Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole Henriette Jensen, & Ann- Sofie Borgen Andersen, Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelse & Oplysning Fysisk Aktivitet & Kost Abstrakt Undersøgelser peger på, at 2 ud af 3 børn og unge ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om fysisk aktivitet. Aktiv transport til og fra skole kan give et væsentlig bidrag til børn og unges fysisk aktivitetsniveau. På nuværende tidspunkt eksisterer der ingen reelle data, som beskriver status over skolebørns transportadfærd. Den eksisterende Transportvaneundersøgelsen dækker kun børn ned til 10 år. Kræftens Bekæmpelse har på Odense Kommunes opfordring udviklet en målemetode til at monitorer skolebørns transportadfærd til og fra skole. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan skolebørn transporterer sig til og fra skole i de enkelte kommuner. På sigt er ambitionen, at undersøgelsen skal gennemføres i alle landets kommuner. Således bliver det muligt at sammenligne skolebørns transportadfærd på tværs af kommunegrænser, men også at skabe et nationalt overblik. Resultaterne fra undersøgelsen er til gavn for både politikere, planlæggere og forskere. I foråret 2014 var transportadfærdsundersøgelsen klar og efter test, blev første undersøgelse gennemført i Odense Kommunes i april I april 2015 blev undersøgelsen gennemført i Odense, Århus og Rudersdal Kommune. Resultaterne fra undersøgelsen viser blandt andet den samlede fordeling på kommunalt niveau for brugen af hhv. aktiv og passiv transport, brugen af aktiv transport fordelt på de enkelte klassetrin og brugen af aktiv transport fordelt på køn. Derudover sammenlignes resultaterne fra de enkelte skolers. Baggrund og formål Undersøgelser viser, at 2 ud af 3 børn og unge ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om en times daglig fysisk aktivitet. Denne udvikling er bl.a. påvirket af flere og flere inaktive aktiveringstilbud, men også af, at børn og unge oftere transporteres passivt med enten bil eller bus. Fra adskillige undersøgelser ved vi, at børn og unge har bedre indlæring, koncentration og trivsel, hvis de har en sund og aktiv livsstil. Aktiv 1 1

2 transport til og fra skole kan give et væsentligt bidrag til børn og unges daglige fysiske aktivitetsniveau. Undersøgelser viser bl.a., at børn og unge der cykler til og fra skole har 8 % bedre kondition end børn der bliver kørt. Derudover viser undersøgelser også, at børn og unge, som cykler til og fra skole også bruger cyklen resten af dagen og er derfor generelt mere fysisk aktive end børn der ikke bruger cyklen til og fra skole. Kræftens Bekæmpelse ønsker sunde børn og unge og ønsker derfor at afdække, hvordan børn og unge reelt transporterer sig til og fra skole. På nuværende tidspunkt eksisterer der ingen reelle data, som beskriver den nuværende situationen. Den eksisterende Transportvaneundersøgelsen dækker kun børn ned til 10 år. I 2014 kontaktede Odense Kommune derfor Kræftens Bekæmpelse med et ønske om at udvikle en målemetode til at monitorere udviklingen af skolebørns transportadfærd. Formålet med undersøgelsen er at skabe en status over, hvordan børn og unge reelt transporterer sig til og fra skole, herunder hvor mange der hhv. benytter aktiv og passiv transport. Ønsket på sigt er at gennemføre undersøgelsen i alle landets kommuner samt gennemfører den over en årrække. Dette vil skabe et solidt fundament for at følge udviklingen i skolebørns transportadfærd samtidig med, at det giver mulighed for at sammenligne på tværs af kommunegrænser. Resultaterne fra en nationalt dækkende undersøgelse vil være til gavn for både politikkere, planlæggere og forskere. Metoder, analyser og fremgangsmåde Målemetoden er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og afprøvet første gang på én skole i København i Derefter blev der gennemført en egentlig undersøgelse i hele Odense Kommune i april Det har været hensigten at udvikle en simpel model, som er nem at håndtere. Undersøgelsen er baseret på manuelle optællinger på alle klassetrin på alle kommunens skoler. Alle privatskoler tilbydes og opfordres til at deltage i undersøgelsen. Optælling i alle skoleklasser er en effektiv metode, som samtidig giver en fejlkilde tæt på nul. Opgaven skal ikke pålægges skolerne, som har rigeligt at gøre i forvejen særligt efter den nye skolereform er indført. Kræftens Bekæmpelse rekrutterer derfor hjælpere, som gør det muligt, at skoleklasser besøges indenfor fire dage. Skolerne er på forhånd orienteret om undersøgelsen og har indvilliget i besøg. Ligeledes er skolerne informeret om, at de ikke skal lave nogen form for aktivitet, kampagne eller lignende, som øger elevers og forældres opmærksomhed på deres transportadfærd. Ude på den enkelte skole besøger hjælperen et klassetrin pr. årgang. Skolesekretæren har forinden besøget udarbejdet et skema, hvor der er udpeget én klasse på hvert klassetrin, således at hjælperen på forhånd kender lokale og tidspunkter. Hjælperen stiller simple og let forståelige spørgsmål i plenum i klasserne. Spørgsmålene omhandler, hvordan eleverne har transporteret sig til skole den respektive morgen og igen, hvordan de skal transportere sig hjem fra skole senere på dagen. Eleverne svare ved håndsoprækning, hvis de har transporteret sig på den efterspurgte metode. Undersøgelsen afdækker andelen af elever, der hhv. går, cykler, kører i bil, bus eller tog for at komme til og fra skole og opdeles yderligere på køn. Alle besvarelser indtastes i et webbaseret spørgeskema. 2 2

3 Alle data bliver konverteret til statistikprogrammet SAS, hvor alle analyserne bliver foretaget. Resultaterne bliver skaleret op i størrelsesorden, som svarer til antal elever i skolerne i den respektive kommune. Undersøgelsen er i april 2014 gennemført i Odense kommune og i april 2015 gennemført i Odense, Århus og Rudersdal Kommune. Resultater På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen i Odense Kommune i 2014 kan det bl.a. konkluderes, at: - Andelen af børn, som går og cykler til skole varierer meget fra 27 til 88 %. - Skolerne i Vollsmose har flest børn, som går og cykler til skole. - Bortset fra én privatskole, ligger de deltagende privatskoler lavest i forhold til, hvor mange børn, der går og cykler til skole. - I 7. kl. er der flest elever, som går eller cykler til skole herefter falder det markant. - Drenge cykler og går næsten 10 % oftere til skole end piger. - 9 ud af 10 børn op til 3 kl. benytter cykelhjelm, mens andelen falder hvert år herefter ned til under hvert 10. barn i 9. og 10. kl. - Flere børn går og cykler fra skole end til skole 69,0 % mod 64,9 %. Eksempelvis kan 12 % flere af eleverne på Stige Skole gå eller cykle hjem. - På 14 ud af de deltagende 38 skoler er der over 30 % af eleverne, som bliver kørt i skole. - Færre børn køres fra skole end til skole 22,6 % mod 28,3 %. - 67,1 % af eleverne på kommunale skoler går eller cykler selv til skole. - 72,6 % af eleverne i 3., 6. og 9. kl. på kommunale skoler går eller cykler selv til skole mod 75 % i Til gengæld er det i ,6 %, som går og cykler hjem fra skole. - 42,5 % af eleverne på de deltagende private skoler går eller cykler selv til skole. Fra skole er det 47,5 %. - Alle elever i de små klasser på de deltagende private skoler benytter cykelhjelm. Odense Kommune vil særligt benytte de nye resultater i 2015 til dels at vise udviklingen af transportadfærden blandt skolebørn og dels at evaluere effekten af skoleprojekterne fra kommunens Mobilitetsplan. Vi er på nuværende tidspunkt ikke klar med sammenligningen af disse resultater. Resultaterne vil præsenteres på konferencen og efterfølgende indskrevet i artiklen. Rudersdal Kommune Den 28. og 29. april 2015 blev de 12 kommunale skoler i Rudersdal besøgt af Kræftens Bekæmpelse i forbindelse med undersøgelsen af skolebørns transportadfærd. De tre privatskoler i kommunen fik tilbuddet om at deltage i undersøgelsen. En privatskole valgte at deltage. Vejret på undersøgelsesdagene Dato D. 28/ D. 29/ Kort beskrivelse af vejret Rigtig fin solskinsmorgen. Svag vind. Solen skinner fra en skyfri himmel hele dagen. Vinden fortsat svag. Temperatur mellem grader. Rigtig fin solskinsmorgen. Svag vind. Solen skinner fra en skyfri himmel hele dagen. Vinden fortsat svag. Temperatur mellem grader. 3 3

4 Overordnede konklusioner fra undersøgelsen Flere børn benytter aktiv transport fra skole end til skole 68,6 % mod 61,9 %. Andelen af børn, som benytter aktiv transport til og fra skole, varierer meget fra skole til skole fra 36,3 % til 82 %, der aktivt transporterer sig til skole og fra 41,2 % til 84,1 %, der transporterer sig aktivt fra skole. I 9. klasse er der flest elever, som benytter aktiv transport (85,3 % til skole og 88 % fra skole), mens der er færrest elever i 0. klasse (31,1 % til skole og 33,1 % fra skole). Drenge benytter oftere aktiv transport til og fra skole end piger (forskellen er 4 %- point). 9 ud af 10 børn op til 4. klasse benytter cykelhjelm, mens andelen falder markant for hvert klassetrin herefter. På 7 ud af de deltagende 12 kommunale skoler er der over 30 % af eleverne, som bliver kørt i skole. Færre børn køres fra skole end til skole 25,3 % mod 34,3 %. 4 4

5 På kommunalt niveau I figur 1 og 2 fremgår de samlede resultater for brug af hhv. aktiv 1 og passiv 2 transport til og fra skole for alle børn i de kommunale skoler i Rudersdal Kommune. Resultaterne viser, at andelen af kommunens børn, som benytter aktiv transport fra skole (68,6 %), er højere, end andelen der benytter aktiv transport til skole (61,9 %). Kommunale skoler - Transporform el skole Kommunale skoler - Transporform fra skole Passiv transport 38,1 Passiv transport 31,4 Akev transport 61,9 Akev transport 68, Figur 1: Andelen af børn på alle kommunale skoler, som benytter hhv. aktiv og passiv transport til skole. Figur 2: Andelen af børn på alle kommunale skoler, som benytter hhv. aktiv og passiv transport fra skole. Klasseniveau I figur 3 og 4 ses de samlede resultater for brug af aktiv transport til og fra skole opdelt på klasseniveau for alle kommunale skoler i Rudersdal kommune. Resultaterne viser, at andelen af elever, som benytter cyklen til og fra skole, er størst i 9. klasse (hhv. 85,3% og 88 %) og mindst i 0. klasse (31,1 % og 33,1 %). Kommunale skoler - Brug af akev transport el skole Kommunale skoler - Brug af akev transport fra skole 9. klasse 85,3 9. klasse klasse 76,6 8. klasse 87,5 7. klasse klasse 87,2 6. klasse 77,3 6. klasse 82,4 5. klasse 74,4 5. klasse 85,6 4. klasse 68,4 4. klasse 79,3 3. klasse 55,4 3. klasse 60,9 2. klasse 41,1 2. klasse 51,4 1. klasse 30,9 1. klasse 32,7 0. klasse 31,1 0. klasse 33, Figur 3: Andelen af børn fordelt på klasseniveau på alle kommunale skoler, som benytter aktiv transport til skole. Figur 4: Andelen af børn fordelt på klasseniveau på alle kommunale skoler, som benytter aktiv transport fra skole. Køn I figur 5 og 6 ses det, at drengene lidt oftere (4 %- point) benytter aktiv transport end pigerne. 1 Aktiv transport dækker over elever, som enten cykler, går/løber eller benytter løbehjul/skateboard/rulleskøjter. 2 Passiv transport dækker over elever, som enten bliver kørt i bil, bus eller tog.

6 Akev transport el skole Akev transport fra skole Drenge 63,9 Drenge 70,5 Piger 59,8 Piger 66, Figur 5: Andelen af børn fordelt på køn på alle Figur 6: Andelen af børn fordelt på køn på alle kommunale skoler, som benytter aktiv transport til skole. kommunale skoler, som benytter aktiv transport fra skole. Brug af cykelhjem I figur 7 fremgår det, at 9 ud af 10 børn til og med 4. klasse bruger cykelhjelm. Herefter falder andelen af børn, der bruger cykelhjelm per årgang. Kommunale skoler - Brug af cykelhjelm 8. klasse 6. klasse 4. klasse 2. klasse 0. klasse 19,1 29,3 52,4 74,5 87,7 95,2 96,4 91,6 96,8 96, Figur 7: Andelen af børn fordelt på klasseniveau på alle kommunale skoler, som bruger cykelhjelm. På skoleniveau I de følgende figurer fremgår resultaterne for brug af hhv. aktiv og passiv transport til og fra skole på skoleniveau for alle de kommunale skoler. Resultaterne for passiv transport er delt op på hhv. brug af bil og brug af bus/tog. Brug af aktiv transport Figur 8 og 9 viser, at andelen af børn, som benytter aktiv transport, varierer meget fra skole til skole. Det varierer fra 82 % for skolen med den højeste andel af børn, som benytter aktiv transport til skole, til 36,3 % for skolen med den laveste andel af børn, som benytter aktiv transport. Generelt for alle skoler ses en stigning i andelen af børn, som benytter aktiv transport, når de skal transporteres hjem fra skole. Her varierer andelen fra 84,1 % til 41,2

7 Akev transport el skole Dronninggårds- skole Trørødskolen Skovlyskolen Birkerød skole Sjælsøskolen Bistrupskole 36,3 53,2 53,3 53,5 55,4 60,5 61,4 68,4 69,6 70, Figur 8: Andelen af børn fordelt på skoleniveau, som bruger aktiv transport til skole. Akev transport fra skole Trørødskolen Dronninggårds- skole Skovlyskolen Birkerød skole Tohevangskolen Bistrupskole 41,2 62,2 63,1 63,1 67,4 68,6 69,6 71,1 71,9 75,3 77,9 84, Figur 9: Andelen af børn fordelt på skoleniveau, som bruger aktiv transport fra skole. Brug af bil Figur 10 og 11 viser, at andelen af børn, som bliver kørt i bil til skole ligeledes varierer meget, afhængig af hvilken skole de går på. På skolen, hvor flest børn bliver kørt i bil til skole, er andelen 55,2 % og for skolen med den laveste andel af børn, som bliver kørt i bil til skole, er andelen 15,8%. Generelt for alle skoler ses et fald i andelen af børn, som bliver kørt i bil, når de skal transporteres hjem fra skole. Faldet varierer fra skole til skole, idet faldet er 16 % for skolen med det største fald til 0,9 % til skolen med det laveste fald. I gennemsnit køres færre børn fra skole end til skole (25,3 % mod 34,3 %).

8 Bil el skole Nærum Skole Tohevangskolen Skovlyskolen Dronninggårds- skole Ny Holte Skole Høsterkøb skole 15,8 24,5 24,6 29,4 29, ,1 37,7 42,1 42,1 45,1 55, Figur 10: Andelen af børn fordelt på skoleniveau, som bliver transporteret i bil til skole. Bil fra skole Nærum Skole Tohevangskolen Dronninggårds- skole Vedbæk skole Vangeboskolen Høsterkøb skole 14,9 17,5 19,2 21,9 22,8 25,6 26,1 26,4 27,7 29,4 33,2 41, Figur 11: Andelen af børn fordelt på skoleniveau, som bliver transporteret i bil fra skole. Brug af tog eller bus I figur 12 og 13 ses det, at andelen af børn, som benytter tog eller bus til og fra skole ikke varierer meget fra skole til skole. Andelen varierer fra 8,6 %, for skolen med den højeste andel af børn, som benytter bus eller tog til skole, til 1 %, for skolen med den laveste andel af børn, som benytter tog eller bus til skole. Når det drejer sig om at benytte bus eller tog fra skole, er variationen mellem skolerne større. Her varierer andelen fra 17,6 % til 1,5 %.

9 Bus eller tog el skole Trørødskolen Bistrupskole Nærum Skole Vedbæk skole Sjælsøskolen Dronninggårds- skole 1 1,4 1,5 1,7 2 2,5 2,7 3,4 4,7 4,8 8,5 8, Figur 12: Andelen af børn fordelt på skoleniveau, som bliver transporteret i bus eller tog til skole. Bus eller tog fra skole Tohevangskolen Birkerød skole Trørødskolen Ny Holte Skole Sjælsøskolen Høsterkøb skole 1,5 2,4 2,5 2,8 4,1 4,6 6,8 8,5 8,6 8,9 11,3 17, Figur 13: Andelen af børn fordelt på skoleniveau, som bliver transporteret i bus eller tog fra skole. Århus Kommune Den april 2015 blev de 46 kommunale skoler i Århus besøgt af Kræftens Bekæmpelse i forbindelse med undersøgelsen af skolebørns transportadfærd. Alle privatskoler i kommunen fik tilbuddet om at deltage i undersøgelsen. 3 privatskoler valgte at deltage. Resultaterne er blevet skaleret op i størrelsesorden, som svarer til antal elever i skolerne i Århus Kommune. Vejret på undersøgelsesdagene Dato D. 20/ D. 21/ D. 22/ D. 23/ Kort beskrivelse af vejret Rigtig fin solskinsmorgen. Svag vind. Solen skinner fra en skyfri himmel hele dagen. Vinden fortsat svag. Temperatur mellem Rigtig fin solskinsmorgen. Svag vind. Solen skinner fra en skyfri himmel hele dagen. Vinden fortsat svag. Temperatur mellem Rigtig fin solskinsmorgen. Svag vind. Solen skinner fra en skyfri himmel hele dagen. Vinden fortsat svag. Temperatur mellem Overskyet fra morgen stunden. Overskyet med nogen sol i løbet af dagen Temperatur mellem

10 18-24 grader grader grader grader. Overordnede konklusioner fra undersøgelsen Flere børn benytter aktiv transport fra skole end til skole på alle skoler i Århus Kommune 68,7 % mod 64,97 %. Færre børn køres i bil fra skole end til skole 19,8 % mod 24,8 %. Langt flere børn på privatskolerne bliver transporteret via en passiv transportform til og fra end på de kommunale skoler. Til skole er det hhv. 67,2 % på privatskolerne mod 33,4 % på de kommunale skoler og fra skole er det hhv. 66,9 % på privatskolerne mod 29,2 % på de kommunale skoler. Andelen af børn, som benytter aktiv transport til og fra skole, varierer meget fra skole til skole fra 26,3 % til 85,8 %, der aktivt transporterer sig til skole og fra 22,7 % til 83,7 %, der aktivt transporterer sig fra skole. På de kommunale skoler er der flest elever i 7. klasse, som benytter aktiv transport (76,2 % til skole og 82,8 % fra skole), mens der er færrest elever i 0. klasse (42,6 % til skole og 41,8 % fra skole). Der ses ingen entydig tendens for klassetrinene på privatskolerne. For både de kommunale skoler og de deltagende private skoler ses en meget lille tendens til, at drenge lidt oftere end piger benytter aktiv transport til og fra skole. På de kommunale skoler benytter 9 ud af 10 børn til og med 4. klasse cykelhjelm, mens andelen falder for hvert klassetrin herefter. På privatskolerne falder brugen af cykelhjelm ikke til under 7 ud af 10 på noget klassetrin. På 14 ud af de 49 deltagende skoler er der over 30 % af eleverne, som bliver kørt til skole. Heriblandt de 3 deltagende privatskoler. Alle Skoler samlet I figur 1 og 2 fremgår de samlede resultater for brug af hhv. aktiv 3 og passiv 4 transport til og fra skole for alle børn på hhv. de kommunale og de tre deltagende private skoler i Århus Kommune. Resultaterne viser, at andelen af de børn, som benytter aktiv transport fra skole er højere (68,7 %), end andelen der benytter aktiv transport til skole (64,7 %). Alle skoler - Transporform el skole Alle skoler - Transporform fra skole Passiv transport 34,7 Passiv transport 30,3 Akev transport 64,7 Akev transport 68, Figur 1: Andelen af børn på alle deltagende skoler som benytter hhv. aktiv og passiv transport til skole. Figur 2: Andelen af børn på alle deltagende skoler som benytter hhv. aktiv og passiv transport fra skole. Da resultaterne viser store forskelle mellem de kommunale skoler og de tre deltagende private skoler fremgår de øvrige resultater på fordelt på hhv. kommunale og private skoler. 3 Aktiv transport dækker over elever, som enten cykler, går/løber eller benytter løbehjul/skateboard/rulleskøjter. 4 Passiv transport dækker over elever, som enten bliver kørt i bil, bus eller tog.

11 Kommunale skoler Figur 3 og 4 viser de samlede resultater for brug af hhv. aktiv og passiv transport til og fra skole for alle børn i de kommunale skoler. Resultaterne viser, at andelen af de børn, som benytter aktiv transport fra skole er højere (69,9 %), end andelen der benytter aktiv transport til skole (65,7 %). Gennemsnitlig bliver 24,3 % af børnene transporteret i bil til skole og 19,6 %, når børnene skal hjem fra skole. Kommunale skoler - Transporform el skole Kommunale skoler - Transporform fra skole Passiv transport 33,4 Passiv transport 29,2 Akev transport 65,7 Akev transport 69, Figur 3: Andelen af børn på alle kommunale skoler som benytter hhv. aktiv og passiv transport til skole. Figur 4: Andelen af børn på alle kommunale skoler som benytter hhv. aktiv og passiv transport fra skole. Klasseniveau I figur 5 og 6 ses de samlede resultater for brug af aktiv transport til og fra skole opdelt på klasseniveau for alle kommunale skoler. Resultaterne viser, at andelen af elever, som benytter aktiv transport til og fra skole, er størst i 7. klasse (hhv. 76,2 % og 82,8 %) og mindst i 0. klasse (42,6 % og 41,8 %). Kommunale skoler - Brug af akev transport el skole Kommunale skoler - Brug af akev transport fra skole 8. klasse 6. klasse 4. klasse 2. klasse 0. klasse 49,1 42,6 60,4 73,9 75,6 76,2 74,3 69,9 71, klasse 6. klasse 4. klasse 2. klasse 0. klasse 41,8 51,2 62,1 78,4 80,5 82,8 79,6 78,6 75, Figur 5: Andelen af børn fordelt på klasseniveau på alle kommunale skoler som benytter aktiv transport til skole. Figur 6: Andelen af børn fordelt på klasseniveau på alle kommunale skoler som benytter aktiv transport fra skole. Køn I figur 7 og 8 ses en lille tendens til, at drengene lidt oftere benytter aktiv transport til og fra skole end pigerne.

12 Kommunale skoler - Brug af akev transport el skole Kommunale skoler - Brug af akev transport fra skole Drenge 74,6 Drenge 79 Piger 73,2 Piger 77, Figur 7: Andelen af børn fordelt på køn på alle kommunale skoler som benytter aktiv transport til skole. Figur 8: Andelen af børn fordelt på køn på alle kommunale skoler som benytter aktiv transport fra skole. Brug af cykelhjem Figur 9 viser, at 9 ud af 10 børn til og med 4. klasse bruger cykelhjelm. Herefter falder andelen af børn, der bruger cykelhjelm pr. årgang ned til under 2 ud af 10 i 9. klasse. Kommunale skoler - Brug af cykelhjelm 8. klasse 6. klasse 4. klasse 2. klasse 0. klasse 17,6 46,3 58,3 77,4 87,3 91,2 93,3 92,2 92,4 90, Figur 9: Andelen af børn fordelt på klasseniveau på alle kommunale skoler som bruger cykelhjelm. De deltagende private skoler Tendensen for brug af hhv. aktiv og passiv transport er helt anderledes på de 3 deltagende privatskoler, end den er på de kommunale skoler. Sammenlignes resultaterne fra privatskolerne med resultaterne fra de kommunale skoler, bliver langt flere børn på privatskolerne transporteret via en passiv transportform til skole (67,2 % på privatskolerne mod 33,4 % på de kommunale skoler) og fra skole (66,9 % på privatskolerne mod 33,4 % på de kommunale skoler). Derudover ses der ikke nogen tendens til, at børnene skifter mellem passiv og aktiv transport, når de skal til og fra skole, hvilket kan skyldes, at privatskolerne rummer elever fra et stort opland. I gennemsnittet bliver 41 % af børnene transporteret i bil til skole og 27 %, når børnene skal hjem fra skole. Andelen af børn, der bliver kørt i bil i til skole, ligger 16,7 %- point højere for børnene på de private skoler end på for børnene på de kommunale skoler, men kun 7,4 %- point højere, når børnene skal transporteres hjem fra skole. Klasseniveau De samlede resultater for brug af aktiv transport til og fra skole opdelt på klasseniveau for de 3 deltagende privatskoler viser, at andelen af elever, som benytter aktiv transport til og fra skole, er størst i 2. klasse

13 (57,3 %) og mindst i 9. klasse (20,3 %), når eleverne skal til skole. Når de skal hjem fra skole er der flest, der benytter aktiv transport i 4. klasse (48,8 %), mens der er færrest i 8. klasse (22,1 %). Køn Når der ses på forskellen mellem piger og drenges brug af aktiv transport til og fra skole ses samme tendens hos privatskolerne som på kommunalskolerne - en meget lille tendens til, at drengene lidt oftere benytter aktiv transport til og fra skole end pigerne. Brug af cykelhjem Der er en større tendens til, at børnene på de deltagende private skoler oftere bruger cykelhjelm sammenlignet med de kommunale skoler. I 1. og 9. klasse bruger mere end 7 ud af 10 børn cykelhjem, mens mere end 8 ud af 10 bruger i de resterende klasser. På skoleniveau I de følgende figurer fremgår resultaterne for brug af hhv. aktiv og passiv transport til og fra skole på skoleniveau for alle de deltagende skoler i undersøgelsen. Resultaterne for passiv transport er delt op på hhv. brug af bil og brug af bus/tog. De deltagende private skoler er i de følgende figurer markeret med orange. Brug af aktiv transport Figur 17 og 18 viser, at andelen af børn, som benytter aktiv transport, varierer meget fra skole til skole. Det varierer fra 85,8 % for skolen med den højeste andel af børn, som benytter aktiv transport til skole, til 26,3 % for skolen med den laveste andel af børn, som benytter aktiv transport. Der ses en overvejende tendens til, at andelen af børn, som benytter aktiv transport stiger, når børnene skal hjem fra skole, end når de skal til skole. Der er dog enkelte skoler, hvor andelen af børn, som benytter aktiv transport falder, når de skal hjem fra skole.

14 Akev transport el skole Søndervangskolen Tovshøjskolen Fjordsgades Skole Hasle Skole Beder Skole Strandskolen Ellevangskolen Skæring Skole Katrinebjegskolen Elev Skole Risskov Skole Kragelundskolen Rosenvangskolen Malling Skole Skovvangskolen Solbjerg Skole Mårslet Skole Tranbjergskolen Vorrevangskolen Elsted Skole Tilst Skole Næshøjskolen Samsøgade Skole Gammelgaardsskolen Virupskolen Læssøesgade Skole Sødalsskolen Lystrup Skole Ellekærskolen Højvangskolen Sølystskolen Engdalskolen Skødstrup Skole Skåde Skole Sabro- Korsvejsskolen Holme Møllevangskolen Rundhøjskolen Åby Skole Bakkegårdsskolen Skjoldhøjskolen Bavnehøj Skole Viby Skole Vestergårdsskolen Jakobs Skolen Hårup Skole Rudolf Steiner Skolen Lisbjergskolen Laursens Realskole 27,7 27,6 26,3 37,9 85,8 80,2 80,1 78,6 76,5 75,3 75,3 72,9 72,6 72,5 71,9 71,9 71,6 70,9 70,8 69,4 68,9 68,1 67,8 67,6 66,7 66, ,4 64, ,5 62,8 62,3 62,3 61,1 60,6 58,1 57,2 56,1 55,1 54,4 53,8 53,6 53,4 53,2 48,8 44, er Figur 17: Andelen af børn fordelt på skoleniveau som bruger aktiv transport til skole.

15 Akev transport fra skole Søndervangskolen Strandskolen Tovshøjskolen Møllevangskolen Beder Skole Risskov Skole Ellevangskolen Skovvangskolen Solbjerg Skole Vorrevangskolen Fjordsgades Skole Mårslet Skole Kragelundskolen Hasle Skole Malling Skole Lystrup Skole Katrinebjegskolen Tilst Skole Næshøjskolen Elev Skole Rosenvangskolen Skæring Skole Elsted Skole Samsøgade Skole Skødstrup Skole Virupskolen Sølystskolen Rundhøjskolen Skåde Skole Bavnehøj Skole Tranbjergskolen Højvangskolen Gammelgaardsskolen Holme Ellekærskolen Skjoldhøjskolen Sødalsskolen Læssøesgade Skole Bakkegårdsskolen Sabro- Korsvejsskolen Viby Skole Åby Skole Engdalskolen Jakobs Skolen Vestergårdsskolen Hårup Skole Lisbjergskolen Laursens Realskole Rudolf Steiner Skolen 31,3 29,2 22,7 41,5 83,7 80,3 80, ,9 79,4 78,3 77,9 77, ,8 76, ,6 74,7 74,2 73,7 73,3 73,2 72,5 72, ,7 70, ,6 69,3 69, ,8 68,5 68,5 67, ,5 63,8 62,7 62,2 60,4 59, ,9 54, , Figur 18: Andelen af børn fordelt på skoleniveau som bruger aktiv transport fra skole. Brug af bil Figur 19 og 20 viser, at andelen af børn, som bliver kørt i bil til skole ligeledes varierer meget, afhængig af hvilken skole de går på. På skolen, hvor flest børn bliver kørt i bil til skole, er andelen 46,6 % og for skolen

16 med den laveste andel af børn, som bliver kørt i bil til skole, er andelen 11,1 %. Der ses en overvejende tendens til, at andelen af børn, som bliver transporteret i bil falder, når de skal hjem fra skole end til skole. Samlet set køres færre børn i bil fra skole (19,8 %) end til skole (24,8 %). Brug af bil el skole Rudolf Steiner Skolen Jakobs Skolen Møllevangskolen Lisbjergskolen Skødstrup Skole Hårup Skole Laursens Realskole Sødalsskolen Rundhøjskolen Bavnehøj Skole Sølystskolen Vestergårdsskolen Åby Skole Viby Skole Tilst Skole Engdalskolen Lystrup Skole Skåde Skole Tranbjergskolen Holme Elsted Skole Skovvangskolen Virupskolen Bakkegårdsskolen Mårslet Skole Næshøjskolen Højvangskolen Elev Skole Risskov Skole Gammelgaardsskolen Solbjerg Skole Rosenvangskolen Malling Skole Skjoldhøjskolen Sabro- Korsvejsskolen Katrinebjegskolen Vorrevangskolen Ellekærskolen Strandskolen Kragelundskolen Samsøgade Skole Tovshøjskolen Ellevangskolen Beder Skole Skæring Skole Hasle Skole Læssøesgade Skole Fjordsgades Skole Søndervangskolen 35,9 35,9 34,5 33,8 33,8 33,5 33, ,7 30,2 29,7 29,4 29,3 27, ,7 24,9 24,7 24,6 24,6 23,8 23,7 23,4 22,7 22,6 22,2 21,9 21,4 21,3 21,2 20,6 20,3 20,1 19,7 19,4 18,4 17,4 16,9 16,9 16,4 15,3 15, ,2 11,1 46, ,5 40, Figur 19: Andelen af børn fordelt på skoleniveau som bliver transporteret i bil til skole.

17 Brug af bil fra skole Engdalskolen Sødalsskolen Rudolf Steiner Skolen Lisbjergskolen Vestergårdsskolen Skødstrup Skole Åby Skole Hårup Skole Viby Skole Sølystskolen Jakobs Skolen Rundhøjskolen Tilst Skole Laursens Realskole Tranbjergskolen Elev Skole Elsted Skole Gammelgaardsskolen Højvangskolen Rosenvangskolen Skåde Skole Lystrup Skole Katrinebjegskolen Bakkegårdsskolen Møllevangskolen Bavnehøj Skole Vorrevangskolen Mårslet Skole Malling Skole Næshøjskolen Virupskolen Tovshøjskolen Skovvangskolen Sabro- Korsvejsskolen Læssøesgade Skole Holme Samsøgade Skole Skæring Skole Beder Skole Kragelundskolen Strandskolen Risskov Skole Fjordsgades Skole Ellekærskolen Ellevangskolen Skjoldhøjskolen Hasle Skole Søndervangskolen Solbjerg Skole 27,2 26,6 26,2 25,8 24,5 24,1 23,3 22,9 22,8 22,8 22,7 22,3 21,8 21,2 20,7 20,5 19,7 19,3 19,3 18,8 18,4 18,1 17,8 17,8 17,5 17,3 16,9 16,8 16,6 16,3 15,7 15,5 14,4 14,4 14,1 13,8 13,8 13,8 12,9 12,6 12,2 11,8 10,1 10,1 35, ,4 31,3 Figur 20: Andelen af børn fordelt på skoleniveau som bliver transporteret i bil fra skole. Brug af tog eller bus I figur 21 og 22 fremgår det, at andelen af børn, som benytter tog eller bus til og fra skole varierer meget fra skole til skole. Andelen varierer fra 38,2 % for skolen med den højeste andel af børn, som benytter bus 39,

18 eller tog til skole, til 2,2 % for skolen med den laveste andel af børn, som benytter tog eller bus til skole. Når det drejer sig om at benytte bus eller tog fra skole, er variationen mellem skolerne større. Her varierer andelen fra 47,1 % til 1,2 %. Brug af bus/tog el skole Laursens Realskole Lisbjergskolen Hårup Skole Skjoldhøjskolen Rudolf Steiner Skolen Sabro- Korsvejsskolen Læssøesgade Skole Bakkegårdsskolen Vestergårdsskolen Ellekærskolen Viby Skole Holme Samsøgade Skole Åby Skole Højvangskolen Bavnehøj Skole Skæring Skole Jakobs Skolen Rundhøjskolen Virupskolen Næshøjskolen Kragelundskolen Skåde Skole Solbjerg Skole Vorrevangskolen Ellevangskolen Malling Skole Fjordsgades Skole Engdalskolen Mårslet Skole Rosenvangskolen Lystrup Skole Katrinebjegskolen Tranbjergskolen Beder Skole Hasle Skole Strandskolen Risskov Skole Elev Skole Elsted Skole Sølystskolen Skovvangskolen Tilst Skole Søndervangskolen Skødstrup Skole Gammelgaardsskolen Tovshøjskolen Møllevangskolen Sødalsskolen 26,2 25,3 24,4 21,3 20,1 18,3 17,5 16,8 16,6 16,5 15,7 14,9 13,3 13,1 11,4 11,3 11,1 10 9,8 9,7 9,3 8,7 8,2 7,9 7,8 7,7 7,5 7,3 6,8 6,7 6 5,9 5,6 5,5 5,3 5 4,8 4,4 4,3 4 3, ,9 2,4 2,2 31,5 38, Figur 21: Andelen af børn fordelt på skoleniveau som bliver transporteret i bus eller tog til skole.

19 Brug af bus/tog fra skole Laursens Realskole Rudolf Steiner Skolen Lisbjergskolen Hårup Skole Jakobs Skolen Skjoldhøjskolen Sabro- Korsvejsskolen Ellekærskolen Læssøesgade Skole Vestergårdsskolen Bakkegårdsskolen Holme Viby Skole Åby Skole Skæring Skole Samsøgade Skole Virupskolen Bavnehøj Skole Solbjerg Skole Højvangskolen Kragelundskolen Næshøjskolen Skåde Skole Ellevangskolen Fjordsgades Skole Rundhøjskolen Vorrevangskolen Tranbjergskolen Malling Skole Rosenvangskolen Søndervangskolen Sølystskolen Lystrup Skole Katrinebjegskolen Engdalskolen Mårslet Skole Risskov Skole Hasle Skole Beder Skole Strandskolen Skovvangskolen Elev Skole Tilst Skole Elsted Skole Tovshøjskolen Skødstrup Skole Sødalsskolen Gammelgaardsskolen Møllevangskolen 25, ,8 22,6 21,4 20,7 20,3 17,7 17,2 15,7 14,3 13,5 13,1 12,7 12,5 11 9,9 9,4 9,3 9,1 8,9 8,5 8,1 7,7 7,6 6,8 6,7 6,2 6,1 6 5,7 5,6 5,4 5,1 4,9 4,8 4,8 4,8 4,1 3,9 2,9 2,9 2,2 2 1,2 31,6 36, , Figur 22: Andelen af børn fordelt på skoleniveau som bliver transporteret i bus eller tog fra skole. Perspektivering De fem regionale skolecyklingsnetværk bakker alle op om målemetoden og flere kommuner har allerede vist interesse for undersøgelsen.

20 Endvidere arbejdes der på at transportadfærdsundersøgelsen på sigt, kan blive en monitoreringsmetode i kampagnen Ta cyklen Danmark. Kontakt forfattere for information eller ønske om foretagelse af transportadfærdsundersøgelse i egen kommune. Trafikdage på Aalborg Universitet 2015 ISSN

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Kræftens Bekæmpelse, juli 2015 Ann-Sofie Borgen Andersen Fysisk aktivitet og kost Forebyggelse

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Registrering af skolebørns transportadfærd Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Hvorfor denne undersøgelse? Og hvorfor Kræftens Bekæmpelse? Hvad kan undersøgelsen bruges til? Skabe overblik

Læs mere

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Rudersdal Kommune april 2015

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Rudersdal Kommune april 2015 Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Rudersdal Kommune april 2015 Kræftens Bekæmpelse, juni 2015 Ann-Sofie Borgen Andersen Fysisk aktivitet og kost Forebyggelse

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder:

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Forventninger til læringsplatformen Tekniske IT-kompetencer IT-didaktiske

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik December 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2009 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2009 på 39.201

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2008 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2008 på 38.798

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen: Skoleelevers transportadfærd i Gladsaxe Kommune

Resultater fra undersøgelsen: Skoleelevers transportadfærd i Gladsaxe Kommune Teknisk notat Resultater fra undersøgelsen: Skoleelevers transportadfærd i Gladsaxe Kommune Kræftens Bekæmpelse, september 2015 Projektmedarbejder Louise Ulff-Møller Nielsen Forebyggelse & Oplysning, Fysisk

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLD Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater... 4

Læs mere

Bilag 1 Den integrerede implementeringsmodel Kilde: Implementering af politik, af Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen, 2008, Fig. 1.1, s. 18.

Bilag 1 Den integrerede implementeringsmodel Kilde: Implementering af politik, af Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen, 2008, Fig. 1.1, s. 18. Bilag 1 Den integrerede implementeringsmodel Kilde: Implementering af politik, af Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen, 2008, Fig. 1.1, s. 18. Bilag 2 Annonce og spørgeskema Overskrift: Oplevelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

Boligprognose for Aarhus Kommune

Boligprognose for Aarhus Kommune Boligprognose for Aarhus Kommune 2016-2029 Boligprognosen for Aarhus Kommune 2016-2029 er en opgørelse af hvor mange nye boliger, der forventes opført i kommunen i de kommende 14 år. Boligprognosen udarbejdes

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal ÅRHUS KOMMUNE Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport 2009 Afrapportering af kriminalitetstal 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10-17 årige i Århus Kommune

Læs mere

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn 3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn I tabel 9 er der en opgørelse over valgdeltagelsen for den gruppe af stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af valgåret

Læs mere

Monofaglig gruppedrøftelse: Reflektioner og spørgsmål Navn Stilling Skole Bord

Monofaglig gruppedrøftelse: Reflektioner og spørgsmål Navn Stilling Skole Bord Monofaglig gruppedrøftelse: Reflektioner og spørgsmål Navn Stilling Skole Bord Agnete Wedel Lorenzen Afdelingsleder Langagerskolen 39 Allan Frederiksen Pædagogisk leder Rundhøjskolen 32 Allan Hjortshøj

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Orientering Endelig prioritering skoletoiletpuljen Dette notat indeholder en opsamling og den endelige prioritering af skoletoiletpuljen til renovering

Læs mere

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen.

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen. Bilag 6.1 Den 07. marts 2006 Bilag 1 - Teknisk notat for skolevejsanalyse for Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering

Læs mere

Monofaglig gruppedrøftelse: Reflektioner og spørgsmål

Monofaglig gruppedrøftelse: Reflektioner og spørgsmål Monofaglig gruppedrøftelse: Reflektioner og spørgsmål Bord Navn Stilling Skole 1 Marianne Gilbert Nielsen Formand BUPL Aarhus 1 Kristine Schroll Formand DTLAa 1 Ove Petersen Næstformand LUA 2 Dennis Møller

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-Undervisning 32 06 SFO 49 07 Klub 64 08 Specialpædagogisk dagtilbud

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport 2011 Afrapportering af kriminalitetstal SSP Aarhus, Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. Telefon: 89 40 47 90. ssp@mbu.aarhus.dk FORORD Årsrapporten

Læs mere

Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat

Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat Notat Side 1 af 13 Til Til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat Aarhus Kommune er i vækst, men demografien ændrer sig forskelligt i forskellige områder af

Læs mere

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1 Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1 17. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Analysens fundament... 2 2.1 Skoler og områder... 3 2.2 Prognose for udvikling i skolernes

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-undervisning 30 06 Skole-SFO 46 07 Fritids- og klubtilbud 61 08 Specialpædagogiske

Læs mere

Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster

Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster Dokumentation af fremgangsmåde og metode - Jens Gundgaard, COWI 20. januar 2008 Undersøgelsen skal vise, hvordan unges uddannelsesmønster påvirkes

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater...

Læs mere

(Bilag 4 b) Høringssvar til byrådsindstilling om ny folkeskolereform

(Bilag 4 b) Høringssvar til byrådsindstilling om ny folkeskolereform (Bilag 4 b) Høringssvar til byrådsindstilling om ny folkeskolereform Høringspart SKOLER Bakkegårdskolen SFO-forældreråd Ønsker at fastholde SFO-forældreråd. Ønsker,at forældreflertal kan beslutte om SFO-leder

Læs mere

Undervisningsmiljø Beder Skole 2009-2011. Indskoling

Undervisningsmiljø Beder Skole 2009-2011. Indskoling Indskoling Pia Nyrup december 2011 Mellemtrin Pia Nyrup december 2011 Udskoling Pia Nyrup december 2011 Trivselsprofil 2011 Indskoling Værst - bedst 5 4 3 2 1 Spørgsmål, tryk + for svar

Læs mere

AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB

AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB INDHOLD (I) Afsnit 01 Introduktion Side 04 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning Side 08 Afsnit 04

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen. EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER

KVALITETSRAPPORT. Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen. EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER KVALITETSRAPPORT Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Oversigt over indkomne høringssvar budget Børn og Unge

Oversigt over indkomne høringssvar budget Børn og Unge Oversigt over indkomne høringssvar budget 2016-2019 Børn og Unge Side 1 af 6 Høringsnummer Høringspart 1 Lisbjergskolen MED 2 Skejby-Vorrevang DTB MED 3 Børnehaven Stenhøjgaard 4 Sissel-Jo Gazman 5 Skødstrup

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

Deltagerliste, detaljeret

Deltagerliste, detaljeret Aktivitet: 9706500, Dansk, -6 kl. Betegnelse: Dansk,. - 6. klassetrin - Modul.08.05 -.05.06 0.09.05 SOFA, LBJ, ULKE, LIAL, TFAJ Gry Gronemann Vorrevangskolen Vorregårds Allé 09 87980 5 6 7 Lotte Amstrup

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28.

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28. Notat Emne: Til: Kopi: til: Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne for 2013 Den 28. februar 2014 I dette notat redegøres der på et overordnet

Læs mere

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 August 2000 ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med samme

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Pasningstilbud 13 05 Skole 33 06 SFO 55 07 Fritids- og klubtilbud 75 08 Specialpædagogiske pasningstilbud

Læs mere

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Notat Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Baggrund Børns transport til skole er meget vigtig flere skal gå og cykle til skole, da det er godt i forhold til trafikken, sundheden og evnen til indlæring.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2009 Familier og husstande i Århus Kommune, 1. januar 2009 Det samlede antal familier i Århus Kommune pr. 1. januar 2009 udgør 167.021, hvilket er

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN ROSKILDE KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN ROSKILDE KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN ROSKILDE KOMMUNE FORÅR 2017 INDHOLD Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater... 4

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 326.246 personer i Aarhus Kommune mod 323.893 personer året før. Befolkningen

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 April 2002 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

Grenåvej øst: Holddeling Fangeflugten, Bygholm 2014: Hold 1 10 personer:

Grenåvej øst: Holddeling Fangeflugten, Bygholm 2014: Hold 1 10 personer: Grenåvej øst: Hold 1 10 personer: Thorkil Andersen Risskov Skole/Sygehusundervisning: Ann Littauer Gitte Stoltze Sørensen Grethe Juhl Lars B. Poulsen Mads Hansen Sannie Ilona Leth Strandskolen: Linda Agnete

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 7 Folke- og førtidspensionister, 3-7 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939 og

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 73. oktober 2010 Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Resume af beslutningsforslaget: Venstre foreslår, at MKB udarbejder en liste over kendte projektforslag omkring

Læs mere

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Sammenligning af Aarhus-modellen og KORA-modellen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus

Læs mere

!"!! #$% &!' &'#" & #,+* # #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) *+ # ! " # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# "#$ %$%!

!!! #$% &!' &'# & #,+* # #$4 + 5&'&!&5'&!&5'&-' &!' +) *+ # !  # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# #$ %$%! !"!! #$% &!' &'#" ( )&+)&!'+#, +" +#,++#+-" & #,+ #./#&(&0.123%$ #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) + #.& &+$%! " # 2'#34',$'!' 0 0!'1,'# 0./$','#- +'# &') $&'( "#$ %$%! $!%& ' Dansk Indvandrere Efterkommere

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Aarhus. Baggrund Gennemgangen af nøgletal synliggør bl.a. at direkte sammenligninger er vanskelige pga. forskellige opgørelsesmetoder. (bl.a. forskellige

Læs mere

Oversigt for vikariater i Børn og Unges rotationsprojekt for ledige lærere foråret 2013

Oversigt for vikariater i Børn og Unges rotationsprojekt for ledige lærere foråret 2013 Oversigt for vikariater i Børn og Unges rotationsprojekt for ledige lærere foråret 2013 Bakkegårdskolen Bjørnshøjvej 1 8380 Trige 87136306 pres@aarhus.dk Vi søger en vikar med disse linjefag: dansk, billedkunst

Læs mere

Dagsordenspunkter med bilag

Dagsordenspunkter med bilag Dagsordenspunkter med bilag Indhold 1.2 Referat...2 Bilag 1: Referat rådmandsmøde 200116...2 1.3 Status på implementering af Styrket borgerkontakt - sagsbehandlingstider og tilgængelighed...6 Bilag 1:

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

børn og unge Bilag til Kvalitetsrapport Lokale udviklings- og tilsynspunkter

børn og unge Bilag til Kvalitetsrapport Lokale udviklings- og tilsynspunkter k va l i t e t s r a p p o rt 2013 børn og unge Bilag til Kvalitetsrapport Lokale udviklings- og tilsynspunkter 1 Indhold Lokale udviklings- og tilsynspunkter 3 Dagtilbud 4 Skoler 13 Fritids- og ungdomsskolerne

Læs mere

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE. Nr. 7.

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE. Nr. 7. Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Februar 1999 VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE x Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der 222.182

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

INDHOLD. Læsevejledning. Sammenfatning. 03 Tilfredshed med Århus Kommunes serviceniveau. 04 Politisk fastsatte effektmål. Pasningstilbud.

INDHOLD. Læsevejledning. Sammenfatning. 03 Tilfredshed med Århus Kommunes serviceniveau. 04 Politisk fastsatte effektmål. Pasningstilbud. INDHOLD 01 Læsevejledning 3 02 Sammenfatning 5 03 Tilfredshed med Århus Kommunes serviceniveau 11 04 Politisk fastsatte effektmål 12 05 Pasningstilbud 15 06 Skole 42 07 SFO 72 08 Fritids- og klubtilbud

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Måling af grundskoleelevers transportadfærd bl.a. gennem 5 regionale skolecyklingsnetværk

Måling af grundskoleelevers transportadfærd bl.a. gennem 5 regionale skolecyklingsnetværk Måling af grundskoleelevers transportadfærd bl.a. gennem 5 regionale skolecyklingsnetværk Sammenhængen mellem fysisk ak>vitet og kræ? Hvorfor arbejde med skolecykling? Sundhedsstyrelsen anbefaler Vær fysisk

Læs mere

Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010

Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010 Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Statistikrapport 11. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1 Figur- og tabelliste... 2 2 Indledning... 3 3 Henvisning af elever i Århus

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune,

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune, Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor November 2003 Daginstitutionsundersøgelsen i Århus Kommune, 2003 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Konklusion Hovedkonklusionerne i nærværende rapport er, at stadig flere pendler til og fra Århus Kommune. Der er en kraftig stigning i antallet af pendlere mellem

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

2. Indirekte. 2.1 Kalkuleret husleje af ejendom. 1.2 Udgift afholdt af 1.3 I alt

2. Indirekte. 2.1 Kalkuleret husleje af ejendom. 1.2 Udgift afholdt af 1.3 I alt Kultur og Borgerservice Center for Økonomi og Personale 02092008 Bilag A Støtte Oversigt 1. Direkte tilskud 2. Indirekte tilskud Bygnings id Budget 2009 1.1 Støtte til institutionen 1.2 Udgift afholdt

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Skoleåret 211-212 Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund 3 1.Indskoling Helbredsklager, Skoletrivsel.4 Måltidsvaner

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Stigende opdeling af skoler i Danmark

Stigende opdeling af skoler i Danmark Stigende opdeling af skoler i Danmark Der bliver flere og flere skoler i Danmark med en høj koncentration af børn fra overklassen og den højere middelklasse. I 1985 var der 42 skoler, der havde en andel

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Indkomne høringssvar i Magistratsafdelingen for Børn og Unge Klubberne Holme Vestergård og 23 Rundhøj, Mette Toft formand Højbovej 9, 8270 Højbjerg 06-01-2011 24 Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd, Ole Jean

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Hvad har betydning for udviklingen i cyklingen? Analyse af brug af cykel på ture i transportvaneundersøgelsen 1996-2013.

Hvad har betydning for udviklingen i cyklingen? Analyse af brug af cykel på ture i transportvaneundersøgelsen 1996-2013. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere