Bæredygtig Transport & Logistik The Future Way. - inspiration til kompetenceudvikling, vækst og innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig Transport & Logistik 2013. The Future Way. - inspiration til kompetenceudvikling, vækst og innovation"

Transkript

1 Bæredygtig Transport & Logistik 2013 The Future Way - inspiration til kompetenceudvikling, vækst og innovation

2 Udgiver: Dansk Transport Forlag A/S Jernbanegade Padborg i samarbejde med KPMG, Danske Speditører og Transportøkonomisk Forening Direktion/Redaktion: Ansvarshavende chefredaktør Gwyn Nissen Lay-Out: Tom Nielsen, Dansk Transport Forlag A/S Tryk: Jørn Thomsen/Elbo A/S Oplag: 5000

3 Indhold Forord Grøn omstilling af den tunge transport kræver at alle spiller med... 6 Grøn nøgle ligger i mange lommer... 8 Branchen venter på den grønne bølge Transportørens ansvar for godset ved multimodale transporter fornuft eller følelse? Vingerne tager toget Tag udgangspunkt i nuet, når du kigger ind i fremtiden Miljø og klima som konkurrenceparameter Brændstofbesparelser er den helt store motor Grøn stribe i det blå Danmark Behov for fælles standarder Flere veje til bæredygtig luftfragt Mindre blåt i den grønne udvikling Grønne logistikvisioner fra Holland Next solution, please Alternative brændstoffer er én vej Firmaprofiler/Annoncer Bæredygtig 58 Transport & Logistik 3

4 Bæredygtig tradition Magasinet, som du holder i hånden, er tredje udgave af Bæredygtig Transport & Logistik. Dermed tør vi godt sige, at det er blevet en tradition. Det var Danmarks Transport-Tidende, der sammen med Transportøkonomisk Forening, Danske Speditører og KPMG udgav det første nummer af Bæredygtig Transport & Logistik tilbage i 2010/11 og det er de samme partnere, der står bag udgivelsen 2012/13. Magasinet blev søsat i kølvandet på fi nanskrisen, og vi må erkende, at afmatningen af forskellige årsager endnu ikke helt har sluppet sit tag i erhvervslivet. Det har ikke påvirket holdningen til bæredygtig transport og logistik. Det er stadig på dagordenen, for selvfølgelig er grønne transport- og logistikløsninger en god ide. Men det har sat sit præg på efterspørgslen og investeringslysten: i disse tider er der stort set ingen, der vil betale ekstra for grønne ydelser. Heldigvis er der dog rigtig megen sund fornuft og god økonomi i mange bæredygtige transport- og logistikløsninger: økonomisk kørsel, slow steaming, bedre udnyttelse af kapaciteten mm. Selv om det er økonomien, der driver de grønne løsninger i disse år - mere end overbevisningen så er resultatet positivt: klima og miljø bliver forbedret og en ikke ubetydelig sidegevinst er en forbedret bundlinje. Om ikke andet, så er den danske transport- og logistikbranche i hvert fald mentalt forberedt på, at hoppe med på den grønne bølge, når den for alvor begynder at vokse sig stor i de kommende år. I en spørgeskemaundersøgelse til dette magasin er branchen i hvert fald ikke i tvivl: der kommer øgede krav om bæredygtighed i de kommende år. Vi håber, at magasinet igen i år kan tjene til inspiration, når det gælder innovation, vækst og bæredygtighed. Vi har blandt andet spurgt nogle af branchens unge, hvordan de ser udviklingen i fremtiden. God læselyst Gwyn Nissen, chefredaktør, Danmarks Transport-Tidende Martin Aabak, direktør, Danske Speditører Kaj Glochau, statsautoriseret revisor og partner, KPMG Michael Svane, formand Transportøkonomisk Forening 4 Bæredygtig Transport & Logistik

5 DYNAMISK OG FULD AF POWER, MEN FREM FOR ALT EFFEKTIV DEN NYE MAN TGX EURO 6. KONSEKVENT EFFEKTIV Effektivitet er en stærk drivkraft, både for os og vores kunder. Du, som driver virksomhed i transportbranchen, ved, at effektivitet kommer før alt andet, hvis man skal opnå succes. Med den nye MAN TGX Euro 6 giver vi vores effektive bidrag til, at du opnår succes. Engineering the Future since MAN Truck & Bus

6 Grøn omstilling tunge transport alle spiller med Det er et centralt mål for regeringen at skabe en grøn omstilling af det danske samfund. En omstilling, hvor Danmark går foran med ambitiøse mål og en plan, der sikrer en grøn økonomi og erhvervsudvikling i Danmark. Af transportminister Henrik Dam Kristensen Transportsektoren står for ca. 20 procent af CO2-udledningen i Danmark og er meget afhængig af fossile brændstoffer. Derfor er en grøn omstilling af sektoren afgørende for at nå målet om 40 procents reduktion af CO2-udledningen i 2020, og et egentligt fossilfrit samfund i Transportsektoren har stor betydning for vores konkurrenceevne, så det kan koste dyrt, hvis vi ikke gør det klogt. For det er jo ingen sag i sig selv at nedbringe CO2 udslippet. Den store og helt afgørende udfordring er, at vi gør det på en måde, så det ikke sker på bekostning af mobiliteten i samfundet og dermed Danmarks konkurrenceevne, vækst og udvikling. Alternative drivmidler I forhold til den tunge transport, er det et vigtigt tiltag på den lange bane at få de alternative drivmidler ind på markedet. El, gas og biobrændstoffer har hver deres styrker og svagheder, og det betyder at vi skal arbejde på at fremme de enkelte drivmidler, dér hvor de har det største potentiale for at erstatte traditionelle fossile brændstoffer. Regeringen har afsat 70 millioner kroner, der over de kommende tre år skal anvendes til støtte for infrastruktur til el-, gas- og brintbiler samt gas i tung transport. Vi har også sat midler af til forsøg med nye måder at tænke transport på eksempelvis løsninger, der kan være med til at skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende køretøjer og egentlig afprøvning af nye drivmidler. Projekterne udvælges på baggrund af ansøgninger fra både private virksomheder, organisationer, regioner og kommuner. Det er med til at sikre inddragelse af værdifuld viden på tværs af sektorer. Branchen skal spille med Det er vigtigt, at regeringen støtter og faciliterer en grøn omstilling af den tunge transport i Danmark. Men det er lige så afgørende, at transporterhvervet også bidrager med viden, knowhow og investeringer i grønne løsninger. For hvis det virkelig skal batte, så skal udviklingen drives af en fokuseret indsats og innovative løsninger - også fra virksomheder og branchen selv. Vi ser heldigvis generelt et aktivt medspil fra branchen, bl.a. ved at DI har lanceret et katalog med 12 konstruktive anbefalinger for et grønnere transportsystem, og ved at DTL giver dagens gode råd om miljøforbedringer til sine medlemmer. Tager temperaturen Jeg har i den sammenhæng haft drøftelser med Vejtransportrådet, hvor en række brancheorganisationer er repræsenteret, som nu har igangsat en række tiltag. Rådet ser bl.a. på udviklingen i vejgodstransporterhvervet i Danmark i de senere år med fokus på 6 Bæredygtig Transport & Logistik

7 af den kræver at produktivitet og konkurrenceevne en slags temperaturmåling af branchen. Samtidig bidrager medlemmerne i rådet med erhvervets vurdering af, hvor skoen trykker i dagligdagen og hvordan vi kan løse udfordringerne. Rådet ser også på en række her-ognu-initiativer, som kan give en hurtig effekt eksempelvis udbringning af gods uden for myldretiden. For transportsektoren skal levere sin del af indsatsen for at skabe en grøn omstilling af det danske samfund. Det bliver ikke nogen nem nød at knække, men der er til gengæld også store gevinster at hente, hvis vi gør det klogt. Derfor er det afgørende, at alle involverede parter bidrager, så vi kan vende udfordringen til en mulighed for at skabe vækst og udvikling for Danmark. Bæredygtig Transport & Logistik 7

8 Grøn nøgle ligger i mange lommer 8 Bæredygtig Transport & Logistik

9 Efter devisen mange bække små skal transport- og logistikvirksomhederne herhjemme fortsætte med at lave bæredygtige løsninger for deres kunder, siger Jonathan Ries, Anni Schmidt Boserup og Dennis Bo Pedersen, der alle læser eller har læst cand.merc. SCM ved Copenhagen Business School. Bæredygtig Transport & Logistik 9

10 Anni Schmidt Boserup Anni Schmidt Boserup er oprindelig fra Grenaa. Hun har boet og studeret i Aarhus i fem år, før hun flyttede til København for at tage sin kandidat i supply chain management. Hun er netop i gang med at skrive speciale i tredjeparts logistik og procesmanagement. Projektet indeholder et case study for den europæiske logistikserviceudbyder, DB Schenker Rail, og hun fokuserer særligt på, hvordan selskabet kan optimere arbejdsprocesserne og koordineringen imellem de forskellige led i forsyningskæden. Anni Schmidts drømmejob er en arbejdsplads, hvor hun kan møde daglige udfordringer og udvikle sine nuværende kompetencer - gerne i et internationalt miljø. - Det vigtigste for mig, er at jeg igennem mit arbejde kan fi nde en passion. Denne er i øjeblikket at befi nde sig i et lærerigt miljø, siger hun. I sin fritid spiller hun håndbold og er frivillig hos Djøf Studerende. Tre unge supply chain-studerende fra Copenhagen Business School giver deres bud på fremtidens transport og logistik set med grønne briller. Af Gwyn Nissen Der er ingen nem vej til bæredygtige løsninger indenfor transport & logistik. Det viser en debatrunde med tre unge SCM-folk fra Copenhagen Business School. Anni Schmidt Boserup, Dennis Bo Pedersen og Jonathan Ries peger blandt andet på, at der ikke findes én nøgle til en stor forkromet bæredygtig løsning, men at nøglerne til grøn succes ligger i lommen hos rigtig mange forskellige parter. Der skal nemlig åbnes mange døre, før der for alvor kommer skub i virkelig bæredygtige transport- og logistikløsninger i Danmark. De tre CBS-studerende to af dem har dimitteret og den tredje skriver på hovedopgaven - er enige om, at finanskrisen i 2008/09 sendte fokus på miljø og bæredygtighed ud på et sidespor. - Erhvervslivet har de seneste år fokuseret på bundlinjen og har kigget indad for at nedbringe omkostningerne. Så har transport- og logistikløsninger kunnet være nok så grønne: hvis de koster mere, så er de blevet fravalgt. Den tendens tror jeg vil hænge på nogle år endnu, siger Anni Schmidt Boserup. Hun peger på, at der er mange penge at spare ved optimering af hele forsyningskæden herunder transport og logistik og at det derfor har været oplagt, at erhvervslivet har fokus på at skære i transport- og logistikomkostningerne. Jonathan Ries er dog sikker på, at der kommer et fornyet fokus på bæredygtige løsninger. - Miljøkatastrofer som f.eks. Sandy er altid med til at flytte fokus fra økonomi til klima, og så bliver dagsorden pludselig en anden for forbrugere og politikere og dermed også for virksomhederne, siger Jonathan Ries. Dennis Bo Pedersen er enig: - Der var vildt megen fokus på miljø inden fi nanskrisen og derfor kommer det også igen. Politik har nøglen En af de afgørende nøgler til miljøog klimaspørgsmålet i transport- og logistikbranchen, ligger hos politikerne. - Det er politikerne, der kan præge, hvilke transportfi rmer der benyttes om transporter. Sætter de afgifterne op for lastbilerne og sænker samtidig afgifter på jernbanetransport, så indgår det i virksomhedernes overvejelser, forsikrer Anni Schmidt Boserup. Det er ikke fordi vi herhjemme ikke kan fi nde ud af, at vælge bæredygtige løsninger, men hvis ikke forbrugere eller virksomheder presses eller lokkes til rigtige handler, gør de det ikke. På den måde kan politikerne flytte erhvervslivets fokus ved at skrue på de rigtige knapper, vurderer også Dennis Bo Pedersen: - Stiller de miljøkrav i byerne, så ændrer tingene sig dog kun i den udstrækning, at de også kontrollerer, om reglerne bliver overholdt. Det er ikke nok bare at opstille en masse regler. 10 Bæredygtig Transport & Logistik

11 Dennis Bo Pedersen Dennis Bo Pedersen er 25 år og oprindelig fra Bornholm. De seneste fem år har han boet og læst i København. Han er nyuddannet cand.merc. Supply Chain Management fra CBS fra 1. november. Dennis Bo Pedersen har skrevet sit speciale om forandringsledelse i forbindelse med projektet Citylogistik-KBH. Projektet handler om optimering af transporter ind og ud af den indre by i København. Dennis Bo Pedersen har arbejdet med salg og marketing på AktieUgebrevet som studentermedarbejder. Hans drømmejob drømme job har nogen konkret stillingsbetegnelse. - Jeg er fascineret af optimeringer og udtænkning af nye løsninger, så jeg tror en kombination af dette vil være mit drømme job, siger Dennis Bo Pedersen. Han er historieinteresseret og desuden interesseret i sport, især fodbold. Kunder og forbrugerne Den politisk bevidste forbruger har i mange år været med til at sætte dagsorden. Det har blandt andet ført til skærpet opmærksomhed omkring børnearbejde, Fair Trade og beskyttelse af regnskoven. Men bliver den politiske forbruger også en brik i efterspørgslen af bæredygtige transportog logistikløsninger? - Generelt tror jeg ikke, at forbrugerne kigger på, om deres smartphone er sendt verden rundt med fly eller med skib. Og der er ingen trend eller noget der tyder på, at forbrugerne vil sætte dagsorden i forhold til transport, siger Jonathan Ries. Hvis den politiske forbrugere vil påvirke transporten, så sker det allerede i dag, vurderer Jonathan Ries: - Det er den type forbrugere, der vælger regionale produkter. På den måde kan man nemlig også reducere transporten, siger han. Problemet er, at flertallet af forbrugere ikke tænker videre over, at en kiwi eller en avocado har rejst verden rundt og de vil ikke undvære disse ting i deres dagligdag. Udfordringen i forhold til den bevidste forbruger er derimod, at forbrugeren i dag ikke kan se, hvordan varen er transporteret. - Dermed har forbrugeren ikke nogen valgmulighed, påpeger Anni Schmidt Boserup, der tror, at den gruppe forbrugere, der betaler for økologiske varer, også kan aktiveres i forhold til bæredygtig transport. - Men det kræver gennemsigtighed og valgmuligheder. Har man et bæredygtigt produkt, skal man selv gøre forbrugerne opmærksom på det, hvis man vil opnå en effekt, supplerer Dennis Bo Pedersen. Grønne skinner Et af de bæredygtige alternativer inden for landtransport er jernbanen, som i Danmark har trange kår. Vi har ikke noget højhastighedstog til persontransport, fordi Danmark reelt kun har én metropol, og der findes måske kun en håndfuld nationale godstransporter. Er Danmark for lille til den grønne trafi k på skinnerne? - Den største udfordring er, at der i Danmark er en kultur, der siger, at godset skal med lastbil. Det sker først og fremmest fordi det er den letteste løsning og vi er vant til at bruge, siger Dennis Bo Pedersen. For rigtig mange danske transporter er jernbanen heller ikke noget alternativ, fastslår Jonathan Ries: - Det giver ingen mening at trucke godset til en kombiterminal midt i landet for så at fragte det nogle få hundrede kilometer, inden det skal truckes videre derfra. Blandt de få gode eksempler herhjemme er Carlsbergs togtransport af øl fra bryggeriet i Fredericia til hovedstadsområdet og container-toget fra Aarhus til København. Men ellers lider jernbanetransporten herhjemme især under manglen på fleksibilitet og konkurrence. - Der er altid en anden vognmand, der kan stille med en lastbil. Det er en helt anden fleksibilitet end toget kan tilbyde, siger Jonathan Ries. Andre varer Politikernes manglende lyst i at investere i den nødvendige skinneinfrastruktur er en helt anden problematik. I Tyskland kan der opnås store tilskud til modernisering og oprettelse af banelegemer helt ind til virksomhederne. I Danmark er disse banelegemer ind til fabrikkerne ofte taget op eller ikke vedligeholdt. - Men man skal også se på, hvad der Bæredygtig Transport & Logistik 11

12 Jonathan Ries Jonathan Ries er 25 år og oprindelig fra Tyskland. Efter at have læst sin bachelor i Berlin og været på et ni månedersophold i Sydamerika, har han nu boet lidt over to år i København, hvor han blev færdiguddannet som cand.merc Supply Chain Management fra CBS i august I sit afsluttende speciale undersøgte han, hvordan miljøvenligt indkøb (green purchasing) påvirker virksomhedens miljømæssige og fi nansielle performance. Efter forskellige transportfokuserede arbejdsprojekter hos Mærsk og Coloplast, har han siden september arbejdet som Strategic Partnership Associate hos Coloplast, hvor Jonathan Ries centrale opgave består i at styrke samarbejde mellem Coloplast og deres strategiske leverandører. I fritiden dyrker Jonathan Ries forskellige slags sport, herunder hockey og løb. produceres i Tyskland og Danmark. Det er ikke alle varer der er lige egnede til jernbanetransport, påpeger Jonathan Ries. Det er oplagt, at tyskerne og svenskerne transporterer deres biler med tog, men det giver ingen mening at fragte danske pharmaprodukter eller svin med tog. Til gengæld er der et stort potentiale i at flytte eksportgods fra vej til bane, vurderer Anni Schmidt Boserup. En af de store udfordringer er dog volumenerne: - Vi ser, at der bliver samarbejdet for at opnå den nødvendige volumen til at sende gods med tog, men det er en svær øvelse, siger Anni Schmidt Boserup. De gode eksemplers magt Bæredygtighed er svær at sælge, hvis kunderne ikke efterspørger det. Og det har været tilfældet de senere år. - Men det skal nok komme. Dels i takt med at økonomien bliver bedre i erhvervslivet, dels i takt med de gode eksempler, som vi ser i markedet, tror Dennis Bo Pedersen. Der er for eksempel jernbanetransporterne med norske laks til Italien, eller Vestas vindmølletransporter fra Dresden til Esbjerg. Der er også eksempler på, at vindmøller sejles i stedet for at blive transporteret over land. De gode eksemplers magt er en af vejene til øget bæredygtighed i supply chain kæden, for ved at gøre de gode løsninger synlige, får andre i branchen øjnene op for mulighederne. - Der fi ndes ikke ét enkelt svar på, hvordan vi løser udfordringen med bæredygtig transport og logistik. Alle skal være med til at løfte deres del af ansvaret og fi nde de gode løsninger sammen, siger Anni Schmidt Boserup. Punktere myter Desuden er det vigtigt, at punktere myten om, at bæredygtige løsninger altid er dyrere end traditionelle løsninger. Effektiv ruteplanlægning, fokus på chaufførtræning samt optimering af flåde-udnyttelsen er for eksempel med til at nedbringe brændstofforbruget og give et grønnere regnskab for transporten uden at gøre transporten dyrere. - Både store og små transportvirksomheder kigger på brændstofforbruget som et led i at spare på omkostningerne, siger Dennis Bo Pedersen. For Jonathan Ries er der ingen tvivl om, at især de store selskaber også bruger fokus på brændstoføkonomien som en del af deres miljømæssige imageforbedring. Big is better? - Ikke nødvendigvis. Små virksomheder kan også køre en effektiv transportvirksomhed. Men de store har økonomien til at investere i materiel, systemer og netværk, der kan hjælpe dem med at være mere effektive, siger Jonathan Ries. Så hvis ikke man er stor, så kan man i stedet samarbejde for at opnå samme effekt? - Selvfølgelig fi ndes der netværk, hvor virksomhederne supplerer hinanden, og det er der megen fornuft i. Men det der med at man tager noget med for nabovirksomheden er en romantisk forestilling. Det fungerer ikke i længden, siger Dennis Bo Pedersen. Men ellers er netværkstanken fornuftig. - Når du sparer en transport, sparer du penge og skåner miljøet. Så jo færre transporter, desto mere miljøvenligt bliver det, påpeger Jonathan Ries. Og løsningen på det store miljø- og klimaspørgsmål? Små skridt er vejen til succes. 12 Bæredygtig Transport & Logistik

13 Klavs Pejtersen er chauffør hos HCS Transport. Takket være Scania Driver Coaching kører han nu 300 meter længere pr. liter diesel pga. forbedret kørestil og mindre tomgang. Baseret på online driftsdata fra lastbilen rådgiver Scanias eksperter løbende Klavs i den optimale kørestil. Det virker! Sådan reducerer Klavs CO 2 -udslippet med 15 % og sparer kr om året Scania har værktøjerne til at reducere CO 2 -udslippet og forbedre brændstoføkonomien uden brug af kompliceret og dyr teknologi. Vi kalder det Ecolution by Scania et koncept, som bl.a. består af: Optimering af specifikationer på den nye Scania lastbil Scania Maintenance+: Serviceaftale inkl. bl.a. akseludmåling, spoilerjustering og kontrol af dæktryk Scania Driver Training: Grundig uddannelse af chaufføren i økonomisk og defensiv kørestil Scania Driver Support: Løbende tilbagemelding til chaufføren med økonomiske køretips under kørslen Scania Communicator: Online overførsel af driftsdata til kundeportal med henblik på analyse og rådgivning Scania Driver Coaching: Personlig dialog mellem Scanias eksperter og chaufføren omkring økonomisk kørsel Scania leverer desuden motorer til kørsel på op til 100 % biobrændstof som f.eks. biodiesel (RME), ethanol og biogas. Dette muliggør yderligere 60-70% CO 2 -reduktion. Ecolution by Scania scania.dk Bæredygtig Transport & Logistik 13

