LO Faglige Seniorer MEDLEMSRÅDGIVNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LO Faglige Seniorer MEDLEMSRÅDGIVNING"

Transkript

1 LO Faglige Seniorer MEDLEMSRÅDGIVNING MEDLEMSRÅDGIVNING MEDLEMSRÅDGIVNING

2 LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks KBH.S Tlf MEDLEMSRÅDGIVNING

3 Forord LO Faglige Seniorers kongres vedtog i 2005, at der skulle arbejdes aktivt og målrettet for, at organisationen kan blive endnu mere synlig og aktivitetsrettet i den kommende periode. Kort sagt skal det gøres tydeligere, hvad Landsorganisationen LO Faglige Seniorer har på hylderne til brug for de lokale faglige seniorklubber og deres mange medlemmer. LO Faglige Seniorer vil i den forbindelse tilbyde personlig rådgivning, sammen med aktivitetsudvidelser og udsendelser af en lang række info materialer, der skal lette i medlemmernes dagligdags problemer og sikre, at den enkelte selv kan deltage i løsningen af disse. Det er vores håb, at I vil gøre brug af disse nye tilbud, samt ikke mindst, at I vil hjælpe med til, at tilbudene bliver bredt ud til alle vore medlemmer. Med venlig hilsen Anton Johannsen Landsformand for LO Faglige Seniorer MEDLEMSRÅDGIVNING

4 Sådan får du rådgivning Den indledende kontakt mellem dig og medlemsrådgivningen skal ske gennem LO Faglige Seniorer. Du skal foretage dig følgende: 1. Ring, skriv eller send en mail til LO Faglige Seniorer på en af følgende måder: Pr. telefon Pr. - Du kan også udfylde formularen på hjemmesiden direkte Eller pr. brev - Islands Brygge 32D postboks København S. 4. Du skal oplyse på hvilket tidspunkt på dagen, du bedst træffes pr. telefon. Din henvendelse vil LO Faglige Seniorer sende direkte videre til advokatfirmaet, socialrådgiveren, boligrådgiveren eller forsikringsrådgivningen. Du kan forvente, at blive kontaktet pr. telefon eller senest 8 dage efter din henvendelse til LO Faglige Seniorer. 2. Du skal beskrive dit problem eller spørgsmål så konkret som muligt. 3. Du skal oplyse dit telefonnummer og/eller adresse samt hvilken faglig seniorklub/forbund, som du er medlem af. MEDLEMSRÅDGIVNING

5 Brevkort Jeg ønsker medlemsrådgivning indenfor: Advokathjælp sæt kryds Socialrådgivning Boligrådgivning Forsikringsrådgivning Navn tlf. Adresse Post nr. By Kan bedst træffes: Dag tid Mail MEDLEMSRÅDGIVNING

6 Til LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks København S MEDLEMSRÅDGIVNING

7 Indholdsfortegnelse side Advokathjælp 8 Socialrådgivning 11 Boligrådgivning 13 Forsikringsrådgivning 15 Gode råd til seniorer om sikkerhed og forsikring 16 MEDLEMSRÅDGIVNING

8 Advokathjælp - et tilbud til alle medlemmer af LO Faglige Seniorer. LO Faglige Seniorer har med Advokatfirmaet Lett indgået en samarbejdsaftale, hvorefter LO Faglige Seniorers medlemmer, som et led i medlemskabet, tilbydes gratis professionel juridisk rådgivning og vejledning. Rådgivningen omfatter den indledende gennemgang af et konkret juridisk og/ eller økonomisk forhold. Du kan få gennemgået med henblik på at forebygge eller løse aktuelle problemer. Efter gennemgangen giver Advokatfirmaet Lett en samlet vurdering af det aktuelle forhold, herunder et øko-nomisk overslag for behandling af det videre forløb. Den vurdering du får vil indeholde oplysninger om problemer, der skal tages højde for eller, om der er behov for at se på sagen på en anden måde. Den vil også give dig et overblik over muligheder såvel som risici ved problemets behandling. Du sikres hermed det bedst mulige udgangspunkt for at træffe en beslutning om, hvad du vil. På baggrund af vurderingen afgør du selv, om du ønsker yderligere rådgivning, f.eks. at advokatfirmaet skal varetage det videre arbejde med problemet/ sagen. Herfra er det alene et økonomisk aftaleforhold mellem dig og advokatfirmaet. Hvis du i fortsættelse af rådgivningen og vejledningen ønsker at bruge advokatfirmaet Lett, får du 15% rabat som medlem af LO Faglige Seniorer. Hvilke områder kan du og dermed din familie få hjælp til? Som et led i aftalen vil advokatfirmaet Lett gratis give dig en generel vejledning i forbindelse med en evt. kommende sagsbehandling: Hvad er problemstillingen egentlig? Hvad gør du nu? Hvor går du ellers hen med dit problem? Hvilke muligheder har du? MEDLEMSRÅDGIVNING ADVOKAT HJÆLP

9 Du kan regne med en hurtig og kompetent rådgivning inden for samtlige juridiske fagområder, herunder en række eksempler: Arv, opgørelse og fordeling Hvem arver dig og din hustru/samlever, hvis I ikke har oprettet testamente? Hvordan er børn fra jeres tidligere ægteskaber sikret ved jeres død? Testamente Kan du selv oprette testamente? Hvordan ændrer du dit testamente? Hvor meget kan du råde over ved testamente? Livsforsikring og Pension Kan du få ekstra pension for dit tidligere job i udlandet? Kan du få pension selv om du flytter til udlandet? Skat Hvilke skattemæssige virkninger har skilsmisse, samlivsophævelse og død? Er ægtefællebidrag fradragsberettiget? Hvordan undgår jeg beskatning ved salg af ejerbolig? Køb & salg af bolig Hvordan køber du bolig i udlandet? Leje af bolig Hvem har retten til jeres lejebolig ved skilsmisse eller død? MEDLEMSRÅDGIVNING ADVOKAT HJÆLP

10 Sikring af ugifte samlevende Hvem arver dig hvis du ikke er gift med din samlever? Kan der oprettes begunstigelser af ugifte samlevende i forsikrings- og pensionsaftaler? Ophævelse af samliv Har du krav på underholdsbidrag efter samlivsophævelse? Hvem tilkommer forældremyndigheden efter samlivsophævelse? Ægteskab Hæfter ægtefæller for hinandens gæld? Kan I gifte jer, hvis en af jer sidder i uskiftet bo? Hvordan laver I en ægtepagt? Skilsmisse Skal pensionen deles i tilfælde af skilsmisse? Kan I selv aftale vilkårene for betaling af ægtefællebidrag? 10 MEDLEMSRÅDGIVNING ADVOKAT HJÆLP

11 Socialrådgivning - et tilbud til alle medlemmer af LO Faglige Seniorer. LO Faglige seniorer tilbyder medlemmerne gratis og anonym rådgivning og vejledning indenfor det sociale ældreområde. LO Faglige Seniorer har indgået aftale med socialrådgiver Lisbet Graff Larsen om at varetage opgaven. Lisbet Graff Larsen er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som sådan i godt 30 år. Hun har en bred erfaring indenfor den sociale lovgivning dels via ansættelser indenfor det kommunale område og i en patientforening. Endvidere har hun løbende gennemgået efter- og videreuddannelser. Lisbet Graff Larsen er ansat i Københavns kommunes socialforvaltning. Den sociale lovgivning i Danmark er omfattende og kan for den enkelte virke overvældende og uoverskuelig. Det kan være forbundet med stor usikkerhed at skulle henvende sig til sin kommune for at søge om en ydelse. Hvordan griber man det an, når man får brug for hjælp? Især kan det være vanskeligt, hvis man altid har klaret sig selv, at skulle bede det offentlig om hjælp. LO Faglige Seniorer vil med ordningen forsøge at hjælpe dig på vej gennem systemets labyrint. Der tilbydes ikke egentlig sagsbehandling, men du kan få råd og vejledning om, hvordan du starter din sag eller kommer videre i en sag, der måske er gået i hårdknude. Hvad kan du søge råd og vejledning omkring? Ophævelse af samliv Har du krav på underholdsbidrag efter samlivsophævelse? Rettigheder til ydelser og hjælp Hvilke ydelser har du ret til efter lovgivningen og hvilke ydelser bevilges efter kommunens/sagsbehandlerens skøn? MEDLEMSRÅDGIVNING SOCIALRÅDGIVNING 11

12 Hvilke ydelser kan være forskellige fra kommune til kommune? Hvad skal kommunen lægge vægt på, når den træffer en skønsmæssig afgørelse? Hvad har du ret til af økonomisk hjælp? Hvad kan kommune yde til personlig og praktisk hjælp. Sagsbehandlingsprocessen: Hvor skal du rette henvendelse, når du skal søge det offentlige om en ydelse? Hvordan forbereder du dig bedst til mødet med sagsbehandleren? Må du tage en bisidder med til møder med kommunen? Hvordan bliver din sag behandlet? Hvad har du pligt til at give af oplysninger, og hvad har kommune pligt til at informere dig om under vejs? Hvad er din retssikkerhed i forløbet? Ankemuligheder: Hvor klager jeg, hvis jeg ikke er tilfreds med den afgørelse, kommunen har truffet? Hvad skal jeg lægge vægt på, når jeg klager? 12 MEDLEMSRÅDGIVNING SOCIALRÅDGIVNING

13 Boligrådgivning - et tilbud til alle medlemmer af LO Faglige Seniorer. LO Faglige seniorer tilbyder medlemmerne gratis og anonym rådgivning og vejledning indenfor boligområdet. LO Faglige Seniorer har indgået aftale med Arbejdernes Byggeselskab i Roskilde ved forretningsfører Ole Clausen. Ole Clausen har været beskæftiget i mere end 30 år i boligbevægelsen. Han har været ansat i både den almene og private udlejningssektor. I den forbin-delse har han haft berøring med en me-get stor del af de problemstillinger, der er i denne branche. Han har brugt meget tid på det regnskabsmæssige, men har herudover en stor erfaring med udlejning, kontraktskrivning og samarbejde med de forskellige beboerdemokratiske organer. Hans job i henholdsvis den almene og private boligsektor har givet ham et indgående kendskab til både den almene og private lejelovgivning. Rådgivningen omfatter mange forskellige boligformer, og her skal blot nævnes de mest almindelige: Almene lejelejligheder Private lejelejligheder Andelslejligheder Ejerlejligheder Hus Plejeboliger og ældreboliger Almene lejelejligheder: Spørgsmål der relaterer til lov om leje (lejeloven) og lov om leje af almene boliger. Private lejelejligheder: Spørgsmål der relaterer til lov om leje (lejeloven) og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven). MEDLEMSRÅDGIVNING BOLIGRÅDGIVNING 13

14 Boligrådgivning Problemstillingerne kan være mange, men her skal blot nævnes eksempler på nogen af de spørgsmål, der kan opstå når man bor til leje: Hvad er reglerne for at bytte Må man fremleje sin lejlighed Hvad må man lave af ændringer i boligen, og kan man få refunderet sine udgifter til eventuelle forbedringer Hvis der er en afdelingsbestyrelse eller beboerrepræsentation, hvad kan de så hjælpe med. Der er varslet lejeforhøjelse - er den rimelig, og kan jeg eventuel klage over lejeforhøjelsen Hvad er reglerne for indvendig vedligeholdelse i boperiode og ved fraflytning Hvordan forholder jeg mig ved fraflytning, og kan der klages over en eventuel stor fraflytningsregning Andet: Andelslejligheder, Spørgsmål der relateret til lån Salg, køb af nyt Ejerlejligheder - hus Det at flytte i pleje eller ældrebolig Her kan der også være mange relevante spørgsmål. Stil dem og vi vil besvare dem. Det kan også være relevant, at advokaten inddrages i besvarelsen af spørgsmålet. 14 MEDLEMSRÅDGIVNING BOLIGRÅDGIVNING

15 Forsikringsrådgivning - et tilbud til alle medlemmer af LO Faglige Seniorer. LO Faglige Seniorer har i samarbejde med ALKA oprettet en medlemsrådgivning omkring forsikring målrettet vores medlemmer. Her får medlemmer af LO Faglige Seniorer direkte kontakt med rådgivere, som har særlig indsigt i forsikringsbehovet hos efterlønsmodtagere og pensionister. Der kan opstå spørgsmål om skadeforsikring i forbindelse med flytning, dødsfald, fornyelse af kørekort, rejser, køb af fritidshus eller andelsbolig eller, når man ønsker at flytte sammen. Hos medlemsrådgivningen kan du få en gennemgang af de forsikringer, du behøver, og få et grundlag for at vurdere, om du bør være dækket anderledes. Du vil også kunne få indblik i valg af selvrisiko og rabatmuligheder. Langt de fleste medlemmer i LO Faglige Seniorer kan opnå en særlig fordelagtig pris på deres forsikringer. Hvis du for eksempel har en HK kollektiv ulykkesforsikring eller et LO Plus kort, får du 10 % rabat på forsikringerne. ALKAs måde at forklare tingene på er enkel. ALKA har 4 år i træk vundet en uvildig brancheundersøgelse, hvor de net- op roses for at være gennemskuelige. Eksempler på de områder vi kan hjælpe med at belyse: Hvornår er en ulykkesforsikring relevant? Kan det betale sig at tegne en rejseforsikring? Hvilke indboforsikringer skal vi have, hvis den ene af os kommer på plejehjem? Kan man forsikre gravsteder mod hærværk? Kan ældre få rabat på bilforsikringen? Hvad skal jeg gøre ved forsikringerne, hvis min ægtefælle dør? MEDLEMSRÅDGIVNING FORSIKRINGSRÅDGIVNING 15

16 Gode råd til seniorer om sikkerhed og forsikring Er tingene i fritidshuset dækket? Bliver mine briller erstattet, og hvordan undgår jeg tricktyveri? Vi har samlet en række gode råd og giver et billede af, hvordan man står, hvis uheldet er ude. Der er mange forhold, der spiller ind i forbindelse med en erstatning, så her er blot tommelfingerregerne fra ALKA. Briller der går i stykker Vi bliver tit spurgt, om vi dækker briller, som er gået i stykker. Desværre sker det så ofte, at briller går i stykker, at det ville blive meget dyrt at forsikre sig i mod. I nogle tilfælde dækkes briller imidlertid. Det kan være, hvis de er gået i stykker i et trafikuheld, eller hvis en anden har ødelagt dem, og kan drages til ansvar. Frakker i garderoben Det er ærgerligt at opdage, at frakken er forsvundet fra garderoben, mens man var optaget af en koncert, et møde eller lignende. Ofte skyldes det forbytning, og frakken dukker måske op igen. Hvis der er tale om egentligt tyveri, dækker forsikringen frakken. Dog dækkes penge, der ligger i lommen, ikke, da kontanter kun dækkes ved ran, indbrud eller røveri. Boligen på plejehjemmet Hvis man har to forskellige bopæle som ægtepar, fordi den ene ægtefælle er kommet på plejehjem, kan man få noteret på sin familieforsikring, at den også skal dække indboet på plejehjemmet. Bor man på plejehjem, og har man en separat familieforsikring i ALKA, kan denne udvides til at dække tyveri af kontanter og smykker fra aflåst skuffe, skab eller lign. Normalt dækkes tyveri af kontanter og smykker ikke, når døren ind til ens beboelse ikke er aflåst. Ejendele i fritidshuset Fritidshusforsikring ligner egentlig en husforsikring. Forsikringen dækker selve 16 MEDLEMSRÅDGIVNING FORSIKRINGSRÅDGIVNING

17 huset - mure, tag, trappe, kælder osv. samt udhuse, garager og lign. Men fritidshusforsikringen kan udbygges med en indbodækning for de ting, der hører til i fritidshuset. Du tager måske ting med fra din helårsbolig, når du tager i fritidshuset. De midlertidigt medbragte ting er dækket af din almindelige indboforsikring, når du samtidig bor i fritidshuset. Hos ALKA er de midlertidigt medbragte ting også dækket i perioden 1. juni-31. august, selvom du ikke bor i huset. man har job eller ej, men om aktiviteten hvor ulykken indtraf, har karakter af arbejde. Dvs. en opgave som nogen kunne udføre mod betaling. Med en heltids ulykkes forsikring er du altid på den sikre side. Behold Ulykkesforsikringen Mange ældre vælger at opsige deres u- lykkesforsikring. Hvis du er aktiv, for eksempel som frivillig, er det en god idé at beholde sin ulykkesforsikring. Vi anbefaler også, at du omlægger en evt. fritidsulykkesforsikring til en heltidsulykkesforsikring. Det er ikke en stor ekstraudgift. Måden mange forsikringsselskaber definerer fritid på er ikke, om MEDLEMSRÅDGIVNING FORSIKRINGSRÅDGIVNING 17

18 Bilen Rådet for Større Færdselssikkerhed har følgende gode råd til ældre bilister: Hold rutinen ved lige kør bil mindst en gang om ugen hele livet, hvis du har kørekort og bil. Det gælder både kvinder og mænd! Hvis syn, hørelse eller bevægelighed ændrer sig, så få det kontrolleret af lægen. Små skavanker kan som regel afhjælpes Vælg en ældrevenlig bil i god tid. Dvs. en bil med automatgear, god ind- og udstigningshøjde, nemt indstillelige sæder og mange airbags Vær særlig opmærksom i vejkryds Hvis du føler dig usikker, så kør ikke, hvis det er mørkt, glat eller dårligt vejr Undgå myldretiden i de store byer Lad dig ikke presse til hasarderede handlinger af de andre trafikanter Hvis du får trafikfarlig medicin, så spørg din læge eller apotek, hvordan det påvirker din bilkørsel Tag et par køretimer hos en kørelærer eller et køreteknisk kursus, hvis du føler dig usikker I ALKA har vi en ordning, som går ud på, at man kan opnå en besparelse på bilforsikringen, hvis man vælger en ekstra selvrisiko, når bilen lånes ud.. Den ekstra selvrisiko gælder kun, hvis der sker en skade mens bilen har været lånt ud. Men besparelsen på præmien opnår du under alle omstændigheder. Det er en god idé ind i mellem at tage en snak med dit forsikringsselskab og tjekke, om dine forsikringer stadig passer til dig. Elkørestol og rolator Kørestol, el-kørestol, rolator og gangstativ ja det hele bliver faktisk dækket som privat indbo, uanset om det er privatejet eller stillet til rådighed af det offentlige. El-kørestolen må dog max kunne køre 15 km/t for at være dækket. Husk at låse kørestolen. 18 MEDLEMSRÅDGIVNING FORSIKRINGSRÅDGIVNING

19 Tricktyveri Vi hører desværre oftere og oftere om tricktyverier, hvor ældre mennesker bliver lokket til at lukke en fremmed ind i sit hjem. Den fremmede udgiver sig ofte for at være f.eks. læge eller politimand eller beder om at låne telefonen eller et stykke papir. Når den fremmede er kommet indenfor, lister en hjælper sig ubemærket ind og stjæler penge, smykker eller andre værdigenstande. Sørg for at udbrede kendskabet til hvordan man undgår tricktyveri. Gode råd fra Det kriminalpræventive Råd: Lav faste aftaler med folk, der skal besøge dig, fx hjemmehjælpere, håndværkere, sygeplejersker, familie og andre Lad være med at lukke folk ind, du ikke kender. Spørg eventuelt efter legitimation, hvis du kommer i tvivl Undgå at have for mange kontanter eller andre værdier liggende Hvis du bor alene, så lad være med at skilte med det. Efternavn på dørskiltet er nok Vær opmærksom på fremmede i kvarteret Få monteret en sikkerhedskæde eller bøjle af god kvalitet på hoveddøren - gerne kombineret med en dørspion Ikke alle forsikringsselskaber dækker dine ting, hvis du har været udsat for tricktyveri. ALKA har valgt at dække tricktyveri på vores nyeste forsikring. Det er aldrig for sent at skifte forsikringsselskab eller få en bedre forsikring, der hvor du er. Dankort og pin-kode Opbevar ikke Dankort og Pin-kode sammen. Hos banken har du en selvrisiko, hvis en tyv hæver penge på dit kort ved brug af den personlige kode. Skulle en indbrudstyv finde både den separate kode og Dankortet i dit hjem, vil forsikringsselskabet i nogle tilfælde kunne MEDLEMSRÅDGIVNING FORSIKRINGSRÅDGIVNING 19

20 erstatte din selvrisiko hos banken. Hvis kort og pinkode derimod ligger sammen og stjæles op af for eksempel en taske eller en lomme, dækker forsikringen ikke selvrisikoen. Hærværk på gravsteder Indimellem sker der desværre hærværk på kirkegårdene. Det er til stor smerte og ærgrelse for de efterladte. Derfor er det en god idé at sørge for, at forsikringen dækker, således at man ikke også skal spekulere på udgifterne. Kontakt dit forsikringsselskab og hør hvordan du står. At rejse er at leve Vi har lavet en Afbestillings- og rejseforsikring, som sætter ind der, hvor det gule sygesikringsbevis stopper. Dit gule sygesikringsbevis indeholder en rejsesygeforsikring, som dækker almindelig lægehjælp, lægeordineret medicin, sygehusophold og hjemtransport ved sygdom eller dødsfald i udlandet. Sygesikringsbeviset dækker ved rejser i Europa indenfor den første måned. Din fa-milieforsikring dækker, hvis bagagen bortkommer - det gælder også udenfor Europa. Den private rejseforsikring dækker bl.a.: Erstatningsrejse ved afbestilling, hvis rejsen ikke kan påbegyndes pga. dødsfald eller alvorlig sygdom/tilskadekomst hos et nært familiemedlem eller dig selv Erstatning for ødelagt ferie pga. en skade eller sygdom Ekstraudgifter ved hjemkaldelse til Danmark på grund af død eller akut sygdom hos et nært familiemedlem Ekstraudgifter, hvis bagagen er forsinket mere end 6 timer i forhold til jeres ankomst Udgifter til indhentning af rejseruten, hvis en af jer uforskyldt kommer for sent til afrejsen fra Danmark Krisehjælp på stedet ved røveri, overfald, ulykke, brand eller eksplosion 20 MEDLEMSRÅDGIVNING FORSIKRINGSRÅDGIVNING

21 Lægehjælp og hospital uden for Europa, hvor sygesikringsbeviset ikke dækker Udgifter til rejseledsager ved hjemtransport eller ledsagelse pga. sygdom Hvis du rejser et par gange om året eller I er flere i husstanden, kan der være meget at spare. Vær opmærksom på, at afbestilling og hjemtransport ikke gælder forudbestående lidelser, og at SOS definerer, hvad der hører herunder. Ofte tilbyder rejseselskabet at tegne en afbestillings- og rejseforsikring, men vær opmærksom på, at det ofte er billigere at tegne hos sit almindelige forsikringsselskab. Hos ALKA fås Afbestillings- og rejseforsikringen fra 623 kr. for 1 person og fra 733 kr. for hele husstanden. (2007) Forsikringen tegnes som tillæg til familieforsikringen og dækker alle ferierejser til udlandet af max. 1 måneds varighed i et år. MEDLEMSRÅDGIVNING FORSIKRINGSRÅDGIVNING 21

22 Vil du vide mere så kontakt os: LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks KBH.S Tlf MEDLEMSRÅDGIVNING

Forsikringsbogen. Nyttige links

Forsikringsbogen. Nyttige links Nyttige links Når du alligevel bevæger dig rundt på internettet, er her nogle links som kan anbefales: www.hk.dk/forsikring her kan du læse om privat- og medlemsforsikringer www.alka.dk her kan du se,

Læs mere

Forsikrings- bogen HK Forsikring

Forsikrings- bogen HK Forsikring Forsikringsbogen 2008 Indholdsfortegnelse Forsikring af ting 4... Familieforsikring 8... Husforsikring 9... Bilforsikring 10... Anmeldelse af skader Forsikring af personer 11... Ulykkesforsikring 14...

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

Fakta om Tryg Young Living

Fakta om Tryg Young Living Fakta om Tryg Young Living Synes du også, det er svært at finde rundt i forsikringsjunglen? Vil du helst bare have en forsikring, der passer til dig, uden at skulle bruge timer på at forstå indholdet?

Læs mere

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving?

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving? Fakta om YoungLiving Synes du også, det er svært at finde rundt i forsikringsjunglen? Vil du helst bare have en forsikring, der passer til dig, uden at skulle bruge timer på at forstå indholdet? FAK 20091-12

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Fakta om Tryg Plus. Fordele der skaber tryghed. Flere muligheder med Tryg Plus

Fakta om Tryg Plus. Fordele der skaber tryghed. Flere muligheder med Tryg Plus Fakta om Tryg Plus Fordele der skaber tryghed Tryg Plus er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Med Tryg Plus får du rabat på en række forsikringer og adgang til

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Fakta om Tryg Landbrug

Fakta om Tryg Landbrug Fakta om Tryg Landbrug Fordele der skaber tryghed Tryg Landbrug er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Med Tryg Landbrug får du rabat på en række forsikringer og

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Rådgivningsmødet Velkommen Forventninger til mødet Udarbejdelse af forsikringsforslag Gennemgang af forsikringer Når du skifter forsikringsselskab Du er ekstra godt

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Dit liv. Dine forsikringer

Dit liv. Dine forsikringer Dit liv. Dine forsikringer a Velkommen codan.dk 2 Alle mennesker er forskellige. Derfor har vi brug for forskellige forsikringer. Hos os sammensætter du selv dine forsikringer, så de passer til, hvem du

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior Fakta om Tryg Senior Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet. En senior stiller andre krav end en ung - og omvendt.

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Guide to Safeguard. VIA University College

Guide to Safeguard. VIA University College Guide to Safeguard VIA University College Målgruppe: VIAs studerende i studie- og/eller praktikophold i udlandet Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL 4 2. FORUD FOR REJSEN 4 2.1 Helbredstjek og vaccinationer

Læs mere

dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra

dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra Indhold Dig og din økonomi 4 Arbejde og løn 6 Uddannelse og SU 8

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere