Befolkningsprognose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose"

Transkript

1 Befolkningsprognose Marts 2015

2 Dette er befolkningsprognosen for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan GIS. Befolkningen er prognosticeret for de enkelte områder ud fra de krav til alderssammensætning m.m., som centrene har ønsket tilgængelige i tabelform. Dækningsprocenter for institutionspladser m.m. er ligeledes indarbejdet som ønsket af centrene. Prognosen skulle med en horisont på 13 år kunne dække centrenes behov for befolkningsstatistik til planlægning, medmindre væsentlige ændringer måtte vise sig ved opfølgningen i de kommende år. Prognosens pålidelighed afhænger naturligvis af gyldigheden af de forudsætninger, der ligger til grund for prognoseudarbejdelsen. En række forhold vil til stadighed ændrer sig, det gælder bl.a. fødselshyppighed, dødelighed, til- og fraflytningsmønster, boligbyggeri m.v. Der kan forekomme mindre divergenser ved sammenlægning af de enkelte aldersgrupper og totaler samt ved sammenligninger mellem kommunen totalt set og de enkelte distrikter, dette skyldes afrunding til hele personer. De viste tabeller og grafer udgør kun en del af det talmateriale, der kan trækkes i befolkningsprognosemodellen. Det er muligt at bestille andre udtræk opdelt på alder, køn eller distrikter efter eget ønske samt at få tabellerne i Excel format. Kontakt Center for It og Udvikling, Helle Kimer Mortensen på eller tlf Center for It og Udvikling marts

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelle antagelser og forudsætninger for prognosen Boligstørrelse Til- og fraflytninger Boligbehov Øvrige antagelser og forudsætninger Anvendte boligbyggeprogram for Sammenligning af faktiske befolkningstal Sammenligning af sidste års prognose med dette års prognose Boligbyggeprogrammet Befolkningsprognosen for Den forventede befolkningsudvikling Den forventede alderssammensætning De yngste aldersklasser De ældre aldersklasser Tabeller og kort Tabel 1: Befolkningstal 1 års aldersklasser for hele kommunen Tabel 2: Befolkningstal 5 års aldersklasser for hele kommunen Tabel 3: Befolkningstal udvalgte aldersklasser for hele kommunen Tabel 4: Kvinder 5 års aldersklasser for hele kommunen Tabel 5: Mænd 5 års aldersklasser for hele kommunen Tabel 6: Befolkningstal udvalgte aldersklasser for Nordvang Tabel 7: Befolkningstal udvalgte aldersklasser for Skovvang Tabel 8: Befolkningstal udvalgte aldersklasser for Søndervang Tabel 9: Befolkningstal udvalgte aldersklasser for Vestervang Tabel 10: Institutionsbehov 0-13 årige for hele kommunen Tabel 11: Skoleprognose for hele kommunen Tabel 12: Dækningsprocent/behov for vuggestue- og børnehavepladser i Nordvang Tabel 13: Dækningsprocent/behov for vuggestue- og børnehavepladser i Skovvang Tabel 14: Dækningsprocent/behov for vuggestue- og børnehavepladser i Søndervang Tabel 15: Dækningsprocent/behov for vuggestue- og børnehavepladser i Vestervang Tabel 16: Behov for ældreegnede boliger Tabel 17: Behov for plejehjemspladser og plejeboliger med udvidet plejebehov Boligbyggeprogram Kort der viser boligbyggeprogrammet Kort over institutionsområderne

4 1. Generelle antagelser og forudsætninger for prognosen 1.1. Boligstørrelse ProPlan GIS bygger på antagelsen om, at vi flytter, når vores bolig ikke passer til vores liv og behov. Det er specielt størrelsen af boligen, der afgør, hvornår vi flytter. Når husstanden bliver for stor til boligen, flytter vi. Husstandsstørrelsen afhænger i høj grad af personens alder og den familiemæssige livscyklus, som en person gennemlever. Ofte følger en persons familiemæssige livscyklus følgende forløb: Personen fødes som barn i en familie med typisk en far og mor og eventuelt søskende. Husstandsstørrelse på 3 eller mere. Personen flytter hjemmefra og bor alene eller sammen med en eller flere i alderen år. Husstandsstørrelse på 1 eller mere. Personen danner par med en anden i alderen år. Husstandsstørrelse på 2 eller mere. Parret får i alderen år et eller flere børn. Husstandsstørrelse på 3 eller mere. Børnene flytter hjemmefra, når parret (forældrene) er fra omkring 45 år. Husstandsstørrelse på 2. Den ene partner dør i alderen år. Husstandsstørrelse på 1. ProPlan GIS tager bl.a. udgangspunkt i dette livsforløb, ved at inddrage boligstørrelsen i prognosemodellen. Boligerne opdeles i 3 størrelser: Lille 1-2 værelser Typisk lille husstand uden børn, beboet af enten yngre eller ældre beboere Mellem 3-4 værelser Typisk mindre husstand på 2 personer, evt. med barn, beboet af beboere på år op opefter Stor 5 eller flere værelser Typisk større husstand med et eller flere børn beboet af beboere på 30 år og op til 70 år Boligstørrelsen indgår også som bestemmende faktor for fertiliteten i modellen. Ældreboliger og plejehjem er lidt specielle i forhold til andre typer af boliger. Det er en rimelig antagelse, at for disse boligtyper vil den aldersfordeling, der er i dag, også svare til den fremtidige aldersfordeling. De fremskrives derfor med en konstant aldersfordeling. 4

5 1.2. Til- og fraflytninger Tilflytning af personer kræver frigivelse af boliger. Dette sker ved fraflytning og død. Der er således et naturligt loft over tilflytninger. Der skal være en ledig bolig i passende størrelse for, at man flytter til kommunen. Boligbyggeprogrammet er en anden meget væsentlig faktor for tilflytning og hermed befolkningsvækst i kommunen. Afviger det faktiske boligbyggeri i prognoseperioden væsentligt fra boligbyggeprogrammet, kan det påvirke befolkningsprognosens resultat i væsentlig grad. For alle aldersgrupper opdelt på køn og boligstørrelse benyttes historiske data for de seneste 5 år for at få et flyttemønster. Heraf kan man se, om nettotilflytningen i gennem-snit har været positiv eller negativ. Ideen i modellen er, at hvis der er en negativ nettotilflytning, dvs. at folk rent faktisk flytter fra kommunen, så gør de det også i fremskrivningerne. Disse fraflytninger inklusiv død betyder, at der blive frigjort nogle boliger, og herved kan der flytte nye personer til kommunen. Tilflytterne er personer i de aldersgrupper, hvor nettotilflytningen er positiv. Samtidig beregnes det, hvilket boligbehov, disse personer har. Det samlede boligbehov sammenlignes med det antal boliger, der er blevet ledigt. Hvis det samlede boligbehov for tilflytterne er større end det frigivne antal boliger, fordeles de frigivne boliger forholdsmæssigt mellem aldersgrupperne. De årige behandles separat, da denne gruppe i høj grad flytter hjemmefra. De søger mod uddannelsesinstitutioner og bliver kun boende i kommunen, hvis der er en ledig bolig af passende størrelse (normalt en lille bolig). For aldersgruppen skelnes mellem to boformer hjemmeboende og udeboende. Når de unge år flytter hjemmefra, tilflytter de på lige fod med andre, dvs. der skal være en passende bolig ledig, før de flytter Boligbehov For at beregne, hvor mange boliger, der bliver ledige ved fraflytninger, benyttes boligbehovet. Denne størrelse er fundet som en middelværdi over fem år og beskriver, hvor stor en del af en bolig, en person på en given alder i gennemsnit forbruger. Boligbehovet er lig den omvendte husstandsstørrelse for given køn og alder, hvor husstandsstørrelsen er beregnet uden børn. Boligbehovet angiver, hvor ofte man bor alene eller sammen med en eller flere andre voksne, givet alder og boligstørrelse. Hvis man bor som eneste voksen i en husstand, er boligbehovet 1. Hvis man bor med en anden voksen, er boligbehovet 0, Øvrige antagelser og forudsætninger Den faktiske befolkningssammensætning i Glostrup Kommune pr. 1. januar 2015 er opgjort den 5. januar 2015 og sammenholdt med Danmarks Statistik. 5

6 Den faktiske boligmasse pr. 1. januar 2015, som den fremgår af BBR. Fertiliteten og dødelighed beregnes på baggrund af historiske date de seneste 5 år for Glostrup Kommune. For de ældre borgere over 95 år er datagrundlaget for lille til at foretage beregninger på enkeltårgange. Derfor ses alle disse borgere under ét med ens forblivelsesrater. Husstandsstørrelser i nye boliger fordelt efter boligtype påvirker også prognosen. I nedenstående afsnit beskrives husstandsstørrelserne og boligtyper Anvendte boligbyggeprogram for 2015 Boligbyggeprogrammet for Glostrup Kommune er en væsentlig forudsætning i befolkningsprognosen. Afviger det faktiske boligbyggeri i prognoseperioden væsentligt fra boligbyggeprogrammet, kan det påvirke befolkningsprognosens resultat i væsentlig grad. Boligbyggeprogrammet for Glostrup Kommune, der er benyttet i befolkningsprognosen 2015, er udarbejdet af Center for Miljø og Teknik - Plan og vedtaget af kommunalbestyrelsen 21. januar Boligbyggeprogrammet består af 5 boligtyper: Boligtype 1: Ældrebolig. Indeholder både ældrevenlige boliger og mere plejehjemslignende boliger. Boligtype 2: Åben/lav bolig Boligtype 3: Tæt/lav bolig Boligtype 4: Etagebolig Boligtype 5: Ungdomsbolig I prognosen benyttes følgende husstandsstørrelser for nye boliger: Boligtype Boligstørrelse Husstandsstørrelse 2 Stor 3,5 3 Stor 3,5 3 Mellem 2,5 4 Stor 3,0 4 Mellem 2,0 4 Lille 1,5 Boligtyperne kan være af forskellig størrelse. I boligbyggeprogrammet 2015 består boligtype 2 af store boliger. Boligtype 3 er en blanding af mellem og store boliger og boligtype 4 er mellem boliger. Det samlede boligbyggeprogram for Glostrup Kommune kan ses på side

7 2. Sammenligning af faktiske befolkningstal Fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015 er det faktiske befolkningstal steget med 291 personer. Sammenligning mellem det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2014 og pr. 1. januar 2015 Alder Faktiske tal Faktiske tal Forskel mellem 1/ / og Det er værd at bemærke, at der 1. januar 2015 er 45 flere 0-årige i Glostrup Kommune end der var 1. januar Prognosen fra 2014 havde heller ikke forudsagt at der skulle komme så mange 0- årige i Der er to grunde til, at antallet af 0-årige kan stige, enten på grund af stigende fertilitet eller på grund af, at der flere kvinder i den fødedygtige alder år. I Glostrup er fertiliteten steget meget i I 2013 var den 1.748,0, mens den i 2014 var 2.069,5. Det betyder, at hver kvinde i Glostrup i 2013 ville få 1,7 barn i løbet af deres fødedygtige alder, mens hver kvinde i Glostrup i 2014 vil få 2,1 barn i deres fødedygtige alder. I Glostrup Kommune er antallet af kvinder i den fødedygtige alder ikke steget fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015, så det er alene den stigende fertilitet, der påvirker antallet af 0-årige pr. 1. januar

8 Befolkningen i Glostrup Kommune var 1. januar personer højere end forudsagt i prognosen fra marts Prognosen fra 2014 forventede, at befolkningen i Glostrup Kommune 1. januar 2014 ville være på personer. Det faktiske tal 1. januar 2014 var personer. Sammenligning mellem det forventede befolkningstal 1. januar 2015 i prognosen af marts 2014 og det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2015 Alder Prognose Faktiske tal Forskel mellem marts / prognose og faktiske tal

9 3. Sammenligning af sidste års prognose med dette års prognose Figur 1: Sammenligning af prognosen for 2015 med prognosen for Prognose 2015 Prognose 2014 Prognosen for 2015 viser befolkningsvækst frem til Befolkningstilvæksten i dette års prognose er godt 2 % højere end i prognose fra Det skyldes bl.a. ændringerne i forudsætningerne (fertilitet, flyttemønstre, dødelighed, boligbyggeprogram m.v.). Figur 2: De 5 seneste prognoser Prognose 2011 Prognose 2012 Prognose 2013 Prognose 2014 Prognose

10 Antal boliger Befolkningsprognose Boligbyggeprogrammet Ser man på boligbyggeprogrammet, der spiller en væsentlig rolle i prognosemodellen, er der frem til 2017 færre boliger i boligbyggeprogrammet for 2015 end i boligbyggeprogrammen I perioden er der flere boliger i dette års boligbyggeprogram end i boligbyggeprogrammet fra Fra 2022 og frem er der lige mange boliger i begge boligbyggeprogrammer. Figur 3: Sammenligning af boligprogram for 2015 og boligprogram for Boligprogram 2015 Boligprogram 2014 Ser man på det samlede antal boliger i hele prognoseperioden har boligbyggeprogrammet boliger. Sammenlignet med boligbyggeprogrammet 2014 er det 6 boliger færre. Forskellen i de to boligbyggeprogrammer ligger således i, hvornår byggeriet forventes. 10

11 Antal personer Befolkningsprognose Befolkningsprognosen for Den forventede befolkningsudvikling Ifølge prognosen kan Glostrup Kommune forvente et stigende befolkningstal fra 1. januar 2015 til 1. januar I 2027 forventes personer i kommunen mod i 2015 en stigning på ca. 11,6 %. Den faktiske og forventede befolkningsudvikling i Glostrup Kommune er illustreret i nedenstående figur. Figur 4: Opgørelse over faktisk og forventet befolkningsudvikling År (pr. 1. januar) Befolkningsudviklingen i kommunen som helhed dækker over forskydninger i Glostrup Kommunes alderssammensætning og mellem distrikterne i kommunen. Det fremgår af de følgende afsnit. 11

12 Befolkningsprognose Den forventede alderssammensætning Når befolkningssammensætningen ændrer sig, betyder det ændrede behov for efterspørgslen af kommunale services. Figur 5 viser den forventede udvikling for forskellige aldersgrupper. Figur 5: Befolkningssammensætning opgjort i indekstal. Basisår 2015 = ,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 0-5 år 6-16 år år år år år år år Antallet af de 0-5 årige forventes at stige med 11 % frem til 2024, hvorefter det forventes, at antallet falder lidt. I 2027 forventes der at være godt børn i alderen 0-5 år, det er ca. 150 flere end i De 6-16 årige forventes at stige med 21 % frem til Det svarer til ca. 600 flere børn i alderen 6-16 i 2027 end, der er i dag. I 2027 forventes der at være ca. 8 % færre årige svarende til ca. 100 færre unge end i De erhvervsaktive aldersgrupper år og år forventes at stige med ca. 16 % i prognoseperioden. Det svarer til ca flere erhvervsaktive 1 i Antallet af årige ligger meget stabilt i prognoseperioden. De årige forventes at stige med godt 9 % frem mod 2027, dog forventes antallet af årige at være lavere end i 2015 helt frem til Først i 2025 forventes der flere årige end i dag. Antalsmæssigt svare det til, at der i 2027 er 100 flere årige end, der er i dag. 1 Der er her ikke taget højde for, at folkepensionsalderen forhøjes med 1/2 år ad gangen fra

13 Befolkningsprognose De yngste aldersklasser Antallet af 0-årige var 1. januar 297. Det er 45 0-årige flere end 1. januar I Glostrup er fertiliteten steget meget i 2014, hvilket påvirket antallet af 0-årige pr. 1. januar Antallet af 0-årige forventes at falde igen i Fra 2016 og frem til 2022 forventes de 0-årige atter at stige. Fra 2022 og frem til 2027 forventes antallet af 0-årige igen af falde. Figur 6: Forventede antal 0-årige Antallet af 0-2 årige har betydning for behovet af vuggestuepladser i kommunen. Antallet af 0-2 årige var 1. januar mod 750 i Stigningen i antallet skyldes hovedsagligt stigningen i de 0-årige. Antallet af 0-2 årige forventes at stige frem til 2022, hvorefter det er forventningen at antallet falder. Figur 7: Forventede antal børn i udvalgte aldersklasser år 3-5 år Antallet af 3-5 årige har betydning for behovet af børnehavepladser i kommunen. Antallet af 3-5 årige forventes at falde lidt frem til 2017, hvorefter antallet af 3-5 årige forventes at stige. Stigningen fra 2017 til 2018 skyldes hovedsagligt, at de mange 0-årige i 2015 er 3 år i

14 Befolkningsprognose De skolesøgende børn (6-15 år) forventes at stige i hele prognoseperioden fra i 2015 til i Det svarer til en stigning på 19 %. Figur 8: Forventede antal 6-15 årige Tabel 10 på side 25 og tabel 11 på side 26 viser den forventede udvikling i antal børn for hele Glostrup Kommune, mens tabellerne på siderne viser udviklingen i de enkelte distrikter De ældre aldersklasser Ser man på de ældre aldersklasser i 5 års intervaller, er det især udviklingen i antallet af de årige, de årige og de årige, der springer i øjnene. Figur 9: Det forventede antal ældre fordelt i 5 års intervaller

15 Antallet af årige forventes at stige frem til 2018, hvorefter antallet af årige forventes at falde frem til Herefter forventes antallet af de årige at være relativ konstant i resten af prognoseperioden. Antallet af de årige forventes at ligge relativ konstant frem til Herefter er det forventningen, at antallet af årige vil stige frem til 2023, hvorefter antallet atter forventes at falde. Antallet af årige forventes at ligge mellem 550 og 580 frem til 2023, hvor antallet forventes at stige med godt 25 % frem til 2027, således at der i 2027 forventes at være årige i Glostrup Kommune. Antallet af årige forventes at falde en smule i løbet af prognoseperioden. Dog forventes antallet af årige i perioden at ligge relativ konstant omkring de 350. Antallet af de årige forventes at stige lidt frem til 2017, hvorefter antallet atter forventes at falde. Fra 2019 og frem forventes antallet af årige at ligge relativt konstant på 160 personer. Antallet af årige forventes at falde lidt de næste par år. Herefter forventes antallet af årige at stige frem mod For resten af prognoseperioden forventes antallet af årige at ligge relativt konstant omkring 50 personer. Tabel 16 på side 29 og tabel 17 på side 30 viser den forventede udvikling i antal af ældre i Glostrup Kommune samt det forventede behov for ældreegnede boliger samt plejehjemspladser og plejeboliger med udvider plejebehov. 15

16 5. Tabeller og kort 16

17 5.1. Tabel 1: Befolkningstal 1 års aldersklasser for hele kommunen PERSONER Folketal pr. 1. januar Hele kommunen Alder 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

18 Tabel 1 fortsat PERSONER Folketal pr. 1. januar Hele kommunen Alder 50 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

19 5.2. Tabel 2: Befolkningstal 5 års aldersklasser for hele kommunen Hele kommunen Alder

20 5.3. Tabel 3: Befolkningstal udvalgte aldersklasser for hele kommunen PERSONER Folketal pr. 1. januar Hele kommunen Alder

21 5.4. Tabel 4: Kvinder 5 års aldersklasser for hele kommunen KVINDER Folketal pr. 1. januar Hele kommunen Alder

22 5.5. Tabel 5: Mænd 5 års aldersklasser for hele kommunen MÆND Folketal pr. 1. januar Hele kommunen Alder

23 5.6. Tabel 6: Befolkningstal udvalgte aldersklasser for Nordvang PERSONER Nordvang Alder Tabel 7: Befolkningstal udvalgte aldersklasser for Skovvang PERSONER Skovvang Alder

24 5.8. Tabel 8: Befolkningstal udvalgte aldersklasser for Søndervang PERSONER Søndervang Alder Tabel 9: Befolkningstal udvalgte aldersklasser for Vestervang PERSONER Vestervang Alder

25 5.10. Tabel 10: Institutionsbehov 0-13 årige for hele kommunen PERSONER Hele kommunen Personkategori Vuggestuebørn 0-2 år Dækningsprocent 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 Behov Børnehavebørn 3-5 år Dækningsprocent 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 Behov Skolefritidsordning 6-9 år Dækningsprocent 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 Behov Fritidsklub år Dækningsprocent 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 Behov

26 5.11. Tabel 11: Skoleprognose for hele kommunen PERSONER Hele kommunen Personkategori Skolebørn 6-15 år Dækningsprocen Behov Skolebørn 16 år Dækningsprocen Behov Skolebørn i alt 6-16 år

27 5.12. Tabel 12: Dækningsprocent/behov for vuggestue- og børnehavepladser i Nordvang PERSONER Nordvang Vuggestuebørn 0-2 år Dækningsprocen 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 Behov Børnehavebørn 3-5 år Dækningsprocen 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 Behov Tabel 13: Dækningsprocent/behov for vuggestue- og børnehavepladser i Skovvang PERSONER Skovvang Vuggestuebørn 0-2 år Dækningsprocen 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 Behov Børnehavebørn 3-5 år Dækningsprocen 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 Behov

28 5.14. Tabel 14: Dækningsprocent/behov for vuggestue- og børnehavepladser i Søndervang PERSONER Søndervang Vuggestuebørn 0-2 år Dækningsprocen 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 Behov Børnehavebørn 3-5 år Dækningsprocen 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 Behov Tabel 15: Dækningsprocent/behov for vuggestue- og børnehavepladser i Vestervang PERSONER Vestervang Vuggestuebørn 0-2 år Dækningsprocen 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 Behov Børnehavebørn 3-5 år Dækningsprocen 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 Behov

29 5.16. Tabel 16: Behov for ældreegnede boliger PERSONER Alder Hele kommunen Dækningsprocen 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 Behov Dækningsprocen 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 Behov Dækningsprocen 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 Behov Dækningsprocen 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 Behov Dækningsprocen 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 Behov Dækningsprocen 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 Behov Dækningsprocen 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Behov I alt Behov i alt

30 5.17. Tabel 17: Behov for plejehjemspladser og plejeboliger med udvidet plejebehov PERSONER Alder Hele kommunen Dækningsprocent 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Behov Dækningsprocent 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 Behov Dækningsprocent 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 Behov Dækningsprocent 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 Behov Dækningsprocent 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 13,29 Behov Dækningsprocent 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 Behov Dækningsprocent 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 Behov I alt Behov i alt Behovet er beregnet ud fra aldersbetinget hyppigheder for plejehjem og plejeboliger med udvidet plejebehov. Der er taget udgangspunkt i følgende alderskategorier med plejehjemshyppighede nævnt i parentes: år (0,2769), år (1,3453), år (3,4704), år (7,1057), år (13,2931), år (28,7900), og år (46,6700). 30

31 5.18. Boligbyggeprogram Forslag til boligbyggeprogram almindelig fremskrivning Nye boliger Boligtype 1: Ældreboliger. Indeholder både ældrevenlige boliger og mere plejehjemslignende boliger (L) Boligtype 2: Åben/lav bolig (S) Boligtype 3: Tæt/lav bolig (M/S) Boligtype 4: Etagebolig (M) Dato: Boligtype 5: Ungdomsbolig (L) Sagsnr.: 14/21223 Løbe nr. Område Lokal- Vej Hus Bolig- Bolig Efter Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 på kort plan nr. nr. type størrelse 2027 i alt i alt i alt i alt 1 Ejby Mosevej EL S Ejby Mosevej Ingen M Ejby Mosevej Ingen M Skovsletten/Egeskoven HL M Byparkvejs forlængelse HL M Carl Bro HL M Hvissinge Øst - Storparcel Aa (FFBB - Stigsager 2-30) HL S Hvissinge Øst - Stigsager (Skovvillaerne) HL S Hvissinge Øst - Del 2 HL S Hvissinge Øst - Del 3 HL M Hvissinge Øst - Del 3 HL M Lerager HL a 2 S Mejerihusene 2 HL M Dancon GL M Engbrydeparken Ingen M Kirkebjerg Alle GL S Dommervangen Ingen S Dommervangen Ingen M Egeparken GL M Sportsvej (Brinken/Stubben) Ingen M Hegnet 6-8 Ingen M Hovedvejen Ingen M Eriksvej Ingen M Højvangsvej Øst GL M Glostrup Torv - Jyske Bank GL M Solvej GL M Kirkebjerg Alle p-plads GL M Gyvelvej 9-17 Ingen M Stationsparken (baneareal) Ingen M Diget GL M Glostrup Sydvest GL M Banegårdsvej - vestside GL M Højvangsvej 53 GL S Hovedvejen - Nørre Alle GL M Kirkebjerg Erhvervspark GL M Sydvestvej GL M 0 37 Hvissingeparken Ingen b 2 S 1 1 I alt 1 L I alt 2 S I alt 3 M/S I alt 4 M Samlet

32 5.19. Kort der viser boligbyggeprogrammet

33 5.20. Kort over institutionsområderne Nordvang Skovvang Vestervang Søndervang 33

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024 Befolkningsprognose Aabenraa Kommune 2012-2024 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose Ballerup Kommune

Befolkningsprognose Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 2 5 Dato: 2. marts 5 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.01.00-P10-3-14 Befolkningsprognose 5-8 Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING ØKONOMIBILAG NR. 2 2016 Dato: 28. februar 2016 Revideret: 31. maj 2016 Tlf. dir.: 4477 2232 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christina Brun Andersen Sagsid: 00.01.00-P10-1-16 Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING Dato: 28. februar 2016 ØKONOMIBILAG NR. 2 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Niels Bertelsen Sagsid: 00.01.00-P10-1-16 Befolkningsprognose 2016-2019 for Ballerup

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose. Albertslund Kommune

Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose. Albertslund Kommune Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose Albertslund Kommune 214 226 226 221 216 211 26 21 1996 1991 1986 1981 1976 1971 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose. Albertslund Kommune

Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose. Albertslund Kommune Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose Albertslund Kommune 216 228 226 221 216 211 26 21 1996 1991 1986 1981 1976 6 12 18 24 3 36 42 48 54 6 66 72 78 84 9 1971-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2025 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Odder Kommune

Befolkningsprognose Odder Kommune Befolkningsprognose 2011-2023 Odder Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2011. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Odder Kommune frem til

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2026 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2027 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2030 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

13. marts 2012 Økonomibilag nr. 3. Befolkningsprognose Ballerup Kommune, 2012-2025

13. marts 2012 Økonomibilag nr. 3.  Befolkningsprognose Ballerup Kommune, 2012-2025 13. marts 2 Økonomibilag nr. 3 www.ballerup.dk Befolkningsprognose Kommune, 2-5 1. Indholdsfortegnelse 2. Forord... 3 3. Befolkningsprognose for 2 til 5... 4 3.1. Befolkningsudvikling... 4 3.2. Sammenligning

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning g 2011 Befolkningsprognose 2011 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

2016-2026 Stevns Kommune

2016-2026 Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Befolkningsprognose 2016-2026 Stevns Kommune Befolkningsprognose Befolkningsprognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2016

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Økonomiafdelingen, den 2. marts 2015 Forord Den foreliggende befolkningsprognose for Nyborg Kommune er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen samt Økonomiafdelingen. Befolkningsprognosen

Læs mere

Center for Økonomi og Indkøb

Center for Økonomi og Indkøb VALLENSBÆK KOMMUNE Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 2015-2027 Center for Økonomi og Indkøb 12-03-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vallensbæk dengang og nu... 3 3. Forventet udvikling for hele Vallensbæk

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2029 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere