LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2."

Transkript

1 LIDL DANMARK K/S LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal Omsætning 7 3 Projektets sammenhæng med planlægningen Planlovens bestemmelser om dagligvarebutikker Sammenhæng med Esbjerg Kommunes planlægning 10 4 Forbrug, opland og handelsbalance 12 5 Effekter for den eksisterende detailhandel Effekter for de eksisterende dagligvarebutikker Effekter for de eksisterende udvalgsvarebutikker 16 6 Sammenfatning 17 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KRLB KONTROLLERET KRBR GODKENDT KRBR

2 2/17 LIDL I RIBE- EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN 1 Baggrund og formål Lidl Danmark ønsker at etablere en ny dagligvarebutik på m² i Ribe bymidte. Butikken vil få en placering i den nordlige del af bymidten ved Saltgade nær Ribe Jernstøberi. Området ligger over for Kvickly. Tilsammen vil området udgøre et naturligt ankerpunkt for detailhandel i den nordlige del af Ribe bymidte, se figur 1. Lidl Danmark har bedt COWI om at gennemføre en vurdering af konsekvenserne for den eksisterende detailhandel, herunder særligt for dagligvarehandlen. ICP har i januar 2015 foretaget en undersøgelse af grundlaget for etableringen af en dagligvarebutik i Marsk Centret. ICP har i den forbindelse vurderet det lokale opland til detailhandlen i Ribe. Nærværende undersøgelse tager udgangspunkt i resultaterne om befolkning og forbrug, som ICP har anvendt i undersøgelsen fra januar De to undersøgelser er derfor sammenlignelige. Det øvrige grundlag for analysen er kommuneplan for Esbjerg Kommune, befolkningsdata fra Esbjerg Kommunes befolkningsprognose, detailhandelsanalysen for Esbjerg Kommune fra 2012 og vurderinger af omsætningsforholdene i Ribe. Projektområdet ligger i den centrale del af Ribe, der er kendetegnet ved en blanding af boliger, butikker, servicefunktioner, liberale erhverv, offentlige institutioner mv. Området omkring Ribe by har ca indbyggere. I det nærmeste opland til Ribe har ICP vurderet, at der bor yderligere knap personer. I alt har detailhandlen i Ribe et lokalt opland på ca personer. Den eksisterende dagligvarehandel i Ribe by udgøres af få store dagligvarebutikker, Føtex, Kvickly, Aldi, Rema1000 og Netto samt flere mindre dagligvarebutikker som bagere, materialister, blomsterhandlere mv. Detailhandelsanalysen fra 2012 viser, at dagligvarebutikkerne i Ribe-området, omsatte for ca. 410 mio. kr. i Dagligvarehandlen i Ribe-området er koncentreret i den nordlige del af bymidten. Udvalgsvarehandlen i Ribe by består af to koncentrationer i bymidten. Den ene koncentration af udvalgsvarehandel er i den historiske bymidte, hvor butikkerne ifølge kommuneplanen skal være under 500 m². Udvalgsvarehandlen i den historiske bymidte findes fortrinsvis langs handelsstrøget Nederdammen-Overdammen, i sidegaderne til handelsstrøget samt i området omkring Domkirken og i den vestlige ende af Dagmarsgade. Den anden koncentration af udvalgsvarehandel findes i den nordligste del af bymidten, hvor store boksbutikker som Petworld, Jysk, Jem og Fix og T. Hansen er samlet i Marsk Centret. I Marsk Centret kan der etableres udvalgsvarebutikker på op til m². Udvalgsvareomsætningen i Ribe-området blev opgjort til ca. 560 mio. kr. i Ribe er den næststørste handelsby i Esbjerg Kommune. Ribe bymidte er med sine 96 butikker det primære indkøbssted for forbrugerne i den sydlige del af kommunen. Befolkningstallet på personer i hele oplandet forventes at være stabilt i perioden 2013 til Indbyggertallet for hele Esbjerg Kommune er ca personer. Ifølge Esbjerg Kommunes befolkningsprognose vil der ske en befolkningstilvækst i hele kommunen på i alt ca. 2,3 % i perioden svarende til en vækst på ca indbyggere. Udviklingen dækker over en tilbagegang i de fleste aldersgrupper op til 60 år, og en vækst i antallet af borgere på mere end 60 år.

3 LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN 3/17 Figur 1. Detailhandlen i Ribe bymidte. Dagligvarehandlen er koncentreret i den nordlige del af bymidten i Saltgade-kvarteret og i Marsk Centret.

4 4/17 LIDL I RIBE- EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN 2 Detailhandlen i Ribe I Ribe-området findes ca. 95 butikker, som hovedsageligt er placeret i Ribe bymidte. Butikkerne i Ribe-området er fordelt med ca. 20 dagligvarebutikker og ca. 75 udvalgsvarebutikker. I selve Ribe bymidte findes ca. 75 butikker. Den samlede omsætning i Ribe-området blev i 2011 opgjort til ca. 970 mio. kr. svarende til ca. 15 % af den samlede omsætning i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune tillader ikke butikker over 500 m² i middelalderbyen i Ribe. Dagligvarebutikker i den øvrige del af bymidten kan være op til m² og udvalgsvarebutikker op til m². Dagligvarehandlen i Ribe bymidte er koncentreret i den nordlige del af bymidten, som Marsk Centret er en del af. Her ligger varehusene Føtex og Kvickly samt discountbutikkerne Netto og Rema Nord for bymidten ligger yderligere tre dagligvarebutikker, der er fordelt på lokalcentret ved Trojels Knæ med Fakta og Rema 1000 samt Aldi, der ligger i et boligkvarter på Mosevej i den norøstlige del af Ribe. Øst for bymidten ligger en Min Købmand på Tangevej. I de omkringliggende byer er der lokal dagligvareforsyning i Gredstedbro, Roager og Hviding samt en mindre dagligvarebutik på Mandø. Udvalgsvarehandlen i Ribe findes langt overvejende i Ribe bymidte og er koncentreret på to områder. I området, der udgøres af den historiske bymidte, og området nord for den historiske bymidte, der bl.a. udgøres af Marsk Centret. I den historiske bymidte findes mindre udvalgsvarebutikker uden og med kædetilknytning. Kædebutikkerne tæller butikker som Intersport, Louis Nielsen, Tiger og Imerco. I den nordlige del af bymidten findes store udvalgsvarebutikker som Jysk, Jem og Fix og T. Hansen, der alle ligger i Marsk Centret. Stort set alle butikkerne i Marsk Centret er en del af et kædesamarbejde. Derudover ligger der to store byggemarkeder i et erhvervsområde syd for Ribe. Ribe bymidte er kendetegnet ved en stor forskellighed. I den nordlige ende er der plads og rummelighed til store parkeringspladser, supermarkeder og konceptbutikker. I den sydlige ende er byen kendetegnet ved et latinerkvarter medsmalle krogede gyder, mange små butikker og restauranter og med gode forhold for gående og cyklende trafik. Den historiske bymidte er kendetegnet ved de smalle brolagte gader og stræder og de grønne byrum langs åerne. Middelalderbyen er generelt kendetegnet ved en høj oplevelsesrighed. Detailhandlen i den nordlige del af bymidten er kendetegnet ved store butiksenheder, gode parkeringsforhold og en god trafikal beliggenhed med nærhed til Hovedvej 24 og ca. 30 km kørsel til Esbjerg. De to koncentrationer af detailhandel i bymidten er forbundet via Saltgade. Afstanden og vejforholdene betyder, at der er potentiale for en større synergi mellem de to detailhandelskoncentrationer end i dag. Med en ny Lidl, der udfylder hullet midt på Saltgade, er det muligt, at der kan skabes større synergi mellem den det moderne butiksområde i nord og den historiske bymidte i syd. Med en afstand på kun ca. 150 m til det centrale handelsstrøg er det sandsynligt, at butikkens daglige kundeflow vil komme udvalgsvarebutikkerne til gode.

5 LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN 5/17 Figur 2. De største dagligvarebutikker i Ribe.

6 6/17 LIDL I RIBE- EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN Figur 3. Føtex ved Marsk Centret i Ribe. Foto: Hovestrukturen til Kommuneplan 2014 for Esbjerg Kommune. Figur 4. Ribes historiske bymidte med Domkirken og åen. Foto: Visit Ribe. 2.1 Antal butikker I forbindelse med detailhandelsanalysen fra 2012 blev antallet af butikker i Ribe kortlagt. Analysen viste, at der i Ribe-området var ca. 95 butikker. Butikkerne var fordelt på ca. 20 dagligvarebutikker og ca. 75 udvalgsvarebutikker. I Ribe bymidte findes ca. 75 butikker. 2.2 Areal Detailhandelsanalysen viste også, at der i Ribe-området var ca m² til detailhandel, hvor ca. 55 % var placeret i Ribe bymidte. I Ribe bymidte er i alt m² til detailhandel, hvoraf ca m² var disponeret til dagligvarebutikker, og ca m² var udvalgsvareareal. I Ribe bymidte er den samlede ramme for detailhandel m². Bymidten i Ribe opdeles i følgende rammeanvendelser: Hovedcenter med erhverv Hovedcenter med små butikker I bymidtens hovedcenter med erhverv er den maksimale størrelse for dagligvarebutikker m² og for udvalgsvarebutikker m². I bymidtens hovedcenter med små butikker er den maksimale størrelse for alle former for detailhandel 500 m². Den samlede restrummelighed for fremtidigt butiksareal i Ribe bymidte er i rammedelene til Kommuneplan 2014 for Esbjerg Kommune opgjort til m². Det er

7 LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN 7/17 uklart, om der er butiksareal i detailhandelsanalysen, der ikke er medtaget, eller om restrummeligheden nærmere er m². Uanset opgørelsesmetoden er der rigeligt med restrummelighed til etablering af en ny dagligvarebutik på m² i den nordlige del af Ribe bymidte. Ribe bymidte Maks. butiksstørrelse Eks. butiksareal Samlet ramme for detailhandel Restrummelighed for fremtidigt butiksareal Dagligvarer m² - - Udvalgsvarer m² - - Dagligvarer og udvalgsvarer m² m² m² Tabel 1: Rammer og butiksstørrelser i Ribe bymidte. For den historiske bymidte gælder, at den maksimale butiksstørrelse er 500 m² for dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Kilde: Detailhandelsanalyse 2012 og Kommuneplan 2014 for Esbjerg Kommune. 2.3 Omsætning Detailhandlen i Ribe omsatte for ca. 970 mio. kr. i Omsætningen var fordelt med ca. 410 mio. kr. på dagligvarer og ca. 560 mio. kr. på udvalgsvarer. Siden højkonjunkturen i er der på landsplan sket betydelige fald i omsætningen i de fysiske butikker. Opgørelser viser, at omsætningen i dagligvarehandlen på landsplan er faldet med ca. 10 % i perioden , og at udvalgsvarehandlen på landsplan er faldet med op til 25 %. Detailhandelsanalysen fra 2012 viser at detailhandlen i Ribe har klaret sig bedre end landsgennemsnittet. I Ribe bymidte var antallet af detailhandelsbutikker nogenlunde konstant i perioden 2008 til 2012, men udviklingen dækker over færre mindre butikker og flere store butikker. I Ribe-området, som dækker både Ribe bymidte og området omkring Ribe, steg dagligvareomsætningen med 8 % og udvalgsvareomsætningen med 9 % i perioden 2007 til I den nordlige del af Ribe by i lokalcentret ved Trojels Knæ blev der etableret en Fakta i 2008 og en Rema1000 i I den nordlige del af bymidten blev der etableret en Netto i I detailhandelsanalysen fra 2012 er dagligvareomsætningen i Ribe-området opgjort til 410 mio. kr. pr. år. ICP har i januar 2015 opgjort dagligvareomsætningen i bymidten til ca. 320 mio. kr. På baggrund af forskellige opgørelser om butikkernes omsætning, erfaringer fra tilsvarende butikker i andre byer og viden om markedsgrundlaget i Ribe er dagligvarebutikkernes omsætning vurderet. Varehusenes omsætning er fordelt på dagligvare- og udvalgsvareomsætning på baggrund af erfaringer med omsætningsfordelingen fra tilsvarende varehuse. Kvickly, Netto og Rema1000 i bymidtens nordlige del mellem Middelalderbyen og Marsk Centret vurderes til en samlet dagligvareomsætning på i størrelsesordenen 160 mio. kr. pr. år. Dagligvareomsætningen i Marsk Centret er vurderet til i størrelsesordenen 100 mio. kr. pr. år.

8 8/17 LIDL I RIBE- EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN Detailhandlen i den øvrige del af Ribe by, herunder i lokalcentret Ribe Nord, vurderes tilsammen at omsætte for i størrelsesordenen 100 mio. kr. pr. år. Ud over de store dagligvarebutikker er der også flere mindre dagligvarebutikker i Ribe, herunder tankstationer, bagere, materialister, blomsterbutikker, kiosker mv. Det vurderes, at de mindre dagligvarebutikker har en årlig dagligvareomsætning i størrelsesordenen 65 mio. kr. pr. år. Den samlede omsætning i oplandet til Ribe er vurderet til i størrelsesordenen 60 mio. kr. pr. år.

9 LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN 9/17 3 Projektets sammenhæng med planlægningen Det følgende indeholder en redegørelse for projektets sammenhæng med planlægningen. Den første del omhandler projektets sammenhæng med planloven, og den anden del omhandler sammenhængen med Esbjerg Kommunes planlægning. 3.1 Planlovens bestemmelser om dagligvarebutikker Planloven fastsætter bestemmelser for detailhandlen. Formålet med bestemmelserne er: at fremme en detailhandelsstruktur, som styrker de eksisterende bymidter som levende og varierede handelscentre. at fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer og i de større byers bydele. at butikker placeres med god tilgængelighed for alle trafikarter, og at transportafstande ved indkøb begrænses for at fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur. Den konkrete opgave med at planlægge for detailhandel ligger hos kommunerne. Planloven sikrer bl.a., at den kommunale planlægning fremmer et varieret butiksudbud i byerne. Det betyder, at dagligvarebutikker kan placeres i bymidterne, i lokalcentrene eller som enkeltstående butikker. Det skal bemærkes, at det ikke er hensigten med planloven at beskytte eksisterende butikker fra konkurrence. En ny dagligvarebutik i den centrale del af Ribe bymidte harmonerer godt med planlovens formål. For det første vil en ny dagligvarebutik i den centrale del af Ribe styrke den eksisterende bymidte. Med en afstand på kun ca. 150 m til Ribes gågade er det sandsynligt, at der vil være positive synergieffekter mellem de mange kunder i dagligvarebutikken og bymidtens udvalgsvarebutikker. For det andet vil dagligvarebutikken få en god tilgængelighed for både bilister, cyklister og fodgængere. Der er kun få dagligvarebutikker i Ribes funktionelle bymidte. Kvickly er den største og mest centrale butik, mens Netto og Rema 1000 ligger ca. 400 m nordøst for gågadesystemet. Føtex ligger ca. 500 m nord for gågaden og har ikke som så-

10 10/17 LIDL I RIBE- EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN dan en naturlig sammenhæng med bymidten i øvrigt. Med en stor discountbutik i den centrale del af Ribe vil bymidten opnå et endnu mere varieret butiksudbud. 3.2 Sammenhæng med Esbjerg Kommunes planlægning Ribe er den næststørste by i Esbjerg Kommune. Byen er i kommuneplanen udlagt som centerby. Det er byrådets mål med detailhandlen i Ribe, at bymidten skal være et attraktivt handelscenter med den største koncentration af butikker og andre servicetilbud. Ifølge helhedsplanen til Kommuneplan for Esbjerg Kommune er det vigtigt at handelslivet koncentreres i bymidterne, og at bydels- og lokalcentrene primært servicerer lokalbefolkningen i området. I Ribe er det målet at koncentrere specialbutikkerne i middelalderbyen, mens de større butikker placeres i den nordlige del af bymidten. Byrådets mål indikerer, at Ribe skal styrkes i udviklingen mod at blive et stærkere lokalt handelscenter med et bredt butiks- og serviceudbud med god tilgængelighed. Samtidig er det vigtigt at værne om bymidtens kulturarv. En ny dagligvarebutik i bymidten på m² i den nordlige del af bymidten vil ligge uden for det mest historiske bymiljø, men i en kort afstand til det øvrige handelsliv. Det er sandsynligt, at butikken vil generere et stort dagligt kundeflow, som også vil bidrage positivt til omsætningen i de øvrige butikker og bylivsfunktioner. Dermed vil butikken understøtte byrådets mål om at udvikle handelslivet i Ribe bymidte samtidig med at styrke det bevaringsværdige kulturmiljø. For at opfylde målene er der fastsat en række retningslinjer for udvikling af detailhandel i Ribe. Den samlede ramme for detailhandel i Ribe bymidte er fastlagt til m². Der er ca m² i restrummelighed. I bymidtens hovedcenter med erhverv er den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker m² og maksimalt m² for udvalgsvarebutikker. Hovedcenteret med erhverv dækker den nordlige del af bykernen nord for Ribe Å og har de samme bestemmelser som hovedcenteret med erhverv i resten af Esbjerg Kommunen. Ribes middelalderbykerne ligger syd for Ribe Å og er unik set i forhold til det bevaringsmæssige aspekt. Derfor er der i rammeanvendelsen for bymidtens hovedcenter med små butikker taget særligt hensyn til dette. Området til den nye dagligvarebutik ligger i den nordlige del af bykernen. Områderne omkring Saltgade-kvarteret kan udvikles med nye dagligvarebutikker på op til m². Projektområdet ligger på den vestlige side af Saltgade, der i dag anvendes af Ribe Jernstøberi, og hvor der i dag kun er mulighed for at etablere butikker med særligt pladskrævende varegrupper. En ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen kan muliggøre det nye butiksprojekt. I 2015 er der udarbejdet en statistisk bymidteafgrænsning for Ribe bymidte. Beregningen viser, at projektområdet ligger inden for den statistiske bymidteafgrænsning.

11 LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN 11/17 Figur 5. Den statistiske bymidteafgrænsning for Ribe bymidte. Figur 6. Til venstre: Maksimale butiksstørrelser for Saltgadekvarteret er m² for dagligvarer og m² for udvalgsvarer. Til Højre: Rammer for Ribe Jernindustri viser, at ny detailhandel kan kun etableres som butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Stjernen markerer projektområdet med den nye dagligvarebutik. Figur 7. Til venstre: Rammer for Hovedgaden, en del af middelalderbyen i Ribe. Detailhandelsbutikker må maksimalt have en størrelse på 500 m². Til højre: Rammer for den nordvestlige del af Middelalderbyen. Dagligvarer må maks. være 500 m² og udvalgsvarer maks. 200 m². Stjernen markerer projektområdet med den nye dagligvarebutik.

12 12/17 LIDL I RIBE- EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN Figur 8. I den resterende del af middelalderbyen syd for Ribe Å er den maksimale butiksstørrelse for detailhandel fastlagt til 500 m². 4 Forbrug, opland og handelsbalance På baggrund af forbrugerundersøgelsen fra Danmarks Statistik, indkomstniveauet i Esbjerg Kommune og estimater for internethandlen, er forbrugsgrundlaget beregnet. ICPs beregning af forbruget viste, at en gennemsnitlig borger i Esbjerg Kommune bruger ca kr. pr. år i dagligvarebutikkerne. Ribe er den største by inden for en radius på ca. 20 km. Den nærmeste store handelsby, der er større end Ribe, er Esbjerg, der ligger ca. 30 km eller ca. 30 min. kørsel fra Ribe. De øvrige nærmeste handelsbyer er Bramming med ca indbyggere, der ligger ca. 20 km mod nord. Rødding og Skærbæk har hver ca indbyggere og ligger ca. 20 km øst og syd for Ribe. Oplandet til Ribe er defineret ud fra samme afgrænsning og metoder, som blev anvendt af ICP i januar Oplandet udgøres af Ribe nord, hvor der bor ca personer, samt områderne omkring. I Ribe Søndermark bor der ca personer, i Egedal/Roager-området syd for Ribe bor ca personer og i Grestedbro i den nordlige del af oplandet bor ca personer. Tilsammen bor der ca personer i oplandet til Ribe.

13 LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN 13/17 Figur 9. Oplandet til Ribe. Baseret på beregninger og udtræk foretaget af ICP, Med et samlet opland på ca personer og et årligt dagligvareforbrug på ca kr. pr. person svarer det til et samlet forbrugsgrundlag på ca. 480 mio. kr. pr. år. Forbruget kan sammenholdes med omsætningen i butikkerne. Omsætningen divideret med forbruget udtrykker byens handelsbalance, også kaldet dækningsgraden. En dækningsgrad over 100 indikerer, at oplandets butikker omsætter for mere end borgernes forbrug og dermed er der en positiv dækningsgrad og overskud på handelsbalancen. Omvendt indikerer en dækningsgrad under 100, at byen er underforsynet med detailhandel. Dagligvarer Årligt forbrug pr. borger kr. Antal borgere i oplandet Årligt forbrugsgrundlag Vurderet omsætning i oplandet til Ribe 480 mio. kr. 475 mio. kr. Dækningsgrad 2015 Ca. 99% Tabel 2. Forudsætninger for beregning af dækningsgrad for oplandet til Ribe. Dækningsgraden for oplandet til Ribe viser, at der stort set er balance mellem borgernes dagligvareforbrug og butikkernes dagligvareomsætning.

14 14/17 LIDL I RIBE- EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN 5 Effekter for den eksisterende detailhandel Konsekvenserne for de eksisterende butikker ved etablering af en ny dagligvarebutik på m² ved Saltgade er vurderet med udgangspunk i, at butikken etableres inden for en kort årrække. Der er følgende forudsætninger for konsekvensvurderingen: Dagligvarebutikken tilhører en kæde, der ikke i forvejen findes i Ribe. Grænsehandlen forventes at være på det samme niveau inden for en kort årrække. Internethandlen med dagligvarer vil fortsat ligge på et relativt beskedent niveau. Befolkningsudviklingen i Ribe følger den gældende befolkningsprognose for Esbjerg Kommune. Inden for en kort årrække vil dagligvareforbruget pr. person være stort set uforandret. Detailhandlen i oplandet tilpasses og udvikles løbende og i sammenhæng med efterspørgslen efter butiksstørrelse og sortiment. En ny dagligvarebutik på m² ved Saltgade i den nordlige del af Ribe bymidte vurderes at omsætte for ca mio. kr. pr. år. Målt på den årlige omsætning pr. m² er niveauet på ca kr. pr. m², hvilket svarer til flere andre discountbutikker i området. Dagligvarer er den varegruppe, som forbrugerne typisk handler oftest. Erfaringsmæssigt handles de fleste dagligvarer nær bopælen. En ny dagligvarebutik som Lidl vil sandsynligvis ikke medføre, at borgerne vil bruge flere penge på dagligvarer end tidligere. Derfor vil der i stor udstrækning være tale om en omfordeling af den eksisterende omsætning i dagligvarebutikkerne i og omkring Ribe. Erfaringsmæssigt er det sådan, at de største dele af omsætningen vil blive hentet fra de nærmeste butikker. Påvirkningen på de eksisterende butikker vil falde i takt med, at afstanden til den nye konkurrerende butik stiger. 5.1 Effekter for de eksisterende dagligvarebutikker I det følgende er det vurderet, hvorfra omsætningen i den nye butik ved Saltgade vil blive hentet. Fordelingen følger principperne om, at den største andel vil blive hentet fra de nærmeste butikker og fra områder med et stort udbud, se tabel 3. Overordnet set vurderes butikken at hente omkring 75 % af omsætningen fra de nærmeste dagligvarebutikker i Ribe bymidte. Den største del af omsætningen i den nye butik (ca mio. kr. pr. år eller ca. 50 % af omsætningen) vurderes at blive hentet fra de nærmeste butikker i den nordlige del af bymidten, (Kvickly, Netto og Rema 1000). De tre store dagligvarebutikker har et rimeligt omsætningsniveau, men vil sandsynligvis opleve en betyde-

15 LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN 15/17 lig konkurrence som følge af den nye store dagligvarebutik. Det vurderes, at de nærmeste butikker vil opleve en omsætningsreduktion på i størrelsesordenen %. Den næststørste del af omsætningen i den nye butik (ca. 10 mio. kr. pr. år eller ca. 20 % af omsætningen) vurderes at blive hentet fra det store Føtex-varehus ca. 350 m nord for den nye dagligvarebutik ved Saltgade. Føtex har en betydelig omsætning, og vurderes at opleve en omsætningsreduktion på i størrelsesordenen 10 %. Bymidtens øvrige butikker vurderes stort set ikke at blive påvirket, men det er muligt, at op til 5 % af omsætningen i den nye butik hentes fra de øvrige mindre dagligvarebutikker i Ribe bymidte som bager, slagter mv. Det svarer til en omsætningsreduktion på ca. 5 %. Dagligvarebutikkerne i de øvrige dele af Ribe forventes også at skulle afgive en mindre del af omsætningen til den nye butik i bymidten. På grund af afstandene og det rimelige udbud i den nordlige del af Ribe, forventes indkøbsmønstrene ikke at ændre sig væsentligt for kunder, der handler i dagligvarebutikkerne i de øvrige del af Ribe. Det vurderes, at den nye butik i bymidten vil hente ca. 5 mio. kr. pr. år fra de eksisterende butikker i de øvrige dele af Ribe svarende til en omsætningsreduktion på ca. 10 %. For oplandet til Ribe by, herunder Gredsedbro og Egebæk/Roager, vurderes Ribe at få en endnu større tiltrækningskraft som følge af etableringen af endnu en stor dagligvarebutik. Den nye butik vil få en god trafikal beliggenhed i forhold til oplandet og vil ligge i nærhed til de øvrige store dagligvarebutikker. Det er derfor sandsynligt, at kunderne med bopæl i oplandet uden for Ribe i lidt højere grad end før vil vælge at handle i Ribe. Det vurderes, at den nye dagligvarebutik i Ribe vil hente ca. 5 mio. kr. pr. år fra de eksisterende butikker i oplandet uden for Ribe. Det svarer til en omsætningsreduktion på knap 10 % for butikkerne, der ligger i det øvrige opland til Ribe. Den resterende del af omsætningen i den nye butik på Saltgade i Ribe vurderes at blive hentet fra andre butikker i et større opland. Det vil sandsynligvis være begrænset, hvor meget mere attraktivitet en ny stor dagligvarebutik i Ribe bymidte vil skabe i forhold til borgere i Rødding, Skærbæk, Bramming mv. Det vurderes, at op til 5 mio. kr. pr. år vil blive hentet fra øvrige butikker uden for oplandet til Ribe. På grund af den store omsætning og afstandene til Ribe vil effekterne stort set ikke være mærkbare for butikker uden for oplandet til Ribe.

16 16/17 LIDL I RIBE- EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN Byområde Dagligvareomsætning Afstand til ny butik Reduktion Reduktion (%) Ribe nord Ca. 160 mio. kr m mio. kr. 17 % Marsk Centret Ca. 100 mio. kr m mio. kr. 11 % Ribe bymidte i øvrigt Ca. 65 mio. kr m 4-6 mio. kr. 5 % Ribe by i øvrigt Ca. 100 mio. kr. 1-3 km 5-7 mio. kr. 6 % Opland i øvrigt Ca. 60 mio. kr km 5-7 mio. kr. 8 % Uden for oplandet mio. kr. +20 km 4-6 mio. kr. 0 % Tabel 3. Vurderede effekter for den eksisterende dagligvarehandel. Samlet set vurderes det, at i størrelsesordenen 15 mio. kr. pr. vil blive hentet fra butikker uden for Ribe bymidte. Dermed vil butikken tiltrække kunder til bymidten, som ellers ikke ville handle i Ribe bymidte. Det er sandsynligt, at en del af kunderne i den nye dagligvarebutik i Saltgade også vil benytte flere andre af Ribes tilbud, herunder handel i udvalgsvarebutikkerne, besøg i middelalderbyen mv. I størrelsesordenen 5 mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra butikker uden for oplandet til Ribe. De resterende ca. 50 mio. kr. pr. år vurderes at blive omfordelt fra de eksisterende butikker i oplandet til Ribe. Dækningsgraden for oplandet til Ribe vil stige marginalt til ca Effekter for de eksisterende udvalgsvarebutikker Vurderingen af effekterne på dagligvarehandlen i og omkring Ribe viser, at omsætningen i høj grad vil blive hentet fra de eksisterende dagligvarebutikker i og omkring Ribe. Samlet set vil ca. 15 mio. kr. pr. blive hentet fra butikker uden for Ribe by, og dermed vil bymidten kunne tiltrække flere kunder. Dagligvarebutikker genererer et stort kundeflow, som har en positiv effekt på de omkringliggende udvalgsvarebutikker, caféer og andre bylivsfunktioner, der er afhængige af mere eller mindre spontane besøg. Med Lidls placering som bindeleddet mellem de eksisterende dagligvarebutikker og de øvrige butikker og servicefunktioner på Saltgade er det sandsynligt, at Lidl får en positivt afsmittende effekt for de nærmeste udvalgsvarebutikker og andre servicefunktioner. Undersøgelser viser, at kunderne i bymidten handler både dagligvarer og udvalgsvarer på op til 20 % af turene. Hvis forbruget på dagligvarer og udvalgsvarer er nogenlunde ens på en kombinationstur (køb af både dagligvarer og udvalgsvarer på samme tur) svarer det til, at den nye butik i Saltgade vil generere omsætning for op til 3 mio. kr. pr. år i udvalgsvarebutikkerne i den centrale del af Ribe bymidte.

17 LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN 17/17 6 Sammenfatning I perioden er der sket betydelige ændringer i detailhandelsstrukturen i Ribe. Omsætningen er steget som følge af etablering af nye dagligvarebutikker. Bymidten har i dag ca. 75 butikker fordelt på mange små butikker i middelalderbyen og få store butikker i den nordlige del af bymidten. Med en ny stor dagligvarebutik ved Saltgade er der mulighed for at binde de to områder endnu bedre sammen end i dag. Handelsbalancen for dagligvarer i oplandet til Ribe er beregnet til et niveau på knap 100. Ribe har to varehuse og tre discountbutikker i bymidten. Lidl vil derfor ikke tilføre byen et markant anderledes udbud. Som Ribes 3. største dagligvarebutik vil Lidl naturligvis i vist omfang øge Ribe og bymidtens attraktivitet som indkøbssted når udbuddet af dagligvarebutikker bliver større. Etablering af Lidl i bymidten vil betyde, at størstedelen af omsætningen vil blive hentet fra de eksisterende butikker i og omkring Ribe. Op til ca. 15 mio. kr. pr. år kan blive hentet fra butikker uden for Ribe by. Ca. 5 mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra butikker i et større opland i den sydvestlige del af Jylland. Dermed vil oplandets dækningsgrad for dagligvarer samlet set stige marginalt. I størrelsesordenen mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra de eksisterende butikker. Størstedelen, ca. 25 mio. kr. pr. år, vurderes at blive hentet fra de nærmeste dagligvarebutikker i Ribe, herunder Kvickly, Netto og Rema Påvirkningen vil være betydelig, men butikkerne har i dag et rimeligt omsætningsniveau. Yderligere ca. 10 mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet Marsk Centret. På grund af den forholdsvis store omsætning vurderes effekterne ikke at være betydelige. Ca. 10 mio. kr. vurderes at blive hentet fra de øvrige discountbutikker og specialbutikker i Ribe by, herunder Fakta, Rema 1000 og Aldi nord for bymidten samt specialbutikker som bager, slagter mv. Det vurderes, at indkøbsmønstrene fra kunderne i de øvrige del af Ribe ikke vil påvirkes væsentlig som følge af endnu en dagligvarebutik i Ribe bymidte. Ca. 10 mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra et opland uden for Ribe. Den største påvirkning vil være for de lokale dagligvarebutikker i oplandsbyerne, hvorimod de øvrige butikker i et større opland stort set ikke vil påvirkes. Lidl forhandler stort set ikke udvalgsvarer, og dermed vil der stort set ikke være direkte konsekvenser for udvalgsvarehandlen. På den anden side vil det daglige kundeflow stige i Saltgade-området omkring den nye Lidl. Med kun ca. 150 m mellem Lidl og bymidtens handelsstrøg er der mulighed for, at udvalgsvarebutikkerne og de øvrige servicefunktioner i Ribe bymidte kan opnå en positiv effekt. Det vurderes samlet set, at der potentielt kan opnås en synergieffekt i de omkringliggende udvalgsvarebutikker på op til 3 mio. kr. pr. år. Det svarer til, at det daglige antal af betalende kunder stiger med ca. 50 kunder om dagen.

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Butiksmiks og omsætningen i butikkerne 3 4 Vinge og den regionale konkurrence 5 4.1

Læs mere

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE AREALBEHOVET I VINGE NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Vurdering

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3 OKTOBER 2015 REMA EJENDOM DANMARK A/S DETAILHANDLEN I PANDRUP NYE BUTIKKER I PANDRUP ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 FREDERIKSBERG KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE 2016 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning 2 2 Antal butikker og butiksareal

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej EBELTOFT Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej 28. september 2010 Vibæk Strandvej Strandvej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo:

Læs mere

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2015 REMA EJENDOM

Læs mere

Marsk Centret. Etablering af en dagligvarebutik

Marsk Centret. Etablering af en dagligvarebutik Marsk Centret Etablering af en dagligvarebutik Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12 Vurderinger og konsekvenser

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Handelsbarometer for Roskilde 2017

Handelsbarometer for Roskilde 2017 Handelsbarometer for Roskilde 2017 Introduktion Der er udarbejdet et handelsbarometer for Roskilde, Viby og Jyllinge. Handelsbarometeret er en årlig måling og tager udgangspunkt i butikkernes omsætningsudvikling

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 13 3.

Læs mere

NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST

NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2017 DAGROFA A/S NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST NOTAT PROJEKTNR. A091523 DOKUMENTNR.

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout og fotos af COWI A/S Februar 2015 Indhold Detailhandlen i 10 byer Aarhus 260.000 indbyggere Kolding 58.000 indbyggere Holbæk

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet.

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Dagligvarebutikker i lokalcentre Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Der er fem lokalcentre i Halsnæs

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD 1 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Detailhandel Tre modeller for fremtidens detailhandel i Aabenraa Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2 HØRSHOLM KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlens udvikling

Læs mere

September 2014 Detailhandelsanalyse

September 2014 Detailhandelsanalyse September 2014 Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 12 Butiksanalyse 32 forbrugsudvikling og arealbehov 38 Detailhandel ved Horsens Havn 42 ordforklaring 44 Branchefortegnelse 4 5 Sammenfatning Der er gennemført

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2 HORSENS KOMMUNE VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2 2 Effekter

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Udkast 12. marts 2015 Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout & fotos af COWI A/S Februar 2015 INDHOLD Detailhandlen i 10 byer Aarhus - 260.000 indbyggere Kolding

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT MARTS 2014 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 14 BUTIKSANALYSE 30 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 36 BEHOV FOR NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 38 EFFEKTER VED NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 54 ORDFORKLARING 56 BRANCHEFORTEGNELSE

Læs mere

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT MAJ 2013 RAPPORT 2 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 18 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 30 EFFEKTER VED UDVIDELSE AF AFLASTNINGSCENTRET 34 ORDFORKLARING 40 BRANCHEFORTEGNELSE 4 5 SAMMENFATNING

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø Lejre Kommune Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø 24. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og arealudlæg 3 2. Detailhandel i Hvalsø bymidte 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune 4 Detailhandelsanalyse Detailhandelsanalyse 5 Sammenfatning Der er gennemført analyser af detailhandlen i Skanderborg Kommune i 1997, 2003, 2008 og i 2014. Skanderborg Kommune har gennem perioden gradvist

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen.

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen. 9 Detailhandel I dette kapitel beskrives detailhandelsstrukturen i kommunen, hvor der bl.a. på baggrund af en analyse af detailhandelen, er udpeget bymidter, bydelscentre og lokalcentre i byerne og givet

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Detailhandel. Detailhandelsanalyse

Detailhandel. Detailhandelsanalyse Detailhandel Definition af detailhandel Detailhandel rummer lokaler eller bygninger, hvorfra der sælges varer. En butik er en fast forretningsenhed, hvorfra der sælges varer til private, dvs. slutbrugeren.

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Jens Christian Petersen

Jens Christian Petersen Jens Christian Petersen Næstved den 29. august 2013 Agenda 1. Fakta om detailhandelen Næstved kommune 2. Detailhandelsudviklingen i DK 3. Næstved bymidte Næstved kommune Status for detailhandelen Antal

Læs mere

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Byrådets visioner og mål: mulighed for, at både bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

Læs mere

JANUAR 2015 DETAILHANDELSANALYSE KOLDING KOMMUNE RAPPORT

JANUAR 2015 DETAILHANDELSANALYSE KOLDING KOMMUNE RAPPORT JANUAR 2015 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 16 RAMMEBETINGELSER OG REGIONALE FORHOLD 20 BUTIKSANALYSE 48 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 54 OPLANDSANALYSE 64 UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 68 ORDFORKLARING

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer Notat 2 Detailhandel i Provinsbyerne Detailhandel i Provinsbyerne 3 detailhandlen i provinsbyerne Provinsbyerne i Danmark er under

Læs mere

STRUER KOMMUNE MAJ 2009

STRUER KOMMUNE MAJ 2009 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 HVAD BETYDER DET? DEFINITION

Læs mere