Fængselsmuseet. Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 12 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fængselsmuseet. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 12 Offentligt"

Transkript

1 Fængselsmuseet Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 12 Offentligt 1

2 2 Horsens Museum og Fængslet Horsens Museum er et af kun få museer i landet, der har et lukket statsfængsel inden for sit ansvarsområde. Fængslet har haft meget stor betydning for Horsens by, og derfor besluttede museet at overtage den store og helt enestående fængselssamling, der var udstillet i Fængslets kælder, fra Staten (Direktoratet for Kriminalforsorgen), da Fængslet lukkede i Horsens Museum er et statsanerkendt, kommunalt ejet og drevet museum, der sammen med Horsens Kunstmuseum udgør Museum Horsens. Det samlede Museum Horsens modtager i 2014 over 8 mio. kr. fra kommunen, men beskedne 1,6 mio. kr. i statstilskud. Den nye museumslov har fastlåst tilskuddene til landets statsanerkendte museer, og der er derfor ikke mulighed for at få udvidet statstilskuddet. Men med det nyåbnede Fængselsmuseum varetager museet ikke blot historien i Horsens Kommune, museet varetager også en væsentlig del af den danske stats historie. Vel at mærke en historie, der ikke kan ses andre steder i Danmark. Da fængslet i Horsens stod over for at skulle lukke i 2006, udarbejdede og gennemførte museet sammen med Horsens Kommune en ambitiøs visions- og handleplan for at sikre, at viden af uvurderlig national karakter ikke skulle gå tabt, og for at forhindre, at museumsgenstandene blev spredt for alle vinde. Planen omfattede flere punkter: Etablering af Horsens Museums Fængselsafdeling; dokumentation, indsamling og etablering af en unik genstands- og videnssamling på højeste faglige niveau; etablering af en national platform for viden og debat om fængsler, ret og straf i Danmark samt etablering af et fængselsmuseum med nationalt tilsnit.»arbejdet med Horsens Museums Fængselssamling varetages forbilledligt.«kulturstyrelsens Kvalitetsrapport Fængselsmuseet en nødvendig fortælling Fængselsmuseet er baseret på to elementer: bygningen og genstandssamlingen, som begge er unikke. Fængslet er det første i Danmark, der blev bygget på grundlag af moderne strafferetslige principper. Og Horsens Museums genstandssamling er verdens mest omfattende og veldokumenterede. Fængselsmuseet er den nødvendige fortælling om det danske retssamfund. Historien om konsekvenserne af de krav, vi som retssamfund gennem tiderne har stillet til straf, menneskeret og afsoningsforhold. Retssamfundet er basis for den danske kulturelle og demokratiske selvforståelse, og de fleste af os har klare holdninger

3 3 til retfærdighed, lovgivning og straf men samtidig er det de færreste af os, der oplever konsekvenserne på egen krop. Historisk baggrund Da fængslet i Horsens blev opført i 1853, var det som det første synlige danske bevis for en drastisk nytænkning af ret og straf, som gennem mere end 100 år havde været under udvikling i Europa og Amerika. Den nye straffepraksis, nedfældet i straffeloven fra 1866, var det endelige opgør med den middelalderlige hævntanke. Nu blev strafformen frihedsberøvelse, og retsplejepraksis var båret af ønsket om retfærdighed og forbedring. I de 153 år fængslet var i brug, skete der store forandringer bag de tykke mure. Ændringer, der stadig kan anes i murværket, udledes af genstandene, læses i arkivalierne og forstås ud fra de personlige beretninger, og som sammenlagt fortæller om forsøget på at holde trit med samfundets ændrede krav til straf, menneskeret og menneskeværdige afsoningsforhold. Museum med mening Fængselsmuseet åbnede i maj Det er på 4000 m 2 og rummer celler, cellegange, forbindelsesgange, vagtkontorer, sygeafdeling, sikringscelleafdeling, isolationsafdeling, besøgsafdeling, rockerafdeling, skole og kirke og særudstillingsområde. Derudover har besøgende adgang til dele af det udendørs område: park, forgård og gårdtursområde. Fængselsmuseet skal være et museum, hvor så bredt et udsnit af danskerne som muligt har lyst til at komme, opleve, få indsigt i og debattere om en samfundshistorisk central og hidtil ukendt del af dansk kulturarv. Formidlingen skal ske på en måde, som ikke opleves andre steder nationalt eller internationalt. Vi mener, at museer bør påtage sig et socialt ansvar, og også derfor skal Fængselsmuseet være en vedkommende og dagsordensættende del af det danske kultur- og samfundsliv, og en markant platform for viden om, forskning i og debat om kriminalitet, fængsler og straf i Danmark. Museet skal være rummeligt, og vi som formidlere saglige og fordomsfrie. Vi er klar over, at visse fortællinger, og givetvis også nogen gæsters holdninger, vil kunne støde eller vække modstand, men en dybere indsigt i vores straf- og retssystem opnås ikke uden en vis portion lodret uenighed.»det er gennem mødet med det vi ikke forstår, og det vi er uenige med, at vi lærer.«gert Biesta

4 4 Målsætningen er, at man udfordres til at tage egne holdninger op til revision, indgår i dialog ved at dele dem med andre og forhåbentlig ender op med ny viden både om emnet og om sig selv. Visionen er, at Fængselsmuseet på den måde vil bidrage til, at der kommer en større og mere reflekteret indsigt i det danske (og internationale) retssamfund. Vi ønsker kort sagt, at Fængselsmuseet skal være et museum, som aflægger sig den traditionelle museumsrolle og i stedet arbejder på at udvikle en ny form, hvor museet er en vedkommende og dagsordensættende del af det danske kultur- og samfundsliv. Museet skal være en markant platform for viden om, forskning i, og debat om kriminalitet, fængsler og straf, med andre ord: et museum med mening. Vi vil dialogen»besøget på Fængselsmuseet er en af de bedste, stærkeste og mest tankevækkende kulturoplevelser, jeg nogensinde har haft.«museumsgæst Horsens Museum har udviklet en formidlingsprofil, hvor nøgleordene er høj faglighed, viden, autenticitet, etik og ikke mindst dialog. Grundpillen er fysisk tilstedeværelse i udstillingen, og derfor har vi et ualmindeligt stort efterspurgt formidlingsprogram. I 2013 havde vi f. eks. tæt på 1300 rundvisninger/foredrag. Det er mange, og det er stigende alene i september i år er tallet 172. Hver 6. af de besøgende har valgt at deltage i en aktivitet med en museumsformidler. Museet samarbejder meget gerne med andre interessenter. Det gør formidlingen og kulturoplevelsen mere spændende, dynamisk og levende og os bedre som formidlere. Vi udvikler løbende nye formidlingstilbud og har så forskellige eksterne samarbejdspartere som Europæisk Middelalderfestival, Krimimessen, Skolernes Krimimesse samt Århundredets Festival. Undervisningsmateriale, nye udstillinger og digital formidling Horsens Museum har kontinuerligt gennem de sidste 5 år søgt og modtaget fonds- og puljestøtte til fængselsrelaterede formidlingsprojekter. Det har bl. a. udmøntet sig i de digitale platforme: og der fungerer som museets interaktive vidensbanker.

5 5 Fra begyndelsen har en af de væsentligste målgrupper i Fængselsmuseet været børn og unge. Og vi ønsker besøg af rigtigt mange skoleklasser. For ved at børn og unge rent fysisk mærker, hvad et fængsel er, og de får mulighed for at diskutere straf og hvilke konsekvenser, et ophold i et fængsel kan få for ens liv, er vi overbeviste om, at vi kan påvirke dem til at holde sig væk fra kriminalitet. Med åbningen af overnatningsstedet SleepInn i Fængslets gamle sygeafdeling i november 2014, hvor bl. a. lejrskoler får mulighed for at overnatte, udbygges dette arbejde betragteligt. Der er også udviklet digitalt landsdækkende undervisningsmateriale til folkeskolen (materiale til ungdomsuddannelserne er under udarbejdelse) og lige nu arbejder vi på en stor udvidelse af udstillingen med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Publikum Da Fængselsmuseet åbnede, troede vi selv på, at vi havde et godt og nytænkende bud på, hvordan et museum også kan se ud. Og at vi havde skabt et museum, som burde appellere til en bredere målgruppe end det, der er normalt for museer. Nemlig et museum med et samfundsmæssigt højrelevant, men ubelyst, emne. Kulturstyrelsens nationale brugerundersøgelse viser, at besøgstal og publikumsrespons er langt bedre end den oprindelige målsætning. For eksempel besøgte tæt på personer museet i Og det dejlige er, at de kommer tilbage flere gange. Brugerundersøgelsen viser desuden, at museets besøgsprofil adskiller sig fra andre museers ved at tiltrække et usædvanligt bredt udsnit af den danske befolkning. Og at museet ikke bare er relevant for Horsensborgere men løfter et nationalt emne og en national interesse understøttes af, at ikke mindre end 55% af de besøgende kommer fra uden for regionen. Interessant er det også, at Fængselsmuseet er nummer 5 på listen over museer med de mest videbegærlige gæster. Hele 47% angiver, at ønsket om ny viden er hovedårsagen til deres besøg. Et meget bredt og videbegærligt udsnit af befolkningen det er ikke det værste udgangspunkt. Anne Bjerrekær, museumsdirektør Museum Horsens Oktober 2014

6 6 Bilag 1 Faktaark Besøgende og besøgsaktivitet besøgende i besøgende i 2014 (pr 1. oktober 2014) 4000 deltog i rundvisninger i sommerferien rundvisninger og foredrag i rundvisninger og foredrag i september hits i alt på og Fondsstøtte Kulturstyrelsen (Formidlingspulje 1). Beløb: kr. (Udstilling: Alberti & Fængslet) Kulturstyrelsen (Digitaliseringspulje). Beløb: kr. (Hjemmeside: Fængslet 2.0) Arbejdsmarkedets Feriefond. Beløb: kr. (Udstillingsudvidelse 2015) Arbejdsmarkedets Feriefond. Beløb: kr. (3-årig formidlerstilling) Insero Horsens. Beløb: kr. (Multimedieværksted) Kulturstyrelsen (Formidlingspulje 1). Beløb: kr. (Tilbygning til Fængslet 2.0) Kulturstyrelsen (Formidlingspulje 2). Beløb: kr. (Hjemmeside: Ejail) Kulturstyrelsen (Udd. pulje). Beløb: kr. (Undervisningsmateriale STX) Samarbejdspartnere Landsorganisationen SAVN Landsorganisationen KRIS Landsorganisationen KRIM Direktoratet for Kriminalforsorgen Statsfængslet Østjylland Statsfængslet Møgelkær Tidligere og nuværende indsatte Pårørende til indsatte Tidligere og nuværende ansatte inden for Kriminalforsorgen Institut for Menneskerettigheder Professor Michael Hviid Jacobsen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU Forsorgsmuseet Svendborg Museet Lolland-Falster DR

7 7 Horsens Bibliotek Tværgående Enhed for Læring, Horsens Kommune Wonderland Media Kvorning design & kommunikation Stoneass Festival Århundredets Festival Europæisk Middelalderfestival Krimimessen Skolernes Krimimesse

8 8 Bilag 2 Formidlingstiltag Fast udstilling på 4000 m 2 Udvidelse af den faste udstilling (åbner 20. maj 2015) Særudstillinger: o Alberti & Fængslet 2011 og 2012 o Fængslets fascination 2014 o Fangens jul og julepyntning af Fængselsmuseet o o Udlån af udstilling til GAIA Outsider Museum 2014 Rundvisningstilbud (1300 stk. inkl. foredrag i 2013): o Fængselsliv (også på engelsk) o Highlights (også på engelsk) o Flugt o Kirken og Fængslet o Den trappeløse o Mit Fængsel (ved tidligere indsat, nu museumsmedo arbejder) Foredrag: o Introduktion til Fængselsmuseet for meget store o grupper (også på engelsk) o Temaforedrag o Foredrag ud af huset (plejehjem, menighedsråd osv.) Aktiviteter for børn: o Fangeleg (4 10 år med deres voksne 1. lørdag i o hver måned) o Rundvisninger i skolernes ferier (fra 10 år) o GPS-skattejagt for børn med deres voksne o Rundvisningstilbud for klassetrin o med fokus på dialog Andre tilbud: o Ferierundvisninger o (vinter-, påske-, sommer- og efterårsferie) o Temasøndage (foredragsrundvisninger o 1. søndag i hver måned) o Fyraftensrundvisning (i forbindelse med aftenåbent o 1. onsdag i hver måned) o SPOR 2014 (rundvisninger på fængselsområdet o og i Horsens by) o Byrundvisninger o Julerundvisning 2012 o Fødselsdagsrundvisning i anledning af jubilæumsår o 2013

9 9 o Temarundvisninger o Rundvisninger i Fængselsmuseet o med indbudte foredragsholdere o De Ni Læsninger 2012 Digitale platforme: o (planlagt udvidelse i 2014) o (planlagt udvidelse i 2015) Undervisningsmateriale (digitalt og besøg i museet): o klassetrin o klassetrin o klassetrin o Ungdomsuddannelser (under udarbejdelse) Samarbejde om undervisningstilbud: o Samarbejdspartnere: Intrface, Tværfaglig enhed o for Læring, skoler i Horsens og Randers, gymnasier o i Horsens og på Lolland-Falster o Udstilling lavet af 7. klasse i Fængselsmuseet 2014 o (Test af heldagsskolemateriale) o Skolernes Krimimesse 2014 (7. klassetrin) o Ord bag tremmer 2014 (STX) o Digitalt undervisningsmateriale o ( klassetrin) Arrangementer med samarbejdspartnere: o Århundredets Festival 2014 o Kulturnat 2012 og 2013 o Erhvervsarrangementer i Fængselsmuseet o Europæisk Middelalder Festival 2013 og 2014 o Stoneass 2014 o Krimimesse 2013 og 2014 o KUBEN 2013 og 2014 Artikler: o Tidsskriftsartikler o Horsens Leksikon o Fængselsavisen Sociale medier: o Facebook i Horsens) o Instagram o Twitter o Youtube Særlige tiltag på sociale medier: o Instamuseum 2014 o Ask A Curator 2014 Medvirken i Tv-udsendelser: o TV2 Østjylland Historiequizzen 2012 o TV2 Østjylland Historiequizzen 2013

10 10 o TV Midt-Vest 2013 o DR Tid til Tegn 2013 o DR Hammerslag 2013 o Diverse interviews

11 11 Bilag 3 Horsens Museums Fængselssamling Da den sidste indsatte havde forladt fængslet i 2006, blev der iværksat en årelang systematisk dokumentation i de tomme bygninger. Samtlige 21 bygninger blev gennemgået, og der blev fotodokumenteret og indsamlet genstande i de tomme bygninger. Der blev desuden indsamlet beretninger blandt personale og indsatte. Resultatet er en meget omfattende, veldokumenteret og unik videnssamling om ret og straf samt fængselsvæsenets historie, udvikling og funktion, ikke bare i Danmark, men på verdensplan. Desuden modtog museet i 2010 en samling af genstande fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Samlingen er karakteriseret af en stor bredde, som dækker hele fængslets historie både kronologisk og emnemæssigt. Denne samling er i forhold til andre fængselssamlinger helt speciel, da både fangernes og personalets historie er dækket, og da den rummer flere forskellige typer af samme genstande. Sammenlagt danner Horsens Museums Fængselssamling en samling, der ikke findes magen til i hele verden, idet den detaljeret og systematisk dækker 160 års fængselshistorie, fortalt gennem genstande, interviews, lydklip og filmklip. Samlingen indeholder så forskellige genstande som: økse og skafot brugt ved henrettelser frem til og med 8. november 1892, Peter Adler Albertis fangebukser, Jens Nielsens dagbøger (den sidste fange, som blev henrettet med økse), konfiskerede dagbøger og breve fra utallige fanger, celleinventar fra 153 års celleindretning og opholdsstuen fra Afdelingen for negativt stærkt styrende indsatte også kendt som Rockergangen. Registreringen af den meget store samling er godt i gang, og vi forventer, at den ender med at bestå af genstande.

12 12

13 13

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere

En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere Unges museumsbrug En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere Undersøgelsen er udarbejdet af DAMVAD og Center for Museologi, Aarhus Universitet for Kulturstyrelsen Titel: Unges museumsbrug

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt)

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) 1. del-rapport i projektet: Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6.

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6. Indholdsfortegnelse Forord... 3 DEL I - INDLEDNING... 5 Baggrund for undersøgelsen... 5 Undervisningsforløb... 5 Valg af undersøgelsesdesign... 6 Et rids over kunstmuseerne på nettet... 9 Undersøgelsens

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere