Sikre fødevarer - optimering af kvalitet og dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikre fødevarer - optimering af kvalitet og dokumentation"

Transkript

1 Sikre fødevarer - optimering af kvalitet og dokumentation j a n u a r T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Hvornår, hvor meget og hvordan skal du dokumentere? Bliv skarp på gråzonerne for mærkning og anprisninger Fødevaresikkerhed fra jord til bord nye trusler, metoder og ny forskning Tilbagetrækning af produkter Besøg laboratoriet i Center for Mikroteknologi og Overfladeanalyse Mogens Jakobsen professor Københavns Universitet Susie Ekstrand advokat, partner LETT Advokatfirma Henrik Byager, journalist TV-vært og kommentator på livsstilsprogrammer Niels Bergstrøm nordisk kvalitetschef Kraft Foods A/S Jette Krarup Nordic Regulatory Affairs Manager Nestle Nordic A/S Mød også: Maria Olofdotter, ph.d., direktør Øresund Food Network Marie Louise Falch de Neergaard, kontorchef Fødevarestyrelsen Alan Friis, centerleder og formand FoodDTU Jens Sinding, m.sc., chefkonsulent FORCE Technology Janne Holm Kristensen, cand.techn.al., seniorkonsulent Leif Højslet Christensen, ph.d., centerchef Astrid Bork Andersen, ph.d., chefkonsulent DI Fødevarer Bent Aalund Olsen, fødevaresikkerhedschef Danish Crown Annette Hansen, Global Quality Manager DANISCO A/S

2 Torsdag den 29. januar :30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten Anne Maria Hansen, centerchef Center for Fødevareteknologi 09:10 Udfordringer i fødevarekvaliteten stiller nye krav til dokumentation n Hvordan påvirker de stigende råvarepriser fødevarekvaliteten og hvordan håndterer vi det? n Hvilken betydning forventer vi at fedme og fødevareallergi får for fremtidens produktudvikling og krav til dokumentation? n Der er stigende fokus på kontrol af fødevaresikkerheden i alle led hør, hvordan den kontrolleres og dokumenteres tilbage i leverandørkæden. n Hør hvilke øgede krav om certificeringer og sporbarhed kvalitetsfunktionen stilles n Håndtering af nye dokumentationskrav om bærerdygtige fødevarer og klimaregnskaber Annette Hansen, Global Quality Manager DANISCO A/S 10:10 Kaffe, te og frugt 10:30 Mærkningsreglerne nu og fremover expert n Få indføring i, hvad der menes med ukorrekt, mangelfuld og/eller vildledende mærkninger n Hvordan rangeres de nationale og internationale mærkningsordninger i forhold til hinanden? n Hør, hvilke tanker der gøres om samordning og koordinering af de europæiske mærkninger n Ajourføring på de danske særregler n Bliv opdateret med reglerne for Functional Food og Novel Foods Marie Louise Falch de Neergaard, kontorchef, Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring Fødevarestyrelsen 11:30 Frokost 12:30 Kvalitetssikring fra jord til bord - fokus på data og ledelse n Sådan lever vi op til krav til Fødekædeoplysning samt øvrige dokumentationskrav - indblik i Danish Crowns code of practice n Hør hvordan overvågning af restkoncentrationer sikres gennem samarbejdet med brancheorganisationer og offentlige myndighed er n Fra person til proces - kvalitetsikringssystemet sikre, at de rigtige data lander de rigtige steder Bent Aalund Olsen, fødevaresikkerhedschef Danish Crown c a s e 13:30 Hvordan sikrer man sin kvalitet? Ledelsesmæssig forankring af kvalitet og fødevaresikkerhed Virksomhederne skal levere sikre fødevare af den aftalte kvalitet og det er topledelsens ansvar at sikre dette. Det kræver engagement og overblik. n Motivation - gode og dårlige motivationsfaktorer for indføring af ledelsessystemer n Ledelsesstrukturen i ledelsessystemer - hvad virker?

