JØRGEN STORMGAARD. Blixens KAREN AFRIKA FRIHEDEN, FARMEN OG FORFATTERSKABET HAASE & SØNS FORLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JØRGEN STORMGAARD. Blixens KAREN AFRIKA FRIHEDEN, FARMEN OG FORFATTERSKABET HAASE & SØNS FORLAG"

Transkript

1

2

3 JØRGEN STORMGAARD Blixens KAREN AFRIKA FRIHEDEN, FARMEN OG FORFATTERSKABET HAASE & SØNS FORLAG

4 Jørgen Stormgaard: Karen Blixens Afrika. Friheden, farmen og forfatterskabet Jørgen Stormgaard og Haase & Søns Forlag as 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Omslag: stoltzedesign Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers mdd Sat med Minion Pro Billedbehandling: Clemenstrykkeriet A/S 1. ebogsudgave 2013, version 1.01 ISBN ISBN (trykt bog) Alle citater af Karen Blixen er gengivet med tilladelse fra Rungstedlundfonden. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Haase & Søns Forlag

5 Indhold Forord 7 Indledning 9 I Navigare necesse est, vivere non necesse! 13 Flugten fra familien 14 Godser, købmænd og unitarisme 24 Barndommen på Rungstedlund 33 De flakkende ungdomsår 38 Mødet med Afrika 61 II Pourquoi pas? 79 Erindringerne fra Afrika 80 Et værk med fem fløje 88 Kamante: en kikuyus udvikling 92 Gamle Knudsen: en ukuelig optimist 109 Lullu: en antilope på farmen 114 Emmanuelson: en flygtning på gennemrejse 122 Ingrid Lindström: en medsøster på savannen 131 Brødrene Cole: engelske adelsmænd i Afrika 134 Denys Finch Hatton: den forholdsløse Peter Pan 142 Farah: en somalisk gentleman 184 III Je responderay 191 Et vådeskud og dets forgreninger 192 Dagbogen fra Afrika 208 Kongens brev 218 Skoler og uddannelse 225 Karen Blixens opfattelse af islam 235 Forholdet til familien 251

6 IV This, too, will pass 267 Tabet af farmen 268 Den glemte ægtemand 278 Længslen efter Afrika 285 Modtagelsen af Den afrikanske Farm 288 Kontakten med vennerne i Afrika 293 V Be bold. Be bold. Be not too bold 303 Karen Blixens syn på udviklingen i Afrika 304 Den farlige bog: racismeanklager 307 Det feudale aspekt 314 Afrunding 323 Noter 327 Bibliografi 341 Anbefalet læsning 345 Personregister 347 Billedfortegnelse 352 Forlaget skriver 353 Om forfatteren 355

7 Forord Hvorfor denne bog? Svaret er ganske enkelt: Fordi der i Danmark ikke tidligere er udgivet et værk, som forsøger at vurdere alle de tekster fra Karen Blixens hånd, hvor hun fortæller om Afrika. Med denne bog har det været mit ønske at skabe et overblik over den danske forfatterindes tilknytning til Kenya og præcisere, hvad opholdet dernede kom til at betyde for det berømte forfatterskab, som primært blev til efter hjemkomsten til Rungstedlund. Udenlandske forfattere har beskrevet Karen Blixens Afrika-år, fx den amerikanske læge Linda Donelson i bogen Karen Blixen i Afrika. Sandheden bag Den afrikanske Farm (1998). Bogen bygger på et omfattende kendskab til Karen Blixens bøger og livshistorie, men da det primært er hendes sygejournal, der sættes under lup, har bogen et begrænset perspektiv. Desuden skæmmes den af et mangelfuldt noteapparat og en mængde påstande, som det er umuligt at verificere. Jeg har i mange år beskæftiget mig med Karen Blixen og holder ofte kurser om forskellige aspekter af forfatterindens liv og forfatterskab. Erfaringen har vist mig, at der er en særlig stor interesse for tiden i Afrika. Forfatterindens sjældne overblik og udsyn vækker genkendelse og sætter vores liv i perspektiv, og de problemstillinger, hun lægger frem, er lige så relevante i dag, som da de blev skrevet. Det gælder ikke mindst samværet med afrikanerne og det indblik i fremmedartede traditioner, som hun fortæller om i Den afrikanske Farm, Skygger paa Græsset og andre steder. Kulturmødet mellem Karen Blixen og afrikanerne kan stadig oplyse og inspirere det moderne, globaliserede menneske, der dagligt må forholde sig til et virvar af livsanskuelser og holdninger til skik og brug, der går på tværs af hans eller hendes egen kulturelle bagage. Mange af Karen Blixens tekster udsendes med den retskrivning, der indførtes ved sprogreformen i Når jeg alligevel har valgt at citere fra de gamle udgaver, skyldes det, at Karen Blixen selv foretrak den retskriv- 7

8 ning, hun var vokset op med, hvilket hun blandt andet gjorde rede for i en artikel i Politiken den marts De ældre udgaver læses fortsat, og også i den kommenterede udgave af Den afrikanske Farm, der udkom i 2007, har man bevaret den retskrivning, som bogens forfatter holdt sig til livet igennem. Karen Blixens Afrika er inddelt i fem hovedafsnit, der alle indledes af et af forfatterindens mottoer. Tilsammen afspejler disse mottoer med al tydelighed den udvikling, Karen Blixen gennemgik i løbet af sine 77 år. Fire af dem: Navigare necesse est, vivere non necesse! 1 (Det er nødvendigt at sejle, ikke at leve!), Pourquoi pas? (Hvorfor ikke?), Je responderay (Jeg vil svare) og Be bold. Be bold. Be not too bold (Vær dristig. Vær dristig. Vær ikke for dristig) bragte Karen Blixen selv i spil i sin festtale i The Nati onal Institute of Arts and Letters i januar Det sidste This, too, will pass (Også dette vil gå over) nævnes i Kamante Gaturras bog, Longing for Darkness, som Karen Blixens sidste livsmotto. Visse dele af denne bog har krævet en hjælpende hånd. Derfor vil jeg gerne takke Birgitte Bardtrum Momme fra Amalienborg Museet og mag. art. Elisabeth von Buchwald, der begge har været behjælpelige med at finde oplysninger om det løveskind, Karen Blixen sendte til kong Christian 10. Også tak til Birgit Damgaard, der beredvilligt har udlånt et fotografi, hun tog under sit ophold i Kenya i juli Rejseleder Evy Braarup og lektor Margrethe Silberschmidt har ligeledes svaret på henvendelser og dermed været med til at klarlægge et antropologisk område, hvor jeg var på bar bund. En særlig tak til mine mange kursister, der til stadighed holder mig til ilden og inspirerer mig til at forske videre i Karen Blixens liv og litterære virke. Slutteligt ønsker forlaget og jeg at rette en stor tak til Rungstedlundfonden for tilladelse til at gengive citaterne af Karen Blixen, og vi ønsker ligeledes at takke Nejma og Peter Beard (Peter Beard Studio, New York) for deres store imødekommenhed i forhold til at gengive tegninger og fotos fra bogen Longing for Darkness. Kamante s Tales from Out of Africa. Jørgen Stormgaard

9 Indledning Jeg tror, man maa opleve noget, førend man kan samle sin Personlighed i nogen Slags Kunst. 1 Karen Blixen Det er ikke nogen nem sag at danne sig et overblik over Karen Blixens tilknytning til Afrika, ikke mindst fordi de eksisterende beretninger fra hendes egen hånd rummer så uendeligt mange perspektiver og nuancer. Den afrikanske Farm, forfatterindens beskrivelse af mødet med det for hende ukendte land og dets forskellige folkeslag, er et kunstværk, der siden udgivelsen i 1937 har betaget mennesker verden over. Bogen kan ses som Karen Blixens officielle og kunstneriske udlægning af tiden i Kenya. Det samme gælder Skygger paa Græsset, der udkom 23 år senere og i endnu mere stiliseret form beskriver oplevelserne i Afrika. Ifølge litteraturforsker Marianne Juhl er disse skildringer ordnede og nøje gennemtænkte, der er tale om et livs tilfældigheder ophøjet til samlet skæbne. 2 I et interview fra 1970 berører Karen Blixens bror, Thomas Dinesen, det samme fænomen: Jeg synes, at Den afrikanske Farm i enhver henseende giver et korrekt billede af tiden, afrikanerne og vennerne derude men det hele er ligesom set gennem et kulørt glas. Hun gav lys og skygger en dybere tone, som kaster en mærkelig glans over den virkelighed, hun skildrer. 3 Bogen om farmen kan således klassificeres som redigeret virkelighed, og så meget desto mere interessant er det derfor at se nærmere på de øjebliksbilleder og mellemregnskaber, man finder i brevene fra Afrika, der udkom i bogform i Heri beskrives det daglige arbejde på farmen, sorger, glæder og problemer, samtidig med at Karen Blixen jævnligt foretager en slags selvopgør for at opnå klarhed over sin rolle i tilværelsen. Brevene indeholder uden tvivl en større grad af faktuel sandhed end beretningerne i Den afrikanske Farm, der til gengæld bærer præg af en afklarethed og et overblik, som forfatterinden ikke besad, mens hun befandt sig i Afrika. Dog 9

10 må begge skildringer både bogen om farmen i Kenya og brevene fra Afrika betegnes som sande; de indeholder blot to vidt forskellige perspektiver. Set som selvbiografi er Den afrikanske Farm meget atypisk. For det første beskriver den kun én bestemt periode i Karen Blixens liv: Vi hører intet om, hvad der gik forud for opholdet i Afrika, og vi får heller ikke noget at vide om, hvad der senere skete. Desuden nævnes der ikke et eneste årstal i bogen, hvilket i visse tilfælde gør det overordentlig svært at tidsfæs te de forskellige begivenheder. Men samtidig giver det bogen en universel dimension eller som Blixen-eksperten Frans Lasson har udtrykt det: Derved rykkes hendes tilværelse, levet på et bestemt sted i en bestemt tid, ud af al sammenhæng med det hurtigt tilbagelagte 20. århundrede og forvandles til en tidløs eksistens, der på en eller anden måde vil kunne afspejle utallige læseres livsmuligheder. 5 Denne sandhed skal dog tages med visse forbehold. For mens det er korrekt, at Karen Blixens bog besidder en digterisk dimension, og at forfatterinden har inddraget fiktive elementer, står det samtidig klart, at hendes intention i høj grad var at give et autentisk billede af tiden i Kenya. Da Karen Blixen i maj 1934 af en journalist fra Tidens Kvinder for første gang bliver spurgt, om hun kunne tænke sig at skrive en bog om Afrika, svarer hun bekræftende og tilføjer: Én ting er jeg allerede nu klar over: Min bog skal ikke handle om sensationelle jagtekspeditioner og andre dramatiske hændelser. Der har været så meget charlataneri og humbug om disse emner og netop fra Kenya. Det er livet på plantagen, forholdet til de indfødte, der interesserede mig, og som jeg vil skrive om. 6 Desuden gjorde hun sig store anstrengelser for at opnå præcision i sine beskrivelser: Hun brugte i vid udstrækning sine egne breve fra Afrika som forlæg, søgte faktuelle oplysninger i artikler og bad ved flere lejligheder sine venner fra Kenya om at genopfriske hendes hukommelse. Halvandet år senere udtalte Karen Blixen sig igen om dette bogprojekt, denne gang i et interview med Berlingske Aftenavis: Jeg vil skrive en bog, hvori alting er sandt, hvor alt, hvad der fortælles, virkelig er sket. Det skal være sandheden om de sorte, som jeg selv har mødt og oplevet den. De skildringer, jeg har læst om Afrika, har alle været bygget over de anerkendte synspunkter. ( ) Jeg vil ikke det anerkendte, men sandheden, som jeg har følt og opfattet den, uden udsmykning, uden påvirkning af vedtagne synspunkter. 7 Resultatet blev et værk, der langt hen ad vejen er en dokumentarisk beretning, en detaljetro skildring af de forhold, hun havde oplevet i Kenya. Men samtidig var Karen Blixen digter, hendes tilgang til livet var 10

11 kunstnerisk, og hun forsøgte livet igennem at forstå tilværelsen på et højere plan. Derfor er hendes bog på ingen måde en ophobning af fakta, men snarere præget af et ønske om at indfange det, som ikke kan ses med det blotte øje: de indfødtes indre liv, de forestillinger, de gjorde sig om europæerne i landet, betydningen bag de traditioner, Karen Blixen blev indført i. Frans Lasson har således ret i, at Den afrikanske Farm rummer en række universelle betragtninger, som er relevante for folk i forskellige tidsaldre og ikke kun knyttet til Kenya i perioden , de år hvor Karen Blixen boede i kolonien. Derfor kan bogen både læses som et dokument over en bestemt historisk æra og som et indblik i en livsfilosofi, der var blevet til gennem store genvordigheder, uortodokse valg og mødet med et på alle måder fremmed folkefærd. Der er mange eksempler på, hvordan Karen Blixens digteriske fantasi udfoldede sig. Fx får mødet med en forhutlet svensker ved navn Casparsson, som beskrives i brevene fra Afrika, en ny drejning og langt flere nuancer i afsnittet En Flygtning sover paa Farmen i Den afrikanske Farm. Det brev, som Karen Blixen modtog fra kong Christian 10. som tak for et løveskind, hun havde sendt ham, bliver overhovedet ikke nævnt i Den afrikanske Farm og omtales kun ganske kort i brevene fra Afrika. I Skygger paa Græsset er hændelsen dog vokset til en mytisk historie med en stærk gennemslagskraft. Begge eksempler vil blive nærmere analyseret i denne bog, ligesom der vil blive taget stilling til de foredrag, Karen Blixen holdt med udgangspunkt i sit ophold i Afrika. Med hensyn til det selvbiografiske og autentiske aspekt i Den afrikanske Farm er det i øvrigt tankevækkende, at Karen Blixen valgte at udgive bogen i sit eget navn. Da Syv fantastiske Fortællinger udkom, stod der Isak Dinesen på titelbladet, og sådan blev det ved med at være i udlandet, hver gang hun udgav et fiktivt værk. Selv tog jeg et pseudonym, fordi jeg ikke personlig ønsker at blive blandet ind i forfatterskabet. Jeg vil ikke stå til regnskab for det, Isak Dinesen skriver. Det er hæmmende, sagde hun til en journalist i foråret 1934, da det var blevet afsløret, hvem der stod bag Seven Gothic Tales, som kort tid forinden var blevet udgivet i USA. Således forholdt det sig ikke med Den afrikanske Farm: I dette tilfælde ønskede Karen Blixen at blive taget til indtægt for indholdet i sin bog, og efter hjemkomsten til Danmark fortalte hun om Afrika, så godt som hver eneste gang der var en journalist i nærheden. Når snakken drejede sig om Syv fantastiske Fortællinger (1935), var det derimod svært at få noget ud af hende, hvilket skyldes, at de 11

12 temaer, hun tog op i dette fiktive værk, var så personlige, at hun nødigt ville diskutere dem offentligt. Da en journalist fra Politiken udtalte, at intet er helt fantastisk, alt hvad værdifuldt et menneske kan skrive, har rod i oplevelser, svarede Karen Blixen dog: Det er rigtigt. 8 I Syndfloden over Norderney, en af de syv fantastiske fortællinger, siges det, at paa din Maske skal jeg kende dig, 9 og det gjaldt også i Karen Blixens tilfælde. Iført sine masker kunne Karen Blixen folde sig ud i fiktionens univers, her kunne hun utilsløret ytre sig om de emner, der optog hende, og de oplevelser, som havde haft størst betydning i hendes liv. Uden maske måtte hun være mere diskret om sine personlige forhold, og som lektor Lasse Horne Kjældgaard har skrevet, er Den afrikanske Farm ganske påholdende med private oplysninger om den, som interessen drejer sig om. 10 Hvor meget Karen Blixen har udeladt, bliver tydeligt, når man vender blikket mod brevene fra Afrika, hvor hendes ægteskab og kærlighedsforholdet til Denys Finch Hatton spiller en betydelig rolle. I Den afrikanske Farm nævnes Bror Blixen knap nok, og kærligheden til Denys beskrives udelukkende poetisk eller indirekte. Der er heller ingen referencer til Karen Blixens familie eller de store personlige problemer og trængsler, der prægede årene i Kenya. Alt dette står i grel kontrast til Breve fra Afrika: Mange af dem er nemlig adresseret til Inge borg Dinesen (mor), Thomas Dinesen (bror) og Bess Westenholz (moster). Det må derfor konstateres, at man i Den afrikanske Farm har at gøre med en digter, der ser tilbage på en bestemt periode i sit liv med det formål at fremstille den pågældende periode i et mytisk skær med en universel dimension. Så meget desto mere interessant er det at sætte bogen om farmen med de smukke og meget sanselige naturbeskrivelser og den afklarede tone over for det daglige kaos og de gentagne forsøg på at opnå afklaring, som vi finder i brevene fra de år, hvor Karen Blixen opholdt sig i Kenya. Det er i denne sammenhæng både vigtigt at kende til den kontekst, Karen Blixen befandt sig i, da hun drog til Afrika, og forholde sig til alle de udsagn, hun er kommet med om denne periode i sit liv i sine bøger og foredrag om Kenya, brevene fra Afrika og de talrige interview, hun gav efter hjemkomsten til Danmark. Hvilket billede tegner hun af landet og dets befolkningsgrupper? Hvordan ser hun sin egen rolle i Kenya? Og ikke mindst hvilken forbindelse havde hun til sine indfødte venner efter afrejsen, og hvordan så hun på udviklingen i det land, hun havde fået så tæt ind på livet? Sidst i bogen sættes de racismeanklager, Karen Blixen har været genstand for fra afrikansk side primært i 1981 og 2006 under lup. 12

13 I Navigare necesse est, vivere non necesse! Det er nødvendigt at sejle, ikke at leve!

14 Flugten fra familien Når man forsøger at sætte sig ind i, hvorfor Karen Blixen i 1913 besluttede sig for noget så uortodokst som at slå sig ned som farmer i Kenya, er det ikke nok, at man tager den øjeblikkelige situation i betragtning, nemlig at hun var nyforlovet med Bror Blixen, der ligesom sin kommende kone var eventyrlysten og ønskede sig et liv under ukendte himmelstrøg. Nej, Karen Blixens bevæggrunde skal søges meget længere tilbage i tiden, i de ganske særlige forhold, der kom til at præge hendes opvækst. Den 10. april 1931, da det stod klart, at farmen var tabt, og at Karen Blixen måtte forlade Afrika, skrev hun følgende til sin bror, Thomas Dinesen: Atmosphæren hjemme har (aldrig) passet mig, og jeg giftede mig og satte alle Kræfter ind paa at udvandre for at komme ud deraf, og de Divergenser i Livssyn etc., som gjorde det vanskeligt for mig at leve hjemme, er (i disse 17 Aar) blevet langt mere udprægede. Jeg mister hjemme Evnen til Overblik, som jeg med saa meget Besvær har vundet. 1 Karen Christenze Dinesen blev født på Rungstedlund den 17. april Hun var frugten af en meget modsætningsfuld alliance, for selv om begge forældre var vokset op på en jysk herregård, havde de vidt forskellige livsholdninger med i bagagen. Hendes far, Wilhelm Dinesen, kom fra en rig godsejerfamilie, der dyrkede storslåede, aristokratiske idealer som vovemod og ære. Han kom til verden i København den 19. december 1845, men voksede op syd for Grenå på herregården Katholm, som hans far havde købt i Det miljø, der kom til at forme den unge Wilhelm Dinesen, var yderst konservativt: Familien, med forfædre, svigersønner og omgangsvenner, bestod næsten udelukkende af godsejere; det var naturligt, næsten uundgåeligt, at alle medlemmernes hele livsindstilling måtte blive i høj grad konservativ, ikke blot i politisk henseende men i synet på alle de mennesker, man havde at gøre med. Man var kongetro, kirketro og klassetro, 2 skriver sønnen Thomas Dinesen om de rammer, der havde præget hans fars opvækst. Karen Blixens farfar, Adolph Wilhelm Dinesen, tilbragte sin barndom på familiens gods, Kragerup, der ligger på Vestsjælland og stadigvæk er i familiens eje. Han var ikke ældste søn og skulle derfor ikke overtage barndomshjemmet. I stedet blev han 19 år gammel sekondløjtnant i artilleriet, og i 1837 indtrådte han som volontør i den franske hær og deltog i de kampe, der førte til, at Frankrig erobrede Algeriet. Han må have gjort 14

15 Wilhelm og Ingeborg Dinesen med deres tre døtre, Inger, Karen og Ellen, på Rungstedlunds veranda omkring Senere blev familien forøget med to sønner. en god figur i den franske hær, for det endte med, at han blev udnævnt til kaptajn og fik tildelt Æreslegionens medalje. I 1839 udgav han bogen Abd-el-Kader om den arabiske høvding, der ledede krigen og i bogen beskrives som en i enhver henseende beundringsværdig mand. 3 Samme år købte han godset Katholm, der ligger syd for Grenå, og et år senere ægtede han Dagmar Alvilde von Haffner, der var adelig, og hvis søster Thyra Valborg von Haffner i 1847 giftede sig med lensgreve Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, der to år senere overtog Frijsenborg Slot i Østjylland. Hermed blev grunden lagt for Karen Blixens tilknytning til fami- 15

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

PROGRAM KOLORITHØJSKOLEN I SAMARBEJDE MED ÆLDRESAGEN

PROGRAM KOLORITHØJSKOLEN I SAMARBEJDE MED ÆLDRESAGEN PROGRAM KOLORITHØJSKOLEN I SAMARBEJDE MED ÆLDRESAGEN 2016 2017 MARKEDSPLADSEN 2 7400 HERNING side 1 1. foredrag mandag den 10. oktober 2016 Jeg er her for at mildne Den ukendte Storm P. Digteren, maleren

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Lucretia og Margaret

Lucretia og Margaret Lucretia og Margaret Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. H U G H Z A C H A R I A E Lucretia og Margaret Slavebarnets Historie H O V E D L A N D Lucretia og Margaret Slavebarnets

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

V I K I N G E B L O D OVERFALDET

V I K I N G E B L O D OVERFALDET V I K I N G E B L O D OVERFALDET OVERFALDET - VIKINGEBLOD 1 af Marianne Slot Illustrationer og omslag: Pia Falck Pape Første e-bogsudgave 2011 epub-produktion: Easy Book Design, København ISBN: 978-87-92811-34-9

Læs mere

Uddrag af artikel fra Jyllandspostens JP Explorer magasin. I artiklen vender to journalister og en

Uddrag af artikel fra Jyllandspostens JP Explorer magasin. I artiklen vender to journalister og en Karen Blixens afrikanske farm, september 2004 Uddrag af artikel fra Jyllandspostens JP Explorer magasin. I artiklen vender to journalister og en fotograf tilbage til det område i Kenya hvor Karen Blixen

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv Gunnar Møller -den eventyrlige kolorist I. Fragmenter af et kunstnerliv GM Bind 1 - Fragmenter af et kunstnerliv Lidenskab for liv Et kunstværk er et hjørne af tilværelsen set gennem et temperament. Wilhelm

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

CHRISTIAN BRAAD THOMSEN

CHRISTIAN BRAAD THOMSEN CHRISTIAN BRAAD THOMSEN Boganis gæstebud Fadersporet i Karen Blixens liv og værk TIDERNE SKIFTER Tiderne_Boganis gæstebud.indd 3 19/08/10 16.18 Boganis gæstebud Fadersporet i Karen Blixens liv og værk

Læs mere

varme ord om livet Karen Schultz Illustreret af Jette Jørgensen Varme ord om livet bogkort.dk

varme ord om livet Karen Schultz Illustreret af Jette Jørgensen Varme ord om livet bogkort.dk Varme ord om livet er en lille gave til én, du gerne vil glæde. Ordene er en hyldest til livet, sådan som det er på godt og ondt, og ord og streg er gode at læse, uanset om man er ung eller gammel, glad

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Afrika FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Afrika FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Kopiering fra denne bog er kun tilladt ifølge aftale med Copydan.

Kopiering fra denne bog er kun tilladt ifølge aftale med Copydan. Eiler Jensen: HVAD ER MENINGEN? Livsfilosofi og etik i udskolingen. Vejledning og indføring Haase Forlag as og Eiler Jensen 2015 Redaktion: Mette Viking Omslag og grafisk tilrettelægning: Kit Hansen, med

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen Historisk Bibliotek Jesper Carlsen Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jesper Carlsen Redaktør: Thomas Meloni Rønn Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs mere om serien

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Tine Olesen. Mor sidste udkald. 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina

Tine Olesen. Mor sidste udkald. 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina Mor sidste udkald Tine Olesen Mor sidste udkald 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina Mor sidste udkald 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina og Tine Olesen,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

Fra husar til almisselem

Fra husar til almisselem Fra husar til almisselem Dragon-Mutter (c. 1778-1872) Mænd i kvindeklæder Der var også enkelte store og stærke eller ligefrem mandhaftige kvinder, der tog springet over i mandsklæder for at leve som mænd

Læs mere

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio)

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Jeg har valgt at beskæftige mig med fremtidens menneske. For at belyse dette emne bedst muligt har jeg valgt fagene biologi og dansk. Ud fra dette emne,

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

1. ebogsudgave 2016 Filversion 1.01 ISBN ISBN (trykt bog)

1. ebogsudgave 2016 Filversion 1.01 ISBN ISBN (trykt bog) Eiler Jensen: HVAD ER MENINGEN? Livsfilosofi og etik i udskolingen Haase Forlag A/S og Eiler Jensen 2015 Forlagsredaktion: Mette Viking Omslag og grafisk tilrettelægning: Kit Hansen, med forsidefigur nederst

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

De enevældige konger

De enevældige konger A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Napoleon Lærervejledning og aktiviteter

Napoleon Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Bodil Brændstrup. Lille Guds ord - fra Horsens

Bodil Brændstrup. Lille Guds ord - fra Horsens 1 Bodil Brændstrup Lille Guds ord - fra Horsens Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Bodil Brændstrup Lille Guds ord fra Horsens 2013 Bodil Brændstrup og Forlaget BB-KULTUR Kopiering og anden gengivelse af dette

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

ORDET 2 / 2015. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

ORDET 2 / 2015. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap ORDET 2 / 2015 Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Dansk-Svensk Forfatterselskab havde inviteret til møde mellem to danske og to svenske forfattere: Christel Wiinblad, Kristian

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

w i n n i e h a a r l ø v Førstehjælp knuste til hjerter

w i n n i e h a a r l ø v Førstehjælp knuste til hjerter w i n n i e h a a r l ø v Førstehjælp til knuste hjerter En brugsbog om hjertesorg hvad forfatteren ved om kærestesorg FØRSTEHJÆLP TIL KNUSTE HJERTER En brugsbog om hjertesorg Af Winnie Haarløv Copyright

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere