Update. Ringgården. Ungdomsboliger to projekter på Aarhus Havn. AARHUSbolig Én webportal til boliger i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Update. Ringgården. Ungdomsboliger to projekter på Aarhus Havn. AARHUSbolig Én webportal til 45.000 boliger i Aarhus"

Transkript

1 Ringgården Update April 2011 # 99 En ildsjæl Hun har løbet med den olympiske fakkel Ungdomsboliger to projekter på Aarhus Havn AARHUSbolig Én webportal til boliger i Aarhus

2 Christian Mariegaard formand i Boligforeningen Ringgården...det bør ikke være et spørgsmål om enten ungdomsboliger eller familieboliger, men om både og Stigende boligbehov i Aarhus Den 1. marts gik det nye udlejningssamarbejde AARHUSbolig i luften. Der er tale om et samarbejde mellem alle boligorganisationer i Aarhus samt Ry Andelsboligforening. Herefter er udlejningen af samtlige almene boliger i Aarhus samlet under et tag, og for fremtiden skal der kun søges ét sted for at blive skrevet op til en almen bolig i Aarhus. Et samarbejde af den art er enestående i Danmark og kendes ikke fra andre byer. Formålet med AARHUSbolig er at gøre det lettere, mere overskueligt og billigere at søge almene boliger i Aarhus. Selv om der for fremtiden kun skal søges ét sted, bliver der ikke flere almene boliger til udlejning af den grund. Allerede fra starten har vi måttet meddele, at der ikke er ledige boliger, og det er selvfølgelig problematisk, at der ikke er tilstrækkeligt med almene boliger. Men efterspørgslen på almene boliger er stor i Aarhus, og den bliver næppe mindre i fremtiden. For Aarhus vokser som aldrig før og for tredje år i træk er byen vokset med over 4000 personer pr. år. Prognoserne siger da også, at denne vækst vil fortsætte frem mod 2030, hvor der vil være nye aarhusianere. Aarhus byråd har besluttet, at der i årerne fremover skal satses på at bygge ungdomsboliger, og som følge heraf bliver der stort set ikke bygget almene familieboliger i de kommende år. Der skal ikke herske tvivl om, at der også er et stort behov for nye ungdomsboliger i Aarhus. Ansøgermængden til ungdomsboliger stiger jævnt kraftigt hvert år. Som følge af større ungdomsårgange, øget tilflytning til Aarhus og vækst i uddannelsesinstitutionernes optag ventes en kraftig vækst i antal unge i de kommende år. Af den grund er der meget fornuft i at efterkomme det stigende pres på boliger til unge under uddannelse. Denne udfordring har vi taget til os i Ringgården, og som omtalt andet steds i dette blad har vi to ungdomsboligprojekter på tegnebrættet. Der er tale om ca. 150 bæredygtige boliger centralt beliggende på de bynære havnearealer. Men selv om det er yderst fornuftigt at bygge flere ungdomsboliger i fremtiden, er det problematisk, at det sker på bekostning af almene familieboliger. Ganske vist er der gang i mange projekter med almene familieboliger i øjeblikket. De fleste af disse projekter er dog et efterslæb fra tiden før finanskrisen, hvor der på grund af et overophedet byggemarked og et lavt rammebeløb, næsten var umuligt at opføre almene boliger i Aarhus. Hvis der skal være boliger til alle i en by i stærk vækst, bør politikerne i byrådet skrue op for ambitionerne. Det bør ikke være et spørgsmål om enten ungdomsboliger eller familieboliger, men om både og.

3 Indhold Det store havnehus Interview Pas på pengepungen og miljøet Tjek på sundheden Forårsbillede fra afdeling 12 Voxpop Det lille havnehus Beboerbesøg Tavlen Mindre støj fra Ringgaden Bogen Det andet Århus Afdelingskunst Det nye AARHUSbolig Besøg i Frydenlunds beboerhus Hovedbestyrelsen arbejder med... Flyttestatistik Voxpop

4 Det store havnehus 99 ungdomsboliger Vinderprojektet i Ringgårdens konkurrence om 99 ungdomsboliger på havnen er et energiproducerende hus, tegnet af arkitektfirmaet Arkitema. Ungdomsbolighøjhuset bliver et af fire ungdomsbolighuse i forskellige højder, som ligger på samme byggefelt på Pier 4 i den nordlige del af Aarhus Havn. Her bliver så at sige skabt en klynge af ungdomsboliger i den nye havneby. Der er tale om et unikt byggeri, siger en begejstret direktør for Ringgården, Palle Jørgensen. Ungdomsboligbyggeriet overholder den forventede 2025 energiramme på 0 kwh/m² pr. år. Og faktisk går projektet endnu længere, da bygningen som helhed kommer til at producere mere energi, end den forbruger. På taget høstes energi På taget kommer en solmark med både solceller og solfanger, hvor der kan høstes masser af energi. Det samme kan der på facaden mod Bernhardt Jensens Boulevard, hvor der opsættes store rammer med solceller, som også fungerer som solafskærmning og altanværn. Ja, der kan høstes energi nok til at finansiere de fælles udgifter til lys varme og drift af elevator. Hvis ikke dele af huset kommer til at ligge i skygge, fordi der bygges så tæt på havnen, kunne der produceres så meget energi, at det også kunne dække energibehovet i ungdomsboligerne. Billigt for den enkelte Beboerne kommer altså kun til at betale for den energi de selv bruger og de behøver ikke frygte udgifterne. Både bygningens udformning og materialerne giver huset passive egenskaber, som vil være med til at nedsætte energibehovet. Hertil kommer, at varmen i badevandet fra lejlighederne via en varmeveksler vil blive brugt til at opvarme det varme vand. Ja, det er sund fornuft ikke at lade varmen løbe ud i kloakken, men lade den gøre gavn i varmtvandsbeholderen i stedet. Det vurderes, at det individuelle forbrug beløber sig til få tusinde kroner om året pr. bolig. Nytænkende arkitektur Arkitekterne har hentet inspiration i havnens miljø bl.a. har højhuset arvet siloernes højde og drøjde. Husets hvide facader er fremstillet af højstyrkebeton, som kun er anvendt få gange tidligere i Danmark. Den markante udskæring opstår, fordi arkitekterne ønsker at få flest mulige boliger placeret på de øverste etager, hvor de får mest glæde af havnens lys og udsigt. Samtidig åbner udskæringen de underste etager op og bringer lys og luft ind og op igennem hele højhuset med fælles sociale uderum på etagerne. I stueplan skal der indrettes et stort fællesrum med køkken, hvor beboerne kan have fælles aktiviteter. Herfra bliver der udgang til en større terrasse udenfor. Fakta Vinderprojektet er udarbejdet af et team bestående af entreprenørfirmaet Myhlenberg, arkitektfirmaet Arkitema, det rådgivende ingeniørfirma Espensen, samt Niras der står for konstruktionerne. Huset er 12 etager højt og på i alt kvm. Der er 94 toværelses lejligheder på op til 50 m²; 5 etværelses på ca. 45 m² begge inkl. andel af fællesareal. Udlejningen kommer til at ske på Man kan blive skrevet på venteliste fra medio 2012 og indflytning forventes at ske fra september lulu 4 Ringgården Update

5 Huset ligger på et byggefelt med fire ungdomsbolighuse - med udsigt til lystbådehavnen Fælles terrasser i bygningens store udskæring Sydfacaden med solcellerammerne vender mod boulevarden Vestfacaden her åbner udskæringen op mod gårdmiljøet Ringgården Update 5

6 Arkitektur må ikke blive en gang kødrand Update besøger denne gang Arkitema, arkitekfirmaet som vandt konkurrencen om Ringgårdens ungdomsbolighøjhus på Aarhus Havn. Formålet er, at høre lidt om de tanker, de har tænkt og hvordan de arbejder. Interview Udfordrende ungdomsboliger Det helt specielle ved at tegne ungdomsboliger er, at det er minimumsboliger, siger Thomas Carstens, som er en af indehaverne i Arkitema, der med 200 medarbejdere er et af de største arkitektfirmaer i Danmark. Ja, lidt som at tegne en kahyt til en sejlbåd, hvor man skal have så meget som muligt ud af hver eneste kvadratmeter. Lovgivningen begrænser udfoldelserne i et ungdomsboligbyggeri både i forhold til areal og økonomi, indskyder arkitekt Torben Lodberg, der har været tovholder på projektet. Der er flere udfordringer i at tegne gode almene ungdomsboliger end i at tegne luksus ejerboliger, hvor man kan rutte med både økonomi og kvaratmeter, tilføjer han. At bygherren (Ringgården) samtidig stiller høje krav til energieffektivitet gør det ikke mindre vanskeligt, påpeger arkitekterne. Hertil kommer deres egne arkitektoniske ambitioner og ønsket om, at boligerne udnytter de herlighedsværdier der er på havnen. Slukørede efter første møde Det er rigtigt mange ting, der skal gå op i en højere enhed for at nå i mål, fortæller Thomas Carstens. De var faktisk noget slukørede, da de gik hjem fra det først møde i totalentrepriseteamet. På mødet med entreprenørfirmaet Myhlenberg og de to ingeniørfirmaer (Esbensen Rådgivende Ingeniører og Niras) blev det klart for arkitekterne, hvor svært det var at opfylde Ringgårdens energikrav. Af flere grunde. Dels fordi der bygges så tæt på Aarhus Havn; dels fordi et hus med mange små boliger har et højt energiforbrug. Det er alene på grund at et tæt og godt samarbejde på tværs af faggrupper og firmaer, at det lykkede at nå ernergimæssigt i mål, slår Thomas fast. Spekulation på en gode måde Der kom for alvor gang i udviklingen, da de begyndte at spekulere i at få mest mulig tagflade til solceller og i at få boligerne placeret bedst muligt i forhold til dagslys og udsigt. De begyndte simpelt hen at fjerne de mørke boliger, der lå forneden. De blev i stedet flyttet op til sollyset og udsigten. Herved opstod det store skår forneden (se tegning på forsiden). Man kan kalde det spekulation på den gode måde, griner Torben. Men det er ikke kun antallet af solceller, som gør at ungdomsbolighøjhuset når energiklasse 2025 og kan kaldes et nulenergihus. Det er kombinationen af en lang række passive tiltag (ex. bygningens form og materialer), som reducerer bygningens energibehov. Til sidst kommer solceller og solfanger, som betyder, at man når de næste skridt, forklarer de to arkitekter. En balancegang Næste emne er indretningen af de relativt små ungdomsboliger. Det maximale bruttoareal er 50 m 2 pr. lejlighed, men det inkluderer en andel af fællesarealet. Netop fordi kvadratmeter til fællesarealer trækkes fra boligarealet, har der været meget fokus på behovet for fællesarealer. Vi endte med et stort fælleslokale i stueetagen, så man kan se hvad der foregår, straks man ankommer til huset. Oppe på etagerne valgte vi at give beboerne noget, som de ikke har i boligerne, nemlig udeopholdsterrasser. I modsætning til ældreboliger, der også er små, er ungdomsboligerne knapt så funktionsopdelte, forklarer de. Blandt andet skal soverummet ikke være for stort og det kan anvendes fleksibelt, idet der er en skydedør, som kan åbnes mod opholdsrummet. 6 Ringgården Update

7 Her står de to arkitekter foran vinderprojektet t.v. Thomas Carstens t.h. Torben Lodberg Ringgården Update 7

8 ...det er fedt at der bygges almene ungdomsboliger i den nye bydel, så den ikke bliver en ejerboligghetto Vi opfinder naturligvis ikke den dybe tallerken hver gang, men bruger vores erfaringer fra tidligere, siger Torben. Arkitema har blandt andet bygget ungdomsboligbyggeriet med solcellerne på Silkeborgvej og de fem kuber ved TV2. Noget ganske sæligt for boligerne i ungdomsbolighøjhuset bliver vinduerne. Der er vinduer i flere forskellige udformninger, hvilket giver oplevelsesrige indramninger af den fantastiske udsigt, forklarer Thomas. Et legende hus Vinduernes varierede placering er med til at give højhuset et udtryk af noget legende og umiddelbart, siger Torben. På dén måde er det et hus, der sender tydelige signaler om, at der bor unge mennesker. At facaderne er så forskellige, skyldes deres forskellige funktioner, forklarer Thomas. Mod syd skaber solcellerammerne, der fungerer som både altanværn, sol- og lysafskærmning, et meget markant ansigt mod bydelens boulevard. Ind mod gårdmiljøet mellem de fire ungdomsbolighuse, åbner huset sig med skåret og de fælles terasser. Ikke kødrand... Jeg kan ikke lade være med at fortælle, at jeg har kolleger, som bestemt ikke synes, at det er et pænt hus. Især på grund af de store solcellerammer og de skæve vinduer. Det bliver Torben og Thomas ikke voldsomt fortørnede over. Tværtimod. Arkitektur er en alvorlig ting, siger Torben. Jeg har også lært, at man ikke må lege med maden. Men med ungdomsbolighøjhuset på havnen har vi leget lidt, og det er der altid nogle, som ikke synes om. Men hvis vi ikke tør skille os ud og udtrykke noget, så bliver det en gang ligegyldig kødrand, siger Torben tørt. Et banebrydende hus Arkitema er det danske arkitektfirma, der har bygget flest boliger. Igennem 40 år har firmaet været med til at sætte dagsordenen i dansk boligbyggeri. Set i den sammenhæng, hvordan betragter de så selv ungdomsbolighøjhuset? For os er det banebrydende, at ungdomsbolighøjhuset er i 2025 standard. Det bliver et energimæssigt pejlemærke på havnen og for ungdomsboligbyggeri i det hele taget. Det er vi stolte af, siger de samstemmende. Adfærd et vigtigt parameter Men i sidste instans er det adfærden, der er afgørende for, om de gode energi-intentioner i højhuset opfyldes. Thomas er ikke i tvivl om, at de unge mennesker har stor fokus på miljøet. Og så er de unge helt sikkert bedre til at håndtere teknologien end vi andre, tilføjer han. Man kan jo håbe på, at der opstår en kappestrid om at nå de bedste energiresultater, siger Torben. En saltvandsindsprøjtning De to arkitekter roser kommunen for at rykke ungdomsboliger fra en trist placering i forstaden til brændpunktet i den nye by på havnen. Jeg tror, at ungdomsboligbyggeriet kan blive en saltvandsinsprøjtning for livet i den nye bydel på havnen, siger Thomas. Det er fedt at der bygges almene ungdomsboliger i den nye bydel, så den ikke bliver en ejerboligghetto. De unge vil helt sikkert komme til at præge miljøet både på godt og ondt mest godt, slutter han. lulu 8 Ringgården Update

9 Pas på pengepungen og miljøet hold øje med vandforbruget Gennemsnitsdanskeren bruger et sted mellem 130 og 160 liter vand om dagen. Vi kunne sikkert alle være lidt mere bevidste om vores forbrug af samme grund har staten indført grønne afgifter. 1 kubikmeter (m 3 ) svarer til 1000 liter Hvad koster det at tage brusebad? Vandforbrug pr. år: Dagligt brusebad 10 min. med alm. bruser 73 m³ Dagligt brusebad 10 min. med sparebruser 37 m³ Gode spareråd Læg en flaske med vand i køleskabet så drikkevandet bliver koldt i stedet for at lade vandet løbe før du tapper Sluk for bruseren mens du sæber dig ind. Der løber op til 12 liter vand i minuttet fra en åben hane!! Hertil kommer udgifter til opvarmning af vandet Brug opsamlet regnvand til havevanding Skyl og rens grøntsager i en balje 1 m 3 vand koster ifølge aarhusvand ca. 48 kroner Fyld vaske- og opvaskemaskinen helt op inden start. Lad være med at skylle servicen af inden - det koster årligt 60 nytteløse timer ved håndvasken og hævner sig på vandregningen. Opvaskemaskinen har faktisk brug for det fedtstof der efterlades på tallerkener og bestik, så nøjes med at skrabe det værste snask af. Hvad koster det at børste tænder? Tandbørstning med rindende vand to gange dagligt i tre minutter koster 21 m³ pr. år HUSK! Kontakt din varmemester hvis din vandhane eller cisterne løber Vandhaner der drypper/løber Langsomt dryp (ca. én dråbe/sek.) ca. 7 m³ pr. år Hurtigt dryp ca. 30 m³ pr. år Løber foroven drypper i bunden ca. 100 m³ pr. år WC-cisterne der løber Så det kun ses ved nøje eftersyn ca. 100 m³ pr. år Så det kan ses ca. 200 m³ pr. år Så der er uro i kummens vandspejl ca. 400 m³ pr. år Ringgården Update 9

10 Tjek på sundheden i den mobile sundhedscafé Sundhedscaféen er på farten hele ugen. Den besøger hver af de i fem boligområder Trigeparken, Herredsvang, Bispehaven, Viby Syd og Gellerup/Toveshøj en formiddag om ugen. Update var med; både ved receptionen i Kulturhus Herredsvang og den første gang sundhedscaféen besøgte Trigeparken. Orange og grønt fra abrikoser, gulerødder, agurker og blegselleri dominerer buffetten ved receptionen i Kulturhus Herredsvang. Dejlige farver at kigge på, mens der holdes taler af blandt andre sundheds- og omsorgsrådmand Dorthe Laustsen og sundhedscaféens projektleder, Helle Dybdal Jensen. Helle fortæller, at beboerne i de fem udsatte boligområder lider mere af kroniske livsstilssygdomme, sammenlignet med andre områder i byen. Endvidere at erfaringer fra de to første uger i sundhedscaféen er: Der var i alt 85 besøgende i den første uge Der var flere kvinder end mænd Overvægt var et problem hos ca. 40 procent af de besøgende Der blev opdaget flere tilfælde af diabetes og for højt blodtryk. Måling af biologisk alder Vægten, der måler biologisk alder, er helt klart et hit, fortæller Helle. Vi havde faktisk besøg af en mand der kom helt fra Holland. Hun afslutter sin tale til de ca fremmødte med et håb om at sundhedscaféen medvirker til, at rigtig mange vil opleve, at sundhed i bund og grund handler om, at den enkelte lærer at manøvrere selv. Ja, at øget sundhed giver øget livsglæde, slutter Helle. Så blev der skålet i hyldeblomst med frosne vindruer og efterfølgende var der fri leg og mulighed for at få sundhedstjek... Det er Det Boligsociale Fællessekretariat, der står bag idéen om sundhedscaféen, mens Landsbyggefonden har donoret 3 mio kr. til projektet. Aarhus Kommune (Magistraten for Sundhed og Omsorg) betaler lønnen til caféens sygeplejerske. I første omgang skal caféen køre indtil Sundhedstjek på menuen På caféens menu er der et lille og et stort sundhedstjek. Det lille tjek består af måling af den biologske alder, fedtprocent og en online test. Endvidere en vejledning i hvad resultaterne betyder og hvordan de kan forbedres. Det store tjek rummer herudover måling af blodtryk, blodsukker, kulilte, BMI og en motiverende sundhedssamtale. Man kan også kigge forbi, hvis man bare er nysgerrig og har et par spørgsmål. Med caféen i Trige Så til beboerhuset i Trigeparken, den torsdag formiddag, sundhedscaféen åbner dørene her. Der er en del gæster i caféen. Et par veninder sidder og drikker kaffe og udfylder en online test. Den ene mukker lidt; er ikke helt tilfreds med sin biologiske alder. Ved et andet bord sidder Allan, som er ejendomsfunktionær i Trigeparkens afd. 20. Han er mere tilfreds, for han fik målt sin biologiske alder til 19 år. Det er jo okay, når man er 35 år, griner han. Men der skal lægges 5 år oven i de 19, fordi jeg ryger. Allan sidder og venter på en samtale med sygeplejersken Susanne, og vi aftaler, at jeg gerne må komme med. Man ved det måske godt... Roista, som er projektmedarbejder, har travlt, for der er hele tiden gæster, som gerne vil en tur op på den biologiske vægt. Projektlederen Helle sidder tæt ved indgangen og får en snak med gæsterne, når de kommer ind. Hun er godt tilfred med antallet af besøgende ca. 25 har været forbi. De fleste ved godt i forvejen, hvis sundheden ikke er helt i top. Men det bliver lidt mere konkret og motiverende, når de får målt deres biologiske alder, siger Helle. Helle håber, at sundhedscafeen 10 Ringgården Update

11 kan trække de til, som ikke er så gode til at gå til læge. Måske er det nemmere, når de kan komme her, siger hun. Hjælp til rygestop Nu skal Allan ind til sygeplejersken Susanne, som har indrettet sit konsultationsværelse i et hjørne af Oasens store sal. Allan tager plads og hurtigt kommer samtalen til at dreje sig om rygning. Ja, i virkeligheden er Allan jo nok i caféen, fordi han gerne vil finde motivation til at stoppe med at ryge. Han er spændt på at få målt, hvor meget kulilte han har i blodet. Ikke noget alarmerende højt tal, siger Susanne, da Allan har pustet i et rør, som er koblet til et lille måleapparat. Ikke et tal der vidner om den store afhængighed. Da de begynder at tale om, hvorfor det alligevel er svært for Allan at kvitte smøgerne, lister jeg ud. Godt jeg selv er 2 år på den anden side af mit rygestop, tænker jeg og lister ud, så de kan tale i fred og ro. lulu PS: Efterfølgende har jeg hørt, at Allan er stoppet med at ryge. Godt gået! Den biologiske alder beregnes på basis af en persons reelle fysiske og mentale tilstand udtrykker derfor deres sande alder. Der ventes i spænding mens Rosita beregner den biologiske alder... Rådmanden t.v. og sundhedstrioen Helle, Susanne og Rosita Sundhedscaféens åbningstider: Trigeparken i Oasen torsdag kl Kulturhus Herredsvang tirsdag kl Allan taler med sygeplejersken Susanne om rygestop... Her måler Allan kulilteindholdet i blodet for at tjekke lungefunktionen Ringgården Update 11

12 Så er foråret endelig på vej... Solen skinner, de gule erantis danner en smuk ring om træets fod. Ole Bundesen, varmemester i afd. 12, nyder at han endelig kan komme udenfor og gøre hække og buske klar til foråret. 12 Ringgården Update

13 ? Voxpop Afd. 8, 12, 15 og 15A har alle fået lavet den nedgravede affaldsløsning, som roses til skyerne, fordi ingen skal i berøring med affaldet, fordi den ikke fylder så meget, fordi den reducerer lugtgener og risiko for skadedyr m.m. Men, hvad siger beboerne egentlig til de nye affaldscontainere? Bessie, afd. 8 Jeg har lige smidt en masse batterier i containeren. Der er en container med et lille indkast til batterier og et større indkast til glas. Det er rigtigt godt, at vi har fået et sted at komme af med både batterier og glas. Det generer mig ikke spor, at jeg skal ned med køkkenaffald. Det er en bedre løsning end skaktene og et supergodt påskud for at komme ned og ud at gå en tur. Jette, afd 15 A Jeg er næsten lige flyttet ind, så jeg har ikke prøvet andet her. Der er rimelig kort afstand fra min bolig og herned til containeren, men der hvor jeg boede før havde jeg skakt... Det havde de vidst også her. Jeg kan se, at mange samler sammen og går ned med flere poser ad gangen. Det er da en smart løsning - men jeg er ikke helt klar over hvordan affaldet kan være der - jeg har forsøgt at kigge ind... Ingolf, afd. 15 A Jeg er rigtig træt af de nye affaldscontainere. Det var meget nemmere med skakten, som nu er lukket af. Jeg er handicappet, så for mig er det blevet meget mere besværligt. Det kan godt være, at det er blevet lettere for mange andre, men ikke for mig. Men, det er endnu værre med posten. Jeg er træt af at jeg ikke får posten ind ad døren, men skal ned til postkasserne ved indgangen. Jan, afd. 12 Jeg synes rigtig godt om det nye affaldssystem. Det eneste problem er, at det er bøvlet for nogle af de ældre beboere. På beboermødet talte vi om en ordning, hvor de ældre sætter deres affaldspose uden for døren, og vi yngre tager poserne med ned. Det må vi se at gøre noget ved. Det er også slut med den dårlige lugt fra affaldsrummet i kælderen og brandfare. Ringgården Update 13

14 Det lille havnehus 50 ungdomsboliger Vinderprojektet i Ringgårdens anden konkurrence om 50 ungdomsboliger på Aarhus Havn er tegnet af de to arkitektfirmaer Cubo og Terroir Aps. Selv om huset er en lillebror holder det sig ikke tilbage. Ringgårdens lille havnehus på seks etager er det fjerde og laveste i den lille klynge af ungdomsboliger på Pier 4. Her bliver naboerne Ringgårdens ungdomsbolighøjhus på 12 etager, Det tekniske Kollegium og det privatejede Marina House. Nok bliver projekt nummer to en lillebror til de øvrige tre ungdomsboligbyggerier på grunden, men det holder sig ikke tilbage, fortæller direktør i Boligforeningen Ringgården Palle Jørgensen. Vinderprojektet overholder ligesom det første vinderprojekt den forventede 2025 energiramme på 0 kwh/m² pr. år. Genial tagløsning Det er ved hjælp af den geniale udformning af tagfladen, at den nye bygning, ligesom storebror, når i mål med den energiramme, som forventes at blive standard i Taget bliver foldet, hvorved tagfladerne vinkles, så den sparsomme sol på stedet (p.g.a. de høje naboer) udnyttes bedst muligt. På tagfladerne placeres 100 m 2 solfangere og 170 m 2 solceller, som sikrer en energineutral bygningsstandard 2025 med et energibehov på -0,2 kwh/m 2 /år. Det er simpelt hen en genial løsning, siger Palle Jørgensen. Ikke blot opnås en energiproduktion, som gør huset energineutralt, men samtidig skabes en beskyttet 130 m 2 stor tagterrasse med en fantastisk udsigt til lystbådehavnen, Riis Skov og Aarhus Midtby. Den foldede tagflade bliver synlig fra de tre højere bygninger og kommer derfor til at fungere som en spændende 5. facade. Produktionen på tagfladen sikrer energi nok til at finansiere de fælles udgifter til lys, varme og drift af elevator. Beboerne kommer således kun til at betale for den energi, de selv bruger i boligen og p.g.a. de mange energitiltag, bliver forbrugsregningerne minimale. CO 2 emissionen bliver derefter særdeles lav. Stærke farver og skæve vinkler Det lille havnehus med den kubiske form, beklædt med prægede betonelementer, har karakter af en tidløs monolit med store udskæringer, hvor de stærke farver, der præger husets indre, bryder ud gennem facaderne og afslører, at her bor unge mennesker. De markante udskæringer skaber fælles opholdssteder for beboerne. Udover det centrale fællesrum i stueetagen er der opholdsterrasser både midt i bygningen og på taget, hvorfor der skulle være god grobund for fællesskab beboerne imellem. Et helt særligt kapitel er bygningens centrale atrium som forener fællesrum, opholdsterrasser og adgang til boligerne. Atriet er en kompleks helhed af farver, skæve vinkler og overraskende diagonale perspektiver med udsigt til vand, havn og himmel. Fakta om projektet Vinderprojektet er udarbejdet af et team bestående af entreprenørselskabet C.C. Contractor A/S, arkitekterne Terroir APS og Cubo Arkitekter og ingeniørfirmaet Moe & Brødsgaard A/S. Huset er seks etager højt og på i alt m². Der er 50 toværelses lejligheder på 50 m² inkl. andel af fællesareal. Udlejningen kommer til at ske på Man kan blive skrevet på venteliste fra ultimo 2012 og indflytning forventes at ske primo lulu 14 Ringgården Update

15 Fra tagterrasse er der udsigt til Riis Skov, midtbyen og lystbådehavnen Udskæringen i monolitten skaber en beskyttet terrasse Ved ankomst til huset får man kig ind i fælleslokalet I det farverige atrium er der udsigt til himlen

16 En ildsjæl der har løbet med den olympiske fakkel At Lone Jakobsen fra afdeling 9B Bodøvej er dette nummers beboerportræt, kan vi takke Helle Lykke Jørgensen for. Helle, Ringgårdens projektleder i Trigeparken, kender bl.a. Lone fra psykologistudiet på Århus Universitet. Helle fortæller, at Lone bare er en spændende kvinde der har gang i alt muligt. Beboerbesøg Da vi skal aftale vores møde med Lone, foreslår hun Rejsecaféen ved Mølleparken. Et oplagt sted at mødes med Lone, som rejser ca. 2/3 af året. Der skal en ualmindelig lynhurtig pen til for at følge med, da Lone begejstret fortæller om sine mange projekter og det at bo i Ringgården. Fantastisk hjælpsomhed Først fortæller Lone om sine oplevelser som beboer i Ringgården. Hun har i cirka to år boet i afd. 9B, hvor hun har en etværelses bolig. Det valgte hun af flere grunde. For det første fordi det var lettere at få en lille bolig, og den kunne jo siden bruges som springbræt til noget større. For det andet havde hun ikke behov for en stor lejlighed, når hun rejser så meget. Det vigtigste for hende er, at der er pæne omgivelser, og at der er trygt at bo. Lone fortæller, at da hun flyttede ind på Bodøvej, blev hun mødt med stor hjælpsomhed. Der var masser af hænder til at bære flyttekasser og møbler på 1. sal og i de par år, der nu er gået, har Lone observeret et fantastisk sammenhold i den lille afdeling. Man passer simpelt hen på hinanden. Lone, der er højskole- og foreningsmenneske, har tit tænkt på, at det kunne være spændende at tage del i beboerdemokratiet og på den måde være med til at præge det liv, der finder sted. Men, når man rejser så meget, kan det ikke rigtig passes ind i kalenderen; ikke lige nu i hvert fald. Lone har tidligere boet i Ringgårdens afd. 11 på Skovvangsvej og efter nogle år som hus-lejer, vendte hun for et par år siden tilbage til Ringgården. Et imponerende cv Lone har en baggrund som cand. mag. i tysk, idræt og psykologi. Gennem årene har hun arbejdet med mange forskellige ting, både som fastansat, freelancer, projektansat og i dag som selvstændig erhvervsdrivende. Man bliver helt forpustet, når man læser Lones cv, men skal man finde tre hovedtemaer er det idræt, undervisning og rejser. Hun har undervist inden for bl.a. Dansk Håndbold Forbund, Danmarks Badminton Forbund, Danmarks Idræts-Forbund, på Gymnastikhøjskolen i Ollerup mm. Endvidere har Lone været involveret i olympisk arbejde siden begyndelsen af 1990 erne; både nationalt og internationalt. Lone fortæller, at hun selv har været aktiv elitehåndboldspiller i 15 år, men måtte sadle om, da hun fik problemer med ryggen. Men hun er ikke typen, der sætter sig hen i et hjørne. Tværtimod! Lone har også undervist på Århus Købmandsskole, Silkeborg Højskole, Seniorskolen i Århus og mange, mange andre steder. Undervisningen førte hende blandt andet til New Zealand, hvor hun underviste danske unge, hun har også i en periode på 6 år været freelance rejseleder i New Zealand og Australien. Et andet meget vigtigt projekt for Lone var arbejdet med ældreidræt og etablering af ældreidræt i samarbejde med lokalcentre, idrætsforeninger og magistraten. Eget rejsebureau Idéen til sit lille rejsefirma, Singleture.dk, fik Lone efter en tur til Club La Santa på Lanzerote. Her oplevede Lone, at hun savnede nogle at dele sine oplevelser med, både på rejsen og bagefter. For en handlekraftig kvinde som Lone, var der ikke langt til idéen om at arrangere rejser for aktive mennesker, der gerne rejser alene, men 16 Ringgården Update

17 ...alt kan lade sig gøre til det modsatte er bevist Fotos fra Malta hvor Lone lige har været som alligevel gerne vil være i en slags fællesskab. Lone understreger, at der ikke er tale om datingrejser. Der findes rigtig mange mennesker, som befinder sig godt med at bo alene, men som gerne vil være i et fællesskab bl.a. på rejser. Det er mennesker i alle aldre, der er med på rejserne og mange af dem vender tilbage igen og igen, fordi de er glade for den måde at rejse på. Det er et knokkel, men en oplevelse igen og igen, siger Lone. Den olympiske fakkel Lone var medlem af Danmarks Olympiske Akademi, indtil det blev lukket ned for få år siden. I dag har hun stadig rollen som tovholder på briefingen af de unge, Danmarks Idræts-Forbund hvert år sender til det internationale Olympiske Akademi i Grækenland. Sidste år var hun én af fire modtagere af Danmarks Idræts-Forbunds formandslegat for hendes mangeårige olympiske involvering både i DK og i Grækenland. Og så har Lone løbet med den olympiske fakkel to gange i Grækenland! På udkig efter mere plads Man bliver helt forpustet af alle de projekter Lone beretter om med både indlevelse og energi. Med samme energi er hun nu i gang med at besøge nogle af Ringgårdens afdelinger for at danne sig et indtryk af, hvor det kunne være godt at bo. Lone er nemlig nået til den konklusion, at hun gerne vil have mere end en etværelses lejlighed at vende hjem til. Et hjem hvor der også er plads til at invitere gæster. Derfor vil hun undersøge, hvor det kunne være lige så rart at bo som i afd. 9B. Det er en oplevelse at møde et menneske, der er så udadvendt, idérig og parat til at gå i gang med nye opgaver, som Lone. Undervejs har hun også tilbudt sin assistance, hvis vi i boligforenings regi ville lave noget for beboere på tværs af afdelingerne. Alt kan lade sig gøre indtil det modsatte er bevist, siger Lone. Det er vi bestemt ikke i tvivl om efter vi har talt med Lone i to timer hun er ukuelig, har en livslyst og glæde, og brænder for de opgaver hun har gang i. På kan man læse mere om Lones rejsevirksomhed. På hjemmesiden er der info omkring Lones mange andre aktiviteter: foredrag, undervisning, projektledelse. m.v. annie & helle c Ringgården Update 17

18 I afd. 15A, Holme, havde man et areal til overs. Her er nu bygget fem seniorboliger. De er alle udlejet og klar til indflytning 1. maj Afd. 15A den 30/ med terrasse Ansigtsløftning Butikstorvet på Møllevangs Allé har fået ny facadebeklædning af steni plader og den nye skiltning er fint indpasset i butikshusets nye ansigt udadtil. Go påske! Hva? Erhvervslokale udlejes fra 1. maj i Ekkodalen, se mere på Go påske! Den ene chokolade-påskehare til den anden...

19 Bytte bolig Som lejer i en af Ringgårdens boliger har du en bytteret med en anden, som også bor til leje. Du skal have boet minimum 3 år i din bolig, før du opnår en bytteret. Hvis du vil læse mere om bytteretten, kan du søger oplysninger i Lov om leje af almene boliger 69. Du kan også kontakte vores udlejning, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bytte. Redaktion: Christian Mariegaard, ansv. Kirsten Andersen Helle Confrey Annie Svejgaard Nielsen Ulla Nielsen Ivan Søndergård Jensen Kirstine Østerhaab Helle Eskesen Lulu Grønlund Mia Løvkvist Oplag: eksemplarer Forside: det store havnehus Layout: Mia Løvkvist Synspunkter, der fremkommer i bladet, behøver ikke nød ven digvis at være udtryk for hovedbestyrelsens holdning Tryk: Silkeborg Bogtryk Eftertryk tilladt med kildeangivelse Stof til bladet sendes til: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V Serien årets gang udskydes... Da vi, i vores iver, kom lidt for tidligt fra start med at beskrive vores arbejdsgang her i Ringgården Tegning: Bjerne Johansen Boligforeningen Rinngården udskriver ikke længere checks, nu bliver pengene overført via nemkonto eller kontonummer

20 Mindre støj fra Ringgaden i Ringgårdens afd. 1 Med en gennemgribende renovering af afdeling 1 slår Boligforeningen Ringgården flere fluer med et smæk. Ud over at boligerne vil fremstå helt nye, reducerer vinduer og ventilation støjen fra den massive trafik udenfor. Det er tiltrængt, fortæller beboer Anita Helmar, der har levet med vejstøjen i 27 år. Case story fra roligbolig, en kampagne om vejstøj Ingen søvn Nætter uden søvn. Hovedpine. Høj puls. I 27 år levede Anita Helmar med følgevirkningerne af konstant vejstøj, men med en gennemgribende renovering af over 100 lejligheder i Boligforeningen Ringgårdens afdeling 1, kan hun og hendes mand nu se frem til en roligere bolig. Nye støjdæmpende vinduer skærer cirka 35 decibel (db) af trafikstøjen fra den trafikerede Vestre Ringgade, der ligger lige uden for lejligheden i det indre Aarhus. Til sammenligning dæmpede de tidligere termovinduer db af støjen, da de var helt nye og tætte. En reduktion på bare 8-10 db svarer til en oplevet halvering af lyden. En stressende summen Den markante støjreduktion er hårdt tiltrængt, fortæller Anita: Selv med lukkede vinduer var der hele tiden en stressende summen fra trafikken, siger hun om lejlighedernes tidligere støjniveau og fortsætter: nogle nætter var det umuligt at sove ordentligt. Det betød, at jeg fik hovedpine og havde svært ved at koncentrere mig, når jeg var på arbejde dagen efter. Min tolerancetærskel blev også meget lav. For eksempel var jeg nødt til at skifte til en anden kanal, hvis der var høj musik i fjernsynet, for det gik lige ind og forhøjede min puls. Flere fluer med ét smæk Åbne vinduer kunne Anita Helmar ikke holde til ret længe af gangen i sin gamle lejlighed. Men også her hjælper renoveringen på støjgenerne. Ny ventilation sørger for frisk luft, så der ikke er behov for de ventiler, som hidtil har hevet støj med ind udefra. Ringgaden er vel nok den mest trafikerede vej i Aarhus, og der er ikke noget støjværn ud mod vejen. Derfor har generne været betragtelige for beboerne. Efter renoveringen vil vi blandt andet på grund af den mindre støj kunne tilbyde helt nye og attraktive boliger, der også er interessante for familier, siger Lulu Grønlund, kommunikationschef i Boligforeningen Ringgården. Hviskede i stilheden Anita Helmars lejlighed er blandt de første, der står færdig. Indtil da er hun og hendes mand genhuset i Aarhus-forstaden Lystrup. Og det er først her, det for alvor er gået op for parret, hvor meget larm de har levet i tidligere. Det tog lang tid for os at få trafikstøjen ud af kroppen. I begyndelsen gik min mand og jeg og hviskede til hinanden, fordi der var så stille herude, siger hun. FAKTA: Renoveringen af afdeling 1 i Boligforeningen Ringgården (Aarhus) omfatter 142 lejligheder og forventes afsluttet i Blandt de mange forbedringer er reduktion af vejstøjen fra Vestre Ringgade. Nye lydvinduer skærer 35 db af vejstøjen, hvilket er 5-10 db mere end almindelige termovinduer db svarer til en oplevet halvering af støjen. Ny ventilation erstattede luftventiler, der tidligere har hevet støj med ind. Alle lejligheder i afdelingen får altan mod den mindre støjende gård. Udgiften til nye vinduer i de 108 lejligheder er ca kr. pr. lejlighed eller ca. 4 mio kr. i alt. Merprisen i forhold til almindelige termovinduer er kun ca kr. pr. kvadratmeter vindue. Renoveringens samlede budget er 148,5 mio. kr. Heraf støtter Landsbyggefonden lån på 118 mio. kr. 20 Ringgården Update

Ringgården. Update. December 2012 # 106. Huse på havnen må gerne være lidt rå. En karakterfuld 50-års fødselar. Opbakning eller op ad bakke

Ringgården. Update. December 2012 # 106. Huse på havnen må gerne være lidt rå. En karakterfuld 50-års fødselar. Opbakning eller op ad bakke Ringgården Update December 2012 # 106 Opbakning eller op ad bakke En karakterfuld 50-års fødselar Huse på havnen må gerne være lidt rå kan interessen øges ved at gøre tingene på en anden måde, end vi er

Læs mere

Update. Ringgården. Det grønne vaskeri en miljøhistorie fra afd.1. På uglejagt i afd. 21 først var der én, så var der to

Update. Ringgården. Det grønne vaskeri en miljøhistorie fra afd.1. På uglejagt i afd. 21 først var der én, så var der to Ringgården Update April 2012 # 103 På uglejagt i afd. 21 først var der én, så var der to Rejsegilde med udsigt fra toppen af 0-12 eren Det grønne vaskeri en miljøhistorie fra afd.1 det er problematisk,

Læs mere

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Ringgården Update Juni 2013 # 107 Den ukronede formidler af ungdomsboliger Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Vi besøger fem ungdomsboligbeboere ...Ringgården var nogle af de første, der

Læs mere

Update. Ringgården. Geniale affaldsløsninger Løsningen kaldes Århus-modellen og er faktisk en god Århus-historie

Update. Ringgården. Geniale affaldsløsninger Løsningen kaldes Århus-modellen og er faktisk en god Århus-historie Ringgården Update Juni 2010 # 96 Udfordringer i Ree Park Ringgårdens medarbejdere på virksomhedsdag i Ree Park Geniale affaldsløsninger Løsningen kaldes Århus-modellen og er faktisk en god Århus-historie

Læs mere

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Ringgården Update December 2013 # 108 Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Og vinderen er Vulkanen Aarhus Kommunes Arkitekturpris Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban Christian

Læs mere

Update. Ringgården. Interview: Jørn Rønnau Århus-kunstneren bag skulpturen til ungdomsboligerne i afd. 7

Update. Ringgården. Interview: Jørn Rønnau Århus-kunstneren bag skulpturen til ungdomsboligerne i afd. 7 Ringgården Update Oktober 2010 # 97 Forvandling af afdeling 1 Hvad er det dog der sker i Ringgårdens ældste afdeling Interview: Jørn Rønnau Århus-kunstneren bag skulpturen til ungdomsboligerne i afd. 7

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12

B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG NYT 1 Nr. 2011 Nok se, men ikke røre SIDE 4 Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10 Fokus på vejstøj SIDE 12 INDHOLD ARTIKLER Leder........................

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015 Kontant repræsentantskabsmøde - side 4 Forsvarsministeren læser også Skræppebladet - side 9 Boligsocialt arbejde skal tænkes på langt sigt - side 12 Verdens mest berejste pølsevogn - side 15 t 4 9 12 15

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

Update. Ringgården. To hovedpersoner bag renoveringen af afd. 1. Slotte er ikke altid de bedste steder at bo...

Update. Ringgården. To hovedpersoner bag renoveringen af afd. 1. Slotte er ikke altid de bedste steder at bo... Ringgården Update Oktober 2011 # 101 Slotte er ikke altid de bedste steder at bo... Den er ikke farlig men blød og rarlig... To hovedpersoner bag renoveringen af afd. 1 Og sidst men ikke mindst er det

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Vi administrerer cirka 15.000 almene boliger samt en række kollegier i København og Gladsaxe.

Vi administrerer cirka 15.000 almene boliger samt en række kollegier i København og Gladsaxe. FSBboligs årsberetning 2006 Udgivet af FSBbolig Rådhuspladsen 59 1550 København V Tlf. 33 13 21 44 www.fsb.dk Redaktion: FSBboligs kommunikationsafdeling Fotos: Carsten Andersen Portrætter af bestyrelsen:

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

BEBOEREN FSB. Bedre Billigere Bolignet

BEBOEREN FSB. Bedre Billigere Bolignet FSB BEBOEREN Nummer 3 September 2007 Bedre Billigere Bolignet Tingbjerg i udvikling Ren by Nye FSB-boliger i Gladsaxe Glade beboere i Albertslund Nord Opgangsmøder engagerer beboere 2 LEDER Lejerne betaler

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Kvarteret. Mandehørm på Reginehøj Gensyn med barndommens gade Aktivitetsuge i Kalmargade Liv og sammenhold i Mårslet 05 / SEPTEMBER 2012

Kvarteret. Mandehørm på Reginehøj Gensyn med barndommens gade Aktivitetsuge i Kalmargade Liv og sammenhold i Mårslet 05 / SEPTEMBER 2012 05 / SEPTEMBER 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Mandehørm på Reginehøj Gensyn med barndommens gade Aktivitetsuge i Kalmargade Liv og sammenhold i Mårslet Leder Af Morten Homan I bestemmer

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere