Kommunerne og de store samfundsreformer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunerne og de store samfundsreformer"

Transkript

1 1 Kommunerne og de store samfundsreformer Program Kommunaløkonomisk Forum og 11. januar 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center

2 2 Oplev og hør bl.a. Erik Nielsen, KL s formand, borgmester (S), Rødovre Kommune Bjarne Corydon, finansminister (S) Per Callesen, nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank Poul Scheuer, ministerråd, den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, Tyskland Søren Pape Poulsen, borgmester (K), Viborg Kommmune Thomas Kastrup-Larsen, rådmand for Sundhed og bæredygtig udvikling (S), Aalborg Kommune Jan Petersen, borgmester (S), Norddjurs Kommune Niels Aalund, kommunaldirektør, Horsens Kommune Henning Vestergaard, hospitalsdirektør, Region Midtjylland Per Okkels, departementschef, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Mette Frederiksen, beskæftigelsesminister (S) H.C. Østerby, borgmester (S), Holstebro Kommune Carsten Kissmeyer, borgmester (V), Ikast-Brande Kommune Anny Winther, borgmester (V), Rebild Kommune Jane Findahl, formand for KL s Børneog Kulturudvalg (SF), Fredericia Kommune Peter Sørensen, borgmester (S), Horsens Kommune Jens Ive, borgmester (V), Rudersdal Kommune Bjarne Pedersen, kommunaldirektør, Helsingør Kommune Klaus Nørskov, børne- og kulturdirektør, Gladsaxe Kommune Michael Mariendal, skoleleder, Gladsaxe Skole, Gladsaxe Kommune Jørgen Søndergaard, adm. direktør, SFI Jakob Bundsgaard, borgmester (S), Aarhus Kommune Mette Touborg, borgmester (SF), Lejre Kommune Martin Damm, borgmester (V), Kalundborg Kommune

3 3 Kommunerne og de store samfundsreformer Det er reformtid, og Danmark omstilles. Nye internationale vilkår præger vores økonomi, og det presser nu også større samfundsreformer igennem. Forandringerne i Sydeuropa er for mange danskere lidt på afstand. Men den europæiske dagsorden påvirker alligevel kommunernes opgaver og økonomi og dermed vores lokalpolitik. Nogle reformer iværksættes ovenfra af regeringen og Folketinget. Andre reformer skabes nedefra af kommunerne. De fleste af de store reformer har imidlertid kommunerne som omdrejningspunkt. Det er her de konkrete udfordringer identificeres og reformerne implementeres. Derfor står kommunalpolitikerne med ansvaret for konkret at bygge Danmark om. I forlængelse af kommunalreformen har kommunerne allerede gennemført store strukturændringer. Velfærdsinstitutionerne tilpasses et nyt danmarkskort, f.eks. er der nedlagt mere end 150 skoler de seneste år. Kommunalpolitikerne har også sat nye mål for velfærdsløsningerne. I stedet for eksklusion i undervisning og sociale tilbud er hovedtemaet nu inklusion. Samtidig ændrer digital selvbetjening grundlæggende borgerkontakten, og grænserne mellem det offentlige og det private flytter sig. På arbejdsmarkedsområdet har Folketinget gennemført store reformer om tilbagetrækning, dagpenge og førtidspension. Regeringen har tillige annonceret en kontanthjælpsreform. Målet er markant at nedbringe antallet af overførselsmodtagere uden kontakt til arbejdsmarkedet. Hvem skal føre disse reformer ud i livet? Kommunerne! Regeringen har også annonceret en stor reform af folkeskolen. Eleverne skal have flere timer. Det forudsætter en højere prioritering af de opgaver, hvor lærerne anvender tid med eleverne. Bliver reformen vedtaget i Folketinget, får kommunerne en meget stor omstillingsopgave. Kommunerne har siden 2009 gennemført en historisk reduktion af udgifterne til velfærdsopgaverne. På samme tid er reformerne kommet på dagsordenen. Kommunalpolitikerne har derfor et dobbelt ansvar henholdsvis økonomisk genopretning og reformer af velfærdsydelserne. Det bliver hovedtemaet i det kommende valgår! Er det stram økonomi, der driver reformerne frem, eller har der været et opsparet behov for ændringer i velfærdsmodellerne? Hvordan kombinerer kommunalpolitikerne den stramme økonomi med de indholdsmæssige reformer? Hvilke reformer kommer særligt på kommunalpolitikernes bord i 2013? Det er nogle af de spørgsmål, der drøftes på Kommunaløkonomisk Forum Politikere, embedsmænd og økonomiske eksperter debatterer udfordringer og løsninger. Vel mødt den 10. og 11. januar Med venlig hilsen Erik Nielsen Kristian Wendelboe

4 4 Program for torsdag den 10. januar 2013 Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst og registrering Åbning af Kommunaløkonomisk Forum 2013 Corydon & Nielsen Finansminister Bjarne Corydon (S) og KL s formand Erik Nielsen (S) skyder Kommunaløkonomisk Forum 2013 i gang med en præsentation af de udfordringer, som kommunerne står overfor frem mod 2020 og nogle af de resultater kommunerne allerede har leveret siden kommunalreformen. Bjarne Corydon (S), finansminister Erik Nielsen (S), formand for KL og borgmester, Rødovre Kommune Ordstyrer: Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne og Nynne Bjerre, journalist, Deadline DR2 Pause Plenumdebat 1: Europa og de danske kommuner Hvordan vil den økonomiske krise i EU påvirke reformpolitikken i Danmark, og hvilke konsekvenser får det for de kommunale opgaver og den kommunale økonomi? Danmark har traditionelt tilhørt den økonomiske superliga. Men mange andre lande har halet ind på os. Væksten er historisk lav og lavere end i de økonomier, som vi typisk sammenligner os med. Faldende arbejdsstyrke og en meget lav dansk produktivitetsudvikling er en del af forklaringen. Tyskland er økonomisk lokomotiv for Europa. Hvilke arbejdsmarkedsreformer har landet gennemført de seneste årtier, og hvad bliver koblingen mellem udviklingen i Tyskland og opgaverne i kommunernes jobcentre? Nationalbankdirektør Per Callesen beskriver den økonomiske krise i Europa og konsekvenserne for danske kommuner, og Poul Scheuer fra Danmarks ambassade i Tyskland sætter kommunernes beskæftigelsesindsats i perspektiv. Per Callesen, nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank Poul Scheuer, ministerråd, den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, Tyskland Søren Pape Poulsen (K), borgmester, Viborg Kommune Thomas Kastrup-Larsen (S), rådmand for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Aalborg Kommune Ordstyrer: Journalist Nynne Bjerre, Deadline DR2

5 5 Kl Kl Kl Kl Frokost Plenumdebat 2: Prioritering og samarbejde på sundhedsområdet Kommunerne har i foråret udsendt et sundhedsudspil med forslag og målsætninger om udvikling af det nære sundhedsvæsen. I Økonomiaftalen med regeringen blev der endvidere afsat 300 mio. kr. til indsatsen i Der lægges i sundhedsudspillet op til, at kommunernes indsats fokuseres på de områder, der på sigt kan aflaste sygehusene, og at kommunerne koordinerer og standardiserer indsatsen på tværs. Alle de 5 KKR drøfter denne indsats i starten af 2013, herunder hvordan man kan prioritere de midler, der er reserveret til opgaven. Med KKR Midtjylland som eksempel drøftes, hvordan prioriteringen kan tilrettelægges. Hvilke udfordringer skal have størst opmærksomhed, og hvilke indsatser giver størst effekt? Hvilke data kan understøtte beslutningsprocessen. Hvordan tilrettelægges samarbejdet mellem kommunerne, og dialogen med regionen? Og hvad er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses forventninger? Borgmester og næstformand i KKR Midtjylland Jan Petersen (S) præsenterer sammen med kommunaldirektør Niels Aalund og hospitalsdirektør Henning Vestergaard arbejdet i Midtjylland. Departementschef Per Okkels kommenterer arbejdet og prioriteringen i Midtjylland. Jan Pedersen (S), borgmester, Norddjurs Kommune Niels Aalund, kommunaldirektør, Horsens Kommune Henning Vestergaard, hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland Per Okkels, departementschef, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ordstyrer: Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne Pause Debatmøder runde Nye muligheder for klimainvesteringer i kommunerne hvad bliver vilkårene for takstfinansiering? 4 5 Så uddeles den kommunale regnskabspris! Demografien på ældreområdet indeholder en potentiel udgiftsbombe hvordan forebygger vi stigende udgifter? Stordrift og effektivitet i kommunerne Innovation i frikommunerne. Fra ide til virkelighed eksempler på effektivisering og bedre kvalitet

6 6 1 Debat 1: Nye muligheder for klimainvesteringer i kommunerne hvad bliver vilkårene for takstfinansiering? Med Økonomiaftalen for 2013 er der sat massivt fokus på klimainvesteringer i kommunerne. Kommunerne kan nu gå i gang med at bygge anlæg, der kan aflede vandet ved skybrud og sænke pladser og stier, så de får funktion af reservoirer i tilfælde af store regnmængder. Lovgivningen bliver ændret, og det giver markant bedre muligheder for at takstfinansiere nye investeringer i klimasikring over jorden især i 2013 og Løsningerne skal udvikles af kommunerne og spildevandsselskaberne i fællesskab, men hvilke konkrete muligheder åbner de nye regler for, og hvor stor bliver regningen for kommunen og for borgerne? - både på kort og på lang sigt. Fredensborg, Aarhus og Københavns kommuner fortæller om deres igangværende arbejde med klimainvesteringer. Herunder hvordan deres investeringer i klimaløsninger bidrager til at sikre, at deres kommuner også fremover er attraktive som bosætningskommuner. Trine Holmberg, direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering, Fredensborg Kommune Erik Jespersen, teknik- og miljødirektør, Aarhus Kommune Jens Elmelund, udviklingsdirektør, Københavns Kommune Ordstyrer: Jane Wiis, direktør, KL

7 7 2 Debat 2: Demografien på ældreområdet indeholder en potentiel udgiftsbombe hvordan forebygger vi stigende udgifter? Andelen af ældre stiger markant de kommende år. Vokser behovet for hjælp tilsvarende vil udgifterne i nogle kommuner eksplodere. Så hvordan får man mere for pengene på ældreområdet? Mange kommuner har gennem de seneste år gennemført en omstilling på ældreområdet. Hverdagsrehabilitering har gjort de ældre mere selvhjulpne. Samtidig er stigende levealder knyttet til en bedre sundhedstilstand og dermed mindre plejekrævende ældre. Det skal der tages højde for i økonomistyringen. Så hvordan henter man gevinsterne af træning og hverdagsrehabilitering? Og hvordan sikrer man en ressourcetildeling, der tager højde for, at de ældre får et lavere plejebehov? På debatmødet præsenterer Odense og Viborg kommuner deres erfaringer med styringsmodel, ressourcetildeling og indhentning af gevinster ved at udskyde og mindske behovet for hjælp. Endvidere drøftes de fremtidige udfordringer og foreløbige anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen. Torben Buse, strategichef, KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Helene Bækmark, ældre- og handicapdirektør, Odense Kommune Klaus Christiansen, økonomidirektør, Viborg Kommune Ordstyrer: Anders Agger, kommunaldirektør, Ballerup Kommune 3 Debat 3: Innovation i frikommunerne. Fra idé til virkelighed eksempler på effektivisering og bedre kvalitet Ni kommuner er frem til udgangen af 2015 sat fri af stram statslig styring. Lokalt har kreativiteten fået frit spil mulighederne er kun begrænset af Danmarks Riges Grundlov. Frem til nu er der produceret mere end 300 forsøg i de kommunale laboratorier. Særligt fritagelse for statslige regler og krav på beskæftigelses-, skole-, sundheds- og miljøområdet topper hos frikommunerne. Vokser kreativiteten hos politikere, medarbejdere og borgere når kommunen sættes fri af snærende regler? Er der styrke nok i forsøgene og kan det skaleres? Eller ender initiativerne i den statslige syltekrukke uden at komme hele den kommunale sektor til gavn? Politikere og embedsmænd fortæller om tre perspektivrige forsøg, nemlig afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune, udskoling i Gentofte Kommune og integrated care på sundhedsområdet i Odense Kommune. Christa Mavis Laursen (S), formand for Jobudvalget, Vejle Kommune Michael Petterson, arbejdsmarkedschef, Vejle Kommune Pia Nyring (K), formand for Børne- og Skoleudvalget, Gentofte Kommune Frank E. Andersen, direktør for Børn, Unge og Fritid, Gentofte Kommune Jane Jegind (V), rådmand for Ældre og Handicap, Odense Kommune Peter Pietras, adm. direktør for Social og Arbejdsmarked, Odense Kommune Ordstyrer: Claus Ørum Mogensen, kontorchef, KL

8 8 4 Debat 4: Så uddeles den kommunale regnskabspris! Borgerne bør have et klart billede af, hvilken betydning kommunens resultater har for dem. Regnskabet skal både anvendes til at styre og kommunikere. Det er en kanal til borgerne om kommunens prioriteringer og resultater. Desværre er regnskaber ofte uigennemskuelige. Men nogle kommuner anvender regnskabet til at give borgerne et samlet billede af målopfyldelsen i forhold til økonomien, de besluttede aktiviteter og de opnåede resultater. Det kræver bl.a., at kommunen har formuleret klare entydige mål, og at kommunen tør redegøre for, om målene er nået. På debatmødet vil en kommunikationsekspert, en virksomhedsleder og en kommunaldirektør drøfte, hvad der kræves af et årsregnskab for at tilfredsstille interessenternes ønsker. Debatmødet vil samtidig blive startskuddet til en ny årlig årsregnskabspris. Kommunerne har for første gang kunnet indsende årsregnskabet til en bedømmelseskomité, og i prisens første år har mere end 40 kommuner benyttet sig af den mulighed. På debatmødet løftes sløret for vinderen af den første regnskabspris. Søs Marie Serup, kommunikationsekspert og direktør i By Serup Bo Rasmussen, kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune Michael Tønnes Jørgensen, CFO, Norden A/S Ordstyrer: Bo Colbe, partner, revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte 5 Debat 5: Stordrift og effektivitet i kommunerne Effektivisering forudsætter ofte standardisering og stordrift. På stadig flere områder går kommunerne derfor sammen om at høste gevinster på tværs af kommunegrænserne Det gælder f.eks. vedrørende digitalisering, indkøb, teknisk administrative rutiner m.v. Udbetaling Danmark er eksempel på, at staten har taget initiativ til stordrift og standardisering på et kommunalt opgaveområde. Jo mere man går på tværs af kommunegrænserne, des mere skarpt bør der skelnes mellem opgaver, der skal underlægges en lokalpolitisk prioritering og opgaver, der har karakter at teknisk administrative støttefunktioner med begrænset kommunalpolitisk interesse, og hvor opgaven bør løses billigst muligt, så der frigøres midler til kerneopgaverne. Der lægges op til debat om, hvor der i de kommende år er potentiale i tværgående kommunale samarbejder om effektivisering på baggrund af analyser fra Deloitte og BDO og konkrete kommunale eksempler Hvor store gevinster kan man opnå? Hvilke krav stiller det til harmonisering? Hvordan kommer vi videre med fælleskommunal effektivisering? Rasmus Bjerregaard, kommunaldirektør, Furesø Kommune Søren Bonde Hansen, kommunaldirektør, Sønderborg Kommune Chris Petersen, partner, BDO Danmark Ulrik Bro Muller, senior manager, Deloitte Ordstyrer: Jan Olsen, cheføkonom, KL

9 9 Kl Kl Kl Pause Plenumdebat 3: Den effektive beskæftigelsesindsats og de økonomiske konsekvenser Akutpakke, førtids- og fleksreform og måske også en kontanthjælpsreform. Regeringen og Folketinget vil øge arbejdsudbuddet, og det er kommunerne, der skal gennemføre reformerne. Det er målet, at reformerne skal ændre det danske arbejdsmarked og at antallet af personer på overførselsindkomst reduceres. De økonomiske konsekvenser af en effektiv beskæftigelsesindsats er store for den enkelte kommune. Og det koster, hvis jobcentret ikke prioriterer indsatsen bedst muligt. Hvordan vælges de mest effektive værktøjer i beskæftigelsesindsatsen? Hvad kendetegner den gode og den mindre gode indsats i jobcentret? Hvad er de økonomiske konsekvenser for kommunekassen? Og hvordan vurderer kommunalbestyrelsen om indsatsen er effektiv? I debatten vil resultaterne af en undersøgelse af, hvad der kendetegner de kommuner, der klarer sig godt, og hvordan man som politiker og topleder kan vurdere kommunens beskæftigelsesindsats, indgå. Tre borgmestre præsenterer deres politiske prioriteringer, og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vurderer kommunernes indsats Mette Frederiksen (S), beskæftigelsesminister H.C. Østerby (S), borgmester, Holstebro Kommune Carsten Kissmeyer (V), borgmester, Ikast-Brande Kommune Anny Winther (V), borgmester, Rebild Kommune Ordstyrer: Nynne Bjerre, journalist, Deadline DR2 Afslutning på konferencens første dag Kl Velkomstdrink Kl Festmiddag med underholdning og dans Komiker Sebastian Dorset giver salen et godt grin og noget at tænke over! Efter middagen spiller orkestret Cool Cats op til dans.

10 10 Program for fredag den 11. januar 2013 Kl Kl Kl Kl Konferencen genoptages Plenumdebat 4: Folkeskolereformen indhold og kommunale konsekvenser Regeringen har fremsat forslag til en folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen. Eleverne skal have flere timer i en sammenhængende skole, hvor kernefagene styrkes, og hvor lærerne har mere tid sammen med børnene hen over dagen. Kommunaløkonomisk Forum sætter fokus på reformens indhold og de styringsmæssige konsekvenser for kommunerne. Hvis regeringen og Folketing vedtager en reform i den indeværende folketingssamling, vil kommunerne i 2013 få en stor forberedelsesopgave både i forhold til det skolepolitiske indhold, styringsprincipper og økonomi. Omdrejningspunktet for plenumdebatten bliver de initiativer som kommunalbestyrelsen skal arbejde med i det kommende år. Jane Findahl (SF), formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, Fredericia Kommune Peter Sørensen (S), borgmester, Horsens Kommune Jens Ive (V), borgmester, Rudersdal Kommune Bjarne Pedersen, kommunaldirektør, Helsingør Kommune Klaus Nørskov, børne- og kulturdirektør, Gladsaxe Kommune Michael Mariendal, skoleleder, Gladsaxe Skole, Gladsaxe Kommune Ordstyrer: Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne Pause Debatmøder runde Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres 9 10 De danske velfærdsressourcer balancen mellem kommunal service, teknologi og aktivt medborgerskab Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening? Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Økonomistyringen i en brydningstid

11 11 6 Debat 6: Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres Kommunerne anvender ca. 2,8 mia. kr. om året på befordring af skoleelever, handicappede, ældre mv. Samtidig er der meget stor forskel på, hvordan kommunerne har grebet befordringsopgaven an. Forskellene handler både om, hvor effektivt opgaven er organiseret, og hvilket serviceniveau, der er lagt. Ved du, hvordan din kommune ligger med effektivitet og serviceniveau, når borgerne skal befordres? Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at der skal realiseres effektiviseringsgevinster svarende til 430 mio. kr. Det vil alle kommuner derfor mærke i deres budget for Hvordan hentes kommunens andel af dette beløb? På debatmødet kan man få konkret inspiration til, hvordan kommunerne allerede i dag kan høste effektiviseringsgevinster på befordringsområdet. Det handler bl.a. om at have et tydeligt politisk serviceniveau for tildeling af befordring. Men det handler også om at sikre, at flest mulige borgere køres i samme vogn, ligesom der er betydelige gevinster at hente gennem mere effektive og professionelle udbud. Dorthe Nøhr Pedersen, adm. direktør, Movia Max Kruse, kommunaldirektør, Varde Kommune Henrik Hartmann Jensen, kommunaldirektør, Jammerbugt Kommune Ordstyrer: Claus Ørum Mogensen, kontorchef, KL 7 Debat 7: Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening? Kommunikationen mellem borger og kommune er under gennemgribende forandring. I december 2012 lukker borgercentrene ned for personlig betjening på de første serviceområder. I 2013 og 2014 følger flere serviceområder, og i 2015 skal mindst 80 pct. af alle ansøgninger og anmeldelse fra borgerne være digitale. Samtidig skal borgerne vænne sig til at gå i e-boks frem for postkassen efter de kommunale rudekuverter. Digitaliseringen vil ændre borgerbetjeningen radikalt. Og fra og med 2013 understøtter lovgivningen kommunernes omstilling af dialogen med borgerne. Derfor accelererer udviklingen nu. Men hvordan tilrettelægges processen? Hvordan høstes de økonomiske gevinster? Og hvordan udvikles kompetencerne hos borgere og medarbejdere? Spørgsmålet er også, hvor langt kommunen vil gå for at flytte borgerne over på de digitale løsninger? Hvad virker bedst den kærlige eller faste hånd? Og hvem er de borgere, som skal undtages fra de digitale løsninger? Med afsæt i egne erfaringer vil politikere og embedsmænd fra tre kommuner besvare spørgsmålene om, hvordan de kommer i mål. Jørgen Gaarde (S), borgmester, Skanderborg Kommune Hugo Pedersen, kommunaldirektør, Gribskov Kommune Thomas Jakobsen, direktør for Borgerservice, Københavns Kommune Ordstyrer: Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør, Hedensted Kommune

12 12 8 Debat 8: Økonomistyringen i en brydningstid Serviceudgifterne er siden 2009 reduceret markant. Det har kun kunnet ske gennem en benhård økonomistyring både politisk og administrativt. Men hvordan er styringen tilrettelagt? Fokuserer den ensidigt på rammeoverholdelse og giver den et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag? Hvilke erfaringer har kommunerne gjort sig, og hvilke nye udfordringer er der opstået i kølvandet? KL og regeringen har igangsat et stort økonomistyringsprojekt. 10 kommuner har i efteråret 2012 fået kortlagt deres økonomistyring fra top til bund. På debatmødet fortæller to af borgmestrene om det billede, kortlægningen har tegnet af økonomistyringen i deres kommuner. Borgmestrene udfordres på overvejelser og perspektiver for økonomistyringen fremover af Jens Hornemann fra revisionsfirmaet BDO, som har foretaget en del af kortlægningen, og Flemming Storgaard, formand for Økonomidirektørforeningen. Jens Christian Gjesing (S), borgmester, Haderslev Kommune Søren Pape Poulsen (K), borgmester, Viborg Kommune Jens Hornemann, ledende partner og direktør, BDO Danmark Flemming Storgaard, formand for Økonomidirektørforeningen, økonomidirektør, Ikast-Brande Kommune Ordstyrer: Morten Mandøe, kontorchef, KL

13 13 9 Debat 9: De danske velfærdsressourcer balancen mellem kommunal service, teknologi og aktivt medborgerskab Grænsen for, hvad det offentlige kan og bør gøre har rykket sig markant de senere år. I de gode år med økonomisk fremgang har det været muligt at udvide antallet af velfærdsydelser, selv på områder der tidligere blev varetaget af den enkelte borger eller familien. Men i en tid med stram økonomi er det nødvendigt at sadle om og prioritere velfærdsydelserne. Arbejdsdelingen mellem det offentlige og det private flytter sig hastigt. Men hvad betyder det for vores lokalpolitik og kommunernes opgaver og økonomi? Det ved Silkeborg og Hørsholm kommuner! Hvordan har de ændret velfærdsydelserne? Hvad er skåret væk, hvad er kommet til? Hvilke velfærdsydelser vil det offentlige ikke længere tilbyde om 10 år? Og hvornår bliver velfærdsteknologierne almindelige velfærdsgoder og ikke en offentlig velfærdsydelse? Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen tegner et billede af den lokale service og de kommunale velfærdsydelser anno Debattørerne drøfter efterfølgende, hvad dette scenarie betyder for kommunernes fremtidige tilrettelæggelse og tildeling af velfærdsydelser: Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, Center for Fremtidsforskning Hanne Bæk Olsen (S), borgmester, Silkeborg Kommune Morten Slotved (K), borgmester, Hørsholm Kommune Ordstyrer: Jane Wiis, direktør, KL 10 Debat 10: Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Den 1. januar 2013 slås dørene op til at bruge udbud som et redskab i arbejdet med at udvikle kvaliteten og effektiviteten på ældreområdet. Det sker, når de hidtidige særregler for udbud på ældreområdet fjernes. Men hvordan tager man hul på at snakke udbud på ældreområdet på politisk niveau? Kan de private leverandører levere varen? Hvor store effektiviseringsgevinster kan der opnås? Og hvordan sikres en samarbejdsrelation med fokus på udvikling og sammenhæng i ydelserne? Med inddragelse af erfaringerne fra begge sider af udbudsbordet lægges der op til debat om potentialet i og udfordringerne ved at inddrage private leverandører i ældreplejen. Kirstine Bille (SF), borgmester, Syddjurs Kommune Mette Bierbaum, sundhedschef, Gribskov Kommune Thomas Nistrup, Adm. direktør Healthcare, Forenede Care Ordstyrer: Rikke Thorlund Haahr, chef for offentlig-privat, Udbudsportalen

14 14 Kl Kl Kl Pause Plenumdebat 5: Lokalpolitik og samfundsreformer Kommunalreformen og den økonomiske krise har været afsæt for mange lokale reformer og omstillinger de seneste år. Samtidig gennemfører regeringen og Folketinget en række nationale reformer, som kommunerne skal implementere. Hvilke langsigtede konsekvenser bør der sigtes efter med de reformer, der nu gennemføres på arbejdsmarkedsområdet, socialområdet, skoleområdet og sundhedsområdet? Hvad er kommunernes rolle i dette arbejde? Og hvilke forandringer bør kommunalpolitikerne særligt prioritere på dagsordenen i 2013? Adm. direktør Jørgen Søndergaard, SFI Det nationale forskningscenter for velfærd giver sit bud på, hvad kommunerne bør prioritere på reformdagsordenen, for at bidrage til at fremtidssikre Danmark. Tre borgmestre giver deres bud på de aktuelt største brændpunkter og fortæller, hvordan de har grebet det an i kommunalbestyrelsen. Jørgen Søndergaard, adm. direktør, SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Jacob Bundsgaard (S), borgmester, Aarhus Kommune Mette Touborg (SF), borgmester, Lejre Kommune Martin Damm (V), borgmester, Kalundborg Kommune Ordstyrer: Nynne Bjerre, journalist, Deadline, DR2 Afrunding og frokost to-go Streaming Alle plenumdebatter på Kommunal økonomisk Forum 2013 bliver streamet. Debatterne kan således ses og genses på kl.dk/koef2013 eller ved at downloade den gratis Kommune-tv app til både iphone og Android på kommune-tv.dk/app Download Kommune TV s app

15 15 På næste side kan du se kortet over standene på Kommunaløkonomisk Forum 2013

16 16 Kommunaløkonomisk Forum 2013 Standoversigt 1 KMD 2 SAS Institute 3 KPMG 4 Gjensidige 5 EG A/S 6 A-2 A/S 7 Rehfeld Partners 8 KORA 9 KLK 10 Better Place 11 BDO Kommunernes Revision 12 ditmer a/s 13 Deloitte 14 Lett Advokatfirma 15 Fujitsu A/S 16 Fujitsu A/S 17 Sampension 18 Medialogic 19 KOMBIT 20 TDC Erhverv 21 Traen A/S 22 Valcon A/S 22a Muusmann Forlag 23 Lundgreen s Capital 24 Lundgreen s Capital 25 KommuneKredit/ KommuneLeasing 26 KommuneKredit/ KommuneLeasing 27 KommuneKredit/ KommuneLeasing 28 PwC 29 COK 30 Telenor A/S 31 Ernst & Young 32 IBM 33 Ascendi A/S 34 Zealand Care A/S 35 Time Advice A/S 36 Devoteam 37 Danmarks Miljøportal 38 Udbudsportalen i KL 39 Hartmanns 40 Kommune TV 41 CSC Scandihealth A/S Hovedindgang Pauseforplejning 4 5 Garderobe Hal G Indgang fra Foyer

17 Pauseforplejning a Garderobe 32 G G Indgang fra Foyer Indgang fra Foyer Indgang fra Foyer Indgang fra Foyer

18 18 Vi tror stadig på, at der kan skabes økonomisk råderum ved at effektivisere gør du også? Mød BDO på standen og hør nærmere. Du kan også læse mere på BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. Mere værd Hos Sampension har vi altid fokus på det, der i sidste ende betyder noget: Højest mulige afkast med lavest mulige om kostninger. Sampension er en af Dan marks største institutionelle investorer. Vi er ejet af KL, en række kommuner og lønmodtagerorganisationer. Mød os ved stand 17 på Kommunaløkonomisk Forum Læs mere på sampension.dk

19 19 Hvordan skiller Danmarks bedste kommunale årsregnskab sig ud? Kom og hør om vores erfaringer fra gennemgangen af knap 30 kommunale årsregnskaber og find ud af, hvordan din kommune kan vinde den kommunale årsregnskabspris til næste år. Besøg os på stand nr. 13 og få et uforpligtende møde og husk at tilmelde din kommune til næste års priskonkurrence. Læs mere på regnskabspris.deloitte.dk. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

20 20 Kom forbi KLK s stand og hør blandt andet om: - Administrativ effektivisering fx med afsæt i KL s sammenligningsværktøj - Beskæftigelsesområdet fx med fokus på effektorientering - Digitalisering fx med fokus på strategi - Gennemgang af børnesager med fokus på faglighed og læring - Innovationsprocesser fx ved udbud af opgaver - Ledelse - fx med fokus på sammenhængskraft - Rekruttering af direktører og chefer - Det specialiserede socialområde vurdering af organisering og styring - Styring og organisering af ældreområdet med den nye servicelov og hverdagsrehabilitering KL s Konsulentvirksomhed ( KLK) har som en integreret del af KL en unik indsigt i og viden om kommunerne og de kommunale problemstillinger. Når vi løser konsulentopgaver, arbejder vi efter at levere kvalitet, professionalisme og realistiske løsninger, som passer til den enkelte kommune - hver gang!

21 21 Billig Finansiering lån og leasing Tlf.: Tlf.: _KK_ANN_210x210mm_K2.indd 1 16/11/

22 22 Udstillere på Kommunaløkonomisk Forum 2013: KL takker for et godt samarbejde med vores annoncører og udstillere på Kommunaløkonomisk Forum 2013

23 UDSATTE BØRN OG UNGE CSC SOCIAL 23 EFFEKTIVT OG TIDSBESPARENDE CSC Social er en samlet løsning fra barn til voksen Sagsbehandling og dokumentation med understøttelse af ICS-standarder Reduktion af tidsforbrug til administration Mere tid til handling i den konkrete sag Mindsker risiko for fejl Effektiv økonomisk styring med integration af socialfaglige overvejelser Understøtter det tværgående samarbejde mellem myndigheder MØD OS PÅ STAND 41 CSC Scandihealth P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N I Kommunaløkonomisk Forum 2014 bliver afholdt i Aalborg Kongres & Kultur Center den januar 2014

24 Praktisk information om Kommunaløkonomisk Forum 2013 Tid og sted Kommunaløkonomisk Forum 2013 afholdes den 10. og 11. januar 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Hotelreservation Spørgsmål vedrørende hotelreservation kan rettes til VisitAalborg, Henriette Bugge Mortensen på telefon eller mail Shuttlebusser Der afgår shuttlebusser fra Aalborg Lufthavn til Aalborg Kongres & Kultur Center torsdag morgen. Der vil ligeledes være shuttlebusser til lufthavnen, når Kommunaløkonomisk Forum slutter fredag middag. Garderobe Deltagere i konferencen kan frivilligt benytte konferencestedets overvågede garderobe mod en betaling på kr. 20,00 pr. udleveret nummer. Parkering Der er mulighed for at parkere på området ved Aalborg Kultur & Kongres Center under konferencen. Taksten i området er kr. 7,00 i timen på hverdage mellem kl. 08:00-18:00. Henvendelser Eventuelle henvendelser vedrørende konferencen kan rettes til Lene Vilhelmsen, KL på telefon: eller Kommunaløkonomisk Forum 2014 bliver afholdt i Aalborg Kongres & Kultur Center den januar 2014 Kommunaløkonomisk Forum arrangeres af KL KL Weidekampsgade 10 Postboks København S T: E: Grafisk design: Lisbeth Neigaard/G7 Tryk: Unitryk

Regnskab - Kommunalpolitisk Forum den 10. og 11. januar 2013

Regnskab - Kommunalpolitisk Forum den 10. og 11. januar 2013 Skannet: 01-07-2014 15:03 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/15921 Regnskab - Kommunalpolitisk Forum den 10. og 11. januar 2013 Deltagere: 2 politikere 5 embedsmænd

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2012

Kommunalpolitisk Topmøde 2012 Kommunalpolitisk Topmøde 2012 Den 15. - 16. marts 2012 Program Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2012 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet

Ind på arbejdsmarkedet Beskæftigelsestræf 2015 Ind på arbejdsmarkedet Onsdag den 25. februar 2015 Hotel Comwell Kolding 2 Onsdag den 25. februar 2015 9.00 Ankomst og kaffe 9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2015 Jacob Bundsgaard

Læs mere

Dagsorden Hovedbestyrelsesmøde. Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-06

Dagsorden Hovedbestyrelsesmøde. Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-06 Dagsorden Hovedbestyrelsesmøde Dato: 29. september 2013 Tid: Kl. 13.00-15.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-06 Afbud: Carsten Sand Nielsen, Thisted Nich Bendtsen, Syddjurs

Læs mere

Program. Kommunalpolitisk Topmøde 2009. Kommunalpolitisk Topmøde 2009. Copyright KL 2009. Design: Kontrapunkt Layout og produktion: KP2

Program. Kommunalpolitisk Topmøde 2009. Kommunalpolitisk Topmøde 2009. Copyright KL 2009. Design: Kontrapunkt Layout og produktion: KP2 Kommunalpolitisk Topmøde 2009 Program Kommunalpolitisk Topmøde 2009 Copyright KL 2009 Design: Kontrapunkt Layout og produktion: KP2 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme ULR Til kommunaldirektøren Kopi til økonomichefen samt kommunens it-/digitaliseringschef og programleder for monopolbruddet Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme 16.marts 2016 KOMBIT orienterede

Læs mere

Bestyrelsesseminar. Torsdag den 22. januar 2015 fredag den 23. januar Tom Ahmt, formand Aabenraa Kommune

Bestyrelsesseminar. Torsdag den 22. januar 2015 fredag den 23. januar Tom Ahmt, formand Aabenraa Kommune Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesseminar Torsdag den 22. januar 2015 fredag den 23. januar 2015 Deltagere: Tom Ahmt, formand Aabenraa

Læs mere

Det kommunale selvstyre - før, nu og i fremtiden. Seminar for Foreningen af udviklingskonsulenter Den 13. marts 2017 Ved Jan Olsen, KL

Det kommunale selvstyre - før, nu og i fremtiden. Seminar for Foreningen af udviklingskonsulenter Den 13. marts 2017 Ved Jan Olsen, KL Det kommunale selvstyre - før, nu og i fremtiden Seminar for Foreningen af udviklingskonsulenter Den 13. marts 2017 Ved Jan Olsen, KL Indhold En lang kamp om kommunestyret Fra dengang til nu holder 1970

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

.ommune. Regnskab. Skannet: :43 Seperatorkode: OU481PE9. Center for Politik og Organisation Politisk Service ' 13/15885.

.ommune. Regnskab. Skannet: :43 Seperatorkode: OU481PE9. Center for Politik og Organisation Politisk Service ' 13/15885. Skannet: 01 07 2014 13:43 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Politik og Organisation I Politisk Service ' 13/15885 l iih^^ 1*1* f;;j?*ti? '* r' fi/*^ * "*'* ^^**Af^i.ommune Regnskab Deltagere: 5 politikere

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kend din kommune - og styr den. Program. i Aalborg Kongres & Kultur Center

Kend din kommune - og styr den. Program. i Aalborg Kongres & Kultur Center 1 Kend din kommune - og styr den Program Kommunaløkonomisk Forum 2014 9. og 10. januar 2014 i Aalborg Kongres & Kultur Center Oplev og hør bl.a. Erik Nielsen (S), formand for KL og borgmester, Rødovre

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Kommunestyret efter kommunalreformen

Kommunestyret efter kommunalreformen Kommunaløkonomisk Forum 2015 Program Kommunestyret efter kommunalreformen 8. og 9. januar 2015 Aalborg Kongres & Kultur Center Oplev og hør bl.a. Martin Damm (V), Formand for KL og borgmester, Kalundborg

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Releaseparty FASIT Jobcenter

Releaseparty FASIT Jobcenter Stande 46 1. Medialogic 2. CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats 3. KOMBIT 4. Borgeren ved roret 5. Incita 6. Incento A/S 7. De Danske Sprogcentre 8. EG Kommuneinformation 9. PWC 10. SFI Det Nationale

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4.

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. oktober 2013 Dagsorden: 1. Hvorfor bruge decentralisering og socioøkonomiske

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

v. Lektor, ph.d. og økonomisk geograf Høgni Kalsø Hansen, Institut for Geografi, Københavns Universitet

v. Lektor, ph.d. og økonomisk geograf Høgni Kalsø Hansen, Institut for Geografi, Københavns Universitet 1 Danmark i balance Program dag 1: Politik og visioner Onsdag d. 18. november 2015 08.30 09.15 Ankomst og registrering morgenbuffet og social opvarmning 09.15 09.30 Velkomst og introduktion til konferenceprogrammet

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

Trend 14. Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014. Inspiration og netværksværksdannelse

Trend 14. Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014. Inspiration og netværksværksdannelse FSD Foreningen af Socialchefer i Danmark Kreds Hovedstaden Trend 14 Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014 Torsdag den 21. august 2014 Kl. 9:00 15:00

Læs mere

Program. Torsdag den 27. maj 2010. 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg

Program. Torsdag den 27. maj 2010. 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg Program Torsdag den 27. maj 2010 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg 10.30 11.00 Socialpolitikken under lup Hvordan har socialpolitikken udviklet sig? Hvad bliver

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Derudover beskriver notatet,

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program

12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program 12. 13. marts 2015 Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Program Velkommen til Kommunal politisk Topmøde 2015 Det lokale demokrati er et vigtigt omdrejningspunkt, når der skal findes løsninger på nogle af de store

Læs mere

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 15.12.2015 kl. 07:15 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost

Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Mødedato og tid: Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost Mødested: Munkebjerg

Læs mere

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Ældreomsorg nogle indledende betragtninger Udgangspunkt for forandring pres fra ændret demografi

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Kommunerne i forandring

Kommunerne i forandring Kommunaløkonomisk Forum 2012 / Aarhus / 12.-13. januar Kommunaløkonomisk forum 2012 /Aarhus /12. 13. januar Kommunerne i forandring Tilmelding Tilmelding kan ske på kl.dk/koef Tilmeldingsfristen er den

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Scandic, Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Kommunestyret efter kommunalreformen

Kommunestyret efter kommunalreformen Kommunaløkonomisk Forum 2015 Program Kommunestyret efter kommunalreformen 8. og 9. januar 2015 Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunestyret efter kommunalreformen Med kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-21 1 Program Kl. 18.00 18.15 Velkommen tag noget at spise Budgettets udgangspunkter Borgernes synspunkter og råd til politikerne Budgetprocessen Kl. 18.15 19.00 Budgetforslagets udgangspunkter

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere