Velkommen. Dagens moderator. Clement Kjersgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Dagens moderator. Clement Kjersgaard"

Transkript

1

2 Velkommen Dagens moderator Clement Kjersgaard

3 Program - formiddag KL Scenen er sat Clement Kjersgaard KL Offentlig-privat samarbejde anno 2013 Signe Lynggaard Madsen, Adm. direktør, SKI Jens Klarskov, Adm. direktør, Dansk Erhverv KL Dialog med markedet erfaringer og perspektiver Torsten Schmidt-Jensen, Senior Manager, PWC Mette Bierbaum, Centerchef, Gribskov Kommune Thomas Helt, Adm. direktør, Quick Care KL Pause KL Regeringens vision for offentligt-privat samarbejde Bjarne Corydon, Finansminister KL Nye udbudsdirektiver hvad skal jeg være OBS på? Kurt Bardeleben, Partner, LETT Advokatfirma Jens Bødtcher-Hansen, Partner, Kammeradvokaten KL Frokost og networking

4 Program - eftermiddag KL Debat om højaktuelle emner 4 sessioner: Session 1: Konkurrenceudsættelse hvor er potentialerne? Session 2: De intelligente indkøb hvordan ser de ud i praksis? Session 3: Sådan får vi bedre samarbejde med det offentlige om digitalisering? Session 4: OPP et gennembrud på vej? KL KL KL KL KL Pause Innovation i offentligt-privat samarbejde hvordan og hvornår? Diana Arsovic Nielsen, Konst. Direktør, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark Peter Bamberg Jensen, Chefrådgiver, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark Jens Ole Pedersen, Business Development Manager, Philips Hilsen fra formanden for Rådet for Offentligt-Privat samarbejde Mai Buch, Formand, Rådet for Offentligt-Privat samarbejde OPS Krystalkuglen Signe Lynggaard Madsen, Adm. direktør, SKI Jens Klarskov, Adm. direktør, Dansk Erhverv Charlotte Jepsen, Adm. direktør, FSR danske revisorer Morten Bangsgaard, Adm. direktør, IT-branchen Region Syddanmark Leon K. Johansen, It- og indkøbschef, Ringsted Kommune Networking og tak for i år

5 Offentligt-privat samarbejde anno Hvor er vi og hvad sker der i udbuds- Danmark? Signe Lynggaard Madsen, Adm. direktør, SKI Jens Klarskov, Adm. direktør, Dansk Erhverv

6 Dialog med markedet erfaringer og perspektiver Torsten Schmidt-Jensen, Senior Manager, PWC Mette Bierbaum, Centerchef, Gribskov Kommune Thomas Helt, Adm. direktør, Quick Care

7 Dialog med markedet erfaringer og perspektiver Mette Bierbaum, Centerchef, Gribskov Kommune

8 Markedsdialog ved udbud på social- og sundhedsområdet v. Centerchef Mette Bierbaum, Gribskov Kommune Maj 2013

9 Danmarks største udbud af kommunale velfærdsydelser Historik: Gribskov Kommune har mere end 15 års erfaring med offentlige-private samarbejder på social- og sundhedsområdet. Kommende udbud det hidtil største på social- og sundhedsområdet. Udbuddets forventede omfang: Drift af fem plejecentre, to sociale botilbud for borgere med handicap og ét rehabiliteringscenter og tværfaglige rehabiliteringsforløb. Socialpædagogisk støtte til borgere med fysisk handicap i eget hjem Genoptræning efter sundhedsloven Al Hjemmepleje og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem. Deltagelse i fælles udviklingspartnerskab

10 Baggrund for markedsdialog Fremtidige udfordringer: Demografi - stigende antal ældre og plejekrævende borgere. Begrænset økonomiske rammevilkår Behov for: Prioritering, nytænkning og innovation Fokus på forebyggelse, aktiverende hjælp og støtte. Livskvalitet og større værdighed vha. nye løsninger. Nytænkning sammen med andre borger, private leverandører, eksperter og fagpersoner.

11 Om markedsdialogen Forventninger til dialog: Input til fremtidens kommunale velfærdsservice, Rammer og udbudsmodel og udarbejde af det konkrete udbudsmateriale, herunder: Visitationsproces Synergier, kontraktmateriale, incitamentsmodeler og risikofordeling Forebyggelse og rehabilitering Samarbejde, vidensdeling, teknologi og fælles kompetenceudvikling Sociale klausuler og socialt engagement, herunder inddragelse af civilsamfund.

12 Dialog med markedet erfaringer og perspektiver Torsten Schmidt-Jensen, Senior Manager, PWC

13 OPS-årskonference 30. maj 2013 Dialog med markedet erfaringer og perspektiver Revision. Skat. Rådgivning.

14 Dialog med markedet rammer og muligheder Rammer Muligheder God mulighed for dialog før udbudsbekendtgørelse Konsultation gennem teknisk dialog Ligebehandling Mere detaljerede beskrivelser af rammer på vej Salg og markedsføring Sikre et markedskonformt udbudsmateriale God sammenhæng mellem ressourceforbrug og input Input modtages på det rigtige tidspunkt OPS-årskonference PwC 30. maj

15 Dialog med markedet i Gribskov Kommune Overvejelser Fokus på bred inddragelse af interessenter Tidligt samspil mellem potentielle samarbejdspartnere Innovativt udbud kræver input fra markedet Fuld åbenhed. Proces Miniworkshop Fokusgruppeinterviews 1:1 dialogmøder Resultater Ny viden om sammenhænge og synergi mellem ydelserne Udformning af delaftaler Input til den politiske formidling herunder mål og visioner Ny viden om markedets ønsker i forhold til kritisk masse, stordriftsfordele mv. Udformning af organisatoriske rammer til fremadrettet videndeling Det gode samspil med civilsamfundet OPS-årskonference PwC 30. maj

16 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

17 Dialog med markedet erfaringer og perspektiver Thomas Helt, Adm. direktør, Quick Care

18 Quick Care historisk overblik Entrepreneur of the year 2010 (Growth) Quick Care A/S stiftes Omsætning 0 kr. 2 ansatte Omsætning 100 mio. kr. 140 fuldtidsansatte I to lande Ultimo 2013 Lægekonsulenter 1. Juli 2007 Tryghedsgruppen køber 60% af aktiekapitalen Fysioterapeuter Psykologer OffentligPrivatPartnerskab Eksport til Norge ph.d. forskning i samarbejde med Aalborg Universitet 21% beder end kommunen Adm. Direktør Thomas Helt, mob.: , mail:

19 Virksomheden DK Dialog I Dag Uambitiøs Monolog Silo adfærd Kortsigtet adfærd Fokus på pris og ikke realpris altså effekt 1-1 adfærd Krav til i morgen: Disciplin Åbenhed Ambitioner Vort bidrag : Driftserfaring og entreprenør kultur Erfaring fra sammenlignelige kunder Stordrift Risikovillighed Service Eksport Adm. Direktør Thomas Helt, mob.: , mail:

20 Pause

21 Regeringens vision for offentligt-privat samarbejde Bjarne Corydon, Finansminister

22 Nye udbudsdirektiver hvad skal jeg være OBS på? Kurt Bardeleben, Partner, LETT Advokatfirma Jens Bødtcher-Hansen, Partner, Kammeradvokaten

23 Det nye udbudsdirektiv 30. maj 2013

24 Det nye udbudsdirektiv 1. Signal om øget dialog med markedet 2. Bedre muligheder for at forhandle med markedet 3. Introduktion af innovationspartnerskab 4. Bedre rammer for SMV'erne (opdeling i delkontrakter, omsætningsbegrænsning, berigtigelse af fejl, dokumentationskrav) 5. Tilbudsfristerne forkortes væsentligt 6. Flere tjenesteydelser bliver udbudspligtige (fuld udbudspligt/udbud light) 7. Bedre mulighed for at udelukke tilbudsgivere - også ifm. fremadrettede udbudsforretninger 8. Øget rum for efterfølgende ændringer (bagatelgrænse skrives ind) 9. Mere fleksible rammeaftaler og klarere ansvarsfordeling mellem indkøbscentraler og brugere 10. Mulighed for at indregne livscyklusbaserede omkostninger af indkøbet (TCO)

25 Debat om højaktuelle emner på 4 sessioner Session Moderator Lokale Session 1: Konkurrenceudsættelse hvor er potentialerne Jakob Scharff, Markedschef, Dansk Erhverv Tietgensalen Session 2: De intelligente indkøb hvordan ser de ud i praksis? Session 3: Sådan får vi bedre samarbejde med det offentlige om digitalisering Alan Kiilerich, Chef for Kontrol- og Inspektionssekretariatet, Forsvaret Bjørn Borre, Chefkonsulent, IT-Branchen Børssalen Kursuslokale, Tietgenhus Session 4: OPP et gennembrug på vej? Klaus Ahm, Partner, Ernst & Young Komitésalen

26 Frokost

27 Pause

28 Innovation i offentligt-privat samarbejde hvordan og hvornår? Diana Arsovic Nielsen, Konst. Direktør, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark Peter Bamberg Jensen, Chefrådgiver, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark Jens Ole Pedersen, Business Development Manager, Philips

29 Offentlig Privat Innovation Region Syddanmark arbejder med udfordringerne - og finder løsningerne! Version: Peter Bamberg Jensen & Diana Arsovic, SDSI

30 Syddansk Sundhedsinnovation Døren ind til Region Syddanmarks indsats indenfor: sundhedsinnovation velfærdsteknologi telemedicin nyt sygehusbyggeri offentlig-privat samarbejde.

31 Open Innovation Vi tror på åbent samarbejde fører til bedre løsninger LUKKET INNOVATIO N Organisationens grænser ÅBEN INNOVATIO N Organisationens grænser Marked Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter Det kendte marked 31 Research Udvikling Research Udvikling

32 Offentlig Privat Innovation når sygeplejersken møder ingeniøren Privat viden + Offentlig viden Innovation = værdiskabelse Viden som grundlag for innovation Privat Vækst Service til borgeren Offentlig drift

33 3 modeller for OPI A: OFFENTLIG EFTERSPØRGSEL B: PRIVAT EFTERSPØRGSEL C: FÆLLES EFTERSPØRGSEL 33 Den offentlige part betaler delvist for privat parts udviklingsydelse. Den private part betaler for adgang til offentlig knowhow. Det helt ligeværdige samarbejde Eksempel: Intelligent udbud OPI Udbu d Eksempel: Klinisk test Eksempel: Phillips samarbejde

34 SCENARIE A: DEN PSYKIATRISKE SENG INTELLIGENT UDBUD Psykiatrien søger en sengeløsning, der sikrer bedre arbejdsmiljø og patientoplevet kvalitet. Den psykiatriske seng har flere komplekse funktionsbehov end den somatiske seng. Research, bruger- og virksomhedssamarbejde har kvalificeret et nyt indkøb. 34

35 SCENARIE C: LYS I PSYKIATRIEN LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Psykiatrien I Syddanmark ønsker at arbejde med belysning, som en del af det helende miljø I de nye psykiatriske sygehuse. Philips har stor forskningsbaseret erfaring med lysets indvirkning på menneskets helbred, men ikke særligt fokus på det psykiske helbred. Philips efterlyser viden for at penetrere et nyt marked. 35 Philips udviklingsafdeling og Region Syddanmark har indgået et forskningssamarbejde om lys i psykiatrien.

36 Udfordringer og løsninger Det handler om at skabe de bedste rammer for vidensudveksling! Nyt juridisk paradigme! Mindset! Incitamenteter for begge parter!

37 Hvornår OPI? udfordring (behov, idé mv.) offentlige / privat: Kan vi selv løse udfordringen? NEJ JA NEJ Offentlige part: Kan der formuleres et udbudsmaterial e, der sikrer indkøb af løsning? JA Projektet er ikke OPI egnet NEJ Private part: Er der offentlig efterspørgsel efter en løsning? NEJ JA Projektet er OPI egnet

38 OPI - strategisk implementering i den offentlige drift udfordring (behov, idé mv.) offentlige / privat: Kan vi selv løse udfordringen? NEJ JA NEJ Offentlige part: Private part: Projektet er Kan der Er der offentlig formuleres et JA ikke NEJ efterspørgsel udbudsmateriale, efter en der sikrer indkøb OPI egnet løsning? af løsning? NEJ JA Projektet er OPI egnet Indkøb OPI? Indkøb indkøbsafdeling udbu d driftenhed innovationsenhed evaluering evaluering brugerinddragels e OPI projekt private udviklingspartnere

39 Hilsen fra formanden for Rådet for Offentligtprivat samarbejde Mai Buch, Formand for Rådet for Offentligt-privat samarbejde

40 30. maj 2013 Mai Buch, formand Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

41 » Konkurrencepolitisk udspil» Uafhængigt råd» Interessenter og praktikere

42 Hvorfor?» Potentiale for at effektivisere og udvikle den offentlige sektors opgaveløsning» Derfor skal samarbejdet styrkes og understøttes

43 Hvordan?» Det skal være lettere at samarbejde» Dialog» Analyser» Vejledninger» Formidling

44 Hvad? Købmandskab Effekter Procesomkostninger Innovationsfremme

45 Tak for ordet

46 OPS krystalkuglen Signe Lynggaard Madsen, Adm. direktør, SKI Jens Klarskov, Adm. direktør, Dansk Erhverv Charlotte Jepsen, Adm. direktør, FSR danske revisorer Morten Bangsgaard, Adm. direktør, IT-branchen Region Syddanmark Leon K. Johansen, It- og indkøbschef, Ringsted Kommune

47 Networking tak for i år

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ Sund vækst regionernes erhvervssamarbejde PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Danske regioner april 2013 1 3 5 10 12 15 17 Udfordringer og muligheder Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Offentlig-private

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter

Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter Page 1 of 7 Annonce Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter Artikel OPIguide 24.10.14 1 Ledelse Der er godt gang i projekterne i offentlige sektor, men videndeling mellem

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Seminar for den almene boligsektor Velkommen til PwC Boxen i Trekantsområdet

Seminar for den almene boligsektor Velkommen til PwC Boxen i Trekantsområdet www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Velkommen til Boxen i Trekantsområdet Revision. Skat. Rådgivning. Dagens program Præsentation af og dagens program v/benny Lundgaard Tendenser inden for revision

Læs mere

Kom godt fra start med din virksomhed

Kom godt fra start med din virksomhed Kom godt fra start med din virksomhed 18. november 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Program 1. Velkomst 2. Forretningsplaner 3. Valg af virksomhedsform 4. Finansiering og investorstrategi 5. Skattemæssige

Læs mere

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Indlæg om adgang til kapital og finansiering v/ s eksperter Carsten Yde Hemme og Bent Jørgensen Indlæg om finansieringsmuligheder via de nye

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU!

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! BDO Kommunernes Revisions Tænketank i offentligt-privat samarbejde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indhold 1 Forord 3

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Maj 10 MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR Risikostyring Kravene til kommunerne kræver styr på risiciene F OTO:

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen PORT 13 Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium Plenum Temasessioner 2,3,4,5,6,7,8 Sideevents A og B 52 50 43 44 48 47

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren. Henning Voss

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren. Henning Voss Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut September 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM DENNE FOLDER // Den offentlige sektor i Danmark har ca. 800.000 ansatte, og danskerne betaler over 900 mia. kr. i skatter og afgifter om året. Alene sektorens størrelse gør,

Læs mere