3 n Hvordan man får sine medarbejdere til at tage kvalitet alvorligt? Fokus på engagement og top-down processen n Ledelsessystemer som ledelsesværktøj - hvorfor bruges de ikke mere effektivt? Jens Sinding, m.sc., chefkonsulent Fødevaresikkerhed og Kvalitet System- og Ledelsesudvikling FORCE Technology 14:30 Kaffe, te og frugt 14:50 Hvor meget må indholdet ændres før produktet skal redefineres? Hør hvordan Nestlé håndterer opgaven med at sikre forbrugerne når råvarer udvælges og eller erstattes af andre, hvordan lovkravene honoreres og hvilke krav det stiller til kvalitetskontrol og tolerancer. n Hvor meget må indholdet ændres før produktet skal redefineres? Fokus på grænseværdier for ændret råvareindhold og tilsætningsstoffer n Kritiske punkter i risikovurderingen ved brug af alternative råvarer n Hvad og hvor meget skal dokumenteres, og hvordan gøres det ift fødevaremyndighederne? n Hvilke forretnings- og forbrugermæssige dilemmaer rejser der sig i forhold til kvalitetstolerancer for det oprindelige produkt? Jette Krarup, Nordic Regulatory Affairs Manager Nestle Nordic A/S c a s e 15:50 Kom på forkant med nanoteknologi og hurtigmetoder, herunder lap-on-a-chip Der forskes hele tiden i at forbedre og effektivisere metoder til produktudvikling og egenkontrol. Bliv opdateret og få hands-on de nyeste metoder og indblik i, hvad der er på vej. n Hør på hvilke præmisser nanoteknologien kan styrke fødevaresikkerheden og bidrage som sundhedsbevarende teknologi n Bliv opdateret på teknologien for de mest effektive hurtigmetoder til produktudvikling og egenkontrol n Få en præsentation af lap-on-chip som giver on-line monitorering af forskellige stoffer i forskellige produkter og kan alarmere om uønskede organismer i samme sekund de identificeres i produktionen Janne Holm Kristensen, cand.techn.al., seniorkonsulent Fødevareteknologi Indlægget afsluttes i laboratoriet i Center for Mikroteknologi og Overfladeanalyse, hvor der gives en kort præsentation af mulighederne med lap-on-a-chip og nanoteknologien, og hvilke perspektiver, det giver for fremtidens fødevarekvalitet og -kontrol. Der serveres sandwich og vand. Præsentationen gives af centerchef, Ph.d., Leif Højslet Christensen 17:00 Afslutning på konferencens første dag sikre fødevarer

4 Fredag den 30. januar :30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten 09:10 Tilbagetrækning af produkter Produkterne er fornuftigt designet, de kri tiske kontrolpunkter identificeret og monitoreret. Og så sker det alligevel! Hør hvordan Kraft Foods forbereder sig på det uventede og håndterer de situationer, hvor produktkvaliteten svigter eller fødevaresikkerheden kompromitteres. Kvalitetschef med nordisk ansvar og intern underviser, Niels Bergstrøm deler sine erfaringer og giver eksempler på forberedelse og håndtering af risikoledelse. n Basale elementer i et grundberedskab og træning i at bruge det n Beslutningsprocessen frem til samt den praktiske håndtering af tilbagetrækning af produkter n Opsamling i forhold til produktion og beredskab Niels Bergstrøm, nordisk kvalitetschef Kraft Foods A/S c a s e 10:10 Kaffe, te og frugt 10:30 Fødevaresikkerhed fokus på aktuelle flaskehalse n Skal vore fødevarer være sterile? Få forståelse for den betydning, den naturlige mikroflora kan have n Skal fødevareindustriens produktionsmiljøer være sterile? Belysning af sammenhængen mellem hygiejne og sygdoms fremkaldende mikroorganismer i vore fødevarer n Hvilke trusler er på vej? Om nye problematiske mikroorganismer og hvordan de kontrolleres n Få en status på det europæiske projekt PathogenCombat og hvilken viden der allerede nu kan implementeres i kvalitetssikringen Mogens Jakobsen, professor Institut for Fødevarevidenskab, LIFE Københavns Universitet 11:30 Hvilke krav stiller anprisninger til dokumentation? n Bliv skarp på forskellen mellem ernærings anprisninger og sundhedsanprisninger n Hvor meget skal man kunne dokumentere, og hvor ligger grænseværdierne? n Få overblik og eksempler på hvad der menes med ukorrekt og/eller vildledende anprisninger Susie Ekstrand, advokat, partner LETT Advokatfirma 12:30 Frokost 13:30 Hvordan kommer du på den globale detailbranches indkøbsseddel i 2012? n Hør om Food & Health krav til kvalitet og sikkerhed af fødevare fokus på fedme og allergi n Natural Foods, funktionelle fødevarer og højkvalitet convenience hitter i USA hvornår hitter de her? n Hvilken rolle spiller klimaregnskaber, bærerdygtighed og fair trade for fremtidens indkøbsstrategier? Hør bl.a. eksempler fra TESCO Maria Olofdotter, ph.d., direktør Øresund Food Network

5 14:30 Kaffe, te med kage og frugt 14:50 Hvad vil forbrugerne i virkeligheden have? n Paradokser i forbrugeradfærden fra klimaregnskab til fairtrade, discountog luxusbasisvarer n Hvorfor køber de ikke det de siger de køber? Er det fordi vi ikke laver det de vil købe? n Sundhedsrevolutionen, skolemad og madder-helbreder megatrends i forbrugsmønstret, paradigmeskift eller konjunkturbestemt bølge? Henrik Byager, journalist, TV-vært og kommentator på livsstilsprogrammer Deltag i debatten n Fra fødevaresikkerhed til fødevareægthed! Hvordan vindes forbrugernes tillid? n Hvad kan vi samarbejde om? Innovation på tværs, sponsoraftaler n Hvad kommer til at hitte i fremtiden? Fokus på smagen, kvaliteten, det unikke? n Hvilken rolle skal vi spille i Den Store Kamp for Folkesundheden? Astrid Bork Andersen, ph.d., chefkonsulent DI Fødevarer Alan Friis, centerleder og formand Food4Life FoodDTU 15:30 Hvad står der på fremtidens menu? n Hvilken plads på hylderne får discountvarer, basis luksusvarer og convenienceprodukter supreme? 16:30 Dirigentens afrunding og afslutning på konferencen Tilmelding til Sikre fødevare Torsdag den 29. og fredag den 30. januar, 20090, Taastrup Pris for arrangementet inklusive dokumentationsmateriale kr ,- (plus moms) Firma Firmaets CVR-nr. Firma tlf. nr. Adresse For offentlige virksomheder: EAN-nr.: Postnr./by 1. Navn Stilling Afdeling 2. Navn Stilling Afdeling 3. Navn Stilling Afdeling Evt. bemærkninger Jeg ønsker at modtage information vedr. konferencen pr. o o post må gerne sende relevante tilbud og nyheder om andre konferencer, seminarer og kurser til denne adresse: o Jeg kan desværre ikke deltage på konferencen, men jeg ønsker at få tilsendt information om fremtidige arrangementer.

6 Global Quality Manager Annette Hansen DANISCO A/S Kontorchef Marie Louise Falch de Neergaard, Fødevarestyrelsen Fødevaresikkerhedschef Bent Aalund Olsen Danish Crown M.sc., chefkonsulent Jens Sinding FORCE Technology Nordic Regulatory Affairs Manager Jette Krarup Nestle Nordic A/S mød talerne: Cand.techn.al., senior konsulent Janne Holm Kristensen Ph.d., centerchef Leif Højslet Christensen, Nordisk kvalitetschef Niels Bergstrøm, Kraft Foods A/S Professor Mogens Jakobsen, Københavns Universitet Advokat, partner Susie Ekstrand, LETT Advokatfirma Ph.d., direktør Maria Olofdotter, Øresund Food Network Journalist, TV-vært og kommentator på livsstilsprogrammer Henrik Byager Ph.d., chefkonsulent Astrid Bork Andersen DI Fødevarer Centerleder og formand Alan Friis FoodDTU Sendes ufrankeret betaler portoen Att.: Call Center Gregersensvej Taastrup

7 praktiske oplysninger Konferencen henvender sig til Adm. direktører, fabrikschefer, kvalitetschefer, produktudviklere, produktchefer, markedsføringschefer, assistenter og koordinatorer i fødevarevirksomheder, næringsmiddel- og helsekostindustrien samt andre med interesse for emnerne. Tid Torsdag den 29. og fredag den 30. januar 2009 Sted, Taastrup Indgang 8, konferencesalen Gregersensvej, 2630 Taastrup Telefon Pris For begge dage er kr ,- pr. deltager (plus moms). Prisen inkluderer forplejning og konferencemappe. Faktura og bekræftelse sendes efter modtagelse af tilmelding. Rabat Ved tre eller flere samtidige tilmeldinger fra samme virksomhed opnår I 10 % rabat. Hvordan tilmelder du dig lettest Telefon Send tilmeldingsblanketten NB! Tilmelding er bindende Afbestillingsbetingelser Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen betales 15 % af konferenceafgiften. Fra dette tidspunkt betales det fulde beløb. Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at give din plads til en kollega. Forbehold tager forbehold for eventuelle ændringer i program, tid og sted. Yderligere oplysninger Anne Kristine Busch, 2008 Center for Konferencer Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: Grafisk produktion: one2one

8 Sikre fødevarer Fødevareindustrien oplever i stigende grad, at kunderne stiller skærpede krav til dokumentation af fødevarekvaliteten og -sikkerheden. Dertil er der udfordringer med : n Råvaremangel, høje priser og øget fokus på produkternes næringsværdi øger kravene til produktudvikling og kvalitetsstyring n Folkesygdommene er i eksplosiv vækst, og ansvaret for op lysning lægges i stigende grad over på producenterne n Og så er der så småt ved at være krav om dokumentation for bærerdygtigheden i produktionen af det enkelte produkt og for produktets CO 2 belastning Indhold og omfang af dokumentationskravet stiller i særlig grad krav til kvalitetsfunktionen, men øger også kravene til udviklingen af nye produkter og justeringer i eksisterende produkter og til deres markedsføring. Konferencen lægger arm med udfordringerne. Førende virksomheder og eksperter giver dig viden, inspiration og konkrete metoder til, hvordan din virksomhed kan håndtere fremtidens fødevareproduktion: n Sådan styrkes kvalitetssikring fra jord til bod fokus på kontrol metoder og risikovurderinger n Kom på forkant med sensorik, nanoteknologi og lap-on-a-chip i monitorering og som sundhedsbevarende teknologi n Hør hvilke betydning Pathogen Combat allerede i dag har for trusler mod fødevaresikkerheden n Få viden om hvor meget produktet må ændres før det skal redefineres n Bliv skarp på regler og gråzoner for mærkning og anprisninger n Tilbagetrækning af produkter sådan begrænses skaderne Og deltag i debatten om hvordan forbrugernes tillid vindes, og hvad der kommer til at styre indkøbene i 2012.

Service og After Sales styrker bundlinien

Service og After Sales styrker bundlinien Service og After Sales styrker bundlinien 1 4. - 1 5. j a n u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Skab merværdi for kunden og styrk indtjeningen. Sådan ruster du Service og

Læs mere

Service Desk 2009. - understøt forretningen med værdiskabende it-support. Mød blandt andre:

Service Desk 2009. - understøt forretningen med værdiskabende it-support. Mød blandt andre: Service Desk 2009 - understøt forretningen med værdiskabende it-support Den 22.-23. april 2009 Taastrup Hør om fremtidens krav til supportmedarbejderen høj service, kompetent sparring og professionalisme

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Torsdag den 16. april 2009

Torsdag den 16. april 2009 Torsdag den 16. april 2009 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Åbning af konferencen Tommy Krabbe Andersen, projektleder 09:05 Indledning ved dirigenten Charlotte Støvring, partner Støvring+Woodward

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige Styrk ledelsesudvikling i det offentlige 2 0. - 2 1. a u g u s t 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Tilmeld dig samtidigt workshoppen Systematisk lederevaluering Skærpede krav

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Marketingkoordinatoren

Marketingkoordinatoren Marketingkoordinatoren - faglig og personlig udvikling 6. - 7. m a j 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Udnyt synergien mellem kommunikation, marketing og salg! Fra massemarketing

Læs mere

LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen

LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p t o r s d a g d e n 2 8. o k t o b e r 2 0 1 0 T e k n o l o g i s

Læs mere

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder 3.- 4. juni 2008 teknologisk institut taastrup 30. september - 1. oktober 2008 teknologisk institut århus Bliv opdateret

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

Forum for produktchefer - fokus på hvordan du kommunikerer, samarbejder og innoverer dit produkt

Forum for produktchefer - fokus på hvordan du kommunikerer, samarbejder og innoverer dit produkt Forum for produktchefer - fokus på hvordan du kommunikerer, samarbejder og innoverer dit produkt 16. og 17. juni 2009 Teknologisk Institut Taastrup Gennemslagskraft og personlig power Byd vanetænkningen

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Resultatorienteret talentudvikling

Resultatorienteret talentudvikling Resultatorienteret talentudvikling - styrk bundlinien og fasthold de bedste medarbejdere 2 0. - 2 1. a p r i l 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Få indsigt i strategiske valg

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Virtualiseringsforum 2009

Virtualiseringsforum 2009 Virtualiseringsforum 2009 2 9. - 3 0. A P R I L 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Virtualiseringsforum 2009 forretning og teknik i forening Strategisk virtualisering reducer

Læs mere

Er dit lager klar til fremtiden?

Er dit lager klar til fremtiden? Er dit lager klar til fremtiden? KONFERENCE OG WORKSHOPS Den 9. og 10. marts 2009 Teknologisk Institut TAASTRUP Ordrepluk! Sådan effektiviserer du den dyreste og væsentligste aktivitet på dit lager Voice-Pick

Læs mere

Program. Tilmeld dig på www.teknologisk.dk/k72269 08:30 11:30. 11:30 Frokost. Indtjekning og morgenbuffet 09:00

Program. Tilmeld dig på www.teknologisk.dk/k72269 08:30 11:30. 11:30 Frokost. Indtjekning og morgenbuffet 09:00 Program 08:30 Indtjekning og morgenbuffet 11:30 11:30 Frokost 09:00 09:10 09:50 10:10 10:50 Velkommen til konferencen v. Anne Kristine Busch, projektleder Teknologisk Institut Produktchefens udfordringer

Læs mere

Sammensæt dit eget program! Vælg mellem 16 forskellige spor. Mød fremtrædende talere fra Microsoft, IKEA, Danske Bank, Vestas og mange flere

Sammensæt dit eget program! Vælg mellem 16 forskellige spor. Mød fremtrædende talere fra Microsoft, IKEA, Danske Bank, Vestas og mange flere vir T ks ilm om e he ld 4 d o fr gb as eta am l k me un for 3 2009 HR-dagen Deltag på årets konference for alle HR-professionelle Sammensæt dit eget program! Vælg mellem 16 forskellige spor Kenneth Plummer,

Læs mere

markedsføringsdagen mobil markedsføring salgskampagner brugerinvolvering vækstmaskine Subscribers Rule Mød blandt andre: neuromarketing

markedsføringsdagen mobil markedsføring salgskampagner brugerinvolvering vækstmaskine Subscribers Rule Mød blandt andre: neuromarketing markedsføringsdagen 2009 forretningsmodeller Direct Marketing Mastermind Marketing langsigtede strategier brugerinvolvering neuromarketing eksekvering AdWords salgskampagner mobil markedsføring Subscribers

Læs mere

KoNFERENcE FoR. 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP. Sebastian Nybo. Tania ellis. finn lund Andersen. kjeld fredens

KoNFERENcE FoR. 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP. Sebastian Nybo. Tania ellis. finn lund Andersen. kjeld fredens hr-dagen 2011 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP Gitte Mandrup Torben Andersen Sebastian Nybo kim Møller Tania ellis finn lund Andersen årets KoNFERENcE FoR hr-professionelle kjeld fredens inge

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber

Varmemåling og varmeregnskaber Temadag om Varmemåling og varmeregnskaber TAASTRUP TIrsdag den 16. november 2010 Få mere at vide om: Erfaringer efter mere end 10 år med lovpligtig varmemåling Forbrugsfordeling i ejendommene Erfaringerne

Læs mere

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. september Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/banking K ø b e n h a v n 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8 W o r k s h o p 24. November 2 0

Læs mere

FREMTIDENS LABORATORIUM

FREMTIDENS LABORATORIUM Den 30. 31. august 2007, Symbion Science Park, København FREMTIDENS LABORATORIUM Årets store faglige forum for laboranter De nyeste landvindinger i laboratorieverden Morgendagens teknologier: Lab-on-a-chip,

Læs mere