Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Studieområde Line Høyer 3.bc Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Kulturmødet (so1) Titel 2 Roller i spil Titel 3 Øl en dansk kulturdrik Titel 4 Studietur til London (2009) Titel 5 Climate minds Titel 6 Viden og tro Titel 7 Studietur til Firenze (2010) Titel 8 Energiforløb Side 1 af 20

2 Titel 1 Kulturmødet (SO1) Et overordnet tematisk forløb for alle skolens elever. 1.g (kører et forløb tilpasset SO1) samt 2.og 3.g (fælles projekt) Den overordnede titel er CITIZENSHIP medborgerskab et forløb, der bl.a. har det mål at bringe fokus på forskellige kulturer og deres samspil. Udgangspunkt i den enkelte elev og dennes biologiske ophav, med særligt fokus på slægtskab og anetavler. Foredragsholdere: Charlotte S. H. Jensen; Hvorfor slægtsforsker man? Naser Khader; I Danmark er jeg ikke født, men her har jeg hjemme Fokus på det individuelle menneske og rødderne 1 uge Individuelle læringsstile (hver elev laver en opgave, som giver en indikation af deres individuelle læringsstrategi ud fra denne inddeles eleverne i grupper) Formidling og kommunikation (visuel i form af anetavle på planche) Notatteknik Klasseundervisning Projektarbejdsform skriftligt arbejde Gruppe- og individuel arbejdsform Foredrag Side 2 af 20

3 Titel 2 Roller i spil - Kollektive og individuelle arbejdsformer Arbejdsformer: Roller i gruppearbejde At fungere som et filmhold (eleverne indspiller en film) Projektstyring Kommunikationsanalyse: De 25 spørgsmål og Laswell Anderledes kampagnetyper Kampagner forklædt som sagprosa 1 uge Kollektive arbejdsformer Roller i gruppearbejde Gruppedynamik Rolletest (PAEI) Kommunikationsanalyse De 25 spørgsmål Præsentationsformer og teknikker Filmoptagelse Klippeteknik Digital videoredigering Planlægningsværktøjer Gantt skema Klasseundervisning Rollespil Gruppearbejde (indspilning af film) Side 3 af 20

4 Titel 3 Øl en dansk kulturdrik Ølbrygningens historie og øllets betydning for folket Ølkultur i Danmark og England Brygning i laboratorium Besøg på bryggeri Litteratur: Lærebog: Kompendium - SO2 Naturvidenskabelig metode PRIMUS 1 og SO2 Naturvidenskabelig metode PRIMUS 2. Uddrag fra PRIMUS 1 (s ) Uddrag fra PRIMUS 2 (s ) Lærebog: Kompendium - SO2 Fysik Naturvidenskabelig Metode Newton, hans love og biografier samt SO2 Naturvidenskabelig metode PRIMUS 1 og SO2 Naturvidenskabelig metode PRIMUS 2. Lærebog: Kompendium SO2 Teknologidag Planlægningsværktøjer Lærebog: Kompendium SO2 Teknologidag Virksomhedsbesøg og oplæg til gruppearbejde. 1 uge Naturvidenskabelig metode (herunder induktiv, deduktiv, falsifikation, kvalitativ, kvantitativ, laboratoriearbejde, hypoteser og rapportskrivning) Metoder inden for de forskellige videnskaber (teori) Planlægningsværktøjer Informationssøgning Evaluering Produkt: Rapport: Ethanol bestemmelse af alkoholprocent Præsentation om etiketter Præsentation om ølkultur Ølmærkat Mindmap over ugens forløb Grupper på tværs af klasserne dvs. med andre end dem, eleverne arbejder sammen med til hverdag. Mindmap over ugens indhold Iscenesat interview m. feedback (regler udleveret) Refleksioner over ugens forløb Side 4 af 20

5 Titel 4 Besøg på Greenwich observatoriet (3.bc, 3.de) Belysning af teknologihistoriske og fysiske forhold Tidszoner Astronomisk videnskab 2 timer Særfaglige fokuspunkter: - Anvendelse af viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold inden for sprogområdet engelsk - Forståelse af autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog, samt tale og skriftsprog Fokuspunkter i f.t. SO2: Præsentationsformer Samspil mellem fagene: engelsk, fysik og teknologihistorie Museumsbesøg med tilhørende elevforedrag Side 5 af 20

6 Titel 4 Besøg i the Docklands The Docklands før og nu 2 timer Særfaglige fokuspunkter: Historisk belysning af sociale, kulturelle og arkitektoniske forhold i London Fokuspunkter ift. SO2: - Præsentationsformer (elevforedrag) Besøg i området med tilhørende elevforedrag Side 6 af 20

7 Titel 4 Byvandringer i det centrale London (3.a, 3.bc, 3.de) Historisk belysning af sociale, kulturelle og arkitektoniske forhold i London: London som finanscenter Brick Lane og immigranternes London I Jack the Rippers fodspor 6 timer Særfaglige fokuspunkter: - Anvendelse af viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold inden for sprogområdet engelsk - Forståelse af autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog, samt tale og skriftsprog Fokuspunkter i f.t. SO2: Præsentationsformer Samspil mellem fagene: engelsk, samfundsfag, og teknologihistorie Elevforedrag Side 7 af 20

8 Titel 4 Besøg på Science Museum (3.bc, 3.de) Udstillinger om: Telekommunikation Tidsmåling Flyvning Computeren Internettet 6 timer Særfaglige fokuspunkter: - Telekommunikation historie og teknik - Computerens historie - Internettets historie - Internettets betydning for moderne kommunikation - Tidsmåling - Fotografiets historie Fokuspunkter ift. SO2: - Præsentationsformer (elevforedrag) - Samspil imellem fag (udstillingerne eksemplificerede hvordan forskellige fag i samspil har muliggjort teknologiske fremskridt) Museumsbesøg med tilhørende elevforedrag Side 8 af 20

9 Titel 4 Byvandringer i det centrale London (3.a, 3.bc, 3.de) Historisk belysning af politiske, kulturelle og arkitektoniske forhold i London Det engelske politiske system, Regering og parlament i England Christopher Wrens London 3 timer Særfaglige fokuspunkter: - Anvendelse af viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold inden for sprogområdet engelsk - Forståelse af autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog, samt tale og skriftsprog Fokuspunkter i f.t. SO2: Præsentationsformer Samspil mellem fagene: engelsk, samfundsfag Elevforedrag Side 9 af 20

10 Titel 4 Besøg på Imperial War Museum (3.bc) London under 2. verdenskrig Engelske vestindiske kolonier under 2. verdenskrig Holocaust 3 timer Særfaglige fokuspunkter: - Anvendelse af viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold inden for sprogområdet engelsk - Forståelse af autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog, samt tale og skriftsprog Fokuspunkter ift. SO2: - Præsentationsformer (elevforedrag) - Samspil imellem fagene engelsk, teknologi- og idehistorie Besøg på museet med tilhørende elevforedrag Side 10 af 20

11 Titel 4 Besøg på Alexander Fleming Museum (3.de) Guided fremvisning og foredrag om Alexander Flemings opdagelse af penicillin. Filmforevisning. 3 timer Særfaglige fokuspunkter: - Anvendelse af viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold inden for sprogområdet engelsk - Forståelse af autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog, samt tale og skriftsprog Fokuspunkter ift. SO2: - Præsentationsformer (elevforedrag) - Samspil imellem fagene engelsk, og kemi Besøg på museet med tilhørende elevforedrag Side 11 af 20

12 Titel 5 Climate Minds (Introduktion til forløbet) Forløbet præsenteres i elektronisk form (powerpoint) eget materiale Overordnet præsentation af forløbets målsætning, kernestof samt arbejdsformer eksemplificeres for eleverne. 1 time Forløbets målsætning, anvendt kernestof samt arbejdsformer eksemplificeres for eleverne, således den overordnede præmis tydeliggøres. Tidligere anvendt litteratur danner grundlag for følgende punkter: - Blooms taksonomiske model - Notatteknik - Portfolie - Evaluerings værktøjer Læreroplæg Præsentation Side 12 af 20

13 Titel 5 Den ubekvemme sandhed Film: En ubekvem sandhed (An Inconvinient Truth), 2006, af instruktør Davis Guggenheim med Al Gore i hovedrollen. Filmen er baseret på baggrund af et foredrag om den globale opvarmning. Biografpremiere d. 24. Maj 2006 Litteratur: Helle-Marie Krommane; Som de dog ka sige det!, Systime 2001 Barbara Illum; Argumenter i skriftlig kommunikation, Dansklærerforeningen, 2004 Aristoteles; Retorik Museum Tusculanums Forlag, timer Forstå, vurdere og formidle samt forholde sig kritisk, anvende og perspektivere ny viden i forhold til en given kontekst. Ydermere skal eleverne være i stand til at diskutere væsentlige synspunkter, argumentere for en holdning samt gennemføre en afsluttende evaluering. Vi ser filmen i plenum gruppearbejde Side 13 af 20

14 Titel 5 Museumsbesøg Nature strikes back Besøg på Statens Museum for Kunst: udstilling: Nature Strikes Back Efterbehandling: Mundtlig præsentation af et udvalgt værk i små grupper 6 timer Formålet med forløbet er at eleverne skal analysere, vurdere og diskutere udvalgte værker og være i stand til at perspektivere i bred tematisk kontekst. SO2-kernestof: - Arbejdsformer, Respons - Indlæringsmetoder, Taksonomiske niveauer - Formidlingsteori, præsentationsformer Ekskursion, gruppearbejde, mundtlig fremlæggelse. Side 14 af 20

15 Titel 5 Faglaboratorium (naturvidenskab) Valg af relevant eksperiment til at undersøge hypoteser og modeller inden for klimaområdet. Arbejdsformen er kollektiv (projektorienteret gruppearbejde) med progression i forhold til almindelig naturvidenskabelig rapportskrivning, fordi eleven selv udvælger og fortolker forsøg. Oplægget er at eleven finder forsøgsideer på hjemmesiderne climateminds.dk eller nfa.dk. Kildevurdering og validering af model i forhold til virkeligheden foretages. Denne kritiske tilgang til modellen skal formidles videre ved fremlæggelsen. Forsøget og resultaterne skal præsenteres enten som poster (planche) eller Power Point med vægt på det skriftlige og visuelle elementer. Eleverne fører logbog og evaluerer forløbet. 7 timer At styrke elevens evne til at opstille modelforsøg. Fortolkning af eksperimentelle data. Progression i præsentation. Væsentligste arbejdsformer Projektarbejdsform /anvendelse af fagprogrammer /skriftligt arbejde /eksperimentelt arbejde / litteraturstudier Side 15 af 20

16 Titel 5 Faglaboratorium (Kom/IT) Primær litteratur: Kort og godt om at argumentere for en holdning Eget materiale Tillært viden fra faget Kommunikation/IT 7 timer Hensigten er, at eleven skal kunne: Drage nytte af tillært viden fra faget Kommunikation/IT, herunder også deres kompetencer inden for netop dette felt. anvende viden omkring kommunikationsmodeller, målgruppeanalyser samt visuel og skriftlig kommunikation. Anvende nøje udvalgte planlægningsværktøjer samt strukturere efter en given målsætning og tidsfrist. Beherske forskellige arbejdsformer hensigtsmæssigt og i forhold til individuelle kompetencer med hensyntagen til gruppen og det gode samarbejde Væsentligste arbejdsformer Gruppe- og pararbejde eventuelt individuelt arbejde problemorienteret projektarbejde. Side 16 af 20

17 Titel 5 Spørgsmål til klimakonference Climate Minds Eleverne gøres bekendt med ramme for formulering af deres klimaspørgsmål, jf. og kursus for lærere (afholdes november 2009) 6 timer Målsætningen for forløbet er at eleverne skal bruge deres tilegnede naturvidenskabelige viden til at opstille hypoteser, der omsættes til præcise spørgsmål til et ekspertpanel. SO2-kernestof: - Videnskabelige metoder, vurdering af argumentation - Videnskabelige metoder, hypoteser - Formidlingsteori, præsentationsformer og teknikker (planche) Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde, mundtlig præsentation Side 17 af 20

18 Titel 6 Viden og tro Litteratur Kap 1: Erkendelse Gyldendals studiebog s , Gyldendal 2008 Tiden, manden og bogen, Illustreret videnskab nr. 1/2009 Wilberfore og Huxley, Videnskab og religion, AM. Jensen et al. Systime 2006 Intelligent design, Illustreret videnskab nr. 18/2007 Hjemmesider: Hvad er ingelligent design, Film: Inherit the Wind, Stanley Kramer 1960 Dommens dag for intelligent design, G.Johnstone et al Produkter til SO2 arbejdsportfolio Spørgsmål til de forskellige taksonomiske niveauer Talepapir til gruppefremlæggelser Papir fra analyse af primærtekster Debatindlæg Refleksion og evaluering 1 uge SO2.mål og kernestof Læringsprocesser (Kolb, Bloom, den taksonomiske tredeling) Naturvidenskabelig metode i historisk perspektiv Grupper foredrag museumsbesøg oplæg fremlæggelser Side 18 af 20

19 Titel 7 Studietur Firenze Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 19 af 20

20 Titel 8 Energi Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 20 af 20

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 010 juni 013 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3

Alle SR-fag: Oplev SR 1:1 fælles oplæg til elever 3 1 Indhold: Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3 Alle SR-fag: "World Watch": Undervisningsplan for Matematik/informationsteknologi 12 Oplæg til elever for Teknologi/Design 16 Oplæg for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Studieordning EUX - Elektriker

Studieordning EUX - Elektriker Studieordning EUX - Elektriker Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Design C - Hf Undervisningsvejledning Oktober 2007

Design C - Hf Undervisningsvejledning Oktober 2007 Design C - Hf Undervisningsvejledning Oktober 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Kompetenceplaner med udgangspunkt i introduktionskursus 1 af 121 Indholdsfortegnelse Inspirationskatalog i forbindelse med hf-konferencen den 11. november 2009 på

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2009/2010 Institution Silkeborg Hnadelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Finansiering, niveau C.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted Htx Teknologi B Maskiningeniør

Læs mere

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere