Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune."

Transkript

1 Foredrag Gøteborg - Mennesket og kirkegården Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune. Assistens, Vestre, Bispebjerg, Sundby og Brønshøj - samlet areal ca. 130 ha. Godt gravsteder i brug. Desuden to krematorier ca kremeringer inkl. de udenbys. Ca urnenedsættelser og godt 400 begravelser. Ca. 200 ansatte. Jeg er ansat som kirkegårdsvejleder - en stillingsbetegnelse inspireret af naturvejlederne, der formidler viden om naturen, typisk ved at tage folk med ud i den. Mit job er så at formidle primært kulturel og etisk viden om kirkegårdene på kirkegårdene. Stillingen oprettet (hvor København var kulturby) Fordi: efterspørgsel på viden om området - især de kulturelle og historiske værdier. Mange tusinder kommer årligt på de københavnske kirkegårde for at høre om berømte døde, interessante monumenter og symboler, begravelsesskikke, landets og byens og kunstens historie som det udfoldes på kirkegården. For mit vedkommende bliver det til en rundvisninger på de 5 kirkegårde årligt. De 30 af dem er offentligt annoncerede ture - vi laver hvert år en turkalender hvor tid, sted og emne for årets rundvisninger præsenteres, og vi gør selvfølgelig også oplysningerne tilgængelige digitalt via internettet. Resten af rundvisningerne er bestilt - blandt en bred kreds. Det vender jeg tilbage til. Så efterspørgslen er der, og det gælder det jo om at udnytte - vi har væsentlig bedre betingelser for at bevare og beskytte kirkegårdenes værdier, hvis offentligheden, herunder skatteborgerne, har 1

2 forståelse for kirkegårdenes betydning og rolle. Det er rods alt dem, der betaler for vores virke, også den kulturhistoriske del af det. En anden grund til at oprette stillingen: at bruge den kulturelle og historiske interesse driftsmæssigt. Hvad vil det sige? Det vil sige at benytte os af publikums interesse til også at oplyse dem lidt om vores kerneydelse - begravelse og kremering. I den moderne verden, den vestlige i hvert fald, er det jo sådan, at en stor del af os ikke ofrer døden mange tanker. Og det er et problem for en organisation som min, der jo er sat i verden for at give folk de bedst mulige betingelser for det at tage afsked med og mindes de døde. Risikoen for, de efterladte sidder tilbage med en følelse af ikke have foretaget de rigtige valg i forbindelse med dødsfaldet - kremering eller kistebegravelse, individuel eller fællesgrav, gravsted i et strengt servitutbelagt område eller i mere frie omgivelser - den risiko er større, jo mindre man ved om, hvad kirkegårdene rent faktisk har at tilbyde. Så - stillingen som kirkegårdsvejleder også oprettet for at forsøge at imødegå uvidenhed på det her område - altså i spørgsmålet om, hvad de københavnske begravelsespladser kan tilbyde. Vi har et meget bredt spektrum af gravstedsformer, som vi gerne vil informere om, og så har vi jo - pga. de meget høje kremeringstal i København - rent faktisk pladsen til stadig at udvide repertoiret for at forsøge at imødekomme befolkningens ønsker - og derfor vil vi utrolig gerne have offentligheden som medspiller på dette område. Det kan godt være ret vanskeligt, fordi døden er tabuiseret og svær at tænke på, men vi synes vi bør forsøge - og dét er altså også en del af kirkegårdsvejlederens jobbeskrivelse. 2

3 Jeg skal tilføje, at det også sker på andre måder. Dels forsøger vi at få bedemændene til at hjælpe os - det er typisk i kontakten med dem, at familierne foretager deres valg af gravstedsform. Vi har udarbejdet en såkaldt bedemandsmappe, hvor vi - kirkegård for kirkegård - præsenterer de enkelte gravstedsformer i tekst OG billede, beskriver servitutter for anlæg og monumenter og regler for køb og fornyelse, osv. Mappen er pæn og præsentationerne skrevet i et sprog, der ikke kræver forhåndskendskab til kirkegårdsdrift - og det er vores håb er, at bedemændene simpelthen vil vise mapperne frem til familierne, når de henvender sig. Og så finder der jo også en præsentation af vores ydelser sted, når familierne kommer ud på kirkegården for at vælge et konkret gravsted. Der er det kirkegårdsbetjentene, der er i aktion og kan vise forskellige muligheder frem. Men på det tidspunkt er de grundlæggende valg ofte foretaget - det er derfor, at bedemændene er vigtige at få engageret i det her. De er inde over på et tidligere tidspunkt. Men allertidligst ude er man naturligvis, hvis man som jeg har kontakt med de endnu levende, og i mit job betyder vores ønske om at oplyse folk om de mange muligheder, at jeg altid indfletter nogle meget håndgribelige informationer om død og begravelse i mine rundvisninger - også selv om temaet for turen ikke lige lægger op til det. Fordi både det menneskelige og kunstneriske materiale på de københavnske kirkegårde er så rigt, har jeg holdt ture om mange, mange forskellige emner: Om digtere, om naturvidenskabsfolk, om Københavns bombardement, om mændene bag byens ekspansion sidst i 1800-tallet og om kirkegårdens berømte kvinder. Jeg har holdt ture om dødens symboler og skikke, om gravmæler og social identitet, om donatorste og om sygdom og død - de store sygdomme, der igennem tiderne har hærget land og by og naturligvis også sat sine spor på kirkegårdene. Mange forskellige emner, og emner, der helt sikkert trækker et større publikum, end 3

