Rejserelaterede infektioner. Rejsemedicin. Gul feber. Gul feber. Gul feber. Vaccination mod Gul feber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejserelaterede infektioner. Rejsemedicin. Gul feber. Gul feber. Gul feber. Vaccination mod Gul feber"

Transkript

1 Rejserelaterede infektioner Rejsemedicin Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital Vaccine-forebyggelige sygdomme Ikke-vaccineforebyggelige sygdomme - Vektorbårne (overført med dyr) - Seksuelt overførte -Luftbårne - Vand- og fødemiddelbårne Vaccine-forebyggelige sygdomme Levende vacciner gul feber tuberculose ikke-levende vacciner influenza difteri + stivkrampe + polio hepatitis A (smitsom leverbetændelse) japansk hjernehindebetændelse hepatitis B (leverbetændelse) kolera meningitis (meningokokker) rabies tyfus Gul feber Skyldes et flavi-virus som overføres med myggen Aedes aegypti Findes i Afrika mellem 15 o N og 15 o S og i den nordlige del af Sydamerika Rederier vil som oftest forlange deres ansatte vaccineret uanset rejsemål Vaccination er lovbefalet og effekten varer 10 år Sygdommen angriber lever, nyrer og hjerte Gul feber Vaccination mod Gul feber Vaccination kan foretages af alle læger, men kræver en tilladelse fra WHO Patienten skal udstyres med et autoriseret vaccinationskort med autoriseret stempel Patienten skal medbringe vaccinationskortet på rejse De fleste mikrobiologiske afdelinger vaccinerer mod Gul feber 1

2 Vaccination mod Gul feber Der gives 0,5 ml s.c. Beskyttelse kan forventes i >20 år efter 1 dosis, men der er krav om revaccination efter 10 år Vaccinen er levende og gravide,immunsupprimerede og ægge-allergikere bør ikke vaccineres 2-5% får influenzalignende symptomer 5-6 dage efter vaccination Alvorlige bivirkninger er sjældne Per indb.: Tuberculose 2006 > < 50 Tuberculose Indikation for vaccination med BCG vaccine: Ikke-tidligere vaccinerede børn eller voksne, der skal opholde sig over længere tid i tæt kontakt med lokale, i områder med høj forekomst Ikke-tidligere vaccineret sundhedspersonale, der skal arbejde med tuberkuløse patienter Der gives 0,1 ml intra-kutant (børn < 1år: 0,05 ml) Gravide og immundefekte må ikke vaccineres Efter BCG vaccination bør der gå 4 uger før anden vaccination Influenza virus Neuraminidase (N) Hemagglutinin (H) RNA Influenza type Geographic source Influenza virus WHO Influenza A nomenklatur Year of isolation Hemagglutinin subtype A/Sydney/5/97 (H3N2) Isolate number Neuraminidase subtype Nye influenza typer Antigenic drift Mutationer, der medfører mindre ændringer i virus genomet Optræder hvert andet til tredje år Er årsag til små-udbrud af influenza A og B Antigenic shift Større ændringer i virus genomet (fx mix af dyre- og menneske virus) Optræder ca. hvert 10. år Giver anledning til pandemier af Influenza A 2

3 Influenza pandemier Den Spanske Syge H1N1 H2N2 H3N8 H1N1 H2N2 H3N2 H1N1v Russian influenza H2N Old Hong Kong influenza H3N Spanish influenza H1N Asian influenza H2N Hong Kong influenza H3N Novel influenza H1N1v Reproduced and adapted (2009) with permission of Dr Masato Tashiro, Director, Center for Influenza Virus Research, National Institute of Infectious Diseases (NIID), Japan. Fugleinfluenza 2. pandemibølge er godt på vej I alt 385 tilfælde, heraf 245 døde (sept.08) Influenza forebyggelse og behandling Vaccination: Personer > 65 år (gratis) Personer med diabetes eller hjerte-lungesygdomme 1 injektion (Vaxigrip ) hvert år (nye typer) Kontraindikation: alder < 6mdr., graviditet, allergi mod æg Behandling: tamiflu (oseltamivir) givet inden for de første sygdomsdøgn hæmmer virus Kan ikke erstatte vaccination Effekt af Vaccine Forebygger (70-90%) af influenza hos voksne < 65 år 30-70% effektiv til at forhindre indlæggelse af ældre (som ikke er på plejehjem) 50-60% effektiv i at forhindre indlæggelse af plejehjemsbeboere 80% effektiv til at forebygge død hos plejehjemsbeboere MMWR 2001:50;5-6 3

4 Difteri-Stivkrampe Difteri: Halsinfektion forårsaget af C. diphteriae Toxinproduktion medfører cardiomyopati og neuropati Difteri-Stivkrampe Vaccination med difteri- og tetanus toxoid indgår i det danske børnevaccinations-program 3 mdr. Difteri-stivkrampe-kighoste-polio-Hib-PCV7 5 mdr. Difteri-stivkrampe-kighoste-polio-Hib-PCV7 Tetanus: Forårsages af C. tetani Neurotoxin medfører universelle kramper 12 mdr. 15 mdr. 4 år 5 år 12 år Difteri-stivkrampe-kighoste-polio-Hib-PCV7 MFR-1 ( paraply-vaccine 1) MFR-2 ( paraply-vaccine 2) Difteri-stivkrampe-kighoste-polio MFR-2 (for dem, der ikke er vaccineret ved 4 år Difteri-Stivkrampe Difteri i 1997 Immuniteten skal boostes hvert 10. år Specielt for difteri er der indikation for vaccination ved udlandsrejse > 100 tilfælde tilfælde < 50 tilfælde Hepatitis A og B Hepatitis A ( smitsom leverbetændelse ) Smitter vis fækalforurenet vand og fødevarer Kan smitte fra person til person (daginstitutioner) Mennesket er eneste reservoir Børn under 10 år får kun lette symptomer Hepatitis B ( serum hepatitis ) Smitter seksuelt Smitter via blod og blodige sekreter Smitter transplacentært eller under fødslen Mennesket er eneste reservoir Hepatitis A - forebyggelse Humant γ-globulin Hvis afrejse < 14 dage Kortvarig immunitet Virususikkerhed HAVRIX Gensplejset vaccine 1 ml (1440E) i.m. gentaget inden for 12 måneder giver livslang immunitet Kan gives til gravide Hvis der er startet en vaccination, er det ikke nødvendigt at starte forfra, hvis intervallet til næste dosis ikke overholdes 4

5 Hepatitis B - forebyggelse Engerix Gensplejset vaccine 1ml i.m. efterfulgt af yderligere 1 dosis efter 1 mdr. og 1 efter 6-12 mdr. Der kan forventes beskyttelse I >15 år Vaccinen er ikke godkendt til gravide, men der er aldrig set skader Immunsupprimerede kan vaccineres, men her bør anvendes dobbelt dosis Hvis 3. dosis glemmes er det ikke nødvendigt at starte forfra, immuniteten efter 3. dosis vil være lige så god, som hvis vaccinen er givet rettidigt Hepatitis A+B Kombineret vaccine (Twinrix ) kan anvendes til særligt udsatte: Især til langtidsrejsende (rygsæk) og besøgende til afsides liggende egne Immigrantbørn på besøg i forældrenes oprindelsesland Sundhedspersonale, der arbejder I endemiske områder Der gives 1ml i.m. intialt og revaccineres med samme dosis efter 1 og 6-12 mdr. Japansk encephalitis Japansk encephalitis Culex tritaeniorhyncus Japansk encephalitis 1 ud af 50 inficerede udvikler encefalitis med en dødelighed på 25-50% Sygdommen er ubehandlelig med høj forekomst af kognitive sequelae Findes især udbredt i vådområder Sjælden sygdom blandt rejsende (1/ ) Udbredt blandt amerikanere under Vietnam krigen Sygdom efterlader livslang immunitet Japansk encephalitis Vaccination: 1 ml s.c. gentaget efter 14 dage giver beskyttelse i 1 år. Gives 3 doser inden for 1 år varer beskyttelsen 3 år Indikation for vaccination: 3-4 ugers ophold i endemisk område Ved kortere ophold, hvor risiko for udsættelse skønnes høj (arbejde i landsbyer o.l.) Vaccinen har en hel del bivirkninger, bl.a. lokal irritation 5

6 Kolera Kolera - forebyggelse Vaccination mod kolera er aldrig lovpligtig Markedsført i DK er en oral kolera- og ETEC vaccine (Ducoral ) Vaccinen anbefales alene til sundhedspersonale der vides at skulle arbejde med kolera-patienter der skal opholde sig længere tid i høj-endemisk område under dårlige hygiejniske forhold Der gives 2 doser oralt med 1 uges interval Ved ønske om varig beskyttelse skal gives booster hvert andet år Tyfus Tyfus - forebyggelse Højendemisk område Moderat endemisk område Markedsført i DK er En parenteral vaccine (Typhim Vi ) En oral vaccine (Vivotif ) Vaccinen anbefales ved Længerevarende ophold i i endemisk område Ophold under primitive forhold i endemisk område Der gives: 0,5 ml i.m. 1 kapsel på dag 1, 3 og 5 Tyfus - forebyggelse Den parenterale vaccine kan gives til alle Den orale vaccine er levende og må ikke gives til gravide, børn og immundefekte Beskyttelse: Parenteral vaccine: 3 år efter 1 vaccination Oral vaccine: 1 år, herefter skal på ny gives 3 kps. Meningitis Der kan vaccineres mod følgende typer af bakteriel meningitis: H. influenzae (indgår i det danske børnevaccinationsprogram) Pneumokokker (indgår i det danske børnevaccinationsprogram) Meningokokker af serogruppe A og C, W135 og Y 6

7 Dominerende meningokok serogrupper Det afrikanske meningitisbælte Afrika: SG A S-Ø-Asien: SG A Europa: SG B og C Amerika: SG B og C Centralasien: SG A,B,C Rabies Rabies optræder primært som en zoonose Der findes mindst 5 humanpatogene serotyper Sygdom med det klassiske rabiesvirus er 100% dødelig Inkubationstiden varierer fra 4 dage til >6 år og er afhængig af virusmængde og bidsted Australien: SG B og C Saudi-Arabien: også SG W135 og Y Rabies Rabies - forebyggelse Der findes flere vacciner markedsført i DK Indikationer: Dyrlæger, zoologer o.l., der skal arbejde i høj-risiko område Personer, der rejser i længere tid i rabies endemisk område specielt hvor lægehjælp ikke er umiddelbart tilgængelig Børn, der skal opholde sig længere tid i rabies endemisk område Rabies - forebyggelse Der gives 1 ml i.m. dag 0, 7 og 28 Ved fortsat risiko anbefales revaccination (1 ml) hvert andet år Postexposure profylakse er en specialist opgave og patienten bør akut henvises til infektionsmedicinsk afdeling Ikke-vaccineforebyggelige infektioner Vektorbårne Malaria overføres med myg Dengue feber overføres med myg udbredt i Syd- og Mellemamerika, tropisk Afrika, Sydøstasien og det nordlige Australien Borreliose overføres med flåter udbredt over hele verden Leishmaniasis overføres med sandflue findes udbredt i Afrika, Syd- og Mellemamerika, Mellemøsten, Asien og det sydligste Europa Sovesyge overføres med tse-tse fluen findes spredt i tropisk Afrika Chagas sygdom overføres med tæger findes i Syd- og Mellemamerika 7

8 Malaria 1/3 af verdens befolkning er inficeret med malaria, og der opstår mere end 500 millioner nye tilfælde hvert år Vektor: Anopheles Parasit: Plasmodium Der dør ca. 2 millioner hvert år, fortrinsvis børn i Afrika, hvor 90% af de alvorlige tilfælde optræder I Danmark diagnosticeres mindre end 100 tilfælde om året, fortrinsvis blandt rejsende til Afrika Modstandsdygtighed mod malariamedicin er stigende Erytrocyt Malariaparasitter i blodet Malariaparasitter Symptomer påp malaria Feber Kulderystelser Hovedpine Muskelsmerter Diaré Kvalme og opkastninger Udbredning af malaria Malaria = fattigdom Malaria forekommer ikke Områder med begrænset risiko for malaria Områder, hvor malaria forekommer 8

9 Udbredning af malaria Malaria SPECIES P. falciparum P. vivax P. malariae P. ovale Geografisk udbredelse V- Ø- og Central Afrika S-Ø Asien S-Amerika Indien N-Ø Afrika S-Amerika S-Ø Asien Tropisk Afrika Indien S-Ø Asien Tropisk Afrika Malaria Sandsynligheden for at pådrage sig malaria for en dansker, der opholder sig i tropisk Afrika, er - 1-2% per måned, men kan være helt op til 30% Alvorlig malaria må mistænkes helt op til ½årefter at man er kommet hjem fra malariaområde Malaria profylakse Alment - impregneret myggenet (PermaNet ) - myggebalsam og andre anti-mygge midler - påklædning Detaljeret rådgivningr - smitterisici - bivirkninger Stoffer anvendt til malariaprofylakse Klorokin Skal spises Kun i lavrisikoområder (Mellem- og Sydamerika) fra 1 uge før afrejse til 4 Kan også gives til børn og gravide uger efter hjemkomst Lariam Anvendes ved høj risiko for P. falciparum malaria Må ikke gives til gravide og graviditet bør undgås 3 mdr. efter brug Ikke til børn < 2 år Ikke til personer med epilepsi eller nervesygdomme Neuro-psykiatriske bivirkninger ses Malarone Anvendes ved høj risiko for P. falciparum malaria Må ikke gives til gravide Ikke til børn < 11kg Må ikke gives i mere end 4 måneder Skal spises fra 1 dag før afrejse til 1 uge efter hjemkomst Malaria Husk! intet malariamiddel yder fuld beskyttelse Gravide bør ikke rejse til malariaområder og hvis de alligevel gør, bør de tage profylakse Malariamyg stikker fra solnedgang til solopgang! 9

10 Malaria og graviditet Gravide bør generelt frarådes at rejse i malariaområder Hvis de rejser til malariaområder er myggestiksprofylakse ekstrem vigtig Eneste p.t. godkendte midler er: Klorokin Proguanil (tilskud af folinsyre) Meflokin er kontraindiceret og graviditet bør undgås i 3 måneder efter indtagelse af stoffet Doxycyklin er kontraindiceret Atovaquon + proguanil (Malarone ) er indtil videre kontraindiceret pga. manglende erfaring med stoffet hos gravide Sygehistorie 3 (a) 65 årig kvinde med NIDDM rejser sammen med sin mand 2 uger på ferie i Thailand - Hvilken malariaprofylakse skal hun have? Året efter rejser de 2 uger til Kenya Hvilken malariaprofylakse skal de have? Sygehistorie 3 (b) Egen læge udskriver ved første rejse recept på klorokin Ved anden rejse var der fortsat malaria tabletter nok tilbage fra sidste år, og patienten kontakter derfor ikke sin læge! Sygehistorie: - til DK den 11. april - fik feber og abdominalia den 21. april - søgte læge og blev indlagt den 27. april Patient s delay Sygehistorie 3 (c) Ved indlæggelsen havde gjort opmærksom på Kenya opholdet, men malariaudstryg blev ikke udført Den 29. april kommer infektionsmediciner på tilsyn - Første malaria udstryg den 29. april (5-10% parasitæmi med Pl.falciparum) Patienten Blev i løbet af få timer bevidstløs Multiorgansvigt død Doctor s delay Malaria diagnostik Udstrygningspræparat parat Der tages 2 udstrygnings- og 2 dråbe præparater så snart diagnosen mistænkes Praktiserende læge skal på prøverekvisitionen altid anføre kontaktoplysninger, hvis ikke patienten indlægges akut 10

11 Dengue feber Dengue feber 50 mio tilfælde/år på verdensplan, stigende antal tilfælde i DK (hyppigste tropesygdom) Virus i familie med Gul feber virus Overføres som Gul feber med myg (Aedes aegypti) Der findes 4 typer, sygdommen kan derfor fås flere gange Kaldes også Break-bone-fever Findes i tropiske områder på alle kontinenter Sædvanligvis godartet, men en hæmorragisk variant ses: Hos 0,2% af førstegangssmittede Hos 2% af flergangssmittede 0,05% dør Ingen behandling ingen vaccine Sygdommen synes at sprede sig uden for troperne Skovflåt t overførte rte sygdomme Borreliose Det farligste dyr i skoven?? Larve nymfer - voksen Tick-borne encephalitis (Centraleuropæisk hjernebetændelse) (Ehrlichiose) Voksen skovflåt efter måltid (Babesiose) Flåtens livscyklus Borreliose Erythema migrans (EM) Borrelia lymphocytom Acrodermatitis chronicum migrans (ACA) Borrelia arthritis Borrelia carditis Neuroborreliose Tidlig Kronisk Øjensymtomer 11

12 Borreliose - behandling PRÆPARATER: penicillin ceftriaxon doxycyklin VARIGHED: EM (DK:10 d; int. litt.: 14 d) Neuroborreliose (DK: 10 d; int. litt.: d) Andre manifestationer (21 dage) Tick-borne encephalitis Europæisk flåtb tbåren virus encefalit Især udbredt i Øst- og Centraleuropa: Østrig, Tjekkiet, Slovakiet, Rusland og Ungarn Forekommer også i de baltiske lande, Sverige (skærgården) og Bornholm (2-5 tilfælde/år) Vaccination: FSME-IMMUN indeholdende formalindræbt TBE-virus 3 vaccinationer i.m.: 0, 3m,12m, gentages efter 3 år Tick-borne encephalitis Europæisk flåtb tbåren virus encefalit 2/3 af dem, der smittes får ingen symptomer 1. sygdomsfase (efter 1-3 uger): Hovedpine og varierende feber Muskelsmerter Åndedrætsbesvær Mavepine og diarré 2. sygdomsfase (hos ca. 1/3 efter feberfrihed i 1 uge): Stærk hovedpine Bevidsthedsforstyrrelser Gangbesvær Krampeanfald Lammelser 10-30% får blivende symptomer Dødelighed 1-2% Ikke-vaccineforebyggelige infektioner Seksuelt overførte infektioner HIV Gonoré Chlamydia Ikke-vaccineforebyggelige infektioner Luftbårne infektioner SARS (Asien) Fugleinfluenza (Asien) Legionella infektioner (brusere, boblebade, køletårne, air-conditioning) Legionella infektioner Lille stavformet bakterie, der kræver specielle vækstforhold og er vanskelig at dyrke i laboratoriet Der findes > 30 arter, hvoraf ca. halvdelen er isoleret fra klinisk materiale Legionella pneumophila især SG1 forårsager de fleste tilfælde af legionærsygdom og Pontiac fever Non-L. pneumophila SG1-pneumonier er ofte nosokomielle 12

13 Legionella infektioner Legionella infektioner Bakterien forekommer som naturlig del af alle vandige økosystemer (ikke i saltvand) Lever i symbiose med amøber og alger og formerer sig i biofilm Bakterien er vidt udbredt i menneske-skabte varmtvandssystemer: -hospitaler - hoteller -krydstogtskibe Bakterien trives optimalt ved temperaturer omkring C Ved 50 0 C ses begyndende hæmning Bakterien kan overleve op til C Hvordan smitter legionella? Hvem får f r infektion med legionella? Inhalation af aerosoler - befugtet ventilationsluft/airconditioning - brusebad / spabad - køletårne / springvand Aspiration af vand - nærdrukning i søer - isterninger fra ismaskine - intubationsudstyr o.l. dyppet i vandhanevand - befugtersystemer/nebulizers - mundpleje og tandbørstning Der er aldrig påvist smitte fra person til person! Personer > 50 år Mænd ( 3 x så hyppigt som kvinder) Rygere (KOL patienter) Alkoholikere Immunsupprimerede - organtransplanterede - diabetikere - kronisk nyresyge - cancerpatienter Ikke-vaccineforebyggelige infektioner Vand- og fødemiddelbårne infektioner Diaré sygdomme Bilharziose ( sneglefeber ) Turistdiaré Hvornår? Rammer ca. 1/3 af rejsende til Asien, Afrika og Mellemøsten 50% opstår inden for den første rejseuge og varer 3-4 dage Hvorfor? Udskiftning af egne tarmbakterier med fremmede, især coli-bakterier (40%)(EPEC, ETEC, EIEC, VTEC) og Campylobacter (5-10%) Smitte med farlige tarmbakterier, f.eks. Salmonella eller Shigella (10-15%) Smitte med amøber og andre parasitter Smitte med virus (Norovirus, Rota- og Adenovirus) Hvorfra? Grøntsager/frugt Rå skaldyr Mælkeprodukter Isterninger/vand Symptomer? Tynde afføringer, 5-10 per dag Smerter og mavekramper Opkastninger Feber (sjældent) 13

14 De hyppigste rejsemål Behandling af turistdiaré 628 patienter hjemvendt med rejsediarré. Patienterne, som alle blev undersøgt i Statens Serum Instituts "rejsepakke" havde besøgt 71 lande. De 17 destinationer i tabellen stod samlet for 75% af rejserne. Kilde: Statens Serum Institut Land: Antal patienter (%) Tyrkiet 103(16,4) Indien 57 (9,1) Spanien 46 (7,3) Ægypten 38 (6,1) Nepal 32 (5,1) Tunesien 32 (5,1) Thailand 30 (4,8) Indonesien 25 (4,0) Grækenland 21 (3,3) Kina 15 (2,4) Venezuela 15 (2,4) Vietnam 14 (2,2) Frankrig 13 (2,1) Mexico 12 (1,9) Ghana 11 (1,8) Pakistan 11 (1,8) Portugal 10 (1,6) Milde tilfælde Drik rigeligt men undgå vandhanevand Vand salt sukker (1l 1 tsk. 1 spsk.) Cola (fortyndet med kogt vand) Spis lette retter f.eks yogurt Evt. et stoppende middel f.eks. Imodium Antibiotika kun i specielle tilfælde Svære tilfælde Søg læge især hvis der samtidig er feber eller hvis diareerne er blodige Antibiotika til diaré Ved mistanke om infektion med E. coli, Salmonella eller Shigella: Kinolon Profylakse og behandling af turistdiaré Profylakse Cook it, boil il, peel it or forget it!!! Ved mistanke om infektion med Campylobacter: Makrolid Ved mistanke om infektion med amøber og andre tarmparasitter: Metronidazol Generel profylakse mht. føde og drikkevarer Levende mælkesyrebakterier har en ringe og varierende beskyttelse mod turistdiaré Antibiotika bør ikke gives som profylakse. Visse medicinske risikogrupper kan i stedet tilbydes tidlig selvbehandling. Tilgængelige vacciner har begrænset effekt på turistdiaré Sneglefeber (Bilharziose) Sneglefeber (Bilharziose) 200 mill. mennesker er angrebet Findes i Afrika, Asien, Sydamerika Smitter via ferskvandssnegle, som bider sig fast på huden under badning og overfører parasitten 14

15 Vaccinationer - generelt Levende vacciner bør ikke gives til immundefekte Alle vacciner kan gives samtidigt, men i separate injektioner Hvis vaccinerne ikke gives samtidig, kan ikke-levende vacciner efterfølgende gives på valgfri tidspunkt Hvis vaccinerne ikke gives samtidig, bør en levende vaccine først gives 3-4 uger efter en anden levende vaccine Tidsintervallet mellem vacciner, der kræver mere end 1 dosis, bør generelt ikke afkortes, men kan godt forlænges Rejseapoteket Følgende kan med fordel medtages ved udlandsrejser: Imprægneret myggenet Myggebalsam. Enten DEET-holdigt (fås ikke i DK) eller AUTAN. Pas på mund og slimhinder Malariamiddel (til forebyggelse, evt. selvbehandling) - spørg din læge (R) Revolyt. Saltbehandling af rejsediaré Stoppende middel (fx Imodium ) Evt. antibiotikum til infektiøs diaré (fx Ciproxin )(R) Lidocaincreme. Til smertefulde insektstik Fucidin creme. Til betændelse i huden (R) Evt. Tamiflu til behandling af influenza (R) Paracetamol eller andre smertestillende tabletter Plaster, forbindinger samt midler til at rense sår med Kondomer Vanlig medicin (sukkersyge, hjertemedicin o.l.) R: på recept Information om rejsemedicin EPI-Nyt, Statens Serum Institut International Travel and Health, WHO International traveler s health information, Centers for Disease Control, Atlanta, USA Mads R. Buhl. Rejsemedicinsk Håndbog

Rejsemedicin. Gul feber. Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital. Vaccine-forebyggelige.

Rejsemedicin. Gul feber. Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital. Vaccine-forebyggelige. Rejsemedicin Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital Vaccine-forebyggelige sygdomme Levende vacciner gul feber tuberculose ikke-levende vacciner influenza difteri

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Indhold. Influenza og pandemier Hvad var situationen op til pandemien? Hvad skete under pandemien? Hvad har vi lært? Hvad kan vi vente?

Indhold. Influenza og pandemier Hvad var situationen op til pandemien? Hvad skete under pandemien? Hvad har vi lært? Hvad kan vi vente? Pandemi (H1N1) 2009 Konference for Maritim sikkerhed, sundhed og miljø 26. august 2010 af Tove Rønne, overlæge Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Indhold Influenza og pandemier Hvad var situationen

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

Arbovirus og fugleinfluenza

Arbovirus og fugleinfluenza Arbovirus og fugleinfluenza Hans Jørn Kolmos Professor, overlæge dr. med. Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital hans.joern.kolmos@ouh.regionsyddanmark.dk Dansk Selskab for Maritim

Læs mere

INFO om Borrelia og Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE, Tick borne encephalitis)

INFO om Borrelia og Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE, Tick borne encephalitis) SKOVFLÅT og bid af Skovflåt Alle ved man skal være påpasselig med skovflåt-bid. Borrelia er en virus som kan overføres ved bid af skovflåt. Bliver man smittet med borrelia kan en kraftig pennicilin-kur

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende og anden forebyggelse for søfarende September 2007 vaccinationdk.indd 2 24/07/07 15:15:27 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Børnelammelse (polio) 3 Denguefeber 4 Difteri 5 Fugleinfluenza 6 Gul feber 7 HIV

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Nr. 596 10. juni 2014 Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Kapitel 1 Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme Kapitel 2 Anmeldelse af gonoré og syfilis Kapitel 3

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering FUGLEINFLUENZA - en global trussel Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering 16. Januar 2006 Steffen Glismann, overlæge Epidemiologisk afdeling Statens Serum Institut Influenza A virus 15 mulige

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Den danske Malariastrategi anno 2008 Søfartsstyrelsens malaria vejledning udgivet 2001 er under revision. Følgende ændringer er undervejs:

Den danske Malariastrategi anno 2008 Søfartsstyrelsens malaria vejledning udgivet 2001 er under revision. Følgende ændringer er undervejs: Den danske Malariastrategi anno 2008 Søfartsstyrelsens malaria vejledning udgivet 2001 er under revision. Følgende ændringer er undervejs: Risikovurdering Personlig information Forebyggelse Diagnostik

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Vaccinationsanbefalinger til Afrika

Vaccinationsanbefalinger til Afrika Overskrift: Vaccinationer Vaccinationsanbefalinger til Afrika Algeriet Inden afrejse til Algeriet anbefales det, at man bliver vaccineret. Det kan være meget individuelt, hvilke vaccinationer, der bliver

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.15. Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE)

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.15. Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.15 Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) Januar 2005 Erstatter At-cirkulæreskrivelse nr. 8, 1995

Læs mere

Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza )

Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza ) Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza ) APRIL 2009 Indhold Forord 3 1 Indledende vurdering af patienten 4 2 Hvem gør hvad? 4 3 Sygdomsdefinition af influenza

Læs mere

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004.

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004. SYGDOM I TROPERNE FORORD Lægehjælp bør altid søges ved sygdom og ulykkestilfælde, men er dette umuligt, kan selvbehandling blive nødvendig. Nedenstående er ment som en hjælp til afklaring af, om tegn på

Læs mere

Vaccinationsanbefalinger til Asien

Vaccinationsanbefalinger til Asien Overskrift: Vaccinationer Vaccinationsanbefalinger til Asien Armenien Rejseforberedelse til Armenien bør indbefatte vaccination. Vaccinationsprogrammer er ret individuelle, hvorfor det tilrådes, at man

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet.

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. VACCINATION Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. Risiko-børn Undervisning for almen praksis september 2015 Lisbet Krause Knudsen Afdelingen

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 27. marts 2009 Sags.nr.: 0903269 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 23764 Grundnotat til Folketingets

Læs mere

Pandemisk Influenza. Workshop 3 Øvelsesseminar 2014. Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen. 27. maj 2014

Pandemisk Influenza. Workshop 3 Øvelsesseminar 2014. Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen. 27. maj 2014 Pandemisk Influenza Workshop 3 Øvelsesseminar 2014 Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen 27. maj 2014 Hvad er en pandemi? En epidemi med en smitsom sygdom, som forekommer på verdens plan, eller omfatter

Læs mere

Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling

Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling Marts 2015 Indholdsfortegnelse: Om myggen...- 1 - Ondartet versus godartet malaria...- 1-...- 1- Strategien.... - 2 - Forebyggelse

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR)

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Indlægsseddel: information til brugeren Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2004 Vaccinationsprogrammet pr. 1. juli 2004 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 5 mdr. DiTeKiPolHib 12 mdr. DiTeKiPolHib 15 mdr. MFR

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet

Børnevaccinationsprogrammet Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 9. udgave. Sundhedsstyrelsen, februar 2016. Trykt ISBN 978-87-7104-740-0 Elektronisk

Læs mere

Værd at vide om. Colombia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Colombia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Colombia Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Colombia Hovedstad Indbyggere Sprog Bogotá 46,7 mio. Spansk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Peso 1.141.748 km2 Herunder kan du

Læs mere

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015 SSI, Neonatal konjunktivit forårsaget af gonokokker eller Chlamydia trachomatis Steen Hoffmann Afd. for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Conjunctivitis neonatorum Purulent konjunktivit

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

Sådan minimerer du problemer med Legionella

Sådan minimerer du problemer med Legionella Sådan minimerer du problemer med Legionella Fakta og gode råd om Legionella i varmt vand Til husejere og viceværter Energistyrelsen Miljøstyrelsen By- og Boligministeriet Statens Seruminstitut Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Værd at vide om. Nicaragua. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Nicaragua. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Nicaragua Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Nicaragua Hovedstad Indbyggere Sprog Managua 5,9 mio. Spansk Religion Valuta Areal Romerskkatolsk og protestanter Córdoba 130.000 km2

Læs mere

Værd at vide om. Mexico. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Mexico. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Mexico Rejs med hjerte, hjerne & holdning Mexico fakta Hovedstad Indbyggere Sprog Mexico City 121 mio. Spansk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Peso 1.967.183 km2 Her kan du læse

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Undgå at blive syg på rejsen. guide. Guide: sider. Her bliver du syg på rejsen. Gode råd: Ferie uden sygdom

Undgå at blive syg på rejsen. guide. Guide: sider. Her bliver du syg på rejsen. Gode råd: Ferie uden sygdom Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: Undgå at blive syg på rejsen Her bliver du syg på rejsen 18 sider Gode råd: Ferie uden sygdom Syg på ferien INDHOLD I DETTE

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme

Børnecancerfonden informerer. Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme i Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme 3 SMITTEVEJE OG -KILDER De bakterier og svampe, der fremkalder alvorlig sygdom

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen, da den indeholder vigtige

Læs mere

FORKØLELSE FORKØLELSE

FORKØLELSE FORKØLELSE Forkølelse FORKØLELSE Forkølelse er en virussygdom i de øvre luftveje, som især rammer slimhinden i næsen, men også svælget og halsen. Den rammer folk i alle aldre, men børn bliver hyppigere forkølet end

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Malarone 62,5 mg/25 mg og 250 mg/100 mg filmovertrukne tabletter Atovaquon/proguanilhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Malarone 62,5 mg/25 mg og 250 mg/100 mg filmovertrukne tabletter Atovaquon/proguanilhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Malarone 62,5 mg/25 mg og 250 mg/100 mg filmovertrukne tabletter Atovaquon/proguanilhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2007 Vaccinationsprogrammet pr. 1. oktober 2007 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2017 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Ti myter om influenza og forkølelse

Ti myter om influenza og forkølelse Ti myter om influenza og forkølelse Af: Malene Steen Nielsen Flagga, Cand.scient 25. oktober 2013 kl. 13:03 Myterne om influenza og forkølelse cirkulerer, ligesom sygdommene selv, lystigt rundt i vinterkulden.

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Vildtsygdomme og parasitter

Vildtsygdomme og parasitter Vildtsygdomme og parasitter Ræveskab Foto: DTU Veterinærinstituttet Skab skyldes en gravemide, kaldet skabmiden Skab smitter ved direkte kontakt, og forvolder en voldsom kløe i overhuden, hvilket får værtsdyret

Læs mere

Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse. Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia

Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse. Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver,

Læs mere

Vaccinationsanbefalinger til Sydamerika

Vaccinationsanbefalinger til Sydamerika Vaccinationsanbefalinger til Sydamerika Bolivia En del af rejseforberedelserne indbefatter vaccination. De anbefalede vaccinationer afhænger f.eks. af rejsens varighed, destinationer i Bolivia og hygiejniske

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral).

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Værd at vide om. Guatemala. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Guatemala. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Guatemala Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Guatemala Hovedstad Indbyggere Sprog Guatemala City 15 mio. Religion Valuta Areal Romerskkatolsk og oprindelige maya-religioner Quetzal

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN, injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte Vaccine mod skovflåtbåren encephalitis (hele virus, inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13.

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. juni Anna Tølbøll Svendsen, Læge og klinisk assistent Sjællands Universitetshospital

Læs mere

29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger

29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger 29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet praktiserende læger og vagtlæger. Formålet er at vejlede praktiserende læger

Læs mere

Epidemi og organisering

Epidemi og organisering Epidemi og organisering Anders Fogh Jensen www.filosoffen.net Epidemi: Social patologi. Definition: Smitsom, udbredt, sygdom Tese: En epidemi er en udfordring, der afkræver systematisk social organisering.

Læs mere

BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine

BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine DK BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine Denne brochure er tænkt som en vejledning til din behandling. Den behandling du kommer til at gennemgå, kan eventuelt afvige

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt Patientinformation Blodtransfusion Velkommen til Sygehus Lillebælt Til patienten: Informationen på de følgende sider bør læses, inden man som patient giver sit samtykke til transfusionsbehandling. Det

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger ELI-vejledning Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling) 5. juni 2002

Læs mere

Skovflåt overførte infektioner. Indledning. Skovflåt Biologi.

Skovflåt overførte infektioner. Indledning. Skovflåt Biologi. Skovflåt overførte infektioner. Indledning. Som orienteringsløber er man udsat for bid af skovflåt. Der bringes i det følgende en beskrivelse af denne mides biologi, forekomst og adfærd. Skovflåt er interessant,

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Værd at vide om. Belize. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Belize. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Belize Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Belize Hovedstad Indbyggere Sprog Belmopan 350.000 Spansk, kreolsk, div. mayaindianske dialekter Religion Valuta Areal RomerskkatolskBelizisk

Læs mere

FAQ frequently asked questions

FAQ frequently asked questions FAQ frequently asked questions om MRSA; behandling, pleje og adfærd jf. Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning, 2012 Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) får tilbagevendende spørgsmål om MRSA. CEI har

Læs mere

Information om dit barns vaccinationer

Information om dit barns vaccinationer Børnevaccinationsprogrammet i Grønland 2010 Information om dit barns vaccinationer Indhold Sundhedsmyndighedernes anbefaling... 3 Børnevaccinationsprogrammet... 4 Hvorfor vaccinere?... 6 Vaccinationerne

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende REJSERÅD HVIS DU REJSER TIL OMRÅDER MED UDBRUD AF MERS-COV- INFEKTION MERS-Coronavirus (MERS CoV) infektion er en virus sygdom

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sebivo Resumé En

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn. Denne information er udarbejdet af personalet, vi har taget udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:

Læs mere

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital Lopper og flåter Lopper og flåter De senere års milde vintre har været med til at øge problemerne omkring lopper og flåter. Fra at være et typisk efterårsproblem, ser vi nu store loppeproblemer hele året.

Læs mere

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012 Rapport: Danske børn sundhed og sygelighed år 2005 (SUSY 2005) 7000 børn interview forældre (maj 2005-febr 2006) Vigtigste konklusioner: Hver

Læs mere

Værd at vide om Borneo. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om Borneo. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Borneo Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Borneo Statshovedstæder Indbyggere Sprog Kuching & Kota Kinabalu Sunni-islam og buddhisme 20 mio. Malaysisk, Religion Valuta Areal Ringgit

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD FLÅTER, LOPPER OG MYG

BESKYT DIN HUND MOD FLÅTER, LOPPER OG MYG BESKYT DIN HUND MOD FLÅTER, LOPPER OG MYG NEJ TAK TIL PLAGEÅNDER Flåt- og loppebid kan være meget generende for din hund. Derudover kan lopper, flåter, myg og sandfluer overføre sygdomme, som f.eks. bændelorm,

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2016 9. NOVEMBER 2016 TITEL SIDE 2/9 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom ISSN: (nummeret tilføjes efter aftale og ved

Læs mere