Kommunerne og de store samfundsreformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunerne og de store samfundsreformer"

Transkript

1 1 Kommunerne og de store samfundsreformer Program Kommunaløkonomisk Forum og 11. januar 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center

2 2 Oplev og hør bl.a. Erik Nielsen, KL s formand, borgmester (S), Rødovre Kommune Bjarne Corydon, finansminister (S) Per Callesen, nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank Poul Scheuer, ministerråd, den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, Tyskland Søren Pape Poulsen, borgmester (K), Viborg Kommmune Thomas Kastrup-Larsen, rådmand for Sundhed og bæredygtig udvikling (S), Aalborg Kommune Jan Petersen, borgmester (S), Norddjurs Kommune Niels Aalund, kommunaldirektør, Horsens Kommune Henning Vestergaard, hospitalsdirektør, Region Midtjylland Per Okkels, departementschef, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Mette Frederiksen, beskæftigelsesminister (S) H.C. Østerby, borgmester (S), Holstebro Kommune Carsten Kissmeyer, borgmester (V), Ikast-Brande Kommune Anny Winther, borgmester (V), Rebild Kommune Jane Findahl, formand for KL s Børneog Kulturudvalg (SF), Fredericia Kommune Peter Sørensen, borgmester (S), Horsens Kommune Jens Ive, borgmester (V), Rudersdal Kommune Bjarne Pedersen, kommunaldirektør, Helsingør Kommune Klaus Nørskov, børne- og kulturdirektør, Gladsaxe Kommune Michael Mariendal, skoleleder, Gladsaxe Skole, Gladsaxe Kommune Jørgen Søndergaard, adm. direktør, SFI Jakob Bundsgaard, borgmester (S), Aarhus Kommune Mette Touborg, borgmester (SF), Lejre Kommune Martin Damm, borgmester (V), Kalundborg Kommune

3 3 Kommunerne og de store samfundsreformer Det er reformtid, og Danmark omstilles. Nye internationale vilkår præger vores økonomi, og det presser nu også større samfundsreformer igennem. Forandringerne i Sydeuropa er for mange danskere lidt på afstand. Men den europæiske dagsorden påvirker alligevel kommunernes opgaver og økonomi og dermed vores lokalpolitik. Nogle reformer iværksættes ovenfra af regeringen og Folketinget. Andre reformer skabes nedefra af kommunerne. De fleste af de store reformer har imidlertid kommunerne som omdrejningspunkt. Det er her de konkrete udfordringer identificeres og reformerne implementeres. Derfor står kommunalpolitikerne med ansvaret for konkret at bygge Danmark om. I forlængelse af kommunalreformen har kommunerne allerede gennemført store strukturændringer. Velfærdsinstitutionerne tilpasses et nyt danmarkskort, f.eks. er der nedlagt mere end 150 skoler de seneste år. Kommunalpolitikerne har også sat nye mål for velfærdsløsningerne. I stedet for eksklusion i undervisning og sociale tilbud er hovedtemaet nu inklusion. Samtidig ændrer digital selvbetjening grundlæggende borgerkontakten, og grænserne mellem det offentlige og det private flytter sig. På arbejdsmarkedsområdet har Folketinget gennemført store reformer om tilbagetrækning, dagpenge og førtidspension. Regeringen har tillige annonceret en kontanthjælpsreform. Målet er markant at nedbringe antallet af overførselsmodtagere uden kontakt til arbejdsmarkedet. Hvem skal føre disse reformer ud i livet? Kommunerne! Regeringen har også annonceret en stor reform af folkeskolen. Eleverne skal have flere timer. Det forudsætter en højere prioritering af de opgaver, hvor lærerne anvender tid med eleverne. Bliver reformen vedtaget i Folketinget, får kommunerne en meget stor omstillingsopgave. Kommunerne har siden 2009 gennemført en historisk reduktion af udgifterne til velfærdsopgaverne. På samme tid er reformerne kommet på dagsordenen. Kommunalpolitikerne har derfor et dobbelt ansvar henholdsvis økonomisk genopretning og reformer af velfærdsydelserne. Det bliver hovedtemaet i det kommende valgår! Er det stram økonomi, der driver reformerne frem, eller har der været et opsparet behov for ændringer i velfærdsmodellerne? Hvordan kombinerer kommunalpolitikerne den stramme økonomi med de indholdsmæssige reformer? Hvilke reformer kommer særligt på kommunalpolitikernes bord i 2013? Det er nogle af de spørgsmål, der drøftes på Kommunaløkonomisk Forum Politikere, embedsmænd og økonomiske eksperter debatterer udfordringer og løsninger. Vel mødt den 10. og 11. januar Med venlig hilsen Erik Nielsen Kristian Wendelboe

4 4 Program for torsdag den 10. januar 2013 Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst og registrering Åbning af Kommunaløkonomisk Forum 2013 Corydon & Nielsen Finansminister Bjarne Corydon (S) og KL s formand Erik Nielsen (S) skyder Kommunaløkonomisk Forum 2013 i gang med en præsentation af de udfordringer, som kommunerne står overfor frem mod 2020 og nogle af de resultater kommunerne allerede har leveret siden kommunalreformen. Bjarne Corydon (S), finansminister Erik Nielsen (S), formand for KL og borgmester, Rødovre Kommune Ordstyrer: Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne og Nynne Bjerre, journalist, Deadline DR2 Pause Plenumdebat 1: Europa og de danske kommuner Hvordan vil den økonomiske krise i EU påvirke reformpolitikken i Danmark, og hvilke konsekvenser får det for de kommunale opgaver og den kommunale økonomi? Danmark har traditionelt tilhørt den økonomiske superliga. Men mange andre lande har halet ind på os. Væksten er historisk lav og lavere end i de økonomier, som vi typisk sammenligner os med. Faldende arbejdsstyrke og en meget lav dansk produktivitetsudvikling er en del af forklaringen. Tyskland er økonomisk lokomotiv for Europa. Hvilke arbejdsmarkedsreformer har landet gennemført de seneste årtier, og hvad bliver koblingen mellem udviklingen i Tyskland og opgaverne i kommunernes jobcentre? Nationalbankdirektør Per Callesen beskriver den økonomiske krise i Europa og konsekvenserne for danske kommuner, og Poul Scheuer fra Danmarks ambassade i Tyskland sætter kommunernes beskæftigelsesindsats i perspektiv. Per Callesen, nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank Poul Scheuer, ministerråd, den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, Tyskland Søren Pape Poulsen (K), borgmester, Viborg Kommune Thomas Kastrup-Larsen (S), rådmand for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Aalborg Kommune Ordstyrer: Journalist Nynne Bjerre, Deadline DR2

5 5 Kl Kl Kl Kl Frokost Plenumdebat 2: Prioritering og samarbejde på sundhedsområdet Kommunerne har i foråret udsendt et sundhedsudspil med forslag og målsætninger om udvikling af det nære sundhedsvæsen. I Økonomiaftalen med regeringen blev der endvidere afsat 300 mio. kr. til indsatsen i Der lægges i sundhedsudspillet op til, at kommunernes indsats fokuseres på de områder, der på sigt kan aflaste sygehusene, og at kommunerne koordinerer og standardiserer indsatsen på tværs. Alle de 5 KKR drøfter denne indsats i starten af 2013, herunder hvordan man kan prioritere de midler, der er reserveret til opgaven. Med KKR Midtjylland som eksempel drøftes, hvordan prioriteringen kan tilrettelægges. Hvilke udfordringer skal have størst opmærksomhed, og hvilke indsatser giver størst effekt? Hvilke data kan understøtte beslutningsprocessen. Hvordan tilrettelægges samarbejdet mellem kommunerne, og dialogen med regionen? Og hvad er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses forventninger? Borgmester og næstformand i KKR Midtjylland Jan Petersen (S) præsenterer sammen med kommunaldirektør Niels Aalund og hospitalsdirektør Henning Vestergaard arbejdet i Midtjylland. Departementschef Per Okkels kommenterer arbejdet og prioriteringen i Midtjylland. Jan Pedersen (S), borgmester, Norddjurs Kommune Niels Aalund, kommunaldirektør, Horsens Kommune Henning Vestergaard, hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland Per Okkels, departementschef, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ordstyrer: Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne Pause Debatmøder runde Nye muligheder for klimainvesteringer i kommunerne hvad bliver vilkårene for takstfinansiering? 4 5 Så uddeles den kommunale regnskabspris! Demografien på ældreområdet indeholder en potentiel udgiftsbombe hvordan forebygger vi stigende udgifter? Stordrift og effektivitet i kommunerne Innovation i frikommunerne. Fra ide til virkelighed eksempler på effektivisering og bedre kvalitet

6 6 1 Debat 1: Nye muligheder for klimainvesteringer i kommunerne hvad bliver vilkårene for takstfinansiering? Med Økonomiaftalen for 2013 er der sat massivt fokus på klimainvesteringer i kommunerne. Kommunerne kan nu gå i gang med at bygge anlæg, der kan aflede vandet ved skybrud og sænke pladser og stier, så de får funktion af reservoirer i tilfælde af store regnmængder. Lovgivningen bliver ændret, og det giver markant bedre muligheder for at takstfinansiere nye investeringer i klimasikring over jorden især i 2013 og Løsningerne skal udvikles af kommunerne og spildevandsselskaberne i fællesskab, men hvilke konkrete muligheder åbner de nye regler for, og hvor stor bliver regningen for kommunen og for borgerne? - både på kort og på lang sigt. Fredensborg, Aarhus og Københavns kommuner fortæller om deres igangværende arbejde med klimainvesteringer. Herunder hvordan deres investeringer i klimaløsninger bidrager til at sikre, at deres kommuner også fremover er attraktive som bosætningskommuner. Trine Holmberg, direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering, Fredensborg Kommune Erik Jespersen, teknik- og miljødirektør, Aarhus Kommune Jens Elmelund, udviklingsdirektør, Københavns Kommune Ordstyrer: Jane Wiis, direktør, KL

7 7 2 Debat 2: Demografien på ældreområdet indeholder en potentiel udgiftsbombe hvordan forebygger vi stigende udgifter? Andelen af ældre stiger markant de kommende år. Vokser behovet for hjælp tilsvarende vil udgifterne i nogle kommuner eksplodere. Så hvordan får man mere for pengene på ældreområdet? Mange kommuner har gennem de seneste år gennemført en omstilling på ældreområdet. Hverdagsrehabilitering har gjort de ældre mere selvhjulpne. Samtidig er stigende levealder knyttet til en bedre sundhedstilstand og dermed mindre plejekrævende ældre. Det skal der tages højde for i økonomistyringen. Så hvordan henter man gevinsterne af træning og hverdagsrehabilitering? Og hvordan sikrer man en ressourcetildeling, der tager højde for, at de ældre får et lavere plejebehov? På debatmødet præsenterer Odense og Viborg kommuner deres erfaringer med styringsmodel, ressourcetildeling og indhentning af gevinster ved at udskyde og mindske behovet for hjælp. Endvidere drøftes de fremtidige udfordringer og foreløbige anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen. Torben Buse, strategichef, KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Helene Bækmark, ældre- og handicapdirektør, Odense Kommune Klaus Christiansen, økonomidirektør, Viborg Kommune Ordstyrer: Anders Agger, kommunaldirektør, Ballerup Kommune 3 Debat 3: Innovation i frikommunerne. Fra idé til virkelighed eksempler på effektivisering og bedre kvalitet Ni kommuner er frem til udgangen af 2015 sat fri af stram statslig styring. Lokalt har kreativiteten fået frit spil mulighederne er kun begrænset af Danmarks Riges Grundlov. Frem til nu er der produceret mere end 300 forsøg i de kommunale laboratorier. Særligt fritagelse for statslige regler og krav på beskæftigelses-, skole-, sundheds- og miljøområdet topper hos frikommunerne. Vokser kreativiteten hos politikere, medarbejdere og borgere når kommunen sættes fri af snærende regler? Er der styrke nok i forsøgene og kan det skaleres? Eller ender initiativerne i den statslige syltekrukke uden at komme hele den kommunale sektor til gavn? Politikere og embedsmænd fortæller om tre perspektivrige forsøg, nemlig afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune, udskoling i Gentofte Kommune og integrated care på sundhedsområdet i Odense Kommune. Christa Mavis Laursen (S), formand for Jobudvalget, Vejle Kommune Michael Petterson, arbejdsmarkedschef, Vejle Kommune Pia Nyring (K), formand for Børne- og Skoleudvalget, Gentofte Kommune Frank E. Andersen, direktør for Børn, Unge og Fritid, Gentofte Kommune Jane Jegind (V), rådmand for Ældre og Handicap, Odense Kommune Peter Pietras, adm. direktør for Social og Arbejdsmarked, Odense Kommune Ordstyrer: Claus Ørum Mogensen, kontorchef, KL

8 8 4 Debat 4: Så uddeles den kommunale regnskabspris! Borgerne bør have et klart billede af, hvilken betydning kommunens resultater har for dem. Regnskabet skal både anvendes til at styre og kommunikere. Det er en kanal til borgerne om kommunens prioriteringer og resultater. Desværre er regnskaber ofte uigennemskuelige. Men nogle kommuner anvender regnskabet til at give borgerne et samlet billede af målopfyldelsen i forhold til økonomien, de besluttede aktiviteter og de opnåede resultater. Det kræver bl.a., at kommunen har formuleret klare entydige mål, og at kommunen tør redegøre for, om målene er nået. På debatmødet vil en kommunikationsekspert, en virksomhedsleder og en kommunaldirektør drøfte, hvad der kræves af et årsregnskab for at tilfredsstille interessenternes ønsker. Debatmødet vil samtidig blive startskuddet til en ny årlig årsregnskabspris. Kommunerne har for første gang kunnet indsende årsregnskabet til en bedømmelseskomité, og i prisens første år har mere end 40 kommuner benyttet sig af den mulighed. På debatmødet løftes sløret for vinderen af den første regnskabspris. Søs Marie Serup, kommunikationsekspert og direktør i By Serup Bo Rasmussen, kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune Michael Tønnes Jørgensen, CFO, Norden A/S Ordstyrer: Bo Colbe, partner, revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte 5 Debat 5: Stordrift og effektivitet i kommunerne Effektivisering forudsætter ofte standardisering og stordrift. På stadig flere områder går kommunerne derfor sammen om at høste gevinster på tværs af kommunegrænserne Det gælder f.eks. vedrørende digitalisering, indkøb, teknisk administrative rutiner m.v. Udbetaling Danmark er eksempel på, at staten har taget initiativ til stordrift og standardisering på et kommunalt opgaveområde. Jo mere man går på tværs af kommunegrænserne, des mere skarpt bør der skelnes mellem opgaver, der skal underlægges en lokalpolitisk prioritering og opgaver, der har karakter at teknisk administrative støttefunktioner med begrænset kommunalpolitisk interesse, og hvor opgaven bør løses billigst muligt, så der frigøres midler til kerneopgaverne. Der lægges op til debat om, hvor der i de kommende år er potentiale i tværgående kommunale samarbejder om effektivisering på baggrund af analyser fra Deloitte og BDO og konkrete kommunale eksempler Hvor store gevinster kan man opnå? Hvilke krav stiller det til harmonisering? Hvordan kommer vi videre med fælleskommunal effektivisering? Rasmus Bjerregaard, kommunaldirektør, Furesø Kommune Søren Bonde Hansen, kommunaldirektør, Sønderborg Kommune Chris Petersen, partner, BDO Danmark Ulrik Bro Muller, senior manager, Deloitte Ordstyrer: Jan Olsen, cheføkonom, KL

9 9 Kl Kl Kl Pause Plenumdebat 3: Den effektive beskæftigelsesindsats og de økonomiske konsekvenser Akutpakke, førtids- og fleksreform og måske også en kontanthjælpsreform. Regeringen og Folketinget vil øge arbejdsudbuddet, og det er kommunerne, der skal gennemføre reformerne. Det er målet, at reformerne skal ændre det danske arbejdsmarked og at antallet af personer på overførselsindkomst reduceres. De økonomiske konsekvenser af en effektiv beskæftigelsesindsats er store for den enkelte kommune. Og det koster, hvis jobcentret ikke prioriterer indsatsen bedst muligt. Hvordan vælges de mest effektive værktøjer i beskæftigelsesindsatsen? Hvad kendetegner den gode og den mindre gode indsats i jobcentret? Hvad er de økonomiske konsekvenser for kommunekassen? Og hvordan vurderer kommunalbestyrelsen om indsatsen er effektiv? I debatten vil resultaterne af en undersøgelse af, hvad der kendetegner de kommuner, der klarer sig godt, og hvordan man som politiker og topleder kan vurdere kommunens beskæftigelsesindsats, indgå. Tre borgmestre præsenterer deres politiske prioriteringer, og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vurderer kommunernes indsats Mette Frederiksen (S), beskæftigelsesminister H.C. Østerby (S), borgmester, Holstebro Kommune Carsten Kissmeyer (V), borgmester, Ikast-Brande Kommune Anny Winther (V), borgmester, Rebild Kommune Ordstyrer: Nynne Bjerre, journalist, Deadline DR2 Afslutning på konferencens første dag Kl Velkomstdrink Kl Festmiddag med underholdning og dans Komiker Sebastian Dorset giver salen et godt grin og noget at tænke over! Efter middagen spiller orkestret Cool Cats op til dans.

10 10 Program for fredag den 11. januar 2013 Kl Kl Kl Kl Konferencen genoptages Plenumdebat 4: Folkeskolereformen indhold og kommunale konsekvenser Regeringen har fremsat forslag til en folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen. Eleverne skal have flere timer i en sammenhængende skole, hvor kernefagene styrkes, og hvor lærerne har mere tid sammen med børnene hen over dagen. Kommunaløkonomisk Forum sætter fokus på reformens indhold og de styringsmæssige konsekvenser for kommunerne. Hvis regeringen og Folketing vedtager en reform i den indeværende folketingssamling, vil kommunerne i 2013 få en stor forberedelsesopgave både i forhold til det skolepolitiske indhold, styringsprincipper og økonomi. Omdrejningspunktet for plenumdebatten bliver de initiativer som kommunalbestyrelsen skal arbejde med i det kommende år. Jane Findahl (SF), formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, Fredericia Kommune Peter Sørensen (S), borgmester, Horsens Kommune Jens Ive (V), borgmester, Rudersdal Kommune Bjarne Pedersen, kommunaldirektør, Helsingør Kommune Klaus Nørskov, børne- og kulturdirektør, Gladsaxe Kommune Michael Mariendal, skoleleder, Gladsaxe Skole, Gladsaxe Kommune Ordstyrer: Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne Pause Debatmøder runde Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres 9 10 De danske velfærdsressourcer balancen mellem kommunal service, teknologi og aktivt medborgerskab Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening? Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Økonomistyringen i en brydningstid

11 11 6 Debat 6: Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres Kommunerne anvender ca. 2,8 mia. kr. om året på befordring af skoleelever, handicappede, ældre mv. Samtidig er der meget stor forskel på, hvordan kommunerne har grebet befordringsopgaven an. Forskellene handler både om, hvor effektivt opgaven er organiseret, og hvilket serviceniveau, der er lagt. Ved du, hvordan din kommune ligger med effektivitet og serviceniveau, når borgerne skal befordres? Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at der skal realiseres effektiviseringsgevinster svarende til 430 mio. kr. Det vil alle kommuner derfor mærke i deres budget for Hvordan hentes kommunens andel af dette beløb? På debatmødet kan man få konkret inspiration til, hvordan kommunerne allerede i dag kan høste effektiviseringsgevinster på befordringsområdet. Det handler bl.a. om at have et tydeligt politisk serviceniveau for tildeling af befordring. Men det handler også om at sikre, at flest mulige borgere køres i samme vogn, ligesom der er betydelige gevinster at hente gennem mere effektive og professionelle udbud. Dorthe Nøhr Pedersen, adm. direktør, Movia Max Kruse, kommunaldirektør, Varde Kommune Henrik Hartmann Jensen, kommunaldirektør, Jammerbugt Kommune Ordstyrer: Claus Ørum Mogensen, kontorchef, KL 7 Debat 7: Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening? Kommunikationen mellem borger og kommune er under gennemgribende forandring. I december 2012 lukker borgercentrene ned for personlig betjening på de første serviceområder. I 2013 og 2014 følger flere serviceområder, og i 2015 skal mindst 80 pct. af alle ansøgninger og anmeldelse fra borgerne være digitale. Samtidig skal borgerne vænne sig til at gå i e-boks frem for postkassen efter de kommunale rudekuverter. Digitaliseringen vil ændre borgerbetjeningen radikalt. Og fra og med 2013 understøtter lovgivningen kommunernes omstilling af dialogen med borgerne. Derfor accelererer udviklingen nu. Men hvordan tilrettelægges processen? Hvordan høstes de økonomiske gevinster? Og hvordan udvikles kompetencerne hos borgere og medarbejdere? Spørgsmålet er også, hvor langt kommunen vil gå for at flytte borgerne over på de digitale løsninger? Hvad virker bedst den kærlige eller faste hånd? Og hvem er de borgere, som skal undtages fra de digitale løsninger? Med afsæt i egne erfaringer vil politikere og embedsmænd fra tre kommuner besvare spørgsmålene om, hvordan de kommer i mål. Jørgen Gaarde (S), borgmester, Skanderborg Kommune Hugo Pedersen, kommunaldirektør, Gribskov Kommune Thomas Jakobsen, direktør for Borgerservice, Københavns Kommune Ordstyrer: Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør, Hedensted Kommune

12 12 8 Debat 8: Økonomistyringen i en brydningstid Serviceudgifterne er siden 2009 reduceret markant. Det har kun kunnet ske gennem en benhård økonomistyring både politisk og administrativt. Men hvordan er styringen tilrettelagt? Fokuserer den ensidigt på rammeoverholdelse og giver den et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag? Hvilke erfaringer har kommunerne gjort sig, og hvilke nye udfordringer er der opstået i kølvandet? KL og regeringen har igangsat et stort økonomistyringsprojekt. 10 kommuner har i efteråret 2012 fået kortlagt deres økonomistyring fra top til bund. På debatmødet fortæller to af borgmestrene om det billede, kortlægningen har tegnet af økonomistyringen i deres kommuner. Borgmestrene udfordres på overvejelser og perspektiver for økonomistyringen fremover af Jens Hornemann fra revisionsfirmaet BDO, som har foretaget en del af kortlægningen, og Flemming Storgaard, formand for Økonomidirektørforeningen. Jens Christian Gjesing (S), borgmester, Haderslev Kommune Søren Pape Poulsen (K), borgmester, Viborg Kommune Jens Hornemann, ledende partner og direktør, BDO Danmark Flemming Storgaard, formand for Økonomidirektørforeningen, økonomidirektør, Ikast-Brande Kommune Ordstyrer: Morten Mandøe, kontorchef, KL

13 13 9 Debat 9: De danske velfærdsressourcer balancen mellem kommunal service, teknologi og aktivt medborgerskab Grænsen for, hvad det offentlige kan og bør gøre har rykket sig markant de senere år. I de gode år med økonomisk fremgang har det været muligt at udvide antallet af velfærdsydelser, selv på områder der tidligere blev varetaget af den enkelte borger eller familien. Men i en tid med stram økonomi er det nødvendigt at sadle om og prioritere velfærdsydelserne. Arbejdsdelingen mellem det offentlige og det private flytter sig hastigt. Men hvad betyder det for vores lokalpolitik og kommunernes opgaver og økonomi? Det ved Silkeborg og Hørsholm kommuner! Hvordan har de ændret velfærdsydelserne? Hvad er skåret væk, hvad er kommet til? Hvilke velfærdsydelser vil det offentlige ikke længere tilbyde om 10 år? Og hvornår bliver velfærdsteknologierne almindelige velfærdsgoder og ikke en offentlig velfærdsydelse? Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen tegner et billede af den lokale service og de kommunale velfærdsydelser anno Debattørerne drøfter efterfølgende, hvad dette scenarie betyder for kommunernes fremtidige tilrettelæggelse og tildeling af velfærdsydelser: Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, Center for Fremtidsforskning Hanne Bæk Olsen (S), borgmester, Silkeborg Kommune Morten Slotved (K), borgmester, Hørsholm Kommune Ordstyrer: Jane Wiis, direktør, KL 10 Debat 10: Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Den 1. januar 2013 slås dørene op til at bruge udbud som et redskab i arbejdet med at udvikle kvaliteten og effektiviteten på ældreområdet. Det sker, når de hidtidige særregler for udbud på ældreområdet fjernes. Men hvordan tager man hul på at snakke udbud på ældreområdet på politisk niveau? Kan de private leverandører levere varen? Hvor store effektiviseringsgevinster kan der opnås? Og hvordan sikres en samarbejdsrelation med fokus på udvikling og sammenhæng i ydelserne? Med inddragelse af erfaringerne fra begge sider af udbudsbordet lægges der op til debat om potentialet i og udfordringerne ved at inddrage private leverandører i ældreplejen. Kirstine Bille (SF), borgmester, Syddjurs Kommune Mette Bierbaum, sundhedschef, Gribskov Kommune Thomas Nistrup, Adm. direktør Healthcare, Forenede Care Ordstyrer: Rikke Thorlund Haahr, chef for offentlig-privat, Udbudsportalen

14 14 Kl Kl Kl Pause Plenumdebat 5: Lokalpolitik og samfundsreformer Kommunalreformen og den økonomiske krise har været afsæt for mange lokale reformer og omstillinger de seneste år. Samtidig gennemfører regeringen og Folketinget en række nationale reformer, som kommunerne skal implementere. Hvilke langsigtede konsekvenser bør der sigtes efter med de reformer, der nu gennemføres på arbejdsmarkedsområdet, socialområdet, skoleområdet og sundhedsområdet? Hvad er kommunernes rolle i dette arbejde? Og hvilke forandringer bør kommunalpolitikerne særligt prioritere på dagsordenen i 2013? Adm. direktør Jørgen Søndergaard, SFI Det nationale forskningscenter for velfærd giver sit bud på, hvad kommunerne bør prioritere på reformdagsordenen, for at bidrage til at fremtidssikre Danmark. Tre borgmestre giver deres bud på de aktuelt største brændpunkter og fortæller, hvordan de har grebet det an i kommunalbestyrelsen. Jørgen Søndergaard, adm. direktør, SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Jacob Bundsgaard (S), borgmester, Aarhus Kommune Mette Touborg (SF), borgmester, Lejre Kommune Martin Damm (V), borgmester, Kalundborg Kommune Ordstyrer: Nynne Bjerre, journalist, Deadline, DR2 Afrunding og frokost to-go Streaming Alle plenumdebatter på Kommunal økonomisk Forum 2013 bliver streamet. Debatterne kan således ses og genses på kl.dk/koef2013 eller ved at downloade den gratis Kommune-tv app til både iphone og Android på kommune-tv.dk/app Download Kommune TV s app

15 15 På næste side kan du se kortet over standene på Kommunaløkonomisk Forum 2013

16 16 Kommunaløkonomisk Forum 2013 Standoversigt 1 KMD 2 SAS Institute 3 KPMG 4 Gjensidige 5 EG A/S 6 A-2 A/S 7 Rehfeld Partners 8 KORA 9 KLK 10 Better Place 11 BDO Kommunernes Revision 12 ditmer a/s 13 Deloitte 14 Lett Advokatfirma 15 Fujitsu A/S 16 Fujitsu A/S 17 Sampension 18 Medialogic 19 KOMBIT 20 TDC Erhverv 21 Traen A/S 22 Valcon A/S 22a Muusmann Forlag 23 Lundgreen s Capital 24 Lundgreen s Capital 25 KommuneKredit/ KommuneLeasing 26 KommuneKredit/ KommuneLeasing 27 KommuneKredit/ KommuneLeasing 28 PwC 29 COK 30 Telenor A/S 31 Ernst & Young 32 IBM 33 Ascendi A/S 34 Zealand Care A/S 35 Time Advice A/S 36 Devoteam 37 Danmarks Miljøportal 38 Udbudsportalen i KL 39 Hartmanns 40 Kommune TV 41 CSC Scandihealth A/S Hovedindgang Pauseforplejning 4 5 Garderobe Hal G Indgang fra Foyer

17 Pauseforplejning a Garderobe 32 G G Indgang fra Foyer Indgang fra Foyer Indgang fra Foyer Indgang fra Foyer

18 18 Vi tror stadig på, at der kan skabes økonomisk råderum ved at effektivisere gør du også? Mød BDO på standen og hør nærmere. Du kan også læse mere på BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. Mere værd Hos Sampension har vi altid fokus på det, der i sidste ende betyder noget: Højest mulige afkast med lavest mulige om kostninger. Sampension er en af Dan marks største institutionelle investorer. Vi er ejet af KL, en række kommuner og lønmodtagerorganisationer. Mød os ved stand 17 på Kommunaløkonomisk Forum Læs mere på sampension.dk

19 19 Hvordan skiller Danmarks bedste kommunale årsregnskab sig ud? Kom og hør om vores erfaringer fra gennemgangen af knap 30 kommunale årsregnskaber og find ud af, hvordan din kommune kan vinde den kommunale årsregnskabspris til næste år. Besøg os på stand nr. 13 og få et uforpligtende møde og husk at tilmelde din kommune til næste års priskonkurrence. Læs mere på regnskabspris.deloitte.dk. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

20 20 Kom forbi KLK s stand og hør blandt andet om: - Administrativ effektivisering fx med afsæt i KL s sammenligningsværktøj - Beskæftigelsesområdet fx med fokus på effektorientering - Digitalisering fx med fokus på strategi - Gennemgang af børnesager med fokus på faglighed og læring - Innovationsprocesser fx ved udbud af opgaver - Ledelse - fx med fokus på sammenhængskraft - Rekruttering af direktører og chefer - Det specialiserede socialområde vurdering af organisering og styring - Styring og organisering af ældreområdet med den nye servicelov og hverdagsrehabilitering KL s Konsulentvirksomhed ( KLK) har som en integreret del af KL en unik indsigt i og viden om kommunerne og de kommunale problemstillinger. Når vi løser konsulentopgaver, arbejder vi efter at levere kvalitet, professionalisme og realistiske løsninger, som passer til den enkelte kommune - hver gang!

21 21 Billig Finansiering lån og leasing Tlf.: Tlf.: _KK_ANN_210x210mm_K2.indd 1 16/11/

22 22 Udstillere på Kommunaløkonomisk Forum 2013: KL takker for et godt samarbejde med vores annoncører og udstillere på Kommunaløkonomisk Forum 2013

23 UDSATTE BØRN OG UNGE CSC SOCIAL 23 EFFEKTIVT OG TIDSBESPARENDE CSC Social er en samlet løsning fra barn til voksen Sagsbehandling og dokumentation med understøttelse af ICS-standarder Reduktion af tidsforbrug til administration Mere tid til handling i den konkrete sag Mindsker risiko for fejl Effektiv økonomisk styring med integration af socialfaglige overvejelser Understøtter det tværgående samarbejde mellem myndigheder MØD OS PÅ STAND 41 CSC Scandihealth P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N I Kommunaløkonomisk Forum 2014 bliver afholdt i Aalborg Kongres & Kultur Center den januar 2014

24 Praktisk information om Kommunaløkonomisk Forum 2013 Tid og sted Kommunaløkonomisk Forum 2013 afholdes den 10. og 11. januar 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Hotelreservation Spørgsmål vedrørende hotelreservation kan rettes til VisitAalborg, Henriette Bugge Mortensen på telefon eller mail Shuttlebusser Der afgår shuttlebusser fra Aalborg Lufthavn til Aalborg Kongres & Kultur Center torsdag morgen. Der vil ligeledes være shuttlebusser til lufthavnen, når Kommunaløkonomisk Forum slutter fredag middag. Garderobe Deltagere i konferencen kan frivilligt benytte konferencestedets overvågede garderobe mod en betaling på kr. 20,00 pr. udleveret nummer. Parkering Der er mulighed for at parkere på området ved Aalborg Kultur & Kongres Center under konferencen. Taksten i området er kr. 7,00 i timen på hverdage mellem kl. 08:00-18:00. Henvendelser Eventuelle henvendelser vedrørende konferencen kan rettes til Lene Vilhelmsen, KL på telefon: eller Kommunaløkonomisk Forum 2014 bliver afholdt i Aalborg Kongres & Kultur Center den januar 2014 Kommunaløkonomisk Forum arrangeres af KL KL Weidekampsgade 10 Postboks København S T: E: Grafisk design: Lisbeth Neigaard/G7 Tryk: Unitryk

Kommunestyret efter kommunalreformen

Kommunestyret efter kommunalreformen Kommunaløkonomisk Forum 2015 Program Kommunestyret efter kommunalreformen 8. og 9. januar 2015 Aalborg Kongres & Kultur Center Oplev og hør bl.a. Martin Damm (V), Formand for KL og borgmester, Kalundborg

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne MesseKatalog Odense Congress Center 25. september 2014 Arrangører: KL, Borgerservice Danmark og

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner PROGRAM Øksnehallen Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference Port 13 47 46 DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium 3 41 42 40 43 1 2 45 44 39 48 38 49 50 37 21 20 36 35 34 33 30 29 26 32 31 28 27 6

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

kommuners erfaringer som frikommune

kommuners erfaringer som frikommune 9 kommuners erfaringer som frikommune 2 Redaktør: Johannes Engers Gregersen, Vejle Kommune Foto: Christian Klindt Sølbeck - Ole Olsen, Fredericia Kommune - Rasmus Jørgensen, Vejle Kommune m.fl. Design:

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

Messekatalog2010. Find dit adgangskort på bagsiden. Odense Congres Center 8. september 2010. Arrangører: KL Borgerservice Danmark KIT@

Messekatalog2010. Find dit adgangskort på bagsiden. Odense Congres Center 8. september 2010. Arrangører: KL Borgerservice Danmark KIT@ Odense Congres Center 8. september 2010 Messekatalog2010 En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne. Find dit adgangskort på bagsiden Arrangører:

Læs mere

MesseKatalog. Skole it. Digitalisering. Netværk Strategi. Selvbetjening. Kit@ Digitaliseringsmessen 12 Odense Congress Center 27.

MesseKatalog. Skole it. Digitalisering. Netværk Strategi. Selvbetjening. Kit@ Digitaliseringsmessen 12 Odense Congress Center 27. Selvbetjening Skole it MesseKatalog Digitaliseringsmessen 12 Odense Congress Center 27. september 2012 Digitalisering Netværk Strategi En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer,

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online Politisk Vi sikrer fremtiden! Det første år Interview med Lene Espersen Frihed til dig Fokus på den konservative frihedsreform Demokratisk integration - en ny vej Konservatisme -frihed under ansvar af

Læs mere