LO Faglige Seniorer MEDLEMSRÅDGIVNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LO Faglige Seniorer MEDLEMSRÅDGIVNING"

Transkript

1 LO Faglige Seniorer MEDLEMSRÅDGIVNING MEDLEMSRÅDGIVNING MEDLEMSRÅDGIVNING

2 LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks KBH.S Tlf MEDLEMSRÅDGIVNING

3 Forord LO Faglige Seniorers kongres vedtog i 2005, at der skulle arbejdes aktivt og målrettet for, at organisationen kan blive endnu mere synlig og aktivitetsrettet i den kommende periode. Kort sagt skal det gøres tydeligere, hvad Landsorganisationen LO Faglige Seniorer har på hylderne til brug for de lokale faglige seniorklubber og deres mange medlemmer. LO Faglige Seniorer vil i den forbindelse tilbyde personlig rådgivning, sammen med aktivitetsudvidelser og udsendelser af en lang række info materialer, der skal lette i medlemmernes dagligdags problemer og sikre, at den enkelte selv kan deltage i løsningen af disse. Det er vores håb, at I vil gøre brug af disse nye tilbud, samt ikke mindst, at I vil hjælpe med til, at tilbudene bliver bredt ud til alle vore medlemmer. Med venlig hilsen Anton Johannsen Landsformand for LO Faglige Seniorer MEDLEMSRÅDGIVNING

4 Sådan får du rådgivning Den indledende kontakt mellem dig og medlemsrådgivningen skal ske gennem LO Faglige Seniorer. Du skal foretage dig følgende: 1. Ring, skriv eller send en mail til LO Faglige Seniorer på en af følgende måder: Pr. telefon Pr. - Du kan også udfylde formularen på hjemmesiden direkte Eller pr. brev - Islands Brygge 32D postboks København S. 4. Du skal oplyse på hvilket tidspunkt på dagen, du bedst træffes pr. telefon. Din henvendelse vil LO Faglige Seniorer sende direkte videre til advokatfirmaet, socialrådgiveren, boligrådgiveren eller forsikringsrådgivningen. Du kan forvente, at blive kontaktet pr. telefon eller senest 8 dage efter din henvendelse til LO Faglige Seniorer. 2. Du skal beskrive dit problem eller spørgsmål så konkret som muligt. 3. Du skal oplyse dit telefonnummer og/eller adresse samt hvilken faglig seniorklub/forbund, som du er medlem af. MEDLEMSRÅDGIVNING

5 Brevkort Jeg ønsker medlemsrådgivning indenfor: Advokathjælp sæt kryds Socialrådgivning Boligrådgivning Forsikringsrådgivning Navn tlf. Adresse Post nr. By Kan bedst træffes: Dag tid Mail MEDLEMSRÅDGIVNING

6 Til LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks København S MEDLEMSRÅDGIVNING

7 Indholdsfortegnelse side Advokathjælp 8 Socialrådgivning 11 Boligrådgivning 13 Forsikringsrådgivning 15 Gode råd til seniorer om sikkerhed og forsikring 16 MEDLEMSRÅDGIVNING

8 Advokathjælp - et tilbud til alle medlemmer af LO Faglige Seniorer. LO Faglige Seniorer har med Advokatfirmaet Lett indgået en samarbejdsaftale, hvorefter LO Faglige Seniorers medlemmer, som et led i medlemskabet, tilbydes gratis professionel juridisk rådgivning og vejledning. Rådgivningen omfatter den indledende gennemgang af et konkret juridisk og/ eller økonomisk forhold. Du kan få gennemgået med henblik på at forebygge eller løse aktuelle problemer. Efter gennemgangen giver Advokatfirmaet Lett en samlet vurdering af det aktuelle forhold, herunder et øko-nomisk overslag for behandling af det videre forløb. Den vurdering du får vil indeholde oplysninger om problemer, der skal tages højde for eller, om der er behov for at se på sagen på en anden måde. Den vil også give dig et overblik over muligheder såvel som risici ved problemets behandling. Du sikres hermed det bedst mulige udgangspunkt for at træffe en beslutning om, hvad du vil. På baggrund af vurderingen afgør du selv, om du ønsker yderligere rådgivning, f.eks. at advokatfirmaet skal varetage det videre arbejde med problemet/ sagen. Herfra er det alene et økonomisk aftaleforhold mellem dig og advokatfirmaet. Hvis du i fortsættelse af rådgivningen og vejledningen ønsker at bruge advokatfirmaet Lett, får du 15% rabat som medlem af LO Faglige Seniorer. Hvilke områder kan du og dermed din familie få hjælp til? Som et led i aftalen vil advokatfirmaet Lett gratis give dig en generel vejledning i forbindelse med en evt. kommende sagsbehandling: Hvad er problemstillingen egentlig? Hvad gør du nu? Hvor går du ellers hen med dit problem? Hvilke muligheder har du? MEDLEMSRÅDGIVNING ADVOKAT HJÆLP

9 Du kan regne med en hurtig og kompetent rådgivning inden for samtlige juridiske fagområder, herunder en række eksempler: Arv, opgørelse og fordeling Hvem arver dig og din hustru/samlever, hvis I ikke har oprettet testamente? Hvordan er børn fra jeres tidligere ægteskaber sikret ved jeres død? Testamente Kan du selv oprette testamente? Hvordan ændrer du dit testamente? Hvor meget kan du råde over ved testamente? Livsforsikring og Pension Kan du få ekstra pension for dit tidligere job i udlandet? Kan du få pension selv om du flytter til udlandet? Skat Hvilke skattemæssige virkninger har skilsmisse, samlivsophævelse og død? Er ægtefællebidrag fradragsberettiget? Hvordan undgår jeg beskatning ved salg af ejerbolig? Køb & salg af bolig Hvordan køber du bolig i udlandet? Leje af bolig Hvem har retten til jeres lejebolig ved skilsmisse eller død? MEDLEMSRÅDGIVNING ADVOKAT HJÆLP

10 Sikring af ugifte samlevende Hvem arver dig hvis du ikke er gift med din samlever? Kan der oprettes begunstigelser af ugifte samlevende i forsikrings- og pensionsaftaler? Ophævelse af samliv Har du krav på underholdsbidrag efter samlivsophævelse? Hvem tilkommer forældremyndigheden efter samlivsophævelse? Ægteskab Hæfter ægtefæller for hinandens gæld? Kan I gifte jer, hvis en af jer sidder i uskiftet bo? Hvordan laver I en ægtepagt? Skilsmisse Skal pensionen deles i tilfælde af skilsmisse? Kan I selv aftale vilkårene for betaling af ægtefællebidrag? 10 MEDLEMSRÅDGIVNING ADVOKAT HJÆLP

11 Socialrådgivning - et tilbud til alle medlemmer af LO Faglige Seniorer. LO Faglige seniorer tilbyder medlemmerne gratis og anonym rådgivning og vejledning indenfor det sociale ældreområde. LO Faglige Seniorer har indgået aftale med socialrådgiver Lisbet Graff Larsen om at varetage opgaven. Lisbet Graff Larsen er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som sådan i godt 30 år. Hun har en bred erfaring indenfor den sociale lovgivning dels via ansættelser indenfor det kommunale område og i en patientforening. Endvidere har hun løbende gennemgået efter- og videreuddannelser. Lisbet Graff Larsen er ansat i Københavns kommunes socialforvaltning. Den sociale lovgivning i Danmark er omfattende og kan for den enkelte virke overvældende og uoverskuelig. Det kan være forbundet med stor usikkerhed at skulle henvende sig til sin kommune for at søge om en ydelse. Hvordan griber man det an, når man får brug for hjælp? Især kan det være vanskeligt, hvis man altid har klaret sig selv, at skulle bede det offentlig om hjælp. LO Faglige Seniorer vil med ordningen forsøge at hjælpe dig på vej gennem systemets labyrint. Der tilbydes ikke egentlig sagsbehandling, men du kan få råd og vejledning om, hvordan du starter din sag eller kommer videre i en sag, der måske er gået i hårdknude. Hvad kan du søge råd og vejledning omkring? Ophævelse af samliv Har du krav på underholdsbidrag efter samlivsophævelse? Rettigheder til ydelser og hjælp Hvilke ydelser har du ret til efter lovgivningen og hvilke ydelser bevilges efter kommunens/sagsbehandlerens skøn? MEDLEMSRÅDGIVNING SOCIALRÅDGIVNING 11

12 Hvilke ydelser kan være forskellige fra kommune til kommune? Hvad skal kommunen lægge vægt på, når den træffer en skønsmæssig afgørelse? Hvad har du ret til af økonomisk hjælp? Hvad kan kommune yde til personlig og praktisk hjælp. Sagsbehandlingsprocessen: Hvor skal du rette henvendelse, når du skal søge det offentlige om en ydelse? Hvordan forbereder du dig bedst til mødet med sagsbehandleren? Må du tage en bisidder med til møder med kommunen? Hvordan bliver din sag behandlet? Hvad har du pligt til at give af oplysninger, og hvad har kommune pligt til at informere dig om under vejs? Hvad er din retssikkerhed i forløbet? Ankemuligheder: Hvor klager jeg, hvis jeg ikke er tilfreds med den afgørelse, kommunen har truffet? Hvad skal jeg lægge vægt på, når jeg klager? 12 MEDLEMSRÅDGIVNING SOCIALRÅDGIVNING

13 Boligrådgivning - et tilbud til alle medlemmer af LO Faglige Seniorer. LO Faglige seniorer tilbyder medlemmerne gratis og anonym rådgivning og vejledning indenfor boligområdet. LO Faglige Seniorer har indgået aftale med Arbejdernes Byggeselskab i Roskilde ved forretningsfører Ole Clausen. Ole Clausen har været beskæftiget i mere end 30 år i boligbevægelsen. Han har været ansat i både den almene og private udlejningssektor. I den forbin-delse har han haft berøring med en me-get stor del af de problemstillinger, der er i denne branche. Han har brugt meget tid på det regnskabsmæssige, men har herudover en stor erfaring med udlejning, kontraktskrivning og samarbejde med de forskellige beboerdemokratiske organer. Hans job i henholdsvis den almene og private boligsektor har givet ham et indgående kendskab til både den almene og private lejelovgivning. Rådgivningen omfatter mange forskellige boligformer, og her skal blot nævnes de mest almindelige: Almene lejelejligheder Private lejelejligheder Andelslejligheder Ejerlejligheder Hus Plejeboliger og ældreboliger Almene lejelejligheder: Spørgsmål der relaterer til lov om leje (lejeloven) og lov om leje af almene boliger. Private lejelejligheder: Spørgsmål der relaterer til lov om leje (lejeloven) og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven). MEDLEMSRÅDGIVNING BOLIGRÅDGIVNING 13

14 Boligrådgivning Problemstillingerne kan være mange, men her skal blot nævnes eksempler på nogen af de spørgsmål, der kan opstå når man bor til leje: Hvad er reglerne for at bytte Må man fremleje sin lejlighed Hvad må man lave af ændringer i boligen, og kan man få refunderet sine udgifter til eventuelle forbedringer Hvis der er en afdelingsbestyrelse eller beboerrepræsentation, hvad kan de så hjælpe med. Der er varslet lejeforhøjelse - er den rimelig, og kan jeg eventuel klage over lejeforhøjelsen Hvad er reglerne for indvendig vedligeholdelse i boperiode og ved fraflytning Hvordan forholder jeg mig ved fraflytning, og kan der klages over en eventuel stor fraflytningsregning Andet: Andelslejligheder, Spørgsmål der relateret til lån Salg, køb af nyt Ejerlejligheder - hus Det at flytte i pleje eller ældrebolig Her kan der også være mange relevante spørgsmål. Stil dem og vi vil besvare dem. Det kan også være relevant, at advokaten inddrages i besvarelsen af spørgsmålet. 14 MEDLEMSRÅDGIVNING BOLIGRÅDGIVNING

15 Forsikringsrådgivning - et tilbud til alle medlemmer af LO Faglige Seniorer. LO Faglige Seniorer har i samarbejde med ALKA oprettet en medlemsrådgivning omkring forsikring målrettet vores medlemmer. Her får medlemmer af LO Faglige Seniorer direkte kontakt med rådgivere, som har særlig indsigt i forsikringsbehovet hos efterlønsmodtagere og pensionister. Der kan opstå spørgsmål om skadeforsikring i forbindelse med flytning, dødsfald, fornyelse af kørekort, rejser, køb af fritidshus eller andelsbolig eller, når man ønsker at flytte sammen. Hos medlemsrådgivningen kan du få en gennemgang af de forsikringer, du behøver, og få et grundlag for at vurdere, om du bør være dækket anderledes. Du vil også kunne få indblik i valg af selvrisiko og rabatmuligheder. Langt de fleste medlemmer i LO Faglige Seniorer kan opnå en særlig fordelagtig pris på deres forsikringer. Hvis du for eksempel har en HK kollektiv ulykkesforsikring eller et LO Plus kort, får du 10 % rabat på forsikringerne. ALKAs måde at forklare tingene på er enkel. ALKA har 4 år i træk vundet en uvildig brancheundersøgelse, hvor de net- op roses for at være gennemskuelige. Eksempler på de områder vi kan hjælpe med at belyse: Hvornår er en ulykkesforsikring relevant? Kan det betale sig at tegne en rejseforsikring? Hvilke indboforsikringer skal vi have, hvis den ene af os kommer på plejehjem? Kan man forsikre gravsteder mod hærværk? Kan ældre få rabat på bilforsikringen? Hvad skal jeg gøre ved forsikringerne, hvis min ægtefælle dør? MEDLEMSRÅDGIVNING FORSIKRINGSRÅDGIVNING 15

16 Gode råd til seniorer om sikkerhed og forsikring Er tingene i fritidshuset dækket? Bliver mine briller erstattet, og hvordan undgår jeg tricktyveri? Vi har samlet en række gode råd og giver et billede af, hvordan man står, hvis uheldet er ude. Der er mange forhold, der spiller ind i forbindelse med en erstatning, så her er blot tommelfingerregerne fra ALKA. Briller der går i stykker Vi bliver tit spurgt, om vi dækker briller, som er gået i stykker. Desværre sker det så ofte, at briller går i stykker, at det ville blive meget dyrt at forsikre sig i mod. I nogle tilfælde dækkes briller imidlertid. Det kan være, hvis de er gået i stykker i et trafikuheld, eller hvis en anden har ødelagt dem, og kan drages til ansvar. Frakker i garderoben Det er ærgerligt at opdage, at frakken er forsvundet fra garderoben, mens man var optaget af en koncert, et møde eller lignende. Ofte skyldes det forbytning, og frakken dukker måske op igen. Hvis der er tale om egentligt tyveri, dækker forsikringen frakken. Dog dækkes penge, der ligger i lommen, ikke, da kontanter kun dækkes ved ran, indbrud eller røveri. Boligen på plejehjemmet Hvis man har to forskellige bopæle som ægtepar, fordi den ene ægtefælle er kommet på plejehjem, kan man få noteret på sin familieforsikring, at den også skal dække indboet på plejehjemmet. Bor man på plejehjem, og har man en separat familieforsikring i ALKA, kan denne udvides til at dække tyveri af kontanter og smykker fra aflåst skuffe, skab eller lign. Normalt dækkes tyveri af kontanter og smykker ikke, når døren ind til ens beboelse ikke er aflåst. Ejendele i fritidshuset Fritidshusforsikring ligner egentlig en husforsikring. Forsikringen dækker selve 16 MEDLEMSRÅDGIVNING FORSIKRINGSRÅDGIVNING

17 huset - mure, tag, trappe, kælder osv. samt udhuse, garager og lign. Men fritidshusforsikringen kan udbygges med en indbodækning for de ting, der hører til i fritidshuset. Du tager måske ting med fra din helårsbolig, når du tager i fritidshuset. De midlertidigt medbragte ting er dækket af din almindelige indboforsikring, når du samtidig bor i fritidshuset. Hos ALKA er de midlertidigt medbragte ting også dækket i perioden 1. juni-31. august, selvom du ikke bor i huset. man har job eller ej, men om aktiviteten hvor ulykken indtraf, har karakter af arbejde. Dvs. en opgave som nogen kunne udføre mod betaling. Med en heltids ulykkes forsikring er du altid på den sikre side. Behold Ulykkesforsikringen Mange ældre vælger at opsige deres u- lykkesforsikring. Hvis du er aktiv, for eksempel som frivillig, er det en god idé at beholde sin ulykkesforsikring. Vi anbefaler også, at du omlægger en evt. fritidsulykkesforsikring til en heltidsulykkesforsikring. Det er ikke en stor ekstraudgift. Måden mange forsikringsselskaber definerer fritid på er ikke, om MEDLEMSRÅDGIVNING FORSIKRINGSRÅDGIVNING 17

18 Bilen Rådet for Større Færdselssikkerhed har følgende gode råd til ældre bilister: Hold rutinen ved lige kør bil mindst en gang om ugen hele livet, hvis du har kørekort og bil. Det gælder både kvinder og mænd! Hvis syn, hørelse eller bevægelighed ændrer sig, så få det kontrolleret af lægen. Små skavanker kan som regel afhjælpes Vælg en ældrevenlig bil i god tid. Dvs. en bil med automatgear, god ind- og udstigningshøjde, nemt indstillelige sæder og mange airbags Vær særlig opmærksom i vejkryds Hvis du føler dig usikker, så kør ikke, hvis det er mørkt, glat eller dårligt vejr Undgå myldretiden i de store byer Lad dig ikke presse til hasarderede handlinger af de andre trafikanter Hvis du får trafikfarlig medicin, så spørg din læge eller apotek, hvordan det påvirker din bilkørsel Tag et par køretimer hos en kørelærer eller et køreteknisk kursus, hvis du føler dig usikker I ALKA har vi en ordning, som går ud på, at man kan opnå en besparelse på bilforsikringen, hvis man vælger en ekstra selvrisiko, når bilen lånes ud.. Den ekstra selvrisiko gælder kun, hvis der sker en skade mens bilen har været lånt ud. Men besparelsen på præmien opnår du under alle omstændigheder. Det er en god idé ind i mellem at tage en snak med dit forsikringsselskab og tjekke, om dine forsikringer stadig passer til dig. Elkørestol og rolator Kørestol, el-kørestol, rolator og gangstativ ja det hele bliver faktisk dækket som privat indbo, uanset om det er privatejet eller stillet til rådighed af det offentlige. El-kørestolen må dog max kunne køre 15 km/t for at være dækket. Husk at låse kørestolen. 18 MEDLEMSRÅDGIVNING FORSIKRINGSRÅDGIVNING

19 Tricktyveri Vi hører desværre oftere og oftere om tricktyverier, hvor ældre mennesker bliver lokket til at lukke en fremmed ind i sit hjem. Den fremmede udgiver sig ofte for at være f.eks. læge eller politimand eller beder om at låne telefonen eller et stykke papir. Når den fremmede er kommet indenfor, lister en hjælper sig ubemærket ind og stjæler penge, smykker eller andre værdigenstande. Sørg for at udbrede kendskabet til hvordan man undgår tricktyveri. Gode råd fra Det kriminalpræventive Råd: Lav faste aftaler med folk, der skal besøge dig, fx hjemmehjælpere, håndværkere, sygeplejersker, familie og andre Lad være med at lukke folk ind, du ikke kender. Spørg eventuelt efter legitimation, hvis du kommer i tvivl Undgå at have for mange kontanter eller andre værdier liggende Hvis du bor alene, så lad være med at skilte med det. Efternavn på dørskiltet er nok Vær opmærksom på fremmede i kvarteret Få monteret en sikkerhedskæde eller bøjle af god kvalitet på hoveddøren - gerne kombineret med en dørspion Ikke alle forsikringsselskaber dækker dine ting, hvis du har været udsat for tricktyveri. ALKA har valgt at dække tricktyveri på vores nyeste forsikring. Det er aldrig for sent at skifte forsikringsselskab eller få en bedre forsikring, der hvor du er. Dankort og pin-kode Opbevar ikke Dankort og Pin-kode sammen. Hos banken har du en selvrisiko, hvis en tyv hæver penge på dit kort ved brug af den personlige kode. Skulle en indbrudstyv finde både den separate kode og Dankortet i dit hjem, vil forsikringsselskabet i nogle tilfælde kunne MEDLEMSRÅDGIVNING FORSIKRINGSRÅDGIVNING 19

