Palæstina. På mission i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Palæstina. På mission i"

Transkript

1 modelfotos: bam/scanpix På mission i Palæstina I 2004 tog Torben Knuth-Winterfeldt på den første af fem arbejdsrejser til Palæstina. Et land med lidelser og afsavn åbnede sig alligevel med håb og muligheder. Udsendt Af Torben Knuth-Winterfeldt Det er nu halvandet år siden jeg sidste gang arbejdede som psykolog i Palæstina. Jeg føler det er på tide, at videregive erindringsbilleder fra en betydningsfuld periode i mit liv. Arbejdet i Palæstina gav mig mulighed for på nært hold at stifte bekendtskab med en land, der har svært ved at finde sine egne fysiske rammer, og hvor store befolkningsgrupper til stadighed må lide på grund af angst, stress og store afsavn. Netop i år er det som bekendt 60 år siden palæstinensere blev fordrevet fra deres hjem og over 400 palæstinensiske landsbyer blev slettet fra Jordens overflade. Det skete som følge af vedtagelsen i FN s generalforsamling i 1947 om, at Palæstina skulle deles mellem en jødisk stat og en palæstinensisk. I 2008, efter 60 års krig og konflikter, 40 års israelsk besættelse af Vestbredden og bosættelsespolitik, venter palæstinenserne stadig på deres stat. Langt de fleste af de 3,6 millioner registrerede palæstinensiske flygtninge lever fortsat i flygtningelejre på Vestbredden og på Gaza-striben, i Libanon og Jordan. Ja til at rejse I 2004 fik jeg muligheden for at komme af sted. Jeg er ansat som psykolog på Rehabiliteringscenter for Flygtninge i Psykolog nyt

2 4 Psykolog nyt

3 Det er nu halvandet år siden jeg sidste gang arbejdede som psykolog i Palæstina. Jeg føler det er på tide, at videregive erindringsbilleder fra en betydningsfuld periode i mit liv. Århus, hvor man modtager flygtninge fra en række lande. Desuden har jeg været ulandsfrivillig i Kenya for Mellemfolkeligt Samvirke og har haft at gøre med udvælgelse af frivillige til arbejde i flygtningelejrene i Kroatien og med personalerekruttering til arbejde i Mellemamerika og andre ulande. En repræsentant for Folkekirkens Nødhjælp, som var bekendt med min erfaringer, kontaktede mig for at høre, om jeg kunne tænke mig at arbejde for Folkekirkens Nødhjælp i Palæstina. Jeg besluttede at sige ja, selv om jeg på dette tidspunkt kun vidste lidt om, hvad jobbet ville indebære. Tanken om den direkte hjælp, jeg vil få mulighed for at yde, fascinerede mig, ligesom jeg så en anerkendelse i at få lov at arbejde som den første danske psykolog udsendt af Folkekirkens Nødhjælp på Vestbredden (Palæstina). Centret i Beit Sahour Folkekirkens Nødhjælp har igennem en årrække samarbejdet med en palæstinensisk støtteorganisation, YMCA-Beit Sahour i Palæstina, og det er her, mit arbejde i overvejende grad kommer til at foregå. YMCA-Beit Sahour er et rehabiliteringscenter, hvor man på en række områder forsøger at yde støtte til familier, unge og børn, der af den ene eller den anden grund lider psykisk eller fysisk overlast i forbindelse med problemerne mellem Israel og Palæstina. På centret modtager man i kortere forløb over ca. seks måneder stærkt fysisk eller psykisk handicappede unge, der af forskellige årsager ikke vil kunne klare at genfinde ressourcer i deres eget lokalsamfund. YMCA-centret i Beit Sahour yder en lang række tilbud såvel i grupper som individuelt: Der er tale om psykologisk rådgivning og behandling på baggrund af de traumatiserende begivenheder, den enkelte har været udsat for. Social, psykologisk og fysisk forberedelse til som psykisk eller fysisk handicappet igen at skulle kunne indgå i sociale sammenhænge samt erhvervsmæssigt eller uddannelsesmæssigt at kunne klare sig selv. Der kan også være tale om erhvervsmæssig rådgivning og kortere uddannelsesforløb, fx skrædderlære, snedkerlære og edb. En overordentlig betydningsfuld del af rehabiliteringen på centret består i, at brugerne, på baggrund af et specifikt målrettet socialtræningsprogram, ved tilbagevenden til deres lokalområde sættes i stand til at yde støtte og hjælp til byens traumatiserede familier. I lokalområderne ydes familierådgivning og behandling, såvel individuelt som i grupper. Derudover ydes i flere tilfælde, hvor der er tale om en ituslået erhvervsmæssig dagligdag, iværksætterydelse, såvel individuelt som til familier. De palæstinensiske småøer Det kan i dag geografisk set være meget svært at få øje på en egentlig palæstinensisk stat. Dette skyldes de mange ulovlige israelske bosættelser på palæstinensisk jord samt muren, der til stadighed vokser sig længere og ofte gennemskærer palæstinensisk land. På landkortet fremstår staten Palæstina snarere som en lang række småøer, typisk omkranset af jord og cementblokke eller muren og med talrige checkpoints. YMCA har på en lang række af disse palæstinensiske småøer placeret kontorer, bestyret af såkaldte counsellors, dvs. personer med en psykosocial uddannelse, eksempelvis psykologer og socialrådgivere. Det var disse counsellors, det ville blive min opgave at komme til at arbejde med. Kontrakten, som var EU-støttet, løb over to år med to kurser af ca. en uges længde. Formålet med disse fire kurser var at udstyre YMCA-personalet, som arbejder i de forskellige palæstinensiske områder, med for personalet nye psykologiske og psykosociale terapeutiske arbejdsredskaber. Det var i første omgang hensigten, at personalet, såvel på kurserne som imellem kurserne, igennem det terapeutiske arbejde med sig selv skulle kunne opnå indsigt i og erfaring med, hvordan de mest hensigtsmæssigt kunne bekæmpe egen stress og udbrændthed. Men det var også et håb, at personalet på relativt kort sigt ville kunne bruge de nylærte terapeutiske arbejdsredskaber over for dem, de arbejder med. Engagement og erfaring Hvad skal lille jeg mon kunne yde af psykologisk og psykosocial bistand til veluddannede, dygtige, erfarne og indsigtsfulde humanistisk arbejdende palæstinensere? Sådan tænkte jeg, da jeg midt i 2004 sad i flyet på vej til mit første møde med denne gruppe mennesker. Med i bagagen havde jeg imidlertid psykoterapeutisk materiale, som jeg selv brænder for og har erfaring for har positiv effekt i arbejdet med traumatiserede flygtninge. Psykolog nyt

4 Jeg har ud over min psykologiske uddannelse en gestaltterapeutisk efteruddannelse i tegneterapi, er reiki healer samt har mange års kognitiv og klinisk arbejdserfaring inden for forskellige psykologfaglige praksisområder, herunder visualisering. Overskrifterne på kurserne i Beit Shahour ville primært omhandle tegneterapi og forskellige visualiseringsmetoder. Derudover var det min hensigt at introducere forskellige stress-reducerende psykoterapeutiske arbejdsmetoder, blandt andet mindfulness. Endelig skal det understreges, at jeg med garanti ikke i sammenlignelig grad var belastet af dagligt traumatiserende begivenheder og en traumatisk historie, som jeg ved at alle kursisterne på mit hold ville sidde inde med! Familien som prøveklud Det er indtil nu blevet til i alt fem besøg i Palæstina med ca. et halvt års mellemrum. De første fire kurser kom primært til at foregå på YMCA-centeret i Beit Sahour, ikke langt fra Betlehem, med en enkelt kursusdag i Toulkarem i det nordlige Palæstina. Den femte gang var sidst i november 2006, hvor det på trods af mange checkpoints og med ofte alenlange ventetider lykkedes mig at rejse rundt i Palæstina for at besøge de forskellige områder, YMCA arbejder i. Hvert sted foretog jeg evaluering og superviserede YM- CA-personalet i forskellige sager med fokus på, hvordan man der arbejdede med de psykoterapeutiske metoder, som YMCA-personalet på og imellem kurserne havde fået introduceret og øvet sig i. På alle kurserne mødte jeg særdeles motiverede og åbne YMCA-medarbejdere. Jeg oplevede en samarbejdsånd og imødekommenhed, som meget hurtigt fik mig til at føle mig hjemme og særdeles velkommen i dette fjerne land og denne for mig på mange måder fremmede kultur. Jeg oplevede, at hver kursusdeltager arbejdede overordentlig intenst og samvittighedsfuldt både individuelt og i gruppe. Alle gik fra første færd ind i arbejdet med de mange øvelser med motivation, interesse og indbyrdes hjælpsomhed, hvad der kom til at betyde, at der igennem hele kursusforløbet hvilede en åndelig ro og tryghed mellem deltagerne og mig. I mange tilfælde fortalte deltagerne mig, at de for at øve sig i metoderne i første omgang forsøgsvis havde praktiseret disse i deres egen familie. Denne praksis havde så typisk givet dem mere og mere mod til at gå i gang med det psykoterapeutiske arbejde i deres målgrupper. Et træ i haven På min seneste rejse besøgte jeg YMCA-arbejdspladser i en stor del af Palæstina: Hebron, Toulkarem, Jenin, Ramallah og Beit Sahour. Til min store glæde blev der i alle områderne i udstrakt grad arbejdet med de psykoterapeutiske rehabiliteringsmetoder, som jeg havde introduceret. I Hebron er eksempelvis over 100 traumatiserede børn i øjeblikket engageret i tegneterapeutiske, forløb. Børnenes motivation, aktivitet og glæde ved dette arbejde er ikke til at skjule. Jeg besøgte en kvindegruppe, hvor alle ti medlemmer havde mistet deres mænd, der var blevet dræbt ved forskellige konflikter. Disse kvinder, der alle var alenemødre, var i gang med tegneterapeutiske forløb, såvel i gruppe som individuelt. Ifølge kvindernes ønske skal deres børn i nærmeste fremtid ligeledes begynde i tegneterapeutiske forløb, og mødrene forestiller sig således, at de i stigende grad gennem dialoger med deres børn vil kunne genfinde ressourcer til at tro på livet i en uforudsigelig og uoverskuelig hverdag. En gammel mand, hvis hele familie var blevet slået ihjel for øjnene af ham, havde ved visualiseringsøvelser i fantasien fundet et sted under et træ, hvor han vidste at han kunne finde daglig fred. Igennem tegneterapien fandt han imidlertid ud af, at træet eksisterede i virkeligheden og faktisk stod ude i hans egen have. Da han gik ud til træet, kom han pludselig til at tænke på, at dette træ igennem hele hans liv havde stået det samme sted og tilhørt familien. Ja, som han udtrykte det, det er jo faktisk en levende del af min familie, så derfor sidder jeg under det hver dag og finder hvile og indre ro. 6 Psykolog nyt

5 privatfotos: forfatteren Kan tegninger gavne? I de øvrige områder, som jeg besøgte, havde man i talrige tilfælde erfaring for, at de målgrupper, man her arbejdede med, igennem de fortløbende samtaler med fokus på tegninger formåede at åbne stadig mere for deres rædselsfulde historier fra dagliglivet og således igennem terapien efterhånden genfandt indre balance og tro på fremtiden. I begyndelsen af et tegneterapeutisk forløb, er der typisk en hel del mennesker, der forbavset spørger, hvilken gavn tegninger kan have i relation til afklaringen og løsningen af deres problemer. Efterhånden opdager klienterne, at denne terapiform faktisk giver dem løsningsmuligheder til mange af deres spørgsmål om, hvordan de kommer deres traumer til livs. Her tændes motivationen for det terapeutiske arbejde, og de genfinder efterhånden indre kræfter, håb og ressourcer, som de troede de havde mistet. Netop dette, efter at have mistet så meget, at genfinde noget i sig selv, som man troede var tabt for altid, er særdeles motiverende for de fleste. Ved flere af mine besøg oplevede jeg i forbindelse med hjemmebesøg, hvordan YMCA-medarbejderne praktiserede de terapeutiske metoder. Jeg fik her indtryk af, hvor enormt vigtigt det er for de traumatiserede familier, at terapeuten ofte kommer i hjemmet og praktiserer det terapeutiske arbejde. Det giver værdighed for familierne at blive besøgt og fornemme, at man ikke er glemt eller er uden betydning. hvor meget de værdsætter glæden og værdigheden ved at modtage positiv opmærksomhed, psykoterapeutiske arbejdsredskaber, rådgivning og vejledning. Jeg har ved mine besøg i Palæstina oplevet et land, som på trods af voldsomme belastninger samt tilsyneladende håbløs fysisk og geografisk atomisering består af forbavsende stærke og håbefulde mennesker. Der er tale om en befolkning, som på trods af det svære daglige liv alligevel bevarer troen på en fremtid, hvor det er muligt at leve en normal tilværelse. Mit kendskab til palæstinenserne har lært mig endnu mere om mig selv og os som mennesker i mødet med andre kulturer og folkeslag: At det er af største betydning for vor mellemfolkelige forståelse og fredelige samvirke, at vi venter med at give vores holdninger og synspunkter til kende før vi med god samvittighed kan sige, at vi har grundigt kendskab til disse andre mennesker, deres levevis og problemstillinger. Palæstina-erfaringerne har overbevist mig om, at vi ved at øve os i at tænke, før vi taler, bedre kan lære at tale sammen og lytte til hinanden. Når vi igennem dialog lærer at forstå hinandens problemer og behov, bliver det lettere for os at forsones og nå frem til en mere rolig og menneskekærlig verdensorden. Torben Knuth-Winterfeldt, aut. psykolog, tegneterapeut Rehabiliteringscenter for Flygtninge, RCF Dette har lært mig På samme måde har jeg igennem hele mit forløb oplevet, at palæstinenserne ved mine besøg og min respekt for dem, for deres kultur og problemstillinger til stadighed har vist, Psykolog nyt

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Mit Liv Mit Valg En helhedsorienteret beskæftigelsesindsats Integrationsnet en del af dansk flygtningehjælp Mit Liv Mit Valg en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

BØRN AF KRIG OG FRED. Evaluering

BØRN AF KRIG OG FRED. Evaluering BØRN AF KRIG OG FRED Evaluering Sara Priskorn og Nana Folke August 2011 Indhold Indledning... 4 Hovedkonklusioner... 5 Klasseundervisning om flygtninge... 5 Gruppeforløb for flygtningebørn... 6 Forældresamarbejde...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere