Afrikas historie efter med kilder om Kenya 1. udgave, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007"

Transkript

1 Historie Afrikas historie efter med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Hans Torben Gilkær Historisk rids over udviklingen siden slutningen af det 19. århundrede i en af verdens mest konfliktfyldte og fattige verdensdele, Afrika DKK Inkl. moms Afrikas historie efter 1890 forstås i denne bog som resultatet af spændingen mellem en stadig stigende internationalisering på den ene side og lokal afrikansk nationalisme og kultur på den anden. Danmarks inddragelse i Afrikas historie i tiden efter afkoloniseringen bliver eksemplificeret gennem en skitsering af Kenyas historie fra engelsk koloni til selvstændig stat og modtager af blandt andet dansk ulandsbistand. I bogen omtales flere begreber fra historiefagets kernestof - imperialismen, afkoloniseringen og globaliseringen. Ud over en historisk fremstilling af hele kontinentets historiske udvikling fra ca indeholder bogen også materiale om Kenyas historie i samme periode. Bogens materialesamling indeholder også stof, som vedrører Danmark og det danske engagement i Kenya i fortid og nutid. Der vil derfor være mulighed for både at læse Afrikas historie diakront og sammenholde stoffet med et forløb i Danmarks historie i samme periode. I tilknytning til teksterne er der også arbejdsopgaver i bogen, der lægger vægt på udviklingen af elevernes historiebevidsthed og aktive deltagelse i processen med at skrive historie. Bogen giver mulighed for tematisk samspil med en række andre fag - eksempelvis analyse af Karen Blixens forfatterskab i dansk, teori om Kenyas natur og klima i geografi, gennemgang af kolonihistorien og James Ngugis forfatterskab i engelsk, diskussion af globaliseringens konsekvenser i samfundsfag og endelig kan religion også inddrages som en tematisering af kultursammenstød, kristendom, myter og riter samt identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund.

2 Arbejdet og teknikkens socialhistorie 1. udgave, 1991 ISBN Forfatter(e) Allan Madsen Arbejde er måske livsnødvendigt, alligevel ændres opfattelsen af det over tid. Især har udviklingen af teknik og teknologiske hjælpemidler stor betydning for, hvordan forskellige samfund tillægger arbejdet værdi eller opfatter det som straf. Udgivelsen spænder fra de mest primitive landbrugsredskaber til maskiner og masseproduktion i 1700-tallets Europa DKK Inkl. moms Genoptryk af kultursociologen Allan Madsens (KU) klassiker fra Den retter sig mod fag som: teknologihistorie, samfundsfag og historie. Bogen falder i tre dele, der alle handler om samspillet mellem det menneskelige arbejde og den tekniske udvikling: Første del handler om forestillingen om arbejdet, hvad begrebet indeholder, og hvordan det over tid ændres. Anden del har et mere direkte fokus på sammenhængene mellem teknisk/teknologisk formåen og et samfunds vurdering af arbejde. Her bevæger vi os fra natursamfundene, antikken, det middelalderlige Europa, Kina, den europæiske renæssance og den videnskabelige og industrielle revolution i og 1700-tallet. Tredje del retter blikket mod det arbejdende menneske: mod bonden, håndværkeren og de første lønarbejdere i industrien; mod arbejdet som en samfundsmæssig mulighed og en straf. 117 s/h illustrationer der viser års facinerende teknologihistorie. Danmark - besat og befriet 1. udgave, 2000 ISBN Forfatter(e) Peter Frederiksen Giver indblik i et af de mørkeste kapitler i nyere tids Danmarkshistorie, nemlig tiden før, under og efter 2. verdenskrig DKK Inkl. moms Den tyske besættelse af Danmark 1940 til 1945 er en af de mest veldokumenterede og kontroversielle emner i Danmarkshistorien. Til stadighed berøres vi af disse fem år, der ikke alene har præget den generation, der oplevede krigen, men også de efterfølgende generationer. Med mellemrum dukker spørgsmål fra besættelsen op bl.a. i kraft af nye historiske undersøgelser. Danmark - besat og befriet adresserer netop nogle af disse spørgsmål. Bogen belyser optakten til Danmarks besættelse i 1940 med hovedvægt på Danmarks sikkerhedspolitiske forhold til den store nabo i syd. Selve besættelsen beskrives med fokus på en række temaer, der afspejler de seneste års forskning - Tysklandsarbejderne, danskerne på Østfronten, tyskerpigerne, jødeflugten til Sverige og minerydningen på Vestkysten. I et afsluttende afsnit behandles befrielsen og den udvikling, der førte frem til Danmarks tilslutning til Nato. Bogen indeholder 32 skriftlige kilder, blandt andet dagbogsoptegnelser fra danskere på østfronten, interviews med tyskerpiger, breve fra modstandsfolk og dagbogsoptegnelser fra helt almindelige danskere, der oplevede krigen fra sidelinjen. Danmark - besat og befriet er specielt tilrettelagt for historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

3 Danmark i krig. Fra nationale konflikter til international aktivisme 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Olaf Søndberg En fortælling om danske kongers og regeringers bestræbelser på gennem krige og forhandlinger at bevare Danmark som en selvstændig stat DKK Inkl. moms Siden 1999 har Danmark været i krig, først mod Serbien derefter i Irak, Afghanistan og Libyen. Det er en ny situation for den danske befolkning. Vi skal vænne os til døde og sårede danske soldater. Nogle vil opfatte dem som helte, der har kæmpet for menneskerettigheder og demokrati i fjerne lande. Andre vil se dem som ofre for en fejlagtig opfattelse af Danmarks rolle i den nye verden. Men alle kan være enige om, at det at sende unge mennesker i krig er en meget alvorlig beslutning. Bogen er delt op i fem kapitler: Fra stormagt til småstat Nationale konflikter I Tysklands skygge Kold krig og blokpolitik Aktiv internationalisme efter Efter hvert af de sidste fire kapitler er der en række kildetekster, der illustrerer forskellige opfattelser af dansk sikkerhedspolitik. Danmark: Tider og temaer 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Carl- Johan Bryld En nytænkt og omfattende ibog til danmarkshistorien. 337 Kildetekster 393 Opgaver med arbejdsspørgsmål 41 interaktive opgave med 276 spørgsmål 296 illustrationer 42 videoer 12 lydoptagelser 5 Interaktive kort 1100 sider ebog Danmark: Tider og temaer - 3 måneder Danmark: Tider og temaer - 6 måneder Danmark: Tider og temaer - 1 år Danmark: Tider og temaer - 2 år Danmark: Tider og temaer - 3 år Danmark: Tider og temaer - 4 år 3.50 DKK 4.50 DKK DKK 9.50 DKK DKK DKK En nytænkt og omfattende ibog til danmarkshistorien, der er opbygget, så stoffet kan bruges både kronologisk og tematisk. Indeholder en masse spændende film- og lydklip, tests og interaktive kort. Danmark: Tider og temaer udnytter teknologien bag en ibog på en ny og spændende måde. Brugeren kan både tilgå materialet kronologisk og tematisk og det giver nogle helt nye muligheder for at skræddersy undervisningen, så den både målrettes den enkelte elevs niveau såvel som hele klassens. Materialet gøres nærværende og levende gennem videointerviews med forskere, interaktive kort og tests, quizzer og meget mere.

4 Danmarks historie 1. udgave, 1993 ISBN Forfatter(e) Olaf Søndberg En kortfattet oversigt over Danmarks historie med karakteristik af danmarkshistoriens centrale perioder DKK Inkl. moms Omdrejningspunktet i denne bog er dels den økonomiske og politiske udvikling, dels de sociale og kulturelle forhold, der er karakteristisk for Danmark fra oldtidens primitive samfund til efterkrigtidens velfærdssamfund, dog med hovedvægt på perioden fra 1830 til i dag. Bogen kan bruges af enhver, der er interesseret i en kortfattet oversigt over danmarkshistorien, men henvender sig først og fremmest til historieundervisningen på ungdomsuddannelserne. Danmarkshistorisk oversigt 2. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Henrik Bonne Larsen, Thorkil Smitt Oversigt over nogle af danmarkshistoriens væsentligste knudepunkter - Jyske lov, enevælden, grundloven og oliekrisen for at nævne nogle få. Danmarkshistorisk oversigt - 4 år DKK I Danmarkshistorisk oversigt er det danmarkshistoriske forløb fastholdt som national grundfortælling i tolv kapitler. Bogen indeholder 15 tekstbokse, som perspektiverer den historiske udvikling til danskfaglige sammenhænge. Bogen er bygget op omkring tolv årstal, der udgør væsentlige knuder på det tov, som danmarkshistorien består af - bl.a. Danmarks fødsel i 960, Kalmarunionen i slutningen af tallet, Reformationen i 1536, Kanslergadeforliget før 2. verdenskrig, den kolde krig, velfærdsstaten, jordskredsvalget i 1973 og ikke mindst Danmarks position i en global sammenhæng. De enkelte kapitler kan udbygges til kernefaglige forløb bl.a. ved at anvende bogens billedmateriale og websites tekster. Til Danmarkshistorisk oversigt er knyttet et website med mere end 50 kilder til historie og tekster til dansk, som kan anvendes til at styrke sammenspillet mellem de to fag dansk og historie. Bogen er skrevet til historieundervisningen på ungdomsuddannelserne og egner sig i særdeleshed til det tværfaglige samspil mellem historie og dansk. Den kan dog med fordel også bruges allerede i grundskolens overbygning.

5 De danske kvinders historie 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Dorthe Chakravarty, Hanne Mortensen Aktuel bog om dansk kvindehistorie fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag. De danske kvinders historie - 3 måneder De danske kvinders historie - 6 måneder De danske kvinders historie - 1 år De danske kvinders historie - 2 år De danske kvinders historie - 3 år De danske kvinders historie - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK De Danske Kvinders Historie begynder med Oplysningstidens nye lighedstanker og slutter i nyeste tid med en kvindelig statsminister og de kønsneutrale dukker i børnehaverne. Der har ikke tidligere været en grundbog til ungdomsuddannelserne om kvindehistorie, så bogen udfylder det hul og beskriver kvindehistorien over tre århundrede med ord, billeder og kilder. De Danske Kvinders Historie har udblik til den engelske, franske og amerikanske kvindehistorie. De danske kvinders historie 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Dorthe Chakravarty, Hanne Mortensen Aktuel bog om dansk kvindehistorie fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag DKK Inkl. moms De Danske Kvinders Historie begynder med Oplysningstidens nye lighedstanker og slutter i nyeste tid med en kvindelig statsminister og de kønsneutrale dukker i børnehaverne. Der har ikke tidligere været en grundbog til ungdomsuddannelserne om kvindehistorie, så bogen udfylder det hul og beskriver kvindehistorien over tre århundrede med ord, billeder og kilder. De Danske Kvinders Historie har udblik til den engelske, franske og amerikanske kvindehistorie.

6 De store opdagelser 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Thomas Ohrt Tager dig med på en spændende rejse gennem uudforsket land til nogle af historiens mest skelsættende opdagelsers vugge DKK Inkl. moms Omkring år 1500 blev opfattelsen af verdens udseende ændret radikalt og i en hæsblæsende fart. Vejen til Indien syd om Afrika blev fundet, og portugiserne etablerede et asiatisk handelsimperium. Columbus snublede over Amerika på vejen til Indien, spanierne udforskede det nye kontinent, og Magellan sluttede af med at sejle syd om Sydamerika til Indien. Disse stor opdagelser åbnede et nyt kapitel i vor historie: Vi bevægede os fra en regional til en global fase. Fra omkring år 1500 blev jordens befolkning bragt i stadig tættere kontakt med hinanden, uanset hvilket kontinent de levede på. Gradvist skabte denne voksende afhængighed en slags fælles skæbne og fremtid. Ved hjælp af oversigtsartikler og et bredte kildemateriale giver denne bog en skildring af denne væsentlige epoke i verdenshistorien. Opdagelserne sættes ind i deres retmæssige historiske kontekst; vi følger portugisernes udforskning af Afrika, deres søgen efter vejen til Indien og forbindelserne til Asien. Vi følger Columbus på hans færd til Amerika og derpå spaniernes og portugisernes første berøringer med det nye kontinent. I bogen møder vi Marco Polo, Columbus og Vespucci, men også Mandeville, Motecuzoma og Ku Yin Hsiang. Bogen er rigt illustreret og indeholder også en perspektivering af de forandringer, verden gennemgik som følge af opdagelserne. Bogen er beregnet til historieundervisningen i ungdomsuddannelserne, men kan bruges af enhver med interesse for historie. Den 1. verdenskrig - Europas historie udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Michael Klos Et spændende indblik i et af verdenshistoriens mørkeste kapitler og mest skelsættende epoker DKK Inkl. moms Den engelske historiker Eric Hobsbawn skriver i en af sine bøger, at det 20. århundrede først for alvor blev skudt i gang 14 år efter århundredeskiftet med starten af 1. verdenskrig - nærmere bestemt den 28. juni 1914; den dag ærkehertug Franz Ferdinand af Østrig-Ungarn blev myrdet i Sarajevo. Få uger senere stod Europas stormagter overfor hinanden i den største militære konflikt verden indtil havde set. Mens det 19. århundrede var relativt fredeligt, blev det 20. århundrede et af menneskehedens mest blodige. Både den russiske socialisme, den italienske fascisme og den tyske nazisme har deres rødder i den 1. verdenskrig - det samme kan siges om den 2. verdenskrig, den kolde krig og de aktuelle problemer i Mellemøsten. Denne såkaldt store krig har haft lige så stor betydning for menneskeheden som den sorte død, Amerikas opdagelse og den franske revolution. Bogen er bygget op omkring fem kapitler, der hvert består af en historisk fremstilling og nogle kildetekster. Det første kapitel starter i 1870erne og ser nærmere på udviklingen, som førte op til krigens udbrud. De følgende tre kapitler beskæftiger sig med selve krigen, herunder krigens forløb, livet i skyttegravene og udviklingen på hjemmefronten. Det sidste kapitel ser på en række af krigens konsekvenser og tegner nogle hovedlinier frem til 1930'erne.

7 Den amerikanske borgerkrig. Forud- sætningerne, krigen og genopbygningen. USA's historie udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Allan Ahle Den amerikanske borgerkrig. Forudsætningerne, krigen og genopbygningen skildrer to afgørende begivenheder i USA s historie, slaveriets afskaffelse og skabelsen af den amerikanske nation. Bogen dækker USA s historie i perioden kildetekster belyser borgerkrigen og dens betydning i eftertiden DKK Inkl. moms Bogen beskriver ikke blot Den amerikanske borgerkrigs forløb: krigens politiske og militære begivenheder. Den behandler tillige slaveriet og forudsætningerne for konflikten samt følgerne for USA s udvikling og de sorte amerikaneres forhold. De fleste af bogens 44 teksterne udgives for første gang på dansk og belyser helt nye sider af den amerikanske borgerkrig. Udgivelsen indeholder således dels en generel fremstilling af det historiske forløb, dels et omfattende tekst- og billedmateriale, der uddyber centrale temaer og problemstillinger. Bogen er beregnet til historieundervisningen i ungdomsuddannelserne og voksenundervisningen, men kan også bruges på andre uddannelser samt af den historieinteresserede læser. Den danske revolution udgave, 1999 ISBN Forfatter(e) Olaf Søndberg Et historisk indblik i baggrunden for grundlovens stiftelse og demokratiets spæde start i DKK Inkl. moms Den 5. juni 1849 underskrev Frederik 7. Danmarks riges grundlov, og dermed blev næsten 200 års enevældigt styre afløst af vort nuværende folkestyre. Denne historiske omvæltning er omdrejningspunktet i denne bog. Derudover beskæftiger bogen sig også med et andet hovedtema, nemlig nationalismen, der groede frem i 1840 erne i Danmark samt hertugdømmerne, der førte til borgerkrigen og den dansk-tyske krig i 1864.

8 Den kolde krig 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Kai Otto v. Barner Udgivelsen beskriver hovedkonflikterne under den kolde krig ud fra helt nye vinkler 85 quiz-spørgsmål 70 illustrationer 70 opgaver 2 temaforløb 165 sider ebog Den kolde krig - 3 måneder Den kolde krig - 6 måneder Den kolde krig - 1 år Den kolde krig - 2 år Den kolde krig - 3 år Den kolde krig - 4 år 2.50 DKK 3.00 DKK DKK 5.50 DKK 6.50 DKK DKK Denne udgivelse beskriver hovedkonflikterne under den kolde krig ud fra helt nye vinkler. Arkiverne i den tidligere østblok er nemlig i stor stil blevet åbnet efter Murens fald. For første gang er det muligt at komme tæt på magthaverne i Østeuropa og Sovjetunionen og forstå baggrunden for deres beslutninger. Den Kolde Krig indeholder afsnit om: Tysklands deling Koreakrigen Berlinkriserne og Murens opførelse Cubakrisen Vietnamkrigen mm. Den Kolde Krig beskæftiger sig også med de begivenheder, der førte til Murens fald, og den ser på de følger, som den kolde krig har haft for nutiden. Til hvert hovedafsnit er der knyttet kildetekster. Det er fortrinsvis materiale, der har været hemmeligstemplet under den kolde krig. I hvert kapitel beskriver et særligt afsnit, hvordan perioden påvirkede kultur i Danmark og i udlandet.

9 Den kolde krig 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Kai Otto v. Barner Bogen beskriver hovedkonflikterne under den kolde krig og tager udgangspunkt i den nyeste historiske forskning DKK Inkl. moms Denne bog beskriver hovedkonflikterne under den kolde krig ud fra helt nye vinkler. Arkiverne i den tidligere østblok er nemlig i stor stil blevet åbnet efter Murens fald. For første gang er det muligt at komme tæt på magthaverne i Østeuropa og Sovjetunionen og forstå baggrunden for deres beslutninger. Den Kolde Krig indeholder afsnit om: Tysklands deling Koreakrigen Berlinkriserne og Murens opførelse Cubakrisen Vietnamkrigen mm. Bogen beskæftiger sig også med de begivenheder, der førte til Murens fald, og den ser på de følger, som den kolde krig har haft for nutiden. Til hvert hovedafsnit er der knyttet kildetekster. Det er fortrinsvis materiale, der har været hemmeligstemplet under den kolde krig. I hvert kapitel beskriver et særligt afsnit, hvordan perioden påvirkede kultur i Danmark og i udlandet.

10 Den nye verden udgave, 2000 ISBN Forfatter(e) Carl- Johan Bryld, Harry Haue Et spændende indblik i den globale udvikling i det 20. århundredes sidste halvdel DKK Inkl. moms Bogen giver et grundigt overblik over den internationale politik under og efter den kolde krig, og den beskriver ligeledes de vigtigste udviklingslinjer i den vestlige, den kommunistiske og den tredje verden. Bogens perspektiv er præget af de dramatiske forandringer, som siden 1985 er i forholdet mellem Øst og Vest, og som påvirker det spørgsmål, der stilles til fortiden: Hvorfor fandt en blokdeling af verden sted? Hvorfor brød det kommunistiske samfundseksperiment sammen? Hvorfor vandt USA og den vestlige verden den kolde krig? Hvordan er forholdet mellem den industrialiserede og den tredje verden under og efter den kolde krig? Hvad har karakteriseret den kapitalistiske verdens økonomiske udvikling - og hvori består dens problemer? Bogen er opdelt i fire dele: Første del beskæftiger sig med de storpolitiske linjer, anden del med den vestlige verden, tredje del med den kommunistiske verden og endelig opholder fjerde del sig ved udviklingen i den tredje verden. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af opdateringer af bogens tabeller. Den Russiske Revolution og Sovjetunionene - Kommunismens sejr og sammenbrud 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Carl- Johan Bryld Et historisk indblik i kommunismens liv fra vugge til grav og i den verden, som denne revolutionære ideologi efterlod i ruiner DKK Inkl. moms Bogen skildrer kort de ideologiske forudsætninger for den russiske revolution i 1917 og beskriver derefter forløbet af revolutionen. I den videre behandling af Sovjetunionens historie lægger bogen særligt vægt på omformningen af samfundet i 1930'erne og de menneskelige omkostninger forbundet hermed samt på Gorbatjovs reformpolitik, der førte til Sovjetunionens undergang. Bogen giver også en kort karakteristik af Rusland i 1990'erne. Den nye åbenhed efter Sovjetunionens sammenbrud har betydet, at en mængde førhen hemmeligt kildemateriale fra magtens centrum nu er tilgængeligt - også i denne bog. Bogens kapitler kan langt hen ad vejen læses uafhængigt af hinanden. Denne bog er skrevet med særligt henblik på historieundervisningen i de gymnasiale uddannelser, men kan med fordel anvendes af alle med interesse for kommunismens historie og den russiske revolution.

11 Det 20. århundredes verdenshistorie 5. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Bo Søderberg, Casper Syskind, Peter Schroeder Al ting har sin historie. Denne bog giver et indblik i historien om nogle af de 20. århundredes mest skelsættende udviklinger DKK Inkl. moms Denne bog ser verden i satellitperspektiv og behandler de generelle tendenser i den globale udvikling i vores århundrede og de to vigtigste forudsætninger - industrialiseringen og imperialismen. Bogen fremhæver de lange linjer i perioden ud fra to temaer, der har været centrale: Uligheden i og især mellem landene, dvs. konflikten mellem nord og syd. Modsætningen mellem supermagterne, dvs. konflikten mellem øst og vest. Dertil kommer et hovedafsnit om den nye verdensorden. De vigtigste økonomiske og politiske teorier behandles som integreret led i den generelle historiske udvikling. Denne 5. udgave af Det 20. århundredes verdenshistorie rækker frem til år 2003, hvorfor det skelsættende angreb på World Trade Center d. 11. september 2001 også er blevet tildelt plads i bogen. Derudover omhandler bogen også EU's udvidelse med de central- og østeuropæiske lande samt krigen mod Irak i foråret 2003.

12 Det arabiske forår - folkelige protester og politisk opbrud i Den Arabiske Verden 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Lars Rosenmeier, Anders Schultz Forstå Det Arabiske Forår! Hvorfor gik demonstranterne på gaden, og hvad blev konsekvenserne af deres oprør? DKK Inkl. moms Denne bog handler om Det Arabiske Forår og de meget modige, overvejende unge demonstranters krav om forandring i de arabiske diktaturer. Den beskriver, hvordan demonstrantionerne forløb, og hvordan de kunne formå at ryste den politiske grundvold i Egypten, Libyen, Syrien, Tunesien og Yemen. Gennem et snit ned i Den Arabiske Verdens historie og politik giver bogen et grundlag for at forstå Det Arabiske Forår - med fokus på den almindelige arabers bevæggrunde. Bogen gennemgår, i hvilken grad demonstranternes forhåbninger er blevet indfriet ved at beskrive forløbet efter foråret i de tre fokuslande Egypten, Syrien og Tunesien. Centrale temaer i bogen er: Motivationen og det store mod hos de overvejende unge demonstranter og et blik på andre faktorer, der gjorde, at Det Arabiske Forår skete netop i Livet i de arabiske diktaturstater, herunder hvordan det er at være borger i et land med enorm politisk og økonomisk korruptionpolitisk Islam og foråret, herunder en afdækning af islamismens teologi og ideologi og forskelle og ligheder mellem salafisme og islamisme Hvad islamisme og religiøse konflikter har betydet for udviklingen efter foråret, herunder konflikter mellem islamister og sekulære muslimeren kort gennemgang af Den Arabiske Verdens historie med et fokus på opbygningen af strukturerne i diktaturerne, som demonstranter ønskede at gøre op medforholdet mellem Danmark og de arabiske stater og befolkninger. Bogen er skrevet til brug i undervisning i stx, hf og hhx og indeholder kilder med inspiration til arbejdsspørgsmål og diskussioner, som spiller sammen med bogens kapitler og pointer.

13 Det Britiske Imperium - fra Englands ekspansion til Commonwealth 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Helle Folkersen Udgivelsen giver et kronologisk overblik over Det Britiske Imperiums historie 28 kildetekster 50 illustrationer 25 opgaver ca 150 sider ebog Det Britiske Imperium - fra Englands ekspansion til Commonwealth - 3 måneder Det Britiske Imperium - fra Englands ekspansion til Commonwealth - 6 måneder Det Britiske Imperium - fra Englands ekspansion til Commonwealth - 1 år Det Britiske Imperium - fra Englands ekspansion til Commonwealth - 2 år Det Britiske Imperium - fra Englands ekspansion til Commonwealth - 3 år Det Britiske Imperium - fra Englands ekspansion til Commonwealth - 4 år 0.00 DKK 0.00 DKK DKK 0.00 DKK 0.00 DKK DKK Det Britiske Imperium fra Englands ekspansion til Commonwealth giver et kronologisk overblik over Det Britiske Imperiums historie fra tallets begyndelse og frem til afkoloniseringen efter 2. Verdenskrig. Det Britiske imperium fra Englands ekspansion til Commonwealth lægger vægt på at beskrive, hvordan Storbritanniens interne historie har været præget af udviklingen i imperiet og afrundes med et kapitel om imperiets betydning for det britiske samfund i dag. De otte kapitler afsluttes med kildetekster med tilhørende opgaver. Hovedparten af kilderne er nye oversættelser af centrale tekster til britisk historie. Det Britiske Imperium - fra Englands ekspansion til Commonwealth 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Helle Folkersen Et kronologisk overblik over Det Britiske Imperiums historie fra 1600-tallets begyndelse og frem til afkoloniseringen efter 2. Verdenskrig DKK Inkl. moms Det Britiske Imperium fra Englands ekspansion til Commonwealth giver et kronologisk overblik over Det Britiske Imperiums historie fra tallets begyndelse og frem til afkoloniseringen efter 2. Verdenskrig. Det Britiske imperium fra Englands ekspansion til Commonwealth lægger vægt på at beskrive, hvordan Storbritanniens interne historie har været præget af udviklingen i imperiet og afrundes med et kapitel om imperiets betydning for det britiske samfund i dag. De otte kapitler afsluttes med kildetekster med tilhørende opgaver. Hovedparten af kilderne er nye oversættelser af centrale tekster til britisk historie.

14 Det kan ikke ske i Danmark 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Herbert Pundik Denne bog bringer en række øjenvidners skildringer. Og hele beskrivelsen af flugten til Sverige i efteråret 1943 rammes ind af historien om Pundiks egen flugt med sin familie DKK Inkl. moms Det kan ikke ske i Danmark - og så skete det alligevel. Jøderne skulle fanges og sendes ud af landet i 1943, hvor tyskerne havde besat Danmark. Denne bog bringer en række øjenvidners skildringer. Og hele beskrivelsen af flugten til Sverige i efteråret 1943 rammes ind af historien om Pundiks egen flugt med sin familie. Denne bog har appel til både voksne og unge i dag. Det er en historie om eventyr og spænding, men også om pligtfølelse og offervilje. Bogen er udstyret med et "Pædagogisk efterord" af Carl- Johan Bryld, der bl.a. kommer med konkrete forslag til, hvordan de personlige beretninger bliver relevante i undervisningen, og hvordan nære oplevelser af de dramatiske begivenheder kan sættes ind i en større historisk sammenhæng. Det moderne USA Forbillede eller skræmmebillede? 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Henrik Bonne Larsen, Andreas Bonne Sindberg Samtidsrelevant ibog der forklarer, perspektiverer og diskuterer USA's magtposition i de sidste godt 100 år. Det moderne USA Forbillede eller skræmmebillede? - 3 måneder Det moderne USA Forbillede eller skræmmebillede? - 6 måneder Det moderne USA Forbillede eller skræmmebillede? - 1 år Det moderne USA Forbillede eller skræmmebillede? - 2 år Det moderne USA Forbillede eller skræmmebillede? - 3 år 2.00 DKK 2.50 DKK DKK 5.00 DKK 6.50 DKK Samtidsrelevant ibog der forklarer, perspektiverer og diskuterer USA's magtposition i de sidste godt 100 år. Med afsæt i et rigt og varieret kildemateriale - tekst og billeder, lyd og film - appelerer ibogen på en gang til - og problematisere den facination - som præger unges forhold til USA. Indholdet falder i fire hoveddele: De progressive år Fra stormagt til supermagt USA i den kolde krig Før og efter historiens afslutning' Denne ibog vil indeholde et væld af relevante mediematerialer, der dokumenterer og aktiverer elevens arbejde.

15 Det moderne USA. Forbillede eller skræmmebillede? 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Henrik Bonne Larsen, Andreas Bonne Sindberg Behandler grundigt en række væsentlige begivenheder og udviklingstendenser i amerikansk historie efter DKK Inkl. moms Bogen dækker USA s historie fra 1900 til i dag, og handler om USA s opstigen til supermagt, om amerikanernes forvaltning af denne politiske og militære styrke i sidste halvdel af det 20. århundrede samt om, hvorvidt USA s position er svækket efter 2001? Det moderne USA. Forbillede eller skræmmebillede? behandler grundigt en række væsentlige begivenheder og udviklingstendenser i amerikansk historie efter 1900: USA s politiske system Den progressive bevægelse Krakket i Wall Street ernes krise og New Deal USA s deltagelse i Den Anden Verdenskrig Den Kolde Krig Afroamerikanernes borgerretskamp Vietnamkrig og ungdomsoprør Reagan og den konservative bølge Den Kolde Krigs afslutning Angrebet på World Trade Center, 2001 Krigen Mod Terror Finanskrisen Er det amerikanske århundrede ved vejs ende? Bogen indeholder desuden 20 kildetekster, som uddyber og perspektiverer fremstillingen.

16 Det tredie Rige- fællesskab og forbrydelse 2. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Peter Frederiksen Et spændende og nuanceret indblik i nazismens facinationskraft såvel som dens fortrædeligheder DKK Inkl. moms Bogen handler om, hvordan det lykkedes Hitler og de tyske nazister at erobre magten i Tyskland og udvikle den nazistiske førerstat og om 2. Verdenskrigs for- og efterspil. Bogen belyser temaer som nazistisk moral og æstetik, ensretningen, dagligdagen under nazismen, Hitlers krig, jødespørgsmålet og brugen af kunsten som propagandamiddel. Nazismens historie er skildringen af et styre, der på en gang var brutalt og undertrykkende og samtidig udøvede en fascination og tiltrækning på samtiden, der i dag kan være svær at forstå. Bogen forsøger at skildre denne dobbeltkarakter. Bogen indeholder også et rigt kildemateriale, der uddyber og perspektiverer den fyldige fremstilling. Det tredie Rige - fællesskab og forbrydelse er specielt anvendelig for historieundervisningen på ungdomsuddannelserne. Her på siden kan du også finde supplerende materiale i form af tidslinier og forslag til tværfaglige forløb. Enevældens København - Historie og byvandringer. udgave, ISBN Forfatter(e) Carsten Pape Historisk materiale om København i enevældens tid. Denne ibog er frit tilgængelig. Enevældens København - Historie og byvandringer - 1 år 0.00 DKK Enevældens København beskriver enevældens tid i København med solidt gennemillustreret kernestof. Udgivelsen rummer løbende opgaver, interaktivt materiale i form af videoer og kort samt byvandringer i pdf-form til udprintning. Udgivelsen indeholder: Fremstilling, kildetekster og cases Byvandringer til udprintning Præcise, overskuelige opgaver og arbejdsspørgsmål Videofortællinger og masser af billeder Interaktiviteter, bl.a. interaktive kort over København. Enevældens København kan give studieturen et fagligt løft og lette lærerens forberedelse og planlægning. Udarbejdet i samarbejde med Københavns Stadsarkiv og støttet af Bergiafonden. Denne ibog er frit tilgængelig.

17 Enigma - et dilemma 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Mads Rangvid Bogen er et tværfagligt værk, der stiller matematiske koder og nyskabende teknikker overfor etiske dilemmaer, med henvisninger til konkrete historiske situationer DKK Inkl. moms Indledningsvis gennemgår bogen udvalgte dele af kryptologiens historie, der ender med en mere grundig gennemgang af den tyske kodemaskine Enigma, herunder hvorfor dens koder var så svære at bryde, og omtale af opdagelser der alligevel gjorde det muligt. Briterne vidste, at hvis de kunne bryde den, ville de komme i et dilemma, nemlig at de, for at skjule at den var brudt, måtte lade allierede dø. De brød den, men hvor mange var (og er) man klar til at ofre, for at bevare en sådan hemmelighed? Der omtales episoder fra 2. Verdenskrig, hvor dilemmaet var aktuelt, og eleverne skal derefter agere beslutningstagere og gøre rede for, hvordan de ville have valgt og begrunde valget. Når man skal træffe sådanne valg, er der imidlertid hjælp at hente i etikken. Derfor omtales filosofferne I. Kant og J. Bentham og deres filosofiske retninger hvorefter eleverne skal tage stilling til briternes dilemmaer. Bogen lægger op til AT-forløb med matematik og filosofi (evt. religion), men det vil være helt naturligt at inddrage andre fag, mest oplagt er historie og engelsk. Der kræves ingen specielle faglige forudsætninger for at læse bogen.

18 Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning DKK Inkl. moms Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere kursisternes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Kursisten får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til kursistøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk kultur- og samfundsfaggruppen den naturvidenskabelige faggruppe matematik fysik Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årskursister, men kan med fordel anvendes i hele uddannelsesforløbet.

19 Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Signe Søndergaard Irminger, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Karin Kirkegaard Rasmussen, Mikkel Stampe Hjorth, Sarah Bredgaard Stampe Hjorth, Lene Nibuhr Andersen, Marie-Louise Bach, Anne Vibeke Vennerstrøm, Jimmy Mangelsen, Annette Bau, Merete Vonsbæ Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Introduktioner til elevøvelser 70 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer 160 sider Fag og læsning (hf) - 3 måneder Fag og læsning (hf) - 6 måneder Fag og læsning (hf) - 1 år Fag og læsning (hf) - 2 år Fag og læsning (hf) - 3 år Fag og læsning (hf) - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere kursisternes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Kursisten får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til kursistøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk kultur- og samfundsfaggruppen den naturvidenskabelige faggruppe matematik fysik Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årskursister, men kan med fordel anvendes i hele uddannelsesforløbet.

20 Fag og læsning (stx) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Signe Søndergaard Irminger, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Karin Kirkegaard Rasmussen, Mikkel Stampe Hjorth, Sarah Bredgaard Stampe Hjorth, Lene Nibuhr Andersen, Marie-Louise Bach, Anne Vibeke Vennerstrøm, Laura Kongskov, Annette Bau, Merete Vonsbæk Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Introduktioner til elevøvelser 85 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer 185 sider Fag og læsning (stx) - 1 år Fag og læsning (stx) - 3 måneder Fag og læsning (stx) - 6 måneder Fag og læsning (stx) - 2 år Fag og læsning (stx) - 4 år Fag og læsning (stx) - 3 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til elevøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk historie samfundsfag matematik fysik biologi kemi Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årselever, men kan med fordel anvendes i hele gymnasieforløbet.

21 Fag og læsning (stx) 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning DKK Inkl. moms Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til elevøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk historie samfundsfag matematik fysik biologi kemi Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årselever, men kan med fordel anvendes i hele gymnasieforløbet.

22 Familieliv i Danmark udgave, 1997 ISBN Forfatter(e) Anette Faye Jacobsen, Anne Løkke Åbner døren til historien om alt det, der sker mellem hjemmets fire vægge DKK Inkl. moms Familien er under forandring i dag - og det har den altid været. Alligevel ser noget ud til at være fælles for alle tider. Hvordan udspillede livet sig mellem hjemmets fire vægge i det danske bondesamfund fra 1550 til 1850? Og hvordan ser udviklingen ud i vores moderne tid, hvor alle forhold ser ud til at være i opbrud? Disse og mange flere spørgsmål forsøger denne bog at besvare gennem erindringer, billeder, breve, tingbøger, opdragelsesskrifter og avisartikler. Bogen fortæller om alt det, der er fælles for alle mennesker - samlivet mellem mænd og kvinder og mellem børn og voksne. Men den viser også, at det fælles er forskellige i de forskellige samfundslag, og at alt har en historie - blandt andet seksualitetens historie, boligens historie, opdragelses historie, arbejdsdelingens historie. Familieliv i Danmark handler om dagligdagen, vi alle kender. Men også om, hvor forskelligartet den kan forme sig. Fra huguenotter til afghanere - Indvandringens historie i Danmark 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Kim Boye Holt, Peter Bejder Et indblik i de forskellige historiske forhold, der ligger til grund for, at indvandrer- og flygtningegrupper er kommet til Danmark i tidens løb DKK Inkl. moms Danmark var indtil 1960'erne et befolkningsmæssigt homogent samfund. Selvom indvandringen heller ikke dengang forløb problemfrit, gav de etniske mindretal af huguenotter, hernnhutere, hollændere, svenskere og tyskere gav kun sjældent anledning til store drabelige debatter, for deres måde at leve på var ikke så forskellig fra danskernes. Men i 1960'erne begyndte folk med anderledes kulturelle baggrunde at komme til landet. Og den tendens er fortsat siden da. Konsekvensen er, at vi i dag i øget omfang har etniske mindretal med andre religioner, andre sprog og andre traditioner end dem, vi kender som danske. Debatten om indvandringen er velkendt, og denne bog danner grundlag for diskussionen af de problematikker, der i dag findes på området - også i et historisk lys. I bogen uddyber og perspektiverer 52 kilder indvandringen til Danmark.

23 Globalisering Da verden blev mindre 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Martin A. Husted Denne udgivelse giver en kernefaglig beskrivelse af tiden fra , ''da verden blev mindre''. 55 kildetekster 50 illustrationer 5 interaktive tidslinjer 19 faktabokse 27 redegørelsesspørgsmål 65 arbejdsopgaver ca. 240 sider Globalisering Da verden blev mindre - 3 måneder Globalisering Da verden blev mindre - 6 måneder Globalisering Da verden blev mindre - 1 år Globalisering Da verden blev mindre - 2 år Globalisering Da verden blev mindre - 3 år Globalisering Da verden blev mindre - 4 år 0.00 DKK 0.00 DKK DKK 0.00 DKK 0.00 DKK DKK Globalisering da verden blev mindre giver en kernefaglig fremstilling af tiden og fremhæver, hvordan periodens globale politiske, økonomiske og magtpolitiske udvikling lagde grunden til det 20. århundredes verden. Udgivelsen består af 5 hovedkapitler, som er opbygget så periodens globale udviklingslinjer kan sammenlignes i undervisningen: 1. Storbritannien: Verdens centrum? 2. Japan: Med ekspresfart mod modernisering? 3. Tyskland: Den ivrige efternøler? 4. USA: En verden for sig? 5. Rusland: En kolos på lerfødder? Udover kapitlerne og et væld af centrale kilder er der også idéer til undervisningen og metodekapitler. Materialet lægger op til, at eleverne i opgaveløsningerne får forståelse for periodens hovedtræk samt bruger komparativ metode aktivt. Det er en temaudgivelse, som enten kan læses fortløbende i hele sin længde eller i uddrag i behandlingen af perioden Dertil er udgivelsen en indføring i en bevidst metodisk brug af komparationer i historiefaget.

24 Globalisering da verden blev mindre 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Martin A. Husted En unik temabog med fokus på bevidst metodisk brug af komparationer i historiefaget DKK Inkl. moms Globalisering da verden blev mindre giver en kernefaglig fremstilling af tiden og fremhæver, hvordan periodens globale politiske, økonomiske og magtpolitiske udvikling lagde grunden til det 20. århundredes verden. Udgivelsen består af 5 hovedkapitler, som er opbygget så periodens globale udviklingslinjer kan sammenlignes i undervisningen: 1. Storbritannien: Verdens centrum? 2. Japan: Med ekspresfart mod modernisering? 3. Tyskland: Den ivrige efternøler? 4. USA: En verden for sig? 5. Rusland: En kolos på lerfødder? Udover kapitlerne og et væld af centrale kilder er der også idéer til undervisningen og metodekapitler. Materialet lægger op til, at eleverne i opgaveløsningerne får forståelse for periodens hovedtræk samt bruger komparativ metode aktivt. Det er en temaudgivelse, som enten kan læses fortløbende i hele sin længde eller i uddrag i behandlingen af perioden Dertil er udgivelsen en indføring i en bevidst metodisk brug af komparationer i historiefaget. Grundbog til Danmarkshistorien 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg, Peter Frederiksen En grundlæggende indføring i nogle af danmarkshistoriens væsentligste udviklingstræk fra oldtiden til slutningen af det 20. århundrede. 100 arbejdsspørgsmål 58 kildetekster 150 illustrationer 270 sider ebog Grundbog til Danmarkshistorien - 3 måneder Grundbog til Danmarkshistorien - 6 måneder Grundbog til Danmarkshistorien - 1 år Grundbog til Danmarkshistorien - 2 år Grundbog til Danmarkshistorien - 3 år Grundbog til Danmarkshistorien - 4 år 4.50 DKK 6.00 DKK DKK DKK DKK DKK Grundbog til Danmarkshistorien giver en grundlæggende indføring i nogle af danmarkshistoriens væsentligste udviklingstræk fra oldtiden til slutningen af det 20. århundrede. Udgivelsen bevæger sig på 11 kapitler gennem Danmarks historie. Hvert kapitel har udblik til verdenshistorie, og udgivelsen rummer også kapitler om historisk metode, materialekritik og et særskilt kapitel om historisk billedanalyse samt om historieprojekter. Det 12. kapitel opsummerer historien i korte træk. Grundbog til Danmarkshistorien rummer både fremstilling og kilder og er rigt illustreret.

25 Grundbog til Danmarkshistorien 2. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg, Peter Frederiksen En grundlæggende indføring i nogle af danmarkshistoriens væsentligste udviklingstræk fra oldtiden til slutningen af det 20. århundrede DKK Inkl. moms Bogen indeholder både en fremstilling af danmarkshistorien i hovedtræk og en samling af tekster og billeder, der giver mulighed for dyberegående arbejde med udvalgte områder. Efter hvert kapitel er der et overblik over verdenshistorien, hvilket gør det muligt at se danmarkshistorien i forlængelse af den internationale udvikling. Bogen indeholder også en sammenfattende beskrivelse af den kronologiske sammenhæng i Danmarks historie samt værktøjsafsnit om metode, billedanalyse, projektarbejde og om nutidsnytten af historiestudier. Grundbogsstoffet og kildematerialet er udvalgt, så det både kan anvendes i forbindelse med det kronologiske forløb i samarbejde mellem dansk og historie på første år og i forbindelse med den kronologiske sammenfatning i slutning af tredje år. I forhold til 1. udgaven, er kap. 10 ajourført og udvidet med flere sider. Der er udarbejdet arbejdsspørgsmål til kapitlerne - foruden dem der findes til kilderne. 1. og 2. udgaverne kan dog nemt bruges sammen. Disse nye arbejdsspørgsmål kan gratis hentes her, som en pdf, så de kan bruges af købere af 1. udgaven. Grundbog til historie - Fra de store revolutioner til 2. verdenskrig 3. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg, Peter Frederiksen En grundlæggende introduktion til nogle af de historiske begivenheder i nyere tid, der har været med til at forme den verden, vi kender i dag DKK Inkl. moms Denne bog indeholder både en fremstilling af verdenshistorien i hovedtræk og en samling af tekster og billeder, der giver mulighed for dyberegående arbejde med udvalgte områder. Bogen beskriver nogle af historiens største revolutioner - den industrielle revolution, den amerikanske uafhængighedskrig og den franske revolution. Derudover indeholder bogen en omfattende behandling af imperialismen, 1. Verdenskrig, kommunismen, børskrakket, fascismens og nazismens fremtog samt 2. Verdenskrig.

26 Grundbog til Historie - Fra kold krig til globalisering 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg En grundlæggende introduktion til nogle af de historiske begivenheder i nyeste tid, der har haft størst betydning for nutidens verdensbillede DKK Inkl. moms I denne grundbog er danmarkshistorien skrevet ind i den generelle fremstilling, og værktøjsafsnittene tager højde for historiefagets funktioner i fællesfaglige sammenhænge. Bogen indeholder en fremstilling af periodens historie i hovedtræk og i tilknytning hertil kildeafsnit, der giver mulighed for dyberegående arbejde med udvalgte emner. Disse kildeafsnit dækker dels kernestoffet, dels en række andre centrale emner og problemstillinger. Da der netop er tale om en grundbog, der skal kunne bruges uden at man i væsentlig grad får behov for at inddrage supplerende materiale, indeholder kildeafsnittene både centralt kendt materiale og stof der ikke tidligere har været trykt i undervisningssammenhænge. Bogen ligger i forlængelse af Grundbog til historie Fra oldtiden til enevældens samfund og Grundbog til historie Fra de store revolutioner til 2. verdenskrig. Grundbog til historie - Fra oldtiden til enevældens samfund 2. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg, Peter Frederiksen En grundlæggende indføring i nogle af verdenshistoriens mest skelsættende perioder fra oldtiden til midten af 1700-tallet DKK Inkl. moms Bogen strækker sig fra jægersamfundet og oldtidens Ægypten over antikkens Grækenland, Romerriget, middelalderen og renæssancen til enevælden i Danmark og Frankrig. Bogen fokuserer på Europas historie, men inddrager fremmede verdensdele i samspil med den europæiske udvikling. Bogen indeholder kilder med arbejdsspørgsmål og derudover værktøjsafsnit til både historieopgaverne, materialekritik og billedanalyse. Bogen henvender sig primært til historieundervisningen på ungdomsuddannelserne, men kan læses af enhver med interesse for emnet.

27 Grundbog til historie - verden uden for Europa 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Peter Frederiksen Historisk fremstilling af de ikke europæiske kultures verdenshistorie DKK Inkl. moms Den nye grundbog til historie fortæller i tekster og billeder om verdenshistorien uden for Europa. Bogen rummer brede nedslag i Mellemøsten, Asien, Afrika og Latinamerikas historie, og er bygget op så stoffet kan behandles både kronologisk og tematisk. Bogen er udstyret med arbejdsspørgsmål til temaer og tekster samt kapitler om fagets metode og skriftlighed. Den kan med fordel læses sammen med de øvrige bøger i grundbogsserien. Grundtvig. Introduktion og tekster 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Anders Holm En grundig introduktion til Grundtvigs tænkning og aktuelle betydning DKK Inkl. moms Udgivelsen lægger både en historisk og nutidig vinkel på Grundtvig og hans politiske, kulturelle og samfundsmæssige betydning. Der er fokus på otte sider af Grundtvigs offentlige fremtræden: romantikeren historikeren politikeren folkeoplyseren mytologen præsten salmedigteren danskeren Materialet indeholder grundige introduktioner til de otte temaer og en lang række genremæssigt meget forskellige tekster. Hertil kommer en række illustrationer, der supplerer fremstillingen. Bogen kan bl.a. anvendes i fagene dansk, historie og religion, både i enkeltfaglige og tværfaglige forløb.

28 GULD - Skatte fra den danske guldalder 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) I samarbejde med kunstmuseet ARoS er vi stolte af at kunne præsentere et omfangsrigt og fantastisk flot illustreret katalog, som vi udgiver i forbindelse med ARoS store guldalderudstilling: GULD - skatte fra den danske guldalder DKK Inkl. moms Kataloget sætter guldalderens kunst ind i en bredere forskningsmæssig sammenhæng og er et must for alle, der interesserer sig for 1800-tallets litteratur, historie, politik, videnskab, samfund og billedunivers. På mere end 300 billedrige sider er værkerne særdeles smukt gengivet og ledsaget af otte store artikler, der er skrevet til lejligheden af de fremmeste forskere på feltet. Teksterne præsenterer den nyeste viden om guldalderen set fra forskellige fagvinkler. Alle steder er formidlingen og fortælleglæden i højsædet. Her venter store læse- og kiggeoplevelser uanset om man er underviser i dansk, historie eller billedkunst. Ideologiernes kamp 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Peter Frederiksen En grundbog om det 20. århundredes ideologiske kampe DKK Inkl. moms Ideologiernes kamp kampen om det gode samfund er målrettet ungdomsuddannelserne og dækker kernestoffet for tidsperioden Bogen er bygget op i en række temakapitler med indlagte kildesekvenser, der kan bruges isolerede eller læses fortløbende. Der er indarbejdet projektforløb, hvor eleven kan arbejde med nogle af de arbejdsmetoder, der er nævnt under overskriften Projektorienteret historieundervisning, som du kan finde frit tilgængeligt på ideologi.systime.dk. Derudover indeholder bogen også Historie som videnskab, Historisk metode og Synopsis og materialebrug.

29 Ideologiernes kamp - kampen om det gode samfund 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Peter Frederiksen Udgivelsen er en grundbog om det 20. århundredes ideologiske kampe. 56 opgaver 78 primærtekster 11 temaer fordelt på 3 projektforløb 320 sider ebog Ideologiernes kamp - kampen om det gode samfund - 3 måneder Ideologiernes kamp - kampen om det gode samfund - 6 måneder Ideologiernes kamp - kampen om det gode samfund - 1 år Ideologiernes kamp - kampen om det gode samfund - 2 år Ideologiernes kamp - kampen om det gode samfund - 3 år Ideologiernes kamp - kampen om det gode samfund - 4 år 0.00 DKK 0.00 DKK DKK 0.00 DKK 0.00 DKK DKK Ideologiernes kamp kampen om det gode samfund er en grundbog om det 20. århundredes ideologiske kampe. Den er målrettet ungdomsuddannelserne og dækker kernestoffet for tidsperioden Denne ibog bygget op i en række temakapitler med indlagte kildesekvenser, der kan bruges isoleret eller læses fortløbende. Der er indarbejdet projektforløb, hvor eleven kan arbejde med nogle af de arbejdsmetoder, der er nævnt under overskriften Projektorienteret historieundervisning. Derudover er der også Historie som videnskab, Historisk metode og Synopsis og materialebrug.

30 Indiens historie efter fra britisk koloni til verdens største demokrati 2. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Niels Brimnes Et historisk indblik i Indiens konflyktfyldte fortid, turbulente udvikling og aktuelle suverænitet. 2. udgave er suppleret med opdateringer omkring den politiske situation siden 2004, samt et nyt kildesæt om Niels Holck-sagen DKK Inkl. moms Indiens historie gennem de seneste godt 250 år er en dramatisk og fascinerende fortælling, der på mange måder afspejler væsentlige omvæltninger i den store, globale historie. Ved indgangen til 1700-tallet var Indien blandt de mest udviklede og velstående områder i verden. Ved indgangen til 1800-tallet var Indien situation ændret dramatisk og i al væsentlighed under britisk kontrol. Indien blev imperiets juvel, verdens største koloni og på mange måder symbolet på imperialismens verdensorden. Ved indgangen til 1900-tallet indtog Indien en fremtrædende plads i afkoloniseringen. Uafhængighedskampen blev en af de første og mest spektakulære med Gandhi som den helt centrale skikkelse. Som en af de første kolonier fik Indien selvstændighed i 1947 og trådte ind i kredsen af suveræne stater som verdens største demokrati. I modsætning til de fleste andre nationer i de tidligere koloniområder har det indiske demokrati vist sig levedygtigt. Samtidig har Indien gennem hele 1900-tallet været et af verdens fattigste lande, og endnu i dag er der flere fattige mennesker i Indien end noget andet sted på jorden. Ved indgangen til dette århundrede og i lyset af globaliseringen har landet imidlertid oplevet en betydelig økonomisk vækst. Væksten kommer langt fra alle til gode men giver dog håb om, at også Indiens mange fattige på et tidspunkt går en bedre fremtid i møde. Indiens historie efter 1739 rummer centrale dele af det kernestof, som forudsættes dækket i faget historie på gymnasiet: kolonisering, imperialisme, afkolonisering og globalisering. Desuden vil store dele af bogen kunne bruges i faget samtidshistorie på HHX. Anden udgaven rummer mindre opdateringer om Indien og den nye globale verdensorden, en udvidet beskrivelse af den aktuelle politiske situation og samfundsudvikling omkring valgene i 2004 og 2009 samt et nyt kildesæt om Niels Holck sagen. Bogens øvrige kapitler er blot gennemgået for at rette op på mindre fejl og mangler, så 2. udgave med rimelighed kan bruges side om side med første udgaven.

31 Introduktion til historie 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Henrik Bonne Larsen, Thorkil Smitt En kort indføring i historiefagets nødvendighed og nogle af dets centrale metoder og værktøjer. Introduktion til historie - 4 år DKK ebogen giver et kortfattet overblik over nogle af historiefagets væsentligste discipliner; kildekritik og periodisering. Derudover beskriver ebogen også fagets betydning og det daglige arbejde med faget i undervisningen på ungdomsuddannelserne. Introduktion til historie styrker elevernes evner til at: formulere historiske problemstillinger og relatere dem til deres egen tid forklare samfundsmæssige forandringer diskutere periodiseringsprincipper indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden bearbejde forskelligartet historisk materiale forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende ebogen henvender sig primært til de første års historieundervisning på ungdomsuddannelserne, men i forbindelse med faget almen studieforberedelse på gymnasiet kan ebogen også bruges til at skærpe elevernes opmærksomhed omkring histories fakultære profil som både humanistisk og samfundsfagligt fag. Bogen kan med fordel også bruges allerede i grundskolens overbygning.

32 Introduktion til historie 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Henrik Bonne Larsen, Thorkil Smitt En kort indføring i historiefagets nødvendighed og nogle af dets centrale metoder og værktøjer. Alle kapitler er opdateret og udvidet og bogen tilføjet et nyt kapitel om tværfaglighed DKK Inkl. moms Bogen giver et kortfattet overblik over nogle af historiefagets væsentligste discipliner; kildekritik og periodisering. Derudover beskriver bogen også fagets betydning og det daglige arbejde med faget i undervisningen på ungdomsuddannelserne. Introduktion til historie styrker elevernes evner til at: formulere historiske problemstillinger og relatere dem til deres egen tid forklare samfundsmæssige forandringer diskutere periodiseringsprincipper indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden bearbejde forskelligartet historisk materiale forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Bogen henvender sig primært til de første års historieundervisning på ungdomsuddannelserne, men i forbindelse med faget almen studieforberedelse på gymnasiet kan bogen også bruges til at skærpe elevernes opmærksomhed omkring histories fakultære profil som både humanistisk og samfundsfagligt fag. Bogen kan med fordel også bruges allerede i grundskolens overbygning. Anden udgaven er udvidet med et nyt kapitel Historie i samspil, der omhandler historiefagets tværfaglige betydning i gymnasiet. Alle øvrige kapitler er opdaterede og især er kapitlerne om hhv. kilder og kildekritik og skriftlighed i historiefaget udvidet med nyt materiale.

33 Iran - historie, samfund, religion (områdestudium) 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Kaj Pinholt Jespersen Med Iran - historie, samfund, religion får du mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af storpolitisk betydning DKK Inkl. moms Udgivelsen indledes med tre særfaglige introduktioner: Først gennemgås hovedfaserne i Irans historie fra præ-islamisk tid til præsidentvalget i Der er fokus på shah-styret og den iranske revolution, der blev til en islamisk revolution. Efterfølgende anlægges der er samfundsfaglig vinkel på landet. Her fokuseres der på økonomi, samfundsformer og ideologier. Et særligt fokus har præsidentvalget i Den tredje særfaglige vinkel kommer fra religion, hvor der i særlig grad lægges vægt på shia-islam og islams politiske betydning i landet. Den sidste tredjedel af udgivelsen er tematisk orienteret. Forfatteren har valgt fire centrale hovedtemaer ud: Religion som magtfaktor i IranTruslen fra IranKvinderne i IranIranere i Danmark. Temaerne appellerer til faglig fordybelse og til at arbejde med fagene på nye og spændende måder. Udgivelsen demonstrerer med overbevisende tydelighed, at Iran på alle måder er et globalt brændpunkt uanset om vi taler om atomprogram, olieproduktion, forholdet mellem religion og politik eller den kønspolitiske dagsorden. Materialevalget er meget varieret (billeder, tekster, tabeller, interviews) og der lægges op til varierede arbejdsformer og elevaktivitet. Velegnet til områdestudium på hf, til AT-forløb på stx og til særfaglige forløb i historie og samfundsfag på A-niveau.

34 Iran - historie, samfund, religion (områdestudium) 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Kaj Pinholt Jespersen Med Iran - historie, samfund, religion ibog får du mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af stor politisk betydning. 70 interaktive opgaver 45 videoklip 40 opgaver 20 kildetekster 50 illustrationer 45 ordforklaringer ca. 200 sider ebog Iran - historie, samfund, religion (områdestudium) - 3 måneder Iran - historie, samfund, religion (områdestudium) - 6 måneder Iran - historie, samfund, religion (områdestudium) - 1 år Iran - historie, samfund, religion (områdestudium) - 2 år Iran - historie, samfund, religion (områdestudium) - 3 år Iran - historie, samfund, religion (områdestudium) - 4 år 2.50 DKK 4.00 DKK DKK 6.50 DKK 8.00 DKK DKK Med Iran - historie, samfund, religion ibog får du mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af stor politisk betydning. Udgivelsen indledes med tre særfaglige introduktioner: Først gennemgås hovedfaserne i Irans historie fra præ-islamisk tid til præsidentvalget i Der er fokus på shah-styret og den iranske revolution, der blev til en islamisk revolution. Efterfølgende anlægges der er samfundsfaglig vinkel på landet. Her fokuseres der på økonomi, samfundsformer og ideologier. Et særligt fokus har præsidentvalget i Den tredje særligfaglige vinkel kommer fra religion, hvor der i særlig grad lægges vægt på shia-islam og islams politiske betydning i landet. Den sidste tredjedel af udgivelsen er tematisk orienteret. Forfatteren har valgt fire centrale hovedtemaer ud: Truslen fra Iran Religion som magtfaktor i Iran Kvinderne i Iran Iranere i Danmark Temaerne appellerer til faglig fordybelse og til at arbejde med fagene på nye og spændende måder. Udgivelsen demonstrerer med overbevisende tydelighed, at Iran på alle måder er et globalt brændpunkt uanset om vi taler om atomprogram, olieproduktion, forholdet mellem religion og politik eller den kønspolitiske dagsorden. Materialevalget er meget varieret (billeder, tekster, tabeller, interviews) og der lægges op til varierede arbejdsformer og elevaktivitet. Velegnet til områdestudium på hf, til AT-forløb på stx og til særfaglige forløb i historie og samfundsfag på A-niveau. Se videopræsentation

35 Israel - En stat i Mellemøsten 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Henrik Wiwe Mortensen Bogen belyser baggrunden for konflikten mellem jøder og palæstinensere og giver et godt grundlag for at forstå den aktuelle konflikt i Mellemøsten i dag DKK Inkl. moms Bogens hovedvægt ligger på udviklingen i konflikten efter Israels oprettelse i 1948 og tager afsæt i den stigende jødiske indvandring til Palæstina i begyndelsen af 1900-tallet, der er grundlaget for den nuværende konflikt. Efter Israels oprettelse i 1948 er den væsentligste enkeltstående begivenhed Junikrigen i 1967 den såkaldte Seksdageskrig, der fortsat er et af kerneproblemerne i fredsbestræbelserne i området. Udviklingen generelt i Mellemøsten er inddraget i det omfang, den har betydning for palæstinaproblemet. Bogen forklarer bl.a. hvordan de arabiske stater på den ene side ofte står sammen med palæstinenserne i kampen om en selvstændig palæstinensisk stat, men på den anden side gentagne gange har svigtet det palæstinensiske folk og i stedet plejet egne interesser. Et fokus i bogen er også stormagternes interesser og indflydelse i Mellemøsten, da deres indblanding i høj grad har forstærket konfliktens omfang. Vægten er lagt på amerikanske interesser i regionen, men udviklingen i Mellemøsten ses også i lyset af Englands rolle i mellemkrigstiden og Sovjetunionens indflydelse under den kolde krig.

36 Israel-Palæstina - historie, samfund religion (områdestudium) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Henrik Wiwe Mortensen, Brian Linke, Hans Henrik Fafner Israel - Palæstina. Historie, samfund, religion giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter. 7 videoklip 20 interaktive opgaver 25 kildetekster 45 illustrationer 70 ordforklaringer 25 opgaver 140 sider Israel-Palæstina - historie, samfund religion (områdestudium) - 3 måneder Israel-Palæstina - historie, samfund religion (områdestudium) - 6 måneder Israel-Palæstina - historie, samfund religion (områdestudium) - 1 år Israel-Palæstina - historie, samfund religion (områdestudium) - 2 år Israel-Palæstina - historie, samfund religion (områdestudium) - 3 år Israel-Palæstina - historie, samfund religion (områdestudium) - 4 år 2.50 DKK 4.00 DKK DKK 6.50 DKK 8.00 DKK DKK Israel - Palæstina. Historie, samfund, religion giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter. Udgivelsen indeholder nedslag i områdets historie med fokus på de sidste 150 år. Hvert kapitel giver en historisk, samfundsmæssig og religionsfaglig synsvinkel på det valgte tema. Det giver mulighed for fordybelse i undervisningen. Fremstillingen er problemorienteret, og hvert kapitel sætter klare læringsmål for elever og kursister. Udgivelsen tager bl.a. fat på disse emner: Hvilke historiske og religiøse vinkler kan der anlægges på kampen om landet og byen? Hvad kendetegner terrorisme og radikalisme? Hvad kendetegner de forskellige palæstinensiske og jødiske grupperinger? Hvordan er det gået med fredsbestræbelserne i området? Hvilken betydning har Det Arabiske Forår for Israel-Palæstinakonflikten? Materialevalget er varieret (kildetekster, tabeller, modeller, opgaver og illustrationer). Størsteparten af billederne er taget specielt til udgivelsen her, og motiverne er valgt, så de giver en personlig vinkel på stoffet. Formålet med billederne er at give indtryk af dagligdagen i et land, hvor indbyggerne tilhører to folk. Desuden er flere af teksterne oversat af Hans Henrik Fafner til netop denne udgivelse. Udgivelsen er velegnet til områdestudium i Kultur-samfundsfaggruppen på hf, i AT-forløb på stx og til særfaglig undervisning i historie.

37 Japan - mellem øst og vest 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Annette Skovsted Hansen, Lene Ipsen Fængende skildring af de seneste 200 års japanske historie. Tekst, kort, kilder, tabeller og billedmateriale beretter om en nation med stolte traditioner, hvis kunst, teknologi og populærkultur har vundet indpas over hele verden DKK Inkl. moms Japan - mellem øst og vest er en undervisningsbog i det moderne Japans historie fra midten af 1800-tallet til i dag. Bogen kredser både om japanernes særlige forhold til traditionen og evne til modernisering om landets evne til at finde balancen mellem sin nationale, regionale og internationale identitet. Udgangspunktet er den japanske selvforståelse og ambivalente holdning til, hvordan Japan som nation har placeret sig mellem øst og vest. Det er et indblik i en kultur, der på en gang virker både fjern og nær. En kultur, der aldrig har været mere relevant for forståelsen af vores egen og verdens historie, hvor japansk teknologi, kunst og populærkultur har vundet indpas i langt de fleste hjem. Bogen indeholder desuden et kapitel om historiebrug med et kildesæt omkring Nanjingmassakren et meget traumatisk emne, der bruges udenrigs- og indenrigspolitisk i både Kina og i Japan. Dette kapitel lægger op til kildebaserede diskussioner om, hvordan en historiker kan bruge sine kilder til et bestemt formål, for eksempel til at modbevise, hvad andre historikere har skrevet, og om hvordan formidling af tolkninger af historien kan bruges og misbruges. Kapitlet kan med fordel bruges sammen med emner fra andre dele af verden såsom Holocaust, Mellemøsten og Den Kolde Krig. Bogen er rigt udstyret med kildemateriale, kort, tabeller og flotte illustrationer.

38 Kilder til Den nye verden 1. udgave, 1997 ISBN Forfatter(e) Carl- Johan Bryld, Harry Haue En materialesamling, der gør det muligt at arbejde dokumentarisk med de centrale problemfelter i perioden DKK Inkl. moms Materialesamlingen fokuserer på at skabe grundlag for at forstå de udviklingslinier, der førte til afslutningen af den kolde krig og de ændrede magtrelationer og levevilkår, der blev resultatet. I udvælgelsen af materialet tekster, tal og illustrationer er der lagt vægt på koloniernes forbindelse til u-landene på den ene side og i-landene på den anden. Udvælgelsen af kilderne i bogen er foretaget ud fra den opfattelse, at der fra vores danske og europæsiek synsvinkel er tre problemkredse, der skal belyses: Forholdet mellem øst og vest, dvs. den kolde krigs opståen og afvikling - en proces, der har sat sig dybe spor. Udviklingen nord-syd og ulighedens årsager og konsekvenser. Det europæiske samarbejdes udvikling i efterkrigstiden Kildesamlingen er udarbejdet som et supplement til Den nye verden, men den kan også med fordel anvendes i forbindelse med andre fremstillinger af den nyeste tids verdenshistorie. Her på siden kan du også finde supplerende materiale i form af links, der lægger sig i forlængelse af bogens temaer.

39 Kina efter Riget i midten i fokus på ny 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Henrik Bonne Larsen, Thorkil Smitt Bogen giver gennemgang og forståelse af Kinas nyere historie. Den beskriver og forklarer Kinas rolle i international politik og økonomi DKK Inkl. moms Med den voldsomme udvikling Folkerepublikken Kina har gennemløbet, og den stadig større rolle den kinesiske økonomi spiller på globalt plan, bliver Kinas nyere historie et oplagt og fristende valg, når man skal tilrettelægge undervisningen. Bogen indeholder en grundbogsdel med seks kapitler, hvor vi formidler det historiske forløb fra 1840 til 2009, og derefter følger en tekstsamling med fokus på væsentlige tendenser og begivenheder i perioden med arbejdsspørgsmål til hver tekst. Kina efter 1840 formidler et overblik over det historiske forløb fra europæernes indtrængen i Kina, til den imperialistiske udbytning af Kina i midten af 1800-tallet og frem til Folkerepublikkens internationale økonomiske ekspansion i det 21. århundrede. Dernæst giver bogen en forståelse af brud og kontinuitet i Kinas historie. På en lang række områder har de kinesiske magthavere gennem de sidste små 200 år meget bevidst forsøgt at bryde med de samfundsmønstre og tankeformer, der har præget Kinas udvikling. De seks kapitler i grundbogs-afsnittet har følgende overskrifter: Riget i Midten Kejserrige i krise Fra Opiumskrig til Bokseropstand Den skrøbelige republik Fra kaos til kommunisme Kina under Mao Zedong Fra Korea-krig til Kulturrevolution Kina under Deng Xiaopeng Fra økonomiske reformer til politisk opstand Den nye supermagt? Fra politisk isolation til økonomisk dynamo.

40 Korstogene - Idé og virkelighed 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Lars Peter Visti Hansen, Visti Hansen Beskæftiger sig med korstogstiden fra 1095 til omkring år 1500 som en integreret del af Europas og Mellemøstens historie DKK Inkl. moms Bogen forklarer baggrunden for og ideologien bag korstogene og følger deres udvikling op gennem tiden. Korsfarerstaternes historie og den muslimske verdens reaktion på korstogene er også genstand for indgående diskussion i bogen. Bogen behandler desuden korstog i Spanien og Østeuropa, kætterkorstog, politiske korstog, Danmarks tilknytning til korstogsbevægelsen samt en række senere og nutidige vurderinger af korstogene. Bogen indeholder fremstillingsafsnit om korstogene, et fyldigt billedmateriale og en lang række kildetekster, hvoraf mange for første gang er oversat til dansk. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder supplerende materiale til undervisningen i historie. Krisetider 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Peter Madsen Bogen kaster lys over nogle af de store økonomiske kriser, verden har været konfronteret med siden DKK Inkl. moms Bogen er sammenstykket af afsnit fra Systimes store katalog af lærebøger i historie og økonomiske fag og kombineret med nyskrevne afsnit om den krise, der begyndte i Bogen indeholder også et afsnit om den aktuelle verdensomspændende økonomiske krise. Udgivelsen kan anvendes i såvel enkeltfaglige som flerfaglige sammenhænge, og er velegnet til AT (stx) eller Studieområdet (hhx).

41 Mellemkrigstiden - litteratur, kunst, historie, økonomi 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Rasmus Vennekilde Andresen, Conni Paldam, Martin Paldam, Camilla Skovbjerg Paldam En dansk- og historiebog, der beskæftiger sig med de mange omvæltninger i perioden mellem de to verdenkrige med fokus på USA, Tyskland, Sovjetunionen og Danmark DKK Inkl. moms Bogen rummer en gennemgang af den historiske periode mellem 1. og 2. Verdenskrig samt tekster til analyse og forslag til opgaver. Det gør bogen oplagt som udgangspunkt for et tværfagligt undervisningsforløb. Mellemkrigstidens udgangspunkt er den internationale situation og udvikling i mellemkrigsårene i primært Tyskland, USA, Sovjetunionen og ikke mindst Danmark. Bogen behandler både perioden omkring 1. Verdenskrig, de splittede 1920'ere og 1930'ernes kriseår. Bogen henvender sig primært til dansk- og historieundervisningen på landets ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, men kan i øvrigt bruges af andre med interesse for mellemkrigstiden. Mellemøsten - konfliktzone, islamisme og vestllig dominans 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Poul Steiner Jensen, Torben Rugberg Rasmussen En aktuel bog om Mellemøsten i dag DKK Inkl. moms Bogen fokuserer på regionens nye konfliktzoner samtidig med, at den med afsæt i et solidt historisk kapitel skaber et helhedsbillede af Mellemøsten i dag. Bogen har afsnit om politisk kultur, radikal islamisme og forholdet mellem islam og staten, som også kan læses af religion eller samfundsfag. Mellemøsten er befolket af levende forskelligartede mennesker, som kommer til orde gennem repræsentative cases og tekster og bogen rummer afsnit om religiøs og politisk kultur med tydelig afsæt i dagens mellemøstlige virkelighed. Disse nedslag i virkeligheden kan udgøre velegnede mødesteder for historie, religion og samfundsfag. Til grundbogsteksten hører et udvalg af kilde- og diskussionstekster.

42 Middelalderen - historie, religion, litteratur og kunst 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Sanne Stemann Knudsen, Kim Beck Danielsen Omhandler den europæiske middelalder (ca ) og har fokus på områderne historie, religion, litteratur og kunst DKK Inkl. moms Korsriddere, munke og simple bønder; enorme katedraler, folkeviser og håndskrifter på latin. Middelalderen spænder vidt og denne bog samler hele perioden fra 500- tallet frem til 1500-tallet i ni overskuelige kapitler. Bogen rummer mange centraler kildetekster om alt fra periodens verdensbillede til dens hverdagsliv en del har aldrig før været oversat til dansk. Dertil kommer et omfattende og fascinerende illustrationsmateriale, der giver et nuanceret billede af middelalderen som må siges at være alt andet end sort. Middelalderen - historie, religion, litteratur og billedkunst retter sig mod undervisning i historie, men kan sagtens finde anvendelse i både dansk og i forløb, der strækker sig på tværs af fagene og favner fx religion og billedkunst, ord og sætninger. Middelalderens naturvidenskab 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Ole Keller Middelalderens naturvidenskab er en bog til historie og fysik DKK Inkl. moms Gennem den omskiftelige middelalder var kristendommen og den katolske kirke, på godt og ondt, rygraden i den europæiske kultur. Denne kendsgerning prægede også naturvidenskaben, som langsomt meget langsomt udvikledes i løbet af middelalderen. Naturvidenskaben stod endvidere på skuldrene af de antikke græske filosoffer og var samtidig i stor gæld til den arabiske/muslimske videnskab, som blomstrede, mens den europæiske videnskab slumrede. Naturvidenskaben var og er en væsentlig del af den europæiske kultur, og som sådan beskrives i denne bog de væsentligste dele af naturvidenskabens historiske udvikling gennem middelalderen. Hvert kapitel er forsynet med arbejdsspørgsmål, og sidst i bogen findes et antal forslag til opgaveformuleringer, som kan inspirere til videre arbejde med emnet. I kapitlerne findes desuden et antal oplæg til eksperimentelt arbejde eller anden fysikfaglig fordybelse på C-niveau eller højere niveauer. Afslutningsvis indeholder bogen en lang række kildetekster

43 Renæssancen - da mennesket kom i centrum 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) En bog om renæssancen og dens historiske baggrund DKK Inkl. moms Renæssancen da mennesket kom i centrum gør rede for renæssancens historiske baggrund, som sociale forhold, byen og kunsten, litteraturen samt naturvidenskaben. Udgivelsen giver en introduktion til de tre store italienske forfattere; Dante, Petrarca og Boccaccio. Bogen er rigt illustreret og indeholder centrale fremstillinger og kilder, der kan bruges i både den tværfaglige og særfaglige undervisning i historie, dansk, billedkunst, italiensk, matematik, fysik, filosofi og AT. Romerriget. Samfund, familie, slaver 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Jesper Carlsen Et historisk indblik i det romerske samfunds dagligliv og kulturelle udvikling DKK Inkl. moms For ca år siden var der ingen grænser ved Middelhavet. 60 millioner mennesker boede i Romerriget, som på det tidspunkt strakte sig fra England i nord til Sahara i Syd og fra Portugal i vest til Syrien i øst. Nogle var frie, andre var slaver. Nogle var rige, andre var fattige. Enkelte boede i byerne, de fleste arbejdede på landet. Denne bog handler om det romerske samfunds struktur og historie. En fyldig fremstilling er baggrunden for de 48 kildetekster og mange illustrationer, som belyser hverdagen for såvel rig som fattig i Rom. Bogen er beregnet til historieundervisningen i gymnasiet og på HF, men kan bruges af enhver, der interesserer sig for et af verdenshistoriens mægtigste storriger.

44 Romerrigets historie - fremstillinger og kilder 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Jesper Carlsen En fantastisk spændende historie om Romerrigets spæde start, storhed og fald. 40 kildetekster 70 illustrationer ca. 150 sider Romerrigets historie - fremstillinger og kilder - 3 måneder Romerrigets historie - fremstillinger og kilder - 6 måneder Romerrigets historie - fremstillinger og kilder - 1 år Romerrigets historie - fremstillinger og kilder - 2 år Romerrigets historie - fremstillinger og kilder - 3 år Romerrigets historie - fremstillinger og kilder - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK En fantastisk spændende historie om Romerrigets spæde start, storhed og fald. Romerrigets historie fremstillinger og kilder dækker de fleste aspekter af romerrigets historie og det romerske samfund. I fem kapitler gennemgår udgivelsen politikken i det gamle Rom, konger, kejsere, livet for befolkningen, symboler osv. Det hele er krydret med tekster til forskellige perioder, billeder, kilder og forslag til supplerende læsning. Udgivelsen er kortfattet og pædagogisk formidlet. Romerrigets historie - fremstillinger og kilder 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Jesper Carlsen En fantastisk spændende historie om Romerrigets spæde start, storhed og fald DKK Inkl. moms Romerrigets historie fremstillinger og kilder dækker de fleste aspekter af romerrigets historie og det romerske samfund. I fem kapitler gennemgår udgivelsen politikken i det gamle Rom, konger, kejsere, livet for befolkningen, symboler osv. Det hele er krydret med tekster til forskellige perioder, billeder, kilder og forslag til supplerende læsning. Udgivelsen er kortfattet og pædagogisk formidlet.

45 Spanien. Krise - Krig - Diktatur - Demokrati 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Stig Jørgensen Et spændende indblik i nogle af de væsentligste historiske begivenheder, der har været med til at præge Spanien fra den spansk-amerikanske krigs afslutning ved udgangen af 1800-tallet til i dag DKK Inkl. moms Bogen dækker hele det 20. århundredes spanske historie fra afslutningen på den spansk-amerikanske krig i 1898 til Zapateros genvalg i Spanien redegør for styreformer som monarki, diktatur og demokratisk republik. Den røde tråd i fremstillingen er magtkampen mellem centrum og periferi og kampen mellem det traditionelle og det moderne Spanien. Også problematikken omkring de spanske regioner, herunder Baskerlandet og Catalonien, bliver behandlet indgående. Bogen egner sig i særdeleshed til tværfagligt samarbejde mellem fag som spansk, samfundsfag og kulturforståelse. Teknologihistorie 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Peter Mouritsen, Peder Meyhoff Bogen behandler den teknologiske udvikling i et globalt perspektiv, men med hovedvægt på udviklingen i Europa og Danmark DKK Inkl. moms Hvorfor havde inkaindianerne ikke hjul, når danskerne i bronzealderen kørte deres guder rundt på vogne? Hvorfor kom russerne først ud i rummet? Fløj raketten virkelig på petroleum, og hvordan ser en dampkampvogn ud? Hvad er det for faktorer, der skaber den teknologiske udvikling - og hvad hæmmer den? Få svar på disse spørgsmål og meget mere i Teknologihistorie. I en spændende og medrivende fortælling får læseren indblik i konkrete udviklingsforløb samt i teknologiens indflydelse på samfundets udvikling. Bogen indeholder følgende: den teknologiske udvikling i et globalt perspektiv, men med hovedvægt på udviklingen i Europa og Danmark. en kronologisk gennemgang af teknologiens historie og et minileksikon med grundige præsentationer af konkrete opfindelser og teknologier. fyldestgørende illustrationer samt tilhørende website med bl.a. arbejdsspørgsmål. Teknologihistorie er skrevet til undervisning i htx-faget teknologihistorie. Desuden er bogen anvendelig på videregående uddannelser.

46 Terror eller frihedskamp 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Rasmus Randris Pöckel Denne ibog stiller skarpt på spørgsmålet, der udspiller sig i dramatisk form med krudt og kugler, menneskelige ekstremer og slående dynamik. 27 film- og tvklip 3 radioindslag 13 arbejdsopgaver 25 kildetekster 80 illustrationer 7 tidstavler ebog Terror eller frihedskamp - 3 måneder Terror eller frihedskamp - 6 måneder Terror eller frihedskamp - 1 år Terror eller frihedskamp - 2 år Terror eller frihedskamp - 3 år Terror eller frihedskamp - 4 år 2.50 DKK 3.00 DKK DKK 5.50 DKK 6.50 DKK DKK Denne ibog stiller skarpt på spørgsmålet, der udspiller sig i dramatisk form med krudt og kugler, menneskelige ekstremer og slående dynamik. Terror eller frihedskamp et klart bud på, hvordan eleverne kan arbejde seriøst med disse voldsomme begivenheder og vanskelige politiske problemstillinger. Et væld af materiale i forskellige medier giver en tidssvarende indgang til moderne historie. Klip fra radio, tv og spillefilm; pressefotos og avisartikler motiverer eleverne til at komme hele vejen omkring nogle af den nyere histories store dilemmaer. Udgivelsen sætter fokus på disse konflikter: Den danske modstandsbevægelse IRA Blekingegadebanden Det tjetjenske oprør Rote Armee Fraktion Studenteroprøret i Kina 1989 Al-Qaeda og den 11. september Terror og frihedskamp er et nytænkt og levende undervisningsmateriale til historie.

47 Tyrkiet - historie, samfund, religion (områdestudium). udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Jens M. Steffensen, Ole Bjørn Petersen, Kirsten Stordal, Deniz Kitir, Jørgen Falkesgaard, Stefan Helms Nielsen, Eva Harboe Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst. 22 kildetekster 55 illustrationer 40 ordforklaringer 170 sider ebog Tyrkiet - historie, samfund, religion (områdestudium) - 3 måneder Tyrkiet - historie, samfund, religion (områdestudium) - 6 måneder Tyrkiet - historie, samfund, religion (områdestudium) - 1 år Tyrkiet - historie, samfund, religion (områdestudium) - 2 år Tyrkiet - historie, samfund, religion (områdestudium) - 3 år Tyrkiet - historie, samfund, religion (områdestudium) - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst. Udgivelsen tager fat i aktuelle emner som: Hvorfor den osmanniske periode er populær i nutidens Tyrkiet Tyrkiets eventuelle optagelse i EU Islams rolle i det moderne Tyrkiet Tyrkisk nationalisme både historisk og aktuelt Kvindernes status og muligheder i det moderne Tyrkiet. Udgivelsen giver først tre særfaglige introduktioner til landet: Historisk Samfundsfagligt Religiøst. Herefter følger tre tværfaglige temakapitler, der fokuserer på: Den samfundsmæssige udvikling fra kalifat til demokrati Minoriteternes status i Tyrkiet både historisk og aktuelt Tyrkiet og EU. Udgivelsen indeholder spændende billeder, kilder og tabeller, der gør fremstillingen levende. Velegnet til alle former for fagligt samarbejde, der involverer historie, samfundsfag og religion, fx i kultur- og samfundsfaggruppen og AT.

48 Tyrkiet - historie, samfund, religion (områdestudium) 3. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Jens M. Steffensen, Ole Bjørn Petersen, Kirsten Stordal, Deniz Kitir, Brita Foged, Jørgen Falkesgaard, Stefan Helms Nielsen, Eva Harboe Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst DKK Inkl. moms Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst. Udgivelsen tager fat i aktuelle emner som: Hvorfor den osmanniske periode er populær i nutidens Tyrkiet Tyrkiets eventuelle optagelse i EU Islams rolle i det moderne Tyrkiet Tyrkisk nationalisme både historisk og aktuelt Kvindernes status og muligheder i det moderne Tyrkiet. Udgivelsen giver først tre særfaglige introduktioner til landet: Historisk Samfundsfagligt Religiøst. Herefter følger tre tværfaglige temakapitler, der fokuserer på: Den samfundsmæssige udvikling fra kalifat til demokrati Minoriteternes status i Tyrkiet både historisk og aktuelt Tyrkiet og EU. Udgivelsen indeholder spændende billeder, kilder og tabeller, der gør fremstillingen levende. Velegnet til alle former for fagligt samarbejde, der involverer historie, samfundsfag og religion, fx i kultur- og samfundsfaggruppen og AT.

49 Tyskland efter murens fald udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Karl Christian Lammers En historisk fortælling om de nye problemer, som foreningen af Tysklands øst- og vestblok blotlagde, efter den første jubel havde lagt sig DKK Inkl. moms DDR blev i oktober 1990 forenet med Vesttyskland og gik over i historien. Det nye Tyskland, Forbundsrepublikken, der var blevet oprettet i 1949, blev dermed større og fik 17 millioner flere indbyggere. Men landet blev ikke forfatningsmæssigt, politisk og retligt forandret. Genskabelsen af Tysklands ydre nationale enhed efter murens fald tog mindre end et år og forløb under megen eufori og stor optimisme, da østtyskerne fik friheden og blev inddraget i den sociale markedsøkonomi. Den optimisme er i dag stort set væk, fordi etableringen af den indre enhed har vist sig langt vanskeligere og dyrere end antaget. De to Tysklande var langt mere usamtidige end formodet, og de økonomiske, finansielle, sociale og menneskelige omkostninger forbundet med at integrere det østtyske samfund og dets mennesker er en del af forklaringen på Tysklands aktuelle krise med stor arbejdsløshed, stærkt voksende statsgæld og økonomisk stagnation. Bogen her består af to dele - for det første en historisk tekst, der fortæller om baggrunden for Berlinmurens fald og DDR's undergang, sammenslutningen af de to stater og udviklingen i det forenede Tyskland frem til efteråret 2005, og for det andet omkring 30 kildetekster, der politisk, institutionelt, kulturelt og erfarings- og oplevelsesmæssigt supplerer og uddyber det historiske forløb.

50 USA - historie og identitet 2. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Niels Bjerre-Poulsen En beretning om, hvordan amerikanerne har fortolket og anvendt deres historie i forsøget på at definere, hvem de er, og hvad de er fælles om DKK Inkl. moms Denne bog handler om USA's historie, men den er ikke historien om USA. Den behandler ganske vist en lang række centrale temaer og begivenheder, men er først og fremmest beretningen om, hvordan amerikanerne bruger deres historie til at skabe og definere deres egen identitet og kultur. Centrale temaer i bogen er: Den nationale mytologi ikke mindst den del, der knytter sig til erobringen af det såkaldt vilde vesten. Immigration og integration. Amerikanernes nationale identitet har gradvist måttet tilpasse sig, efterhånden som nye strømme af indvandrere har sat deres præg på landet. For et samfund som det danske, hvor indvandringen har taget til i de seneste årtier, byder USA's historie på mange nyttige erfaringer. Amerikanernes forhold til resten af verden. Udviklingen fra en isolationistisk nation af nybyggere til en global supermagt har ændret den amerikanske selvforståelse. Men det handler også om os. Om vores billeder af Amerika og amerikansk historie, som dagligt får næring fra film, tv-serier og reklamer. Tiden fra valget af George W. Bush som præsident i 2000 til valget af Barack Obama otte år senere. Det var en epoke som især blev præget af terrorangrebene den 11. september 2001, og af de efterfølgende krige i Afghanistan og Irak. Disse begivenheder og reaktionerne på dem rokkede ved grundlæggende forestillinger om USA s rolle i verden. De affødte også et stærkt håb om forandring, som i november 2008 gjorde Barack Obama til USA's 44. præsident. Bogen henvender sig primært til historieundervisningen på landets ungdomsuddannelser.

51 USA - historie, samfund, religion (områdestudium) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Thor Banke Hansen, Andreas Bonne Sindberg Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst. 12 videoklip 90 illustrationer 3 lydfiler 195 ordforklaringer 12 opgaver 30 kildetekster ca. 235 sider ebog USA - historie, samfund, religion (områdestudium) - 3 måneder USA - historie, samfund, religion (områdestudium) - 6 måneder USA - historie, samfund, religion (områdestudium) - 1 år USA - historie, samfund, religion (områdestudium) - 2 år USA - historie, samfund, religion (områdestudium) - 3 år USA - historie, samfund, religion (områdestudium) - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst. Udgivelsen tager fat i emner som: Hvordan formede europæerne USA, og hvordan har USA formet verden? Er den amerikanske drøm udfordret? Kan man sige, at USA er en supermagt, eller er landet blot en stormagt? Hvilken rolle spiller religion i samfundsdebatten og i de etiske diskussioner? Udgivelsen giver først tre særfaglige introduktioner til landet: Historisk Samfundsmæssigt Religiøst. Herefter følger tre tværfaglige temakapitler, der fokuserer på: Afroamerikanerne Abort, homoseksualitet og moralske værdier Civilreligion Udgivelsen indeholder spændende billeder, kilder, videoklip, lydfiler og modeller, der gør fremstillingen levende og vedkommende. Velegnet til alle former for fagligt samarbejde, der involverer historie, samfundsfag og religion, fx i kultur- og samfundsfaggruppen og AT.

52 USA - historie, samfund, religon (områdestudium) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Thor Banke Hansen, Andreas Bonne Sindberg Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst DKK Inkl. moms Udgivelsen tager fat i emner som: Hvordan formede europæerne USA, og hvordan har USA formet verden? Er den amerikanske drøm udfordret? Kan man sige, at USA er en supermagt, eller er landet blot en stormagt? Hvilken rolle spiller religion i samfundsdebatten og i de etiske diskussioner? Udgivelsen giver først tre særfaglige introduktioner til landet: Historisk Samfundsfagligt Religiøst. Herefter følger tre tværfaglige temakapitler, der fokuserer på: Afroamerikanerne Abort, homoseksualitet og moralske værdier Civilreligion Udgivelsen indeholder spændende billeder, kilder og modeller, der gør fremstillingen levende og vedkommende. Velegnet til alle former for tværfagligt samarbejde, der involverer historie, samfundsfag og religion, fx i kultur- og samfundsfaggruppen og AT.

53 USAs nye verdensorden. Krigen mod Saddam Hussein, Qaida og Taleban 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Anne Okkels Olsen, Søren Mørch Fortæller historien om USA's voksende dominans og om det verdenssamfund, der viste sit ansigt efter den kolde krigs afslutning DKK Inkl. moms Denne bog følger USA's udvikling fra 1979 til i dag med fokus på krigen mod terror og invasionen af Irak. Første del handler om Sovjetunionens krig i Afghanistan. Efter 10 års kampe måtte den den sovjetiske regering i 1988 opgive sin støtte til Afghanistans kommunistiske regime. Det var et tydeligt fingerpeg om, at det før så mægtige USSR ikke længere var en supermagt, og dermed blev kimen til ny verdensorden med USA i front plantet. Anden del beskæftiger sig med de ændringer, der skete med det internationale samfund i kølvandet på Sovjetunionens sammenbrud. Formålet er at forklare sammenhængen mellem det islamistiske præstestyres sejr i Iran i 1979 og Saddam Husseins angreb på Kuwait i Tredje del handler om USA's første krig med Irak, dvs. krigen om Kuwait i En krig, som blev gennemført med det internationale samfunds opbakning. Bogen behandler spørgsmålet om, hvorfor USA ikke fik væltet Saddam Hussein, og hvorfor Oslo-aftalerne fra 1993 ikke førte til fred i Mellemøsten, men i stedet til vold og terrorhandlinger. I sidste del er hovedvægten lagt på en redegørelse for den internationale terrorisme, som kulminerede med terrorangrebet på USA den 11. september Endvidere er der et afsnit om Danmarks nye aktivistiske udenrigspolitik og den udenrigspolitiske krise, som udviklede sig i kølvandet på striden om Muhammed-tegningerne. Bogen er rigt illustreret og indeholder en omfattende tekstsamling, der inddrages i bogens fire dele. Den henvender sig primært til undervisningen i historie på stx og samtidshistorie på HHX, men kan bruges af alle med interesse for aktuelle politiske spændinger på den internationale scene.

54 Verden efter i dansk perspektiv 3. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Carl- Johan Bryld Gennemgår den verdenshistoriske udvikling i en række kronologisk ordnede, emneorienterede kapitler, der diskuterer centrale problemstillinger i det 20. århundredes historie DKK Inkl. moms Denne bog er en arbejdsbog bestående af række kronologisk ordnede kapitler, der alle er bygget op omkring de centrale temaer og problemstillinger i den pågældende periode. Bogen beskæftiger sig med udviklingen fra det antikke Grækenland, Romerriget og den europæiske middelalder over renæssancen, reformationen og oplysningstiden til de store revolutioner og industrialiseringen i omkring århundredeskiftet mellem det 19. og det 20. århundrede. Kapitlerne i bogen indledes med en problematiserende introduktion til disse temaer, og efter hvert kapitel er der arbejdsspørgsmål, der kan bruges som hjælp til at arbejde sig ind i stoffet. Bogen anvender en lang række citater fra samtidige kilder og fra historikere. Disse citater indgår - ligesom de mange illustrationer - i et tæt samspil med teksten og kan bruges som udgangspunkt for arbejdet med bogens problemstillinger. Bogen henvender sig først og fremmest til historieundervisningen på stx.

55 Verden efter i dansk perspektiv 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Carl- Johan Bryld Denne ibog er en moderne verdenshistorie, der består af en række kronologisk ordnede, emneorienterede kapitler, der diskuterer centrale problemstillinger i det 20. århundredes historie. 235 interaktive opgaver 370 arbejdsspørgsmål 70 videoklip 300 billeder leksikon med 60 opslag 635 sider ebog Verden efter i dansk perspektiv - 3 måneder Verden efter i dansk perspektiv - 6 måneder Verden efter i dansk perspektiv - 1 år Verden efter i dansk perspektiv - 2 år Verden efter i dansk perspektiv - 3 år Verden efter i dansk perspektiv - 4 år 6.00 DKK 7.00 DKK DKK DKK DKK DKK Denne ibog er en moderne verdenshistorie, der består af en række kronologisk ordnede, emneorienterede kapitler, der diskuterer centrale problemstillinger i det 20. århundredes historie. Udover tiden før, under og efter begge verdenskrige behandler ibogen også den kommunistiske revolution i Europa, finanskrisen i trediverne og den kolde krig. Derudover beskæftiger udgivelsen sig med den europæiske kolonismes tilbagetog, den fremvoksende kapitalisme i vesten og problemerne i den tredje verden og Mellemøsten. Med udgivelserne Verden før 1914 og Verden efter 1914 får du: Kernestof, der følger læreplanen tæt Mange tekster og billeder Videointerviews med fremtrædende historikere Overskuelige tidstavler Notefunktion Indføring i metode med øvelser Opgaver Eksempler på undervisningsforløb

56 Verden før i dansk perspektiv 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Carl- Johan Bryld Gennemgår den verdenshistoriske udvikling fra oldtiden til starten af det 20. århundrede set gennem danske briller DKK Inkl. moms Denne bog er en arbejdsbog bestående af ni kronologisk ordnede kapitler, der alle er bygget op omkring de centrale temaer og problemstillinger i den pågældende periode. Bogen beskæftiger sig med udviklingen fra det antikke Grækenland, Romerriget og den europæiske middelalder over renæssancen, reformationen og oplysningstiden til de store revolutioner og industrialiseringen i omkring århundredeskiftet mellem det 19. og det 20. århundrede. Kapitlerne i bogen indledes med en problematiserende introduktion til disse temaer, og efter hvert kapitel er der arbejdsspørgsmål, der kan bruges som hjælp til at arbejde sig ind i stoffet. Bogen anvender en lang række citater fra samtidige kilder og fra historikere. Disse citater indgår - ligesom de mange illustrationer - i et tæt samspil med teksten og kan bruges som udgangspunkt for arbejdet med bogens problemstillinger. Bogen henvender sig først og fremmest til historieundervisningen på stx.

57 Verden før 1914 i dansk perspektiv 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Carl- Johan Bryld Denne ibog er en arbejdsbog bestående af kronologisk ordnede kapitler, der alle er bygget op omkring centrale temaer og problemstillinger i den pågældende periode. 170 interaktive opgaver 10 videoer 300 arbejdsspørgsmål 200 billeder 125 supp. tekster 280 sider ebog Verden før 1914 i dansk perspektiv - 6 måneder Verden før 1914 i dansk perspektiv - 1 år Verden før 1914 i dansk perspektiv - 2 år Verden før 1914 i dansk perspektiv - 3 år Verden før 1914 i dansk perspektiv - 3 måneder Verden før 1914 i dansk perspektiv - 4 år 6.00 DKK DKK DKK DKK 4.50 DKK DKK Denne ibog er en arbejdsbog bestående af kronologisk ordnede kapitler, der alle er bygget op omkring centrale temaer og problemstillinger i den pågældende periode. Verden før 1914 beskæftiger sig med udviklingen fra det antikke Grækenland, Romerriget og den europæiske middelalder over renæssancen, reformationen og oplysningstiden til de store revolutioner og industrialiseringen i omkring århundredeskiftet mellem det 19. og det 20. århundrede. Med de to ibøger Verden før 1914 og Verden efter 1914 får du: Kernestof, der følger læreplanen tæt Mange tekster og billeder Videointerviews med fremtrædende historikere Overskuelige tidstavler Notefunktion Indføring i metode med øvelser Opgaver Eksempler på undervisningsforløb

58 Verden før 1914, Verden efter 1914 og Danmark: tider og temaer. Sampak 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Carl- Johan Bryld Din samlede pakke til digital historieundervisning. Verden før 1914, Verden efter 1914 og Danmark: tider og temaer. Sampak - 3 måneder Verden før 1914, Verden efter 1914 og Danmark: tider og temaer. Sampak - 6 måneder Verden før 1914, Verden efter 1914 og Danmark: tider og temaer. Sampak - 1 år Verden før 1914, Verden efter 1914 og Danmark: tider og temaer. Sampak - 2 år Verden før 1914, Verden efter 1914 og Danmark: tider og temaer. Sampak - 3 år Verden før 1914, Verden efter 1914 og Danmark: tider og temaer. Sampak - 4 år 8.00 DKK DKK DKK DKK DKK DKK Beskrivelse er på vej. Verden i dansk perspektiv 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Carl- Johan Bryld Et website, der dækker undervisningen i verdens historie fra det gamle Grækenland og frem til i dag. Verden i dansk perspektiv - 4 år Verden i dansk perspektiv - Skolelicens 1 år Verden i dansk perspektiv - 1 år DKK 3.50 DKK DKK Websitet er udarbejdet i forlængelse af de to bøger Verden før 1914 og Verden efter Sitet gennemgår historiske temaer som første Verdenskrig, Revolutionen, Den kolde krig, kommunismen og Mellemøsten. Der er dertil et imponerende billedmateriale til yderligere fordybelse. Sitet bringer således en række sanser i brug, som appellerer til elever på andre niveauer end det tekstlige. Der er i den forbindelse også udarbejdet en række quiz- og testspørgsmål til forståelse af materialet, beregnet på mere selvstændigt arbejde med de enkelte perioder.

International økonomi

International økonomi International økonomi Fag og læsning (hhx) 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761668615 Forfatter(e) Henrik Wiwe Mortensen, Jeanette Hassing, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Mikkel Stampe Hjorth,

Læs mere

Afrikas historie - mødet mellem sorte og hvide 1. udgave, 2016

Afrikas historie - mødet mellem sorte og hvide 1. udgave, 2016 Historie Afrikas historie - mødet mellem sorte og hvide 1. udgave, 2016 ISBN 13 9788761680303 Forfatter(e) Morten Hilligsø Munk Gennem centrale problemstillinger, spændende kilder og kreative opgaver udfoldes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Vejledning og uddannelse

Vejledning og uddannelse Vejledning og uddannelse Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761668905 Forfatter(e) En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning.

Læs mere

Hurt igt overblik Introduktioner til elevøvelser 85 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer ca. 200 sider

Hurt igt overblik Introduktioner til elevøvelser 85 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer ca. 200 sider Teknologi Fag og læsning (htx) 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761668646 Forfatter(e), Signe Søndergaard Irminger, Thorleif Bundgaard, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Karin Kirkegaard Rasmussen,

Læs mere

Naturvidenskabelig grundforløb

Naturvidenskabelig grundforløb Naturvidenskabelig grundforløb Den naturvidenskabelige revolution 1500-1750 ISBN 13 9788761613813 Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Madeleine Léturgie (CL) Forløbsoversigt

Læs mere

Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005

Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005 Kommunikation/it Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761609915 Forfatter(e) Hans Jensen En grundlæggende indføring i fortælleforhold og dramaturgiske

Læs mere

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 Samtidshistorie Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 ISBN 13 9788761610492 Forfatter(e) Hans Torben Gilkær Historisk rids over udviklingen siden slutningen af det 19. århundrede

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Hurt igt overblik Denne ibog informerer om andre solsystemer end dét vi lever i.

Hurt igt overblik Denne ibog informerer om andre solsystemer end dét vi lever i. Fysik Exoplaneter 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761658333 Forfatter(e) Torben Arentoft, Hans Kjeldsen Denne ibog informerer om andre solsystemer end dét vi lever i. Interaktive redskaber 20 videoklip 6 planet-cases

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hf-enkeltfag Historie B- niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse maj-juni, 11/12 VUC, Campus Vejle Hf Fag og niveau Historie B - hf-enkeltfag, juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 Kemi Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 ISBN 13 9788761606167 Forfatter(e) Kim Bruun, Ole Frost Nielsen, Birgit Lund Henriksen Giver en introduktion til de økologiske aspekter ved vindyrkning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Samtidshistorie Lena

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samtidshistorie B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX idshistorie B Sven Clausen 3hha Oversigt over undervisningsforløb 1 1750-1919 - Revolutioner,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Nils

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 VUC Skive-Viborg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Skive-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2.s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Jørgen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Fag: Historie B, HFE Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Historie B enkeltfag koncentreret Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Tina

Læs mere

Afrikas historie - mødet mellem sorte og hvide 1. udgave, 2016

Afrikas historie - mødet mellem sorte og hvide 1. udgave, 2016 Samtidshistorie Afrikas historie - mødet mellem sorte og hvide 1. udgave, 2016 ISBN 13 9788761680297 Forfatter(e) Morten Hilligsø Munk Gennem centrale problemstillinger, spændende kilder og kreative opgaver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1b Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløboversigt (8): 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Danmark erhverv, økonomi og styreform. Den kolde krig med vægt på samt afslutningen

Danmark erhverv, økonomi og styreform. Den kolde krig med vægt på samt afslutningen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Svendborg Erhvervsskole HHX Samtidshistorie B Bente

Læs mere

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g)

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Historie A Søren Helstrup

Læs mere

1. Belejringen af Syrakus Fysik, græsk, historie, latin og oldtidskundskab.

1. Belejringen af Syrakus Fysik, græsk, historie, latin og oldtidskundskab. Fysik Archimedes 1. udgave, 2016 ISBN 13 9788761683922 Forfatter(e) Peter Føge, Bonnie Hegner, Claus Glunk Om Archimedes, hvor han placeres i sin samtid og i videnskabsteoretisk perspektiv herunder gennemgang

Læs mere

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Skive-Viborg HF & VUC Hfe Historie B - nethold Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3b hi

Undervisningsbeskrivelse for: 3b hi Undervisningsbeskrivelse for: 3b hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1b Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt (11):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2011.

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2011. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Samtidshistorie, niveau B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder Vidar Skolen en eksamensfri friskole der tager dit barns indlæring alvorligt Du er på denne side > Forside > Pædagogik > Kompetenceplaner for overskolen > Historie Historie Formål og perspektiv Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi Fag: Historie Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole Hold: 2.m Termin: Jun 2013 Uddannelse: Stx Lærer(e): Anders Lytzen Lassen og Jonas Niklas Grunnet Brethvad Forløboversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2011 maj 2012 Institution ZBC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Marb 2c Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/15 Institution Thy/Mors hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe HistorieB Lars

Læs mere

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie KS konference 17. marts 2011 Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie Disposition Faggruppens identitet Faglighed og fagligt samspil Lærerplansændringerne: Slankning af fællesfagligt indhold og kernestof

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Hurt igt overblik Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder denne bog bod på.

Hurt igt overblik Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder denne bog bod på. Matematik De(t) gyldne snit 3. udgave, 2010 ISBN 13 9788761627131 Forfatter(e) Jesper Frandsen Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Jeanette Holst Jakobsen (JHJ) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014. VUC Vestegnen. HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Campus Vejle Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Frida

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Campus

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Søren Helstrup (SH) Forløbsoversigt (5):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Historie B - nethold Lærer(e) Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie Jørgen Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

International Business College Fredericia - Middelfart

International Business College Fredericia - Middelfart Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni International Business College Fredericia - Middelfart

Læs mere

10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012

10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012 Samfundsfag 10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012 ISBN 13 9788761645203 Forfatter(e) Mehdi Mozaffari Bogen giver 10 bud på kultur, identitet og værdier i Danmark fra 10 meget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2011 Herningsholm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Frida

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015-16 Institution Nordvestsjællands HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Historie

Læs mere

Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb Jens Aage Poulsen

Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb Jens Aage Poulsen Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb. 2017 Jens Aage Poulsen http://turl.no/17hl Kontroversielle emner skal omgås med omtanke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 VUC Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2013 juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Imperialisme og 1. verdenskrig. 30érne og Hitlers vej til magten

Imperialisme og 1. verdenskrig. 30érne og Hitlers vej til magten Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Campusvejle

Læs mere

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009 Psykologi Anvendt psykologi 5. udgave, 2007 ISBN 13 9788761619785 Forfatter(e) Bokforlaget Natur Och Kultur Bogen lægger vægt på en bred orientering i psykologien og skaber dermed overblik over de forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Samtidshistorie Søren

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Thy/Mors hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Historie B Lars Krogh

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes:

Termin hvori undervisningen afsluttes: Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vestegnen 2-årigt Hf Kulturfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Studieretnings projekter 2007 2008 fordelt på fag og titler.

Studieretnings projekter 2007 2008 fordelt på fag og titler. Studieretnings projekter 2007 2008 fordelt på fag og titler. (Klik på fagkombinationen for at gå direkte til titlerne) Historie engelsk Historie matematik Historie fysik Historie kemi Historie samfundsfag

Læs mere