumenter på Assistens Kirkegård tagget - en graffitimaler satte sin signatur. Vestre Kirkegårds muslimske afdeling har også haft fornøjelsen af at få besøg af hærværksmænd nogle gange. Og i efteråret 2005 havde vi en kæmpe sag på Bispebjerg Kirkegård, hvor mere end 140 gravstene blev væltede eller ødelagt. Og i det tilfælde faldt det sådan, at politiet faktisk fandt ud af, hvem der stod bag - en håndfuld knægte fra kvarteret, alle under den kriminelle lavalder. Der lyder den med bedre børneopdragelse jo som en god idé. Men hvad kan vi selv gøre? Ja i København har vi gjort det, at vi både på Bispebjerg og Assistens lukker kirkegården, når det bliver mørkt. Egentlig meget mod vores vilje - vi så helst, at alle byens kirkegårde kunne være åbne 24 13

14 timer i døgnet, men på den anden side, så synes vi altså også, at vi er nødt til at forsøge at gøre, hvad vi kan, for at beskytte gravstedsejerne mod den oplevelse at komme og se sit monument knust af en flok kåde idioter. Så vi lukker for natten. På Bispebjerg Kirkegård gjorde vi også noget andet - fordi det rent faktisk lykkedes politiet at finde ud af, hvem gerningsmændene var. Politiet kunne og skulle naturligvis ikke oplyse os om deres navne, men de ville godt fortælle os, hvilken skole de gik på. Så jeg kontaktede inspektøren og sagde, at jeg meget gerne ville i en eller anden form for dialog med eleverne i de store klasser om, hvad det vil sige at færdes på en kirkegård, og hvorfor gravskænderi er så forkasteligt en handling, som det jo er, og som det jo i øvrigt er i alle kulturer. Og det fik jeg lov til - jeg blev inviteret til at holde et foredrag - det tog en halv times tid - for eleverne i 6. til 10. klasse. Hjælper det så? Det er jo svært at sige. Vi har ikke siden haft lignende hærværkstilfælde på Bispebjerg Kirkegård, men det kan der jo i realiteten være mange forskellige årsager til. Men når vi nu har ressourcerne i skikkelse af en kirkegårdsvejlederstilling, ja så synes jeg afgjort, at vi er forpligtede til at forsøge at gøre det, vi nu kan. Og til de præventive foranstaltninger hører jo altså også dialogen. Så - som det forhåbentlig er lykkedes at formidle, så kan arbejdet med at forsøge at skabe opmærksomhed, viden og interesse om kirkegårdenes arbejde og værdier, ja det kan foregå på utrolig mange forskellige fronter. To nyere eksempler på vores aktiviteter kan demonstrere spændvidden i arbejdet. I den mere traditionelle ende arbejder vi p.t. på en bogudgivelse - Assistens Kirkegård fylder snart 250 år, og i den anledning skal vi naturligvis have et skrift på gaden. Det bliver en registrant over kirkegårdens bevaringsværdige gravsteder - og der er mange, et par tusinde, vel - og ambitionen er at tilrettelægge den sådan, at ikke kun fagfolk får lyst til at købe og 14

15 læse bogen. Der skal være mange billeder i, der skal være biografiske oplysninger om udvalgte, interessante afdøde, og så skal det hele have et lækkert format, så vi altså forhåbentligt kan appellere til det brede publikum, som kirkegården i sig selv jo allerede har. Og så har vi netop produceret en såkaldt podwalk - en audio-gåtur - til Assistens Kirkegård, altså gåture, hvor publikum downloader en lydfil fra vores hjemmeside, lagrer den på deres mp3-afspiller og så selv går på kirkegården, guidet af lydfilens fortællerstemme. På sigt kunne man forestille sig, at vi også kunne gøre turene tilgængelige via infoskærme på selve kirkegårdene, det ville jo gøre det lidt lettere for folk, hvis de faktisk kunne downloade turene, når de er på stedet, i stedet for at skulle planlægge det hjemmefra. Så det håber jeg, vi kan få realiseret. Og man kan sige, at det jo formentlig især er unge mennesker, der har styr på dét der med mp3-filer osv., men det ville jo heller ikke gøre noget, hvis den fleksibilitet, som de nye medier tilbyder, kan gøre det lettere at få budskabet ud også til den aldersgruppe. Hvis jeg afslutningsvist skal forsøge at sætte de her ting, vi laver i København, ind i et bredere perspektiv, så vil jeg sige, at rigtig mange af de aktiviteter, jeg har nævnt i dag som et led i kirkegårdsvejlederens arbejde - ja de er jo altså også blevet udført FØR man oprettede en stilling, der specifikt skulle tage sig af de her ting. I København er det sådan, at antallet af mennesker, der fejrer både 25- og 40-års jubilæum på kirkegårdene er bemærkelsesværdigt højt - så der er mange af mine kollegaer, der har utrolig stor viden om alle mulige aspekter af dét, vi laver på kirkegårdene - og som også sagtens kan finde ud af at formidle det til en udefrakommende publikum. Det er der garanteret også hos jer. Og som sagt, så synes jeg det er indlysende, at uanset størrelsen på ens kirkegård, og uanset hvor mange eller hvor få berømte mænd og kvinder der ligger begravet der, og hvor kunstnerisk set interessante monumenter de har, så vil der altid være masser at fortælle om. 15

16 Alle kirkegårde fortæller lokalhistorie, alle kirkegårde er vidnesbyrd om tidligere generationers smag og skikke, alle kirkegårde kan fremvise fine variationer i monumenttyper, i inskriptioner og i symboler. De historie kan og bør vi fortælle så vidt og bredt, som vi kan komme af sted med det. 16

Værdier, kvalitet og omstilling

Værdier, kvalitet og omstilling DET TALTE ORD GÆLDER! Værdier, kvalitet og omstilling Talepunkter til departementschef Henrik Nepper Christensens foredrag ved åbning af Nordisk Kongres for kirkegårde og krematorier 4. sep. 2013 Indledning

Læs mere

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste Navn: Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste En begravelse har forskellig mening og betydning for forskellige mennesker. Den er det sidste, man kan gøre for en kær slægtning, og dens betydning

Læs mere

KALENDER. Boudigaard Begravelse. Nærværende Personlig Nutidig

KALENDER. Boudigaard Begravelse. Nærværende Personlig Nutidig KALENDER 2016 Nærværende Personlig Nutidig Boudigaard Begravelse Vi har i vores kalender 2016 valgt at fortælle lidt om, hvad de personer laver, der ligesom os er involverede, når der sker et dødsfald.

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

Gravsteder Bispebjerg kirkegård

Gravsteder Bispebjerg kirkegård Gravsteder Bispebjerg kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Bispebjerg Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

VORES FORHOLD TIL DØDEN

VORES FORHOLD TIL DØDEN R.I.P. - om døden i Danmark Når mennesker i Danmark dør sker det for 49% på hospital 25% på plejehjem eller i en beskyttet bolig 22% i eget hjem 4% et andet sted De fleste dør altså ikke i eget hjem. I

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

- Døden en del af hverdagen

- Døden en del af hverdagen HVOR DER ER LIV ER DER DØD - Døden en del af hverdagen Alternativ 2 - Det store, moderne gravplassarealet Problemstilling: Hva gir den store gravplassen identitet, styrke og kvalitet Heterotopier er steder,

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje

Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje Begraves eller bisættes hvad er forskellen? Begravelse Ved en begravelse (også kaldet jordfæstelse) sænkes kisten i jorden. Ceremonien/ højtideligheden kaldes

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Min sidste vilje. Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til

Min sidste vilje. Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til Min sidste vilje Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til 1 Velkommen indenfor Vi ved, hvor svært det er at planlægge en begravelse eller bisættelse. Derfor har vi skabt dette hæfte. Vi sørger

Læs mere

Min sidste vilje. Kirkegaards Begravelsesforretning 1

Min sidste vilje. Kirkegaards Begravelsesforretning 1 Min sidste vilje Kirkegaards Begravelsesforretning 1 2 Kirkegaards Begravelsesforretning Undertegnede Cpr. nr. Adresse Telefon nr. erklærer ved dette dokument mine ønsker og min vilje i forbindelse med

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2016 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos:

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos: Min sidste vilje Ønsker til mine efterladte, når jeg er død Navn, adresse og Cpr. nummer: Navn: Adresse: Postnummer: By: Cpr-nummer: Obduktion, organdonation og forskning: Jeg tillader obduktion af mit

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

4. generation fører forretningen videre

4. generation fører forretningen videre 1981 2011 4. generation fører forretningen videre 1 Splinterny rustvogn VEJEN: Møbelhandler Søren Fischer Viig, som også driver Fischers Begravelsesforretning i Vejen og P. Brøggers Begravelsesforretning

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Gravsteder sundby kirkegård

Gravsteder sundby kirkegård Gravsteder sundby kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Sundby Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor ikke forhaste

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Josefine Høgenhaug Aaen Foto: Josefine Høgenhaug Aaen

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd April 2016 Ved et dødsfald er der midt i sorgen mange praktiske ting, der skal tages vare på i forbindelse med bisættelse

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

PRISLISTE. Center for Kirkegårde

PRISLISTE. Center for Kirkegårde PRISLISTE 2013 Center for Kirkegårde 2 Foto: P. Wessel KØB AF GRAVSTED Det er ikke muligt at nævne alle gravstedstyper og størrelser her. De enkelte kirkegårde udvikler i disse år nye gravstedstyper, som

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Mindesmærke for hjemløse på Assistens Kirkegård

Mindesmærke for hjemløse på Assistens Kirkegård Mindesmærke for hjemløse på Assistens Kirkegård Hvorfor er der brug for et mindested for de hjemløse? Hjemløse og gadens folk lever i et samfund, hvor vi andre meget ofte ikke har lyst til at se dem. Men

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Kirkegården under udvikling og afvikling

Kirkegården under udvikling og afvikling Kirkegården under udvikling og afvikling De sidst to måneder har man dårligt kunnet åbne en avis eller tænde for sin radio uden at støde ind i overskrifter der handlede om folkekirkens resurseforbrug.

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Min Sidste Vilje. Ønsker til min begravelse/ bisættelse

Min Sidste Vilje. Ønsker til min begravelse/ bisættelse Min Sidste Vilje Ønsker til min begravelse/ bisættelse Min Sidste Vilje er en hjælp til at beskrive de ønsker, du måtte have til din begravelse/ bisættelse. Min Sidste Vilje er ikke juridisk bindende.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Brug af hverdagsfortællinger i Lærings- og mestringstilbud

Brug af hverdagsfortællinger i Lærings- og mestringstilbud Brug af hverdagsfortællinger i Lærings- og mestringstilbud -erfaringsviden og faglig viden hånd i hånd Käte Filsøe, erfaren patient, Holstebro Ellen Kastberg Hinrichsen, Sundheds- og udviklingskonsulent,

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Højtideligheden Center for Kirkegårde

Højtideligheden Center for Kirkegårde Højtideligheden Center for Kirkegårde At tage afsked Denne folder henvender sig til den afdødes familie, som ønsker at højtideligheden skal foregå i en af vores kapelsale. Center for Kirkegårde er et borgerligt

Læs mere

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Hvor er vi på vej hen??? Jens Dejgaard Jensen jdj@skk.dk Udfordringer: Mange kirkegårde bliver for store Tilbyder kirkegården det, som folk ønsker? Økonomien

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Vejledning ved valg af gravsteder

Vejledning ved valg af gravsteder Vejledning ved valg af gravsteder Valg af nyt gravsted Ved et dødsfald melder der sig mange spørgsmål for de efterladte. I første omgang de rent praktiske, som bedemandsforretningerne kan tage sig af.

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere