Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer"

Transkript

1 Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection

2 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af en direktør til Fagligt Center i FSR danske revisorer. Stillingen er delvist nyoprettet. Materialet indledes med en introduktion til FSR og området. Derefter præsenteres forhold vedrørende stillingen såsom ansvarsområder og opgaver. Der opsummeres via en række punkter, der beskriver, hvorfor stillingen er interessant. FSR danske revisorer dækker hele revisorbranchen FSR danske revisorer er Danmarks store interesseorganisation for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi. Foreningens hovedformål er at sikre branchen optimale rammebetingelser og varetage revisionsfirmaernes faglige og politiske interesser. Som medlemsbaseret organisation, hvor revisionsbranchen er FSRs raison d être, er medlemskredsens faglige og forretningsmæssige behov, FSRs hovedfokus. FSR er en multidisciplinær organisation med en klar strategi. Samtidig er FSR danske revisorer en tæt organisation, hvor der ikke er langt imellem ledelse og medarbejdere. Foreningen blev etableret den 12. januar I 2011 fusionerede FSR med Dansk Revisorforening og REVIFORA og blev til FSR - danske revisorer. Med fusionen af de tre foreninger blev der skabt én samlet brancheorganisation for de danske revisorer. FSR - danske revisorer har flere end personlige medlemmer, som repræsenterer 700 medlemsvirksomheder. FSR danske revisorer fokuserer på: At sikre branchen optimale rammebetingelser, herunder at varetage revisionsfirmaernes faglige og politiske interesser, både nationalt og internationalt. At være revisorbranchens talerør i den bredere erhvervspolitiske debat. At sikre tilgangen af kvalificeret arbejdskraft til branchen, herunder at det fortsat er muligt at uddanne revisorer i både store og små revisionsfirmaer. At sikre kvaliteten i branchen ved at understøtte såvel store virksomheder som SMV-segmentet fagligt og forretningsmæssigt med kvalitetsstyring, faglige værktøjer, forretningsunderstøttende ydelser og relevant efteruddannelse. At sikre branchens legitimitet og relevans ved at profilere branchens samfundsmæssige værdiskabelse. At skabe en effektiv og ansvarligt drevet forening, hvor der er sammenhæng mellem kontingent og medlemsservice.

3 3 Fremtidens revisorer Danske revisorer kommer til at spille en nøglerolle i de kommende år i skabelsen af en konkurrencedygtig dansk økonomi. Midlerne vil være troværdig regnskabsinformation, som basis for øget tillid mellem virksomheder og myndigheder, samt kompetent økonomisk rådgivning af virksomhederne. Som erhvervsorganisation og brancheforening for revisorerne er det FSRs allervigtigste opgave at styrke revisorerne i nøglerollen som offentlighedens tillidsrepræsentant og foretrukken rådgiver for dansk erhvervsliv. I direkte forlængelse heraf er det afgørende at skabe revisionsprodukter, der øger tilliden mellem virksomheder, banker og offentligheden. I de kommende år stiller FSR derfor skarpt på at sikre og synliggøre kvaliteten og værdien af revisorers ydelser. FSR vil også udvide arbejdsfeltet for revisionerne med nye erklæringsområder og påvirke revisionspolitikken i retning af færre regler. Til at realisere målsætningerne har FSR behov for at ruste op med en direktør, der ikke alene har den rette faglige dygtighed, men også strategisk udsyn og kan brænde for et projekt, der er af betydning for dansk økonomi. Organisation FSR - danske revisorer ledes af en bestyrelse og et bestyrelsesnedsat forretningsudvalg. Den daglige drift forestås af et sekretariat med ca. 60 kompetente, engagerede og motiverede medarbejdere. Foreningen har til huse i Revisorernes Hus i Kronprinsessegade 8, 1306 København K.

4 4 Stillingen som direktør for Fagligt Center Du skal være med til at føre revisionsbranchen sikkert igennem en historisk forandringsproces, hvor alt er i bevægelse. Revisorerne mødes med mere og strammere regulering, en rivende teknologisk udvikling, faldende efterspørgsel efter de klassiske ydelser og stigende efterspørgsel på rådgivning. Og endelig kæmper vi med at synliggøre revisorbranchen og den værdi revisorer skaber for virksomheder og samfund. Revisorbranchen er en vigtig del af løsningen på de aktuelle vækstudfordringer. Jobbet Det bliver hovedudfordringen for FSR danske revisorers nye faglige direktør at være med til at lede branchen igennem denne udvikling. Derfor indtager du en strategisk lederstilling med plads i direktionen og et betydeligt ansvar, som blandt andet tæller næsten 30 medarbejdere og en omsætning på 20 millioner kroner fra foreningens kvalitetsstyringssystem og faglige værktøjer. Stillingen er delvist ny, idet FSR fremover samler alt fagligt arbejde under samme direktør i ét center. Det skal skabe en strategisk styrkeposition, hvor det faglige center bliver et omdrejningspunkt for foreningen, der skal understøtte og udvikle branchens faglighed og troværdighed. Som direktør får du ansvaret for en bred portefølje af opgaver, der har central betydning for foreningen. Du skal have ansvaret for dialogen med myndighederne om faglige spørgsmål, og du står i spidsen for tekniskfaglige høringssvar og lovkommentarer. Du bliver som ansvarlig for faglige udvalg en central samlingsperson for det faglige arbejde i branchen. Du får ansvaret for formidling af viden om revisionsfaget. Og du står i spidsen for opdatering og udvikling af de værktøjer og systemer, som foreningen tilbyder medlemmerne. Direktionens formål Med afsæt i foreningens vision og mission skal direktionen arbejde for, at foreningen er en kendt og anerkendt branche- og erhvervsorganisation, som har indflydelse på revisorbranchens rammevilkår, og som er branchens stærke stemme i den offentlige og politiske debat. Direktionen skal endvidere arbejde for, at medlemmerne får en faglig- og forretningsmæssig support, der understøtter deres faglige virke. Som medlem af direktionen er du medansvarlig for: Den generelle og daglige ledelse af foreningens sekretariat. Eksekveringen af foreningens strategi med dens mål og midler. At organisationen har den struktur og de kompetencer som er nødvendige, for at kunne udleve foreningens visioner, og opfylde missionen og eksekvere den af bestyrelsen vedtagne strategi. At koordinere og samordne det politiske, det faglige og de brugerbetalte aktiviteter i foreningen. Foreningens internationale aktiviteter.

5 5 Fagligt Centers formål Fagligt Center skal bringe foreningens revisorfaglige viden i spil i forhold til offentligheden og medlemmerne. Centret skal sikre en optimal fagpolitisk interessevaretagelse overfor myndigheder og organisationer og skal sikre, at medlemmerne får relevant og praktisk faglig information gennem nyhedsformidling og effektive faglige værktøjer af høj kvalitet, faglig styringssoftware, faglige arbejdsværktøjer og rådgivning til revisorbranchen. Fagligt Center er ansvarligt for: At facilitere og koordinere de revisorfaglige udvalgs fagpolitiske arbejde nationalt og internationalt. At levere præcise, fagpolitiske høringssvar til myndigheder og organisationer. At levere relevant og korrekt faglig information til medlemmerne gennem foreningens informationskanaler. At vedligeholde og videreudvikle foreningens faglige værktøjer. At betjene foreningens faglige Hotline. At sikre oversættelsen af de internationale revisionsstandarder. At administrere og sagsbehandle syns- og skønssager samt honorarsager. At gennemføre fagpolitiske analyser af interesse for medlemmer og offentligheden. At udvikle nye erklæringsområder for revisorerne. At profilere revisors samfundsmæssige nytte. At klæde medlemmerne fagligt på med værktøjer til kvalitetsstyring mv. Direktørens specifikke ansvar på opgaveområdet er: Faglige standarder, vejledninger og hyrdebreve. Faglige artikler til bl.a. revision og Regnskab og orienteringsartikler. Facilitering af de faglige udvalg. Høringssvar og lovkommentarer. Dialog med tilsyn og myndigheder om faglige og principielle spørgsmål. Faglige nyheder. Faglig hotline. Rådgivning om kvalitet. Opdatering og udvikling af værktøjer og fagligt indhold til foreningens kvalitetssystemer. Sælge, installere og supportere CaseWare. Udvikling af faglige produkter og medlemsydelser. Faglige analyser.

6 6 Direktørens profil Stillingen som direktør stiller store krav til faglig indsigt, ledelsesevner, politisk sans og kommunikative egenskaber. Du bør derfor have de fleste af disse kvalifikationer: Du skal evne at tænke politisk og have diplomatens snilde. Du er statsautoriseret revisor eller har en tilsvarende uddannelse. Du har dokumenteret ledelseserfaring og er en professionel leder. Du kender revisionsbranchen indefra og forstår branchens særlige vilkår. Du er i stand til at skabe resultater og kan dokumentere det. Du har gode relationelle kompetencer og er en dygtig kommunikator. Gode sprogkundskaber, herunder velformuleret i skrift og tale på dansk og engelsk. Som den ideelle kandidat har du således god erfaring med revisorfagligt arbejde, gerne gennem praktisk erfaring som revisor eller fra arbejde i en faglig afdeling fx i en styrelse eller et revisionsfirma. Du har dybdegående kendskab til branchens faglige og politiske problemstillinger. Du forstår, at din rolle både vil være at give faglig sparring til medarbejderne og foreningens faglige udvalg, såvel som at være daglig leder for en gruppe medarbejdere, som er meget forskellige, men alle meget dedikerede i deres arbejde. Som leder er du inkluderende, motiverende og begejstret i din ledelsesstil. Du er god til at planlægge, prioritere og eksekvere samt kan lide samspillet mellem mennesker med forskellige baggrund og faglige kompetencer. Som person er du udadvendt, har drive, overblik og integritet. Du kan lide at starte ting op og se dem fuldført. Du er en dygtig kommunikator - både skriftligt og mundtligt - som kan sætte klare mål og lægge retning for dine medarbejdere. Hvorfor stillingen er interessant En lederstilling på strategisk niveau. Et ansvarsområde, der rummer branchens og professionens DNA. Medlem af direktionen. Stor indflydelse både generelt og på eget ansvarsområde. En organisation med dygtige dedikerede chefer og medarbejdere. En branche i rivende udvikling som står foran de største forandringer i rammevilkårene, der er set i nyere historie.

7 7 Ansættelsesforhold Løn og vilkår forhandles med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Yderligere information Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR danske revisorer. Telefon og/eller Partner Lykke Pedersen, Kjerulf & Partnere A/S. Telefon Der henvises i øvrigt til FSR danske revisorers hjemmeside Ansøgning Kan sendes til Lykke Pedersen, Kjerulf & Partnere A/S på mail:

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV ADM. DIREKTØR Profilen er udarbejdet for ansættelsesudvalget v/konstitueret bestyrelsesformand Kolja Nielsen EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV September 2014 2 Situationen Ansvarsområde

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet Stillings- og personprofil Direktør AIDS-Fondet Oktober 2014 Opdragsgiver AIDS-Fondet Adresse AIDS-Fondet Vestergade 18E, 3.sal. 1456 København V Tlf.: 88 33 56 00 www.aidsfondet.dk Stilling Direktør Refererer

Læs mere

Nye kollegaer søges til et nyt Aon!

Nye kollegaer søges til et nyt Aon! Nye kollegaer søges til et nyt Aon! Som Danmarks førende rådgiver inden for Risk og Human Capital lever vi af at skabe merværdi for vores kunder, når de skal have placeret deres forsikrings- og pensionsprogrammer.

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

IT-chef Hvidovre Kommune

IT-chef Hvidovre Kommune IT-chef Hvidovre Kommune August 2012 Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse af en

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Årsrapport 2007/08 XXXXX

Årsrapport 2007/08 XXXXX Årsrapport 2007/08 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere