BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk

2 Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Befolkningsprognose for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2016 Udarbejdet af: Team Styring og Analyse marts 2016

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING RESUMÉ FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN OPLANDSKOMMUNER KOMMUNENS SAMLEDE UDVIKLING PROGNOSEN FORDELT PÅ LOKALOMRÅDER PROGNOSEN FORDELT PÅ SKOLEDISTRIKTER SAMMENFATNING AF PROGNOSEN

4 1. INDLEDNING Denne publikation indeholder en gennemgang af Befolkningsprognose 2016 for Vordingborg Kommune, som Team Styring og Analyse har udarbejdet ved hjælp af KMD s befolkningsprognose-værktøj. Formålet med prognosen er at give et kvalificeret bud på, hvordan demografien i kommunen vil udvikle sig dels på den korte bane i forhold til budgetlægningen, men også på lang sigt, så borgere, politikere og ansatte i Vordingborg Kommune får indblik i befolkningsudviklingen i kommune og lokalsamfund. Idet det er tale om en prognose, er det vigtigt at understrege, at prognosetallene er en fremskrivning af historiske samt nuværende, faktuelle data. Dvs. at tallene i prognoseårene forudsætter en status quo af de nuværende kendte parametre som danner grundlag for prognosen. Men da der hele tiden sker en udvikling i f.eks. antal fødsler, til- og fraflytninger osv. så vil usikkerheden i prognosen stige, jo længere frem i tiden man ser. En prognose er dermed ikke 100 pct. nøjagtig i sine forudsigelser, men er bestemt et udmærket værktøj, hvilket også er årsagen til at befolkningsprognosen udarbejdes hvert år. De førnævnte parametre bliver hvert år justeret jævnført udviklingen i det forgangne år, således at befolkningsprognosen holdes opdateret. Derudover bliver forrige års prognose sammenlignet med den faktiske befolkningsudvikling, for dermed at reflektere over årsagerne til evt. fejlskøn i prognosen. 1.1 Sidste års prognose De seneste befolkningstal fra Danmarks Statistik pr. 1. januar 2016, viser et indbyggertal i Vordingborg Kommune på i alt personer. Den 1. januar 2015 var befolkningstallet hvilket viser en befolkningstilvækst på 335 personer i løbet af Alder Befolkningstal 2016 i prognosen Befolkningstal 2016 faktisk Difference Antal % 0 år ,4% 0-6 år ,2% 7-16 år ,5% år ,9% år ,2% år ,6% år ,7% år ,1% år ,7% Total ,9% Tabel 1: 2015-prognosens afvigelse i forhold til de faktiske befolkningstal i 2016 Som vist i tabel 1, forudsagde befolkningsprognosen fra 2015 et befolkningstal pr. 1/ på , hvilket betyder en afvigelse på 426 personer i forhold til det faktiske tal. Prognosen afviger dermed med 0,9 pct. i forhold til det faktiske befolkningstal i det første prognoseår. Den største afvigelse ligger i aldersgruppen årige, hvor prognosen afviger 3,9 pct. Desuden konstateres, at de faktiske folketal i alle definerede aldersgrupper, ligger på et niveau over hvad prognosen forudsagde. Da folketallet har været dalende siden 2009, skal prognosens fejlskøn findes i de historiske tal som ligger til grund for parametrene for befolkningsfremskrivningen. Det er første gang siden 2006, at der er to år i træk er en positiv befolkningstilvækst. Som der illustreres i figur 4

5 1, har der været en positiv befolkningsudvikling i 2014 og Det er en tendens som nu bliver mere tydelig i den nye befolkningsprognose, som bliver fremlagt på de næste sider Befolkningsudvikling jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Udtræk Borger 2014 Udtræk Borger 2015 Lineær (Udtræk Borger 2014) Lineær (Udtræk Borger 2015) Figur 1: Søjlediagram der viser hele kommunens befolkningsudvikling pr. måned. 2. RESUMÉ Befolkningsprognosen 2016 viser at der frem mod 2029 forventes en stigning i befolkningen i Vordingborg Kommune på beskedne 12 indbyggere, svarende til en fremgang på 0,03 pct. over en periode på 13 år. Prognosen siger at den positive tilvækst fra 2014 og 2015 vil fortsætte i 2016, aftage en smule i , for derefter at stagnere og langsomt dale frem til prognosens slutår. Der ventes en stigning i aldersgrupperne 0-6 år og særligt år hvor sidstnævnte aldersgruppe ventes at være tæt på fordoblet i Prognosen viser et fald frem mod 2029 i aldersgrupperne 7-25 år og år. 3. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN I forhold til sidste års prognose, er der i 2016-prognosen sket nogle ændringer i væsentlige forudsætninger. Dels i kraft af, at udgangspunktet for prognosen ligger 355 borgere højere end i 2015 og at der i historikken nu er to sammenhængende år med befolkningstilvækst, og dels i kraft af en viden om, at der de kommende år ventes et lignende indvandringsmønster som i 2014 og 2015, hvilket er søgt imødekommet i beregningerne for befolkningsprognosen. 5

6 I lighed med tidligere prognoser indgår følgende ni kommuner som Vordingborg Kommunes arbejdskraftopland: Køge, Ringsted, Slagelse, Stevns, Faxe, Sorø, Næstved, Lolland og Guldborgsund. Endvidere er Vordingborg Kommunes andel af nyopførelser i arbejdskraftoplandet sat til 17 pct. som også var tilfældet i 2014 og 2015-prognosen. Som nyt i årets prognose, er der indregnet et nyt boligparameter, som skal simulere tilgangen af flygtninge og indvandrere. Der er en formodning om hvor mange flygtninge og indvandrere som vil komme til Vordingborg Kommune i løbet 2016, men hvor de geografisk bliver placeret, er vanskelligt at sige. Derfor er disse grupper i prognoseberegningen blevet jævnt fordelt i hele kommunen, hvorfor prognosen i lokalområder skal tages med et lille forbehold. I figur 2 er effekten af de nævnte forudsætninger illustreret. Befolkningstallet er knap så dalende i 2016-prognosen som i 2015-prognosen og i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. En del af forklaringen ligger til dels også i befolkningstilvæksten fra 2014 til 2016, hvilket ændrer både udgangspunktet og parametrene for 2015-prognosen Historie I alt Prognose 2016 Prognose 2015 DST Prog Figur 2: Befolkningsudviklingen faktuel, 2006 til 2016 samt forskellige prognoser fra 2015/16 til 2029 Kilde: Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning og for Vordingborg Kommune - befolkningsprognose OPLANDSKOMMUNER I figur 3 nedenfor ses Danmarks Statistiks forventede procentvise ændring i befolkningstallet i Vordingborg Kommune samt i arbejdskraftoplandet fra til Det bemærkes, at Danmarks Statistiks prognose for Vordingborg Kommune i perioden siger en befolkningsudvikling på -3,3 pct. hvor Vordingborg Kommunes egen befolkningsprognose forventer en stigning på 0,03 pct. Forskellen ligger hovedsagelig i at Danmarks Statistik i deres seneste befolkningsfremskrivning bruger data fra 2014, mens Vordingborg Kommune bruger data for Danmarks Statistik ventes at have en opdateret prognose klar i maj-juni

7 Figur 3: Befolkningsudviklingen i arbejdskraftoplandet - den procentvise ændring fra til Kilde: Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for Tabelkode: FRKM KOMMUNENS SAMLEDE UDVIKLING Nedenstående illustrationer viser udviklingen af Vordingborg Kommunes befolkning, fordelt på aldersgrupper i udvalgte år. Som det ses er der en samlet fremgang fra 2016 til 2029 på 12 personer. Prognosen viser en befolkningstilvækst frem til 2018 hvorefter der vil være en svag nedgang frem til år

8 Vordingborg Kommune Historik Historik Udgangsår Antal pr. 1. januar Ændringer fra Antal % 0 år ,0% 0-6 år ,1% 7-16 år ,4% år ,3% år ,9% år ,4% år ,0% år ,3% år ,2% Total ,0% Tabel 2: Befolkningsudviklingen fordelt på aldersklasser i udvalgte år Figur 4: Søjlediagram der viser hele kommunens udvikling og alderssammensætning i udvalgte år 8

9 Vordingborg Kommune Historik Historik Udgangsår Antal pr. 1. januar Ændringer fra Antal % 0-15 år ,7% år ,6% år ,8% Total ,0% Tabel 3: befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupper i udvalgte år Aldersfordeling Som det fremgår af tabel 2 og 3 samt figur 4, så er der store udsving i befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupperne. Vordingborg Kommune kan således forvente, at antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder år vil falde med 9,6 pct. svarende til færre indbyggere i den erhvervsdygtige alder i år I samme periode forventes antallet af borgere over 65 år derimod at stige med 26,8 pct. svarende til en fremgang på borgere i I aldersgruppen defineret som Erhvervsaktive herunder, skal man have for øje at tilbagetrækningsreformen medfører at erhvervsaktive de kommende år også vil omfatte årige, idet pensionsalderen hæves. Men samtidig er der fortsat personer under 65 år som ikke er erhvervsaktive. Så hvorvidt aldersgruppen bør justeres til at omfatte flere aldre, er under overvejelse. - Børn og unge (0-15 år) I lighed med de erhvervsaktive, viser prognosen et fald blandt børn og unge samlet. Ser man isoleret på 0-6 årige, ventes dog en fremgang på ca. 12 %. Aldersgruppen 7-16 år forventes at være jævnt faldende i hele prognoseperioden med et fald på 987 børn og unge, svarende til ca. 19 pct. i Erhvervsaktive (16-64 år) Prognosen viser at det er blandt den yngre og ældre del af de erhvervsaktive i alderen år, at der vil være en tilbagegang i antal. Blandt de årige vises et fald på 16 pct. svarende til 682 personer. I aldersgruppen år, ses et forventet fald på borgere, svarende til 19 pct. I gruppen år ventes derimod en lille fremgang på ca. 6 pct. eller svarende til 416 borgere. - Borgere over 65 år ( år) Blandt borgere over 65 år viser prognosen er kraftig vækst i gruppen år frem til 2023 og herefter en svag nedgang. I aldersgruppen år er der ligeledes en kraftig stigning, dog gør stigningen for denne aldersgruppe sig gældende i alle prognoseårene. I 2029 vil der ifølge prognosen være flere i denne aldersgruppe, hvilket er tæt på en fordobling af befolkningstallet i denne gruppe i forhold til i

10 6. PROGNOSEN FORDELT PÅ LOKALOMRÅDER Vordingborg Kommune Historik Udgangsår Prognose Ændring fra Antal % Bogø ,3% Bårse/Beldringe ,1% Jungshoved ,2% Kalvehave ,9% Kastrup/Nedervindinge ,9% Lundby ,0% Mern ,4% Midt Møn ,5% Nyråd ,7% Præstø ,3% Skibinge / Allerslev ,2% Stensved ,9% Vestmøn ,7% Vordingborg ,8% Ørslev ,9% Øst-møn ,0% Hele kommunen ,0% Tabel 4: Befolkningsudviklingen fordelt på lokalområder Udover at Vordingborg Kommune oplever aldersmæssige forskydninger i demografien, er der også geografiske forskelle. Af de 16 lokalområder i Vordingborg Kommune, ventes seks at få en væsentlig 1 befolkningstilvækst, mens prognosen viser væsentlig nedgang i befolkningstallet i syv lokalområder. Se tabel 4 og figur 5. Vordingborg Kommune kan ifølge prognosen forvente befolkningstilvækst på mere end 2,5 pct. i 6 lokalområder: Bårse/Beldringe, 66 indbyggere (5,1 pct.) Kastrup/Nedervindinge, 370 indbyggere (12,9 pct.) Lundby, 236 indbygger (6 pct.) Nyråd, 168 indbyggere (5,7 pct.) Stensved, 64 indbyggere, (2,9 pct.) Ørslev, 207 indbyggere, (9,9 pct.) I følgende 3 områder ventes en uændret befolkningsudvikling inden for +/- 2,5 pct.: Mern, 8 indbyggere (0,4 pct.) Præstø, -50 indbyggere (-1,3 pct.) Vordingborg, 172 indbyggere (1,8 pct.) 1 Væsentligt her defineret ved en udvikling i befolkningstallet på +/- 2,5 %. 10

11 De resterende 10 lokalområder, kan ifølge prognosen forvente nedgang i befolkningstallet på mere end -2,5 pct.: Allerslev/Skibinge, -38 indbyggere (-3,2 pct.) Bogø, -89indbyggere (-7,3 pct.) Jungshoved, -56 indbyggere (-5,2 pct.) Kalvehave, -174 indbyggere (-8,9 pct.) Midtmøn (Stege og omegn), -328 indbyggere (-6,5 pct.) Vestmøn, -154 indbyggere (-6,7 pct.) Østmøn, -389 indbyggere (-19 pct.) Figur 5: Befolkningsudviklingen i lokalområderne - den procentvise ændring fra til Grøn = positiv befolkningsudvikling over 2,5% Gul = ingen eller lav befolkningsudvikling under 2,5% Rød = negativ befolkningsudvikling over -2,5% Idet Figur 5 tager udgangspunkt i den procentvise ændring fra 2016 til 2029, er det værd at nævne at volumen, altså mængden af nuværende borgere, har betydning for hvor stor procenten bliver ved en given befolkningsændring. Eksempelvis svarer en befolkningstilvækst i Nyråd på 168 borgere til en fremgang på 5,7 pct. I Vordingborg svarer en befolkningstilvækst på næsten samme antal (172 borgere) blot til en fremgang på 1,8 pct. hvilket skyldes at befolkningstallet i Vordingborg er noget større end i Nyråd. 11

12 7. PROGNOSEN FORDELT PÅ SKOLEDISTRIKTER Nedenstående tabel 5 viser det samlede befolkningstal fordelt ud på skoledistrikter. Historik Antal pr. 1. januar Ændringer Vordingborg Kommune Antal % Gåsetårnskolen ,1% Kulsbjerg Skole ,7% Møn Skole ,0% Præstø Skole ,0% Svend Gønge Skole ,7% Total ,0% Tabel 5: De 5 skoledistrikter Prognosen viser at befolkningsudviklingen ligeledes dækker over lokale udsving i forhold til skoledistrikterne. Der vil være en befolkningsfremgang i distrikterne Gåsetårnskolen, Kulsbjerg Skole og Svend Gønge Skole i årene frem mod 2029, mens der i Møn Præstø Skoledistrikt ventes en tilbagegang. Nedenstående tabel viser antallet af de 6-15 årige fordelt på skoledistrikter. Historik Antal pr. 1. januar Ændringer Vordingborg Kommune Alder Antal % Gåsetårnskolen 6-15 år ,5% Kulsbjerg Skole 6-15 år ,6% Møn Skole 6-15 år ,9% Præstø Skole 6-15 år ,0% Svend Gønge Skole 6-15 år ,2% Samlet for de 6-15 årige ,4% Tabel 6: De 5 skoledistrikter for år Nedenstående tabel viser antallet af de 80+ årige fordelt på skoledistrikter. Historik Antal pr. 1. januar Ændringer Vordingborg Kommune Alder Antal % Gåsetårnskolen 80+ år ,7% Kulsbjerg Skole 80+ år ,6% Møn Skole 80+ år ,8% Præstø Skole 80+ år ,9% Svend Gønge Skole 80+ år ,5% Samlet for de 80+ år ,2% Tabel 7: De 5 skoledistrikter for 80+ år I 2009 var der ca. 2½ gange flere skolebørn end borgere over 80 år. I 2029 vil der være flere ældre over 80 år end børn i skolealderen. 12

13 8. SAMMENFATNING AF PROGNOSEN Befolkningsprognosen fra 2015 forudså 348 færre indbyggere i 2015, end hvad de nye faktiske tal viser. Afvigelsen skyldes en øget tilflytning og indvandring til Vordingborg Kommune, som ved 2015-prognosens udfærdigelse ikke var ukendt, men undervurderet i prognosearbejdet. Ved udarbejdelsen af prognosen for 2016, bliver denne afvigelse søgt imødekommet ved at justere forudsætningerne for prognosen for på et niveau som tilsvarer den forventning der er til tilflytningsmønstret de kommende år. Dette sammenholdt med øvrige forudsætninger, herunder boligbyggeprogrammet gør, at tidligere års kraftige nedgangstendens bremses og prognosen for forudser at den positive befolkningstilvækst i 2014 og 2015 vil fortsætte i 2016 og I 2016-prognosens slutår, ventes befolkningstallet at være 12 borgere flere end i Tidligere tendenser med færre børn, unge og erhvervsaktive er fortsat gældende sammenholdt med, at antallet af borgere over 65 år fortsat forventes at stige væsentligt. Der forventes dog at være en lille stigning i antal fødsler og dermed en fremgang i aldersgruppen 0-6 år i årene frem. I prognosen er den overordnede geografiske udviklingstendens i Vordingborg Kommune en smule anderledes end tidligere år. Prognosen viser at det kraftige fald i yderområderne bremses, og endda visse steder vendes til befolkningstilvækst samtidig ses det modsatte billede i de tæt bebyggede områder såsom Vordingborg, Præstø og Stege. Årets prognose viser med andre ord, at der er mindre lokale udsving, end hvad tidligere prognoser har vist. Dette skal tages med et lille forbehold, da prognosen som tidligere nævnt, fordeler skønnet over indvandrere jævnt i hele kommunen. I lighed med tidligere år, er der fortsat en mere positiv befolkningsudvikling i den vestlige del af Vordingborg Kommune, end i den østlige del. 13

14 Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade Vordingborg Tlf

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2030 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2029 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2012/0002779 Dato: 28. marts 2012 Titel: Befolkningsprognose 2012-2023 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Økonomiafdelingen, den 2. marts 2015 Forord Den foreliggende befolkningsprognose for Nyborg Kommune er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen samt Økonomiafdelingen. Befolkningsprognosen

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2026 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2016/0004448 Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose 2016-2027 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere