BØRN MÅ IKKE LEGE med ovnen. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE må ikke udføres af børn, med mindre at de er mindst 8 år gamle og er under opsyn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRN MÅ IKKE LEGE med ovnen. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE må ikke udføres af børn, med mindre at de er mindst 8 år gamle og er under opsyn."

Transkript

1 OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆND- BARE MATERIALER i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion. ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand. HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG: Hold ovnens låge lukket, og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen. BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID. Det kan resultere i en brand. LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer. ANVEND IKKE aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER LÆS DISSE FORSKRIFTER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG ÆG BRUG IKKE MIKROBØLGEOVNEN til at koge eller opvarme hele æg med eller uden skal. Æg kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere. OVNEN MÅ KUN ANVENDES af børn på 8 år og derover samt af personer, der er fysisk, sensorisk og mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn og har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af ovnen samt forstår farerne ved forkert brug. BØRN MÅ IKKE LEGE med ovnen. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE må ikke udføres af børn, med mindre at de er mindst 8 år gamle og er under opsyn. 30

2 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER OVNEN OG DENS TILGÆNGELIGE DELE KAN BLIVE VARME under brug. PAS PÅ IKKE AT berøre varmeelementerne. ADVARSEL! HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vore servicecentre. Netledningen må kun udskiftes af en faguddannet servicetekniker. BØRN UNDER 8 ÅR skal holdes væk fra ovnen, med mindre at de er konstant under opsyn. ANVEND ALDRIG MIKROBØLGEOVNEN til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, og det kan medføre skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere. SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN FAGUDDANNET SERVICETEKNIKER. For alle andre end faguddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien. FJERN IKKE NOGET DÆKSEL. LÅGENS TÆTNINGSLISTER OG OMRÅDET OMKRING LÅGEN skal jævnligt efterses for skader. Hvis der er skader i disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en faguddannet servicetekniker. 31

3 GENERELT DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG! DENNE OVN ER BEREGNET til indbygning. Brug den ikke fritstående. DENNE OVN ER BEREGNET til opvarmning af madvarer og drikke. Tørring af madvarer eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtigt tøj og lignende kan give risiko for tilskadekomst, antændelse eller brand. OVNEN MÅ IKKE BRUGES uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen. HVIS DU ØVER DIG I BRUG af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget. ANVEND IKKE OVNRUMMET til nogen form for opbevaring. FJERN METALPOSELUKKERE fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i ovnen. FRITURESTEGNING ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres. BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHAND- SKER for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning. 32 VIGTIGE FORHOLDSREGLER VÆSKER FOR EKSEMPEL DRIKKEVA- RER ELLER VAND. Overophedning af væsken til over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over. Tag følgende forholdsregler for at undgå dette: 1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger. 2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen. 3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen. FORSIGTIG SE ALTID I kogebogen til mikrobølgeovnen efter råd og vejledning. Det gælder specielt, hvis du tilbereder mad, der indeholder alkohol. NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD eller væske i en sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler. Fjern altid låg og sut før opvarmning!

4 OPSTILLING AF APPARATET OPSTILLING FØLG DEN MEDFØLGENDE opstillingsvejledning ved installation af apparatet. FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYT- TELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne. KONTROLLÉR, at ovnen er tom, før den installeres. KONTROLLÉR, AT OVNEN IKKE ER BESKA- DIGET. Kontrollér, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen, og at den indvendige tætningsliste i døren ikke er beskadiget. Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud. 33

5 ANVEND IKKE DETTE APPARAT, hvis netledningen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Sænk ikke netledningen ned i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare. HVIS NETLEDNINGEN ER FOR KORT, skal man få en aut. installatør eller servicetekniker til at montere en kontakt i nærheden af apparatet. NETLEDNINGEN skal være tilstrækkelig lang til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. FOR AT OPFYLDE DE GÆLDENDE SIKKER- HEDSDIREKTIVER FOR INSTALLATION skal der anvendes en multipolær afbryderkontakt med en afstand på mindst 3 mm mellem kontakterne. EFTER TILSLUTNING OVNEN KAN KUN ANVENDES, hvis ovndøren er lukket korrekt. DETTE APPARAT skal ekstrabeskyttes jvf. stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser. 34

6 TILBEHØR GENERELT DER ER et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn. SØRG FOR AT BRUGE TILBEHØR, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere. NÅR DU PLACERER MAD OG TILBEHØR i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne. Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele. DREJEKRYDS ANVEND DREJEKRYDSET under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset. Monter drejekrydset i ovnen. GLASDREJETALLERKEN BRUG GLASDREJETALLERKENEN ved alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden. Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset. HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges. INDEN DU TÆNDER for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit. STARTBESKYTTELSE / BØRNESIKRING DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES ET MINUT EFTER, at ovnen er gået i standby. (Ovnen er i standby, når 24-timers uret vises, eller (hvis uret ikke er indstillet) displayet er tomt). DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers viser displayet ordet DOOR. 35

7 AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING: VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AF- BRYDE TILBEREDNINGEN for at kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen huskes i 10 minutter. FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN: LUK OVNDØREN, og tryk på Start-knappen ÉN GANG. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt. NÅR DER TRYKKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE, øges tilberedningstiden med 30 sekunder. HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE: TAG MADEN UD AF OVNEN, luk ovndøren og tryk på STOP-knappen. DER LYDER ET BIP en eller to gange i minuttet i 10 minutter, når tilberedningen er færdig. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovndøren for at stoppe signalet. BEMÆRK: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet. AFKØLING NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG, starter ovnen muligvis en afkølingsprocedure. Det er helt normalt. Herefter slukkes ovnen automatisk. VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE AFKØLINGEN, uden at det beskadiger ovnen. ÅBNING AF DØREN TRYK PÅ KNAPPEN FOR AT ÅBNE DØREN. 36

8 MINUTUR w TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille den tid, der skal måles. w TRYK PÅ POWER-KNAPPEN GENTAGNE GANGE for at indstille effekten på 0 W. e TRYK PÅ START-KNAPPEN. e ANVEND DENNE FUNKTION, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej. DER HØRES ET LYDSIGNAL, når nedtællingen er slut. w e r t wr UR e t TRYK PÅ STOP-KNAPPEN (i 3 sekunder), indtil venstre ciffer (timetallet) blinker. TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille timetallet. TRYK PÅ START-KNAPPEN. (De to cifre til højre (minuttallet) blinker). TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille minuttallet. TRYK PÅ START-KNAPPEN IGEN. NU ER URET STILLET, og det går. NÅR OVNEN SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT FØRSTE GANG eller efter en strømafbrydelse, er displayet tomt. Hvis uret ikke er indstillet, er displayet tomt, indtil tilberedningstiden indstilles. BEMÆRK: LAD OVNDØREN STÅ ÅBEN MENS URET INDSTILLES. På denne måde har du 10 minutter til at indstille uret i. I modsat fald skal hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder. 37

9 w e TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER w TRYK PÅ KNAPPERNE +/- FOR AT INDSTILLE TIDEN. e TRYK PÅ POWER-KNAPPEN GENTAGNE GANGE for at indstille effekten. TRYK PÅ START-KNAPPEN. BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød. NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET: Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at trykke på knapperne +/- for at forlænge eller forkorte tiden. DESUDEN KAN DU ÆNDRE effekten ved at trykke på Power-knappen. Ved det første tryk vises den aktuelle effekt. Effekten ændres ved at trykke flere gange på knappen. EFFEKTTRIN EFFEKT 750 W KUN MIKROBØLGER ANBEFALET BRUG: OPVARMNING AF DRIKKEVARER, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt. Tilberedning af fisk, kød, gratin osv. 500 W RETTER, DER KRÆVER SKÅNSOM TILBEREDNING (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigtilberedning af sammenkogte retter. 350 W VIDEREKOGNING AF RAGOUT, smeltning af smør. 160 W OPTØNING. Blødgøring af smør, oste og flødeis. 0 W INDSTILLING AF hviletiden (kun når timeren er i brug). 38

10 TRYK PÅ START-KNAPPEN. JET START DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te. DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK med maks. mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at trykke på knapperne +/- for at forlænge eller forkorte tiden, når funktionen er startet. MANUEL OPTØNING FØLG VEJLEDNINGEN for tilberedning og opvarmning med mikrobølger, og vælg effektniveauet 160 W ved manuel optøning. SE JÆVNLIGT TIL MADEN. Med lidt erfaring lærer du den korrekte tid til de forskellige mængder. FROSNE MADVARER I PLASTPOSER, husholdningsfolie eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere). EMBALLAGENS FACON har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke. ADSKIL STYKKERNE, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op. BESKYT DELE AF MADEN med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger). VEND STORE STYKKER efter halvdelen af optøningstiden. KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE tør lettere op, hvis der røres rundt i dem under optøningen. VED OPTØNING anbefales det ikke at tø madvarerne helt op, men at lade den endelige optøning afslutte under hviletiden. HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden. 39

11 w e TRYK PÅ KNAPPEN JET DEFROST. JET DEFROST w e TRYK PÅ KNAPPERNE +/- FOR AT INDSTILLE MADVARENS VÆGT. TRYK PÅ START-KNAPPEN. JET DEFROST BØR KUN ANVENDES til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og 2 kg. ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen. HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN stopper ovnen, og displayet viser TURN FOOD. Åbn døren. Vend maden. Luk døren, og genstart ved at trykke på Start. BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk efter 2 min, hvis maden ikke er blevet vendt. I så fald bliver optøningstiden længere. VÆGT: VED DENNE FUNKTION SKAL OVNEN KEN- DE madens nettovægt. Derefter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid til færdiggørelse af proceduren. ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE: Følg proceduren for Tilberedning og opvarmning med mikrobølger, og vælg 160 W til optøning. MADVARE FROSNE MADVARER: HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18 C), skal du vælge en lavere vægtindstilling. HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18 C), skal du vælge en højere vægtindstilling. TIPS KØD (100 g - 2 kg) Hakkekød, koteletter, bøffer eller stege. VEND MADEN, når displayet angiver det. FJERKRÆ (100 g - 2 kg) Kylling, hele stykker eller fileter. VEND MADEN, når displayet angiver det. FISK (100 g - 2 kg) Hele, koteletter eller fileter. VEND MADEN, når displayet angiver det. HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning. 40

12 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE, der normalt er brug for. HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer. ANVEND IKKE METALSKURESVAMPE, SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle. SPRØJT IKKE direkte på ovnen. MED JÆVNE MELLEMRUM, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres. OVNEN ER BEREGNET til anvendelse med drejetallerkenen monteret. ANVEND IKKE mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring. ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL, vand og en blød klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovndøren samt dørfalsen. LAD IKKE FEDT eller madrester sidde omkring døren. VED KRAFTIG TILSMUDSNING skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset. ANVEND IKKE DAMPRENSERE til rengøring af mikrobølgeovnen. HÆLD LIDT CITRONSAFT i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet. VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE: DREJEKRYDS. GLASDREJETALLERKEN. 41

13 FEJLFINDINGSOVERSIGT HVIS OVNEN IKKE FUNGERER, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter Service: Drejetallerken og drejekryds er anbragt korrekt. Stikket sidder rigtigt i stikkontakten. Døren er helt lukket. Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse. Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen. Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen igen. Åbn og luk døren, før du prøver igen. OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL HENSIGT AT HINDRE unødvendig rekvirering af service, som vil blive faktureret. Ved opkald til Service bedes du opgive ovnens serie- og typenummer (se Servicemærkaten). Se garantien angående yderligere vejledning. HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vore servicecentre. Netledningen må kun udskiftes af en faguddannet servicetekniker. SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN FAGUDDANNET SERVICETEKNIKER. For alle andre end faguddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien. FJERN IKKE NOGET DÆKSEL. MILJØTIPS EMBALLAGEN kan genbruges 100% og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde. DETTE PRODUKT er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. SYMBOLET på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. DET SKAL SKROTTES i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. YDERLIGERE OPLYSNINGER om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt fås hos de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt. NÅR OVNEN KASSERES, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet. 42

14 DATA FOR TESTOPVARMNINGSEFFEKTIVITET I OVERENSSTEMMELSE MED IEC DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION har udarbejdet en standard for sammenlignende afprøvning af opvarmningseffektivitet for forskellige ovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn: TEST MÆNGDE CA. TID EFFEKTTRIN BEHOLDER G 10 MIN 750 W PYREX G 5 ½ MIN 750 W PYREX G 15 MIN 750 W PYREX G 2 MIN 40 SEK JET DEFROST TEKNISKE SPECIFIKATIONER STRØMFORSYNING MÆRKESPÆNDING SIKRING UDGANGSEFFEKT MB 230 V / 50 HZ 1300 W 10 A 750 W H X B X D UDVENDIGE MÅL (HXBXD) 382 X 595 X 320 INDVENDIGE MÅL (HXBXD) 187 X 370 X

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

AVM 380 AMW 733 AMW 490 AVM 390 INSTALLATION, QUICK START

AVM 380 AMW 733 AMW 490 AVM 390 INSTALLATION, QUICK START AVM 380 AMW 733 AVM 390 AMW 490 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN

Læs mere

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INDEN TILSLUTNINGEN OPSTILLING Stil ovnen i passende afstand af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der

Læs mere

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso AMW 393 AMW 436 AMW 437 AMWR 483 AMW 497 AMW 498 MW 4200 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de

Læs mere

MWD 201

MWD 201 MWD 201 www.whirlpool.com OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. ANBRING OVNEN PÅ EN STABIL, PLAN OVERFLADE, der er solid nok til at bære ovnen

Læs mere

AMW 497 AMW 498 INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA INSTALLATION, SNABBGUIDE

AMW 497 AMW 498 INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA INSTALLATION, SNABBGUIDE AMW 497 AMW 498 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO,

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN En mere detaljeret og dybdegående Brugsanvisning kan downloades fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugsvejledning og selve apparatet

Læs mere

COMPACT EASYTRONIC.

COMPACT EASYTRONIC. COMPACT EASYTRONIC www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. ANBRING OVNEN PÅ EN STABIL, PLAN OVERFLADE, der er solid nok til

Læs mere

Brugervejledning. Whirlpool Sweden AB

Brugervejledning. Whirlpool Sweden AB 69 69 659 Brugervejledning Whirlpool Sweden AB INDHOLD INDLEDNING MILJØVEJLEDNING OVERSIGT INSTALLATION SIKKERHEDSFORSKRIFTER TILBEHØR STARTBESKYTTELSE/BØRNESIKRING AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆND-

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆND- VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN SKAL LÆSES OG GEMMES TIL FREMTIDIG BRUG OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆND- BARE MATERIALER i eller tæt ved ovnen. Dampene kan skabe brandfare eller medføre en eksplosion.

Læs mere

AVM 966. Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

AVM 966. Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso AVM 966 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Οδηγίες Χρήσης

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INDEN DU TILSLUTTER APPARATET KONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på mærkepladen svarer til spændingen i dit hjem. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE PÅ MIKROOVNENS INDLØB på siden

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugervejledning AMW 545.

Brugervejledning AMW 545. Brugervejledning AMW 545 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING ØR TILSLUTNING Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til spændingen i ejendommen. jern ikke beskyttelsespladerne over bølgelederne i siden

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AMW 831 AMW 834 INSTALLATION, QUICK START

AMW 831 AMW 834 INSTALLATION, QUICK START AMW 831 AMW 834 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO,

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9 Indhold Indhold Bemærkninger til brugeren Montering Beskrivelse Brug Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7 Indbygning 8 Apparatet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

4YOU

4YOU 4YOU Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OPSTILLING 3 Opstilling SIKKERHED 4 Vigtige sikkerhedsregler 5 Fejlfi ndingsoversigt 6 Forholdsregler TILBEHØR

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

20-liters elektronisk mikrobølgeovn Ejerens betjeningsvejledning MI20X-1. Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den til senere brug

20-liters elektronisk mikrobølgeovn Ejerens betjeningsvejledning MI20X-1. Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den til senere brug 20-liters elektronisk mikrobølgeovn Ejerens betjeningsvejledning MI20X-1 Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den til senere brug VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED 4 ERKLÆRING OM MILJØVENLIGT DESIGN 9 Pas på miljøet 9 Opstilling 9 Indbygning af apparatet 9 Før tilslutning

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED 4 ERKLÆRING OM MILJØVENLIGT DESIGN 9 Pas på miljøet 9 Opstilling 9 Indbygning af apparatet 9 Før tilslutning Brugsanvisninger VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED 4 ERKLÆRING OM MILJØVENLIGT DESIGN 9 Pas på miljøet 9 Opstilling 9 Indbygning af apparatet 9 Før tilslutning 10 Efter tilslutning 10 Tilbehør

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE!

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

Model: BM1240AX Brugsanvisning

Model: BM1240AX Brugsanvisning Model: BM1240AX Brugsanvisning DA INDHOLD: FORHOLDSREGLER VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER SPECIFIKATIONER INSTALLATION RADIOINTERFERENS MIKROBØLGETILBEREDNING JORDFORBINDELSE FØR DU TILKALDER SERVICE OVERSIGT

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS FORHOLDSREGELER FOR AT UNDGÅ UDSLIP AF MIKROBØLGE ENERGI. 1. Forsøg aldrig at få ovnen til at fungere med lågen åben ved at omgå sikkerhedslåsene. Dette vil resultere

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AMW 832 AMW 836 INSTALLATION, QUICK START

AMW 832 AMW 836 INSTALLATION, QUICK START AMW 832 AMW 836 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

INSTALLATION. INSTALLATION AF APPARATET FØLG DEN MEDFØLGENDE installationsvejledning. FØR TILSLUTNING

INSTALLATION. INSTALLATION AF APPARATET FØLG DEN MEDFØLGENDE installationsvejledning. FØR TILSLUTNING INSTALLATION INSTALLATION AF APPARATET FØLG DEN MEDFØLGENDE installationsvejledning. FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: AC930ARB GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: AC930ARB GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: AC930ARB Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere