Bæredygtig Transport & Logistik The Future Way. - inspiration til kompetenceudvikling, vækst og innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig Transport & Logistik 2013. The Future Way. - inspiration til kompetenceudvikling, vækst og innovation"

Transkript

1 Bæredygtig Transport & Logistik 2013 The Future Way - inspiration til kompetenceudvikling, vækst og innovation

2 Udgiver: Dansk Transport Forlag A/S Jernbanegade Padborg i samarbejde med KPMG, Danske Speditører og Transportøkonomisk Forening Direktion/Redaktion: Ansvarshavende chefredaktør Gwyn Nissen Lay-Out: Tom Nielsen, Dansk Transport Forlag A/S Tryk: Jørn Thomsen/Elbo A/S Oplag: 5000

3 Indhold Forord Grøn omstilling af den tunge transport kræver at alle spiller med... 6 Grøn nøgle ligger i mange lommer... 8 Branchen venter på den grønne bølge Transportørens ansvar for godset ved multimodale transporter fornuft eller følelse? Vingerne tager toget Tag udgangspunkt i nuet, når du kigger ind i fremtiden Miljø og klima som konkurrenceparameter Brændstofbesparelser er den helt store motor Grøn stribe i det blå Danmark Behov for fælles standarder Flere veje til bæredygtig luftfragt Mindre blåt i den grønne udvikling Grønne logistikvisioner fra Holland Next solution, please Alternative brændstoffer er én vej Firmaprofiler/Annoncer Bæredygtig 58 Transport & Logistik 3

4 Bæredygtig tradition Magasinet, som du holder i hånden, er tredje udgave af Bæredygtig Transport & Logistik. Dermed tør vi godt sige, at det er blevet en tradition. Det var Danmarks Transport-Tidende, der sammen med Transportøkonomisk Forening, Danske Speditører og KPMG udgav det første nummer af Bæredygtig Transport & Logistik tilbage i 2010/11 og det er de samme partnere, der står bag udgivelsen 2012/13. Magasinet blev søsat i kølvandet på fi nanskrisen, og vi må erkende, at afmatningen af forskellige årsager endnu ikke helt har sluppet sit tag i erhvervslivet. Det har ikke påvirket holdningen til bæredygtig transport og logistik. Det er stadig på dagordenen, for selvfølgelig er grønne transport- og logistikløsninger en god ide. Men det har sat sit præg på efterspørgslen og investeringslysten: i disse tider er der stort set ingen, der vil betale ekstra for grønne ydelser. Heldigvis er der dog rigtig megen sund fornuft og god økonomi i mange bæredygtige transport- og logistikløsninger: økonomisk kørsel, slow steaming, bedre udnyttelse af kapaciteten mm. Selv om det er økonomien, der driver de grønne løsninger i disse år - mere end overbevisningen så er resultatet positivt: klima og miljø bliver forbedret og en ikke ubetydelig sidegevinst er en forbedret bundlinje. Om ikke andet, så er den danske transport- og logistikbranche i hvert fald mentalt forberedt på, at hoppe med på den grønne bølge, når den for alvor begynder at vokse sig stor i de kommende år. I en spørgeskemaundersøgelse til dette magasin er branchen i hvert fald ikke i tvivl: der kommer øgede krav om bæredygtighed i de kommende år. Vi håber, at magasinet igen i år kan tjene til inspiration, når det gælder innovation, vækst og bæredygtighed. Vi har blandt andet spurgt nogle af branchens unge, hvordan de ser udviklingen i fremtiden. God læselyst Gwyn Nissen, chefredaktør, Danmarks Transport-Tidende Martin Aabak, direktør, Danske Speditører Kaj Glochau, statsautoriseret revisor og partner, KPMG Michael Svane, formand Transportøkonomisk Forening 4 Bæredygtig Transport & Logistik

5 DYNAMISK OG FULD AF POWER, MEN FREM FOR ALT EFFEKTIV DEN NYE MAN TGX EURO 6. KONSEKVENT EFFEKTIV Effektivitet er en stærk drivkraft, både for os og vores kunder. Du, som driver virksomhed i transportbranchen, ved, at effektivitet kommer før alt andet, hvis man skal opnå succes. Med den nye MAN TGX Euro 6 giver vi vores effektive bidrag til, at du opnår succes. Engineering the Future since MAN Truck & Bus

6 Grøn omstilling tunge transport alle spiller med Det er et centralt mål for regeringen at skabe en grøn omstilling af det danske samfund. En omstilling, hvor Danmark går foran med ambitiøse mål og en plan, der sikrer en grøn økonomi og erhvervsudvikling i Danmark. Af transportminister Henrik Dam Kristensen Transportsektoren står for ca. 20 procent af CO2-udledningen i Danmark og er meget afhængig af fossile brændstoffer. Derfor er en grøn omstilling af sektoren afgørende for at nå målet om 40 procents reduktion af CO2-udledningen i 2020, og et egentligt fossilfrit samfund i Transportsektoren har stor betydning for vores konkurrenceevne, så det kan koste dyrt, hvis vi ikke gør det klogt. For det er jo ingen sag i sig selv at nedbringe CO2 udslippet. Den store og helt afgørende udfordring er, at vi gør det på en måde, så det ikke sker på bekostning af mobiliteten i samfundet og dermed Danmarks konkurrenceevne, vækst og udvikling. Alternative drivmidler I forhold til den tunge transport, er det et vigtigt tiltag på den lange bane at få de alternative drivmidler ind på markedet. El, gas og biobrændstoffer har hver deres styrker og svagheder, og det betyder at vi skal arbejde på at fremme de enkelte drivmidler, dér hvor de har det største potentiale for at erstatte traditionelle fossile brændstoffer. Regeringen har afsat 70 millioner kroner, der over de kommende tre år skal anvendes til støtte for infrastruktur til el-, gas- og brintbiler samt gas i tung transport. Vi har også sat midler af til forsøg med nye måder at tænke transport på eksempelvis løsninger, der kan være med til at skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende køretøjer og egentlig afprøvning af nye drivmidler. Projekterne udvælges på baggrund af ansøgninger fra både private virksomheder, organisationer, regioner og kommuner. Det er med til at sikre inddragelse af værdifuld viden på tværs af sektorer. Branchen skal spille med Det er vigtigt, at regeringen støtter og faciliterer en grøn omstilling af den tunge transport i Danmark. Men det er lige så afgørende, at transporterhvervet også bidrager med viden, knowhow og investeringer i grønne løsninger. For hvis det virkelig skal batte, så skal udviklingen drives af en fokuseret indsats og innovative løsninger - også fra virksomheder og branchen selv. Vi ser heldigvis generelt et aktivt medspil fra branchen, bl.a. ved at DI har lanceret et katalog med 12 konstruktive anbefalinger for et grønnere transportsystem, og ved at DTL giver dagens gode råd om miljøforbedringer til sine medlemmer. Tager temperaturen Jeg har i den sammenhæng haft drøftelser med Vejtransportrådet, hvor en række brancheorganisationer er repræsenteret, som nu har igangsat en række tiltag. Rådet ser bl.a. på udviklingen i vejgodstransporterhvervet i Danmark i de senere år med fokus på 6 Bæredygtig Transport & Logistik

7 af den kræver at produktivitet og konkurrenceevne en slags temperaturmåling af branchen. Samtidig bidrager medlemmerne i rådet med erhvervets vurdering af, hvor skoen trykker i dagligdagen og hvordan vi kan løse udfordringerne. Rådet ser også på en række her-ognu-initiativer, som kan give en hurtig effekt eksempelvis udbringning af gods uden for myldretiden. For transportsektoren skal levere sin del af indsatsen for at skabe en grøn omstilling af det danske samfund. Det bliver ikke nogen nem nød at knække, men der er til gengæld også store gevinster at hente, hvis vi gør det klogt. Derfor er det afgørende, at alle involverede parter bidrager, så vi kan vende udfordringen til en mulighed for at skabe vækst og udvikling for Danmark. Bæredygtig Transport & Logistik 7

8 Grøn nøgle ligger i mange lommer 8 Bæredygtig Transport & Logistik

9 Efter devisen mange bække små skal transport- og logistikvirksomhederne herhjemme fortsætte med at lave bæredygtige løsninger for deres kunder, siger Jonathan Ries, Anni Schmidt Boserup og Dennis Bo Pedersen, der alle læser eller har læst cand.merc. SCM ved Copenhagen Business School. Bæredygtig Transport & Logistik 9

10 Anni Schmidt Boserup Anni Schmidt Boserup er oprindelig fra Grenaa. Hun har boet og studeret i Aarhus i fem år, før hun flyttede til København for at tage sin kandidat i supply chain management. Hun er netop i gang med at skrive speciale i tredjeparts logistik og procesmanagement. Projektet indeholder et case study for den europæiske logistikserviceudbyder, DB Schenker Rail, og hun fokuserer særligt på, hvordan selskabet kan optimere arbejdsprocesserne og koordineringen imellem de forskellige led i forsyningskæden. Anni Schmidts drømmejob er en arbejdsplads, hvor hun kan møde daglige udfordringer og udvikle sine nuværende kompetencer - gerne i et internationalt miljø. - Det vigtigste for mig, er at jeg igennem mit arbejde kan fi nde en passion. Denne er i øjeblikket at befi nde sig i et lærerigt miljø, siger hun. I sin fritid spiller hun håndbold og er frivillig hos Djøf Studerende. Tre unge supply chain-studerende fra Copenhagen Business School giver deres bud på fremtidens transport og logistik set med grønne briller. Af Gwyn Nissen Der er ingen nem vej til bæredygtige løsninger indenfor transport & logistik. Det viser en debatrunde med tre unge SCM-folk fra Copenhagen Business School. Anni Schmidt Boserup, Dennis Bo Pedersen og Jonathan Ries peger blandt andet på, at der ikke findes én nøgle til en stor forkromet bæredygtig løsning, men at nøglerne til grøn succes ligger i lommen hos rigtig mange forskellige parter. Der skal nemlig åbnes mange døre, før der for alvor kommer skub i virkelig bæredygtige transport- og logistikløsninger i Danmark. De tre CBS-studerende to af dem har dimitteret og den tredje skriver på hovedopgaven - er enige om, at finanskrisen i 2008/09 sendte fokus på miljø og bæredygtighed ud på et sidespor. - Erhvervslivet har de seneste år fokuseret på bundlinjen og har kigget indad for at nedbringe omkostningerne. Så har transport- og logistikløsninger kunnet være nok så grønne: hvis de koster mere, så er de blevet fravalgt. Den tendens tror jeg vil hænge på nogle år endnu, siger Anni Schmidt Boserup. Hun peger på, at der er mange penge at spare ved optimering af hele forsyningskæden herunder transport og logistik og at det derfor har været oplagt, at erhvervslivet har fokus på at skære i transport- og logistikomkostningerne. Jonathan Ries er dog sikker på, at der kommer et fornyet fokus på bæredygtige løsninger. - Miljøkatastrofer som f.eks. Sandy er altid med til at flytte fokus fra økonomi til klima, og så bliver dagsorden pludselig en anden for forbrugere og politikere og dermed også for virksomhederne, siger Jonathan Ries. Dennis Bo Pedersen er enig: - Der var vildt megen fokus på miljø inden fi nanskrisen og derfor kommer det også igen. Politik har nøglen En af de afgørende nøgler til miljøog klimaspørgsmålet i transport- og logistikbranchen, ligger hos politikerne. - Det er politikerne, der kan præge, hvilke transportfi rmer der benyttes om transporter. Sætter de afgifterne op for lastbilerne og sænker samtidig afgifter på jernbanetransport, så indgår det i virksomhedernes overvejelser, forsikrer Anni Schmidt Boserup. Det er ikke fordi vi herhjemme ikke kan fi nde ud af, at vælge bæredygtige løsninger, men hvis ikke forbrugere eller virksomheder presses eller lokkes til rigtige handler, gør de det ikke. På den måde kan politikerne flytte erhvervslivets fokus ved at skrue på de rigtige knapper, vurderer også Dennis Bo Pedersen: - Stiller de miljøkrav i byerne, så ændrer tingene sig dog kun i den udstrækning, at de også kontrollerer, om reglerne bliver overholdt. Det er ikke nok bare at opstille en masse regler. 10 Bæredygtig Transport & Logistik

11 Dennis Bo Pedersen Dennis Bo Pedersen er 25 år og oprindelig fra Bornholm. De seneste fem år har han boet og læst i København. Han er nyuddannet cand.merc. Supply Chain Management fra CBS fra 1. november. Dennis Bo Pedersen har skrevet sit speciale om forandringsledelse i forbindelse med projektet Citylogistik-KBH. Projektet handler om optimering af transporter ind og ud af den indre by i København. Dennis Bo Pedersen har arbejdet med salg og marketing på AktieUgebrevet som studentermedarbejder. Hans drømmejob drømme job har nogen konkret stillingsbetegnelse. - Jeg er fascineret af optimeringer og udtænkning af nye løsninger, så jeg tror en kombination af dette vil være mit drømme job, siger Dennis Bo Pedersen. Han er historieinteresseret og desuden interesseret i sport, især fodbold. Kunder og forbrugerne Den politisk bevidste forbruger har i mange år været med til at sætte dagsorden. Det har blandt andet ført til skærpet opmærksomhed omkring børnearbejde, Fair Trade og beskyttelse af regnskoven. Men bliver den politiske forbruger også en brik i efterspørgslen af bæredygtige transportog logistikløsninger? - Generelt tror jeg ikke, at forbrugerne kigger på, om deres smartphone er sendt verden rundt med fly eller med skib. Og der er ingen trend eller noget der tyder på, at forbrugerne vil sætte dagsorden i forhold til transport, siger Jonathan Ries. Hvis den politiske forbrugere vil påvirke transporten, så sker det allerede i dag, vurderer Jonathan Ries: - Det er den type forbrugere, der vælger regionale produkter. På den måde kan man nemlig også reducere transporten, siger han. Problemet er, at flertallet af forbrugere ikke tænker videre over, at en kiwi eller en avocado har rejst verden rundt og de vil ikke undvære disse ting i deres dagligdag. Udfordringen i forhold til den bevidste forbruger er derimod, at forbrugeren i dag ikke kan se, hvordan varen er transporteret. - Dermed har forbrugeren ikke nogen valgmulighed, påpeger Anni Schmidt Boserup, der tror, at den gruppe forbrugere, der betaler for økologiske varer, også kan aktiveres i forhold til bæredygtig transport. - Men det kræver gennemsigtighed og valgmuligheder. Har man et bæredygtigt produkt, skal man selv gøre forbrugerne opmærksom på det, hvis man vil opnå en effekt, supplerer Dennis Bo Pedersen. Grønne skinner Et af de bæredygtige alternativer inden for landtransport er jernbanen, som i Danmark har trange kår. Vi har ikke noget højhastighedstog til persontransport, fordi Danmark reelt kun har én metropol, og der findes måske kun en håndfuld nationale godstransporter. Er Danmark for lille til den grønne trafi k på skinnerne? - Den største udfordring er, at der i Danmark er en kultur, der siger, at godset skal med lastbil. Det sker først og fremmest fordi det er den letteste løsning og vi er vant til at bruge, siger Dennis Bo Pedersen. For rigtig mange danske transporter er jernbanen heller ikke noget alternativ, fastslår Jonathan Ries: - Det giver ingen mening at trucke godset til en kombiterminal midt i landet for så at fragte det nogle få hundrede kilometer, inden det skal truckes videre derfra. Blandt de få gode eksempler herhjemme er Carlsbergs togtransport af øl fra bryggeriet i Fredericia til hovedstadsområdet og container-toget fra Aarhus til København. Men ellers lider jernbanetransporten herhjemme især under manglen på fleksibilitet og konkurrence. - Der er altid en anden vognmand, der kan stille med en lastbil. Det er en helt anden fleksibilitet end toget kan tilbyde, siger Jonathan Ries. Andre varer Politikernes manglende lyst i at investere i den nødvendige skinneinfrastruktur er en helt anden problematik. I Tyskland kan der opnås store tilskud til modernisering og oprettelse af banelegemer helt ind til virksomhederne. I Danmark er disse banelegemer ind til fabrikkerne ofte taget op eller ikke vedligeholdt. - Men man skal også se på, hvad der Bæredygtig Transport & Logistik 11

12 Jonathan Ries Jonathan Ries er 25 år og oprindelig fra Tyskland. Efter at have læst sin bachelor i Berlin og været på et ni månedersophold i Sydamerika, har han nu boet lidt over to år i København, hvor han blev færdiguddannet som cand.merc Supply Chain Management fra CBS i august I sit afsluttende speciale undersøgte han, hvordan miljøvenligt indkøb (green purchasing) påvirker virksomhedens miljømæssige og fi nansielle performance. Efter forskellige transportfokuserede arbejdsprojekter hos Mærsk og Coloplast, har han siden september arbejdet som Strategic Partnership Associate hos Coloplast, hvor Jonathan Ries centrale opgave består i at styrke samarbejde mellem Coloplast og deres strategiske leverandører. I fritiden dyrker Jonathan Ries forskellige slags sport, herunder hockey og løb. produceres i Tyskland og Danmark. Det er ikke alle varer der er lige egnede til jernbanetransport, påpeger Jonathan Ries. Det er oplagt, at tyskerne og svenskerne transporterer deres biler med tog, men det giver ingen mening at fragte danske pharmaprodukter eller svin med tog. Til gengæld er der et stort potentiale i at flytte eksportgods fra vej til bane, vurderer Anni Schmidt Boserup. En af de store udfordringer er dog volumenerne: - Vi ser, at der bliver samarbejdet for at opnå den nødvendige volumen til at sende gods med tog, men det er en svær øvelse, siger Anni Schmidt Boserup. De gode eksemplers magt Bæredygtighed er svær at sælge, hvis kunderne ikke efterspørger det. Og det har været tilfældet de senere år. - Men det skal nok komme. Dels i takt med at økonomien bliver bedre i erhvervslivet, dels i takt med de gode eksempler, som vi ser i markedet, tror Dennis Bo Pedersen. Der er for eksempel jernbanetransporterne med norske laks til Italien, eller Vestas vindmølletransporter fra Dresden til Esbjerg. Der er også eksempler på, at vindmøller sejles i stedet for at blive transporteret over land. De gode eksemplers magt er en af vejene til øget bæredygtighed i supply chain kæden, for ved at gøre de gode løsninger synlige, får andre i branchen øjnene op for mulighederne. - Der fi ndes ikke ét enkelt svar på, hvordan vi løser udfordringen med bæredygtig transport og logistik. Alle skal være med til at løfte deres del af ansvaret og fi nde de gode løsninger sammen, siger Anni Schmidt Boserup. Punktere myter Desuden er det vigtigt, at punktere myten om, at bæredygtige løsninger altid er dyrere end traditionelle løsninger. Effektiv ruteplanlægning, fokus på chaufførtræning samt optimering af flåde-udnyttelsen er for eksempel med til at nedbringe brændstofforbruget og give et grønnere regnskab for transporten uden at gøre transporten dyrere. - Både store og små transportvirksomheder kigger på brændstofforbruget som et led i at spare på omkostningerne, siger Dennis Bo Pedersen. For Jonathan Ries er der ingen tvivl om, at især de store selskaber også bruger fokus på brændstoføkonomien som en del af deres miljømæssige imageforbedring. Big is better? - Ikke nødvendigvis. Små virksomheder kan også køre en effektiv transportvirksomhed. Men de store har økonomien til at investere i materiel, systemer og netværk, der kan hjælpe dem med at være mere effektive, siger Jonathan Ries. Så hvis ikke man er stor, så kan man i stedet samarbejde for at opnå samme effekt? - Selvfølgelig fi ndes der netværk, hvor virksomhederne supplerer hinanden, og det er der megen fornuft i. Men det der med at man tager noget med for nabovirksomheden er en romantisk forestilling. Det fungerer ikke i længden, siger Dennis Bo Pedersen. Men ellers er netværkstanken fornuftig. - Når du sparer en transport, sparer du penge og skåner miljøet. Så jo færre transporter, desto mere miljøvenligt bliver det, påpeger Jonathan Ries. Og løsningen på det store miljø- og klimaspørgsmål? Små skridt er vejen til succes. 12 Bæredygtig Transport & Logistik

13 Klavs Pejtersen er chauffør hos HCS Transport. Takket være Scania Driver Coaching kører han nu 300 meter længere pr. liter diesel pga. forbedret kørestil og mindre tomgang. Baseret på online driftsdata fra lastbilen rådgiver Scanias eksperter løbende Klavs i den optimale kørestil. Det virker! Sådan reducerer Klavs CO 2 -udslippet med 15 % og sparer kr om året Scania har værktøjerne til at reducere CO 2 -udslippet og forbedre brændstoføkonomien uden brug af kompliceret og dyr teknologi. Vi kalder det Ecolution by Scania et koncept, som bl.a. består af: Optimering af specifikationer på den nye Scania lastbil Scania Maintenance+: Serviceaftale inkl. bl.a. akseludmåling, spoilerjustering og kontrol af dæktryk Scania Driver Training: Grundig uddannelse af chaufføren i økonomisk og defensiv kørestil Scania Driver Support: Løbende tilbagemelding til chaufføren med økonomiske køretips under kørslen Scania Communicator: Online overførsel af driftsdata til kundeportal med henblik på analyse og rådgivning Scania Driver Coaching: Personlig dialog mellem Scanias eksperter og chaufføren omkring økonomisk kørsel Scania leverer desuden motorer til kørsel på op til 100 % biobrændstof som f.eks. biodiesel (RME), ethanol og biogas. Dette muliggør yderligere 60-70% CO 2 -reduktion. Ecolution by Scania scania.dk Bæredygtig Transport & Logistik 13

14 Branchen venter på Transport- og logistikbranchen har ikke økonomien til, at være grønt foregangsland. Ikke så længe kunde-efterspørgslen ikke er større. Af Gwyn Nissen Transportkøbere stiller kun i begrænset omfang krav om bæredygtige transportløsninger, og det får også transportvirksomhederne til at holde igen: kun få virksomheder i branchen opfatter således miljøet som et konkurrenceparameter. Det viser en undersøgelse, som revisionsselskabet KPMG har lavet i forbindelse med udgivelsen af Bæredygtig Transport & Logistik 2013 The Future Way. 90 virksomheder har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, herunder 64 transportvirksomheder lige fra små virksomheder under ni ansatte til koncerner med over 500 medarbejdere. Kun 12 procent af respondenterne betragter i høj eller meget høj grad - miljøet som et konkurrenceparameter, mens lidt flere 19 procent vurderer, at miljøfokus i høj eller meget høj grad giver bedre økonomiske resultater. - Transportvirksomheders grønne investeringer drives af tre ting, siger statsautoriseret revisor og partner i KPMG, Kaj Glochau, der er blandt landets fremmeste eksperter, når det gælder transport og økonomi: - Politisk regulering, for det er de nødt til, kundekrav og muligheden for økonomiske besparelser. Der er ifølge Kaj Glochau kun få virksomheder, der holder den grønne fane højt: - Der er selvfølgelig nogen, der har en grøn agenda, men det er stadig enkeltstående virksomheder. De andre har simpelthen ikke råd til at investere i noget, der ikke er efterspørgsel på eller som ingen vil betale for, påpeger han. De fleste transportvirksomheder har derfor en meget pragmatisk tilgang til bæredygtighed: økonomi og miljø skulle gerne gå hånd i hånd. - Og det giver rigtig god mening, siger Kaj Glochau. Det er en presset I hvilket omfang stiller transportkøbere i dag krav om bæredygtige løsninger I hvilket omfang vil transportkøbere om fem år stille øgede krav om bæredygtige løsninger % % % % 19 % % 13 % % % % 0 % 0 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke 15 7 % Slet ikke 12 % I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 4 % Ved ikke 14 Bæredygtig Transport & Logistik

15 den grønne bølge branche vi har med at gøre, og der er ingen i branchen, der har råd til at betale mere for løsninger blot fordi de er grønne. Vi har et motto i KPMG: Ansvarlighed ind i forretningen forretning ud af ansvarligheden. Der skal være en sammenhæng i den grønne investering og afkastet som i enhver anden investering. Voksende marked Men Kaj Glochau er ikke i tvivl om, at efterspørgslen efter bæredygtige løsninger vil stige i de kommende år, og det viser tallene fra undersøgelsen også. Hver femte har svaret, at transportkøber i dag i høj eller meget høj grad stiller krav om bæredygtige løsninger. På samme spørgsmål om situationen fem år frem i tiden, vurderer 41 procent, der i høj eller meget høj grad vil blive stillet krav om miljørigtige transport- og logistikløsninger. På den baggrund står branchen også overfor investeringer i de kommende Hvilke områder har virksomheden fokus på for at opnå en reduktion af miljøpåvirkningen? Optimering af udnyttelsesgraden 52 % Ny teknologi 41 % Flådestyring 38 % Rådgivning 33 % Nye leverandører 21 % Miljøcertificering 20 % Andre transportformer 20 % Emballage 13 % Ingen af disse 13 % Andet 9 % år. I spørgeskemaundersøgelsen giver hver anden udtryk for, at der er fokus på optimering af udnyttelsesgraden, mens fi re ud af ti desuden har fokus på ny teknologi og flådestyring. Det er også på de områder, der er investeret mest i de seneste fem år, og som virksomhederne forventer at bruge pengene på i de kommende fem år. - Der er særdeles god økonomi i bedre kapacitetsudnyttelse og i at investere i effektivisering af virksomheden, påpeger Kaj Glochau. Konkurrencefordel Bæredygtige løsninger anses i branchen ikke nødvendigvis som en konkurrencefordel. Kun 12 procent af svarene siger i høj eller meget høj Måles der i din virksomhed på miljøpåvirkninger fra transport? Er miljøfokus et konkurrenceparameter i din virksomhed? % 50 % % % 22 % % 3 % 5 % 0 % 0 Ikke besvaret Ja Nej Ved ikke 6 % Ikke besvaret Slet ikke I mindre grad I nogen grad 10 % I høj grad 2 % I meget høj grad 1 % Ved ikke Bæredygtig Transport & Logistik 15

16 grad, men sammenlagt siger 42 procent slet ikke eller i mindre grad. - Hvis efterspørgslen fra kunderne var større, ville der måske være flere, der så bæredygtighed som en konkurrencefordel men det er ikke tilfældet, konstaterer Kaj Glochau. Han peger på, at den nationaløkonomiske situation også har indflydelse på transportløsningerne. - Forbruget er i bund, fordi vi passer på vores penge, så viljen til at betale for, at noget bliver transporteret grønt eller miljørigtigt, ligger på et meget lille sted, vurderer transporteksperten. Miljørigtig eller bæredygtig transport er helle ikke en nem vare at sælge til forbrugeren: - Mange økologiske varer bliver heller ikke solgt alene på miljøet. Der bliver slået på sundhed, smag og så er varerne ofte til salg i smart emballage i delikatesseforretninger, hvor der slås på helt andre parametre, forklarer Kaj Glochau. Fylder meget Kaj Glochaus konklusion på baggrund af undersøgelsen er blandt andet, at transportbranchen er i starthullerne når det gælder bæredygtig transport. - Miljø og klima fylder meget i den offentlige debat, men det er først og fremmest et politisk ønske om at sætte dagsorden. Transportbranchen ser tiden an, og de skal nok levere de bæredygtige løsninger når transportkunderne efterspørger dem, siger Glochau. Er der konkrete målsætninger for miljøpåvirkninger fra transport? Nej 40 % Hensigtserklæringer 29 % Konkret mål for reduktioner (f.eks. reduktion af CO2 med 20 % inden 2020) 18 % Konkret definerede mål for transport (f.eks. CO2-udslip pr. ton km) 14 % Andre 10 % Ved ikke 4 % Er miljøfokus i virksomheden med til, at give et bedre økonomisk resultat? 22 % 23 % 26 % % 10 % 9 % 5 3 % % 0 Ikke besvaret Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke 16 Bæredygtig Transport & Logistik

17 Det bliver ved snakken Der snakkes meget om bæredygtig transport og logistik, men der sker ikke særlig meget i branchen. Af Gwyn Nissen Den konklusion nåede en undersøgelse fra Copenhagen Business School frem til, da 84 brancheledere gav udtryk for deres holdninger i Britta Gammelgaard, Günter Prockl, Kristin Thordardottir og Aseem Kinra fra CBS nåede frem til, at økonomien driver værket, når det drejer sig om bæredygtighed. En grøn profi l er ikke noget virksomhederne bruger til at markedsføre bæredygtige løsninger. Kunderne efterspørger heller ikke grønne løsninger de har fokus på pris, geografi sk dækning og leveringssikkerhed. Konklusionerne fra CBS passer dermed meget godt overens med den spørgeskemaundersøgelse, som KPMG har gennemført for Danmarks Transport-Tidende og magasinet Bæredygtig Transport & Logistik. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er fokus på bæredygtighed i branchen. De virksomheder, der har foretaget ændringer i retning af mere bæredygtige løsninger, gør bare ikke meget ud af at skilte med det hverken overfor offentligheden eller kunderne. Det skyldes ifølge forfatterne af undersøgelsen, at miljøarbejdet ikke er formaliseret, og at baggrunden for de bæredygtige tiltag skal fi ndes i et ønske om at spare på brændstofomkostningerne. Manglende fokus Generelt konkluderer CBS-undersøgelsen, at der er en mangel på fokus på bæredygtighed i den danske logistikbranche, hvilket først og fremmest skyldes efterspørgslen efter et prisbilligt produkt. Bæredygtighed spiller nemlig kun en lille rolle, når transportopgaven skal tildeles, viser tidligere undersøgelser. - Virksomhederne ser ikke bæredygtighed som en ordre-vinder. Det er måske rigtig nok, men det er overraskende i betragtning af, at der er øget fokus på bæredygtighed, lyder det fra Gammelgaard, Prockl, Thordardottir og Kinra. De rejser debatten, om der ligger et uset potentiale i at transformere bæredygtige handlinger til egentlige bæredygtige logistik-løsninger og -services. Manglen på synlighed kan ifølge forfatterne nemlig være med til, at der ikke udvikles nye løsninger. Usynlige En del af forklaringen kan ifølge CBS-folkene også være, at transport og logistik er en B2B-forretning, som sjældent kommer i berøring med slutkunden. - Har forbrugerne accepteret, at transport er forbundet med udslip af drivhusgasser og så er det bare sådan? spørges der i undersøgelsen. En tredje forklaring kan være, at mange små og mellemstore danske virksomheder ikke har den nødvendige viden, der skal til, for at transformere sig selv til en bæredygtig logistikvirksomhed, som kan udvikle nye løsninger på baggrund af disse ændringer. Undersøgelsen giver således ingen forslag til, hvordan virksomheder gennemgår dette skifte, og der fi ndes heller ikke rigtig noget svar på spørgsmålet i faglitteraturen. Det mest gængse svar er, at transportkøberne skal forlange mere af deres leverandører, og samtidig dele deres viden om bæredygtighed og hvordan nye tiltag kan implementeres. Undersøgelsen er lavet i forbindelse med Øresund-regionens Ecomobility-projekt. Bæredygtig Transport & Logistik 17

18 Transportørens ansvar for godset ved multimodale transporter fornuft eller følelse? Blandt andet for at skabe og udnytte samspillet mellem de forskellige transportformer som skib, tog og lastbil investeres der millioner i infrastruktur såvel herhjemme som i Europa. Ud fra en helhedsbetragtning kan det dog undre, at det infrastrukturelle samspil mellem transportformerne har så stor politisk bevågenhed, mens det i bedste fald mangelfulde samspil mellem transportformerne i transportjuridisk forstand slet ikke nyder samme interesse herhjemme. Af advokat, ph.d. Lissi Andersen Roost, Lett Advokatfirma Således indebærer den nuværende retstilstand herhjemme, at parterne i en multimodal godstransportaftale vanskeligt kan forudsige deres retsstilling og dermed økonomiske risiko, såfremt der under transporten sker en skade på godset. Om end der kan være udfordringer af logistisk art i forhold til planlægningen og udførelsen af en international, multimodal transport, er de speditører og transportører, der beskæftiger sig med sådanne transporter netop eksperter i at få planlægningen og afviklingen til at gå op i en højere enhed. De juridiske udfordringer og konsekvenser, der følger af at indgå en aftale om international, multimodal transport, er det imidlertid de færreste branchefolk eller vareejere herhjemme, der har det fulde overblik over. I modsætning til for eksempel tysk ret indeholder dansk ret, bortset fra nogle ganske få undtagelser, ingen særlige regler om transportørens ansvar for bortkomst, forsinkelse af og skader på godset under en aftalt multimodal transport. Unimodale regelsæt Derimod er transportørens ansvar for godset under en aftalt unimodal transport, det vil sige en transport, hvortil der i henhold til aftalen kun anvendes én type transportmiddel, nøje reguleret herhjemme i henholdsvis søloven (søtransport), CMR-loven (international landevejstransport), luftfartsloven (luftransport) og jernbaneloven (jernba- 18 Bæredygtig Transport & Logistik

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet November 2014 1 Konsulentfirmaet Lilli K Larsen Tessebøllevej 39 4681 Herfølge

Læs mere

gods på vej Fri cabotage i EU fra 2014? Dansk vejgodstransport i bevægelse Svært at klare sig på danske plader transportuddannelse

gods på vej Fri cabotage i EU fra 2014? Dansk vejgodstransport i bevægelse Svært at klare sig på danske plader transportuddannelse Dette er et annoncetillæg fra vejgodstransportens brancheorganisation ITD gods på vej KONKURRENCEEVNEN UNDER PRES: Svært at klare sig på danske plader Ny transportuddannelse Dansk vejgodstransport i bevægelse

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport //René Strandbygaard, DSB.dk //Arne V. Petersen, Københavns Lufthavne A/S. 150 mia.kr.

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2008

Bæredygtighedsrapport 2008 Bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KONCERNEN Indhold 04 06 07 10 14 20 26 32 36 POST DANMARK KORT FORTALT FORORD POST DANMARK I SAMFUNDET BÆREDYGTIG LEDELSE KLIMA og miljø KUNDER MEDARBEJDERE DET

Læs mere

Ugens transport. ITD: Vognmænd udflager for at d e l t a g e i i n t e r n a t i o n a l konkurrence

Ugens transport. ITD: Vognmænd udflager for at d e l t a g e i i n t e r n a t i o n a l konkurrence Ugens transport 1 Fredag 16. august til onsdag 21. august 2013 - Nummer 23-2. årgang ITD: Vognmænd udflager for at d e l t a g e i i n t e r n a t i o n a l konkurrence Læs mere side 4 og 5 Vejdirektoratet

Læs mere

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen?

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen? #13 9.-11. oktober 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Skarphed på Velfærdens Årsdag side 06-07 Kommunaldirektør taler ud > 04 Lauritzen på den lange bane

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr.

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr. Transportrådet Udvikling af kapacitetsbegrebet for godstransport Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier Notat nr. 02 04 Juni 2002-1 - Titel: Udvikling af kapacitetsbegrebet

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

K o m m u n e s æ t t e r e l t i l s k r a l d e b i l e n A a r h u s - e n t r e p r e n ø r s k a l u d v i d e i S k a g e n

K o m m u n e s æ t t e r e l t i l s k r a l d e b i l e n A a r h u s - e n t r e p r e n ø r s k a l u d v i d e i S k a g e n Ugens transport 1 Fredag 30. august til torsdag 5. september 2013 - Nummer 25-2. årgang Transportministeren vil lægge plan for grønnere transport Læs mere om udmeldingen og reaktionerne på side 4, 5, 6

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

30. september 2010 TRANSPORTENS DAG 30.09.10 1

30. september 2010 TRANSPORTENS DAG 30.09.10 1 Transportens dag 30. september 2010 TRANSPORTENS DAG 30.09.10 1 INDHOLD 03 FORORD 04 VELKOMST, THOMAS BANKE, Borgester i Fredericia 05 INTRODUKTION TIL DAGEN, MODERATOR TRINE SICK Introduktionsøvelse 07

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

Detailhandlen skaber værdi værdier gennem internationalisering.

Detailhandlen skaber værdi værdier gennem internationalisering. #7 15.-17. maj 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Det bedste puf side 4 Ny spilleplade for OPS > 02 Ftalater - forbudt eller ikke forbudt Forår for transport

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Partnerskaber kræver klar rollefordeling Coca-Cola og WWF har lanceret en massiv kampagne, der skal redde isbjørnen. Side 16

Partnerskaber kræver klar rollefordeling Coca-Cola og WWF har lanceret en massiv kampagne, der skal redde isbjørnen. Side 16 Dette er et annoncefinansieret særtillæg til Dagbladet Børsen, tirsdag den 26.marts 2013, udgivet af Erhvervsmagasinet CSR, mediehuset Horisont Gruppen a/s. Et erhvervsmedie fra: marts 2013 20. årgang

Læs mere

To messer konkurrerede om gæsternes gunst

To messer konkurrerede om gæsternes gunst Ugens transport 1 Torsdag 11. april til onsdag 17. april 2013 - Nummer 12-2. årgang Transportmesser - stor og lille I ugen efter påske havde to transportmesser premiere - den ene, største og kendte i Herning

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Ugens transport. Cyklister skal i bokse. Politikere om højresvingsulykker: Danske havne graver plads til investeringer. Læs mere side 16-21

Ugens transport. Cyklister skal i bokse. Politikere om højresvingsulykker: Danske havne graver plads til investeringer. Læs mere side 16-21 Ugens transport 1 Fredag 28. marts til torsdag 03. april 2014 - Nummer 11-3. årgang Norges transportminister har fået en cabotagerapport Læs mere side 4 EU-Kommissionen skriver til Danmark om cabotageregler

Læs mere