Update. Ringgården. Ungdomsboliger to projekter på Aarhus Havn. AARHUSbolig Én webportal til boliger i Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Update. Ringgården. Ungdomsboliger to projekter på Aarhus Havn. AARHUSbolig Én webportal til 45.000 boliger i Aarhus"

Transkript

1 Ringgården Update April 2011 # 99 En ildsjæl Hun har løbet med den olympiske fakkel Ungdomsboliger to projekter på Aarhus Havn AARHUSbolig Én webportal til boliger i Aarhus

2 Christian Mariegaard formand i Boligforeningen Ringgården...det bør ikke være et spørgsmål om enten ungdomsboliger eller familieboliger, men om både og Stigende boligbehov i Aarhus Den 1. marts gik det nye udlejningssamarbejde AARHUSbolig i luften. Der er tale om et samarbejde mellem alle boligorganisationer i Aarhus samt Ry Andelsboligforening. Herefter er udlejningen af samtlige almene boliger i Aarhus samlet under et tag, og for fremtiden skal der kun søges ét sted for at blive skrevet op til en almen bolig i Aarhus. Et samarbejde af den art er enestående i Danmark og kendes ikke fra andre byer. Formålet med AARHUSbolig er at gøre det lettere, mere overskueligt og billigere at søge almene boliger i Aarhus. Selv om der for fremtiden kun skal søges ét sted, bliver der ikke flere almene boliger til udlejning af den grund. Allerede fra starten har vi måttet meddele, at der ikke er ledige boliger, og det er selvfølgelig problematisk, at der ikke er tilstrækkeligt med almene boliger. Men efterspørgslen på almene boliger er stor i Aarhus, og den bliver næppe mindre i fremtiden. For Aarhus vokser som aldrig før og for tredje år i træk er byen vokset med over 4000 personer pr. år. Prognoserne siger da også, at denne vækst vil fortsætte frem mod 2030, hvor der vil være nye aarhusianere. Aarhus byråd har besluttet, at der i årerne fremover skal satses på at bygge ungdomsboliger, og som følge heraf bliver der stort set ikke bygget almene familieboliger i de kommende år. Der skal ikke herske tvivl om, at der også er et stort behov for nye ungdomsboliger i Aarhus. Ansøgermængden til ungdomsboliger stiger jævnt kraftigt hvert år. Som følge af større ungdomsårgange, øget tilflytning til Aarhus og vækst i uddannelsesinstitutionernes optag ventes en kraftig vækst i antal unge i de kommende år. Af den grund er der meget fornuft i at efterkomme det stigende pres på boliger til unge under uddannelse. Denne udfordring har vi taget til os i Ringgården, og som omtalt andet steds i dette blad har vi to ungdomsboligprojekter på tegnebrættet. Der er tale om ca. 150 bæredygtige boliger centralt beliggende på de bynære havnearealer. Men selv om det er yderst fornuftigt at bygge flere ungdomsboliger i fremtiden, er det problematisk, at det sker på bekostning af almene familieboliger. Ganske vist er der gang i mange projekter med almene familieboliger i øjeblikket. De fleste af disse projekter er dog et efterslæb fra tiden før finanskrisen, hvor der på grund af et overophedet byggemarked og et lavt rammebeløb, næsten var umuligt at opføre almene boliger i Aarhus. Hvis der skal være boliger til alle i en by i stærk vækst, bør politikerne i byrådet skrue op for ambitionerne. Det bør ikke være et spørgsmål om enten ungdomsboliger eller familieboliger, men om både og.

3 Indhold Det store havnehus Interview Pas på pengepungen og miljøet Tjek på sundheden Forårsbillede fra afdeling 12 Voxpop Det lille havnehus Beboerbesøg Tavlen Mindre støj fra Ringgaden Bogen Det andet Århus Afdelingskunst Det nye AARHUSbolig Besøg i Frydenlunds beboerhus Hovedbestyrelsen arbejder med... Flyttestatistik Voxpop

4 Det store havnehus 99 ungdomsboliger Vinderprojektet i Ringgårdens konkurrence om 99 ungdomsboliger på havnen er et energiproducerende hus, tegnet af arkitektfirmaet Arkitema. Ungdomsbolighøjhuset bliver et af fire ungdomsbolighuse i forskellige højder, som ligger på samme byggefelt på Pier 4 i den nordlige del af Aarhus Havn. Her bliver så at sige skabt en klynge af ungdomsboliger i den nye havneby. Der er tale om et unikt byggeri, siger en begejstret direktør for Ringgården, Palle Jørgensen. Ungdomsboligbyggeriet overholder den forventede 2025 energiramme på 0 kwh/m² pr. år. Og faktisk går projektet endnu længere, da bygningen som helhed kommer til at producere mere energi, end den forbruger. På taget høstes energi På taget kommer en solmark med både solceller og solfanger, hvor der kan høstes masser af energi. Det samme kan der på facaden mod Bernhardt Jensens Boulevard, hvor der opsættes store rammer med solceller, som også fungerer som solafskærmning og altanværn. Ja, der kan høstes energi nok til at finansiere de fælles udgifter til lys varme og drift af elevator. Hvis ikke dele af huset kommer til at ligge i skygge, fordi der bygges så tæt på havnen, kunne der produceres så meget energi, at det også kunne dække energibehovet i ungdomsboligerne. Billigt for den enkelte Beboerne kommer altså kun til at betale for den energi de selv bruger og de behøver ikke frygte udgifterne. Både bygningens udformning og materialerne giver huset passive egenskaber, som vil være med til at nedsætte energibehovet. Hertil kommer, at varmen i badevandet fra lejlighederne via en varmeveksler vil blive brugt til at opvarme det varme vand. Ja, det er sund fornuft ikke at lade varmen løbe ud i kloakken, men lade den gøre gavn i varmtvandsbeholderen i stedet. Det vurderes, at det individuelle forbrug beløber sig til få tusinde kroner om året pr. bolig. Nytænkende arkitektur Arkitekterne har hentet inspiration i havnens miljø bl.a. har højhuset arvet siloernes højde og drøjde. Husets hvide facader er fremstillet af højstyrkebeton, som kun er anvendt få gange tidligere i Danmark. Den markante udskæring opstår, fordi arkitekterne ønsker at få flest mulige boliger placeret på de øverste etager, hvor de får mest glæde af havnens lys og udsigt. Samtidig åbner udskæringen de underste etager op og bringer lys og luft ind og op igennem hele højhuset med fælles sociale uderum på etagerne. I stueplan skal der indrettes et stort fællesrum med køkken, hvor beboerne kan have fælles aktiviteter. Herfra bliver der udgang til en større terrasse udenfor. Fakta Vinderprojektet er udarbejdet af et team bestående af entreprenørfirmaet Myhlenberg, arkitektfirmaet Arkitema, det rådgivende ingeniørfirma Espensen, samt Niras der står for konstruktionerne. Huset er 12 etager højt og på i alt kvm. Der er 94 toværelses lejligheder på op til 50 m²; 5 etværelses på ca. 45 m² begge inkl. andel af fællesareal. Udlejningen kommer til at ske på Man kan blive skrevet på venteliste fra medio 2012 og indflytning forventes at ske fra september lulu 4 Ringgården Update

5 Huset ligger på et byggefelt med fire ungdomsbolighuse - med udsigt til lystbådehavnen Fælles terrasser i bygningens store udskæring Sydfacaden med solcellerammerne vender mod boulevarden Vestfacaden her åbner udskæringen op mod gårdmiljøet Ringgården Update 5

6 Arkitektur må ikke blive en gang kødrand Update besøger denne gang Arkitema, arkitekfirmaet som vandt konkurrencen om Ringgårdens ungdomsbolighøjhus på Aarhus Havn. Formålet er, at høre lidt om de tanker, de har tænkt og hvordan de arbejder. Interview Udfordrende ungdomsboliger Det helt specielle ved at tegne ungdomsboliger er, at det er minimumsboliger, siger Thomas Carstens, som er en af indehaverne i Arkitema, der med 200 medarbejdere er et af de største arkitektfirmaer i Danmark. Ja, lidt som at tegne en kahyt til en sejlbåd, hvor man skal have så meget som muligt ud af hver eneste kvadratmeter. Lovgivningen begrænser udfoldelserne i et ungdomsboligbyggeri både i forhold til areal og økonomi, indskyder arkitekt Torben Lodberg, der har været tovholder på projektet. Der er flere udfordringer i at tegne gode almene ungdomsboliger end i at tegne luksus ejerboliger, hvor man kan rutte med både økonomi og kvaratmeter, tilføjer han. At bygherren (Ringgården) samtidig stiller høje krav til energieffektivitet gør det ikke mindre vanskeligt, påpeger arkitekterne. Hertil kommer deres egne arkitektoniske ambitioner og ønsket om, at boligerne udnytter de herlighedsværdier der er på havnen. Slukørede efter første møde Det er rigtigt mange ting, der skal gå op i en højere enhed for at nå i mål, fortæller Thomas Carstens. De var faktisk noget slukørede, da de gik hjem fra det først møde i totalentrepriseteamet. På mødet med entreprenørfirmaet Myhlenberg og de to ingeniørfirmaer (Esbensen Rådgivende Ingeniører og Niras) blev det klart for arkitekterne, hvor svært det var at opfylde Ringgårdens energikrav. Af flere grunde. Dels fordi der bygges så tæt på Aarhus Havn; dels fordi et hus med mange små boliger har et højt energiforbrug. Det er alene på grund at et tæt og godt samarbejde på tværs af faggrupper og firmaer, at det lykkede at nå ernergimæssigt i mål, slår Thomas fast. Spekulation på en gode måde Der kom for alvor gang i udviklingen, da de begyndte at spekulere i at få mest mulig tagflade til solceller og i at få boligerne placeret bedst muligt i forhold til dagslys og udsigt. De begyndte simpelt hen at fjerne de mørke boliger, der lå forneden. De blev i stedet flyttet op til sollyset og udsigten. Herved opstod det store skår forneden (se tegning på forsiden). Man kan kalde det spekulation på den gode måde, griner Torben. Men det er ikke kun antallet af solceller, som gør at ungdomsbolighøjhuset når energiklasse 2025 og kan kaldes et nulenergihus. Det er kombinationen af en lang række passive tiltag (ex. bygningens form og materialer), som reducerer bygningens energibehov. Til sidst kommer solceller og solfanger, som betyder, at man når de næste skridt, forklarer de to arkitekter. En balancegang Næste emne er indretningen af de relativt små ungdomsboliger. Det maximale bruttoareal er 50 m 2 pr. lejlighed, men det inkluderer en andel af fællesarealet. Netop fordi kvadratmeter til fællesarealer trækkes fra boligarealet, har der været meget fokus på behovet for fællesarealer. Vi endte med et stort fælleslokale i stueetagen, så man kan se hvad der foregår, straks man ankommer til huset. Oppe på etagerne valgte vi at give beboerne noget, som de ikke har i boligerne, nemlig udeopholdsterrasser. I modsætning til ældreboliger, der også er små, er ungdomsboligerne knapt så funktionsopdelte, forklarer de. Blandt andet skal soverummet ikke være for stort og det kan anvendes fleksibelt, idet der er en skydedør, som kan åbnes mod opholdsrummet. 6 Ringgården Update

7 Her står de to arkitekter foran vinderprojektet t.v. Thomas Carstens t.h. Torben Lodberg Ringgården Update 7

8 ...det er fedt at der bygges almene ungdomsboliger i den nye bydel, så den ikke bliver en ejerboligghetto Vi opfinder naturligvis ikke den dybe tallerken hver gang, men bruger vores erfaringer fra tidligere, siger Torben. Arkitema har blandt andet bygget ungdomsboligbyggeriet med solcellerne på Silkeborgvej og de fem kuber ved TV2. Noget ganske sæligt for boligerne i ungdomsbolighøjhuset bliver vinduerne. Der er vinduer i flere forskellige udformninger, hvilket giver oplevelsesrige indramninger af den fantastiske udsigt, forklarer Thomas. Et legende hus Vinduernes varierede placering er med til at give højhuset et udtryk af noget legende og umiddelbart, siger Torben. På dén måde er det et hus, der sender tydelige signaler om, at der bor unge mennesker. At facaderne er så forskellige, skyldes deres forskellige funktioner, forklarer Thomas. Mod syd skaber solcellerammerne, der fungerer som både altanværn, sol- og lysafskærmning, et meget markant ansigt mod bydelens boulevard. Ind mod gårdmiljøet mellem de fire ungdomsbolighuse, åbner huset sig med skåret og de fælles terasser. Ikke kødrand... Jeg kan ikke lade være med at fortælle, at jeg har kolleger, som bestemt ikke synes, at det er et pænt hus. Især på grund af de store solcellerammer og de skæve vinduer. Det bliver Torben og Thomas ikke voldsomt fortørnede over. Tværtimod. Arkitektur er en alvorlig ting, siger Torben. Jeg har også lært, at man ikke må lege med maden. Men med ungdomsbolighøjhuset på havnen har vi leget lidt, og det er der altid nogle, som ikke synes om. Men hvis vi ikke tør skille os ud og udtrykke noget, så bliver det en gang ligegyldig kødrand, siger Torben tørt. Et banebrydende hus Arkitema er det danske arkitektfirma, der har bygget flest boliger. Igennem 40 år har firmaet været med til at sætte dagsordenen i dansk boligbyggeri. Set i den sammenhæng, hvordan betragter de så selv ungdomsbolighøjhuset? For os er det banebrydende, at ungdomsbolighøjhuset er i 2025 standard. Det bliver et energimæssigt pejlemærke på havnen og for ungdomsboligbyggeri i det hele taget. Det er vi stolte af, siger de samstemmende. Adfærd et vigtigt parameter Men i sidste instans er det adfærden, der er afgørende for, om de gode energi-intentioner i højhuset opfyldes. Thomas er ikke i tvivl om, at de unge mennesker har stor fokus på miljøet. Og så er de unge helt sikkert bedre til at håndtere teknologien end vi andre, tilføjer han. Man kan jo håbe på, at der opstår en kappestrid om at nå de bedste energiresultater, siger Torben. En saltvandsindsprøjtning De to arkitekter roser kommunen for at rykke ungdomsboliger fra en trist placering i forstaden til brændpunktet i den nye by på havnen. Jeg tror, at ungdomsboligbyggeriet kan blive en saltvandsinsprøjtning for livet i den nye bydel på havnen, siger Thomas. Det er fedt at der bygges almene ungdomsboliger i den nye bydel, så den ikke bliver en ejerboligghetto. De unge vil helt sikkert komme til at præge miljøet både på godt og ondt mest godt, slutter han. lulu 8 Ringgården Update

9 Pas på pengepungen og miljøet hold øje med vandforbruget Gennemsnitsdanskeren bruger et sted mellem 130 og 160 liter vand om dagen. Vi kunne sikkert alle være lidt mere bevidste om vores forbrug af samme grund har staten indført grønne afgifter. 1 kubikmeter (m 3 ) svarer til 1000 liter Hvad koster det at tage brusebad? Vandforbrug pr. år: Dagligt brusebad 10 min. med alm. bruser 73 m³ Dagligt brusebad 10 min. med sparebruser 37 m³ Gode spareråd Læg en flaske med vand i køleskabet så drikkevandet bliver koldt i stedet for at lade vandet løbe før du tapper Sluk for bruseren mens du sæber dig ind. Der løber op til 12 liter vand i minuttet fra en åben hane!! Hertil kommer udgifter til opvarmning af vandet Brug opsamlet regnvand til havevanding Skyl og rens grøntsager i en balje 1 m 3 vand koster ifølge aarhusvand ca. 48 kroner Fyld vaske- og opvaskemaskinen helt op inden start. Lad være med at skylle servicen af inden - det koster årligt 60 nytteløse timer ved håndvasken og hævner sig på vandregningen. Opvaskemaskinen har faktisk brug for det fedtstof der efterlades på tallerkener og bestik, så nøjes med at skrabe det værste snask af. Hvad koster det at børste tænder? Tandbørstning med rindende vand to gange dagligt i tre minutter koster 21 m³ pr. år HUSK! Kontakt din varmemester hvis din vandhane eller cisterne løber Vandhaner der drypper/løber Langsomt dryp (ca. én dråbe/sek.) ca. 7 m³ pr. år Hurtigt dryp ca. 30 m³ pr. år Løber foroven drypper i bunden ca. 100 m³ pr. år WC-cisterne der løber Så det kun ses ved nøje eftersyn ca. 100 m³ pr. år Så det kan ses ca. 200 m³ pr. år Så der er uro i kummens vandspejl ca. 400 m³ pr. år Ringgården Update 9

10 Tjek på sundheden i den mobile sundhedscafé Sundhedscaféen er på farten hele ugen. Den besøger hver af de i fem boligområder Trigeparken, Herredsvang, Bispehaven, Viby Syd og Gellerup/Toveshøj en formiddag om ugen. Update var med; både ved receptionen i Kulturhus Herredsvang og den første gang sundhedscaféen besøgte Trigeparken. Orange og grønt fra abrikoser, gulerødder, agurker og blegselleri dominerer buffetten ved receptionen i Kulturhus Herredsvang. Dejlige farver at kigge på, mens der holdes taler af blandt andre sundheds- og omsorgsrådmand Dorthe Laustsen og sundhedscaféens projektleder, Helle Dybdal Jensen. Helle fortæller, at beboerne i de fem udsatte boligområder lider mere af kroniske livsstilssygdomme, sammenlignet med andre områder i byen. Endvidere at erfaringer fra de to første uger i sundhedscaféen er: Der var i alt 85 besøgende i den første uge Der var flere kvinder end mænd Overvægt var et problem hos ca. 40 procent af de besøgende Der blev opdaget flere tilfælde af diabetes og for højt blodtryk. Måling af biologisk alder Vægten, der måler biologisk alder, er helt klart et hit, fortæller Helle. Vi havde faktisk besøg af en mand der kom helt fra Holland. Hun afslutter sin tale til de ca fremmødte med et håb om at sundhedscaféen medvirker til, at rigtig mange vil opleve, at sundhed i bund og grund handler om, at den enkelte lærer at manøvrere selv. Ja, at øget sundhed giver øget livsglæde, slutter Helle. Så blev der skålet i hyldeblomst med frosne vindruer og efterfølgende var der fri leg og mulighed for at få sundhedstjek... Det er Det Boligsociale Fællessekretariat, der står bag idéen om sundhedscaféen, mens Landsbyggefonden har donoret 3 mio kr. til projektet. Aarhus Kommune (Magistraten for Sundhed og Omsorg) betaler lønnen til caféens sygeplejerske. I første omgang skal caféen køre indtil Sundhedstjek på menuen På caféens menu er der et lille og et stort sundhedstjek. Det lille tjek består af måling af den biologske alder, fedtprocent og en online test. Endvidere en vejledning i hvad resultaterne betyder og hvordan de kan forbedres. Det store tjek rummer herudover måling af blodtryk, blodsukker, kulilte, BMI og en motiverende sundhedssamtale. Man kan også kigge forbi, hvis man bare er nysgerrig og har et par spørgsmål. Med caféen i Trige Så til beboerhuset i Trigeparken, den torsdag formiddag, sundhedscaféen åbner dørene her. Der er en del gæster i caféen. Et par veninder sidder og drikker kaffe og udfylder en online test. Den ene mukker lidt; er ikke helt tilfreds med sin biologiske alder. Ved et andet bord sidder Allan, som er ejendomsfunktionær i Trigeparkens afd. 20. Han er mere tilfreds, for han fik målt sin biologiske alder til 19 år. Det er jo okay, når man er 35 år, griner han. Men der skal lægges 5 år oven i de 19, fordi jeg ryger. Allan sidder og venter på en samtale med sygeplejersken Susanne, og vi aftaler, at jeg gerne må komme med. Man ved det måske godt... Roista, som er projektmedarbejder, har travlt, for der er hele tiden gæster, som gerne vil en tur op på den biologiske vægt. Projektlederen Helle sidder tæt ved indgangen og får en snak med gæsterne, når de kommer ind. Hun er godt tilfred med antallet af besøgende ca. 25 har været forbi. De fleste ved godt i forvejen, hvis sundheden ikke er helt i top. Men det bliver lidt mere konkret og motiverende, når de får målt deres biologiske alder, siger Helle. Helle håber, at sundhedscafeen 10 Ringgården Update

11 kan trække de til, som ikke er så gode til at gå til læge. Måske er det nemmere, når de kan komme her, siger hun. Hjælp til rygestop Nu skal Allan ind til sygeplejersken Susanne, som har indrettet sit konsultationsværelse i et hjørne af Oasens store sal. Allan tager plads og hurtigt kommer samtalen til at dreje sig om rygning. Ja, i virkeligheden er Allan jo nok i caféen, fordi han gerne vil finde motivation til at stoppe med at ryge. Han er spændt på at få målt, hvor meget kulilte han har i blodet. Ikke noget alarmerende højt tal, siger Susanne, da Allan har pustet i et rør, som er koblet til et lille måleapparat. Ikke et tal der vidner om den store afhængighed. Da de begynder at tale om, hvorfor det alligevel er svært for Allan at kvitte smøgerne, lister jeg ud. Godt jeg selv er 2 år på den anden side af mit rygestop, tænker jeg og lister ud, så de kan tale i fred og ro. lulu PS: Efterfølgende har jeg hørt, at Allan er stoppet med at ryge. Godt gået! Den biologiske alder beregnes på basis af en persons reelle fysiske og mentale tilstand udtrykker derfor deres sande alder. Der ventes i spænding mens Rosita beregner den biologiske alder... Rådmanden t.v. og sundhedstrioen Helle, Susanne og Rosita Sundhedscaféens åbningstider: Trigeparken i Oasen torsdag kl Kulturhus Herredsvang tirsdag kl Allan taler med sygeplejersken Susanne om rygestop... Her måler Allan kulilteindholdet i blodet for at tjekke lungefunktionen Ringgården Update 11

12 Så er foråret endelig på vej... Solen skinner, de gule erantis danner en smuk ring om træets fod. Ole Bundesen, varmemester i afd. 12, nyder at han endelig kan komme udenfor og gøre hække og buske klar til foråret. 12 Ringgården Update

13 ? Voxpop Afd. 8, 12, 15 og 15A har alle fået lavet den nedgravede affaldsløsning, som roses til skyerne, fordi ingen skal i berøring med affaldet, fordi den ikke fylder så meget, fordi den reducerer lugtgener og risiko for skadedyr m.m. Men, hvad siger beboerne egentlig til de nye affaldscontainere? Bessie, afd. 8 Jeg har lige smidt en masse batterier i containeren. Der er en container med et lille indkast til batterier og et større indkast til glas. Det er rigtigt godt, at vi har fået et sted at komme af med både batterier og glas. Det generer mig ikke spor, at jeg skal ned med køkkenaffald. Det er en bedre løsning end skaktene og et supergodt påskud for at komme ned og ud at gå en tur. Jette, afd 15 A Jeg er næsten lige flyttet ind, så jeg har ikke prøvet andet her. Der er rimelig kort afstand fra min bolig og herned til containeren, men der hvor jeg boede før havde jeg skakt... Det havde de vidst også her. Jeg kan se, at mange samler sammen og går ned med flere poser ad gangen. Det er da en smart løsning - men jeg er ikke helt klar over hvordan affaldet kan være der - jeg har forsøgt at kigge ind... Ingolf, afd. 15 A Jeg er rigtig træt af de nye affaldscontainere. Det var meget nemmere med skakten, som nu er lukket af. Jeg er handicappet, så for mig er det blevet meget mere besværligt. Det kan godt være, at det er blevet lettere for mange andre, men ikke for mig. Men, det er endnu værre med posten. Jeg er træt af at jeg ikke får posten ind ad døren, men skal ned til postkasserne ved indgangen. Jan, afd. 12 Jeg synes rigtig godt om det nye affaldssystem. Det eneste problem er, at det er bøvlet for nogle af de ældre beboere. På beboermødet talte vi om en ordning, hvor de ældre sætter deres affaldspose uden for døren, og vi yngre tager poserne med ned. Det må vi se at gøre noget ved. Det er også slut med den dårlige lugt fra affaldsrummet i kælderen og brandfare. Ringgården Update 13

14 Det lille havnehus 50 ungdomsboliger Vinderprojektet i Ringgårdens anden konkurrence om 50 ungdomsboliger på Aarhus Havn er tegnet af de to arkitektfirmaer Cubo og Terroir Aps. Selv om huset er en lillebror holder det sig ikke tilbage. Ringgårdens lille havnehus på seks etager er det fjerde og laveste i den lille klynge af ungdomsboliger på Pier 4. Her bliver naboerne Ringgårdens ungdomsbolighøjhus på 12 etager, Det tekniske Kollegium og det privatejede Marina House. Nok bliver projekt nummer to en lillebror til de øvrige tre ungdomsboligbyggerier på grunden, men det holder sig ikke tilbage, fortæller direktør i Boligforeningen Ringgården Palle Jørgensen. Vinderprojektet overholder ligesom det første vinderprojekt den forventede 2025 energiramme på 0 kwh/m² pr. år. Genial tagløsning Det er ved hjælp af den geniale udformning af tagfladen, at den nye bygning, ligesom storebror, når i mål med den energiramme, som forventes at blive standard i Taget bliver foldet, hvorved tagfladerne vinkles, så den sparsomme sol på stedet (p.g.a. de høje naboer) udnyttes bedst muligt. På tagfladerne placeres 100 m 2 solfangere og 170 m 2 solceller, som sikrer en energineutral bygningsstandard 2025 med et energibehov på -0,2 kwh/m 2 /år. Det er simpelt hen en genial løsning, siger Palle Jørgensen. Ikke blot opnås en energiproduktion, som gør huset energineutralt, men samtidig skabes en beskyttet 130 m 2 stor tagterrasse med en fantastisk udsigt til lystbådehavnen, Riis Skov og Aarhus Midtby. Den foldede tagflade bliver synlig fra de tre højere bygninger og kommer derfor til at fungere som en spændende 5. facade. Produktionen på tagfladen sikrer energi nok til at finansiere de fælles udgifter til lys, varme og drift af elevator. Beboerne kommer således kun til at betale for den energi, de selv bruger i boligen og p.g.a. de mange energitiltag, bliver forbrugsregningerne minimale. CO 2 emissionen bliver derefter særdeles lav. Stærke farver og skæve vinkler Det lille havnehus med den kubiske form, beklædt med prægede betonelementer, har karakter af en tidløs monolit med store udskæringer, hvor de stærke farver, der præger husets indre, bryder ud gennem facaderne og afslører, at her bor unge mennesker. De markante udskæringer skaber fælles opholdssteder for beboerne. Udover det centrale fællesrum i stueetagen er der opholdsterrasser både midt i bygningen og på taget, hvorfor der skulle være god grobund for fællesskab beboerne imellem. Et helt særligt kapitel er bygningens centrale atrium som forener fællesrum, opholdsterrasser og adgang til boligerne. Atriet er en kompleks helhed af farver, skæve vinkler og overraskende diagonale perspektiver med udsigt til vand, havn og himmel. Fakta om projektet Vinderprojektet er udarbejdet af et team bestående af entreprenørselskabet C.C. Contractor A/S, arkitekterne Terroir APS og Cubo Arkitekter og ingeniørfirmaet Moe & Brødsgaard A/S. Huset er seks etager højt og på i alt m². Der er 50 toværelses lejligheder på 50 m² inkl. andel af fællesareal. Udlejningen kommer til at ske på Man kan blive skrevet på venteliste fra ultimo 2012 og indflytning forventes at ske primo lulu 14 Ringgården Update

15 Fra tagterrasse er der udsigt til Riis Skov, midtbyen og lystbådehavnen Udskæringen i monolitten skaber en beskyttet terrasse Ved ankomst til huset får man kig ind i fælleslokalet I det farverige atrium er der udsigt til himlen

16 En ildsjæl der har løbet med den olympiske fakkel At Lone Jakobsen fra afdeling 9B Bodøvej er dette nummers beboerportræt, kan vi takke Helle Lykke Jørgensen for. Helle, Ringgårdens projektleder i Trigeparken, kender bl.a. Lone fra psykologistudiet på Århus Universitet. Helle fortæller, at Lone bare er en spændende kvinde der har gang i alt muligt. Beboerbesøg Da vi skal aftale vores møde med Lone, foreslår hun Rejsecaféen ved Mølleparken. Et oplagt sted at mødes med Lone, som rejser ca. 2/3 af året. Der skal en ualmindelig lynhurtig pen til for at følge med, da Lone begejstret fortæller om sine mange projekter og det at bo i Ringgården. Fantastisk hjælpsomhed Først fortæller Lone om sine oplevelser som beboer i Ringgården. Hun har i cirka to år boet i afd. 9B, hvor hun har en etværelses bolig. Det valgte hun af flere grunde. For det første fordi det var lettere at få en lille bolig, og den kunne jo siden bruges som springbræt til noget større. For det andet havde hun ikke behov for en stor lejlighed, når hun rejser så meget. Det vigtigste for hende er, at der er pæne omgivelser, og at der er trygt at bo. Lone fortæller, at da hun flyttede ind på Bodøvej, blev hun mødt med stor hjælpsomhed. Der var masser af hænder til at bære flyttekasser og møbler på 1. sal og i de par år, der nu er gået, har Lone observeret et fantastisk sammenhold i den lille afdeling. Man passer simpelt hen på hinanden. Lone, der er højskole- og foreningsmenneske, har tit tænkt på, at det kunne være spændende at tage del i beboerdemokratiet og på den måde være med til at præge det liv, der finder sted. Men, når man rejser så meget, kan det ikke rigtig passes ind i kalenderen; ikke lige nu i hvert fald. Lone har tidligere boet i Ringgårdens afd. 11 på Skovvangsvej og efter nogle år som hus-lejer, vendte hun for et par år siden tilbage til Ringgården. Et imponerende cv Lone har en baggrund som cand. mag. i tysk, idræt og psykologi. Gennem årene har hun arbejdet med mange forskellige ting, både som fastansat, freelancer, projektansat og i dag som selvstændig erhvervsdrivende. Man bliver helt forpustet, når man læser Lones cv, men skal man finde tre hovedtemaer er det idræt, undervisning og rejser. Hun har undervist inden for bl.a. Dansk Håndbold Forbund, Danmarks Badminton Forbund, Danmarks Idræts-Forbund, på Gymnastikhøjskolen i Ollerup mm. Endvidere har Lone været involveret i olympisk arbejde siden begyndelsen af 1990 erne; både nationalt og internationalt. Lone fortæller, at hun selv har været aktiv elitehåndboldspiller i 15 år, men måtte sadle om, da hun fik problemer med ryggen. Men hun er ikke typen, der sætter sig hen i et hjørne. Tværtimod! Lone har også undervist på Århus Købmandsskole, Silkeborg Højskole, Seniorskolen i Århus og mange, mange andre steder. Undervisningen førte hende blandt andet til New Zealand, hvor hun underviste danske unge, hun har også i en periode på 6 år været freelance rejseleder i New Zealand og Australien. Et andet meget vigtigt projekt for Lone var arbejdet med ældreidræt og etablering af ældreidræt i samarbejde med lokalcentre, idrætsforeninger og magistraten. Eget rejsebureau Idéen til sit lille rejsefirma, Singleture.dk, fik Lone efter en tur til Club La Santa på Lanzerote. Her oplevede Lone, at hun savnede nogle at dele sine oplevelser med, både på rejsen og bagefter. For en handlekraftig kvinde som Lone, var der ikke langt til idéen om at arrangere rejser for aktive mennesker, der gerne rejser alene, men 16 Ringgården Update

17 ...alt kan lade sig gøre til det modsatte er bevist Fotos fra Malta hvor Lone lige har været som alligevel gerne vil være i en slags fællesskab. Lone understreger, at der ikke er tale om datingrejser. Der findes rigtig mange mennesker, som befinder sig godt med at bo alene, men som gerne vil være i et fællesskab bl.a. på rejser. Det er mennesker i alle aldre, der er med på rejserne og mange af dem vender tilbage igen og igen, fordi de er glade for den måde at rejse på. Det er et knokkel, men en oplevelse igen og igen, siger Lone. Den olympiske fakkel Lone var medlem af Danmarks Olympiske Akademi, indtil det blev lukket ned for få år siden. I dag har hun stadig rollen som tovholder på briefingen af de unge, Danmarks Idræts-Forbund hvert år sender til det internationale Olympiske Akademi i Grækenland. Sidste år var hun én af fire modtagere af Danmarks Idræts-Forbunds formandslegat for hendes mangeårige olympiske involvering både i DK og i Grækenland. Og så har Lone løbet med den olympiske fakkel to gange i Grækenland! På udkig efter mere plads Man bliver helt forpustet af alle de projekter Lone beretter om med både indlevelse og energi. Med samme energi er hun nu i gang med at besøge nogle af Ringgårdens afdelinger for at danne sig et indtryk af, hvor det kunne være godt at bo. Lone er nemlig nået til den konklusion, at hun gerne vil have mere end en etværelses lejlighed at vende hjem til. Et hjem hvor der også er plads til at invitere gæster. Derfor vil hun undersøge, hvor det kunne være lige så rart at bo som i afd. 9B. Det er en oplevelse at møde et menneske, der er så udadvendt, idérig og parat til at gå i gang med nye opgaver, som Lone. Undervejs har hun også tilbudt sin assistance, hvis vi i boligforenings regi ville lave noget for beboere på tværs af afdelingerne. Alt kan lade sig gøre indtil det modsatte er bevist, siger Lone. Det er vi bestemt ikke i tvivl om efter vi har talt med Lone i to timer hun er ukuelig, har en livslyst og glæde, og brænder for de opgaver hun har gang i. På kan man læse mere om Lones rejsevirksomhed. På hjemmesiden er der info omkring Lones mange andre aktiviteter: foredrag, undervisning, projektledelse. m.v. annie & helle c Ringgården Update 17

18 I afd. 15A, Holme, havde man et areal til overs. Her er nu bygget fem seniorboliger. De er alle udlejet og klar til indflytning 1. maj Afd. 15A den 30/ med terrasse Ansigtsløftning Butikstorvet på Møllevangs Allé har fået ny facadebeklædning af steni plader og den nye skiltning er fint indpasset i butikshusets nye ansigt udadtil. Go påske! Hva? Erhvervslokale udlejes fra 1. maj i Ekkodalen, se mere på Go påske! Den ene chokolade-påskehare til den anden...

19 Bytte bolig Som lejer i en af Ringgårdens boliger har du en bytteret med en anden, som også bor til leje. Du skal have boet minimum 3 år i din bolig, før du opnår en bytteret. Hvis du vil læse mere om bytteretten, kan du søger oplysninger i Lov om leje af almene boliger 69. Du kan også kontakte vores udlejning, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bytte. Redaktion: Christian Mariegaard, ansv. Kirsten Andersen Helle Confrey Annie Svejgaard Nielsen Ulla Nielsen Ivan Søndergård Jensen Kirstine Østerhaab Helle Eskesen Lulu Grønlund Mia Løvkvist Oplag: eksemplarer Forside: det store havnehus Layout: Mia Løvkvist Synspunkter, der fremkommer i bladet, behøver ikke nød ven digvis at være udtryk for hovedbestyrelsens holdning Tryk: Silkeborg Bogtryk Eftertryk tilladt med kildeangivelse Stof til bladet sendes til: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V Serien årets gang udskydes... Da vi, i vores iver, kom lidt for tidligt fra start med at beskrive vores arbejdsgang her i Ringgården Tegning: Bjerne Johansen Boligforeningen Rinngården udskriver ikke længere checks, nu bliver pengene overført via nemkonto eller kontonummer

20 Mindre støj fra Ringgaden i Ringgårdens afd. 1 Med en gennemgribende renovering af afdeling 1 slår Boligforeningen Ringgården flere fluer med et smæk. Ud over at boligerne vil fremstå helt nye, reducerer vinduer og ventilation støjen fra den massive trafik udenfor. Det er tiltrængt, fortæller beboer Anita Helmar, der har levet med vejstøjen i 27 år. Case story fra roligbolig, en kampagne om vejstøj Ingen søvn Nætter uden søvn. Hovedpine. Høj puls. I 27 år levede Anita Helmar med følgevirkningerne af konstant vejstøj, men med en gennemgribende renovering af over 100 lejligheder i Boligforeningen Ringgårdens afdeling 1, kan hun og hendes mand nu se frem til en roligere bolig. Nye støjdæmpende vinduer skærer cirka 35 decibel (db) af trafikstøjen fra den trafikerede Vestre Ringgade, der ligger lige uden for lejligheden i det indre Aarhus. Til sammenligning dæmpede de tidligere termovinduer db af støjen, da de var helt nye og tætte. En reduktion på bare 8-10 db svarer til en oplevet halvering af lyden. En stressende summen Den markante støjreduktion er hårdt tiltrængt, fortæller Anita: Selv med lukkede vinduer var der hele tiden en stressende summen fra trafikken, siger hun om lejlighedernes tidligere støjniveau og fortsætter: nogle nætter var det umuligt at sove ordentligt. Det betød, at jeg fik hovedpine og havde svært ved at koncentrere mig, når jeg var på arbejde dagen efter. Min tolerancetærskel blev også meget lav. For eksempel var jeg nødt til at skifte til en anden kanal, hvis der var høj musik i fjernsynet, for det gik lige ind og forhøjede min puls. Flere fluer med ét smæk Åbne vinduer kunne Anita Helmar ikke holde til ret længe af gangen i sin gamle lejlighed. Men også her hjælper renoveringen på støjgenerne. Ny ventilation sørger for frisk luft, så der ikke er behov for de ventiler, som hidtil har hevet støj med ind udefra. Ringgaden er vel nok den mest trafikerede vej i Aarhus, og der er ikke noget støjværn ud mod vejen. Derfor har generne været betragtelige for beboerne. Efter renoveringen vil vi blandt andet på grund af den mindre støj kunne tilbyde helt nye og attraktive boliger, der også er interessante for familier, siger Lulu Grønlund, kommunikationschef i Boligforeningen Ringgården. Hviskede i stilheden Anita Helmars lejlighed er blandt de første, der står færdig. Indtil da er hun og hendes mand genhuset i Aarhus-forstaden Lystrup. Og det er først her, det for alvor er gået op for parret, hvor meget larm de har levet i tidligere. Det tog lang tid for os at få trafikstøjen ud af kroppen. I begyndelsen gik min mand og jeg og hviskede til hinanden, fordi der var så stille herude, siger hun. FAKTA: Renoveringen af afdeling 1 i Boligforeningen Ringgården (Aarhus) omfatter 142 lejligheder og forventes afsluttet i Blandt de mange forbedringer er reduktion af vejstøjen fra Vestre Ringgade. Nye lydvinduer skærer 35 db af vejstøjen, hvilket er 5-10 db mere end almindelige termovinduer db svarer til en oplevet halvering af støjen. Ny ventilation erstattede luftventiler, der tidligere har hevet støj med ind. Alle lejligheder i afdelingen får altan mod den mindre støjende gård. Udgiften til nye vinduer i de 108 lejligheder er ca kr. pr. lejlighed eller ca. 4 mio kr. i alt. Merprisen i forhold til almindelige termovinduer er kun ca kr. pr. kvadratmeter vindue. Renoveringens samlede budget er 148,5 mio. kr. Heraf støtter Landsbyggefonden lån på 118 mio. kr. 20 Ringgården Update

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C.

LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C. F R I S KO H U S Eksklusive lejligheder udlejes LÆS MERE PÅ WWW.FRISKOHUSBOLIGER.DK LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C. Nye eksklusive lejligheder udlejes nu i Århus ÅRHUS GÅR FORREST Verdenskunst. Prisbelønnet

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Tryghed og naboskab Tryghedsvandringer Gå tur i jeres boligområde og find utrygge steder, der kan forbedres. Det er en god metode, der både skaber

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Publiceret af Heidi Hvam Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 96 43,8% 0, 8,3% 47,9% Informationer (Sæt et X på hver linie) 19,1% 21,3% 10,6%

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT M a r g r e t h e h ø j p a r k e n 3 0 a r k i t e k t t e g n e d e l e j l i g h e d e r i u n i k t m i l j ø Læs mere på www.margrethehoejparken.dk NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT Til dig,

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Bofællesskabet Tulipangården

Bofællesskabet Tulipangården Bofællesskabet Tulipangården Tulipangården er et bofællesskab for enlige over 50 år, hvor hver beboer har sin egen lejlighed. Vi søger nye beboere til vores bofællesskab, som er beliggende på Tulipanvej

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Studielejligheder i Holbæk

Studielejligheder i Holbæk M. Goldschmidt kollegiet lotshaven lotshaven 3 A-G, 4300 Holbæk tudielejligheder i Holbæk Lyst, grønt, åbent og tæt på byen M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst:

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

I en atmosfære af luksus i Odense

I en atmosfære af luksus i Odense I en atmosfære af luksus i Odense Stilen er enkel og minimalistisk, men Majse Hansen er en farverig pige, og det går igen på de multistribede vægge, der giver The Hair Company i Odense masser af personlighed.

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Cappello Salonen er en del af min sjæl

Cappello Salonen er en del af min sjæl Cappello Salonen er en del af min sjæl Elisabeth Cappello har lagt al sin sjæl og al sin personlighed i indretningen af sin nybyggede salon i Grenå. Og stilen er enkel men med et tvist, for Elisabeth har

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Studielejligheder i Holbæk

Studielejligheder i Holbæk Lundestrædet 55, Studielejligheder i Holbæk Perfekt ramme for dig der studerer i Holbæk Klar til indflytning M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst: Pantone 389 M.

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet Sidst opdateret maj 2014 Toftegaarden HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer KUNST OG NATUR MIDT I BYEN MIDT I NATUREN Bo med fællesskab og tryghed i højsædet CENTRALT ELLER GRØNT HØJT

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 21-05-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 21-05-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 21. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen.

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen. p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 beslutning Denne plan for samtalen vil være relevant, når rådgiver og klient i fællesskab vurderer, at motivationen og kendskabet til egen rygning skal styrkes, før der

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere