Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune"

Transkript

1 Nr. 3 December 2011 Marts årgang Ved FNs internationale ældredag underholdt koret fra ÆiB med korleder Niels Jørgen Hilstrøm. Læs artiklen fra dagen inde i bladet. Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune ViPensionister 1

2 ViPensionister Udkommer i 2012 tre gange og forsendes med post til alle folkepensionister i Egedal Kommune, dog kun 1 stk. pr. husstand. Næste nummer udkommer primo marts Artikler til bladet skal være leveret til redaktionen senest den 13. februar Indsendte indlæg bringes i det omfang, der er plads. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke. Oplag Læs bladet ViPensionister på Egedal Kommunes hjemmeside, men husk du skal have Acrobat Reader installeret på din computer. Her er en vejledning: 1. Åbn kommunens hjemmeside: 2. I hjemmesidens søgefelt skriver du: ViP 3. Vælg det nummer af bladet du ønsker at læse. Redaktionsgruppe: Per Veise (ansvh.) Tlf Lisbeth Solgaard Hansen Tlf Steen Johansen Tlf Hardy Sørensen Tlf John Møller Tlf Indholdsfortegnelse: Fra redaktionen... 3 Seniorrådet Nyt fra Seniorrådet... 6 Hvorfor en ældrepolitik?... 8 Ældrepolitik sammen vælger vi vejen Glæden ved slægtsforskning Ældste forsendelse fra Egedal kommune Har du et godt tilbud? FNs internationale ældredag 1. oktober Hvad er det? HEP-huset - i fuld fart Aktivitetsliste Efterår ViPensionister

3 Fra redaktionen Af Per Veise Hermed årets sidste udgave af Vi- Pensionister. Der er siden sidst brugt megen energi på udarbejdelse af forslag til en Ældrepolitik for Egedal kommune, og derfor er bladet denne gang præget af dette med både en artikel af projektleder Rune Thielcke fra Ældrecentret, der fortæller om det store borgermøde, der blev afholdt d. 31. oktober og et indlæg fra Borgmester Willy Eliasen, som bl.a. fortæller, hvorfor vi skal have en ældrepolitik og forklarer, hvad en politik i det hele taget er for en størrelse. Emnet er yderst aktuelt, ikke mindst på grund af det stigende antal ældre og den generelt trængte økonomi, og det blev da også bekræftet ved, at ca. 400 borgere deltog i mødet et meget flot antal. Jeg håber, mange af forslagene fra borgerne vil blive indarbejdet i den endelige politik. Den faste rubrik Hvad var det så? udgår denne gang. Vi har ikke modtaget et eneste forslag til løsning af spørgsmålet om den mystiske kobberbeholder, der blev omtalt i sidste nummer. Vi prøver ad andre veje at løse udfordringen. Den faste skribent af denne rubrik, Per Wandahl, afgik desværre ved døden sidst på sommeren. Vi bringer et mindeord. Siden sidst har Seniorrådet i lighed med sidste år afholdt FN s internationale ældredag, denne gang over emnet frivillighed. Dagen beskrives her i bladet, også dette arrangement var særdeles velbesøgt - HEP-huset var fyldt! Apropos HEP-huset: Læs det lille notat Hovsa om at færdes ved HEP-huset. Læs også artiklen om HEPhuset, der fortæller, hvordan det er gået med huset, der blev taget i brug for snart 2 år siden. En succeshistorie om masser af aktiviteter i et spændende hus, der modtager besøgende hver måned. Har du ikke selv været der endnu, så kig indenfor ved lejlighed, nyd en kop kaffe og de dejlige lokaler. Dyne-Larsen blev for nogle år siden kendt for at sige Jeg har et godt tilbud til dig! Vi spørger i dette nummer: Har du et godt tilbud? Vi tror på, at mange af vore læsere rummer masser af energi og gode ideer, som børn i skoler og dagtilbud kunne have glæde af. Vi ved også, at man flere steder lader skoleelever komme på besøg på bl.a. plejehjem for at læse højt for de ældre, og vi ved, at mange ViPensionister 3

4 af vore daginstitutioner afholder bedsteforældredage med andre ord: Kan unge og ældre få gensidig glæde ved at mødes og lære af hinanden? Desuden bringer vi en lille artikel, hvor Frimærkeklubben fortæller om Egedals ældste forsendelse. Nogle læsere husker utvivlsomt indlægget i aprilnummeret, hvor foreningen efterlyste gamle postkort og breve. Og endelig har vi en artikel om slægtsforskning. Læs hvordan du finder tilbage til dine tidligere slægtninge, hvordan du ved hjælp af IT selv kan finde masser af oplysninger og overvej, om et medlemskab af den lokale slægtshistoriske forening måske er noget for dig. Til sidst vil jeg gerne ønske alle vore læsere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Vi håber, I har haft fornøjelse af ViPensionister i årets løb, og vi hører fortsat gerne fra jer med gode ideer, ris og ros til bladet. Mindeord Per Wandahl Andersen - medlem af ViPensionisters redaktionsgruppe gennem en hel del år - afgik efter længere tids sygdom ved døden søndag d. 21. august Per Wandahl Andersen havde en letflydende og humoristisk pen, og han vil blive erindret for indsigtsfulde og velformulerede artikler om livets store og små tilskikkelser. Kontakt og dialog med bladets læsere etablerede Per Wandahl Andersen gennem ViPensionisters faste rubrikker Hvad er det? og Hvad var det så? Seniorrådets kondolence markeredes med bårebuket ved bisættelsen. 4 ViPensionister

5 Seniorrådet 2011 Navn og adresse Sille Jantzen (Formand) Primulahaven 56, 2765 Smørum Ulla Gundtoft (Næstformand) Sandbjergvej 13, 3660 Stenløse Per Veise (Sekretær) Dr. Margrethesvej 59, 3650 Ølstykke Alice Pedersen Diamantvej 45, 3650 Ølstykke Lisbeth Solgaard Hansen Åkandehaven 76, 2765 Smørum Villy Krohne (Kasserer) Carlsbergvej 11, 3660 Stenløse Bjarne Larsen Egernvej 3, 3650 Ølstykke Ann Larsen Smaragdvej 6, 3660 Ølstykke Hardy Sørensen Sandalsparken 10, 3660 Stenløse Telefon/ Bisiddere: Alice Pedersen og Ulla Gundtoft Bruger- og pårørenderåd (medlemmer valgt af Seniorrådet): Damgårdsparken: Ulla Gundtoft. Suppleant Villy Krohne Porsebakken: Lisbeth Solgaard Hansen. Suppleant Sille Jantzen Engbo & Solkrogen: Alice Pedersen. Suppleant Bjarne Larsen HOVSA, mon jeg kommer helskindet ned ad bakken?? Af Ulla Gundtoft, medlem af HEP-husets brugerbestyrelse Alle I friske pensionister, der bruger HEP-huset, er jo et modigt folkefærd. Når jeg ser med hvilken fart I drøner ned ad bakken ved HEP-huset, så bliver jeg imponeret - men også bekymret. Folk med stok, rollator osv. går ned til Carlsbergvej ad den vej. Det er måske hurtigere end at bruge den trappe med gelænder, som brugerbestyrelsen har fået lavet sidste år. Men falder man, så kan der være et langt sygeleje forude. Snart er vinteren over os, og det bliver både mørkt og glat på nedkørslen. Så kære brugere, benyt trappen både op og ned. ViPensionister 5

6 Nyt fra Seniorrådet Af Per Veise Seniorrådet har siden sidst afholdt 3 møder, hvor budget 2012 endnu en gang har fyldt en del. Desuden har vi bl.a. været involveret i udarbejdelse af oplæg til ældrepolitik, afholdt FN s internationale ældredag og været inddraget i udarbejdelsen af en pensionistguide. Jeg nævnte i sidste udgave af Vi- Pensionister, at Styrelsesvedtægt for Seniorrådet var under udarbejdelse, men endnu ikke underskrevet, da enkelte detaljer ikke var på plads. Det er de nu kommet, og Styrelsesvedtægten blev d. 5. sept underskrevet af formanden for Seniorrådet, Sille Jantzen, og formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Esben Vognsen Jensen, og det må jo siges, at det var på høje tid, at sagen faldt på plads, idet Styrelsesvedtægten er gældende fra 1. jan. 2011! For lige at erindre om, hvad Seniorrådet arbejder med, bringes følgende klip fra formålsparagraffen: Formålet med Seniorrådets arbejde er at: Være med til at styrke og udvikle kommunens seniorpolitik. Være med til at fremme samarbejdet mellem kommunens pensionist- og seniororganisationer og de kommunale myndigheder. Være med til at sikre, at pensionisternes og seniorernes problemer bliver fremlagt for kommunen. På augustmødet fik vi forelagt Ældrecentrets budgetnotat for budget 2012, som bl.a. indeholdt besparelsesforslag på ca. 4 mio. Seniorrådet udtalte sin bekymring for forslagene og nævnte samtidig, at området fra 2010 til 2011 blev udsat for en besparelse på ca. 6,5 mio. Det skal her nævnes, at det allerede i okt blev besluttet, at rengøring skulle reduceret fra hver 2. uge til hver 3. uge med virkning fra 1. jan På septembermødet fik vi forelagt 4 konkrete forslag til budget 2012: 1. Nedlæggelse af en stilling som faglig konsulent. 2. Rengøring hver 4. uge. 6 ViPensionister

7 3. Reduktion af serviceniveau på plejecentre. 4. Oprettelse af stilling som Frivilligkoordinator. Seniorrådet sagde nej til alle 4 forslag. Alligevel valgte en enig Kommunalbestyrelse at nedlægge stillingen som faglig konsulent (besparelse ca. 0,5 mio.), og den valgte at reducere serviceniveauet på plejecentre (besparelse 0,9 mio.). Forslag 2 og 4 blev ikke vedtaget. Husk: Hvis du vil læse vore referater og høringssvar, kan du finde dem på kommunens hjemmeside under Ældre. På det samme møde fik vi forelagt Embedslægerapporter vedr. Porsebakken, Damgårdsparken og Engbo. Seniorrådet fandt, at der er for mange kritikpunkter og konkluderer, at der er skåret så hårdt ned på personalet, at smertegrænsen er nået. Desuden påpeger vi, at det skal sikres, at der ikke fremover kommer kritik af forhold, der indebærer risici for patienternes sikkerhed. En såkaldt Pensionistguide har været under udarbejdelse hen over sommeren. Seniorrådet har været med på sidelinjen. Guiden er nu færdig og udsendes sammen med dette nummer af ViPensionister. Guiden giver på en god måde klare oplysninger om bl.a. hvilke ydelser man som pensionist kan modtage i form af hjælp og støtte fra kommunen og om de mange muligheder og aktivitetstilbud, der gives til pensionister. Den 30. september afholdt Seniorrådet FN s internationale ældredag. Vi havde lånt HEP-huset til arrangementet, og det lykkedes i år at få fyldt den store sal med interesserede gæster. Se omtalen andet sted i bladet. Hen over sommeren og efteråret har Seniorrådet været engageret i arbejdet med udarbejdelsen af en Ældrepolitik for Egedal Kommune. Vi har været repræsenteret i projektgruppe og fokusgrupper og har således medvirket til at skabe grundlaget for det store borgermøde om ældrepolitikken, der blev afholdt mandag d. 31. oktober. Se mere om dette andetsteds i bladet, og læs også borgmester Willy Eliassens indlæg om emnet. Seniorrådets arbejde er som bekendt frivilligt og ulønnet. Der udbetales dog diæter i forbindelse med deltagelse i Seniorrådets møder ca. 200,- kr. pr. møde efter skat. Vi mener, vi også er berettiget til diæter for deltagelse i en del andre møder, men det er kommunen ikke enig i. Vi afventer en afklaring. Vi har planlagt yderligere 2 møder i 2011 og har desuden planlagt et Dialogmøde, hvor Seniorrådet mødes med Social- og Sundhedsudvalget. ViPensionister 7

8 Hvorfor en ældrepolitik? Af Willy R Eliasen, borgmester Den 31. oktober afholdt Egedal Kommune et borgermøde om den kommende ældrepolitik. Det var Social- og Sundhedsudvalget, der sammen med sin administration var ansvarlig for gennemførelsen. Overskriften for mødet var faktisk Ældrepolitik Sammen vælger vi vejen. Deri ligger ønsket fra politikerne om, at udformningen af ældrepolitikken er et fælles anliggende for politikerne og borgerne. Det var derfor en stor glæde at se, at så mange tog imod udfordringen og deltog. Men jeg tror, at mange, som ikke er vant til de politiske termer har behov for at få forklaret, hvorfor det hedder en politik. Man kunne kalde det så meget andet, f.eks. mærkesager eller regelsæt, men det er altså den måde, hvorpå kommunalbestyrelsen udtrykker sig inden for de enkelte fagområder. Her er det ældreområdet, og derfor kaldes det en ældrepolitik, altså de sigtepunkter politikerne har at arbejde efter i hverdagen. På bedste studiekredsvis blev der nedsat såkaldte fokusgrupper af folk, som fra forskellige grupperinger i vores samfund blev inviteret til at deltage. Disse grupper skulle behandle 5 i forvejen udpegede emner og komme med deres bud på løsninger. Det var disse forslag, der blev præsenteret i Ølstykkehallen, og som de fremmødte kunne tage stilling til via et snedigt afkrydsningssystem. De fem emner blev udpeget efter en vurdering af, hvilke forhold der presser sig mest på i hverdagen for de ældre. Man kunne have valgt andre emner, men det var disse, der blev valgt, og der er jo også en grænse for, hvor mange forskellige emner en så stor kreds kan arbejde med. Disse forslag og meningstilkendegivelser fra de fremmødte blev noteret og indgår i det videre arbejde med at udforme ældrepolitikken. Det er en administrativ sag at få overblik over de indkomne forslag og få det præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget kommer under behandlingen med sine bud på den samlede politik, som derefter forelægges Kommunalbestyrelsen, der sender forslagene i 8 ugers høring inden den endelig vedtagelse. Det er samtidig en garanti for, at de, som ønsker at gøre sig bekendt med de regelsæt, der hersker på ældreområdet i vores kommune, får kendskab til dem. Herefter er det dét arbejdspapir som såvel Kommunalbestyrelsen, fagudvalget som administra- 8 ViPensionister

9 tionen arbejder efter. Ældrepolitikken er lov i hverdagen for det videre arbejde inden for ældreområdet. Det er også borgernes ældrepolitik, så de kan gå ind i og se, om den bliver fulgt altså en garanti, som borgerne kan forholde sig til og henvise til. Det er derfor det er så vigtigt, at så mange har deltaget i arbejdet. Under den efterfølgende høring kommer der altid forslag til ændringer, og stort set hver gang bliver der foretaget ændringer i det fremlagte forslag. Og hvorfor skal vi så have en ældrepolitik og hvorfor netop nu? Der udarbejdes politikker inden for alle fagområder samt justeringer af politikker, vi har i forvejen. Det er altså et kontinuerligt arbejde, som administrationen og fagudvalgene hele tiden arbejder med. En politik udformes også efter den tid der er, mens den udformes. Vi ser i disse tider stadig strammere budgetter med en økonomi, der skal fordeles bredere. Der strammes altså til, hvilket jeg tror, at de fleste er klar over. Derfor er det vigtigt, at vi har så præcise politikker som muligt, så såvel administrationen, borgerne som politikerne ved, hvad de skal bruge pengene til. Samtidig ser vi i Egedal Kommune en voldsomt voksende befolkningsgruppe over 65 år, og disse ældre må kunne forvente at kunne få den nødvendige pleje og hjælp, hvis de rammes af sygdom og svækkelse. Vi må ligeledes konstatere, at samfundet ikke er i stand til at betale sig ud af det hele, men må forsøge at forklare de ældre betydningen af at leve et sundt liv og tage vare på sig selv og sine. Kommunen må opstille sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, som skal tilbydes de ældre, men det er den enkeltes eget ansvar at deltage. For den kommende tid er det vigtigt, at vi får bygget et sundhedscenter, som kan være rammen om de forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. Her skal der være genoptræningsfaciliteter, sundhedspleje, rehabiliteringsmuligheder og plads til andre aktiviteter, som må komme. Vi skal i gang med at bygge plejeboliger, da vi må imødese et stigende behov, når ældrebefolkningen vokser. Alt dette skal en nedskrevet og vedtagen ældrepolitik medvirke til at forklare, og vil derfor være andet og mere end et stykke papir, vi tager frem ved festlige lejligheder, men være et fundament, som det daglige arbejde hviler på. Jeg vil benytte lejligheden til sige tak til alle de, der har engageret sig i arbejdet, og det glædede mig, at vi fik det præsenteret så fornemt som tilfældet var i Ølstykkehallen. ViPensionister 9

10 Ældrepolitik sammen vælger vi vejen Af Rune Thielcke Mandag den 31. oktober havde Egedal Kommune indkaldt til stort borgermøde i Ølstykkehallen om den fremtidige Ældrepolitik. 400 borgere tog imod invitationen! Fokusgrupperne Siden august har fem fokusgrupper, bestående af udvalgte borgere og medarbejdere fra kommunen, arbejdet med og drøftet den mulige retning for kommunens kommende Ældrepolitik. Hver fokusgruppe, bestående af personer, blev sammensat ud fra et ønske om at få så Ebbe Vognsen i debat Foto: Frederik Roed, Egedal Kommune ViPensionister 10

11 bred en borgerrepræsentation og inddragelse som muligt. Deltagerne var derfor udvalgt på baggrund af deres brede viden på området, deres direkte kontakt til systemet eller fordi de repræsenterede en af de mange forskellige ældreforeninger og ældreorganisationer i kommunen. Fokusgruppedeltagerne blev udvalgt i samråd med Seniorrådet. De fem fokusgrupper havde hver et særlig emne de skulle forholde sig til: Frivillige på ældreområdet Teknologi til ældre Kommunale tilbud til ældre Forebyggelse og sundhed på ældreområdet Boliger til ældre For hvert emne blev der gennemført et tre-timers fokusgruppeinterview, hvor hvert emne blev grundigt debatteret og hvor alle deltagere fik mulighed for at komme med forslag til konkrete tiltag eller initiativer indenfor det pågældende område. Borgermødet Mandag den 31. oktober var det så blevet tid til at brede diskussionen om den fremtidige ældrepolitik ud til alle borgere i kommunen. Derfor havde kommunen indkaldt til et stort borgermøde i Ølstykkehallen, hvor fokusgruppernes arbejde blev præsenteret på nogle stort opsatte stande. Her var der mulighed for, at alle fremmødte kunne læse fokusgruppernes forslag, selv komme med yderligere forslag og kommentarer, indgå i dialog med hinanden, samt stemme om fem forskellige politiske dilemmaer på ældreområdet. Borgermødet startede klokken men allerede klokken 18 strømmede det til med engagerede borgere, der alle var mødt op for at give deres besyv med i forhold til kommunens ældrepolitik. Omkring 400 borgere mødte op, hvilket gjorde dette borgermøde til det mest besøgte i kommunens historie. Inden der blev lukket op for drøftelserne ved de fem stande åbnede Borgmester Willy R. Eliasen og Social- og sundhedsudvalgsformand Esben Vognsen Jensen borgermødet. Begge takkede for det store fremmøde, samt gav deres bud på hvilken retning politikken kunne tage. Her var vigtigheden af et vedvarende fokus på sundhed og forebyggelse et centralt punkt i begges taler. Herefter var der indlæg ved tidligere medlem af Folketinget Niels Helveg Petersen og sociolog og samfundsdebattør Henrik Dahl, som begge talte om de forskellige udfordringer på ældreområdet samt hvordan man kunne/burde håndtere dem i fremtiden. ViPensionister 11

12 Diskussion ved standene. Foto: Frederik Roed, Egedal Kommune Efter indlæggene blev der åbnet op for standene, og med 400 deltagere var der trængsel ved hver eneste stand. Ud over de fem vejledende afstemninger, der medførte megen debat i standene, var der også mulighed for at skrive egne forslag eller kommentarer til hvert enkelt emne ned. Borgermødet indbragte på denne måde over 100 skriftlige kommentarer og forslag til en kommende ældrepolitik. Hvad skal der nu ske? Ud fra fokusgruppereferaterne og de mange input fra borgermødet udarbejder Egedal Kommune nu et første udkast til en ældrepolitik, der bliver politisk 1. behandlet i januar Herefter sendes udkastet til høring blandt borgerne. Den nye ældrepolitik forventes vedtaget i juni Alle fokusgruppereferater, kommentarer, forslag og resultater fra de vejledende afstemninger kan læses på: egedalkommune.dk/ældrepolitik Vil du vide mere? Kan du kontakte projektleder Rune Thielcke på telefon eller på 12 ViPensionister

13 Glæden ved slægtsforskning Ved Lisbeth Solgaard Poul Wachmann er bestyrelsesmedlem og kasserer i Ledøje-Smørum Slægtshistoriske Forening samt bestyrelsesmedlem i landsforeningen DIS-Danmark, som har ca medlemmer. Man skønner, at ca dyrker slægtsforskning, og Poul fortæller: Hvorfor giver så mange sig i kast med slægtsforskning? Det starter ofte med, at man har en forestilling om at lave et stamtræ over sin slægt på fædrene eller mødrene side, måske 3-4 generationer tilbage. Der er imidlertid også mange, der synes, at det spændende ligger i at finde sin nulevende slægt og få kontakt med fjerne familiemedlemmer. Mange bliver bidt af det, fordi det er så spændende at grave ned i sine forfædres liv, og fordi der er så mange oplysninger at finde. Rigtig mange slægtsforskere er folk lidt op i alderen, som har fået bedre tid til at dyrke deres fritidsinteresser efter at de er holdt op med at arbejde. Hvordan kommer man i gang? I dag, hvor så stor en del af materialet er digitaliseret, er den første forudsætning, at man har adgang til en computer og besidder elementære færdigheder i at søge på nettet. Hvor man før i tiden var Den ældst bevarede kirkebog for Stenløse-Veksø Pastorat blev påbegyndt i Titelbladet er let at læse, mens indholdet er skrevet med gotisk skrift og kræver lidt øvelse at læse. Kirkebøgerne kan ses på internettet på adressen: ViPensionister 13

14 nødt til at besøge rigsarkivet eller landsarkiverne, kommer man i dag meget langt ved at søge på nettet hjemmefra. De fleste kirkebøger er lagt ud på nettet, og hvis man kender fødestedet og har navn og fødselstidspunkt, er kirkebøgerne det nemmeste sted at starte. Derudover er der mange andre steder, hvor man uden videre kan søge oplysninger om sine slægtninge og forfædre. Fra nettet kan man downloade gratis programmer til at håndtere sine optegnelser og udfylde sit stamtræ. Hvad skal man kunne? Ud over lidt computererfaring bliver det hurtigt en fordel at kunne læse gotisk skrift, da man uvægerligt løber ind i håndskrevne arkivalier med gotiske bogstaver, når man kommer tilbage til tiden før ca I kommunen afholdes der aftenskolekurser i læsning af gotisk skrift, men der er også mulighed for selvstudium via nettet. Hvis man er medlem af en slægtsforskerforening, vil der tit være hjælp at hente i sin forening, hvor de rutinerede hjælper de mindre rutinerede. Hvorfor er det så fascinerende at dykke ned i sin slægt? Når først stamtræet er skrevet, er der jo mulighed for at finde supplerende oplysninger i andre registre og journaler. I 1787 startede folketællingerne, som er gennemført med mellemrum helt frem til vor tid. Her finder man husstandens medlemmer, og fra 1845 og frem er beboernes fødested også noteret ned, hvilket er en stor hjælp i relation til kirkebøgerne. I godsskiftejournalerne finder man optegnelserne over fæstebondens komplette indbo samt hans levende børn, og får herigennem et indblik i familiens tilværelse og hjemmets indretning. I lægdsrullerne er der optegnelser over, hvem der er indrulleret i hæren. I pasprotokollerne kan man se, hvem der rejste ud af sognet, da det krævede pas. Der er f eks pasprotokoller fra Storebælt, hvor man har noteret alle rejsende over bæltet. Der findes retsbøger, hvor man kan finde oplysninger om faderskabssager, retssager etc. Der er udvandrerprotokoller, samt oversigter over, hvem der fik statsborgerskab. Alt sammen optegnelser, som er med til at nuancere billedet af de mennesker, man finder i sin slægt og som man fordyber sig i, og som giver et indtryk af livet i gamle dage. Ud over de nævnte er der flere andre muligheder for at fordybe sig i slægtshistorien. 14 ViPensionister

15 Hvor går man hen? I Egedal kommune har vi Ledøje- Smørum Slægtshistoriske Forening, som blev stiftet i 1997 og har omkring 40 medlemmer. Foreningen har til huse i Smørum Gl. Skole i Smørumovre og byder nye medlemmer velkommen. Besøg hjemmesiden og læs om planlagte møder og arrangementer. Alle er velkomne til at besøge foreningen på en medlemsaften for at høre mere om mulighederne. Ældste forsendelse fra Egedal kommune Af Jørgen Schjøtz-Pedersen Som omtalt i april-udgaven af VIP kunne Ølstykke og Omegns Frimærkeklub i september 2011 fejre sit 40 års jubilæum. I forbindelse med jubilæet arrangerede klubben en frimærkeudstilling og udskrev samtidig en konkurrence om at finde den ældste forsendelse (brev/postkort) fra Egedal kommune. Der blev indleveret en række breve og postkort, primært fra begyndelsen af 1900-tallet, men vinderen blev et brev fra 1891 (se illustration), sendt fra Ølstykke til Rødkilde Højskole på Møn. I forbindelse med udstillingens åbning overrakte klubbens formand vinderpræmien (en købmandskurv) til brevets ejer Elsebeth Nissen, Frederikssund, som takkede og samtidig forærede brevet til klubben. Det skal dog bemærkes, at der kendes ældre forsendelser afstemplet i den nuværende Egedal kommune. Disse stempler er dog som regel uden angivelse af dato og årstal. Efter formandens velkomst, hvor det bl.a. blev meddelt, at klubben fra næste sæson ændrer navn til Egedal Frimærkeklub, overrakte Borgmester Willy Eliasen en gave fra kommunen og åbnede derefter udstillingen. ViPensionister 15

16 Har du et godt tilbud? Af Per Veise Samarbejde mellem pensionister, daginstitutioner og skoler? Det store mantra i dagens Danmark er begrebet frivillighed. Der opstår i den forbindelse mistanke om, at man ved hjælp af frivillighed vil forsøge at nedbringe de kommunale udgifter. Uanset hvad motivet end er, er det måske interessant at tænke over, om ViPensionisters læsergruppe kan bidrage aktivt i arbejdet med børn og unge i daginstitutioner og skoler. Adskillige ledere ser muligheder i at få frivillige medborgere med ind på skolerne eller institutionerne. Fra Troldehøj Børnehave i Ølstykke Så vidt jeg har kunnet spore, eksisterer der i dag intet nærmere samarbejde mellem os og dem. Mange af vore børnehuse har såkaldte Bedsteforældredage, hvor Bedsterne tilbringer en dag sammen med barnebarnet i institutionen. Ved at læse på nogle af børnehusenes hjemmesider finder man bemærkninger som børnene glædede sig usigeligt de var stolte som små paver over at fremvise deres børnehave - børnene har skrællet og skåret æbler til æblekagen, og saft fik vi jo også presset på selve dagen, så vi har til vores vinterforråd Det vil glæde børnehuset at se bedsteforældre til forårsplantning, kaffe/brød, leg og hyggeligt samvær Vi opfordrer alle til at medbringe en plante, noget jord, stauder eller krydderurter - Tak til alle jer bedsteforældre, der mødte så talstærkt op, uden jer var der jo ingen dag. 16 ViPensionister

17 Fra Troldehøj Børnehave i Ølstykke Det lyder som rigtig gode dage, som både børn og bedsteforældre har nydt og forhåbentlig har pædagogerne også hygget sig. Men kan der mon ikke etableres samarbejde ud over dette? Kunne man tænke sig, at aktive pensionister kunne deltage i Fra Troldehøj Børnehave i Ølstykke emnedage eller temauger, være med på ture i skov og anden natur, museer, legepladser og andre steder det kunne være som madpakkebærer, guide, historiefortæller, julenisse og meget andet. Kunne en pensioneret kok, dyrlæge, snedker, brandmand, fisker, arkæolog, kassedame, bibliotekar, fodboldspiller, gartner ja, hvem som helst - give inspiration og nye impulser i hverdagen i såvel skoler som daginstitutioner? Er du en aktiv medborger, som har lyst til at bidrage aktivt i skoler, børnehaver m.v., så skriv til redaktionen om dine ideer. Vi vil derefter prøve at samle ideerne sammen og så prøve at formidle kontakter til de forskellige interesserede børnehaver og skoler. Jeg tror på, at begge parter kan have glæde af at lære hinanden bedre at kende på en uformel men ikke uforpligtende måde. Send et brev, send en mail eller ring til mig om store eller små ideer alt er velkomment. (Se adresse og tlf.nr. andetsteds i bladet.) ViPensionister 17

18 FNs internationale ældredag 1. oktober Ved Alice Pedersen Fredag den 30. september blev valgt i stedet for lørdagen til at invitere til: Glæderne og kamelerne ved det frivillige arbejde. Sille Jantzen, formand for Seniorrådet, kunne byde velkommen til et næsten fuldt hus af interesserede Egedalborgere. De fremmødte medlemmer af rådet kunne vise ansigt og deltage i glæden over, at der mødte så mange op i HEP-huset på denne dag. Seniorrådets formand Sille Jantzen Sille informerede om, at vi får en jævn strøm af høringer i forbindelse med nedskæringer i hjælpen til den stigende ældrebefolkning. Udsigten til, at der fra 2012 visiteres til rengøring hver 3. uge, er lidt skræmmende, og Seniorrådet har da også forsøgt at undgå dette lave serviceniveau. Der er ikke udsigter til bedre tider, når kombinationen færre penge og flere ældre er en realitet. Derfor er der i disse år fokus på, hvor man kan finde frivillig hjælp til at give en hånd med til at yde omsorg. Sille understregede, at man ikke på nogen som helst måde går ind og overtager personalets arbejde. Formanden kunne give en enkelt positiv melding: På opfordring er der nu trykt en pensionistguide med vejledende oplysninger til alle nuværende og kommende pensionister. Brochuren er lige på trapperne. Seniorrådet deltager desuden i samarbejde med Ældrecentret om at udarbejde en ældrepolitik. Jan Most, leder af Frivilligcentret i Græsted gennem 16 år og tidligere formand for FriSe Landsforeningen af Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark, fik herefter ordet. Jan fortalte med ildhu om arbejdet i centret. Han er ikke ansat af kommunen som frivillighedsko- 18 ViPensionister

19 ordinator men får tildelt penge fra kommunen til centrets drift. Dette bekræftede Seniorrådets modvilje mod en kommunalt ansat frivillighedskoordinator. I Græsted har de stor succes med en café, hvor man kan træffe nye venner. De har desuden mange opgaver med at hjælpe med til at starte selvhjælpsgrupper. Et eksempel var en samtaleog selvhjælpsgruppe om angst. En anden gruppe, der var aktuel, var en trænings- og erfaringsgruppe i forbindelse med KOL. Med henvisning til dagens emne satte Jan et tvivlende spørgsmålstegn ved påstanden om, at vi ikke ville overtage noget af personalets arbejde. Det kan nok ikke undgås MEN der bør hele tiden tages hensyn. Konklusionen blev: Vi bør påtage os frivillige opgaver, men sluge så få kameler som muligt. Koret fra ÆiB (Ældre i Bevægelse) kom herefter på scenen. Korleder Niels Jørgen Hilstrøm fortalte, at det ikke var hensigten at diske op med et 3-stemmigt repertoire, men bare at lade sangglæden smitte ud i salen. Fællessangene viste da også tydeligt, at dette var lykkedes. Et flot eksempel på et frivilligt initiativ til glæde for en gruppe. At markere dagen i HEP-huset var en tydelig understregning af, at frivillige bare kan få tingene til at fungere. Inden tilhørerne gjorde deres indtog var der dækket op til kaffe og kage. I pauser blev der dels ryddet af og dels gjort klar til afslutningsvis at byde på nogle stykker smørrebrød og lidt væske. Jeg var meget glad for tilslutningen til dagen synes det blev en hyggelig dag. Dette på trods af min ærgrelse over ikke at magte al det isenkram. Deltagere ved FNs internationale ældredag ViPensionister 19

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Nr. 3 December 2014 April 2015 8. årgang Foto: Ole Lind Larsen Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Orientering fra Seniorrådet

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Henning Smidt bruger næsten 10 timer om ugen på at snedkere både i Hal 1 på Musicon. Den pensionerede bådbygger nyder stadig at være i gang.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2008 Årgang 14 Nummer 9 DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Side 12 Skoleleder søges til BOS Side 19 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1 oktober 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli 2011 - Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december 2010 - februar

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr.

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. HELNÆS POSTEN 12 DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. Udsigt over Skaghorn før opgravning Se side 10 og 11 Kulturlandsbyen på vandring Se side 12 Nationalparken en død sild? Debatten om Helnæs

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere