Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særslev, Ejlby og Melby Sogne"

Transkript

1 Særslev, Ejlby og Melby Sogne Afrikanske historier og billeder en beretning fra min rejse til Kenya i marts juni - august årgang nr. 3 Der er 75 børn ved børnehjemmet i byen Karatina i Kenya. Mange af børnene har mistet enten den ene eller begge forældre. Eller også er forældrene ikke i stand til at varetage opgaven som forældre. Det kan være nogle af årsagerne til, at børnene er havnet på børnehjemmet. Børnene er i alderen 2-17 år. Når de bliver gamle nok, sendes de ofte til deres slægtninge, hvis der er nogen, der vil tage sig af dem. Eller de bliver sendt på kostskole. Hverdagen på børnehjemmet Børnene sulter ikke på børnehjemmet. De får varm mad hver dag, og de har alle en seng at sove i. De får også tilstrækkeligt med tøj til at klare sig. På den måde får børnene dækket de mest basale behov. Men børnehjemmet har alligevel be - grænsede resurser til at tage sig af børnene. Mange af børnene savner voksenkontakt, kunne vi mær ke. Børnehjemmet har også begrænsede resurser til at vedligeholde bygninger og inventar på stedet. Der er ikke ansat nogen pedel på børnehjemmet. Og derfor kan tingene hurtigt forfalde. Når bygninger, døre, vinduer og toiletter går i stykker, bliver de ofte ikke repareret, for det er sparsomt med penge til vedligeholdelse og ny-indkøb. 2 børn foran børnehjemmet i Kenya Formålet med rejsen Vi var i alt 5 personer, der var rejst ned til børnehjemmet i Kenya. Ægteparret Erik og Birthe Hviid og ægteparret Poul og Aase Larsen

2 begge fra Odense og undertegnede var taget derned med det formål at støtte og arbejde ved børnehjemmet i Karatina. Inden afrejsen havde vi samlet kr. ind fortrinsvis fra fonde, men også fra private bidrag. Desuden havde vi indsamlet tøj, legetøj og skrivematerialer sponsoreret af butikker og private fra Fyn. Disse forskellige ting blev overrakt til børnene på børnehjemmet. Det var en stor oplevelse at overrække de forskellige ting til børnene. For børnene ejer ikke mange persondele hverken tøj eller legetøj. Vi oplevede en stor lysende glæde og taknemmelighed. De indsamlede penge blev brugt til at renovere køkkenet på børnehjemmet, købe sko til børnene, samt til at istandsætte de sanitære forhold ved drengenes og pigernes sovesale. m.m. Eunice og Leah 2 drenge foran børnehjemmet To ansatte - og et helt børnehjem De to kvinder, Leah og Eunice, er ansat ved børnehjemmet. De passer de 75 børn stort set alene. Der er også ansat en administrerende leder af børnehjemmet og en kok. Men det er Leah og Eunice, der tager sig af de mange praktiske opgaver i dagens løb. De tager børnene op om morgenen, laver morgenmad til dem og sender børnene i skole. De vasker børnenes beskidte tøj ikke i vaskemaskiner men i baljer med vand ude i solen. De tager imod børnene igen sidst på eftermiddagen efter skoletid. Så sørger de to kvinder for at få serveret mad for børnene og hjulpet dem i seng om aftenen. De to kvinder gør som sagt en kæmpe indsats hver dag. Vi var virkelig imponeret over deres arbejdsindsats og engagement. Livsglæde den kristne kirke lever i Afrika. Hver søndag formiddag er gaderne næsten øde i Karatina ligesom mange andre steder i Afrika. Folk er til gudstjeneste i kirken. I Karatina ligger byens mange kirker med få hundrede meters afstand. På en gåtur passerer vi forbi nogle af de mange forskellige kirker. Der er forskellige kirkesamfund det vil sige der er forskellige kristne konfessioner i Kenya; Baptistkirken, den presbyterianske kirke, pinsekirken, den katolske kirke er nogle af de største kirkesamfund.

3 Kirkebygningerne ligner hinanden skure af blik i forskellige størrelser. Ud fra nogle af kirkerne lyder der dundrende bas-rytmer sådan en søndag formiddag. Og man kan høre sange, der reciteres og reciteres. Eller man kan høre en prædikant, der har talt sig varm. Der er godt fyldt op af mennesker i kirkerne hver søndag. Og folk har taget deres pæneste tøj på. På en sådan gåtur fornemmer man, hvordan den kristne kirke virkelig lever og trives i Kenya. Auktion midt i en gudstjeneste. Vi deltog en søndag i en gudstjeneste i den presbyterianske kirke. Det var en næsten 3 timer lang gudstjeneste. Vi forstod ikke meget af det, der blev sagt, fordi præsterne talte kikuyu en lokal dialekt. Hen imod slutningen af gudstjenesten trådte en dame frem på gulvet. I hånden holdt hun en levende høne. Den var skænket af fattige til kirken med henblik på at blive solgt ved den ugentlige auktion i kirken. Hønen blev solgt til højstbydende sammen med en klase bananer, meloner og andre fødevarer den søndag. På den måde holdes der auktion og indsamling ved gudstjenesterne. De indsamlede penge går til kirkens drift og til aflønning af kirkens præst. Efter auktionen fortsatte gudstjenesten. Fællesskabet i kirken. I den presbyterianske kirke i Karatina deltog vi i et møde i noget, der hedder Men s Fellowship. Det var en lokal gruppe af mænd, der Gaveoverrækkelse havde et mande-fællesskab i kirken, hvor man mødes jævnligt. I det fællesskab arbejder man bl.a. på at hjælpe mænd med misbrugsproblemer til et nyt og bedre liv uden alkohol. I det fællesskab betaler medlemmerne et beløb til en fælleskasse. Pengene går til nogle fælles formål og aktiviteter. Men der er også en anden fordel ved den fælleskasse: hvis et af medlemmerne bliver syg og må på hospitalet, kan fælleskassen betale regningen. For i Kenya skal man betale for at blive behandlet på hospitalet. På den måde er der også en slags sundhedsforsikring forbundet med medlemskabet af kirkerne. På samme måde har kvinderne et rent kvindefælleskab i nogle af kirkerne, hvor de blandt andet støtter enlige mødre m.m. Tak for gaverne ved indsamlin gen. Inden afrejsen fik jeg fyldt mine kufferter til bristepunktet. Jeg havde 46 kg bagage med til børnehjemmet deriblandt en masse kuglepenne, skrivemateriale, tøj og legetøj. Tak til de private bidragsydere fra Askeby, Kosterslev, Maderup, Særslev, Melby, Bogense m.m.. Tak til følgende butikker: Hannes Butik i Bogense, Skohuset i Bo gense, Ehlerts Boghandel i Bogense, Guldsmedien i Otterup, Bog - handlen i Otterup. JKA

4 Konfirmation i Særslev-Ejlby-Melby i 2013 Konfirmationen i 2013 bliver den 7. april for Ejlby/Melby sogne og den 14. april for Særslev sogn. Kon - firmander med bopæl i Særslev, Ejlby og Melby sogne skal gå til forberedelse og konfirmeres i Særslev, Ejlby eller Melby kirke, uanset hvilken skole konfirmanderne går på i 7. klasse. Konfirmationsforberedelsen kommer til at foregå i Særslev Præstegårds konfirmandstue tirsdage kl Konfirmationsforberedelsen indledes med gudstjeneste søndag den 26. august 2012 kl i Særslev kirke. Efter gudstjenesten samles de Konfirmation i Særslev kirke den 22. april 2012 nye konfirmander med forældre i konfirmandstuen, hvor der vil være kaffe/sodavand og indskrivning og lidt orientering om konfirmationsforberedelsen. Medbring dåbsattest. Selve konfirmationsundervisningen begynder tirsdag den 28. August 2012 kl i konfirmandstuen. Sommermøde Søndag den 9. sept. kl i Særslev kirke. Foredragsholder er sognepræst Jesper Kjær Andersen. Han vil fortælle om sin rejse til Kenya i marts i år. Jesper har opholdt sig ved et børnehjem i en hel måned. Han vil vise billeder fra børnehjemmet og fortælle om stedet, og vi skal se nogle videooptagelser fra turen. I foredraget vil han også fortælle om det kenyanske samfund, om kirkelivet i Kenya, og fortælle lidt om Karen Blixens kaffefarm i Kenya. Foredraget foregår i konfirmandstuen og der vil blive serveret kaffe undervejs. Menighedsrådet

5 Hjemmebesøg/Sygebesøg For en god ordens skyld vil jeg gøre følgende bekendt: Ønsker man at få et hjemmebesøg eller et besøg på sygehus (eller kender man nogen, der gør), er man altid velkommen til at give mig et praj enten over telefon eller mail. JKA Fredensbo Fredensbo gudstjeneste. Onsdag d. 13. juni kl Onsdag d. 11. juli kl Onsdag d. 15. august kl Døbte: Særslev: Miamaja Schaldemose Poulsen, Frederik Guldager Ejlby: Malou Bøllingtoft Justesen, Maja Justina Jensen Viede: Ingen Siden sidst Begravede/bisatte: Særslev: Georg Christensen, Inger Jensen, Leslie Nielsen, Johannes Robert Jacobsen, Aase Eskelund Madsen, Kai Dencker, Edvard Lavrids Pedersen Om barnedåb Den 2. januar 2008 kom der en ny kgl. anordning for dåb fra kirkeministeriet. I en tid, hvor mange landkirker kæmper for at holde liv i og styrke søndags højmessen, er det vigtigt at fremhæve 3. i anordningen, der siger: Dåben foretages i kirken ved sognets gudstjenester på søndage og helligdage. Er der særlige omstændigheder omkring en dåb, kan der dog ef ter aftale med præsten foretages dåb på et andet tidspunkt. Jeg vil derfor understrege, at barnedåben ret beset bør placeres i sin rette sam - menhæng dvs. til søndagsgudstjenesten, hvor man dø bes til menighedens fællesskab med menigheden som vidner på dåben. JKA. Praktiske oplysninger Fødsler En fødsel skal meddeles til præsten i bopælssognet. Med - bring fødselsanmeldelsen som I fik udleveret af jordemoderen, samt jeres dåbs eller navneattester, evt. vielsesattest eller den udfyldte Omsorgs og Ansvars erklæring hvis I ikke er gift. Dåb eller navngivelse Et barn skal navngives senest seks måneder efter fødslen. Det sker enten ved dåb eller navngivelse. I begge tilfælde rettes henvendelse til præsten. Konfirmation Konfirmation finder som regel sted om foråret i 7. klasse. I Ejlby og Melby kirker er der konfirmation 1. søndag efter påske, i Særslev kirke 2. søndag efter påske. Børnene indskrives til konfirmation i august må - ned. De får et brev med hjem gennem skolen. Vielse Dato for vielsen aftales med præsten. Vielser foregår altid i kirken. I god tid inden vielsen rettes henvendelse til rådhuset for udstedelse af prøvelsesattest. Denne samt jeres dåbs eller navneattester og evt. skilsmissebevilling medbringes til samtalen med præsten. Dødsfald Dødsfald skal meddeles til præsten i bopælssognet, helst hurtigst mu ligt. Denne eller bedemanden er behjælpelig med at udfylde papirerne. For aftale om begravelses /bisættelseshandling i kirken rettes henvendelse til præsten. Navneændring og attester Kontakt præsten i bopælssognet. Skal sagen sendes til Stats - amtet eller Kirkeminis te riet er præsten be hjælpelig med det - te. Bortkomne eller nye attester udstedes vederlagsfrit. Kirkebilen Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer, der tilrettelægges af menighedsrådet. Bilen skal blot bestilles dagen før på: Tlf eller Tlf Benyttelse af kirkebilen betales af menighedsrådet.

6 KIRKEKALENDER juni-juni-august 2012 DATO SÆRSLEV EJLBY MELBY BEMÆRKNINGER 17. juni 2. s.e.trin juni 3.s.e.trin juli 4.s.e.trin * Mette Lise Bjerregård 08. juli 5. s.e.trin juli 6. s.e.trin juli 7. s.e.trin juli 8. s.e.trin 09.00* - - * Ole Hansen 05. august 9. s.e.trin 09.00* - - * Ole Hansen 12. august 10. s.e.trin august 11. s.e.trin august 12. s.e.trin 19.30* * Gudstjeneste for nye konfirmander 02. sept. 13. s.e.trin indskrivning. 09. sept. 14. s.e.trin 14.00* - - *sommermøde Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Jesper Kjær Andersn. Tryk: Bogense Bogtrykkeri Adresser Sognepræst Jesper Kjær Andersen, Kirkevej 4, Særslev. Tlf.: , E mail: Træffes efter aftale dog ikke mandag. Menighedsrådsformand Erik Larsen, Kosterslevhuse 17, Kosterslev. Tlf.: Kirkernes hjemmeside: Særslev: Graver Henning Smith graverhuset, tlf Træffes tirs. fre. Kl Privat: Vestergade 10, Særslev Tlf Organist Georg Klinting tlf Kirkesanger Louise Ziemann tlf Ejlby: Graver Finn Toftegaard Graverhuset, tlf Træffes tir. tor. fre. Kl Privat: Tværgade 22, Otterup Tlf / Organist Georg Klinting tlf Kirkesanger Louise Ziemann tlf Melby: Graver Bjarne Rasmussen Graverhuset, tlf Træffes tir. og tor. Kl ,45 Privat: Tøvlidtvej 75, Melby Tlf Organist Georg Klinting tlf Kirkesanger Bodil Rasmussen Enghaven 14, tlf

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne dec. 2010 - marts 2011-65. årgang nr. 1 Den hellige nat Den svenske forfatter Selma Lager - löf udgav i 1904 sine Kristus legen - der. Den første fortælling i bogen hedder

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev 4-06 11/08/06 10:58 Side 1 Særslev, Ejlby og Melby Sogne sep. - okt. - nov. 2006-62. årgang nr. 4 Præstens klædeskab Meningen med at bære ornat præstekjole eller messehagel er at skjule eller minimere

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 2 76. ÅRGANG NØRRE AABY September 2013 Konfirmationstale 2013 Kærligheden er alfa og omega, ja kærligheden er det vigtigste. Men hvad er kærlighed? Paulus formulerer det

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT Efterår 2012 nr. 3 KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst (barselsvikar) : Anne Bundgaard Hansen Søndergade 9. Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: annebundgaard.hansen@gmail.com

Læs mere

KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE

KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE SEP T E M B E R - NO VE M BE R 20 14 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

kirke & sogn Tak for hver ny dag dagen April - juni 2015 Tema: At blive gammel Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne

kirke & sogn Tak for hver ny dag dagen April - juni 2015 Tema: At blive gammel Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne kirke & sogn April - juni 2015 Tema: At blive gammel Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne Få det bedste ud af dagen Årgang 1929 Tak for hver ny dag Menighedsrådene informerer Afsked med kirkegårdsleder

Læs mere

Juni/Juli/August 2015. 13. årgang nr. 3

Juni/Juli/August 2015. 13. årgang nr. 3 Juni/Juli/August 2015 13. årgang nr. 3 NØRREMARKSKIRKEN VEJLE Den, der ønsker at leve livet om, har overhovedet ikke levet livet. Karen Blixen Kirkekontor: Moldevej 1 Tlf. 75 82 87 71 Kordegn Bente Munk

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

www.bangsbostrandkirke.dk Bangsbostrand Sogn Nr. 2 juni - juli - august - 2013 Årgang 69

www.bangsbostrandkirke.dk Bangsbostrand Sogn Nr. 2 juni - juli - august - 2013 Årgang 69 www.bangsbostrandkirke.dk Bangsbostrand Sogn Nr. 2 juni - juli - august - 2013 Årgang 69 Kirkevejviser Bangsbostrand Kirke Søndergade 206 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 06 93 Mail: bangsbostrand.sogn@km.dk

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Marts april maj 2015 Indhold Der er to sprog i verden side 3 Fangekoret i Sdr.Vissing Kirke side 5 Gudstjenester side 6 Kirkelige arrangementer side 8 Nyt fra sognet

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere