beretning mia. kr investeres i Lolland-Falster i de kommende syv år business lf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "beretning 2012 60 mia. kr investeres i Lolland-Falster i de kommende syv år business lf"

Transkript

1 beretning 60 mia. kr investeres i Lolland-Falster i de kommende syv år business lf

2 2 Bestyrelsens beretning Mulighederne er mange i de kommende år på Lolland- Falster. De store anlægsinvesteringer i området samlet set 60 mia. kr. rykker nærmere, og det fører til en spirende lokal optimisme, når det handler om at få vendt udviklingen i området. Samtidig har vi i oplevet en stigende interesse for egnen, både fra nationalt og internationalt hold. For at kunne udnytte denne optimisme og interesse bedst muligt, valgte Business LF i at kigge på de interne linjer. Det mundede ud i en større organisationsændring, der betød, at en række medarbejdere måtte stoppe i Business LF. Formålet var at sikre en effektiv organisation, som på bedste vis kan løfte de opgaver, der er forbundet med de ændringer, der sker i de kommende år på Lolland og Falster, og som allerede er gået i gang nu. Omstillingsprocessen i organisationen forløb vel, og organisationens medarbejdere faldt hurtigt ind i deres nye roller. Vi er tilfredse med deres indsats, de har alle lagt et stort engagement i deres arbejde hos Business LF og har performet langt over vores forventninger. I august måned tiltrådte Anders H. Høiris som administrerende direktør og afløste den konstituerede direktør Mikkel Wesselhoff. I den forbindelse valgte Business LF at kigge lidt nærmere på organisationens strategiske prioriteringer og målsætninger. For at nå målsætningerne på den mest effektive måde, blev strukturen i organisationen ændret, så den blev mere klar. Der blev oprettet en erhvervsafdeling, en turismeafdeling og en bosætningsfunktion. Som fundament for de tre afdelinger er der en lille stab, som sikrer de tværgående opgaver. Den nye struktur har skabt klarhed både indadtil og udadtil. Den skal være med til at sikre, at alle stakeholders får et enkelt og letforståeligt billede af, hvad Business LF beskæftiger sig med og hvordan. Målsætninger Med den nye struktur på plads blev der også kigget nærmere på organisationens målsætninger. Det udmøntede sig i en række prioriterede målsætninger. Kriterierne for prioriteringen var blandt andet målbarhed og realiserbarhed. ERHVERV/ INVESTERING VISION MISSION VÆRDIER TURISME BOSÆTNING HR ADMINISTRATION ØKONOMI IT Organisationsdiagram Business LF Positiv synlighed Lolland-Falster er synlig. Men ikke på den måde, som området fortjener det. En af de væsentligste opgaver har derfor været at skabe større positiv synlighed af egnen Lolland-Falster hos organisationens stakeholders - primært uden for området. Arbejdet har resulteret i flere ministerbesøg, besøg i ministerier og hos erhvervsudviklingsorganisationer som State of Green, Invest in Denmark og Copenhagen Capacity, delegationer med udenrigsministeriet samt besøg af flere udenlandske journalister, virksomheder og universiteter. Fælles identitet En anden væsentlig prioritering var at skabe og kommunikere Lolland-Falsters fælles identitet. Identiteten skal være genkendelig for lollikker og falstringer og tilflyttere, og den skal være med til at skabe opmærksomhed omkring Lolland-Falster. Resultatet blev et nyt fælles brand: Mærk nærværet, nyd væksten. Brandet rummer alle Lolland-Falsters kvaliteter: Åbenhed, nærvær, venlighed og god plads til at komme hinanden ved. Samtidig tager det også højde for den økonomiske del, nemlig at der bliver investeret 60 mia. kr. i offentlige anlægsarbejder, hvilket vil skabe vækst og fremgang for vores landsdel. Det nye brand er blevet skabt for at lollikker og falstringer får en fælles identitet baseret på vores fælles mål, værdier og væremåder. Mærk nærværet, nyd væksten blev lanceret marts Business LF i fremtiden Business LF s fremmeste opgave er at medvirke til og skabe vækst hos erhvervslivet og inden for turismen på Lolland-Falster - også i fremtiden. En af måderne at gøre det på er ved at være synlige og tilgængelige for virksomhederne på deres præmisser. Business LF skal sikre, at de ydelser, organisationen tilbyder, også fremover er de rigtige, og at prioriteringerne er de rette. Identitet og synlighed går hånd i hånd. Med det let genkendelige logo er der skabt et godt fundament for, at Lolland-Falster fæstner sig i danskernes Identitet og synlighed går hånd i hånd. Med det let genkendelige logo er der skabt et godt fundament for, at Lolland- Falster fæstner sig i danskerne og udlændingenes bevidsthed som et center for vækst og talrige muligheder for et godt familieliv. og udlændingenes bevidsthed som et center for vækst og talrige muligheder for et godt familieliv. Samtidig er det vigtigt, at Business LF til stadighed arbejder på at skabe opmærksomhed og synlighed hos alle stakeholders offentlige såvel som private. Det skal ske både gennem medierne og ved at bruge Embassy of Lolland-Falster som den fantastiske platform, det er blevet, for at vise Lolland-Falsters mange muligheder.

3 4 direktionens beretning blev et år med interne omstruktureringer. Den første del af året blev en proces iværksat med det formål at tilpasse de personalemæssige ressourcer samt at ansætte en ny administrerende direktør. Den 1. august tiltrådte Anders H. Høiris som administrerende direktør. Omstruktureringerne førte også en opdatering af organisationens strategi med sig. Og som følge heraf blev organisationens interne struktur taget op til overvejelse. Resultatet blev en fokusering af organisationen med én afdeling for erhverv, én for turisme og én for bosætning. Erhvervsafdelingen har fire ansatte, turisme har tre, mens en medarbejder beskæftiger sig med både turisme og bosætning. Desuden er der to ansatte på ambassaden i København. De resterende tre medarbejdere varetager funktioner på tværs med strategiudvikling og eksekvering, lobbyisme og arrangementer for medlemsvirksomheder samt HR, administration og økonomi. Grundlaget for den samlede strategi er beskrevet i organisationens vision og mission. Den nye vision for organisationen er: Vi vil være den mest attraktive virksomhed for partnere, kunder og medarbejdere inden for erhverv og turismeudvikling i Den Blå Region. Og organisationens mission blev fastlagt i fem punkter: Vi skaber vækst og nye arbejdspladser på Lolland- Falster gennem udvikling af eksisterende erhvervs- og turismevirksomheder samt udvikling og tiltrækning af nye. Vi hjælper virksomheder på Lolland-Falster med internationalisering og eksport. Vi fokuserer på handelscentre og turismeområder. Vi tiltrækker bosætning blandt børnefamilier og seniorer. Vi profilerer og synliggør viden og indsigt om Lolland-Falster internationalt, nationalt, reginalt og lokalt. Business LF omsætter missionen i målbare og realiserbare målsætninger, som tilsammen skal skabe et Lolland-Falster, der i 2020 er i toppen af Danmarks vækstcentre på tværs af erhverv og turisme. Og samtidig skal området være kendetegnet ved en positiv befolkningstilvækst inden for segmenterne børnefamilier og seniorer. I har Business LF arbejdet målrettet og resultatorienteret inden for organisationens tre fokusområder: erhverv, turisme og bosætning. Erhverv I erhvervsafdelingen har der været travlt. På kapitaldelen har Business LF s erhvervsafdeling medvirket til at rejse over 40. mio. kroner til virksomheder, der enten allerede er etableret eller vil etablere sig på Lolland-Falster. Business LF deltog i flere erhvervsudviklingsprojekter herunder afkørsel 48, afkørsel 43 og etableringen af havvindmølleparken Kriegers Flak. I tillæg oplever Business LF en stigende interesse fra flere nationale og internationale virksomheder i forbindelse med Femern Bælt projektet. Virksomheder fra Sverige, Norge, Tyskland, Kina og Holland har været på besøg. En vigtig forudsætning for, at erhvervet på Lolland og Falster kan få del i de 60 mia. kr, der investeres i løbet af de kommende syv år, er, at virksomhederne klædes godt på til at kunne deltage i de offentlige udbud. Derfor afholdt Business LF i efteråret en kursusrække om offentlige udbud, og om hvordan man som virksomhed øger sine chancer for at få en større andel af det offentliges udbud. Direktør Anders H. Høiris Kurset blev afholdt over tre dage, og der var i alt 19 virksomheder, som deltog. Pt. er der cirka 15 iværksættere på de to vækstfabrikker i henholdsvis Sakskøbing og Holeby, som Business LF har været med til at etablere i samarbejde med væksthus Sjælland og de to kommuner. Inden for iværksætteri har der med projektet etnisk erhvervsfremme især været fokus på at sikre, at nydanskere er klædt bedst muligt på til at starte og drive virksomhed i Danmark. Projektet har indtil videre resulteret i etablering af to nye virksomheder. Dertil kommer et projekt, som Business LF netop har igangsat i samarbejde med Region Sjælland. Projektet fokuserer på at gøre brug af nydanskeres viden om lokale forhold for erhvervslivet i udlandet. Inden for internationalisering har Business LF startet flere forskellige udviklingsforløb inden for globalisering og eksport. Vi forventer fremadrettet et stort fokus på dette område. Det samlede arbejde har betydet, at Business LF har været med til etablering og fastholdelse af i alt 375 blivende arbejdspladser på Lolland-Falster. Turisme Turismeafdelingen har været involveret i en lang række projekter, som både tæller videreførelse af eksisterende tiltag og udvikling af nye. Der har året igennem været særligt fokus på markedsføring både i printmedier, online og face-to-face. Lolland-Falster Kataloget er en vigtig platform for de lokale turistaktører. Bladet udkommer i et oplag på eksemplarer på både dansk, tysk og engelsk. Kataloget er blevet videreført i med succes. Onlinemarkedsføring bliver til stadighed vigtigere for turismeaktørerne. Det vidner blandt andet det stigende antal besøgende på om. Antallet af besøgende steg fra knap i 2009 til knap i. For at sikre, at der fortsat er mange, der lægger vejen forbi har Business LF lavet en ny og opdateret version, som så dagens lys i begyndelsen af Deltagelse i messer er en krumtap i turismearbejdet, fordi det giver mulighed for at møde både potentielle besøgende og andre turismeaktører. I deltog Business LF på messerne Ferie & Fritid i Bella, Ferie for Alle i Herning samt ITB Berlin. Af øvrige aktiviteter kan Efterårsferiepasset, støtte til projekt Kystnære Oplevelser, deltagelse i og støtte til Native Cooking Award og Apple Flower Festival nævnes. Bosætning I arbejdet med bosætning på Lolland og Falster, har Embassy of Lolland-Falster været omdrejningspunktet for langt størstedelen af aktiviteterne. Indsatserne har vekslet mellem projekter og arrangementer, som er herog-nu-indsatser og indsatser med et mere langsigtet mål. Til her-og-nu-arrangementerne hører de lokale ejendomsmægleres besøg på ambassaden. Her har de præsenteret boligerne på Lolland og Falster under overskriften Find din drømmebolig på Lolland-Falster. Eksilaftnerne, som er blevet afholdt tre gange i løbet af, hører under de mere langsigtede projekter. Formålet med disse aftener er at invitere unge lollikker og falstringer til en aften på Embassy of Lolland-Falster, hvor de kan netværke og samtidig bl.a. få viden om, hvilke muligheder, der er for job og bolig i området. Tanken med disse arrangementer er at fastholde Lolland og Falster som alternativ til storbyen i de unges bevidsthed, når de er færdige med at studere og for alvor skal etablere sig. De positive historier Allerede i 2011 blev de første tanker og de første tiltag gjort for at få synliggjort landsdelens kvaliteter og potentiale. Det arbejde blev videreført i med ekstra fokus på fælles identitet og branding. Et af tiltagene var kampagnen 500 Spielbergs, som skulle skærpe lollikkernes og falstringernes opmærksomhed omkring egnen. Formålet var at samle positive historier. Lollikker og falstringer blev opfordret til at filme deres yndlingssted eller begivenhed og uploade den på Facebook. Det færdige produkt blev en fin filmcollage som bl.a. blev vist på Embassy of Lolland-Falster. Også den internationale presse har vist stor interesse for området. På en enkelt kampagne på turistområdet blev det til 89 presseklip i tyske medier. De første analyser og forarbejder til brandingkampagnen blev udført i efteråret. Business LF i fremtiden Også i fremtiden vil udvikling, synlighed og vækst være nogle af nøglebegreberne i Business LF s arbejde med at tiltrække erhverv og skabe en positiv befolkningstilvækst. Vores arbejde skal naturligvis fokusere på at få det optimale ud af de 60 mia. kr., som over de næste syv år investeres i bygge- og anlægsprojekter på Lolland-Falster samt sikre en blivende effekt efter Overordnet skal det ske ved at sikre Business LF en lokal, regional og national gennemslagskraft hos alle stakeholders: Virksomheder, myndigheder, samarbejdspartnere og politikere. PaRtneRskabeR/MedleMstal Ved udgangen af var det samlede medlemsantal 257 fordelt på følgende måde: 7 AMBASSADØRPARTNERSKABER 12 VIP-PARTNERSKABER 222 BASISPARTNERSKABER 16 ILDSJÆLE

4 6 fonden business lf i løbet af var der i alt 17 arrangementer i business lf. her kan du se et lille udpluk. arrangementer i business lf i Resultatopgørelse for 2011 Tilskud fra kommunerne Udlodning for foreningen Business LF Øvrige aktiviteter Nettoomsætning Personaleomkostninger Øvrige omkostninger incl. afskrivninger B.S. Christiansen B.S. Christiansen havde rosende ord til området, da han kiggede forbi Business LF. Det blev en forrygende eftermiddag, med et inspirerende foredrag, hvor alle 155 deltagere var godt underholdt, med sjove anekdoter og referencer, men også med et indhold, der gav grund til eftertanke og refleksion. Driftsresultat Finansielle poster netto Årets resultat Aktiver pr Fra salgsarbejde til tilbudsarbejde Advokat Kurt Bardeleben fra LETT Advokatfirma guidede igennem udbudshelvedet ved at give et godt indblik i de fælder, der gemmer sig, når man som privat virksomhed skal afgive tilbud til det offentlige. Foto: Kim Matthäi Leland Anlægsaktiver Varebeholninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver Passiver pr Fondskapital Med afsæt i praksis fra Klagenævnet for Udbud gav Kurt Bardeleben indsigt i, hvordan man undgår at blive afvist på grund af fodfejl i prækvalifikations- og udbudsprocessen. Erhvervspanel til fordel for Julehjælpen 12 repræsentanter fra erhvervslivet på Lolland-Falster var samlet hos Business LF i den gode sags tjeneste for at samle penge ind til Dansk Folkehjælps Julehjælp. Det lykkedes på kun én time at samle ikke mindre end ,- kr. ind. Kommunikation, kreativitet og kaos med Frank Pedersen og Christian Stadil Der var stort fremmøde til Business LF s arrangement om, hvordan en smule kaos ifølge Christian Stadil, der er kendt som den buddhistiske gulddreng i spidsen for Hummel, gør os gode, kreative og innovative. Og hvordan man ifølge Frank Pedersen, der er kommunikations- og marketingsdirektør i Jyske Bank, kan tænke på kanten af boksen. Overført resultat Egenkapital Gæld Passiver Kampagner sådan får du taletid Den tidligere tv-vært Vibeke Hartkorn gav sit bud på, hvordan man får de rigtige mennesker til at lytte, og hvordan man som virksomhed kommer i medierne med de sager og budskaber, som er vigtige. Generalsekretær Klaus Nørlem fra Dansk Folkehjælp supplerede med oplevelser og erfaringer med at tilrettelægge kampagner med nogle af de helt store mediehuse. Derudover blev der afholdt en række andre fyraftensmøder med fokus på så forskellige emner som generationsskifte, kapitalfremskaffelse, eksport, brug af sociale medier i forretningsøjemed, udbud og prækvalifikationer og repræsentantskabsmøder og kurser.

5 8 erhverv business lf s koncept høster stor Ros turisme I blev der taget initiativ til samarbejde med journalister om at besøge og skrive om Lolland-Falster. Det var primært tyske journalister Samarbejdet har resulteret i artikler i blandt andet følgende medier: Südwest Presse, Geislinger Zeitung, Hamburger Morgenpost, Altmark Zeitung, Freizeit Spass, Der Nordschleswiger, Die Glocke Beckumer Zeitung Trekking Bike. Business LF er etableret af Lolland og Guldborgsund kommuner for at styrke erhvervsfremmearbejdet på Lolland og Falster. Business LF fungerer som én indgang for erhvervslivet. Virksomheder, der henvender sig, får tilknyttet en kontaktperson. Kontaktpersonen vender tilbage til virksomheden inden for 24 timer, Internationalisering Business LF deltager i flere udviklingsprojekter, der har til hensigt at skabe muligheder for lokale virksomheder internationalt i form af eksport eller generel globalisering. Dette betyder, at Business LF kan tilbyde konkret rådgivning og finansieringsmuligheder i forbindelse med eksport, outsourcing, finansiering og opbygning af partneraftaler med udenlandske virksomheder. Indtil videre har fire lokale virksomheder gjort brug af denne ydelse, og vi forventer fremadrettet et øget fokus netop her. Kapitalfremskaffelse På kapitaldelen har Business LF s erhvervsafdeling medvirket til at rejse over 40. mio. kr. til lokale virksomheder dette i form af både regionalfondsmidler, bankfinansiering, kapitalfonde og decideret venturekapital. Fra idé til virkelighed Business LF arbejder også med spin off projekter. Disse projekter kan være med til at udvikle en forretningsidé og realisere den. En del af den proces er også at bistå med finansiering. Aktiviteten henvender sig til etablerede virksomheder med gode idéer, som man enten ikke har ressourcer til at starte op eller ligger uden for ens kerneforretning. Indtil videre har aktiviteten resulteret i ét nyt selskab. og inden for 72 timer arrangerer kontaktpersonen et møde med relevante aktører fra området. Målet med mødet er at give virksomheden det bedste fundament for et videre forløb, bl.a. med en detaljeret tids- og handleplan. Konceptet har høstet stor anerkendelse fra både Dansk Erhverv og Dansk Byggeri. Rum for idéer og udvikling Vækstfabrikken på Lolland-Falster er kommet godt i gang. Med en afdeling i både Sakskøbing og Holeby og med ca. 15 iværksættere er der skabt et rum for nye virksomheder, som ønsker vækst. Generelt set fungerer Vækstfabrikken godt, og antallet af virksomheder og deres aktiviteter lever til fulde op til vores målsætning om 40 % belægning ved udgangen af. Klædt på til de store udbud I efteråret afholdt Business LF en kursusrække omkring offentlige udbud, og om hvordan man som virksomhed øger sine chancer for at få en større andel af det offentliges udbud. Kurset blev afholdt over tre dage, og der var i alt 19 virksomheder, som deltog. Udover ovenstående kursus så har der været afholdt flere faglige arrangementer omkring ejerskifte/ generationsskifte, tiltrækning af bent Juul larsen east metal - Jeg tror aldrig, jeg har mødt mere hjælpsomme og engagerede mennesker end medarbejderne i Business LF. Det har været en stor hjælp at have dem på vores side i arbejdet med at etablere East Metals afdeling på havnen i Nakskov, siger CEO i East Metal, Bent Juul Larsen. business lf har været Med til at etablere og fastholde over 350 blivende arbejdspladser kapital, udnyttelse af nye teknologier, eksport og globalisering samt flere andre spændende arrangementer. Ved årsskiftet havde Business LF 74 aktive erhvervssager og gennemført over 150 individuelle virksomhedsforløb spændende fra iværksættervejledninger og korte rådgivningsforløb til længerevarende udviklingsforløb og salg af kommunale bygninger og erhvervsjord. Online markedsføring en stor succes En øget tendens til at søge information og foretage bookninger på nettet har resulteret i en stor vækst af besøgende på Fra i 2009 at have knap besøgende, er tallet steget til knap 250.ooo i. Fordi online markedsføring er så vigtig en del af turisterhvervet, arbejder Business LF til stadighed på at holde opdateret både med indhold og form. Derfor påbegyndte Business LF i arbejdet med en ny visitlolland-falster.dk hjemmeside, som gik i luften i januar Messeaktiviteter Business LF repræsenterede området som turistdestination på flere messer i : Ferie & Fritid i Bella Center Copenhagen med omkring besøgende, Ferie for Alle i Herning med besøgende og ITB Berlin med et besøgstal på Messerne giver en god mulighed for direkte kontakt til de potentielle turister, og derudover er der rig lejlighed for at danne netværk med andre danske aktører på turismemarkedet. 600 km kyststrækning skal bruges På Lolland og Falster har vi 600 km kyststrækning. I Business LF arbejder vi målrettet med at udnytte de mange kilometer kystlinje. Et af de succesfulde projekter, som fik støtte i, var Kystnære Oplevelser. Projektet, som har fokus på lystfiskeri, kajak og kano, windsurfing og udvikling af lystsejlads, har fået kr. i støtte. Øget antal overnatninger i skuldersæsonen Med fokus på skuldersæsonen indledte Business LF i en kampagne i samarbejde med Novasol og Scandlines. Kampagnen var rettet mod det tyske marked. Kampagneindsatsen gav godt overnatninger i skuldersæsonen. Også i 2013 arbejder Business LF på en styrket indsats på det tyske marked. Den traditionelle markedsføring er stadig populær Lolland-Falster Kataloget er et medie, som Business LF har videreført i samarbejde med Folketidende-gruppen og Pajor. Kataloget har et oplag på eksemplarer på tre sprog. Fokus på mad og musik Business LF inkorporerer arbejdet med lokale råvarer i mange af sine projekter. I har Knuthenlund afholdt Native Cooking Award og på Lilleø blev Apple Flower Festival afholdt. Native Cooking Award er et arrangement, hvis formål er at henlede opmærksomheden på de lokale råvarer og brugen af dem. Apple Flower Festivalen er et miks af mad og musik. Formålet er at sætte fokus på frugt og frugtavl på Lolland og Falster. Business LF har i støttet begge initiativer. De positive historier om egnens råvarer er med til at forbedre områdets image både når det gælder om at tiltrække turister og erhvervsliv. anne-lise becker oreby mølle - For mig handler det ikke så meget om konkurrence mellem os hernede, men om en konkurrence mellem os og resten af landet. Jeg ser da hellere at en familie tager en overnatning hos en af mine konkurrenter, end at de kører videre.

6 10 BosÆtninG to generationer det er godt at høre de gode historier Find din drømmebolig på LF Ad flere omgange har ejendomsmæglere fra Lolland og Falster brugt Embassy of Lolland-Falster som base for at præsentere boliger fra området. Tre eksilaftner I Business LF er der også fokus på at arbejde med bosætning på længere sigt. Det sker blandt andet med afholdelsen af de såkaldte eksilaftener. Formålet med arrangementerne er at fastholde hjemegnen i deres bevidsthed, når de efter endt uddannelse skal til at finde job, evt. stifte familie og bosætte sig. christian nyborg MoRtensen - Men det dét, der skal til. Vi skal være mere offensive, og ambassaden er et godt initiativ, som kan hjælpe andre til at se på egnen med mere positive øjne. Samtidig er det også sjovt at møde mennesker, jeg kender dernedefra. - Du må godt kalde mig lokalpatriot. Jeg kommer fra Nykøbing Falster. Det er jeg stolt af, og jeg vil sandsynligvis flytte tilbage med tiden. Christian Nyborg Mortensen er en af de mange lollikker og falstringer, der bor i København, men stadig føler et stort tilhørsforhold til Lolland-Falster og er engageret i udviklingen på Lolland-Falster. Han deltager ofte i ambassadens arrangementer for falstringer og lollikker i eksil. Arrangementerne blev til ved et tilfælde. Business LF havde åbnet ambassaden i København for at skabe større opmærksomhed om Lolland-Falster og for at vise et andet billede af landsdelen end mediernes negative fokusering på arbejdsløshed og social deroute. - Når jeg møder andre, vil jeg gerne kunne fortælle de gode historier om Lolland-Falster. Mediernes fokus på Udkantsdanmark kan ofte virke ensidigt, siger Christian Nyborg Mortensen. - Jeg får selvfølgelig mange af de gode historier fra mine forældre og venner på Falster, men det er også rart at høre og dele de gode ting ved Lolland-Falster sammen med andre. Det får jeg mulighed for på ambassaden. Glad for ambassadørrollen Christian Nyborg Mortensen synes ideen med en ambassade i København er sjov, måske lidt provokerende: - Men det dét, der skal til. Vi skal være mere offensive, og ambassaden er et godt initiativ, som kan hjælpe andre til at se på egnen med mere positive øjne. Samtidig er det også sjovt at møde mennesker, jeg kender dernedefra. Her er han på linje med andre af ambassadens faste gæster til eksil-aftenerne. Hvor man før i tiden mødtes i hjemstavnsforeninger, er en stor del af dét at fastholde et netværk rykke over på Facebook og andre sociale medier. Læs hele interviewet på Til eksilaftnerne inviteres unge lollikker og falstringer til uformelle arrangementer på Embassy of Lolland-Falster. I blev der afholdt tre eksilaftner på Embassy of Lolland-Falster, hvor der i alt kom 175 besøgende. Fokus på ægtefællen Med Fokus på ægtefællen var formålet at synliggøre jobmulighederne på Lolland og Falster. Det har bl.a. udmøntet sig i et samarbejde med OFIR om at streame ledige jobs i området direkte på Embassy of Lolland-Falsters hjemmeside. Desuden blev der taget initiativ til at hænge et bredt udvalg af stillingsopslag op på ambassaden. De skulle fungere som smagsprøver på, hvilke ledige stillinger, der findes på Lolland og Falster. I tillæg blev der den 19. april afholdt et arrangement på Embassy of Lolland-Falster, hvor seks kvinder fra netværket QLF Quality of Lolland Falster - fortalte om deres liv på Lolland-Falster. Kulturnat Kulturnatten er en populær aften i København, og det var derfor oplagt at bruge den anledning til at synliggøre Lolland-Falster. Til kulturnatten den 12. oktober var Business LF således repræsenteret både på ambassaden og hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I alt var der 2500 besøgende. På ambassaden blev der produceret roelygter i stor stil til stor glæde for både københavnske børn og voksne. Kulturnatten på ambassaden bød desuden på musik, foredrag og smagsprøver. På ministeriet blev der uddelt smagsprøver på Frederiksdal Kirsebærvin. 500 Spielberg søges 500 Spielbergs søges var en videokonkurrence, som kørte henover sommeren. Formålet var at samle videoer fra lollikker og falstringer, som viste deres yndlingssteder på Lolland-Falster. De skulle vise Lolland-Falster frem set med deres øjne og i processen bidrage til en fælles stolthed omkring hjemstavnen. Der blev i alt indsendt 68 videoer, som blev klippet sammen til en film, som blev vist på en skærm på ambassaden - Embassy of Lolland-Falster i de efterfølgende måneder. Jeg er PRototyPen På dem, der ReJseR ud og bliver - Peter Engberg, du er i vide kredse kendt som ambassadøren for Lolland-Falster, og du bruger enhver lejlighed til markedsføre landsdelen. Hvorfor er du ikke selv vendt tilbage? Uden den mindste tøven kommer svaret fra koncernchef i Nykredit, Peter Engberg Jensen. Og svaret er på samme tid forudsigeligt og overraskende. Forudsigeligt fordi Peter Engberg bare gjorde dét, de fleste andre nybagte studenter gjorde: Flyttede efter en studieplads i København. Overraskende fordi det også er en fortælling om tilfældigheder og en ung mand uden en færdigstrikket plan for livet og karrieren. - Jeg ville læse økonomi, og så skulle jeg til København. Så det gjorde jeg, og jeg blev færdig og fik min første stilling i finanssektoren, og karrierevejen gik dermed uden om Lolland-Falster. Min familie og vennekredsen i København voksede, og så lå flytning tilbage til Lolland-Falster ikke længere i kortene, fortæller Peter Engberg. - På den måde er jeg jo nok prototypen på dem, der flytter fra landsdelen og ikke vender tilbage. Da jeg flyttede til København, havde jeg ikke en plan om at blive hér, men jeg havde heller ikke en plan om at vende tilbage. Sådan er der nok mange, der har det, og så bliver det tilfældighederne om det første job, karrierevalget og se- nere familien og vennerne, der bliver afgørende for ens tilhørsforhold. PeteR engberg Fortæl om succeserne - Som jeg ser det, har Lolland-Falster en masse kvaliteter. Vi skal blive bedre til at fokusere på den gode fortælling, om succeserne og den positive udvikling. Det imponerer mig, at de to kommuner har fået styr på økono- mien og har overskud på budgettet. - Den gode historie skal fortælles på både Lolland-Falster og uden for øerne. Man skal være stolt af at bo på Lolland eller Falster, og så skal vi bruge det til at tiltrække flere bosættere og nye virksomheder. Alle vil gerne være en del af en succes, og landsdelen er ved at udvikle sig til en succes. Læs hele interviewet på

7 businesslf.dk visitlolland-falster.com embassylolland-falster.dk

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 13 marts 2011 Holbæk rykker... Erhvervsrådet skal være motoren i erhvervspolitikken... Det er her, motorvejen begynder... I repræsenterer det, Danmark har brug for... En byggesag skal kun tage ni dage...

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk Nr. 21 - marts 2013 Kunderne vil have stabil drift og faste, økonomiske aftaler Holdånd blandt Holbæks turistaktører Træskibsfestival i sigte Flydende ferieboliger på Isefjorden Facebook er bedre til branding

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk Udvikling og fremme af Billund Kommune og erhvervsliv nr.01 2010 TEMA:: Udvikling Vokseværk med Growthbooster NETVÆRK er vejen til vækst 05:: 08:: 18:: RUN på butiksudvidelser www.billund-erhvervsfremme.dk

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan Regeringen, januar 2007 Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan for markedsføring af Danmark Side 2 Indhold Indhold...

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009

Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009 Danmarks nationale turismeorganisation Årsberetning 2009 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Vi markedsfører rejsemålet Danmark med henblik på at tiltrække flere udenlandske ferie-

Læs mere

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger Beretning 2011/2012 bl danmarks almene boliger BOLIGEN har de seneste år gennemgået en betydelig forandring. Fra at være et oplysningsorgan er bladet blevet en aktør i samfundsudvikling. Udover at referere

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere