100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme."

Transkript

1 1 100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. Det er ikke tilfældigt, jeg holder netop denne tale i dag. Og for jer, her på Center for Militære Studier. Jeg har med dagen i dag været forsvarsminister i 100 dage. Jeg har med andre ord haft rimelig tid til at forstå den situation, dansk forsvar står i og hvad det er for udfordringer, der venter rundt om hjørnet. Jeg brugte selv en årrække af mit liv på at skrive en ph.d. i jura, om folkeret og EU mere præcist. Man kunne foranlediges til at tro, at man skal være meget klog for at få titlen ph.d. foran sit navn. Det behøver man ikke. Min familie vil sige jeg er et levende bevis. Men man skal være ihærdig og tålmodig. Sådan er det med en stor del af den viden, vi producerer i et moderne samfund. Det falder ikke ned som en gave fra Himmelen. Nej, ny viden ser dagens lys gennem hårdt, systematisk og vedholdende arbejde. Det ved I her på CMS.

2 2 I har fra starten været en strategisk satsning for Københavns Universitet. Vi og forsvarsforligskredsen forventer af jer, at I leverer forskning på højeste internationale niveau. Sådan må det være: Når man er den lille, som Danmark er, klarer man sig ved at være smartere end de store. Det er i høj grad jeres ansvar. ---o0o--- Efter 100 dage er tiden kommet til at lægge frem, hvad den nye regering og jeg har af visioner for forsvaret. Og et omdrejningspunkt for det arbejde, der venter rundt om hjørnet vil være, at vi bliver endnu bedre til at tænke os om. At vi bliver bedre til at udnytte de mange goder kræfter i forskningens verden, når vi tager fat på at udvikle det danske forsvar og beredskab, og endegyldigt gør os fri af svar, der hører fortiden til. Jeg står her på CMS i dag for at sige det meget klart: Vi skal tænke os godt om. Vi skal tænke os godt om, når vi tager stilling til, hvilken retning vi udvikler det danske forsvar og beredskab.

3 3 Vi skal tænke os godt om, når vi tager stilling til, hvor og hvordan vi vil bruge det danske forsvar rundt om i verden. Vi skal tænke os godt om, når vi søger svar på spørgsmålet om fremtidens forsvarspolitik og sikkerhedspolitik. Hvordan forsvarer vi danske interesser i det 21. århundrede? Hvordan forsvarer vi vores frihed og velstand for vores børn og børnebørn? Hvordan fremmer vi fred og frihed i en verden, der kan synes langt væk, men som i realiteten er rykket ganske tæt på os? Det er de spørgsmål, jeg som forsvarsminister skal søge at svare på. Og svare begavet på. ---o0o--- Vi er et lille land. Vi kan ikke stille meget op på egen hånd. Vi forsvarer ikke Danmark ved at stille grænsebomme op langs den danske grænse til Tyskland.

4 4 At forsvare Danmarks interesser i verden i dag kræver en aktivistisk sikkerhedspolitik. En aktivistisk sikkerhedspolitik betyder for et land som Danmark ja vel egentlig for lande af alle størrelser at vi er en del af et internationalt fællesskab. Vi skal være i stærke alliancer. Og vi skal være solidariske med de lande, vi er sammen med. Fordi det er det rigtige at gøre. Men først og fremmest fordi vi som lille land har brug for, at vores solidaritet vender tilbage som andres solidaritet med os. Vi styrker vores sikkerhed som nation, ved at stå skulder ved skulder med vores allierede, når der er brug for det. Vi stiller Danmark stærkere, hvis vi er med til at håndhæve international lov og orden der hvor kaos og den stærkes ret får lov at træde befolkninger under fode. Jeg siger som statsministeren gjorde det i sin nytårstale: Vi tror stadig på solidaritet. ---o0o--- Vi kender citatet af Viggo Hørup fra 1883:

5 5 Hvad skal det nytte? Efter katastrofen i 1864 kunne Hørup ikke se, hvorfor Danmark skulle bruge flere penge på forsvaret. Vi var blevet så lille et land, og med så store naboer, at det alligevel ikke ville nytte at tage kampen op, hvis de ville bekrige os. Så hvad skulle det nytte, at have et dansk forsvar? Tilgangen var, at hvad udad var tabt, skulle indad vindes. Danskerne byggede et samfund op, der blev et af verdens mest frie og velstående lande. Vi smøgede ærmerne op og knoklede dag for dag, år for år, generation for generation. Vi blandede os ikke i verden omkring os. Men vi kan ikke længere forsvare Danmark ved at dukke os. Intet land har i dag den mulighed at vælge verden fra. Vi kan ikke vælge truslen og ondskaben fra. Vi kunne ikke dukke os og undgå at blive ramt 11. september 2001 i USA, 12. oktober 2002 på Bali, 7. juli 2005 i London eller 22. juli 2011 i Norge. Danskere omkom. Vores værdier og interesser blev angrebet.

6 6 Jeg deler ikke den opfattelse, at et lille land som Danmark skal blande sig uden om verdens anliggender. Og lade andre tage slæbet, når det kræver militær indsats. Det nytter noget, når vi sammen med vores allierede og internationale partnere tager ansvar. Det nytter noget, når danske mænd og kvinder rejser sig for at tage af sted og gøre en forskel. Mennesker, der har besluttet sig for at kæmpe for noget, der er større end egen vinding. Med udviklingen siden Berlinmurens fald er det således ikke længere et spørgsmål om vi møder verden, men hvordan vi møder verden. Og det skal naturligvis nytte noget, det vi gør. Vi har ikke alverdens militærmagt. Derfor skal vi tænke os rigtig godt om og løbende tage stilling til, hvordan vi gør nytte. Jeg tror ikke på den form for aktivisme, der ledte Danmark ind i Irak-krigen. Det var en forkert krig. Den var ikke tænkt godt nok igennem. Beslutningen om krigen stod på et unøjagtigt grundlag.

7 7 Debatten for tiden kan give et andet indtryk, men jeg vil gerne i dag slå helt fast: Ansvaret for krigen og dens fejl hviler først og fremmest på politikernes skuldre. Jeg har ved selvsyn oplevet den professionalisme, som danske soldater udviser både herhjemme og i internationale opgaver. De gør et rigtigt godt arbejde og Danmark og vi danskere høster meget international anerkendelse for danske soldaters indsatser rundt om i verden. Det er ikke nemt at være ude i verden og kæmpe for menneskerettigheder og de værdier, som er vores. Men det er en falsk modsætning at opstille, at vi skal vælge mellem vores principper og aktivistisk sikkerhedspolitik. Du kan jo ikke føre en aktivistisk udenrigspolitik, uden at få beskidte hænder som det er blevet udtrykt. Det er forkert. Og historieløst. Det moderne Danmarks tid som aktiv nation på verdensscenen startede med Uffe Ellemann-Jensen. Han har på mange måder stået fadder til den aktivistiske udenrigspolitik vi har ført siden Murens Fald. Folkeretten, menneskerettighederne, frihedsidealerne var selve målet for Ellemann-Jensens engagement i

8 8 Baltikum. Danmark kæmpede, idealerne vandt. Den aktivistiske udenrigspolitik var født. Vi kan ikke gå i krig for nogle principper og værdier, og så knægte de selv samme principper og værdier. Spørgsmålet er, om man skal holde sig helt væk og kun være til stede, der hvor forholdene er helt og absolut i orden, eller om man skal forsøge at påvirke forholdene, så de bliver i orden, der hvor det også er svært. Jeg mener, at der er tre principper vi må følge når vi fører en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik: For det første: Danmarks engagement skal have bred opbakning i Folketinget og befolkningen. Det giver den nødvendige robusthed, også når det er svært og omkostningsfuldt. For det andet: De danske og internationale værdier og principper gælder ikke alene som mål for vores indsats men også for processen. For det tredje: Der skal være størst mulig åbenhed om den danske indsats, og grundlaget for indsatsen, også eller måske navnlig - når det er besværligt, det vi laver.

9 9 ---o0o--- Det er efter min og regeringens opfattelse ikke et spørgsmål om, vi skal deltage i skarpe operationer, men om hvor og hvordan. Jeg tror på, at vi fremover skal bruge vores ressourcer med større omhu. Tiden er kommet til, at vi i højere grad fokuserer på at forebygge end at slukke brande. Det skal populært sagt i højere grad være brandinspektøren, vi sender ud på tilsyn, end det er brandmanden, vi sender ud og slukker brand. Hvor har Danmark så en interesse i at gøre en indsats gøre nytte? Min farbror, Hans Hækkerup, var forsvarsminister i tiden efter Murens fald i 1990 erne. Han var med til at engagere Danmark i internationale koalitioner og åbnede for at dansk forsvar lagde styrke bag Danmarks udenrigspolitik. Vi gjorde en stor indsats for at støtte de nye demokratier i Østeuropa i deres vej mod NATO og EU.

10 10 Ikke mindst i forhold til de baltiske lande gjorde dansk forsvar en afgørende indsats. Og Niels Helveg Petersen og Nyrup satte med kæmpe-indsatser på NATO-topmødet i 1997 en afgørende milepæl for de tre baltiske landes efterfølgende optagelse i Alliancen. Vi deltog i FN-indsatserne på Balkan fra Vi var i Bosnien og Makedonien. Vi var med i Kosovo i Mitrovica hvor det var sværest og vi er der stadig. I dag er vi i Afghanistan for at forhindre det forarmede land i igen at blive en sikker havn for terrorister, hvis mål også kan være at ramme Danmark. Vores forsvar gjorde stor nytte i Libyen. Bare spørg Befolkningen i Benghazi eller i Misrata. Og vi er i Aden Bugten og i farvandet ud for Somalias kyst. Vi er aktive. Det viser den seneste befrielse af gidsler fra Iran og Pakistan. Vi er i området sammen med en lang række andre lande. I en fælles, international indsats for at komme pirateri til livs. Men vi er der også fordi vi som nation har helt konkrete kommercielle interesser at varetage. Danske rederier transporterer omkring 10 % af verdenshandelen. Det handler om arbejdspladser. Om at sikre eksport. Skabe vækst.

11 11 Danmark er med. Vi fører en aktiv, ansvarlig og engageret udenrigspolitik. Ikke kun i ord. Ikke kun i udviklingsbistand. Også i militær handling. Fordi vores interesser ikke stopper ved Dybbøl Banke. Fordi vi ikke forsvarer vores værdier og sikrer vores sikkerhed ved at tro, at vores verden stopper ved grænsen til Tyskland. Fordi vi tværtimod beskytter vores frihed og velstand ved at give befolkninger andre steder i verden, mulighed for selv at opnå frihed og velstand i deres eget land. DRIK NOGET VAND ---o0o---

12 12 Der går en joke i Forsvarsministeriet jeg tror i hvert fald, det er en joke at næste investering for forsvaret må være et hangarskib Men det koster ca. 26 milliarder kroner at købe et hangarskib, og ca 2 milliarder om året at bemande og anvende det. Så det bliver nok noget vi skal overlade til forsvarsministeren i 2050; men mon ikke det også er en Hækkerup Vi skal ikke have et hangarskib men forestil jer et alligevel, se det for jer Forestil jer, at det samlede danske forsvar kunne samles på et hangarskib. Billedet af et hangarskib, der kan rumme alle de militære kapaciteter, vi får brug for ved fremtidens indsatser er et godt udgangspunkt for at forstå min vision for fremtidens danske forsvar. ---o0o--- For det første: Vi skal blive bedre til at se, hvor problemerne kan opstå. Det er ikke uvæsentligt, hvor man placerer et hangarskib. Det tager tid at deployere sejle derhen, hvor behovet vurderes at være.

13 13 Det kræver omtanke og et grundigt forarbejde. Derfor skal vi blive bedre til at se, hvor fremtidige konflikter vil opstå hvor Danmark har en interesse i at gøre en indsats. Vi skal sammen med vores allierede og internationale partnere styrke vores viden om kommende, potentielle konfliktområder bl.a. ved hjælp af forskning og efterretningsvirksomhed. Det arbejde, som foregår her på Center for Militære Studier, bidrager til at styrke vores viden. For mig er det afgørende, at vi i Danmark beslutter at engagere os på et så informeret grundlag som muligt. At vi får tænkt alternativer og mulige følgevirkninger igennem. Og at vi gør det klart for befolkningen, hvad vi helt konkret ønsker at opnå med vores engagement. Vi har al mulig interesse i et stærkt internationalt fællesskab. I international lov og orden. I at være solidariske med vores allierede og internationale partnere. Være der for dem, så de kan være der for os. Vi skal blive bedre til at se rundt om hjørnet hvor henne konflikterne kan opstå. Vi har begrænsede ressourcer. Vi kan ikke som f.eks. USA være klar med indsatser, hvor end de måtte

14 14 opstå. Vi er nødt til at tænke os godt om og lægge vores indsats, hvor det gør mest nytte set fra et dansk perspektiv. Det er umuligt at forudsige præcist, hvor, hvornår og hvordan de fremtidige konfliktområder og dermed internationale operationer bliver. Dem vil der være nogle stykker af. At en bølge af folkelige protester i Nordafrika og Mellemøsten ville føre til at danske F16-fly kastede over 900 bomber i en NATO-ledet operation i Libyen virkede for blot et år siden helt usandsynligt. Vi kommer til at arbejde med kortere tidshorisonter end før for at kunne forudse og analysere forskellige udfald. Jo bedre vi kan være på forkant med fremtidige konflikter og jo bedre vi forstår de forskellige faktorer og bevægelser, der styrer, at konflikter bryder ud desto bedre kan vi forberede os og målrette vores indsatser. Og derefter placere hangarskibet dér, hvor det gør størst nytte. ---o0o--- Det andet pejlemærke for fremtidens danske forsvar er fleksible kapaciteter.

15 15 På hangarskibet er der alene plads til præcis de redskaber, som skal være i vores værktøjskasse. Hverken mere eller mindre. Det samme er tilfældet med dansk forsvar. Pengekassen skrumper. Vi må skære til. Igen vil jeg bruge statsministerens ord: I den kommende tid skal vi tage beslutninger, der kan måle sig med de sværeste i vores historie. Men vi gør det, fordi det er nødvendigt. Vi gør det ikke, fordi vi er holdt op med at tro på solidaritet. Men netop fordi vi stadig tror på solidaritet, og tror på at vi skal have alle med. Vi skal blive mere effektive få mere ud af færre midler. Justere værktøjskassens indhold og størrelse skabe fleksible kapaciteter. Jeg kan allerede nu sige, at jeg forudser, at der skal være færre ansatte i forsvaret. De skal til gengæld være udstyret med moderne og relevant materiel. Vi skal kunne omstille os og reagere hurtigt også til uforudsete begivenheder. Jeg besøgte før jul danske Absalon, der lå for kaj i Mombasa i Kenya. Et amerikansk fartøj af samme

16 16 størrelse og på samme mission kræver en besætning på 200 soldater. Vi gør det med 100. Hvordan? Ved løbende at uddanne vores soldater, så de kan bruges i mere end én funktion. Sådan gør man, når man er den lille så er man den kvikke. Jeg tror ikke på, at løsningen på forsvarets økonomiske udfordringer ligger i at skære lidt over det hele. Jeg er klar til at se på nye måder at gøre tingene på. Der er ingen hellige køer. Lad mig som eksempel nævne, at regeringen i starten af december sidste år nedsatte en arbejdsgruppe om modernisering af ledelsen af forsvaret. Gruppen kommer i midten af marts i år med sin redegørelse om forskellige modeller. Det er første skridt på vejen til et moderne og effektivt forsvar. Samtidig skal vi også være klar til at udvikle nye kapaciteter. For vi er selvfølgelig nødt til at følge med og tilpasse os udviklingen. Det gælder for eksempel på cyber området, hvor vi skal have etableret en kapacitet til at kunne gennemføre operationer i cyberspace. Forsvarsministeriet skal også være med til beskytte hele samfundet mod cyberangreb.

17 17 Når der skal mere af noget nyt, må vi også finde det gamle, som vi så kan undvære. ---o0o--- Det tredje pejlemærke for fremtidens danske forsvar er samtænkning. Vi skal blive bedre til at samtænke vores indsats både internt i forsvaret men i høj grad også i forhold til fx civile aktører og NGOer. Lad mig understrege. Der er på ingen måde ikke tale om, at NGO er og andre civile aktører skal under militær ledelse. Samtænkning betyder jo, det at tænke sig forskellige elementer samlet til en helhed. På et hangarskib er der en klar og entydig ledelse med klart definerede opgaver til piloterne, soldaterne og skibsbesætningen. Der er korte kommandoveje. Enhederne er afhængige af hinanden, de skal samtænke den militære indsats. Det er et lille samfund én enhed der arbejder tæt og naturligt sammen, for at skibet kan sejle i den udstukne retning og løse de opgaver, vi politikere pålægger forsvaret. På samme måde skal vi arbejde sammen i vores internationale indsatser.

18 18 Hvis vi skal opnå en større effekt af vores forebyggende indsatser, er det vigtigt, at der er en klar sammenhæng mellem dansk udenrigspolitik, udviklingspolitik og sikkerhedspolitik i forhold til skrøbelige stater. Vi skal være klar til at bruge en bred vifte af militære, politiske, diplomatiske, stabiliserende og udviklingspolitiske redskaber. Vi skal samtænke indsatsen. Den ny sikkerhedspolitik skal være gennemtænkt det vil sige samtænkt. En samtænkt forebyggelsesindsats kan konkret bestå i bl.a. kapacitetsopbygning, sikkerhedssektorreformer og bistandpolitiske tiltag. Regeringen vil bidrage til forebyggelse ved at styrke forsvarets evne til at uddanne og træne lokale sikkerhedsstyrker og bistå med sikkerhedssektorreformer i udviklingslande. Formålet er klart at opbygge modtagerlandenes evne til selv at løse udfordringerne lokalt med egne kapaciteter og med egne borgere. Det er også et udtryk for respekt for vores internationale samarbejdspartnere. Lokale løsninger fungere bedst! For at understøtte denne indsats har regeringen oprettet en Pulje til Ny Sikkerhedspolitik, som bl.a. skal bruges til at stabilisere og genopbygge skrøbelige og

19 19 konfliktramte lande og kapacitetsopbygning. Under puljen oprettes en Freds- og Stabiliseringsfond, hvor den eksisterende Globalramme fra forsvarsforliget indgår. Dens årlige budget på 150 mio. kr. forstærkes med yderligere 45 mio. kr. i Men det er ikke kun et spørgsmål om, hvad staten kan gøre for dig. Den private sektor også bidrage. Et konkret område for samarbejde kunne være i relation til indsatsen mod pirateri ud for Afrikas Horn f.eks. i forbindelse med kapacitetsopbygning af den kenyanske kystvagt. Her kan den private sektor bidrage til indsatserne. Et nyligt eksempel på den private sektors bidrag er dansk Rederiforenings projekt om at fremme fiskerierhvervet i Somalia som et alternativ til pirateriet I midten af december sidste år var jeg på besøg i Kenya. På Danmarks vegne overrakte jeg den kenyanske flåde en materieldonation, som startskuddet til et dansk, bilateralt maritimt samarbejdsprojekt med Kenya om at opbygge en kenyansk kystvagt til bekæmpelse af pirateri, menneskesmugling og antidumpning. Besøget i Kenya gav mig også mulighed for at besøge Kenyas hurtige reaktionsenhed og hovedkvarteret for

20 20 de Østafrikanske Reaktionsstyrker i Nairobi. Her har Danmark sammen med de øvrige nordiske lande et antal rådgivere stationeret for at bistå en lokal kapacitetsopbygning. Vi er således allerede i gang på det konkrete plan med forebyggende tiltag. Men vi kan gøre mere. Vi vil gøre mere. ---o0o--- For det fjerde: Et hangarskib sejler ikke alene. Det er afhængigt af andre skibe. På samme måde med dansk forsvar. Forsvaret er ikke en isoleret ø. Forsvaret er afhængig af samspillet med andre. Evnen og viljen til at indsætte forsvaret i skarpe missioner rører vi ikke ved. Men finanskrisen er blevet et grundvilkår for forsvarspolitikken. Derfor er jeg optaget af et øget samarbejde med bl.a. de nordiske lande og vores NATO-allierede. Vi skal ikke være i stand til at løse alle opgaver når som helst og hvor som helst. Dét har vi ikke råd til. Vi skal tage tyren ved hornene og komme i gang med

21 21 arbejdsdeling med vores allierede og internationale partnere. Det er ingen hemmelighed, at vi fokuserer på en mere udtrykkelig og gennemtænkt arbejdsdeling kort sagt Smart Defence, som NATO s generalsekretær har betegnet det. Enten kan man lade en international arbejdsdeling udvikle sig uden nogen plan eller overvejelser dvs by default. Eller også kan man prøve at gøre det på en mere intelligent måde by design, som NATOs generalsekretær har udtrykt det. Jeg har selv foreslået, at vi ser nærmere på mulighederne for at indgå i et samarbejde med nogle af vores nabolande om suverænitetshåndhævelse i luften. Og hvorfor ikke? Jeg ved godt, der er en række forbehold. Men det må vi arbejde os uden om. Det er jeg sikker på, vi kan, hvis vi tænker os godt om. Hvis I tænker jer godt om. Alle skal ikke være klar til at løse alle opgaver og dermed have alle kapaciteter på hylderne. Og sådan er det jo heller ikke nu Danmark har fx ingen ubåde. Norge ingen hangarskibe. Flere lande i NATO har ikke kampfly eller lufttankningsfly. Så der er allerede en vis international arbejdsdeling. Vi skal derfor engagere os dybere i multinationale samarbejder med vores

22 22 allierede og internationale partnere. Det rejser store spørgsmål, herunder ikke mindst i forhold til national handlefrihed. Men vi kan ikke det hele selv. Vi skal ikke det hele selv. Danmark står stærkere, når vi vælger at stå sammen med blandt andre de øvrige nordiske lande. Regeringen vil derfor opprioritere det nordiske samarbejde og udvikle samarbejdet om forsvarspolitikken. I 2012 har Danmark formandskabet for det nordiske forsvarssamarbejde. Det vil vi bruge aktivt: fx i Østafrika til kapacitetsopbygning, styrket politisk dialog og multinationalt samarbejde i øvrigt. ---o0o--- Og lad mig så sige for det femte: Vi skal tænke os godt om, inden vi benytter os af den styrke, det danske forsvar kan lægge bag vores lands udenrigspolitik. Vi skal have vores værdier med, når vi tager ud. Danmarks engagement skal have bred opbakning i Folketinget og befolkningen. Det giver den nødvendige robusthed, også når det er svært og omkostningsfuldt, og det er det vigtigste fundament for at sikre

23 23 opbakning til hver enkelt af de soldater, som er til stede i meget svære situationer ude i verden, for at implementere politiske beslutninger truffet i Danmark. De danske og internationale værdier og principper gælder ikke alene som mål for vores indsats men også for processen, f.eks. er tortur, umenneskelig behandling eller krænkelse af menneskerettighederne uacceptabelt som en del af vores indsats på den internationale scene. Og der skal være størst mulig åbenhed og ærlighed om den danske indsats, og grundlaget for den, også eller måske navnlig - når det er besværligt eller udfordrende, det vi laver. Militær indsats er meget besværlig, befolkningen skal vide når det ikke går efter planen, eller fejl bliver begået, regler overtrådt. Der er ingen garantier mod fejl, men de fejl som måtte blive begået skal ikke skjules. ---o0o--- Så dansk forsvar i fremtiden: Vi skal blive dygtigere til at forudsige, hvor konflikter kan opstå.

24 24 Vores kapaciteter skal være så fleksible som muligt, så vi med færre ressourcer kan gøre mindst ligeså meget som i dag. Vi skal samtænke den indsats vi yder også i forhold til den politiske og de civile indsatser, så vi gør mest mulig nytte for de ressourcer vi bruger Vi skal gå fordomsfrit til et styrket samarbejde med andre lande. Og så ingen kan misforstå det: De værdier, vi tager ud og kæmper for, er ikke alene målet de er en agørende del af midlet. Målet helliger ikke midlet. Kampen for folkeret og menneskerettigheder kræver, at vi lever op til dem, også i kampen for at nå dem. ---o0o--- Den nye regering har siddet i 100 dage. Men vores syn på behovet for at videreføre en aktivistisk sikkerhedspolitik er forankret i de seneste tre årtiers udvikling i den verden, der er ligeså meget en del af os, som vi er en del af den. Vores tilgang til, hvordan den skal føres, står ikke mindst på erfaringerne fra de seneste ti år. Og hvordan den ikke skal føres.

25 25 Solidaritet er den røde tråd i den nye regerings politik. Solidaritet, ikke blot fordi det er det rigtige at gøre, men fordi det tjener Danmarks interesser. At være solidarisk med vores allierede yde vores. At være solidarisk med befolkninger, der lever i ufrihed og fattigdom fordi det også gør os friere og rigere at sætte undertrykte lande fri. Solidaritet er ikke en gratis omgang for de velmenende. Ingen steder bliver solidariteten mere virkelig og stærk end i det danske forsvar, og få steder gør solidariteten større forskel. Tak for ordet.

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende:

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende: Retsudvalget 2011-12 REU Alm.del Bilag 550 Offentligt RETSUDVALGETS HØRING 3. SEPTEMBER 2012 om PET I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV 1. Ude godt, hjemme bedst Danmark er et land, der gerne vi påvirke andre

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. For tre måneder siden fik Danmark en ny regering. En regering, som er trådt til i en krisetid. Og som

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Computer Network Operationer (CNO) -

Computer Network Operationer (CNO) - Computer Network Operationer (CNO) - en ny dimension i moderne krigsførelse? John M. Foley, direktør og stifter af Center for Offentlig-Privat It- og Cybersikkerhed (COPITS). Offensiv Computer Network

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussen overtog magten i 2001 efter en markant sejr over den siddende regering. I sin første nytårstale skitserede han sine visioner for

Læs mere

Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016

Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016 Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016 Brydningstid: tid med uro og omskiftelser Hvordan placerer vi bedst Danmark i en omskiftelig

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Jeg har valgt at besvare de 3 spørgsmål samlet. Men først vil jeg gerne gennemgå reguleringen af elektronikaffald i

Jeg har valgt at besvare de 3 spørgsmål samlet. Men først vil jeg gerne gennemgå reguleringen af elektronikaffald i Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 329 Offentligt J.nr. 3034-0278 Den 5. april 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V, W og X (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 1 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre ved en fælles indsats. Vi

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 33 32 55 66 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs fe@fe-mail.dk Visse forbrydelser er i henhold

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Det talte ord gælder Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Kære Michael, kære Udenrigspolitisk Selskab, kære tilhørere. Tak for invitationen.

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Kodeks. En Ulv skal have modet til at møde fjender, fare og blive ved sin opgave uanset odds.

Kodeks. En Ulv skal have modet til at møde fjender, fare og blive ved sin opgave uanset odds. De Hvide Ulve Dette er De hvide Sletters bedste krigere og Kongens personlige garde. Denne ridderorden er kendetegnet ved riddernes uddannelse såvel i krop som i ånd, men også at de er legemliggørelsen

Læs mere

Principprogram. Europæisk Ungdoms værdier

Principprogram. Europæisk Ungdoms værdier Principprogram Europæisk Ungdoms værdier Fred Den første og grundlæggende værdi for Europæisk Ungdom Danmark tager udgangspunkt i idéen og målsætningen om, at ingen europæiske lande længere hverken bør

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Sommermonsunens kraftige vinde gør det næsten umuligt at gennemføre

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere