Velkommen. til generalforsamling i. tirsdag, den 24. august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. til generalforsamling i. tirsdag, den 24. august 2010"

Transkript

1 Velkommen til generalforsamling i tirsdag, den 24. august 2010

2 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen: A. Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til en kurs svarende til børskursen plus/minus 10%. B. Forslag om ændring af Selskabets vedtægter. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revision.

3 Bestyrelsen i Harboes Bryggeri A/S Bestyrelsesposter Lifecycle Pharma A/S Klifo A/S (formand) EpiTherapeutics ApS Institutrådet, Statens Serum Institut Mette Kirstine Agger Adm. direktør, 46 år Medlem af revisionsudvalget. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden Valgperioden udløber i Mette Kirstine Agger er uddannet biolog fra Københavns Universitet og MBA. Mette Kirstine Agger har siden 1996 haft ledende stillinger og bestyrelsesposter i en række virksomheder inden for biotekindustrien. Siden 2009 har Mette Kirstine Agger været Executive Director i Lundbeckfonden. Kombinationen af Mette Kirstine Aggers store tekniske og forretningsmæssige erfaring er et værdi-fuldt bidrag til Harboes fortsatte produkt- og produktions teknologiske udvikling en strategisk vitaminindsprøjtning.

4 Bestyrelsen i Harboes Bryggeri A/S Anders Nielsen Advokat, Formand, 60 år Formand for revisionsudvalget. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden Genvalgt i 2005 og Valgperioden udløber i Anders Nielsen er uddannet jurist og advokat (H), og har siden 2006 været partner i Lett Advokatfirma. Anders Nielsen har gennem sin karriere opnået en solid erfaring inden for erhvervs- og selskabsret, herunder forhandlinger og kontraktudfærdigelse ved køb og salg af virksomheder. Anders Nielsen trækker i sin rolle som formand for Harboes bestyrelser endvidere på sin erfaring med deltagelse i bestyrelsesarbejde i andre erhvervsdrivende virksomheder. Bestyrelsesposter Privathospitalet Sorana A/S (formand) Sorana Invest A/S (formand) Danfrugt Invest A/S (formand) Budde Schou A/S (formand) Budde Schou Int. A/S (formand) Harboefarm A/S

5 Bestyrelsen i Harboes Bryggeri A/S Direktionsposter Harboes Bryggeri A/S Skælskør Bryghus A/S Harboefarm A/S Koncernchef for Harboekoncernen Bestyrelsesposter Bernd Griese har bestyrelsesposter i en række af egne selskaber Bernhard Griese Adm. direktør, 68 år Medlem af bestyrelsen siden Genvalgt i Valgperioden udløber i Bernhard Griese er uddannet elektroingeniør., Bernhard Griese blev ansat på Harboes Bryggeri i Han blev udnævnt til direktør i 1981 og administrerende direktør i Bernhard Grieses brede produktions- og ledelsesmæssige erfaring kombineret med en stærk innovations- og entreprenørkraft gør ham til et betydeligt aktiv for koncernen.

6 Bestyrelsen i Harboes Bryggeri A/S Carl Erik Kjærsgaard Adm. direktør, 52 år Medlem af revisionsudvalget. Medlem af bestyrelsen siden Valgperioden udløber Carl Erik Kjærsgaard har siden 1985 primært arbejdet i reklamebranchen og har siden 1996 været tilknyttet Grey-koncernen, senest som adm. direktør for Grey Global Groups danske aktiviteter. I 2004 fik han ansvaret for Grey Nordic og udnævnt til medlem af Grey Global Groups Executive Committee. Carl Erik Kjærsgaards omfattende erfaring og talent inden for markedsføring er et værdifuldt bidrag i implementeringen af Harboes markedsføringsstrategi og fortsatte strategiske vækst. Bestyrelsesposter Hundred Percent Film Production A/S Future Lab Business A/S (formand) Mannov Holding A/S (formand) WPP Holding Denmark A/S Trunk Images A/S (formand) Cohn & Wolfe A/S (formand) Grey Shared Services A/S (formand) Computer Camp A/S Uncle Grey A/S Dyhr/Hagen A/S Nordic Retail Group A/S Grey Worldwide København A/S G2 Copenhagen A/S Future Lab Business Consulting A/S Møller & Rothe A/S KGM Production A/S (formand) Future Lab Business Group A/S Direktionsposter Grey Nordic ApS Hundred Percent Film Production A/S

7 Bestyrelsen i Harboes Bryggeri A/S Bestyrelsesposter IMERCO A/S IMERCO Holding A/S F.A. Thiele A/S Thiele Partner A/S Hans Just A/S OBH Nordica Danmark A/S Femilet A /S (formand) Danish Crown Incorporated A/S Toms Gruppen A/S Holdingselskabet af 17. december 2004 A/S Mads O. Krage Direktør, 66 år Medlem af revisionsudvalget. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden Valgperioden udløber i Mads O. Krage har en mangeårig erfaring inden for detailhandelen bl.a. som direktør for detailhandelskæden Netto fra Mads O. Krage tilfører en værdifuld indsigt i detailhandlens udvikling, vilkår og forventninger til sine leverandører også fra et internationalt/europæisk perspektiv.

8 Bestyrelsen i Harboes Bryggeri A/S Thøger Thøgersen Adm. direktør, 56 år Medlem af revisionsudvalget. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden Valgperioden udløber i Thøger Thøgersen er cand.merc i afsætningsøkonomi/regnskab og har gennem sin karriere arbejdet med mange aspekter af detailhandlen, herunder bl.a. i Dansk Supermarked og Magasin du Nord/Illum, hvor han gennem syv år fungerede som indkøbsdirektør. Siden 2009 har Thøger Thøgersen været adm. direktør i Active Sportswear INT. A/S. Thøger Thøgersen yder med sin viden og erfaring inden for salg et kompetent bidrag til den fortsatte strategiske udvikling af Harboe. Bestyrelsesposter Femilet A/S Direktionsposter Active Sportswear International Holding A/S Active Sportswear International A/S H2O Sportswear A/S

9 Bestyrelsen i Harboes Bryggeri A/S Jens Bjarne Søndergaard Jensen Medarbejderrepræsentant Medlem af bestyrelsen siden 1997 Ansat på Harboes Bryggeri A/S siden 1983 Tillidsrepræsentant Medlem af Samarbejdsudvalget

10 Ledelsens beretning Ved bestyrelsesformand Anders Nielsen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru Ölu Estland Harboe Norge A/S Norge Harboes Bryggeri A/S Danmark Harboe Sverige AB Sverige Harboes Poland Sp. z o.o. Polen Skælskør Bryghus A/S Danmark Harboefarm A/S Danmark GourmetBryggeriet A/S Danmark Bryggeriet Ølfabrikken ApS Danmark

11 Hovedtal Bruttoomsætningen for koncernen udgjorde i 2009/2010 1,80 mia.kr. Resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) udgjorde 188,9 mio.kr. Resultat af primær drift udgjorde 64,3 mio.kr. Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver indgår i resultat af primær drift med 124,6 mio.kr. mod 121,9 mio.kr. året før. Resultat før skat blev på 58,1 mio.kr. Årets resultat efter skat udgjorde for 2009/ ,0 mio.kr.

12 Begivenheder efter årsregnskabets afslutning Kursudvikling ,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100, I henhold til generalforsamlingens bemyndigelse pr. 20. august 2009 til at erhverve egne aktier op til 10 % af selskabets aktiekapital, købte Harboe den 2. juni stk. aktier til kurs 107,50 svarende til en kursværdi på t kr. Den 29. juli 2010 købte Harboes stk. aktier til kurs 122,96 svarende til en kursværdi på t kr. Herefter ejer Harboes Bryggeri A/S i alt stk. Harboe B-aktier á nominelt DKK 10, svarende til 5,84 % af aktiekapitalen og 2,97 % af stemmerne. Der er efter balancedagen ikke indtrådt andre væsentlige begivenheder.

13 Fremtiden Forventninger til 2010/2011: Fortsat vækst og indtjening sikres ved intensiv fokus på innovation og produktudviklingsstrategi Opdyrke nye interessante markeder og markedssegmenter Nye markedsmuligheder med udgangspunkt i udviklingsaktiviteter, blandt andet indenfor maltekstrakt

14 Fremtiden Forventninger til 2010/2011 (fortsat): Forhåbning om at råvarepriserne vil stabilisere sig på et mere normaliseret niveau Resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) i niveauet mio. kr. og et resultat før skat på mio. kr. Cash flow af primær drift forventes i niveauet mio. kr. Der er i 2010/2011 planlagt investeringer for mio. kr.

15 Udbytte og økonomisk beredskab Bestyrelsen foreslår udbytte på kr. 1,50 kr. pr. aktie 15 % - svarende til en samlet udlodning på 9 mio. kr.

16 Strategi Fokus er rettet mod: Fastholdelse af og solid position i detailhandelssektoren herunder også private label Fortsat at fastholde en høj volumen af selskabets kerneprodukter Harboe vil fortsat drive udviklingen på hovedmarkeder og sikre kunderne: Høj kvalitet Sikkerhed i leverancerne Et attraktivt og tidssvarende produktsortiment Harboes fortsatte vækst skal primært komme fra: Målrettet produktudvikling Intensiv fokus på innovation Investeringer i langsigtet værdiskabelse Positivt bidrag fra fødevarevirksomheden

17 Fødevarevirksomheden For fødevarevirksomheden Harboefarm er det strategiske sigte at: Fastholde den høje kvalitet Fastholde den høje fødevaresikkerhed Sikre at Harboefarm bidrager positivt til koncernens indtjening

18 Finansielle mål Lancering af nye produkter som yderligere styrkelse og forankring af Harboes kunderelationer og fortsatte vækst Målsætningen på sigt er at opnå en: Årlig vækst i nettoomsætningen på 5 % Langsigtet overskudsgrad på 6-8 % Afkast på den investerede kapital på 8-10 %

19 Finansielle mål (fortsat) Koncernens målsætning for kapitalstruktur: At opretholde et højt økonomisk beredskab Det økonomiske beredskab skal I høj grad være selvfinansieret og sikre mulighed for værdiskabende opkøb eller indgåelse i større samarbejder Afvikle gæld Sikre løbende afkast til aktionærerne gennem udbytte eller tilbagekøbsprogrammer

20 Virksomhedsansvar Koncernens fortsatte vækst og udvikling skal ske på bæredygtigt grundlag Løbende reduktion af ressourceforbrug og miljøbelastning Implementere rapporteringsstandarder på bæredygtighedsområdet for hele koncernen Optimering af koncernens ressourceanvendelse og -udnyttelse i hele den produktionsmæssige værdikæde er strategisk grundlag for kommende investeringsplaner Deltage aktivt i aktiviteter, der støtter op om den økonomiske, sociale og samfundsmæssige udvikling Lægge vægt på at aftaler og kontrakter er udarbejdet i henhold til internationale standarder

21 Corporate Governance Vægt på at aktionærer kan følge selskabets udvikling Konstruktive relationer til virksomhedens interessenter Løbende vurdering af selskabets kapitalstruktur Åbenhed og transparens Konstruktive bestyrelsesmøder Vi driver vores daglige virksomhed med fokus på nærvær og personligt ansvar. Sådan har vi gjort i mere end 125 år. Men vores ledelses- og rapporteringssystemer tager udgangspunkt i internationale standarder og Corporate Governance anbefalinger.

22 Risikoforhold Fokus på de forretningsmæssige og finansielle risici Bestyrelsen har nedsat revisionsudvalg som: Er ansvarlig for fastlæggelse af politikker, procedurer og løbende overvågning af interne kontrolsystemer

23 Ledelsens beretning Ved administrerende direktør Bernd Griese

24 Ledelsens beretning Glæde os over er markant forbedret overskud i forhold til sidste år Resultatet er nået trods en generelt faldende efterspørgsel i markedet Eksportaktiviteten har udviklet sig positivt, herunder til Mellemøsten og Afrika, hvor efterspørgslen er i vækst Fortsat strategisk fokusområde er udviklingsaktiviteterne indenfor maltekstrakt Fortsat investeringsstrategi med fokus på ekspansion og effektivisering samt implementering af ny teknologi Afkast på den investerede kapital i bryggerivirksomheden på over 9 %

25 Kunder og hovedmarkeder

26 Kunder og hovedmarkeder Bryggerivirksomhedens vigtigste hovedmarkeder omfatter: Danmark Tyskland, herunder grænsehandel Sverige Norge Baltikum Eksport af specialprodukter til en lang række eksportmarkeder (ca. 90 lande) Fokus på vækst i nye kategorier

27 Danmark Fortsat faldende ølforbrug Læskedrikmarkedet også svagt faldende Udbygning af relationer til kernekunder trods intensiv konkurrence Bredt og attraktivt produktsortiment

28 Tyskland Fortsat faldende ølsalg Læskedrikmarkedet også vigende Discountsegmentet er i fortsat vækst Private label udgør en stigende andel af markedet Udbygning af positionen på markedet Darguner Brauerei er blandt de 10 største bryggerier i Tyskland

29 Sverige Positiv udvikling trods generelt fald i øl- og læskedrikmarkedet Fortsat udvikling af produktportefølje Styrket salgsindsats

30 Baltikum Baltiske marked ramt af økonomisk recession Fald i forbruget af både øl- og læskedrikke Øget markedsføring af ølmærket PULS Fortsat udvikling af produktporteføljen Pr. 1. januar 2011 overgår Estland til EUR

31 Eksport Virksomheden eksporterer et bredt sortiment af øl samt ikke-alkoholiske drikke, herunder energidrikke Eksportmarkedet omfatter 90 lande Der arbejdes primært med lokale distributører, og internationale handelspartnere Produkterne markedsføres i betydelig grad under Harboes egne varemærker Eksportmarkederne har de senere år udviklet sig positivt Udviklingen på eksportmarkederne har stor fokus Attraktivt potentiale på eksisterende og nye markeder, der i stigende grad vil bidrage til koncernens vækst Markedet for ikke-alkoholiske maltdrikke rummer betydelige vækstmuligheder

32 Maltekstrakt - innovation Høj prioritering i udviklingen af nye produkter Samarbejde med vore kunder Investering i nyt produktionsudstyr Innovationsteam Bestående af egne ingeniører, laboranter og samarbejde med internationale forskningsgrupper Fokusområder Maltekstrakt til drikkevarer: Rug-ekstrakt til kvass-produkton Klar maltekstrakt til maltdrikke og NAB (non-alcoholic beer) Maltekstrakt med varierende sødmekarakter

33 Harboefarm Positiv udvikling over året Fornuftigt forretningsgrundlag, der skal sikre dækning af afskrivninger og forrentning Flerårige lejeaftaler på virksomhedens stalde

34 Forelæggelse af årsrapport Ved koncerndirektør Ruth Schade

35 Resultatopgørelse, bryggerivirksomheden DKK mio. kr. 2009/ /2009 Bruttoomsætning 1.563, ,3 Øl- og vandafgifter (279,3) (261,8) Nettoomsætning 1.283, ,5 Resultat af primær drift (EBIT) 58,3 36,1 Resultat før skat 56,8 30,4 Skat af årets resultat (13,9) (8,7) Årets resultat 42,9 21,7

36 Resultatopgørelse DKK mio. kr. 2009/ /2009 Nettoomsætning 241,1 225,2 Resultat af primær drift (EBIT) 6,1 4,8 Resultat før skat 1,4 4,7 Skat af årets resultat (1,2) (0,9) Årets resultat 0,2 3,9

37 Resultatopgørelse, koncern DKK mio. kr. 2009/ /2009 Nettoomsætning 1.524, ,6 Produktionsomkostninger (1.247,5) (1.299,1) Bruttoresultat 277,2 245,5 Andre driftsindtægter 18,4 22,4 Distributionsomkostninger (175,0) (173,5) Administrationsomkostninger (46,0) (42,8) Andre driftsomkostninger (10,3) (10,6) Resultat af primær drift (EBIT) 64,3 40,9 Årets resultat 43,0 25,6

38 Balance, aktiver pr. 30. april DKK mio. kr Immaterielle aktiver 16,4 11,4 Materielle aktiver 857,6 801,2 Finansielle aktiver 286,0 295,6 Langfristede aktiver 1.161, ,7 Varebeholdninger 122,2 118,5 Tilgodehavender 315,3 315,1 Likvide beholdninger 43,8 59,9 Kortfristede aktiver 484,3 496,7 Aktiver 1.645, ,4

39 Balance, passiver pr. 30. april DKK mio. kr Egenkapital 730,3 664,5 Langfristede forpligtelser 385,6 421,8 Kortfristede forpligtelser 526,8 517,1 Forpligtelser 915,4 942,0 Passiver 1.645, ,4

40 Pengestrømsopgørelse, koncern DKK mio. kr. 2009/ /2009 Pengestrømme vedrørende primær drift 103,4 168,5 Pengestrømme vedrørende drift 94,2 148,6 Pengestrømme vedrørende investeringer (152,7) (438,9) Pengestrømme vedrørende finansiering 22,9 259,5 Ændring i likvider (35,7) (31,1) Likvider pr (109,4) (73,3)

41 Nøgletal for koncernen 2009/ / / / /2005 Nettoomsætning i mio.kr , , , , ,3 EBIT i mio. kr. 64,3 40,9 21,6 88,3 98,8 Overskudsgrad i % 4,3 2,6 1,6 6,4 7,3 Egenkapitalforrentning i % 6,2 3,8 2,9 8,3 10,1 Soliditetsgrad i % 44,4 41,4 58,2 56,4 59,2 Gearing % 20,9 18,0 11,5 6,7 0,0 Likviditetsgrad i % 91,4 95,5 99,0 92,3 110,1 Afkast af investeret kapital (ROIC) 8,2 6,2 2,0 8,1 9,9 Antal medarbejdere

42 Behandling af forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen foreslår dens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen forlænges indtil den næste ordinære generalforsamling Bestyrelsen foreslår ændringer til selskabets vedtægter se bilag til dagsordenens punkt 4.B

43 Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er administrerende direktør, Bernd Griese

44 Valg af revision Nuværende revisorer er Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved: Jens Jørgen Simonsen, statsautoriseret revisor Freddi Nielsen, statsautoriseret revisor

45 Statement fra omslaget..

46 Tak for i dag!

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

H A RBOES B RYGGER I A/S Å R SRAPPORT 2011/2012 ÅRSRAPPORT 2011/2012

H A RBOES B RYGGER I A/S Å R SRAPPORT 2011/2012 ÅRSRAPPORT 2011/2012 ÅRSRAPPORT 2011/2012 Vi er overbeviste om, at den langsigtede værdiskabelse i Harboe starter med, at vores kunder kan have tillid til os og vores produkter. Det gør vi os meget umage med at leve op til,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1.

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

Hovedtal. 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr

Hovedtal. 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Hovedtal 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr Værdiregulering af datterselskaber (56.957) (92.124) (47.482) (49.803) 45.519 EBITDA (61.799) (101.232) (59.026) (57.456) 27.734 Resultat af primær drift (EBIT) (61.809)

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Årsrapport. sanistaal.com

Årsrapport. sanistaal.com Årsrapport 14 sanistaal.com SELSKAB Sanistål A/S Håndværkervej 14, 9000 Aalborg Danmark Telefon: 96 30 60 00 Hjemmeside: www.sanistaal.com E-mail: sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.: 42 99 78 11 Stiftet: 18.

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%.

Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%. KØBENHAVNS FONDSBØRS 22.03.2007 Årsregnskabsmeddelelse Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%.

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Koncern. Flügger. Årsrapport 2014/15

Koncern. Flügger. Årsrapport 2014/15 Koncern Flügger Årsrapport 2014/15 2 Flügger Koncern, Årsrapport 2014/15 Koncern årsrapport For at gøre årsrapporten mere overskuelig har vi valgt at publicere en årsrapport, som alene indeholder koncerntallene

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation. Vi hjælper vores kunder med at bygge stærkere relationer til

Læs mere