Velkommen - til den 11. sæson i Foreningen C. G. Jungs Venner!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen - til den 11. sæson i Foreningen C. G. Jungs Venner!"

Transkript

1 Foredrag

2 Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres idag. Foreningen er samlingssted for debat, kritisk stillingtagen og udveksling af erfaringer. Foreningen arrangerer foredrag, seminarer og work-shops. Pris for medlemskab for sæsonen : Almindeligt medlemskab: 175 kr. Pensionister og studerende: 125 kr. Kollektivt medlemskab for institutioner og foreninger: 400 kr. Kontingentet overføres til girokonto-nr Giroblanket kan fås ved henvendelse til foreningen. Ved indbetaling opgiv venligst navn, adresse, tlf. og evt. . Medlemskab kan desuden tegnes ved indgangen. Medlemskab vil Give adgang til foreningens arrangementer til reduceret pris. Sikre automatisk tilsendelse af program samt orientering om ændringer og initiativer i foreningens regi. Støtte foreningen i dens arbejde og udvikling af nye aktiviteter. Pris for arrangementer: Medlemmer: 75 kr. (pensionister og studerende: 50 kr.) Gæster: 125 kr. (pensionister og studerende: 75 kr.) Klippekort til fem arrangementer, gyldigt i to sæsoner (kun medlemmer): 300 kr. (pensionister og studerende: 200 kr.) Kaffe og te serveres i pausen. Sted: Brobjergskolen, lokale 104 Frederiksallé 20, 8000 Århus C Nær banegården, overfor Rådhusparken. Indgang fra gården. Alle er velkomne! Bestyrelse og adresse, se s. 11. Velkommen - til den 11. sæson i Foreningen C. G. Jungs Venner! Vi kan i år tilbyde et varieret program med ni foredrag, der alle er åbne for både medlemmer og gæster. Igen i år viser programmet bredden i det fundament, der hviler under den analytiske psykologi, og vi er i bestyrelsen glade for at kunne medvirke til at fastholde og inspirere tanker og oplevelser, der knytter an til helhedsforståelser i både dybde og bredde. Verden i dag fragmenteres mere og mere, og vi ser af samme grund en stigende interesse for sammenhæng, helhed, refleksion, kreativitet, dialog og optimisme. Den analytiske psykologi rummer både den enkelte og det hele, men alt må være åbent for inspiration og fornyet refleksion, hvilket vi i foreningen ser det som et formål at medvirke til. Vel mødt til alle i sæsonen ! Foredrag: Bestyrelsen Søren Giversen: På spor af tiden... 4 Aksel Haaning: Sjælens Gnist Eva Sophia Myers Laris: Dødssynderne... 5 Birgitte Bruun: Homøopatiske arketyper... 6 Karsten Sejr Jensen: Den glemte sjæl... 7 Preben Grønkjær: Jung på arbejdspladsen... 7 Lisbet Myers: Indre og ydre modsætningspar... 8 Hans Ole Nielsen: Den hellige Gral... 8 Marlene Brouwer: De feminine arketyper... 9 Jens Windeleff: Analyse af børnetegninger... 9

3 'Frådseri', kalkmaleri fra Kirkerup Kirke, Foredrag, efterår 2004 Foredrag, efterår 2004 På spor af tiden "- kedeligt har det aldrig været!" ved Søren Giversen Søndag 5. september 2004, kl Oplevelser fra et forskerliv gennem et halvt århundrede - er det noget, der er værd at fortælle om? Måske; det er oplevelser fra læreår i Tyskland, Holland, Frankrig, England og Egypten, hvor jeg studerede gamle orientalske sprog og lærte at tyde gamle håndskrifter. År, der umærkeligt gik over i en aktiv forskning, der kom til at rumme spændende opdagelser, gjort under arbejdet med restaurering af gamle papyrushåndskrifter, af læsning af dem, men også under deltagelse i arkæologiske ekspeditioner, på håndskriftjagt i gamle, støvede biblioteker i landene omkring Middelhavet, og under rejser østpå til Syrien, Jordan og Iran. Det er genfindelsen af skrifter, der har været forsvundet siden oldtiden, og det er mødet med skrivernes hverdag, som når en af dem for et par tusinde år siden i randen har kradset følgende hjertesuk ned: "Nu har jeg skrevet otte sider i dag, men nu kan jeg heller ikke mere i denne forbandede varme og for de forbistrede fluers skyld!" Det er også oplevelser fra mødet med et utal af mennesker - og det er iagttagelser, der er gjort i læselampens skær... og kedeligt har det aldrig været. Sjælens Gnist Foredrag om den tyske mystiker og teolog Mester Eckehart ved Aksel Haaning Søndag 26. september 2004, kl Siden midten af 1800-tallet er den tyske teolog Mester Eckehart (ca ) alment blevet betragtet som en af alle tiders betydeligste mystikere, og også inden for den kristne tradition er interessen for Eckehart og for mystikken i det hele taget betydelig. Foredraget vil forsøge at indkredse den kristne mystiks betydning i forhold til nutidens debat om kristendom og den rette eller forkerte opfattelse Søren Giversen, Holte. Professor, dr. theol. Søren Giversen deltog i i den fællesskandinaviske arkæologiske ekspedition i Nubien. Talrige rejser til Egypten, Jordan, Israel, Syrien og Iran. Søren Giversen har publiceret en række værker om Ny Testamente og religiøse forhold i datiden, bl.a. Thomas Evangeliet i oversættelse (11. opl.) og senest Oldkristne Tekster I-III. Aksel Haaning, Roskilde. Mag. art. i middelalderlatin og ph.d. i Videnskabsstudier. Aksel Haaning har udgivet "Den kristne mystik - fra middelalderens verden", 1999, og senest "Middelalderens naturfilosofi. Naturens genkomst i filosofi, digtning og videnskab ca ", C.A. Reitzels Forlag, Eva Sophia Myers Laris Ringe, Fyn. Guldsmed, cand mag. i engelsk og lingvistik, terapeut og konsulent. Fungerer som akademisk fuldmægtig ved Syddansk Universitet, Odense og har egen praksis som terapeut, kursusholder og konsulent. Eva beskæftiger sig dels med symbolisering som en uudtømmelig og helende indre kilde og dels med trivsel, udvikling og relationer - privat såvel som professionelt - og særligt når det ikke lykkes os at lade dette blomstre i os. Netop her er dødssynderne interessante, som negative og destruktive aspekter af vores kreative og helende potentiale. af guddommen, men først præsentere Eckehart i datidens kontekst højmiddelalderen og den kontemplative filosofi. Hvori består Eckeharts mystik? Hvilke erfaringer taler han om eller ud fra? Hvordan kan vi i dag tilegne os Eckeharts overleverede tekster? Endelig vil foredraget fokusere på C. G. Jungs ( ) anvendelse og henvisning til Eckeharts skrifter. Undervejs gennemgås den (let læselige) tyske prædikenen Ave gratia plena (Luk. 1.28) og Prædiken over Lukas (i dansk oversættelse v. Aage Marcus). Teksterne kan erhverves i kopi ved henvendelse til Aksel Haaning Det er ikke en forudsætning at have læst dem på forhånd. Dødssynderne - et symbolsk-psykologisk perspektiv ved Eva Sophia Myers Laris Søndag 28. november 2004, kl Visse kræfter i vores liv - såsom begær, grådighed, stolthed, misundelse, vrede - lever deres eget liv, har deres egen dagsorden, stik imod vores ædle og rene ønsker og intentioner. Og tit, skam få det, lykkes de i deres forehavende. Vores bedre jeg sættes ud på et sidespor og kan derfra stå lammet og forundret, ja måske ligefrem forskrækket, og se hvordan disse drifter i os drager ødelæggende frem, beskue det mærkværdige og groteske teater, vi til vores rædsel kan se, vi deltager i. Ikke for ingenting er disse kræfter blevet kaldt Dødssynder op igennem tiden for det er som om, de vil selve livet til livs. Dette foredrag kigger på Dødssynderne som del af vores psykologiske konstitution og belyser deres magt og - ikke mindst - deres potentiale som drivkraft og livskraft, når det lykkes os at tæmme dem. Jungiansk analyse og terapi v/ Henriette Heide-Jørgensen præst og kandidat ved C. G. Jung Instituttet i København Praksis i Århus og på Als Nordborgvej 5, 6430 Nordborg tlf

4 Foredrag, efterår 2004 Foredrag, forår 2005 Homøopatiske arketyper - arketyper i klassisk homøopati ved Birgitte Bruun Søndag 12. december 2004, kl Det siges, at jungianer og klassisk homøopat Edward C. Whitmont diskuterede homøopati med Jung. I sin bog, The Alchemy of Healing - Psyche and Soma, skriver Whitmont om fællestræk ved homøopatiske behandlingsprincipper og jungianske tanker. I den nyudkomne bog af Jane Cicchetti, Dreams, Symbols, and Homoeopathy - Archetypal Dimensions of Healing, forbindes jungianske tanker og drømmeanalyse med den klassiske homøopati og de arketypiske middelbilleder. Det er ligeledes min egen personlige og professionelle erfaring, at jungiansk analyse og den 200 år gamle behandlingsmetode, homøopati, opdaget af lægen Samuel Hahnemann i 1790, går meget smukt i spænd med hinanden. Homøopatien behandler Selvet, dvs. helheden, fysisk og emotionelt, og kan blidt skubbe på under en jungiansk analyse, så traumatiske temaer, der har været kapslet inde, bliver tilgængelige. Jeg vil i mit foredrag beskrive en række arketypiske mediciners symbolik og temaer: Natrium Muriaticum/Havets salt: det store sorgmiddel Lac-/Mælkene: ved omsorgssvigt og selvhad Lachesis/Slangegift: til overgangsalder og indre overtryk Carcinosin/Brystkræft: heling af emotionel undertrykkelse Aurum/Guld: det bristede hjerte og dødsønsket Platina/Platinguld: dronningen og sexualiteten Lillium Tigrinum/Liljen: nonnen og skøgen i selv samme person Sidst på eftermiddagen besvarer jeg gerne spørgsmål om homøopatisk filosofi og behandling. Individuel Analyse, dansk og engelsk Kurser tilrettelægges Supervision Marlene Brouwer Jungiansk Analytiker Medlem af I.A.A.P. & S.A.P. Danmark M.T.S., Diploma in Analytical Psychology C. G. Jung Institut-Zürich Sonnesgade 14, 3. sal, Århus C tlf Birgitte Bruun, København. Skuespiller og Klassisk homøopat. Licentiate of the British School of Homoeopathy Medlem af Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Egen praksis. Basisuddannet i homøopati på Skolen for Klassisk Homøopati i Kregme. Har derpå læst anatomi, patologi og fysiologi i to år hos læge Ole Købke og har netop afsluttet en fire års collegeuddannelse i klassisk homøopati på British School of Homoeopathy i Bath, England. Speciale om homøopatisk behandling af spiseforstyrrelser, hovedopgave i homøopatisk behandling af mishandlede kvinder. Karsten Sejr Jensen, København. Cand. mag. i historie og religionshistorie. Jungiansk analytiker med praksis i København. Uddannet ved C. G. Jung Instituttet i København Medlem af C. G. Jung Instituttets kuratorium og af bestyrelsen i Selskabet for Analytisk Psykologi (SAP/DK). Forfatter til bogen "Trolddom i Danmark ". Preben Grønkjær, Århus. Magister i idéhistorie. Underviser på Folkeuniversitetet og foredragsholder. Har bl.a. skrevet "C. G. Jungs analytiske psykologi. En introduktion", Organisationens ånd. Realisering af Selvet i virksomheder og andre fællesskaber og Forståelse fremmer samtalen. 16 mennesketypers kommunikationsstil. Den glemte sjæl ved Karsten Sejr Jensen Søndag 9. januar 2005, kl C. G. Jung og nogle af hans efterfølgere er nogle af de få, der omtaler sjælen i relation til psykologi, hvilket kan forekomme mærkeligt, eftersom psykologi faktisk betyder læren om sjælen. Jeg vil i mit foredrag give nogle bud på, hvorledes sjælen kan forstås i en psykologisk sammenhæng ved bl.a. at vise sjælens mangfoldige billeder, fortælle om Jungs møde med dens manifestationer og stille det store spørgsmål: Er der et liv efter døden? C. G. Jung på arbejdspladsen ved Preben Grønkjær Søndag 23. januar 2005, kl William Blake: "Jacob s Ladder", Baggrunden for dette foredrag er den store interesse, der gennem de senere år har vist sig for Jungs teorier og metoder på arbejdsmarkedet. Ind til videre er det især Jungs psykologiske typologi, der har haft stor gennemslagskraft. Denne teori om forskellige mennesketypers måde at fungere på, har vist sig særdeles nyttig i forhold til personlig udvikling, coaching, teamarbejde, kommunikation mm. Mange medarbejdere i danske virksomheder og institutioner har således stiftet bekendtskab med Jungs typologi via Myers-Briggs Type Indikator (MBTI), der efterhånden vil blive afløst af Jungiansk Type Indeks (JTI). Men også Jungs arketypeteori er ved at vinde indpas. Både typeteorien og arketypeteorien har den fordel, at man kan se vanskeligheder og konflikter i et større perspektiv end det rent personlige, der er så ømtåleligt og uhåndterligt i samarbejdsrelationer. I foredraget fremlægges der konkrete erfaringer med, hvordan Jungs teorier kan levere en værdifuld forståelsesramme for processer i og mellem mennesker på arbejdspladsen. De kan være en stor hjælp til håndtering af konflikter og kommunikationsvanskeligheder, men også til at mennesker kan udfolde deres potentiale som enkeltpersoner og som medlemmer af et team. 6 7

5 Foredrag, forår 2005 Foredrag, forår 2005 De feminine arketyper i vores psyke - gudinder i enhver kvinde ved Marlene Brouwer Søndag 3. april 2005, kl "Sol- og måneriddere kæmper med lanser", Aurora Consurgens, 15. årh. Indre og ydre modsætningspar ved Lisbeth Myers Søndag 20. februar 2005, kl Livet igennem er vi udsat for modsætninger i den ydre verden såvel som i den indre. Udviklingsopgaverne i livsprocesserne består i at kunne rumme og acceptere disse modsætninger, som oftest er i konflikt med hinanden. Det første, største og vanskeligste modsætningspar er livet og døden. Fødselsmiraklet og dødstragedien. Men listen af modsætninger er uendelig: godt og ondt, kærlighed og had, dag og nat, sol og måne, mandligt og kvindeligt, rig og fattig, for blot at nævne nogle få. I vores indre er vi konstant på sjæleligt arbejde med at få skabt mening og sammenhæng i disse tilsyneladende uforenelige størrelser. Og lader de sig ikke forene, skaber de krig og kaos. Foredragets tema er at se på noget af det, der måske skal til for at disse komplekse modsætninger kan leve side om side. Lisbet Myers, Århus. Jungiansk analytiker med privat praksis. Uddannet ved C. G. Jung Instituttet i København med supplerende uddannelse i London og Zürich. Medlem af C. G. Jung Instituttets kuratorium og af bestyrelsen i Selskabet for Analytisk Psykologi (SAP/DK). Marlene Brouwer, Århus. Praktiserende jungiansk analytiker. Diplom i Analytisk Psykologi, C. G. Jung Institut-Zurich. Masters in Theological Studies, Edmonton, Canada. Medlem af I.A.A.P. og Selskabet for Analytisk Psykologi i Danmark. Tutor ved C. G. Jung Instituttet, København. Jeg vil præsentere en model på baggrund af Toni Wolff s idéer om psykens fire forskellige feminine, arketypiske strukturer: moder, amazone, hetera og medium. Gudinder er ikke længere en del af vores religiøse og sociale struktur, men gudinder bor i sjælen af enhver kvinde. Myterne om gudinderne Demeter, Persephone, Hera, Artemis, Athene, Hestia, Hetera, m.fl. anvendes som et middel til at forstå de arketyper, der arbejder i vores psyke og personlighed, idet de psykiske mønstre, der her kommer til udtryk, er virksomme i enhver kvindes liv og psyke. Den enkelte kvinde kan måske føle et direkte slægtskab med en eller flere gudinder, i det gudinder ofte og på overraskende måde afspejler de forskellige oplevelser, der forekommer i vores liv. Foredraget foregår på engelsk, men overheads er oversat til dansk og spørgsmål og diskussion vil foregå på dansk. Analyse af børnetegninger Introduktion til tolkningsprincipperne ved Jens Windeleff LØRDAG (nb!) 30. april 2005, kl Den hellige Gral ved Hans Ole Nielsen Søndag 13. marts 2005, kl Historien om Den hellige Gral handler om, at vi kun kan høre og følge Gralens bud, når vi forholder os aktivt og ærligt til både det spirituelle og det faktuelt forekommende, vi møder i vores liv. Historien kan fortælles på mange måder. Min historie tager udgangspunkt i den gamle ridderdigter, Wolfram af Eschenbach s store epos om Parzival parvist rimede verslinier - som han skrev i 1200-tallet og til dels også i min egen bog, "Tredie halvleg - om en mands møde med kræften og sig selv", som inddrager en personlig fortolkning af perspektiver fra gralsmyten og Parzivals færd. Hans Ole Nielsen, Brøndby Strand. Klinisk psykolog, specialist i psykoterapi, DP og psykoanalyse, IAAP. Privat praksis. Jens Windeleff, København. Jens Windeleff er uddannet grafolog og børnetegningsanalytiker, formand for Dansk Grafologisk Selskab (GS) og næstformand i Center for Analyse af Børnetegninger (CAB), desuden medlem af bestyrelsen i Jungforeningen i København. Analyse af børnetegninger er et meget vigtigt redskab til forståelse af, hvad der foregår i børns indre verden, og er derfor et uvurderligt bidrag til forældre og pædagoger, når det drejer sig om at korrigere livsomstændigheder som drejer børnenes opvækst i en forkert retning. Børn er ude for mange påvirkninger, som gør et dybt indtryk, og som kræver, at omgivelserne følger med. Skilsmisser, børnenes første store Jungiansk analyse og psykoterapi Kim Bangshøj Cand. theol. og ph.d. Kandidat ved C. G. Jung Instituttet i København Modtager klienter i Århus og København (reduceret pris) Tlf /

6 Foredrag, forår 2005 sociale debut i skolen og andre institutioner er eksempler herpå, og deres tegninger fortæller om, hvorledes de forarbejder deres oplevelser, og hvor godt tilpassede de er. Den trænede børnetegningsanalytiker vil kunne se, hvorledes barnets relation er til de enkelte familiemedlemmer, om barnet er lukket og tilbagetrukket eller om det har en sund udadgående dynamik. Specifikke problemer som vanskeligheder med potten, visse sygdomme og endda overgreb mod børn kan ofte diagnosticeres ud fra tegningerne. Tolkningsprincipperne for børnetegningsanalyse er i slægt med de grafologiske for så vidt som fordelingen på papiret, tryk, fyldighed, venstre- og højrebetoninger, over- og underzoner osv. tolkes analogt med håndskrifter. Men medens man i reglen kan nøjes med nogle få repræsentative håndskrifter hos voksne for at få et billede af deres karakter og psykologi, skal man ofte have en hel mappe med børnetegninger, fordi børn svinger meget. Eksempelvis tegner skilsmissebørn ofte forskelligt, når de er hos faderen henholdsvis hos moderen. Det siger sig selv, at farvevalget også spiller en stor rolle for tolkningen af børnetegningerne, og her kommer forskellige psykolgiske skolers forståelse af farvesymbolik ind, heriblandt C. G. Jungs. Foredraget vil på basis af en række børnetegninger gennemgå tolkningsprincipperne. Desuden vil der for interesserede blive fremlagt forskelligt materiale, litteraturlister mm. for den nystartede 2-årige efteruddannelse som børnetegningsanalytiker i Center for Analyse af Børnetegninger (CAB). rafisk design, illustration & tekst Gvisitkort, brevpapir, pjece, bog, plakat, hjemmeside mm. Birgitte Stær arkitekt MDD, PD i billedkunst Tlf: Mail: simplegraphix.dk Bemærk! Generalforsamling afholdes efter foredraget d. 30. april 2005 kl. 16 Jung Foreningen i København: Jung Foreningen Lars Hansen Lærkehegnet Greve Tlf. (Tusse Weidlich): Hjemmeside: Link til den internationale jungianske hjemmeside: Foreningen C. G. Jungs Venner, Århus Bestyrelse: Helmer Biseth Jytte Bitsch Anne Lisbeth Møller Birgitte Stær Bent Wegeberg, formand Adresse: Foreningen C. G. Jungs Venner Anne Lisbeth Møller Gyvelmarksvej Risskov Tlf. (Anne Lisbeth Møller): Mail: Hjemmeside: Konto: Girokonto Tryk: From Grafisk, Kolding Layout:

7

Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh.

Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh. Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh. Foredrag og studiekredse 2003-2004 Foreningen C. G. Jungs

Læs mere

Program 2013 / 2014. Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net

Program 2013 / 2014. Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net Program 2013 / 2014 Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net Velkommen til sæsonen 2013 / 2014 i Jung Foreningen, København! Det er med stor glæde, vi endnu engang kan præsentere

Læs mere

Program 2014 / 2015. Mandala malet af Kristine Mann, mens hun gik i analyse hos Jung.

Program 2014 / 2015. Mandala malet af Kristine Mann, mens hun gik i analyse hos Jung. Program 2014 / 2015 Mandala malet af Kristine Mann, mens hun gik i analyse hos Jung. Velkommen til sæsonen 2014 / 2015 i Jung Foreningen, København! Det er med stor glæde, vi endnu engang kan præsentere

Læs mere

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 132 - Maj 2013-9. årgang Sommer Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for

Læs mere

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010 Nr. 1 Februar 2010 Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen

Læs mere

Foreningen C. G. Jungs venner

Foreningen C. G. Jungs venner 1 Foreningen C. G. Jungs venner Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres i dag. Foreningen

Læs mere

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012 program Halv pris! for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Dansk Sygeplejeråd Efterår 2012 Folkeuniversiteterne i Esbjerg, Kolding og Odense Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration og

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

ungdomsforskning Ensomhed og mobning

ungdomsforskning Ensomhed og mobning k Ensomhed og, mobning Det kan være nemmere og mere acceptabelt for en 19-årig at indrømme et stofmisbrug [...], end at tale om, at han er ensom. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning // nr. 1 //

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Fra redaktøren. Susanne van Deurs Redaktør

Fra redaktøren. Susanne van Deurs Redaktør Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark Psykoterapeuten udkommer i februar, maj og oktober. Redaktion og layout Susanne van Deurs

Læs mere

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr.

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr. Nyhedsbrev Nr. 16 August 2006 kreative udtryksformer som terapi TEMA: Indlæg i dette nummer: Kunstterapi 6 Kunstterapi: Discovery 10 Psykodrama 13 Musikterapi 15 SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2012 TEMA Frivillige Den væsentligste årsag til, at jeg er frivillig, er at man giver noget af sig selv til et andet menneske, men får meget mere tilbage. Giv en

Læs mere

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2013 Bryd ensomheden TEMA 4-11 Vi længes alle efter at blive set, som den vi er. Mange går rundt og forsøger at lave sig selv om, men når vi ikke er os selv i mødet

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Sandplay-værksted som tilbud til udviklingshæmmede borgere.

Sandplay-værksted som tilbud til udviklingshæmmede borgere. Udviklingsprojekt fra Bupl., og Sl s udviklingspulje 2010-2011 Sandplay-værksted som tilbud til udviklingshæmmede borgere. Ved Sandplayterapeut Linda Michaelsen og beboere fra Majvænget, Århus. Mailadr.:lindamichaelsen@hotmail.com

Læs mere

TEMA Bipolar lidelse. Som kunstner har man nok det privilegium, at vi gerne må være lidt tossede. Det er blevet accepteret.

TEMA Bipolar lidelse. Som kunstner har man nok det privilegium, at vi gerne må være lidt tossede. Det er blevet accepteret. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2011 TEMA Bipolar lidelse Som kunstner har man nok det privilegium, at vi gerne må være lidt tossede. Det er blevet accepteret. Interview med Flemming Enevold s.

Læs mere

Musikterapi. Socialpsykiatrien Aarhus Kommune. Brugerundersøgelse Musikterapeut Bent Jensen

Musikterapi. Socialpsykiatrien Aarhus Kommune. Brugerundersøgelse Musikterapeut Bent Jensen Musikterapi Socialpsykiatrien Aarhus Kommune Brugerundersøgelse Musikterapeut Bent Jensen 1 Kære Læser I denne rapport er det først og fremmest brugerne der kommer til orde. Alle brugere der har fået musikterapi

Læs mere