20 erstatte din selvrisiko hos banken. Hvis kort og pinkode derimod ligger sammen og stjæles op af for eksempel en taske eller en lomme, dækker forsikringen ikke selvrisikoen. Hærværk på gravsteder Indimellem sker der desværre hærværk på kirkegårdene. Det er til stor smerte og ærgrelse for de efterladte. Derfor er det en god idé at sørge for, at forsikringen dækker, således at man ikke også skal spekulere på udgifterne. Kontakt dit forsikringsselskab og hør hvordan du står. At rejse er at leve Vi har lavet en Afbestillings- og rejseforsikring, som sætter ind der, hvor det gule sygesikringsbevis stopper. Dit gule sygesikringsbevis indeholder en rejsesygeforsikring, som dækker almindelig lægehjælp, lægeordineret medicin, sygehusophold og hjemtransport ved sygdom eller dødsfald i udlandet. Sygesikringsbeviset dækker ved rejser i Europa indenfor den første måned. Din fa-milieforsikring dækker, hvis bagagen bortkommer - det gælder også udenfor Europa. Den private rejseforsikring dækker bl.a.: Erstatningsrejse ved afbestilling, hvis rejsen ikke kan påbegyndes pga. dødsfald eller alvorlig sygdom/tilskadekomst hos et nært familiemedlem eller dig selv Erstatning for ødelagt ferie pga. en skade eller sygdom Ekstraudgifter ved hjemkaldelse til Danmark på grund af død eller akut sygdom hos et nært familiemedlem Ekstraudgifter, hvis bagagen er forsinket mere end 6 timer i forhold til jeres ankomst Udgifter til indhentning af rejseruten, hvis en af jer uforskyldt kommer for sent til afrejsen fra Danmark Krisehjælp på stedet ved røveri, overfald, ulykke, brand eller eksplosion 20 MEDLEMSRÅDGIVNING FORSIKRINGSRÅDGIVNING

21 Lægehjælp og hospital uden for Europa, hvor sygesikringsbeviset ikke dækker Udgifter til rejseledsager ved hjemtransport eller ledsagelse pga. sygdom Hvis du rejser et par gange om året eller I er flere i husstanden, kan der være meget at spare. Vær opmærksom på, at afbestilling og hjemtransport ikke gælder forudbestående lidelser, og at SOS definerer, hvad der hører herunder. Ofte tilbyder rejseselskabet at tegne en afbestillings- og rejseforsikring, men vær opmærksom på, at det ofte er billigere at tegne hos sit almindelige forsikringsselskab. Hos ALKA fås Afbestillings- og rejseforsikringen fra 623 kr. for 1 person og fra 733 kr. for hele husstanden. (2007) Forsikringen tegnes som tillæg til familieforsikringen og dækker alle ferierejser til udlandet af max. 1 måneds varighed i et år. MEDLEMSRÅDGIVNING FORSIKRINGSRÅDGIVNING 21

22 Vil du vide mere så kontakt os: LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks KBH.S Tlf MEDLEMSRÅDGIVNING

Forsikringsguide 2012

Forsikringsguide 2012 Forsikringsguide 2012 Et overblik til dig der er tillidsvalgt gør det enkelt Forsikringsguide 2012 Når talen falder på forsikring Kære tillidsvalgte Velkommen til Alka Forsikringsguide 2012. Den er dit

Læs mere

RYKs seminar d. 1.3.2009. Rejseforsikring - 2

RYKs seminar d. 1.3.2009. Rejseforsikring - 2 RYKs seminar d. 1.3.2009 Den sikre rejse... Forsikringsrådgiver i 18 år, både med privatog erhvervforsikringer. 38 år og med et medfødt handicap. Ansat på ordinære vilkår tidligere i flexjob.. Sidder i

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF 3F 2018 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF 3F 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF DANSK METAL 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca 3.000 kr

Læs mere

5 særlige forsikringer målrettet dig som medlem af 3F

5 særlige forsikringer målrettet dig som medlem af 3F 5 særlige forsikringer målrettet dig som medlem af 3F 2013 Indhold: 02/03 Kun for 3F-medlemmer 04/05 Gruppelivsforsikring 06/07 Fritidsulykkeforsikring 08/09 Lønforsikring 10/ 1 1 Forbunds Indboforsikring

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

Tryghed for dig og dine nærmeste

Tryghed for dig og dine nærmeste Tryghed for dig og dine nærmeste Brug dine medlemsfordele FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF HK 2017 Sammensæt som det passer dig Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD

PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD TRANSPORT- MIDDEL BANDEORD SOLDATER AFVIS HASTIGT BYGGE- MATERIALE 4 9 1 BIDRAGE 7 VÆRE MÆRKE 11. BOGSTAV MEL- LEMØSTLIG FYRSTE KADAVER 5 BEFRI PIGENAVN RUMSTATION 3

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste 1.220,- pr. 1. marts 2010 Ekstra god dækning Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Få bedre dækning for færre penge

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 201 Indhold: Særlige forsikringsfordele til dig som medlem SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring

Læs mere

Bliv ekstra godt forsikret som medlem af dit fagforbund

Bliv ekstra godt forsikret som medlem af dit fagforbund Bliv ekstra godt forsikret som medlem af dit fagforbund Forbunds Familieforsikring kun 1.258 kr. (pr. 1. januar 2011) Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Specialtilbud til

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Fakta om Tryg Landbrug

Fakta om Tryg Landbrug Fakta om Tryg Landbrug Fordele der skaber tryghed Tryg Landbrug er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Med Tryg Landbrug får du rabat på en række forsikringer og

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Privatforsikringer til attraktive priser

Privatforsikringer til attraktive priser 1 Privatforsikringer til attraktive priser 0 kr. for ind 3 må ne iv fag idual ders for istis eni ng k 2 Privatforsikringer til attraktive priser Business Danmark tilbyder i samarbejde med Mondux Assurance

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Fakta om Tryg Senior Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris Privatsikring Studie Så behøver du kun én forsikring SU-venlig pris Nyd studietiden. Vi sørger for, at du er godt forsikret Enhver kan fortælle dig, at det er vigtigt at være forsikret. Men hvem hjælper

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

VÆRSGO. KONTANTE FORDELE TIL DIG FRA RTM Insurance Brokers A/S & Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter

VÆRSGO. KONTANTE FORDELE TIL DIG FRA RTM Insurance Brokers A/S & Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter VÆRSGO KONTANTE FORDELE TIL DIG FRA RTM Insurance Brokers A/S & Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter ERHVERVSFORSIKRING - PENSION - PRIVATFORSIKRING Kære medlem Landsforeningen af statsautoriserede

Læs mere

Fakta om Tryg Plus. Fordele der skaber tryghed. Flere muligheder med Tryg Plus

Fakta om Tryg Plus. Fordele der skaber tryghed. Flere muligheder med Tryg Plus Fakta om Tryg Plus Fordele der skaber tryghed Tryg Plus er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Med Tryg Plus får du rabat på en række forsikringer og adgang til

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Forbunds Indboforsikring. En forsikring, der sikrer dig god dækning til lav pris

Forbunds Indboforsikring. En forsikring, der sikrer dig god dækning til lav pris Forbunds Indboforsikring. En forsikring, der sikrer dig god dækning til lav pris Specialtilbud til dig som medlem Forbunds Indboforsikring Få en indboforsikring, der dækker mere end de fleste - til lav

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING. En del af din indboforsikring

PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING. En del af din indboforsikring PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING En del af din indboforsikring 41 Privat FERIEREJSER I HELE VERDEN Alle dækninger får du automatisk sammen med din indboforsikring hos Codan Med Verdensrejsedækning får du og

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Fakta om Tryg Ung. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Fakta om Tryg Ung. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Fakta om Tryg Ung Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring æn drer sig gennem hele livet.

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Hjælpeværktøj Konkurrencekraft og medlemsfastholdelse

Hjælpeværktøj Konkurrencekraft og medlemsfastholdelse 1 Hjælpeværktøj Konkurrencekraft og medlemsfastholdelse Forbundsservice Telefon 43 58 57 57 mail fbs@alka.dk Juli 2013 Fokus på medlemsfastholdelse På vores møderunde ultimo maj, lovede vi jer at færdigøre

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Særlige forsikringer til dig, der er medlem. Læs om dine fordele og rabatter som medlem af Ældre Sagen

Særlige forsikringer til dig, der er medlem. Læs om dine fordele og rabatter som medlem af Ældre Sagen Særlige forsikringer til dig, der er medlem Læs om dine fordele og rabatter som medlem af Ældre Sagen Et værdifuldt samarbejde for dig Ældre Sagen og Codan har samarbejdet i over 25 år. Det er der god

Læs mere

Forbunds Indboforsikring. En forsikring, der sikrer dig god dækning til lav pris

Forbunds Indboforsikring. En forsikring, der sikrer dig god dækning til lav pris Forbunds Indboforsikring. En forsikring, der sikrer dig god dækning til lav pris SPECIALTILBUD TIL DIG SOM MEDLEM Forbunds Indboforsikring Få en indboforsikring, der dækker mere end de fleste - til lav

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM FOA FORDELE GI R RÅD TIL MERE

SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM FOA FORDELE GI R RÅD TIL MERE SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM FOA FORDELE GI R RÅD TIL MERE VÆRSGO: FOA RABAT PÅ FORSIKRING OG BANK Er du medlem af FOA, kan du spare penge på både forsikring og bank i PenSam. Vælg frit

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

Kort om kontante fordele

Kort om kontante fordele ... medlemskab betaler sig Kort om kontante fordele TJEN DIT KONTINGENT HJEM medlemskab betaler sig Som kreativ specialist er du bogstaveligt talt noget særligt. Det skal din fagforening naturligvis også

Læs mere

Overvej om du har råd til at flytte. Hvad koster en bolig? Læg et budget inden du flytter

Overvej om du har råd til at flytte. Hvad koster en bolig? Læg et budget inden du flytter Overvej om du har råd til at flytte Første skridt mod livet som udeboende er at gøre sig en række nødvendige økonomiske overvejelser, da det kan blive en bekostelig affære at flytte ud. For at være bedst

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Rutinen ruster. - men det er der råd for

Rutinen ruster. - men det er der råd for Rutinen ruster - men det er der råd for 1 2 Rutinen ruster Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvor du kan forvente problemer

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

HVEM STÅR SOM KØBER? PARRET MÅ VÆLGE BEGGE BØR LÆGGE NAVN TIL. og hvornår det arbejde, du selv skal udføre, skal ske i forhold til byggeprocessen.

HVEM STÅR SOM KØBER? PARRET MÅ VÆLGE BEGGE BØR LÆGGE NAVN TIL. og hvornår det arbejde, du selv skal udføre, skal ske i forhold til byggeprocessen. 12 Vi bygger hus Trin 1, klarlæg dine ønsker og behov og hvornår det arbejde, du selv skal udføre, skal ske i forhold til byggeprocessen. Overholder du ikke tidsplanen, kan du skabe forsinkelser, og det

Læs mere

SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM

SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM SPAR PENGE SOM FOA-MEDLEM VÆRSGO: FOA-RABAT PÅ FORSIKRING OG BANK Er du med i FOA, kan du spare penge på dine lån og forsikringer. Du får nemlig FOA-rabat i

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

- bag rattet. Sikker Senior

- bag rattet. Sikker Senior Sikker senior - bag rattet Side 1 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at forebygge

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Fakta om Tryg Landbo. Fordele der skaber tryghed. Flere muligheder med Tryg Landbo

Fakta om Tryg Landbo. Fordele der skaber tryghed. Flere muligheder med Tryg Landbo Fakta om Tryg Landbo Fordele der skaber tryghed Tryg Landbo er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Med Tryg Landbo får du rabat på en række forsikringer og adgang

Læs mere

HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING

HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en

Læs mere