14 Branchen venter på Transport- og logistikbranchen har ikke økonomien til, at være grønt foregangsland. Ikke så længe kunde-efterspørgslen ikke er større. Af Gwyn Nissen Transportkøbere stiller kun i begrænset omfang krav om bæredygtige transportløsninger, og det får også transportvirksomhederne til at holde igen: kun få virksomheder i branchen opfatter således miljøet som et konkurrenceparameter. Det viser en undersøgelse, som revisionsselskabet KPMG har lavet i forbindelse med udgivelsen af Bæredygtig Transport & Logistik 2013 The Future Way. 90 virksomheder har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, herunder 64 transportvirksomheder lige fra små virksomheder under ni ansatte til koncerner med over 500 medarbejdere. Kun 12 procent af respondenterne betragter i høj eller meget høj grad - miljøet som et konkurrenceparameter, mens lidt flere 19 procent vurderer, at miljøfokus i høj eller meget høj grad giver bedre økonomiske resultater. - Transportvirksomheders grønne investeringer drives af tre ting, siger statsautoriseret revisor og partner i KPMG, Kaj Glochau, der er blandt landets fremmeste eksperter, når det gælder transport og økonomi: - Politisk regulering, for det er de nødt til, kundekrav og muligheden for økonomiske besparelser. Der er ifølge Kaj Glochau kun få virksomheder, der holder den grønne fane højt: - Der er selvfølgelig nogen, der har en grøn agenda, men det er stadig enkeltstående virksomheder. De andre har simpelthen ikke råd til at investere i noget, der ikke er efterspørgsel på eller som ingen vil betale for, påpeger han. De fleste transportvirksomheder har derfor en meget pragmatisk tilgang til bæredygtighed: økonomi og miljø skulle gerne gå hånd i hånd. - Og det giver rigtig god mening, siger Kaj Glochau. Det er en presset I hvilket omfang stiller transportkøbere i dag krav om bæredygtige løsninger I hvilket omfang vil transportkøbere om fem år stille øgede krav om bæredygtige løsninger % % % % 19 % % 13 % % % % 0 % 0 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke 15 7 % Slet ikke 12 % I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 4 % Ved ikke 14 Bæredygtig Transport & Logistik

15 den grønne bølge branche vi har med at gøre, og der er ingen i branchen, der har råd til at betale mere for løsninger blot fordi de er grønne. Vi har et motto i KPMG: Ansvarlighed ind i forretningen forretning ud af ansvarligheden. Der skal være en sammenhæng i den grønne investering og afkastet som i enhver anden investering. Voksende marked Men Kaj Glochau er ikke i tvivl om, at efterspørgslen efter bæredygtige løsninger vil stige i de kommende år, og det viser tallene fra undersøgelsen også. Hver femte har svaret, at transportkøber i dag i høj eller meget høj grad stiller krav om bæredygtige løsninger. På samme spørgsmål om situationen fem år frem i tiden, vurderer 41 procent, der i høj eller meget høj grad vil blive stillet krav om miljørigtige transport- og logistikløsninger. På den baggrund står branchen også overfor investeringer i de kommende Hvilke områder har virksomheden fokus på for at opnå en reduktion af miljøpåvirkningen? Optimering af udnyttelsesgraden 52 % Ny teknologi 41 % Flådestyring 38 % Rådgivning 33 % Nye leverandører 21 % Miljøcertificering 20 % Andre transportformer 20 % Emballage 13 % Ingen af disse 13 % Andet 9 % år. I spørgeskemaundersøgelsen giver hver anden udtryk for, at der er fokus på optimering af udnyttelsesgraden, mens fi re ud af ti desuden har fokus på ny teknologi og flådestyring. Det er også på de områder, der er investeret mest i de seneste fem år, og som virksomhederne forventer at bruge pengene på i de kommende fem år. - Der er særdeles god økonomi i bedre kapacitetsudnyttelse og i at investere i effektivisering af virksomheden, påpeger Kaj Glochau. Konkurrencefordel Bæredygtige løsninger anses i branchen ikke nødvendigvis som en konkurrencefordel. Kun 12 procent af svarene siger i høj eller meget høj Måles der i din virksomhed på miljøpåvirkninger fra transport? Er miljøfokus et konkurrenceparameter i din virksomhed? % 50 % % % 22 % % 3 % 5 % 0 % 0 Ikke besvaret Ja Nej Ved ikke 6 % Ikke besvaret Slet ikke I mindre grad I nogen grad 10 % I høj grad 2 % I meget høj grad 1 % Ved ikke Bæredygtig Transport & Logistik 15

16 grad, men sammenlagt siger 42 procent slet ikke eller i mindre grad. - Hvis efterspørgslen fra kunderne var større, ville der måske være flere, der så bæredygtighed som en konkurrencefordel men det er ikke tilfældet, konstaterer Kaj Glochau. Han peger på, at den nationaløkonomiske situation også har indflydelse på transportløsningerne. - Forbruget er i bund, fordi vi passer på vores penge, så viljen til at betale for, at noget bliver transporteret grønt eller miljørigtigt, ligger på et meget lille sted, vurderer transporteksperten. Miljørigtig eller bæredygtig transport er helle ikke en nem vare at sælge til forbrugeren: - Mange økologiske varer bliver heller ikke solgt alene på miljøet. Der bliver slået på sundhed, smag og så er varerne ofte til salg i smart emballage i delikatesseforretninger, hvor der slås på helt andre parametre, forklarer Kaj Glochau. Fylder meget Kaj Glochaus konklusion på baggrund af undersøgelsen er blandt andet, at transportbranchen er i starthullerne når det gælder bæredygtig transport. - Miljø og klima fylder meget i den offentlige debat, men det er først og fremmest et politisk ønske om at sætte dagsorden. Transportbranchen ser tiden an, og de skal nok levere de bæredygtige løsninger når transportkunderne efterspørger dem, siger Glochau. Er der konkrete målsætninger for miljøpåvirkninger fra transport? Nej 40 % Hensigtserklæringer 29 % Konkret mål for reduktioner (f.eks. reduktion af CO2 med 20 % inden 2020) 18 % Konkret definerede mål for transport (f.eks. CO2-udslip pr. ton km) 14 % Andre 10 % Ved ikke 4 % Er miljøfokus i virksomheden med til, at give et bedre økonomisk resultat? 22 % 23 % 26 % % 10 % 9 % 5 3 % % 0 Ikke besvaret Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke 16 Bæredygtig Transport & Logistik

17 Det bliver ved snakken Der snakkes meget om bæredygtig transport og logistik, men der sker ikke særlig meget i branchen. Af Gwyn Nissen Den konklusion nåede en undersøgelse fra Copenhagen Business School frem til, da 84 brancheledere gav udtryk for deres holdninger i Britta Gammelgaard, Günter Prockl, Kristin Thordardottir og Aseem Kinra fra CBS nåede frem til, at økonomien driver værket, når det drejer sig om bæredygtighed. En grøn profi l er ikke noget virksomhederne bruger til at markedsføre bæredygtige løsninger. Kunderne efterspørger heller ikke grønne løsninger de har fokus på pris, geografi sk dækning og leveringssikkerhed. Konklusionerne fra CBS passer dermed meget godt overens med den spørgeskemaundersøgelse, som KPMG har gennemført for Danmarks Transport-Tidende og magasinet Bæredygtig Transport & Logistik. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er fokus på bæredygtighed i branchen. De virksomheder, der har foretaget ændringer i retning af mere bæredygtige løsninger, gør bare ikke meget ud af at skilte med det hverken overfor offentligheden eller kunderne. Det skyldes ifølge forfatterne af undersøgelsen, at miljøarbejdet ikke er formaliseret, og at baggrunden for de bæredygtige tiltag skal fi ndes i et ønske om at spare på brændstofomkostningerne. Manglende fokus Generelt konkluderer CBS-undersøgelsen, at der er en mangel på fokus på bæredygtighed i den danske logistikbranche, hvilket først og fremmest skyldes efterspørgslen efter et prisbilligt produkt. Bæredygtighed spiller nemlig kun en lille rolle, når transportopgaven skal tildeles, viser tidligere undersøgelser. - Virksomhederne ser ikke bæredygtighed som en ordre-vinder. Det er måske rigtig nok, men det er overraskende i betragtning af, at der er øget fokus på bæredygtighed, lyder det fra Gammelgaard, Prockl, Thordardottir og Kinra. De rejser debatten, om der ligger et uset potentiale i at transformere bæredygtige handlinger til egentlige bæredygtige logistik-løsninger og -services. Manglen på synlighed kan ifølge forfatterne nemlig være med til, at der ikke udvikles nye løsninger. Usynlige En del af forklaringen kan ifølge CBS-folkene også være, at transport og logistik er en B2B-forretning, som sjældent kommer i berøring med slutkunden. - Har forbrugerne accepteret, at transport er forbundet med udslip af drivhusgasser og så er det bare sådan? spørges der i undersøgelsen. En tredje forklaring kan være, at mange små og mellemstore danske virksomheder ikke har den nødvendige viden, der skal til, for at transformere sig selv til en bæredygtig logistikvirksomhed, som kan udvikle nye løsninger på baggrund af disse ændringer. Undersøgelsen giver således ingen forslag til, hvordan virksomheder gennemgår dette skifte, og der fi ndes heller ikke rigtig noget svar på spørgsmålet i faglitteraturen. Det mest gængse svar er, at transportkøberne skal forlange mere af deres leverandører, og samtidig dele deres viden om bæredygtighed og hvordan nye tiltag kan implementeres. Undersøgelsen er lavet i forbindelse med Øresund-regionens Ecomobility-projekt. Bæredygtig Transport & Logistik 17

18 Transportørens ansvar for godset ved multimodale transporter fornuft eller følelse? Blandt andet for at skabe og udnytte samspillet mellem de forskellige transportformer som skib, tog og lastbil investeres der millioner i infrastruktur såvel herhjemme som i Europa. Ud fra en helhedsbetragtning kan det dog undre, at det infrastrukturelle samspil mellem transportformerne har så stor politisk bevågenhed, mens det i bedste fald mangelfulde samspil mellem transportformerne i transportjuridisk forstand slet ikke nyder samme interesse herhjemme. Af advokat, ph.d. Lissi Andersen Roost, Lett Advokatfirma Således indebærer den nuværende retstilstand herhjemme, at parterne i en multimodal godstransportaftale vanskeligt kan forudsige deres retsstilling og dermed økonomiske risiko, såfremt der under transporten sker en skade på godset. Om end der kan være udfordringer af logistisk art i forhold til planlægningen og udførelsen af en international, multimodal transport, er de speditører og transportører, der beskæftiger sig med sådanne transporter netop eksperter i at få planlægningen og afviklingen til at gå op i en højere enhed. De juridiske udfordringer og konsekvenser, der følger af at indgå en aftale om international, multimodal transport, er det imidlertid de færreste branchefolk eller vareejere herhjemme, der har det fulde overblik over. I modsætning til for eksempel tysk ret indeholder dansk ret, bortset fra nogle ganske få undtagelser, ingen særlige regler om transportørens ansvar for bortkomst, forsinkelse af og skader på godset under en aftalt multimodal transport. Unimodale regelsæt Derimod er transportørens ansvar for godset under en aftalt unimodal transport, det vil sige en transport, hvortil der i henhold til aftalen kun anvendes én type transportmiddel, nøje reguleret herhjemme i henholdsvis søloven (søtransport), CMR-loven (international landevejstransport), luftfartsloven (luftransport) og jernbaneloven (jernba- 18 Bæredygtig Transport & Logistik

19 Lissi Andersen Roost Advokat, ph.d., født i 1977, opvokset i Padborg, gift og har en datter på 1½ år. Fra advokatfuldmægtig og senere advokat med speciale i transport- og speditionsret i to mellemstore advokatfi rmaer i København - herefter fra Ph.d.-stipendiat ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Siden 2012 advokat med speciale i transport- og speditionsret i Lett Advokatfi rma i Kolding. Samme år udgav hun bogen Multimodale transporter juridiske rammebetingelser, der behandler reguleringen i dansk ret af aftaler om international multimodal godstransport samt udfordringerne ved og konsekvenserne af den sparsomme lovregulering på området. Udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag. netransport), der henviser til den internationale jernbanekonvention (COTIF-CIM). Samtlige disse regelsæt indeholder blandt andet bestemmelser om begrænsning af transportørens ansvar til et vist antal kr. per kilo gods, der er forsinket, bortkommet eller beskadiget. Begrænsningsbeløbene varierer dog i de forskellige regelsæt. Således opererer søloven med et begrænsningsbeløb på ca. kr. 18 per kilo, mens luftfartsloven opererer med et beløb på ca. kr. 170 per kilo. Derudover indeholder samtlige regelsæt meget korte reklamationsog forældelsesbestemmelser, der dog ligeledes varierer afhængig af transportarten. Princippet i almindelig dansk erstatningsret om at skadelidte skal have sit fulde tab erstattet, er således ikke en del af disse reguleringer. Denne situation bevirker, at det regresansvar, som den multimodale transportør (MTO) kan gøre gældende over for den vognmand, det rederi eller det jernbane-/luftfartsselskab, der som underleverandør Bæredygtig Transport & Logistik 19

20 (undertransportør) har bidraget til udførelsen af den multimodale transport ved at udføre en unimodal transport, ofte vil være underlagt ét bestemt unimodalt regelsæt. Som netop anført foreskriver dette unimodale regelsæt en maksimal erstatning på et vist antal kr. MTO s ansvar overfor sin ordregiver (vareejeren) er imidlertid som udgangspunkt underlagt almindelig dansk ret, der blandt andet foreskriver fuld erstatning af det lidte tab. Hvis ikke andet er aftalt, må MTO derfor selv bære differencen mellem dette erstatningsbeløb, og det regresbeløb, der efter de unimodale regler kan kræves hos den ansvarlige undertransportør, hvilken situation passende kan betegnes som en regresfælde. Grad af frihed MTO har imidlertid en vid grad af frihed til forud for transporten at aftale sig til rette med sin ordregiver vedrørende ansvaret for godset. Hidtil, og det vil sige siden 1980 erne, har det aftalte ansvar hovedsageligt bestået af en kombination af et netværksansvar og et enhedsansvar. Netværksansvaret skal, i de tilfælde Multimodal transport En multimodal transport er kendetegnet ved, at der til transportens udførelse anvendes mindst to forskellige typer transportmiddel for eksempel skib og tog og at godset undervejs omlæsses fra det ene transportmiddel til det andet. Antallet af denne type transporter er steget kraftigt siden containeriseringen af godstransporterne i 1970 erne, der netop har muliggjort hurtig omlæsning af godset fra for eksempel skib til tog og lastbil og omvendt. Således forudsætter hovedparten af dansk import- og eksportgods fra og til oversøiske destinationer en for- og eftertransport af godset med lastbil eller tog til og fra de store nationale og internationale containerhavne. hvor man kan henføre godskaden til en bestemt unimodal delstrækning, bevirke, at MTO s ansvar reguleres efter de samme ansvarsregler, som gælder for den unimodale transport, som den konkrete godsskade kan henføres til. Herved undgår MTO at sidde tilbage med en difference imellem det erstatningsbeløb, som MTO skal betale til vareejeren og det regresbeløb MTO kan kræve hos den ansvarlige undertransportør. Enhedsansvaret er ment at skulle dække de øvrige tilfælde. Det vil sige de tilfælde, hvor godsskaden ikke kan henføres til en bestemt unimodal delstrækning, og hvor MTO følgelig ikke kan pege på en bestemt undertransportør som værende ansvarlig. For disse tilfælde foreskriver enhedsansvaret et nærmere aftalt maksimalt erstatningsbeløb for det gods, der er beskadiget, bortkommet eller forsinket. Denne måde at regulere MTO s ansvar på er i dag at fi nde i for eksempel langt de fleste standardiserede multimodale fragtbreve, der udstedes af forskellige store multimodale transportører, internationale transportbrancheorganisationer såsom FIATA og BIMCO, ligesom modellen også er anvendt i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000), der er et såkaldt Agreed document. Det vil sige, at denne standardaftale som noget ganske specielt er kommet i stand ved forhandlinger mellem brancheorganisationerne for begge parter i aftalen. Ny dom I en forholdsvis ny og bemærkelsesværdig dom har Sø- og Handelsretten imidlertid underkendt netværksansvaret i NSAB Sø- og Handelsretten anførte i forbindelse med domsafsigelsen blandt andet, at MTO selv kunne vælge, hvilke undertransportører MTO ville gøre brug af ved opfyldelsen af den multimodale transportaftale med sin ordregiver. Det var derfor MTO s egen risiko og privilegium at tage stilling til, hvilke transportvilkår, der skulle gælde i forholdet mellem MTO selv og de undertransportører, MTO måtte antage til at udføre den aftalte, multimodale transport. Herunder kunne MTO ved sin prissætning tage stilling til betydningen af, at MTO måske ikke kunne få de samme vilkår i aftalerne med sine undertransportører, som MTO havde i sin aftale med sin ordregiver. Sagt med andre ord: Sø og Handelsretten mener ikke, at det er rimeligt, at der ved fastlæggelsen af MTO s ansvar for godset skal tages udgangspunkt i den ansvarlige undertransportørs ansvar, men at der omvendt skal tages udgangspunkt i MTO s enhedsansvar. Hvis dette viser sig at være mere byrdefuldt, end det ansvar MTO kan gøre gældende overfor den ansvarlige undertransportør, må MTO selv bære risikoen herfor og dermed differencebeløbet. Sø- og Handelsretten tog ved afgørelsen tilsyneladende ikke stilling til de implicerede parters forsikringsmuligheder, som bestemmelserne i NSAB 2000 ellers i høj grad hviler på. Dommen er så vidt vides anket til Højesteret. Man kan enten være enig eller uenig i Sø- og Handelsrettens ræsonnement og konklusion. Uanset hvad giver afgørelsen, der jo vedrører en klausul i et agreed document, imidlertid anledning til at frygte, at et aftalt netværksansvar foran de danske domstole generelt ikke længere er det papir værd, det er skrevet på, men at enhedsansvaret i stedet nu gælder for alle skadestilfælde. Fremfor at hæve priserne indbyder dommen på grund af den vidstrakte aftalefrihed på området set med en MTO s briller derfor til, at fokus i fremtiden vil være på at få aftalt et så begrænset enhedsansvar som muligt, for på denne måde at undgå regresfælden. Spørgsmålet er, om denne løsning så er rimelig og fornuftig. 20 Bæredygtig Transport & Logistik

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

Godstransport i Danmark

Godstransport i Danmark Godstransport i Danmark Jernbanen som alternativ hvad kan den tilbyde? Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S 1 Jernbanen kan tage en stor del her og nu Meget af det nuværende gods via Mols-linien

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Energibesparelse i godstransportens kæder

Energibesparelse i godstransportens kæder Hvordan skal den bæredygtige trasosektor fungere? Energibesparelse i godstransportens kæder Susanne Krawack www.concito.dk Projektets baggrund Godstransport udgør ca. 40% af transportsektorens energiforbrug

Læs mere

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport HTK Going Green Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport Hvordan sikrer vi udrulning af en landsdækkende tankningsinfrastruktur i Danmark? E.ON s første gastanksstationen

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 Alternative Drivmidler til Tung Transport KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 FDT Foreningen af Danske Transport-

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

NATURE ENERGY

NATURE ENERGY NATURE ENERGY 29-05-2017 1 NATURE ENERGY KONCERNEN Nature Energy koncernen er ejet af de fynske kommuner og har ca. 135 ansatte FORRETNINGS- OMRÅDER Distribution af gas på Fyn Salg af og handel med naturgas,

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Lars Dagnæs, Transportens Innovationsnetværk Disposition Hvad er udfordringerne forbundet

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1656 Offentligt Statusnotat

Trafikudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1656 Offentligt Statusnotat Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1656 Offentligt Statusnotat for konkrete CO 2- initiativer under grøn transportvision DK 16. marts 2011 3 Statusnotat Transportaftalen af

Læs mere

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien?

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Om at søge støtte til projekter på transportområdet fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejde med bæredygtig

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Dansk Industri og Transportministeriet, 15. januar 2013 Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Mindre CO2 og mindre trafik

Mindre CO2 og mindre trafik Mindre CO2 og mindre trafik Samkørsel vil spare 480.000 tons CO2 om året! Søren Have Juni 2010 soren.have@paconsulting.com Samkørsel kan sænke CO2 emissionen Samkørsel kan betale sig for miljøet og for

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere