Tre Aarhus situationer Eksempler på omdannelse & fortætning i by og forstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre Aarhus situationer 2050. Eksempler på omdannelse & fortætning i by og forstad"

Transkript

1 Tre Aarhus situationer 2050 Eksempler på omdannelse & fortætning i by og forstad

2 Planstrategi 2015: Mulige Temaer Livsstil og fællesskab Urbanisering og boligudbygning Mobilitet og energiforsyning Erhverv og arbejdsmarked Second City a/s strategisk byudvikling

3 Hasle Torv 2050 Eksempel på urbane knudepunkter i Ringbyen

4 Hasle Torv er i 2050 en lille byplads omkranset af boliger, hoteller, virksomheder og kultur. Torvet er det daglige mødested for stedets brugere og beboere. Hasle Torv er samlingspunkt i en ny, urban bebyggelse med et stort antal nye bygninger. Letbanestop, bibliotek, universitetskantine, butikker, fitnesscenter og forskellige boligformer bidrager til et levende miljø. Bykvarteret samler mennesker på tværs af alder og socialt tilhørsforhold. Livsstilen er urban, international og mobil.

5 Superkilen ved Nørrebro Station, København. Team: Superflex, Topotek 1 og BIG. Indviet i juni Second City a/s strategisk byudvikling

6 Hasle Torv er et eksempel på de urbane knudepunkter, vi i 2050 kan forvente at se i Ringbyen. Historien kunne med andre ord også have udspillet sig på fx Viby Torv eller Stjernepladsen. Når vi i starten af 20erne forventeligt har gennemført omdannelse af Amtssygehuset, Rutebilstationen, Godsbanearealet og Sydhavnen, er byen ved at være gennem de fleste større omdannelser indenfor Ringgaden. Man kan nu for alvor rette fokus mod byområderne mellem Ringgaden og Ringvejen. Det er det, vi her kalder for Ringbyen. Kulturlivet og ejendomsmarkedet har sandsynligvis allerede gødet jorden for omdannelse, identiteten er ved at ændre sig fra identitetsløs forstad til kreativ byzone. Det er også i Ringbyen, at Mobilitetsfondens målrettede investeringer for alvor kommer til sin ret. Herfra kan man nå centrum, lufthavn og banegård på meget kort tid.

7 Nye urbane knudepunkter i Ringbyen pendler mellem Aarhus og internationale byer stjernepladsen 85% bruger til hverdag kun kollektiv transport, samt cykel/ løb. Der er 65% færre biler. Heraf er mange elbiler, delebiler og selvkørende biler. E45 Aarhus - London 1 time Aarhus - Singapore 7 timer Aarhus - Nuuk 3 timer hasle torv 26 Mange veje er frigivet og anvendt til park, cykelstier og bebyggelse. parkeringsarealet er reduceret med 50% pendler mellem Aarhus og nabobyer Aarhus - Thisted 1 time Aarhus - Hamborg 2 timer Aarhus - Kbh 2 timer E45 15 O2 O1 15 Vej Jernbane Letbane viby torv SIGNATURFORKLARING Kattegatforbindelsen Letbanens 1. etape Letbaneudbygning A Lisbjerg - Hinnerup Letbaneudbygning B Aarhus Ø - Brabrand Letbaneudbygning C Banegårdspladsen - Hasselager Letbanens øvrige udbygningsetaper Second City a/s strategisk byudvikling elsen

8 Sammenlignes Hasle Torv med fx Sankt Pauls Kirkeplads, der i 2015 opfattes som et levende byrum, så mangler stedet simpelthen mennesker. Omkring Sankt Pauls Kirkeplads bor 4000 mennesker, mens der omkring Hasle Torv blot bor 300. Herudover har Sankt Pauls kirkeplads dagligvarebutik, slagter, bager, frisør, kiosk, isbutikker, cafeer og tøjbutikker, værtshuse mm. Og så er byrummet meget mindre. Vi skal naturligvis ikke flytte Sankt Pauls Kirkeplads til Hasle, men vi kan lære noget om skala og om funktioner ved at studere andre byrum.

9 Hasle Torv 2015: værd at rette op på Klaus Bendixen, Hasle Fællesråd Vi ønsker os et torv, der kan være samlingspunkt for forskellige aktiviteter og butikker. Et rigtigt torv. Second City a/s strategisk byudvikling

10 Et andet meget karakteristisk - og uheldigt - karaktertræk ved Hasle Torv er, at op mod halvdelen af arealet indenfor en radius 200 meter rent faktisk er asfalt. Der skal naturligvis være rum til parkering og biler, men halvdelen af et areal er ganske meget, hvis vi har forventning om, at det skal være et behageligt og livligt samlingspunkt.

11 Hasle Torv 2015 : værd at rette op på Der bor ca. 300 mennesker i området i Til sammenligning bor der 4000 mennesker i et tilsvarende område omkring Sankt Pauls Kirkeplads campen industribebyggelse fra 1935 ombygget til fitness og butik 2012 RYHAVEVEJ 200 m radius boligblok fra 2004 høje hasle-hjørnet gul teglstenskarré letbanestop parcelhuse VIBORGVEJ arealet på og omkring Hasle Torv anvendes i 2015 til: park og byrum: 5 % private haver: 30 % bygning: 40 % vej+parkering: 45 % Second City a/s strategisk byudvikling

12 Det gode ved området omkring Hasle Torv er bl.a., at de omkringliggende byområder er ganske mangfoldige. Indenfor 1000 meters radius er der både ældre parcelhuse, funkisrækkehuse og store boligblokke i de almene boligområder Bispehaven og Frydenlund. Her bor mange forskellige mennesker, men de mangler et sted at mødes og et godt sted at samle bydelsfunktioner og detailhandel. Hasle Torv kan blive sådan et sted. Ligeledes er kigget af Viborgvej mod havnen og rådhuset meget karakteristisk. Udsigten er sammen med Hasle Kirke og Vandtårnet, der knejser på bakken, med til at give stedet karakter.

13 Hasle Torv 2015 : værd at bygge videre på vandtårnet hasle kirke kig fra viborgvej mod havet teglstenskarré - eksempel på dansk boligbyggeri Second City a/s strategisk byudvikling

14 De urbane knudepunkter i Ringbyen omdannes med simple principper. Vi tager ved lære af steder, vi ved fungerer. Byrum der har en god størrelse og indretning og bykvarterer, der rummer en blandet sammensætning og funktionalitet som fx Hafencity i Hamborg. Tilgangen kan vises gennem fem principper. Det første handler om byrummets størrelse og skala, det betyder meget for, hvordan mennesker har det. Det næste handler om at blande forskellige funktioner. Kun på den måde kan vi sikre, at stedet bruges af forskellige mennesker på forskellige tidspunkter af døgnet. Det tredje princip er meget vigtigt og overses tit. Tæthed. Vi kan nemlig sagtens bygge mange m2 uden at det går ud over den menneskelige skala, hvis bare vi gør det rigtigt, men det kræver stor opmærksomhed at skulle skabe synergi mellem forskellige funktioner, samtidig med at man tager hensyn til sol, vind og skala.

15 Principper for et urbant knudepunkt 1: Skab et rigtigt byrum! Gør mindre og mere præcist 2: Tilføj blandede funktioner! Erhverv, kultur, leje- og ejerbolig 3: Placer dine m2 rigtigt! Forstå byliv, vind, sol og skala 1500 beboere 700 arbejdspladser 300 studiepladser Second City a/s strategisk byudvikling

16 Det fjerde princip handler om at forstå, hvordan folk bevæger sig i byrummet og placere og udforme opholdsarealer og mødesteder på strategiske steder. Da kollektiv mobilitet er en af de ting, der anvendes af mange forskellige mennesker giver mobilitet grobund for at skabe møde mellem mennesker. Det femte og sidste princip handler om at tage historien med sig, og bevare de gode elementer frem for at starte fra scratch - også når det er besværligt. Det giver oplevelse af historie og autenticitet, og mindst ligeså vigtigt skaber det lidt forstyrrelse og variation i bebyggelsen.

17 Principper for et urbant knudepunkt 4: Brug mobilitet, bevægelse og funktioner til at skabe byliv 5: Bevar det der virker! Iscenesæt historien Second City a/s strategisk byudvikling

18 Hasle Torv 2050 er markant forandret og omkranset af en sluttet bebyggelse. Torvet er ca. 100x100 meter, det som i arkitekturhistorien er blevet betragtet som en god størrelse, fordi det er grænsen for menneskers visuelle kontakt med hinanden. Torvet omgives af en bebyggelse af samme tæthed, som den vi kender fra fx Trøjborg eller det nye Hafencity i Hamborg med bygninger i 4-6 etager, men også med enkelte højhuse der vil give området endnu større tæthed. Højhusene på bakken vil markere stedet og vil med udsigt over hele Aarhus være meget attraktive. Torvets og bygningernes form og størrelse er klassisk, mens materialerne og facaderne er anderledes.

19 Byrum og bebyggelse Reference Skalamæssigt kan det nye torv sammenlignes med fx Munsterplatz i Zurich. ny bebyggelse varierende højder gæstehuse Torvets størrelse: ca. 60 x 80 m Bygningshøjde: m / 5-6 etager Højhuse: ca. 90 m / 25 etager viborgvejtraceet indsnævret. letbane og færre biler gårdhaver - nære fællesarealer og offentligt tilgængelige lommeparken campen (eksisterende) med ny bebyggelse ovenpå veldefineret torv smalle og varierede facader mod torvet levende stueetager letbane RYHAVEVEJ Second City a/s strategisk byudvikling

20 Hasle Torv bebyggelsen er udviklet i samarbejde med mange forskellige investorer og organisationer. De har haft et godt spillerum, hvilket har bidraget med et mangfoldigt og varieret facadeudtryk. Den stramme gadestruktur er med til at holde sammen på de forskellige facadeudtryk og sikre en fælles karakter. Udviklerne har haft et fælles mål: At bruge stedets mobilitet til at skabe et stærkt internationalt miljø omkring Hasle. Derfor er der bygget fleksible boliger til gæsteprofessorer og fly-in eksperter, international skole, og der er plads til pop-up projektvirksomheder, der arbejder i internationale teams. På samme måde er der skabt plads til studerende og faglærte, der arbejder internationalt med deres speciale i forskellige typer produktion og håndværk.

21 Livsstil og samarbejde: International og mobil Berit Eika, prorektor, Aarhus Universitet Andrés Traver Jeg kommer fra Milano og Hannover men er indlånt i en 2årig periode på ekspertkontrakt. Jeg bor på HasleTorv i en af de store guesthouses. Møbleret. Liv og butikker på torvet. 15 minutter til job. 2 timer hjem til Hannover. Udsigt. God kantinemad. Perfekt! Vi har af indlysende årsager placeret vores nye Center for Mobilitet på Hasle Torv. Det er både vores studerende, vores ansatte og vores gæsteprofessorer glade for. Palle Jørgensen, Boligforeningen Ringgården Vi var ikke så meget i tvivl. Vi vil gerne bygge ungdomsboliger, og det nye Hasle Torv har den identitet og beliggenhed, som de unge efterspørger. Rune Kilden, byudvikler Da jeg så Superkilen, og hvad den gjorde for ydre Nørrebro, turde jeg godt sætte mine penge i både Hasle Guesthouses og i kantinen, CommonGround. Kantinen driver jeg sammen med universitetet. Citaterne er opdigtede af Second City, men de citerede er indforståede med, at de indgår.

22 Det siger sig selv, at enhver beregning på en skitse som denne kan anses som et postulat. Alligevel giver det stof til eftertanke, at der rent faktisk er plads til en sådan bebyggelse på et sted i byen, som i fremtiden vil være ganske attraktiv. Og selv om bebyggelsen er betydeligt tættere end det, vi finder på Hasle Torv i 2015 er den ikke tættere end vi kan finde tilsvarende tætte områder i dag på fx Trøjborg. Casen er som de andre cases en karikatur. Men det er et faktum, at det at skabe oplevelse af by og etablere grundlag for detailhandel mv. kræver fortætning. Det gælder både hvad angår bygningsmasse, hvad angår variationen i funktioner og hvad angår at skabe velafgrænsede og behagelige byrum.

23 Tal og fakta Hasle torv tilbyder i nye m2%, 23 butikker og kulturfunktioner samlet omkring et intenst byrum med høj funktionalitet, virtualitet og pausesteder. Hver dag bruger 5000 mennesker stedet. Nogle bor der, andre arbejder der, og mange besøger stedets offentlige kantina, den udendørs sommerbiograf, de gode fitnesscentre og den virtuelle hub er altid online med 10 internationale hot-spots 2050: : m m2 Alment (ungdom) 25 % Alment (familie) 15 % m m2 Ejerboliger 30 % Andre former, bl.a. lejeboliger, guesthouses 30 % 2015: : Arbejds- og studiepladser Beboere Etageareal ialt Boligernes ejerformer Second City a/s strategisk byudvikling

24

25 Beder-Malling Bio-Local Eksempel på omdannelse i et selvstændigt bysamfund

26 Beder-Malling Bio-Local er en succeshistorie om en fremsynet lokalbefolkning, der dømmer deres udtjente butikscenter ude til fordel for et grønt og lokalt bymidtekoncept. Hjertet i Bio-Local er Torvehallen, der samler 11 små butikker, en børnehave, to værksteder, et lille kontormiljø og et bibliotek orienteret omkring en frodig torvehal. Torvehallen fungerer som et multifunktionelt bycentrum. Bio-Local konkurrerer på kvalitet og lokal produktion. På den anden side af Torvehallen finder vi en ny boligbebyggelse, udviklet efter samme grønne og lokale principper som torvehallen. Det er en etagebebyggelse af byhuse og rækkehuse med en åben og livlig stueetage rettet mod forhaverne og det fælles gaderum. Beboerne bidrager på tværs af generationer til produktion og salg af lokale produkter.

27 Så doggy, der kom toget med Line-pigen. Mon hun har husket sin skoletaske denne gang? Vi skal nå forbi drivhuset efter persille... og Torvehallen efter grej til cyklen. Og så hjem til bålmad! Second City a/s strategisk byudvikling

28 Beder-Malling Bio-Local er et eksempel på fremtiden for de mindre bysamfund omkring Aarhus. Casen kunne med andre ord også have udspillet sig i fx Løgten eller Harlev. De mindre bysamfund rummer allerede i 2015 en række åbenlyse kvaliteter, herunder relationen til det åbne land, naturen og attraktive parcelhusområder. Den forbedrede kollektive mobilitet, som vi forventer at se i 2050, vil gøre de små bysamfund endnu mere attraktive. Men der er brug for nye boligtyper, der kan supplere parcelhuset. Vi må forvente, at generationsskifte, nye familieformer, livsstilstendenser og høje ejendomspriser vil øge efterspørgslen på mindre boliger, på lejeboliger samt boliger, der kan kombineres med håndværk og selvstændigt erhverv. Der er ligeledes brug for at bymidterne og butikslivet får en ny dagsorden, hvis de ikke skal miste liv og kvalitet. Det giver derfor mening at omdanne og fortætte udtjente områder.

29 Funktion og identitet i de små bymidter 2050 løgten 15 Der bor 55% flere mennesker i de små bymidter som fx Beder i 2050 end i 2015 E45 15 Antallet af tomme butikslokaler i de små butikscentre er reduceret med15% harlev O2 O1 65% af de oprindelige butikker er bevaret, men omdannet til nyt handelskoncept. De små bysamfund ligger km fra Aarhus C. I 2050 er den gennemsnitlige transporttid følgende: Bil Kollektiv trafik (El) Cykel min 15 min 40 min Kattegatforbindelsen beder malling 35% indgår i nyopførte multifunktionelle miljøer. sselager Second City a/s strategisk byudvikling

30 Beder er ligesom Malling et typisk mindre bysamfund. Beder og Malling minder på mange måder om hinanden, selvom der også er forskelle. Beder er lidt tættere på skoven og har en lidt mere varieret bebyggelse. Til gengæld har Beder store udfordringer omkring Beder Landevej og Bedercenteret. Bedercenteret ligger desuden 400 meter fra stationen, og strækningen mellem station og center er slidt og fyldt med tomme og ubenyttede arealer.

31 Beder 2015: en død handelsgade muligt byområde til gradvis omdannelse og fortætning Gartnerskolen spiller en vigtig rolle for byens identitet og som arbejdsplads, men der kan skabes mere sammenhæng med byen bl.a. ved udvikling af fællesskaber og areal. gartnerskolen BEDER LANDEVEJ beder center spredte restarealer langs beder landevej 200 m radius Der bor p.t. kun ca 65 mennesker i det markerede byområde i Beder centrum. STATIONSVEJ krohaven beder station Der er 12 butikker og 8 erhvervslokaler. Flere er tomme og slidte Second City a/s strategisk byudvikling

32 Byen bygger videre på dens nære grønne kvaliteter. Nærheden til Vilhelmsborg og Fløjstrup Strand tiltrækker mennesker, der har lyst til fritidsliv. De mange parcelhushaver, nærhed til landbruget og Gartnerskolen har det grønne og dyrkningen til fælles. Gartnerskolen bidrager ligeledes med arbejdspladser til byen. Det er en nærliggende tanke, at Gartnerskolen (som formelt er under Jordbrugets UddannelsesCenter) sammen med AgroFood i Skejby og Beders lokalbefolkning udvikler Bio-Local konceptet. Beder skiller sig desuden positivt ud ved at have en tradition for bofællesskaber og alternative boformer, herunder bofællesskabet Sol og Vind, der er startet i 1981, og i dag er særdeles attraktivt og efterspurgt.

33 Beder-Malling 2015: værd at bygge videre på gartnerskolen frodige parcelhushaver vilhelmsborg og fløjstrup skov malling foderstof og landbrugsproduktion fløjstrup strand Second City a/s strategisk byudvikling

34 Et godt og stærkt koncept bærer dog ikke byomdannelsen i sig selv. Der skal mod, investering og areal til at skabe reel omdannelse. Tre principper bærer omdannelsen. For det første: Bymidten ommøbleres, butikslivet skal hen til stationen, så der opstår synergi mellem mobilitet og hverdagsfunktioner. Den direkte kobling til stationen samler en mængde lokal færdsel, og medvirker samtidig til at gøre det attraktivt at handle i Bio-Local, selvom man bor i Aarhus eller Horsens (i 2050 er letbanen naturligvis koblet på jernbanen ved Hovedgård). For det andet: Ved stationen samles en række forskellige funktioner, som folk anvender i deres hverdag: børnehave, indkøb, kultur, erhverv og studiepladser mv. For det tredje: Byen tilføjes boliger på de tommer arealer. Det giver et stort løft til byens fysiske og visuelle udtryk, det giver flere mennesker og mere aktivitet, og det imødekommer en boligefterspørgsel hos bl.a. børnefamilier.

35 PARK Principper for en ny multifunktionel bymidte 1: Ommøbler! Butikscenter flyttes til station. 2: Koncentrer alle funktioner: børnehave, indkøb, studierum! 3: Tilføj nye boliger! BØRNE- HAVE BIBLIOTEK STUDIE- RUM INDKØB Second City a/s strategisk byudvikling

36 Gaderummet er indtaget til hverdagsaktiviteter, og livsstilen er præget af forpligtende hverdagsfællesskaber. Der er ikke noget fælleslokale. Beboerne bruger Torvehallen. Multifunktionaliteten, det at alle funktioner samles et sted, er afgørende for opretholdelse af bymidteaktivitet i et lille samfund. Tanken med Bio-Local konceptet er - at man som beboer i området ikke blot bor der - men også bidrager aktivt til fællesskabet og eventuelt arbejder med konceptet gennem dyrkning, salg, markedsføring eller forskning og udvikling. Den aktivitet skulle gerne smitte af på måden bebyggelsen anvendes.

37 Byrum og bebyggelse beboelse. erhverv og fællesskab blandes varierede boligstørrelser og forskellige bebygggelser gårdhave med dyrkning til salg og eget brug en aktiv fritid og plads til grej og udstyr kræver lager og værksteder gaderum er byrum Second City a/s strategisk byudvikling

38 Det mangfoldige liv er dermed skabt af reelt engagement. Ikke blot fra de mennesker, der bor der, men også af de investorer og organisationer, der sammen med beboerne har udviklet stedet. Det betyder, at ikke blot er antallet af beboere i området mangedoblet, men der bor også mange forskellige mennesker. Det bør sikres, at der udvikles både private ejerboliger, almene lejeboliger samt fx ungelivsboliger i sådan en bebyggelse. Det skaber et helt andet grundlag for både byliv, detailhandel og mobilitet.

39 Livsstil og samarbejde. Lokalt og forpligtende Kim og Ida Marie, beboere Vi boede først i Aarhus, så flyttede vi til Fløjstrup, da vi fik lille Morris, og nu bor vi i Beder Bio-Local! Det er jo helt ærligt ikke så nemt det med bolig. I Aarhus manglede vi luft og noget grønt at se på. I Fløjstrup kunne vi ikke komme nogen steder uden bil, og der må jo også gerne være lidt gang i gaden. Det er der her! Claus Christensen, direktør, Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Når jeg ser, hvordan Beder bymidte er kommet til at hænge sammen i dag, er jeg glad for, at vi gik ind i projektet. Bio-Local er meningsfuldt både for Gartnerskolen som forsknings- og uddannelsescenter og for lokalsamfundet. Lars Bundgaard, Jysk Børneforsorg Udsatte skal bo i et trygt nærmiljø. Vi råder over 15 ungeboliger lige ved stationen i Beder, og der er lidt arbejde til dem i Torvehallen. Det er godt at se, hvordan beboerne i Bio-Local har taget en flok unge til sig. En byrådspolitiker Lad os huske på, hvordan de små bymidter så ud tilbage i 2015, det var ærligt talt lidt tomt og slidt. Virkeligheden er en anden nu. Jeg er glad for kommunens investeringer i Torvehallens bibliotek og børnehave. Citaterne er opdigtede af Second City, men de citerede er indforståede med, at de indgår.

40 De, der bor i Beder-Malling Bio-Local, holder sandsynligvis meget af naturen og af det lokale, ellers ville de måske bosætte sig midt i Aarhus. Men de holder sandsynligvis også meget af, at kunne pendle til storbyen på ganske få minutter, ellers kunne de finde langt billigere boliger andre steder i landet, hvor de også var tæt på naturen. Det er denne dobbelthed, vi skal huske i de små bysamfund omkring Aarhus. Beder 2050 er præget af åbne døre og aftaler på kryds og tværs. Formelle og uformelle netværk har skabt traditioner for at hjælpe hinanden i hverdagen. Det har skabt alternativer til det liv, der blev levet i 2015 med opdelingen mellem lokalitet og arbejdsplads, men det har også skabt nye forretningsmodeller, der har gjort byen reelt liveable og bæredygtig også økonomisk.

41 Det grønne, det lokale og fællesskabet. Midt i naturen, men meget tæt på byen Second City a/s strategisk byudvikling

42 Der er vældigt mange ubekendte, hvis vi skal prøve at forholde os til bebyggelsens størrelse og indhold. Vi kan jo starte med at nævne, at ingen ved, om de, der ejer grunde i området i dag, har lyst til at sælge, eller om det kan gå op med Gartnerskolen at omdanne nogle af deres arealer til boliger og fælles dyrkningsarealer. Hvor tæt der skal bygges, og om der er grundlag for en multifunktionel torvehal, står også hen i det uvisse. Men her et par kalkulationer, der er akkurat ligeså skitseagtige som tegningerne.

43 Tal og fakta Der bor ca. 350 mennesker i de nye Bio-Local byhuse og rækkehuse. Torvehallen indeholder 1000 m2 m2 butiksareal mens øvrige 1000 m2 er fordelt på bibliotek, park/atrium, børnehave, studierum. Torvehallen og dyrkningsarealerne udgør 87 arbejdspladser og stedet har dagligt 3000 handlende og besøgende 2050: : m m m m2 Alment (ungdom) 10 % Ungelivsboliger 10% Alment (familie) 30 % Ejerboliger 50 % 2015: : Arbejds- og lærepladser Beboere Etageareal i alt Boligernes ejerformer Second City a/s strategisk byudvikling

44 Skejby Bybakke Eksempel på en landskabelig bygningsstruktur i forstaden

45 Skejby Bybakke 2050 er en 1,4 km lang, meter høj og 60 meter bred højderyg, der via busgadetraceet skyder sig fra Haveforeningen Grænsen i syd til Mollerup Skov i Nord. Nogle steder er det en blød bakke med skov og aktivitetsmuligheder, mens højderyggen andre steder bliver til en stor multifunktionel bygning med landskab på taget. Inderst i bakken ligger varehuse, idrætshaller og transportanlæg, mens bakkens ydersider er beklædt med terrassehuse. Fra boligerne kan man færdes direkte via de terrasserede forhaver og gangstier til skov og eng.

46 Hurlien Residences, Taiwan. BIG Arkitekter Second City a/s strategisk byudvikling

47 Casen Skejby Bybakke er et eksempel på en landskabelig multifunktionel bygningsstruktur i kanten af Aarhus. Casen kunne også have udspillet sig i fx Tilst eller i Aarhus Syd. De yderste lag af forstæder vil fra 2015 og frem fortsat være attraktive. Men tre behov træder tydeligt frem: For det ene behovet for tidssvarende seniorboliger til de unge seniorer, som gerne vil sælge det store parcelhus til nye familier, men mangler gode alternativer i lokalområdet. For det andet bliver forstadens restarealer (tomme parkeringspladser, 20 meter brede rabatter og meningsløse arealer mellem bygninger) mere og mere synlige. Fra 2030 stiger omfanget af tiloversblevne vejanlæg samtidig dramatisk pga. den forbedrede mobilitet med effektiv kollektiv trafik og selvkørende biler.

48 Forstadens restarealer bliver til bolig og park Varehuse og haller opføres ikke længere som fritliggende kasser men som de inderste lag af en bygningsstruktur der omkranses af boliger og parker. et sted i tilst skejby busvej Oprydning i eksisterende restarealer og forbedring af den kollektive mobilitet betyder at 25 % af forstadens areal frigives til nye formål De mange restarealer anvendes til skove, parker og opholdsarealer samt til nye blandede boligformer, bl.a. boliger til de unge seniorer et sted i aarhus syd Second City a/s strategisk byudvikling

49 Busgaden ligger mellem eksisterende attraktive boligområder, der indeholder en fornuftig blanding af parcelhuse og tæt-lav, ligesom der både er ejer og lejeboliger. Samtidig er der god forbindelse med natur- og fritidstilbud af forskellig karakter. Her er både Skovbakkens Idrætsanlæg, Mollerup Skov og Egå Engsø. Samtidig ligger busgaden særdeles attraktivt, hvad angår nærhed til en mængde studie- og arbejdspladser (fx Universitetshospitalet, Vestas, IKEA, DR og VIA).

50 Forstadens kvaliteter - også i Vejlby og Skejby skønne naturområder nyt supersygehus med mange arbejdspladser attraktive boligområder bynær skov arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner Second City a/s strategisk byudvikling

51 Det langstrakte flade areal, som busvejen i dag udgør og som i dag kun består af græs og asfalt, kan i fremtiden bruges til at skabe endnu bedre fysisk sammenhæng og social samhørighed mellem bolig- og naturområder i de to gamle sogne Vejlby og Skejby. Bybakken kan imødekomme forskellige behov for at skabe sammenhæng mellem byområder og udvikle nye boliger, der bl.a. egner sig til de unge seniorer, der fortsat bor i store parcelhuse.

52 Skejby Busvej 2015: Barriere og restareal skejbyparken mollerup skov boliger tæt-lav I dag ligger Skejby Busvej som en stor barriere mellem attraktive boligområder. via university college LANGENGEVEJ boliger, parcelhuse Pga. områdets øde karakter føler mange sig utrygge ved at færdes ved busvejen. RANDERSVEJ SKEJBY BUSVEJ skejby centeret børnenes friskole boliger, lejligheder VEJLBY CENTERVEJ vejlby risskov idrætscenter Det er ikke i dag muligt at gå langs busvejen, da der ikke findes fortov mv. Nogle steder er busvejen meget smal, mens den andre steder breder sig ud og bliver til store tomme restarealer. 200 m radius haveforeninger muligt letbanestop Second City a/s strategisk byudvikling

53 Det, vi foreslår omkring busvejen, er som sagt blot et eksempel på, hvordan man kan gribe lignende situationer an på andre restarealer i forstaden. Helt overordnet kan man sige, at vi gør tre ting. Vi udpeger restarealer. Det er klart at velfungerende fællesarealer, parker osv. ikke skal bruges til formålet. Vi anvender asfalt, tilvokset buskads og græsarealer, som ingen bruger. Dernæst kombinerer vi forskellige funktioner, der kan få glæde af at ligge ved siden af hinanden. Måske kan butikker og varehuse indgå i sådan en sammenhæng. Det beror nok meget på transportformer i Måske skal man holde sig til bolig, sport og kultur. Man lagdeler funktionerne på en måde, så de ting (som fx haller og varehuse), der alligevel helst vil spares for store vinduespartier ligger inderst. Øverst kommer boliger og parker. For det tredje er vi opmærksomme på at bruge bygningsstrukturen til at skabe så meget sammenhæng som overhovedet muligt både på langs og på tværs.

54 Principper for omdannelse og fortætning 1: Udpeg og afgræns restarealer! 2: Lagdel! Store indadvendte funktioner inderst. Bolig og park yderst 3: Skab forbindelser på langs og på tværs! Idræt Bolig Mobilitet Varehuse Second City a/s strategisk byudvikling

55 Skejby Bybakke er mere end bare strækningen på busvejen. Den indgår i en 5 km lang rekreativ rute gennem boligområder, skov og idrætsanlæg. Ruten bidrager til at skabe forbindelse mellem bydele, og den skaber nye boliger og nye parkrum i nærmiljøer. Her er god mobilitet, legearealer, bibliotek, fitnesstilbud mv. Det er enkle boliger - i god kontakt med naturen. Strukturen etablerer nye sammenhænge i forstadens mellemrum! I de følsomme områder er ruten blot en rekreativ sti. Det gælder fx, hvor ruten går gennem Mollerup Skov eller hen over Rolf Haugstrups Plads og gennem Kolonihaveområdet. To steder på ruten - på busvejen og ved Langengevej rejser strukturen sig som stor bygning eller højderyg.

56 Byrum og bebyggelse rekreation/skov - sti Reference Ringen fortætter og forbinder forstadens landskab og bebyggelse Omkreds: ca. 5km aktivering af de grønne restarealer - bygninger og rekreative landskaber Bygningshøjde: 8-20 m / 2-6 etager mobilitet skejby centeret VEJLBY CENTERVEJ aktivering af de grønne restarealer - bygninger og rekreative landskaber rekreation/idræt - sti rekreation/kolonihaver - sti Second City a/s strategisk byudvikling

57 Strukturen kan antage mange former. Her står den fx som en bevokset højderyg, som en blanding af bygning og landskab. Inderst er de store volumener, og på ydersiden ligger der boliger. Det kan være terrasseboliger - som man måske kan entrere både fra gaden via en trappeopgang og fra bakkelandskabet via egen have. Det udsnit, I ser her, er fyldt meget op med boliger, andre steder vil højderyggen måske i højere grad være en beplantet jordvold der tillader mennesker, dyr og planter at passere.

58 Byrum og bebyggelse bakkerne har forskellige typer natur og muligheder for at lege og dyrke motion en sti på bakken forbinder hele området på den nye grønne bakke findes terrasserende boliger med egne terrasser og parker til offentlig brug ERHVERV BØRN BOLIG BOLIG BOLIG ERHVERV INDKØB BOLIG SPORT BOLIG mobilitet større butikker, sportshaller samt fællesfunktioner til boligerne er placeret inde i bakkens midte Second City a/s strategisk byudvikling

59 Her er en anden version. Det er byggeri lidt mere, som vi kender det, orienteret mod et gaderum og med en lagdeling af funktioner. Her er også eksempler på hvilke fælles- og servicefaciliteter, der kan være i sådan en bolig. Som sagt er det tanken, at bebyggelsen skal imødekomme den situation, at der er mange unge seniorer, der sidder i et stort parcelhus, de gerne vil ud af, hvis de kan finde det rette alternativ. Vi ved, at rigtig mange gerne vil blive i lokalmiljøet. Vi ved også, at de ønsker sig en bolig, der er mindre og mere simpel end deres parcelhus, men samtidig vil de gerne være i kontakt med naturen, og der skal være plads til at de kan have overnattende gæster eller legende børnebørn. Hvis nogle af de ting findes som gode fællesfunktioner er det måske nemmere at finde sig tilrette i en lille bolig. I så stor en bebyggelse kan der måske også blive plads til bibliotek, butikker og meget andet.

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by HOVEDTALER Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by "At tage lederskab og udvikle en by kræver Vision, strategi og

Læs mere

Tre Aarhus situationer 2050. Eksempel på omdannelse & fortætning i by og forstad

Tre Aarhus situationer 2050. Eksempel på omdannelse & fortætning i by og forstad Tre Aarhus situationer 2050 Eksempel på omdannelse & fortætning i by og forstad Intro Antagelser om byens udvikling Lav sol over Århus Kold vind i knastørre hække Vi går gennem gadernes guldlabyrint For

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by SYNOPSER HOVEDTALER Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by "At tage lederskab og udvikle en by kræver Vision, strategi

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Trine Skammelsen Sendt: 16. oktober :23 Til: Fra: MBA-Byradsservice Cc:

Trine Skammelsen Sendt: 16. oktober :23 Til: Fra: MBA-Byradsservice Cc: Fra: Trine Skammelsen Sendt: 16. oktober 2015 13:23 Til: MBA-Byradsservice Cc: Jørgen Jacobsen; Niels Elbek; Camilla Fabricius; Anne Mette Boye Emne: SV: Invitation til foretræde

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP Byers økonomiske præstationer G De 4 tematillæg BOLIGUDBYGNING

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014

Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014 Kommuneplanlægning l 2014-20172017 AAA Niels-Peter Mohr Niels Peter Mohr Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014 Baggrund - Kommuneplan 2009 og 2013 AAA - Byrådskonferencer og budgetforhandlinger

Læs mere

Fremtidens boliger i Aarhus og omegn. Jesper Bo Jensen, ph.d. Marianne Levinsen, cand. scient. pol.. forskningschef

Fremtidens boliger i Aarhus og omegn. Jesper Bo Jensen, ph.d. Marianne Levinsen, cand. scient. pol.. forskningschef Fremtidens boliger i Aarhus og omegn Jesper Bo Jensen, ph.d. Marianne Levinsen, cand. scient. pol.. forskningschef Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel Scenarier - styrker og svagheder Planstrategi Århus som eksempel Planstrategi Århus - hvad gik opgaven ud på? Ambitiøs politisk udmelding om vækst og udvikling i Århus Mål for arbejdet Økomonisk bæredygtighed

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef

Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef AARHUS FREIBURG ZÜRICH MÜNSTER KØBENHAVN ODENSE PCT. Generelle mobilitetsudfordringer Biltrafikken stiger! Danskerne

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer JANNIK NYROP CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer Den grønne struktur trækkes fra det

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Hasles grønne identitet

Hasles grønne identitet Hasles grønne identitet Hasle ligger meget højt i forhold til resten af byen. Såvel i det fri som fra mange boliger er der en rigtig flot udsigt ned over byen, ud over vandet til Mols og Samsø. Vi ser

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder:

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder: NOTAT Byrådscentret 06-02-2013 Bystrategier for Høje Taastrup, Taastrup og Hedehusene til Byrådet. Høje Taastrup Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. Leaba 34483/13 11/30531 Et regionalt mødested for handel, erhverv

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde Byggeselskab Mogens de Linde Sag 12.006 HUSET CAMPEN Viborgvej 155, 8210 Århus V Ovenpå Fakta tilbydes nybygget lejemål 425 m2 QR kode 12.006 Nyopførelse Hasle/Campen Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger.

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger. Boformerne i Hasle I Hasle findes blandede boligformer, der minder os om en konstant udvikling gennem de sidste snart 100 år. Ikke alt er lige gennemtænkt og kønt, så vi ønsker at Aarhus Kommune vil bestræbe

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Fremtidens boligmarked i Aarhus og Omegn. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Fremtidens boligmarked i Aarhus og Omegn. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Fremtidens boligmarked i Aarhus og Omegn Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Særligt indsatsområde i Realdania Realdanias 3 fokusområder: Byen Byggeriet Bygningsarven Realdanias særlige indsatsområder 2011-2012

Læs mere

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens almene bolig I Furesø kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Landskaberne jordbrug, natur og rekreation. onsdag den 16. marts 2011, Det Grønne Råd

Landskaberne jordbrug, natur og rekreation. onsdag den 16. marts 2011, Det Grønne Råd Landskaberne jordbrug, natur og rekreation Tankefuld-projektet onsdag den 16. marts 2011, Det Grønne Råd Tankefuld er ved at være på plads - Kommuneplan 2009-2021 - Lokalplan 540, febr. 2011 - De første

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

TRØJBORG TROJBORG AARHUS C. Riisvangen RISSKOV. Katrinebjerg. Aarhus Universitet AARHUS Ø. Nørre Stenbro

TRØJBORG TROJBORG AARHUS C. Riisvangen RISSKOV. Katrinebjerg. Aarhus Universitet AARHUS Ø. Nørre Stenbro NIELS JUELS GADE 84 - WILLEMOESGADE 15, TRØJBORG, AARHUS Trøjborg Byrumsanalyse - maj 2017 TRØJBORG Riisvangen RISSKOV Katrinebjerg PLACERING Kvarteret Trøjborg er et boligområde domineret af etageejendomme,

Læs mere

BYUDVIKLING OG KOMMUNALØKONOMI ALLERØD KOMMUNE 24. JANUAR 2015 BYUDVIKLING OG KOMMUNALØKONOMI I ALLERØD KOMMUNE

BYUDVIKLING OG KOMMUNALØKONOMI ALLERØD KOMMUNE 24. JANUAR 2015 BYUDVIKLING OG KOMMUNALØKONOMI I ALLERØD KOMMUNE BYUDVIKLING OG KOMMUNALØKONOMI ALLERØD KOMMUNE 1 24. JANUAR 2015 BYUDVIKLING OG KOMMUNALØKONOMI I ALLERØD KOMMUNE "Politikerne skal sikre indbyggerne i landets yderområder gode forhold, men man kan ikke

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv Opstartsmøde 14/5 2014 Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI 1 Detailhandelstendenser Nethandel på vej frem Storcentre på vej frem (vinder fortsat markedsandele

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

CHRISTIAN X S HAVE NYE LYSE LEJEBOLIGER

CHRISTIAN X S HAVE NYE LYSE LEJEBOLIGER UDLEJES FOR: CHRISTIAN X S HAVE NYE LYSE LEJEBOLIGER BO TÆT PÅ SKOV, STRAND OG KUN 5 KM FRA AARHUS C CHRISTIAN X S HAVE BESTÅR AF 2-, 3- OG 4-VÆRELSES EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER UDLEJNING: BO TIL LEJE KUN

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden 0 012 5-2 000 nat urfo rkla ring 11/ 1:1 Rentemestervej 14 2400 København NV Tel: (+45) 3311 0024 Mail: info@hillerødsyd.dk

Læs mere

Fremtidens boligformer og boligefterspørgsel i Odense. Arkitekturens dag. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker

Fremtidens boligformer og boligefterspørgsel i Odense. Arkitekturens dag. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker Fremtidens boligformer og boligefterspørgsel i Odense Arkitekturens dag Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 7 Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer indkommet i forudgående offentlig høring om ny bebyggelse på hjørnet af Ryhavevej og Klokkerbakken i Hasle TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Foretræde for Teknisk Udvalg vedr. lokalplan 1031 Mandag d. 23. maj kl. 18.09 Kamilla Gumede,

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28 flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune hvem er jeg...? Arkitektfirmaet RUM Fra Horsens, platform i Vejle og kunder i hele DK 25-30 medarbejdere Arkitektur

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd. Torsdag den 13. november kl. 19.30 i Multisalen, Midtpunktet

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd. Torsdag den 13. november kl. 19.30 i Multisalen, Midtpunktet Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd Torsdag den 13. november kl. 19.30 i Multisalen, Midtpunktet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsudvalgets beretning. 3. Behandling af indkomne forslag:

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Udviklingsområdet Lisbjerg Bakke. Prospekt

Udviklingsområdet Lisbjerg Bakke. Prospekt Udviklingsområdet Lisbjerg Bakke Prospekt Udviklingsområdet Lisbjerg Bakke Lisbjerg Lisbjerg midt i landskabet og samtidig en del af Aarhus. Lisbjerg er Danmarks største byudviklingsområde og uden sammenligning

Læs mere