ULANDSUDVALGETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ULANDSUDVALGETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/14"

Transkript

1 INDHOLD Flere nye udviklingsprojekter er startet op det forgangne år Projekt til udvikling af det økologiske marked i Østafrika... 2 Farmer Family Learning Groups, Zanzibar, Tanzania Projekt... 3 Styrkelse af civilsamfund og fødevaresikkerhed, Uganda... 4 Fødevaresikkerhed og forbedret markedsadgang i Rwenzori, Uganda... 5 Forretningsudvikling i Ulande... 6 Ulandsseminar: Studieophold, Rejser og Udveksling... 7 Agro-økologisk Netværk Partnerskabsaktivitet med National Organic Agriculture Movement of Uganda (NOGAMU)... 9

2 FLERE NYE UDVIKLINGSPROJEKTER ER STARTET OP DET FORGANGNE ÅR Det sidste års tid er der blevet startet 3 nye projekter op i Østafrika. To FFLG-projekter, hvor det ene er på Zanzibar, og det andet i andre områder af Uganda end vi før har været. Fælles for FFLG projekterne er, at de arbejder efter de samme metoder, som mange af Økologisk Landsforenings landmandsmedlemmer kender som staldskoler. Altså at det er bøndernes egne gode erfaringer og metoder, som formidles ud i gruppen (FFLG), og alle gruppens medlemmer besøger hinanden på skift. Det sidste nye projekt, vi har startet op i år, er ECOMEA-projektet, der går ud på at udvikle det økologiske marked i Østafrika. Oplyse forbrugere om hvilke værdier der er i de økologiske produkter, og skabe regionale afsætningskanaler for de økologiske bønder i de fem østafrikanske lande. Dette projekt er der blevet arbejdet meget med de sidste to år, og der har været stor politisk opbakning fra folketingets side til projektet, men vi har haft store udfordringer med at komme igennem det bureaukratiske system i Danida og Udenrigsministeriet, så hvis ikke det havde været for især vores internationale konsulent Per Rasmussens insisterende arbejde, så tvivler jeg på at projektet var startet op. Per Rasmussen og formanden for Ulandsudvalget, var i juni i Østafrika hvor vores søsterorganisationer i Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya og Tanzania, blev besøgt, og der blev holdt et udviklingsseminar for projektet. Lige før sommerferien blev der afholdt stormøde for Ulandsnetværket og andre interesserede på Brandbjerg højskole, med overskriften: Frivilligarbejde/ Studieophold/rejser og udveksling. Det var et spændende møde, hvor der var indlæg fra forskellige organisationer, der gav eksempler på hvordan det på forskellige måder er muligt at involvere sine medlemmer, og skabe spændende aktiviteter for dem. Dette er et område, jeg håber, der vil blive udviklet på de kommende år! Til slut vil jeg gerne takke af for den tid jeg har været med i Ulandsudvalget. Det har været en spændende rejse, lige fra ideen om at ØL burde være aktiv i udviklingsarbejde i syd, til at få Ulandsudvalget integreret i organisationen Økologisk Landsforening, og få oprettet et ulandssekretariat med en International konsulent i huset, for at kunne lave noget udviklingsarbejde af høj kvalitet, med rod i den økologiske bevægelse! Tak til de mange folkevalgte jeg har arbejdet sammen med i udvalget gennem årene, og tak til ledelsen i huset og Per Rasmussen for den store villighed til at få dette til at lykkedes! Husk. De 4 økologiske principper: Sundheds-, Retfærdigheds-, Forsigtigheds- og Økologi-princippet passer lige så godt på anstændigt udviklingsarbejde, som på anstændigt landbrug. Bjarne Larsen 1

3 PROJEKT TIL UDVIKLING AF DET ØKOLOGISKE MARKED I ØSTAFRIKA Gitte Hvoldal og Lilian Maremma fra Organic Foods, Kenya diskuterer emballering af økologiske grøntsager i Nairobi ECOMEA (Enhancing the Coordination of Organic Products Access to Markets in East Africa) projektet er et 1 årigt pilotprojekt, der er startet i januar ECOMEA-projektet har til formål at udvikle markedet for regionalt producerede økologiske varer i det Østafrikanske fællesskab. Projekts fokusområde er Nairobi, Kenya, som har det største potentielle marked for afsætning af økologiske varer. I februar var Gitte Hvoldal og Per Rasmussen fra Økologisk Landsforening i Nairobi for sammen med vores kollegaer Samuel N Dungu og Eustace Kiarii fra Kenya Organic Agriulture Network (KOAN) at planlægge de indledende markedsog forbrugerundersøgelser, der skal dokumentere markedet og forbrugernes købsmotivation for at købe økologisk. Undersøgelserne skal danne udgangspunkt for den endelige planlægning af projektets aktiviteter. Gennem en strategi, der lægger vægt på at skabe øget bevidsthed blandt forbrugere og i detailsektoren om fordelene ved økologiske varer vil projektets aktiviteter stimulere forbrugernes og detailsektorens efterspørgsel efter økologiske varer. Projektet vil desuden skabe en platform for øget regional samhandel med økologiske varer, der sikrer stabile leverancer til detailhandelen i Nairobi. Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Økologisk Landsforening og de fem nationale økologiorganisationer i det Østafrikanske fællesskab. Ved pilotprojektets afslutning er målet, at salget af økologiske varer i Nairobi er øget med 30 % og forbrugerbevidstheden om økologicertificering øget med 30 %. Hvis projektet evalueres positivt vil en fase 2 med fokus på markederne i resten af det Østafrikanske fællesskab følge efter. 2

4 Per Rasmussen FARMER FAMILY LEARNING GROUPS, ZANZIBAR, TANZANIA PROJEKT Inge Lis Dissing på besøg hos farmer group på øen Pemba I Tanzania Improved Food Security through introduction of Family Farmer Learning Groups, FFLG in Organic Agriculture in Zanzibar, et projekt mellem Økologisk Landsforening og vores tanzanianske søsterorganisation, TOAM og deres medlem UWAMWIMA. Et CISU støttet projekt der startede med det formål at styrke fødevaresikkerhed og fortalervirksomhed for småbrugere som udgør hovedparten af befolkningen i Zanzibar. I løbet af de første par måneder blev der ansat en fuldtids lokal projekt officer, Khamis, og blandt UWAMWIMAs medlemsgrupper meldte 25 grupper af bønder sig til projektet. Det er blandede grupper af kvinder og mænd fra de to øer, Unguja og Pemba, der udgør Zanzibar. TOAM har en halvtidsansat Noel Kwai, til at støtte op om projektet. En omfattende baseline-survey blev gennemført med deltagere fra grupperne, således at vi dels kender udgangspunktet for bønderne situation og desuden har noget at måle aktiviteterne op ad, når den to årige projektperiode slutter. I november havde vi et opstartskursus med kommende facilitatorer valgt i grupperne. Fra lokalt og nationalt hold deltog Khamis og Noel og af og til andre fra foreningerne. Jane Nalunga fra NOGAMU i Uganda, som vi har arbejdet sammen med i udviklingen af FFLG, og Inge Lis gennemførte 2 ugers træning af facilitatorerne, selvfølgelig støttet af vore lokale partnere. Oversættelsen mellem swahili og engelsk var ikke uden problemer, men det gik. Det var i hvert fald dejligt at arbejde sammen med de 25 kvinder og mænd der var så ihærdige, nysgerrige og aktive. Kurset var planlagt meget deltagerorienteret og det fængede. Hovedtemaer var introduktion af FFLG og at bruge den i praksis og ca. halvdelen af sessionerne omhandlede økologiske landbrugsmetoder. Fornylig blev detailplanlægningen for perioden frem til juni fastlagt, bl.a. endnu et facilitatorkursus i marts, hvor specifikke økologiske emner ønsket af deltagerne- simpelt regnskab og fortalervirksomhed er på programmet som bl.a. faciliteres af Per og Inge Lis. En lille moniteringsrunde til FFLG grupper er inkluderet, så vi får indblik i det konkrete arbejde hos bønderne. 3

5 Inge Lis Dissing STYRKELSE AF CIVILSAMFUND OG FØDEVARESIKKERHED, UGANDA Jane Nalunga (forrest til venstre) og Per Rasmussen på besøg hos Kamu Kamu (alle for en) Women Group. ECOSAF (Empower Civil society and strengthen food security for farmer families) -projektet er startet i september, Projektet gennemføres i partnerskab mellem Økologisk Landsforening og NOGAMU samt tre af NOGAMU s medlemsorganisationer Caritas Kampala, Africa2000Network og URDT og medlemsvirksomheden Sulma Foods. Målet med projektet er at afprøve og udbrede de positive erfaringer med Farmer Family Learning Groups (FFLG) til andre organisationer og regioner i Uganda, så NOGAMU i fremtiden kan bruge metoden i hele Uganda. Projektet trækker på erfaringer fra tidligere projekter både FFLG projektet i Rwenzori og partnerskabsaktiviteten mellem NOGAMU og Økologisk Landsforening, der gav mulighed for en proces, hvor de deltagende organisationer blev udvalgt og projektets mål og aktiviteter blev projekt fastlagt. I NOGAMU er det Jane Nalunga, der er projektansvarlig. Det er vi rigtigt glade for, hun er en dygtig økologisk landbrugsrådgiver og facilitator og har været med til at udvikle FFLG-metoden i de tidligere projekter. Sammen med en landbrugsrådgiver fra hver af de deltagende organisationer står Jane for de daglige projektaktiviteter. I oktober og november, 2013 blev 48 FFLG facilitatorer trænet i 14 dage af blandt andet Inge Lis og Aage Dissing og Mette Vaarst fra Økologisk Landsforening-. Som et resultat er mere end 100 FFLG grupper kommet i gang med at udvikle deres økologiske landbrug og derved sikre, at der er mad på bordet hver dag. Desuden er der udarbejdet et base line survey, som blandt andet kortlægger de deltagendes familiers landbrugsproduktion, fødevaremangel og erfaring med at organisere sig i grupper. Når projektet afsluttes vil mere end mennesker have forbedret deres levevilkår, FFLG-tilgangen vil være en veletableret strategi i deltagende organisationer og virksomhed, ligesom erfaringerne vil være velbeskrevne og tilgængelige for fremtidig anvendelse. 4

6 Per Rasmussen FØDEVARESIKKERHED OG FORBEDRET MARKEDSADGANG I RWENZORI, UGANDA Konklusioner fra evaluering af projektet "Building of capacity, social and human capital and advocacy through selfsustaining Farmer Family Learning Group for local food security and improved marked access fortaget af eksterne konsulenter: Projektet har vist positive forandringer i FFLG medlemmernes praksis i deres landbrug, med mere fokus på produktivitet og afgrødevalg, i husholdningerne er inddraget nye grønsager med en bedre sundhed til følge. Familierne fortæller, at det er den relevante viden, de har fået gennem arbejdsmetoderne som er udviklet gennem projektet. Fordelene ved FFLG er den meget praktiske og relevante læring og vidensdeling der foregår mellem familierne, den bedre adgang til rådgivning, samarbejde om det fysiske arbejde når de mødes og en større fælles arbejdsindsat af hele familien. Deltagere udtrykker at værdifulde færdigheder er blevet lært gennem udveksling af viden og arbejde. På grund af den viden og færdigheder de deler, har alle forbedret produktiviteten i mark og ved husdyrene, har tilstrækkeligt med mad og gennem deres spare/lånekasser adgang til kredit og næsten alle har produkter de kan sælge på markedet, individuelt eller i fællesskab. I 2013 har projektet haft stor fokus på en styrkelse af SATNETs medlemsorganisationers(mos) kapacitet til at videreføre og tage ansvaret for udvikling af FFLG. Arbejdet har været medvirkende til at MO aktivt arbejder for en udbredelse af FFLG til flere af deres medlemmer. Det går så hurtigt, at SATNET ikke længere har helt opdateret viden om antallet af FFLG i deres MOer, deres oplysninger er tit forældede. Afsætning af produkterne fra FFLG har ikke haft samme fremskridt, selv om der i 2013 har været stærk fokus på området. 40 grupper er i gang med afsætning i egen FFLG eller mellem flere, men mange af dem i uformelle sammenhænge. Mette, Inge Lis og Aage deltog i aktiviteter i projektet i december 2013, hvor evalueringen begyndte og havde her møder med MOer, SATNET og facilitatorerne. Ud fra disse møder er besluttet at NOGAMU, SATNET og ØLF ansøger om et nyt projekt, fokuseret på afsætning, fortalervirksomhed, kommunikation og organisationsudvikling. Planen er at søge et 3 årig projekt i CISU pr 1. april Aage Dissing 5

7 FORRETNINGSUDVIKLING I ULANDE I samarbejde med Økologisk Landsforening og Danida Business Partnerships, var Laila Venø Bendsen fra Grøn Fokus i september 2013 på Zanzibar, for at etablere et samarbejde med producenter af økologiske krydderier. Der er gode forretningsmuligheder i Afrika, især inden for økologi. Mange ulande oplever høje vækstrater og forventes at have stor økonomisk vækst i de kommende årtier. Der er flere fordele ved at få en forretningspartner i et af disse ulande: Dels kan partneren måske tilbyde nye og spændende produkter, dels får man mulighed for at være til stede fra starten i et nyt marked i rivende udvikling. Virksomheder kan få % af sine omkostninger dækket af DANIDA i op til 5 år, og flere af Økologisk Landsforenings medlemmer har allerede benyttet sig af denne mulighed. Bioservice Økologisk Landsforening har etableret et samarbejde med Birthe Thode Jacobsen, BIOService, hvor vi tilbyder rådgivning til etablering af partnerskaber mellem virksomheder og landmænd i henholdsvis Danmark og DANIDAs samarbejdslande. Vi støtter danske virksomheder og landmænd med at finde lokale samarbejdspartnere, identificere forretningsmuligheder samt at søge støtte fra Danida Business Partnerships (DBP). Danida Business Partnerships (DBP) Danida opfordrer danske virksomheder og organisationer til at engagere sig i kommercielt orienterede partnerskaber med virksomheder i udviklingslande, der bidrager til bæredygtig udvikling og grøn vækst. For at komme nogle af de risici i møde, der kan være i samarbejder mellem aktører i Danmark og i vækstlande, støtter Danida forberedelsen og gennemførelse af sådanne samarbejder. For den danske partner kan et samarbejde betyde en åbning af nye markeder og forretningsmuligheder. 6 Per Rasmussen

8 ULANDSSEMINAR: STUDIEOPHOLD, REJSER OG UDVEKSLING I tilknytning til et møde i Ulandsudvalget afholdtes der et Ulands-seminar på Brandbjerg Højskole lørdag den Dagens program indledtes med fire foredrag ved henholdsvis: Pia Sonnenborg fra Ghana Venskabsgrupper, der fortalte om deres udvekslingsprogram for skolelærere, School for Life. Stefan Steen Jensen og Trine Bargsteen fra Verdens Skovede, der fortalte om rejseprogrammet Nature Tours. Lasse Englyst, der fortalte om erfaringer med at være studerende og specialeskrivende og gennemføre ophold hos sammenslutningen af landboorganisationer, NOGAMU i Uganda. Og Jesper Saxgren, der fortalte om erfaringer med rejser til Cuba, Bolivia, Ecuador og Nepal. Mens eftermiddagens program omfattede 3 workshops om studieophold, rejser og Farmer-to-Farmer ophold/udveksling. Seminarets deltagere fandt indholdet relevant og interessant, og der var opbakning til at gå videre med at udvikle og lancere studieophold, rejser og farmer-to-farmer-ophold, men også en opfordring til at starte i det små samt at fastholde et fagligt fokus på agro-økologi. Det blev understreget, at man ikke skulle etablere et egentligt rejsebureau, og at man også kunne tænke i netværk og udveksling syd-syd. Jesper Saxgren 7

9 AGRO-ØKOLOGISK NETVÆRK 2013 Professor John C. Munene, Makerere University, Uganda holdt oplæg med titlen Moving out of poverty is not action it is interaction Året 2013 har på mange måder været et meget stille år i Agro-Økologisk Netværk (AØN). Netværksmedlemmerne har to forskellige typer af behov: 1) vidensopdatering; opdatering af hvad der sker på feltet om agro-økologi og udvikling, samt 2) netværk; fortrinsvis for frivillige, som gerne vil have inspiration og snakke med andre indenfor området om erfaringer. Disse behov eksisterer endnu blandt medlemmerne. Aktualiteten af de problemstillinger, som netværket potentielt kan tage sig af, er ikke blevet mindre men der er bare ikke kræfter og tid hos medlemmerne til at lægge et arbejde i det. Vi afholdt et møde i vest-gruppen den 28. januar 2013 om agro-forestry med over 20 deltagere: et godt møde med stor interesse. Øst-gruppen har også afholdt et møde den 7. oktober om økologisk landbrug i Vietnam med 38 deltagere. Vi havde planlagt en kongres med et ambitiøst program og invitation af flere udenlandske, centrale figurer i diskussionen om at brødføde klodens befolkning vha. agro-økologiske metoder, men desværre faldt denne kongres flere gange til jorden. Den 7. marts afholdt vi et møde i København med den ugandiske professor i psykologi, John Munene, samt Lasse Englyst Olsen, som havde studeret og skrevet MSc-speciale om de ugandiske Farmer Family Learning Groups. Der blev afholdt et styregruppemøde i januar 2013, og flere skype-møder, især i forbindelse med at organisere den omtalte kongres. Vi prøver at mobilisere kræfter til at få relevante aktiviteter i gang i 2014 og har nogle arrangementer i støbeskeen. Der er ansat to personer på deltid til at holde hjemmesiden opdateret og til at stå for den praktiske organisering af aktiviteter. 8 Mette Vaarst

10 PARTNERSKABSAKTIVITET MED NATIONAL ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENT OF UGANDA (NOGAMU) Planlægningsworkshop til et nyt FFLG-projekt i Uganda med Torben Lauridsen fra Økologisk Landsforening NOGAMU er Ugandas nationale NGO med fokus på økologisk landbrug og værdikæder. NOGAMU sætter økologiske producenter i forbindelse med markeds-aktører, underviser i økologi, og laver fortalervirksomhed i sager hvor landmænd er i klemme (fx regeringens anvendelse af miljøfarlig gift i sårbare områder). NOGAMU har et stort antal medlemsorganisationer og et stort behov for metoder til bedre at inddrage dem. Partnerskabsaktiviteten har fra 2011 til afslutningen i 2013 fokuseret på at opbygge kapacitet i NOGAMU til at inddrage medlemsorganisationer i dette arbejde, samt at skabe netværk med organisationer med sammenfaldende interesser. Partnerskabsaktiviteten har haft skarpt fokus på opbygning af kapacitet til at bruge Farmer Family Learning Groups(FFLG) i udviklingen af økologi- og social kapital samt udøve fortalervirksomhed gennem inddragelse af medlemsorganisationer og indgå i netværk med andre NGOer. Økologisk Landsforening har samme mål, anvender staldskolemetoden, der svarer til FFLG metoden, i økologi-udviklingen i Danmark og laver fortalevirksomhed. ØL har bidraget til NOGAMUs kapacitetsopbygning på disse områder. ECOSAF-projektet, der er startet i 2013 er et af de konkrete resultater af partnerskabsaktiviteten, hvor en række af NOGAMUs medlemsorganisationer indgår og hvor udbredelsen af FFLG-metoden er i centrum. Per Rasmussen 9

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN)

Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN) Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN) 2014 har endnu en gang været et meget aktivt år i DLN. Nyoprettede arbejdsgrupper har arbejdet med at styrke foreningens oplysningsarbejde og sammenhængskraft

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4 2 V 0 XIS 1 ÅRSBERETNING 4 [Foto: Toke F. Nyborg] INDHOLD 04 Bestyrelsens 06 beretning 08 Årets gang på sekretariatet 10 Projekter 2014-2017 12 Forventet forbrug 2014-2017 14 AXIS i Danmark 30 AXIS internationalt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14 .N.1-27. 9 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til danske organisationers udviklingsaktiviteter Danske private organisationer 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger 2012-2016 8. juni

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration NGO FORUM 13. april 2012 Vækst og Beskæftigelse - Undersøgelse

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S. Magasinet for danske investeringer i Afrika NR.1 APRIL 2012 B2Africa GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.17/ B2Africa Et magasin fyldt med cases fra danske virksomheder

Læs mere

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Udgiver: Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Frederiksgade 78B, 1. 8000 Aarhus E-mail: frise@frise.dk Tlf.: 98 12 24 24 www.frise.dk Redaktør: Marianne

Læs mere

Årsberetning 2013. IGF-Danmark IGF Danmark

Årsberetning 2013. IGF-Danmark IGF Danmark Årsberetning 2013 IGF-Danmark IGF Danmark Indhold Til Medlemmerne 3 Status af vores indsats 3 Aktiviteter i Indien 4 Aktiviteter for egne midler 6 Projekter i samarbejde med andre NGO er 7 Uddannelsesprojekt

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET

1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET 1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET Titel på partnerskabsaktivitet: Navn på den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Towards Strenghtening the Civil Society Partnership with AKpartners

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere