Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune"

Transkript

1 Nr. 3 December 2011 Marts årgang Ved FNs internationale ældredag underholdt koret fra ÆiB med korleder Niels Jørgen Hilstrøm. Læs artiklen fra dagen inde i bladet. Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune ViPensionister 1

2 ViPensionister Udkommer i 2012 tre gange og forsendes med post til alle folkepensionister i Egedal Kommune, dog kun 1 stk. pr. husstand. Næste nummer udkommer primo marts Artikler til bladet skal være leveret til redaktionen senest den 13. februar Indsendte indlæg bringes i det omfang, der er plads. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke. Oplag Læs bladet ViPensionister på Egedal Kommunes hjemmeside, men husk du skal have Acrobat Reader installeret på din computer. Her er en vejledning: 1. Åbn kommunens hjemmeside: 2. I hjemmesidens søgefelt skriver du: ViP 3. Vælg det nummer af bladet du ønsker at læse. Redaktionsgruppe: Per Veise (ansvh.) Tlf Lisbeth Solgaard Hansen Tlf Steen Johansen Tlf Hardy Sørensen Tlf John Møller Tlf Indholdsfortegnelse: Fra redaktionen... 3 Seniorrådet Nyt fra Seniorrådet... 6 Hvorfor en ældrepolitik?... 8 Ældrepolitik sammen vælger vi vejen Glæden ved slægtsforskning Ældste forsendelse fra Egedal kommune Har du et godt tilbud? FNs internationale ældredag 1. oktober Hvad er det? HEP-huset - i fuld fart Aktivitetsliste Efterår ViPensionister

3 Fra redaktionen Af Per Veise Hermed årets sidste udgave af Vi- Pensionister. Der er siden sidst brugt megen energi på udarbejdelse af forslag til en Ældrepolitik for Egedal kommune, og derfor er bladet denne gang præget af dette med både en artikel af projektleder Rune Thielcke fra Ældrecentret, der fortæller om det store borgermøde, der blev afholdt d. 31. oktober og et indlæg fra Borgmester Willy Eliasen, som bl.a. fortæller, hvorfor vi skal have en ældrepolitik og forklarer, hvad en politik i det hele taget er for en størrelse. Emnet er yderst aktuelt, ikke mindst på grund af det stigende antal ældre og den generelt trængte økonomi, og det blev da også bekræftet ved, at ca. 400 borgere deltog i mødet et meget flot antal. Jeg håber, mange af forslagene fra borgerne vil blive indarbejdet i den endelige politik. Den faste rubrik Hvad var det så? udgår denne gang. Vi har ikke modtaget et eneste forslag til løsning af spørgsmålet om den mystiske kobberbeholder, der blev omtalt i sidste nummer. Vi prøver ad andre veje at løse udfordringen. Den faste skribent af denne rubrik, Per Wandahl, afgik desværre ved døden sidst på sommeren. Vi bringer et mindeord. Siden sidst har Seniorrådet i lighed med sidste år afholdt FN s internationale ældredag, denne gang over emnet frivillighed. Dagen beskrives her i bladet, også dette arrangement var særdeles velbesøgt - HEP-huset var fyldt! Apropos HEP-huset: Læs det lille notat Hovsa om at færdes ved HEP-huset. Læs også artiklen om HEPhuset, der fortæller, hvordan det er gået med huset, der blev taget i brug for snart 2 år siden. En succeshistorie om masser af aktiviteter i et spændende hus, der modtager besøgende hver måned. Har du ikke selv været der endnu, så kig indenfor ved lejlighed, nyd en kop kaffe og de dejlige lokaler. Dyne-Larsen blev for nogle år siden kendt for at sige Jeg har et godt tilbud til dig! Vi spørger i dette nummer: Har du et godt tilbud? Vi tror på, at mange af vore læsere rummer masser af energi og gode ideer, som børn i skoler og dagtilbud kunne have glæde af. Vi ved også, at man flere steder lader skoleelever komme på besøg på bl.a. plejehjem for at læse højt for de ældre, og vi ved, at mange ViPensionister 3

4 af vore daginstitutioner afholder bedsteforældredage med andre ord: Kan unge og ældre få gensidig glæde ved at mødes og lære af hinanden? Desuden bringer vi en lille artikel, hvor Frimærkeklubben fortæller om Egedals ældste forsendelse. Nogle læsere husker utvivlsomt indlægget i aprilnummeret, hvor foreningen efterlyste gamle postkort og breve. Og endelig har vi en artikel om slægtsforskning. Læs hvordan du finder tilbage til dine tidligere slægtninge, hvordan du ved hjælp af IT selv kan finde masser af oplysninger og overvej, om et medlemskab af den lokale slægtshistoriske forening måske er noget for dig. Til sidst vil jeg gerne ønske alle vore læsere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Vi håber, I har haft fornøjelse af ViPensionister i årets løb, og vi hører fortsat gerne fra jer med gode ideer, ris og ros til bladet. Mindeord Per Wandahl Andersen - medlem af ViPensionisters redaktionsgruppe gennem en hel del år - afgik efter længere tids sygdom ved døden søndag d. 21. august Per Wandahl Andersen havde en letflydende og humoristisk pen, og han vil blive erindret for indsigtsfulde og velformulerede artikler om livets store og små tilskikkelser. Kontakt og dialog med bladets læsere etablerede Per Wandahl Andersen gennem ViPensionisters faste rubrikker Hvad er det? og Hvad var det så? Seniorrådets kondolence markeredes med bårebuket ved bisættelsen. 4 ViPensionister

5 Seniorrådet 2011 Navn og adresse Sille Jantzen (Formand) Primulahaven 56, 2765 Smørum Ulla Gundtoft (Næstformand) Sandbjergvej 13, 3660 Stenløse Per Veise (Sekretær) Dr. Margrethesvej 59, 3650 Ølstykke Alice Pedersen Diamantvej 45, 3650 Ølstykke Lisbeth Solgaard Hansen Åkandehaven 76, 2765 Smørum Villy Krohne (Kasserer) Carlsbergvej 11, 3660 Stenløse Bjarne Larsen Egernvej 3, 3650 Ølstykke Ann Larsen Smaragdvej 6, 3660 Ølstykke Hardy Sørensen Sandalsparken 10, 3660 Stenløse Telefon/ Bisiddere: Alice Pedersen og Ulla Gundtoft Bruger- og pårørenderåd (medlemmer valgt af Seniorrådet): Damgårdsparken: Ulla Gundtoft. Suppleant Villy Krohne Porsebakken: Lisbeth Solgaard Hansen. Suppleant Sille Jantzen Engbo & Solkrogen: Alice Pedersen. Suppleant Bjarne Larsen HOVSA, mon jeg kommer helskindet ned ad bakken?? Af Ulla Gundtoft, medlem af HEP-husets brugerbestyrelse Alle I friske pensionister, der bruger HEP-huset, er jo et modigt folkefærd. Når jeg ser med hvilken fart I drøner ned ad bakken ved HEP-huset, så bliver jeg imponeret - men også bekymret. Folk med stok, rollator osv. går ned til Carlsbergvej ad den vej. Det er måske hurtigere end at bruge den trappe med gelænder, som brugerbestyrelsen har fået lavet sidste år. Men falder man, så kan der være et langt sygeleje forude. Snart er vinteren over os, og det bliver både mørkt og glat på nedkørslen. Så kære brugere, benyt trappen både op og ned. ViPensionister 5

6 Nyt fra Seniorrådet Af Per Veise Seniorrådet har siden sidst afholdt 3 møder, hvor budget 2012 endnu en gang har fyldt en del. Desuden har vi bl.a. været involveret i udarbejdelse af oplæg til ældrepolitik, afholdt FN s internationale ældredag og været inddraget i udarbejdelsen af en pensionistguide. Jeg nævnte i sidste udgave af Vi- Pensionister, at Styrelsesvedtægt for Seniorrådet var under udarbejdelse, men endnu ikke underskrevet, da enkelte detaljer ikke var på plads. Det er de nu kommet, og Styrelsesvedtægten blev d. 5. sept underskrevet af formanden for Seniorrådet, Sille Jantzen, og formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Esben Vognsen Jensen, og det må jo siges, at det var på høje tid, at sagen faldt på plads, idet Styrelsesvedtægten er gældende fra 1. jan. 2011! For lige at erindre om, hvad Seniorrådet arbejder med, bringes følgende klip fra formålsparagraffen: Formålet med Seniorrådets arbejde er at: Være med til at styrke og udvikle kommunens seniorpolitik. Være med til at fremme samarbejdet mellem kommunens pensionist- og seniororganisationer og de kommunale myndigheder. Være med til at sikre, at pensionisternes og seniorernes problemer bliver fremlagt for kommunen. På augustmødet fik vi forelagt Ældrecentrets budgetnotat for budget 2012, som bl.a. indeholdt besparelsesforslag på ca. 4 mio. Seniorrådet udtalte sin bekymring for forslagene og nævnte samtidig, at området fra 2010 til 2011 blev udsat for en besparelse på ca. 6,5 mio. Det skal her nævnes, at det allerede i okt blev besluttet, at rengøring skulle reduceret fra hver 2. uge til hver 3. uge med virkning fra 1. jan På septembermødet fik vi forelagt 4 konkrete forslag til budget 2012: 1. Nedlæggelse af en stilling som faglig konsulent. 2. Rengøring hver 4. uge. 6 ViPensionister

7 3. Reduktion af serviceniveau på plejecentre. 4. Oprettelse af stilling som Frivilligkoordinator. Seniorrådet sagde nej til alle 4 forslag. Alligevel valgte en enig Kommunalbestyrelse at nedlægge stillingen som faglig konsulent (besparelse ca. 0,5 mio.), og den valgte at reducere serviceniveauet på plejecentre (besparelse 0,9 mio.). Forslag 2 og 4 blev ikke vedtaget. Husk: Hvis du vil læse vore referater og høringssvar, kan du finde dem på kommunens hjemmeside under Ældre. På det samme møde fik vi forelagt Embedslægerapporter vedr. Porsebakken, Damgårdsparken og Engbo. Seniorrådet fandt, at der er for mange kritikpunkter og konkluderer, at der er skåret så hårdt ned på personalet, at smertegrænsen er nået. Desuden påpeger vi, at det skal sikres, at der ikke fremover kommer kritik af forhold, der indebærer risici for patienternes sikkerhed. En såkaldt Pensionistguide har været under udarbejdelse hen over sommeren. Seniorrådet har været med på sidelinjen. Guiden er nu færdig og udsendes sammen med dette nummer af ViPensionister. Guiden giver på en god måde klare oplysninger om bl.a. hvilke ydelser man som pensionist kan modtage i form af hjælp og støtte fra kommunen og om de mange muligheder og aktivitetstilbud, der gives til pensionister. Den 30. september afholdt Seniorrådet FN s internationale ældredag. Vi havde lånt HEP-huset til arrangementet, og det lykkedes i år at få fyldt den store sal med interesserede gæster. Se omtalen andet sted i bladet. Hen over sommeren og efteråret har Seniorrådet været engageret i arbejdet med udarbejdelsen af en Ældrepolitik for Egedal Kommune. Vi har været repræsenteret i projektgruppe og fokusgrupper og har således medvirket til at skabe grundlaget for det store borgermøde om ældrepolitikken, der blev afholdt mandag d. 31. oktober. Se mere om dette andetsteds i bladet, og læs også borgmester Willy Eliassens indlæg om emnet. Seniorrådets arbejde er som bekendt frivilligt og ulønnet. Der udbetales dog diæter i forbindelse med deltagelse i Seniorrådets møder ca. 200,- kr. pr. møde efter skat. Vi mener, vi også er berettiget til diæter for deltagelse i en del andre møder, men det er kommunen ikke enig i. Vi afventer en afklaring. Vi har planlagt yderligere 2 møder i 2011 og har desuden planlagt et Dialogmøde, hvor Seniorrådet mødes med Social- og Sundhedsudvalget. ViPensionister 7

8 Hvorfor en ældrepolitik? Af Willy R Eliasen, borgmester Den 31. oktober afholdt Egedal Kommune et borgermøde om den kommende ældrepolitik. Det var Social- og Sundhedsudvalget, der sammen med sin administration var ansvarlig for gennemførelsen. Overskriften for mødet var faktisk Ældrepolitik Sammen vælger vi vejen. Deri ligger ønsket fra politikerne om, at udformningen af ældrepolitikken er et fælles anliggende for politikerne og borgerne. Det var derfor en stor glæde at se, at så mange tog imod udfordringen og deltog. Men jeg tror, at mange, som ikke er vant til de politiske termer har behov for at få forklaret, hvorfor det hedder en politik. Man kunne kalde det så meget andet, f.eks. mærkesager eller regelsæt, men det er altså den måde, hvorpå kommunalbestyrelsen udtrykker sig inden for de enkelte fagområder. Her er det ældreområdet, og derfor kaldes det en ældrepolitik, altså de sigtepunkter politikerne har at arbejde efter i hverdagen. På bedste studiekredsvis blev der nedsat såkaldte fokusgrupper af folk, som fra forskellige grupperinger i vores samfund blev inviteret til at deltage. Disse grupper skulle behandle 5 i forvejen udpegede emner og komme med deres bud på løsninger. Det var disse forslag, der blev præsenteret i Ølstykkehallen, og som de fremmødte kunne tage stilling til via et snedigt afkrydsningssystem. De fem emner blev udpeget efter en vurdering af, hvilke forhold der presser sig mest på i hverdagen for de ældre. Man kunne have valgt andre emner, men det var disse, der blev valgt, og der er jo også en grænse for, hvor mange forskellige emner en så stor kreds kan arbejde med. Disse forslag og meningstilkendegivelser fra de fremmødte blev noteret og indgår i det videre arbejde med at udforme ældrepolitikken. Det er en administrativ sag at få overblik over de indkomne forslag og få det præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget kommer under behandlingen med sine bud på den samlede politik, som derefter forelægges Kommunalbestyrelsen, der sender forslagene i 8 ugers høring inden den endelig vedtagelse. Det er samtidig en garanti for, at de, som ønsker at gøre sig bekendt med de regelsæt, der hersker på ældreområdet i vores kommune, får kendskab til dem. Herefter er det dét arbejdspapir som såvel Kommunalbestyrelsen, fagudvalget som administra- 8 ViPensionister

9 tionen arbejder efter. Ældrepolitikken er lov i hverdagen for det videre arbejde inden for ældreområdet. Det er også borgernes ældrepolitik, så de kan gå ind i og se, om den bliver fulgt altså en garanti, som borgerne kan forholde sig til og henvise til. Det er derfor det er så vigtigt, at så mange har deltaget i arbejdet. Under den efterfølgende høring kommer der altid forslag til ændringer, og stort set hver gang bliver der foretaget ændringer i det fremlagte forslag. Og hvorfor skal vi så have en ældrepolitik og hvorfor netop nu? Der udarbejdes politikker inden for alle fagområder samt justeringer af politikker, vi har i forvejen. Det er altså et kontinuerligt arbejde, som administrationen og fagudvalgene hele tiden arbejder med. En politik udformes også efter den tid der er, mens den udformes. Vi ser i disse tider stadig strammere budgetter med en økonomi, der skal fordeles bredere. Der strammes altså til, hvilket jeg tror, at de fleste er klar over. Derfor er det vigtigt, at vi har så præcise politikker som muligt, så såvel administrationen, borgerne som politikerne ved, hvad de skal bruge pengene til. Samtidig ser vi i Egedal Kommune en voldsomt voksende befolkningsgruppe over 65 år, og disse ældre må kunne forvente at kunne få den nødvendige pleje og hjælp, hvis de rammes af sygdom og svækkelse. Vi må ligeledes konstatere, at samfundet ikke er i stand til at betale sig ud af det hele, men må forsøge at forklare de ældre betydningen af at leve et sundt liv og tage vare på sig selv og sine. Kommunen må opstille sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, som skal tilbydes de ældre, men det er den enkeltes eget ansvar at deltage. For den kommende tid er det vigtigt, at vi får bygget et sundhedscenter, som kan være rammen om de forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. Her skal der være genoptræningsfaciliteter, sundhedspleje, rehabiliteringsmuligheder og plads til andre aktiviteter, som må komme. Vi skal i gang med at bygge plejeboliger, da vi må imødese et stigende behov, når ældrebefolkningen vokser. Alt dette skal en nedskrevet og vedtagen ældrepolitik medvirke til at forklare, og vil derfor være andet og mere end et stykke papir, vi tager frem ved festlige lejligheder, men være et fundament, som det daglige arbejde hviler på. Jeg vil benytte lejligheden til sige tak til alle de, der har engageret sig i arbejdet, og det glædede mig, at vi fik det præsenteret så fornemt som tilfældet var i Ølstykkehallen. ViPensionister 9

10 Ældrepolitik sammen vælger vi vejen Af Rune Thielcke Mandag den 31. oktober havde Egedal Kommune indkaldt til stort borgermøde i Ølstykkehallen om den fremtidige Ældrepolitik. 400 borgere tog imod invitationen! Fokusgrupperne Siden august har fem fokusgrupper, bestående af udvalgte borgere og medarbejdere fra kommunen, arbejdet med og drøftet den mulige retning for kommunens kommende Ældrepolitik. Hver fokusgruppe, bestående af personer, blev sammensat ud fra et ønske om at få så Ebbe Vognsen i debat Foto: Frederik Roed, Egedal Kommune ViPensionister 10

11 bred en borgerrepræsentation og inddragelse som muligt. Deltagerne var derfor udvalgt på baggrund af deres brede viden på området, deres direkte kontakt til systemet eller fordi de repræsenterede en af de mange forskellige ældreforeninger og ældreorganisationer i kommunen. Fokusgruppedeltagerne blev udvalgt i samråd med Seniorrådet. De fem fokusgrupper havde hver et særlig emne de skulle forholde sig til: Frivillige på ældreområdet Teknologi til ældre Kommunale tilbud til ældre Forebyggelse og sundhed på ældreområdet Boliger til ældre For hvert emne blev der gennemført et tre-timers fokusgruppeinterview, hvor hvert emne blev grundigt debatteret og hvor alle deltagere fik mulighed for at komme med forslag til konkrete tiltag eller initiativer indenfor det pågældende område. Borgermødet Mandag den 31. oktober var det så blevet tid til at brede diskussionen om den fremtidige ældrepolitik ud til alle borgere i kommunen. Derfor havde kommunen indkaldt til et stort borgermøde i Ølstykkehallen, hvor fokusgruppernes arbejde blev præsenteret på nogle stort opsatte stande. Her var der mulighed for, at alle fremmødte kunne læse fokusgruppernes forslag, selv komme med yderligere forslag og kommentarer, indgå i dialog med hinanden, samt stemme om fem forskellige politiske dilemmaer på ældreområdet. Borgermødet startede klokken men allerede klokken 18 strømmede det til med engagerede borgere, der alle var mødt op for at give deres besyv med i forhold til kommunens ældrepolitik. Omkring 400 borgere mødte op, hvilket gjorde dette borgermøde til det mest besøgte i kommunens historie. Inden der blev lukket op for drøftelserne ved de fem stande åbnede Borgmester Willy R. Eliasen og Social- og sundhedsudvalgsformand Esben Vognsen Jensen borgermødet. Begge takkede for det store fremmøde, samt gav deres bud på hvilken retning politikken kunne tage. Her var vigtigheden af et vedvarende fokus på sundhed og forebyggelse et centralt punkt i begges taler. Herefter var der indlæg ved tidligere medlem af Folketinget Niels Helveg Petersen og sociolog og samfundsdebattør Henrik Dahl, som begge talte om de forskellige udfordringer på ældreområdet samt hvordan man kunne/burde håndtere dem i fremtiden. ViPensionister 11

12 Diskussion ved standene. Foto: Frederik Roed, Egedal Kommune Efter indlæggene blev der åbnet op for standene, og med 400 deltagere var der trængsel ved hver eneste stand. Ud over de fem vejledende afstemninger, der medførte megen debat i standene, var der også mulighed for at skrive egne forslag eller kommentarer til hvert enkelt emne ned. Borgermødet indbragte på denne måde over 100 skriftlige kommentarer og forslag til en kommende ældrepolitik. Hvad skal der nu ske? Ud fra fokusgruppereferaterne og de mange input fra borgermødet udarbejder Egedal Kommune nu et første udkast til en ældrepolitik, der bliver politisk 1. behandlet i januar Herefter sendes udkastet til høring blandt borgerne. Den nye ældrepolitik forventes vedtaget i juni Alle fokusgruppereferater, kommentarer, forslag og resultater fra de vejledende afstemninger kan læses på: egedalkommune.dk/ældrepolitik Vil du vide mere? Kan du kontakte projektleder Rune Thielcke på telefon eller på 12 ViPensionister

13 Glæden ved slægtsforskning Ved Lisbeth Solgaard Poul Wachmann er bestyrelsesmedlem og kasserer i Ledøje-Smørum Slægtshistoriske Forening samt bestyrelsesmedlem i landsforeningen DIS-Danmark, som har ca medlemmer. Man skønner, at ca dyrker slægtsforskning, og Poul fortæller: Hvorfor giver så mange sig i kast med slægtsforskning? Det starter ofte med, at man har en forestilling om at lave et stamtræ over sin slægt på fædrene eller mødrene side, måske 3-4 generationer tilbage. Der er imidlertid også mange, der synes, at det spændende ligger i at finde sin nulevende slægt og få kontakt med fjerne familiemedlemmer. Mange bliver bidt af det, fordi det er så spændende at grave ned i sine forfædres liv, og fordi der er så mange oplysninger at finde. Rigtig mange slægtsforskere er folk lidt op i alderen, som har fået bedre tid til at dyrke deres fritidsinteresser efter at de er holdt op med at arbejde. Hvordan kommer man i gang? I dag, hvor så stor en del af materialet er digitaliseret, er den første forudsætning, at man har adgang til en computer og besidder elementære færdigheder i at søge på nettet. Hvor man før i tiden var Den ældst bevarede kirkebog for Stenløse-Veksø Pastorat blev påbegyndt i Titelbladet er let at læse, mens indholdet er skrevet med gotisk skrift og kræver lidt øvelse at læse. Kirkebøgerne kan ses på internettet på adressen: ViPensionister 13

14 nødt til at besøge rigsarkivet eller landsarkiverne, kommer man i dag meget langt ved at søge på nettet hjemmefra. De fleste kirkebøger er lagt ud på nettet, og hvis man kender fødestedet og har navn og fødselstidspunkt, er kirkebøgerne det nemmeste sted at starte. Derudover er der mange andre steder, hvor man uden videre kan søge oplysninger om sine slægtninge og forfædre. Fra nettet kan man downloade gratis programmer til at håndtere sine optegnelser og udfylde sit stamtræ. Hvad skal man kunne? Ud over lidt computererfaring bliver det hurtigt en fordel at kunne læse gotisk skrift, da man uvægerligt løber ind i håndskrevne arkivalier med gotiske bogstaver, når man kommer tilbage til tiden før ca I kommunen afholdes der aftenskolekurser i læsning af gotisk skrift, men der er også mulighed for selvstudium via nettet. Hvis man er medlem af en slægtsforskerforening, vil der tit være hjælp at hente i sin forening, hvor de rutinerede hjælper de mindre rutinerede. Hvorfor er det så fascinerende at dykke ned i sin slægt? Når først stamtræet er skrevet, er der jo mulighed for at finde supplerende oplysninger i andre registre og journaler. I 1787 startede folketællingerne, som er gennemført med mellemrum helt frem til vor tid. Her finder man husstandens medlemmer, og fra 1845 og frem er beboernes fødested også noteret ned, hvilket er en stor hjælp i relation til kirkebøgerne. I godsskiftejournalerne finder man optegnelserne over fæstebondens komplette indbo samt hans levende børn, og får herigennem et indblik i familiens tilværelse og hjemmets indretning. I lægdsrullerne er der optegnelser over, hvem der er indrulleret i hæren. I pasprotokollerne kan man se, hvem der rejste ud af sognet, da det krævede pas. Der er f eks pasprotokoller fra Storebælt, hvor man har noteret alle rejsende over bæltet. Der findes retsbøger, hvor man kan finde oplysninger om faderskabssager, retssager etc. Der er udvandrerprotokoller, samt oversigter over, hvem der fik statsborgerskab. Alt sammen optegnelser, som er med til at nuancere billedet af de mennesker, man finder i sin slægt og som man fordyber sig i, og som giver et indtryk af livet i gamle dage. Ud over de nævnte er der flere andre muligheder for at fordybe sig i slægtshistorien. 14 ViPensionister

15 Hvor går man hen? I Egedal kommune har vi Ledøje- Smørum Slægtshistoriske Forening, som blev stiftet i 1997 og har omkring 40 medlemmer. Foreningen har til huse i Smørum Gl. Skole i Smørumovre og byder nye medlemmer velkommen. Besøg hjemmesiden og læs om planlagte møder og arrangementer. Alle er velkomne til at besøge foreningen på en medlemsaften for at høre mere om mulighederne. Ældste forsendelse fra Egedal kommune Af Jørgen Schjøtz-Pedersen Som omtalt i april-udgaven af VIP kunne Ølstykke og Omegns Frimærkeklub i september 2011 fejre sit 40 års jubilæum. I forbindelse med jubilæet arrangerede klubben en frimærkeudstilling og udskrev samtidig en konkurrence om at finde den ældste forsendelse (brev/postkort) fra Egedal kommune. Der blev indleveret en række breve og postkort, primært fra begyndelsen af 1900-tallet, men vinderen blev et brev fra 1891 (se illustration), sendt fra Ølstykke til Rødkilde Højskole på Møn. I forbindelse med udstillingens åbning overrakte klubbens formand vinderpræmien (en købmandskurv) til brevets ejer Elsebeth Nissen, Frederikssund, som takkede og samtidig forærede brevet til klubben. Det skal dog bemærkes, at der kendes ældre forsendelser afstemplet i den nuværende Egedal kommune. Disse stempler er dog som regel uden angivelse af dato og årstal. Efter formandens velkomst, hvor det bl.a. blev meddelt, at klubben fra næste sæson ændrer navn til Egedal Frimærkeklub, overrakte Borgmester Willy Eliasen en gave fra kommunen og åbnede derefter udstillingen. ViPensionister 15

16 Har du et godt tilbud? Af Per Veise Samarbejde mellem pensionister, daginstitutioner og skoler? Det store mantra i dagens Danmark er begrebet frivillighed. Der opstår i den forbindelse mistanke om, at man ved hjælp af frivillighed vil forsøge at nedbringe de kommunale udgifter. Uanset hvad motivet end er, er det måske interessant at tænke over, om ViPensionisters læsergruppe kan bidrage aktivt i arbejdet med børn og unge i daginstitutioner og skoler. Adskillige ledere ser muligheder i at få frivillige medborgere med ind på skolerne eller institutionerne. Fra Troldehøj Børnehave i Ølstykke Så vidt jeg har kunnet spore, eksisterer der i dag intet nærmere samarbejde mellem os og dem. Mange af vore børnehuse har såkaldte Bedsteforældredage, hvor Bedsterne tilbringer en dag sammen med barnebarnet i institutionen. Ved at læse på nogle af børnehusenes hjemmesider finder man bemærkninger som børnene glædede sig usigeligt de var stolte som små paver over at fremvise deres børnehave - børnene har skrællet og skåret æbler til æblekagen, og saft fik vi jo også presset på selve dagen, så vi har til vores vinterforråd Det vil glæde børnehuset at se bedsteforældre til forårsplantning, kaffe/brød, leg og hyggeligt samvær Vi opfordrer alle til at medbringe en plante, noget jord, stauder eller krydderurter - Tak til alle jer bedsteforældre, der mødte så talstærkt op, uden jer var der jo ingen dag. 16 ViPensionister

17 Fra Troldehøj Børnehave i Ølstykke Det lyder som rigtig gode dage, som både børn og bedsteforældre har nydt og forhåbentlig har pædagogerne også hygget sig. Men kan der mon ikke etableres samarbejde ud over dette? Kunne man tænke sig, at aktive pensionister kunne deltage i Fra Troldehøj Børnehave i Ølstykke emnedage eller temauger, være med på ture i skov og anden natur, museer, legepladser og andre steder det kunne være som madpakkebærer, guide, historiefortæller, julenisse og meget andet. Kunne en pensioneret kok, dyrlæge, snedker, brandmand, fisker, arkæolog, kassedame, bibliotekar, fodboldspiller, gartner ja, hvem som helst - give inspiration og nye impulser i hverdagen i såvel skoler som daginstitutioner? Er du en aktiv medborger, som har lyst til at bidrage aktivt i skoler, børnehaver m.v., så skriv til redaktionen om dine ideer. Vi vil derefter prøve at samle ideerne sammen og så prøve at formidle kontakter til de forskellige interesserede børnehaver og skoler. Jeg tror på, at begge parter kan have glæde af at lære hinanden bedre at kende på en uformel men ikke uforpligtende måde. Send et brev, send en mail eller ring til mig om store eller små ideer alt er velkomment. (Se adresse og tlf.nr. andetsteds i bladet.) ViPensionister 17

18 FNs internationale ældredag 1. oktober Ved Alice Pedersen Fredag den 30. september blev valgt i stedet for lørdagen til at invitere til: Glæderne og kamelerne ved det frivillige arbejde. Sille Jantzen, formand for Seniorrådet, kunne byde velkommen til et næsten fuldt hus af interesserede Egedalborgere. De fremmødte medlemmer af rådet kunne vise ansigt og deltage i glæden over, at der mødte så mange op i HEP-huset på denne dag. Seniorrådets formand Sille Jantzen Sille informerede om, at vi får en jævn strøm af høringer i forbindelse med nedskæringer i hjælpen til den stigende ældrebefolkning. Udsigten til, at der fra 2012 visiteres til rengøring hver 3. uge, er lidt skræmmende, og Seniorrådet har da også forsøgt at undgå dette lave serviceniveau. Der er ikke udsigter til bedre tider, når kombinationen færre penge og flere ældre er en realitet. Derfor er der i disse år fokus på, hvor man kan finde frivillig hjælp til at give en hånd med til at yde omsorg. Sille understregede, at man ikke på nogen som helst måde går ind og overtager personalets arbejde. Formanden kunne give en enkelt positiv melding: På opfordring er der nu trykt en pensionistguide med vejledende oplysninger til alle nuværende og kommende pensionister. Brochuren er lige på trapperne. Seniorrådet deltager desuden i samarbejde med Ældrecentret om at udarbejde en ældrepolitik. Jan Most, leder af Frivilligcentret i Græsted gennem 16 år og tidligere formand for FriSe Landsforeningen af Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark, fik herefter ordet. Jan fortalte med ildhu om arbejdet i centret. Han er ikke ansat af kommunen som frivillighedsko- 18 ViPensionister

19 ordinator men får tildelt penge fra kommunen til centrets drift. Dette bekræftede Seniorrådets modvilje mod en kommunalt ansat frivillighedskoordinator. I Græsted har de stor succes med en café, hvor man kan træffe nye venner. De har desuden mange opgaver med at hjælpe med til at starte selvhjælpsgrupper. Et eksempel var en samtaleog selvhjælpsgruppe om angst. En anden gruppe, der var aktuel, var en trænings- og erfaringsgruppe i forbindelse med KOL. Med henvisning til dagens emne satte Jan et tvivlende spørgsmålstegn ved påstanden om, at vi ikke ville overtage noget af personalets arbejde. Det kan nok ikke undgås MEN der bør hele tiden tages hensyn. Konklusionen blev: Vi bør påtage os frivillige opgaver, men sluge så få kameler som muligt. Koret fra ÆiB (Ældre i Bevægelse) kom herefter på scenen. Korleder Niels Jørgen Hilstrøm fortalte, at det ikke var hensigten at diske op med et 3-stemmigt repertoire, men bare at lade sangglæden smitte ud i salen. Fællessangene viste da også tydeligt, at dette var lykkedes. Et flot eksempel på et frivilligt initiativ til glæde for en gruppe. At markere dagen i HEP-huset var en tydelig understregning af, at frivillige bare kan få tingene til at fungere. Inden tilhørerne gjorde deres indtog var der dækket op til kaffe og kage. I pauser blev der dels ryddet af og dels gjort klar til afslutningsvis at byde på nogle stykker smørrebrød og lidt væske. Jeg var meget glad for tilslutningen til dagen synes det blev en hyggelig dag. Dette på trods af min ærgrelse over ikke at magte al det isenkram. Deltagere ved FNs internationale ældredag ViPensionister 19

20 Hvad er det? Redaktionen har fra Erik Rhode Andersen, Smørum modtaget følgende: Tingesten vist åben henholdsvis lukket Denne vedhæftede ting har jeg haft liggende i mange år uden at vide, hvilken funktion den reelt har haft. Den har været præsenteret for et utal af folk, der har budt på mange forskellige funktioner og alligevel tvivlet. Endog min tidligere kollega i gennem mange år Jan Piet van Deurs i DR har givet op. Det kunne være interessant at spørge i ViPensionister-forum, om nogen har viden om denne tingest. Det er givet et stykke værktøj, og meget tyder på en slags støbeform, - måske til noget spiseligt, men til hvad? Den er fremstillet af hårdt træ med et hængsel for enden, og halvkuglen, der måler 50 mm i tværmål, kan drejes. Enheden måler 23 cm i sammenklappet stand. Kommentarer og eller bud på tingestens anvendelse sendes til redaktionen, som i anledning af julen udlodder en flaske god rødvin til den læser, der først giver løsningen på gåden. 20 ViPensionister

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5 Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5. Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter andet halvår 05. August - 18. december 2014 Valdemarshus har åbent dagligt fra 09:00 til 17:00 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

1. Dialog med Esben Vognsen og Erik Petersen. Bilag: Ref.: Div. drøftelser vedr. byggeri af Rådhus, Sundhedscenter og midlertidige boliger.

1. Dialog med Esben Vognsen og Erik Petersen. Bilag: Ref.: Div. drøftelser vedr. byggeri af Rådhus, Sundhedscenter og midlertidige boliger. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 08.04.2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 8. april 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus

Læs mere

PROGRAM FOR DET ÅBNE AKTIVITETSCENTER 1. August til 31. December billede ÅPARK CENTRET

PROGRAM FOR DET ÅBNE AKTIVITETSCENTER 1. August til 31. December billede ÅPARK CENTRET PROGRAM FOR DET ÅBNE AKTIVITETSCENTER 1. August til 31. December. 2015 billede ÅPARK CENTRET 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen til Åpark Centret 3 Aktivitetsspil. 4 Bankospil. 4 IT.. 5 Kreative aktiviteter.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige Åpark Centret Program 1/1-31/7 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen til Åpark Centret 3 Aktivitetsspil. 4 Bankospil. 4 IT.. 5 Kreative aktiviteter. 6 Motion..

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Program 1/1-31/7 2015

Program 1/1-31/7 2015 Program 1/1-31/7 2015 DET ÅBNE AKTIVITETSCENTER Åpark Centret SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen til Åpark Centret 3 Aktivitetsspil. 4 Bankospil. 4 IT.. 5 Kreative aktiviteter.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Aktiviteter 1 Halvår 2016

Aktiviteter 1 Halvår 2016 Aktiviteter 1 Halvår 2016 Kastaniegården Svinget 7, Frejlev 9200 Aalborg SV Tlf: 9834 3295 Åbningstider mandag torsdag 9-16 Fredag 9 12.30 Ugeplan for Kastanjegården. Mandag. Kl. 09.30 Stavgang Kl. 10.00

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nykøbing Rørvig. Aktivitetsoversigt

Nykøbing Rørvig. Aktivitetsoversigt Nykøbing Rørvig Aktivitetsoversigt september 2016-10. januar 2017 Indholdsfortegnelse Sensommertur... 3 Underholdning og fællessang... 3 Foredrag... 4 Juleunderholdning/koncert... 4 Nytårskoncert... 5

Læs mere

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 22 januar 2015 kl.19.00 På Græstedgård, Hovedhuset, lokale 10 Udlejervej 13B, 3650 Ølstykke Sanny byder alle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 Så er FOA Senior Klub igen klar med et nyt program for 2014. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vore arrangementer i seniorklubben og Velkommen til

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Præsthøjgården DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 2 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM 2016 Det åbne aktivitetscenter på Præsthøjgården er for selvhjulpne brugere. Aktivitetscentret

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 9 Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

AKTIVITETS- KALENDER BEMÆRK! Arrangementer 1. januar til 30. april 2015

AKTIVITETS- KALENDER BEMÆRK! Arrangementer 1. januar til 30. april 2015 BEMÆRK! Indlæg til næste Aktivitetskalender for perioden 1. maj - 31. august 2015 bedes fremsendt senest 1. april 2015 til: Plejecentret Louiselund Louiselund 9 2970 Hørsholm Att. Dan Poulsen E-mail: DPO@horsholm.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har været på minicuíse med DFDS til Oslo i november. Her ser du et smukt billede fra busturen til Holmekollen. Efter, at vi havde kørt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere