internetadgang 2006 En undersøgelse af virksomhedernes i Ny Frederikshavn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "internetadgang 2006 En undersøgelse af virksomhedernes i Ny Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 En undersøgelse af virksomhedernes internetadgang 2006 i Ny Frederikshavn Kommune Udarbejdet af Martin Trier Lund på vegne af Frederikshavn Kommune og Erhvervenes Hus

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...1 UNDERSØGELSENS FORMÅL OG METODE...2 UNDERSØGELSENS RESULTATER...4 VIRKSOMHEDERNES INTERNETADGANG...4 VIRKSOMHEDERNES VALG AF INTERNETUDBYDER...5 VIRKSOMHEDERNES VALG AF INTERNETFORBINDELSE...6 VIRKSOMHEDERNES INTERNETKAPACITET...7 KONKLUSION...11 PERSPEKTIVERING...12

3 Indledning Frederikshavn Kommune skal være i front, når det gælder IT-infrastruktur. Som et led i denne bestræbelse har byrådet vedtaget hensigtserklæringen Bredbånd til alle i Frederikshavn Kommune. Som en følge heraf har Frederikshavn Erhvervsråd i samarbejde med IT-tænketanken besluttet, at der skal gøres en særlig indsats for virksomhederne. Visionen er, at alle virksomheder i Frederikshavn Kommune skal have adgang til bredbåndforbindelser med tilstrækkelig kapacitet og til konkurrencedygtige priser. Bredbånd må m.a.o. aldrig blive et negativt konkurrenceparameter for virksomhederne. Som første led i indsatsen har Frederikshavn Erhvervsråd taget initiativ til en interviewundersøgelse af små og mellemstore virksomheders internetadgang i Frederikshavn Kommune. Pr. 1. januar 2007 sammenlægges Frederikshavn Kommune med Skagen og Sæby Kommune til Ny Frederikshavn Kommune, derfor blev det vurderet hensigtsmæssigt, at undersøgelsen skulle dække hele Ny Frederikshavn Kommune. Sæby Erhvervsråd og Erhvervshuset i Skagen har i den sammenhæng hjulpet med at identificere virksomhedspopulationer i de mindre byer. I det følgende redegøres for undersøgelsens formål og metode. Bredbåndsdefinition Betegnelsen bredbånd giver anledning til forvirring, da der ikke findes nogen begrebsdefinition. Dette betyder, at internetudbyderne i praksis kan klassificere alle internetforbindelser som bredbånd, uanset hvilken kapacitet der reelt er tale om. Fra at være en varebetegnelse har bredbånd således udviklet sig til at være et modeord anvendt i markedsføringsregi. IT-tænketanken og Erhvervsrådet har valgt at råde bod på ovennævnte forvirring ved at definere bredbånd som internetforbindelser med en kapacitet på mindst 10 Mbit/s begge veje. Denne definition medfører, at en række forbindelser som internetudbyderne p.t. markedsfører som bredbånd ikke kvalificerer sig som ægte bredbånd. 1

4 Undersøgelsens formål og metode Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvordan virksomhederne i Ny Frederikshavn Kommune kobler sig til Internettet, og i hvilket omfang de har et kapacitetsproblem. Undersøgelsespopulationen består af 117 små og mellemstore virksomheder udvalgt i samarbejde med erhvervscheferne i Skagen, Sæby og Frederikshavn Kommune. Ud af de 117 kontaktede virksomheder indvilligede 97 virksomheder i at deltage i undersøgelsen. Fordelingen af virksomheder kan iagttages på figur 1. Som det fremgår af ovenstående, er der tale om en stratificeret udvælgelse af virksomheder ud fra kriteriet beliggenhed, hvilket er ensbetydende med en overrepræfigur 1: antal virksomheder som deltog i undersøgelsen Antal virksomheder Skagen Sæby Frederikshavn I alt I udvælgelsesprocessen har der været fokus på virksomheder i de mindre byer ud fra en tese om, at kapacitetsproblemer er mere udbredt her end i de større byer, hvor infrastrukturen i form af fiber, kobber, trådløse forbindelser etc. er mere udbygget. Udover Skagen, Sæby og Frederikshavn er virksomhederne som deltager i undersøgelsen fordelt på en række byer i udkantsområdet herunder Aalbæk, Hulsig, Østervrå, Syvsten, Hørby, Thorshøj, Vangen, Strandby, Jerup og Gærum. 2

5 sentation af virksomheder i de mindre byer i forhold til den totale virksomhedspopulation i Ny Frederikshavn Kommune. De udvalgte virksomheder er blevet kontaktet telefonisk, og de virksomheder som indvilligede i at deltage i undersøgelsen er efterfølgende blevet interviewet med afsæt i et standardiseret spørgeskema 1. Svarmaterialet består primært af kvantificerbare data, men under og efter interviewene blev der taget noter i det omfang, de interviewede uddybede deres svar. De kvalitative data, i form af udtalelser, er inddraget i det omfang, de er generelle og kan belyse de kvantitative data. 1 Se Bilag. 3

6 Undersøgelsens resultater I de følgende afsnit præsenteres resultatet af interviewundersøgelsen med afsæt i en række grafiske figurer, der beskriver virksomhedernes internetadgang, valg af internetudbyder og -forbindelse samt internetkapacitet. Virksomhedernes internetadgang 98 pct. af virksomhederne har internetadgang, og som det fremgår af figur 2, skelnes der mellem virksomheder med outsourcet IT-drift og virksomheder med egen forbindelse. Virksomheder med outsourcet IT-drift har adgang til Internettet, men ingen af medarbejderne beskæftiger sig med IT-driften de er udelukkende brugere. I de virksomheder som har outsourcet IT-driften, har kontaktpersonerne ikke besvaret spørgeskemaet, da de som almindelige brugere ikke kender specifikationerfigur 2: virksomhedernes internetadgang 100% 90% 90% 80% 70% Procent 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 8% Ingen forbindelse Outsourcet IT-drift Egen forbindelse De 8 pct. af virksomhederne som har outsourcet IT-driften er ofte kæder bestående af ejendomsmæglere, advokatkontorer, tømrerhandler etc., hvor de enkelte filialer er centreret omkring et hovedkontor med en IT-stabsfunktion, som varetager driften af servere, computere og andet IT-udstyr. I en virksomhed med outsourcet IT-drift siger en kontaktperson: Hovedkontoret i Esbjerg tager sig af alt vedrørende IT. Vi har ingen problemer. 4

7 ne på virksomhedens IT-udstyr og internetadgang. Typisk angiver kontaktpersonerne, at deres virksomhed hverken har IT- eller kapacitetsproblemer. Kun 2 pct. af virksomhederne har ingen forbindelse til Internettet, og når de efterfølgende blev spurgt om, hvorvidt de overvejede af få internetadgang i fremtiden, var svaret i alle tilfælde nej. En af kontaktpersonerne udtrykte det således: Jeg har kun syv års skolegang og har klaret mig fint med at tale i telefon. Jeg har ingen planer om at få Internet i fremtiden. Virksomhederne uden internetadgang er små produktionsvirksomheder. At nogle få virksomheder bevidst fravælger internetadgang, kan der være flere årsager til bl.a. fordomme. Som det fremgår i ovenstående citat, udtrykker kontaktpersonen indirekte, at han opfatter Internettet som et elitært medie, hvis anvendelse kræver en vis uddannelse. Fordomme kan altså være en barriere, som skal overvindes for at få de sidste med. Virksomhedernes valg af internetudbyder Som det fremgår af figur 3, har 79 pct. af virksomhederne valgt TDC som internetudbyder, mens den nærmeste konkurrent, Cybercity, er valgt af 6 pct.. figur 3: virksomhedernes valg af internetudbyder 90% 80% 79% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 2% 2% 7% 3% TDC Cybercity Sonofon 101systems Andre Ved ikke 5

8 Med et kvanteforspring på 73 procentpoint i forhold til nærmeste konkurrent er TDC altså markedsleder, når det gælder om at levere internetadgang til erhvervslivet i Ny Frederikshavn Kommune. Virksomhedernes valg af internetforbindelse Af figur 4 kan læses, at 77 pct. af virksomhederne har valgt en ADSL-forbindelse. At ADSL er så udbredt blandt virksomhederne hænger givetvis sammen med, at ADSL er en kobberbaseret teknologi. Og den kobberbaserede infrastruktur er, i modsætning til kabel, fiber og trådløse forbindelser, udbredt over hele landet inklusivt de tyndt befolkede områder. 2 At TDC ejer og kontrollerer den kobberbaserede infrastruktur er således én af årsagerne til, at de er markedsleder. ADSL distribueret af TDC er altså p.t. den lettest tilgængelige måde for virksomhederne at få adgang til Internettet. figur 4: virksomhedernes valg af internetforbindelse 90% 80% 77% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9% 6% 5% 2% 1% ADSL ISDN Kabel Fiber Trådløst Ved ikke Som det fremgår af figur 4, er det kun 2 pct. af virksomhederne, som har en fiberforbindelse, hvilket givetvis hænger sammen med, at fiberinfrastrukturen ikke er udbygget tilstrækkeligt. Hvis en virksomhed ønsker en fiberforbindelse, kommer den ikke alene til at betale for forbrug, men må også gribe til egen lomme i forhold til at dække udgifter ved gravearbejde og nedlægning af fiber. 2 Siden maj 2005 har 98 pct. af landet haft adgang til TDC's garanterede mindstehastighed på 512 kbit/s. Imidlertid er TDC i dag i stand til at tilbyde hastigheder på mindst 2 Mbit/s til ca. 95 pct. af alle husstande. Kilde TDC: 6

9 For virksomheder som ønsker fiberforbindelse tegner fremtiden sig lys, idet elselskaberne har planer om at nedlægge km fibernet og ca km tomrør. Desuden har elselskaberne truffet en strategisk beslutning om at nedlægge tomrør eller fiberkabler ved alle fremtidige gravearbejder. 3 Endvidere er man på kommunalt plan ved at realisere et fiberprojekt, der går ud på at koble samtlige institutioner i Ny Frederikshavn Kommune sammen i et fibernet i samarbejde med private netværksleverandører. I den forbindelse bliver det afgørende, hvorvidt de private netværksleverandører også vil stille den nyetablerede fiberinfrastruktur til rådighed for interesserede virksomheder. Virksomhedernes internetkapacitet Som illustreret i figur 5 har næsten en fjerdedel af virksomhederne en internethastighed på 2048 Kb/s, hvilket er den hastighed, som nyder størst udbredelse blandt virksomhederne. Det er opsigtsvækkende, at kun 1 pct. af virksomhederne figur 5: internethastighed (download) 40% 35% 36% 30% 25% 22% 20% 15% 10% 10% 11% 11% 5% 1% 3% 1% 1% 2% 0% Ved ikke har en internethastighed på og dermed en forbindelse, som kan klassificeres som bredbånd jf. IT-tænketankens og Erhvervsrådets bredbåndsdefinition. Det er også opsigtsvækkende, at 36 pct. af virksomhederne angiver, at de ikke kender hastigheden på deres internetforbindelse: 3 Følgende data stammer fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget af konkurrencestyrelsen, hvor der blev udsendt spørgeskemaer til 131 elselskaber. Disse data er publiceret i rapporten Elselskabernes udrulning af Fibernet 2005 som kan hentes på adressen: 7

10 Jeg kender ikke hastigheden på vores internetforbindelse og er ligeglad bare den virker. Der kan være forskellige årsager til, at kontaktpersonerne ikke kender hastigheden på deres virksomheds internetforbindelse, men symptomatisk for de pågældende virksomheder er, at man ikke interesserer sig for de tekniske aspekter ved internetforbindelsen. Internetforbindelsen er m.a.o. et arbejdsredskab, og som sådan er den i sig selv ligegyldig bare den virker. Typisk for de virksomheder som ikke kender hastigheden på deres internetforbindelse er, at de er tilfredse eller kun oplever kapacitetsproblemer i mindre omfang. figur 6: internethastighed i intervaller (download) 40% 35% 37% 36% 30% 28% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2 Mbit/s eller højere 1 Mbit/s eller lavere Ved ikke I figur 6 er internethastigheden opgivet i intervaller, og som det fremgår, har 37 pct. af virksomhederne en hastighed på 2 Mbit/s eller højere, mens 28 pct. af virksomhederne har en hastighed på 1 Mbit/s eller lavere. Som en metode til at afdække eventuelle kapacitetsproblemer blev kontaktpersonerne under telefoninterviewet spurgt om, hvorvidt der i virksomheden sendes og modtages store filer, og i så fald hvor ofte. Som det fremgår af figur 7, svarede 43 pct. dagligt, 28 pct. ugentligt, 17 pct. månedligt, mens 13 pct. af kontaktpersonerne opgav, at virksomheden aldrig sendte eller modtog store filer. 8

11 figur 7: sender/modtager store filer 45% 43% 40% 35% 30% 28% 25% 20% 17% 15% 13% 10% 5% 0% Dagligt Ugentligt Månedligt Aldrig Som illustration på store filer fik kontaktpersonerne, afhængigt af virksomhedens branchetilhørsforhold, listet en række eksempler op herunder autocadtegninger, billeder, tryksager, brochurer, regnskaber o.l. I forbindelse med afsendelse/modtagelse af store filer viste det sig, som det fremgår af figur 8, at 23 pct. af virksomhederne har mindre kapacitetsproblemer, mens 8 pct. af virksomhederne har store kapacitetsproblemer. De øvrige 69 pct. af virksomhederne er tilfredse med deres internetkapacitet. En tredjedel af virksomhederne har altså et kapacitetsproblem i større eller mindre omfang. figur 8: internetkapacitet 80% 70% 69% 60% 50% 40% 30% 23% 20% 10% 8% 0% Store problemer Mindre problemer Tilfreds 9

12 Det typiske kapacitetsproblem giver sig udslag i lang ventetid i forbindelse med afsendelse eller modtagelse af store filer. I den forbindelse angav flere kontaktpersoner, at de reducerede ventetiden ved at pakke filerne inden afsendelse, hvilket er en snørklet arbejdsgang, som også stiller krav til, at modtageren må besidde et udpakningsprogram og evnen til at bruge det. Blandt de kontaktpersoner som angav at være tilfredse med virksomhedens internetkapacitet, blev ventetid typisk opfattet som et mindre problem: Hvis vi skal sende en fil, og det tager et kvarter, sætter vi os bare ned og venter. Det er ikke noget problem. Det som generelt kendetegner virksomheder med mindre kapacitetsproblemer er, at de ikke er særlig opsøgende i forhold til at skaffe sig en større internetkapacitet. Som illustration på dette sagde en af kontaktpersonerne: Hvis vi venter, bliver vores forbindelse automatisk opgraderet til samme pris, når der kommer hurtigere forbindelser på markedet. Det er også en udbredt holdning, at det er internetudbyderen, som skal komme til virksomheden med nye tiltag og ikke omvendt. Virksomhederne giver udtryk for, at de er interesserede i hurtigere internetforbindelser, men siger samtidig, at de ikke vil betale en højere pris. Fælles for virksomheder med store kapacitetsproblemer er, at de dagligt afsender og modtager store filer, og at de har en ADSL-forbindelse, som ikke kan opgraderes yderligere. En enkelt af virksomhederne, et handelsfirma, angav ydermere kapacitetsproblemer i forbindelse med internetbaseret telefoni. Virksomheder med store kapacitetsproblemer findes især inden for trykkeribranchen og produktionsvirksomheder, som distribuerer og modtager grafiske filer og produktbeskrivelser. Hvis internetkapaciteten ikke er tilstrækkelig stor til at kunne håndtere store filer, tyer virksomhederne ofte til alternative løsninger: Vi kører billeder over på en cd-rom og sender den med posten Sammenlignet med en e-postbaseret arbejdsgang er det ineffektivt at brænde grafiske filer over på en cd-rom og sende den med traditionel post. To af virksomhederne udtrykker i forlængelse heraf, at deres kapacitetsproblemer er så store, at de som et alternativ til ADSL vil etablere en fiberforbindelse. 10

13 Konklusion Med afsæt i undersøgelsens resultater besvares i det følgende, hvordan virksomhederne i Ny Frederikshavn Kommune kobler sig til Internettet, og i hvilket omfang de har et kapacitetsproblem. I Ny Frederikshavn Kommune har 98 pct. af virksomhederne adgang til Internettet og deriblandt har 8 pct. valgt at outsource IT-driften. Typisk for de virksomheder som har outsourcet IT-driften er, at de ikke oplever kapacitetsproblemer. 79 pct. af virksomhederne benytter TDC som internetleverandør. Den nærmeste konkurrent er Cybercity, som benyttes af 6 pct. af virksomhederne. TDC er altså markedsleder, når det gælder om at levere Internet til erhvervslivet i Ny Frederikshavn Kommune. 77 pct. af virksomhederne har en kobberbaseret ADSL-forbindelse, hvilket givetvis hænger sammen med, at kobberinfrastrukturen, ejet af TDC, er udbredt over hele landet inklusive de tyndt befolkede områder. ADSL distribueret via TDC er altså den lettest tilgængelige måde, hvorpå virksomhederne kan få adgang til Internettet. 37 pct. af virksomhederne har en hastighed på 2 Mbit/s eller højere, men kun 1 pct. af virksomhederne har ægte bredbånd svarende til en hastighed på mindst 10 Mbit/s. I forbindelse med afsendelse og modtagelse af store filer angiver 23 pct. af virksomhederne, at de har et mindre kapacitetsproblem, mens 8 pct. Angiver, at de har et stort kapacitetsproblem. Knap en tredjedel af virksomhederne (31 pct.) har således et kapacitetsproblem i større eller mindre omfang. Fællesnævneren for de virksomheder som har store kapacitetsproblemer er, at de har en ADSLforbindelse, som ikke kan opgraderes yderligere. 11

14 Perspektivering Som nævnt i indledningen skal Frederikshavn være i front, når det gælder ITinfrastruktur. I dette perspektiv er det interessant at sammenligne undersøgelsen for Ny Frederikshavn med en landsdækkende undersøgelse. Ved sammenligning er det muligt at få et overblik over, hvor Ny Frederikshavn Kommune befinder sig i IT-landskabet, når det drejer sig om virksomhedernes internetadgang. Som udgangspunkt for sammenligning tages der afsæt i Danmarks Statistiks undersøgelse af Danske virksomheders brug af it 2005 baseret på tilfældigt udvalgte virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte. 4 Undersøgelsesresultaterne fra Danmarks Statistik kan aflæses under Landsplan i figurerne Når undersøgelsesresultaterne sammenlignes, skal forskellen i datagrundlag holdes in mente. I undersøgelsen fra Danmarks Statistik er der således repræsenteret flere og større virksomhederne end i Ny Frederikshavn Kommune. Endvidere er undersøgelsen fra Danmarks Statistik et år ældre end undersøgelsen for Ny Frederikshavn Kommune. Som det kan aflæses i figur 9, har 97 pct. af virksomhederne internetadgang på landsplan, mens det tilsvarende tal for Ny Frederikshavn Kommune er 98 pct. Sammenlignet med landsplanet er Ny Frederikshavn kommune altså gennemsnitlig, når det gælder andelen af virksomheder med internetadgang. figur 9: andel af virksomheder med adgang til Internet Procent Ny Frederikshavn Kommune Landsplan 4 Undersøgelsesrapporten kan afhentes på adressen: 12

15 Som det fremgår af figur 10, har 73 pct. af virksomhederne på landsplan internetadgang via ADSL, mens det tilsvarende tal for Ny Frederikshavn Kommune er 77 pct. figur 10: andel af virksomheder med ADSL-forbindelse Procent Ny Frederikshavn Kommune Landsplan På landsplan har 66 pct. af virksomhederne, som gengivet i figur 11, en ADSLforbindelse med en kapacitet på mindst 2 Mbit/s, mens det tilsvarende tal for Ny Frederikshavn Kommune er 60 pct. figur 11: andel af virksomheder med en ADSL-forbindelse på mindst på 2 Mbit/s Procent Ny Frederikshavn Kommune Landsplan 13

16 På landsplan har 82 pct. af virksomhederne, som illustreret i figur 12, en forbindelse, der er hurtigere end analogt modem og ISDN, mens tilsvarende tal for Ny Frederikshavn Kommune er 85 pct. figur 12: andel af virksomheder som har en hurtigere forbindelse end analogt modem og ISDN Procent Ny Frederikshavn Kommune Landsplan Hvad angår andelen af virksomheder med en ADSL-forbindelse og en kapacitet på mindst 2 Mbit/s er der (bortset fra en forskel på henholdsvis 4 og 6 procentpoint) overensstemmelse mellem Ny Frederikshavn Kommune og landsplanet. Ligeledes er der, når det gælder andelen af virksomheder, som har en hurtigere forbindelse end analogt modem og ADSL (bortset fra en forskel på 3 procentpoint), overensstemmelse mellem Ny Frederikshavn Kommune og landsplanet Sammenlignet med resten af landet er Ny Frederikshavn altså med på beatet, når det gælder udbredelsen af ADSL og internetkapacitet. Endvidere tegner fremtiden lys, når det gælder etablering af fibernet. Dette betyder dog ikke, at Ny Frederikshavn skal hvile på laurbærrene. Tværtimod skal Ny Frederikshavn kommune være proaktiv, når det gælder IT-infrastruktur, da en velsmurt IT-infrastruktur på højde med eller bedre end landsplanets kan tjene som incitament til virksomhedsetablering og til at sætte Ny Frederikshavn ud over sin geografiske position som Danmarks nordligste kommune. 14

17 Bilag Virksomhed: Kontaktpers.: Adresse: Tlf.: www: Spørgeskema 1) Hvilken branche tilhører jeres virksomhed? 2) Har I adgang til Internettet? ja nej Hvis nej: 3) Overvejer I at få Internetadgang? 4) Hvilken internetudbyder benytter I jer af? ved ikke 5) Hvilken type internetforbindelse abonnerer I på? ADSL andet ved ikke 6) Hvilken hastighed har jeres internetforbindelse? hastighed ved ikke 7) Har I mulighed for at opgradere/øge hastigheden på jeres internetforbindelse? ja nej ved ikke 8) Har I prøvet at sende/modtage store filer via Internettet (fx autocad-tegninger, billeder, tryksager, brochurer, regnskaber og lignende)? ja nej Hvis ja: 9) Hvilken type filer drejer det sig om? 10) Hvor mange gange sender/modtager I store filer over Internettet? dagligt ugentligt månedligt 11) Har I problemer, når I skal sende/modtage store filer (fx lang ventetid)? ja nej Hvis ja: 12) Hvilke problemer oplever I? 15

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Bredbånd til alle i Ny Frederikshavn Kommune

Bredbånd til alle i Ny Frederikshavn Kommune Bredbånd til alle i Ny Frederikshavn Kommune Et visionsnotat udarbejdet af IT-tænketanken nedsat af Frederikshavns Kommunes byråd Når vi taler om informationsteknologi (IT), er det ofte med fokus på teknikken,

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Brugerundersøgelse april/maj 2011 Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Ville du, ved køb af ny bolig, spørge ejendomsmægleren om hvilken type bredbåndsforbindelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne...5 3 Tilfredsheden

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion It-infrastruktur 21 2. It-infrastruktur 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes mulighed for at bruge de ny it-muligheder.

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Pr. 1. oktober 2012 havde Varde Antenneforening 9.091 medlemmer, hvilket er et uændret medlemsantal i forhold til sidste år. Antenneforeningen har hermed en dækning

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Bredbåndskortlægning 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

ANALYSE AF BREDBÅNDSPULJEN 2016 I REGION NORDJYLLAND BEDRE BREDBÅND I NORDJYLLAND

ANALYSE AF BREDBÅNDSPULJEN 2016 I REGION NORDJYLLAND BEDRE BREDBÅND I NORDJYLLAND 9. MARTS 2017 ANALYSE AF BREDBÅNDSPULJEN 2016 I REGION NORDJYLLAND BEDRE BREDBÅND I NORDJYLLAND Thomas Kampmann og Mette Freja Hansen REGION NORDJYLLAND Indhold Summary... 2 Målsætning... 3 Ansøgningsrunden

Læs mere

Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015

Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015 Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015 Version: 5 Versionsdato: 20/8 2015 Forfatter: Michael Jensen Indholdsfortegnelse 1. Status for bredbånds- og mobildækningen i Halsnæs... 4 1.1

Læs mere

HURTIGT OG STABILT INTERNET GØR DIT SOMMERHUS EKSTRA ATTRAKTIVT STÆRKT TILBUD TIL ALLE SOMMER- HUSEJERE

HURTIGT OG STABILT INTERNET GØR DIT SOMMERHUS EKSTRA ATTRAKTIVT STÆRKT TILBUD TIL ALLE SOMMER- HUSEJERE HURTIGT OG STABILT INTERNET GØR DIT SOMMERHUS EKSTRA ATTRAKTIVT STÆRKT TILBUD TIL ALLE SOMMER- HUSEJERE Waoo leveres af dit lokale fibernetselskab SOMMERHUSE MED HURTIGT INTERNET ER EFTERTRAGTEDE SLÅ TIL

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

2. udgave, 2016 FIBERBY. Find os

2. udgave, 2016 FIBERBY. Find os 2. udgave, 2016 FIBERBY LEVERANDØR Leverandør til TIL byens BYENS folk siden 2004 FOLK Find os 2 VEJEN TIL EN LANG RELATION I Fiberby ved vi at internettet skal fungere hele tiden. Det er mindst lige så

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere 2011 Anbragte børn og s adgang til og behov for En kvantitativ undersøgelse udarbejdet af den danske hjælpeorganisation, Børnehjælpsdagen Undersøgelsen omfatter 2106 børn og ( 0-23 år), der alle bor på/er

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b Orientering om markedsundersøgelser - Marked 3a og 3b Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Simen Karlsen, Ph.d. Henrik Ballebye Okholm, Signe Rølmer 28. august 2013 Dansk Energi har bedt Copenhagen Economics undersøge konkurrencesituationen

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

Til dig der vil have. fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV. SE Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7011 5000 se.dk

Til dig der vil have. fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV. SE Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7011 5000 se.dk Til dig der vil have fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV Waoo! internet og telefoni Vi tilbyder følgende internethastigheder: 30/30 Mbit/s internet.......................................................

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Bredbåndsdækning 1 8 Procent 96 98 98 9 9 97 9 9 9 9 87 88 6 4 64 6 6 6 47 5 44 2 14 4 5 9 Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre 21 22 23 24 25 26 Kilde:

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012 N o 1/212 UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST Hurtige upstream-hastigheder understøtter brugen af en lang række nye digitale tjenester, og er af afgørende betydning for danske virksomheder og borgeres

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park november 2005

Beboerinformation. Måløv Park november 2005 Beboerinformation Måløv Park november 2005 Om landsbyggefoden side 2 Om belægningsarbejder side 3 Nyt fra IT-udvalget side 3 Beboertilfredshedsundersøgelse side 6 Tyveri Mange beboere har sikkert bemærket

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks

Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks Februar 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05 Din verden af muligheder 06 Ofte stillede

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder.

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. N O TAT KL-undersøgelse af samarbejdet mellem jo b- centre og virksomheder KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. Spørgeskemaet

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010 Generelle resultater Februar 2011 DATAINDSAMLING & AFRAPPORTERING 2 GENERELT OM METODE OG DATAINDSAMLING Økonomistyrelsens kundetilfredsheds- og effektmåling

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere