Henrik Wergelands Den engelske Lods: norsk, engelsk, europæisk, universel?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henrik Wergelands Den engelske Lods: norsk, engelsk, europæisk, universel?"

Transkript

1 1 Foredrag ved seminaret Wergeland og Europa mai 2008, Norsk Litteraturfestival, Lillehammer. Arrangør: Wergeland 2008 i samarbeid med Norsk Litteraturfestival Henrik Wergelands Den engelske Lods: norsk, engelsk, europæisk, universel? Av Hans Hauge I Fra lokal til global 1. Norsk og engelsk Hvis vi holder os til digtet, så kunne det synes uproblematisk at sige, det er norsk. Dels var forfatteren norsk, og dels er sproget norsk. Næsten. For intet er uproblematisk. Ikke engang det uskyldige ord norsk. Der var jo på det tidspunkt ingen etableret norsk litteratur, som vi kender det i dag. Og sproget var næsten dansk. Lad os alligevel sige: Det er et norsk digt. Men det handler om noget engelsk. Der er faktisk mange engelske ord i det, der endog rimer på norske. Det resulterer i ganske opfindsomme rim. Det var lidt usædvanligt. Der var ikke mange dengang, der talte og skrev engelsk. Og der er da også nogle småfejl i det engelske. Endvidere snakker englændere norsk i digtet. Andre steder må vi gå med på den fiktion, at når englænderne fortæller, så er det oversat. Og endelig skal vi bemærke, at det kun er englænderne, der fortæller historier. Den norske digter, Wergeland, beskriver engelsk natur, engelske skibe, engelsk historie og Hardanger; men han fortæller ikke. Han lytter eller lader englænderne fortælle, som om det ikke er ham, der har fundet på historierne. Også det er en slags fiktion, som vi kender fra anden litteratur, hvor en forfatter lader folket fortælle. Især kan sømænd altid fortælle en historie. Dem kalder vi ofte skrøner. Vi accepterer, at de nok ikke er helt sande. Et engelsk eksempel er S.T. Coleridges The Rime of the Ancient Mariner, hvor en gammel sømand fortæller om sine rejser og om en albatros. Wergeland kendte Coleridge. Den fortælling, som den engelske lods fortæller, minder imidlertid mere om den slags, som Coleridges ven Wordsworth skrev digte om. Wordsworh mødte ofte såkaldte almindelige mennesker, hvis historie han gengav. Det var fordi de talte spontant og gav udtryk for følelser essential passions. De inkarnerede det romantiske ideal om et digt. Faktisk er digtet så engelsk, at Henrik Ibsen skrev om en norsk lods Terje Vigen og Jonas Lie skrev også om en norsk lods, Lodsen og hans hustru.

2 2 Vi skal heller ikke overse datidens interesse for rejseskildringer, som Wergelands digt imødekom. Vi kommer verden rundt i digtet sammen med de forskellige personer: fra Damaskus til Jamaica. Der er eksotiske navne, slaveskibe, engelske krigsskibe og spanske pirater. Digtet foregår i den verden, der dengang bestod af imperier. Det handler om nordmænd på sejltur traditionen er forsat med Thor Heyerdahl, Nordahl Grieg og Erlend Loe. Og mange andre sømænd, der går i land eller står til søs. Og der er idyl, kærlighed, dramatik og romantik. Den fattige pige, der forføres af den dekadente adelsmand. Der er også tale om populærlitteratur, der med tiden er blevet først klassisk og siden kanonisk og alt andet end populær. 2. Europæisk og universel Så det europæiske: Der var vel næppe, da digtet blev skrevet, en fornemmelse for det europæiske, som vi har i dag, selvom Wergeland skrev om det befriede Europa. Jeg har netop set, at den svenske forfatter Torgny Lindgren opfatter sig selv som en europæisk forfatter. Det, tror jeg ikke, Wergeland gjorde, men derfor kan vi jo godt. Med det befriede Europa henviste han til de nye nationale befrielsesbevægelser i Europa. Vores Europa eller EU skal befri Europa fra nationale frihedsbevægelser. Det kunne Wergeland næppe forestille sig. De første europæiske nationer opstod på hans tid i 1830 erne: Hellas, Serbien og Belgien. Befrielse var anti-imperialisme, og anti-imperialisme var nationalisme, liberalisme og republikanisme. Magthavere, embedsmænd, aristokrater, præster de var datidens rodløse kosmopolitter. I digtet rejser de adelige frivilligt som moderne turister rundt i verden; mens sømændene rejser rundt i imperiet under tvang. Helst ville de bo i en hytte ved havet. Der er en klar modsætning mellem den rejsende og den bosatte. Som vi endog synger med Petter Dass: Er end jeg fro som gæst / er ude længe fristet, / dog bliver hjemmet bedst. Det er bedre at bo end at rejse. Både hytte og hav er vigtige metaforer hos Wergeland. Havet, f.eks., befriede Norge fra Danmark. Du fjernte Danmark, Hav! foreen med Norge Island da igjen! Og havet beskytter England mod fjender. England er en ø, et motiv som vi kender fra Shakespeare. Hytten står for det autentiske liv og der går jo en lige linje fra Wergelands hytter til hytten i Per Pettersons Ut og stjæle hester. Det var altså mennesker som Wergeland, der forsøgte at befri sig fra det kosmopolitiske eller det gamle regime. De drømte om noget nyt: en suveræn nationalstat, et folk og demokrati.

3 3 Kosmopolitisme var forbundet med katolicisme, fransk oplysning, enevælde, adel, imperium, rationalisme. Dog måske kunne man nationalisere selv fornuften. Romantikerne fandt en løsning på forholdet mellem det partikulære eller nationale og det almene eller universelle. Den gik ud på, at det universelle altid inkarnerede sig i det lokale. På den måde var det nationale altid også det universelle. Det var det abstraktes konkrete krop. Det almene kunne bo i en hytte. Det er jo traditionen fra Det nye testamente, der her virker. Det høje findes i det lave. Hvad det universelle angår, er det hos Wergeland altid det kristne. Døden sejrer aldrig over livet. Heller ikke i Den engelske Lods. Man kommer altid hjem. De gamle kommer hjem og Hardanger er et billede på det genvundne Paradis og ser ud som Hans Gudes malerier. 3. Mennesket Wergeland Hvis vi i stedet for Den engelske Lods siger Henrik Wergeland, skulle titlen nok suppleres med ordet: Mennesket. De fleste skrifter om Wergeland handler om mennesket Wergeland. Dernæst handler de om hans fantasi, dvs. det skabende menneske. Dengang var fantasi noget kun digtere havde; nu har alle fantasi. Så det er der ikke noget særligt ved. Mange bøger handlede om hans bidrag til det norske og det nationale. Og med bidrag menes, at han var med til at opfinde norskhed. På et senere tidspunkt i det 19. århundrede blev han gjort mere europæisk eller almen og til en forløber for det moderne gennembrud. Venstre-tradisjonen, skriver Jørgen Haugan, har skapt sitt eget ensidige Wergeland-bilde ved å gjøre ham til opplysningsdikter og ikke romantiker. På det tidspunkt var det nationale blevet for folkeligt og almindeligt, og digterne blev igen kosmopolitiske. Han er som bekendt endog blevet gjort til muslim og globalist. I dag har mange det lidt vanskeligt med det nationale, så der vil nok være en del, der vil gøre ham multikulturel eller kosmopolitisk igen og dermed få ham til at ligne Welhaven lidt for meget. Dernæst bemærkes det i bøgerne om ham, at hans emner, skønt han var så norsk, ofte var engelske, samt at han havde en slags universel kristendomsopfattelse. Der var ikke, så vidt jeg kan se, den intime forbindelse mellem norskdom og kristendom, som vi finder hos den lidt senere Christopher Bruun. Men vi skal også være forsigtige med at overføre vor forståelse af det nationale på datidens. Det nationale var nemlig ikke et valg, men et spørgsmål om blod familie. Henrik Jæger siger om Ibsen, at han ganske enkelt ikke kunne være norsk, for han havde skotsk, dansk og

4 4 tysk blod i årerne. Welhaven havde for meget tysk, men Wergeland var født norsk. Man fødes norsk, men bliver det ikke. Den engelske Lods bidrog altså til skabelsen af norsk litteratur. Digtet blandede engelsk med norsk sprog. Det foregår i England og handler om England. Der er en del europæisk historie i det, og dets religiøse budskab til slut kan kun kaldes alment. II Wergeland og mig Tillad mig kort her at indskyde en lille fortælling om mine tilfældige møder med Wergeland. Det tilfældige spiller faktisk en rolle i digtet. Det første møde: Ved et tilfælde fandt jeg en udgave af Den engelsk Lods i et antikvariat. Det tankevækkende er, at den havde tilhørt Arbejdernes Læseselskabs læsekreds i København. En udgave fra At tænke sig det dannelsesniveau arbejdere i slutningen af det 19. århundrede var på. Digtet var engang et arbejderdigt. Danske arbejdere sad og læste Wergelands digt og sikkert uden at skænke det norske en tanke. Det andet tilfælde: En sen aften lå jeg træt i en hotelseng i Trondheim. Jeg havde købt Arne Garborgs Trætte mænd. Jeg læste og vågnede pludselig op. Der stod: Å hva har han der oppnådd, f.eks.? Hvem leser ham? Et par litteraturkjennere det er ikke Henrik Wergeland, men Hans Hauge, som har skapt det norske nittende århundrede. Min træthed forsvandt medeet. Medeet er et andet ofte forekommende ord i Den engelske Lods. Det tredje: For nogle år siden blev jeg bedt om at bidrage til en norsk antologi, der hed Litteraturmøte. Den handlede om undervisning af indvandrere i norsk. Mit bidrag hed Skal tamiler læse Wergeland?. Det fjerde møde var, da jeg fik Georg Johannesens satiriske og ironiske bog om Wergelands digt Den første Sommerfugl. Og endelig er der jo figuren Wergeland hos Jan Kjærstad. Disse tilfældige hændelser giver mig anledning til fem betragtninger. 1. Hvor arbejdere engang frivilligt betalte for at låne Den engelske Lods, som vi i dag låner videofilm, der tror jeg, vi må konstatere, at ikke mange højtuddannede unge mennesker eller ældre frivilligt læser Wergeland. Men engang var digtet et stykke folkelig arbejderlitteratur. Det bør man erindre.

5 5 2. Det antydes hos Arne Garborg, at Wergeland måske alligevel ikke har betydet så meget for skabelsen af nationen. Spiller litteraturen alligevel ikke så stor en rolle i nationsbygningsprocessen, som vi tilskriver den? Vil man i fremtidens Norge opstille en statue ved Nationaltheatret af en nulevende forfatter? Dag Solstad? Jeg tvivler. 3. Mit spørgsmål om hvorvidt tamiler skal læse Wergeland hvortil mit svar er ja handler naturligvis om nationallitteraturens rolle i skolesystemet, hvis vi er på vej hinsides nationalstaten som to forskellige personer mener: Trond Giske og Gudleiv Bø i dennes bog Å dikte Norge. Begge mener Norge nu er multikulturelt. Gudleiv Bø fremfører også, at hos Wergeland forenes to nationalismeopfattelser, den franske og politiske nationalisme samt den tyske og kulturelle. Det vil sige foreningen af det politiske og det kulturelle. Denne opdeling i en god fransk og en ond tysk nationsopfattelse kan problematiseres, men det tillader tiden ikke. Jeg spørger kun her: Hvad så med det engelske? Wergeland beundrede det engelske; men England var jo datidens store imperiemagt. England var et monarki. England havde en stærk adel. Og der er ikke nogen engelsk nationsopfattelse. England bekæmpede nationalisme. Hvad beundringen angår, minder Wergeland om Grundtvig også på dette punkt skulle man måske sige. Kampen mellem Wergeland og Welhaven minder om den danske mellem Grundtvig og Kierkegaard, og jeg ved godt, at Nicolai Wergeland skrev sit anti-danske skrift i opposition til Grundtvig. Grundtvig sagde, at havde han ikke været dansk, ville han være englænder. England stod for Grundtvig for det dynamiske, det industrielle, frihed: det man kaldte civilisationen eller moderniteten. Men det mener jeg ikke helt det gjorde for Wergeland, men jeg er i tvivl. Visse globaliseringsteoretikere kalder det britiske imperium for den første globalisering, der så blev indstillet med krigene i det tyvende århundrede fra 1914 til Murens fald i I tiden fra 1770 og fremefter, var Norge allerede blevet en del af det engelske økonomiske system, og på den måde var tvillingriget allerede opløst. Der var tale om to økonomiske systemer, og dermed var 1814 forberedt. Norge var altså i økonomisk henseende engelsk før Min næste kommentar til de tilfældige møder: Georg Johannesens bog handler om Wergeland i skolesystemet og er et angreb på norskundervisningen, men ikke med udgangspunkt i multikulturalisme, som hos Bø. Hos ham er Wergeland en dansk forfatter. Wergeland skrev ikke

6 6 gammelnorsk, mellomnorsk, nynorsk, men retorisk, flytende, klassiserende og akademisk dansk. Et andet sted kaldes han en dansk retoriker fra fransk opplysningstid. Johannesen viderefører den Venstre-tradition, som Jørgen Haugan nævnte. 5. Jan Kjærstad endelig har været talsmand for en slags globaliseringstese: Norge i verden, verden i Norge, som så har inspireret trilogien til Stian Bromark og Dag Herbjørnsrud om den urene verden. Hos dem er Welhaven helt, og Wergeland reddes kun, fordi han blev muslim. Kjærstad er nutidens Welhaven Kjartan Fløgstad er Wergeland. Vi kan nu supplere titlen: norsk, engelsk, europæisk, universel med ordene: dansk, multikulturel og global. Og dermed er vi ikke færdige. Toril Moi kalder i Ibsens modernisme Ibsen postkolonial. Det ord kunne vi føje til listen. Wergeland behandler i Den engelske Lods jo kolonitiden og slaveriet. Lodsen og hans søn bekæmper skønt under tvang slaveriet og befrier slaver. Fanger befrier fanger. Og Wergeland skrev koloni-kritiske dramaer: Et foregår i Indien og handler om kærligheden mellem en engelsk mand og en indisk pige, og der er en malajisk skurk. Den indiske Cholera hed det. Mig bekendt findes der ikke mange nordiske værker om kolonitidens Indien. Wergeland er en postkolonial forfatter; Welhaven er hvad vi kunne kalde en Commonwealth-forfatter. Wergeland kan gøres til alt. Det havde den danske Herluf Møller allerede opdaget i 1915: af Wergeland kan man gøre en evolutionist, en gammeldags rationalist, en ultrapatriot, en hyperidealistisk verdensborger, og både socialister og målstrevarar citerer ham. Men for Møller var det nationale fællesnævneren hos Wergeland praktisk fædrelandskærlighed, kaldte han det. Det skrev han kort før den krig, der er blevet sagt var skabt af nationalismen: Første Verdenskrig. Og Møllers bog kom på nynorsk kort efter Anden Verdenskrig. Det nationale vender altid tilbage. Welhaven kritiserede engang den dansk digter Johannes Ewald og konkluderede at dansk poesi var en imitation af tysk. Den norske lyrik ville fremstå som original, fordi den havde engelske forbilleder. Måske mente Welhaven, at Wergelands lyrik mindede om Ewalds, og at den derfor var tysk imitation eller også realiserede Wergeland Welhavens idé om at fornyelsen af norsk lyrik kunne komme fra engelsk. Og der er jo noget om det. For det havde været tysk og fransk litteratur foruden klassisk naturligvis som havde været forbilleder for den dansk-norske fælleslitteratur. Få kunne jo engelsk, og man læste Shakespeare på tysk.

7 7 Erik Vullum der døde i Lillehammer udgav i 1881 et lille skrift om Wergeland, hvor han kommer ind på den engelske og franske forbindelse, især Victor Hugo og Lord Byron. Men der var ingen påvirkning, sagde Vullum. For Vullum gjaldt det, at bevægelser i et land ikke kunne påvirke et andet. Vullum troede på selvstændighed inden for en nation; det er det, som Bromark og Herbjørnsrud og mange andre afviser. Vullum talte om en selvstændig, sideordnet udvikling. Det var grækernes frihedskamp, der var det vigtigste for Wergeland ifølge Vullum, og det Hellas, der blev skabt i 1830, var faktisk et slags drømmeland skabt af engelske hellenister ved hjælp af Lord Byrons fantasier. Det var også den græske frihedskamp, der var inspirationen bag Grundtvigs Nordens Mythologi (1832), der blev folkehøjskolens manifest. Wergeland hyldede England, fordi det som en hvasnebbet Søeørn stiger fra taaget Rede og befrier grækerne. Men George Canning nævnes ikke. Han var manden, der lavede den første forebyggende preemptive krig mod Danmark-Norge (1801), hvor 7000 søfolk døde, og det var nordmænd, der var sømænd. Han gav senere ordre til at nedkæmpe frihedskrigen i Portugal i 1827; Man kan næsten kun sige, at Wergeland idealiserede England endog imperiet. Han oversatte James Thomsons Rule Britannia, og den citeres også i Den engelske Lods. Den er en slags skjult subtekst, der dukker op her og der, ligesom den gør hos Beethoven og Wagner. Vullum har en sidste pointe. De engelske digtere var politiske, og det tiltrak Wergeland. Det politiske og republikanske minder om Shelley, og Wergeland er jo også en af de unge døde, som Nordahl Grieg kaldte dem. Det er måske her, vi har oprindelsen til dette særlige norske fænomen: poetokratiet. III Lodsen Og så til Den engelske Lods. Digtet består af en enorm, tyk ramme, der fylder næsten ligeså meget som billedet. Vi kender det fra fortidens malerier. Vi vil endog have en tendens til at se mere på rammen end på billedet, som om den var vigtigere end den romantisk-sentimentale historie om lodsen, der tvinges bort fra sin unge kone; konen der bliver en rig adelsenke; sønnen der falder ned fra en mast til en fest, og de gamle der forenes på et Dickens-agtigt Bedlam i London og til slut finder fred i en hytte i Hardanger. Det er næsten for meget. Dog gør den enorme ramme billedet inden i mindre. Det er rammen, der gør billedet til noget andet end det drama, som Wergeland også skrev med en lignende handling. Wergeland var ikke dramatiker. Det kan Ibsen være taknemmelig for.

8 8 Der er to årsager. Romantikken var ikke dramatisk, sagde den engelske kritiker William Hazlitt. Dramaet dur ikke til subjektiv ekspressionisme. Det er for objektivt. Dernæst er der problemet Shakespeare. For han var et problem for romantiske digtere. De ville skrive som han, men de kunne ikke. De kunne ikke overgå ham. Det lykkedes Ibsen til dels. Digtets, Den engelske Lods, historiske baggrund er bl.a. Napoleonskrigene, som jo på mange måder ændrede Europakortet og skabte forudsætninger for den centraliserede, norske national- og embedsmandsstat. Den førte også til Digtets centrale metaforer er rejsen ud og hjem. Alle når hjem. Dernæst er tilfangetagelse og befrielse to metaforer, der binder digtet sammen. Digtet begynder på havet på vej mod England med ordene: O, Kaptain, hvorhen, hvorhen, / gaaer Seiladsen uden Ende? Dette kernepoetiske, men meningsløse ord, O, indleder digtet. Det er en apostrofe; han vender sig bort fra os mod kaptajnen. Men han svarer ikke. Det er derfor også et retorisk spørgsmål. Ja, hvor går sejladsen uden ende hen? Og endelig har vi en gentagelse. Det er retorik det hele. O, Kaptain, hvorhen, hvorhen. Og senere: O, Kaptain giv mig et Ord! Tryk mig med din Haand. Hvad er der galt? Den ydre verden er forsvundet. I lang tid ser han intet, og ingen taler til ham. Han er alene med og i sin fantasi, sine forestillinger og sin bevidsthed. Når bevidstheden således er alt, og virkeligheden væk, så er det han vil mærke virkeligheden, en hånd, at mig Tanken ei skal skrække, at jeg i en Dødningsnekke, kommen er ved List ombord. At leve i sine forestillinger foregriber jo døden, for da er verden forsvundet. Så dukker England verden endelig op i fællessang. Der er et kor som i en opera eller græsk drama. Afsnittet er på engelsk: Appearance of England. Igen spørger han kaptajnen..o, Kaptain, hvad er dog Dette, men intet svar. Han stoler ikke på sine sanser, men så lyder der sang med engelsk melodi. Sømændene synger: Det som skinner Det er England. Det er altså en sang, der får virkeligheden til at indfinde sig. Og så findes England; endda the white cliffs of Dover. Han ser også Shakespearcliffen, som han kalder det. En berømt scene i King Lear foregår jo ved Dover. Stedet er litterariseret. England er en ø, beskyttet af havet, og klipperne er frihedens forsvarsværk, der vender mod Europas troner, som om England allerede var en republik. Naturen og den skabte verden gøres til frihedens forudsætning. Fra indledningen forbindes natur og frihed med England.

9 9 Men så snart virkeligheden er der, begynder hans fantasi igen at virke. Det er ikke nok at se. Han begynder at kunne høre musik komme op fra bølgerne: og hvad kan bølgerne synge andet end: Rule Britannia, Rule the waves. Det gør de også. Wergeland har som sagt oversat denne sang, og her får vi et af hans særlige rim, hvor norsk og engelsk rimer waves rimer med hæves. Britannia med dernedenfra. Norsk og engelsk rimer dermed også i metaforisk betydning. Det er især det, at briter aldrig skal blive slaver, der tiltaler ham. Digtet handler som sagt om befrielse. Nu går fantasien rigtig i gang, og han forlader skibet. Hans Geist er allerede reist i land i England, og han overflyver landskabet. Og vi skal jo have med, at det er en fantasi om en fantasi. Wergeland lå syg hjemme i Grotten og forestillede sig alt det her. Han når mange steder, deriblandt Brighton, der fremtræder som kedsomhedens og syndens by. Byen er dekadent og fyldt med adelsfolk. Guldlorgnetterne ei skjule / kunde disse dødsenshule. Der spilles på kasino, og musik af Strauss lyder, men så lander hans fantasirejse ved en sømandshytte, hvor en skøn, ung pige spiller harpe. Her er modsætningen mellem det dekadente ancien régime og fremtidens folkelighed gengivet med en klassisk og før-romantisk figur: modsætningen mellem by og land, mellem Strauss og harpe. Han kendte måske William Cowpers berømte verslinje: God made the country, man made the city. Wergeland vågner igen. Virkeligheden kalder. Han hører lodsen. Og lodsen taler norsk: Landet kjender jeg, og noget (saa jeg fattet har hvert Ord) mindes jeg endnu af Sproget siden jeg tilbagekom / ifra Fangenskabet. Det med, at han har fattet hvert ord, er i parentes. Måske siger han det til sig selv. Til slut, hvor Wergeland møder ham i Norge, trykker lodsen ham i hånden, så det gør ondt, men der snakker han engelsk: mumled ud en Strøm Velsignen / paa sin Engelsk om Hardanger. Wergeland forstår det ikke rigtigt. Han mumler jo. Men han fornemmer, at det handler om, at der findes steder på jorden, hvor der er spor af paradis. Lodsen spørger endog om dette sted, hvor paradissporet findes, er Kashmir eller Hardanger. Fantastisk sammenligning. Tanken om, at der er spor af paradis på jord, er et stykke skabelsesteologi eller naturlig teologi, der tager alvorligt, at jorden er skabt og derfor god. Der er ingen gnostisk verdensforagt

10 10 hos Wergeland, som vi finder hos Søren Kierkegaard. Igen ligner han Grundtvig, der sang om himmelspejl i mulde. Herefter fortæller lodsen sin historie om sin korte lykke med den smukke Mary Ann, om deres søn og hans tilfangetagelse. Lodsen var fange i Norge. Han bliver selv taget til fange og sendt ud med flåden for at befri slaver. Den, der er fanget, befrier fanger. Hans unge kone tages til fange af adelsmanden. Men i konens tilfælde byttes rollerne om; hun bliver selv herre. Og han var alt meer og meer / ganske hendes Slave vorden, / saa det lykkedes med Lorden. Mary Ann befrier lodsen fra sindssygeanstalten. Og parret befries fra England. Det er endnu et af paradokserne, når engelsk natur også er nærmest paradisisk. Digteren var jo på en måde fanget på havet. Dele af digtet foregår som sagt under Napoleonskrigene, der førte til Norges befrielse. Vi bemærker også, at digtet er skrevet på et tidspunkt, hvor Danmark endnu havde slaver på De Vestindiske Øer. Det er dog, som jeg har sagt ganske paradoksalt, at han således idealiserer England og ser bort fra, at det var en imperiemagt. Det, der er klart i centrum, er slavefrigørelsen. Det har overskygget alt. Hvor mange steder fik man i 1844 så realistiske beskrivelser af slaveskibene og befrielsen af dem, som her hos Wergeland? Ikke mange steder. Det er litteraturhistorisk ret enestående. Jeg kender intet lignede fra det 19. århundrede og foregriber efterkrigstidens Holocaust-litteratur og som det fremgår, er sproget klart religiøst sammenlignelig med Dante eller Milton: Da medeet, saa rapt, saa rapt, som om Helvedes Fordømte op ifra dets Dybder rømte, naar dets Vogter engang havde sandsløs Nøgleknippet tabt, mylred, vrimled, tumled, ravte hylende af Flammegruben Hundreder af halvforbrændte næsten kvalte Sorte op ( ) Hjælpen af de stakkels Sorte ei som op fra Helved stegen, men som himmelfalden kom;

11 11 Det skal indskydes, at spanske piratskibe frit kunne lægge til havn i Dansk Vestindien den norske digter C. Pram blev jo udvist til Caribien, hvor han døde. Afsnit VI består af beskrivelser af engelsk natur. Igen indledes med en apostrofe til en fraværende. Men se forud, se mod Norden. Hvad er der dér? Der er Perspektiver, Tepper liig, der rulles op / Hampshire-Fjorden, / ret som et Kaleidoskop. Naturen ses som teater. Den engelske natur bliver derefter til et billede på Paradis og endelig en kvinde. Nu forstår han, hvorfor vikingerne forelskede sig i dine skjønne Former / kvindefagre Engelland. Herpå følger en nærmest surreel fantasi om efeu på engelsk ivy. Der er utallige engelske romantiske digte netop om efeu. Han forestiller sig som i en slags økologisk horror-film, først at efeuen breder sig om alle krigsskibene i Portsmouth havn; ind og ud af alle huller og vinduer til alt er dækket, og den fortsætter ind mod London, og at alle byens millioner var døde og det hele dækket af efeu det skulle blive til et yndigt Skovteater. London bliver til en mennesketom skov og et paradis for millioner af fugle. Her er alt kultur forvandlet til natur, men forvandlingen er så grotesk, at man kun kan anse det for at være et eksempel på romantisk ironi. Lad mig til slut summere op: For det første er Norge i digtet repræsenteret af Hardanger. En del står for helheden. Både engelsk og norsk natur er billeder på paradiset. Himmel er også på jord på bestemte steder. Václav Havel kalder hjemstavnen et metafysisk sted, fordi det er åbent opadtil og ikke lukket som nationen. Det billede, som vi får af England, er sat sammen af natur, fyrtårne, klipper, øer, floder og utallige krigsskibe. Det er et land, der udsuges af adelen, og det er forskellen mellem England og Norge. Det dekadente England beskrives ofte med, at adelen har forbindelser til Frankrig. Vi befinder os jo i Restaurationstiden efter Wergeland var ikke ude på at beskrive England, som det var. Det var i tiden efter 1814 jo præget af repression og reaktion. Alt oprør blev konsekvent slået ned. England forsøgte på alle måder at kvæle ideen om det nationale. Nu er digtet skrevet senere, og jeg gentager, at det er frigørelsen af slaverne, som har haft Wergelands opmærksomhed. Jeg har nævnt den i europæisk litteratur ganske enestående realistiske beskrivelse af the middle passage slavetransporterne. Hvem ved om der var en skjult kritik af Danmark i det?

12 12 Der er tale om et befrielsesdigt i alle ordets betydninger, med rejsen som den sammenbindende metafor. Befrielse og hjemkomst. Det handler om folkets frigørelse fra aristokratiet. Befrielsen er politisk, men også religiøs. Den angste på skibet, der kalder på kaptajnen, er jo som disciplene på søen, der råber på the Pilot et ord der bruges på engelsk om Jesus. Lodsen og sønnen går ned i slaveskibenes helvede og fører fangerne op i friheden. Sønnen dør på en mast som en næsten parodisk korsfæstelse. Mary Ann befrier sig fra sit fangenskab i adelen, og hun befrier den sindssyge lods i Bedlam i London, og endelig befries lodsen og Mary Ann til slut fra England til idyllen i et Hardanger uden aristokrati. Paradise Lost og Paradise Regained. Digtet selv er ikke-aristokratisk; det har ikke den åndsaristokratiske ethos, man kender fra Welhavens sonetroman Norges Dæmring. Slutningen er tankevækkende og udfordrende. Den slutter jeg med. Den kunne stå for det universelle. Wergeland oversatte nogle verselinjer fra Coleridges skuespil The Fall of Robespierre. Digtet hed Domestic Peace Huuslig Fred hos Wergeland. Deri spørges efter en dal, hvor der er fred, og hvor man hører Sabbatklokken. Den engelske Lods slutter med en sådan huslig fred og kirkeklokken. Lodsen har igen gjort sit lille skib klar for at færge Mary Ann til kirke. Der sejles og rejses endnu lidt endnu. Der er som om Wergeland hører englesang, og så kommer en slags morale som i førromantisk digtning. [ ] den Gudstro, som de Tvende i de syge Hjerter bar, vil Naturens Kuur fuldende, saa taknemlig de erkjende det for Livets bedste Mening, at ei Sorg paa Jorden findes saa fortærende og svar som af Gudstro, i Forening med Natur, ei overvindes. Hvad er det for en halv tro, der bor i syge hjerter og som skal forenes med natur for at sejre? For det første har Wergeland lært den ved at se lodsen og Mary Ann gå til kirke. De spørger om han vil med. Følg os eller bliv igjen, siger Lodsen på engelsk eller norsk? Det ved vi ikke. Vi hører

13 13 heller ikke Wergelands svar; han bliver og siger amen. For det andet udsiger eller forkynder denne forening mellem tro og natur jo intet andet end, hvad englænderne eller anglo-katolikkerne kalder the religion of the incarnation. Litteratur Bromark, Stian og Dag Herbjørnsrud Blanke løgner, skitne sannheter : en kritikk av det nye verdensbildet. Oslo: Tiden. Bromark, Stian og Dag Herbjørnsrud Frykten for Amerika : en europeisk historie. Oslo: Tiden. Bromark, Stian og Dag Herbjørnsrud Norge : et lite stykke verdenshistorie. Oslo: Cappelen. Bø, Gudleiv Å dikte Norge : dikterne om det norske. Bergen : Landslaget for norskundervisning / Fagbokforlaget. Grundtvig, N.F.S Nordens Mythologi eller Sind-Billedsprog, i Holger Begtrup (red.), N.F.S. Grundtvigs Udvalgte Skrifter, 7. Bind. København: Gyldendalske Boghandel, Haugan, Jørgen årsnatten : norsk selvforståelse ved en korsvei. Oslo: Universitetsforlaget. Hauge, Hans Skal tamiler læse Wergeland?, i Reidun Aambø (red.), Litteraturmøte : artiklar om bruk av litterære tekstar i undervisninga for studentar og elevar med anna morsmål enn norsk. Oslo: Landslaget for norskundervisning / Cappelen Akademisk Forlag. Johannesen, Georg Den første Sommerfugl : bidrag til Henrik Wergelands resepsjonshistorie : til 151-årsdagen for hans død 12. juli Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Jæger, Henrik Henrik Ibsen og hans Værker : en Fremstilling i Grundrids. Kristiania: Cammermeyer. Moi, Toril Ibsens modernisme. Oversatt fra engelsk av Agnes Øye. Oslo: Pax. Møller, Herluf Henrik Wergeland. København: Gad. Vullum, Erik Henrik Wergeland i Digt og Liv : en historisk Skitse. Kristiania: Folkeskriftselskabets Forlag. Hans Hauge er dr.philos. og lektor ved Nordisk Insitut ved Aarhus Universitet. Han er kommentator i Jyllands-Posten og tidligere redaktør av tidsskriftet Kritik. Underviser for tiden (2008) i norsk litteratur. Har skrevet om engelsk, amerikansk, canadisk og dansk litteratur og om litteraturteori, filosofi og teologi. Siste utgivelser: Åpninger. Lesninger i Hanne Ørstaviks forfatterskap (2008, redaktør sammen med K. Ørjasæter), Postkolonialisme (2008), Gud efter Grosbøll (2005) og Post-Danmark: Politik og æstetik hinsides det nationale (2003).

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ Studiemateriale Det er en central tanke i det bibelske univers, at Gud kalder på mennesket. Han kalder både på konger og profeter, disciple og helt almindelige

Læs mere

National identitet i romantikken... 37 Det senmoderne samfund... 40 Giddens udviklingsdynamikker... 40 Ziehe og kulturel frisættelse... 41 Tillid...

National identitet i romantikken... 37 Det senmoderne samfund... 40 Giddens udviklingsdynamikker... 40 Ziehe og kulturel frisættelse... 41 Tillid... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Metode... 4 National identitet... 5 Nation og stat... 6 Stereotyper... 7 Mentalitet er identitet... 8 Globalisering og individualisering...

Læs mere

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere

TÆN KE PAU SE DAN RINGGAARD R

TÆN KE PAU SE DAN RINGGAARD R ÆN E AU E DAN RINGGAARD LITTERATUR» Man skrev og læste bøger fra 1500 til 2000. Hvorfor ved jeg ikke.«svend Åge Madsen, Tugt og utugt i mellemtiden Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser

Læs mere

Rudolf Steiner og Norden

Rudolf Steiner og Norden Rudolf Steiner og Norden Oskar Borgman Hansen Kapittelet er hentet fra boken: Antroposofien i Norden Fem land i samarbeide Redaksjon Oddvar Granly og Oskar Borgman Hansen. Utgitt på Antropos forlag 2008.

Læs mere

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Hugvísindasvið HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Ritgerð til B.A.prófs - maí 2010 Guðrún Jarþrúður Baldvinsdóttir

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg.

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Henrik Nebelong MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Bogens forfatter Henrik Nebelong (f.1944) er født i København, hvor han praktiserede som advokat 1974-2005. I 1999-2000

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Den fantastiske fortælling

Den fantastiske fortælling Den fantastiske fortælling - med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen Af Anna Schmidt Institut for Nordisk Filologi, Dansk (grundfag 2. år), Litteraturhistorie II, 25

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

ENTEN-ELLER. Undervisningsmateriale. 4., 5., 6. klasse. dansk, historie, religion, drama. Undervisnings. perspektiverin

ENTEN-ELLER. Undervisningsmateriale. 4., 5., 6. klasse. dansk, historie, religion, drama. Undervisnings. perspektiverin ENTEN-ELLER Undervisningsmateriale I-ARK! P O K N KU 4., 5., 6. klasse dansk, historie, religion, drama Undervisnings materialet kan både anvende s før og efter forest illingen. Enten som forberedende

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN nr. 5 / oktober 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur ERLING JEPSEN OM SØNDERJYLLAND: DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN MÅSKE SKULLE MAN BYGGE ET AVISHUS PÅ GRÆNSEN FINSKE ROSA LIKSOM OM DET

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere

ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE

ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE Værdiundersøgelsen hos Pablo Henrik Llambías og Erlend Loe Speciale af Lauge Larsen Institut for Nordisk Filologi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Troen & Ingen Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti 2011 Indhold Indledning Søren Huss: Troen & Ingen Hvad er Sorg? Døden i Bibelen Trøst

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA

SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA 1 / 131 SAMY BEY [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1912 - - - Digitaliseret i 2005

Læs mere