CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK"

Transkript

1 /06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ AFGØRELSE SAGSFREMSTILLING INDLEDNING VIRKSOMHEDERNE MARKEDSBESKRIVELSE Autobranchen bilreparationer og service Udbudsportaler for bilreparationer og serviceeftersyn DEN OMHANDLEDE ADFÆRD CAD S GENERELLE BEMÆRKNINGER HØRINGSSVAR VURDERING MARKEDSAFGRÆNSNING De relevante produktmarkeder Markedet for reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og for salg af reservedele Markedet for udbudsportaler, der formidler salg af bilreparationer og service Det relevante geografiske marked Konklusion om afgrænsning af de relevante markeder SAMHANDELSPÅVIRKNING KONKURRENCELOVENS Virksomhedsbegrebet Aftale, vedtagelse eller samordnet praksis Til formål eller følge at begrænse konkurrencen Hvornår har en aftale til formål at begrænse konkurrencen? CAD s opfordringer til at boykotte Autobutlers udbudsportal konkretiserede opfordringer og tilbud om advokathjælp CAD s bemærkninger vedrørende formåls-overtrædelse Mærkbar konkurrencebegrænsning Konklusion vedrørende konkurrencelovens ER VEDTAGELSEN OMFATTET AF EN FRITAGELSE? Gruppefritagelse Mulig individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk KONKLUSION AFGØRELSE

3 1. Resumé 1. Denne sag vedrører brancheorganisationen for autoværksteder, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark ( CAD ) s, opfordringer til sammenslutningens medlemmer om at boykotte Autobutler ApS ( Autobutler )s udbudsportal, for at reducere den priskonkurrence og gennemsigtighed, som Autobutlers udbudsportal tilfører branchen. 2. Autobutlers udbudsportal fungerer som et bindeled mellem forbrugerne (bilejerne) på den ene side og udbyderne (værkstederne) på den anden side ved at formidle kontakten mellem de to grupper. Via portalen formidler Autobutler, mod en kommission fra værkstedet på 5 % af værkstedsregningen til bilejerne, salg af bilreparationer og serviceeftersyn mellem værkstederne og bilejerne ( Autobutlers formidlingsydelse ). 3. Konceptet bag Autobutlers udbudsportal er bygget op omkring antallet af brugere i de to grupper. Et højt antal tilmeldte værksteder gør portalen mere interessant for bilejerne, som herved nemt og hurtigt kan indhente og sammenligne tilbud fra mange forskellige værksteder, samtidig med at et højt antal aktive bilejere giver værkstederne en alternativ markedsføringsog afsætningskanal, hvor de kan byde på de opgaver, bilejerne lægger op på portalen. Autobutlers udbudsportal er derfor både afhængig af, at værkstederne tilmelder sig portalen, og at bilejerne udbyder deres reparations- og serviceopgaver via portalen. 4. Af Autobutlers hjemmeside, fremgår det, at bilejere kan spare % på værkstedsregningen ved at bruge Autobutlers udbudsportal, som i dag er en e-mærket netbutik. 5. CAD har brugt opfordringerne til medlemmerne om at boykotte Autobutlers udbudsportal, som et middel til at reducere den priskonkurrence, som Autobutlers udbudsportal tilfører markedet for reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer. 6. CAD s opfordringer til medlemmerne om at boykotte Autobutlers udbudsportal har således haft til formål at bevare status quo på markedet for reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer, dvs. et marked uden det prispres, som Autobutlers udbudsportal tilfører. 7. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at CAD, ved at have opfordret sine medlemmer til at boykotte Autobutlers udbudsportal, har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens Sagen udspringer af en klage, indgivet af Autobutler i foråret Autobutler klagede over en artikel, som var blevet bragt i Motor-magasinet, der er autobranchens uafhængige fagblad, den 16. april I artiklen skulle CAD s administrerende direktør angiveligt have opfordret sammenslutningens medlemmer til at boykotte Autobutlers udbudsportal. På den baggrund indhentede styrelsen oplysninger i sagen. 10. De indhentede oplysninger viser, at: CAD s administrerende direktør, i sin artikel i Motor-magasinet den 16. april 2012, konkret har opfordret CAD s medlemmer til at boykotte Autobutlers udbudsportal, 2

4 CAD s ledende organer i forlængelse heraf, på et hovedbestyrelsesmøde den 24. maj 2012, specifikt har drøftet Autobutler i forbindelse med bestyrelsens mere generelle drøftelser om at fortsætte foreningens hidtidige strategi om at opfordre medlemmerne til at fravælge udbudsportaler, og at mødereferatet herfra efterfølgende er blevet sendt ud til lokalforeningernes medlemmer, og opfordringen til medlemmerne om at boykotte Autobutlers udbudsportal er gentaget i CAD s beretning for 2012, der blev udsendt ultimo september 2012, hvor CAD samtidig, og som noget nyt, tilbyder medlemmerne hjælp til at komme ud af diverse aftaler med Autobutler eller lignende hjemmesider ved at henvise medlemmerne til at kontakte CAD s advokat. 11. Det er styrelsens vurdering, at CAD herved har overtrådt konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, jf. stk. 3. 3

5 2. Afgørelse 12. Det meddeles Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark ( CAD ), at CAD har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, jf. stk. 3 ved: at have vedtaget en fælles, koordineret strategi om at opfordre medlemmerne til at fravælge Autobutlers udbudsportal, 13. I medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1 påbyder Konkurrencerådet CAD: straks at bringe overtrædelsen, som beskrevet i punkt 12, til ophør, såfremt dette ikke allerede er sket, fremover at afstå fra aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet i punkt 12, at informere CAD s medlemmer om rådets afgørelse, og senest 14 hverdage fra rådets afgørelse at indsende dokumentation til rådet for, at CAD s medlemmer er blevet informeret om rådets afgørelse. 4

6 3. Sagsfremstilling 3.1 INDLEDNING 14. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en henvendelse fra Autobutler, som er en nystartet dansk virksomhed (2010), der står bag hjemmesiden Autobutlers hjemmeside fungerer som en udbudsportal, hvorfra bilejere gratis og uforpligtende kan indhente og sammenligne tilbud på bilreparationer og serviceeftersyn, og hvor værksteder kan byde på de opgaver, bilejerne lægger op på portalen. Autobutler formidler således en udbudsportal, der tilfører gennemsigtighed og yderligere priskonkurrence i branchen ved at tillade bilejerne at vælge det billigste værksted, samtidig med at værkstederne får en alternativ markedsførings- og afsætningskanal med adgang til nye, potentielle kunder. 15. Autobutler klagede over en artikel, som var blevet bragt i Motor-magasinet, der er autobranchens uafhængige fagblad, den 16. april Motor-magasinet bliver læst af både de autoriserede og de uafhængige værksteder i autobranchen og er således ikke begrænset til læsere blandt CAD s medlemmer. Ifølge Motor-magasinets profil på LinkedIn udkommer magasinet i et oplag på eksemplarer, 44 gange om året og er Danmarks eneste fagblad til autobranchen. Målgruppen er både aktører i autobranchen og aktører med tilknytning til branchen. I artiklen opfordrer CAD s administrerende direktør foreningens medlemmer til at fravælge Autobutlers udbudsportal. CAD har efterfølgende lagt artiklen op på foreningens hjemmeside 16. Det fremgår indledningsvist af artiklen fra CAD s direktør, at denne er skrevet som svar på en artikel om Autobutler, der blev bragt i Motor-magasinet godt to uger tidligere, den 30. marts Af artiklen om Autobutler fremgår det, at: Siden portalens lancering i august 2010 har autobutler.dk forsøgt at få branchens foreninger og kontrolinstanser til at støtte op omkring den gennemsigtighed, som autobutler.dk formidler. 17. Hertil udtaler Autobutlers direktør, Christian Legêne, at: Trods sammenfaldende målsætninger om højere kvalitet i autobranchen og fokus på de seriøse værksteder, møder vi fortsat modstand fra flere af branchens aktører, som ellers selv forfølger samme dagsorden, og det undrer os. Vores klare mål er at give danske bilejere det bedste redskab, når bilen skal på værksted. Autobutler.dks gennemsigtighed for værkstedsarbejde skaber naturligvis også større konkurrence værkstederne imellem. Men en udbredt misforståelse er, at dette alene sker med afsæt i pris og uden hensyntagen til eksempelvis reservedele, kvalitet, garantiforhold, ratings med mere. 5

7 3.2 VIRKSOMHEDERNE 18. Virksomhederne er: Autobutler ApS klager Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark indklagede 19. Autobutler ApS er en nystartet dansk virksomhed (2010), som har registreret domænenavnet autobutler.dk. Den 9. august 2010 lancerede Autobutler som noget nyt i bilbranchen en udbudsportal, der formidler salg af bilreparationer og serviceeftersyn på hjemmesiden 20. Autobutlers hjemmeside er i dag en e-mærket netbutik og fungerer som en online udbudsportal, hvorfra bilejere gratis og uforpligtende kan indhente og sammenligne tilbud på bilreparationer og serviceeftersyn, og hvor værksteder kan byde ind på de opgaver, som bilejerne lægger op på portalen. Autobutler formidler således kontakten mellem bilejerne og værkstederne. 21. Rent praktisk fungerer Autobutlers udbudsportal ved, at bilejeren inde på beskriver det arbejde, der ønskes udført. Herefter vil bilejeren - inden for et kort tidsrum modtage tilbud fra de autoværksteder, som er tilmeldt Autobutlers udbudsportal, og som kan og vil byde på opgaven. 22. Det er bilejeren selv, der definerer de kriterier, som afgør, hvor mange værksteder, der kan byde på opgaven og dermed også antallet af tilbud, bilejeren vil modtage. Antallet af værksteder, som kan byde på en given opgave, afhænger således af den afstand, bilejeren er villig til at køre, hvornår arbejdet skal udføres, hvilken type opgave, det drejer sig om, og hvor hurtigt arbejdet skal laves. 23. Når bilejeren har modtaget tilbuddene, kan bilejeren sammenligne disse ud fra parametre som pris, reservedelenes kvalitet, garantiforhold på henholdsvis reservedele og arbejde, afstand til værkstedet samt ratings og brugeranmeldelser fra andre bilejere, som tidligere har brugt de værksteder, som nu byder ind på opgaven via 24. Autobutlers forretningsmodel går således ud på at gøre værkstedsvalget mere overskueligt for forbrugerne, og at tilbyde disse en bedre pris på værkstedsregningen ved at lade flere værksteder byde på opgaven. Samtidig har det været hensigten at give de tilmeldte værksteder en genvej til potentielle, nye kunder. 25. De værksteder, der ønsker at kunne byde på de opgaver, der bliver lagt op på Autobutlers udbudsportal skal betale kr. ekskl. moms for et årsabonnement. Opgaver som et værksted herefter vinder via afregnes med en kommission fra værkstedet på 5 % af værkstedsregningen til Autobutler. 26. Antallet af abonnenter (tilmeldte værksteder) på Autobutlers danske udbudsportal har siden lanceringen i 2010 været stigende fra 242 abonnenter i 2010, 571 abonnenter i 2011 til

8 abonnenter i Autobutlers omsætning har ligeledes været stigende fra kr. i 2010, 1,9 mio. kr. i 2011 og 5,9 mio. kr. i Den indklagede i sagen er Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark. CAD er brancheorganisation for autoværksteder i Danmark og er med sine værkstedsmedlemmer branchens største interesseorganisation. CAD har især de uafhængige autoværksteder som medlemmer. 28. CAD s vedtægtsbestemte formål er at samle branchens mestre og firmaer til at samarbejde om fælles faglige interesser. CAD repræsenterer desuden medlemmerne over for politikere og offentlige myndigheder, samt andre beslægtede organisationer i relation til spørgsmål af betydning for branchen. Det er endvidere foreningens formål i videst muligt omfang at holde medlemmerne underrettet om love, bestemmelser og bekendtgørelser, der har betydning for autoreparatørfaget. 29. CAD s medlemmer er opdelt i 33 lokalforeninger, som er fordelt i hele Danmark. Hver lokalforening afholder årligt en generalforsamling og vælger her medlemmer til lokalforeningsbestyrelsen. Hvert år samles alle lokalforeningerne for at afholde CAD s repræsentantskabsmøde. På dette møde stemmer lokalforeningerne på de opstillede kandidater til hovedbestyrelsen. 30. Hovedbestyrelsen i CAD består af 9 medlemmer, som dels har til opgave at fastlægge retningslinjerne for den politiske holdning i CAD, og dels at fastlægge retningslinjerne for den daglige ledelse af CAD s sekretariat, som varetages af foreningens administrerende direktør, Erik S. Rasmussen. 31. CAD tegnes af hovedbestyrelsens formand, Henrik Pedersen, eller af foreningens daglige leder, Erik S. Rasmussen, jf. 8 i CAD s vedtægter. 1 Tallene er ultimo hvert år og omfatter både aktive og ikke aktive værksteder, jf. oplysninger fra Autobutler. 2 Tallene er oplyst af Autobutler. 7

9 Figur 1: CAD s organisationsstruktur MARKEDSBESKRIVELSE Autobranchen bilreparationer og service 32. I Konkurrencestyrelsens (i dag Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) årlige status over konkurrencesituationen i Danmark for 2009 ( Konkurrenceredegørelsen 2009 ) har styrelsen blandt andet analyseret konkurrencen på markedet for reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer. 33. Det fremgår heraf, at der i Danmark er 2,1 mio. personbiler, som løbende skal repareres og vedligeholdes. Reparationerne udføres af de i alt ca værksteder, som i Danmark er 3 I punkt 27 og 29 er det angivet, at CAD har medlemmer, hvilket ikke stemmer overens med oplysningerne i figur 1 om medlemmer. Begge oplysninger om antallet af CAD s medlemmer stammer imidlertid fra CAD s hjemmeside. 8

10 beskæftiget med reparation og vedligeholdelse af biler. Det indenlandske salg for autoværksteder var på ca. 12 mia. kr. i Strukturen i branchen fremgår af figur 2 nedenfor. Figur 2: Oversigt over distribution af biler og reservedele Kilde: Tabellen er fra Konkurrenceredegørelsen 2009, side Værkstederne kan overordnet inddeles i tre grupper (se tabel 1 nedenfor). Den første gruppe er de autoriserede værksteder, som er karakteriseret ved at være autoriserede (godkendt) af en eller flere importører til at udføre reparationer på deres bilmærker. Den anden gruppe er værksteder i frivillige kæder, som er uafhængige af bilimportører og fabrikater og derfor betegnes som uafhængige værksteder. Den sidste gruppe er værksteder, der ikke er medlemmer af en kæde, og som er uafhængige af bilimportører og fabrikater. Disse værksteder betegnes derfor også som uafhængige værksteder. 36. De uafhængige værksteder skønnes i Konkurrenceredegørelsen 2009 at udgøre ca. 80 pct. af alle bilværksteder i Danmark. En stor andel af disse værksteder er medlemmer i CAD, som dermed dækker en betydelig del af aktørerne og den samlede omsætning på markedet for bilreparationer og service i Danmark. 9

11 Tabel 1: Forskellige typer værksteder Typer Autoriserede Værksteder Værkstedskæder Uafhængige værksteder Individuelle værksteder Antal Typisk markedssegment: Biler fra 0-5 år Mærkeautorisation Fælles markedsføring Eksterne certificeringer Typisk segment: Biler fra 5 9 år Fælles markedsføring Interne certificeringer Eget uddannelsessystem Typisk segment: Biler over 9 år Individuel markedsføring Kendetegn Ekstern kvalitetskontrol Garantireparationer Mærkerettet efteruddannelse Specialværktøjer Generel service og reparation Generelt testudstyr Generel service og reparation Kilde: Bilbranchen rapport, Ry som fortjent? Autobranchen og dens kunder, 2007 og styrelsens egen undersøgelse af bilimportørernes aftaler med autoriserede reparatører og styrelsens undersøgelser af værkstedskædernes aftaler. Tabellen er fra Konkurrenceredegørelsen 2009, side Om prisniveauet konkluderes det i Konkurrenceredegørelsen 2009, at det er dyrere at få repareret og serviceret sin bil i Danmark end i Sverige og Tyskland. Prisen for bilreparationer er således ca. 20 procent højere hos autoriserede værksteder i Danmark sammenlignet med autoriserede værksteder i Sverige og Tyskland. Prisen for serviceeftersyn er ligeledes markant højere i Danmark, hvor et serviceeftersyn er ca. 50 procent dyrere end i vores nabolande Sverige og Tyskland. Styrelsen har ikke nyere oplysninger om prisniveauet i Danmark, Sverige og Tyskland. 38. Foruden den højere pris for bilreparationer og service er også reservedele til biler dyrere i Danmark, jf. De Europæiske Forsikringsorganisationers Samarbejdsorgan ( CEA ) s årlige 10

12 opgørelse over priserne for reservedele i forskellige medlemslande, som er gengivet i Konkurrenceredegørelsen CEA indsamler, til brug for opgørelsen, priserne på 11 reservedele, der hyppigt anvendes i forbindelse med udbedring af forsikringsskader. 4 Det fremgår af denne opgørelse, at prisen på reservedele i Danmark i 2008 var mellem % højere end i Sverige, Belgien, Frankrig og Italien. 5 Blandt de undersøgte lande var det kun Norge, som havde højere priser end Danmark Udbudsportaler for bilreparationer og serviceeftersyn 39. Via udbudsportalen formidler Autobutler, mod en kommission fra værkstedet på 5 % af værkstedsregningen til bilejerne, salg af bilreparationer og serviceeftersyn mellem autoværkstederne og bilejerne ( Autobutlers formidlingsydelse ). Autobutlers udbudsportal er noget nyt i bilbranchen, og før august 2010 har det således ikke været muligt for danske bilejere at indhente og sammenligne tilbud på bilreparationer og serviceeftersyn på en dansk udbudsportal, hvorfra værksteder kan byde på opgaverne. 40. I dag er der enkelte konkurrenter til Autobutler, herunder Autopristjek.dk og Autoværksteder.dk, som også formidler udbudsportaler, hvorfra bilejere og værksteder kan finde hinanden. 41. Af Autopristjek.dk hjemmeside, fremgår det, at Autopristjek.dk pr. 20. oktober 2013 havde formidlet opgaver for danske bilejere, og at der i Autopristjek.dk database er i alt værksteder. Autopristjek.dk koncept er det samme som Autobutlers; at bilejere kan indhente og sammenligne tilbud på autoreparationer online. Dog fremgår det af Autopristjek.dks hjemmeside, at portalen er en gratis service for bilejere og ligeledes også for værkstederne. Dit værksted vil derfor ikke modtage nogen uventet regning eller på nogen måde blive opkrævet et beløb fra os. Autopristjek.dk tager således ikke en kommission for at formidle opgaver mellem autoværksteder og bilejere. 42. Autoværksteder.dk formidler på tilsvarende vis en udbudsportal, hvorfra bilejere kan indhente og sammenligne tilbud på bilreparationer og serviceeftersyn. Ifølge selskabets hjemmeside, er portalen gratis for enhver bilejer, forsikrings selskab eller anden der har en autoopgave, og det fremgår ingen steder, at Autoværksteder.dk tager en kommission for at formidle opgaver mellem autoværkstederne og bilejerne. Autoværksteder.dk har en database med 250 værksteder fordelt i hele Danmark. 43. Til sammenligning har Autobutler formidlet over opgaver siden lanceringen af Autobutlers udbudsportal i august 2010, og opgaverne er blevet udført af de 824 værksteder, der i dag er tilknyttet Autobutlers udbudsportal, CAD har sin egen internetportal, der fungerer som en slags vejviser til medlemsværkstedernes kontaktoplysninger og det bilmærke, som værkstedet har specialiseret sig indenfor. Internetportalen er imidlertid alene ment som et hjælperedskab til brugere af hjemmesiden, således at disse nemt kan finde ud af, hvilket medlemsværksted, der er specialist inden for et bestemt bilmærke. CAD s portal tilbyder derfor ikke de samme 4 Forlygte, baglygte, forreste og bagerste kofanger, fronthjelm, køler, forskærm, bagskærm, fordør, bagdør, bagklap/bagagerumsklap. 5 Der er ikke tal for de øvrige EU9-lande, dvs. Finland, Holland, Tyskland og England. 6 Tallene er taget fra Autobutlers hjemmeside, den 12. marts

13 funktioner, som Autobutlers udbudsportal og kan derfor heller ikke karakteriseres som en udbudsportal, der formidler salg af bilreparationer og serviceeftersyn. 3.4 DEN OMHANDLEDE ADFÆRD 45. Det materiale, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indhentet i sagen, viser, at CAD s administrerende direktør, Erik S. Rasmussen, i artiklen i Motor-magasinet den 16. april 2012 har opfordret CAD s medlemmer til at fravælge Autobutlers udbudsportal. Erik S. Rasmussen har blandt andet udtalt følgende: Autobutler.dk har lav pris som eneste udgangspunkt og som sin eksistensberettigelse. Det er indlysende en forretningsmodel, vi fraråder vore medlemmer at kaste sig ud i, og det er der mange grunde til. Værksteder, der lider den tort at være lavest bydende og få arbejdsopgaven, skal betale fem procent af fakturabeløbet til autobutler.dk. Autobutler snakker solen mørk i sit indlæg om at ville gå i spidsen for at indføre kvalitets- og stikprøvekontrol blandt de tilsluttede autoværksteder som IT-aktør. Men også i autobranchen gælder den ældgamle læresætning om, at pris og kvalitet hænger sammen. Virkeligheden er nok nærmere, at den nye net-virksomhed har svært ved at få payback efter at have satset hårdt og sikkert mange penge, nu med nye investorer. CAD vil ikke medvirke til at fremme denne forretning, og derfor fraråder vi medlemmerne at bruge udbudsmodellen til værkstedsshoppere blandt bilisterne, hvilket også afspejler Autobutler.dk s relative lille tilslutning. CADs site findværksted.dk medvirker derimod til at skabe langsigtede relationer med nye kunder. Jeg håber, at ovennævnte bringer Christian Legené i en bedre forståelse af, hvorfor han møder, og har mødt, både skepsis, modstand og lukkede døre. Problemet er, når nogle i gennemsigtighedens hellige navn vil leve af andres arbejde. 46. CAD s ledende organer har i forlængelse heraf, på et hovedbestyrelsesmøde den 24. maj 2012, konkret og specifikt drøftet Autobutler i forbindelse med bestyrelsens mere generelle drøftelser om at fortsætte foreningens hidtidige strategi om at opfordre medlemmerne til at fravælge udbudsportaler. 47. Det bemærkes, at det af 8 i CAD s vedtægter fremgår, at foreningen tegnes af hovedbestyrelsens formand eller af foreningens daglige leder, dvs. enten Henrik Pedersen (formand for CAD s hovedbestyrelse) eller Erik S. Rasmussen (CAD s administrerende direktør). Referatet fra hovedbestyrelsesmødet viser, at CAD s tegningsberettigede personer deltog i mødet, idet både Henrik Pedersen (benævnt med initialerne HP i referatet) og Erik S. Rasmussen (benævnt med initialerne ESR i referatet) var til stede. 48. Af selve mødereferatet fremgår det, at Autobutler blev drøftet særskilt under punkt 6 på dagsordenen Hjemmesider, der udbyder service- og reparationer på auktion i autobranchen, og den igangværende debat herom, bl.a. i Motormagasinet. Tiltag, trusler og muligheder?. Det fremgår heraf, at: ESR redegjorde for truslerne ved auktionssitenes fremfærd indenfor autobranchen, hvis vi ikke passer på, kan de gå hen og få et monopol lignende stilling som vi har set med Bilbasen. Især Autobutler, som netop har fået tilført en stor kapitalindsprøjtning, er meget aggressive i 12

14 deres markedsføring, og deres planer om udvidelse af deres forretningskoncept til også at tilbyde en indkøbsforening vil helt klart være en trussel. CAD har over flere gange været kritiske overfor specielt Autobutler i Motormagasinet, dette har indtil videre udelukkende givet positive tilkendegivelser fra vores medlemmer. Hovedbestyrelsen drøftede forskellige muligheder for at imødegå truslen, bl.a. kan nævnes tilbud om en serviceaftale, med enten fast pris eller kilometerbestemt pris. Dette vil givetvis været et stort ønske fra forbrugeren, men kan være et problem for værkstederne, da vi kan risikere at få alle de dårlige biler. Erfaringer fra lastvognsbranchen har tidligere vist dette. HP mente, at der kunne være 3 muligheder for at imødegå truslen: 1. Vi fortsætter vores nuværende strategi, hvor vi opfordre medlemmerne til at fravælge auktionssite. 2. Vi laver selv en portal, evt. udbygning af 3. Branchen skal i fremtiden kunne tilbyde service- og reparationsaftaler. Vi skal følge op på truslen og eventuelle modtræk på de kommende hovedbestyrelsesmøder. 49. CAD s hovedbestyrelse har således på mødet den 24. maj 2012 drøftet, hvordan trusler fra auktionssites, herunder Autobutler, skulle imødegås og har i den forbindelse refereret til, at foreningens daværende strategi var at opfordre medlemmerne til at fravælge udbudsportaler, der formidler salg af bilreparationer og serviceeftersyn. 50. Referatet fra hovedbestyrelsesmødet er efterfølgende blevet sendt ud til hovedbestyrelsen den 7. juni 2012 og til lokalforeningernes medlemmer den 14. juni Referatet er således videreformidlet til foreningens medlemmer. 51. Hertil kommer, at opfordringen til medlemmerne om at fravælge Autobutlers udbudsportal er gentaget i CAD s beretning for 2012, hvor CAD samtidig, og som noget nyt, tilbyder at hjælpe medlemmerne med at komme ud af diverse aftaler med Autobutler. På side i beretningen fremgår det, at: De fleste i autobranchen har helt sikkert bemærket, at den mest aggressive spiller på markedet for udbudsportaler for tiden er Autobutler, og dels, at der hen over forsommeren har været en debat i Motormagasinet mellem CAD på den ene side, og Autobutler på den anden side, der gik på, hvilke holdninger, der bør være fremherskende. Og for endnu engang at gøre CAD s holdning klar, så er den ganske enkelt, at værkstederne under CAD ikke skal acceptere at lade sit gode håndværk udbyde på nettet til lavest bydende bilejer. Og som yderligere straf skal værkstederne til og med aflevere en stor del af dækningsbidraget til Autobutler helt og særdeles uacceptabelt. CAD skal fortsat opfordre værkstederne til at gå langt udenom alle former for portaler, hvor der er tale om, at branchens kvalitetshåndværk bliver sat på auktion. I CAD har vi hørt mange tilkendegivelser fra medlemmerne, der beskriver sælgerne fra især Autobutler som særdeles pågående og vedholdende, og ikke tager et nej for et nej. Er der værksteder, der behøver assistance for at komme ud af diverse aftaler og kontrakter med Autobutler eller lignende hjemmesider, så kontakt endelig CAD s advokat på sekretariat. 13

15 52. CAD har således opfordret medlemsværkstederne til at stoppe køb af Autobutlers formidlingsydelse via med henvisning til at medlemmerne herved skal aflevere en stor del af deres dækningsbidrag til Autobutler. 53. Endelig bekræftes det i en vedrørende den interne håndtering af kontakten til og med Autobutler, at der i CAD s hovedbestyrelse har været en fælles forståelse om, at medlemmerne ikke skulle medvirke til at fremme Autobutlers udbudsportal i branchen. en har emnefeltet kontakt til Autobutler A/S og er sendt af CAD s administrerende direktør til de ledende sekretariatsmedlemmer i CAD den 26. april 2012: Kære alle. Idet der på kryds og tværs har været kontakter med og til Autonbutler, skal jeg hermed tilkendegive, at der ved enhver henvendelse fra Autobutlers side, det være sig mails eller telefoniske kontakter, henvises/fremsendes disse til mig via mail/telefon. Ovennævnte alene for at kunne imødekomme hovedbestyrelsens og vore medlemmers ønske om IKKE at medvirke til at fremme Autobutlers forretningsmodel i branchens. Med venlig hilsen Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) Erik S. Rasmussen direktør 3.5 CAD S GENERELLE BEMÆRKNINGER 54. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte den 21. februar 2013 et brev til CAD, hvori styrelsen anmodede om at modtage yderligere oplysninger i sagen. CAD er repræsenteret af advokatfirmaet LETT, der på vegne af CAD fremsendte det efterspurgte materiale og i den forbindelse tilkendegav, hvordan CAD opfattede sagen, jf. LETT s brev af 25. april Styrelsen sendte herefter den 6. maj 2013 en meddelelse om betænkeligheder til CAD, som LETT kommenterede på ved brev af 7. juni Der blev den 11. juni 2013 afholdt et møde mellem styrelsen og CAD, hvor CAD havde lejlighed til at drøfte sagen yderligere med styrelsen samt uddybe de kommentarer til styrelsens meddelelse om betænkeligheder, som CAD tidligere havde fremsendt. 57. På mødet anførte CAD bl.a., at CAD s udmeldinger i sagens bilag ikke specifikt vedrører Autobutler, men udbudsportaler generelt (idet CAD har brugt Autobutler synonymt med betegnelsen udbudsportaler). 58. CAD s bemærkninger er indarbejdet i de relevante afsnit nedenfor. 59. På trods af det af CAD anførte vedrører udmeldingerne i nærværende sag, efter styrelsens opfattelse, ikke kun udbudsportaler generelt, men specifikt Autobutler, jf. afsnit i vurderingen nedenfor. 14

16 3.6 HØRINGSSVAR 60. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte en klagepunktsmeddelelse i høring hos CAD den 7. november CAD fremkom med sine bemærkninger hertil den 18. december Den 15. januar 2014 blev der afholdt et møde mellem styrelsen og CAD, hvor CAD havde lejlighed til at uddybe det høringssvar, som CAD skriftligt havde fremsendt til styrelsen. 62. CAD s anbringender er indarbejdet i de enkelte, relevante afsnit i denne afgørelse, ligesom også styrelsens bemærkninger hertil fremgår af de pågældende afsnit. 63. CAD s bemærkninger kan overordnet grupperes således: (i) Karakteren og omfanget af CAD s informationsudveksling 64. CAD har tilkendegivet, at CAD er uenig med styrelsen i, at CAD s informationsudveksling har karakter af en boykot, som udspringer af en vedtagelse truffet af en brancheorganisation mellem konkurrerende autoværksteder (horisontal aftale). CAD henviser særligt til, at bevismaterialet i sagen ikke dokumenterer, at CAD har opfordret sine medlemmer til at boykotte Autobutler, idet ordet boykot ikke fremgår af sagsmaterialet. 65. CAD s uddybende begrundelser herfor er behandlet i afsnit (boykot og bevis herfor) og (horisontal aftale) nedenfor, uden at styrelsen herved har ændret sin vurdering af CAD s adfærd. Det er dog præciseret, at der er tale om en horisontal koordinering i form af en vedtagelse truffet af en brancheforening. 66. CAD har endvidere tilkendegivet, at CAD s tilbud til medlemmerne om hjælp til at komme ud af aftaler med Autobutler ikke udgør en konkret anbefaling eller opfordring (konkurrencebegrænsende vedtagelse i strid med konkurrencelovens 6). 67. CAD s uddybende bemærkninger til tilbuddet om advokathjælp er behandlet i afsnit nedenfor. Som det fremgår, har styrelsen ikke ændret sin vurdering af, at CAD under de konkrete omstændigheder er gået for vidt. (ii) CAD s informationsudveksling har hverken haft til formål eller følge at begrænse konkurrencen mærkbart 68. CAD har overordnet gjort gældende, at CAD s adfærd i sagen ikke udgør en overtrædelse af konkurrencelovens 6, fordi den ikke har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. CAD henviser særligt til, at den relevante barre for, hvorvidt en given adfærd udgør en formåls-overtrædelse, er, at denne objektivt bedømt rummer et sådant potentiale af konkurrenceskadelige virkninger, at det til imødegåelse heraf ikke er nødvendigt at påvise faktisk indtrådte skadevirkninger. CAD mener ikke, at CAD s adfærd kommer op over denne barre. 69. CAD s uddybende begrundelser herfor er behandlet i afsnit nedenfor. Som det fremgår, er styrelsen og CAD for så vidt enige i den relevante barre, men styrelsen er ikke enig i, at CAD s adfærd ikke kommer over denne barre. 70. CAD har endvidere anført, at styrelsen mangler at redegøre for, hvorfor udveksling af faktiske, gældende priser mellem konkurrenter, som ifølge Kommissionens horisontale retningslinjer 15

17 ikke har til formål at begrænse konkurrencen, har et mindre konkurrenceskadeligt potentiale end CAD s adfærd i nærværende sag. 71. CAD s uddybende bemærkninger hertil er behandlet nedenfor i afsnit , hvoraf det fremgår, at styrelsen ikke finder det relevant for vurderingen i denne sag at undersøge, hvorvidt andre former for adfærd, der ikke er til stede i denne sag, har et mindre potentiale af konkurrenceskadelige virkninger end CAD s adfærd i denne sag. Styrelsen skal ikke foretage en sådan sammenligning af, hvad der er værst. 72. CAD har endelig anført, at styrelsen i sin vurdering af CAD s adfærd bør inddrage de faktiske, konstaterbare forhold i markedet, selvom CAD er enig med styrelsen i, at styrelsen ikke skal påvise faktiske virkninger. CAD henviser til, at faktiske, konstaterbare virkninger vil have betydning for vurderingen af adfærdens konkurrenceskadelige potentiale og dermed også for vurderingen af, hvorvidt CAD s adfærd har haft til formål at begrænse konkurrencen. 73. CAD s uddybende bemærkninger vedrørende konkurrencebegrænsende virkninger er behandlet nedenfor i afsnit Det fremgår heraf, at det efter styrelsens vurdering er irrelevant for vurderingen i denne sag at påvise faktiske, konstaterbare virkninger i markedet. (iii) Påbuddene 74. CAD har for det første anført, at styrelsens påbud til CAD om at bringe opfordringerne til ophør, herunder at fjerne opfordringerne fra CAD s hjemmeside er efterlevet, og at påbuddet derfor overskrider grænserne for, hvad der er rimeligt og nødvendigt for at opfylde målet. CAD har til støtte herfor henvist til Atlantic Container Line-sagen 7 og Deutz-sagen I Atlantic Container Line-sagen, præmis 410, fremgår det, at: Det fremgår af retspraksis, at Kommissionen inden for rammerne af sine beføjelser ved anvendelsen af artikel 3 i forordning nr. 17, og dermed ligeledes ved anvendelsen af artikel 11, stk. 1, i forordning nr. 4056/86 og forordning nr. 1017/68, kan præcisere omfanget af de forpligtelser, der påhviler de berørte virksomheder med henblik på at bringe de konstaterede overtrædelser til ophør. Anvendelsen af disse beføjelser skal dog ske under hensyn til arten af den konstaterede overtrædelse (jf. i analogi hermed dommen i sagen Istituto chemioterapico italiano og Commercial Sol-vents mod Kommissionen, præmis 90, og Domstolens dom af , sag C-279/95 P, Langnese-Iglo mod Kommissionen, Sml. I, s. 5609, præmis 74), og de forpligtelser, som pålægges, må ikke overskride grænserne for, hvad der er rimeligt og nødvendigt for at opfylde det tilsigtede mål, nemlig at sikre, at de regler, som er blevet tilsidesat, overholdes (dommen i sagen RTE og ITP mod Kommissionen, præmis 93). [CAD s understregning] 76. I Deutz-sagen, side 18, fremgår det, at: Da Deutz ikke har godtgjort, at Deutz på tidspunktet for Konkurrencerådets afgørelse havde efterlevet påbuddene også i forhold til andre forhandlere i Deutz netværk kan påbuddene ikke anses for at overskride grænserne for, hvad der er rimeligt og nødvendigt for at opfylde 7 Retten i Første Instans dom af 28. februar 2002 i sag T-395/94, Atlantic Container Line m.fl.mod Kommissionen ( Atlantic Container Line-sagen ), præmis Konkurrenceankenævnets kendelse af 9. december 2013, Diesel Motor Nordics A/S og Deutz AG mod Konkurrencerådet ( Deutzsagen ), side

18 det tilsigtede mål. For så vidt angår påbuddet om, at Deutz skal orientere samtlige sine selvstændige forhandlere om overtrædelsen af konkurrencelovgivningen, bemærkes, at påbuddet anses for nødvendigt for at sikre, at der bliver gjort op med eventuelt yderligere foreliggende ugyldige aftaler. Konkurrenceankenævnet tiltræder derfor, at påbuddene kan nedlægges, og at de ikke er uproportionale. [Styrelsens understregning] 77. Styrelsen bemærker, at det af ITD-sagen 9, side 182, fremgår, at Konkurrencerådet for Konkurrenceankenævnet havde gjort gældende, at: Konkurrencerådet henviser for det andet til, at selv hvis visse af forholdene måtte være ophørt inden Konkurrencerådets afgørelse, kan denne omstændighed ikke føre til ugyldighed af afgørelsens pkt. 31, hvor rådet påbyder, at ITD skal ophøre med den pågældende adfærd. Konkurrencerådet henviser i den forbindelse til, at hvis ITD s argumentation tages til følge, vil Konkurrencerådet være afskåret fra at træffe en afgørelse efter konkurrencelovens 6, stk. 4, hvis den pågældende adfærd bringes til ophør inden Konkurrencerådets afgørelse træffes. Det vil sige, at var ITD ophørt med at stille informationerne til rådighed dagen før Konkurrencerådets møde i februar 2009, ville rådet (i henhold til ITD s argumentation) være afskåret fra at udstede påbud herom. Dette resultat er åbenbart uantageligt og ses ikke at have belæg i praksis. [Styrelsens understregning] 78. Hertil udtalte Konkurrenceankenævnet, side 187, at: Af de grunde, der er anført af Konkurrencerådet, tiltræder Ankenævnet, at der ikke er sket tilsidesættelse af et forvaltningsretligt forventningsprincip eller andre forvaltningsretlige regler. Det bemærkes herved, at ophør af en ulovlig adfærd ikke i sig selv er til hinder for udstedelse af et påbud, og at de udstedte påbud vedrørende forhold i) iv) har den fornødne sammenhæng med den konstaterede ulovlige adfærd. [Styrelsens understregning] 79. Styrelsen bemærker endvidere, at det i Revisor-sagen 10, punkt 17 og 19, fremgår, at: Styrelsen har taget disse ændringer til efterretning. Det er dog vigtigt at vurdere, om FDR gennem vedtagelsen af de omhandlede bestemmelser har handlet i strid med konkurrenceloven. Det er således ikke alene styrelsens opgave at bringe pågående lovovertrædelser til ophør, men også at påse, at overtrædelser, der har stået på, og som bringes til ophør, inden Konkurrencerådet træffer afgørelse, ikke genoptages. Udstedelse af et påbud kan sikre, at konkurrencemyndighederne på en hurtig og effektiv måde kan gribe ind, hvis adressaten for et påbud på et senere tidspunkt genoptager en adfærd, som Konkurrencerådet tidligere har fundet ulovlig. For at sikre, at FDR ikke på et senere tidspunkt genoptager 19 og 23, stk. 5, i foreningens kollegiale regler, som de så ud indtil den 26. september 2012, er det derfor nødvendigt at 9 Konkurrenceankenævnets kendelse af 30. november 2009, International Transport Danmark (ITD) mod Konkurrencerådet ( ITD-sagen ). 10 Konkurrencerådets afgørelse af 20. februar 2013, Foreningen Danske Revisorers kollegiale regler ( Revisor-sagen ). 17

19 fastholde påbuddet, som det fremstår i indstillingen. Ved Konkurrencerådets indgriben og offentliggørelse, jf. 13, stk. 2, sikres endvidere lovgivningens præventive effekt. [Styrelsens understregning] 80. Endelig bemærkes det, at det af Boliga-sagen 11, side 31, fremgår, at: I medfør af konkurrencelovens 22, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør pålægge tvangsbøder for ikke at efterkomme et påbud meddelt efter loven. Påbud om at efterkomme en bestemt adfærd, hvor den er bragt til ophør, er derfor forsat relevant for at sikre fremtidig håndhævelse. [Styrelsens understregning] 81. Styrelsen er således ikke afskåret fra at udstede påbud om at bringe opfordringerne i sagen til ophør, så længe CAD ikke har godtgjort, at disse rent faktisk er blevet bragt til ophør. Det bemærkes i den forbindelse, at styrelsen ikke har modtaget dokumentation for, hvornår og hvorledes, CAD måtte have standset sine opfordringer overfor medlemmerne. Styrelsen har dog den 23. januar 2014 modtaget dokumentation for, at CAD s skriftlige opfordringer til medlemmerne om at fravælge Autobutlers udbudsportal er blevet fjernet fra CAD s hjemmeside den 1. juni Styrelsen har konkretiseret påbuddet i punkt 13, 1. bullet point til straks at bringe overtrædelsen, som beskrevet i punkt 12, til ophør, såfremt dette ikke allerede er sket. 83. CAD har for det andet gjort gældende, at påbuddet i punkt 13, 2. bullet point om CAD s fremtidige adfærd om fremover at afstå fra adfærd, der har samme eller tilsvarende virkning, som beskrevet i punkt 12 er uklart, og stiller CAD i en usikker situation, fordi det af punkt 12 ikke fremgår, på hvilken måde CAD har opfordret medlemmerne til at boykotte Autobutler. CAD anfører, at det f.eks. ikke fremgår, hvilke forhold, der efter styrelsens opfattelse, indeholder en ulovlig opfordring omfattet af punkt 12. CAD mener på den baggrund ikke, at påbuddet er tilstrækkeligt klart og entydigt. 84. Det er efter styrelsens vurdering ikke nødvendigt at foretage yderligere konkretisering af afgørelsens punkt 12 end sket heri. 11 Konkurrenceankenævnets kendelse af 16. november 2012, Dansk Ejendomsmæglerforening m.fl. mod Konkurrencerådet ( Boliga-sagen ). 18

20 4. Vurdering 4.1 MARKEDSAFGRÆNSNING 85. For at vurdere om der foreligger en konkurrencebegrænsende aftale i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3 er det som udgangspunkt nødvendigt at vurdere det relevante marked. Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. 86. Det følger af konkurrencelovens 5a og af markedsafgrænsningsmeddelelsen 12, at det relevante marked skal afgrænses på baggrund af undersøgelser af efterspørgsels- og udbudssubstitutionen - suppleret med undersøgelser af den potentielle konkurrence De relevante produktmarkeder 87. Ved det relevante produktmarked forstås markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som forbrugerne betragter som indbyrdes substituerbare på grund af produkternes eller tjenesteydelsernes egenskaber, pris eller anvendelsesformål Ved afgrænsningen af det relevante produktmarked tages udgangspunkt i de produkter eller tjenesteydelser, som den mulige konkurrencebegrænsende aftale, samordnede praksis eller vedtagelse vedrører. Dernæst afgrænses hvilke øvrige produkter eller tjenesteydelser, der er substituerbare hermed. 89. Denne sag vedrører en mulig vedtagelse i en brancheorganisation mellem konkurrerende autoværksteder om at boykotte Autobutlers udbudsportal, der formidler salg af bilreparationer og serviceeftersyn. 90. Sagen omhandler dermed både det marked, hvor de involverede autoværksteder sælger bilreparationsydelser og serviceeftersyn, og det marked hvor udbudsportaler formidler salg af bilreparationer og serviceeftersyn. 91. Der gælder en særlig regulering for reparationer og vedligeholdelse af biler i EU, idet der gælder en sektorspecifik gruppefritagelse for køb, salg og videresalg af reservedele til motorkøretøjer samt reparations- og vedligeholdelsesydelser til motorkøretøjer ( eftermarkedet ) 14. De samme regler gælder også i Danmark, idet bekendtgørelse nr. 760 af 12 Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (1997/372/03) ( markedsafgrænsningsmeddelelsen ). 13 Markedsafgrænsningsmeddelelsen, punkt Kommissionens forordning nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen ( motorkøretøjsforordningen ). 19

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet)

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) 2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2007 i sagerne 2005-0004732, 2005-0004752 og

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Lokale pengeinstitutter

Lokale pengeinstitutter Lokale pengeinstitutter Journal nr. 4/0120-0204-0078 /TIF/KLC, JKM, SWE Rådsmødet den 30. januar 2008 Resumé 1. Denne sag handler om, hvorvidt brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter (LOPI) ved sine

Læs mere

RENOVERING AF IC3-TOGENES DEUTZ MOTORER

RENOVERING AF IC3-TOGENES DEUTZ MOTORER 12-06-2013 12/07717 /AWI, MAL, LVS RENOVERING AF IC3-TOGENES DEUTZ MOTORER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 1 2 AFGØRELSE... 14 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN 25-01-2012 4/0120-0204-0259 /KB/ASJ/MEM PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 25. JANUAR 2012 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 5. marts 2015. U-3-10 e-takeaway ApS (advokat Lars Cort Hansen) mod Just-Eat.dk ApS (advokat Morten Stadil) og U-6-10 Pizza.dk (advokat Lars Cort

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til en forordning om regulering af interbankgebyrer ved kortbetalinger. 1 Forordningen fastlægger et loft for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

LK A/S grossistaftaler

LK A/S grossistaftaler LK A/S grossistaftaler Journal nr.2:8032-1160, 1161, 1162, 1163 og 1164, do/industri. Rådsmødet den 20. december 2000 Resumé 1. LK A/S har ved brev af 9. maj 2000 anmeldt LK A/S standard grossistaftale

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

LELY S KOORDINERING AF PRISER OG MARKEDER

LELY S KOORDINERING AF PRISER OG MARKEDER 25-6-2014 13/03634 /LVS/LKH AFGØRELSE LELY S KOORDINERING AF PRISER OG MARKEDER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 4 2 AFGØRELSE... 7 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 UDVALGTE KONKURRENCEANALYSER Oplag 500 Bogen er gratis og kan fås ved henvendelse

Læs mere

Rapport om frivillige kæder

Rapport om frivillige kæder Rapport om frivillige kæder MAJ 2005 2/87 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1.1. Indledning 1.2. Løsningsmodeller 1.2.1. Koncernmodellen 1.2.2. Regelforenklingsmodellen 1.3. Forventede konsekvenser

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1.0 INDLEDNING 4 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 5 3.0 RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 10 TEMA 5.0 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere