Tre Aarhus situationer Eksempler på omdannelse & fortætning i by og forstad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre Aarhus situationer 2050. Eksempler på omdannelse & fortætning i by og forstad"

Transkript

1 Tre Aarhus situationer 2050 Eksempler på omdannelse & fortætning i by og forstad

2 Planstrategi 2015: Mulige Temaer Livsstil og fællesskab Urbanisering og boligudbygning Mobilitet og energiforsyning Erhverv og arbejdsmarked Second City a/s strategisk byudvikling

3 Hasle Torv 2050 Eksempel på urbane knudepunkter i Ringbyen

4 Hasle Torv er i 2050 en lille byplads omkranset af boliger, hoteller, virksomheder og kultur. Torvet er det daglige mødested for stedets brugere og beboere. Hasle Torv er samlingspunkt i en ny, urban bebyggelse med et stort antal nye bygninger. Letbanestop, bibliotek, universitetskantine, butikker, fitnesscenter og forskellige boligformer bidrager til et levende miljø. Bykvarteret samler mennesker på tværs af alder og socialt tilhørsforhold. Livsstilen er urban, international og mobil.

5 Superkilen ved Nørrebro Station, København. Team: Superflex, Topotek 1 og BIG. Indviet i juni Second City a/s strategisk byudvikling

6 Hasle Torv er et eksempel på de urbane knudepunkter, vi i 2050 kan forvente at se i Ringbyen. Historien kunne med andre ord også have udspillet sig på fx Viby Torv eller Stjernepladsen. Når vi i starten af 20erne forventeligt har gennemført omdannelse af Amtssygehuset, Rutebilstationen, Godsbanearealet og Sydhavnen, er byen ved at være gennem de fleste større omdannelser indenfor Ringgaden. Man kan nu for alvor rette fokus mod byområderne mellem Ringgaden og Ringvejen. Det er det, vi her kalder for Ringbyen. Kulturlivet og ejendomsmarkedet har sandsynligvis allerede gødet jorden for omdannelse, identiteten er ved at ændre sig fra identitetsløs forstad til kreativ byzone. Det er også i Ringbyen, at Mobilitetsfondens målrettede investeringer for alvor kommer til sin ret. Herfra kan man nå centrum, lufthavn og banegård på meget kort tid.

7 Nye urbane knudepunkter i Ringbyen pendler mellem Aarhus og internationale byer stjernepladsen 85% bruger til hverdag kun kollektiv transport, samt cykel/ løb. Der er 65% færre biler. Heraf er mange elbiler, delebiler og selvkørende biler. E45 Aarhus - London 1 time Aarhus - Singapore 7 timer Aarhus - Nuuk 3 timer hasle torv 26 Mange veje er frigivet og anvendt til park, cykelstier og bebyggelse. parkeringsarealet er reduceret med 50% pendler mellem Aarhus og nabobyer Aarhus - Thisted 1 time Aarhus - Hamborg 2 timer Aarhus - Kbh 2 timer E45 15 O2 O1 15 Vej Jernbane Letbane viby torv SIGNATURFORKLARING Kattegatforbindelsen Letbanens 1. etape Letbaneudbygning A Lisbjerg - Hinnerup Letbaneudbygning B Aarhus Ø - Brabrand Letbaneudbygning C Banegårdspladsen - Hasselager Letbanens øvrige udbygningsetaper Second City a/s strategisk byudvikling elsen

8 Sammenlignes Hasle Torv med fx Sankt Pauls Kirkeplads, der i 2015 opfattes som et levende byrum, så mangler stedet simpelthen mennesker. Omkring Sankt Pauls Kirkeplads bor 4000 mennesker, mens der omkring Hasle Torv blot bor 300. Herudover har Sankt Pauls kirkeplads dagligvarebutik, slagter, bager, frisør, kiosk, isbutikker, cafeer og tøjbutikker, værtshuse mm. Og så er byrummet meget mindre. Vi skal naturligvis ikke flytte Sankt Pauls Kirkeplads til Hasle, men vi kan lære noget om skala og om funktioner ved at studere andre byrum.

9 Hasle Torv 2015: værd at rette op på Klaus Bendixen, Hasle Fællesråd Vi ønsker os et torv, der kan være samlingspunkt for forskellige aktiviteter og butikker. Et rigtigt torv. Second City a/s strategisk byudvikling

10 Et andet meget karakteristisk - og uheldigt - karaktertræk ved Hasle Torv er, at op mod halvdelen af arealet indenfor en radius 200 meter rent faktisk er asfalt. Der skal naturligvis være rum til parkering og biler, men halvdelen af et areal er ganske meget, hvis vi har forventning om, at det skal være et behageligt og livligt samlingspunkt.

11 Hasle Torv 2015 : værd at rette op på Der bor ca. 300 mennesker i området i Til sammenligning bor der 4000 mennesker i et tilsvarende område omkring Sankt Pauls Kirkeplads campen industribebyggelse fra 1935 ombygget til fitness og butik 2012 RYHAVEVEJ 200 m radius boligblok fra 2004 høje hasle-hjørnet gul teglstenskarré letbanestop parcelhuse VIBORGVEJ arealet på og omkring Hasle Torv anvendes i 2015 til: park og byrum: 5 % private haver: 30 % bygning: 40 % vej+parkering: 45 % Second City a/s strategisk byudvikling

12 Det gode ved området omkring Hasle Torv er bl.a., at de omkringliggende byområder er ganske mangfoldige. Indenfor 1000 meters radius er der både ældre parcelhuse, funkisrækkehuse og store boligblokke i de almene boligområder Bispehaven og Frydenlund. Her bor mange forskellige mennesker, men de mangler et sted at mødes og et godt sted at samle bydelsfunktioner og detailhandel. Hasle Torv kan blive sådan et sted. Ligeledes er kigget af Viborgvej mod havnen og rådhuset meget karakteristisk. Udsigten er sammen med Hasle Kirke og Vandtårnet, der knejser på bakken, med til at give stedet karakter.

13 Hasle Torv 2015 : værd at bygge videre på vandtårnet hasle kirke kig fra viborgvej mod havet teglstenskarré - eksempel på dansk boligbyggeri Second City a/s strategisk byudvikling

14 De urbane knudepunkter i Ringbyen omdannes med simple principper. Vi tager ved lære af steder, vi ved fungerer. Byrum der har en god størrelse og indretning og bykvarterer, der rummer en blandet sammensætning og funktionalitet som fx Hafencity i Hamborg. Tilgangen kan vises gennem fem principper. Det første handler om byrummets størrelse og skala, det betyder meget for, hvordan mennesker har det. Det næste handler om at blande forskellige funktioner. Kun på den måde kan vi sikre, at stedet bruges af forskellige mennesker på forskellige tidspunkter af døgnet. Det tredje princip er meget vigtigt og overses tit. Tæthed. Vi kan nemlig sagtens bygge mange m2 uden at det går ud over den menneskelige skala, hvis bare vi gør det rigtigt, men det kræver stor opmærksomhed at skulle skabe synergi mellem forskellige funktioner, samtidig med at man tager hensyn til sol, vind og skala.

15 Principper for et urbant knudepunkt 1: Skab et rigtigt byrum! Gør mindre og mere præcist 2: Tilføj blandede funktioner! Erhverv, kultur, leje- og ejerbolig 3: Placer dine m2 rigtigt! Forstå byliv, vind, sol og skala 1500 beboere 700 arbejdspladser 300 studiepladser Second City a/s strategisk byudvikling

16 Det fjerde princip handler om at forstå, hvordan folk bevæger sig i byrummet og placere og udforme opholdsarealer og mødesteder på strategiske steder. Da kollektiv mobilitet er en af de ting, der anvendes af mange forskellige mennesker giver mobilitet grobund for at skabe møde mellem mennesker. Det femte og sidste princip handler om at tage historien med sig, og bevare de gode elementer frem for at starte fra scratch - også når det er besværligt. Det giver oplevelse af historie og autenticitet, og mindst ligeså vigtigt skaber det lidt forstyrrelse og variation i bebyggelsen.

17 Principper for et urbant knudepunkt 4: Brug mobilitet, bevægelse og funktioner til at skabe byliv 5: Bevar det der virker! Iscenesæt historien Second City a/s strategisk byudvikling

18 Hasle Torv 2050 er markant forandret og omkranset af en sluttet bebyggelse. Torvet er ca. 100x100 meter, det som i arkitekturhistorien er blevet betragtet som en god størrelse, fordi det er grænsen for menneskers visuelle kontakt med hinanden. Torvet omgives af en bebyggelse af samme tæthed, som den vi kender fra fx Trøjborg eller det nye Hafencity i Hamborg med bygninger i 4-6 etager, men også med enkelte højhuse der vil give området endnu større tæthed. Højhusene på bakken vil markere stedet og vil med udsigt over hele Aarhus være meget attraktive. Torvets og bygningernes form og størrelse er klassisk, mens materialerne og facaderne er anderledes.

19 Byrum og bebyggelse Reference Skalamæssigt kan det nye torv sammenlignes med fx Munsterplatz i Zurich. ny bebyggelse varierende højder gæstehuse Torvets størrelse: ca. 60 x 80 m Bygningshøjde: m / 5-6 etager Højhuse: ca. 90 m / 25 etager viborgvejtraceet indsnævret. letbane og færre biler gårdhaver - nære fællesarealer og offentligt tilgængelige lommeparken campen (eksisterende) med ny bebyggelse ovenpå veldefineret torv smalle og varierede facader mod torvet levende stueetager letbane RYHAVEVEJ Second City a/s strategisk byudvikling

20 Hasle Torv bebyggelsen er udviklet i samarbejde med mange forskellige investorer og organisationer. De har haft et godt spillerum, hvilket har bidraget med et mangfoldigt og varieret facadeudtryk. Den stramme gadestruktur er med til at holde sammen på de forskellige facadeudtryk og sikre en fælles karakter. Udviklerne har haft et fælles mål: At bruge stedets mobilitet til at skabe et stærkt internationalt miljø omkring Hasle. Derfor er der bygget fleksible boliger til gæsteprofessorer og fly-in eksperter, international skole, og der er plads til pop-up projektvirksomheder, der arbejder i internationale teams. På samme måde er der skabt plads til studerende og faglærte, der arbejder internationalt med deres speciale i forskellige typer produktion og håndværk.

21 Livsstil og samarbejde: International og mobil Berit Eika, prorektor, Aarhus Universitet Andrés Traver Jeg kommer fra Milano og Hannover men er indlånt i en 2årig periode på ekspertkontrakt. Jeg bor på HasleTorv i en af de store guesthouses. Møbleret. Liv og butikker på torvet. 15 minutter til job. 2 timer hjem til Hannover. Udsigt. God kantinemad. Perfekt! Vi har af indlysende årsager placeret vores nye Center for Mobilitet på Hasle Torv. Det er både vores studerende, vores ansatte og vores gæsteprofessorer glade for. Palle Jørgensen, Boligforeningen Ringgården Vi var ikke så meget i tvivl. Vi vil gerne bygge ungdomsboliger, og det nye Hasle Torv har den identitet og beliggenhed, som de unge efterspørger. Rune Kilden, byudvikler Da jeg så Superkilen, og hvad den gjorde for ydre Nørrebro, turde jeg godt sætte mine penge i både Hasle Guesthouses og i kantinen, CommonGround. Kantinen driver jeg sammen med universitetet. Citaterne er opdigtede af Second City, men de citerede er indforståede med, at de indgår.

22 Det siger sig selv, at enhver beregning på en skitse som denne kan anses som et postulat. Alligevel giver det stof til eftertanke, at der rent faktisk er plads til en sådan bebyggelse på et sted i byen, som i fremtiden vil være ganske attraktiv. Og selv om bebyggelsen er betydeligt tættere end det, vi finder på Hasle Torv i 2015 er den ikke tættere end vi kan finde tilsvarende tætte områder i dag på fx Trøjborg. Casen er som de andre cases en karikatur. Men det er et faktum, at det at skabe oplevelse af by og etablere grundlag for detailhandel mv. kræver fortætning. Det gælder både hvad angår bygningsmasse, hvad angår variationen i funktioner og hvad angår at skabe velafgrænsede og behagelige byrum.

23 Tal og fakta Hasle torv tilbyder i nye m2%, 23 butikker og kulturfunktioner samlet omkring et intenst byrum med høj funktionalitet, virtualitet og pausesteder. Hver dag bruger 5000 mennesker stedet. Nogle bor der, andre arbejder der, og mange besøger stedets offentlige kantina, den udendørs sommerbiograf, de gode fitnesscentre og den virtuelle hub er altid online med 10 internationale hot-spots 2050: : m m2 Alment (ungdom) 25 % Alment (familie) 15 % m m2 Ejerboliger 30 % Andre former, bl.a. lejeboliger, guesthouses 30 % 2015: : Arbejds- og studiepladser Beboere Etageareal ialt Boligernes ejerformer Second City a/s strategisk byudvikling

24

25 Beder-Malling Bio-Local Eksempel på omdannelse i et selvstændigt bysamfund

26 Beder-Malling Bio-Local er en succeshistorie om en fremsynet lokalbefolkning, der dømmer deres udtjente butikscenter ude til fordel for et grønt og lokalt bymidtekoncept. Hjertet i Bio-Local er Torvehallen, der samler 11 små butikker, en børnehave, to værksteder, et lille kontormiljø og et bibliotek orienteret omkring en frodig torvehal. Torvehallen fungerer som et multifunktionelt bycentrum. Bio-Local konkurrerer på kvalitet og lokal produktion. På den anden side af Torvehallen finder vi en ny boligbebyggelse, udviklet efter samme grønne og lokale principper som torvehallen. Det er en etagebebyggelse af byhuse og rækkehuse med en åben og livlig stueetage rettet mod forhaverne og det fælles gaderum. Beboerne bidrager på tværs af generationer til produktion og salg af lokale produkter.

27 Så doggy, der kom toget med Line-pigen. Mon hun har husket sin skoletaske denne gang? Vi skal nå forbi drivhuset efter persille... og Torvehallen efter grej til cyklen. Og så hjem til bålmad! Second City a/s strategisk byudvikling

28 Beder-Malling Bio-Local er et eksempel på fremtiden for de mindre bysamfund omkring Aarhus. Casen kunne med andre ord også have udspillet sig i fx Løgten eller Harlev. De mindre bysamfund rummer allerede i 2015 en række åbenlyse kvaliteter, herunder relationen til det åbne land, naturen og attraktive parcelhusområder. Den forbedrede kollektive mobilitet, som vi forventer at se i 2050, vil gøre de små bysamfund endnu mere attraktive. Men der er brug for nye boligtyper, der kan supplere parcelhuset. Vi må forvente, at generationsskifte, nye familieformer, livsstilstendenser og høje ejendomspriser vil øge efterspørgslen på mindre boliger, på lejeboliger samt boliger, der kan kombineres med håndværk og selvstændigt erhverv. Der er ligeledes brug for at bymidterne og butikslivet får en ny dagsorden, hvis de ikke skal miste liv og kvalitet. Det giver derfor mening at omdanne og fortætte udtjente områder.

29 Funktion og identitet i de små bymidter 2050 løgten 15 Der bor 55% flere mennesker i de små bymidter som fx Beder i 2050 end i 2015 E45 15 Antallet af tomme butikslokaler i de små butikscentre er reduceret med15% harlev O2 O1 65% af de oprindelige butikker er bevaret, men omdannet til nyt handelskoncept. De små bysamfund ligger km fra Aarhus C. I 2050 er den gennemsnitlige transporttid følgende: Bil Kollektiv trafik (El) Cykel min 15 min 40 min Kattegatforbindelsen beder malling 35% indgår i nyopførte multifunktionelle miljøer. sselager Second City a/s strategisk byudvikling

30 Beder er ligesom Malling et typisk mindre bysamfund. Beder og Malling minder på mange måder om hinanden, selvom der også er forskelle. Beder er lidt tættere på skoven og har en lidt mere varieret bebyggelse. Til gengæld har Beder store udfordringer omkring Beder Landevej og Bedercenteret. Bedercenteret ligger desuden 400 meter fra stationen, og strækningen mellem station og center er slidt og fyldt med tomme og ubenyttede arealer.

31 Beder 2015: en død handelsgade muligt byområde til gradvis omdannelse og fortætning Gartnerskolen spiller en vigtig rolle for byens identitet og som arbejdsplads, men der kan skabes mere sammenhæng med byen bl.a. ved udvikling af fællesskaber og areal. gartnerskolen BEDER LANDEVEJ beder center spredte restarealer langs beder landevej 200 m radius Der bor p.t. kun ca 65 mennesker i det markerede byområde i Beder centrum. STATIONSVEJ krohaven beder station Der er 12 butikker og 8 erhvervslokaler. Flere er tomme og slidte Second City a/s strategisk byudvikling

32 Byen bygger videre på dens nære grønne kvaliteter. Nærheden til Vilhelmsborg og Fløjstrup Strand tiltrækker mennesker, der har lyst til fritidsliv. De mange parcelhushaver, nærhed til landbruget og Gartnerskolen har det grønne og dyrkningen til fælles. Gartnerskolen bidrager ligeledes med arbejdspladser til byen. Det er en nærliggende tanke, at Gartnerskolen (som formelt er under Jordbrugets UddannelsesCenter) sammen med AgroFood i Skejby og Beders lokalbefolkning udvikler Bio-Local konceptet. Beder skiller sig desuden positivt ud ved at have en tradition for bofællesskaber og alternative boformer, herunder bofællesskabet Sol og Vind, der er startet i 1981, og i dag er særdeles attraktivt og efterspurgt.

33 Beder-Malling 2015: værd at bygge videre på gartnerskolen frodige parcelhushaver vilhelmsborg og fløjstrup skov malling foderstof og landbrugsproduktion fløjstrup strand Second City a/s strategisk byudvikling

34 Et godt og stærkt koncept bærer dog ikke byomdannelsen i sig selv. Der skal mod, investering og areal til at skabe reel omdannelse. Tre principper bærer omdannelsen. For det første: Bymidten ommøbleres, butikslivet skal hen til stationen, så der opstår synergi mellem mobilitet og hverdagsfunktioner. Den direkte kobling til stationen samler en mængde lokal færdsel, og medvirker samtidig til at gøre det attraktivt at handle i Bio-Local, selvom man bor i Aarhus eller Horsens (i 2050 er letbanen naturligvis koblet på jernbanen ved Hovedgård). For det andet: Ved stationen samles en række forskellige funktioner, som folk anvender i deres hverdag: børnehave, indkøb, kultur, erhverv og studiepladser mv. For det tredje: Byen tilføjes boliger på de tommer arealer. Det giver et stort løft til byens fysiske og visuelle udtryk, det giver flere mennesker og mere aktivitet, og det imødekommer en boligefterspørgsel hos bl.a. børnefamilier.

35 PARK Principper for en ny multifunktionel bymidte 1: Ommøbler! Butikscenter flyttes til station. 2: Koncentrer alle funktioner: børnehave, indkøb, studierum! 3: Tilføj nye boliger! BØRNE- HAVE BIBLIOTEK STUDIE- RUM INDKØB Second City a/s strategisk byudvikling

36 Gaderummet er indtaget til hverdagsaktiviteter, og livsstilen er præget af forpligtende hverdagsfællesskaber. Der er ikke noget fælleslokale. Beboerne bruger Torvehallen. Multifunktionaliteten, det at alle funktioner samles et sted, er afgørende for opretholdelse af bymidteaktivitet i et lille samfund. Tanken med Bio-Local konceptet er - at man som beboer i området ikke blot bor der - men også bidrager aktivt til fællesskabet og eventuelt arbejder med konceptet gennem dyrkning, salg, markedsføring eller forskning og udvikling. Den aktivitet skulle gerne smitte af på måden bebyggelsen anvendes.

37 Byrum og bebyggelse beboelse. erhverv og fællesskab blandes varierede boligstørrelser og forskellige bebygggelser gårdhave med dyrkning til salg og eget brug en aktiv fritid og plads til grej og udstyr kræver lager og værksteder gaderum er byrum Second City a/s strategisk byudvikling

38 Det mangfoldige liv er dermed skabt af reelt engagement. Ikke blot fra de mennesker, der bor der, men også af de investorer og organisationer, der sammen med beboerne har udviklet stedet. Det betyder, at ikke blot er antallet af beboere i området mangedoblet, men der bor også mange forskellige mennesker. Det bør sikres, at der udvikles både private ejerboliger, almene lejeboliger samt fx ungelivsboliger i sådan en bebyggelse. Det skaber et helt andet grundlag for både byliv, detailhandel og mobilitet.

39 Livsstil og samarbejde. Lokalt og forpligtende Kim og Ida Marie, beboere Vi boede først i Aarhus, så flyttede vi til Fløjstrup, da vi fik lille Morris, og nu bor vi i Beder Bio-Local! Det er jo helt ærligt ikke så nemt det med bolig. I Aarhus manglede vi luft og noget grønt at se på. I Fløjstrup kunne vi ikke komme nogen steder uden bil, og der må jo også gerne være lidt gang i gaden. Det er der her! Claus Christensen, direktør, Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Når jeg ser, hvordan Beder bymidte er kommet til at hænge sammen i dag, er jeg glad for, at vi gik ind i projektet. Bio-Local er meningsfuldt både for Gartnerskolen som forsknings- og uddannelsescenter og for lokalsamfundet. Lars Bundgaard, Jysk Børneforsorg Udsatte skal bo i et trygt nærmiljø. Vi råder over 15 ungeboliger lige ved stationen i Beder, og der er lidt arbejde til dem i Torvehallen. Det er godt at se, hvordan beboerne i Bio-Local har taget en flok unge til sig. En byrådspolitiker Lad os huske på, hvordan de små bymidter så ud tilbage i 2015, det var ærligt talt lidt tomt og slidt. Virkeligheden er en anden nu. Jeg er glad for kommunens investeringer i Torvehallens bibliotek og børnehave. Citaterne er opdigtede af Second City, men de citerede er indforståede med, at de indgår.

40 De, der bor i Beder-Malling Bio-Local, holder sandsynligvis meget af naturen og af det lokale, ellers ville de måske bosætte sig midt i Aarhus. Men de holder sandsynligvis også meget af, at kunne pendle til storbyen på ganske få minutter, ellers kunne de finde langt billigere boliger andre steder i landet, hvor de også var tæt på naturen. Det er denne dobbelthed, vi skal huske i de små bysamfund omkring Aarhus. Beder 2050 er præget af åbne døre og aftaler på kryds og tværs. Formelle og uformelle netværk har skabt traditioner for at hjælpe hinanden i hverdagen. Det har skabt alternativer til det liv, der blev levet i 2015 med opdelingen mellem lokalitet og arbejdsplads, men det har også skabt nye forretningsmodeller, der har gjort byen reelt liveable og bæredygtig også økonomisk.

41 Det grønne, det lokale og fællesskabet. Midt i naturen, men meget tæt på byen Second City a/s strategisk byudvikling

42 Der er vældigt mange ubekendte, hvis vi skal prøve at forholde os til bebyggelsens størrelse og indhold. Vi kan jo starte med at nævne, at ingen ved, om de, der ejer grunde i området i dag, har lyst til at sælge, eller om det kan gå op med Gartnerskolen at omdanne nogle af deres arealer til boliger og fælles dyrkningsarealer. Hvor tæt der skal bygges, og om der er grundlag for en multifunktionel torvehal, står også hen i det uvisse. Men her et par kalkulationer, der er akkurat ligeså skitseagtige som tegningerne.

43 Tal og fakta Der bor ca. 350 mennesker i de nye Bio-Local byhuse og rækkehuse. Torvehallen indeholder 1000 m2 m2 butiksareal mens øvrige 1000 m2 er fordelt på bibliotek, park/atrium, børnehave, studierum. Torvehallen og dyrkningsarealerne udgør 87 arbejdspladser og stedet har dagligt 3000 handlende og besøgende 2050: : m m m m2 Alment (ungdom) 10 % Ungelivsboliger 10% Alment (familie) 30 % Ejerboliger 50 % 2015: : Arbejds- og lærepladser Beboere Etageareal i alt Boligernes ejerformer Second City a/s strategisk byudvikling

44 Skejby Bybakke Eksempel på en landskabelig bygningsstruktur i forstaden

45 Skejby Bybakke 2050 er en 1,4 km lang, meter høj og 60 meter bred højderyg, der via busgadetraceet skyder sig fra Haveforeningen Grænsen i syd til Mollerup Skov i Nord. Nogle steder er det en blød bakke med skov og aktivitetsmuligheder, mens højderyggen andre steder bliver til en stor multifunktionel bygning med landskab på taget. Inderst i bakken ligger varehuse, idrætshaller og transportanlæg, mens bakkens ydersider er beklædt med terrassehuse. Fra boligerne kan man færdes direkte via de terrasserede forhaver og gangstier til skov og eng.

46 Hurlien Residences, Taiwan. BIG Arkitekter Second City a/s strategisk byudvikling

47 Casen Skejby Bybakke er et eksempel på en landskabelig multifunktionel bygningsstruktur i kanten af Aarhus. Casen kunne også have udspillet sig i fx Tilst eller i Aarhus Syd. De yderste lag af forstæder vil fra 2015 og frem fortsat være attraktive. Men tre behov træder tydeligt frem: For det ene behovet for tidssvarende seniorboliger til de unge seniorer, som gerne vil sælge det store parcelhus til nye familier, men mangler gode alternativer i lokalområdet. For det andet bliver forstadens restarealer (tomme parkeringspladser, 20 meter brede rabatter og meningsløse arealer mellem bygninger) mere og mere synlige. Fra 2030 stiger omfanget af tiloversblevne vejanlæg samtidig dramatisk pga. den forbedrede mobilitet med effektiv kollektiv trafik og selvkørende biler.

48 Forstadens restarealer bliver til bolig og park Varehuse og haller opføres ikke længere som fritliggende kasser men som de inderste lag af en bygningsstruktur der omkranses af boliger og parker. et sted i tilst skejby busvej Oprydning i eksisterende restarealer og forbedring af den kollektive mobilitet betyder at 25 % af forstadens areal frigives til nye formål De mange restarealer anvendes til skove, parker og opholdsarealer samt til nye blandede boligformer, bl.a. boliger til de unge seniorer et sted i aarhus syd Second City a/s strategisk byudvikling

49 Busgaden ligger mellem eksisterende attraktive boligområder, der indeholder en fornuftig blanding af parcelhuse og tæt-lav, ligesom der både er ejer og lejeboliger. Samtidig er der god forbindelse med natur- og fritidstilbud af forskellig karakter. Her er både Skovbakkens Idrætsanlæg, Mollerup Skov og Egå Engsø. Samtidig ligger busgaden særdeles attraktivt, hvad angår nærhed til en mængde studie- og arbejdspladser (fx Universitetshospitalet, Vestas, IKEA, DR og VIA).

50 Forstadens kvaliteter - også i Vejlby og Skejby skønne naturområder nyt supersygehus med mange arbejdspladser attraktive boligområder bynær skov arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner Second City a/s strategisk byudvikling

51 Det langstrakte flade areal, som busvejen i dag udgør og som i dag kun består af græs og asfalt, kan i fremtiden bruges til at skabe endnu bedre fysisk sammenhæng og social samhørighed mellem bolig- og naturområder i de to gamle sogne Vejlby og Skejby. Bybakken kan imødekomme forskellige behov for at skabe sammenhæng mellem byområder og udvikle nye boliger, der bl.a. egner sig til de unge seniorer, der fortsat bor i store parcelhuse.

52 Skejby Busvej 2015: Barriere og restareal skejbyparken mollerup skov boliger tæt-lav I dag ligger Skejby Busvej som en stor barriere mellem attraktive boligområder. via university college LANGENGEVEJ boliger, parcelhuse Pga. områdets øde karakter føler mange sig utrygge ved at færdes ved busvejen. RANDERSVEJ SKEJBY BUSVEJ skejby centeret børnenes friskole boliger, lejligheder VEJLBY CENTERVEJ vejlby risskov idrætscenter Det er ikke i dag muligt at gå langs busvejen, da der ikke findes fortov mv. Nogle steder er busvejen meget smal, mens den andre steder breder sig ud og bliver til store tomme restarealer. 200 m radius haveforeninger muligt letbanestop Second City a/s strategisk byudvikling

53 Det, vi foreslår omkring busvejen, er som sagt blot et eksempel på, hvordan man kan gribe lignende situationer an på andre restarealer i forstaden. Helt overordnet kan man sige, at vi gør tre ting. Vi udpeger restarealer. Det er klart at velfungerende fællesarealer, parker osv. ikke skal bruges til formålet. Vi anvender asfalt, tilvokset buskads og græsarealer, som ingen bruger. Dernæst kombinerer vi forskellige funktioner, der kan få glæde af at ligge ved siden af hinanden. Måske kan butikker og varehuse indgå i sådan en sammenhæng. Det beror nok meget på transportformer i Måske skal man holde sig til bolig, sport og kultur. Man lagdeler funktionerne på en måde, så de ting (som fx haller og varehuse), der alligevel helst vil spares for store vinduespartier ligger inderst. Øverst kommer boliger og parker. For det tredje er vi opmærksomme på at bruge bygningsstrukturen til at skabe så meget sammenhæng som overhovedet muligt både på langs og på tværs.

54 Principper for omdannelse og fortætning 1: Udpeg og afgræns restarealer! 2: Lagdel! Store indadvendte funktioner inderst. Bolig og park yderst 3: Skab forbindelser på langs og på tværs! Idræt Bolig Mobilitet Varehuse Second City a/s strategisk byudvikling

55 Skejby Bybakke er mere end bare strækningen på busvejen. Den indgår i en 5 km lang rekreativ rute gennem boligområder, skov og idrætsanlæg. Ruten bidrager til at skabe forbindelse mellem bydele, og den skaber nye boliger og nye parkrum i nærmiljøer. Her er god mobilitet, legearealer, bibliotek, fitnesstilbud mv. Det er enkle boliger - i god kontakt med naturen. Strukturen etablerer nye sammenhænge i forstadens mellemrum! I de følsomme områder er ruten blot en rekreativ sti. Det gælder fx, hvor ruten går gennem Mollerup Skov eller hen over Rolf Haugstrups Plads og gennem Kolonihaveområdet. To steder på ruten - på busvejen og ved Langengevej rejser strukturen sig som stor bygning eller højderyg.

56 Byrum og bebyggelse rekreation/skov - sti Reference Ringen fortætter og forbinder forstadens landskab og bebyggelse Omkreds: ca. 5km aktivering af de grønne restarealer - bygninger og rekreative landskaber Bygningshøjde: 8-20 m / 2-6 etager mobilitet skejby centeret VEJLBY CENTERVEJ aktivering af de grønne restarealer - bygninger og rekreative landskaber rekreation/idræt - sti rekreation/kolonihaver - sti Second City a/s strategisk byudvikling

57 Strukturen kan antage mange former. Her står den fx som en bevokset højderyg, som en blanding af bygning og landskab. Inderst er de store volumener, og på ydersiden ligger der boliger. Det kan være terrasseboliger - som man måske kan entrere både fra gaden via en trappeopgang og fra bakkelandskabet via egen have. Det udsnit, I ser her, er fyldt meget op med boliger, andre steder vil højderyggen måske i højere grad være en beplantet jordvold der tillader mennesker, dyr og planter at passere.

58 Byrum og bebyggelse bakkerne har forskellige typer natur og muligheder for at lege og dyrke motion en sti på bakken forbinder hele området på den nye grønne bakke findes terrasserende boliger med egne terrasser og parker til offentlig brug ERHVERV BØRN BOLIG BOLIG BOLIG ERHVERV INDKØB BOLIG SPORT BOLIG mobilitet større butikker, sportshaller samt fællesfunktioner til boligerne er placeret inde i bakkens midte Second City a/s strategisk byudvikling

59 Her er en anden version. Det er byggeri lidt mere, som vi kender det, orienteret mod et gaderum og med en lagdeling af funktioner. Her er også eksempler på hvilke fælles- og servicefaciliteter, der kan være i sådan en bolig. Som sagt er det tanken, at bebyggelsen skal imødekomme den situation, at der er mange unge seniorer, der sidder i et stort parcelhus, de gerne vil ud af, hvis de kan finde det rette alternativ. Vi ved, at rigtig mange gerne vil blive i lokalmiljøet. Vi ved også, at de ønsker sig en bolig, der er mindre og mere simpel end deres parcelhus, men samtidig vil de gerne være i kontakt med naturen, og der skal være plads til at de kan have overnattende gæster eller legende børnebørn. Hvis nogle af de ting findes som gode fællesfunktioner er det måske nemmere at finde sig tilrette i en lille bolig. I så stor en bebyggelse kan der måske også blive plads til bibliotek, butikker og meget andet.

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by SYNOPSER HOVEDTALER Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by "At tage lederskab og udvikle en by kræver Vision, strategi

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

VISIONER FOR FREMTIDENS STATIONSCENTER

VISIONER FOR FREMTIDENS STATIONSCENTER VISIONER FOR FREMTIDENS STATIONSCENTER 52328 INDEX OVERSIGTSMODEL P 4 VISIONER P 5 STRUKTURPLAN P 7 GREVE MIDTBY P 8 HELHEDSPLANER P 10 HELHEDSSNIT P 14 RUMLIG ORGANISERING P 16 PROGRAMMATRICE P 18 DIAGRAMMER

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Maj 2005 PROJEKTET FREMTIDENS FORSTÆDER: KVARTERLØFT MED

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 14 > Sommer 2015. Colliers Award 2015 Nye spor i ejendomsudviklingen

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 14 > Sommer 2015. Colliers Award 2015 Nye spor i ejendomsudviklingen Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 14 > Sommer 2015 Tema Colliers Award 2015 Nye spor i ejendomsudviklingen > Konference den 12. maj 2015 i Lokomotivværkstedet

Læs mere

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000 N STRUK TURPLAN EN MODERNE LANDSKABSBY Tankefuld skal være en moderne landskabsby, hvor de bymæssige funktioner smelter sammen med landskabet i en velbalanceret enhed. Tankefuld rummer i dag en lang række

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Gevinster ved investeringer i

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

TEATERKVARTERET. analyse af bydelsrollen

TEATERKVARTERET. analyse af bydelsrollen TEATERKVARTERET analyse af bydelsrollen Rapporten er udarbejdet af Bascon i samarbejde med Aalborg Kommune. Tilknyttede medarbejdere Bascon: Trine Skammelsen Christine Haastrup Pedersen Line Morsing Steenberg

Læs mere