4 hvis jeg annoncerede en tur under overskriften hvilke gravstedsformer kan jeg vælge imellem på Assistens Kirkegård?. Det ER i vid udstrækning de kulturelle og historiske emner, der får folk ind af portene hos os. Men når først de er kommet dét, ja så får de altså ikke lov til at forlade os igen uden OGSÅ at have hørt lidt om kremeringsprocedurer, eller planer for kirkegårdens anlæg, eller en ny type gravsteder, vi er ved at anlægge. Jeg giver også gerne folk tip om, hvordan de - næsten med garanti - kan sikre sig, at deres sten engang vil blive vurderet bevaringsværdig - hvis bare de lige sørger for at citere et enkelt vers eller to af en anerkendt digter på deres sten. Det griner folk gerne lidt af, men jeg håber faktisk, at i hvert fald nogle af dem tager informationen til sig, for på den måde sikrer vi jo, at der også i fremtiden er monumenter på vores kirkegårde, der har noget spændende at byde på. Når det er sagt, så skal det tilføjes, at selvom der gerne må les på rundvisningerne, og selv om folk meget gerne må synes, at en tur på kirkegården med kirkegårdsvejlederen har været fornøjelig, så er der naturligvis grænser for, hvor morsomme begivenheder, vi kan arrangere. Hvis folk skal komme igen, ja så skal de have haft en god oplevelse, men det går altså ikke at vi tænker på os selv som en del af underholdningsbranchen. Vi forventer selv en lødig opførsel fra vores besøgende, og her tænker jeg selvfølgelig især på dem, der kommer på kirkegården af primært rekreative årsager - (med gravstedsejerne giver det som regel sig selv) - og vi er selvfølgelig nødt til selv at kvittere med en tilsvarende adfærd... Så vidt om årsagerne til at kirkegårdsvejlederstillingen blev oprettet. Hvad består arbejdet så konkret i - hvad er de konkrete udfordringer og muligheder i jobbet? 4

5 Jeg nævnte tidligere de offentligt annoncerede ture med forskellige temaer, men som sagt er de fleste af mine rundvisninger særrundvisninger bestilt af en lang række forskellige grupper. Og fordi de besøgende, dem der bestiller turene, er så forskellige, så er det også nogle meget forskellige typer rundvisninger, jeg laver i den sammenhæng. Nogle af de rundvisninger, jeg er rigtig glad for at lave - fordi de harmonerer utrolig godt med vores ønske om ikke bare at fortælle publikum om kirkegårdenes kulturelle og historiske værdier, men også udbrede kendskabet til vores kerneydelser - det er rundvisninger for studerende ved social- og sundhedsuddannelserne, folk, der jo i vid udstrækning kommer til at have deres arbejdsliv på plejehjem. Og det er rundvisninger, der faktisk udelukkende har fokus på dét, kirkegården kan tilbyde i relation til kremering, begravelse og gravsteder. De har et klart undervisningspræget sigte - pointen er, at de studerende skal opnå et kendskab til området, og forhåbentlig på den måde være med til at hjælpe os med at få budskabet ud til den gruppe, de kommer til at beskæftige sig med - altså mennesker, der er gamle nok til, at de i hvert fald i princippet kunne have en interesse i at vide noget om, hvilke muligheder der er for at sige verden ret farvel. Det er i hvert fald vores håb, at vi i de her studerende kan få nogle ambassadører, nogle folk, der ved besked om de faktiske muligheder på området, og som kan hjælpe de mennesker, de arbejder med til dagligt, med at tænke over deres egne ønsker for, hvad der skal ske efter døden, og træffe deres valg på et informeret grundlag. De social- og sundhedsstuderende er en helt særlig gruppe, fordi de netop kommer på kirkegården for at få undervisning i vores kerneydelse. Men det er ikke den eneste gruppe, som kan have gavn af kirkegårdene i undervisningsregi. Jeg har lavet undervisningsrelaterede rundvisninger for skolebørn på alle niveauer - fra 1. klasse til gymnasiet. At det kan lade sig gøre, hænger selvfølgelig meget sammen med, at materialet på de københavnske kirkegårde er så rigt. Der er ikke mange aspekter af 5

6 de sidste 250 års historie, som ikke på én eller anden måde er afspejlet på vores kirkegårde - hvad enten vi taler nationens historie, byens historie, den politiske historie eller kunsthistorien. Så det er klart, at på de vilkår lader et kirkegårdsbesøg sig meget let integrere i en masse forskellige undervisningsforløb. Selvfølgelig skal historien om f.eks. de tusindvis af tyske soldater- og flygtningegrave på VK i Kbh. fortælles forskelligt, alt efter om målgruppen er 7 eller 17 år gammel, og derfor kræver alle rundvisning også særskilt forberedelse selvom selve stoffet jo efterhånden bliver velkendt for kirkegårdsvejlederen - men det kan altså sagtens lade sig gøre. Der er selvfølgelig mange kirkegårde, hvor koncentrationen af historisk interessante personer og gravmæler ikke er så høj som på de store københavnske kirkegårde. Men man kan sige, at uanset størrelsen af ens kirkegård, så har den i hvert fald altid én ting at byde på, og det er lokalhistorie. Så dér kan man i hvert fald byde ind med nogle undervisningstilbud. Og så er der hele det område der hedder etik og dødens kultur - der kan man også lægge billet ind uanset størrelsen af ens kirkegård og variationen i gravmæler. Og det er på mange måder en god idé, synes jeg. Lærerne er selvfølgelig glade for det - for dem er fordelen jo den indlysende, at de får et alternativt input til deres undervisning. Og for os på kirkegårdene er det jo bestemt interessant at få et ungt publikum i tale, få mulighed for både at vække deres interesse for dét, kirkegårdene kan tilbyde, og også få mulighed for at indgyde dem respekt for dét at færdes blandt de døde og de gravminder, som deres efterladte har sat over dem. Og det er generelt ikke en vanskelig opgave. Jeg havde ikke erfaring med at formidle til unge mennesker, inden jeg begyndte i det her job, og jeg må indrømme, at jeg var lidt spændt på, hvordan dét at slæbe klasses elever med på kirkegården ville spænde af. Men det spænder altså ret nemt af. Og jeg tror i den sammenhæng godt man kan prise sig lykkelig over at lave rundvisninger 6

7 på kirkegården og ikke på f.eks. kunstmuseet - det kan være, det er en fordom, men jeg forestiller mig, at det må være langt sværere at få en 14-årige til at tie stille og høre efter, hvis det er impressionisme i dansk malerkunst, man skal fortælle dem om, end når det er døden, der er på tapetet. Det gør indtryk, også på unge mennesker. Københavns Kommune driver også to krematorier - i tilknytning til hhv. Bispebjerg og Sundby Kirkegård, og jeg har temmelig mange rundvisninger dér, en stykker årligt. Den største gruppe besøgende dér er konfirmander - der er mange præster, som bruger deres samtaler med de unge om livets afslutning og dét der evt. måtte komme bagefter som afsæt for et besøg hos os, så de unge kan se, hvad der i hvert fald helt sikkert kommer bagefter, hvis man vælger at blive kremeret. Rundvisningerne dér tager som regel en lille times tid - vi viser de unge hele processen fra kisten bliver indleveret, bliver stillet i kølerum, og bliver brændt - samt den efterfølgende behandling af brændingsresterne, der jo består i først afkøling, så en proces, hvor brændingsresterne bliver malet, knust i en maskine, der samtidig frasorterer proteser o.l. og endelig i omhældningen af den fint malede aske i en urne. Jeg viser dem også krematoriets rum for familiemodtagelse, bedemændenes omlægningsrum (dér, hvor de flytter afdøde fra én kiste til en anden, typisk i forbindelse med dødsfald i udlandet) og urneudleveringsrummet - hvis rummene er tomme, selvfølgelig, ellers må vi gå uden om dén dag. Og jeg siger altid til dem, at de ikke vil få døde mennesker at se, men at de vil få kister med døde at se, og så, hvis de har lyst, aske. Det er ikke altid alle, der har lyst til det, og det er jo fint, det skal de selv bestemme. Men for det meste er de meget nøgterne omkring det - så nøgtern som man nu kan være i dødens nærhed, det er jo for langt de fleste mennesker i vores del af verden en lidt uhåndterlig størrelse. Men de følger med, stille og roligt, og kan jo danne sig deres egen holdning til dét de ser undervejs. Det kan sagtens være, at de skifter mening senere, måske mange gange i løbet af deres liv - men det er for os at se ikke så afgørende, det vigtigste fra mit 7

8 perspektiv er, at vi ved at vise dem, hvordan tingene foregår i et krematorium, har givet dem et ret præcist billede af, hvad det helt konkret implicerer at lade sig brænde. Der er jo helt klart nogle etiske spørgsmål involveret i det her, og ikke bare hvad angår dét at forholde sig til hhv. kremering og kistebegravelse, men også i spørgsmålet om, hvordan vi formidler viden på dette område til mennesker - og ikke mindst, hvordan vi gør det i forhold til meget unge mennesker. Det er min erfaring, at konfirmander er store nok til at kunne klare at blive præsenteret for dét, vi viser dem i vores krematorier. Til gengæld har jeg aldrig lavet krematorierundvisninger for et publikum, der var yngre - og det tvivler jeg også meget på, at jeg kommer til. Jeg tror ikke det er en god idé. Det ER en ret voldsom nærkontakt med døden, man oplever i et krematorium. Og ja - hvis vi levede i en kultur, hvor døden i større grad var et integreret element i livet, ja så kunne det da godt være, at også små børn kunne tåle at komme på besøg i et krematorium. Men det ville jo være synd at sige, at det forholder sig sådan. Ganske vist mener jeg, at man kan tale med små børn om hvad som helst, også døden, så længe man gør det i et sprog, de kan forstå - og jeg laver også meget gerne rundvisninger for også de helt små klasser på kirkegårdene. Men et krematoriebesøg tror jeg helt klart vil være for meget, så længe det nu engang er sådan, at vi lever i en kultur, hvor man - som det er tilfældet for mig selv - kan blive næsten 40 uden nogensinde at have set et dødt menneske. Og man kan jo fortsætte tankerækken omkring det etiske - for de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med f.eks. rundvisninger i krematorier, angår jo ikke alene publikummet - det angår også hensynet til de døde mennesker, som det er blevet os betroet at tage vare på - hvad enten det er på vores kirkegårde eller i vores krematorier. Man kunne jo godt med nogen ret spørge om man overhovedet kan tillade sig at lave rundvisninger i et krematorium - at fremvise kisterne, som de 8

9 står dér på rad og række, og at fremvise asken, resterne af et menneske, der har været nogens familiemedlem, ven, ægtefælle? Kan man dét? Det mener jeg jo godt, man kan - så længe man insisterer på en værdig opførsel, og det gælder jo både publikum og så os, der arbejder i de omgivelser til dagligt. Men jeg mener også, at vi er nødt til, hver gang vi stiller vores kirkegårde og de tilknyttede faciliteter til rådighed for andet end lige kerneformålet - at vi er nødt til at spørge os selv, hvorfor vi gør det, om det er etisk forsvarligt, om det er noget, vi kan tillade os. Kan vores f.eks. tillade os at stille vores kirkegårde til rådighed for rekreative aktiviteter? Det gør vi jo faktisk i København, og vi har tænkt over det, så for vores vedkommende er svaret altså et velovervejet JA, det kan vi godt tillade os - inden for visse, veldefinerede grænser, dog. Og vi ved også godt, hvorfor vi gør det. Vi gør det, fordi vi er en del af en storby med et begrænset udbud af grønt - og dét grønne, der findes, det trækker altså mennesker til. Især er vores Assistens Kirkegård præget af, at storbymennesker også har lyst til at se på noget naturligt ind imellem. Folk spiser frokost her, de læser til eksamen, de lufter hund, de løber eller cykler en tur eller de får sig en øl i solen. Og det accepterer vi - så længe det foregår i de områder, hvor der ikke længere foretages begravelser. Store dele af Assistens Kirkegård er jo i dag en slags historisk mindepark, og JA, der ligger døde, og der er sat stene over dem, men de er ikke sat for nyligt, de har ikke længere emotionel betydning for efterladte, men snarere historisk betydning for byen og dens borgere. Så når man som vi på Assistens Kirkegård har så meget plads, at over 2/3 af kirkegården ikke længere anvendes til begravelser, ja så kan man, det mener vi i hvert fald, trække hensynet til de levende lidt videre, end det ellers ville være sømmeligt at gøre. Som kirkegårdsvejleder taler jeg naturligvis også om etiske problemstillinger med vores besøgende - både dem, der direkte angår vores egne aktiviteter - at vi tillader picnicer i det grønne, at de 9

10 proteser, der ligger tilbage efter en kremering, bliver genbrugt, eller at der - som det ser ud nu - vil blive anlagt en metrostation ved AK, der vil kræve en del gravearbejde også på kirkegårdens område. Men jeg forsøger også at formidle etiske problemstillinger af mere almen karakter, f.eks. ved at fortælle om, hvilke begravelsesformer, der i DK er tilladt, og hvilke der ikke er, - det er jo interessant, at de europæiske lande har meget forskellige regler på det her område, og vel alle ud fra en intention om at have netop etisk forsvarlige regler. Der er også hele problemkomplekset omkring gravfred og fortidslevn - hvad sker der med knogler fra sløjfede grave, eller sløjfede kirkegårde? Hvornår skal vi genbegrave, og hvornår skal arkæologerne til i stedet? Der er spørgsmålet om de rammer kirkegården stiller til rådighed. Er det rimeligt, at andre end gravstedsejeren kan bestemme, hvordan gravstedet skal udsmykkes? Og hvad kan man tillade sig at skrive på gravstenen - Hell Angels, f.eks.? Vi har på Assistens Kirkegård en gravsten med inskriptionen Her hviler en kurdisk partisan hvis bedste våben var en pen, og et gevær som et nødvendigt onde" - det kan da godt tænkes, at man på den tyrkiske ambassade ikke synes så godt om dét statement. Så må man det? Og så er der de etiske spørgsmål, der optager børn - hvorfor må man ikke begrave dyr samme steder som mennesker? Hvorfor må man ikke blive begravet i baghaven - eller have urnen stående på kaminen? Det er jo i alle de her spørgsmål ikke nødvendigvis min opgave at være den, der kan komme med svarene. Jeg er selvfølgelig - i de spørgsmål, der angår min egen institutions gøren og laden - en repræsentant for Center for Kirkegårde og må som sådan kunne formidle organisationens holdning og de overvejelser, der ligger til grund for dem, men i langt de fleste tilfælde handler etisk vejledning jo simpelthen bare om at belyse de problemstillinger, der er knyttet til det felt, vi beskæftiger os med. 10

11 Jobbet som kirkegårdsvejleder involverer også ind imellem nogle aktiviteter, som vi ikke selv er de direkte initiativtagere til. Det er aktiviteter, som vi kaster os ud i som konsekvens af de krav, det kan medføre at være del af en politisk ledet organisation. Center for kirkegårde hører som sagt under Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, vi har altså en borgmester som øverste chef. Og det, at vi er en del af en kommunal forvaltning betyder, at vi jo også ind imellem bliver mødt med et ønske om, at kirkegårdene skal byde ind på nogle af de områder, som i øvrigt er i fokus i forvaltningen. Det kan måske lyde problematisk, men det er i realiteten ikke et problem, for vi bliver ikke bedt om åbenlyse urimeligheder - i hvert fald ikke på mit område. Der oplever vi meget forståelse for, at kirkegårdene er et særligt område, som kræver særlige hensyn. Men på mange områder kan vi sagtens bidrage. F.eks. er det vores politikernes ambition, at København skal være verdens bedste cykelby. Hvordan kan Center for Kirkegårde hjælpe med til det? Ja det kan vi f.eks. gøre ved at stille de store alléer på vores kirkegårde til rådighed for cyklisterne - måske også på tidspunkter, som egentlig ligger uden for kirkegårdens åbningstid. F.eks. har vi på Assistens Kirkegård nu åbnet kirkegårdens porte en time tidligere om morgen - kl. 7 i stedet for kl. 8, sådan at områdets børn kan cykle til skole ad vores sikre alléer frem for ad den stærkt trafikerede parallelgade, Nørrebrogade. I det hele taget kan de store bykirkegårde sagtens indtænkes i den byplanlægning, der foregår, når kommunen forsøger at etablerer cykelveje på kryds og tværs af hele København. Det koster mange millioner at anlægge 1 km cykelsti - og hvis man kan spare et par nyanlæg på at lade cykelruterne gå gennem kirkegårdene i stedet for udenom, ja så er det da værd at overveje. Men naturligvis skal de her ting hele tiden overvejes i relation til vores primære opgaver - at gravstedsejere skal kunne komme på kirkegården og føle sig godt tilpas. Så den overvejelse må man gøre sig, hver gang der er politiske initiativer, som kan involvere kirkegårdene. 11

12 Der er også andre eksempler på, hvordan kirkegårdene kan bidrage til byens liv og udvikling uden at vi sætter vores primære eksistensberettigelse på spil. Ligesom øvrige enheder i Københavns Kommune kan vi yde en indsats for det, man kalder tilgængelighed - og det betyder for mit vedkommende, at jeg skal være opmærksom på, at mine rundvisninger også skal kunne gennemføres fra en kørestol. Jeg laver også engelsksprogede rundvisninger og kan på den måde bidrage til kommunens indsats i forhold til turisme. Og det kan jo lyde frygtelig kommercielt, men det behøver det jo faktisk ikke at være, det er efter min mening lige så lødigt at fortælle om Søren Kierkegaards monument på engelsk som at gøre det på dansk. Og det er faktisk sådan, at udenlandske rejseførere er begyndt at nævne Assistens Kirkegård som et interessant sted at besøge, når man er i København, og det skal vi selvfølgelig kunne kvittere for og leve op til. Et andet eksempel er hele spørgsmålet om integration, hvor kirkegårdene efter min mening også har noget at byde på. I København har vi jo en ret stor repræsentationen af både religiøse og etniske mindretal både inden for og uden for kirkegårdens mure, og hvis man, som vores politikere vil det, gerne vil fremme kendskabet til og forståelsen imellem de mange forskellige grupper, som borgerne i vores kommune tilhører, ja så kan et besøg på en af de store kirkegårde være et meget givtigt udgangspunkt for det. Vi har på de københavnske kirkegårde særlige afdelinger eller faciliteter for en lang række mindretal - grønlændere, færinger, svenskere, lettere, russere, katolikker, buddhister, mandæere, Frelsens Hær og selvfølgelig muslimer. Og det har altså en betydning, når man skal vise f.eks. skoleklasser rundt, hvor der af børn af mange forskellige slags herkomst, at vi kan vise, at her er plads til alle. Og efter min mening fremmer det kun sagen, at det foregår i dødens nærhed. Døden indgyder jo altså i sig selv respekt i langt de fleste mennesker - og så er det en af vores basale, fællesmenneskelige erfaringer - uanset at vi måtte have forskellige måder at håndtere døden på 12

13 praktisk og rituelt. Så - selv om det ikke lige er kirkegårdsafdelingen, man har i tankerne, når man taler om integration i Københavns Kommune, ja så har vi altså efter min mening faktisk noget unikt at byde ind med dér. Og det må også være en mulighed andre steder i landet. Selvom koncentrationen af mindretal måske ikke er så høj, at man har specifikke afdelinger for dem på kirkegårdene, så er der dog begravet mennesker med andre religiøse og nationale tilhørsforhold end flertallets på mange af landets kirkegårde. Hærværk - ja tiltag i forhold til hærværk er desværre også en del af kirkegårdsvejlederens arbejde. I Danmark er hærværk på kirkegårdene desværre ikke et særsyn, og der er jo mange kloge hoveder, der har spekuleret over, hvad vi kan gøre for at imødegå den tendens. Nogle peger på videoovervågning af kirkegårdene, andre på låste porte, andre igen på bedre børneopdragelse. Og der er jo en masse forskellige hensyn at afveje her - ikke mindst i forhold til, hvilke kirkegårde vi egentlig ønsker at have. Skal vi have kirkegårde, der ligner fæstninger? Og selv om vi ønskede det, så er der nok mange, der ikke lige ville have råd til at tage alle de fornødne forholdsregler for at få dét realiseret. I København har vi heldigvis ikke hyppigt, men dog jævnligt hærværk. I efteråret blev en lang række gamle monumenter på Assistens Kirkegård tagget - en graffitimaler satte sin signatur. Vestre Kirkegårds muslimske afdeling har også haft fornøjelsen af at få besøg af hærværksmænd nogle gange. Og i efteråret 2005 havde vi en kæmpe sag på Bispebjerg Kirkegård, hvor mere end 140 gravstene blev væltede eller ødelagt. Og i det tilfælde faldt det sådan, at politiet faktisk fandt ud af, hvem der stod bag - en håndfuld knægte fra kvarteret, alle under den kriminelle lavalder. Der lyder den med bedre børneopdragelse jo som en god idé. Men hvad kan vi selv gøre? Ja i København har vi gjort det, at vi både på Bispebjerg og Assistens lukker kirkegården, når det bliver mørkt. Egentlig meget mod vores vilje - vi så helst, at alle byens kirkegårde kunne være åbne 24 13

14 timer i døgnet, men på den anden side, så synes vi altså også, at vi er nødt til at forsøge at gøre, hvad vi kan, for at beskytte gravstedsejerne mod den oplevelse at komme og se sit monument knust af en flok kåde idioter. Så vi lukker for natten. På Bispebjerg Kirkegård gjorde vi også noget andet - fordi det rent faktisk lykkedes politiet at finde ud af, hvem gerningsmændene var. Politiet kunne og skulle naturligvis ikke oplyse os om deres navne, men de ville godt fortælle os, hvilken skole de gik på. Så jeg kontaktede inspektøren og sagde, at jeg meget gerne ville i en eller anden form for dialog med eleverne i de store klasser om, hvad det vil sige at færdes på en kirkegård, og hvorfor gravskænderi er så forkasteligt en handling, som det jo er, og som det jo i øvrigt er i alle kulturer. Og det fik jeg lov til - jeg blev inviteret til at holde et foredrag - det tog en halv times tid - for eleverne i 6. til 10. klasse. Hjælper det så? Det er jo svært at sige. Vi har ikke siden haft lignende hærværkstilfælde på Bispebjerg Kirkegård, men det kan der jo i realiteten være mange forskellige årsager til. Men når vi nu har ressourcerne i skikkelse af en kirkegårdsvejlederstilling, ja så synes jeg afgjort, at vi er forpligtede til at forsøge at gøre det, vi nu kan. Og til de præventive foranstaltninger hører jo altså også dialogen. Så - som det forhåbentlig er lykkedes at formidle, så kan arbejdet med at forsøge at skabe opmærksomhed, viden og interesse om kirkegårdenes arbejde og værdier, ja det kan foregå på utrolig mange forskellige fronter. To nyere eksempler på vores aktiviteter kan demonstrere spændvidden i arbejdet. I den mere traditionelle ende arbejder vi p.t. på en bogudgivelse - Assistens Kirkegård fylder snart 250 år, og i den anledning skal vi naturligvis have et skrift på gaden. Det bliver en registrant over kirkegårdens bevaringsværdige gravsteder - og der er mange, et par tusinde, vel - og ambitionen er at tilrettelægge den sådan, at ikke kun fagfolk får lyst til at købe og 14

15 læse bogen. Der skal være mange billeder i, der skal være biografiske oplysninger om udvalgte, interessante afdøde, og så skal det hele have et lækkert format, så vi altså forhåbentligt kan appellere til det brede publikum, som kirkegården i sig selv jo allerede har. Og så har vi netop produceret en såkaldt podwalk - en audio-gåtur - til Assistens Kirkegård, altså gåture, hvor publikum downloader en lydfil fra vores hjemmeside, lagrer den på deres mp3-afspiller og så selv går på kirkegården, guidet af lydfilens fortællerstemme. På sigt kunne man forestille sig, at vi også kunne gøre turene tilgængelige via infoskærme på selve kirkegårdene, det ville jo gøre det lidt lettere for folk, hvis de faktisk kunne downloade turene, når de er på stedet, i stedet for at skulle planlægge det hjemmefra. Så det håber jeg, vi kan få realiseret. Og man kan sige, at det jo formentlig især er unge mennesker, der har styr på dét der med mp3-filer osv., men det ville jo heller ikke gøre noget, hvis den fleksibilitet, som de nye medier tilbyder, kan gøre det lettere at få budskabet ud også til den aldersgruppe. Hvis jeg afslutningsvist skal forsøge at sætte de her ting, vi laver i København, ind i et bredere perspektiv, så vil jeg sige, at rigtig mange af de aktiviteter, jeg har nævnt i dag som et led i kirkegårdsvejlederens arbejde - ja de er jo altså også blevet udført FØR man oprettede en stilling, der specifikt skulle tage sig af de her ting. I København er det sådan, at antallet af mennesker, der fejrer både 25- og 40-års jubilæum på kirkegårdene er bemærkelsesværdigt højt - så der er mange af mine kollegaer, der har utrolig stor viden om alle mulige aspekter af dét, vi laver på kirkegårdene - og som også sagtens kan finde ud af at formidle det til en udefrakommende publikum. Det er der garanteret også hos jer. Og som sagt, så synes jeg det er indlysende, at uanset størrelsen på ens kirkegård, og uanset hvor mange eller hvor få berømte mænd og kvinder der ligger begravet der, og hvor kunstnerisk set interessante monumenter de har, så vil der altid være masser at fortælle om. 15

16 Alle kirkegårde fortæller lokalhistorie, alle kirkegårde er vidnesbyrd om tidligere generationers smag og skikke, alle kirkegårde kan fremvise fine variationer i monumenttyper, i inskriptioner og i symboler. De historie kan og bør vi fortælle så vidt og bredt, som vi kan komme af sted med det. 16

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

PRISLISTE. Center for Kirkegårde

PRISLISTE. Center for Kirkegårde PRISLISTE 2013 Center for Kirkegårde 2 Foto: P. Wessel KØB AF GRAVSTED Det er ikke muligt at nævne alle gravstedstyper og størrelser her. De enkelte kirkegårde udvikler i disse år nye gravstedstyper, som

Læs mere

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos:

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos: Min sidste vilje Ønsker til mine efterladte, når jeg er død Navn, adresse og Cpr. nummer: Navn: Adresse: Postnummer: By: Cpr-nummer: Obduktion, organdonation og forskning: Jeg tillader obduktion af mit

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

- Døden en del af hverdagen

- Døden en del af hverdagen HVOR DER ER LIV ER DER DØD - Døden en del af hverdagen Alternativ 2 - Det store, moderne gravplassarealet Problemstilling: Hva gir den store gravplassen identitet, styrke og kvalitet Heterotopier er steder,

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde MIN SIDSTE VILJE Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde Forn Siðr Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark Navn Post nr.: By Cpr. nr.: Jeg er indforstået med obduktion Jeg er organdonor Jeg

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS June 2013 Den kulturelle grav Muslimske gravsteder i Danmark Helle Lykke Nielsen Døden er universel, men måden vi begraves på, og det gravsted vi efterlader os, er i høj grad kulturelt betinget.

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Hvor er vi på vej hen??? Jens Dejgaard Jensen jdj@skk.dk Udfordringer: Mange kirkegårde bliver for store Tilbyder kirkegården det, som folk ønsker? Økonomien

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

dødsfald hvad du skal vide.

dødsfald hvad du skal vide. dødsfald hvad du skal vide. Foto: P. Wessel indhold Hvad skal der ske ved dødsfald? 5 ved dødsfaldet 7 hvem ordner begravelsen? 8 højtideligheden 13 tidspunkter for højtideligheden 21 valg af gravsted

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen. Bedemanden Kister og urner Blomster Dødsannonce Nekrolog og mindeord

En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen. Bedemanden Kister og urner Blomster Dødsannonce Nekrolog og mindeord Indhold 10 14 24 Indledning Kapitel 1 Kapitel 2 En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen 34 42 52 58 64 Praktik Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Bedemanden Kister og urner

Læs mere

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Dette regneark er udarbejdet som supplement til Momsvejledning til De lokale kasser, som er udsendt af Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Josefine Høgenhaug Aaen Foto: Josefine Høgenhaug Aaen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

At fremstille en kiste og en urne i et genbrugsmateriale, der er et let og letforgængeligt materiale, derfor har vi valgt PULP.

At fremstille en kiste og en urne i et genbrugsmateriale, der er et let og letforgængeligt materiale, derfor har vi valgt PULP. Idéen udmunder i flg. slogans The Green way to Heaven og Save the forest IDEEN At fremstille en kiste og en urne i et genbrugsmateriale, der er et let og letforgængeligt materiale, derfor har vi valgt

Læs mere

Uddannelsesplanlægning set med virksomheds øjne. Casestory

Uddannelsesplanlægning set med virksomheds øjne. Casestory Uddannelsesplanlægning set med virksomheds øjne Casestory Grundlag Strategi + Kundeanalyse Absolu te Row % Hvorfor valgte De netop denne begravelsesforretning Avis annon ce KRAK, Eniro, De gule sider:

Læs mere

Assens Provsti Gias ydelser

Assens Provsti Gias ydelser Assens Provsti Gias ydelser Pleje og Vedligehold (1 års aftaler) Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen Lugning Almindelig beskæring Indsamling af buketter Rivning og fejning Opsamling af løv Rensning af

Læs mere

Ved begravelse på Engholm kirkegård

Ved begravelse på Engholm kirkegård Ved begravelse på Engholm kirkegård Oplysninger om kirkegården Formålet med denne folder Ved dødsfald er der mange ting, de efterladte skal tage stilling til. For at lette dette arbejde har Engholmkirken

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed.

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed. For ikke at stille mine pårørende i tvivl, har jeg nedskrevet mine ønsker i forbindelse med min død. Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Når kørekortet skal fornys

Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Dit kørekort skal fornys, inden du fylder 70. Det foregår dels hos lægen og dels på Borgerservice. Du skal selv sørge for, at dit kørekort bliver fornyet,

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde Kirkegårdstakster for Køng Svinø Kirkegårde Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper: Medlem

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere