Afrika Akkumulerende KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrika Akkumulerende KL"

Transkript

1 Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Afrika Akkumulerende KL Afrika Akkumulerende KL November 2011 Knowledge at work C

2 Indhold Fra håbløs til håbefuld 3 Den afrikanske væksthistorie 4 Lokale eksperter udvælger afrikanske aktier 6 Selskaber i Danske Invests Afrika-afdeling 10 Risici 12 Lidt om skatten 14 Vil du investere i Afrika? 16 Om Danske Invest 17 Det hurtige overblik 18 Tegningsblanket 19 2

3 Fra håbløs til håbefuld I maj 2000 kaldte magasinet»the Economist«Afrika for det håbløse kontinent. Sådan er det ikke mere. I dag træder store dele af Afrika de første spæde demokratiske skridt, og flere afrikanske lande har førertrøjen på i forhold til økonomisk vækst. Så selvom der fortsat er store udfordringer med f.eks. fattigdom og konflikter, er der også solstrålehistorier om håb, øget velstand og vækst fra det store og mangfoldige kontinent. Afrika er i dag en af verdens hurtigst voksende regioner målt på BNP, og meget tyder på, at mange af de afrikanske økonomier vil fortsætte deres væksteventyr de kommende år. En af drivkræfterne er den voksende afrikanske middelklasses øgede forbrug, som vil sikre en fortsat vækst. Desuden er kontinentet i modsætning til Vesten begunstiget med en ung befolkning og mange hænder til at tage fat. I Danske Invest mener vi, at Afrika er en attraktiv investeringsmulighed for den langsigtede, risikovillige investor. Derfor lancerer vi en ny afdeling, der investerer i afrikanske aktier. Vi tror på, at lokalkendskab er det bedste udgangspunkt for at håndplukke de mest attraktive selskaber, og derfor samarbejder vi med en af Afrikas førende porteføljeforvaltere, Investec Asset Management. Investec har mere end 700 medarbejdere, der med base i Cape Town i Sydafrika og med kontorer i Namibia og Botswana besøger virksomheder på det afrikanske kontinent. Medarbejderne kommer fra mange steder i Afrika og har derfor indgående kendskab til de svære politiske og sociale forhold i f.eks. Egypten, Zimbabwe og Kenya. Derudover har Investec lang erfaring med de største afrikanske økonomier, der ud over Egypten også tæller Nigeria og Sydafrika. Inden du investerer i den afrikanske væksthistorie, bør du overveje, om du er villig til at løbe risikoen. Selvom antallet af væbnede konflikter er faldet gennem de seneste 40 år, og demokratierne spirer, står Afrika stadig over for store økonomiske, politiske og sociale udfordringer, og du må forvente, at kursen på dine investeringsbeviser i perioder vil svinge meget. Du kan læse mere bl.a. om nogle af de virksomheder vores Afrika-afdeling kan investere i på de følgende sider. På danskeinvest.dk kan du desuden finde tegningsprospekt og central investorinformation God fornøjelse. Thomas Mitchell Adm. direktør 3

4 Den afrikanske væksthistorie I 2040 forventes Afrika at have verdens største arbejdsstyrke. Større end både Indiens og Kinas og næsten tre gange større end Europas. Og det er bare en af grundene til, at investorer fra hele verden har vendt opmærksomheden mod kontinentet. Siden 2001 har Afrika haft en gennemsnitlig årlig vækstrate på ca. 5 pct. og er dermed en af verdens hurtigt voksende regioner målt på BNP. Kina og resten af Asien investerer i stigende grad i Afrika, og stadig flere veluddannede afrikanere synes at vende tilbage til Afrika for at være med i kontinentets vækst og udvikling. Generelt er afrikanernes livskvalitet forbedret over de seneste årtier, og de seneste 40 år er de væbnede konflikter faldet markant. Denne udvikling forventes at fortsætte, og forhåbningen er, at antallet og omfanget af væbnede konflikter fortsat mindskes og erstattes med øget politisk stabilitet, velstand og demokrati. Naturressourcer, som Afrika er rig på, har tidligere været den største drivkraft for mange afrikanske økonomier, men i de kommende årtier forventes både forbrug og infrastruktur at blive stadigt vigtigere for den afrikanske væksthistorie. Den økonomiske vækst forventes altså at tage afsæt i både et stigende antal afrikanske forbrugere, en voksende arbejdsstyrke, hidtil uudnyttede naturressourcer og en omfattende urbanisering. Afrikanernes livskvalitet forbedres Børnedødeligheden er halveret fra 1965 til i dag. Andelen af børn, der gennemfører en grundlæggende skoleuddannelse, er steget fra 51 pct. i 1999 til 67 pct. i Den gennemsnitlige levetid er vokset fra 41 år i 1960 til 54 år i Kilde: World Bank, database, 2010 (kun lande syd for Sahara). Vi ser gode investeringsmuligheder i Afrika, og derfor lancerer Investeringsforeningen Danske Invest fra den 7. november 2011 en afdeling med afrikanske aktier. Afrika er dog også et kontinent med betydelige sociale og investeringsmæssige risici. Læs mere om risici på side 12. 4

5 Danske Invest 5

6 Lokale eksperter udvælger afrikanske aktier I Danske Invest er vi overbeviste om, at det kræver lokalt kendskab til lande og markedsforhold at finde de bedste selskaber. Derfor har vi en fast proces for, hvordan vi udvælger de bedste porteføljeforvaltere. Den proces har vi også gennemgået, da vi skulle finde porteføljeforvalter til Afrika-afdelingen, og vores endelige valg faldt på Investec Asset Management Ltd. Investec er en af Afrikas førende porteføljeforvaltere med mere end 700 medarbejdere af mange forskellige nationaliteter. De har ud over i Sydafrika også kontorer i Botswana og Namibia, og porteføljeforvalterne rejser til store dele af det afrikanske kontinent for at besøge og vurdere eksisterende og potentielle investeringer. Malcolm Gray står i spidsen for det team på i alt fire investeringseksperter, der udvælger afrikanske aktier til Danske Invests Afrika-afdeling. Han er sydafrikaner, har arbejdet for Investec i 11 år og kan trække på analyser og input fra de øvrige teams i Investec. Malcolm Gray har gennem det meste af sin karriere forvaltet aktier med fokus på selskabernes sociale ansvarlighed. Gennem filteret: Fra aktier til en portefølje på aktier Danske Invests Afrika-afdeling kan som udgangspunkt investere i selskaber fra hele Afrika og har derudover mulighed for at investere i selskaber uden for Afrika, der har aktiviteter i eller relationer til Afrika. Investeringsuniverset består som mulig fordeling af aktier Fokus på enkeltaktier Investec lægger vægt på at udvælge enkeltaktier og besøger i gennemsnit to afrikanske selskaber om ugen:»vi har et stort lokalt forankret investerings-team, der konstant er ude at besøge virksomheder og skabe gode forbindelser på tværs af kontinentet. Vi investerer langsigtet og engagerer os i de selskaber, vi investerer i«, siger Malcolm Gray, leder af det team, der udvælger selskaber til Danske Invests Afrika-afdeling. Du kan læse mere om, hvordan vi udvælger vores porteføljeforvaltere på danskeinvest.dk 15 % 15 % 5 % 5 % 60 % Sydafrika Egypten Nigeria Øvrige afrikanske lande (f.eks. Kenya og Zimbabwe) Lande uden for Afrika (f.eks. Italien, Storbritannien og USA) Ovenfor ses en mulig landefordeling i Danske Invests Afrikaafdeling i den første periode. Den faktiske fordeling kan afvige fra det anførte. 6

7 Danske Invest Danske Invest Management A/S har indgået forvaltningsaftale med Investec Asset Management Ltd. i London, og porteføljeforvaltningen varetages i samarbejde med deres søsterselskab i Cape Town, Investec Asset Management (Pty) Ltd. Endvidere rådgiver Danske Capital (division af Danske Bank A/S) om afdelingens investeringer. udgangspunkt af ca afrikanske selskaber, herunder en række internationale virksomheder med aktiviteter i Afrika. Selskaber fra politisk ustabile lande og lande med manglende fokus på økonomisk vækst bliver valgt fra. Også selskaber med meget lav omsætning på børsen ses der bort fra. Dermed indskrænkes investeringsuniverset til ca. 200 selskaber. Danske Invests Afrika-afdeling forventes som udgangspunkt at investere i mellem 20 og 60 selskaber. BNP-vækst i Afrika fra 2000 til 2012 Vækstrate (%) Aktier i selskaber fra Sydafrika, der er Afrikas største og mest velfungerende økonomi, forventes indledningsvis at fylde omkring 60 pct. af afdelingen. Også Egypten og Nigeria vil sandsynligvis fylde en del, mens en mindre del vil blive investeret i aktier fra f.eks. Kenya og Zimbabwe. Derudover vil en mindre del af porteføljen blive investeret i vestlige selskaber, der har aktiviteter i Afrika. I takt med den forventede positive økonomiske udvikling forventer vi, at der investeres i selskaber fra flere afrikanske lande Forventet BNP-vækst pr. indbygger Realvækst i BNP Kilde: African Development Bank 7

8 VIDSTE DU AT... Afrika har flere middelklassefamilier (årsindkomst på dollars eller mere) end Indien. Johannesburg, Sydafrika 8

9 Danske Invest Virksomhederne skal være socialt ansvarlige Risiko og afkast går hånd i hånd også i Afrika. Vi ser store muligheder og et godt vækstpotentiale i den afrikanske økonomi, som vi forventer afspejlet i gode afkast. Men dertil hører også store risici. Ud over de direkte økonomiske risici, som du kan læse mere om på side 12, er der risiko for, at selskaberne overtræder Danske Invests SRI-politik (Socially Responsible Investments). Formålet med Danske Invests SRI-politik er at tilstræbe, at investorernes penge ikke placeres i virksomheder, der overtræder internationale normer og retningslinjer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Det er også tilfældet med Danske Invests Afrika-afdeling. Alle selskaber skal leve op til SRI-politikkens normer, som er udfærdiget i FN-regi. Det er helt i overensstemmelse med vores holdning; at langsigtet værdiskabelse i virksomheder forudsætter ordentlig optræden. Alle virksomheder i Danske Invests porteføljer, herunder også vores Afrika-afdeling, bliver løbende screenet af den svenske konsulentvirksomhed Ethix SRI Advisors. Hvis screeningen viser, at et selskab overtræder SRI-politikken, indledes en dialog med selskabet for at afklare, om selskabet planlægger at ændre adfærd på området. Dialogens forløb afgør, om investeringen sælges eller fastholdes. At indlede en dialog om nogle kritisable forhold med et selskab er helt i overensstemmelse med FN s Principper for Ansvarlige Investeringer (UN PRI), som Danske Invest har tilsluttet sig. 9

10 Selskaber i Danske Invests Afrika-afdeling Når Investec sammensætter porteføljen, identificerer de en række tendenser og håndplukker herefter de selskaber, der bliver positivt påvirket af udviklingen. Eksempler på aktuelle tendenser er: Øget efterspørgsel efter råvarer Positiv udvikling i den demografiske udvikling Stadig større privatforbrug. Her viser vi et udpluk af de selskaber, afdelingen kan investere i: 10

11 Danske Invest VIDSTE DU AT... Halvdelen af Afrikas befolkning nu har et mobiltelefonabonnement. Zenith Bank, Nigeria Den nigerianske banksektor er stadig i sin vorden, og derfor er der gode muligheder for vækst. Desuden står Nigeria i en favorabel demografisk situation med en meget ung befolkning, igangværende reformer og en infrastruktur i udvikling. Det er til fordel for bl.a. nigerianske Zenith Bank, der er en af de store aktører i landets banksektor og især fokuserer på erhvervskunder. Investec mener, at banken står i en favorabel position med lave renteomkostninger ved indlån samt kreditværdige kunder, der sammen med en stærk kundeloyalitet også fremover vil sikre Zenith Bank en ledende position i den nigerianske banksektor. Investec har siden 2005 mødtes regelmæssigt med bankens ledelse, hvilket har givet dem et godt grundlag for at vurdere selskabets potentiale. Eni, Italien Eni er et internationalt olie- og gasselskab med hovedkvarter i Italien. Eni er aktiv i 77 lande og er især til stede i Nord- og Vestafrika. Selskabet udvinder bl.a. olie i Nigeria, Congo og Angola og her har de store vækstmuligheder. Afrika er en stadig vigtigere region for Eni, og i 2010 kom ca. halvdelen af selskabets indtjening før renter og skat fra Afrika. Investec mener, at Eni-aktien er attraktiv trods den risiko, som altid er forbundet med olieproduktion. Desuden tegner fremtiden for selskabet endog lysere, efter Libyens olieproduktion er kommet i gang igen hurtigere end forventet. MTN, Sydafrika MTN er Afrikas førende teleselskab med 152 mio. abonnenter fordelt over 21 lande. Selvom et hastigt voksende antal afrikanere har mobiltelefon, er der fortsat mange afrikanere, der ingen har, og derfor er der stort potentiale for vækst. Desuden er fastnettet i Afrika så godt som ikke-eksisterende, hvilket giver mobilselskaberne ekstra gode vækstmuligheder. Datatrafik udgør i dag kun en mindre del af afrikanernes mobilforbrug, men Investec forventer, at datatrafikken i Afrika vil vokse betydeligt bl.a. på grund af den økonomiske vækst, men også i forlængelse af et øget forbrug af pengeoverførsler og applikationer. Som en dominerende udbyder i regionen står MTN stærkt, når de forhandler med underleverandører af udstyr, da de er i stand til at købe ind i store mængder. Det er med til at holde deres omkostninger nede. 11

12 Risici Danske Invests Afrika-afdeling investerer fortrinsvis i afrikanske aktier i selskaber, der er hjemmehørende i eller har hovedaktivitet i Afrika. En mindre andel kan investeres i værdipapirer med relation til Afrika. Som ved andre investeringer er der en række risici, du som investor bør være opmærksom på. Nedenfor beskrives de væsentligste risici i forbindelse med afdelingens investeringer i afrikanske selskaber samt de generelle risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. Umodent aktiemarked Historikken viser, at investering i afrikanske selskaber er forbundet med større risiko end investering på udviklede aktiemarkeder i f.eks. USA og Vesteuropa. Mindre gennemsigtighed Afrikanske selskaber har ikke samme kultur for»corporate governance«, regnskabsstandarder, revision og gennemsigtighed, som de mere udviklede markeder har. Det kan skabe usikkerhed om den reelle værdi af investeringen i afrikanske selskaber. Omsætning Mange afrikanske aktiemarkeder har en lav omsætning, og der er risiko for, at lokale forhold kan medføre lukkede markeder i perioder. Det kan betyde, at der i perioder ikke kan sælges eller købes investeringsbeviser i afdelingen. Afvikling Der kan være tilfælde, hvor afdelingens depotbank ikke kan afvikle handler i de underliggende værdipapirer som aftalt. Det kan have en negativ indvirkning på afdelingens investeringer. Politisk ustabilitet Flere afrikanske lande er genstand for politisk ustabilitet og udbredt korruption. Politiske ændringer kan påvirke prisfastsættelsen på afdelingens selskaber samt medføre, at et marked er lukket i en periode. Lokal lovgivning m.v. Ekspropriation, begrænsning på muligheden for at hjemtage valuta, skatter og afgifter er eksempler på tiltag, der kan blive indført uden varsel. Sådanne tiltag kan medføre, at værdien af afdelingens investeringer ændres og hindre, at køb eller salg af aktier kan gennemføres. 12

13 Danske Invest Opbevaring af værdipapirer Opbevaring og registrering af værdipapirer kan være mindre pålidelig i nogle afrikanske lande end i mere udviklede lande. Opbevaring af afdelingens værdipapirer sker under depotselskabets ansvar. I tilfælde af force majeure-mæssige forhold som f.eks. krig, oprør, naturkatastrofer og lignende kan afdelingen risikere at lide tab. Ingen valutasikring Danske Invests Afrika-afdeling valutasikres ikke. Det betyder, at udsving i lokale valutakurser kan påvirke afdelingens afkast. Social ansvarlighed Afrika er fortsat præget af politisk ustabilitet, store samfundsmæssige omvæltninger samt social og økonomisk ulighed. Derfor må risikoen for, at selskaber overtræder Danske Invests SRI-politik eller anklages herfor, anses for at være højere for denne afdeling end for vores øvrige afdelinger. Læs mere om Danske Invests SRI-politik på side 9 Udsving på aktiemarkedet Aktiemarkedet kan svinge meget som en reaktion på bl.a. de specifikke forhold for de enkelte selskaber og lovgivningsmæssige tiltag. Desuden spiller udviklingen i de enkelte sektorer ind, ligesom udviklingen i de generelle markeds- og økonomiske forhold har betydning for aktiemarkedet. Enkeltaktier Værdien af en enkelt aktie kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskellig fra markedets. RISIKOSKALA Lavere risiko Typisk lavere afkast Højere risiko Typisk højere afkast Risikoskalaen går fra 1-7, hvor de mest kursstabile afdelinger får et 1-tal, mens et 7-tal indikerer, at afdelingen kan svinge betydeligt. Danske Invests Afrika-afdeling ligger i den højeste ende af skalaen. Læs mere om risikoskalaen i central investorinformation på danskeinvest.dk. Kursen kan svinge meget Afrikanske aktier hører til i den højeste ende af risikoskalaen, og kursen på Danske Invests Afrika-afdeling kan svinge markant afhængig af bl.a. udviklingen på de afrikanske aktiemarkeder. Inden du investerer, er det derfor en god idé at kontakte din bankrådgiver, så I sammen kan vurdere, om afrikanske aktier passer til din investeringsprofil. Læs også om risikoforhold i prospektet, som du finder på danskeinvest.dk. 13

14 Lidt om skatten Vær opmærksom på, at de skattemæssige forhold afhænger af din individuelle situation og gældende lovgivning. Begge dele kan ændre sig fremover. Danske Invests Afrika-afdeling er akkumulerende og betaler ikke udbytte. Investorer beskattes efter følgende principper: Når du som person investerer frie midler Afkastet af akkumulerende afdelinger beskattes som kapitalindkomst. Køber du investeringsbeviser i løbet af året, skal ændringen i kursværdien fra købstidspunktet frem til udgangen af året medregnes i årets kapitalindkomst. Hvis du har ejet beviserne hele året, er det ændringen i kursværdien, der skal medregnes i årets kapitalindkomst. Du skal betale skat af dit afkast, selvom du ikke har solgt investeringsbeviser, ligesom der vil være fradrag i kapitalindkomsten, hvis der har været tab på et bevis i løbet af året. Tabet kan fratrækkes, selvom beviset ikke er solgt. Sælger du beviser, som du ejede ved årets begyndelse, skal forskellen mellem værdien ved årets begyndelse og salgsprisen medregnes i årets kapitalindkomst. Når du investerer midler under virksomhedsskatteordningen Investerer du i Danske Invests Afrika-afdeling under virksomhedsskatteordningen, gælder de samme regler som ved investering af frie midler. Blot skal gevinst eller tab medregnes i virksomhedens indkomst. Når du investerer pensionsmidler Investerer du pensionsmidler, beskattes årets afkast efter pensionsafkastbeskatningsloven. Du behøver ikke gøre noget: Banken beregner skatten for dig og trækker den automatisk på din pensionskonto. Når et selskab investerer i Danske Invests Afrika-afdeling Investerer du midler fra et A/S eller ApS, beskattes årets afkast som selskabsindkomst. Afkastet opgøres efter lagerprincippet på samme måde som for personer, se ovenfor. Afdelingen er velegnet til langsigtede investorer: Som sparer op på en pensionsordning Som investerer midler under virksomhedsskatteordningen Som har negativ nettokapitalindkomst Som alene betaler bundskat Private investorer skal være opmærksomme på, at akkumulerende afdelinger som udgangspunkt ikke altid er skattemæssigt optimale ved investering af frie midler. Kontakt din bankrådgiver, så I sammen kan lægge din investeringsprofil og vurdere, om Danske Invests Afrika-afdeling er den rigtige for dig også i relation til de skattemæssige forhold. Hvis du vil vide mere om skat og investering, kan du downloade»danske Invest og Skatten«på danskeinvest.dk. 14

15 Danske Invest Afrika i går (2008) afrika i morgen (forventet) mia. kr mia. kr. Afrikas samlede BNP Afrikas BNP i mia. kr mia. kr. afrikanernes samlede forbrug afrikanernes samlede forbrug i mio. 1,1 mia. afrikanere i den arbejdsdygtige alder afrikanere i den arbejdsdygtige alder i mio. 128 mio. afrikanske husholdninger med penge til forbrug afrikanske husholdninger med penge til forbrug ud over de basale nødvendigheder ud over de basale nødvendigheder i pct. 50 pct. andel af Afrikas befolkning, der lever i byområder andel af Afrikas befolkning, der lever i byområder i 2030 Kilde: McKinsey Global Institute, Lions on the move: The progress and potential of African economies. Cape Town, Sydafrika 15

16 Vil du investere i Afrika? Danske Invests Afrika-afdeling er måske noget for dig, hvis du: Vil investere i et kontinent i vækst med mulighed for gode afkast Er parat til at løbe en høj risiko Investerer pensionsmidler Er selvstændig og investerer under virksomhedsskatteordningen Investerer via et selskab. Hvis du vil investere i vores Afrika-afdeling, kan du udfylde tegningsblanketten på side 19 og aflevere den hos dit pengeinstitut, så den er fremme i Danske Bank senest den 25. november 2011, kl Er du kunde i Danske Bank, kan du også investere via Danske Netbank under»investering«. Fra den 5. december 2011 kan du købe investeringsbeviser i Danske Invests Afrika-afdeling til dagskurs via din bankrådgiver eller i Danske Netbank. Du kan læse mere om vores nye Afrika-afdeling på danskeinvest.dk. Her kan du også læse tegningsprospektet, vedtægterne og central investorinformation. VIDSTE DU AT... Afrika dækker 29 pct. af jordens overflade. 14 pct. af jordens befolkning bor i Afrika. Det er 1 mia. mennesker. Afrikas andel af verdens BNP kun er 3 pct. 16

17 Danske Invest Om Danske Invest Med næsten investorer er Investeringsforeningen Danske Invest den største investeringsforening for private investorer i Danmark. Danske Invests produkter distribueres via Danske Bankkoncernen og andre udvalgte pengeinstitutter. Vi arbejder tæt sammen med en række internationalt anerkendte porteføljerådgivere for at optimere vores investorers afkastmuligheder. En vigtig del af vores arbejde er derfor at udvælge kompetente porteføljeforvaltere og -rådgivere, der er eksperter i netop de områder, vi ønsker at investere inden for. Det internationale ratingbureau Morningstar kårer hvert år Danmarks bedste investeringsforening. De seneste tre år har Morningstar kåret Investeringsforeningen Danske Invest til Danmarks bedste investeringsforening på aktieområdet målt på afkast til investorerne efter omkostninger. 17

18 Det hurtige overblik Afdelingens navn Afrika Akkumulerende KL Investeringsområde Afdelingen investerer fortrinsvis i aktier, der handles på børser i Afrika, eller i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i eller har hovedaktivitet i Afrika, men hvor aktien handles på børser uden for Afrika. En mindre andel kan investeres i værdipapirer med relation til Afrika. Investeringsstil Aktivt styret afdeling. Porteføljeforvalter Investec Asset Management Ltd. i London. Porteføljeforvaltningen varetages i samarbejde med deres søsterselskab i Cape Town, Investec Asset Management (Pty) Ltd. Endvidere yder Danske Capital (division af Danske Bank A/S) rådgivning vedrørende afdelingens investeringer. Afkast og udbytte Afdelingen er akkumulerende og udbetaler dermed ikke kontant udbytte. Benchmark Intet. Risiko Høj. Afdelingen ligger øverst (7) på risikoskalaen, se mere side13. Tegningsperiode 7. november til 25. november 2011, kl Tegningskurs 102,00 kr. franko. Handel Betaling af beviserne skal ske den 2. december 2011, hvor beviserne bliver registreret på investorernes konti i VP Securities A/S. Når tegningsperioden er slut, handles beviserne til dagskurs. Afdelingen forventes optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S på den fælles markedsplads for investeringsbeviser, IFX. Læs mere på Handel kan ske gennem alle pengeinstitutter. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 2,70 pct. (forventet). ISIN-kode DK Der investeres på de vilkår, der er anført i tegningsprospektet, som du finder på danskeinvest.dk. Samme sted kan du finde central investorinformation, der giver en kort beskrivelse af afdelingen. Derudover kan du få central investorinformation udleveret hos din bankrådgiver. Risikomærkning af investeringsprodukter 1. juli 2011 blev der indført regler om risikomærkning af investeringsprodukter. Risikomærkningen af investeringsprodukter kombinerer den overordnede tabsrisiko med gennemskueligheden for hver produkttype. Risikomærkningen svarer derfor ikke til det risikobegreb, der normalt bruges i forbindelse med investering, hvor der f.eks. tages hensyn til risiko på udstederen af det konkrete produkt. Du skal være opmærksom på, at mærkningsordningen ikke kan stå alene som beslutningsgrundlag for din investering. Den er kun et supplement til den information, du bør indhente, inden du foretager en investering, eller til den rådgivning, du kan få i banken efter afdækning af din investeringsprofil. Alle afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest er i kategorien»gul«også Danske Invests Afrika-afdeling. Det betyder, at»der er risiko for, at du taber det investerede beløb helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.«18

19 TEGNINGSBLANKET Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Afrika Akkumulerende KL ISINkode DK I henhold til tegningspropektet tegner jeg/vi foreningsandele (investeringsbeviser) til kurs 102,00 kroner franko i afdeling Afrika Akkumulerende KL. Tegningsperiode: 7. november november Betalingsdag: 2. december Tegningsordren er ekspederet af: Reg. nr.: CD-identitet: Tegningssted: Danske Bank A/S 3886 Corporate Actions Holmens Kanal København K Tlf Fax stk. a nominelt 100 kroner Foreningsandelene ønskes noteret på navn (sæt x) Foreningsandele opbevaret i depot i Danske Bank A/S noteres automatisk på navn i foreningens bøger. Foreningsandelene ønskes registreret på VP-konto nr.: Tegningsbeløbet ønskes trukket på følgende konto: Pengeinstitut: Dato: Underskrift: Reg. nr.: Konto nr.: Afdeling: Udfyld tegningsblanketten og aflever den i eller send den til dit pengeinstitut. Tegningsblanketten skal være modtaget af pengeinstituttet i så god tid, at det har mulighed for at behandle og videresende ordren, således at den er Danske Bank A/S, Corporate Actions, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, fax , i hænde senest den 25. november 2011, kl Adresse: 19

20 Danske Invest Management A/S har udarbejdet dette materiale til orientering. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon B

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select Årsrapport 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Select Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Kort om strukturen i årsrapporten Gudme Raaschous årsrapport er opbygget med en række generelle afsnit og afsnit om de enkelte afdelinger. I de generelle

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75 Investeringsforeningen Fundamental Invest CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Side Ledelsesberetning... 3 Økonomiske omgivelser i 2012... 3 Forventninger til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Årsrapport 2014. BI Private Equity. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2014. BI Private Equity. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap 014 Årsrapport 2014 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere