FORORD. Smuk velkomst til Hornum. Bannerskilte ved indfaldsvejene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. Smuk velkomst til Hornum. Bannerskilte ved indfaldsvejene"

Transkript

1 PROGRAM FOR Områdefornyelse i 2015

2 FORORD puljemidler Vesthimmerlands Kommune har i januar 2014 ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af midler til områdefornyelse i med en samlet udgiftsramme på kr. Ministeriet meddelte tilsagn om reservation af midler, og nærværende program er udarbejdet som et resultat deraf. fra proces til program Byfornyelsesprogrammet er udviklet i et tæt samrabejde med forvaltningen, interessentgrupper og byens borgere. Samarbejdet har været en vigtig del i at finde løsninger, der både er knyttet tæt til reelle behov for alle byens borgere og løsninger, der styrker byens identitet som attraktiv bosætningsby. baggrund Områdefornyelsen bygger på et særdeles stærkt engagement fra private kræfter i byen. Forud for områdefornyelsen har borgerne i lavet et stort og godt arbejde, der danner grobund for hele områdefornyelsen. Smuk velkomst til I et samarbejde mellem Borgerforeningen og Byforskønnelsesudvalget i har frivillige borgere i byen arbejdet for en vision for udviklingen af byen under fire fokusgrupper: Grønne områder Byforskønnelse Kunst Børnehave/skole Resultatet af arbejdet blev en gennemarbejdet projektbeskrivelse under arbejdstitlen;... Her kommer Bølle Bob fra, hvor i der beskrives en række projekter og muligheder, der kan forbedre og markedsføre. Bannerskilte ved indfaldsvejene Vesthimmerlands Kommune har ønsket at bakke op om borgernes initiativ, og områdefornyelsen skal medvirke til at realisere og videreudvikle borgernes ideer. 2

3 INDHOLD 4 Formål med områdefornyelsen 6 Områdebeskrivelse 8 Udfordringer i området 10 Ressourcer i området 12 Områdefornyelsens indsatser og aktiviteter 12 Områdefornyelsens hovedgreb 12 Branding 14 Torvet 16 Stationsområdet 20 Kunst og skilte 22 Processbeskrivelse 22 Organisering 22 Borgerinddragelse 24 Handlings- og tidsplan 25 Budget 26 Målsætninger og succeskriterier 38 Investeringsredegørelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27, Aars Tlf Konsulent: Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet i samarbejde med COWI A/S. Februar

4 Formål med områdefornyelsen vesthimmerlands kommune Vesthimmerlands Kommune sætter i de kommende år fokus på udfordringerne i kommunens lokalbyer. I er det ønsket at skabe en række forbedringer, der skal være med til at gøre til et mere attraktivt sted at bosætte sig, samtidig med, at de kvaliteter, der allerede eksistere i byen, tydeligøres og forstærkes. hornum er en tidligere stationsby, men efter at Viborg- Løgstør-banen lukkede, har byen fået en rolle som lokalby til kommunens hoved- og områdebyer. Det er en udfordring at få tilflyttere til - specielt ressourcestærke tilflyttere. Byen har kæmpet med et dalende befolkningstal siden 2009, men på det seneste er der sket en vending med et markant stignede befolkningstal i En positiv vending som områdefornyelsen skal bakke op om og søge at fastholde. Størstedelen af butikkerne i er i dag lukkede, og byen har i de senere år mistet flere arbejdspladser. Områdefornyelsens fokus Formålet med områdefornyelsen er at styrke som bosætningsby gennem øget markedsføring af byens potentialer samt at gøre byen mere attraktiv via forbedringer af en række udendørs arealer. Områdefornyelsen sætter fokus på en række initiativer indenfor: Etablering og renovering af pladser og uderum Kunst i byen Branding og formidling af byens historie og potentialer bygningsfornyelse Der planlægges ikke gennemført bygningsfornyelse i forbindelse med områdefornyelsen i. kommunens målsætninger I Vesthimmerlands Kommune arbejdes der på en partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på at få stabiliseret kommunens økonomi. Udfordringerne kan kun imødegås ved en strukturel ændring af de underliggende vilkår for kommunens økonomi. Partnerskabsaftalen omfatter derfor 4 strategiske insatsområder; ungdom, sundhed, turisme- og erhvervsudvikling samt bosætning. Insatsområderne vil derfor indgå som naturlige elementer i områdefornyelsen i. Det er kommunens målsætning at skabe rammer, der giver mulighed for at træffe sundere valg og giver mulighed for at mødes i fællesskab. Områdefornyelsens indsats omkring byens udendørs arealer støtter netop op omkring mulighederne for fællesskab og motion. Bosætning er også et fokusområde for Vesthimmerlands kommune. Kommunen ønsker bl.a. at forskønne lokalbyerne for derved at skabe et attraktivt bymiljø, der kan øge og fastholde bosætningen. Områdefornyelsens indsatser vil være med til at gøre til en by med en stærkere identitet; både igennem branding af byens lokalhistorie og ved forskønnelse af byens uderum. 4

5 afgrænsning Områdefornyelsen omfatter hele by. HORNUM 5

6 Områdebeskrivelse afgrænsning Områdefornyelsen omfatter hele by. HORNUM BY er en mindre by i Vesthimmerlands kommune med 1016 indbyggere (2014). er beliggende i Ulstrup sogn, 8 km nordvest for Aars og 21 km sydøst for Løgstør. byens rolle i kommunen er en af Vesthimmerlands kommunes 3 lokalbyer - i bymønstret under de 4 største byer; Aars, der er egnshovedby, og Løgstør, Farsø og Aalestrup der er områdebyer. rangerer sammen med Gedsted og Ranum som lokalbyer. Herefter følger i bymønstret 22 landsbyer og en række mindre lokalsamfund. stationsby Stationen i var en del af Viborg-Løgstør-banen. hed oprindeligt Ulstrup, men i forbindelse med opførelsen af jernbanen i 1893, valgte man at kalde stationen Station, da der allerede var en Ulstrup station på Langå-Struer-banen. Og efterhånden kom byen til at hedde. Persontrafikken på strækningen Hobro-Løgstør ophørte i 1966, men havde stadig ekspedition af gods, da godstrafikken på strækningen Viborg-Løgstør fortsatte til Sporet blev taget op i 2006, og banearealet blev herefter anlagt til cykel- og vandreruten Himmerlandsstien. Den velbevarede stationsbygning, rummer i dag Himmerlands Jernbanemuseum, modeltogsentusiaster, lokalhistorisk arkiv samt mødelokale og lager for gymnastikforeningen. bebyggelsese Bebyggelsesstukturen i er klassisk for en tidligere stations- og landevejsby. Der er mange 1- og 1½-etage-ejendomme men også en del 2- og 2½ etages (udlejnings-) ejendomme, det sidste i den ældste del af, omkring Torvet, Kirkegade, Jernbanegade og Aalborgvej. 314 af byens boliger betegnes som parcel- og stuehuse, 74 boliger som række-. kæde- og dobbelthuse og 113 boliger som etageboligbebyggelse. I er der 2 planlagte områder til boligformål, som endnu ikke er fuldt udnyttet. Valnøddeparken på Havbrovej og ved Kirkevej nord for Lærkevænget (se kort). skole og instututioner har en velfungernende skole og to børnehaver; en kommunal og en selvejende børnehave. Der er endvidere SFO, et værested for unge og Plejecenter Ulstruplund, som er plejeboliger til ældre. erhverv og detailhandel I er der en enkelt velfungerende dagligvarebutik. En lokal indkøbsmulighed har stor værdi for borgerne, og er med til at gøre byen attraktiv som bosætningsby. I 1960 erne var der butikker i ; primært i hovedgaden. I 1980 erne var der stadig 20 butikker tilbage. I dag er der kun en Dagli Brugs, kro, genbrugsforretning, pizzeria, og tank. planlagte områder til boligformål 6

7 Gavludsmykning på skole Eksisterende legeplads ved stationen Alberts Plads Himmerlandsstien 7

8 Udfordringer i området befolkningsudviklingen Indbyggerantallet i er faldet med 3,5% fra 2009 til 2013, hvorimod det i hele Vesthimmerlands kommune kun er faldet med 2,4%. Børnetallet er kraftigt faldende, og ældre, der skifter addresse i forbindelse med pensionisttilværelsen, vælger i stigende grad at bosætte sig i Aars. Skulle børnetallet fortsætte med at falde, kan det have indflydelse på skolen på sigt. Nedlæggelse af skolen kan have store konsekvenser for en mindre by som. Det er en udfordring at få tilflyttere til. Specielt de resourcestærke familier, hvorimod det er konstateret, at lidt mindre resourcestærke personer og familier i et vist omfang er flyttet til - antageligt pga. det lavere huslejeniveau. Efter flere års fald er befolkningstallet steget i Byen havde ved indgangen til indbyggere mod 969 i Dermed er indbyggertallet næsten som 2009, hvor indbyggertallet var 1017, som var det højeste i længere tid. Dette skyldes blandt andet at en lokal boligforening har opført 12 nye familehuse på udskytningen ved Valnøddeparken bag Dagli Brugsen. konkurrence med aars er på mange måder i konkurrence med Aars om flere vigtige byfunktioner (arbejdspladser) og har en stor udfordring med at finde sin egen identitet i forhold til Aars. Det arbejdes der dog målbevist med i. kollektiv trafik Der er i dag busforbindelser fra til Farsø og Aars, men det er for de fleste nødvendigt at have bil for at bo i, da betjeningen med kollektiv trafik primært er målrettet skolebørn, og derfor ikke foregår aften, weekend og i ferier. tilbagegang i butikslivet De mange butikker, der er lukket i Hormun bymidte har sat sine tydelige spor på byen. Mange lokale arbejdspladser er forsvundet, og de tomme bygninger vidner om en tid, der er forsvundet. lave boligpriser Boligpriserne i har aldrig været særlig høje, og er i de seneste år faldet yderligere. De fleste af husene, der er til salg i, har været det i 2-4 år. En særlig udfordring er, at pengeinstitutter og især kreditforeninger ofte umuliggør en almindelig og fornuftig belåning af ejendomme i udkantsdanmark. Generelt er der mange velholdte bygninger i, men der er også flere tomme huse og dårligt vedligeholdte ejendomme, som er med til at skæmme gadebilledet. integrering af tilflyttere Horum har en stolt tradition for at involvere og integrere alle i byen. Med i de seneste år er der oplevet tilflyttede, der kun bor til leje i en kortere periode. Det har derfor vist sig at være en stigende udfordring at leve op til den tradition. Man ønsker i at gøre en ekstra indsats for at overvinde evt. sprog- eller kulturbarriere og få korttidslejerne til at blive mere integreret og aktive i byen, således at de slår sig mere permanent ned i byen, og bliver en del af byens liv. Mangler gode udendørs arealer bymidte mangler gode samlingssteder. Torvet er beliggende i byens centrum, men er ikke det attraktive byrum, som det burde være. Stationsområdet, som engang var et livligt samlingspunkt i byen, fremstår i dag øde og forladt. mangler uformelle mødesteder, som indbyder til ophold og fællesskab. 8

9 Torvet Stationsområdets perron Dagligvarebutik Stationsområdets forplads 9

10 Ressourcer i området bølle-bob Bølle-bob, der blev landskendt i 1979, er skrevet af tekstfortatter Gunnar Geertsen, der var musiklærer på Skole. Her skrev han de første sange om Bølle-bob, som blev sunget af det nyetablerede kor, der bestod af unge fra skole. Flere af sangene handler om at være ung, om usikkerhed, om at være anderledes, om forelskelse og om at blive voksen. Albummet blev i 1981 efterfulgt af Smukke Sally og de andre samt Valde Underbid og de andre. I tegnede Gunnar Geertsens kone, Gitte Geertsen, godt 100 tegneserier til Ude og Hjemme under titlen Bølle-bob og de andre. Figurerne fra sangene optrådte også i musicalen Bølle Bob, der havde premiere på Gellerup Scenen i Århus i Musicalen blev filmatiseret, og filmen havde premiere året efter. I 1999 blev filmen vist som tv-serie i 8 afsnit på TV 2. I 2005 udkom endnu en film baseret på figurerne, Bølle Bob og Smukke Sally. Fra 2000 har Gunnar og Gitte Geertsen udgivet bøger om Bølle-Bob, hvor der foreløbig er udkommet 10 titler. Tanken er at binde fortællingen om Bølle-bob sammen med som en slags kulturhistorisk fortælling. Endvidere skal Bølle-bob være et brand for byen, der skaber et særligt fokus på børn og familieliv. kulturhistorie Miljøet omkring stationsbygning og pakhus er stadig intakt. Med Himmerlandsstien og det grønne baneområde ved stationen, er der de rette forudsætninger for at skabe et unikt og værdifuldt byrum for byens borgere. På Reberbanegade i midtby ligger reberbanen, som er en 100 m lang bygning, hvor der tidligere blev produceret reb. Reberbanen er en unik bygning, også nationalt set, da rebproduktionen foregik indendørs. Bygningen er i dårlig stand og er i privat eje. skole og børnehave har gode forhold for børnefamilier med en velfungerende skole og 2 børnehaver. Byen har potentiale for at blive en attraktiv bosætningsby for børnefamilier. velfungerende virksomheder i byen I er mange af de lokale arbejdspladser forsvundet. Men der er stadig flere velfungerende virksomheder med mange arbejdspladser. Murer- og Entreprenørforretning (HME), Acrima makiser og solafskærmning samt Kipa vinduer og døre har tilsammen mere end 200 arbejdspladser i byen. Foreningsliv har et stærk foreningsliv. På s hjemmeside (www.ogomegn.dk) skrives der blandt andet om, hvad der sker af aktiviteter i byen: Inden for en radius af 1 km. kan du dyrke håndbold, badminton, gymnastik, fodbold, tennis, petanque, ridning, gå til spejder, tage ud at fiske eller bare kede sig i værestedet sammen med andre. Kan du det, hvor du bor? Nej vel, og dertil kommer, at vi har mindre end 7 minutters kørsel til Nordeuropas største golfcenter. s borgere har et særdeles stærkt engagement i byens borgerforening og Land & By. Det er borgerne selv, der har startet processen omkring forskønnelse af byen, som er endt ud i dette program. er en by, hvor befolkningen har stor vilje til at sætte ting i gang, og også tålmodigheden til at følge ting til dørs. rideklub -Ulstrup Rideklub har rødder tilbage i 80 erne midt på en græsmark i. Interessen blev større hen over årene og ved hjælp af frivillige byggede man ridehal med cafeteria, toiletter og sekretariat, som blev inviet i Senere kom en større ridehal og ny stald til. Rideklubben har ca. 160 medlemmer i dag. september-marked Foreningen Land & By arrangere hvert år Septembermarked med blandt andet hestemarked, kræmmermarked, Markedsrevy, bilboksing og meget, meget mere. En helt særlig -institution, der har eksisteret i mange år, og som i 2013 gav kr. (og i kr.) i overskud til fordeling blandt foreningerne i byen. En aktivitet i byen, der hvert år sætter på den anden ende, og også er med til at sætte på landskortet. andre aktiviteter Udover det årlige September-marked er der også forårsfest, torve-marked om sommeren, og julemarked med fællesspisning og mange andre arrangementer som afholdes af borgerforeningen. 10

11 Arbejdsgruppemøde Arbejdsgruppemøde Byens hjemmeside Borgernes projektbeskrivelse 11

12 Områdefornyelsens indsatser og aktiviteter Branding Torvet Områdefornyelsens hovedgreb Områdefornyelsens hovedgreb er et samlet, forskønnende løft for bymidte. Med indsatser der fremmer fællesskab, motion og leg, og som er med til at forstærke byens identitet. branding er en lille by, som de færreste kender til, men det skal der laves om på nu. Byens borgere ønsker at synliggøre, og sætte byen på landskortet. Byen skal have et stærkt brand, som byen hvor Bølle-bob kommer fra. Stationsområdet Aktivitetsområde Ny perron Trærække Kunst og skilte Gavlmaleri Skilte på indfaldsvejene s identitet skal styrkes ved at skabe gode opholds- og aktivitetsområder og forskønne bymidten. Byens nye identitet skal bindes op omkring Bølle-bob, som er et univers, der henvender sig til børn og unge. Man ønsker at signalere, at er et attraktivt sted for børn og unge. Dette skal synliggøres igennem branding, gavlmaleri og store skilte på indfaldsvejene, der byder velkommen til Bølle-bob byen. insatser der blev prioriteret fra Undervejs i processen blev der peget på nogle insatsområder, som siden hen blev valgt fra i processen med borgerne. Det var bl.a. Alberts Plads, Reberbanen, kunst i byen (Bølle-bob figur og lignende) og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Opgaven omkring branding af skal varetages af et særligt udvalg, bestående af byens borgere, der udarbejder en handlingsplan for et branding-forløb. Handlingsplanen skal indeholde tidsplan, insatser og mål. Udvalget skal vurdere, hvorvidt forløbet skal være kort og intenst, eller forløbe over flere år. Branding skal gøres ved brug af medierne, pressemeddelelser, s hjemmeside (www.hornumogomegn. dk), annoncer, trykte medier mm. 12

13 torvet Det grønne festrum STATIONSOMRÅDET Område med bakker, aktivitetsredskaber og ny perron kunst & skilte Gavludsmykning og skiltebannere ved indfaldsvejene 13

14 torvet EKSISTERENDE FORHOLD; torvet I centrum af ligger torvet på hovedgaden. Torvet er byens samlingspunkt, og bliver brugt til torveaftner, julemarked og lignende. Men torvet har mere karakter af parkeringsplads, og mangler et samlet løft, da en forskønnelse af torvet har stor betydning for byens fremtræden - både for byens borgere og for forbipasserende trafik. Torvet i dag TORVET Ønsket er at skabe et grønt festrum, som tager sig pænt ud i bymidten med en opstammet hæk, der omkranser torvet uden at skabe en visuel barriere. Desuden skal der indtænkes belysning i form af uplights, der oplyser træstammerne og er med til at forskønne torvet om vinteren og efter mørkets frembrud. Torvet i dag Eksempler på uplight-belysning Parkeringspladser langs kroens facade bevares og ligeledes på modsatte side, og i hjørnet ud mod Aalborgvej og Havbrovej skal der anlægges et opholdsareal med mulighed for at sidde ned. Imellem træstammerne langs den opstammede hæk, skal der placeres bænke, hvor man kan få et hvil og følge med i byens liv. BUDGET Belægning Træer Belysning Projekt/udførelse Uforudsete udgift Total

15 15

16 IMMERLANDSSTIEN JERNBANEGADE stationsområdet Trampolinbakker på Løgstør havn Mulighed for leg sommer og vinter KIRKEVEJ EKSISTERNEDE FORHOLD; stationsområdet Stationsområdet er i dag en forsømt plads med et stort tomt parkeringsareal på forpladsen og en medtaget perron på bagsiden. Området lægger ikke op til ophold. Langs Himmerlandsstien er der et grønt område med en længde på ca. 300 meter. Området er dels kommunalt ejet, og dels ejet af DSB Ejendom. Der er i dag en lille pavillon og en legeplads i områdets sydlige del, og der er ønske om et aktivitetsområde i den resterende del. Etableringen af Himmerlandsstien i 2006 langs den tidligere togbanestrækning giver anledning til at sætte fokus på området, som et rekreativt stoppested på ruten. Med en forskønnelse af stationsområdet kan man forstærke byens historie som en tidligere stationsby, og skabe fokus på fællesskab, bevægelse og motion. aktivitetsområde Ønsket er et grønt bakkelandskab - en langstakt græsbeklædt jordvold med lommer og højdetoppe, der lægger op til bevægelse, leg og ophold. For at forstærke effekten af leg og motion, tænkes bakkerne indrettet med trampoliner, rutsjebane og andre aktivitetsredskaber. Valg af bakkelandskab og aktivitetsredskaber bygger på erfaringer fra andre aktiviteteområder i kommunen. Der ønskes et område, der bliver brugt og som henvender sig til både børn og voksne. Længst mod nord, ved Kirkevej, fritholdes et grønt areal hvor det er mulighed for at afholde et byarrangement, spille bold eller lignende. BAKKETOP BUDGET TRAMPOLIN SKRÅNINGER MED SOL OG LÆ HIMMERLANDSSTIEN Perron Trærække Bakker Aktivitetsredskaber Belysning Projekt/udførelse Uforudsete udgift Total

17 HIMMERLANDSSTIEN JERNBANEGADE aktivitetsområde Bakkelandskab og aktivitetsredskaber trærække Forskønnelse af Jernbanegade GRØNNEGADE HAANDVÆRKERGADE KIRKEVEJ NY perron Opholdsareal ELMEVEJ AALBORGVEJ 0 m 10 m 50 m 100 m 17

18 stationsområdet KIRKEVEJ EKSISTErendE FORHOLD; perron Stationsbygning og pakhus er stadig intakt, og bygningen har stadig sit stationsskilt. Miljøet omkring stationenhønskes forstærket med en ny perron, der kan IM som siddeplads og opholdsareal. tages i brug ST AT I O PA K H N SF O U S R PL AD S M ER NY PERRON LA JE R D N element Tanken er at perronens bygges op som et hævet BA ST og pakhuset. Perronen foran stationsbygningen Nkunne IE EG N store runde plante-huller, være i insitustøbt beton med A og indbyggede siddemuligheder. Som modspil til detde N station H IM ST AT I M LA N N NN GRØ D SS TI KIRKEVEJ planlægges en tilsvarende perron på den anden side af Himmerlandsstien, som ikke er hævet. Den anden perron er et opholdareal, hvor 2-3 borde-bænke kan placeres. Den nye perron afsluttes i forlængelse af pakhus og station og skaber derved en (handicapvenlig) forbindelse mellem Jernbanegade og Himmerlandsstien. Imellem de to bygninger skal der være rampe til perronen. DE EGA O ER EN G KER ÆR NDV Eksisterende forhold; Jernbanegade Jernbanegade er p.g.a. parkeringsareal og stationsforpladsen meget åben mod vest, hvor bebyggelsen mod øst ligger tæt ved vejen. Stationsforpladsen indbyder ikke til ophold, da det mest af alt virker som et vejareal. JE R HAA KER ÆR NDV HAA E GAD N BA N EG AD E trærække Ref.fotos: Frederiksberg Center 18 Som forskønnelse af Jernbanegade samt opdeling af vej og stationsforplads ønskes der en trærække langs vejen. Trærækken kan endvidere være med til at skabe bedre parkeringsforhold langs erhvervslokalerne i Jernbanegade, hvor en ny opstribning af parkeringslommer er foreslået. MEVEJ L EJ E ELMEV 0 m 10 m 50 m 100 BU H TI IM KK M ER ER LA N D SS TI EN BU TI KK ER LB AA

19 stationsområdet Den nye perron ved Station består af en hævet perron langs stationsbygningen, og en perron i niveau på den anden side af Himmerlandsstien. Perronens syd-vest vendte placering er ideal til ophold og picnic. Ved perronen starter det langstrakte bakkelandskab, som indbyder til motion, ophold og leg. Arealet henvender sig til alle aldre; børn, unge og voksne. 19

20 KUNST OG SKILTE gavlmaleri Som en del af en byforskønnelse ønsker borgerne mere farve og kunst i byen. Der er lavet aftale med ejeren af Aalborgvej 9, om at få opført et vægmaleri af kunstneren Peer Poulsen. Peer Poulsen har udarbejdet en skitsetegning med en humoristisk streg, der rammer den ånd som ses i Bølle-bob historien. Borgerforeningen har en aftale med ejerne af bygningen om, at gavlen efterlades i fin stand når maleriet engang skal fjernes igen. Udgifter til dette skal dækkes af sponsorat øremærket til gavlmaleri fra Jysk Sparekasse. Peer Poulsen Født Bor i Aars. skilte på indfaldsvejene Som en velkomst til byen skal der opsættes bannerstilte på alle indfaldsveje til byen. Der er allerede opsat 2 skilte (se foto), finanseret af Spar Nord Fonden. Som en del af områdefornyelsen ønskes der endnu 2 skilte. På skiltet står der Velkommen til Bølle-bob byen, og der kan opsættes forskellige bannere, fx kunst med Bølle-bob, eller branding for byen og byens arrangementer. Bannerstilte ved indvaldsvejene 20

21 gavlmaleri Når du ankommer til byen fra nordøst bliver du først mødt velkommen af et stort bannerskilt ved indfaldsvejen, og dernæst kommer du forbi et stort gavlmaleri på Aalborgvej 9. Visualisering af gavlkunst på Aalbrogvej 9 21

22 Procesbeskrivelse VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Byrådet Økonomiudvalget STYREGRUPPE Projektchef - Kommunaldirektør Intern projektleder - Udviklingsafdelingen Konsulent - COWI ARBEJDSGRUPPE Intern projektleder - Udviklingsafdelingen Teamleder - Plan Teamleder - Vej og trafik Teamleder - Park, havne og natur Repræsentanter fra Borgerforeningen & Byforskønnelsesudvalget Konsulent - COWI Organisering Vesthimmerlands Kommune har det overordnede ansvar for områdefornyelsen. Udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet har været organiseret med en styregruppe bestående af kommunaldirektøren, en projektleder fra Udviklingsafdelingen og et konsulentteam. Styregruppens opgave har været at sikre fremdriften, og inddrage relevante ressourser og fagligheder undervejs herunder borgerinddragelse. Under styregruppen er der en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige faggrupper i kommunen. Byfornyelsesprogrammet er udviklet i tæt samarbejde med en lokal arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Borgerforening og Byforskønnelsesudvalget. Borgerinddragelse I forbindelse med programfasen har der været afholdt en række dialogmøder med arbejdsgruppen samt et åbent borgermøde. Formålet med borgerinddragelsen har været at sikre, at områdefornyelsen afspejler borgernes ønsker og proiriteringer, og at der er lokalt ejerskab til insatserne i områdefornyelsen. FORVALTNINGSworkshop Programfasen blev indledt med en intern workshop i Vesthummerlands Kommune, med deltagelse af nøglepersoner fra kommunens forskellige forvaltninger og fagområder - herunder repræsentanter fra skolen, plejecenteret, museet, børnehaven og ungdomsskolen. Formålet med workshoppen var at samle den viden, der er i administrationen og byens institutioner mv., omkring forudsætninger, aktuelle projekter, planforslag, ideer m.v., samt at afdække relevante fokusområder i programarbejdet. På workshoppen blev deltagerne desuden præsenteret for borgergruppens vision og oplæg til indsatser. På workshoppen kom der en bred vifte at supplerende ideer frem, som både kunne blive en del af områdefornyelsen samt supllere områdefornyelsen med andre initiativer. ArbejdsgruppemødeR I programfasen har der været afholdt to arbejdsgruppemøder. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Borgerforeningen og Byforskønnelsesudvalget. Det første arbejdsgruppemøde blev afholdt d. 28. oktober På mødet uddybede borgerne hvad der lå bag deres oplæg og om alt fortsat var aktuelt. De gode ideer, der var fremkommet på forvaltningsworkshoppen blev fremlagt for borgergrupperne og diskuteret. Arbejdsgruppemødet resulterede i et overblik over ønskede indsatser og prioritering af de områder, der skulle arbejdes videre med. Det andet arbejdsgruppemøde blev afholdt d. 4 december Her blev resultetet af det tidligere møde fremlagt som et konkret udkast til indsatser og budget 22

23 som arbejdsgruppen debatterede og proiriterede. Det blev besluttet, at afholde et ekstra møde, hvor skole samt andre vigtige nøglepersoner deltog, for at sikre at de prioriterede projekter og aktivitetsmuligheder også skaber værdi for skolen, og andre brugere af området. 15. september Forudgående proces og ansøgning om reservation Opstartsmøde i projektgruppe Mødet med skolen blev afholdt den 8. januar 2015, og var med til at skabe afklaring omkring en samlet projektforlag til præsentation ved borgermødet, som arbejdsgruppen efterfølgende nikkede godkendende til. 1. oktober Forvaltningsworkshop med deltagelse af kommunale embedsmænd med tilknytning til Borgermøde Der blev afholdt borgermøde på skole den 22. januar Kommunaldirektør Henrik Kruuse bød velkommen, og styregruppen stod for præsentationen af projektforslaget, hvor borgerne havde mulighed for at kommentere og bibringe projekterne de sidste detaljer. Der var generel stor tilfredshed med projektet, og alle forlod mødet i positiv stemning. Hjemmeside Borgerne i har deres egen hjemmeside: Siden anvendes som et informationsforum i byen, med oplysninger omkring arrangementer, foreninger og relevante informationer for byens borgere. Undevejs i områdefornyelsen har kommunen i samarbejde med Borgerforeningen og Byforskønnelsesudvalget brugt siden til at informere og inddrage byens borger i områdefornyelsen med løbende indlæg oktober 4. december 22. januar Februar Marts Lokal arbejdsgruppemøde Lokal arbejdsgruppemøde Borgermøde Præsentation af forudgående proces og projektforslag Åben debat. Udarbejdelse af endeligt program Politisk behandling af program Efterår 2015 Realisering af projekt 23

24 Handlings- og tidsplan Sommer Politisk behandling af nyfornyelsesprogrammet Udførelse af Gavlmaleri tidsplan Områdefornyelsens insatser og aktiviteter skal efter loven ske indenfor 5 år. Med undtagelse af branding forventes det at alle insatser er udført seneste Sommer Løbende Opsætning af bannerskilte Branding af Gavlmaleri Der er allerede lavet aftaler med både kunstneren Peer Poulsen og husgavlens ejer (Aalborgvej 9), så udførelse af maleriet kan ske så snart den politiske behandling er udført. Efterår Indhente tilbud til projektering af torvet og stationsområdet Bannerskilte Bannerskiltene vil blive bestilt og opsat så snart den politiske behandling er udført Forår Løbende Realisering af torvet og stationsområdet Branding af torvet og stationsområdet Der tænkes, at torv og stationsområdet skal udbydes som et samlet projekt og udføres samtidig for at gøre anlægsomkosninger så lave som muligt. Arbejdet planlægges påbegyndt i efteråret 2015, og gennemføres senest Løbende Branding af branding Konkrete insatser, der skal være med til at brande, skal sættes ind, hvor det giver mest mening. Dette vil være en løbende process i årene frem, som skal afsluttes senest Alle projekter skal være afsluttet 24

25 Budget Områdefornyelsen finansieres af de reserverede midler på kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt kr. fra Vesthimmerlands Kommune. Kommunal finansiering Ministeriets andel I alt Udarbejdelse af program Torvet Stationsområdet Branding, Kommunikation KUNST OG SKILTE I alt

26 Målsætninger og succeskriterier attraktiv bosætningsby Områdefornyelsen har en overordnet målsætning om at gøre til et mere attraktivt sted at bo og bosætte sig - særligt med fokus på at tiltrække og fastholde børnefamilier. Målsætningen er delt op i 2 delpunkter, som forstærker hinanden, og skal give et samlet løft for Horum som bosætningsby. 1. Styrkelse af byens identitet Projektet skal være med til at skabe et brand for. Andre mennesker, der eksempelvis kører igennem, eller er på besøg, skal også opleve, at er en attraktiv by, og på den måde blive motiveret til at flytte til byen. Insatser, der understøtter byens identitet, er bl.a. gennemførelse at et stort gavlmaleri i byen og bannerskilte på indfaldsvejene, der fortæller en historie om Bølle-bob, og samtidig brander som en by, der henvender sig til børnefamilier. 2. Forskønnelse af byen En vigtig del af byens identitet er bundet op på byens fysiske fremtræden. Derfor har det også været væsentligt, fra starten af processen, at forskønne byen torv. Områdefornyelsen skal sikre gennemførelse af torvet, der er grønt om sommeren og oplyst om vinteren, og som primært skal være byens flotte torv. Endvidere skal Jernbanegade forgrønnes, og være med til at løfte midtbyens helhedsindtryk. Endeligt skal områdefornyelsens forskønnelse omkring stationsområdet være med til at forstærke byens identitet som stationsby, og skabe rammerne om et aktivitetsområde. kommunens målsætninger Vesthimmerlands Kommune har fokus på 4 strategiske insatsområder med henblik på at stabilisere kommunens økonomi. De 4 insatsområder er ungdom, sundhed, turisme- og erhvervsudvikling samt bosætning. Succeskriterierne for områdefornyelsen er en styrket insats for med fokus på de 4 stategiske insatsområder, især ungdom, sundhed og bosætning. Kommunen ønsker bl.a. at forskønne lokalbyerne for derved at skabe et attraktivt bymiljø, der kan øge og fastholde bosætningen. Og med fokus på sundhed og livskvalitet er ønsket at skabe rammer, der giver mulighed for at træffe sundere valg, der giver mulighed for at mødes i fællesskab. 26

HORNUM... ...Her kommer Bølle Bob fra. Projektbeskrivelse - 1. Etape feb. 2014. Illustration tegnet af Peer Poulsen

HORNUM... ...Her kommer Bølle Bob fra. Projektbeskrivelse - 1. Etape feb. 2014. Illustration tegnet af Peer Poulsen HORNUM......Her kommer Bølle Bob fra Projektbeskrivelse - 1. Etape feb. 2014 Illustration tegnet af Peer Poulsen 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Baggrund 4 Torvet 5-11 Kunst på

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 Dagsorden Velkomst v. Jørgen Christensen Status for områdefornyelsen Præsentation af indsatsområderne

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Program for borgerworkshop den 9. april 11.00 Velkomst v. Jørgen Christensen, medlem af Byrådet 11.05

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Karise, 14. november 2016 Resumé af dialogmødet Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Borgmester Knud Erik Hansen bød velkommen til aftenens dialogmøde, som er en del af Faxe Kommunes dialogprojekt.

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

OMRÅDEFORFORNYELSE I RANUM UDKAST TIL BORGERMØDE 3. MAJ 2016 OVERSIGT OVER PROJEKTFORSLAG

OMRÅDEFORFORNYELSE I RANUM UDKAST TIL BORGERMØDE 3. MAJ 2016 OVERSIGT OVER PROJEKTFORSLAG OMRÅDEFORFORNYELSE I UDKAST TIL BORGERMØDE 3. MAJ 2016 OVERSIGT OVER PROJEKTFORSLAG TRE EMNER STIFORBINDELSER Synliggørelse af stier Rullesti Eventyrsti BYPORTE & HOVEDGADE Byport nord, vest & øst Fartdæmpning

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer

Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer COWI, juni 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014

Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014 Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014 1. Visionen Virring Skoles udfordringer Virring Skole er bygget i perioden 1963 til 1978 og store dele af bygningsmassen er uforandret. Indgangspartiet

Læs mere

Ringsted Torv Oprettet: :12:14

Ringsted Torv Oprettet: :12:14 Ringsted Torv Oprettet: 07-10-2015 13:12:14 GENERELLE OPLYSNINGER Projektnavn Ringsted Torv Ansøger Ringsted Kommune/ v. Direktør Johnny Hauskjold Christensen Adresse Sct. Bendtsgade 1 Stednavn / Postboks

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Sammen om nødvendige forandringer Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Program 18.30 Velkommen 18.40 Boligmarkedet uden for de større byer - yderområdernes udfordringer Thorkild

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere