BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Carsten Holvad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Carsten Holvad"

Transkript

1 1 30 Forsidefoto: Carsten Holvad BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag modtages med tak. kan indsætte direkte på kontonr.: , Skælskør bank. anuar Næste nummer påregnes at udkomme i midten af juni. Stof til bladet bedes indleveret senest 1. juni meget gerne på mail. REDAKTIONSGRUPPE Ernst Jensen Nils Bak Pedersen Annette Andersen Lykke Jensen TELEFONKÆDE BYTINGETS ARBEJDSUDVALG Vagn Andersen, Dyvekær Anne Kopp Pedersen Bisserup Havnevej / Jørgen Fallesen, Vrængegaardsvej Freddy Thomasen, Strædet Lone Langkilde, Lodsstien Dann Sørensen, Vinkelvej Finn Svantesson, Holsteinborgvej Niels Christiansen, Dalstrøget Lisbeth Troelsen, Fasanvej Jesper Hofmann Lindahl, Strædet Lone Jensen, Dyvekær Søren Riis Sørensen, Bisserup Havnevej Suppleanter: Lykke Jensen, Fjordbakken 11, Christina Duch, Skoleengen 10,

2 29 2 Bytingskalenderen Onsdag d. 17. marts kl Chaplinklub Onsdag d. 24. marts kl Viseaften.Tema: Evergreens Torsdag d. 8. april kl Torsdagsklubbens generalforsamling Fredag d. 9. april kl Fællesspisning Søndag d. 18. april kl Strandrensning Vi mødes på legepladsen Søndag d. 18. april kl Fernisering med Valodiagruppen Tirsdag d. 20 april kl Brugsens generalforsamling Afholdes på Postgården i Skælskør Hold i øvrigt øje med plakater samt bisserups hjemmeside: NYT FRA BYTINGET : Dette er en ny rubrik i vores blad. Vi har i det nyvalgte arbejdsudvalg besluttet, at vi vil orientere om det arbejde, vi står for i byen. Vi fortsætter med opgaver og møder som vi plejer. Vi håber, at det vil forhindre unødvendige misopfattelser af, hvad Bytinget er for en størrelse, at vi jævnligt fortæller løst og fast i bladet om opgaverne. Vi besvarer også gerne evt. spørgsmål til os her i bladet. Bytinget arbejder med henvendelser fra borgere i Bisserup, der har ønsker om f. eks. en bedre legeplads for deres børn, reparation af noget fælles, etablering af nye traditioner og lign. Alle kan henvende sig til et medlem af Bytingets arbejdsudvalg med sit ønske, og forud for et møde laver Lone J. og Vagn en dagsorden, hvorefter emnerne bliver drøftet på mødet og arbejdsopgaverne fordelt. For nylig havde en borger ønsket en solhvervsfest. Den blev planlagt, nogle medlemmer af arb. udv. lavede suppe, nogle sørgede for drikkevarer, andre sørgede for opstilling af telt, for lys og fakler. Opbakningen til arrangementet var stort, ca. 100 mennesker mødte op. En evaluering gjorde det klart, at der ikke var tænkt på drikkevarer til børnene. Fremover vil Jesper som tovholder for Solhvervsfest sørge for, at der også huskes varme drikke til børnene!!! Der har været ønsker om, at der bliver søgt om midler til belysningen af vejen mellem Forsamlingshuset og byen, ligesom der er borgere, der ønsker en opgradering af bredbåndsnettet. Disse emner var på dagsordenen på sidste møde, og dem har Niels påtaget sig at arbejde med. Hjemmesiden administreres af Lykke. Har man ideer til indholdet kan man henvende sig til Lykke

3 3 28 Strandrensningen, der sker i samarbejde med Naturfredningsforeningen, er planlagt til d.18. april, og alle, der ønsker at give en hånd med, bedes møde op på legepladsen kl. 10. denne søndag. Legepladsen kunne i øvrigt godt trænge til eftersyn, reparation og forbedringer har vi fået henvendelser om, og der er nu en gruppe fra Bytingets arbejdsudvalg, der vil gå i gang med det. Lone L., Søren, Jesper. og Niels. Nytilflyttere til Bisserup bliver budt velkommen af en velkomstgruppe, der ledes af Anne. Et udvalg, der sammen med byens unge vil prøve at gøre den store P- plads foran Forsamlingshuset mere attraktiv for borgerne og et sted for de unge til at hænge ud, ledes af Finn, som har indledt et samarbejde med kommunen om dette projekt. Bytinget råder over nogle party-telte og en stor grill, der kan lejes ved henvendelse til Vagn. Ordet tovholder er nyttigt at kende i Bytingssammenhæng. Man kan også kalde det ansvarshavende. Er man tovholder, skal man sørge for, at alle de detaljer, der gør arrangementet vellykket, er i orden. Lisbet er den person, der den sidste viseværts aften i år, sørger for bordopstilling, drikkevarer, programmer, velkomst og tak, m.m. Viseværterne står for underholdningen, og publikum/- byens borgere står for opbakningen til et af de mange dejlige arrangementer, der gør Bisserup til et dejligt sted at bo, takket være en stor skare af frivillige, arbejdsvillige, ulønnede medborgere. Der er meget på møde-dagsordenen hver gang. Her er ikke nævnt alle medlemmers områder, men jeg har gjort et forsøg på at tydeliggøre, hvad Bytingets arbejdsudvalg påtager sig at arbejde med. Det er vigtigt at understrege, at vi alle er medlemmer af Bytinget! Fordi vi bor i Bisserup! Vi har alle indflydelse på, hvad arbejdsudvalget skal arbejde med. Så hovedopgaven er nu som altid at arbejde til gavn og glæde for Bisserups beboere. I håb om, at denne rubrik kan virke oplysende, evt. forklare ukendte sider af vores arbejde i Bytingets arbejdsudvalg, sender jeg de bedste ønsker for et nyt år i fællesskabets ånd i Bisserup. P. U. V. Vagn Tegning: blisdating Jette Harder fysiomassør siden Rolf Metoden Afbalancering af kroppens holdning Effektiv symptombehandling Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved

4 27 r BISSERUP CAMPING Åbent: Vi vil ønske alle en god jul og et godt nytår - og husk; Vi åbner igen Bisserup Camping, Skafterupvej 182, 4243 Rude - tlf Bytinget er ikke demokratisk Efter debatten om Bytingets fremtid på årsmødet i november 2009, har Agnete Stage efterlyst borgere, som er utilfredse med Bytinget. Jeg er én af dem. Jeg har i ca. to år arbejdet i 3 forskellige grupper. Den sidste var lokalplangruppen, der lavede forslaget til en udvidelse af Bisserup mod nord. Efter at Helhedsplanen var godkendt på borgermødet i februar 09, udviklede arbejdet i gruppen sig så udemokratisk, at det resulterede i en uløselig konflikt, og jeg meldte mig derfor ud af gruppen. Arbejdet med Trafikplanen er et andet eksempel på udemokratisk bytingsarbejde. Her var uenighederne bare offentlige, så alle kunne se, hvad der foregik. Min erfaring med Bytinget er, at det er dybt udemokratisk, og da den eneste autoritet Bytinget har i Bisserup, hviler på en påstand om, at det repræsenterer os alle sammen, er det et kæmpe problem. Jeg mener det kun er de stærke, der har mulighed for at bruge Bytinget til at fremme deres interesser. På Bytingets årsmøde blev debatten om Bytingets fremtid flere gange forsøgt stoppet, og det efterfølgende referat var intetsigende. Selv afstemningsresultatet om forslaget om Borgerråd manglede. Bytinget vil gerne have æren for at det går godt, men ikke for det, der går skidt. Mit samlede indtryk er, at Bytinget har mistet evnen til at forstå realiteterne og bare fejer al modstand ind under gulvtæppet. Så hvad skal vi egentlig med det? HVORDAN FÅR VI MERE DEMO- KRATI I BYTINGET? I hvert fald bliver vi nødt til at fortsætte den åbne debat, så vi kan finde ud af, om vi overhovedet vil det samme. Vi bliver nødt til at have meget mere præcise regler for Bytingets pligter, rettigheder, muligheder og begrænsninger. Bytinget fungerer fint i småsager, men store planlægningsopgaver egner det sig ikke til. Måske en demokratisk borgerforening med større oplysningspligt, ville være bedre egnet til det? Eller interessegrupper, som kan dannes og opløses, når der er behov for det. Og så mener jeg bestemt, at vi har brug for en demokratisk "færdselslov", der beskriver, hvad der er acceptabel demokratisk opførsel, og hvad der ikke er! Jeg vil foreslå, at vi viderefører debatten fra Årsmødet her i bladet, så alle får mulighed for at deltage og det bliver svært at manipulere, uden at blive opdaget. Det vil også give os 2 måneder til at tænke over et indlæg inden vi svarer, og til at tale med andre om det, så nogle indlæg kan skrives af grupper. Det er kun ægte demokrati, hvis alle kan deltage. Derfor vil jeg opfordre al- 4

5 5 le, der er gode til at skrive, til at tilbyde skrivehjælp til de borgere, der har brug for det. Sæt fx. en seddel op på brugsens opslagstavle så folk kan finde jer. Så kære Bisseruppere : Tag del i vores demokrati; ellers dør det. Helle Hauberg Hansen, Østengen 17 på harmonikaen. Tak til arbejdsudvalget for det flotte initiativ. Annette Tegning: ulige a Skov- og Landskabsentreprenør Topkapning Træfældning Beskæring Plantning Flishugning Stødfræsning Bjælkehytter Plankeskæring Have- og flisearbejde Per Ahrensberg Østengen 55, Bisserup Telefon: Dag: Aften: Solhvervsfest På årets korteste dag d. 21. december havde Bytingets arbejdsudvalg inviteret til solhvervsfest med fakkeltog og varm suppe. BØRN HAR DET BEDST I 0-6 ÅR Foto: solhvervsfest LOPPEMARKED På loppemarkedet til sommer, lørdag. d. 3. juli, vil der være en bod med festtøj, pænere hverdagstøj, samt tilbehør og smykker, alt sammen pænt og i orden. Har du bidrag til denne bod, kan du aflevere det hos Vagn, Dyvekær 16, På dagen var Bisserup dækket af sne, og det var bidende koldt med kraftig blæst. Alligevel mødte 80 til 90 børn og voksne varmt påklædte og forventningsfulde op ved Brugsen kl. 18. Der var fakler til alle, og der blev lys i mørket, da den lange kæde af gående med brændende fakler i hænderne bugtede sig ned ad Havnevej. På legepladsen var højen stemningsfuldt illumineret af bålsteder, et af Bytingets telte sørgede for læ, og de udvalgte kokke serverede flere forskellige lækre, varme supper, mens Frank spillede Andre effekter kan stadig som hidtil afleveres i Fjordsides lade bag den grønne halvdør, Holsteinborgvej 213. På forhånd tak for alle gode bidrag til Loppemarkedet. Indtægten herfra går jo ubeskåret til Bytingets arbejde og tilbud til byen. Vagn

6 25 6 Nordea Bank har efter ansøgning givet 5.000,- kr. til en operakoncert som Bytinget afholdt i efteråret. Jane Rowland, filialchef i Nordeas filial, Skælskør mødte op personligt og overrakte checken ved fællesspisningen her i marts. Dejligt at der ydes støtte til kulturlivet i vores lille, men aktive by. Stor Tak! Foto bank Forsamlingshusets liv liv i Forsamlingshuset gennem 20 år I dag er der vel ingen, der kan forestille sig Bisserup uden forsamlingshuset! I 2010 fylder Bisserup Forsamlingshus 20 år, og det er blevet markeret med en flot festuge fra den marts. Bisserup Forsamlingshus havde ikke stået her den dag i dag uden mange, mange lokale ildsjæles engagement, mod og vedholdende arbejdsindsats gennem årene! Og det har huset fortsat brug for! Det er naturligt her at give et resumé over den 20-åriges fødsel og opvækst indtil nu: I gamle dage (det vil sige før 1990) mødtes man på Lodskroen, som indtil ca hed Den gyldne ål. Her mødtes også Bytinget, og her fødtes ideen om et forsamlingshus i Uddrag fra Bytingets referater: I : Johannes Fjordside stiller nogle grunde gratis til rådighed til et forsamlingshus, og forskellige muligheder drøftes, herunder plan for indretning af stalden hos Fjordside. I 1979: Ombygning af stalden på Fjordsides grund vil koste kr : Enighed om at arbejde for et forsamlingshus. Ikke udsigt til umiddelbart at kunne skaffe midlerne, men arbejdet fortsætter. Der fremlægges tegninger til indretning af stalden, nedsættes et byggeudvalg og udarbejdes en 8 ugers arbejdsplan. Kommunen stiller krav om 3o parkeringspladser i forbindelse med projektet. 1982: Projektet med køb af et hus på Havnevej (nr 59) går i vasken. Man enes om at fortsætte arbejdet i stalden. Man vil igen søge byggetilladelse, mener ikke det er tilstrækkeligt med frivillig arbejdskraft. Enighed om at danne en forsamlingshusforening. 13. april 1983 dannes Bisserup Forsamlingshusforening. 1985: Kommunen opgiver kravet om parkeringspladser. Af andre grunde opgives byggeriet i stalde n. 1986: Enighed om at bygge forsamlingshus i forlængelse af campistbygningen. 30. marts 1990 er der rejsegilde. Lykke

7 7 22. september 1990 indvies Bisserup Forsamlingshus sågar med eget logo (tegnet og udført af Thomas Toft). Siden har huset været det dejlige og naturlige samlingspunkt om alskens lokale aktiviteter som f.eks.: vinterfester, fællesspisninger, gymnastik, folkedans, kor, slægtsforskning & lokalhistorie, børnenes billedklub, fodboldklub, filmklub, kunstudstillinger, foredrag, teater, revy & cabaret, musik og viseaftener. Meget af det i Bytingets og Torsdagklubbens regi. Og altid bakket op af byens borgere, hvoraf mange har et andelsbevis i forsamlingshuset. Der kan stadig købes andelsbeviser hos forsamlings-husforeningens kasserer Tove Carlsen (tlf )! Og økonomien? Den hænger indtil videre sammen fordi huset også udlejes til møder, fester og andre arrangementer også til folk udenfor Bisserup! Meen, et lille suk: der er plads til flere udlejninger, husk gerne dette, når der er festlige begivenheder i udsigt! På bestyrelsens vegne Anne-Charlotte Harhoff PS. Forsamlingshusets scrapbog samt billeder på usb-stik og disketter kan lånes ved henvendelse til bestyrelsen! Nyt fra Brugsen Brugsen i Bisserup kom godt ud af Overskuddet var større end sidste år, hvilket til dels skyldes en ekstra uge i december, men også at omkostningerne har fundet et fornuftigt niveau. Det er et resultat Anette og alle medarbejderne i Brugsen kan være stolte af. Det nye år blev skudt i gang med flere udfordringerne i halen. Økonomisk har de første uger været præget af en lavere omsætning end sidste år, og med den kolde vinter må vi også se at el og varme regningen har været stigende. Personalemæssigt var det forventningen, at vi skulle markere Lones indtræden i sit nye liv for at nyde sit otium. Da Brugsen blev ramt at sygdom, valgte Lone, som den trofaste og loyale medarbejder, at blive lidt længere. Vi skylder Lone en stor tak for den fantastiske indsats hun har ydet i den trængte periode. Brugsen afholder reception for Lone den 26. marts 2010 kl Vi glæder os til at se jer alle! Der vil være uddelerskifte den 31. maj 2010, hvor Poul har valgt at fratræde sin stilling. Morten overtager stillingen som uddeler, mens Poul fortsætter som ansvarlig for vinafdelingen. Uddelerskiftet vil naturligvis blive markeret. Mere information følger senere. Sæt også kryds i kalenderen den 20. april 2010 kl , hvor der afholdes Generalforsamling på Postgården i Skælskør. Endelig vil jeg ønske kattekonger- og dronningerne tillykke med deres kroner som de vandt til Fastelavn. Det var en lille sluttet forsamling, der trodsede kulden, kom, så og slog. Jeg håber at de kære børn har slået så hårdt at isen brækker og foråret får mulighed for at titte frem. En ny tid med nye muligheder. Vel mødt i Brugsen! Christina Duch Absalon Cykler Aps Vi har det største udvalg af klargjorte cykler i regionen over 120 forskellige modeller. vi fører Centurion, Winther, Giant, GT og Schwinn. Altid et godt tilbud, kundevenlige åbningstider tirsdag til fredag lørdag mandag lukket. Udlejning af cykler - værksted - 15 års erfaring i cykelbranchen John Andersen Absalon Cykler Aps Skovridergårdsvej Sandved Tlf Fax service der er værd at køre efter. 24

8 23 8 Lone i Brugsen En stille stund en lørdag formiddag efter morgenræset og inden formidagens rykind, fortalte Lone, at hun har arbejdet 18 år i Brugsen i Bisserup. 1. januar 1992 startede hun. Da var Vagn ny uddeler. 11 år arbejdede hun under Vagn, så 4 år under Morten og til sidst 3 år under Annette. Uanset hvem der har været uddeler, er Lone altid den samme overfor os kunder. Sød, venlig og urokkelig rolig. Selv ikke den mest brokkende kunde bringer hende i affekt. Hun kender os alle sammen, og når hun ved kassen har hilst på hver enkelt af os med navn og et lille smil, så føler man sig udvalgt og går lidt gladere hjem. Preben må have været inspireret af Lone, da han i sin sang om Brugsen skrev verset foto: Lone Nok går Lone på pension, men hun har heldigvis lovet at træde til i tilfælde af sygdom og lign. Et er at vi vil savne hende, men det kan jo også være, at hun vil savne os bare en lille smule. På redaktionens vegne Annette Brokkassen. Oh. Vandringsmand! Når du betræder det snehvide vinterlandskab med din elskede Fido, skal du vide, at skisporet er vanskeligt at træde, men værd at bevare. For en gangs skyld: Træd ved siden af. Foretag evt. et sidespring. Ligeledes skal du vide, at Fidos skid-smøring ikke fremmer det, vi blandt skiløbere kalder glid. Skid-rikken Fra koldfronten. Ikke til at tænke på, hvilke temperaturer vi havde haft denne vinter, hvis ikke vort klima havde ændret sig til det varmere. Gammelmor. I Brugsen er stemningen altid i top. De ansatte smiler, mens de fylder op. Du ska' bar' be' om hjælp, hvis du er lidt konfus. De er noget så flinke i Bisserup Brugs. Gadekæret Dejligt at Gadekæret her inden vinteren rigtig satte ind blev renset op. Finpudsningen af Kæret vil finde sted i løbet af foråret, - der vil dog forblive nogen bevoksning tilbage ifølge oprensningens talsmand. Hanne Øllgaard

9 9 22 Stien der forsvandt Foto: sti Jeg har et par gange i de sidste år i Brokkassen opfordret naturinteresserede til at bruge stierne i området, idet jeg havde konstateret, at der de sidste par år var blevet sået korn på stien bag det ny sommerhusområde med marker på begge sider mod Bisserup. Da stien blev indhegnet og gjort til en del af marken, skrev jeg til naturforvaltningen i Næstved Kommune og bad dem sørge for reetablering af stien, idet flere ældre navngivne borgere har brugt denne sti igennem årene, så der måtte være hævd på den. Desuden var den påtegnet det af Fuglebjerg Kommune angivne kort ved overnatningsstedet ved stranden. Jeg har nu - efter flere måneders tavshed - modtaget meddelelse om, at sagen er afgjort. Stien er lukket med den begrundelse, at der er alternativ gennemfærdselsmulighed gennem Sommerhusområdet til sidste del af stien. Man kunne protestere inden 14 dage, hvis man var en forening ved at erlægge 500 kr og ellers bruge domstolene. Da jeg ikke er en forening og Bisserup Byting skal dække samtlige beboere, har jeg blot endnu en gang sendt et harmdirrende brev til Næstved Kommune. Dette indlæg er skrevet - ikke for at sætte røre i andedammen, men for at forklare, hvorfor stien fortsat er inddraget. Beklager. Nils Bak Pedersen. --Kort før deadline er modtaget følgende efterskrift: Det oplyses på det sidste, at Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening begge har påklaget lukningen for Naturklagenævnet." Ala Carte i sommer halvåret Selskaber hele året - Og meget mere... Lodskroen Bisserup Havnevej 67, Dk-4243 Rude Telefon mail:

10 21 10 Allan Larsen Krummerupvej Fug lebjerg Woodpecker n * Træfældning * Topkapning * Stubfræsning * Flishugning * Brændesalg (bøg og eg) * Beskæring * Havearbejde * Udlejning af trai lermonteret brændeflækker * Fuld forsikret Ring efter nærmere in formation - træffes bedst mellem s Kommunyt marts Her i vinterkulden og den megen sne er det dejligt at mærke, at dagene trods alt er blevet lidt længere. Solskinsperioderne bliver flere og flere og giver anledning til nogle dejlige gåture langs stranden. Så det bliver nok forår engang! Kommuneplanen blev vedtaget i december og vi fik et større område nord for Bisserup med i planen. Ikke så stort som Bytinget havde ønsket, men dog noget større end i den gamle kommuneplan. Så nu er det investorer det handler om eller at vi får Slagelse Kommune til at starte en udstykning. Tiden er nok ikke lige til det, så vi må håbe på lysere tider. Mirabellestien er der ikke noget nyt om i skrivende stund. Sagen ligger jo i Vejdirektoratet, som endnu ikke er kom-met med en afgørelse. Jeg efterspørger i øjeblikket sagen. En af de ting, der optager os lokalpolitikere i øjeblikket, er omrokeringer i de administrative forvaltninger. Økonomiudvalget har godkendt at Fritid og Kultur flyttes fra Skælskør til Slagelse. Det er ikke vores kop te. Det er blevet lovet, at antallet af kommunale arbejdspladser i Skælskør vil blive fastholdt, så det følger vi nøje. Endelig er der også diskussion om borgerservicecentre. Skal de 2 i Skælskør og Dalmose nedlægges eller slås sammen med biblioteket? Det går debatten om i øjeblikket. I øjeblikket kører også en større regional debat, som alle sikkert har fulgt i medierne, debatten om et supersygehus. Hvor skal det ligge? Hvordan skal den fremtidige sygehusstruktur være? Regionsrådet har peget på 4 scenarier: I de 2 modeller, der har supersygehus i Roskilde eller Køge, vil Slagelse bevare sit sygehus som et akutsygehus. I de 2 modeller, som har supersygehus i Ringsted eller Næstved mister Slagelse akutfunktionen. Slagelse Kommunes officielle holdning er den, at man peger på et supersygehus i Køge. Derved vil man kunne bevare Slagelse som et akutsygehus hvilket bl.a. beredskabet vedr. Storebæltstunnelen efter vores mening kræver. Det er også vigtigt, at Slagelse bevarer et stort sygehus, ellers kan de vedtagne planer om at flytte sikringen fra Nykøbing Sjælland til Slagelse måske komme i fare, en plan som indebærer rigtig mange arbejdspladser. Alle de vestsjællandske og kommunerne omkring Køge kan samles om Køge-supersygehuset. I alt 9 kommuner. Næstved og Roskilde kæmper en hård kamp for at få supersygehuset. Sydsjælland og Lolland-Falster forholder sig lidt passive, fordi alle 4 scenarier indeholder Nyk. F. som akutsygehus. Regionsrådet tager stilling d. 16. marts, så det er spændende. Spændende bliver det også om regeringen vil acceptere Regionsrådets vedtagelse. Hvor meget sygehusstrukturen betyder for os lokalt er svært at sige. Vi ligger jo så tæt på Næstved, så det næsten kunne være en fordel for os, at Næstved blev udbygget, men for resten af borgerne i Slagelse er der ingen

11 11 20 tvivl om, at Slagelse SKAL have en akutfunktion. Jacob Borello Carlsen Det lokale byrådsmedlem Fodring af fugle Det ser i skrivende stund ud til, at foråret snart indfinder sig, og der fodres nu kun en gang om dagen. Birger Jacobi m. fl. havde inviteret de folk fra Bisserup, som har bidraget til indkøb af korn til svaner og blishøns til kaffe i sejlklubbens lokaler. Amtsformand Marius Schmidt og kredsformand Arne Sørensen fra Dyrenes Beskyttelse, som havde bidraget med et pengebeløb, var også inviteret. Der var først samling på havnen, hvor kornet hver dag indtil nu, 2 gange om dagen, er blevet lagt i en bræmme ved Kruses bådeleje. Indtil nu er der udlagt kg. korn Foto: fugle Ved kaffebordene i sejlklubben fortalte Birger lidt om forløbet, bl.a. at Peter dyrlæge har været der nogle gange og tilse fuglene. Der har også været besøg af 2 ornitologer fra Zoologisk museum med speciale i svaner. De havde vejet 2 svaner, en hun på 10 kg. og en han på 11 kg. Til sammenligning vejer svaner i Karrebæksminde, som ikke er blevet fodret, ca. 8 kg. Arne fra Dyrenes beskyttelse startede med at rose stedet for indsatsen, men at der indenfor DB er uenighed vedr. vinterfodring, nogle for og nogle i- mod. Det var 14 år siden man havde fodret sidst i Vestsjælland, men sent denne vinter blev der sat ind med fodring forskellige steder langs kysterne. Her er det Falck der sørger for fodringen. Foderet består af valset byg, havre og sand. Der var en livlig snak med repræsentanterne fra DB, og der blev takket for det gode initiativ som Birger, Torben og Anne havde taget. Lykke Vinter i Bisserup - med is, som var det i grønlandske farvande. Smuk, træls, fuglefrysende koldt eller økonomisk katastrofe ja vinteren i Bisserup har budt på mange forskellige oplevelser. Bytingsbladet stikker hovedet indenfor hos Bisserup Havbrug, for rygtet siger, at her har vinteren været mere end træls. December måned bød på ret høje havtemperaturer, så det var ret utænkeligt, at der skulle komme isproblemer den første del af vinteren. Men kulden bed sig fast allerede fra nytår, og januar endte med at blive den koldeste januar i 23 år. I den første del af januar var der også en del vind, som gav overisningsproblemer på havbrugets ringe med Malerarbejde tilbydes til rimelige priser. Kontakt venligst MJ Service ved Malermester Mogens Jacobsen Strædet 1, Bisserup 4243 Rude Tlf hassolsen PC-SKADESTUE Tlf: Her og nu PC-reparation Fjernelse af virus Hardwarefejlfi nding, og test Udskiftning af reservedele Antivirus/spyware Opsætning af internet og Industrivej Skælskør

12 19 12 Unik design til børn og voksne. Mette Hunskjær Gravesen Butik/ systue : Tårsgårdsvej 35, Bøgelunde. (gerne efter aftale) Tlf ell Konsulentfirmaet Hunskjær Pædagogisk konsulent Michael Hunskjær Gravesen. Kompetanceafklaring, potentialeafklaring og læringsstile. Holsteinborgvej 216, Bisserup Rude Tlf fisk i, så der måtte bankes is med trækøller temmelig træls og temmelig lange arme, men ingen problemer med at holde varmen, for der blev nærmest svedt tran. Og så længe det er muligt, at komme ud til burene er problemerne til at overse, og de 3 tomme bure kunne sejles til land, så snart der kom lidt omslag i vejret og bare 3 bure skulle blive derude, så der var fisk klar i det tidlige forår. Men der kom ikke omslag i vejret og det blev både koldt og stille vejr, så noret og havnen lukkede hurtigt og der lagde sig også snart is langs kysten smålandshavet rundt. I nyhedsudsendelser blev der snakket meget om muligheden for isvinter med forventningsfulde, let ophidsede stemmer, mens den fortsatte kulde mere gav anledning til banden og stille bønner fra Lars Birger om lidt varme og vind fra vest. Lidt is til havs vil kun give problemer under extreme forhold og det blev det desværre i slutningen af januar, hvor havet mere lignede en grønlandsk isfjord end vores normale vintergrå hav. Der lagde sig is så langt øjet rakte og når så meget is går i drift flytter den stort set alt med sig og selv nok så tunge ankre eller tykke ankertrosser må gi sig for isens magt. I et par uger drev burene med isen, men med forventning om at de ville drive mod land øst eller vest for Bisserup. Men sådan ville isen det ikke. Kun 2 bure blev ved Glænø, mens 2 drev mod Omø Sund hvor lokale fiskere reddede dem ind, og 2 drev mod Agersø Sund, hvor folk fra vores flåde var så flinke at tage de 2 bure ind til flådestationen i Korsør. Lidt af en rejse og desværre uden en eneste fisk da de kom frem nettene var simpelt flået og skåret af isen. Foto: bure korsør Vinteren har også budt på mange smukke syn og megen glæde på kælkebakken, men hos Bisserup Havbrug har der ikke været så meget at glæde sig over. Et års arbejde er tabt og den første økologiske havfisk, der skulle være klar med det røde ø- mærke er væk. Passet og plejet har fisken været og Lars Birger og Olav har hentet rejeskaller i Grønland fragtet dem til Færøerne og udvundet det sunde og livsvigtige naturlige A-vitaminlignende stof astaxanthin (der også giver fisken sin lakserøde farve) og blandet det i foderet, så Bisserup-Laksen kunne få det bedste af det bedste. Det er ligesom at blive slået hjem til start i matador og med en alvorlig økonomisk bet på godt ½ mill.kr i ødelagte bure og tab af fisk er det ligesom foråret tegner noget op ad bakke og noget mere uoverskueligt end Skolebakken. I skrivende stund er burene forhåbentlig sejlet til Bisserup. Et stort reparationsarbejde af de bure, der kan

13 13 18 repareres, skal i gang. Havbruget vil blive forsøgt fortsat, men i reduceret omfang med økologisk fisk. Der gives ikke op så let og et nyt projekt om produktion af økologisk tang er også i støbeskeen. Det vil nok blive omtalt i næste blad. Lykke Fortovsglæder og andre glæder Lige siden sensommeren har jeg glædet mig over at gå på det nye fortov på Bisserup Havnevej det går som bekendt fra Skovvænget til og med Havnevej nr. 12. Tager man det gamle med ja så kan man såmænd gå i fred helt fra Holsteinborgvej. Det er skønt at kunne gå i egne tanker, fredsommeligt og trygt! Fra nr. 12 må jeg være agtpågivende og lyttende efter biler og være parat til at springe ind til siden. Jeg har ikke forstået, hvorfor der egentlig er dette fortovs-slip var der ikke penge nok i kommunekassen til at føre fortovet videre eller hvad? Nå, men når man så har krydset Havnevej, er der minsandten igen fortov fra Hvirvilsvej og helt ned til Strandengen! Herfra og ned til havnen ---- ja, der må jeg igen være meget opmærksom og bruge øjnene i nakken, se fremad og bruge ørerne --- nyttigt at jeg stadig hører godt! Reaktionstiden hos gående med rollator, stok, barnevogn og evt. småfolk på trehjulede cykler bør være i top --- men så går det også derudad! Jeg skal være parat til at springe eller gå ind til siden for jeg kan vel ikke gå ud fra som givet, at alle bilister tager hensyn og synes det er landlig hygge at jeg spadserer halvvejs ude på vejen? Især i regntider og som nu tøtider, hvor kæmpestore vandpytter tvinger én helt ud på midten af vejen, er det noget af en navigationsøvelse at komme helskindet og nogenlunde tørskoet ned til havnen. Forestil dig, hvordan det ville være, hvis der var et fortov.! Så --- det jeg glæder mig til er, at der kommer fortov fra nr. 12 til Hvirvilsvej og igen fra Strandengen og ned til havnen --- for jeg går ud fra at kommunen snart får råd til at fuldføre fortovet hele vejen? Eller er der noget, jeg helt har misforstået?? I øvrigt er erantis og vintergækker dukket frem fra snedriverne --- så FORÅRET ER PÅ VEJ --- det glæder jeg mig også over! Anne Charlotte Harhoff VALODIA I Bisserup Forsamlingshus er der igen i år en sommerudstilling med billeder af de mange lokale kunst- og maleglade mennesker, der i flok kalder sig Valodia. Ferniseringen er lørdag, d. 18. april kl I den forbindelse vil vi gerne fortælle lidt om gruppen her i bladet. Efter en spændende udstilling af May Trolles billeder i Forsamlingshuset for et par år siden, hvor Iben formidlede et kursus for maleinteresserede mennesker i Bisserup, mødte ikke mindre NÆSTVED GOLFBANE OG RESTAURANT Karrebækvej 461, 4700 Næstved Restauranten med den bedste udsigt til Karrebæk ord. Åbent daglig i sommerhalvåret. A older alle former for selskaber, året rundt. Leverer mad ud af huset. Restauranten er for alle, ikke kun golfspillere. Nu med helt ny minigol ane. Restaurant tlf.: mail: 18 hullers gol ane, naturskønt beliggende med en dejlig Par 3 bane for de der har lyst til en prøverunde i golfens verden. Gol ane tlf.: og mail: For yderligere information se

14 17 14 Men helt skidt har vi det da ikke her i Bisserup. Byen, der nu også har eget dansegulv og Bytinget, der godt nok får på puklen en gang imellem men holdt et knitrende hyggeligt vintersolhvervsfakkeltog.. tak for det! Så lad os tage 2010 måske ikke med storm, men så med tang, som vi forhåbentlig skal til at dyrke og tygge os igennem her i Bisserup. Og fiskeriet og søens folk. Hvad med dem? Vi lærte også i 2009 at vi skal til at spise mindre kød, så vi kan undgå for mange drøvtyggende klimaprutter, og med udsigt til et forhåbentlig godt rejeår i 2010, så kan det det jo ikke gå galt i Bisserup. Så lad os skåle for et forrygende, fiskeforførende festligt 2010! Lauritzminde Kursus faciliteter, mødested Bed and Breadfast, leje af værelser Leje af hele huset med og uden personale Mad ud af huset, Fester, brunch, julefrokost Bestyrer: Birgit Nielsen Skolebakken 1 Bisserup 4243 Rude Jeg føler mig sikker på, at mange vil tilslutte sig en stor tak for nytårskuren og for den festlige tale, og udtrykke et varmt ønske om, at 2010 må blive et godt fiskeår. Ernst Tegning: hej joffe Tegninger: Birgitte Jørgensen, Lodsstien en 12 personer op med pensler, lærreder og maling hos Bente, som var så sød at lægge hus til en række weekend kurser med May! Herefter fulgte ideer med fælles udflugt til maleriudstilling i Køge med efterfølgende kursustilbud i Bisserup! Kunstneren hed her Ulla Bjervig. Herefter croquis-kursus, som blev tilbudt alle, der havde lyst til at prøve denne svære kunst. Det foregik i Forsamlingshuset med LEVENDE MODEL over flere gange, hvor May Trolle var kursusleder. Efterhånden var en lille trofast kerne på 15 lokale male/tegne- og kursusinteresserede opstået. Da chancen for en fællesudstilling bød sig sidste sommer, slog gruppen til, fik sig et navn, sagde ja tak og fyldte væggene med vidt forskellige, meget personlige lærreder m.m. Vi har nu etableret os som en lille forening med kontingent og jævnlige møder, og vores mål er at kunne inspirere hinanden, dygtiggøre os ved at finde kurser, der kan lære os nyt, foranstalte besøg på kendte kunstneres udstillinger, og invitere andre bisseruppere med til kurser af bred interesse i Forsamlingshuset. Vi vil gerne finde vores ben som gruppe, inden nye medlemmer lukkes ind, men hvis du er interesseret i at få tilbudt kurser, kan du kontakte os, besøge vores udstilling og få en snak med os. Hold evt. øje med plakat i Brugsen om kursus, eller bed om at være på en kontakt liste, så du kan være sikker på at blive orienteret om planerne i Valodia. Mange farveglade, forårshilsener fra folkene fra VALODIA / Eva Trille påskeæg Bytingsbladets martsnummer er forårsnummeret, og ifølge kalenderen er det snart påske, og dermed også tid til de mange forskellige påsketraditioner og lege. Til dem hører at trille eller trante æg. Det er en gammel tradition fra den østlige del af landet, især fra Sjælland. I Jul i Sorø 2009 er en fin lille artikel af Else Lendal om at trille eller trante æg. Hendes familie har i flere generationer trillet æg i Grydebjergskoven ved Sorø. Hendes svigermor bragte legen med fra Bisserup, hvor hun stammede fra. Svigermoderen, Marie Lendal, var født Madsen og datter af skovfoged Madsen i Bisserup skovfogedsted. Som regel foregår legen udendørs, men den kan også leges indendørs, så kræves dog et skråt bræt evt. i form af en støvleknægt. Æggene til legen kan koges med løg og rødbede eller ombindes med en erantis eller påskelilje, der danner et mønster på ægget. Når æggene er blevet kolde, dekoreres de, så det er nemt at kende dem fra hinanden. Herefter går turen ud til en bakke for at trille. For nogle gælder det om, hvis æg der kan trille længst, andre kappes om at ramme hinandens æg, så skallen krakelerer. God påske! Annette

15 15 16 Torsdagsklubben Vi startede den 07. januar med musikalsk underholdning, hvor vi havde fået Finn Molsted og Niels Bønsvig som kom og spillede på Guitar og sang dejlige sange. Det blev en rigtig god og underholdende eftermiddag med 21 deltagere. Den 21. januar fik vi besøg af Major Michael Mentz fra Næstved, som fortalte meget levende om de kongelige stalde med foredraget Heste-kræfter i moderne tider, det blev en meget spændende eftermiddag hvor vi havde besøg af 35 deltagere. Den 04. februar fik vi besøg af Niels Christian Andersen fra Bisserup som fortalte om og viste billeder fra sine rejser Med Hurtigruten til Nordkap det blev en meget spændende eftermiddag med mange oplysninger til de forskellige billeder, det er jo en spændende tur langs Norges vestkyst og ind i de forskellige fjorde. Der kom 31 deltagere til dette foredrag. Den 18. februar havde vi Annette Andersen fra Bisserup på besøg som fortalte om og viste billeder om fiskeriet og fiskerne i Bisserup igennem 100 år. Forsamlingshuset var vel besøgt med 33 deltagere til denne fantastiske gennemgang af fisker-familierne i Bisserup og fremvisning af de gamle billeder, det var en god og spændende eftermiddag. Den 4. marts skal vi have modeopvisning hvor Senior mode kommer og viser forårskollektionen. Vi har 4 frivillige damer og en herre til at vise de flotte rober frem. Det er altid spændende hvor mange der kommer til vores arrangementer. Det sidste program vi har planlagt er den 18. marts, her kommer René Schmidt, han spiller på guitar og synger og fortæller måske nogle historier. René Schmidt er komponist, musiker og sanger, vi forventer os meget af denne eftermiddag. I vores program er der skrevet den 19 marts, det er torsdag den 18. marts kl. 14 til 16. Den 08. april afholder vi generalforsamling, der kommer indkaldelse til alle vores medlemmer, samt opslag i Brugsen. Her servere vi kaffe og lagkage samt vi afholder vores berømte lotteri. Den 6. maj afholder vi vores løvspringstur, turen starter ved Bisserup forsamlingshus kl. 9, vi kører til Geo Center på Møn, Vi skal spise på Café Sommerspiret, samme sted bliver der serveret kaffe og lagkage. Prisen bliver 400,-kr. for medlemmer og 500,-kr. for ikke medlemmer pr. person. Sammen med indkaldelse til generalforsamling til alle medlemmer kommer der en udførlig beskrivelse af turen, samt opslag i Brugsen. Forventet hjemkomst ca. kl. 18. Motionsgymnastik for damer er der 33 deltagere, det er meget flot der er så mange der ønsker at holde kroppen ved lige. På holdet med slægtsforskning/ lokalhistorie er der 10 deltagere, det er dejligt at interessen for fortiden er så stor. Med venlig hilsen Lise En nytårstale Den sidste dag i året 2009 havde Bisserup Fisk ved Lars Birger som tidligere år inviteret kunderne på nytårskur ved fiskeforretningen på havnen. Der blev solgt livligt af det overdådige udvalg af fisk fra forretningen. Ved middagstid blev der så serveret et glas champagne, og der var østers og fiskesnacks til de fremmødte. Lars Birger stod op på en fiskekasse og ragede derved mere end sædvanligt op over mængden. Så holdt han følgende tale: Så er det tid til at sige farvel og goddag på samme tid. Hvis der er noget, man har brændt for at få sagt eller gjort hele året, men ikke har fået sagt, så er det også ved at være sidste udkald. Har hørt de sidste dage, at det er nullernes årti vi siger farvel til.. sikke noget sludder, så vidt jeg kan se er der lige så mange nuller i 2010 som der har været i årstallene de sidste 10 år, og jeg synes også det er synd for dem, der tilfældigvis er født indenfor de sidste år, at de skulle komme fra nullernes årti.. sikke en start på livet! Det er et helt specielt år at sige farvel til noget gammelt og velkommen til noget nyt. Det er nemlig fuldmåne i aften, krydret med en delvis måneformørkelse, så hvis man får lidt for meget champagne, hvilket jo er svært at få, eller omgivelserne synes, man er lidt kulret, så vil jeg bare give månen skylden. Hvis man forlader et år uden at bære noget med kan det jo ikke have gjort det store indtryk. Så er der ikke bare lidt, vi bærer med os.. joeh, det er ikke så nemt at blive enige, når det gælder de store spørgsmål, eller er det bare fordi det er nemmere at tale end at lytte. Det store og nye ord i 2009 var COP15. Og der var kæften større end ørerne, så det kom der bare en masse varm luft ud af Den kunne vi godt bruge lidt mere af her. Men diskussionerne fra den store verden er jo også noget, der vil nå os på et tidspunkt klimaflygtninge. Nej, det er ikke noget med Afrika. Hvis vi ikke får sat en prop i temperatur- og havstigninger, så vil der også en dag komme horder af folk neden for Skolebakken, der vil søge mod det forjættede land nord for bakken Vi er spændt på om vi bliver afvist, interneret eller returneret, for alt fremmed, alt nyt skal man da lige se an. Vi tror jo, at vi lever i et idyllisk smørhul, men selv smørhuller kan gå til i selvfedme. Vi har ikke haft klimadebatter i Bisserup. Da det gik hedest til i 2009 holdt vi os til trafikken, men det ku godt nok også få temperaturen til at stige i forsamlingshuset. Og ligesom ved COP15 i Bella Centret var der vist heller ikke helt balance mellem det at lytte, forstå og tale. Men noget har vi da fået ud af det. Et halvt fortov.. ligesom der fes en halvforkølet klimaprut ud af Bella Centret. Godt vi ikke først skal diskutere os frem til hvornår vi er parate til årsskiftet. Det kommer helt af sig selv, med nyt blod og nye udfordringer.

16 Bytingsbladet Bisserup marts

BYTINGSBLADET. Foto: Lykke Jensen årets gang i Bisserup

BYTINGSBLADET. Foto: Lykke Jensen årets gang i Bisserup 1 30 Foto: Lykke Jensen årets gang i Bisserup BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag modtages med

Læs mere

BYTINGSBLADET. Foto: Fra udstillingen Bisserups vilde blomster

BYTINGSBLADET. Foto: Fra udstillingen Bisserups vilde blomster 1 22 Foto: Fra udstillingen Bisserups vilde blomster BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag modtages

Læs mere

2 3 4 5 6 7 8 KOM TIL GAMMELDAGS JULETRÆSFEST I BISSERUP FORSAMLINGSHUS TORSDAG D. 29. DECEMBER KL. 18.30 (Dørene åbnes kl. 18.00) STORT JULETRÆ, JULEMAND, GODTEPOSER TIL BØRNENE, MUSIK OG GAMLE JULELEGE.

Læs mere

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tegnet af Marcus Jørgensen Fed-tur 2011 Fed-turen blev ikke mindre fed i år tværtimod... Femstjernet udendørs restaurant masser af Båd-ræs og badning samt hygge ved bålet 12 13 14

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. september 2012 117

Bytingsbladet Bisserup. september 2012 117 Bytingsbladet Bisserup september 2012 117 1 Forside foto: Finn Svantesson, Bisserup Fra 1. januar 2012 incl. moms og rengøring og miljøafgift Pris opgives ved henvendelse For andelshaver 2800,- 3100,-

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. marts

Bytingsbladet Bisserup. marts Bytingsbladet Bisserup marts 2012 115 1 Forside: Collage af malerier fra udstillingen med Valodia. Ved Lykke- Fra 1. januar 2012 incl. moms og rengøring og miljøafgift Pris opgives ved henvendelse 2800,-

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. marts 2014 123

Bytingsbladet Bisserup. marts 2014 123 Bytingsbladet Bisserup marts 2014 123 1 Forside: Foto Valodia 2014, se alle billeder på www.bisserup.dk/valodia%202014.htm Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. December 2015 130

Bytingsbladet Bisserup. December 2015 130 Bytingsbladet Bisserup December 2015 130 1 Forside: Lykke. Træerne er der stadig. De er lige blevet stynet og en stamme er fældet. Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. december 2014 126

Bytingsbladet Bisserup. december 2014 126 Bytingsbladet Bisserup december 2014 126 1 Forside: Foto Lykke Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler Hvidevarer Køkkentøj Gaveideer Kai Faber Hansen MURERMESTER

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. September 2015 129

Bytingsbladet Bisserup. September 2015 129 Bytingsbladet Bisserup September 2015 129 1 Forside: Birgitte Jørgensen udstiller d. 25. oktober i Forsamlingshuset. Se inde i bladet Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. december 2013 122

Bytingsbladet Bisserup. december 2013 122 Bytingsbladet Bisserup december 2013 122 1 Forside: Foto Michael Stoltze. Ormø. Nisser på spil, Lykke Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler Hvidevarer Køkkentøj

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. marts 2015 127

Bytingsbladet Bisserup. marts 2015 127 Bytingsbladet Bisserup marts 2015 127 1 Forside: Foto Bisserup Billedklub: Collage over Bisserup by Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler Hvidevarer Køkkentøj Gaveideer

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. juni 2013 120

Bytingsbladet Bisserup. juni 2013 120 Bytingsbladet Bisserup juni 2013 120 1 Forside: Collage fra Kristi Himmelfartsferiens arbejde på P-pladsen Lykke Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler Hvidevarer

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. september 2014 125

Bytingsbladet Bisserup. september 2014 125 Bytingsbladet Bisserup september 2014 125 1 Forside: Foto Lykke Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler Hvidevarer Køkkentøj Gaveideer Kai Faber Hansen MURERMESTER

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. Marts 2016 131

Bytingsbladet Bisserup. Marts 2016 131 Bytingsbladet Bisserup Marts 2016 131 1 Forside: Valodiamalerier Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler Hvidevarer Køkkentøj Gaveideer Kai Faber Hansen MURERMESTER

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Ulla Sørensen, Skolebakken

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Ulla Sørensen, Skolebakken 1 26 Forsidefoto: Ulla Sørensen, Skolebakken BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag modtages med tak.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014 Kære børn og forældre Så kom vi vel ind i det nye, og med masser af sne og frost til stor glæde for børn og barnlige sjæle Husk derfor ekstra tøj og varm udetøj, for vi kælker og leger ude hver dag!! Her

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere