BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN"

Transkript

1 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

2 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL TIL NYE ALMENE BOLIGER I NORDHAVN De 8 projekter 3 Domea København 4-6 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn I Budget 2012 blev der afsat grundkapital til ca. 120 almene boliger i Nordhavn (Århusgade-kvarteret). Det følger i sammenhæng hermed af byudviklingsaftalen med By & Havn, at der skal etableres mindst 110 almene boliger i området. I Budget 2013 blev der afsat midler til etablering af 2 opgangsfællesskaber med i alt 24 boliger i Nordhavn til Socialforvaltningens mål-grupper. Det er aftalt med By & Havn, at den udpegede grund i Århusgade-kvarteret udbydes blandt de almene boligorganisationer. På grunden etableres ca. 110 almene boliger fordelt med ca. 100 almene familieboliger og ca. 10 små billige almene ungdomsboliger målrettet boligsocial anvisning. Dertil kommer 24 boliger til Socialforvaltningens målgrupper. På grunden etableres endvidere en daginstitution til Børne- og Ungdomsforvaltningen samt erhvervslokaler i stueetagen langs Århusgade. Et enigt bedømmelsesudvalg bestående af Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen samt By & Havn indstiller det projekt, der efter bedømmelsesudvalgets vurdering bedst lever op til København Kommunens og By & Havns kriterier, til politisk godkendelse. Bedømmelsesudvalget Bedømmelsesudvalget bestod følgende personer fra Tek- Kort med angivelse af området hvor der skal bygge almene boliger nik- og Miljøforvaltningen, stadsarkitekt Tina Saaby og enhedschef for Almene Boliger, Uffe Andreasen, fra Økonomiforvaltningen, specialkonsulent Simon Schou Jakobsen og fra By & Havn, byplanchef Rita Justesen. Hertil har en arbejdsgruppe med personer fra Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Økonomiforvaltningen, By & Havn samt Teknik- og Miljøforvaltningen bidraget med vurderinger og kommentarer. Forside: Illustration fra Domea København udarbejdet af dorte mandrup arkitekter, KHS arkitekter, Dj & co rådgivende ingeniører og Cenergia energy consultants

3 GRUNDKAPITAL TIL NYE ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 3 De 8 projekter Den 6. marts 2015 modtog Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med Udbud af grundkapital i Nordhavn 8 forskellige forslag fra 7 forskellige boligorganisationer. Alle projekter viser på et højt fagligt niveau hvorledes der bedst muligt kan indrettes familie-, ungdoms- og servicelovsboliger samt børneinstitution og erhvervslokaler på en kompakt grund i Århusgadekvarteret. Opgaven havde for et for alment byggeri et relativt kompleks program der skulle opfyldes. Samtidigt er der i lokalplanen, fra By & Havns side og i udbudsvilkårene en ambition om social- og miljømæssig bæredygtighed og et højt arkitektonisk niveau. Alle projekter har i stor grad opfyldt Københavns Kommunes overordnede målsætninger for byggeriet. Projekterne havde forskellige tilgange til at løse opgaven, fem havde valgt at bebygge grunden med en form for randbebyggelse som omsluttede ét gårdrum og tre havde valgt at lade et stræde dele karréen i to på forskellige måder. Her følger bemærkninger til de indsendte projekter vedrørende nyt alment nybyggeri i Århusgade kvarteret, Nordhavn. Boligselskabet Sjælland PAB fsb og AAB Lejerbo KAB/SAB/AKB DOMEA København DOMEA 3B og Boligkontoret Danmark Forside og rumlig afbilledning af de 8 indkomne projekter - i den rækkefølge de blev modtaget.

4 4 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN DOMEA KØBENHAVN Forsideillustration - mod Torv og Århusgade Domea dorte mandrup arkitekter - KHS arkitekter - Dj & co rådgivende ingeniører Cenergia energy consultants Et enigt bedømmelsesudvalg indstiller, at Boligselskabet Domea Københavns projekt vælges til udførelse. Af de otte indleverede projekter er det dette projekt, der samlet set opfylder flest programkrav og samtidig i største grad opfylder Københavns kommunes overordnede målsætninger for byggeriet. På en overbevisende måde skaber projektet ved at variere bygningshøjderne og skubbe facadedele tilbage en stor variation i bygningsudtrykket. Dagslyset trækkes derved godt ned i gården og ind i en stor variation af boliger, der alle har en altan. Adgangsforholdene er løst på en måde så hele bebyggelsen dagen igennem kan fungere for både beboere, erhvervsdrivende og daginstitution. Servicelovsboligerne er samlet i to grupper med hver deres fællesareal og adgang til fælles tagterrasse. Alle boliger er gennemlyste. Facaderne ved boliger, erhvervs- og børneinstitutionsarealet er indrettet med små og store nicher der giver mulighed for en aktiv kantzone. Om projektet Projektet består af en randbebyggelse der er delt af to forbindelsesbygninger ved et tværstræde. Lokalplanens intension om varieret bygningshøjde og en vertikal opdeling af facaderne er godt løst. Facadernes vertikale opdeling, når på grund af brug af relativt meget glas ikke helt ned på gaden, men opdelingen vil relativt let kunne etableres. Illustrationerne af facaderne viser altaner til boligerne og en stor variation i materialer, farver samt vinduesstørrelser og rytmer. Altangange på gårdsiden er trukket lidt ud fra bygningen for at give bedre dagslys til boligerne nedenunder. Hvor der er rækkehuse i to etager er altangangen udeladt ved den ene etage hvilket tilfører mere dagslys til boligerne. Adgangsforhold Adgangen til boligerne foregår fra gaden gennem portrum med plads til cykel parkering. Fra opgangene er der adgang til et altangangssystem på gårdsiden og dette muliggør at der huset dagen igennem kan fungere uden at forstyrre børneinstitutionen. Videreudviklingen af byboligen Dette projekt har mange forskellige boligtyper der bidrager til videreudviklingen af byboligen og er med til at øge variationen i boligudbuddet i Århusgadekvarteret. Der er små gennemlyste billige boliger, der udnytte den smalle husdybde på ca. 6 m i bygningen ved strædet, gennemlyste mindre 1-3 værelses boliger og to rækkehuse i to etager med blandt andet et attraktivt dobbelthøjt opholdsrum. Husdybden varierer mellem ca. 6 m, 9,2 m og op til 11,6 m. De små ungdoms boliger og servicelovsboligerne får alle lys fra to sider og er godt placeret rundt i bebyggelsen. Ungdomsboligerne overholder ikke mindstekravet til boligstørrelsen for ungdomsboliger og bør gøres en smule større.

5 5 DOMEA KØBENHAVN Gårdrummene Gårdrummets dagslys fra øst er pga. bygningen ved strædet i fem plan, begrænset, men ved at trykke bygningen mod Århusgade til fire plan får gårdrummet lyset fra syd og der tilføres yderligere lys fra vest ved at udsparre et toetagers hul på 1. og 2. sal i seksplans bygningen mod vest. Det store gårdrum indrettes til legeplans der bruges af børneinstitutionen i dagtimerne. Det lille gårdrum mod øst der ligger på 1. sal indrettes som en tagterrasse. Bebyggelsens højde varierer og facaden er skubbet tilbage enkelte steder. De varierede tagflader udnyttes til grønne tage samt til terrasser i mange niveauer og med forskellig udformning og størrelse. Tagterrasser Der etableres flere fælles tagterrasser i bebyggelsen. Det hævede legeareal på 1. sal i vest bygningen og ved servicelovsboligerne, den store tagterrasse på 4. sal i Århusgade og en mindre på 4. sal i den lille karré. En på 5. sal ved strædet i den store karré. Herudover er der to mindre i den lille karré på 2. sal og 3. sal. Der er i alt ca m² tagterasse. Servicelovsboligerne Opgangsbofællesskaberne med servicelovsboligerne er placeret i to opgange, som ligger i god afstand fra hinanden. Indretningen af lejelighederne, herunder størrelse vurderes at være i orden. Boligerne er generelt flersidet belyst og en stor del af lejlighederne har altan. I begge opgange er der afsat areal til fællesrum, men opdeling og indretning i forhold til de nødvendige servicefaciliteter fremgår ikke. Der skal gøres plads til indretning af kontor og personaletoilet mv. jfr. særprogram. Boligerne ligger tæt på men i acceptabel afstand fra ungdomsboligerne. Samtidig er lejlighederne hensigtsmæssigt placeret ift. daginstitution. Café FAKTA BYGHERRE OG : DRIFTSHERRE: BOLIGER: DOMEA København DOMEA København 100 familieboliger 10 ungdomsboliger 24 servicelovsboliger BOLIGSTØRRELSE: FAMILIEBOLIGER UNGDOMSBOLIGER 95 m2 brutto i gns. ca. 35 m2 brutto i gns. HUSLEJE: FAMILIEBOLIGER Husleje bolig på 85 m² kr. pr. m2/år kr. UNGDOMSBOLIGER Husleje bolig på 35 m² 996 kr. pr. m2/år kr. ANSKAFFELSESSUM: FAMILIEBOLIGER KOMMUNAL GARANTI GRUNDKAPITALLÅN 223,6 mio. kr. ( kr./m²) Op til 85 % 23,5 mio. kr. (inkl. 5 % regulering) UNGDOMSBOLIGER KOMMUNAL GARANTI GRUNDKAPITALLÅN 11 mio. kr. ( kr./m²) Op til 85 % 1,2 mio. kr. (inkl. 5 % regulering) Der er adgang til udeopholdsrum fra fællesareal på 2. sal i den ene opgang og en tilsvarende løsning fra 1. sal i den anden opgang. På det foreliggende grundlag ligger anlægsrammen for servicelovsboligerne på 39,3 mio. kr. med en m²-pris på kr. hvilket er indenfor maksimumsbeløbet, men udover SOF s budgetramme afsat til boligerne. Daginstitution Børnehavnen er placeret i stueetagen og på 1. sal i den lyse side af gården. Udearealet er fordelt mellem gård og tagterrasse på 1. sal mod vest. Daginstitutionens del af projektet er godt løst og der er tale om et i det hele taget et fint projekt selv om institution inklusive udeareal er fordelt på to etager. Projekte skal dog justeres lidt for at opfylde alle funktionskrav, men der er rumlighed til det. Indgang til servicelovboliger Café Facade mod Århusgade - butikker - familieboliger - rækkehuse i to etager - servicelovsboliger - ungdomsboliger Café

6 3V BOLIG BOLIG TERRASSE 3V BOLIG BOLIG 3V BOLIG 1V BOLIG 1V BOLIG SERVICE- LOVBOLIG DRIVHUS SERVICE- LOVBOLIG SERVICE- LOVBOLIG 3V BOLIG 1V 1V DRIVHUS TERRASSE 6 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN DOMEA KØBENHAVN Primære funktioner (grupperum, fællesrum, køkken og personalefaciliteter) er anvist meget arealeffektivt og funktionelt på trods af, at institutionen er fordelt på to etager. Udearealet er løst fint og placeret i tilknytning til begge etager. LILLE BILLIG BOLIG LILLE BILLIG BOLIG FÆLLESRUM SERVICELOVBOLIG Etageplan 2. sal. Det indre gårdrum set fra terrasse på 1. sal.

GRUNDKAPITAL UDBUD - 50 FAMILIEBOLIGER 05.06.2012. Mangor & Nagel

GRUNDKAPITAL UDBUD - 50 FAMILIEBOLIGER 05.06.2012. Mangor & Nagel GRUDKAPITAL UDBUD - 50 FAMILIEBOLIGER 05.06.2012 2 IDHOLDSFORTEGELSE Kontekst - byggefelt 8 4 Oversigtskort af Ørestad syd Overordnet disponering 5 Situationsplan 1:1000 De almene familieboliger 6 Perspektiv

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence August 2012 Indhold Indledning... 3 Bedømmelsesudvalget... 4 Tildelingskriterier... 5 Indledning... 5 Tilbudt pris...

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

"Jagtvej 171" Bilag 1. Startredegørelse

Jagtvej 171 Bilag 1. Startredegørelse "Jagtvej 171" Bilag 1 Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Jagtvej 171" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Luftfoto af planområdet og dets omgivelser

Læs mere

B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E

B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E At sik re viden om hvor og hvornår offentlig service skal placeres T I L F L Y T N I N G S S T R A T E G I & B O L I G P O L I T I K Hillerød Kommune

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

Byudviklingsaftale om Nordhavn mellem By & Havn og Københavns Kommune

Byudviklingsaftale om Nordhavn mellem By & Havn og Københavns Kommune 1 Byudviklingsaftale om Nordhavn mellem By & Havn og Københavns Kommune Indhold: 1. Detailhandel 2. Energi 3. Arkitektonisk kvalitet 4. Boligudbud 5. Kommunale institutioner 6. Miljømæsig bæredygtighed

Læs mere

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE LAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE BYARKITEKTONISK ANALYSE OG FORTÆTNINGSMULIGHEDER COWI lan, Udvikling & Design 2 Roskilde Kommunens lanstrategi 2008 Roskilde midtby rummer flere steder og

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl.

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Fonden for Billige Boliger i København Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Januar 2006 INDHOLD Forord 1. Resume 2. Baggrund træk af det københavnske boligmarked

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

PPB-evaluering af standard og kvalitet. i 11 almene boligbebyggelser opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House PPU.

PPB-evaluering af standard og kvalitet. i 11 almene boligbebyggelser opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House PPU. PPU Engelholm Allé, Høje-Taastrup Skelbækparken, Ølstykke Grønlykkeparken, Greve Casa Nova Marieparken, Hørsholm Thrigesvej, Herning Rugårdsvej, Odense Habitat Thygesmindevej, Fredericia Højgårdsvej, Haderslev

Læs mere

BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG

BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG INDLEDNING For at afklare, hvordan dagligdagen skal være for beboere og ansatte på fremtidens Kærvang,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, 30. Juni 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere