Her kommer børnene fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her kommer børnene fra"

Transkript

1 Her kommer børnene fra DanAdopt Danish Society for International Child Care

2

3 Indholdsfortegnelse Valg af adoptionsland... 3 Nye formidlingslande... 3 Udlandets krav til ansøgere... 3 Enlige ansøgere... 3 Registrerede partnere Rapportering til udlandet om jeres barn... 4 Hvor kommer børnene fra?... 5 Bolivia (pt. lukket for nye ansøgninger)... 6 Bulgarien... 7 Colombia... 8 Etiopien Midlertidig lukket for tilgang Filippinerne Indien Kenya Kina Senegal Sri Lanka Sydafrika Sydkorea Thailand Vietnam Sådan fordelte formidlingen sig i DanAdopt den

4 Valg af adoptionsland Når I bliver godkendt til adoption, inviterer vi jer til en samtale, hvor vi kan drøfte jeres ønsker og forventninger til det barn I ønsker at adoptere og gennemgå de enkelte landes krav og regler. Det er vigtigt at jeres forventninger til den kommende adoption er i så stor overensstemmelse som overhovedet muligt med det land I vælger at adoptere fra. I vil få detaljeret information og vejledning om det enkelte land og særlige adoptionsforhold, når I har bestemt, hvorfra I vil adoptere. Nye formidlingslande Udover de lande, vi omtaler i denne orientering, arbejder vi kontinuerligt på at udvide samarbejdsmulighederne yderligere. På vores hjemmeside omtaler vi nye lande og muligheder. I er selvfølgelig velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller vil høre om jeres muligheder på eventuelle nye kontakter. Udlandets krav til ansøgere Selvom I er godkendt af de danske myndigheder betyder det ikke som en selvfølge at de udenlandske myndigheder accepterer jer. Det kan ske at udlandet forlanger supplerende oplysninger om jer ligesom det forekommer at en familie helt afvises. Særlige krav som afviger fra de danske krav omtaler vi under de enkelte lande. Langt de fleste lande har krav om en del dokumenter, attester og formularer I skal indhente, udfylde, underskrive osv. Det kan virke lidt overvældende, især i betragtning af at I også har indsamlet en del lignende dokumentation til godkendelse i Danmark. Når I har valgt land, vil I få en udførlig vejledning i hvilke dokumenter I skal indhente. Landene forventer desuden respekt for deres livsvilkår og kulturforskelle. Enlige ansøgere Ikke alle de lande, vi samarbejder med, vil formidle børn til enlige ansøgere. Oversigten på næste side viser hvor det er muligt som enlig at adoptere. De enkelte lande har dog forskellige begrænsninger. F.eks. kan enlige mænd adoptere fra Vietnam og Bulgarien. Overvejer du at adoptere som enlig, anbefaler vi dig at kontakte os for at høre om dine aktuelle muligheder. Registrerede partnere. Indtil videre har DanAdopt udelukkende mulighed for at sende ansøgninger til Bulgarien. Kontakt kontoret og hør nærmere. Side 3

5 Godkendelsesramme Enlige godkendt til barn 0-36 mdr. Enlige godkendt til barn mdr. Enlige godkendt til barn mdr. Enlige godkendt til barn mdr. Enlige godkendt til barn mdr. Enlige godkendt til barn fra 60 mdr. Enlige godkendt til barn fra 8 år Lande Bulgarien, Etiopien, Senegal & Vietnam Bulgarien & Etiopien Bulgarien & Etiopien Bulgarien, Etiopien & Kenya Bulgarien, Etiopien & Kenya Etiopien, Indien, Kenya & Thailand Colombia & Filippinerne Rapportering til udlandet om jeres barn De fleste lande skal have et vist antal rapporter, om hvordan det går med de børn, de har afgivet til international adoption. Nogle rapporter skal skrives af statsforvaltningen, som på baggrund af besøg hos jer skriver en rapport. Andre rapporter skal I selv skrive på engelsk. Når I har valgt land, vil I få udleveret en folder indeholdende de specifikke og opdaterede krav til rapportering. Det er utrolig vigtigt, at denne forpligtigelse opfyldes. I mange tilfælde er det forudsætningen for at formidlingen kan fortsætte til glæde for andre børn og familier ligesom landet også kan sige nej til at anvise barn til en familie, der har adopteret første barn derfra, hvis ikke familien har opfyldt sin rapporteringsforpligtelse. Side 4

6 Hvor kommer børnene fra? I skal I rejse ud og hente jeres barn. I skal derfor indstille jer på anderledes forhold end danske, og I skal være indstillet på mere eller mindre at kunne klare jer selv under opholdet i udlandet. Vi sørger for assistance i forbindelse med retssager og andre formelle situationer, men sædvanligvis ikke med praktisk bistand i dagligdagen. Mange ting kan virke fremmedartede, så det kan være en god ide at forberede sig godt via læsning af guides, rejseskildringer osv. I DanAdopt holder vi landemøder for familier på ventelisterne til de enkelte lande. Her vil I også kunne høre om erfaringer fra familier, som netop har hentet barn og andet nyttigt om det land, I skal adoptere fra. På de følgende sider kommer en kort beskrivelse af de lande og kontakter vi formidler børn fra, samt krav og forventninger til ansøgere. Side 5

7 Bolivia (pt. lukket for nye ansøgninger) Vi har samarbejdet med Bolivia siden Vi samarbejder med Viceministeriet, der behandler alle anliggender i Bolivia vedrørende børn, kvinder og familier. Bolivia har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav Barnet der adopteres må ikke være født før ægteskabets indgåelse Kvinden skal være yngst Psykolograpport Statsforvaltningen skal skrive 4 rapporter indenfor de første to år efter hjemtagelsen Der er børn i alle aldersgrupper. Mange af de bolivianske børn er af indiansk oprindelse. En del af de bolivianske børn der er frigivet til adoption er registreret som hittebørn. En del børn lider af mave- og/eller luftvejsinfektioner. kommer fra børnehjem fordelt over det meste af landet og fra både statslige og private børnehjem. Institutionerne har forskellig materiel standard. Generelt har hjemmene i byerne bedre materielle ressourcer. Plejen af børnene er meget kvalificeret, det er ofte katolske nonner, der leder arbejdet. Begge forældre skal rejse til Bolivia for at få barnet overdraget på det børnehjem, hvor barnet befinder sig. Adoptivforældrene skal deltage i 2-3 retssager ved en domstol. Under opholdet vil man blive bistået af vores kontaktperson. Opholdet i Bolivia er omkring 6-8 uger. Man har barnet hos sig under opholdet. Side 6 H

8 Bulgarien DanAdopt har formidlet børn fra Bulgarien siden DanAdopt samarbejder med Family National Association. Formidlingen af børnene foregår centralt via Justitsministeriet i Sofia. Bulgarien har ratificeret Haager Konventionen. De bulgarske myndigheder har et naturligt ønske om at prioritere varig familieanbringelse af de lidt ældre børn først, og det betyder, at man må forvente, at familier, der ønsker at adoptere fra Bulgarien må indstille sig på børn i forslag på omkring 3 år. De børn som kan placeres i Danmark er f.eks. børn af forældre med sociale og økonomiske problemer eller børn med lettere fysiske handicaps eller problemer. Særlige krav Statsforvaltningen skal skrive 4 plejerapporter de første to år efter hjemtagelsen Mindst den ene af ægtefællerne skal være danske statsborger befinder sig på offentlige småbørnshjem, mange børn er anbragt der kort efter fødslen, men der er også børn der anbringes senere. De mest almindelige årsager til barnets situation er, at moderen er meget ung, er ugift eller generelt er ude af stand til at forsørge barnet, evt. fordi der er mange børn i familien i forvejen. Børn fra Bulgarien er af bulgarsk, tyrkisk eller roma-oprindelse. De børn, som efterlades på sygehuset efter fødslen og som er raske, placeres i almindelighed til adoption i bulgarske familier. De øvrige kommer på børnehjem. Børnehjemmene er af varierende standard. Materielt set kan de ikke sammenlignes med danske forhold, men efterhånden er forholdene blevet forbedret så meget, at man kan være sikker på, at de får tøj, mad og omsorg. Eneansøgere Fra Bulgarien er det muligt at adoptere som eneansøger. 2 rejser er påkrævet. Den første i forbindelse med accept af barn, den anden efter sagen er afsluttet ved domstol i Bulgarien, og barnet skal hentes. Opholdene i Bulgarien er som regel på ca. 1 uge ved hver rejse, i enkelte tilfælde lidt mere. DanAdopts kontaktperson er behjælpelig under opholdene. Side 7

9 Colombia DanAdopt har formidlet adoptioner fra Colombia siden Vi samarbejder med den statslige institution I.C.B.F., som har regionale kontorer i de fleste af Colombias 33 provinser. Colombia har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav Udvidet socialrapport Psykolograpport Ren straffeattest Statsforvaltningen skal skrive 4 plejerapporter de første to år efter hjemtagelsen. kommer fra alle dele af Colombia. De fleste børn har været i familiepleje inden de bortadopteres. En del af børnene har en historie hvor de både har været i deres egen familie, på børnehjem og i familiepleje. Myndighederne fører tilsyn med plejefamilierne. Der er børn i alle aldre og af alle racer. er ofte fra socialt belastede familier, børn af enlige unge kvinder, eller børn af meget børnerige fattige familier. En del af børnene er hittebørn, børn der er fundet uden forældre og hvor det ikke har været muligt at finde frem til forældrene eller anden familie. Nogle børn er tvangsfjernede og andre er overgivet til myndighederne af forældrene eller moderen selv. Ophold i Colombia er som regel mellem 4 og 8 uger, i nogle tilfælde mere. I skal være til stede i retten i den provins barnet kommer fra, når sagen skal behandles. Vi har en engelsktalende repræsentant i Bogota, som er behjælpelig med formaliteterne i adoptionssagen og i provinsen sørger vi for assistance til alle formaliteterne. Man har barnet hos sig under opholdet. Side 8

10 Etiopien Midlertidig lukket for tilgang. Særlige krav til adoptanter Ingen særlige krav. DanAdopt har formidlet adoptioner af etiopiske børn siden DanAdopt Ethiopia er DanAdopts afdeling i Addis Ababa, som er godkendt af Ministry of Womens Affairs og Ministy of Justice. DanAdopt samarbejder med børnehjem i Addis Ababa. Mange vil være hittebørn, som findes på offentlige steder, hvor biologisk familie har anbragt dem i håbet om, at nogen skal finde dem og tage sig af dem. Politiet bringer børnene til statsbørnehjemmet i Addis Abeba, som herefter visiterer barnet til et af de private børnehjem, såfremt der bliver behov for adoption. Hvis barnet har forældre der ønsker at afgive deres barn til adoption, skal forældrene henvende sig hos de lokale myndigheder, som efter en vurdering vil beslutte hvad der skal ske, herunder udpege det børnehjem som i givet fald kan modtage barnet. Det er også de lokale myndigheder der visiterer til hjælpeprojekter. Etiopien er et ekstremt fattigt land, og børnene er ofte underernærede, når de modtages på børnehjemmet. For større børn kan aldersvurdering være meget usikker. Eneansøgere Det er muligt at adoptere fra Etiopien som eneansøger. Man skal deltage i den afsluttende retssag. Udrejse sker oftest 3-6 mdr. efter accepten og opholdet har som regel en varighed af 3-5 uger. DanAdopt er behjælpelig med praktiske forhold i forbindelse med rejsen. Addis Ababa ligger i meters højde, og nogle finder højden anstrengende. Turistmave og forkølelser hører ofte med til et besøg i Addis, på højsletten kan der ofte være blæsende og køligt. Side 9

11 Filippinerne DanAdopt har samarbejdet med Inter-Country Adoption Board (ICAB) under Department of Social Welfare and Development (Socialministeriet) i Manila siden Filippinerne har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav Mindst 1 års ægteskab og i alt mindst 3 års samliv. 2 Psykologiske tests kræves. (vejledning gives) Medlemskab af et kristent trossamfund dokumenteret af en præst. Statsforvaltningen skal skrive i alt 3 rapporter, en hver anden måned. kommer fra 8-10 statslige eller private institutioner fra hele landet. Enkelte børn er i privat familiepleje. Det er kun få børnehjem der har mulighed for anbringelse i familiepleje, og kun for nogle af børnene. De fleste børn har derfor været på børnehjem. Der er mange forskellige årsager til at børnene bliver anbragt på børnehjem. Nogle børn anbringes lige efter fødslen, andre bliver placeret når familien eller moderen må opgive at tage vare på barnet, og andre igen er efterladte på gader, hos naboer, eller tilfældige steder. Der er børn i alle aldre, og en del større søskendegrupper. Eneansøgere Fra Filippinerne er det muligt at adoptere som eneansøger, dog kun større børn fra 9 år og opefter. Forældrene skal hente barnet på børnehjemmet. I vil normalt få barnet udleveret første gang I møder barnet. I skal regne med at bruge en lille uge på Filippinerne. Andet Efter hjemkomst skal der udfærdiges 3 plejerapporter med 3 mdrs. mellemrum før ICAB endelig godkender adoptionen. Herefter kan der udfærdiges dansk adoptionsbevilling. Side 10

12 Indien DanAdopt har formidlet adoptioner fra Indien siden DanAdopt samarbejder med den indiske centralmyndighed CARA. Indien har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav 5 års samliv heraf 2 års ægteskab, når sagen sendes til CARA. Ene ansøgere må max. være 45 år ved accept af barn 0-36 mdr. max 50 år ved accept af barn over 3 år. Statsforvaltningen skal skrive 8 plejerapporter inden for de første 2 år efter hjemtagelse Afhængig af retten i den enkelte delstat kan det forekomme, at familier skal rapportere i et antal år efter ophør af Statsforvaltningens rapporteringer De børn der er til international adoption er typisk børn der er over 5 år, og eller børn som kræver en udvidet godkendelse. I Indien afgives børnene til adoption på grund af social nød og fattigdom, og enlige kvinder med børn født udenfor ægteskabet ikke er socialt accepterede. Det betyder at kvinderne har særdeles ringe muligheder for at klare sig i livet, ligesom deres børn ikke vil være accepterede i samfundet. Eneansøgere Det er muligt at adoptere fra Indien som eneansøger. Det er et krav at adoptivforældrene selv henter barnet i Indien. Man rejser når alle formalia er i orden, opholdet er som regel 5-7 dage. Side 11

13 Kenya DanAdopt samarbejder med Little Angels Network (LAN) i Nairobi, der er en kristen organisation, der samarbejder med 8 børnehjem om at formidle børn til international adoption. Information om LAN kan ses på Kenya har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav Man skal have været gift i 3 år når ansøgningen sendes til LAN i Kenya. Eneansøgere Det er muligt at adoptere fra Kenya som eneansøger, dog kun børn over 3 år. Har man barn i forvejen kan man godt adoptere barn under 3 år. I skal opholde jer i landet i 6-9 mdr. inden I kan rejse hjem med barnet, hvilket vil give jer en fantastisk mulighed for at opleve jeres kommende barns oprindelsesland samt give hele familien ro til at skabe relationer og tilknytning. Side 12

14 Kina DanAdopt samarbejder med den centrale kinesiske adoptionsmyndighed China Centre for Children s Welfare and Adoption (CCCWA) i Beijing. Kina har ratificeret Haager Konventionen. Ventetiden er p.t. uvis og meget lang. Særlige krav Ansøgere skal være mindst 30 år Den ene af ansøgerne skal være dansk statsborger HIV-attest kræves Den ene ansøger skal have fast arbejde Mindst en årsindkomst på usd per person i familien (inkl. det kommende barn) Rene straffeattester Skærpede krav til både fysisk og psykisk helbred (kontakt os, hvis I er i tvivl) Statsforvaltningen skal skrive 6 rapporter med intervaller indtil 5 år efter hjemtagelse af barn. kommer fra børnehjem fra forskellige provinser i Kina. I nogle få provinser er nogle børn placeret i familiepleje, ligesom vi har erfaret at nogle større børn har været i weekendfamiliepleje. I dag er det tilladt kinesere at føde 1 barn selv, og derefter at adoptere resten, ligesom der ikke længere er restriktioner på hvor mange børn udenlandske forældre kan adoptere. Der bortadopteres både piger og drenge, og langt de fleste af børnene der bliver stillet i forslag er i alderen 0 til 3 år. De fleste er hittebørn, og det er derfor svært eller umuligt at skaffe baggrundsoplysninger fra en evt. periode forud for opholdet på børnehjemmet. Det bemærkes, at der kan være usikkerhedsfaktorer ved de helbredsmæssige oplysninger om barnet, som modtages fra Kina. I skal normalt rejse via Beijing til den provins, hvor barnet opholder sig. DanAdopts kontaktperson er behjælpelig under opholdet. Af praktiske grunde har vi indgået aftale med et kinesisk rejsebureau, som arrangerer rejsen i selve Kina og sørger for alle praktiske detaljer og formaliteter under opholdet. Rejsebureauet har tilknytning til CCCWA og stiller kvalificerede tolke til rådighed for adoptivforældrene. Side 13

15 Senegal DanAdopt samarbejder med Justitsministeriet i Senegal. AETIO - landets adoptionskontor hører under Justitsministeriet. Senegal har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav Ene-ansøgere skal være fyldt 35 år. 5 års ægteskab ved matching af barn. Biologiske børn, kræver særlig godkendelse i Senegal. Der er primært tale om børn 0-36 mdr. kommer primært fra børnehjemmet Pouponniére des Soeurs Franciscaines Missionaires de Marie i Dakar. Når barnet er godkendt af de danske forældre, bliver sagen indgivet til dommeren af AEMO. Når der er afsagt kendelse, kan familien rejse til Senegal. Opholdet i Senegal tager ca. 10 dage. Andet Når barnet har været 1 år i Danmark, bekræftes adoptionen endeligt af domstolen i Dakar. Først herefter kan dansk adoptionsbevilling udstedes. Vi har en repræsentant i Dakar. Han bistår familierne under opholdet. Side 14

16 Sri Lanka DanAdopt samarbejder med Commissioner i Department of Probation and Child Care Services (Ministry of Social Welfare). Sri Lanka har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav Ægteskab inklusiv registreret samliv i alt 5 år. Rene straffeattester. til international adoption er primært børn med særlige behov. bortadopteres fortrinsvis på grund af moderens eller familiens dårlige sociale forhold. I skal begge umiddelbart efter barnets godkendelse/accept komme til Sri Lanka for at deltage i retssagen m.v. Ophold ca. 4-5 uger. Man har barnet hos sig under opholdet. Vi har en repræsentant i Colombo. Hun vil bistå familierne under hele opholdet. Side 15

17 Sydafrika DanAdopt samarbejder med den sydafrikanske organisation AFM Abba Adoptions. Abba Adoptions driver dels deres eget Abba House og Abba Care Homes og har derudover kontakt til et netværk af flere lignende institutioner i Johannesburg, Pretoria, Cape Town og Durban. Særlige krav 5 års dokumenteret samliv heraf mindst 1 års ægteskab Der er en del indenlandske adoptioner i Sydafrika. Til udenlandsk adoption er der primært negroide børn. er fra 6 måneder og opefter. En del af børnene kommer fortrinsvis kort tid efter fødslen, enten fordi moderen afgiver dem eller fordi børnene er hittebørn der er fundet uden man kan lokalisere forældre eller anden familie til barnet. En del af mødrene har kontakt til organisationen allerede inden fødslen. De altafgørende grunde til at børnene kommer til adoption, er fattigdom, social nød og sygdom. Mange af børnene har mistet én eller begge forældre som følge af AIDS. HIV og AIDS er et brændende problem i det sydlige Afrika, og Abba Adoptions gennemfører derfor et meget strikt testprogram for at udelukke HIV- smitte. Familien skal selv hente barnet i Sydafrika. I skal indstille jer på et ophold på mindst 3 uger, men optil 2 måneder kan forekomme. I skal være til stede i retten, når sagen skal behandles. Abba Adoptions tager sig af alle praktiske forhold og af formaliteterne under opholdet og henviser til et erfarent rejsebureau vedrørende opholdet, da der er særlige krav til sikkerheden. Side 16

18 Sydkorea DanAdopt samarbejder med Holt Children s Services i Seoul. Holt Children s Services er en privat organisation der har en lang række hjælpeprogrammer og aktiviteter ved siden af adoptionsarbejdet. DanAdopt har formidlet adoptioner fra Sydkorea siden Sydkorea har underskrevet Haager Konventionen. Særlige krav 3 års ægteskab ved anvisning af barn Ansøgere skal bo i Danmark En af ansøgerne skal være dansk statsborger Statsforvaltningen skal skrive rapporter 2, 8 og 14 mdr. efter hjemtagelsen Langt størsteparten af børnene har været i plejefamilier, hvor de som regel bliver anbragt lige efter fødslen. Der søges lokale familier før international adoption er en mulighed. afgives til adoption, fordi det kulturelt og socialt er svært at have født børn udenfor ægteskab. Ofte er det unge kvinder der er blevet gravide udenfor ægteskab, men det behøver ikke være socialt dårligt stillede kvinder, idet levestandarden i Korea, er på højde med den vestlige. 2 rejser er påkrævet. Den første i forbindelse med accept af barn ved domstol i Seoul, den anden efter det juridiske forløb er endeligt afsluttet, og barnet kan hentes. Opholdene i Korea er som regel på ca. 1 uge ved hver rejse. Deltagelse i retssag er et krav. Side 17

19 Thailand DanAdopt samarbejder med den statslige adoptionsmyndighed i Thailand, DSDW, Department of Social Development and Welfare. DSDW står for driften af nogle velfungerende børnehjem for børn både til adoption og børn der har brug for omsorg fra andre end deres forældre. Thailand har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav Minimum 1 års ægteskab, når ansøgningen sendes til DSDW. kommer fra 8 statslige børnehjem i Bangkok og landets nordlige og sydlige provinser. er anbragt af mange forskellige årsager. Nogle lige efter fødslen, andre senere og atter andre er hittebørn. De statslige børnehjem ligger fordelt over hele Thailand. Enkelte børn har været i familiepleje, eller weekendpleje. Der er børn i alle aldre. Enenansøgere Eneansøgere kan adoptere børn over 9 år fra Thailand. I skal hente barnet i Thailand - evt. kun den ene af jer. Hvis barnet er fra provinsen, skal I hente barnet der. Efter nogle dage sammen med barnet skal I til et møde med DPW s Adoption Board i Bangkok for at få overdraget papirer og pas til barnet. Vores kontaktperson i DSDW er behjælpelig med det formelle, når I henter barnet. Opholdstid 8-12 dage. Andet Efter hjemkomst skal der udarbejdes 3 plejerapporter af Statsforvaltningen med 2 mdrs. mellemrum. Først herefter afsluttes adoptionen i Thailand og der kan herefter udstedes dansk adoptionsbevilling. Side 18

20 Vietnam DanAdopt samarbejder med Department of Adoption, Justitsministeriet som er Vietnams central myndighed. DanAdopt har formidlet adoptioner fra Vietnam siden Vietnam har ratificeret Haager Konventionen. Der er i princippet børn i alle aldre, men de seneste år har der dog overvejende været mindre børn, dvs. mellem 0-3 år gamle til adoption. Der er få større børn og søskendegrupper til adoption. Det er primært stor fattigdom hos landbefolkningen, der er årsag til at børnene må bortadopteres. Det kan ske at biologiske søskende til allerede adopterede børn kommer til adoption. Som det første vil centret forsøge at placere barnet i den familie der har adopteret storebror/søster. Hvis det ikke er muligt, vil de af hensyn til begge søskende spørge om den pågældende familie vil være indstillet på at etablere kontakt med den familie, der så adopterer lillebroderen/-søsteren. DanAdopt har en vietnamesisk (engelsktalende) repræsentant i Hanoi. Hun hjælper med alle formaliteter under opholdet og tager med jer til børnehjemmet, hvor I får jeres barn overdraget ved en officiel ceremoni. De praktiske formaliteter omkring udstedelse af bl.a. pas er noget forskellig afhængig af hvor i Vietnam I skal til, men typisk plejer opholdet i Vietnam at være på ca. 3 uger. Man har barnet hos sig under opholdet. Side 19

21 Sådan fordelte formidlingen sig i 2013 Land Drenge Piger 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år I alt Bulgarien Etiopien Indien Kenya Kina Sydkorea Filippinerne Senegal Sydafrika Thailand Vietnam I alt Så mange børn er der kommet i perioden Bolivia 42 Bulgarien 192 Colombia 445 Etiopien 242 Filippinerne 138 Indien 1264 Kina 406 Korea 3278 Kroatien 2 Kenya 1 Senegal 8 Sri Lanka 33 Sydafrika 206 Thailand 159 Vietnam 451 Fra 1970 til 2013 har vi formidlet i alt børn. Udover de lande som er nævnt ovenfor og som vi pt formidler fra har vi også formidlet børn fra disse lande: Østrig, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estland, Nepal, Grækenland, Guatemala, Haiti, Indonesien, Iran, Jugoslavien, Mauritius, Pakistan, Polen, Rumænien, Rusland, Uganda, USA, og Tyskland Side 20

22 Side 21

23

24 DanAdopt Hovedgaden Birkerød

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Sri Lanka. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Sri Lanka. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Sri Lanka rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Commissioner of Department of Probation and Child Care Services i Sri Lanka formidler hvert år et antal børn

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Sydafrika rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 13. november 2013 Abba Adoptions i Sydafrika formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Vietnam. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Vietnam. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Vietnam rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Intercountry Adoption Department (AD) i Vietnam formidler hvert år børn til international adoption. Man har

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Thailand rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Child Adoption Centre (CAC) under socialministeriet i Thailand formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Kina rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care China Center for Children s Welfare and Adoption (CCCWA) i Kina formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopts informationsog rådgivningstilbud DanAdopt Danish Society for International Child Care Informationsmøder Vi holder informationsmøder regelmæssigt både på Sjælland og i Jylland. Hvis du ønsker

Læs mere

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp Gældende for tilmelding 1. august 2013 31. oktober 2013 Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp 2 Udfyld tilmeldingsskemaet med tydelige blokbogstaver eller på skrivemaskine.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og DanAdopt

Aftale mellem Ansøger og DanAdopt Aftale mellem Ansøger og DanAdopt Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem DanAdopt for hermed at skabe grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

1. Sammenfatning og konklusion

1. Sammenfatning og konklusion Indhold: 1. Sammenfatning og konklusion...1 2. Formål med undersøgelsen...1 3. Basistal...3 4. Selve matchingfasen...4 5. Hjemtagelsen...10 6. Det efterfølgende forløb...15 7. Spørgeskemaet...21 1. Sammenfatning

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem Danish International

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 REJSEN TIL KINA Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 14 12 00 Ankestyrelsens Kontaktoplysninger Amaliegade 25

Læs mere

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling. DanAdopt 5. november 2013 Holdninger til fremtidens adoptionsformidling Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier j.nr. 2015-6307 hbo 28. oktober 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

Rejseberetning Kina Indhold:

Rejseberetning Kina Indhold: Rejseberetning Kina Indhold: Formålet med rejsen...2 Deltagere i rejsen...3 Adoptioner fra Kina...4 Proceduren i Kina...6 Indkaldte sager med børn fra Kina...7 Møder med organisationer og myndigheder...7

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...3

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN PROJEKTFADDERSKAB FOR HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN Børnene var oprindeligt tiltænkt international adoption, men i forbindelse med adoptionsprocessen viste de

Læs mere

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care PAS - Post Adoption Service DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 20-03-2014 DanAdopts PAS-tilbud Post Adoption Service (PAS) er et rådgivningstilbud til adoptivfamilier, børn,

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 1

Børns rettigheder. - Bilag 1 Børns rettigheder - Bilag 1 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse Socialministeriet Familieret J.nr. 2013-2548 28. juni 2013 Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse 1. Baggrunden for og indholdet

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Etiopien

Adoptionsnævnets rejse til Etiopien Adoptionsnævnets rejse til Etiopien Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13.-21. november 2004 - 2 - Indhold: Formålet med besøget... 3 Deltagere

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN

Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN ADOPTION OG SAMFUND 6/11 2014 Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN Åbning ved aut. cand. psych. Niels Peter Rygaard Adoptionskonsulent for VISO www.nielspeterrygaard.com www.fairstartglobal.com

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Manual til telefoninterview

Manual til telefoninterview Manual til telefoninterview Udarbejdet af Ingrid Strøm og Hanne Åkjær for: Kommunernes Landsforening Socialpædagogernes Landsforbund Familieplejen Danmark Dansk Socialrådgiverforening HK/Kommunal Amtsrådsforeningen

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (dobbelt statsborgerskab) i henhold til 3 i lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 Npwi 2. juli 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Manual til telefoninterview

Manual til telefoninterview Manual til telefoninterview Udarbejdet af Ingrid Strøm og Hanne Åkjær for: Kommunernes Landsforening Socialpædagogernes Landsforbund Familieplejen Danmark Dansk Socialrådgiverforening HK/Kommunal Amtsrådsforeningen

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Orlov til pasning af døende Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie. 1. Er du en pige eller en dreng? (1) Pige (2) Dreng. I dette skema bruger vi tal som svar på spørgsmålene.

Om dig. Dit hjem og din familie. 1. Er du en pige eller en dreng? (1) Pige (2) Dreng. I dette skema bruger vi tal som svar på spørgsmålene. Om dig 1. Er du en pige eller en dreng? (1) Pige (2) Dreng I dette skema bruger vi tal som svar på spørgsmålene. 6 er det bedste: meget godt/meget enig/i meget høj grad/altid 1 er det dårligste: slet ikke/aldrig

Læs mere