Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DIO-forløb Frida Teglbjærg (Dansk), Carsten Have (Samtidshistorie), Swen Winkler (IØ), Lotte Lundorff (Engelsk) HH15inta14 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel0 Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Dio-forløb 2015, Globaliseringens Vindere og Tabere. Overordnet forløb Samlet forløb, Tvær-fagligt arbejde - Introdage Samlet forløb, Tvær-fagligt arbejde. Synopsis-dage Engelsk Workshopdag (fælles for alle klasser) Engelsk - Fagdag Dansk Workshopdag Dansk - Fagdag IØ - Workshopdag IØ - Fagdag Historie - Workshopdag Historie - Fagdag Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Side 1 af 15

2 Side 2 af 15

3 Titel 0 Globaliseringens Vindere og Tabere - OVERORDNET FORLØB DIO-forløbet er holdt som et fælles 12 dages forløb i Januar Eleverne er blevet præsenteret for forskellige indfaldsvinkler til det overordnede emne Globaliseringens Vindere og Tabere. De 4 fag (Engelsk, Dansk, Historie og IØ) har hver haft en Workshopdag og en Fagdag. Dissse er beskrevet nærmere i nedenstående. Til brug i DIO-forløbet, har alle elever fået : Jeanette Hassing et al: Hhx-håndbogen til studieområdet. Systime: Kbh., lektioner fordelt på de fire fag I DIO-forløbet har UV haft fokus på læreplanens mål: anvende teori og metode fra fagene Dansk, Eng., SH og IØ analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger søge og behandle relevant faglig information anvende it på en måde, der understøtter opfyldelse af de øvrige faglige mål strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt progression fra elev til studerende (gå fra at få at vide, hvad man skal til selv at finde sammenhængen) Herudover har eleverne arbejdet med læreplanens bilag 4 - skriftlighedsbilaget i forhold til følgende punkter: genrebevidsthed - synopsis sproglig korrekthed disposition argumentation anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v. præsentation relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste I forbindelse med udarbejdelse af problemformulering, er der lagt stor vægt på elevernes eget ansvar og selvstændighed. I forløbet har fokus været på at øve eleverne i fagligt relevante studiemetoder. Undervisningen har været tilrettelagt, så elevernes arbejde med de faglige emner og Side 3 af 15

4 metoder har søgt at videreudvikle deres faglige kompetencer, selvstændighed, samarbejdsevne og refleksive tænkning. Eleverne er blevet præsenteret for følgende : Klasseundervisning Præsentationer Gruppearbejde Pair-work Casearbejde Selvstændigt arbejde CL-strukturer Skriftligt og mundtligt arbejde Refleksionsskrivninger Side 4 af 15

5 Titel 1 Tværfaglig forløb, DIO 2014 Introdage Læreroplæg (DVD) om DIO-indhold + synopsis. Læreroplæg (DVD) om fagenes metoder Foredrag fra studerende (tidligere elev) om forskellen på at være elev og studerende. Foredrag på engelsk ved Studerende Mirco Reimer fra SDU. Globalisering = Amerikanisering? Selvstudium i studiegrupper med rap-teksten Globalization, scene of the crime (By Dead Prez) Filmen The 11th Hour 2007, Warner Independent Pictures. Refleksionsskrivning 12 timer (2 dage) Eleverne skal forstå formålet ved DIO, og få kendskab til fagenes metoder, og hvorfor/hvordan disse anvendes ifm DIO-forløbet. Eleverne får indblik i, hvordan overgang fra gymnsium til universitet kan opleves. Opfattelsen af globalisering, fordele/ulemper, konsekvenser Vigtigheden af at arbejde med refleksioner over eget arbejde/egene indsats. Læreroplæg (optaget på DVD, så alle får samme besked) Auditorie-foredrag Klasserumsundervisning Selvstudium i studiegrupper. Side 5 af 15

6 Titel 2 Tværfaglig dag Er det os eller dem, der lugter? Eleverne ser første afsnit af TV-programmet Blod, Sved og T-shirts (DR1og læser evt tilhørende materiale Eleverne arbejder herefter med tværfaglige problemstiller og fremstiller synopser, som fremlægges for faglærere. Oplæg fra bibliotekar om informationssøgning. 18 timer (3 dage) Synopsisarbejde Tværfagligt-arbejde Problemstillinger DIO Eleverne arbejder i grupper, og lærer undervejs om metoder, hvordan en problemformulering skal opstilles. Desuden arbejdes med konstruktiv kritik af andres problemformuleringer! Refleksionsskrivning over egen læring/ Studiegrupper CL-grupper, konstruktiv feedback på problemformuleringer, Sparring af materialer Vejledning fra vejledningscenter Fremlæggelser på klassen Side 6 af 15

7 Titel 3 ENGELSK WORKSHOPDAG - TEMA = Modern Day Slavery Deliver me from Evil Kathi Macias New Hope Publishers 2011, kap. 2 Modern-Day Slavery Still Exists And It s Thriving Across America mic.com/articles, October ) Human Trafficking: modern-day slavery post-gazette.com/pittsburgh Post-Gazette, February Supplerende: TedTalks.Com: Kevin Bales: How to combat modern slavery 6 timer (1 dag) Klassediskussion om begrebet Modern Day Slavery Eleverne arbejder i grupper med tekster i grupper (1 tekst pr gruppe) Der arbejdes med analyse af artikler og skønlitteratur. Desuden vurderes de analyserede teksters anvendelighed ved et evt tværfagligt projekt, og hvordan de kunne bruges i andre fag. Dagens arbejde fremlægges i grupper, med opponentindlæg. Studiegrupper Skriftligt arbejde (afleveres i drop-box) Fremlæggelser på engelsk. Side 7 af 15

8 Titel 4 ENGELSK - FAGDAG The thing around your neck Chimananda Ngozi Adichie (fra American Issues, Systime, Helle Birk, 2008) Selvvalgt sagprosa tekst for kompendium 3 lektioner a 45 minutter Tekstanalyse Selvstændig fordybelse i tekst Taksonomi: viden, analyse, vurdering Mundtlighed Individuelt arbejde samt fremlæggelse Side 8 af 15

9 Titel 5 DANSK Workshopdag Forskellige selvvalgte tekster (fiktion og non-fiktion) fra fælles danskkompendium. Peter Heller Lützen: Begreb om Analyse og Metode. Dansklærerforeningens Forlag: Kbh, HHX Studiehåndbogen, Systime. Herfra har vi arbejdet med siderne om danskfagets metoder. Helle Hansen: Ordet fanger. (Dokumentarfilm), Marianne Christensen: Et ægteskab (novelle). 6 lektioner a 45 min. Analyse og metode Klasseundervisning /pararbejde/gruppearbejde Side 9 af 15

10 Titel 6 DANSK Fagdag Eleverne har i disse tre lektioner arbejdet med valgfrit materiale fra vores fælles danskkompendium. 3 lektioner a 45 min. Fokus på elevernes evne til at arbejde tværfagligt og at formulere problemstillinger. Individuelt arbejde/gruppearbejde Side 10 af 15

11 Titel 7 IØ WORKSHOPDAG Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof ligger inden for neden for anførte mindmap. Der har været fokus på følgende temaer (Henrik Kureer: International Økonomi B. 2. ugave. Viborg 2010): - Handelsteorier - Globalisering - Arbejdsmarkedet - Konkurrenceevne - Frihandel og protektionisme - Derudover er der blevet arbejdet med følgende tekster/videoer: - Annegrethe Rasmussen: Den ene procent der bestemmer. Information, 13. april Ulrik E. Fink: Mest mulig frihandel gør alle rigere. Berlingske Tidende, 4. sept Jens L. Rasmussen: Globalisering med overskud. - Jesper Jespersen: Hvem gavner globaliseringen?. 17. sept Jon Lystlund Halkjær og Laust Høgedahl Kronik: Stegt flæsk og tyske Hartzreformer. Information, 7. dec Ole Christensen: Hold fast i rettigheder. Nordjyske Stiftstidende, 11. dec Videoer: Anvendt uddannelsestid 6 lektioner, á 45 minutter Side 11 af 15

12 Kompetencer, læreplanens mål, progression - Redegørelse, forståelse, analyse og vurderingskompetencer. - Teori- og metodeanvendelse. - Formidlings- og præsentationskompetencer (mundtligt og skriftligt) Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde - Studiegrupper - Individuelt skriftligt arbejde - Noteskrivning under oplæg Resuméer til artiklerne Side 12 af 15

13 Titel 8 IØ FAGDAG Eksternaliteter ved international handel og CSR begrebet - Coop case - Den asiatiske tekstilindustri (https://www.danwatch.dk/da/artikler/fakta-om-tekstilproduktion-ibangladesh/319) - Video: Fod på etikken - En detailvirksomhed køber ind i lavtlønslande. 3 lektioner af 45m Kompetencer, læreplanens mål, progression - Forstå eksternalitetsbegrebet - Anvendelse af pris-mængde diagrammer ved at internalisere uønskede bieffekter (eksternaliteter) af den internationale handel. Vurdere konsekvenserne for den internationale arbejdsdeling ved at tage hensyn til miljø og negative bieffekter af den internationale handel. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde /lærer-opglæg / Gruppearbejde / Præsentation / Noteskrivning - Læreroplæg (10 min ad gangen) - Selvvalgte studiegrupper (vidensformidling, mundtligt og skriftligt) Individuelt læsning (lærebog og artikler og skrivning (noter, resuméer)) Side 13 af 15

14 Titel 9 HISTORIE WORKSHOPDAG Geert A. Nielsen & Flemming Olsen: I globaliseringens lys en anden verdenshistorie, Systime, side /68 Dokumentarfilmen Kampen om Jorden. Anthony Giddens: Af En løbsk verden (2000) hentet på 6 lektioner af 45 min. Metode, Fagenes samspil, taksonomi Klasseundervisning, gruppearbejde Metode + taksonomi Eleverne lavede en video til opsamling af dagens arbejde, som blev uploadet på you-tube. Side 14 af 15

15 Titel 10 HISTORIE - FAGDAG Valgfrihed skriv selv tekster/områder du har arbejdet med. Reimick, Sofie, mfl.: Kultur og samfund en grundbog til kultur- og samfundsfaggruppen på HF. Systime, side lektioner af 45 min. Kompetencer, læreplanens mål, progression Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 15 af 15

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2009/2010 Institution Silkeborg Hnadelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Finansiering, niveau C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Haderslev Handelsskole 2010-2011

Haderslev Handelsskole 2010-2011 Haderslev Handelsskole 2010-2011 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2012 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Det Internationale

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niv.c Ejner Husum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011/12

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3

Alle SR-fag: Oplev SR 1:1 fælles oplæg til elever 3 1 Indhold: Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3 Alle SR-fag: "World Watch": Undervisningsplan for Matematik/informationsteknologi 12 Oplæg til elever for Teknologi/Design 16 Oplæg for

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Kompendium i Erhvervscase Synopsis

Kompendium i Erhvervscase Synopsis Kompendium i Erhvervscase Synopsis Pia Petersen Lene Damgård Ole Reinholdt Claus Christensen Revideret dec. 2010 Erhvervscase kompendium Indhold 1. Studieområde og erhvervscase...3 1.1 Hvad går erhvervscase

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Informationsteknologi

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere