IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr ,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum."

Transkript

1 K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: SPAR kr ,- ved tilmelding senest 2. oktober Forretningsmæssige muligheder i IT-sikkerhed Skab forståelse for IT-sikkerhed på direktionsgangen og opnå fordele Sådan håndterer du efterlevelse af sikkerhedsstandarder De tekniske og juridiske aspekter i håndteringen af fortrolige oplysninger Få styr på sikkerheden i de sociale medier Sådan skriver du en Business Case og får mere ud af IT-projekterne M i n i - w o r k s h o p : Beredskabsplanlægning og afprøvning H ø r ta l e r e f r a : Neupart Dansk Standard Implement Devoteam Consulting Københavns Universitet IT- og Telestyrelsen Lett Advokatfirma IBM Denmark Nordea Netbank Bender von Haller Dragsted Nykredit Som deltager på konferencen modtager du Børsen Ledelseshåndbog IT-sikkerhed på cd-rom.

2 T a l e r l i s t e : Direktør Lars Neupart Neupart A/S Informationssikkerhedskonsulent Niels Madelung Dansk Standard Director Jimmy Kevin Petersen Implement Seniorkonsulent Anders Ejlev Devoteam Consulting A/S Seniorkonsulent Jørgen Papadopoulos Devoteam Consulting A/S Informationssikkerhedschef Kurt Knudsen Bjernemose Københavns Universitet Specialkonsulent Lars Thomsen IT- og Telestyrelsen Advokat Anders Wernblad Lett Advokatfirma IBM Certified Senior IT Architect Jan Lillelund IBM Security & Privacy Principal, IBM Denmark A/S Kontorchef Bent Jul Nordea Netbank Risk Manager Philippe Roy Nordea Netbank IT-advokat, partner Martin von Haller Grønbæk Bender von Haller Dragsted Koncern IT-sikkerhedschef Niels O. R. Rasmussen Koncernudvikling og IT, Nykredit O r d s t y r e r : Projektchef Christian Ehlers Mikkelsen Devoteam Consulting A/S M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n IT-direktører, IT-chefer IT-sikkerhedschefer, informationssikkerhedschefer, IT-specialister, IT-supportere, konsulenter, projektledere, Risk Managers, sikkerhedsledere samt andre med interesse i og ansvar for IT- sikkerhed

3 Sæt IT-sikkerhed i et nyt lys! IT-sikkerhed bliver ofte sat i bås med noget, der er forbundet med trusler og sætter begrænsninger for virksomheden. Men hvorfor ikke sætte fokus på, at velfungerende processer omkring IT-sikkerhed kan åbne op for flere muligheder både internt og eksternt? IBC Euroforum åbner derfor dørene til konferencen IT-sikkerhed med fokus på de forretningsmæssige muligheder. Udbytte af konferencen På konferencen får du indblik i, hvordan man kan skabe større sammenhæng mellem IT-sikkerhed og forretningen, samt hvordan man får hele virksomheden med sig i IT-sikkerhedsprojekter. Desuden bliver du opdateret inden for nogle af de juridiske aspekter på datasikkerhed, samt hvordan man håndterer efterlevelse af krav og regler blandt medarbejderne. Konferencens fokusområder er: IT og forretningen Risikohåndtering Business Case Awareness IT-compliance Svindel Sikkerhed i de sociale medier Som en del af konferencen vil der på mini-workshoppen blive gået i dybden med beredskabsplanlægning, hvor du bl.a. vil kunne gå hjem med en tjekliste til krisestyring. Du vil derfor gå fra konferencen med inspiration til, hvordan du kan skabe større forståelse hos direktionen og de øvrige ansatte, når det gælder om at optimere processerne i projekter, hvor IT-sikkerhed indgår. Vel mødt på konferencen! Med venlig hilsen Margit Frøjk Lind Projektleder IBC Euroforum

4 Dag 1 M a n d a g d e n 1 6. n o v e m b e r Forretningsmæssige muligheder i I T - s i k k e r h e d Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te Åbning af konferencen Projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Projektchef Christian Ehlers Mikkelsen, Devoteam Consulting A/S IT og forretningen IT-sikkerhed og forretningen IT-chefen og direktøren IT-afdelingen er efterhånden trådt ind på direktionsgangen, men der er stadig en kløft fra IT og IT-sikkerhed til forretningen, hvor begge parter kan have svært ved helt at forstå hinandens områder. Hvordan skaber man en fælles forståelse og bedre kommunikation? Hvordan får man forretningen til at se flere fordele i, at IT og forretning hænger sammen? Hvordan bliver IT-afdelingen bedre til at forstå forretningen og omvendt? Et skifte fra teknologifokus til et ledelsesmæssigt fokus hvad kræver dette af IT og forretningen? Trænger IT til imagepleje i virksomheden og hvordan? Sætter IT-sikkerhed begrænsinger, eller hvordan kan man bruge optimering af IT-sikkerhed til at åbne op for flere muligheder? Hvordan gør IT-sikkerhed en forskel for foretningen? Hvilke fordele er der ved at have styr på IT-sikkerheden? IT-sikkerhed som en service hvad kan man få ud af det? Direktør Lars Neupart, Neupart A/S Pause med kaffe/te

5 Dag 1 M a n d a g d e n 1 6. n o v e m b e r Forretningsmæssige muligheder i I T - s i k k e r h e d Risikominimering eller procesoptimering sammenfaldende eller modstridende? Produktivitet, effektivitet og kvalitet er det modpoler til sikkerhed? Er risikostyring omstændigt og unødvendigt - eller er det et nødvendigt element for forretningens resiliens ( robusthed )? Er konkret viden om og ledelse af virksomhedens resiliens nice-to-have eller need-to-have? opfatter vi den som at være til stede per automatik? Hvordan bestemmes det, hvor overliggeren for risikovillighed skal ligge i virksomheden, og er det IT-afdelingens ansvar? IT-afdelingen har nok ansvaret for IT-sikkerheden, men er det lig med forretningssikkerheden, og repræsenterer IT-sikkerheden fuldt ud virksomhedens risikohåndtering og resiliens? Forstås IT og IT-sikkerhed ens i virksomheden? Forstås risiko og resiliens ens i virksomheden? Hvordan findes et fælles udgangspunkt for risikoledelse i virksomheden? Hvordan skabes et risikobillede alle kan forstå? Kan risici mindskes ved bruge af outsourcing og service level agreements? Informationssikkerhedskonsulent Niels Madelung, Dansk Standard Pause med kaffe/te Business Case og nye IT-projekter Business Case på IT-projekter IT-sikkerhed er en investering, hvor det handler om afkastet, og hvorvidt det kan betale sig at begynde IT-projektet? Hvorfor er det en god idé at udarbejde Business Cases også på IT sikkerhed? Hvad får man ud af det? Hvordan skriver du en god og dækkende Business Case? Hvordan bruger du Business Casen til styring og opfølgning på dit IT-projekt? Hvordan kan Business Cases styrke samarbejdet om sikkerhed og IT? Director Jimmy Kevin Petersen, Implement Frokost IT-sikkerhed i nye projekter - fra spændetrøje til frihed I forbindelse med nye IT-projekter kommer sikkerheden ofte for sent ind i billedet. Hvilke gevinster kan forretningen realisere med den rette IT-sikkerhed? Kan man nøjes med gevinsterne - og lovkravene? Hvad kræver det at få IT-sikkerheden på plads fra begyndelsen, fra strategi til handling? Inddragelse af eksempler / cases Seniorkonsulent Anders Ejlev, Devoteam Consulting A/S Seniorkonsulent Jørgen Papadopoulos, Devoteam Consulting A/S Pause med kaffe/te

6 Dag 1 M a n d a g d e n 1 6. n o v e m b e r Forretningsmæssige muligheder i I T - s i k k e r h e d Awareness Awareness sådan får du brugerne med IT-sikkerhed har sjældent brugernes opmærksomhed eller interesse i det daglige arbeje. Hvordan får man forklaret fordelene ved IT-sikkerhed og skabt en adfærd på tværs af organisationen, som hjælper brugerne til at være bevidste om betydningen af sikkerhed? Kan man ændre brugernes adfærd og hvordan? Hvordan underviser man brugerne i sikker ageren i systemerne og på nettet? Hvilke tiltag er brugbare og effektfulde? Hør, hvordan man kan anvende oplysningskampagner og hvilken effekt har det? Informationssikkerhedschef Kurt Knudsen Bjernemose, Københavns Universitet Pause med kaffe/te IT compliance IT compliance efterlevelse af IT-sikkerhedspolitik IT compliance er i stor udvikling, og der kommer mere og mere fokus på området. Hvorfor er der sket en så stor udvikling i IT compliance? Hvordan skal man gribe det an? Hvordan styrer / kontrollerer man, at virksomheden og medarbejderne efterlever de regler og krav, der stilles til IT-sikkerhed? Hvilke regler og politikker er der, som man skal stille op? Specialkonsulent Lars Thomsen, IT- og Telestyrelsen Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter

7 Andre spændende arrangementer: IT-strategi i den offentlige sektor Konference den 7. oktober 2009 i København IT-kontrakter 2010 Konference den november 2009 i København

8 Dag 2 T i r s d a g d e n 1 7. n o v e m b e r Forretningsmæssige muligheder i I T - s i k k e r h e d Morgenkaffe/te Ordstyreren introducerer dagens indlæg Sikring af fortrolige oplysninger Datasikkerhed Persondata, forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger. Lovgivning og regler hvilke krav stilles der? Hvornår er det nødvendigt med en Privacy Policy, og hvad skal den indeholde? Sikkerhedspolitik? Sikring af data hvad er de største udfordringer, og hvordan håndteres de? Hvor galt kan det gå? En teknisk og juridisk vurdering. Advokat Anders Wernblad, Lett Advokatfirma IBM Certified Senior IT Architect Jan Lillelund, IBM Security & Privacy Principal, IBM Denmark A/S Pause med kaffe/te Svindel IT kriminalitet håndtering af trusler Med udgangspunkt i finanssektorerens erfaringer og arbejde med at begrænse kriminalitet på netbank vil indlægget sætte fokus på: Trusler Hvordan er det organiseret? Hvordan får man samarbejdet til at fungere? Hvilke værktøjer anvendes? Kontorchef Bent Jul, Nordea Netbank Risk Manager Philippe Roy, Nordea Netbank Pause med kaffe/te

9 Dag 2 T i r s d a g d e n 1 7. n o v e m b e r Forretningsmæssige muligheder i I T - s i k k e r h e d Sikkerhed i web Sikkerhed i anvendelse af sociale medier / netværk Politik for hvordan sociale medier bør anvendes. Hvem ejer profilen: Rettigheder til indhold på medarbejderes sociale netværksprofiler? Skal man have nogle tekniske ting til understøttelse af de politikker? Unge medarbejdere, der er født med IT, vil have det hele og fuld funktionalitet hvordan undgår man her at gå på kompromis med sikkerheden? Skal brugen af f.eks. Facebook forbydes, eller hvordan sikrer man sikkerheden? Er der måske endda en gevinst i at lade sine medarbejdere anvende sociale netværk? IT-advokat, partner Martin von Haller Grønbæk, Bender von Haller Dragsted Koncern IT-sikkerhedschef Niels O. R. Rasmussen, Koncernudvikling og IT, Nykredit Frokost WORKSHOP Beredskabsplanlægning og afprøvning Beredskabsplanlægning og scenarier Trusselsbilledet ændrer sig konstant hvordan bruger man effektivt scenarier i sin beredskabsplanlægning? Hvordan udarbejdes en beredskabsplan til særligt aktuelle trusselsscenarier? Udlevering og introduktion af tjeklisteredskab til krisestyring Beredskabsafprøvning Formål og proces omkring beredskabsafprøvninger Sådan designer man effektivt en udbytterig beredskabsafprøvning Udlevering og introduktion af afprøvningsskabelon Praktiske erfaringer med beredskabsafprøvning Inddragelse af eksempler & cases (Der indlægges pauser undervejs) Undervisere på workshoppen: Seniorkonsulent Jørgen Papadopoulos, Devoteam Consulting A/S Projektchef Christian Ehlers Mikkelsen, Devoteam Consulting A/S 16:20 Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter

10 ibc Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr N å d i n m å l g r u p p e i e t n y t f o r u m Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller 10

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen IT-sikkerhed afholdes den 16. og 17. november 2009 på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget Falkoner Plads (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson SAS Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35,- som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Konference inkl. mini-workshop Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 2. oktober Spar Tilmelding senest 30. oktober Spar Tilmelding efter 30. oktober , , , , ,- Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Er du forhindret i at deltage på konferencen? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside (pris kr ,- ekskl. moms). Vi tager forbehold for ændringer i programmet og eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum, tlf.: , 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen IT-sikkerhed København Konference den 16. og 17. november 2009 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Konference inkl. mini-workshop Tilmelding senest 2. oktober Spar Tilmelding senest 30. oktober Spar Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding efter 30. oktober , , , , ,- Jeg er medlem af Børsen Ledelseshåndbøger og får 15 % rabat på konferenceprisen Noter medlemsnr.: S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 27002

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30.

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30. K o n f e r e n c e København 29. og 30. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/woc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! Sådan

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Optimér pressearbejdet

Optimér pressearbejdet K o n f e r e n c e København 16. og 17. marts 2010 Workshop 18. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pres SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Konferencen afholdes for 5.

Læs mere

Informationskampagner

Informationskampagner København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr. 1.000,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. september Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/banking K ø b e n h a v n 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8 W o r k s h o p 24. November 2 0

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Institutionelle investorer

Institutionelle investorer K o n f e r e n c e København 22. og 23. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/invest SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 10. juli Nye tider og muligheder for Institutionelle investorer

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

4.0. Mediekonvergens strategi og innovation i telesektoren 2.0 3.0. 21. og 22. www.ibceuroforum.dk

4.0. Mediekonvergens strategi og innovation i telesektoren 2.0 3.0. 21. og 22. www.ibceuroforum.dk Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/tele K ø b e n h a v n 21. og 22. j a n u a r W o r k s h o p 2 0. j a n u a r 2 0 0 9 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 21. november 2.0 3.0

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Konference Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/intern K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar 2 0 0 9 Effektiv intern

Læs mere

Web Management 2009. Websitets potentiale i en netværksøkonomisk tid. K ø b e n h a v n 25. og 26. 24. f e b r u a r 2 0 0 9

Web Management 2009. Websitets potentiale i en netværksøkonomisk tid. K ø b e n h a v n 25. og 26. 24. f e b r u a r 2 0 0 9 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 23. januar 2009 Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/wm K ø b e n h a v n 25. og 26. f e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 24. f e b r u a r 2 0

Læs mere

Lægemiddeldagene 2008

Lægemiddeldagene 2008 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 24. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/mal K ø b e n h a v n 3. og 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 5. december 2 0 0 8 Lægemiddeldagene

Læs mere