THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden"

Transkript

1 THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden til bestyrelsesmødet den kl i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Gro Heen, Jan Bang, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen Afbud: Viggo Iversen THISTED VAND Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Revisionsprotokol Orientering fra formand, medlemmer og direktør Anlægsplan Fastsættelsen af huslejen for administrationen Konsulentopgave Lukket sag Ændring af MED-udvalgets sammensætning Mødeplan Oprettelse af koordinationsforum Overdragelse af grunde fra Thisted Kommune til Thisted Vand Lukket sag Forsyningen af Hanstholm Havn Lukket sag Overtagelse af aktier i Vandsamarbejde A/S Projektplan Revideret anlægsplan Særbidrag Eventuelt THISTED VAND Side 2

3 Emne: Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Åben sag Sagsnr.: 1 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen Godkendt THISTED VAND Side 3

4 Emne: Revisionsprotokol Åben sag Sagsnr.: 2 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen Ingen bemærkninger THISTED VAND Side 4

5 Emne: Orientering fra formand, medlemmer og direktør Åben sag Sagsnr.: 3 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Orientering fra a) Formanden b) Medlemmer c) Direktøren Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen a) Orientering om licitationsresultat for drift af pumpestationer 2 bestyrelsesmøder i LabVest Omtale af kloakprojekt i Thisted Dagblad ERFA-møde med Mors b) JB: Uddelte materialet Udlicitering koster VV: Omtale i Nordjyske om kulstoffjernelse THISTED VAND Side 5

6 Emne: Anlægsplan 2013 Åben sag Sagsnr.: 4 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Redegørelse I forbindelse med indberetningerne til Forsyningssekretariatet i april, skal der indsendes udkast til anlægsprogram for Der vedhæftes forslag til anlægsprogram 2013 Indstilling At vedhæftede udkast til anlægsprogram 2013 godkendes Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen Godkendt THISTED VAND Side 6

7 Emne: Fastsættelsen af huslejen for administrationen Sagsnr.: 5 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand Service ApS Åben sag Redegørelse Formanden giver en orientering om status og plan. Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen Der påbegyndes forhandling med henblik på at få en fast husleje med en kort opsigelsesfrist THISTED VAND Side 7

8 Emne: Konsulentopgave Sagsnr.: 6 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand Service ApS Lukket sag THISTED VAND Side 8

9 Emne: Ændring af MED-udvalgets sammensætning Sagsnr.: 7 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand Service ApS Åben sag Redegørelse I forbindelse med medarbejdernes overflytning til Thisted Vand Service ApS, har MED-udvalget på sit møde den 16. december 2011 aftalt en ny sammensætning af MED-udvalget. Referat fra mødet vedhæftes til orientering. Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen Taget til efterretning THISTED VAND Side 9

10 Emne: Mødeplan 2012 Åben sag Sagsnr.: 8 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S REDEGØRELSE En sædvanlig mødefrekvens i bestyrelsen vil være et møde ca. hver anden måned. Af hensyn til godkendelse af årsrapporten, er der behov for et møde medio maj af hensyn til at indstille årsrapporten til selskabets generalforsamling, der skal afholdes inden udgang af maj måned. Af hensyn til at godkende budgetter og takster for det følgende år, er der behov for et møde ultimo november. INDSTILLING At bestyrelsen medbringer kalender og aftaler mødeprogram for 2012 Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen Alle dage kl /3 24/4 18/6 6/9 19/ THISTED VAND Side 10

11 Emne: Oprettelse af koordinationsforum Sagsnr.: 9 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand Service ApS Åben sag Redegørelse Formanden giver en orientering Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen Taget til efterretning THISTED VAND Side 11

12 Emne: Overdragelse af grunde fra Thisted kommune til Thisted Vand Lukket sag Sagsnr.: 10 Sagsbehandler: tsn Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S THISTED VAND Side 12

13 THISTED VAND Side 13

14 THISTED VAND Side 14

15 Emne: Forsyningen af Hanstholm Havn Sagsnr.: 11 Sagsbehandler: tsn Thisted Drikkevand A/S Lukket sag THISTED VAND Side 15

16 THISTED VAND Side 16

17 THISTED VAND Side 17

18 Emne: Overtagelse af aktier i Vandsamarbejde A/S Åben sag Sagsnr.: 12 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Redegørelse Fra LabVest I/S s advokater er der modtaget følgende bidrag til sagsfremstilling: BIDRAG TIL BESTYRELS ESMØDEREFERAT vedrørende overdragelse af aktiepost i Vandsamarbejdet A/S samt Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S 1. Thisted Drikkevand A/S 1.1 Overdragelse af aktiepost i Vandsamarbejdet A/S til Thisted Drikkevand A/S Sagsfremstilling: Thisted Drikkevand A/S har hidtil fået udført laboratorieydelser af LabVest I/S, som indtil for nyligt var et 60 selskab ejet af 8 kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Thisted. Efter udskillelsen af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger til selvstændige selskaber med begrænset ansvar har LabVest I/S ikke længere kunnet udføre laboratorieydelser for ejerkommunernes vandselskaber uden krav om forudgående udbud. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommuner og vandselskaber og fra ledelsen af LabVest I/S har i samarbejde med LETT Advokatfirma, derfor udarbejdet forslag til, hvorledes den fremtidige struktur kunne udformes, så de ydelser, som vandselskaberne hidtil har aftaget fra LabVest I/S, kan fortsætte. Forslaget går ud på, at LabVest I/S opløses, og at opgavevaretagelsen for kommunerne og deres vandselskaber overføres til et serviceselskab (Vandsamarbejdet A/S), der for fremtiden skal ejes af vandselskaberne i fællesskab. Thisted Drikkevand A/S skal ikke betale for aktierne i Vandsamarbejdet A/S, idet kommunen som vederlag for aktierne i Vandsamarbejdet A/S modtager aktier i Thisted Drikkevand A/S, jf. nedenfor. Vandsamarbejdet A/S skal hvile-i-sig-selv på samme måde, som LabVest I/S hidtil har gjort THISTED VAND Side 18

19 Der vedlægges vedtægterne for Vandsamarbejdet A/S, samt ejeraftale mellem de respektive vandselskaber, der fastlægger selskabernes indbyrdes rettigheder og forpligtelser som ejere af Vandsamarbejdet A/S. Derudover vedlægges udkast til referat af ekstraordinær generalforsamling, udkast til nye vedtægter for selskabet samt vurderingsberetning udarbejdet af BDO. De øvrige aktiviteter i LabVest I/S, som retter sig mod tredjemand, er udskilt til en selvejende institution (LabVest S/I), hvor de vandselskaber, der driver spildevandsforsyning, har udpegningsret til den selvejende institutions repræsentantskab. Konstruktionen, hvorved Thisted Drikkevand A/S opnår medejerskab til Vandsamarbejdet A/S, forudsætter: At bestyrelsen i Thisted Drikkevand A/S indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabet overtager 24,8 % af kommunens aktier i Vandsamarbejdet A/S ved en kapitalforhøjelse i selskabet, hvor kommunen som vederlag herfor modtager aktier i selskabet. Indstilling: Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at selskabet overtager 24,8 % af kommunens aktier i Vandsamarbejdet A/S ved en kapitalforhøjelse i selskabet, hvor kommunen som vederlag modtager aktier i Thisted Drikkevand A/S. Bilag: Vedtægter for Vandsamarbejdet A/S Ejeraftale Referat af ekstraordinær generalforsamling Nye vedtægter Vurderingsberetning 2. Thisted Spildevand A/S 2.1 Overdragelse af aktiepost i Vandsamarbejdet A/S til Thisted Spildevand A/S Sagsfremstilling: THISTED VAND Side 19

20 Thisted Spildevand A/S har hidtil fået udført laboratorieydelser af LabVest I/S, som indtil for nyligt var et 60 selskab ejet af 8 kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Thisted. Efter udskillelsen af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger til selvstændige selskaber med begrænset ansvar har LabVest I/S ikke længere kunnet udføre laboratorieydelser for vandselskaberne uden krav om forudgående udbud. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommuner og vandselskaber og fra ledelsen af LabVest I/S har i samarbejde med LETT Advokatfirma, udarbejdet forslag til, hvorledes den fremtidige struktur kunne udformes, så de ydelser, som vandselskaberne hidtil har aftaget fra LabVest I/S, kan fortsætte. Forslaget går ud på, at LabVest I/S opløses, og at opgavevaretagelsen for kommunerne og deres vandselskaber overføres til et serviceselskab (Vandsamarbejdet A/S), der for fremtiden skal ejes af kommunernes vandselskaber i fællesskab. Thisted Spildevand A/S skal ikke betale for aktierne i Vandsamarbejdet A/S, idet kommunen som vederlag for aktierne i Vandsamarbejdet A/S modtager aktier i Thisted Spildevand A/S, jf. nedenfor. Vandsamarbejdet A/S skal hvile-i-sig-selv på samme måde, som LabVest I/S hidtil har gjort. Der vedlægges vedtægterne for Vandsamarbejdet A/S, samt ejeraftale mellem de respektive vandselskaber, der fastlægger selskabernes indbyrdes rettigheder og forpligtelser som ejere af Vandsamarbejdet A/S. Derudover vedlægges udkast til referat af ekstraordinær generalforsamling, udkast til nye vedtægter for selskabet samt vurderingsberetning udarbejdet af BDO. De øvrige aktiviteter i LabVest I/S, som retter sig mod tredjemand, er udskilt til en selvejende institution (LabVest S/I), hvor de vandselskaber, der driver spildevandsforsyning, har udpegningsret til den selvejende institutions repræsentantskab. Konstruktionen, hvorved selskabet opnår medejerskab til Vandsamarbejdet A/S, forudsætter: At bestyrelsen i Thisted Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabet overtager 75,2 % af kommunens aktier i Vandsamarbejdet A/S ved en kapitalforhøjelse i selskabet, hvor kommunen som vederlag herfor modtager aktier i selskabet. Indstilling: THISTED VAND Side 20

21 Det indstilles, at: det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at selskabet overtager 75,2 % af kommunens aktier i Vandsamarbejdet A/S ved en kapitalforhøjelse i selskabet, hvor kommunen som vederlag modtager aktier i Thisted Spildevand A/S, [Ole Westergaard indstilles som selskabets repræsentant i repræsentantskabet for LabVest S/I.] Bilag: Vedtægter for Vandsamarbejdet A/S Ejeraftale Referat af ekstraordinær generalforsamling Nye vedtægter Vurderingsberetning Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen Godkendt THISTED VAND Side 21

22 Emne: Projektplan 2012 Åben sag Sagsnr.:13 Sagsbehandler: tsn/gh Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Sagsfremstilling Der er nu udarbejdet første udkast til projektplan 2012, hvor man kan se de konkrete projekters tidsplan og hvem, der er projektleder på de enkelte projekter. Projektplan 2012 vedlægges som bilag. Afhængigt af vejrlig og øvrige samarbejdspartnere, vil der kunne ske justeringer af tidsplanen. Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen Taget til efterretning THISTED VAND Side 22

23 Emne: Revideret anlægsprogram 2012 Åben sag Sagsnr.: 14 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Redegørelse Der fremlægges revideret anlægsprogram 2012 til godkendelse. I lighed med tidligere indstilles, at der søges kommunalbestyrelsen om lånegaranti for det samlede anlægsbudget. Garantien forventes ikke udnyttet fuldt ud; men vil blive reguleret til det faktiske lånebehov i marts Driftsmidler som biler kan ikke belånes, hvorfor de ikke medtages i den ansøgte garantisum. Indstilling At revideret anlægsprogram 2012 godkendes. At Thisted Kommune ansøges om kommunegaranti til selskaberne under Thisted Vand A/S vedrørende anlægsprogram 2012 på i alt. kr. 74,830 mio. kr. Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen Godkendt THISTED VAND Side 23

24 Emne: Særbidrag Sagsnr.: 15 Sagsbehandler: Thisted Vand Service ApS Åben sag Redegørelse Formanden giver en orientering Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen Taget til efterretning. Såfremt virksomhederne ønsker det, arrangeres et ekstra møde THISTED VAND Side 24

25 Emne: Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 16 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen THISTED VAND Side 25

26 Medlemmer: Underskrift: Gro Heen Jan Bang Jens Vestergaard Jensen Jørgen Andersen Ole Westergaard Ulla Vestergaard Viggo Iversen THISTED VAND Side 26

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 21-08-2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 09:00 i Lokale 3 - Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 09:00 i Lokale 3 - Hurup Referat fra mødet den kl. 09:00 i Lokale 3 - Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm, Elin Vangsgaard, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Afbud: Mødet hævet kl.:

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 TFR 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne Indstilling: Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere