ULANDSUDVALGETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ULANDSUDVALGETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/14"

Transkript

1 INDHOLD Flere nye udviklingsprojekter er startet op det forgangne år Projekt til udvikling af det økologiske marked i Østafrika... 2 Farmer Family Learning Groups, Zanzibar, Tanzania Projekt... 3 Styrkelse af civilsamfund og fødevaresikkerhed, Uganda... 4 Fødevaresikkerhed og forbedret markedsadgang i Rwenzori, Uganda... 5 Forretningsudvikling i Ulande... 6 Ulandsseminar: Studieophold, Rejser og Udveksling... 7 Agro-økologisk Netværk Partnerskabsaktivitet med National Organic Agriculture Movement of Uganda (NOGAMU)... 9

2 FLERE NYE UDVIKLINGSPROJEKTER ER STARTET OP DET FORGANGNE ÅR Det sidste års tid er der blevet startet 3 nye projekter op i Østafrika. To FFLG-projekter, hvor det ene er på Zanzibar, og det andet i andre områder af Uganda end vi før har været. Fælles for FFLG projekterne er, at de arbejder efter de samme metoder, som mange af Økologisk Landsforenings landmandsmedlemmer kender som staldskoler. Altså at det er bøndernes egne gode erfaringer og metoder, som formidles ud i gruppen (FFLG), og alle gruppens medlemmer besøger hinanden på skift. Det sidste nye projekt, vi har startet op i år, er ECOMEA-projektet, der går ud på at udvikle det økologiske marked i Østafrika. Oplyse forbrugere om hvilke værdier der er i de økologiske produkter, og skabe regionale afsætningskanaler for de økologiske bønder i de fem østafrikanske lande. Dette projekt er der blevet arbejdet meget med de sidste to år, og der har været stor politisk opbakning fra folketingets side til projektet, men vi har haft store udfordringer med at komme igennem det bureaukratiske system i Danida og Udenrigsministeriet, så hvis ikke det havde været for især vores internationale konsulent Per Rasmussens insisterende arbejde, så tvivler jeg på at projektet var startet op. Per Rasmussen og formanden for Ulandsudvalget, var i juni i Østafrika hvor vores søsterorganisationer i Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya og Tanzania, blev besøgt, og der blev holdt et udviklingsseminar for projektet. Lige før sommerferien blev der afholdt stormøde for Ulandsnetværket og andre interesserede på Brandbjerg højskole, med overskriften: Frivilligarbejde/ Studieophold/rejser og udveksling. Det var et spændende møde, hvor der var indlæg fra forskellige organisationer, der gav eksempler på hvordan det på forskellige måder er muligt at involvere sine medlemmer, og skabe spændende aktiviteter for dem. Dette er et område, jeg håber, der vil blive udviklet på de kommende år! Til slut vil jeg gerne takke af for den tid jeg har været med i Ulandsudvalget. Det har været en spændende rejse, lige fra ideen om at ØL burde være aktiv i udviklingsarbejde i syd, til at få Ulandsudvalget integreret i organisationen Økologisk Landsforening, og få oprettet et ulandssekretariat med en International konsulent i huset, for at kunne lave noget udviklingsarbejde af høj kvalitet, med rod i den økologiske bevægelse! Tak til de mange folkevalgte jeg har arbejdet sammen med i udvalget gennem årene, og tak til ledelsen i huset og Per Rasmussen for den store villighed til at få dette til at lykkedes! Husk. De 4 økologiske principper: Sundheds-, Retfærdigheds-, Forsigtigheds- og Økologi-princippet passer lige så godt på anstændigt udviklingsarbejde, som på anstændigt landbrug. Bjarne Larsen 1

3 PROJEKT TIL UDVIKLING AF DET ØKOLOGISKE MARKED I ØSTAFRIKA Gitte Hvoldal og Lilian Maremma fra Organic Foods, Kenya diskuterer emballering af økologiske grøntsager i Nairobi ECOMEA (Enhancing the Coordination of Organic Products Access to Markets in East Africa) projektet er et 1 årigt pilotprojekt, der er startet i januar ECOMEA-projektet har til formål at udvikle markedet for regionalt producerede økologiske varer i det Østafrikanske fællesskab. Projekts fokusområde er Nairobi, Kenya, som har det største potentielle marked for afsætning af økologiske varer. I februar var Gitte Hvoldal og Per Rasmussen fra Økologisk Landsforening i Nairobi for sammen med vores kollegaer Samuel N Dungu og Eustace Kiarii fra Kenya Organic Agriulture Network (KOAN) at planlægge de indledende markedsog forbrugerundersøgelser, der skal dokumentere markedet og forbrugernes købsmotivation for at købe økologisk. Undersøgelserne skal danne udgangspunkt for den endelige planlægning af projektets aktiviteter. Gennem en strategi, der lægger vægt på at skabe øget bevidsthed blandt forbrugere og i detailsektoren om fordelene ved økologiske varer vil projektets aktiviteter stimulere forbrugernes og detailsektorens efterspørgsel efter økologiske varer. Projektet vil desuden skabe en platform for øget regional samhandel med økologiske varer, der sikrer stabile leverancer til detailhandelen i Nairobi. Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Økologisk Landsforening og de fem nationale økologiorganisationer i det Østafrikanske fællesskab. Ved pilotprojektets afslutning er målet, at salget af økologiske varer i Nairobi er øget med 30 % og forbrugerbevidstheden om økologicertificering øget med 30 %. Hvis projektet evalueres positivt vil en fase 2 med fokus på markederne i resten af det Østafrikanske fællesskab følge efter. 2

4 Per Rasmussen FARMER FAMILY LEARNING GROUPS, ZANZIBAR, TANZANIA PROJEKT Inge Lis Dissing på besøg hos farmer group på øen Pemba I Tanzania Improved Food Security through introduction of Family Farmer Learning Groups, FFLG in Organic Agriculture in Zanzibar, et projekt mellem Økologisk Landsforening og vores tanzanianske søsterorganisation, TOAM og deres medlem UWAMWIMA. Et CISU støttet projekt der startede med det formål at styrke fødevaresikkerhed og fortalervirksomhed for småbrugere som udgør hovedparten af befolkningen i Zanzibar. I løbet af de første par måneder blev der ansat en fuldtids lokal projekt officer, Khamis, og blandt UWAMWIMAs medlemsgrupper meldte 25 grupper af bønder sig til projektet. Det er blandede grupper af kvinder og mænd fra de to øer, Unguja og Pemba, der udgør Zanzibar. TOAM har en halvtidsansat Noel Kwai, til at støtte op om projektet. En omfattende baseline-survey blev gennemført med deltagere fra grupperne, således at vi dels kender udgangspunktet for bønderne situation og desuden har noget at måle aktiviteterne op ad, når den to årige projektperiode slutter. I november havde vi et opstartskursus med kommende facilitatorer valgt i grupperne. Fra lokalt og nationalt hold deltog Khamis og Noel og af og til andre fra foreningerne. Jane Nalunga fra NOGAMU i Uganda, som vi har arbejdet sammen med i udviklingen af FFLG, og Inge Lis gennemførte 2 ugers træning af facilitatorerne, selvfølgelig støttet af vore lokale partnere. Oversættelsen mellem swahili og engelsk var ikke uden problemer, men det gik. Det var i hvert fald dejligt at arbejde sammen med de 25 kvinder og mænd der var så ihærdige, nysgerrige og aktive. Kurset var planlagt meget deltagerorienteret og det fængede. Hovedtemaer var introduktion af FFLG og at bruge den i praksis og ca. halvdelen af sessionerne omhandlede økologiske landbrugsmetoder. Fornylig blev detailplanlægningen for perioden frem til juni fastlagt, bl.a. endnu et facilitatorkursus i marts, hvor specifikke økologiske emner ønsket af deltagerne- simpelt regnskab og fortalervirksomhed er på programmet som bl.a. faciliteres af Per og Inge Lis. En lille moniteringsrunde til FFLG grupper er inkluderet, så vi får indblik i det konkrete arbejde hos bønderne. 3

5 Inge Lis Dissing STYRKELSE AF CIVILSAMFUND OG FØDEVARESIKKERHED, UGANDA Jane Nalunga (forrest til venstre) og Per Rasmussen på besøg hos Kamu Kamu (alle for en) Women Group. ECOSAF (Empower Civil society and strengthen food security for farmer families) -projektet er startet i september, Projektet gennemføres i partnerskab mellem Økologisk Landsforening og NOGAMU samt tre af NOGAMU s medlemsorganisationer Caritas Kampala, Africa2000Network og URDT og medlemsvirksomheden Sulma Foods. Målet med projektet er at afprøve og udbrede de positive erfaringer med Farmer Family Learning Groups (FFLG) til andre organisationer og regioner i Uganda, så NOGAMU i fremtiden kan bruge metoden i hele Uganda. Projektet trækker på erfaringer fra tidligere projekter både FFLG projektet i Rwenzori og partnerskabsaktiviteten mellem NOGAMU og Økologisk Landsforening, der gav mulighed for en proces, hvor de deltagende organisationer blev udvalgt og projektets mål og aktiviteter blev projekt fastlagt. I NOGAMU er det Jane Nalunga, der er projektansvarlig. Det er vi rigtigt glade for, hun er en dygtig økologisk landbrugsrådgiver og facilitator og har været med til at udvikle FFLG-metoden i de tidligere projekter. Sammen med en landbrugsrådgiver fra hver af de deltagende organisationer står Jane for de daglige projektaktiviteter. I oktober og november, 2013 blev 48 FFLG facilitatorer trænet i 14 dage af blandt andet Inge Lis og Aage Dissing og Mette Vaarst fra Økologisk Landsforening-. Som et resultat er mere end 100 FFLG grupper kommet i gang med at udvikle deres økologiske landbrug og derved sikre, at der er mad på bordet hver dag. Desuden er der udarbejdet et base line survey, som blandt andet kortlægger de deltagendes familiers landbrugsproduktion, fødevaremangel og erfaring med at organisere sig i grupper. Når projektet afsluttes vil mere end mennesker have forbedret deres levevilkår, FFLG-tilgangen vil være en veletableret strategi i deltagende organisationer og virksomhed, ligesom erfaringerne vil være velbeskrevne og tilgængelige for fremtidig anvendelse. 4

6 Per Rasmussen FØDEVARESIKKERHED OG FORBEDRET MARKEDSADGANG I RWENZORI, UGANDA Konklusioner fra evaluering af projektet "Building of capacity, social and human capital and advocacy through selfsustaining Farmer Family Learning Group for local food security and improved marked access fortaget af eksterne konsulenter: Projektet har vist positive forandringer i FFLG medlemmernes praksis i deres landbrug, med mere fokus på produktivitet og afgrødevalg, i husholdningerne er inddraget nye grønsager med en bedre sundhed til følge. Familierne fortæller, at det er den relevante viden, de har fået gennem arbejdsmetoderne som er udviklet gennem projektet. Fordelene ved FFLG er den meget praktiske og relevante læring og vidensdeling der foregår mellem familierne, den bedre adgang til rådgivning, samarbejde om det fysiske arbejde når de mødes og en større fælles arbejdsindsat af hele familien. Deltagere udtrykker at værdifulde færdigheder er blevet lært gennem udveksling af viden og arbejde. På grund af den viden og færdigheder de deler, har alle forbedret produktiviteten i mark og ved husdyrene, har tilstrækkeligt med mad og gennem deres spare/lånekasser adgang til kredit og næsten alle har produkter de kan sælge på markedet, individuelt eller i fællesskab. I 2013 har projektet haft stor fokus på en styrkelse af SATNETs medlemsorganisationers(mos) kapacitet til at videreføre og tage ansvaret for udvikling af FFLG. Arbejdet har været medvirkende til at MO aktivt arbejder for en udbredelse af FFLG til flere af deres medlemmer. Det går så hurtigt, at SATNET ikke længere har helt opdateret viden om antallet af FFLG i deres MOer, deres oplysninger er tit forældede. Afsætning af produkterne fra FFLG har ikke haft samme fremskridt, selv om der i 2013 har været stærk fokus på området. 40 grupper er i gang med afsætning i egen FFLG eller mellem flere, men mange af dem i uformelle sammenhænge. Mette, Inge Lis og Aage deltog i aktiviteter i projektet i december 2013, hvor evalueringen begyndte og havde her møder med MOer, SATNET og facilitatorerne. Ud fra disse møder er besluttet at NOGAMU, SATNET og ØLF ansøger om et nyt projekt, fokuseret på afsætning, fortalervirksomhed, kommunikation og organisationsudvikling. Planen er at søge et 3 årig projekt i CISU pr 1. april Aage Dissing 5

7 FORRETNINGSUDVIKLING I ULANDE I samarbejde med Økologisk Landsforening og Danida Business Partnerships, var Laila Venø Bendsen fra Grøn Fokus i september 2013 på Zanzibar, for at etablere et samarbejde med producenter af økologiske krydderier. Der er gode forretningsmuligheder i Afrika, især inden for økologi. Mange ulande oplever høje vækstrater og forventes at have stor økonomisk vækst i de kommende årtier. Der er flere fordele ved at få en forretningspartner i et af disse ulande: Dels kan partneren måske tilbyde nye og spændende produkter, dels får man mulighed for at være til stede fra starten i et nyt marked i rivende udvikling. Virksomheder kan få % af sine omkostninger dækket af DANIDA i op til 5 år, og flere af Økologisk Landsforenings medlemmer har allerede benyttet sig af denne mulighed. Bioservice Økologisk Landsforening har etableret et samarbejde med Birthe Thode Jacobsen, BIOService, hvor vi tilbyder rådgivning til etablering af partnerskaber mellem virksomheder og landmænd i henholdsvis Danmark og DANIDAs samarbejdslande. Vi støtter danske virksomheder og landmænd med at finde lokale samarbejdspartnere, identificere forretningsmuligheder samt at søge støtte fra Danida Business Partnerships (DBP). Danida Business Partnerships (DBP) Danida opfordrer danske virksomheder og organisationer til at engagere sig i kommercielt orienterede partnerskaber med virksomheder i udviklingslande, der bidrager til bæredygtig udvikling og grøn vækst. For at komme nogle af de risici i møde, der kan være i samarbejder mellem aktører i Danmark og i vækstlande, støtter Danida forberedelsen og gennemførelse af sådanne samarbejder. For den danske partner kan et samarbejde betyde en åbning af nye markeder og forretningsmuligheder. 6 Per Rasmussen

8 ULANDSSEMINAR: STUDIEOPHOLD, REJSER OG UDVEKSLING I tilknytning til et møde i Ulandsudvalget afholdtes der et Ulands-seminar på Brandbjerg Højskole lørdag den Dagens program indledtes med fire foredrag ved henholdsvis: Pia Sonnenborg fra Ghana Venskabsgrupper, der fortalte om deres udvekslingsprogram for skolelærere, School for Life. Stefan Steen Jensen og Trine Bargsteen fra Verdens Skovede, der fortalte om rejseprogrammet Nature Tours. Lasse Englyst, der fortalte om erfaringer med at være studerende og specialeskrivende og gennemføre ophold hos sammenslutningen af landboorganisationer, NOGAMU i Uganda. Og Jesper Saxgren, der fortalte om erfaringer med rejser til Cuba, Bolivia, Ecuador og Nepal. Mens eftermiddagens program omfattede 3 workshops om studieophold, rejser og Farmer-to-Farmer ophold/udveksling. Seminarets deltagere fandt indholdet relevant og interessant, og der var opbakning til at gå videre med at udvikle og lancere studieophold, rejser og farmer-to-farmer-ophold, men også en opfordring til at starte i det små samt at fastholde et fagligt fokus på agro-økologi. Det blev understreget, at man ikke skulle etablere et egentligt rejsebureau, og at man også kunne tænke i netværk og udveksling syd-syd. Jesper Saxgren 7

9 AGRO-ØKOLOGISK NETVÆRK 2013 Professor John C. Munene, Makerere University, Uganda holdt oplæg med titlen Moving out of poverty is not action it is interaction Året 2013 har på mange måder været et meget stille år i Agro-Økologisk Netværk (AØN). Netværksmedlemmerne har to forskellige typer af behov: 1) vidensopdatering; opdatering af hvad der sker på feltet om agro-økologi og udvikling, samt 2) netværk; fortrinsvis for frivillige, som gerne vil have inspiration og snakke med andre indenfor området om erfaringer. Disse behov eksisterer endnu blandt medlemmerne. Aktualiteten af de problemstillinger, som netværket potentielt kan tage sig af, er ikke blevet mindre men der er bare ikke kræfter og tid hos medlemmerne til at lægge et arbejde i det. Vi afholdt et møde i vest-gruppen den 28. januar 2013 om agro-forestry med over 20 deltagere: et godt møde med stor interesse. Øst-gruppen har også afholdt et møde den 7. oktober om økologisk landbrug i Vietnam med 38 deltagere. Vi havde planlagt en kongres med et ambitiøst program og invitation af flere udenlandske, centrale figurer i diskussionen om at brødføde klodens befolkning vha. agro-økologiske metoder, men desværre faldt denne kongres flere gange til jorden. Den 7. marts afholdt vi et møde i København med den ugandiske professor i psykologi, John Munene, samt Lasse Englyst Olsen, som havde studeret og skrevet MSc-speciale om de ugandiske Farmer Family Learning Groups. Der blev afholdt et styregruppemøde i januar 2013, og flere skype-møder, især i forbindelse med at organisere den omtalte kongres. Vi prøver at mobilisere kræfter til at få relevante aktiviteter i gang i 2014 og har nogle arrangementer i støbeskeen. Der er ansat to personer på deltid til at holde hjemmesiden opdateret og til at stå for den praktiske organisering af aktiviteter. 8 Mette Vaarst

10 PARTNERSKABSAKTIVITET MED NATIONAL ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENT OF UGANDA (NOGAMU) Planlægningsworkshop til et nyt FFLG-projekt i Uganda med Torben Lauridsen fra Økologisk Landsforening NOGAMU er Ugandas nationale NGO med fokus på økologisk landbrug og værdikæder. NOGAMU sætter økologiske producenter i forbindelse med markeds-aktører, underviser i økologi, og laver fortalervirksomhed i sager hvor landmænd er i klemme (fx regeringens anvendelse af miljøfarlig gift i sårbare områder). NOGAMU har et stort antal medlemsorganisationer og et stort behov for metoder til bedre at inddrage dem. Partnerskabsaktiviteten har fra 2011 til afslutningen i 2013 fokuseret på at opbygge kapacitet i NOGAMU til at inddrage medlemsorganisationer i dette arbejde, samt at skabe netværk med organisationer med sammenfaldende interesser. Partnerskabsaktiviteten har haft skarpt fokus på opbygning af kapacitet til at bruge Farmer Family Learning Groups(FFLG) i udviklingen af økologi- og social kapital samt udøve fortalervirksomhed gennem inddragelse af medlemsorganisationer og indgå i netværk med andre NGOer. Økologisk Landsforening har samme mål, anvender staldskolemetoden, der svarer til FFLG metoden, i økologi-udviklingen i Danmark og laver fortalevirksomhed. ØL har bidraget til NOGAMUs kapacitetsopbygning på disse områder. ECOSAF-projektet, der er startet i 2013 er et af de konkrete resultater af partnerskabsaktiviteten, hvor en række af NOGAMUs medlemsorganisationer indgår og hvor udbredelsen af FFLG-metoden er i centrum. Per Rasmussen 9

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

ØL Projekter i Øst Afrika. Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 20-03-2013. 2. marts 2013

ØL Projekter i Øst Afrika. Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 20-03-2013. 2. marts 2013 Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 2. marts 2013 ØL i Øst Afrika Torben på besøg i SATNET. Her skal plantes flere ananas til saft og gin produktion 1 NOGAMU ØL Partnerskabs Aktiviteter Africa 2000 Network

Læs mere

Ulandsnetværket Seminar Studieophold, Rejser og Udveksling Referat 22.06.2013 Referenter: Jesper, Lasse og Kristina

Ulandsnetværket Seminar Studieophold, Rejser og Udveksling Referat 22.06.2013 Referenter: Jesper, Lasse og Kristina Ulandsnetværket Seminar Studieophold, Rejser og Udveksling Referat 22.06.2013 Referenter: Jesper, Lasse og Kristina Dagens program indledtes med -ved Pia Sonnenborg fra Ghana Venskabsgrupper, der fortalte

Læs mere

ÅRSBREV (Beretning) fra Ulandsudvalget

ÅRSBREV (Beretning) fra Ulandsudvalget ÅRSBREV (Beretning) fra Ulandsudvalget 22.02.2016 Ulandsnetværket i Økologisk Landsforening Kære Alle i Ulandsnetværket, På sidste års Generalforsamling fik vi at vide, at Årsmødet var lidt for traditionelt

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency):

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency): Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde - Inklusion, organisering og fortalervirksomhed 2014-19 1. Formål for LEV s ulandsarbejde Landsforeningen LEV s udviklingsarbejde baserer sig på FN s

Læs mere

Bilag: Interview med Økologisk Landsforening, Per Rasmussen, International Konsulent.

Bilag: Interview med Økologisk Landsforening, Per Rasmussen, International Konsulent. Bilag: Interview med Økologisk Landsforening, Per Rasmussen, International Konsulent. 28/11 2014. Cathrine: Økologisk Landsforening har haft meget arbejde i Uganda. Kan du starte med at fortælle os lidt

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

BISU-Håndværkere uden Grænser Beretning for 2015

BISU-Håndværkere uden Grænser Beretning for 2015 BISU-Håndværkere uden Grænser Beretning for 2015 Til behandling på BISUs generalforsamling Februar 2016 Medlemmer og bidragsydere BISU har for nuværende 60 medlemmer og bidragydere. Ved to lejligheder

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse

Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse Dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslande kanaliseret gennem danske NGOer (2002-2008) Evalueringsspørgsmål Hvad er de konkrete

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Grøn vækst DEN STRATEGISKE RAMME FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE GRØN VÆKST OG GRØN ØKONOMI

Grøn vækst DEN STRATEGISKE RAMME FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE GRØN VÆKST OG GRØN ØKONOMI 5 Danmark vil: Bistå udviklingslandene med at bekæmpe fattigdom og skabe bæredygtig udvikling gennem grøn vækst, øget indtjening og flere arbejdspladser, ikke mindst til unge. Støtte grøn vækst baseret

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital Globale sundhedsmæssige udfordringer Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital 1 07-11-2012 Global sundhed i et historisk perspektiv Ulige adgang til uddannelse Institutionel

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

Den foreslåede D.U.C Human Resource Development Center vil blive placeret i Monico Namagunga, Mukono Destrict uganda.

Den foreslåede D.U.C Human Resource Development Center vil blive placeret i Monico Namagunga, Mukono Destrict uganda. D.U.C CVR-nummer: 36997001 Yusuf Matovu Jyllandsgade 56. St 7000 Fredericia Denmark phone: 0045 60173826 E-mail : Academyduc@outlook - Website: http://www.duchrdc.dk/ - Video: https://www.youtube.com/watch?v=3k6urhaeqac

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Socialt Entreprenørskab Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Lise Bisballe liseb@ruc.dk ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning CSE: Forskning, uddannelse og vidensdeling

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Øget sundhed og velfærd i malkekvægsbesætningerne med landmanden som 'ak7v planlægger' Me:e Vaarst Aarhus Universitet

Øget sundhed og velfærd i malkekvægsbesætningerne med landmanden som 'ak7v planlægger' Me:e Vaarst Aarhus Universitet Øget sundhed og velfærd i malkekvægsbesætningerne med landmanden som 'ak7v planlægger' Me:e Vaarst Aarhus Universitet Udfordringerne En sektor under pres Sygdomsproblemer Sundhedsfremme Bedre velfærd Udfasning

Læs mere

Strategi og principper for DHF s ulandsarbejde 2011 2013.

Strategi og principper for DHF s ulandsarbejde 2011 2013. Strategi og principper for DHF s ulandsarbejde 2011 2013. 1. Målsætning for DHF s ulandsarbejde DHF arbejder for fuld ligestilling og integration af mennesker med handicap, så vi kan deltage i alle facetter

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1 Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder Væksthus Sjælland 1 Inspiration Afklaring Handling = Katalysator for Vækst Væksthus Sjælland 4 25 rådgivere med teoretisk og praktisk ballast Klingen

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 Bilag B Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 1 Introduktion Dette positionspapir beskriver NGO FORUMs medlemsorganisationers erfaringer og visioner for området Vækst og Beskæftigelse,

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Forretningsdrevet HR Roadmap

Forretningsdrevet HR Roadmap Forretningsdrevet HR Roadmap Hvorfor? Hvad? Hvordan? Virksomhedens mål & strategiske fokusområder xxx Strategi for organisationen Strategiske HR initiativer HR Roadmap Hvad skal organisationen være i stand

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school Årsberetning for Skoleliv i Nepal 2013 INDLEDNING: I 2013 steg aktivitetsniveauet i Skoleliv i Nepal (SIN) drastisk. Den øgede medlemsbase og styrkelse af bestyrelsen, som startede i 2012, satte en kædereaktion

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade

Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade Retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade Fotograf: Jørgen Schytte. Danidaprojekt. Elever undervises i landbrug og seed træning. Yen Thanh, Vietnam Udarbejdet

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Innovation og udvikling

Innovation og udvikling Temadag Partnerskaber som fælles ramme for Innovation og udvikling Innovation og udvikling Indhold Formål..............................................Side 3 Faglige oplæg........................................side

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Haveambassadørkursus 2014-2016

Haveambassadørkursus 2014-2016 Målsætninger: At uddanne allerede havekyndige til: - at formidle økologi i praksis gennem kurser og oplæg. - at organisere frivillige, der arbejder med økologi og haver. - at inddrage lokale samarbejdspartnere

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning. Dagens program formiddag

Læringsmålstyret undervisning. Dagens program formiddag Onsdag d. 14. januar 2015 Sønderborg kommune Læringsmålstyret undervisning Velkommen! Dagens program formiddag 12.00 Velkomst og Rammesætning - Facilitatorrollen v. Jens Juulsgaard Larsen 13.00 Introduktion

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Markedet for økologi. Efterspørgsel og forbrugertillid. Mette S. Meldgaard

Markedet for økologi. Efterspørgsel og forbrugertillid. Mette S. Meldgaard Markedet for økologi Efterspørgsel og forbrugertillid Mette S. Meldgaard Den Økologiske markedsandel % af den totale fødevareomsætning i dansk dagligvarehandel 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Fællesseminar STU Viborg Kommune. Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015

Fællesseminar STU Viborg Kommune. Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015 Fællesseminar STU Viborg Kommune Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015 Velkomst v. Kim PRÆSENTATION AF MADS OG THOMAS RAMMESÆTNING Forløbets formål Formålet med forløbet er at træne og kvalificere

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Uddybende stillingsopslag. Adm. direktør

Uddybende stillingsopslag. Adm. direktør Uddybende stillingsopslag Adm. direktør 1. Baggrund Økologisk Landsforening er i færd med at gennemføre en større omorganisering. Den nye organisering skal ruste foreningen til at fortsætte økologiens

Læs mere

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse.

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse. Strategi 2015-2018 Rettigheder til, i og gennem uddannelse. 1 1. Introduktion AXIS er en organisation, der er vokset ud af et frivilligt engagement og solidaritetsarbejde i 1980 erne og 1990 erne, i primært

Læs mere

BESTSELLER FOUNDATION

BESTSELLER FOUNDATION BESTSELLER FOUNDATION AGENDA Baggrund om BESTSELLER FOUNDATION Formål Tematisk og geografisk fokus Eksempler på projekter Partnerskab med BESTSELLER FOUNDATION BESTSELLER FOUNDATIONS HISTORIE BESTSELLER

Læs mere

De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011

De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011 Sekretariat, Dansk Folkeoplysnings Samråd, august 2011 De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011 De vigtigste pointer fra DFS frivilligundersøgelse:

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere