Teknisk gymnasium, Sønderjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk gymnasium, Sønderjylland"

Transkript

1 Teknisk gymnasium, Sønderjylland Jens Chr. Malle, EUC Syd.

2 Fra elev - til studerende på 3 år. Motivation, lektier, lyst og energi, timer, mange timer, afleveringer, opgaver, pjæk, kæreste, fremlæggelse, oplæg, undervisning, fester, arbejde alene, gruppearbejde, lektier, SRP, selvstændighed, terminsprøver, projekter, synopsis, foredrag, fravær, huestørrelse, jubi, ekskursion, samarbejde, udvekslingselev, brobygning, manglende afleveringer, åh nej!! afsluttende opgave, mit bedste fag, ny kæreste, forberedelse, opgavetræk, det grønne bord, studentereksamen, YESS!!, festival.

3 HF, 2 år Handels gym. HHX Dansk ( A ) Engelsk ( A ) Matematik Samfundsfag Samtidshistorie Virksomhedsøkonomi Afsætning International økonomi Erhvervsret Teknisk gym. HTX Dansk ( A ) Engelsk Matematik Samfundsfag Teknologihistorie Teknologi Teknikfag (A ) Kommunikation/IT Almen gym. STX Dansk ( A ) Engelsk Matematik Samfundsfag Historie ( A ) Religion Oldtidskundskab Idræt, Billedkunst / dramatik / mediefag / musik Geografi Flere fremmedsprog Fysik, Kemi, Biologi Fysik, Kemi, Biologi Flere Fremmedsprog

4 Opbygning, de 3 år. Grundforløb i det første semester, ½ år. Dernæst deles klassen i de valgte studieretninger de sidste 5 semestre, 2½ år. Flere fag kan sammenlæses. I grundforløbet kan man skifte studieretning og skifte mellem de gymnasiale uddannelser, som er ligestillede.

5 Grundforløb Obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik, Skal give eleverne bedre muligheder for at træffe et kvalificeret valg af studieretning Skal indføre i gymnasiale arbejdsmetoder Projekter med tværfagligt indhold Grundforløbet afsluttes med en mundtlig prøve

6 Obligatoriske fag og niveauer A Mindst B Mindst C Dansk Teknikfag Engelsk Fysik Biologi Kommunikation/It Kemi Samfundsfag Matematik Teknologihistorie Teknologi Man skal have mindst 3 fag på A-niveau

7 Naturvidenskabelig studieretning 2. semester 2. år 3. år Matematik A Matematik A Matematik A Kommunikation/IT A Kommunikation/IT A Kommunikation/IT A Idehistorie B Idehistorie B Dansk A Dansk A Dansk A Fysik B Fysik B Kemi B Kemi B Engelsk B Engelsk B Teknologi B Teknologi B Samfundsfag C Samfundsfag B Biologi C Teknikfag A Valgfag Valgfag

8 Kommunikationsteknisk studieretning 2. Semester 2. år 3. år Engelsk A Engelsk A Engelsk A Kommunikation /IT A Kommunikation /IT A Kommunikation/IT A Mediefag C Dansk A Dansk A Dansk A Matematik B Matematik B Fysik B Fysik B Kemi B Kemi B Teknologi B Teknologi B Samfundsfag C Samfundsfag B Biologi C Teknologihistorie C Teknikfag A Valgfag Valgfag

9 Studieretninger på Teknisk Gymnasium Sønderjylland Afdeling 1. fag. 2. fag 3.fag (muligheder) Aabenraa (NA) Matematik A Fysik A Filosofi C Aabenraa (NA) Kemi A Matematik A Biologi B Aabenraa (TEK) Teknologi A Design B Innovation C Haderslev (NA) Matematik A Fysik A Biologi B Haderslev (KOM) Kommunikation/IT A Engelsk A Idehistorie B Sønderborg (NA) Matematik A Fysik A Biologi B Sønderborg (KOM) Kommunikation/IT A Engelsk A Samfundsfag B Sønderborg (TEK) Teknologi A Samfundsfag B Idehistorie B Tønder (NA) Matematik A Kommunikation/IT A Idehistorie B Tønder (KOM/TEK) Kommunikation/IT A Engelsk A Mediefag C 2. Fremmedsprog på hele afdelingen er Tysk C

10 Teknologi Fra problem til løsning

11 Specielle fag på HTX: Teknologi: Det er hårdt arbejde at støvsuge. Hvordan kan vi løse det problem? Hvilke konsekvenser får det? Et moderne dannelsesfag med indhold fra etik, historie, samfundsfag, teknik og naturvidenskab.

12

13

14 Solceller i Himalaya kan dække Kinas behov for elektricitet Himalaya, Andesbjergene og Antarktis er de steder i verden, det er mest fordelagtigt at opstille solenergianlæg ud fra et effektivitetssynspunkt, viser japansk forskning. Energiudbyttet for solceller er størst i Himalaya, Andes og Antarktis. (Ill: Kotato Kawajiri).

15 Specielle fag på HTX: Teknikfag, A niveau: Byggeri og energi. Design og produktion, (Mekatronik, El-teknik og Beklædning) Proces, levnedsmiddel og sundhed. (Kemisk eller bioteknologi). Design og produktion: Arbejde teoretisk og praktisk med: - formgivning og udvikling af et produkt, - komponenter og materialer til det specifikke produkt, - styring og overvågning af processer og fremstilling af produkter. - fremstilling af et afsluttende projekt

16 Aabenraa Tekniske Gymnasium HTX Titel: Eksamensprojekt: Byggeri og Energi Bygningskonstruktioner, drift og vedligehold Tema: Fritidshus Projektperiode: Uge 10 til og med uge 20, 2007 Timeantal: 144 lektioner Sideantal: 108 samt 17 sider bilag Fag: Teknikfag A Udarbejdet af: Sandra Harbo Jacobsen Britta Jonasson Stender Klasse: 3.B Årgang: 2004 Vejleder: Nader Kheirieh

17 Eksamensprojekt: Byggeri og Energi

18 Eksamensprojekt: Byggeri og Energi

19 Eksamensprojekt: Byggeri og Energi

20 Beklædning

21 Eksamensopgaver, El-teknik Der skitseres et overordnet Tema. Der findes en problemstilling. Elever undersøger selv, hvad der skal til for at løse Problemet. Udvikler, bygger og skriver rapport. Fx, Skolepatrulje-Lyskryds

22 Eksempel på eksamensprojekt i el-teknik Transportabel Lyskryds Trådløs Fjernstyring

23 De forskellige programmer, der er indbygget

24 Teknikfag: Proces, levnedsmiddel og sundhed. Overordnede temaer: Miljøteknik og sundhed Bioteknologi Sundhed og miljø

25 Miljøteknik og sundhed: Mere natur samtidig med jagt, skovbrug og landbrug Naturgenopretning af søer og åer, så der udvaskes færre næringssalte til fjord og hav Brug af spildprodukter til foder eller biogas Fremstilling af bioethanol 1. og 2. generation Plantefibre i stedet for plastik Økologisk kontra konventionelt landbrug Sundere produkter fx naturmedicin, naturkosmetik, naturfarver

26 Miljøteknik og sundhed:

27 Fremstilling af biogas

28 Sundere produkter

29 Traditionel bioteknologi Penicillinfremstilling Fetaostfremstilling

30 Gensplejsning af mikroorganismer

31 Opformering af DNA (PCR-teknik)

32 Sundhed og miljø Er økologiske produkter sundere end konventionelle Produkter med mindre sukker el. mindre fedt Fremstilling af medicin: acetylsalisylsyre, paracetamol, penicillin Sundere slik Diabetes Doping og kondi Næringsstofanalyser Funktionelle fødevarer Fokus på kost og sygdomme

33 Sunde fødevarer?? Fedtanalyse Fedtbestemmelse. Müsli-bar, et light produkt.

34 Funktionelle fødevarer Funktionelle fødevarer. Vitaminbestemmelse

35 Eksempler på eksamensprojekter: Bioethanol ud fra planterester som fx halm, træflis Dyrkning af alger på gylle Fremstilling af penicillin Sammenligning af økologiske og konventionelle produkter fx gulerod, kartoffel, mælk, fetaost Vandløbsforbedring Fremstilling af biodiesel ud fra fx alger Mask som kvægfoder Våde enge mindre udvaskning af nitrat Rodzoneanlæg til spredt bebyggelse Nordborg Sø - forureningstilstand

36 Eksempler på eksamensprojekter: Grønne lykkepiller Energidrik Sundere creme Smertestillende tyggegummi Marmelade Forbedring af planter vha gensplejsning fx tørke- og kuldetolerance, øget vitaminindhold, større beskyttelse mod sygdom/insektangreb Gensplejsning af mikroorganismer til fx forureningsbekæmpelse eller medicin-fremstilling Sælges der GM-produkter som ikke er mærkede?

37 Specielle fag på HTX: Kommunikation/IT Kommunikation gennem lyd, billede, tekst og tale. IT-baseret medieproduktion og etik, æstetik og design. Inddrage aspekter fra teknologi, samfundsmæssige forhold og kulturelle forhold. Arbejde med udtryksform, design, forundersøgelse (målgrupper/marked), produktion, metoder og IT. Tekster, grafisk produktion, radio, webbaseret, film..o.s.v. Eksempler på hjemmesider og tv lavet i kommunikation/it en&nr=1

38 Projekter på Teknisk Gymnasium i Tønder 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester Kommunikation/IT Matematik/kommunikation/ITg Tønder Havn Spil Forsvaret Opinions-& målgruppeundersøgelser Konstruktion YE SRP Forsvaret Tønder Havn Spil Opinions-& målgruppeundersøgelser Profilering af regionen YE SRP

39 Projekt: Forsvaret. Projekt: Webmagasin. Projekt: Segway.

40 Obligatoriske ture 1. G: Introtur til Aarhus, Bornholm, eller evt. sammen med HHX klasse 2. G: Studietur fx til Budapest, Paris, Dublin eller.. Evt. sammen med HHX klasse. 3. G: Teknikfagstur til København, hvor vi besøger relevante firmaer og uddannelsesinstitutioner

41 Hvad kan det bruges til? Er studieforberedende til alle videregående uddannelser: Universiteter Ingeniøruddannelser Erhvervsakademier EUD Andre korte, mellemlange eller lange videregående uddannelser.

42 Adgangskrav (gælder STX, HHX, HTX.) Man har retskrav på at blive optaget med: Afsluttet 9. el. 10. kl. og htx fremgår af uddannelsesplan Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver: Dansk (2 prøver), matematik, engelsk og fysik/kemi. Herudover 2 prøver efter lodtrækning: 1 prøve i et af fagene engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag eller tysk/fransk, og 1 prøve i et af fagene matematik, geografi, biologi eller fysik/kemi. Alternativt skal man til optagelsesprøve.

43 Rulle Berta, opbygget på et Gokart-stel

44 Forfra kan man se kloen, der kan opsamle tasker og lignende.

45 Elektronikken der styrer aktuatorerne. Til højre ses radiomodtageren.

46 Aktuatoren, der åbner og lukker kloen

47 Fjernbetjeningen til Rulle Berta.

48 Med LCD-Moduler er det let at lave displays

49 Personlige udfordringer på HTX?? se, hvad sker der når.:

50 Solceller fra Tønder til Spanien Af: Lone Rytter TØNDER: Der måtte specialtransporter og følgebiler til, da Boiler Works A/S i går sendte fire solarceller til Sevilla i Spanien. Hver celle måler 4,5 gange 16 meter, og Boiler Works har leveret seks i alt. Solarcellerne skal monteres i toppen af et 160 meter højt tårn. Nede på jorden er der 1255 spejle på hver 120 kvadratmeter, som er monteret med motorer, så de hele tiden retter sig ind, så solens stråler bliver kastet op på solarcellerne. Solarcellerne varmer vand op, og dampen vil så trække nogle turbiner, som producerer strøm. Der produceres Kwh i timen, og det svarer til husstandes strømforbrug i et år, siger sagsbehandler Jan Poulsen fra Boiler Works.

51 HTX Studieforberedende uddannelse med teknologisk og naturvidenskabelig profil Skolen skal udbyde undervisning i flg. fag på højere niveau end C: matematik, teknologi, fysik, kemi, biologi, samfundsfag og engelsk Skolen skal udbyde tysk eller fransk (fortsætter C) Studieområdet: Tema-organiseret undervisning i teknologiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

HJERNE ALENT PERIMENT

HJERNE ALENT PERIMENT HJERNE ALENT PERIMENT 2 INDHOLD Uddannelsens opbygning 4 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

Hjerne alent periment

Hjerne alent periment Hjerne alent periment Indhold Uddannelsens opbygning 5 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2010 Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden Intro S. 5 Erhvervsuddannelser S. 6 21 Mere end 110 uddannelser med fokus på praktisk arbejde, konkrete metoder og faglig teori

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Uddannelses katalog 2007

Uddannelses katalog 2007 Uddannelseskatalog 2007 2 Selandia er Centret med de mange muligheder, som du kan blive en del af. Preben Knorrenborg, direktør Indhold Vi ses på Selandia! 3 Uddannelsesvejene på Selandia 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere