Moderne litteratur efter i Dybbøl præstegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderne litteratur efter 1900. i Dybbøl præstegård 2015 2016"

Transkript

1 Moderne litteratur efter 1900 i Dybbøl præstegård

2 Moderne litteratur efter 1900 i Dybbøl præstegård Kirkeladen i Dybbøl præstegård bliver til vinter ramme om en foredragsrække og studiekreds om moderne litteratur efter I denne periode skete der i Europa et nybrud i menneskers selvforståelse. Den moderne verden trængte sig på med industrialiseringens opfindelser. Første Verdenskrig ødelagde idealer om menneskets ædle og overlegne egenskaber. Gamle værdier som Gud, konge og fædreland stod for fald. Teologer tænkte i nye baner, hvor også fornuften fandt sin plads. Kunstnere af alle slags forsøgte at skildre den verdensforståelse man indså at man nu levede i. I litteraturen i Europa er det forfattere som Virginia Woolf, England, James Joyce, Irland og Schweiz, som forsøger at skabe nye fortælleteknikker ud fra et nyt syn på hvad et menneske er/en identitet er, med deres romaner. De mere end fortæller en historie fra begyndelse til slut, de skildrer menneskers bevidsthedsstrømme og derved opstår der en handling. Marcel Proust, Frankrig, skriver sit store værk På sporet af den tabte tid, hvor han livet igennem arbejder på at skildre den samme romanfigur i sin søgen efter en mening i tilværelsen. Thomas Mann er i Tyskland den, der også fortæller om gamle familiers deroute og enkeltmenneskers søgen efter ståsted i deres egen tilværelse, f.eks. i Trolddomsbjerget. Franz Kafka, Tjekkiet, er også en markant forfatter, som skildrer uhyggen i menneskers ensomhed i verden. Det er en verden uden Gud, disse forfattere skildrer. De udtrykker i deres forfatterskaber det helt grundlæggende menneskelige vilkår af forladthed og isolation, som for altid er blevet anderledes end det var engang. Det er moderniteten, de skildrer, hvor mennesker skal finde sig selv og hinanden og måske Gud igen. Foredrag og studiekreds Vinterens forløb er planlagt som en vekselvirkning mellem foredrag og en studiekredsaften 14 dage senere. Her mødes de der er interesserede til drøftelse af et værk, et kapitel eller en kortere fortælling, præsenteret i det forudgående foredrag. Annie Joan Olesen, Dybbøl, og jeg vil være dem, der samler trådene sammen med deltagerne. Birgitte Hjarvard Licht, sognepræst Dybbøl menighedsråds aktivitetsudvalg 2

3 Thomas Mann Onsdag 9. september kl Morten Dyssel Mortensen: Thomas Mann Thomas Manns Trolddomsbjerget (1924) står sammen med bl.a. James Joyces Ulysses, Marcel Prousts På sporet af den tabte tid og Robert Musils Manden uden egenskaber som et af hovedværkerne i den moderne europæiske romanlitteratur fra første tredjedel af det tyvende århundrede. Foredraget forsøger ved hjælp af en tekstnær tilgang at kaste lys over, hvori romanens modernitet nærmere bestemt består, idet der spørges til, hvor moderne den ret beset er? Thomas Mann var ved nærmere eftersyn ikke kun en fornyer af romankunsten, men også og måske paradoksalt nok på samme tid en uhyre traditionsbevidst forfatter, som stod i gæld til antikkens mytologi og ikke mindst romantikken fra første halvdel af det nittende århundrede. Historien og persongalleriet i Trolddomsbjerget har i den grad et og andet at bestille med eventyret, at den med udbytte kan anskues som en eventyrroman eller et romaneventyr om et ungt, mere eller mindre almindeligt menneskes udvikling og undergang set i lyset af den borgerlige europæiske kulturs krise og krampetrækninger i de sidste syv (!) år op til udbruddet af Første Verdenskrig i Onsdag 23. september kl Drøftelse af: Thomas Manns Trolddomsbjerget, afsnittet Sne på dansk ved Ulrich Horst Petersen (Gyldendal, 1989), sjette kapitel, andet bind, s Morten Dyssel Mortensen (f. 1975) har siden 2005 undervist på Københavns Universitet og Folkeuniversitetet i København i tysk og europæisk litteratur- og kulturhistorie, og han har publiceret en række bøger og artikler inden for disse felter. Hans seneste bogudgivelse er Tyske teologer i det tyvende århundrede - en antologi (2014). Morten Dyssel er desuden formand for Det Danske Thomas Mann Selskab, som han var med til at stifte i 2012, og p.t. arbejder han på en bog om Thomas Manns store kunstnerroman Doktor Faustus. 3

4 Virginia Woolf Onsdag 4. november kl Lilian Munk Rösing: Virginia Woolf Bevidsthedens mange lag: Virginia Woolfs prosa har en særlig evne til at skildre den menneskelige bevidsthed med alle dens svinkeærinder, alle dens lag, alle de sansninger og tanker og følelser og associationer der synkront er til stede i den, fra husholdningsbekymringer til dødsangst, fra klare, konkrete sansninger til diffuse fornemmelser. En subtil metafor varetager de dybe, geologiske rystelser, mens en citeret tanke er optaget af praktiske gøremål. Tonen kan skifte fra vittig til melankolsk i en og samme sætning. Med fokus på romanen Til fyret (1927) skal vi se nærmere på Woolfs særlige fortælleteknik og den tolkning af tilværelsen og (krigs)tiden, som den indebærer. Onsdag 18. november kl : Drøftelse af: Virginia Woolf: Til fyret, oversat fra engelsk af Merete Ries, Rosinante Lilian Munk Rösing (f.1967), ph.d. og lektor i litteraturvidenskab, Københavns Universitet, kritiker ved dagbladet Politiken. Har ud over en lang række artikler publiceret tre bøger, som inden for hvert sit emne (barndom, køn, Lovens versus kærlighedens etik) kombinerer litteratur- og kulturkritik med psykoanalyse: At læse barnet, Kønnets katekismus, Autoritetens genkomst. Under udgivelse: Pixar with Lacan. The Hysteric s Guide to Animation. 4

5 Marcel Proust Onsdag 27. januar kl : Lilian Munk Rösing: Marcel Proust At erindre gennem sanserne: En voksen mand er på besøg hos sin mor og får serveret lindete og madeleinekage. Ved smagen af kage udblødt i te katapulteres han tilbage til dengang han som barn indtog samme føde hos sin tante i barndommens ferielandsby Combray. Et helt barndomslandskab, som han hidtil kun har kunnet huske et begrænset udsnit af, åbner sig for ham. Det er den mest berømte scene i Marcel Prousts store romanværk På sporet af den tabte tid, som udkom i syv bind Vi skal se nærmere på, hvilken opfattelse af tid, erindring og sansning, der er på færde i Prousts værk, og hvordan metaforen bliver et vigtigt greb gennem tidens flugt. Onsdag 10. februar kl : Drøftelse af: Swanns verden 1 (første bind af På sporet af den tabte tid) oversat fra fransk af Else Henneberg Pedersen, forlaget Multivers 2006 Lilian Munk Rösing (f.1967), ph.d. og lektor i litteraturvidenskab, Københavns Universitet, kritiker ved dagbladet Politiken. Har ud over en lang række artikler publiceret tre bøger, som inden for hvert sit emne (barndom, køn, Lovens versus kærlighedens etik) kombinerer litteratur- og kulturkritik med psykoanalyse: At læse barnet, Kønnets katekismus, Autoritetens genkomst. Under udgivelse: Pixar with Lacan. The Hysteric s Guide to Animation. 5

6 Franz Kafka Onsdag 24. februar kl : Morten Dyssel Mortensen: Franz Kafka Franz Kafkas forfatterskab, som hører til de mest forunderlige i det tyvende århundredes tysksprogede litteratur, har i tidens løb været genstand for så mangfoldige, mangeartede og modstridende læsninger, at der i sagens natur på et tidspunkt er blevet argumenteret for, at hans som bekendt meget mærkværdige værker er så bevidst flertydige, for ikke at sige forståelsesmæssigt genstridige, at de i kraft af forfatterens fortællestrategiske greb i bund og grund unddrager sig enhver (entydig) udlægning. Foredraget vil imidlertid med afsæt i fire frem trædende fortællinger Dommen (1913), Forvandlingen (1915), I Straffekolonien (1919) og Sangerinden Josefine eller Musefolket (1924) gå denne poststrukturalistiske påstand om Kafkas ufortolkelighed på klingen, idet der særligt stilles skarpt på centrale problemer i værkerne vedrørende magt og modernitet, skyld og straf, kunst og kærlighed. Alt sammen dog vel at mærke også med stadigt øje på hans særegne skrivestil. Onsdag 9. marts kl : Drøftelse af: Hele fortællingen Forvandlingen fra Franz Kafkas Fortællinger, på dansk ved Isak Winkel Holm, Villy Sørensen og Per Øhrgaard (Gyldendal, 2008), s Morten Dyssel Mortensen (f. 1975) har siden 2005 undervist på Københavns Universitet og Folkeuniversitetet i København i tysk og europæisk litteratur- og kulturhistorie, og han har publiceret en række bøger og artikler inden for disse felter. Hans seneste bogudgivelse er Tyske teologer i det tyvende århundrede - en antologi (2014). Morten Dyssel er desuden formand for Det Danske Thomas Mann Selskab, som han var med til at stifte i 2012, og p.t. arbejder han på en bog om Thomas Manns store kunstnerroman Doktor Faustus. 6

7 James Joyce Onsdag 13. april kl : Karsten Sand Iversen: James Joyce James Joyces Ulysses, 1922, indvarslede modernismen i romankunsten ved fortælleteknisk at gøre op med den såkaldt realistiske tradition og dens alvidende, alt udlæggende fortæller. Joyce frem lagde, til stadig forvirring og forbløffelse, et sandt prøvekort af fortællemåder og stilarter, men formåede i kraft af sin matrice, Odysseen, at holde det disparate sammen i én tæt og kompleks vævning. Historien om annonceagent Leopold Bloom er i grunden enkel og dagligdags, orkestreringen af hans dag som hanrej i Dublin, den 16. juni 1904, er derimod encyklopædisk i vælde og mylder og derfor umulig at yde retfærdighed i et enkelt foredrag. Foredraget om Ulysses vil falde i to dele, et rids af romanens art og handlingsgang, og en nærmere betragtning af kapitel 1, med særligt henblik på løsningen af vanskelige passager med ordspil og tvetydigheder. Onsdag 27. april kl : Drøftelse af Ulysses kap. 1, i Karsten Sand Iversens ny oversættelse, Rosinante & Co., Karsten Sand Iversen (f. 1944), mag. art. i litteraturhistorie. I studieårene tillige dansklærer i gymnasiet. Fra 1972 til 2003 bosat i Wales. Oversættelser af William Faulkner, Henry Roth, Dylan Thomas, Virginia Woolf, James Joyce, Samuel Beckett; Friedrich Schlegel, Rainer Maria Rilke, Robert Walser, Franz Kafka, Robert Musil, Elias Canetti, Ingeborg Bachmann, Herta Müller; Stendhal; Gunnar Ekelöf, Lars Norén, Olof Lagercrantz; Jon Fosse og flere andre. Har udgivet Skyggebiblioteket, 2002, en række portrætter af ukendte central- og østeuropæiske forfattere, foruden essays, efterskrifter og anmeldelser i periodica. 7

8 Studiekredsledere Annie Joan Olesen Annie er uddannet bibliotekar, har været chef for Danfoss Information Center gennem mange år, og driver nu, siden 1999, selvstændig virksomhed inden for videnformidling. Annie er ekstern forelæser og censor på Institut for Informationsvidenskab og kulturformidling på Københavns Universitet og har publiceret en række artikler og bøger inden for dette felt. Annie er ofte oplægsholder på konferencer og workshops og deltager i projektsamarbejder internationalt. Ud over sit professionelle virke har Annie bibeholdt og dyrket sin passion for skønlitteratur. Birgitte Hjarvard Licht Sognepræst i Dybbøl, har gennem mange år med stor interesse læst skønlitteratur. Har holdt studiekredse og litteraturaftener. Finder megen refleksion og livsklogskab i litteraturen. Info Foredrag og studiekreds holdes i Kirkeladen, Dybbøl Bygade 103, 6400 Sønderborg Tilmelding til sognepræst Birgitte Hjarvard Licht, mail: tlf Deltagelse er gratis Langenberg Grafisk

TÆN KE PAU SE DAN RINGGAARD R

TÆN KE PAU SE DAN RINGGAARD R ÆN E AU E DAN RINGGAARD LITTERATUR» Man skrev og læste bøger fra 1500 til 2000. Hvorfor ved jeg ikke.«svend Åge Madsen, Tugt og utugt i mellemtiden Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh.

Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh. Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh. Foredrag og studiekredse 2003-2004 Foreningen C. G. Jungs

Læs mere

Tale til Anne-Marie Mai modtager af Kunstrådets formidlingspris 2010

Tale til Anne-Marie Mai modtager af Kunstrådets formidlingspris 2010 Tale til Anne-Marie Mai modtager af Kunstrådets formidlingspris 2010 Når Kunstrådet gerne vil sætte pris på den kritiske kulturjournalistik eller nogen, der har præsteret en selvstændig, nyskabende kunstformidling

Læs mere

FORFATTEREN. Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn?

FORFATTEREN. Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn? FORFATTEREN 8 2014 Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn? leder siden sidst Vi er hele Danmarks forfatterforening I Dansk Forfatterforenings bestyrelse og sekretariat

Læs mere

Epoke danske romaner før 1900 En internetlitteraturhistorie ved Silkeborg Bibliotek

Epoke danske romaner før 1900 En internetlitteraturhistorie ved Silkeborg Bibliotek Epoke danske romaner før 1900 En internetlitteraturhistorie ved Silkeborg Bibliotek www.e-poke.dk Evalueringsrapport udarbejdet af Marie Louise Valeur Jaques Silkeborg Bibliotek Maj 2001 Indhold Abstract

Læs mere

Første. Krig skaber håb for mennesker. Fuldt program inde i magasinet. Et orgie af nye maskuliniteter. verdenskrig. stopper aldrig

Første. Krig skaber håb for mennesker. Fuldt program inde i magasinet. Et orgie af nye maskuliniteter. verdenskrig. stopper aldrig GOLDENDAYSFESTIVAL.DK 5-21 S E P T E MBE R 1 0 0 - ÅRE T F O R F ØRS T E V ERDEN S KRIG Gratis magasin om første verdenskrig Påvirker stadig kunst, kultur og politik: Forfatteren Anne-Cathrine Riebnitzsky:

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS ÆN E AU E KÆRLIGHED Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune Engelbreth

Læs mere

Helsingør Domkirke Skt. Olai

Helsingør Domkirke Skt. Olai Helsingør Domkirke Skt. Olai DOMKIRKENS ÅRSPROGRAM 2015-16 LEDER SIDE 2 OG 3 DOMKIRKEN FOR DE MINDSTE SIDE 4 OG 5 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET / KIRKEUDVALGET SIDE 6 OG 7 MUSIK I DOMKIRKEN SIDE 8 OG 9 STUDIEKREDSE

Læs mere

S Æ S O N 2 0 14-2 0 1 5

S Æ S O N 2 0 14-2 0 1 5 S Æ S O N 2 0 14-2 0 1 5 FOLKE- UNIVERSITETET I FREDERIKSSUND Følg med på fufsund.dk 1 2 Velkommen til sæson 2014-2015 Hvad er folkeuniversitetet? Folkeuniversitetet er en landsdækkende organisation, hvis

Læs mere

Rudolf Steiner og Norden

Rudolf Steiner og Norden Rudolf Steiner og Norden Oskar Borgman Hansen Kapittelet er hentet fra boken: Antroposofien i Norden Fem land i samarbeide Redaksjon Oddvar Granly og Oskar Borgman Hansen. Utgitt på Antropos forlag 2008.

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Den fantastiske fortælling

Den fantastiske fortælling Den fantastiske fortælling - med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen Af Anna Schmidt Institut for Nordisk Filologi, Dansk (grundfag 2. år), Litteraturhistorie II, 25

Læs mere

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Jon Dag Rasmussen Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Udgivet af Ensomme Gamles Værn 2013 Forord Børn elsker at få læst en historie. Mange har som børn fået læst højt, ofte i form af en godnathistorie

Læs mere

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Speciale Af Anne Line Bang Nielsen Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet Nykøbing Falster er en by, som er så

Læs mere

Censur i Ukraine Duften af et antikvariat Psykoanalysen og litteraturen til debat

Censur i Ukraine Duften af et antikvariat Psykoanalysen og litteraturen til debat 4 2013FORFATTEREN Censur i Ukraine Duften af et antikvariat Psykoanalysen og litteraturen til debat leder E-bøger i abonnement Musikbranchen er blevet digitaliseret hurtigere end andre kreative brancher,

Læs mere

Aalborg, februar 1995

Aalborg, februar 1995 Indholdsfortegnelse Side Forord 5 Indledning 7 Platon 15 Augustin 23 Aristoteles - og hans indflydelse på middelalderen 31 Thomas Aquinas og William of Ockham 39 Thomas Hobbes 47 John Locke, Jean-Jacques

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

D A H R NYHEDSBREV NR. 27

D A H R NYHEDSBREV NR. 27 Dansk Selskab for Religionshistorie Danish Association for the History of Religions D A H R NYHEDSBREV NR. 27 Forår 2002 Udgivet af Dansk Selskab for Religionshistorie i samarbejde med de religionsvidenskabelige

Læs mere

HERMAN BANG EN KLASSIKER REVISITED

HERMAN BANG EN KLASSIKER REVISITED A N N E G R E T H E I T M A N N HERMAN BANG EN KLASSIKER REVISITED A N M E L D E L S E A F Peer E. Sørensen: Vor Tids Temperament. Studier i Herman Bangs forfatterskab, København, 2009 (Gyldendal) Jeg

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om

Læs mere

Kirken og den moderne verden

Kirken og den moderne verden 7. årgang, nr. 1, 2012 Rejected af Niels Engelbrecht Kvinders kamp for synlighed, ligeret og ligeværd af Eva Nordentoft Teilhard de Chardin af Eva Nordentoft Kirken og den moderne verden af Olaf Pedersen

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere