Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013. Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013 Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering juni KF - Temadrøftelse - TV2 Fri Huset KF - Temadrøftelse om udvikling af grønt område i Hvalsø FOU - Fornyelse af aftale om benyttelse af lokaler i DGI Roskildes område KF - Forslag til Retningslinier vedr.pulje til dækning af byggesagsgebyrer mv KF - Midler til layout, tryk og afholdelse af dialogmøde vedr. ny Kultur-, Fritids- og Turismepolitik KF - Musikskolen, ansøgning om tilskud til lydstudie KF - Eventuelt...15

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering juni 2013 Sagsnr.: 12/25256 Resumé: A. Afslutning af projekt elektronisk adgangskontrol Janne Laursen deltager under dette indlæg. B. Nyhedsbrev fra Kulturhusene C. Domus Felix Regnskab for 2012 D. Opholdsstedet TAO - Årsrapport for 2012 mv. E. Seminar om fodbold og sundhed Invitation. 28.maj 2013 F. At lære i fællesskaber - Uddannelseskonference juni 2013 G. Musikskolen til koncert med DR symfoniorkesteret H. Kunstgræsbane I. Orientering fra Musikskolen Vigtige datoer J. Fri adgang for skoleelever på Museer K. Invitation til Kulturkonference 2013 L. Library Press Display M. Asyl Festival på Asylcenter Avnstrup Invitation. 25. maj 2013 N. Hvalsø Bio Årsrapport 2012 Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering:

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Orienteringpunkter til UKF, juni Bilag, orientering elektronisk adgangskontrol skoler, idrætshaller og kulturhuse 3. Kulturhusenes nyhedsbrev april Domus Felix - Regnskab Opholdsstedet TAO R (Unges TAO-internt).pdf 6. Opholdsstedet TAO R (TAO-internt).pdf 7. Opholdsstedet TAO R (Fonden TAO).pdf 8. Opholdsstedet TAO 9. Pressemeddelelse_Musikskoledage_i_Tivoli_ Annonce for sommerafslutning 11. Asyl koncert på Asylcenter Avnstrup 12. Hvalsø Bio - Årsrapport 2012 Øvrige sagsdokumenter:

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 3. KF - Temadrøftelse - TV2 Fri Huset Sagsnr.: 13/5600 Resumé: Udvalgsmødet den 6. juni starter med et besøg i TV2 Fri Huset til en fremvisning og en snak om tankerne bag den nye TV kanal. Adressen: Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge, mødetid kl Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 4. KF - Temadrøftelse om udvikling af grønt område i Hvalsø Sagsnr.: 12/10999 Resumé: Dialogmøde med initiativtagere bag forslag til udvikling af grønt område i Hvalsø. Administrationens forslag til dagsorden: 1. Præsentation af initiativtagere og området 2. Fremlæggelse af forslaget 3. Drøftelse af forslaget Initiativtagere Jeppe Lund og Kasper Rønnow deltager på mødet fra kl Ina Frederiksen deltager under sagens behandling. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 5. FOU - Fornyelse af aftale om benyttelse af lokaler i DGI Roskildes område Sagsnr.: 13/4534 Resumé: Administrationen har modtaget henvendelse fra DGI Midt- og Vestsjælland om, at DGI Roskilde og DGI Vestsjælland pr. 1. januar 2013, fusionerede og blev én landsdelsforening med navnet DGI Midt- og Vestsjælland. I den forbindelse er der behov for, dels at få fornyet den tidligere aftale, som er indgået med enkelte kommuner i DGI Roskildes område, og dels at få en aftale med de øvrige kommuner i hele vores område. Der skal tages politisk stilling til: Hvorvidt Lejre Kommune vil godkende rammerne for det fremsendte vedrørende fornyet aftale vedrørende DGI Midt- og Vestsjællands benyttelse af lokaler i dækningsområdet. Ina Frederiksen deltager under behandling af sagen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til aftale om DGI Midt- og Vestsjællands benyttelse af lokaler i distriktsforeningens dækningsområde imødekommes. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den : Folkeoplysningsudvalget foreslår, at beslutningen lægges hos halbestyrelsen. Afbud: Torben Olsen Anni Vedel Jette Pekilidi Jesper Kejlhof Anne Lauridsen Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen godkendes. Udvalget ønsker, at Folkeoplysningsudvalgets høringssvar kommunikeres til DGI. Sagsfremstilling: Ved kommunalreformen overtog kommunerne opgaven vedrørende anvisning af lokaler og lokaletilskud til distriktsforeninger, fra amterne. Aftalen der blev indgået havde til formål, at DGI på lige fod med kommunens øvrige foreninger kan ansøge om lokaler og modtage lokaletilskud efter de regler der gælder for de respektive kommuners øvrige idrætsforeninger. DGI oplyser som tidligere, at de vil søge at sprede aktiviteterne i hele det geografiske område den enkelte distriktsforening dækker, således at sol og vind fordeles lige. DGI Midt- og Vestsjælland vedlægger forslag til hvordan en fornyet aftale kan se ud. Udtalelser: Efter Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. april 2013, blev sagen sendt i høring i halbestyrelsen. Følgende høringssvar er indkommet:

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 Bestyrelsen er positiv i forhold til, at DGI kan anvende kommunens lokaler på lige fod med de lokale foreninger. Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at DGI kan bruge lokaler i kommunen, men ønsker at aftalen med DGI skal sikre: At der skal være tale om brug på reelt samme vilkår, dvs. at DGI skal melde ønsker ind for et år ad gangen i forbindelse med den almindelige timefordeling. Tildeling for den enkelte hal afgøres grundlæggende en gang om året i forbindelse med timefordelingen. Frist for indlevering af ønsker skal oplyses i aftalen. At der skal fastlægges regler for afbud og eventuelt kompensation for manglende lejeindtægt i tilfælde af udeblivelse og afbud med urimelig kort varsel. Dette mest med henblik på at give DGI et reelt incitament for at afpasse ønsker til deres reelle behov og endvidere til at sikre at hallerne får reel mulighed for at udnytte lokalerne i tilfælde af afbud fra DGI. Eventuelt skal DGI s ønsker kanaliseres ind under den respektive lokale underafdeling i gymnastik/fodbold/ mv., så der er lokal forankring i DGI s arrangementer. At DGI, såfremt de ønsker at bruge rekvisitter/redskaber, der ikke er ejet af hallen, skal indgå aftale med ejerne om brug af rekvisitter/redskaber og i den sammenhæng om pris for lån. Administrationens vurdering: Administrationen oplyser, at modellen har været uproblematisk, hvilket vil sige, at der ikke umiddelbart har været konflikter mellem kommunens egne brugere og DGIs brugere i forhold til lån af lokaler. Dog bemærkes det, at DGI booker mange weekender tider og de ikke altid meddeler hvis et arrangement er aflyst. Administrationen foreslår, at DGI anmodes om at meddele hvis et arrangement er aflyst. Administrationen kan endvidere oplyse, at DGI booker mere end 10 arrangementer i løbet af et år. I henhold til distriktsforeninger er kommunen imidlertid alene forpligtet til lokaleanvisning og lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 6 og kapitel 7, jfr. Kapitel 12. Hvilket vil sige, at lokaler stilles til rådighed i det omfang de er ledige og egnede. Endvidere at DGI Midt- og Vestsjælland kan ansøge om lokaletilskud på lige fod med de øvrige foreninger i Lejre Kommune, efter Lejre Kommunes retningslinjer herom. Administrationen foreslår, at det overvejes hvordan DGI tænkes ind i forbindelse med timefordeling for fremtiden. Administrationen foreslår endvidere at forslaget sendes til høring i halbestyrelserne. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Udgifterne til lokaletilskud er begrænsede, da DGI jfr. Folkeoplysningsloven får lokaler og haller stillet vederlagsfrit til rådighed på lige fod med Lejre Kommunes øvrige idrætsforeninger. Til gengæld kan hallerne risikere at miste lejeindtægter i den periode hvor DGI benytter faciliteterne. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 Bilag: 1. Forslag til aftale 2. Henvendelse fra DGI Øvrige sagsdokumenter:

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 6. KF - Forslag til Retningslinier vedr.pulje til dækning af byggesagsgebyrer mv Sagsnr.: 13/4905 Resumé: I forbindelse med budget 2013 blev der afsat kr. til pulje til dækning af byggesagsgebyrer vedrørende foreningsbyggeri og om- og tilbygninger mv. Administrationen har udarbejdet forslag til retningslinjer for Pulje til dækning af byggesagsgebyrer. Udvalget skal tage stilling til hvorvidt udvalget vil godkende forslag til retningslinjer. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til retningslinjer vedrørende Pulje for fritagelse for betaling af byggesagsgebyrer mv godkendes, 2. at puljen også dækker ansøgninger vedrørende fritagelse for lokaleleje. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes. Sagsfremstilling: Byggesagsgebyr: Ifølge Erhvervs- og byggestyrelsens bygningsreglement kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal opkræves gebyrer for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der opkræves gebyrer for sagsbehandling i forbindelse med byggetilladelser og byggeanmeldelser. Der er ikke muligt at fritage specifikke ejergrupper (f.eks. kommunale ejendomme) for byggesagsgebyrer. Da lokaler til foreninger, kulturinstitutioner og lignende er erhvervsbyggeri vil om- og tilbygninger kræve byggetilladelse. Dette gælder også mindre ombygninger. Foreninger, kulturinstitutioner og lignende vil derfor i forbindelse med simple byggerier/ombygninger, som for eksempel opførelse af hytter, nedrivning af indvendige vægge og lignende blive opkrævet gebyr for byggesagsbehandling. Foreningerne ønsker sig fritaget for ovennævnte gebyrer. Lokaleleje: I forbindelse med benyttelse af kommunens lokaler opkræves der leje jfr. servicekatalog for lokaleudlån. I enkelte tilfælde søger foreninger sig fritaget for betaling af lokaleleje. Derfor foreslår administrationen at puljen også omfatter fritagelse for betaling af lokaleleje. Administrationen vedlægger forslag til retningslinjer for dækning af byggesagsgebyrer og dækning af udgift i forbindelse med fritagelse for betaling af halleje. I retningslinjerne foreslås hvem der kan søge og til hvad der kan søges. Hvem kan søge: Foreninger der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven Foreninger med et humanitært formål Foreninger med aktiviteter for børn og unge

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 10 Andre foreninger/sammenslutninger der har kulturelt eller folkeoplysende formål. Hvad kan der søges om: Fritagelse for betaling af byggesagsgebyr ved foreningsbyggeri i/ved egne eller kommunale lokaler, hvor aktiviteten er lokalt forankret og kontinuerlig. Fritagelse for betaling af lokaleleje for aktiviteter i Lejre Kommunes lokaler. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at retningslinjerne understøtter formålet med puljen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: I forbindelse med budgetforhandling 2013 blev der afsat kr. til pulje til fritagelse for betaling af byggesagsgebyrer mv. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Forslag - Kriterier for Pulje til fritagelse for betaling af byggesagsgebyrer mm Øvrige sagsdokumenter:

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Midler til layout, tryk og afholdelse af dialogmøde vedr. ny Kultur-, Fritids- og Turismepolitik Sagsnr.: 11/20417 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid drøftede på mødet den 8. maj 2013 administrationens forslag til tids- og handleplan for færdiggørelse af politikken. Denne sag rejses med henblik på frigivelse af midler til layout og tryk af pjece om Lejre Kommunes nye Kultur-, Fritids- og Turismepolitik samt afholdelse af dialogmøde mellem Udvalget for Kultur & Fritid og aktører, netværk og interesserede borgere. Administrationen vurderer, at udgiften til layout, tryk og dialogmøde beløber sig til i alt kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. der søges om et beløb på kr. til layout, tryk af pjece om Kultur-, Fritids- og Turismepolitik samt afholdelse af dialogmøde med aktører, netværk og interesserede borgene, 2. at beløbet finansieres af puljen til andre kulturelle formål. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges kr. fra pulje til andre kulturelle opgaver til layout, tryk og afholdelse af dialogmøde. Sagsfremstilling: Det er afgørende at Kultur- Fritids- og Turismepolitikken får et professionelt udtryk, når indholdet i politikken skal formidles til aktører, interessenter og borgere både inden for og uden for Lejre Kommune. Formidlingen sker både på Lejre Kommunes hjemmeside og som pjece. Der planlægges med et oplag på pjecer. Dialogmødet holdes den 27. august Der planlægges med en deltagelse på ca. 100 personer. Forplejningen vil være vand, sodavand, frugt og snacks. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Udvalget for Kultur & Fritid har i tidligere sag Proces kulturpolitik som blev behandlet den 7. december 2011 fået forelagt budget på i alt kr. Fordelt på kr. til konsulentbistand i 2011 og Layout, design og tryk kr., samt buffer til diverse udgifter kr. Der er i processen med formulering af den nye politik brugt kr. ud af de oprindelige kr. til ekstern konsulent. Overslag over udgift til layout og tryk af ca pjecer: ca kr. Afholdelse af dialogmøde med deltagelse af ca. 100 personer: ca kr.

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 I alt: kr. Beløbet foreslås finansieret af puljen til andre kulturelle formål. Der resterer p.t ,24 kr. på puljen til andre kulturelle formål, der ikke er disponeret over. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Øvrige sagsdokumenter:

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Musikskolen, ansøgning om tilskud til lydstudie Sagsnr.: 13/9417 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning fra Musikskolen den 7.maj Musikskolen ønsker at udvikle og styrke elevernes udvikling ved at etablere lydstudie. Musikskolen, Hvalsø kulturhus og foreningen RAMIL (Rytmisk amatørmusik i Lejre) råder tilsammen over meget udstyr. Der mangler dog en båndoptager og tilhørende mixer. Der søges om økonomisk tilskud til køb af båndoptager/ Mixerpult. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges et tilskud på kr. fra pulje til andre kulturelle opgaver. Sagsfremstilling: Administrationen har modtaget en ansøgning fra Musikskolen den 7.maj Der søges om tilskud til indkøb af udstyr til et lydstudie. Musikskolen ønsker at etablere et lydstudie, da det vurderes at være meget værdifuldt for elevernes udvikling at kunne indspille sin egen musik. Samtidig er det essentielt for at nå ud til et publikum. For de fleste bands og musikere er det uden for rækkevidde at leje sig ind hos et professionelt lydstudie, da dette er meget dyrt. Musikskolen ønsker at opbygge et analog / digitalt studie, der kan understøtte og udbygge arbejdet med at udvikle elevernes personlige og kunstneriske udtryk og deres evner til at skrive og komponere original musik. Studiet forventes desuden at skulle kunne bookes og bruges af alle kommunens borgere. Lydstudiet forventes etableret i Hvalsø Kulturhus. Musikskolen, Hvalsø kulturhus og foreningen RAMIL råder tilsammen over en stor del af det udstyr og den ekspertise, der skal til for at indspille. Der mangler dog en 24 kanals båndoptager og tilhørende mixer. Musikskolen tænker at indkøbe brugt udstyr da det giver en stor besparelse. Dette udstyr vil kunne bruges sammen med tidligere indkøbt udstyr til Kulturhuset og øvelokalerne. Mulige brugere af et lydstudie: - Musikskolen: Solister, bands, undervisning, lærere, gæster - Ungdomsskolen: Musicalen, Bands - Sangskriverforeningen - RAMIL - Kommunens unge og voksne musikere Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at tiltaget vil understøtte musiklivet i Lejre Kommune og omegn. Administrationen oplyser, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne søge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent for alle og ikke kommercielt. Handicappolitik:

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 14 Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på kr til indkøb af brugt Båndoptager/ Mixerpult. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr, hvoraf der er forbrugt ,76kr. Herefter er der ,24kr til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Øvrige sagsdokumenter:

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Intet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

18 Bilag: 2.1. Orienteringpunkter til UKF, juni 2013 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 56695/13

19 A. Afslutning af projekt elektronisk adgangskontrol På budgettet for 2011 var der afsat 1.5 mio. kr. under navnet "Pulje til Fritidskommunen", som anlægsmidler til etablering af elektronisk låsesystem på skoler, haller, kulturhuse mv. Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. november 2010 at sætte projektet i gang. Administrationen blev bemyndiget til at vælge leverandør ud fra tildelingskriteriet: Mest fordelagtige pris, tid og kvalitet. Projektet er blevet gennemført i to faser. Første fase var etablering af adgangskontrol på

20 skoler. Anden fase var etablering af adgangskontrol i idrætshaller og kulturhuset i Hvalsø. Proces med kortlægning af behov samt afholdelse af udbudsrunde samt udførelse af arbejdet, er foretaget for hver af de to faser. Der er nu installeret elektronisk låsekontrol på de skoler, haller og kulturhuset i Hvalsø som har været omfattet af projektet. Bilag vedlagt B. Nyhedsbrev fra Kulturhusene Invitation til Project Fair og Hustræf 2013: Vi er glade for at kunne offentliggøreprogrammet for årets kombinerede Hustræf og Project Fair den juni på Godsbanen i Aarhus. Temaet er kulturproduktion og arrangementet er bygget op omkring 14 forskellige og udfordrende workshops af både praktisk og teoretisk karakter. Tilmeldingen er åben påhttp://www.kulturhusene.dk/ og alle er velkomne!

21 Det Frivillige Kulturelle Foreningsnetværk Kulturhusene i Danmark er blevet en del af et nyt netværk, der blandt andet skal arbejde for, at det frivillige kulturelle foreningsområde får en plads i kulturpolitikken på både nationalt og lokalt niveau. Læs mere: Nyheder Invitation til Fyraftensdebat: Fredag den 3. maj afholder Kulturhusene i Danmark en fyraftensdebat om samarbejdet mellem biblioteker og kulturhuse i forlængelse af vores årlige generalforsamling. Alle er velkomne til debatarrangementet, der begynder med en rundvisning i Biblioteket på Rentemestervej kl. 15, og der kræves ingen forudgående tilmelding. Hent programmet her Program Kulturskaberne - et brugerinddragelsesprojekt: Igennem de seneste år har kultur- og eventværkstedet Kulturskaberne haft succes med deres brugerinddragelsesprojekt, der hjælper og understøtter lokale borgere, der gerne vil i gang med deres eget projekt. Den 15. maj deler de ud af deres erfaringer ved en konference på Nørrebro, som er målrettet offentlige kulturinstitutioner. Bilag vedlagt C. Domus Felix Regnskab for 2012

22 Domus Felix sender regnskab for 2012 Bilag vedlagt D. Opholdsstedet TAO & Den selvejende Institution TAO Årsrapporter for 2012 Opholdsstedet TAO samt Fonden / Den selvejende Institution TAO sender årsrapporter for 2012 Bilag vedlagt E. Seminar om fodbold og sundhed Invitation

23 Fodbold Fitness som forebyggelse og behandling' Danmarks Idrætsforbund, Dansk Boldspil-Union og Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet inviterer hermed til seminar tirsdag d. 28. maj. Fodbold Fitness er i færd med at blive etableret som et effektivt tilbud om sundhed og fælleskab til danske borgere. På seminaret kan du høre om de forskningsresultater, der ligger til grund for udviklingen af Fodbold Fitness og om de første erfaringer med at etablere Fodbold Fitness i praksis. Efterfølgende vil et indbudt panel af politikere, idrætsledere og forskere drøfte, hvordan foreninger og kommuner ved hjælp af disse erfaringer kan skabe flere sundhedsfremmende projekter. Tirsdag d. 28. maj 2013, kl Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby F. At lære i fællesskaber - Uddannelseskonference 2013 Center for frivilligt socialt arbejde inviterer undervisere, konsulenter, koordinatorer og andre som beskæftiger sig med uddannelse og læring i de frivillige sociale organisationer til den årlige uddannelseskonference under Uddannelsespuljen tirsdag den 4. juni I år sætter vi fokus på "At lære i fællesskab" og på metoden Cooperative Learning. Du kan

24 blandt andre møde Thorkil Molly-Søholm, der vil fortælle om metoden og den betydning relationer har for den enkeltes læreprocesser. Vi har inviteret Carit Abrahamsson, der underviser i Cooperativ Learning og samarbejde på vores kurser under Uddannelsespuljen, og bedt ham føre os gennem en praktisk afprøvning og debat. Konferencen er tilrettelagt i samarbejde med University College Lillebælt (UCL) og finder sted i UCL's konferencesal i Asylgade i Odense. Vi har plads til 150 deltagere og sidste frist for tilmelding er den 14. maj. Se mere om program, aktiviteter og tilmelding til Uddannelseskonference G. Musikskolen til koncert med DR symfoniorkesteret Fornemt besøg i DRs koncertsal! Onsdag d. 1. maj blev en stor del af pladserne i DR byens koncertsal fyldt op med glade elever helt fra 2 år og op og forældre fra Lejre Musikskole. Musikskolen havde arrangeret tur for alle interesserede elever og forældre til DRbyen, for at høre DR symfoniorkesteret spille metrokoncert. Ikke mindre end 88 pladser blev der brug for og vi fyldte godt op på balkonen! Symfoniorkesteret spillede en flot symfoni af César Franck og det var et imponerende syn, at se de godt 75 musikere på scenen i den flotte koncertsal. Metrokoncerterne er et nyere koncept, hvor der bliver spillet koncerter af en lille times varighed sidst på eftermiddagen og

25 hvor orkesteret spiller i deres daglige tøj. Dvs. det bliver knap så højtideligt og det er en god måde at lære at gå ud og høre klassisk musik på. Efter koncerten mødtes elever og forældre med en bratsch-spiller fra orkesteret, som fortalte lidt om hvordan det var at spille i orkester, hvor sjovt det var at spille og om hendes egen baggrund som musikskolelev. Fra musikskolens side er det vigtigt at bidrage med arrangementer af denne karakter. Det kan være svært for nogen familier at komme af sted til koncertoplevelser som denne og mange forældre gav udtryk for at det er rigtig dejligt og nemmere at komme af sted, når der sådan bliver sørget for alt det praktiske. Ikke mindst er det hyggeligt at følges med så mange andre. Som en forælder skrev umiddelbart efter turen: Jeg vil bare takke for en super oplevelse i koncerthuset i går. Ungerne nød det - og det gjorde vi også :-) H. Kunstgræsbane

26 Kunststofbanen forventes at stå færdig i slutningen af uge 23 - lidt afhængigt af vejret. Hegn og asfalt udstår indtil spørgsmålet om lysanlæg er afklaret. Det forventes afklaret inden for to uger. Administrationen har desuden holdt et møde med repræsentanter fra idrætsforeningen for at drøfte, hvordan og hvornår åbningen skal finde sted, og hvilke retningslinier der skal udarbejdes. I. Orientering fra Musikskolen 5. maj deltog 7 elever fra musikskolens klassiske talentlinje i Tivoli, til Musikskolernes dag. Pressemeddelelse og billede er vedlagt 21. maj: Guitar- og fløjtekoncert med elever af Lene Fogsgaard og Linnéa Villén i Felix, Lejre

27 30. maj: Klaverkoncert med elever af Eskild Winding og Søren Pedersen i Felix, Lejre 8. juni: Musikskolens store sommerkoncert. Invitation vedlagt 13. juni: Klaver- og fløjtekoncert med elever af Marie Larsen og Anna Duus Hjortsø, Hvalsø Kulturhus 14. juni: Strygerkoncert kl med elever af Mette Vendelbo og Lotte Ørtoft Bilag vedlagt J. Fri adgang for skolelever på Museer Lejre Kommune har indgået aftale om skoletjeneste med Roskilde Museum og Sagnlandet Lejre fra 1. maj 2013 og i skoleåret Lejre Kommune og Roskilde Museum har indgået aftale om gratis undervisning for skolerne i Lejre Kommune. Det betyder, at skolerne i Lejre Kommune kan benytte museets undervisningstilbud i 310 timer på følgende afdelinger:

28 Lejre Museum Tadre Mølle Hovedudstillingen Roskilde MuseumR oskilde Domkirke Lützhøfts Købmandsgård Fjordformidling Lejre Kommune har lavet samarbejdsaftale med Sagnlandet Lejre om skoleabonnement og undervisningsforløb. Det betyder, at hver skole har fået et skoleabonnement, der giver fri adgang for alle skoleklasser til Sagnlandet Lejres mange muligheder. Hver skole er også tildelt et antal undervisningsforløb, og lærerne tilbydes lærerkurser, som tilrettelægges for hhv. lærere i indskoling, mellemtrin og udskoling. Aftalerne er indgået for det kommende skoleår, og det er et mål at ordningerne medfører en endnu bedre og konkret formidlet undervisning i skolerne. Initiativet skal ses i direkte forlængelse af vores visions beskrivelse om at højne kvaliteten i undervisningen. I visionen indgår også et mål om at inddrage vores lokalområde i undervisningen. Center for Skoletilbud har indgået en årsaftale med Roskilde Museum og Sagnlandet Lejre for alle Lejre Kommunes Skoler. K. Invitation til Kulturkonference 2013

29 Kulturelle Samråd i Danmark inviterer i samarbejde med Kulturelt Samråd i Thisted til den årlige kulturkonference den 20. til 22. september. Se også program og tilmeld her! L. Library Press Display Lejre Bibliotekerne har tegnet licens på Library Press Display. Derfor kan man nu læse alverdens udenlandske aviser fra bibliotekernes publikums pc er

30 M. Asyl Festival på Asylcenter Avnstrup Lørdag den 25. maj fra klokken 12:00 17:00 på Asylcenter Avnstrup, Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø afholdes der Asyl Festival i parken foran asylcentret. På Asylcentret lige nu bor et par kendte musikere Nima Macvandi fra Iran og Salam Jaweed Afghanistan, og asylcentret benytter lejligheden til en hyggelig dag med beboere og lokalsamfund, hvor der vil være musik fra flere steder i verden. Du vil også kunne opleve oplæsning af den i Danmark bosiddende kendte afghanske forfatter Asef Soltanzadeh. "Vi håber at se rigtig mange fra lokalområdet herude på dagen, det betyder meget for beboerne på centret at møde danskere i deres nærmiljø", udtaler Røde Kors centrets afdelingsleder Ole Therkildsen. "Vi vil også rigtig gerne vise lokalområdet, at vi ikke er et lukket sted i skoven langt væk fra alting" fortsætter han. Læs mere i vedlagte pressemeddelelse. Bilag vedlagt

31 N. Hvalsø Bio - Årsrapport 2012 Hvalsø Bio sender årsrapport for 2012 Bilag vedlagt

32 Bilag: 2.2. Bilag, orientering elektronisk adgangskontrol skoler, idrætshaller og kulturhuse Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 52195/13

33 Bilag Orientering - Elektronisk adgangskontrol skoler, idrætshaller og kulturhuse Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Janne Laursen Servicecenter Allerslev D E På budgettet for 2011 var der afsat 1.5 mio. kr. under navnet "Pulje til Dato: 13. maj 2013 J.nr.: 10/18607 Fritidskommunen", som anlægsmidler til etablering af elektronisk låsesystem på skoler, haller, kulturhuse mv. Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. november 2010 at sætte projektet i gang. Formål Formålet med etablering af elektronisk låsesystem er at sikre tilgængelighed uden for almindelig åbningstid til kommunens lokaliteter for fritidsbrugere herunder f.eks. Musikskolen og Ungdomsskolen. Etablering af elektroniske låsesystemer er en forudsætning for besparelse på skolepedelområdet og halområdet fra januar 2011, derfor blev prioriteringen som følger: Skoler (de skoler der i høj grad benyttes af fritidsbrugere og har en relativ stor udgift til eftermiddags- og aftenpedelordning). Haller (de haller der ikke allerede havde installeret elektronisk låsesystem). Kulturhuset i Hvalsø, Kulturhus Felix i Lejre og herefter øvrige lokaliteter til gavn for fritidsbrugerne. (i det omfang det kan holdes inden for anlægsbevillingen) Et elektronisk låsesystem gør det muligt at begrænse adgangen til de aftalte lokaler i det aftalte tidsrum. Øvrige lokaler er aflåst. Adgangen styres via en computer på den enkelte lokalitet. Dørene åbnes af brugeren med en nøglebrik. Et fælles system gør det muligt, at brugerne kun behøver én brik, idet denne kan programmeres til at give adgang til døre uanset lokalitet. Det er i princippet de ledere, lærere, medarbejdere, instruktører og foreningsansvarlige, der har adgang via almindelige nøgler, der skal have adgang via nøglebrik.

34 Administrativ proces Efter Kommunalbestyrelsens beslutning har administrationen gennemført møder med repræsentanter for skolelederne, pedellerne, de daværende halbestyrelser samt haladministrationen med henblik på at beskrive, hvad et elektronisk låsesystem skal kunne for at opfylde behovet for adgangsstyring. Et samlet dokument blev på den baggrund udarbejdet og lagt til grund for leverandørernes udarbejdelse af bud på opgaverne. Projektet er herefter gennemført i to faser. Første fase: Etablering af adgangskontrol på skoler: Hvalsø Skole, Allerslev Skole, Kirke Såby Skole og SFO og Osted Skole o Proces med kortlægning af skolernes behov o Afholdelse af udbudsrunde med mulige leverandører o Arbejdet udført Anden fase: Etablering af adgangskontrol i idrætshaller: Lejrehallen, Trælleruphallen, Bramsnæsvighallen. Hvalsøhallerne, Ostedhallen og Kirke Hyllingehallen, havde på daværende tidspunkt installeret elektronisk låsesystem. Projektet har dog installeret elektronisk låsesystem på flere nødvendige døre i disse haller. Desuden i Kulturhuset i Hvalsø 1 o Proces med kortlægning af hallernes og kulturhusets behov o Afholdelse af udbudsrunde med mulige leverandører o Arbejdet udført Økonomi Administrationen var bemyndiget til at vælge leverandør ud fra tildelingskriteriet: Mest fordelagtige pris, tid og kvalitet. Det har ikke været muligt inden for projektets budget på 1.5 mio. kr. at finansiere elektronisk låsesystem på yderligere kommunale lokationer. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning indgår den fremtidige driftsudgift til vedligehold af låsesystemet i den enkelte decentrale virksomheds budget. 1 Det er kun Kulturhuset i Hvalsø der har fået etableret låsesystem, idet brugerne af Kulturhuset Felix har ønsket at fastholde det nøglesystem de har i dag. Side 2 af 2

35 Bilag: 2.3. Kulturhusenes nyhedsbrev april 2013 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 52184/13

36

37 Bilag: 2.4. Domus Felix - Regnskab 2013 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 52186/13

38

39

40 Bilag: 2.5. Opholdsstedet TAO R (Unges TAO-internt).pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 52193/13

41 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon TILSYN Opholdsstedet De unges TAO Hovedgaden 38 A 4330 Hvalsø CVR.nr Intern årsrapport regnskabsår

42 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon INDHOLDSFORTEGNELSE side Ledelsesberetning m.v. Oplysninger om opholdsstedet 1 Ledelsesberetning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3-4 Den uafhængige revisors erklæringer 5-7 Årsregnskabet Resultatopgørelse 8 Balance 9-10 Noter Anvendt regnskabspraksis 15-16

43 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 1 OPLYSNINGER OM FONDEN Den selvejende institution Opholdsstedet De unges TAO Hovedgaden 38 A 4330 Hvalsø Telefon: CVR-nr.: Hjemsted: Lejre Regnskabsår: 1. januar december Hjemmeside: Bestyrelse Leder Revision Bankforbindelse Tilsynsførende myndighed Jørgen Jessen, formand Tine Heede Pia Klint Helene Faxø Henriette Hindsgaul PDG-revision v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor Birkevadsvej 14, Assendløse 4130 Viby Sjælland Danske Bank Roskilde Afdeling Stændertorvet Roskilde Lejre Kommune Børn, Unge & Kultur Møllebjergvej Hvalsø

44 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 2 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Opholdsstedets formål er at tilbyde et kvalificeret behandlingstilbud for børn og unge med relations- og tilknytningsforstyrrelser, som har brug for at indgå i et stabilt udviklende og struktureret miljø med troværdige voksne. Et specialiseret behandlingstilbud, som tilpasses det enkelte barns / unges behov. Usikkerhed ved indregning og måling Alle regnskabsposter er opgjort på et tilstrækkeligt og sikkert grundlag. Der er derfor ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposterne. Usædvanlige forhold Årets resultat har været præget af, at der har manglet indskrivninger på opholdsstedet. Der har derudover ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret, der har påvirket resultat, aktiver eller egenkapital. Supplerende oplysninger Opholdsstedet har fået godkendelse som opholdssted for unge imellem år, som på indskrivningstilspunktet er imellem år. Denne afdeling kaldes "De unges TAO". Fonden har desuden godkendelse som opholdssted med plads til 8 børn/unge i alderen 6-18 år (22 år) - på anbringelsestidspunktet 6-10 år. Denne afdeling, som kaldes "TAO", er beliggende adskilt fra "De unges TAO", men dog i umiddelbar nærhed. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat på kr levede ikke op til bestyrelsens forventninger. Resultatopgørelse i hovedposter: Realiseret Budget Afvigelser Afvigelser i kr. kr. kr. % Opholdsbetalinger ,6 Andre indtægter ,0 Lønomkostninger ,4 Ejendomsomkostninger ,4 Øvrige omkostninger ,0 Årets resultat

45 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 3 LEDELSESBERETNING Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke institutionens finansielle stilling.

46 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 4 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato aflagt intern årsrapport for Opholdsstedet De unges TAO. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og med de udmeldte retningslinier til udarbejdelse af årsregnskabet for Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af opholdsstedets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Hvalsø, den 8. marts 2013 Daglig leder Henriette Hindsgaul Bestyrelse Jørgen Jessen, formand Tine Heede Pia Klint Helene Faxø

47 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til bestyrelsen i Fonden / Den selvejende Institution TAO PÅTEGNING PÅ DET INTERNE ÅRSREGNSKAB Jeg har revideret det interne årsregnskab for Opholdsstedet De unges TAO for regnskabsåret 1. januar december 2012, omfattende resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabsloven, samt efter de af tilsynet i Lejre Kommune fastlagte regnskabsbestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, samt efter de af tilsynet i Lejre Kommune fastlagte regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelsen med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk lovgivning, herunder god offentlig revisionsskik jævnfør tilsynet for Lejre Kommune s instruks for revision af opholdssteder og botilbud. Dette kræver, at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens anvendte regnskabspraksis er passende, om ledelsens udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfattere desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

48 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER - fortsat Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt de af tilsynet i Lejre Kommune fastlagte regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes min opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre foreskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Jeg har i henhold til Årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. ERKLÆRING OM UDFØRT FORVALTNINGSREVISION I forbindelse med den finansielle revision af institutionens interne årsregnskab for 2012 har jeg foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af institutionen, og at oplysningerne i rapporteringen til tilsynet i Lejre Kommune om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Ledelsens ansvar for forvaltningen Institutionens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i rapporteringen til tilsynet i Lejre Kommune om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i 2012.

49 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 7 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER - fortsat Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jævnfør tilsynet i Lejre Kommune s instruks for revision af opholdssteder og botilbud, har jeg for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om institutionen har etableret forretningsgange, der sikrer en en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Jeg har endvidere stikprøvevis gennemgået institutionens rapportering til tilsynet i Lejre Kommune om opfyldelse af resultatmålene for institutionen. Mit arbejde er udført med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver mig anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2012 på de områder, jeg har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resul- tater ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Assendløse, den 8. marts PDG-revision Preben Gjelstrup Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer 329-R (Unges TAO-internt) 5(5)+A1+R1+T(pdf)+1

50 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 8 RESULTATOPGØRELSE for året Realiseret Budget note kr. kr. 1 Opholdbetalinger Andre indtægter INDTÆGTER Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Øvrige omkostninger ÅRETS RESULTAT Resultatdisponering Årets resultatet foreslås af ledelsen overført til den frie egenkapital, som herefter udgør: Overført fra tidligere år 0 0 Årets resultat OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR

51 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 9 BALANCE pr. 31. december 2012 note kr. AKTIVER Bil Materielle anlægsaktiver Depositum Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

52 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 10 BALANCE pr. 31. december note PASSIVER 2012 kr. 8 Overført resultat EGENKAPITAL Modtagne forudbetalinger Mellemregning "TAO" Kreditorer Anden gæld Kortfristet gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Soliditetsgrad (Egenkapital / Samlede aktiver) -27,35 Likviditetsgrad (Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) 70,03

53 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 11 NOTER 1 Opholdbetalinger Realiseret Budget kr. kr. Opholdsbetaling jfr. budget for TAO Opholdsbetaling jfr. takst for De unges TAO Belægningsprocent 35,9% 95,0% 2 Diverse indtægter Aflastning Indskrivning Personaleomkostninger Intern lønfordeling fra anden afdeling Konsulenthjælp til undervisning Supervision og uddannelse Øvrige personaleomkostninger Løn i alt Gennemsnitlig antal ansatte 4,4 6,0 Antal medarbejdere er beregnet efter ATPmetoden. 4 Lokaleomkostninger Husleje El, vand og varme Renovation Indvendig vedligeholdelse Diverse

54 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 12 NOTER - fortsat 5 Øvrige omkostninger Realiseret Budget kr. kr. Husholdningsudgifter Kost Rengørings- og husholdningsartikler Inventar og bohave Bohave, inventar og småanskaffelser Transportudgifter: Offentlig transport Brændstof Forsikring og vægtafgift Reparation og vedligeholdelse Kørselsgodtgørelse Afskrivning bil Behandlings- og elevudgifter Lommepenge Beklædning Bus- og togkort Ferie og andre aktiviteter Fritidsaktiviteter Skole og institution Cykel- og knallerthold Dyrehold Bøger, aviser og ugeblade Læge og medicin Personlig hygiejne Gaver til børnene

55 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 13 NOTER - fortsat 5 Øvrige omkostninger - fortsat Realiseret Budget kr. kr. Administrative udgifter: Telefon og internet Forsikringer Kontorartikler, porto og gebyrer Småanskaffelser Edb-udgifter Revision og regnskabsmæssig assistance Ekstraordinært revisionshonorar Bogføringsmæssig assistance (1/1-31/7) Kontingenter og abonnementer Mødeudgifter Faglitteratur Intern omkostningsfordeling fra anden afdeling Diverse Særskilte omkostninger: Takst for driftsorienteret tilsyn Finansielle omkostninger: Leasing Renter, bank Øvrige omkostninger i alt

56 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 14 NOTER - fortsat 6 Anlægsaktiver 2012 kr. Bil: Anskaffelsessum primo 0 Intern overførsel Tilgang 0 Kostpris 31. december Akkumulerede afskrivninger primo 0 Intern overførsel Årets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Likvide beholdninger Kasse Bank, i øvrigt Disponibel kapital Saldo primo 0 Årets resultat Anden gæld Revisionshonorar Øvrige skyldige omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser Alle gældsforpligtelser forfalder til betaling inden for 1 år efter regnskabsårets udløb.

57 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af anlægsnote efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse C. Opstilling af regnskabet er tilpasset til opholdsstedets særlige karakter og afviger derfor væsentligt fra Årsregnskabslovens opstillingsskema. Tilpasningen er sket under hensyntagen til pligten hertil, jf. Årsregnskabslovens 11 samt 23, stk. 4. Årsregnskabet aflægges i danske kroner. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt,at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabeten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Opholdsbetaling Opholdsbetalinger indregnes i den periode de vedrører. Opholdsbetalinger modtaget før balancedagen, som vedrører kommende regnskabsår, indregnes som modtagne forudbetalinger. Omkostninger og finansielle poster Omkostninger og finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Der fremgår af noterne, såfremt der har været afholdt omkostninger, som er aftalt finansieret af tidligere års overskud. Skat af årets resultat I regnskabet indregnes ikke skat, idet fonden ifølge bekræftelse af SKAT i brev af 29. maj 2009 er fritaget fra skattepligt i henhold til Selskabsskatteloven 3, stk. 1 nr. 5.

58 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat Anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bil 5 år (scrapværdi 20 %) Aktiver med en kostpris på under kr pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivning foretages på grundlag af en individuel vurdering. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld måles til nominel værdi.

59 Bilag: 2.6. Opholdsstedet TAO R (TAO-internt).pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 52192/13

60 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon TILSYN Opholdsstedet TAO Skullerupvej Hvalsø CVR.nr Intern årsrapport regnskabsår

61 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon INDHOLDSFORTEGNELSE side Ledelsesberetning m.v. Oplysninger om opholdsstedet 1 Ledelsesberetning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-6 Årsregnskabet Resultatopgørelse 7 Balance 8-9 Noter Anvendt regnskabspraksis 16-17

62 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 1 OPLYSNINGER OM FONDEN Den selvejende institution Opholdsstedet TAO Skullerupvej Hvalsø Telefon: CVR-nr.: Hjemsted: Lejre Regnskabsår: 1. januar december Hjemmeside: Bestyrelse Leder Revision Bankforbindelse Tilsynsførende myndighed Jørgen Jessen, formand Tine Heede Pia Klint Helene Faxø Henriette Hindsgaul PDG-revision v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor Birkevadsvej 14, Assendløse 4130 Viby Sjælland Danske Bank Roskilde Afdeling Stændertorvet Roskilde Lejre Kommune Børn, Unge & Kultur Møllebjergvej Hvalsø

63 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 2 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Opholdsstedets formål er at tilbyde et kvalificeret behandlingstilbud for børn og unge med relations- og tilknytningsforstyrrelser, som har brug for at indgå i et stabilt udviklende og struktureret miljø med troværdige voksne. Et specialiseret behandlingstilbud, som tilpasses det enkelte barns / unges behov. Usikkerhed ved indregning og måling Alle regnskabsposter er opgjort på et tilstrækkeligt og sikkert grundlag. Der er derfor ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposterne. Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret, der har påvirket resultat, aktiver eller egenkapital. Supplerende oplysninger Opholdsstedet er godkendt som opholdssted med plads til 8 børn/unge i alderen 6-18 år (22 år) - på anbringelsestidspunktet 6-10 år. Denne afdeling kaldes "TAO". Fonden har desuden fået godkendelse som opholdssted for unge imellem år, som på indskrivningstilspunktet er imellem år. Denne afdeling, som kaldes "De unges TAO", er beliggende adskilt fra "TAO", men dog i umiddelbar nærhed. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat på kr levede op til bestyrelsens forventninger. Resultatopgørelse i hovedposter: Realiseret Budget Afvigelser Afvigelser i kr. 0 0 % Opholdsbetalinger ,3 Andre indtægter ,0 Lønomkostninger ,4 Ejendomsomkostninger ,5 Øvrige omkostninger ,2 Årets resultat Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke institutionens finansielle stilling.

64 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 3 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato aflagt intern årsrapport for Opholdsstedet TAO. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og med de udmeldte retningslinier til udarbejdelse af årsregnskabet for Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af opholdsstedets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Hvalsø, den 8. marts 2013 Daglig leder Henriette Hindsgaul Bestyrelse Jørgen Jessen, formand Tine Heede Pia Klint Helene Faxø

65 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til bestyrelsen i Fonden / Den selvejende Institution TAO PÅTEGNING PÅ DET INTERNE ÅRSREGNSKAB Jeg har revideret det interne årsregnskab for Opholdsstedet TAO for regnskabsåret 1. januar december 2012, omfattende resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabsloven, samt efter de af tilsynet i Lejre Kommune fastlagte regnskabsbestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, samt efter de af tilsynet i Lejre Kommune fastlagte regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelsen med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk lovgivning, herunder god offentlig revisionsskik jævnfør tilsynet for Lejre Kommune s instruks for revision af opholdssteder og botilbud. Dette kræver, at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens anvendte regnskabspraksis er passende, om ledelsens udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfattere desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

66 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER - fortsat Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt de af tilsynet i Lejre Kommune fastlagte regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes min opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre foreskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Jeg har i henhold til Årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. ERKLÆRING OM UDFØRT FORVALTNINGSREVISION I forbindelse med den finansielle revision af institutionens interne årsregnskab for 2012 har jeg foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af institutionen, og at oplysningerne i rapporteringen til tilsynet i Lejre Kommune om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Ledelsens ansvar for forvaltningen Institutionens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i rapporteringen til tilsynet i Lejre Kommune om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i 2012.

67 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER - fortsat Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jævnfør tilsynet i Lejre Kommune s instruks for revision af opholdssteder og botilbud, har jeg for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om institutionen har etableret forretningsgange, der sikrer en en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Jeg har endvidere stikprøvevis gennemgået institutionens rapportering til tilsynet i Lejre Kommune om opfyldelse af resultatmålene for institutionen. Mit arbejde er udført med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver mig anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2012 på de områder, jeg har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resul- tater ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Assendløse, den 8. marts PDG-revision Preben Gjelstrup Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer 329-R (TAO-internt) 5(5)+A1+R1+T(pdf)+1

68 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 7 RESULTATOPGØRELSE for året Realiseret Budget Realiseret note kr. kr. kr. 1 Opholdbetalinger Andre indtægter INDTÆGTER Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Øvrige omkostninger ÅRETS RESULTAT Resultatdisponering Årets resultatet foreslås af ledelsen overført til den frie egenkapital, som herefter udgør: Overført fra tidligere år Årets resultat OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR

69 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 8 BALANCE pr. 31. december note kr. kr. AKTIVER Inventar Bil Materielle anlægsaktiver Depositum Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Diverse tilgodehavender Mellemregning "De unges TAO" Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

70 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 9 BALANCE pr. 31. december note kr. kr. PASSIVER 8 Overført resultat EGENKAPITAL Modtagne forudbetalinger Feriepengeforpligtelse Kreditorer Anden gæld Kortfristet gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Soliditetsgrad (Egenkapital / Samlede aktiver) 17,36-29,86 Likviditetsgrad (Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) 90,07 47,58

71 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 10 NOTER 1 Opholdbetalinger Realiseret Budget Realiseret kr. kr. kr. Belægningsprocent 106,2% 95,0% 102,0% 2 Diverse indtægter Indskrivning Ekstrabetaling, støtte Personaleomkostninger Lønninger Afsatte skyldige lønninger primo Afsatte skyldige lønninger ultimo ATP Pensioner Sociale ydelser Arbejdsskadeforsikring Sygeforsikring Feriepengeforpligtelse, regulering Intern lønfordeling til anden afdeling Lønrefusioner Konsulenthjælp til undervisning Supervision og uddannelse Øvrige personaleomkostninger Løn i alt Gennemsnitlig antal ansatte 16,1 10,0 11,7 Heraf lønfordelt 4,4 0,0 0,0 Antal medarbejdere er beregnet efter ATPmetoden. 11,7 10,0 11,7

72 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 11 NOTER - fortsat 4 Lokaleomkostninger Realiseret Budget Realiseret kr. kr. kr. Husleje El, vand og varme Renovation Indvendig vedligeholdelse Gebyr, byggetilladelsessag Diverse Øvrige omkostninger Husholdningsudgifter Kost Rengørings- og husholdningsartikler Inventar og bohave Bohave, inventar og småanskaffelser Reparation og vedligeholdelse Afskrivning på inventar Transportudgifter: Offentlig transport Brændstof Forsikring og vægtafgift Reparation og vedligeholdelse Kørselsgodtgørelse Afskrivning biler

73 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 12 NOTER - fortsat 5 Øvrige omkostninger - fortsat Realiseret Budget Realiseret kr. kr. kr. Behandlings- og elevudgifter Lommepenge Beklædning Arbejdsdusører Ferie og andre aktiviteter Fritidsaktiviteter Skole og institution Cykel- og knallerthold Dyrehold Bøger, aviser og ugeblade Læge og medicin Terapeut Personlig hygiejne Gaver til børnene Administrative udgifter: Telefon og internet Forsikringer Kontorartikler, porto og gebyrer Småanskaffelser Lønservice Edb-udgifter Revision og regnskabsmæssig assistance Ekstraordinært revisionshonorar Advokat Bogføringsmæssig assistance (1/1-31/7) Kontingenter og abonnementer Mødeudgifter Annoncer Faglitteratur Intern omkostningsfordeling til anden afdeling Diverse

74 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 13 NOTER - fortsat Realiseret Budget Realiseret kr. kr. kr. 5 Øvrige omkostninger - fortsat Særskilte omkostninger: Takst for driftsorienteret tilsyn Finansielle omkostninger: Renter, bank Renter, offentlige myndigheder Øvrige omkostninger i alt

75 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 14 NOTER - fortsat 6 Anlægsaktiver kr. kr. Inventar: Anskaffelsessum primo Tilgang Kostpris 31. december Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Biler: Anskaffelsessum primo Tilgang Afgang Intern overførsel Kostpris 31. december Akkumulerede afskrivninger primo Afskrivning vedrørende årets afgang Intern overførsel Årets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Likvide beholdninger Kasse Bank, i øvrigt

76 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 15 NOTER - fortsat kr. kr. 8 Disponibel kapital Saldo primo Årets resultat Anden gæld A-skat og AM-bidrag ATP Feriepenge, netto Skyldig afspadsering Revisionshonorar Særskilt regnskabsmæssig assistance Bogføringsmæssig assistance Øvrige skyldige omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser Alle gældsforpligtelser forfalder til betaling inden for 1 år efter regnskabsårets udløb

77 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af anlægsnote efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. Opstilling af regnskabet er tilpasset til opholdsstedets særlige karakter og afviger derfor væsentligt fra Årsregnskabslovens opstillingsskema. Tilpasningen er sket under hensyntagen til pligten hertil, jf. Årsregnskabslovens 11 samt 23, stk. 4. Årsregnskabet aflægges i danske kroner. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt,at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabeten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Opholdsbetaling Opholdsbetalinger indregnes i den periode de vedrører. Opholdsbetalinger modtaget før balancedagen, som vedrører kommende regnskabsår, indregnes som modtagne forudbetalinger. Omkostninger og finansielle poster Omkostninger og finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Der fremgår af noterne, såfremt der har været afholdt omkostninger, som er aftalt finansieret af tidligere års overskud. Skat af årets resultat I regnskabet indregnes ikke skat, idet fonden ifølge bekræftelse af SKAT i brev af 29. maj 2009 er fritaget fra skattepligt i henhold til Selskabsskatteloven 3, stk. 1 nr. 5.

78 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat Anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider: Inventar 5 år Bil 5 år (scrapværdi 20 %) Aktiver med en kostpris på under kr pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivning foretages på grundlag af en individuel vurdering. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld måles til nominel værdi.

79 Bilag: 2.7. Opholdsstedet TAO R (Fonden TAO).pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 52190/13

80 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon TILSYN Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet TAO Skullerupvej Hvalsø CVR.nr Årsrapport regnskabsår

81 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon INDHOLDSFORTEGNELSE side Ledelsesberetning m.v. Oplysninger om fonden 1 Ledelsesberetning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-6 Årsregnskabet Resultatopgørelse 7 Balance 8-9 Noter Anvendt regnskabspraksis 16-17

82 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 1 OPLYSNINGER OM FONDEN Den selvejende institution Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet TAO Skullerupvej Hvalsø Telefon: CVR-nr.: Hjemsted: Lejre Regnskabsår: 1. maj december Hjemmeside: Bestyrelse Leder Revision Bankforbindelse Tilsynsførende myndighed Jørgen Jessen, formand Tine Heede Pia Klint Helene Faxø Henriette Hindsgaul PDG-revision v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor Birkevadsvej 14, Assendløse 4130 Viby Sjælland Danske Bank Roskilde Afdeling Stændertorvet Roskilde Lejre Kommune Børn, Unge & Kultur Møllebjergvej Hvalsø

83 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 2 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Opholdsstedets formål er at tilbyde et kvalificeret behandlingstilbud for børn og unge med relations- og tilknytningsforstyrrelser, som har brug for at indgå i et stabilt udviklende og struktureret miljø med troværdige voksne. Et specialiseret behandlingstilbud, som tilpasses det enkelte barns / unges behov. Usikkerhed ved indregning og måling Alle regnskabsposter er opgjort på et tilstrækkeligt og sikkert grundlag. Der er derfor ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposterne. Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret, der har påvirket resultat, aktiver eller egenkapital. Supplerende oplysninger Fonden er godkendt som opholdssted med plads til 8 børn/unge i alderen 6-18 år (22 år) - på anbringelsestidspunktet 6-10 år. Denne afdeling kaldes "TAO". Fonden er desuden godkendelse som opholdssted for unge imellem år, som på indskrivningstilspunktet er imellem år. Denne afdeling, som kaldes "De unges TAO". Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat på kr levede op til bestyrelsens forventninger. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke fondens finansielle stilling.

84 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 3 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet TAO. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og med de udmeldte retningslinier til udarbejdelse af årsregnskabet for Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af opholdsstedets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Hvalsø, den 8. marts 2013 Daglig leder Henriette Hindsgaul Bestyrelse Jørgen Jessen, formand Tine Heede Pia Klint Helene Faxø

85 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til bestyrelsen i Fonden / Den selvejende Institution TAO PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Jeg har revideret årsregnskabet for Fonden / Den selvejende Institution TAO for regnskabsåret 1. januar december 2012, omfattende resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Desuden er der udarbejdet interne årsrapporter for de to afdelinger. Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabsloven, samt efter de af tilsynet i Lejre Kommune fastlagte regnskabsbestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, samt efter de af tilsynet i Lejre Kommune fastlagte regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelsen med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk lovgivning, herunder god offentlig revisionsskik jævnfør tilsynet for Lejre Kommune s instruks for revision af opholdssteder og botilbud. Dette kræver, at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens anvendte regnskabspraksis er passende, om ledelsens udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfattere desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

86 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER - fortsat Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, samt de af tilsynet i Lejre Kommune fastlagte regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes min opopfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre foreskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Jeg har i henhold til Årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. ERKLÆRING OM UDFØRT FORVALTNINGSREVISION I forbindelse med den finansielle revision af institutionens årsregnskab for 2012 har jeg foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af institutionen, og at oplysningerne i rapporteringen til tilsynet i Lejre Kommune om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Ledelsens ansvar for forvaltningen Institutionens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i rapporteringen til tilsynet i Lejre Kommune om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i 2012.

87 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER - fortsat Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jævnfør tilsynet i Lejre Kommune s instruks for revision af opholdssteder og botilbud, har jeg for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om institutionen har etableret forretningsgange, der sikrer en en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Jeg har endvidere stikprøvevis gennemgået institutionens rapportering til tilsynet i Lejre Kommune om opfyldelse af resultatmålene for institutionen. Mit arbejde er udført med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver mig anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2012 på de områder, jeg har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resul- tater ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Assendløse, den 8. marts PDG-revision Preben Gjelstrup Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer 329-R (5)+A1+R1+T(pdf)+1

88 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 7 RESULTATOPGØRELSE for året note kr. kr. 1 Opholdbetalinger Andre indtægter INDTÆGTER Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Øvrige omkostninger ÅRETS RESULTAT Resultatdisponering Årets resultatet foreslås af ledelsen overført til den frie egenkapital, som herefter udgør: Overført fra tidligere år Årets resultat OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR

89 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 8 BALANCE pr. 31. december note kr. kr. AKTIVER Inventar Biler Materielle anlægsaktiver Depositum Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Diverse tilgodehavender Mellemregning "De unges TAO" Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

90 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 9 BALANCE pr. 31. december note kr. kr. PASSIVER Grundkapital Overført resultat EGENKAPITAL Modtagne forudbetalinger Feriepengeforpligtelse Kreditorer Anden gæld Kortfristet gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Soliditetsgrad (Egenkapital / Samlede aktiver) 4,18-28,67 Likviditetsgrad (Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) 73,04 48,29

91 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 10 NOTER 1 Opholdbetalinger kr. kr. Opholdsbetaling, takst for TAO Opholdsbetaling, takst for De unges TAO Belægningsprocent 71,1% 102,0% 2 Diverse indtægter Aflastning Indskrivning Ekstrabetaling, støtte Personaleomkostninger Lønninger Afsatte skyldige lønninger primo Afsatte skyldige lønninger ultimo ATP Pensioner Sociale ydelser Arbejdsskadeforsikring Sygeforsikring Feriepengeforpligtelse, regulering Lønrefusioner Konsulenthjælp til undervisning Supervision og uddannelse Øvrige personaleomkostninger Løn i alt Gennemsnitlig antal ansatte 16,1 11,7 Antal medarbejdere er beregnet efter ATPmetoden.

92 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 11 NOTER - fortsat 4 Lokaleomkostninger kr. kr. Husleje El, vand og varme Renovation Indvendig vedligeholdelse Gebyr, byggetilladelsessag Diverse Øvrige omkostninger Husholdningsudgifter Kost Rengørings- og husholdningsartikler Inventar og bohave Bohave, inventar og småanskaffelser Reparation og vedligeholdelse Afskrivning på inventar Transportudgifter: Offentlig transport Brændstof Forsikring og vægtafgift Reparation og vedligeholdelse Kørselsgodtgørelse Afskrivning biler

93 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 12 NOTER - fortsat 5 Øvrige omkostninger - fortsat kr. kr. Behandlings- og elevudgifter Lommepenge Beklædning Bus- og togkort Arbejdsdusører Ferie og andre aktiviteter Fritidsaktiviteter Skole og institution Cykel- og knallerthold Dyrehold Bøger, aviser og ugeblade Læge og medicin Terapeut Personlig hygiejne Gaver til børnene Administrative udgifter: Telefon og internet Forsikringer Kontorartikler, porto og gebyrer Småanskaffelser Lønservice Edb-udgifter Revision og regnskabsmæssig assistance Ekstraordinært revisionshonorar Advokat Bogføringsmæssig assistance (1/1-31/7) Kontingenter og abonnementer Mødeudgifter Annoncer Faglitteratur Diverse

94 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 13 NOTER - fortsat 5 Øvrige omkostninger - fortsat kr. kr. Særskilte omkostninger: Takst for driftsorienteret tilsyn Finansielle omkostninger: Renter, bank 39 9 Renter, offentlige myndigheder Øvrige omkostninger i alt

95 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 14 NOTER - fortsat 6 Anlægsaktiver kr. kr. Inventar: Anskaffelsessum primo Tilgang Kostpris 31. december Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Biler: Anskaffelsessum primo Tilgang Afgang Kostpris 31. december Akkumulerede afskrivninger primo Afskrivning vedrørende årets afgang Årets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Likvide beholdninger Kasse Fondskonto Bank, i øvrigt

96 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 15 NOTER - fortsat 8 Disponibel kapital kr. kr. Saldo primo Årets resultat Anden gæld A-skat og AM-bidrag ATP Feriepenge, netto Skyldig overtidsbetaling Revisionshonorar Særskilt regnskabsmæssig assistance Bogføringsmæssig assistance Øvrige skyldige omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser Alle gældsforpligtelser forfalder til betaling inden for 1 år efter regnskabsårets udløb

97 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af anlægsnote efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. Opstilling af regnskabet er tilpasset til opholdsstedets særlige karakter og afviger derfor væsentligt fra Årsregnskabslovens opstillingsskema. Tilpasningen er sket under hensyntagen til pligten hertil, jf. Årsregnskabslovens 11 samt 23, stk. 4. Årsregnskabet aflægges i danske kroner. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt,at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabeten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Opholdsbetaling Opholdsbetalinger indregnes i den periode de vedrører. Opholdsbetalinger modtaget før balancedagen, som vedrører kommende regnskabsår, indregnes som modtagne forudbetalinger. Omkostninger og finansielle poster Omkostninger og finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Der fremgår af noterne, såfremt der har været afholdt omkostninger, som er aftalt finansieret af tidligere års overskud. Skat af årets resultat I regnskabet indregnes ikke skat, idet fonden ifølge bekræftelse af SKAT i brev af 29. maj 2009 er fritaget fra skattepligt i henhold til Selskabsskatteloven 3, stk. 1 nr. 5.

98 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon side 17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat Anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider: Inventar 5 år Bil 5 år (scrapværdi 20 %) Afskrivning på indretning af lejede lokaler påbegyndes når aktivat tages i brug. Aktiver med en kostpris på under kr pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivning foretages på grundlag af en individuel vurdering. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld måles til nominel værdi.

99 Bilag: 2.8. Opholdsstedet TAO Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 52188/13

100 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon Revisionsprotokollat Fonden / Den selvejende institution Opholdsstedet TAO pag Revision af årsregnskabet for Indledning Som bestyrelsesvalgt revisor har jeg afsluttet revisionen af fonden / den selvejende institutions årsregnskab for regnskabsåret 2012, omfattende resultatopgørelse samt balance med tilhørende noter Fonden / Den selvejende institutions resultatopgørelse udviser et regnskabsmæssigt resultat på kr Resultatet sammensætter sig af overskud i afdeling "TAO" med kr og underskud i afdeling "De unges TAO" med kr Overførsel fra sidste år udgør kr eller til disposition kr Beløbet foreslås overført til næste år. Herefter udviser årsregnskabets balance en regnskabsmæssig egenkapital på kr , som kan specificeres således: Grundkapital.... Overført resultat kr kr kr. 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde samt revisionspåtegning Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Såfremt bestyrelsen godkender årsregnskabet i den nuværende form, vil den blive forsynet med følgende revisionspåtegning dateret 8. marts 2013: Til bestyrelsen i Fonden / Den selvejende Institution TAO PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Jeg har revideret årsregnskabet for Fonden / Den selvejende Institution Opholdsstedet TAO for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, omfattende resultatopgørelse, balance og noter, herun-

101 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon Revisionsprotokollat Fonden / Den selvejende institution Opholdsstedet TAO pag. 48 der anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabsloven, samt efter de af tilsynet i Lejre Kommune fastlagte regnskabsbestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, samt efter de af tilsynet i Lejre Kommune fastlagte regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at aflægge et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk lovgivning, herunder god offentlig revisionsskik jævnfør tilsynet for Lejre Kommune s instruks for revision af opholdssteder og botilbud. Dette kræver, at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.revisionen omfatter desuden

102 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon Revisionsprotokollat Fonden / Den selvejende institution Opholdsstedet TAO pag. 49 en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, samt de af tilsynet i Lejre Kommune fastlagte regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes min opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Jeg har i henhold til Årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. ERKLÆRING OM UDFØRT FORVALTNINGSREVISION I forbindelse med den finansielle revision af institutionens årsregnskab for 2012 har jeg foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af institutionen, og at oplysningen i rapporteringen til Lejre Kommune om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i 2012.

103 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon Revisionsprotokollat Fonden / Den selvejende institution Opholdsstedet TAO pag. 50 Ledelsens ansvar for forvaltning Institutionens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i rapporteringen til tilsynet i Lejre Kommune om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jævnfør tilsynet i Lejre Kommune s instruks for revision af opholdssteder og botilbud, har jeg for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om institutionen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Jeg har endvidere stikprøvevis gennemgået institutionens rapportering til tilsynet i Lejre Kommune om opfyldelse af resultatmålene for institutionen. Mit arbejde er udført med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for, at forvaltningen af de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver mig anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2012 på de områder, jeg har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i 2012." 1.3 Revisionens formål I mit revisionsprotokollat af 18. maj 2009 har jeg redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er desuden redegjort for ansvarsfordelingen mellem ledelsen og mig. 1.4 Revisionens tilrettelæggelse og udførelse Revisionen af årsregnskabet har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk lovgivning, herunder god offentlig revisions-

104 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon Revisionsprotokollat Fonden / Den selvejende institution Opholdsstedet TAO pag. 51 skik jævnfør tilsynet for Lejre Kommune s instruks for revision af opholdssteder og botilbud. Revisionen skal sikre, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder foretagne regnskabsmæssige skøn. Som forberedelse til revisionen af årsregnskabet for 2012 har jeg drøftet forventningerne til den økonomiske udvikling for året 2012 og efterfølgende år med ledelsen, herunder risici relateret til fonden / Den selvejende institutions aktiviteter. Jeg har endvidere drøftet risici forbundet med regnskabsaflæggelsen og de tiltag, ledelsen har iværksat til styring heraf. Jeg har på baggrund heraf udarbejdet en strategi for revisionen med henblik på at målrette mit arbejde mod risikofyldte områder. Jeg har ikke identificeret regnskabsposter og områder, hvortil der efter min opfattelse knytter sig særlige risici for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet. Revisionen er udført ved stikprøver med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsregnskabets oplysninger og beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget analyser, gennemgang og vurdering af forretningsgange, interne kontrolsystemer og kontrolprocedurer samt gennemgang og vurdering af bogholderiposteringer og dokumentation herfor. Revisionen har desuden omfattet en vurdering af, hvorvidt den udarbejdede årsregnskab opfylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har jeg vurderet den valgte regnskabspraksis, ledelsens regnskabsmæssige skøn samt ledelsens afgivne oplysninger i øvrigt. Revisionen er udført i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. 1.5 Revision i årets løb Der har ikke været udført revision i årets løb.

105 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon Revisionsprotokollat Fonden / Den selvejende institution Opholdsstedet TAO pag Forretningsgange og interne kontroller Jeg har som led i revisionen gennemgået fonden / den selvejende institutions registreringssystemer og interne kontroller. Konstaterer jeg under min revision uregelmæssigheder, vil jeg udvide revisionen med henblik på at afklare årsagen til de fundne uregelmæssigheder. Jeg har ikke i forbindelse med min revision af årsregnskabet for 2012 afdækket uregelmæssigheder, men som anført kan jeg ikke give sikkerhed for, at uregelmæssigheder ikke forekommer. 1.7 Revision i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet Revisionen i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning af resultatopgørelsen med tidligere års resultatopgørelser. Ved gennemgang af balancen har jeg overbevist mig om de opførte aktivers tilhørsforhold til fonden / den selvejende institution, om deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige værdiansættelse. Jeg har påset, at de forpligtelser, der mig bekendt påhviler fonden / den selvejende institution, er rigtigt udtrykt i årsregnskabet. Jeg har endvidere påset, at almindelig anerkendt regnskabspraksis er fulgt, samt at årsregnskabet giver et retvisende billede af fonden / den selvejende institutions aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af fonden / den selvejende institutions aktiviteter for regnskabsåret. I overensstemmelse med danske revisionsstandarder har jeg revideret begivenheder indtruffet efter regnskabsårets udløb. Formålet med revisionsarbejdet på dette område er at kontrollere, om væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er kommet til udtryk enten i selve regnskabsposterne eller i form af oplysninger i ledelsesberetningen eller i noter til årsregnskabet. 2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2012 I tilknytning til revisionen af årsregnskabet er der ikke afdækket forhold, som jeg særligt vil fremhæve.

106 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon Revisionsprotokollat Fonden / Den selvejende institution Opholdsstedet TAO pag Særlige forhold i forbindelse med revisionen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 4. Kommentarer og supplerende specifikationer til årsregnskabet I lighed med tidligere år skal jeg efterfølgende supplere det aflagte årsregnskab med uddybende kommentarer og specifikationer. 4.1 Resultatopgørelsen Opholdsbetalinger Opholdsbetalingerne på "TAO"kan specificeres således: Serkan (Holbæk Kommune), 1/1-31/ Nic (Roskilde Kommune), 1/1-31/ Caroline (Holbæk Kommune), 1/1-31/ Danilla (Frederiksberg Kommune), 1/1-31/ Guadalupe (Hvidovre Kommune), 1/1-31/ Eilif (Hvidovre Kommune), 1/1-30/ Christel (Ishøj Kommune), 1/1-31/ Aksel (Allerød Kommune), 1/1-31/ David (Brøndby Kommune), 1/1-31/ Opholdsbetalingerne på "De unges TAO"kan specificeres således: Eilif (Hvidovre Kommune), 1/7-31/ Helene (Ishøj Kommune), 1/5-31/ Cecilie (Lejre Kommune), 1/2-31/ SAMLEDE OPHOLDSBETALINGER TIL HØJ TAKST

107 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon Revisionsprotokollat Fonden / Den selvejende institution Opholdsstedet TAO pag. 54 Opholdsbetalingerne på "De unges TAO"kan specificeres således: Rebecca (Holbæk Kommune), 1/3-31/ Caroline (Lejre Kommune), 15/3-31/ SAMLEDE OPHOLDSBETALINGER TIL LAV TAKST OPHOLDSBETALINGER I ALT Aflastning Betalingerne kan specificeres således: Eric (Lejre Kommune) Nicole (Lejre Kommune) Lønninger Lønninger kan specificeres således: Pension Lønninger Henriette Hindsgaul Bent Larsen Christian Kaad Malling Anella Jørgensen Trine Stenbæk Anne Grøn Larsen Jakob Larsen Jonas Hindsgaul Eva Fredslund Jensen Lonnie Rasmussen Johanne Vibeke Runge Svendsen Jesper Schou Anne-Mette Rasmussen transport

108 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon Revisionsprotokollat Fonden / Den selvejende institution Opholdsstedet TAO pag. 55 Lønninger (fortsat) transport Heidi Schmidt Pedersen Heidi Eva Daugaard Fia Maria H. Glan Sabine Benée Petersen Teresinha Schultz Helle Ejesgaard Hansen Kim Fasting Stine Arved Schønning Simon Hindsgaul Signe Jensen Mette Caroline Brøchner Fredrik Ørting Michelle Hvid Balshøj Robert Bentin Annette Andersen Mikkel Jürs Heidi Karina Rostgaard Nanna Petersen Lisa Skov Mathias Hindsgaul Heidi Ørdam Louise Holm Christensen Janeke Christensen Kevin Enager Dorte Gjelstrup Britt Hofmann Nielsen... _

109 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon Revisionsprotokollat Fonden / Den selvejende institution Opholdsstedet TAO pag. 56 Lønafstemning: Lønninger, jf. ovenstående Indberettet e-indkomst Afrunding Anlægsaktiver Inventar og bil Der er i året erhvervet VW Bus til kr , samt solgt Opel Zafira for kr Omsætningsaktiver Diverse tilgodehavender Andre tilgodehavender kan specificeres således: Lønrefusioner Faste udlæg til personale Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter kan specificeres således: Skitur i Arbejdsskadeforsikring Kursus Dobbeltbetaling Gældsforpligtelser Jeg har gennemgået gældsforpligtelser og herunder påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne. For skyldige og hensatte beløb har jeg vurderet grundlaget for de foretagne reservationer.

110 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon Revisionsprotokollat Fonden / Den selvejende institution Opholdsstedet TAO pag Skattemæssige forhold Fonden / Den selvejende institution i henhold til Selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 5 fritaget for beskatning. Bekræftelse er modtaget fra SKAT i skrivelse af 29. maj Forsikringsforhold Fonden / den selvejende institutions forsikringsforhold er ikke direkte omfattet af min revision. 7. Øvrige arbejdsopgaver Jeg har i årets løb assisteret med udarbejdelse af det årlige prisfastsættelsesbudget, ligesom jeg i året har foretaget budgetkontrol. 8. Øvrige oplysninger 8.1 Ledelsens regnskabserklæring I overensstemmelse med danske revisionsstandarder har jeg indhentet regnskabserklæring fra ledelsen til bekræftelse af årsregnskabets fuldstændighed. I henhold til danske revisionsstandarder skal jeg informere ledelsen om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet i den foreliggende form, fordi ledelsen vurderer dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Der er ikke konstateret forhold, som ikke er indarbejdet i årsregnskabet i den foreliggende form. I forbindelse med revisionen har jeg forespurgt ledelsen om risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelser, samt hvorvidt ledelsen har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser. 8.2 Besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet Ledelsen har oplyst, at der efter deres vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at fonden / den selvejende institution har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser.

111 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon Revisionsprotokollat Fonden / Den selvejende institution Opholdsstedet TAO pag. 58 Ledelsen har endvidere oplyst, at man ikke har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser. I forbindelse med min revision er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet. 8.3 Bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale Jeg har i forbindelse med tilrettelæggelsen og udførelsen af revisionen undersøgt, om fonden / den selvejende institution overholder bogføringslovgivningen, herunder lovgivningen om opbevaring af regnskabsmateriale. Det er min opfattelse, at fonden / den selvejende institution på alle væsentlige områder opfylder bogføringslovgivningen. 8.4 Bestyrelsens protokollater med videre Jeg har påset, at revisionsprotokollater forelægges og underskrives ved bestyrelsesmøderne. Jeg har ikke fået forelagt bestyrelsens forhandlingsprotokol

112 PDG-REVISION v/ Preben Gjelstrup, registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Birkevadsvej 14, Assendløse, 4130 Viby Sjælland telefon Revisionsprotokollat Fonden / Den selvejende institution Opholdsstedet TAO pag Revisors erklæring I henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 90 af 22. februar 1996 om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v., skal jeg erklære, at jeg opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og at jeg under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Roskilde, den 8. marts 2013 PDG-revision Preben Gjelstrup Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer Revisionsprotokollat omhandlende pag forelagt for bestyrelsen den / Jørgen Jessen, formand Tine Heede Pia Klint Helene Faxø 329 P (5)+A1+R1+T(pdf)+1

113 Bilag: 2.9. Pressemeddelelse_Musikskoledage_i_Tivoli_2013 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 56691/13

114 Lejre Musikskole indtager Tivoli 2. maj 2013 For 24. gang i træk indtager 5000 musikskoleelever Tivoli i forbindelse med årets udgave af Musikskoledage i Tivoli, heriblandt elever fra Lejre Musikskole. I weekenden 4. og 5. maj 2013 vil 14 forskellige scener - overalt i Haven - blive befolket med 230 forskellige ensembler fra 60 danske musikskoler. De optrædende er i alderen 5-70 år, og årets program frister med alt fra svedig garagerock, poptøser og klassiske violiner til gospelkor. Gæsterne skal ikke lytte længe, før de bliver klar over den enorme musikalske talentmasse, der trives og har det godt i Danmark. Startskuddet gives af Børne- og undervisningsminister Christine Antorini, der holder åbningstalen fra Plænescenen. Med fra Lejre musikskole er Lejre Chamber Players som består af 7 dygtige elever, som til daglig går på musikskolens klassiske talentlinje. De vil søndag eftermiddag spille et spændende repertoire med både solo og kammermusik. Det er altid en sjov oplevelse for eleverne at deltage i Musikskoledagene, udtaler klaverlærer Søren Pedersen. Det er sjovt at være en del af så stort et fællesskab og møde mange andre elever, der lige som én selv, brænder for musikken. Man kan virkelig få et boost af at høre på hinanden. Opvarmningskoncerter Tivoli introducerer i år som noget nyt en serie koncerter på henholdsvis Plænen og Harmonipavillonen, i dagene før & efter det for alvor går løs i Tivoli. Plænen huser til dagligt Fredagsrock, men nu kan dygtige unge få lov til at vise deres talenter for Havens gæster. Fredag d. 10. maj er det ingen mindre end The Strips, som medvirker i Fredagsrock Festivallen umiddelbart efter musikskoledagene. The Strips har Lejre musikskole elev Gustav Björklund som guitarist og forsanger og bandet er garant for et live rockshow der sparker en vis legemsdel her fra og til rockland. Kort om Musikskoledage Musikskoledage i Tivoli er et selvstændigt projekt med sekretariat hos Musik & Ungdom, og det eneste landsdækkende arrangement for musikskoleelever i Danmark. Musikskoledage i Tivoli støttes i år af: Statens Kunstråds Musikudvalg, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Det Obelske Familiefond, 15. Juni Fonden, Juhl-Sørensen, Lemvig-Müller Fonden, Frederiksberg Kommunes Musikudvalg, Nordea-fonden, Ole Kirk s Fond, Oticon Fonden People First, Simon Spies Fonden, Toyota-Fonden samt Københavns Kommunes Musikudvalg.

115 Bilag: Annonce for sommerafslutning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 56690/13

116 INVITATION FRA LEJRE MUSIKSKOLE: Kom til vores store sommerfest! Lørdag d. 8. juni kl på skolevej i Hvalsø Alle er velkomne. 200 børn og unge fyrer den af på 4 scener! Foto: Riddervold Media

117 Bilag: Asyl koncert på Asylcenter Avnstrup Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 55451/13

118 Asyl Festival på Asylcenter Avnstrup Lørdag den 25. maj fra klokken 12:00 17:00 på Asylcenter Avnstrup, Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø afholdes der Asyl Festival i parken foran asylcentret. På Asylcentret lige nu bor et par kendte musikere Nima Macvandi fra Iran og Salam Jaweed Afghanistan, og asylcentret benytter lejligheden til en hyggelig dag med beboere og lokalsamfund, hvor der vil være musik fra flere steder i verden. Du vil også kunne opleve oplæsning af den i Danmark bosiddende kendte afghanske forfatter Asef Soltanzadeh. Vi håber at se rigtig mange fra lokalområdet herude på dagen, det betyder meget for beboerne på centret at møde danskere i deres nærmiljø, udtaler Røde Kors centrets afdelingsleder Ole Therkildsen. Vi vil også rigtig gerne vise lokalområdet, at vi ikke er et lukket sted i skoven langt væk fra alting fortsætter han. Hermed en åben invitation til jer alle, så tag et tæppe og en picnickurv under armen og få en international musikoplevelse i Avnstrup. Vi er i forvejen rigtig glade for alle de frivillige lokale her på centret og de mange donationer af tøj og sko, som vi modtager. I skulle vide, hvor stor glæde det skaber blandt beboerne, når de har mulighed for at møde de frivillige i aktiviteter på centret. I genbrugsbutikken på centret kan beboerne blive klædt på for ingen penge, og det gør virkelig en stor forskel i beboernes liv, fortæller frivilligkoordinator Janne Bahn. Hvis du ønsker at høre mere om Asyl Festivalen eller at være frivillig på Asylcenter Avnstrup kan du kontakte Janne Bahn på telefon

119 Bilag: Hvalsø Bio - Årsrapport 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 56134/13

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134 Bilag: 5.1. Forslag til aftale Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 21267/13

135

136

137 Bilag: 5.2. Henvendelse fra DGI Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 21259/13

138

139

140 Bilag: 6.1. Forslag - Kriterier for Pulje til fritagelse for betaling af byggesagsgebyrer mm Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. juni Kl. 16:50 Adgang: Åben Bilagsnr: 52445/13

141 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 Forslag 4330 Hvalsø Kriterier for T Pulje til fritagelse for betaling af byggesagsgebyrer og for betaling af F H lokaleleje. Ina Frederiksen Servicecenter Allerslev Formålet med Puljen til fritagelse for betaling af byggesagsgebyrer og for betaling af lokaleleje er at give D E foreninger mulighed for fritagelse for betaling af byggesagsgebyrer og lokaleleje. Andet aktivitetsniveau Hvad kan der søges om: Fritagelse for betaling af byggesagsgebyrer ved foreningsbyggeri i/ved egne eller kommunale lokaler, hvor aktiviteten er lokalt forankret og kontinuerlig. Fritagelse for betaling af lokaleleje for aktiviteter i Lejre Kommunes lokaler. Dato: 15. maj 2013 J.nr.: Hvem kan søge: Foreninger der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreninger med humanitært formål. Foreninger med aktiviteter for børn og unge. Andre foreninger/sammenslutninger der har kulturelt eller folkeoplysende formål, og som udvalget finder falder inden for rammerne. Hvad støttes ikke: Kommercielle foreninger/virksomheder Private formål Hvem beslutter: Udvalget for Kultur & Fritid. Vejledning: Ansøgning fremsendes til Lejre Kommune, Servicecenter Allerslev, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø eller Udgiften, hvortil der søges om fritagelse, skal være dokumenteret Hvor, og hvad udgiften dækker. Ansøgninger behandles løbende og svar udsendes umiddelbart efter behandling af sagen på Udvalgsmøde. CVR nr. eller nem konto oplyses på ansøgningen. Administrationen kan afvise ansøgninger der ikke opfylder ovennævnte kriterier.

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Nærum Gymnasium Årsrapport 2010 Nærum Gymnasium Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafliængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT Tlf: 9626 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 OK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT 2012

Læs mere

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår)

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 11. september 2013...2

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og HF CVR-nr. 29 54 62 82 Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere