100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme."

Transkript

1 1 100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. Det er ikke tilfældigt, jeg holder netop denne tale i dag. Og for jer, her på Center for Militære Studier. Jeg har med dagen i dag været forsvarsminister i 100 dage. Jeg har med andre ord haft rimelig tid til at forstå den situation, dansk forsvar står i og hvad det er for udfordringer, der venter rundt om hjørnet. Jeg brugte selv en årrække af mit liv på at skrive en ph.d. i jura, om folkeret og EU mere præcist. Man kunne foranlediges til at tro, at man skal være meget klog for at få titlen ph.d. foran sit navn. Det behøver man ikke. Min familie vil sige jeg er et levende bevis. Men man skal være ihærdig og tålmodig. Sådan er det med en stor del af den viden, vi producerer i et moderne samfund. Det falder ikke ned som en gave fra Himmelen. Nej, ny viden ser dagens lys gennem hårdt, systematisk og vedholdende arbejde. Det ved I her på CMS.

2 2 I har fra starten været en strategisk satsning for Københavns Universitet. Vi og forsvarsforligskredsen forventer af jer, at I leverer forskning på højeste internationale niveau. Sådan må det være: Når man er den lille, som Danmark er, klarer man sig ved at være smartere end de store. Det er i høj grad jeres ansvar. ---o0o--- Efter 100 dage er tiden kommet til at lægge frem, hvad den nye regering og jeg har af visioner for forsvaret. Og et omdrejningspunkt for det arbejde, der venter rundt om hjørnet vil være, at vi bliver endnu bedre til at tænke os om. At vi bliver bedre til at udnytte de mange goder kræfter i forskningens verden, når vi tager fat på at udvikle det danske forsvar og beredskab, og endegyldigt gør os fri af svar, der hører fortiden til. Jeg står her på CMS i dag for at sige det meget klart: Vi skal tænke os godt om. Vi skal tænke os godt om, når vi tager stilling til, hvilken retning vi udvikler det danske forsvar og beredskab.

3 3 Vi skal tænke os godt om, når vi tager stilling til, hvor og hvordan vi vil bruge det danske forsvar rundt om i verden. Vi skal tænke os godt om, når vi søger svar på spørgsmålet om fremtidens forsvarspolitik og sikkerhedspolitik. Hvordan forsvarer vi danske interesser i det 21. århundrede? Hvordan forsvarer vi vores frihed og velstand for vores børn og børnebørn? Hvordan fremmer vi fred og frihed i en verden, der kan synes langt væk, men som i realiteten er rykket ganske tæt på os? Det er de spørgsmål, jeg som forsvarsminister skal søge at svare på. Og svare begavet på. ---o0o--- Vi er et lille land. Vi kan ikke stille meget op på egen hånd. Vi forsvarer ikke Danmark ved at stille grænsebomme op langs den danske grænse til Tyskland.

4 4 At forsvare Danmarks interesser i verden i dag kræver en aktivistisk sikkerhedspolitik. En aktivistisk sikkerhedspolitik betyder for et land som Danmark ja vel egentlig for lande af alle størrelser at vi er en del af et internationalt fællesskab. Vi skal være i stærke alliancer. Og vi skal være solidariske med de lande, vi er sammen med. Fordi det er det rigtige at gøre. Men først og fremmest fordi vi som lille land har brug for, at vores solidaritet vender tilbage som andres solidaritet med os. Vi styrker vores sikkerhed som nation, ved at stå skulder ved skulder med vores allierede, når der er brug for det. Vi stiller Danmark stærkere, hvis vi er med til at håndhæve international lov og orden der hvor kaos og den stærkes ret får lov at træde befolkninger under fode. Jeg siger som statsministeren gjorde det i sin nytårstale: Vi tror stadig på solidaritet. ---o0o--- Vi kender citatet af Viggo Hørup fra 1883:

5 5 Hvad skal det nytte? Efter katastrofen i 1864 kunne Hørup ikke se, hvorfor Danmark skulle bruge flere penge på forsvaret. Vi var blevet så lille et land, og med så store naboer, at det alligevel ikke ville nytte at tage kampen op, hvis de ville bekrige os. Så hvad skulle det nytte, at have et dansk forsvar? Tilgangen var, at hvad udad var tabt, skulle indad vindes. Danskerne byggede et samfund op, der blev et af verdens mest frie og velstående lande. Vi smøgede ærmerne op og knoklede dag for dag, år for år, generation for generation. Vi blandede os ikke i verden omkring os. Men vi kan ikke længere forsvare Danmark ved at dukke os. Intet land har i dag den mulighed at vælge verden fra. Vi kan ikke vælge truslen og ondskaben fra. Vi kunne ikke dukke os og undgå at blive ramt 11. september 2001 i USA, 12. oktober 2002 på Bali, 7. juli 2005 i London eller 22. juli 2011 i Norge. Danskere omkom. Vores værdier og interesser blev angrebet.

6 6 Jeg deler ikke den opfattelse, at et lille land som Danmark skal blande sig uden om verdens anliggender. Og lade andre tage slæbet, når det kræver militær indsats. Det nytter noget, når vi sammen med vores allierede og internationale partnere tager ansvar. Det nytter noget, når danske mænd og kvinder rejser sig for at tage af sted og gøre en forskel. Mennesker, der har besluttet sig for at kæmpe for noget, der er større end egen vinding. Med udviklingen siden Berlinmurens fald er det således ikke længere et spørgsmål om vi møder verden, men hvordan vi møder verden. Og det skal naturligvis nytte noget, det vi gør. Vi har ikke alverdens militærmagt. Derfor skal vi tænke os rigtig godt om og løbende tage stilling til, hvordan vi gør nytte. Jeg tror ikke på den form for aktivisme, der ledte Danmark ind i Irak-krigen. Det var en forkert krig. Den var ikke tænkt godt nok igennem. Beslutningen om krigen stod på et unøjagtigt grundlag.

7 7 Debatten for tiden kan give et andet indtryk, men jeg vil gerne i dag slå helt fast: Ansvaret for krigen og dens fejl hviler først og fremmest på politikernes skuldre. Jeg har ved selvsyn oplevet den professionalisme, som danske soldater udviser både herhjemme og i internationale opgaver. De gør et rigtigt godt arbejde og Danmark og vi danskere høster meget international anerkendelse for danske soldaters indsatser rundt om i verden. Det er ikke nemt at være ude i verden og kæmpe for menneskerettigheder og de værdier, som er vores. Men det er en falsk modsætning at opstille, at vi skal vælge mellem vores principper og aktivistisk sikkerhedspolitik. Du kan jo ikke føre en aktivistisk udenrigspolitik, uden at få beskidte hænder som det er blevet udtrykt. Det er forkert. Og historieløst. Det moderne Danmarks tid som aktiv nation på verdensscenen startede med Uffe Ellemann-Jensen. Han har på mange måder stået fadder til den aktivistiske udenrigspolitik vi har ført siden Murens Fald. Folkeretten, menneskerettighederne, frihedsidealerne var selve målet for Ellemann-Jensens engagement i

8 8 Baltikum. Danmark kæmpede, idealerne vandt. Den aktivistiske udenrigspolitik var født. Vi kan ikke gå i krig for nogle principper og værdier, og så knægte de selv samme principper og værdier. Spørgsmålet er, om man skal holde sig helt væk og kun være til stede, der hvor forholdene er helt og absolut i orden, eller om man skal forsøge at påvirke forholdene, så de bliver i orden, der hvor det også er svært. Jeg mener, at der er tre principper vi må følge når vi fører en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik: For det første: Danmarks engagement skal have bred opbakning i Folketinget og befolkningen. Det giver den nødvendige robusthed, også når det er svært og omkostningsfuldt. For det andet: De danske og internationale værdier og principper gælder ikke alene som mål for vores indsats men også for processen. For det tredje: Der skal være størst mulig åbenhed om den danske indsats, og grundlaget for indsatsen, også eller måske navnlig - når det er besværligt, det vi laver.

9 9 ---o0o--- Det er efter min og regeringens opfattelse ikke et spørgsmål om, vi skal deltage i skarpe operationer, men om hvor og hvordan. Jeg tror på, at vi fremover skal bruge vores ressourcer med større omhu. Tiden er kommet til, at vi i højere grad fokuserer på at forebygge end at slukke brande. Det skal populært sagt i højere grad være brandinspektøren, vi sender ud på tilsyn, end det er brandmanden, vi sender ud og slukker brand. Hvor har Danmark så en interesse i at gøre en indsats gøre nytte? Min farbror, Hans Hækkerup, var forsvarsminister i tiden efter Murens fald i 1990 erne. Han var med til at engagere Danmark i internationale koalitioner og åbnede for at dansk forsvar lagde styrke bag Danmarks udenrigspolitik. Vi gjorde en stor indsats for at støtte de nye demokratier i Østeuropa i deres vej mod NATO og EU.

10 10 Ikke mindst i forhold til de baltiske lande gjorde dansk forsvar en afgørende indsats. Og Niels Helveg Petersen og Nyrup satte med kæmpe-indsatser på NATO-topmødet i 1997 en afgørende milepæl for de tre baltiske landes efterfølgende optagelse i Alliancen. Vi deltog i FN-indsatserne på Balkan fra Vi var i Bosnien og Makedonien. Vi var med i Kosovo i Mitrovica hvor det var sværest og vi er der stadig. I dag er vi i Afghanistan for at forhindre det forarmede land i igen at blive en sikker havn for terrorister, hvis mål også kan være at ramme Danmark. Vores forsvar gjorde stor nytte i Libyen. Bare spørg Befolkningen i Benghazi eller i Misrata. Og vi er i Aden Bugten og i farvandet ud for Somalias kyst. Vi er aktive. Det viser den seneste befrielse af gidsler fra Iran og Pakistan. Vi er i området sammen med en lang række andre lande. I en fælles, international indsats for at komme pirateri til livs. Men vi er der også fordi vi som nation har helt konkrete kommercielle interesser at varetage. Danske rederier transporterer omkring 10 % af verdenshandelen. Det handler om arbejdspladser. Om at sikre eksport. Skabe vækst.

11 11 Danmark er med. Vi fører en aktiv, ansvarlig og engageret udenrigspolitik. Ikke kun i ord. Ikke kun i udviklingsbistand. Også i militær handling. Fordi vores interesser ikke stopper ved Dybbøl Banke. Fordi vi ikke forsvarer vores værdier og sikrer vores sikkerhed ved at tro, at vores verden stopper ved grænsen til Tyskland. Fordi vi tværtimod beskytter vores frihed og velstand ved at give befolkninger andre steder i verden, mulighed for selv at opnå frihed og velstand i deres eget land. DRIK NOGET VAND ---o0o---

12 12 Der går en joke i Forsvarsministeriet jeg tror i hvert fald, det er en joke at næste investering for forsvaret må være et hangarskib Men det koster ca. 26 milliarder kroner at købe et hangarskib, og ca 2 milliarder om året at bemande og anvende det. Så det bliver nok noget vi skal overlade til forsvarsministeren i 2050; men mon ikke det også er en Hækkerup Vi skal ikke have et hangarskib men forestil jer et alligevel, se det for jer Forestil jer, at det samlede danske forsvar kunne samles på et hangarskib. Billedet af et hangarskib, der kan rumme alle de militære kapaciteter, vi får brug for ved fremtidens indsatser er et godt udgangspunkt for at forstå min vision for fremtidens danske forsvar. ---o0o--- For det første: Vi skal blive bedre til at se, hvor problemerne kan opstå. Det er ikke uvæsentligt, hvor man placerer et hangarskib. Det tager tid at deployere sejle derhen, hvor behovet vurderes at være.

13 13 Det kræver omtanke og et grundigt forarbejde. Derfor skal vi blive bedre til at se, hvor fremtidige konflikter vil opstå hvor Danmark har en interesse i at gøre en indsats. Vi skal sammen med vores allierede og internationale partnere styrke vores viden om kommende, potentielle konfliktområder bl.a. ved hjælp af forskning og efterretningsvirksomhed. Det arbejde, som foregår her på Center for Militære Studier, bidrager til at styrke vores viden. For mig er det afgørende, at vi i Danmark beslutter at engagere os på et så informeret grundlag som muligt. At vi får tænkt alternativer og mulige følgevirkninger igennem. Og at vi gør det klart for befolkningen, hvad vi helt konkret ønsker at opnå med vores engagement. Vi har al mulig interesse i et stærkt internationalt fællesskab. I international lov og orden. I at være solidariske med vores allierede og internationale partnere. Være der for dem, så de kan være der for os. Vi skal blive bedre til at se rundt om hjørnet hvor henne konflikterne kan opstå. Vi har begrænsede ressourcer. Vi kan ikke som f.eks. USA være klar med indsatser, hvor end de måtte

14 14 opstå. Vi er nødt til at tænke os godt om og lægge vores indsats, hvor det gør mest nytte set fra et dansk perspektiv. Det er umuligt at forudsige præcist, hvor, hvornår og hvordan de fremtidige konfliktområder og dermed internationale operationer bliver. Dem vil der være nogle stykker af. At en bølge af folkelige protester i Nordafrika og Mellemøsten ville føre til at danske F16-fly kastede over 900 bomber i en NATO-ledet operation i Libyen virkede for blot et år siden helt usandsynligt. Vi kommer til at arbejde med kortere tidshorisonter end før for at kunne forudse og analysere forskellige udfald. Jo bedre vi kan være på forkant med fremtidige konflikter og jo bedre vi forstår de forskellige faktorer og bevægelser, der styrer, at konflikter bryder ud desto bedre kan vi forberede os og målrette vores indsatser. Og derefter placere hangarskibet dér, hvor det gør størst nytte. ---o0o--- Det andet pejlemærke for fremtidens danske forsvar er fleksible kapaciteter.

15 15 På hangarskibet er der alene plads til præcis de redskaber, som skal være i vores værktøjskasse. Hverken mere eller mindre. Det samme er tilfældet med dansk forsvar. Pengekassen skrumper. Vi må skære til. Igen vil jeg bruge statsministerens ord: I den kommende tid skal vi tage beslutninger, der kan måle sig med de sværeste i vores historie. Men vi gør det, fordi det er nødvendigt. Vi gør det ikke, fordi vi er holdt op med at tro på solidaritet. Men netop fordi vi stadig tror på solidaritet, og tror på at vi skal have alle med. Vi skal blive mere effektive få mere ud af færre midler. Justere værktøjskassens indhold og størrelse skabe fleksible kapaciteter. Jeg kan allerede nu sige, at jeg forudser, at der skal være færre ansatte i forsvaret. De skal til gengæld være udstyret med moderne og relevant materiel. Vi skal kunne omstille os og reagere hurtigt også til uforudsete begivenheder. Jeg besøgte før jul danske Absalon, der lå for kaj i Mombasa i Kenya. Et amerikansk fartøj af samme

16 16 størrelse og på samme mission kræver en besætning på 200 soldater. Vi gør det med 100. Hvordan? Ved løbende at uddanne vores soldater, så de kan bruges i mere end én funktion. Sådan gør man, når man er den lille så er man den kvikke. Jeg tror ikke på, at løsningen på forsvarets økonomiske udfordringer ligger i at skære lidt over det hele. Jeg er klar til at se på nye måder at gøre tingene på. Der er ingen hellige køer. Lad mig som eksempel nævne, at regeringen i starten af december sidste år nedsatte en arbejdsgruppe om modernisering af ledelsen af forsvaret. Gruppen kommer i midten af marts i år med sin redegørelse om forskellige modeller. Det er første skridt på vejen til et moderne og effektivt forsvar. Samtidig skal vi også være klar til at udvikle nye kapaciteter. For vi er selvfølgelig nødt til at følge med og tilpasse os udviklingen. Det gælder for eksempel på cyber området, hvor vi skal have etableret en kapacitet til at kunne gennemføre operationer i cyberspace. Forsvarsministeriet skal også være med til beskytte hele samfundet mod cyberangreb.

17 17 Når der skal mere af noget nyt, må vi også finde det gamle, som vi så kan undvære. ---o0o--- Det tredje pejlemærke for fremtidens danske forsvar er samtænkning. Vi skal blive bedre til at samtænke vores indsats både internt i forsvaret men i høj grad også i forhold til fx civile aktører og NGOer. Lad mig understrege. Der er på ingen måde ikke tale om, at NGO er og andre civile aktører skal under militær ledelse. Samtænkning betyder jo, det at tænke sig forskellige elementer samlet til en helhed. På et hangarskib er der en klar og entydig ledelse med klart definerede opgaver til piloterne, soldaterne og skibsbesætningen. Der er korte kommandoveje. Enhederne er afhængige af hinanden, de skal samtænke den militære indsats. Det er et lille samfund én enhed der arbejder tæt og naturligt sammen, for at skibet kan sejle i den udstukne retning og løse de opgaver, vi politikere pålægger forsvaret. På samme måde skal vi arbejde sammen i vores internationale indsatser.

18 18 Hvis vi skal opnå en større effekt af vores forebyggende indsatser, er det vigtigt, at der er en klar sammenhæng mellem dansk udenrigspolitik, udviklingspolitik og sikkerhedspolitik i forhold til skrøbelige stater. Vi skal være klar til at bruge en bred vifte af militære, politiske, diplomatiske, stabiliserende og udviklingspolitiske redskaber. Vi skal samtænke indsatsen. Den ny sikkerhedspolitik skal være gennemtænkt det vil sige samtænkt. En samtænkt forebyggelsesindsats kan konkret bestå i bl.a. kapacitetsopbygning, sikkerhedssektorreformer og bistandpolitiske tiltag. Regeringen vil bidrage til forebyggelse ved at styrke forsvarets evne til at uddanne og træne lokale sikkerhedsstyrker og bistå med sikkerhedssektorreformer i udviklingslande. Formålet er klart at opbygge modtagerlandenes evne til selv at løse udfordringerne lokalt med egne kapaciteter og med egne borgere. Det er også et udtryk for respekt for vores internationale samarbejdspartnere. Lokale løsninger fungere bedst! For at understøtte denne indsats har regeringen oprettet en Pulje til Ny Sikkerhedspolitik, som bl.a. skal bruges til at stabilisere og genopbygge skrøbelige og

19 19 konfliktramte lande og kapacitetsopbygning. Under puljen oprettes en Freds- og Stabiliseringsfond, hvor den eksisterende Globalramme fra forsvarsforliget indgår. Dens årlige budget på 150 mio. kr. forstærkes med yderligere 45 mio. kr. i Men det er ikke kun et spørgsmål om, hvad staten kan gøre for dig. Den private sektor også bidrage. Et konkret område for samarbejde kunne være i relation til indsatsen mod pirateri ud for Afrikas Horn f.eks. i forbindelse med kapacitetsopbygning af den kenyanske kystvagt. Her kan den private sektor bidrage til indsatserne. Et nyligt eksempel på den private sektors bidrag er dansk Rederiforenings projekt om at fremme fiskerierhvervet i Somalia som et alternativ til pirateriet I midten af december sidste år var jeg på besøg i Kenya. På Danmarks vegne overrakte jeg den kenyanske flåde en materieldonation, som startskuddet til et dansk, bilateralt maritimt samarbejdsprojekt med Kenya om at opbygge en kenyansk kystvagt til bekæmpelse af pirateri, menneskesmugling og antidumpning. Besøget i Kenya gav mig også mulighed for at besøge Kenyas hurtige reaktionsenhed og hovedkvarteret for

20 20 de Østafrikanske Reaktionsstyrker i Nairobi. Her har Danmark sammen med de øvrige nordiske lande et antal rådgivere stationeret for at bistå en lokal kapacitetsopbygning. Vi er således allerede i gang på det konkrete plan med forebyggende tiltag. Men vi kan gøre mere. Vi vil gøre mere. ---o0o--- For det fjerde: Et hangarskib sejler ikke alene. Det er afhængigt af andre skibe. På samme måde med dansk forsvar. Forsvaret er ikke en isoleret ø. Forsvaret er afhængig af samspillet med andre. Evnen og viljen til at indsætte forsvaret i skarpe missioner rører vi ikke ved. Men finanskrisen er blevet et grundvilkår for forsvarspolitikken. Derfor er jeg optaget af et øget samarbejde med bl.a. de nordiske lande og vores NATO-allierede. Vi skal ikke være i stand til at løse alle opgaver når som helst og hvor som helst. Dét har vi ikke råd til. Vi skal tage tyren ved hornene og komme i gang med

21 21 arbejdsdeling med vores allierede og internationale partnere. Det er ingen hemmelighed, at vi fokuserer på en mere udtrykkelig og gennemtænkt arbejdsdeling kort sagt Smart Defence, som NATO s generalsekretær har betegnet det. Enten kan man lade en international arbejdsdeling udvikle sig uden nogen plan eller overvejelser dvs by default. Eller også kan man prøve at gøre det på en mere intelligent måde by design, som NATOs generalsekretær har udtrykt det. Jeg har selv foreslået, at vi ser nærmere på mulighederne for at indgå i et samarbejde med nogle af vores nabolande om suverænitetshåndhævelse i luften. Og hvorfor ikke? Jeg ved godt, der er en række forbehold. Men det må vi arbejde os uden om. Det er jeg sikker på, vi kan, hvis vi tænker os godt om. Hvis I tænker jer godt om. Alle skal ikke være klar til at løse alle opgaver og dermed have alle kapaciteter på hylderne. Og sådan er det jo heller ikke nu Danmark har fx ingen ubåde. Norge ingen hangarskibe. Flere lande i NATO har ikke kampfly eller lufttankningsfly. Så der er allerede en vis international arbejdsdeling. Vi skal derfor engagere os dybere i multinationale samarbejder med vores

22 22 allierede og internationale partnere. Det rejser store spørgsmål, herunder ikke mindst i forhold til national handlefrihed. Men vi kan ikke det hele selv. Vi skal ikke det hele selv. Danmark står stærkere, når vi vælger at stå sammen med blandt andre de øvrige nordiske lande. Regeringen vil derfor opprioritere det nordiske samarbejde og udvikle samarbejdet om forsvarspolitikken. I 2012 har Danmark formandskabet for det nordiske forsvarssamarbejde. Det vil vi bruge aktivt: fx i Østafrika til kapacitetsopbygning, styrket politisk dialog og multinationalt samarbejde i øvrigt. ---o0o--- Og lad mig så sige for det femte: Vi skal tænke os godt om, inden vi benytter os af den styrke, det danske forsvar kan lægge bag vores lands udenrigspolitik. Vi skal have vores værdier med, når vi tager ud. Danmarks engagement skal have bred opbakning i Folketinget og befolkningen. Det giver den nødvendige robusthed, også når det er svært og omkostningsfuldt, og det er det vigtigste fundament for at sikre

23 23 opbakning til hver enkelt af de soldater, som er til stede i meget svære situationer ude i verden, for at implementere politiske beslutninger truffet i Danmark. De danske og internationale værdier og principper gælder ikke alene som mål for vores indsats men også for processen, f.eks. er tortur, umenneskelig behandling eller krænkelse af menneskerettighederne uacceptabelt som en del af vores indsats på den internationale scene. Og der skal være størst mulig åbenhed og ærlighed om den danske indsats, og grundlaget for den, også eller måske navnlig - når det er besværligt eller udfordrende, det vi laver. Militær indsats er meget besværlig, befolkningen skal vide når det ikke går efter planen, eller fejl bliver begået, regler overtrådt. Der er ingen garantier mod fejl, men de fejl som måtte blive begået skal ikke skjules. ---o0o--- Så dansk forsvar i fremtiden: Vi skal blive dygtigere til at forudsige, hvor konflikter kan opstå.

24 24 Vores kapaciteter skal være så fleksible som muligt, så vi med færre ressourcer kan gøre mindst ligeså meget som i dag. Vi skal samtænke den indsats vi yder også i forhold til den politiske og de civile indsatser, så vi gør mest mulig nytte for de ressourcer vi bruger Vi skal gå fordomsfrit til et styrket samarbejde med andre lande. Og så ingen kan misforstå det: De værdier, vi tager ud og kæmper for, er ikke alene målet de er en agørende del af midlet. Målet helliger ikke midlet. Kampen for folkeret og menneskerettigheder kræver, at vi lever op til dem, også i kampen for at nå dem. ---o0o--- Den nye regering har siddet i 100 dage. Men vores syn på behovet for at videreføre en aktivistisk sikkerhedspolitik er forankret i de seneste tre årtiers udvikling i den verden, der er ligeså meget en del af os, som vi er en del af den. Vores tilgang til, hvordan den skal føres, står ikke mindst på erfaringerne fra de seneste ti år. Og hvordan den ikke skal føres.

25 25 Solidaritet er den røde tråd i den nye regerings politik. Solidaritet, ikke blot fordi det er det rigtige at gøre, men fordi det tjener Danmarks interesser. At være solidarisk med vores allierede yde vores. At være solidarisk med befolkninger, der lever i ufrihed og fattigdom fordi det også gør os friere og rigere at sætte undertrykte lande fri. Solidaritet er ikke en gratis omgang for de velmenende. Ingen steder bliver solidariteten mere virkelig og stærk end i det danske forsvar, og få steder gør solidariteten større forskel. Tak for ordet.

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Det talte ord gælder Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Kære Michael, kære Udenrigspolitisk Selskab, kære tilhørere. Tak for invitationen.

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009).

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009). Torsdag den 12. november 2009 (D) 1 (Fremsættelse 22.10.2009). 16. møde Torsdag den 12. november 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater ET forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Redigeret af Trine Jørgensen Oplag: 2000

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Fremmer EU freden? Jan Øberg. Analyse, kritik og alternativer. TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning

Fremmer EU freden? Jan Øberg. Analyse, kritik og alternativer. TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer Jan Øberg TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Tænketanken NyAgenda 2005 Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for.

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for. Indholdsfortegnelse Forord 2 Reflektioner 4 Executive summary 6 Kapitel 1 Baggrund 18 Kapitel 2 Den nye danske samfundsmodel 23 1. Vision og mål for Danmark 30 2. De danske værdier 32 3. Erhvervslivet

Læs mere

Samfundsmodel. Fremtidens Danske

Samfundsmodel. Fremtidens Danske Fremtidens Danske Samfundsmodel Visionen for Danmarks fremtid: Målet: Danmark skal være et velfærdssamfund med høj livskvalitet med uddannelse og arbejde til alle, og omsorg til alle der har behov herfor.

Læs mere

Fejlslagne stater. Hvornår er en stat kørt i sænk? Læs om: Sudan Somalia/Somaliland Bosnien Afghanistan Yemen Nordkorea Haiti

Fejlslagne stater. Hvornår er en stat kørt i sænk? Læs om: Sudan Somalia/Somaliland Bosnien Afghanistan Yemen Nordkorea Haiti Fejlslagne stater Hvornår er en stat kørt i sænk? Læs om: Sudan Somalia/Somaliland Bosnien Afghanistan Yemen Nordkorea Haiti Mordet der ikke ville gå væk Lasse Ellegaard USA s midtvejsvalg Indiens Jerusalem

Læs mere

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ Nr. 1 Marts 2015 18 årgang DANMARKS STØRSTE FORSVARS- OG BEREDSKABSPOLITISKE ORGANISATION LEDER: HAR BEFOLKNINGEN GLEMT SIN EGEN FORSVARSVILJE? SIDE 2 RUNDT OM FOLK & SIKKERHED: 2014 BLEV ET SUCCESÅR SIDE

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

04 årgang 2 maj 2013. I sidste øjeblik / nyheder fra ind og udland. F.C. Granatchok. Øvelse Joint Warrior. Styr på økonomien. Iver Huitfeldt hjem

04 årgang 2 maj 2013. I sidste øjeblik / nyheder fra ind og udland. F.C. Granatchok. Øvelse Joint Warrior. Styr på økonomien. Iver Huitfeldt hjem Styr på økonomien årsrapport: Efter en årrække med hård kritik fra Rigsrevisionen har forsvaret fået bedre styr på økonomien. Årsrapport 2012 viser, at forsvaret for tredje år i træk bruger færre penge,

Læs mere

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF SØVÆRNET 3-2011 Printvenlig PDF LEDER Cirklen er sluttet I januar 2005 kunne vi hejse kommando på det nye støtteskib ABSALON. Begivenheden blev starten på en markant ændring af den danske flåde. En ændring,

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 RADIKAL POLITIK 1 23. januar 2003 Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG DET MENER JEG

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Jan Øberg

Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Jan Øberg Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer Jan Øberg TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Lund, Sverige & Tænketanken NyAgenda 2005 1 Indhold Resumé af udredningens

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 3 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 3 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 3 / 2011 Tema: Danmark i krig Nye standarder i socialpolitik? Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær:

Læs mere