Her kommer børnene fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her kommer børnene fra"

Transkript

1 Her kommer børnene fra DanAdopt Danish Society for International Child Care

2

3 Indholdsfortegnelse Valg af adoptionsland... 3 Nye formidlingslande... 3 Udlandets krav til ansøgere... 3 Enlige ansøgere... 3 Registrerede partnere Rapportering til udlandet om jeres barn... 4 Hvor kommer børnene fra?... 5 Bolivia (pt. lukket for nye ansøgninger)... 6 Bulgarien... 7 Colombia... 8 Etiopien Midlertidig lukket for tilgang Filippinerne Indien Kenya Kina Senegal Sri Lanka Sydafrika Sydkorea Thailand Vietnam Sådan fordelte formidlingen sig i DanAdopt den

4 Valg af adoptionsland Når I bliver godkendt til adoption, inviterer vi jer til en samtale, hvor vi kan drøfte jeres ønsker og forventninger til det barn I ønsker at adoptere og gennemgå de enkelte landes krav og regler. Det er vigtigt at jeres forventninger til den kommende adoption er i så stor overensstemmelse som overhovedet muligt med det land I vælger at adoptere fra. I vil få detaljeret information og vejledning om det enkelte land og særlige adoptionsforhold, når I har bestemt, hvorfra I vil adoptere. Nye formidlingslande Udover de lande, vi omtaler i denne orientering, arbejder vi kontinuerligt på at udvide samarbejdsmulighederne yderligere. På vores hjemmeside omtaler vi nye lande og muligheder. I er selvfølgelig velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller vil høre om jeres muligheder på eventuelle nye kontakter. Udlandets krav til ansøgere Selvom I er godkendt af de danske myndigheder betyder det ikke som en selvfølge at de udenlandske myndigheder accepterer jer. Det kan ske at udlandet forlanger supplerende oplysninger om jer ligesom det forekommer at en familie helt afvises. Særlige krav som afviger fra de danske krav omtaler vi under de enkelte lande. Langt de fleste lande har krav om en del dokumenter, attester og formularer I skal indhente, udfylde, underskrive osv. Det kan virke lidt overvældende, især i betragtning af at I også har indsamlet en del lignende dokumentation til godkendelse i Danmark. Når I har valgt land, vil I få en udførlig vejledning i hvilke dokumenter I skal indhente. Landene forventer desuden respekt for deres livsvilkår og kulturforskelle. Enlige ansøgere Ikke alle de lande, vi samarbejder med, vil formidle børn til enlige ansøgere. Oversigten på næste side viser hvor det er muligt som enlig at adoptere. De enkelte lande har dog forskellige begrænsninger. F.eks. kan enlige mænd adoptere fra Vietnam og Bulgarien. Overvejer du at adoptere som enlig, anbefaler vi dig at kontakte os for at høre om dine aktuelle muligheder. Registrerede partnere. Indtil videre har DanAdopt udelukkende mulighed for at sende ansøgninger til Bulgarien. Kontakt kontoret og hør nærmere. Side 3

5 Godkendelsesramme Enlige godkendt til barn 0-36 mdr. Enlige godkendt til barn mdr. Enlige godkendt til barn mdr. Enlige godkendt til barn mdr. Enlige godkendt til barn mdr. Enlige godkendt til barn fra 60 mdr. Enlige godkendt til barn fra 8 år Lande Bulgarien, Etiopien, Senegal & Vietnam Bulgarien & Etiopien Bulgarien & Etiopien Bulgarien, Etiopien & Kenya Bulgarien, Etiopien & Kenya Etiopien, Indien, Kenya & Thailand Colombia & Filippinerne Rapportering til udlandet om jeres barn De fleste lande skal have et vist antal rapporter, om hvordan det går med de børn, de har afgivet til international adoption. Nogle rapporter skal skrives af statsforvaltningen, som på baggrund af besøg hos jer skriver en rapport. Andre rapporter skal I selv skrive på engelsk. Når I har valgt land, vil I få udleveret en folder indeholdende de specifikke og opdaterede krav til rapportering. Det er utrolig vigtigt, at denne forpligtigelse opfyldes. I mange tilfælde er det forudsætningen for at formidlingen kan fortsætte til glæde for andre børn og familier ligesom landet også kan sige nej til at anvise barn til en familie, der har adopteret første barn derfra, hvis ikke familien har opfyldt sin rapporteringsforpligtelse. Side 4

6 Hvor kommer børnene fra? I skal I rejse ud og hente jeres barn. I skal derfor indstille jer på anderledes forhold end danske, og I skal være indstillet på mere eller mindre at kunne klare jer selv under opholdet i udlandet. Vi sørger for assistance i forbindelse med retssager og andre formelle situationer, men sædvanligvis ikke med praktisk bistand i dagligdagen. Mange ting kan virke fremmedartede, så det kan være en god ide at forberede sig godt via læsning af guides, rejseskildringer osv. I DanAdopt holder vi landemøder for familier på ventelisterne til de enkelte lande. Her vil I også kunne høre om erfaringer fra familier, som netop har hentet barn og andet nyttigt om det land, I skal adoptere fra. På de følgende sider kommer en kort beskrivelse af de lande og kontakter vi formidler børn fra, samt krav og forventninger til ansøgere. Side 5

7 Bolivia (pt. lukket for nye ansøgninger) Vi har samarbejdet med Bolivia siden Vi samarbejder med Viceministeriet, der behandler alle anliggender i Bolivia vedrørende børn, kvinder og familier. Bolivia har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav Barnet der adopteres må ikke være født før ægteskabets indgåelse Kvinden skal være yngst Psykolograpport Statsforvaltningen skal skrive 4 rapporter indenfor de første to år efter hjemtagelsen Der er børn i alle aldersgrupper. Mange af de bolivianske børn er af indiansk oprindelse. En del af de bolivianske børn der er frigivet til adoption er registreret som hittebørn. En del børn lider af mave- og/eller luftvejsinfektioner. kommer fra børnehjem fordelt over det meste af landet og fra både statslige og private børnehjem. Institutionerne har forskellig materiel standard. Generelt har hjemmene i byerne bedre materielle ressourcer. Plejen af børnene er meget kvalificeret, det er ofte katolske nonner, der leder arbejdet. Begge forældre skal rejse til Bolivia for at få barnet overdraget på det børnehjem, hvor barnet befinder sig. Adoptivforældrene skal deltage i 2-3 retssager ved en domstol. Under opholdet vil man blive bistået af vores kontaktperson. Opholdet i Bolivia er omkring 6-8 uger. Man har barnet hos sig under opholdet. Side 6 H

8 Bulgarien DanAdopt har formidlet børn fra Bulgarien siden DanAdopt samarbejder med Family National Association. Formidlingen af børnene foregår centralt via Justitsministeriet i Sofia. Bulgarien har ratificeret Haager Konventionen. De bulgarske myndigheder har et naturligt ønske om at prioritere varig familieanbringelse af de lidt ældre børn først, og det betyder, at man må forvente, at familier, der ønsker at adoptere fra Bulgarien må indstille sig på børn i forslag på omkring 3 år. De børn som kan placeres i Danmark er f.eks. børn af forældre med sociale og økonomiske problemer eller børn med lettere fysiske handicaps eller problemer. Særlige krav Statsforvaltningen skal skrive 4 plejerapporter de første to år efter hjemtagelsen Mindst den ene af ægtefællerne skal være danske statsborger befinder sig på offentlige småbørnshjem, mange børn er anbragt der kort efter fødslen, men der er også børn der anbringes senere. De mest almindelige årsager til barnets situation er, at moderen er meget ung, er ugift eller generelt er ude af stand til at forsørge barnet, evt. fordi der er mange børn i familien i forvejen. Børn fra Bulgarien er af bulgarsk, tyrkisk eller roma-oprindelse. De børn, som efterlades på sygehuset efter fødslen og som er raske, placeres i almindelighed til adoption i bulgarske familier. De øvrige kommer på børnehjem. Børnehjemmene er af varierende standard. Materielt set kan de ikke sammenlignes med danske forhold, men efterhånden er forholdene blevet forbedret så meget, at man kan være sikker på, at de får tøj, mad og omsorg. Eneansøgere Fra Bulgarien er det muligt at adoptere som eneansøger. 2 rejser er påkrævet. Den første i forbindelse med accept af barn, den anden efter sagen er afsluttet ved domstol i Bulgarien, og barnet skal hentes. Opholdene i Bulgarien er som regel på ca. 1 uge ved hver rejse, i enkelte tilfælde lidt mere. DanAdopts kontaktperson er behjælpelig under opholdene. Side 7

9 Colombia DanAdopt har formidlet adoptioner fra Colombia siden Vi samarbejder med den statslige institution I.C.B.F., som har regionale kontorer i de fleste af Colombias 33 provinser. Colombia har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav Udvidet socialrapport Psykolograpport Ren straffeattest Statsforvaltningen skal skrive 4 plejerapporter de første to år efter hjemtagelsen. kommer fra alle dele af Colombia. De fleste børn har været i familiepleje inden de bortadopteres. En del af børnene har en historie hvor de både har været i deres egen familie, på børnehjem og i familiepleje. Myndighederne fører tilsyn med plejefamilierne. Der er børn i alle aldre og af alle racer. er ofte fra socialt belastede familier, børn af enlige unge kvinder, eller børn af meget børnerige fattige familier. En del af børnene er hittebørn, børn der er fundet uden forældre og hvor det ikke har været muligt at finde frem til forældrene eller anden familie. Nogle børn er tvangsfjernede og andre er overgivet til myndighederne af forældrene eller moderen selv. Ophold i Colombia er som regel mellem 4 og 8 uger, i nogle tilfælde mere. I skal være til stede i retten i den provins barnet kommer fra, når sagen skal behandles. Vi har en engelsktalende repræsentant i Bogota, som er behjælpelig med formaliteterne i adoptionssagen og i provinsen sørger vi for assistance til alle formaliteterne. Man har barnet hos sig under opholdet. Side 8

10 Etiopien Midlertidig lukket for tilgang. Særlige krav til adoptanter Ingen særlige krav. DanAdopt har formidlet adoptioner af etiopiske børn siden DanAdopt Ethiopia er DanAdopts afdeling i Addis Ababa, som er godkendt af Ministry of Womens Affairs og Ministy of Justice. DanAdopt samarbejder med børnehjem i Addis Ababa. Mange vil være hittebørn, som findes på offentlige steder, hvor biologisk familie har anbragt dem i håbet om, at nogen skal finde dem og tage sig af dem. Politiet bringer børnene til statsbørnehjemmet i Addis Abeba, som herefter visiterer barnet til et af de private børnehjem, såfremt der bliver behov for adoption. Hvis barnet har forældre der ønsker at afgive deres barn til adoption, skal forældrene henvende sig hos de lokale myndigheder, som efter en vurdering vil beslutte hvad der skal ske, herunder udpege det børnehjem som i givet fald kan modtage barnet. Det er også de lokale myndigheder der visiterer til hjælpeprojekter. Etiopien er et ekstremt fattigt land, og børnene er ofte underernærede, når de modtages på børnehjemmet. For større børn kan aldersvurdering være meget usikker. Eneansøgere Det er muligt at adoptere fra Etiopien som eneansøger. Man skal deltage i den afsluttende retssag. Udrejse sker oftest 3-6 mdr. efter accepten og opholdet har som regel en varighed af 3-5 uger. DanAdopt er behjælpelig med praktiske forhold i forbindelse med rejsen. Addis Ababa ligger i meters højde, og nogle finder højden anstrengende. Turistmave og forkølelser hører ofte med til et besøg i Addis, på højsletten kan der ofte være blæsende og køligt. Side 9

11 Filippinerne DanAdopt har samarbejdet med Inter-Country Adoption Board (ICAB) under Department of Social Welfare and Development (Socialministeriet) i Manila siden Filippinerne har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav Mindst 1 års ægteskab og i alt mindst 3 års samliv. 2 Psykologiske tests kræves. (vejledning gives) Medlemskab af et kristent trossamfund dokumenteret af en præst. Statsforvaltningen skal skrive i alt 3 rapporter, en hver anden måned. kommer fra 8-10 statslige eller private institutioner fra hele landet. Enkelte børn er i privat familiepleje. Det er kun få børnehjem der har mulighed for anbringelse i familiepleje, og kun for nogle af børnene. De fleste børn har derfor været på børnehjem. Der er mange forskellige årsager til at børnene bliver anbragt på børnehjem. Nogle børn anbringes lige efter fødslen, andre bliver placeret når familien eller moderen må opgive at tage vare på barnet, og andre igen er efterladte på gader, hos naboer, eller tilfældige steder. Der er børn i alle aldre, og en del større søskendegrupper. Eneansøgere Fra Filippinerne er det muligt at adoptere som eneansøger, dog kun større børn fra 9 år og opefter. Forældrene skal hente barnet på børnehjemmet. I vil normalt få barnet udleveret første gang I møder barnet. I skal regne med at bruge en lille uge på Filippinerne. Andet Efter hjemkomst skal der udfærdiges 3 plejerapporter med 3 mdrs. mellemrum før ICAB endelig godkender adoptionen. Herefter kan der udfærdiges dansk adoptionsbevilling. Side 10

12 Indien DanAdopt har formidlet adoptioner fra Indien siden DanAdopt samarbejder med den indiske centralmyndighed CARA. Indien har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav 5 års samliv heraf 2 års ægteskab, når sagen sendes til CARA. Ene ansøgere må max. være 45 år ved accept af barn 0-36 mdr. max 50 år ved accept af barn over 3 år. Statsforvaltningen skal skrive 8 plejerapporter inden for de første 2 år efter hjemtagelse Afhængig af retten i den enkelte delstat kan det forekomme, at familier skal rapportere i et antal år efter ophør af Statsforvaltningens rapporteringer De børn der er til international adoption er typisk børn der er over 5 år, og eller børn som kræver en udvidet godkendelse. I Indien afgives børnene til adoption på grund af social nød og fattigdom, og enlige kvinder med børn født udenfor ægteskabet ikke er socialt accepterede. Det betyder at kvinderne har særdeles ringe muligheder for at klare sig i livet, ligesom deres børn ikke vil være accepterede i samfundet. Eneansøgere Det er muligt at adoptere fra Indien som eneansøger. Det er et krav at adoptivforældrene selv henter barnet i Indien. Man rejser når alle formalia er i orden, opholdet er som regel 5-7 dage. Side 11

13 Kenya DanAdopt samarbejder med Little Angels Network (LAN) i Nairobi, der er en kristen organisation, der samarbejder med 8 børnehjem om at formidle børn til international adoption. Information om LAN kan ses på Kenya har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav Man skal have været gift i 3 år når ansøgningen sendes til LAN i Kenya. Eneansøgere Det er muligt at adoptere fra Kenya som eneansøger, dog kun børn over 3 år. Har man barn i forvejen kan man godt adoptere barn under 3 år. I skal opholde jer i landet i 6-9 mdr. inden I kan rejse hjem med barnet, hvilket vil give jer en fantastisk mulighed for at opleve jeres kommende barns oprindelsesland samt give hele familien ro til at skabe relationer og tilknytning. Side 12

14 Kina DanAdopt samarbejder med den centrale kinesiske adoptionsmyndighed China Centre for Children s Welfare and Adoption (CCCWA) i Beijing. Kina har ratificeret Haager Konventionen. Ventetiden er p.t. uvis og meget lang. Særlige krav Ansøgere skal være mindst 30 år Den ene af ansøgerne skal være dansk statsborger HIV-attest kræves Den ene ansøger skal have fast arbejde Mindst en årsindkomst på usd per person i familien (inkl. det kommende barn) Rene straffeattester Skærpede krav til både fysisk og psykisk helbred (kontakt os, hvis I er i tvivl) Statsforvaltningen skal skrive 6 rapporter med intervaller indtil 5 år efter hjemtagelse af barn. kommer fra børnehjem fra forskellige provinser i Kina. I nogle få provinser er nogle børn placeret i familiepleje, ligesom vi har erfaret at nogle større børn har været i weekendfamiliepleje. I dag er det tilladt kinesere at føde 1 barn selv, og derefter at adoptere resten, ligesom der ikke længere er restriktioner på hvor mange børn udenlandske forældre kan adoptere. Der bortadopteres både piger og drenge, og langt de fleste af børnene der bliver stillet i forslag er i alderen 0 til 3 år. De fleste er hittebørn, og det er derfor svært eller umuligt at skaffe baggrundsoplysninger fra en evt. periode forud for opholdet på børnehjemmet. Det bemærkes, at der kan være usikkerhedsfaktorer ved de helbredsmæssige oplysninger om barnet, som modtages fra Kina. I skal normalt rejse via Beijing til den provins, hvor barnet opholder sig. DanAdopts kontaktperson er behjælpelig under opholdet. Af praktiske grunde har vi indgået aftale med et kinesisk rejsebureau, som arrangerer rejsen i selve Kina og sørger for alle praktiske detaljer og formaliteter under opholdet. Rejsebureauet har tilknytning til CCCWA og stiller kvalificerede tolke til rådighed for adoptivforældrene. Side 13

15 Senegal DanAdopt samarbejder med Justitsministeriet i Senegal. AETIO - landets adoptionskontor hører under Justitsministeriet. Senegal har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav Ene-ansøgere skal være fyldt 35 år. 5 års ægteskab ved matching af barn. Biologiske børn, kræver særlig godkendelse i Senegal. Der er primært tale om børn 0-36 mdr. kommer primært fra børnehjemmet Pouponniére des Soeurs Franciscaines Missionaires de Marie i Dakar. Når barnet er godkendt af de danske forældre, bliver sagen indgivet til dommeren af AEMO. Når der er afsagt kendelse, kan familien rejse til Senegal. Opholdet i Senegal tager ca. 10 dage. Andet Når barnet har været 1 år i Danmark, bekræftes adoptionen endeligt af domstolen i Dakar. Først herefter kan dansk adoptionsbevilling udstedes. Vi har en repræsentant i Dakar. Han bistår familierne under opholdet. Side 14

16 Sri Lanka DanAdopt samarbejder med Commissioner i Department of Probation and Child Care Services (Ministry of Social Welfare). Sri Lanka har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav Ægteskab inklusiv registreret samliv i alt 5 år. Rene straffeattester. til international adoption er primært børn med særlige behov. bortadopteres fortrinsvis på grund af moderens eller familiens dårlige sociale forhold. I skal begge umiddelbart efter barnets godkendelse/accept komme til Sri Lanka for at deltage i retssagen m.v. Ophold ca. 4-5 uger. Man har barnet hos sig under opholdet. Vi har en repræsentant i Colombo. Hun vil bistå familierne under hele opholdet. Side 15

17 Sydafrika DanAdopt samarbejder med den sydafrikanske organisation AFM Abba Adoptions. Abba Adoptions driver dels deres eget Abba House og Abba Care Homes og har derudover kontakt til et netværk af flere lignende institutioner i Johannesburg, Pretoria, Cape Town og Durban. Særlige krav 5 års dokumenteret samliv heraf mindst 1 års ægteskab Der er en del indenlandske adoptioner i Sydafrika. Til udenlandsk adoption er der primært negroide børn. er fra 6 måneder og opefter. En del af børnene kommer fortrinsvis kort tid efter fødslen, enten fordi moderen afgiver dem eller fordi børnene er hittebørn der er fundet uden man kan lokalisere forældre eller anden familie til barnet. En del af mødrene har kontakt til organisationen allerede inden fødslen. De altafgørende grunde til at børnene kommer til adoption, er fattigdom, social nød og sygdom. Mange af børnene har mistet én eller begge forældre som følge af AIDS. HIV og AIDS er et brændende problem i det sydlige Afrika, og Abba Adoptions gennemfører derfor et meget strikt testprogram for at udelukke HIV- smitte. Familien skal selv hente barnet i Sydafrika. I skal indstille jer på et ophold på mindst 3 uger, men optil 2 måneder kan forekomme. I skal være til stede i retten, når sagen skal behandles. Abba Adoptions tager sig af alle praktiske forhold og af formaliteterne under opholdet og henviser til et erfarent rejsebureau vedrørende opholdet, da der er særlige krav til sikkerheden. Side 16

18 Sydkorea DanAdopt samarbejder med Holt Children s Services i Seoul. Holt Children s Services er en privat organisation der har en lang række hjælpeprogrammer og aktiviteter ved siden af adoptionsarbejdet. DanAdopt har formidlet adoptioner fra Sydkorea siden Sydkorea har underskrevet Haager Konventionen. Særlige krav 3 års ægteskab ved anvisning af barn Ansøgere skal bo i Danmark En af ansøgerne skal være dansk statsborger Statsforvaltningen skal skrive rapporter 2, 8 og 14 mdr. efter hjemtagelsen Langt størsteparten af børnene har været i plejefamilier, hvor de som regel bliver anbragt lige efter fødslen. Der søges lokale familier før international adoption er en mulighed. afgives til adoption, fordi det kulturelt og socialt er svært at have født børn udenfor ægteskab. Ofte er det unge kvinder der er blevet gravide udenfor ægteskab, men det behøver ikke være socialt dårligt stillede kvinder, idet levestandarden i Korea, er på højde med den vestlige. 2 rejser er påkrævet. Den første i forbindelse med accept af barn ved domstol i Seoul, den anden efter det juridiske forløb er endeligt afsluttet, og barnet kan hentes. Opholdene i Korea er som regel på ca. 1 uge ved hver rejse. Deltagelse i retssag er et krav. Side 17

19 Thailand DanAdopt samarbejder med den statslige adoptionsmyndighed i Thailand, DSDW, Department of Social Development and Welfare. DSDW står for driften af nogle velfungerende børnehjem for børn både til adoption og børn der har brug for omsorg fra andre end deres forældre. Thailand har ratificeret Haager Konventionen. Særlige krav Minimum 1 års ægteskab, når ansøgningen sendes til DSDW. kommer fra 8 statslige børnehjem i Bangkok og landets nordlige og sydlige provinser. er anbragt af mange forskellige årsager. Nogle lige efter fødslen, andre senere og atter andre er hittebørn. De statslige børnehjem ligger fordelt over hele Thailand. Enkelte børn har været i familiepleje, eller weekendpleje. Der er børn i alle aldre. Enenansøgere Eneansøgere kan adoptere børn over 9 år fra Thailand. I skal hente barnet i Thailand - evt. kun den ene af jer. Hvis barnet er fra provinsen, skal I hente barnet der. Efter nogle dage sammen med barnet skal I til et møde med DPW s Adoption Board i Bangkok for at få overdraget papirer og pas til barnet. Vores kontaktperson i DSDW er behjælpelig med det formelle, når I henter barnet. Opholdstid 8-12 dage. Andet Efter hjemkomst skal der udarbejdes 3 plejerapporter af Statsforvaltningen med 2 mdrs. mellemrum. Først herefter afsluttes adoptionen i Thailand og der kan herefter udstedes dansk adoptionsbevilling. Side 18

20 Vietnam DanAdopt samarbejder med Department of Adoption, Justitsministeriet som er Vietnams central myndighed. DanAdopt har formidlet adoptioner fra Vietnam siden Vietnam har ratificeret Haager Konventionen. Der er i princippet børn i alle aldre, men de seneste år har der dog overvejende været mindre børn, dvs. mellem 0-3 år gamle til adoption. Der er få større børn og søskendegrupper til adoption. Det er primært stor fattigdom hos landbefolkningen, der er årsag til at børnene må bortadopteres. Det kan ske at biologiske søskende til allerede adopterede børn kommer til adoption. Som det første vil centret forsøge at placere barnet i den familie der har adopteret storebror/søster. Hvis det ikke er muligt, vil de af hensyn til begge søskende spørge om den pågældende familie vil være indstillet på at etablere kontakt med den familie, der så adopterer lillebroderen/-søsteren. DanAdopt har en vietnamesisk (engelsktalende) repræsentant i Hanoi. Hun hjælper med alle formaliteter under opholdet og tager med jer til børnehjemmet, hvor I får jeres barn overdraget ved en officiel ceremoni. De praktiske formaliteter omkring udstedelse af bl.a. pas er noget forskellig afhængig af hvor i Vietnam I skal til, men typisk plejer opholdet i Vietnam at være på ca. 3 uger. Man har barnet hos sig under opholdet. Side 19

21 Sådan fordelte formidlingen sig i 2013 Land Drenge Piger 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år I alt Bulgarien Etiopien Indien Kenya Kina Sydkorea Filippinerne Senegal Sydafrika Thailand Vietnam I alt Så mange børn er der kommet i perioden Bolivia 42 Bulgarien 192 Colombia 445 Etiopien 242 Filippinerne 138 Indien 1264 Kina 406 Korea 3278 Kroatien 2 Kenya 1 Senegal 8 Sri Lanka 33 Sydafrika 206 Thailand 159 Vietnam 451 Fra 1970 til 2013 har vi formidlet i alt børn. Udover de lande som er nævnt ovenfor og som vi pt formidler fra har vi også formidlet børn fra disse lande: Østrig, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estland, Nepal, Grækenland, Guatemala, Haiti, Indonesien, Iran, Jugoslavien, Mauritius, Pakistan, Polen, Rumænien, Rusland, Uganda, USA, og Tyskland Side 20

22 Side 21

23

24 DanAdopt Hovedgaden Birkerød

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Sydafrika rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 13. november 2013 Abba Adoptions i Sydafrika formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Sri Lanka. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Sri Lanka. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Sri Lanka rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Commissioner of Department of Probation and Child Care Services i Sri Lanka formidler hvert år et antal børn

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vietnam. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Vietnam. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Vietnam rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Intercountry Adoption Department (AD) i Vietnam formidler hvert år børn til international adoption. Man har

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Thailand rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Child Adoption Centre (CAC) under socialministeriet i Thailand formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Adoption og gebyrer gennem 10 år

Adoption og gebyrer gennem 10 år Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 360 Offentligt 26. september 2014 Adoption og gebyrer gennem 10 år På 10 år er det gennemsnitlige gebyr for at formidle et adoptivbarn gennem AC Børnehjælp steget

Læs mere

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Kina rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care China Center for Children s Welfare and Adoption (CCCWA) i Kina formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopts informationsog rådgivningstilbud DanAdopt Danish Society for International Child Care Informationsmøder Vi holder informationsmøder regelmæssigt både på Sjælland og i Jylland. Hvis du ønsker

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og DanAdopt

Aftale mellem Ansøger og DanAdopt Aftale mellem Ansøger og DanAdopt Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem DanAdopt for hermed at skabe grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp Gældende for tilmelding 1. august 2013 31. oktober 2013 Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp 2 Udfyld tilmeldingsskemaet med tydelige blokbogstaver eller på skrivemaskine.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem Danish International

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

1. Sammenfatning og konklusion

1. Sammenfatning og konklusion Indhold: 1. Sammenfatning og konklusion...1 2. Formål med undersøgelsen...1 3. Basistal...3 4. Selve matchingfasen...4 5. Hjemtagelsen...10 6. Det efterfølgende forløb...15 7. Spørgeskemaet...21 1. Sammenfatning

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 REJSEN TIL KINA Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 14 12 00 Ankestyrelsens Kontaktoplysninger Amaliegade 25

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling. DanAdopt 5. november 2013 Holdninger til fremtidens adoptionsformidling Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Adoption & Kulturmødet

Adoption & Kulturmødet AF6bupN_ Grundlæg Adoption & Kulturmødet To hænder, to farver Foreningssang for Adoption & Samfund En nat med frost, en bjørn i hi Vågner og er fri En sommermorgen vækket den Med en humlebi Du vækked mig

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Rejseberetning Kina Indhold:

Rejseberetning Kina Indhold: Rejseberetning Kina Indhold: Formålet med rejsen...2 Deltagere i rejsen...3 Adoptioner fra Kina...4 Proceduren i Kina...6 Indkaldte sager med børn fra Kina...7 Møder med organisationer og myndigheder...7

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier j.nr. 2015-6307 hbo 28. oktober 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care PAS - Post Adoption Service DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 20-03-2014 DanAdopts PAS-tilbud Post Adoption Service (PAS) er et rådgivningstilbud til adoptivfamilier, børn,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper

Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Page description: Når folk har forventninger til hvordan en eller flere forskellige grupper er eller opfører sig, så

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Den 1. september 2015 træder loven om dobbelt statsborgerskab i kraft. Accepten af dobbelt statsborgerskab i Danmark har stor betydning

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption BEK nr 1863 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN PROJEKTFADDERSKAB FOR HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN Børnene var oprindeligt tiltænkt international adoption, men i forbindelse med adoptionsprocessen viste de

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 77 Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 ISSN 0907-905X Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption I medfør af 25 i anordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 1. udgave Publikationen kan

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere