Få inspiration til næste møde...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få inspiration til næste møde..."

Transkript

1 Få inspiration til næste møde...

2 Sammen giver vi vores kunder og samarbejdspartnere kompetent rådgivning

3 Arrangementer der skaber værdi Formuepleje A/S har 25 års erfaring med formueforvaltning derfor har vi stor viden om at pleje og optimere velhavende danskeres formuer. Centralt i vores virke står afholdelsen af arrangementer med faglig tyngde og professionel rådgivning indenfor investering og formueforvaltning. Arrangementer og møder afholder vi både på eget initiativ og på opfordring fra virksomheder, organisationer og foreninger. Formuepleje arbejder ud fra devisen om, at vi sammen giver vores kunder og samarbejdspartnere bedre overblik, bredere viden og dybere indsigt i investering og formueforvaltning. I samarbejde med revisorer, advokater, ejendomsmæglere og andre fageksperter hæver vi det faglige niveau, og dermed får mødedeltagerne et højere vidensniveau. Vi tilbyder vores kompetencer ved møder, seminarer og konferencer, hvor investering og formueforvaltning er på dagsordenen. Vi stiller gerne op uden beregning. Kontakt os og lad os drøfte nye samarbejdsmuligheder. 03

4 Skræddersyede indlæg Formuepleje tilbyder en omfattende økonomisk rådgivning og sparring. Vores kompetente råd givere har mange års erfaring, i at rådgive og formidle selv komplekse emner på en forståelig måde. 2) 360 graders eftersyn Mange opgiver at skabe overblik over formuens tilstand. Men nu er der hjælp at hente. Giv formuen et eftersyn. Vores 360 eftersyn inddrager hele familien, hele balancen, sammensætning af aktiver og passiver opdelt i de forskellige skattemiljøer. Gennem årene har vi været rundt om mange faglige og psykologiske aspekter indenfor investering og formueforvaltning. Vi tilpasser gerne et foredrag til netop Deres målgruppe. De enkelte indlæg kan vare fra et kvarter til en hel dag alt efter emne, tema og målgruppe. Her er et udpluk af emner, vi mener skaber værdi: 1) 3. spørgsmål De bør stille, før De sparer op Hvad kan I, som andre ikke kan? Hvorfor skal jeg tro på jer? Hvad får jeg ud af det? Hos Formuepleje er alle formuerådgivere seniorfolk, og det betyder, at vi har mange års erfaring med at navigere i den privatøkonomiske jungle. 3) Formueoptimering Lad vores formuerådgivere vejlede i optimering af formuen. Med baggrund i en grundig formueanalyse giver vi konkrete anbefalinger til den optimale formuesammensætning ud fra Deres risikoappetit og skattemæssige situation. Det skaber overblik og viser vejen til den rigtige struktur. 4) Pensionsplanlægning Når pensionisttilværelsen skal planlægges, er der mange aspekter at tage hensyn til. Hvordan 04

5 skal økonomien tilrettelægges? Hvilken betydning har den nye skattereform for pensionsområdet? Og er nedsparingslån noget, der skal overvejes? Den nye skattelov giver både nye udfordringer og nye muligheder. Lad Formueplejes kompetente rådgivere give bud på, hvordan skatten optimeres bedst muligt. Lad vores dygtige formuerådgivere se på den bedste pensionsplanlægning. 5) Nedsparing økonomi i den 3. alder I pensionsalderen, når den faste lønindtægt falder bort, er det bestemt ikke ligegyldigt, hvilke midler af formuen der tages af først. Den optimale rækkefølge vil give flere penge til forbrug efter skat, derfor er det vigtigt at bruge af de billigste penge først. Formuepleje ser på helheden, for ingen model gælder for alle. 6) Skat Hvordan kan man med fordel spare op i det rette skattemiljø? 7) Tag temperaturen på Deres opsparing Det er på høje tid, at få indrettet sig efter de nye tider i kølvandet på finanskrisen. Er opsparingen placeret rigtigt? Hvilke midler skal gå til pension og hvorfor? Skal gælden nedbringes, eller er der andet, der bør gøres i stedet? Hvordan er det aktuelle klima for investering? Formuepleje sætter skat, pension og investering i perspektiv og tager temperaturen på kundens opsparing. 8) Introduktion til Formuepleje Formuepleje investerer efter den klassiske porteføljeteori, der anviser den investering, der giver det bedste afkast i forhold til risikoen. Gennem snart 25 år er modellen udviklet og forfinet. På introduktionsmødet giver vi en aktuel markedsvurdering og udpeger de områder, hvor vi vurderer, der aktuelt er størst værdi at hente. Introduktionsmøderne er en god mulighed for at stifte et første bekendtskab med Formuepleje. 05

6 Referencer revisorbranchen Revisorbranchens organisationer har mange års erfaring med at tilrettelægge kurser, så høj faglighed og aktualitet er to sider af samme sag. Kurserne er relevante for alle, der beskæftiger sig med økonomi, ledelse og personlig udvikling. Et kursus er ikke bare ny faglig viden, det er også samvær, networking og synergi med kursusdeltagere fra brancher, der er beslægtede med revisorbranchen. Her er et par konkrete eksempler på Formueplejes deltagelse. Heldagskonference med Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Få overblik over investeringsjunglen I kølvandet på den fortsatte liberalisering af de finansielle markeder herhjemme og i udlandet og aktiekrakket i forbindelse med IT-boblen i perioden , er der blevet udbudt en lang række nye og komplicerede finansielle produkter. Samtidig er antallet og detailorienteringen af kollektive investeringsprodukter vokset markant, og med indtoget af udenlandske udbydere er udbuddet eksploderet. For de fleste private investorer og mange rådgivere er investeringsbeslutninger blevet til en uigennem trængelig jungle. Den uafhængige formueforvalter Formuepleje gennemgår produkttyperne, peger på faldgruber og giver indblik i performance. Formueanalyse/investorbeskatning Det er helt naturligt for virksomheder at optimere kapitalstrukturen og sikre sig, at aktiver og passiver ikke giver uhensigtsmæssige risici. Især skal man være opmærksom på samvariationen, der kan give meget store udfordringer i økonomisk svære tider. Selvom man måske til dagligt styrer sin virksomheds risici, sker det ofte, at man ikke er opmærksom på, hvordan kapitalstrukturen er i privat regi, og på om man samlet set har den optimale balance. Samtidig er det mest normale, at rådgivningen omkring aktiver og passiver sker hos forskellige produktudbydere og uden overblik over de økonomiske sammenhænge. Hos den uafhængige formueforvalter Formuepleje anvendes de samme økonomiske modeller, der bruges til at estimere afkast og risiko i såvel finansielle som traditionelle virksomheder til at analysere balancer i privat regi. Formuepleje gennemgår baggrunden og behovet for en grundig finansiel planlægning og viser deres formueanalyse. 06

7 Uddrag fra Kursuskatalog i Foreningen Registrerede Revisorer FRR Revisors rolle ved køb og salg Egenkapital er en sovepude, mens gæld er et tveægget sværd. Valg af kapitalstruktur er måske en af de vigtigste, men også vanskeligste elementer, når der skal etableres og drives virksomhed. Samtidig betyder den store volatilitet i prisen på kapital, såvel absolut som relativt, at den optimale kapitalstruktur langt fra er statisk. Den vejede gennemsnitlige kapitalomkostning er ofte afgørende for projektering og for rentabiliteten. Den uafhængige formueforvalter Formuepleje giver deres bud på de overvejelser, man i praksis står overfor, når man som virksomhed skal vælge den rigtige kapitalstruktur. Målet med kurset er at skabe en praktisk indsigt i, hvilke overvejelser man gør sig i valget af finansieringsformen, og hvordan markedsvilkårene kan ændre sig så radikalt, at det, der var god latin i går pludselig er stik modsat. Værdiansættelse i virksomheder Er værdiansættelse en eksakt videnskab? Vi bruger jo både eksakte matematiske modeller og græske symboler. En af de mest anvendte modeller er den såkaldte discounted cash flow model, hvor værdien af virksomheden udregnes på baggrund af en tilbagediskontering af den fremtidige pengestrøm fra virksomheden. Udfordringen er, at den sande værdi alligevel er subjektiv, eftersom værdien afhænger af de input som man tilfører modellen. GI-GO princippet (Garbage In Garbage Out) gælder i høj grad ved værdiansættelse. Den uafhængige formueforvalter Formuepleje gennemgår, hvordan man i praksis anvender modellerne og viser deres bag-vendte DCF-model. Målet med kurset er at udbygge dit kendskab og skabe et praktisk overblik over værdiansættelsesmodeller, herunder fordele og ulemper ved en række værdiansættelsesmodeller. 07

8 Referencer øvrige Vi har afholdt en lang række arrangementer gennem årene: På eget initiativ, i samarbejde med økonomiske rådgivere, organisationer og netværk, som gæstetalere ved andres arrangementer eller initieret af ny lovgivning, der kræver formidling. Her kan De læse eksempler på konkrete cases, og hvad udbyttet blev. Den nye selskabslov Under overskriften Opsparing i selskaber og virksomhedsordning inviterede Formuepleje til en seminarrække både øst og vest for Storebælt. I samarbejde med Beierholm, Delacour, Advokatfirmaet Rønne & Lundgren, og Revisonsfirmaet Christensen & Kjærulff, blev konsekvenserne af den nye selskabslov, skattereformen og finanskrisen belyst. Seminarerne gav viden om, hvilke nye krav og muligheder selskabsloven giver for personer, der investerer gennem selskabs- eller virksomhedsordningen. Fordele og ulemper ved den nye selskabslov blev beskrevet og set i lyset af den nye skattereform. Finanskrisen rasede samtidig med skattereformens indførelse, og hvad betød det for sammensætningen af investeringer? Formuepleje gav anvisninger til den optimale portefølje, og beskrev hvordan man med fordel sparer op i det rette skattemiljø. Udbytte: Mere end 300 selskabsejere og selvstændige i virksomhedsordningen deltog på seminarerne, og tilbagemeldingerne viste, at udbyttet var stort. Rådgivernetværk Vi samler flere gange årligt professionelle økonomiske rådgivere til seminarer med såvel fagligt som socialt indhold. I begyndelsen af 2009 dominerede finanskrisen overskrifterne og Formuepleje indbød til et seminar med temaet investering i kølvandet på finanskrisen. Her gav Formueplejes specialister et oplæg om den optimale investering i krisetider, mens DR-studievært og USA-kender Kim Bildsø Lassen gav en situationsrapport fra det store land, der har fået ny præsident og ny økonomisk dagsorden. Efterfølgende var der åbent for diskussion før, under og efter et let traktement. Netværket var åbent for personer og virksomheder, der beskæftiger sig professionelt med økonomisk rådgivning som revisor, advokat, regnskabs-, pensions- eller forsikringskonsulent eller beslægtede områder. 08

9 Intelligent investering Morgenavisen Jyllands-Posten tilbyder sine JP Master-abonnenter oplysende foredrag og kontaktede Formuepleje for at få inspiration til en aften med introduktion til investering, pension og skat. Resultatet blev to seminarrækker over to sæsoner i København, Århus og Odense, hvor Formuepleje inddrog hhv. Deloitte og KPMG og sammensatte et program. Udbytte: interesserede JP-læsere fik en introduktion til aktiemarkedet og gode råd om skatteoptimal planlægning af den tredje alder. Morgenavisen Jyllands-Posten omtalte arrangementet. Investering i ejendomme i Østeuropa Østeuropa rummer spændende muligheder for velhavende danske landmænd, jord-, skov- og ejendomsbesiddere, jægere og andre med interesse for det nære østen. I samarbejde med Hedeselskabet og CB Richard Ellis Cederholm arrangerede Formuepleje et seminar med deltagelse af kunder og potentielle kunder fra alle tre virksomheder. Udbytte: 25 velhavende investorer fik indblik i de specielle forhold, der skal iagttages ved investering i et uopdyrket marked og ikke mindst kontakt med andre interesserede investorer og kompetente rådgivere. Kvinder og Økonomi Formuepleje har haft forskellige arrangementer, hvor emnet kvinder, økonomi og pension er blevet belyst. I samarbejde med Horten Advokatfirma og videnskabsjournalist Lone Frank afholdte Formuepleje arrangementer med fokus på følgende: Kvinder lever længere end mænd. Flere kvinder end mænd tager videregående uddannelser. Flere kvinder går efter lederstillinger. Kort sagt kvinderne er på vej frem. Men på ét punkt halter kvinderne bagud: Nemlig på holdningen til økonomi, opsparing til pension, og så læner de sig fortsat meget op ad ægtefællen, når privatøkonomien tilrettelægges. Ambitionen er at få kvinder i alle aldre til at tage sagen i egen hånd også når det er økonomi, vi taler om. Lignende arrangement er med stor succes afholdt i samarbejde med Dansk Aktionærforening. Udbytte: Indblik i nye komplekse regler i arveloven og indsigt i hvad det vil sige at pleje sin formue. Flere medier dækkede arrangementet. 09

10 Et møde med Formuepleje Formuepleje A/S er Danmarks største uafhæn g ige formueforvalter, stiftet 1986, med kontorer i Århus og København. Vi forvalter 35 mia. kroner for aktionærer i syv børsnoterede Formueplejeselskaber. Vi har 25 års erfaring med investering efter Nobelprisbelønnede modeller. Vi investerer gennem børsnoterede aktie s elskaber, da selskabsformen har en række fordele i forhold til andre virksomhedsformer. Som kunde hos Formuepleje bliver De således aktionær og medejer af Formueplejeselskaberne som ved investering i en hvilken som helst anden børsnoteret virksomhed. Samarbejde med økonomiske rådgivere Formuepleje arbejder tæt sammen med en lang række revisorer, advokater, landbrugskonsu len ter og andre økonomiske rådgivere i forbindelse med virksomhedssalg, generationsskifte og almindelig formuepleje. Vi deltager gerne i rådgivningsmøder og udarbejder uforbindende oplæg med udgangspunkt i klientens ønsker og behov. Vores rådgivning er uforbindende for Dem og altid uden honorar. Kundekredsen tæller formuende privatpersoner, selskaber og fonde. Formuepleje er 100% partner- og medarbejderejet og 100% formuefor valter. Vi er helt frigjort fra kapitalinteresser, kurtage- og provisionsaftaler med den øvrige finansverden. 10

11 Styr på detaljerne Når De vælger at afholde et møde i samarbejde med Formuepleje, er intet overladt til tilfældighederne. 25 års baggrund og omhu med investering har givet os en solid erfaring med afvikling af møder. Vores arrangementskoor dinatorer forbinder trådene, holder styr på tjek lister og sørger for, at arrangementet afvikles planmæssigt lige fra de indledende drøftelser til den efterfølgende evaluering. Det er vores mission at skabe langvarige relationer, og vi vil gøre vores yderste for, at et arrangement med os indfrier Deres og vores egne forventninger. Ring og lad os drøfte mulighederne. Henry Høeg Adm. direktør Torben Vang-Larsen Direktør, formuerådgivning Direkte: Direkte:

12 Samarbejdspartnere Formuepleje har tæt samarbejde med en række specialister, virksomheder og foreninger. De seneste år har vi bl.a. afholdt seminarer i samarbejde med: Abel & Skovgaard Larsen Advokatfirma Accura Advokataktieselskab Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Agrovi AP Pension BDO Bech-Bruun Advokatfirma Beierholm Cass Business School CB Richard Ellis Cederholm Center for Ledelse Christensen Kjærulff - Statsautoriseret revisionsaktieselskab Dansk Aktionærforening Dansk Landbrugsrådgivning DELACOUR Advokatfirma Deloitte EDC Max Immo Ejerlederne Ernst & Young Finanssektorens Uddannelsescenter Foreningen Registrerede Revisorer FRR Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Gefion Gorrissen Federspiel Kierkegaard Hedeselskabet Holst Advokater Horten Advokatfirma Jyske Bank KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kristensen & Nielsen Ejendomme Ladegaard, Rasmussen & partnere Lett Advokatfirma Morgenavisen Jyllands-Posten Nassau Forsikring Nykredit OMX Den Nordiske Børs PriceWaterhouseCoopers Rotary Danmark Rønne & Lundgren S.A. Christensen & W. Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab SOLnetværket Tolvmandsforeninger Århus Købmandsskole Århus Universitet, Handelshøjskolen Læs programmer og præsentationer fra afholdte møder på formuepleje.dk/arrangementer. Kontakt os på tlf for at drøfte ideer til næste møde. Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C Tuborg Havn, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup Telefon , telefax

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Formuepleje Fordele >>

Formuepleje Fordele >> Formuepleje Fordele >> Jeg får som direktør i Formueplejeselskaberne ofte spørgsmålet Hvordan adskiller Formuepleje sig fra andre formueforvaltere? Det er naturligvis et spørgsmål, jeg gerne vil svare

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden EjerskifteDanmark Tillægget er udgivet af EjerskifteDanmark FOTO: NIELS HOUGAARD Et godt ejerskifte starter i god tid Ejerskifte er et boost til Tiger kæden Side 4 Rundt om ejerskifte tre gode råd om ejerskifte

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Landsdækkende. Skarp uden at være firkantet

Landsdækkende. Skarp uden at være firkantet 1 Landsdækkende Skarp uden at være firkantet Albert Pedersen stiftede i 1962 AP Statsautoriserede Revisorer. Med årene har opgaverne udviklet og ændret sig, så AP i dag er et af landets førende revisions-

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

Du er fremtidens ejerleder

Du er fremtidens ejerleder www.pwc.dk Du er fremtidens ejerleder Skab succes med PwC Hos PwC har vi stor respekt for mennesker som dig, der ejer og leder en virksomhed. Du tør følge dit instinkt med hjertet. Også i svære tider.

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2. INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 2. kvartal 2015 // 30. årgang Formue Virksomhedsobligationer giver bedre afkast Nej der er ikke deflation Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

Et velforberedt generationsskifte

Et velforberedt generationsskifte Et velforberedt generationsskifte Advokat Peter Schiøtz, Advodan Statsaut.rev. Martin Harill Nielsen, PricewaterhouseCoopers Indholdsfortegnelse Side nr. 1. Praktisk guide 6 Forord Økonomisk serviceeftersyn

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - Januar 2007

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - Januar 2007 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - Januar 2007 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Tom Who? side 3 For eller imod det slanke

Læs mere

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3 IKOM IINDEN IFOR BOLIG SIDE 4-5 SIDE 6-7 PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR PENSION KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SOLID BANK SIDE 2-3 SIDE 11 INVESTERING SIDE 8-9 SIDE 10 ERHVERV SOLIDE SVAR EN

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere