beretning mia. kr investeres i Lolland-Falster i de kommende syv år business lf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "beretning 2012 60 mia. kr investeres i Lolland-Falster i de kommende syv år business lf"

Transkript

1 beretning 60 mia. kr investeres i Lolland-Falster i de kommende syv år business lf

2 2 Bestyrelsens beretning Mulighederne er mange i de kommende år på Lolland- Falster. De store anlægsinvesteringer i området samlet set 60 mia. kr. rykker nærmere, og det fører til en spirende lokal optimisme, når det handler om at få vendt udviklingen i området. Samtidig har vi i oplevet en stigende interesse for egnen, både fra nationalt og internationalt hold. For at kunne udnytte denne optimisme og interesse bedst muligt, valgte Business LF i at kigge på de interne linjer. Det mundede ud i en større organisationsændring, der betød, at en række medarbejdere måtte stoppe i Business LF. Formålet var at sikre en effektiv organisation, som på bedste vis kan løfte de opgaver, der er forbundet med de ændringer, der sker i de kommende år på Lolland og Falster, og som allerede er gået i gang nu. Omstillingsprocessen i organisationen forløb vel, og organisationens medarbejdere faldt hurtigt ind i deres nye roller. Vi er tilfredse med deres indsats, de har alle lagt et stort engagement i deres arbejde hos Business LF og har performet langt over vores forventninger. I august måned tiltrådte Anders H. Høiris som administrerende direktør og afløste den konstituerede direktør Mikkel Wesselhoff. I den forbindelse valgte Business LF at kigge lidt nærmere på organisationens strategiske prioriteringer og målsætninger. For at nå målsætningerne på den mest effektive måde, blev strukturen i organisationen ændret, så den blev mere klar. Der blev oprettet en erhvervsafdeling, en turismeafdeling og en bosætningsfunktion. Som fundament for de tre afdelinger er der en lille stab, som sikrer de tværgående opgaver. Den nye struktur har skabt klarhed både indadtil og udadtil. Den skal være med til at sikre, at alle stakeholders får et enkelt og letforståeligt billede af, hvad Business LF beskæftiger sig med og hvordan. Målsætninger Med den nye struktur på plads blev der også kigget nærmere på organisationens målsætninger. Det udmøntede sig i en række prioriterede målsætninger. Kriterierne for prioriteringen var blandt andet målbarhed og realiserbarhed. ERHVERV/ INVESTERING VISION MISSION VÆRDIER TURISME BOSÆTNING HR ADMINISTRATION ØKONOMI IT Organisationsdiagram Business LF Positiv synlighed Lolland-Falster er synlig. Men ikke på den måde, som området fortjener det. En af de væsentligste opgaver har derfor været at skabe større positiv synlighed af egnen Lolland-Falster hos organisationens stakeholders - primært uden for området. Arbejdet har resulteret i flere ministerbesøg, besøg i ministerier og hos erhvervsudviklingsorganisationer som State of Green, Invest in Denmark og Copenhagen Capacity, delegationer med udenrigsministeriet samt besøg af flere udenlandske journalister, virksomheder og universiteter. Fælles identitet En anden væsentlig prioritering var at skabe og kommunikere Lolland-Falsters fælles identitet. Identiteten skal være genkendelig for lollikker og falstringer og tilflyttere, og den skal være med til at skabe opmærksomhed omkring Lolland-Falster. Resultatet blev et nyt fælles brand: Mærk nærværet, nyd væksten. Brandet rummer alle Lolland-Falsters kvaliteter: Åbenhed, nærvær, venlighed og god plads til at komme hinanden ved. Samtidig tager det også højde for den økonomiske del, nemlig at der bliver investeret 60 mia. kr. i offentlige anlægsarbejder, hvilket vil skabe vækst og fremgang for vores landsdel. Det nye brand er blevet skabt for at lollikker og falstringer får en fælles identitet baseret på vores fælles mål, værdier og væremåder. Mærk nærværet, nyd væksten blev lanceret marts Business LF i fremtiden Business LF s fremmeste opgave er at medvirke til og skabe vækst hos erhvervslivet og inden for turismen på Lolland-Falster - også i fremtiden. En af måderne at gøre det på er ved at være synlige og tilgængelige for virksomhederne på deres præmisser. Business LF skal sikre, at de ydelser, organisationen tilbyder, også fremover er de rigtige, og at prioriteringerne er de rette. Identitet og synlighed går hånd i hånd. Med det let genkendelige logo er der skabt et godt fundament for, at Lolland-Falster fæstner sig i danskernes Identitet og synlighed går hånd i hånd. Med det let genkendelige logo er der skabt et godt fundament for, at Lolland- Falster fæstner sig i danskerne og udlændingenes bevidsthed som et center for vækst og talrige muligheder for et godt familieliv. og udlændingenes bevidsthed som et center for vækst og talrige muligheder for et godt familieliv. Samtidig er det vigtigt, at Business LF til stadighed arbejder på at skabe opmærksomhed og synlighed hos alle stakeholders offentlige såvel som private. Det skal ske både gennem medierne og ved at bruge Embassy of Lolland-Falster som den fantastiske platform, det er blevet, for at vise Lolland-Falsters mange muligheder.

3 4 direktionens beretning blev et år med interne omstruktureringer. Den første del af året blev en proces iværksat med det formål at tilpasse de personalemæssige ressourcer samt at ansætte en ny administrerende direktør. Den 1. august tiltrådte Anders H. Høiris som administrerende direktør. Omstruktureringerne førte også en opdatering af organisationens strategi med sig. Og som følge heraf blev organisationens interne struktur taget op til overvejelse. Resultatet blev en fokusering af organisationen med én afdeling for erhverv, én for turisme og én for bosætning. Erhvervsafdelingen har fire ansatte, turisme har tre, mens en medarbejder beskæftiger sig med både turisme og bosætning. Desuden er der to ansatte på ambassaden i København. De resterende tre medarbejdere varetager funktioner på tværs med strategiudvikling og eksekvering, lobbyisme og arrangementer for medlemsvirksomheder samt HR, administration og økonomi. Grundlaget for den samlede strategi er beskrevet i organisationens vision og mission. Den nye vision for organisationen er: Vi vil være den mest attraktive virksomhed for partnere, kunder og medarbejdere inden for erhverv og turismeudvikling i Den Blå Region. Og organisationens mission blev fastlagt i fem punkter: Vi skaber vækst og nye arbejdspladser på Lolland- Falster gennem udvikling af eksisterende erhvervs- og turismevirksomheder samt udvikling og tiltrækning af nye. Vi hjælper virksomheder på Lolland-Falster med internationalisering og eksport. Vi fokuserer på handelscentre og turismeområder. Vi tiltrækker bosætning blandt børnefamilier og seniorer. Vi profilerer og synliggør viden og indsigt om Lolland-Falster internationalt, nationalt, reginalt og lokalt. Business LF omsætter missionen i målbare og realiserbare målsætninger, som tilsammen skal skabe et Lolland-Falster, der i 2020 er i toppen af Danmarks vækstcentre på tværs af erhverv og turisme. Og samtidig skal området være kendetegnet ved en positiv befolkningstilvækst inden for segmenterne børnefamilier og seniorer. I har Business LF arbejdet målrettet og resultatorienteret inden for organisationens tre fokusområder: erhverv, turisme og bosætning. Erhverv I erhvervsafdelingen har der været travlt. På kapitaldelen har Business LF s erhvervsafdeling medvirket til at rejse over 40. mio. kroner til virksomheder, der enten allerede er etableret eller vil etablere sig på Lolland-Falster. Business LF deltog i flere erhvervsudviklingsprojekter herunder afkørsel 48, afkørsel 43 og etableringen af havvindmølleparken Kriegers Flak. I tillæg oplever Business LF en stigende interesse fra flere nationale og internationale virksomheder i forbindelse med Femern Bælt projektet. Virksomheder fra Sverige, Norge, Tyskland, Kina og Holland har været på besøg. En vigtig forudsætning for, at erhvervet på Lolland og Falster kan få del i de 60 mia. kr, der investeres i løbet af de kommende syv år, er, at virksomhederne klædes godt på til at kunne deltage i de offentlige udbud. Derfor afholdt Business LF i efteråret en kursusrække om offentlige udbud, og om hvordan man som virksomhed øger sine chancer for at få en større andel af det offentliges udbud. Direktør Anders H. Høiris Kurset blev afholdt over tre dage, og der var i alt 19 virksomheder, som deltog. Pt. er der cirka 15 iværksættere på de to vækstfabrikker i henholdsvis Sakskøbing og Holeby, som Business LF har været med til at etablere i samarbejde med væksthus Sjælland og de to kommuner. Inden for iværksætteri har der med projektet etnisk erhvervsfremme især været fokus på at sikre, at nydanskere er klædt bedst muligt på til at starte og drive virksomhed i Danmark. Projektet har indtil videre resulteret i etablering af to nye virksomheder. Dertil kommer et projekt, som Business LF netop har igangsat i samarbejde med Region Sjælland. Projektet fokuserer på at gøre brug af nydanskeres viden om lokale forhold for erhvervslivet i udlandet. Inden for internationalisering har Business LF startet flere forskellige udviklingsforløb inden for globalisering og eksport. Vi forventer fremadrettet et stort fokus på dette område. Det samlede arbejde har betydet, at Business LF har været med til etablering og fastholdelse af i alt 375 blivende arbejdspladser på Lolland-Falster. Turisme Turismeafdelingen har været involveret i en lang række projekter, som både tæller videreførelse af eksisterende tiltag og udvikling af nye. Der har året igennem været særligt fokus på markedsføring både i printmedier, online og face-to-face. Lolland-Falster Kataloget er en vigtig platform for de lokale turistaktører. Bladet udkommer i et oplag på eksemplarer på både dansk, tysk og engelsk. Kataloget er blevet videreført i med succes. Onlinemarkedsføring bliver til stadighed vigtigere for turismeaktørerne. Det vidner blandt andet det stigende antal besøgende på om. Antallet af besøgende steg fra knap i 2009 til knap i. For at sikre, at der fortsat er mange, der lægger vejen forbi har Business LF lavet en ny og opdateret version, som så dagens lys i begyndelsen af Deltagelse i messer er en krumtap i turismearbejdet, fordi det giver mulighed for at møde både potentielle besøgende og andre turismeaktører. I deltog Business LF på messerne Ferie & Fritid i Bella, Ferie for Alle i Herning samt ITB Berlin. Af øvrige aktiviteter kan Efterårsferiepasset, støtte til projekt Kystnære Oplevelser, deltagelse i og støtte til Native Cooking Award og Apple Flower Festival nævnes. Bosætning I arbejdet med bosætning på Lolland og Falster, har Embassy of Lolland-Falster været omdrejningspunktet for langt størstedelen af aktiviteterne. Indsatserne har vekslet mellem projekter og arrangementer, som er herog-nu-indsatser og indsatser med et mere langsigtet mål. Til her-og-nu-arrangementerne hører de lokale ejendomsmægleres besøg på ambassaden. Her har de præsenteret boligerne på Lolland og Falster under overskriften Find din drømmebolig på Lolland-Falster. Eksilaftnerne, som er blevet afholdt tre gange i løbet af, hører under de mere langsigtede projekter. Formålet med disse aftener er at invitere unge lollikker og falstringer til en aften på Embassy of Lolland-Falster, hvor de kan netværke og samtidig bl.a. få viden om, hvilke muligheder, der er for job og bolig i området. Tanken med disse arrangementer er at fastholde Lolland og Falster som alternativ til storbyen i de unges bevidsthed, når de er færdige med at studere og for alvor skal etablere sig. De positive historier Allerede i 2011 blev de første tanker og de første tiltag gjort for at få synliggjort landsdelens kvaliteter og potentiale. Det arbejde blev videreført i med ekstra fokus på fælles identitet og branding. Et af tiltagene var kampagnen 500 Spielbergs, som skulle skærpe lollikkernes og falstringernes opmærksomhed omkring egnen. Formålet var at samle positive historier. Lollikker og falstringer blev opfordret til at filme deres yndlingssted eller begivenhed og uploade den på Facebook. Det færdige produkt blev en fin filmcollage som bl.a. blev vist på Embassy of Lolland-Falster. Også den internationale presse har vist stor interesse for området. På en enkelt kampagne på turistområdet blev det til 89 presseklip i tyske medier. De første analyser og forarbejder til brandingkampagnen blev udført i efteråret. Business LF i fremtiden Også i fremtiden vil udvikling, synlighed og vækst være nogle af nøglebegreberne i Business LF s arbejde med at tiltrække erhverv og skabe en positiv befolkningstilvækst. Vores arbejde skal naturligvis fokusere på at få det optimale ud af de 60 mia. kr., som over de næste syv år investeres i bygge- og anlægsprojekter på Lolland-Falster samt sikre en blivende effekt efter Overordnet skal det ske ved at sikre Business LF en lokal, regional og national gennemslagskraft hos alle stakeholders: Virksomheder, myndigheder, samarbejdspartnere og politikere. PaRtneRskabeR/MedleMstal Ved udgangen af var det samlede medlemsantal 257 fordelt på følgende måde: 7 AMBASSADØRPARTNERSKABER 12 VIP-PARTNERSKABER 222 BASISPARTNERSKABER 16 ILDSJÆLE

4 6 fonden business lf i løbet af var der i alt 17 arrangementer i business lf. her kan du se et lille udpluk. arrangementer i business lf i Resultatopgørelse for 2011 Tilskud fra kommunerne Udlodning for foreningen Business LF Øvrige aktiviteter Nettoomsætning Personaleomkostninger Øvrige omkostninger incl. afskrivninger B.S. Christiansen B.S. Christiansen havde rosende ord til området, da han kiggede forbi Business LF. Det blev en forrygende eftermiddag, med et inspirerende foredrag, hvor alle 155 deltagere var godt underholdt, med sjove anekdoter og referencer, men også med et indhold, der gav grund til eftertanke og refleksion. Driftsresultat Finansielle poster netto Årets resultat Aktiver pr Fra salgsarbejde til tilbudsarbejde Advokat Kurt Bardeleben fra LETT Advokatfirma guidede igennem udbudshelvedet ved at give et godt indblik i de fælder, der gemmer sig, når man som privat virksomhed skal afgive tilbud til det offentlige. Foto: Kim Matthäi Leland Anlægsaktiver Varebeholninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver Passiver pr Fondskapital Med afsæt i praksis fra Klagenævnet for Udbud gav Kurt Bardeleben indsigt i, hvordan man undgår at blive afvist på grund af fodfejl i prækvalifikations- og udbudsprocessen. Erhvervspanel til fordel for Julehjælpen 12 repræsentanter fra erhvervslivet på Lolland-Falster var samlet hos Business LF i den gode sags tjeneste for at samle penge ind til Dansk Folkehjælps Julehjælp. Det lykkedes på kun én time at samle ikke mindre end ,- kr. ind. Kommunikation, kreativitet og kaos med Frank Pedersen og Christian Stadil Der var stort fremmøde til Business LF s arrangement om, hvordan en smule kaos ifølge Christian Stadil, der er kendt som den buddhistiske gulddreng i spidsen for Hummel, gør os gode, kreative og innovative. Og hvordan man ifølge Frank Pedersen, der er kommunikations- og marketingsdirektør i Jyske Bank, kan tænke på kanten af boksen. Overført resultat Egenkapital Gæld Passiver Kampagner sådan får du taletid Den tidligere tv-vært Vibeke Hartkorn gav sit bud på, hvordan man får de rigtige mennesker til at lytte, og hvordan man som virksomhed kommer i medierne med de sager og budskaber, som er vigtige. Generalsekretær Klaus Nørlem fra Dansk Folkehjælp supplerede med oplevelser og erfaringer med at tilrettelægge kampagner med nogle af de helt store mediehuse. Derudover blev der afholdt en række andre fyraftensmøder med fokus på så forskellige emner som generationsskifte, kapitalfremskaffelse, eksport, brug af sociale medier i forretningsøjemed, udbud og prækvalifikationer og repræsentantskabsmøder og kurser.

5 8 erhverv business lf s koncept høster stor Ros turisme I blev der taget initiativ til samarbejde med journalister om at besøge og skrive om Lolland-Falster. Det var primært tyske journalister Samarbejdet har resulteret i artikler i blandt andet følgende medier: Südwest Presse, Geislinger Zeitung, Hamburger Morgenpost, Altmark Zeitung, Freizeit Spass, Der Nordschleswiger, Die Glocke Beckumer Zeitung Trekking Bike. Business LF er etableret af Lolland og Guldborgsund kommuner for at styrke erhvervsfremmearbejdet på Lolland og Falster. Business LF fungerer som én indgang for erhvervslivet. Virksomheder, der henvender sig, får tilknyttet en kontaktperson. Kontaktpersonen vender tilbage til virksomheden inden for 24 timer, Internationalisering Business LF deltager i flere udviklingsprojekter, der har til hensigt at skabe muligheder for lokale virksomheder internationalt i form af eksport eller generel globalisering. Dette betyder, at Business LF kan tilbyde konkret rådgivning og finansieringsmuligheder i forbindelse med eksport, outsourcing, finansiering og opbygning af partneraftaler med udenlandske virksomheder. Indtil videre har fire lokale virksomheder gjort brug af denne ydelse, og vi forventer fremadrettet et øget fokus netop her. Kapitalfremskaffelse På kapitaldelen har Business LF s erhvervsafdeling medvirket til at rejse over 40. mio. kr. til lokale virksomheder dette i form af både regionalfondsmidler, bankfinansiering, kapitalfonde og decideret venturekapital. Fra idé til virkelighed Business LF arbejder også med spin off projekter. Disse projekter kan være med til at udvikle en forretningsidé og realisere den. En del af den proces er også at bistå med finansiering. Aktiviteten henvender sig til etablerede virksomheder med gode idéer, som man enten ikke har ressourcer til at starte op eller ligger uden for ens kerneforretning. Indtil videre har aktiviteten resulteret i ét nyt selskab. og inden for 72 timer arrangerer kontaktpersonen et møde med relevante aktører fra området. Målet med mødet er at give virksomheden det bedste fundament for et videre forløb, bl.a. med en detaljeret tids- og handleplan. Konceptet har høstet stor anerkendelse fra både Dansk Erhverv og Dansk Byggeri. Rum for idéer og udvikling Vækstfabrikken på Lolland-Falster er kommet godt i gang. Med en afdeling i både Sakskøbing og Holeby og med ca. 15 iværksættere er der skabt et rum for nye virksomheder, som ønsker vækst. Generelt set fungerer Vækstfabrikken godt, og antallet af virksomheder og deres aktiviteter lever til fulde op til vores målsætning om 40 % belægning ved udgangen af. Klædt på til de store udbud I efteråret afholdt Business LF en kursusrække omkring offentlige udbud, og om hvordan man som virksomhed øger sine chancer for at få en større andel af det offentliges udbud. Kurset blev afholdt over tre dage, og der var i alt 19 virksomheder, som deltog. Udover ovenstående kursus så har der været afholdt flere faglige arrangementer omkring ejerskifte/ generationsskifte, tiltrækning af bent Juul larsen east metal - Jeg tror aldrig, jeg har mødt mere hjælpsomme og engagerede mennesker end medarbejderne i Business LF. Det har været en stor hjælp at have dem på vores side i arbejdet med at etablere East Metals afdeling på havnen i Nakskov, siger CEO i East Metal, Bent Juul Larsen. business lf har været Med til at etablere og fastholde over 350 blivende arbejdspladser kapital, udnyttelse af nye teknologier, eksport og globalisering samt flere andre spændende arrangementer. Ved årsskiftet havde Business LF 74 aktive erhvervssager og gennemført over 150 individuelle virksomhedsforløb spændende fra iværksættervejledninger og korte rådgivningsforløb til længerevarende udviklingsforløb og salg af kommunale bygninger og erhvervsjord. Online markedsføring en stor succes En øget tendens til at søge information og foretage bookninger på nettet har resulteret i en stor vækst af besøgende på Fra i 2009 at have knap besøgende, er tallet steget til knap 250.ooo i. Fordi online markedsføring er så vigtig en del af turisterhvervet, arbejder Business LF til stadighed på at holde opdateret både med indhold og form. Derfor påbegyndte Business LF i arbejdet med en ny visitlolland-falster.dk hjemmeside, som gik i luften i januar Messeaktiviteter Business LF repræsenterede området som turistdestination på flere messer i : Ferie & Fritid i Bella Center Copenhagen med omkring besøgende, Ferie for Alle i Herning med besøgende og ITB Berlin med et besøgstal på Messerne giver en god mulighed for direkte kontakt til de potentielle turister, og derudover er der rig lejlighed for at danne netværk med andre danske aktører på turismemarkedet. 600 km kyststrækning skal bruges På Lolland og Falster har vi 600 km kyststrækning. I Business LF arbejder vi målrettet med at udnytte de mange kilometer kystlinje. Et af de succesfulde projekter, som fik støtte i, var Kystnære Oplevelser. Projektet, som har fokus på lystfiskeri, kajak og kano, windsurfing og udvikling af lystsejlads, har fået kr. i støtte. Øget antal overnatninger i skuldersæsonen Med fokus på skuldersæsonen indledte Business LF i en kampagne i samarbejde med Novasol og Scandlines. Kampagnen var rettet mod det tyske marked. Kampagneindsatsen gav godt overnatninger i skuldersæsonen. Også i 2013 arbejder Business LF på en styrket indsats på det tyske marked. Den traditionelle markedsføring er stadig populær Lolland-Falster Kataloget er et medie, som Business LF har videreført i samarbejde med Folketidende-gruppen og Pajor. Kataloget har et oplag på eksemplarer på tre sprog. Fokus på mad og musik Business LF inkorporerer arbejdet med lokale råvarer i mange af sine projekter. I har Knuthenlund afholdt Native Cooking Award og på Lilleø blev Apple Flower Festival afholdt. Native Cooking Award er et arrangement, hvis formål er at henlede opmærksomheden på de lokale råvarer og brugen af dem. Apple Flower Festivalen er et miks af mad og musik. Formålet er at sætte fokus på frugt og frugtavl på Lolland og Falster. Business LF har i støttet begge initiativer. De positive historier om egnens råvarer er med til at forbedre områdets image både når det gælder om at tiltrække turister og erhvervsliv. anne-lise becker oreby mølle - For mig handler det ikke så meget om konkurrence mellem os hernede, men om en konkurrence mellem os og resten af landet. Jeg ser da hellere at en familie tager en overnatning hos en af mine konkurrenter, end at de kører videre.

6 10 BosÆtninG to generationer det er godt at høre de gode historier Find din drømmebolig på LF Ad flere omgange har ejendomsmæglere fra Lolland og Falster brugt Embassy of Lolland-Falster som base for at præsentere boliger fra området. Tre eksilaftner I Business LF er der også fokus på at arbejde med bosætning på længere sigt. Det sker blandt andet med afholdelsen af de såkaldte eksilaftener. Formålet med arrangementerne er at fastholde hjemegnen i deres bevidsthed, når de efter endt uddannelse skal til at finde job, evt. stifte familie og bosætte sig. christian nyborg MoRtensen - Men det dét, der skal til. Vi skal være mere offensive, og ambassaden er et godt initiativ, som kan hjælpe andre til at se på egnen med mere positive øjne. Samtidig er det også sjovt at møde mennesker, jeg kender dernedefra. - Du må godt kalde mig lokalpatriot. Jeg kommer fra Nykøbing Falster. Det er jeg stolt af, og jeg vil sandsynligvis flytte tilbage med tiden. Christian Nyborg Mortensen er en af de mange lollikker og falstringer, der bor i København, men stadig føler et stort tilhørsforhold til Lolland-Falster og er engageret i udviklingen på Lolland-Falster. Han deltager ofte i ambassadens arrangementer for falstringer og lollikker i eksil. Arrangementerne blev til ved et tilfælde. Business LF havde åbnet ambassaden i København for at skabe større opmærksomhed om Lolland-Falster og for at vise et andet billede af landsdelen end mediernes negative fokusering på arbejdsløshed og social deroute. - Når jeg møder andre, vil jeg gerne kunne fortælle de gode historier om Lolland-Falster. Mediernes fokus på Udkantsdanmark kan ofte virke ensidigt, siger Christian Nyborg Mortensen. - Jeg får selvfølgelig mange af de gode historier fra mine forældre og venner på Falster, men det er også rart at høre og dele de gode ting ved Lolland-Falster sammen med andre. Det får jeg mulighed for på ambassaden. Glad for ambassadørrollen Christian Nyborg Mortensen synes ideen med en ambassade i København er sjov, måske lidt provokerende: - Men det dét, der skal til. Vi skal være mere offensive, og ambassaden er et godt initiativ, som kan hjælpe andre til at se på egnen med mere positive øjne. Samtidig er det også sjovt at møde mennesker, jeg kender dernedefra. Her er han på linje med andre af ambassadens faste gæster til eksil-aftenerne. Hvor man før i tiden mødtes i hjemstavnsforeninger, er en stor del af dét at fastholde et netværk rykke over på Facebook og andre sociale medier. Læs hele interviewet på Til eksilaftnerne inviteres unge lollikker og falstringer til uformelle arrangementer på Embassy of Lolland-Falster. I blev der afholdt tre eksilaftner på Embassy of Lolland-Falster, hvor der i alt kom 175 besøgende. Fokus på ægtefællen Med Fokus på ægtefællen var formålet at synliggøre jobmulighederne på Lolland og Falster. Det har bl.a. udmøntet sig i et samarbejde med OFIR om at streame ledige jobs i området direkte på Embassy of Lolland-Falsters hjemmeside. Desuden blev der taget initiativ til at hænge et bredt udvalg af stillingsopslag op på ambassaden. De skulle fungere som smagsprøver på, hvilke ledige stillinger, der findes på Lolland og Falster. I tillæg blev der den 19. april afholdt et arrangement på Embassy of Lolland-Falster, hvor seks kvinder fra netværket QLF Quality of Lolland Falster - fortalte om deres liv på Lolland-Falster. Kulturnat Kulturnatten er en populær aften i København, og det var derfor oplagt at bruge den anledning til at synliggøre Lolland-Falster. Til kulturnatten den 12. oktober var Business LF således repræsenteret både på ambassaden og hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I alt var der 2500 besøgende. På ambassaden blev der produceret roelygter i stor stil til stor glæde for både københavnske børn og voksne. Kulturnatten på ambassaden bød desuden på musik, foredrag og smagsprøver. På ministeriet blev der uddelt smagsprøver på Frederiksdal Kirsebærvin. 500 Spielberg søges 500 Spielbergs søges var en videokonkurrence, som kørte henover sommeren. Formålet var at samle videoer fra lollikker og falstringer, som viste deres yndlingssteder på Lolland-Falster. De skulle vise Lolland-Falster frem set med deres øjne og i processen bidrage til en fælles stolthed omkring hjemstavnen. Der blev i alt indsendt 68 videoer, som blev klippet sammen til en film, som blev vist på en skærm på ambassaden - Embassy of Lolland-Falster i de efterfølgende måneder. Jeg er PRototyPen På dem, der ReJseR ud og bliver - Peter Engberg, du er i vide kredse kendt som ambassadøren for Lolland-Falster, og du bruger enhver lejlighed til markedsføre landsdelen. Hvorfor er du ikke selv vendt tilbage? Uden den mindste tøven kommer svaret fra koncernchef i Nykredit, Peter Engberg Jensen. Og svaret er på samme tid forudsigeligt og overraskende. Forudsigeligt fordi Peter Engberg bare gjorde dét, de fleste andre nybagte studenter gjorde: Flyttede efter en studieplads i København. Overraskende fordi det også er en fortælling om tilfældigheder og en ung mand uden en færdigstrikket plan for livet og karrieren. - Jeg ville læse økonomi, og så skulle jeg til København. Så det gjorde jeg, og jeg blev færdig og fik min første stilling i finanssektoren, og karrierevejen gik dermed uden om Lolland-Falster. Min familie og vennekredsen i København voksede, og så lå flytning tilbage til Lolland-Falster ikke længere i kortene, fortæller Peter Engberg. - På den måde er jeg jo nok prototypen på dem, der flytter fra landsdelen og ikke vender tilbage. Da jeg flyttede til København, havde jeg ikke en plan om at blive hér, men jeg havde heller ikke en plan om at vende tilbage. Sådan er der nok mange, der har det, og så bliver det tilfældighederne om det første job, karrierevalget og se- nere familien og vennerne, der bliver afgørende for ens tilhørsforhold. PeteR engberg Fortæl om succeserne - Som jeg ser det, har Lolland-Falster en masse kvaliteter. Vi skal blive bedre til at fokusere på den gode fortælling, om succeserne og den positive udvikling. Det imponerer mig, at de to kommuner har fået styr på økono- mien og har overskud på budgettet. - Den gode historie skal fortælles på både Lolland-Falster og uden for øerne. Man skal være stolt af at bo på Lolland eller Falster, og så skal vi bruge det til at tiltrække flere bosættere og nye virksomheder. Alle vil gerne være en del af en succes, og landsdelen er ved at udvikle sig til en succes. Læs hele interviewet på

7 businesslf.dk visitlolland-falster.com embassylolland-falster.dk

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power OPLÆG Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Historik DJURS Wind Power er etableret som forening i 21 med hjemsted i Norddjurs Kommune. Formålet er at: Synliggøre og markedsføre

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT)

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Der skyder i disse år frivillige initiativer op overalt i landet, der er båret af borgernes engagement, og ønske om selv at gøre noget ved samfundet

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

BUSINESS LOLLAND-FALSTER SAMMEN SKABER VI VÆKST I DIN VIRKSOMHED OG PÅ LOLLAND-FALSTER

BUSINESS LOLLAND-FALSTER SAMMEN SKABER VI VÆKST I DIN VIRKSOMHED OG PÅ LOLLAND-FALSTER BUSINESS LOLLAND-FALSTER SAMMEN SKABER VI VÆKST I DIN VIRKSOMHED OG PÅ LOLLAND-FALSTER 2 PROFIL VORES AMBITION: I 2020 SKAL LOLLANDFALSTER VÆRE DET BEDSTE STED AT DRIVE VIRKSOMHED I GREATER COPENHAGEN.

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISTSÆSONEN 2015 16:30 Tjek ind og kaffe 16:35 Velkomst ved Guldkoret, Musikskolen 16:50 Velkomst ved Mikkel Wesselhoff 16:55 Guldborgsund Kommunes

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Ny drift Nummer Borgertilfredshed Fagudvalg udvalget Funktion 06.45.51 Beskrives inden budgetseminar Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 1 Side 1 Nummer Borgerbudgettering Fagudvalg udvalget Funktion

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

EVALUERINGSMØDE TURISTSÆSON 2015 VELKOMMEN

EVALUERINGSMØDE TURISTSÆSON 2015 VELKOMMEN VELKOMMEN PROGRAM 16.15 Tjek ind - der er kaffe og kage ved bordene 16.30 Velkomst og indlæg om Guldborgsund Kommunes turismeindsats. v/ formand for Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget, Martin Lohse

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere