Introduktion til hovedforløb Materielmekaniker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til hovedforløb Materielmekaniker"

Transkript

1 24. januar Introduktion til hovedforløb Materielmekaniker Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker Værdigrundlag Retningslinier for gruppearbejde Optagelse Skole Eksamen HVAD LAVER MAN? UNDERVISNINGSPLANER Første Hovedforløb Motor Svejsning Andet hovedforløb Elektronik Lade- og starteranlæg Eftersyn Tredje hovedforløb Elektronik Transmission Hydraulik I PRAKTIKMÅL Første hovedforløb Andet hovedforløb Tredje hovedforløb... 15

2 24. januar

3 24. januar INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE 1.1 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker Materielmekanikeruddannelsen er første trin af Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen. Den kan bl. a. foregå i virksomheder, der forhandler have- og parkmaskiner eller i udlejningsvirksomheder. I afdelingen er vi 18 lærere med en solid faglig erfaring fra branchen og mange års undervisningserfaring. Mange af lærerne underviser i vores efteruddannelsesafdeling, og her får de deres viden opdateret ved at deltage på fabrikskurser i hele Europa. Vores udstyr opdateres løbende med de nyeste maskiner og traktorer, desuden har vi en PC ved alle vore arbejdsstationer. Som en hjælp til alle elever har vi lavet en intern hjemmeside hvorfra alle kompendier og andet skriftligt materiale kan læses op. Desuden findes der her mange animationer af vanskelige tekniske emner. Øvrigt: Har du relevant erhvervserfaring, kan du gennemføre uddannelsen på kortere tid. Efter samråd med det faglige udvalg, kan skolen tilrettelægge et særligt uddannelsesforløb, vekslende mellem skole og praktik. AER yder tilskud til lønnen, hvis du er 25 år og får fagets mindsteløn. Den lokale arbejdsformidling skal godkende aftalen inden der laves praktikaftale. 1.2 Værdigrundlag Vi vil som afdeling være garant for en undervisning, der lever op til de krav som undervisningsministeriet og det faglige udvalg har sat for din uddannelse. Vi underviser efter de nyeste pædagogiske principper, hvor den enkelte elev sættes i centrum, dvs. vi differentierer undervisningen således at den enkelte elev vil opleve at hans behov for undervisning og læring imødekommes. Det meste af læringen på vore værksteder foregår som gruppearbejde. Derfor har vi formuleret et værdisæt for gruppearbejde. 1.3 Retningslinier for gruppearbejde Begrundelse for gruppearbejde Læring sker bedst i en social sammenhæng med erfarings - og vidensudveksling. Et mål for uddannelsen er at eleven kan samarbejde. Uddannelsen skal fremme faglig og social problemløsning og udvikle initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans Indledningsfase Eleven skal være bekendt med de faglige mål for den foreliggende opgave.

4 24. januar Alle i gruppen skal kunne redegøre for og indestå for produktet. Alle i gruppen er ansvarlige for at der sker en læring for den enkelte Konstruktive meninger og holdninger er nødvendige og skal respekteres af alle. Gruppedannelse kan ske demokratisk, men det tilstræbes at sammensætningen ændres fra gang til gang Procesvejledning Læreren skal: Sikre at eleven kender formålet og målene for opgaven. Sikre at ingen meninger/holdninger undertrykkes. Vejlede i arbejdsmetoder, evt. udlevere hjælpemateriale. Observere gruppens arbejdsprocesser Støtte eller presse gruppen ved stilstand. Analysere og evaluere samarbejdet Produktevaluering Overhøre den enkelte elev. Gennemlæse dokumentationer. (er kun en del af bedømmelsesgrundlaget). 1.4 Optagelse For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opfyldt din undervisningspligt. Det har du bl.a. efter 9. klasse. Du kan begynde uddannelsen enten på skole eller i en virksomhed. Hvis du vil starte på skole, starter du med grundforløbet Bil, fly og andre transportmidler. Grundforløbet varer normalt 20 uger, men kan udvides til 60 uger. Elever med en uddannelsesaftale, får elevløn under uddannelsen. Elever uden en uddannelsesaftale, kan få SU når de er fyldt 18 år, og opfylder betingelserne for SU. Tilmeldingsskema fås på folkeskoler, tekniske skoler og AF-kontorer, som også oplyser om tilmeldingsfrist. Du kan også tilmelde dig på hjemmesiden under fanen Tilmelding under Uddannelsesinfo. Hvis du starter i en virksomhed, starter du med praktik og tager derefter grundforløb. Praktikstedet skal være godkendt af Det Faglige Udvalg for Transportområdet. Også for dig som starter på skole, gælder det, at du skal have en praktikplads efter grundforløbet. Du skal selv skaffe sig en praktikplads, men kan få hjælp på skolen. Hvis du ikke kan finde en praktikplads, er der mulighed for skolepraktik. De første 3 mdr. af praktiktiden er prøvetid, hvor begge parter kan opsige uddannelsesaftalen. Vejledning om praktikpladser, uddannelsesaftaler m.v. fås hos skolens praktikservice og hos Det Faglige Udvalg. 1.5 Skole Skoleundervisning er delt i grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet varer uger, mens hovedforløbet varer 20 uger på skole. Skoleundervisning er kendetegnet ved at eleven selv vælger mellem projekter og andre undervisningsformer som skolen udbyder for at man kan nå de faglige mål. Undervisningen omfatter grundfag, områdefag, og valgfag. Grundfagene er brede og ret almene (f.eks. dansk og informationsteknologi), områdefagene mere teknisk-faglige (f.eks. benzin- og dieselmotor, elektriske systemer og transmissionssystemer). Valgfag er støttefag for område og specialefag. I praktiktiden oplæres man i de arbejdsområder og funktioner, som er almindelige inden for det valgte speciale. Oplæringen foregår efter praktikregler udformet af det faglige udvalg. 1.6 Eksamen Grundfagene afsluttes med eksamen i engelsk, andre grundfag afsluttes med en prøve. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og praktisk prøve (ikke svendeprøve), der aflægges på skolen.

5 24. januar HVAD LAVER MAN? En motormekaniker udfører alle typer af reparationer og vedligeholdelse på have-park udstyr. Motorer, gearkasser, styretøj, hydraulik, klippeudstyr osv. skal alt sammen fungere optimalt. Du kan også blive ansat i en marinevirksomhed. Her skal du reparere og vedligeholde motorer, gearsystemer, elektrisk udstyr og hydraulike systemer. 3.0 UNDERVISNINGSPLANER 3.1 Første Hovedforløb Motor Forløb med benzin og dieselmotor. Du skal arbejde med de 4 takter, fødesystem, motorsynkronisering, af og påmontering af fordeler- og rækkepumper. Desuden justeringer på små benzinmotorer Undervisningsplan motor 1.H Læringsaktivitet: Benzin og dieselmotor UVM-fag Motor og dieselmotor Materialeforståelse LE 2 = målpind 2 i målbeskrivelsen for dette fag Miljø LE 2 = målpind 2 i målbeskrivelsen for dette fag Læringselementer Motor Olie Støj Motor Du skal kunne udføre eftersyn, justering samt reparation af mindre 2- og 4-takts motorer fra køretøjer, maskiner eller motoriserede arbejdsredskaber. Læringselement: Benzin og dieselmotorer. Eleven skal kunne foretage et eftersyn af motorens dele og systemer, herunder motorens mekaniske tilstand, brændstofanlægget, køle- og smøresystemet samt udstødningsanlægget. Endvidere skal eleven kunne foretage de nødvendige justeringer på brændstofanlæg og ventiler. Eleven skal kunne reparere mindre motorer fra køretøjer, maskiner eller motoriserede arbejdsredskaber. Eleven skal under vejledning kunne udmåle motorens enkeltdele, for kontrol af afvigelser, herunder udskifte eller reparere defekte eller slidte dele. Eleven skal under vejledning kunne afmontere, time og montere en brændstofpumpe. Du skal kunne:

6 24. januar Finde relevante informationer, eks. data, instruktioner og grundviden, i værkstedshåndbøger og andet kompendium. Redegøre for motorens arbejdsprincip ved 4 takts og 2 takts motorer. Afmontere, time og montere en brændstofpumpe. (Motor er kundeklar) Redegøre for smøresystemets opbygning og funktion, herunder de enkelte komponenters funktion Foretage kontrol og eftersyn af smøresystemet, herunder udmåling og vurdering af smørepumpen funktion Redegøre for kølesystemets opbygning og funktion, herunder de enkelte monponenters funktion Foretage kontrol og eftersyn af kølesystemet og de enkelte komponenter. Redegøre for indsugnings- og udstødningssystemets opbygning og funktion, herunder ventildiagrammet (Ventiljustering) Redegøre for fødesystemets opbygning og funktion, herunder de enkelte komponenters funktion. Efterse, udmåle og vurdere fødesystemet. Redegøre for forstøveres (dysers) opbygning og funktion. Kontrollere og justere forstøvere. Redegøre for karburatorers opbygning, funktion og justeringer. Efterse og justere karbureringssystemer på en 2 takts benzinmotor. Foretage alle vurderinger og justeringer efter den enkelte motors data. Opnå kendskab til relevant måleværktøj og dets anvendelse. Anvende relevant håndværktøj og gængs måleudstyr korrekt. Vælge hensigtsmæssigt værktøj til de enkelte opgaver. Opbygge et respektfuld samvær med kollegaer. Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt. Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder. Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter og kan aflevere motoren/ opgaver kundeklar. Materialeforståelse Anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge. Læringselement: Olie Du skal: Kunne redegøre for antifrostvæskers egenskaber, anvendelse og bortskaffelse i henhold til miljøkrav. Være orienteret om oliefremstilling. kunne redegøre for smøremidlers viskositet- og kvalitetsbetegnelser. Du har kendskab til smøremidlers anvendelse og bortskaffelse i henhold til miljøkrav. Miljø Eleven opnår indsigt i samspillet mellem samfund og miljø. Læringselement: Støj og affaldshåndtering. Du skal: Kunne redegøre for støj og dets betydning for arbejdsmiljøet.

7 24. januar Have kendskab til støjgrænser og grænseværdier. Kunne foretage støjmåling. Du kan redegøre for håndtering og bortskaffelse af gængse materialer fra et motorværksted Svejsning 2 ugers forløb med sammenføjningsteknik, dvs. du skal lære at opmærke, flammeskære og CO2 svejse. Desuden er der informationsteknologi Undervisningsplan sammenføjning 1.H UVM-fag Sammenføjningsteknik Produktudvikling, produktion og service Materialeforståelse Miljø Læringselementer Konstruktion Reparationssvejsning Hårdlodning Slibning og vedligeholdelse af værktøj Driftsikkerhed og økonomi Beskrivelse af læringselementer Eleven udfører reparationssvejsning, hårdlodning og flammeskæring på defekte maskindele og konstruktioner, så gældende lovkrav og tolerancer overholdes, og kundens ønsker og forventninger til driftsikkerhed og økonomi tilgodeses. Konstruktion Eleven skal fremstille et mindre emne hvori der indgår, flammeskæring, boring af huller samt mag-svejsning. Eleven skal fremstille emne efter tegning, så gældende lovkrav og tolerancer overholdes Opmærkning og flammeskæring af de enkelte dele til emnet, så det udleverede materiale udnyttes. De flammeskårende flader må ikke efter bearbejdes Spåntagende bearbejdninger foretages Delene mag-svejses til den komplette konstruktion efter de anviste svejsesymboler og tolerancer på tegning Reparationssvejsning Eleven skal foretage opsvejsning af slidflade på aksel så opgivende mål og tolerancer overholdes. Eleven skal foretage reparationssvejsning af maskindel Opmærkning og klargøring til påsvejsning Svejsning i anvist rækkefølge Overholdelse af mål for svejsesømme så tolerancer for viderebearbejdning kan overholdes Hårdlodning Eleven skal tilpasse og foretage lodning af mindre hydraulikkomponeter.

8 24. januar Eleven skal foretage hårdlodning af mindre hydraulik emne Lodningen skal fremstå uden synlige fejl og overholde gældende mål og tolerancer Slibning og vedligeholdelse af værktøj Eleven skal foretage kontrol og vedligeholdelse af måle- og opmærkningsværktøjer. Eleven skal foretage vedligeholdelse af måle- og opmærkningsværktøj, herunder slibning af kørner, mejsel og bor Driftsikkerhed af økonomi Eleven skal under arbejdet være bevist om at der vælges en driftsikker og økonomisk arbejdsform. Eleven skal være bevist om materialeforbrug, bearbejdningsmetode og arbejdsform, med henblik på sikkerhed og økonomi Produktudvikling, produktion og service Eleven kan selvstændig planlægge og gennemføre fremstillingen af et eller flere produkter. Eleven skal fremstille arbejdstegning og planlægge en hensigtsmæssig operations rækkefølge og dokumentere arbejdsplanen. Materialeforståelse Eleven skal overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. Eleven skal redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger. Eleven skal opnå kendskab til materialers kvalitetsmærkning og anvendelsesområder. Eleven skal have kendskab til metallers struktur, egenskaber og tilblivelse. Miljø Eleven opnår forståelse for den betydning de miljømæssige tankegange, begreber og metoder, har for erhverv eller dagligdag. Eleven skal dokumentere og have forståelse for affaldssortering, fjernelse af svejserøg og brugen af personlige værnemidler. 3.2 Andet hovedforløb Elektronik 1 uges valgfag med elektronik, hvor du lærer om grundbegreberne strøm, spænding og modstand. Desuden er der engelsk og engelskeksamen samt informationsteknologi Lokal undervisningsplan elektronik 2.H Beskrivelse af læringselementer Læringsforløbet afvikles som klasseundervisning hvor der vil være veksling mellem teori og praktiske øvelser, hvor det personlige engagement og evne til samarbejde er en forudsætning ved såvel enkeltmands- som gruppearbejde. For løbet vil fortrinsvis være samarbejde i to mands gruppe, hvor der bl.a. arbejdes med informations og datasøgning, opstilling på

9 24. januar fumlebræt, målinger og vurdering. Der vil så være fællesoplæg og opsamling. Du vil under forløbet komme til at arbejde med læringselementet: Elektronik Du skal opnå kendskab til elektronikkens terminologi (fagudtryk).således at du kan vælge komponenter og lave en opstilling af simple elektriske kredsløb efter diagram. Du skal foretage målinger og vurdere disse i forhold til forventninger (data, beregninger). Eleven skal opnå kendskab til elektronikkens grundbegreber, elektronikkomponenter og deres anvendelse. Eleven skal have kendskab til el symboler og begyndende diagramforståelse. Eleven skal opnå begyndende færdigheder i elektriske målinger. Eleven skal orienteres om håndværksmæssig korrekt lodning. Du skal kunne: Opnå kendskab til atomteorien om strøm, spænding, modstand og effekt Opnå kendskab til ledere, halvledere, isolatorer og specifik modstand, samt aflæsning af nomogram over ledningsdimensioner Opnå kendskab til faste modstande, deres diagramsymbol og mærkning af modstandsværdier Opnå kendskab til hvordan strøm, spænding og modstand forholder sig i serie- og parallelforbindelser Opnå kendskab til variable modstande, deres diagramsymbol og anvendelse, herunder NTC- og PTCmodstande Opnå kendskab til dioder og lysdioder, deres diagramsymbol og anvendelse Opnå kendskab til elektromagnetisme, induktion og selvinduktion Opnå kendskab til relætyper, terminalnummerering og anvendelse, samt beskyttelse af relækontakter Opnå kendskab til vekselstrøm og spænding Opnå kendskab til enkelt og dobbelt ensretning Beregne sikringsstørrelser Anvende ohm s lov og effektloven Anvende præfikser efter SI-norm og opnår forståelse for betydningen af rigtig sammensætning af enheder Anvende universalinstrument til måling af strøm, spænding og modstand Opnå kendskab til relevant måleudstyr og dets anvendelse Forholde sig til de målte værdier Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/problem Anvende relevant og gængs måleudstyr korrekt Opbygge en respektfuld holdning til samvær med kollegaer Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter Lade- og starteranlæg 2 ugers forløb med lade og starteranlæg. Du skal arbejde med Ohms lov og udmåle ladestrøm og spænding samt spændingsfald på lade og starteranlæg Lokal undervisningsplan elektriske anlæg 2.H Beskrivelse af læringselementer Læringsforløbet afvikles som en kombination mellem teori og praktik, hvor det personlige engagement og evne til

10 24. januar samarbejde er en forudsætning ved såvel enkeltmands- som gruppearbejde. For løbet forberedes og planlægges gennem teoriarbejde, hvor der bl.a. arbejdes med informations og datasøgning. Du vil under forløbet komme til at arbejde med læringselementet Lade- og starteranlæg Eleven kan foretage eftersyn og fejlfinding på lade- og starteranlæg på en benzin- eller dieselmotor. Arbejdet omfatter anlæggets mekaniske og elektriske Eftersyn og reparation af et lade- og starteranlæg Eleven skal kunne foretage et eftersyn samt reparation på et lade- og starteranlæg, herunder kontrollere anlæggets mekaniske og elektriske tilstand. Endvidere skal eleven kunne kontrollere ydelse og forbrug samt spændingsfald i anlægget. Elektriske anlæg Du vil komme til at arbejde med el- anlæg generelt. Det betyder at du kommer til at arbejde med komponenters opbygning, hvordan de fungerer og hvorledes i indgår i et samlet system. Opstille og fremstille dokumentation for et el system. Du skal foretage målinger og vurdere på disse. Du vil også komme til at arbejde med fejlfinding. Lys- og tegngivningsanlæg Eleven skal kunne foretage eftersyn, fejlfinding, reparation af lys og tegngivningsanlæg, ved hjælp af reparationshåndbøger og andre tilgængelige data. Eleven skal kunne vejlede kunden ud fra en lovmæssig, teknisk og økonomisk vurdering. Du skal kunne: Finde relevante informationer, eks. data, instruktioner og grundviden, i værkstedshåndbøger og andet kompendium Opnå kendskab til relevant måleværktøj og dets anvendelse Anvende relevant håndværktøj og gængs måleudstyr korrekt Vælge hensigtsmæssig værktøj til de enkelte opgaver Opbygge en respektfuld holdning til samvær med kollegaer Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter og kan aflevere motoren/ opgaver kundeklar Bevise forståelse for begreberne strøm, spænding, modstand, effekt og deres indbyrdes afhængighed Anvende almindelig forekommende symboler og diagrammer efter gældende standarder Bevise forståelse for komponenters funktion, data og anvendelsesmuligheder Anvende diagrammer til at fastlægge systemfunktion på kredsløb Opbygge et system (styring) efter diagram og redegøre for funktionerne Udmåle strøm, spænding og modstand på håndværksmæssig korrekt måde, (styret udførelse) Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/ problem Planlægge en opgave og vælge ressourcer i forhold til. tid, penge og kvalitet Efterse, udmåle og justere forvarmer-, lade- og starteranlæg systemer Bevise en begyndende analytisk evne til måling. Dvs. vælge måling og sammenligne denne med forventet resultat Fejlfinde og reparere forvarmer-, lade- starteranlæg, lys og tegngivning på håndværksmæssig korrekt måde

11 24. januar Eftersyn Du skal arbejde med lys, tegngivningsanlæg samt forskellige regler for tilkobling m.m. Desuden justering af kron spidshjul og arbejde med styretøj og bremser. Teknisk engelsk 3.3 Tredje hovedforløb Elektronik 1 uge med elektronik hvor du skal arbejde med opstillinger på fumlebræt og et pc-program til opbygning af elektriske diagrammer Desuden er der salg og service Lokal undervisningsplan elektronik 3.H Beskrivelse af læringselementer Læringsforløbet afvikles som klasseundervisning hvor der vil være veksling mellem teori og praktiske øvelser, hvor det personlige engagement og evne til samarbejde er en forudsætning ved såvel enkeltmands- som gruppearbejde. For løbet vil fortrinsvis være samarbejde i to mands gruppe, hvor der bl.a. arbejdes med informations og datasøgning, opstilling på fumlebræt, målinger og vurdering. Der vil så være fællesoplæg og opsamling. Du vil under forløbet komme til at arbejde med læringselementet. Du skal opnå kendskab til elektronikkens terminologi (fagudtryk).således at du kan vælge komponenter og lave en opstilling af simple elektriske kredsløb efter diagram. Du skal foretage målinger og vurdere disse i forhold til forventninger (data, beregninger). Eleven skal opnå kendskab til elektronikkens grundbegreber, elektronikkomponenter og deres anvendelse. Eleven skal have kendskab til el symboler og begyndende diagramforståelse. Eleven skal opnå begyndende færdigheder i elektriske målinger. Eleven skal orienteres om håndværksmæssig korrekt lodning. Du skal kunne: Opnå kendskab til atomteorien om strøm, spænding, modstand og effekt Opnå kendskab til ledere, halvledere, isolatorer og specifik modstand, samt aflæsning af nomogram over ledningsdimensioner Opnå kendskab til faste modstande, deres diagramsymbol og mærkning af modstandsværdier Opnå kendskab til hvordan strøm, spænding og modstand forholder sig i serie- og parallelforbindelser Opnå kendskab til variable modstande, deres diagramsymbol og anvendelse, herunder NTC- og PTCmodstande Opnå kendskab til dioder og lysdioder, deres diagramsymbol og anvendelse Opnå kendskab til elektromagnetisme, induktion og selvinduktion Opnå kendskab til relætyper, terminalnummerering og anvendelse, samt beskyttelse af relækontakter Opnå kendskab til vekselstrøm og spænding Opnå kendskab til enkelt og dobbelt ensretning Beregne sikringsstørrelser Anvende ohm s lov og effektloven

12 24. januar Anvende præfikser efter SI-norm og opnår forståelse for betydningen af rigtig sammensætning af enheder Anvende universalinstrument til måling af strøm, spænding og modstand Opnå kendskab til relevant måleudstyr og dets anvendelse Forholde sig til de målte værdier Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/ problem Anvende relevant og gængs måleudstyr korrekt Opbygge en respektfuld holdning til samvær med kollegaer Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter Transmission 2 ugers forløb med transmissionssystemer og overvågningssystemer. Du adskiller en gearkasse, bestemmer virkemåden for derefter at samle og justere den. Desuden skal du arbejde med elektronisk transmissionsovervågning Lokal undervisningsplan transmission 3.H UVM-fag Transmission Styre/overvågning Beskrivelse af læringselementer Transmission Du skal kunne foretage eftersyn, adskillelse, udmåling, justering og vedligehold på et transmissionssystem. Eleven kan under vejledning gennemføre et rationelt fejlfindings-, justerings- og reparationsforløb på mekaniske og el- hydrauliske transmissionssystemer på landbrugs- og entreprenørmateriel. Fejlfinding og reparation på køretøjers eller maskiners mekaniske og el- hydrauliske transmissionssystemer. Eleven skal under vejledning kunne tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på transmissionssystemer som helhed, samt på de enkelte dele og fastslå reparationens omfang. Endvidere foretager eleven udmåling, reparation, udskiftning og indstilling af de enkelte delelementer i transmissionssystemet. Justering af koblinger og gearforbindelser. Eleven skal kunne kontrollere og justere kobling og koblingens aktiveringssystem samt gearforbindelser. Du skal kunne: Opnå systemkendskab til den samlede mekaniske transmission Afprøve og justere fremdriftskoblinger, såvel mekanisk som hydraulisk aktiverede Afprøve, vurdere, reparere og justerer reduktionsgear og gearkasser, såvel mekanisk som el-hydrauliske aktiverede Vejlede kunden ud fra tekniske og økonomiske vurderinger med udgangspunkt i kundens specificerede behov Styre- og overvågningssystemer

13 24. januar Overvågningssystemer Eleven skal under vejledning kunne foretage eftersyn, fejlfinding og reparation af motor og transmissions overvågningssystemer, med og uden egendiagnose med anvendelse af værkstedshåndbøger og andre tilgængelige data. Arbejdet skal udføres under hensyntagen til gældende sikkerheds- og miljøregler. Elektroniske styresystemer Eleven skal under vejledning kunne foretage eftersyn, fejlfinding og reparation på traktorers og entreprenørmaskiners elektroniske styresystemer, under anvendelse af værkstedshåndbøger og andre tilgængelige data. Arbejdet skal udføres under hensyntagen til gældende sikkerheds- og miljøregler. Tekniske og personlige kvalifikationer og kompetencer der skal implementeres i de tekniske mål Kunne planlægge en opgave og allokere ressourcer i forhold til tid penge samt tilgodese kvalitetsaspektet Kunne betjene og servicere kunder med forskellige social og kulturel baggrund Kunne vælge værktøj og metoder under hensyn til miljø og sikkerhedsmæssig forhold Kunne samarbejde og bidrage til problemløsninger i forhold til helheden i en arbejdsproces Kunne anvende fysiske begreber i relation til faget og dets sprog, (dokumenter dette i opgaveløsninger) Udvikle lyst til at lære nyt lære at lære og tage ansvar Udvise begyndende analytiske evner til at løse uforudsete opgaver og problemstillinger Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/ problem Kunne problemløse i forhold til faglige problemstillinger Hydraulik I 2 ugers forløb med grundlæggende hydraulik. Du skal arbejde med opbygning af hydrauliske anlæg, pumpetest og forskellige udmålinger af hydrauliske ventiler Lokal undervisningsplan hydrauliske anlæg 3.H UVM-fag Eftersyn og justering af hydrauliske anlæg Materialeforståelse Miljø Læringselementer a. Hydraulik b. Materialelære c. Håndtering af affald Beskrivelse af læringselementer a. Hydraulik Du skal under vejledning kunne opbygge hydrauliske systemer efter diagram med standardsymboler og foretage de nødvendige justeringer. Funktionsafprøvning og sikkerhedseftersyn: Du skal kunne funktionsafprøve, og foretage et sikkerhedseftersyn på simple hydrauliske system

14 24. januar Redegør for funktionen og forklar oliens vej i forskellige pumpetyper. Endvidere afprøvning, og udmåling af en pumpes kapacitet, så det giver dig mulighed for at kunne vurdere pumpens tilstand. Du skal kunne redegøre for virkemåden i de to typer trykbegrænsningsventiler, samt forklare forskellen på trykbegrænsningsventilerne ved hjælp af udmålinger. Du skal redegøre for formål og forskelle på de to ventiltyper der anvendes til strømregulering, på anlæg med behov for tovejs-strømregulering til forbrugere. Du skal kunne vælge og redegøre for retningsventiler til forskellige formål. Du skal kunne redegøre for cylindres opbygning og funktion, og have indsigt i regulering af cylinderhastighed. Du skal kunne redegøre for hydraulikmotorers opbygning og funktion, og have indsigt i regulering af omdrejningstal. Du skal teoretisk kunne beregne cylinderkraft og cylinderhastighed, samt motorers omdrejningstal. Du skal kunne udvælge og tegne relevante hydrauliksymboler efter DS samt sammensætte symbolerne til komplette simple hydraulikdiagrammer. b. Materialelære Du skal kunne vælge rør og slanger under hensyntagen til data for strømningshastighed og tryk. Endvidere skal du fremstille rør og slanger på mål Du skal kunne foretage valg af olie samt materiale til fremstilling af rør og slanger efter anvist opgave, ud fra hensynet til teknologiske, miljømæssige og økonomiske faktorer. c. Håndtering af affald. Du kender de miljømæssige regler vedrørende håndtering og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald fra hydrauliksystemer. Eleven skal kunne redegøre for de grundlæggende økologiske tankegange og begreber i forbindelse med stof- og energikredsløb i naturen. 4.0 PRAKTIKMÅL 4.1 Første hovedforløb Svejsning Eleven kan udføre pålægnings- og reparationssvejsninger samt hårdlodninger og flammeskæring på emner og sliddele så den færdige maskindel opfylder kravet i gældende forskrifter. Eleven kan anvende håndværktøj anvendt i branchen på håndværksmæssig korrekt måde. Eleven kan slibe et spiralbor, kørner og mejsel efter gældende forskrifter. Eleven kan udføre en slaglodning Motor Eleven kan foretage et eftersyn, fejlfinde, justere og reparere motorens dele og systemer, herunder brændstofanlægget, køle og smøresystemet, udstødningsanlægget med eventuel turbolader og indsugningsanlægget med filter og eventuel intercooler.

15 24. januar Eleven kan reparere mindre motorer fra køretøjer, maskiner eller motoriserede arbejdsredskaber. Eleven skal, under vejledning, kunne adskille og udmåle motorens enkelte dele for kontrol og afvigelser, herunder udskifte eller reparere defekte eller slidte dele. Eleven kan udskifte pumpe og indstille indsprøjtningstidspunkt på motorer med række eller rotationspumpe. Eleven kan foretage et eftersyn, fejlfinde og reparere fødesystem på dieselmotorer Eleven kan foretage et eftersyn, fejlfinde og reparere 2 og 4 takts benzinmotorer anvendt i branchens maskiner. 4.2 Andet hovedforløb Elektriske anlæg Eleven kan anvende ohms lov i forbindelse med fejlfinding på elektriske anlæg. Eleven kan anvende fabrikanterne ledningsdiagrammer samt SI nøgleskema i forbindelse med fejlfinding på elektriske anlæg. Eleven kan efterse, fejlfinde og reparere lade og starteranlæg. Eleven kan efterse, fejlfinde, justere og reparere lys og tegngivningsanlæg. Eleven kan anvende relevant måleudstyr i forbindelse med fejlfinding på elektriske anlæg. Sikkerhedseftersyn Eleven kan foretage et sikkerhedseftersyn (Ikke lovpligtig) på branchens maskiner således de overholder gældende love og regler for afmærkning, størrelse, vægt og belastning. Eleven kan rådgive kunden om samme love og regler. Styretøj og bremser Eleven kan udføre systematisk eftersyn, justering, fejlfinding og reparation af styretøj og bremser på traktorer og landbrugsmaskiner. Eleven har kendskab til gældende love og regler for styretøj og bremser på landbrugsmaskiner. Eleven kan anvende sit kendskab til vinklerne i styretøjets opbygning til fejlfinding. Differentiale Eleven kan efterse, fejlfinde, reparere og justere kron og spidshjul. 4.3 Tredje hovedforløb Elektriske systemer Eleven kan anvende ohms lov i forbindelse med fejlfinding på elektriske anlæg. Eleven kan anvende fabrikanterne ledningsdiagrammer samt SI nøgleskema i forbindelse med fejlfinding på elektriske anlæg. Eleven kan anvende relevant måleudstyr i forbindelse med fejlfinding på elektriske anlæg. Eleven har kendskab til elektroniske følere anvendt på landbrugsmaskiner, herunder Hall givere, induktive givere m.fl. Eleven har kendskab til boksdiagrammer og deres anvendelse.

16 24. januar Transmissioner Eleven kan udføre eftersyn, justering, fejlfinding og reparation på transmissionssystemer anvendt i traktorer og landbrugsmaskiner, herunder powershifttransmissioner. Hydraulik Eleven kan forklare funktionen samt redegøre for virkningsgraden af forskellige pumpetyper og oliemotorer anvendt i branchens maskiner. Eleven har kendskab til filtrering af olie, oliekvalitet og den korrekte arbejdstemperatur. Eleven kan udføre en pumpetest. Eleven kan udfærdige hydraulikdiagram efter gældende normer for et simpelt hydrauliksystem og efterfølgende opbygge anlægget ud fra en sikkerhedsmæssig korrekt vurdering. Eleven kan anvende strømreguleringsventiler hensigtsmæssigt ved opbygning af anlæg. Eleven kan vælge korrekt cylinder og oliemotor til given opgave. Eleven kan udmåle lavtrykshydraulikken på en traktortransmission. Eleven kan håndtere stoffer anvendt ved hydraulik på korrekt miljømæssig måde.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker

Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE... 3 1.1 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Retningslinier for gruppearbejde...

Læs mere

Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed

Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed 24. januar 2012 1 Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE... 3 1.1 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Retningslinier

Læs mere

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE 3 1.1 Entreprenør og landbrugsuddannelsen 3 1.2 Værdigrundlag 3 1.3 Retningslinier for gruppearbejde

Læs mere

EUD ERHVERVSUDDANNELSER. Landbrugssmed. - kompetencer til en fremtid med succes

EUD ERHVERVSUDDANNELSER. Landbrugssmed. - kompetencer til en fremtid med succes EUD ERHVERVSUDDANNELSER Landbrugssmed - kompetencer til en fremtid med succes Indhold Indledning.... 3 Uddannelsesforløb... 3 Optagelse... 4 Opbygning og indhold.... 5 Hvad laver man?.... 6 Indhold i skoleperioder

Læs mere

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE 3 1.1 Entreprenør og landbrugsuddannelsen 3 1.2 Værdigrundlag 3 1.3 Retningslinier for gruppearbejde

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler.

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. Have-Parkmekaniker Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. HANSENBERG Faglig it 1 niveau Begynder 1. Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point samt gemme og hente

Læs mere

Individuel uddannelsesplan Have-Park mekaniker

Individuel uddannelsesplan Have-Park mekaniker Individuel uddannelsesplan Have-Park mekaniker Firma Adr. By Cvr nr. Email Praktik ansvarlig Elev Adr. By Cpr. Email tlf Uddannelsens overordnede formål: - At opnå kompetencer bredt set i en have- park

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker

Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker Firma Adresse By CVR-nr. E-mail Praktikansvarlig Elev Adresse By CPR-nr. E-mail Telefon Uddannelsens overordnede formål: At opnå kompetencer bredt set i en

Læs mere

Personvognsmekaniker (udkast 4)

Personvognsmekaniker (udkast 4) Bilag 5 Personvognsmekaniker (udkast 4) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler BEK nr 567 af 02/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 011.11S.391 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 3. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 3. hovedforløb Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole 3. hovedforløb Skole: Vejle Tekniske Skole, transportafdelingen. Uddannelse: Automekaniker. Bekendtg. Nr: Bekendtgørelse nr. 1112

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen BEK nr 440 af 04/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/04820 Senere

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 01.07.2011 Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 218 af 17/03/2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler BEK nr 383 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.38L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker BEK nr 317 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.09T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen BEK nr 344 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.95T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 229

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner

Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner. 45877 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (Marts 2016). Materialet er udviklet af Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Lastvognsmekaniker (udkast 3)

Lastvognsmekaniker (udkast 3) Bilag 5 Lastvognsmekaniker (udkast 3) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Kompetence, undervisnings- og læringsmå l PV H1

Kompetence, undervisnings- og læringsmå l PV H1 Kompetence, undervisnings- og læringsmå l PV H1 Indhold Kompetencemål Talentspor Personvognsmekaniker... 2 Anvendt taksonomi... 3 Viden... 3 Færdigheder... 3 Kompetencer... 3 Elektriske og elektroniske

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan Ny mesterlære

Uddannelsesplan Ny mesterlære Uddannelsesplan Ny mesterlære 1. Virksomhedens navn: Indehaver/direktør: Adresse: Post nr.: Tlf. nr.: By: CVR. nr.: 2. Virksomhedens kontaktperson: Direkte tlf. nr.: E-mail: 3. Lærlingens navn: Adresse:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Personvognsmekaniker/Montør Personvognsmekaniker NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Opbygning af gamle såvel som moderne vinduer, og tegning af vindue med koblet ramme (Solid Works) Renovering af vinduesramme

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industriteknik-maskin HF3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

til industritekniker, specialet Industritekniker-maskin Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner)

til industritekniker, specialet Industritekniker-maskin Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industritekniker-maskin

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Læseplan for valgfaget metal og motorværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget metal og motorværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget metal og motorværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Køretøjets opbygning 5 Metalbearbejdning 6 Miljø og arbejdsmiljø 7 Uddannelsesafklaring 8 Indledning

Læs mere

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Dækker følgende uddannelser: Industritekniker Produktion Industritekniker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Termin hvori undervisningen afsluttes: maj juni 10 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 Entreprenør- og Landbrugsmaskin- uddannelsen

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 Entreprenør- og Landbrugsmaskin- uddannelsen LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 Entreprenør- og Landbrugsmaskin- uddannelsen September 2017 Indhold 1. Pædagogisk og didaktiske overvejelser forud undervisningen... 3 Struktur og temaer i grundforløb

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Yderligere information får du ved henvendelse til: Allan Kristiansen Uddannelsesleder tlf: 51 64 99 88 Thomas Wejrup Praktikinstruktør

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2.

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2. Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Fagligt oplæg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28.03.2008 mekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere