PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151"

Transkript

1 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

2 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst 500 FT over terræn. Dog skal flyvning her altid foregå i en højde, der i tilfælde af en nødsituation, tillader landing uden fare for personer eller ejendom på jorden. Mindst 1000 FT over den højeste hindring inden for en radius af 600 meter. Dog skal flyvning her altid foregå i en højde, der i tilfælde af en nødsituation tillader landing uden fare for personer eller ejendom på jorden. Mindst 600 FT over den højeste hindring inden for en radius af 1000 meter. Mindst 1000 FT over den højeste hindring inden for en radius af 600 meter. Tekst7 Spørgsmål2 point: 1 ID: 372 På din næste flyvning har du aftalt med en kammerat, at I skal flyve i formation. Flyvningen indebærer, at I skal flyve i BILLUND TMA. Hvad er korrekt med hensyn til formationsflyvning i BILLUND TMA? a) Ved positionsrapportering til BILLUND APPROACH skal I optræde som et enkelt luftfartøj. b) Under formationsflyvningen vil BILLUND APPROACH sørge for adskillelse mellem jeres luftfartøjer (separation). c) Under formationsflyvningen skal I sørge for, at jeres luftfartøjer er adskilt med mindst 600 meter. d) Ved positionsrapportering til BILLUND APPROACH skal I optræde som to individuelle luftfartøjer. Det betyder, at I hver især skal kalde op og afgive en positionsrapport til BILLUND APPROACH. Tekst7 Spørgsmål3 point: 1 ID: 71 Under kørsel på manøvreområdet på en flyveplads, skal du stoppe foran alle tændte stopbarrer. Hvornår må du fortsætte? a) Når lysene slukkes og der er modtaget en klarering hertil fra kontroltårnet. b) Du behøver hverken klarering fra kontroltårnet eller slukkede stopbarrer for at kunne fortsætte. Restriktionerne gælder kun for lufthavnens køretøjer. c) Når der er modtaget klarering hertil fra kontroltårnet. d) Når lysene slukkes. Side 1 af 6

3 Tekst7 Spørgsmål4 point: 1 ID: 83 Du holder i det sydlige hangarområde på EKBI (general aviation hangars/service area) og ønsker at køre til den sydlige forplads (apron south) via rullevej Golf og rullevej Charlie. Kræves der klarering fra BILLUND TOWER til denne kørsel? a) Ja, da kørslen vil krydse baneområdet. b) Nej, men tovejs radiokontakt med BILLUND TOWER er obligatorisk. c) Nej, og der kræves heller ikke tovejs radiokontakt med BILLUND TOWER. d) Ja, da kørslen vil krydse manøvreområdet. Tekst7 Spørgsmål5 point: 1 ID: 89 Du er ved at airtaxi ud af hangarområdet på EKRK da du møder en flyvemaskine på samme rullevej, men på modsat kurs. Hvorledes skal du, ifølge lufttrafikreglerne, forholde dig? a) Begge luftfartøjer skal stoppe helt op og om muligt vige ved at ændre kurs til højre. b) Lufttrafikreglernes vigepligtsregler gælder ikke for kørsel/airtaxi på jorden. c) Fortsætte min airtaxi, da flyvemaskiner skal vige for helikoptere. d) Begge luftfartøjer skal stoppe helt op og om muligt vige ved at ændre kurs til venstre. Tekst7 Spørgsmål6 point: 1 ID: 93 Du nærmer dig ROSKILDE CTR og kontakter ROSKILDE TOWER der blandt andet oplyser, at bane i brug er 29 og vinden er 240/16 KT. På grund af mindre sidevindskomponent, vil du i stedet foretrække at lande på bane 21. Hvorledes vil du forholde dig? a) b) Lande på bane 29, da man kun kan anmode om ændret bane i brug, såfremt man befinder sig i en nødsituation. Anmode om bane 21 til landing. ROSKILDE TOWER har, så snart trafikforholdene tillader det, pligt til at efterkomme anmodningen. c) Lande på bane 29, da ROSKILDE TOWER ikke kan ændre bane i brug uden tilladelse fra Trafikstyrelsen. d) Anmode om bane 21 til landing. ROSKILDE TOWER har dog ikke pligt til at efterkomme anmodningen. Side 2 af 6

4 Tekst7 Spørgsmål7 point: 1 ID: 88 Under anflyvning af EKSS befinder du dig i 2000 FT i ukontrolleret luftrum, men har endnu ikke banen i sigte. Du flyver med en TAS på 90 KT. Angiv kravene til vejrforholdene i det luftrum du befinder dig i. a) Generelt kræves en flyvesigtbarhed på 5 KM, fri af skyer og med jordsigt, men hvis hastigheden afpasses efter forholdene, kan en flyvesigtbarhed ned til 800 M tillades. b) Generelt kræves en flyvesigtbarhed på 3 KM, fri af skyer og med jordsigt, men hvis hastigheden afpasses efter forholdene, kan en flyvesigtbarhed ned til 800 M tillades. c) Sigtbarhed ved jorden 8 KM, skydækkehøjde mindst 1500 FT. d) Flyvesigtbarhed 3 KM og fri af skyer. Tekst7 Spørgsmål8 point: 1 ID: 138 Ifølge Lov om Luftfart må: a) man altid gøre tjeneste som pilot på et luftfartøj, hvis man har en alkoholpromille i blodet på under 0,2 promille. b) man ikke gøre eller forsøge at gøre tjeneste som pilot på et luftfartøj, hvis man har nydt spiritus i et sådant omfang, at man er ude af stand til at gøre tjeneste på betryggende måde. c) man altid gøre tjeneste som pilot på et luftfartøj, hvis man har en alkoholpromille i blodet på under 0,8 promille. d) man altid gøre tjeneste som pilot på et luftfartøj, hvis man har en alkoholpromille i blodet på under 0,4 promille. Tekst7 Spørgsmål9 point: 1 ID: 78 Du nærmer dig EKYT lufthavn for at lande. Fra kontroltårnet ser du en række røde lysblink der er rettet mod dit luftfartøj. Hvad er betydningen af de røde lysblink? a) Flyvepladsen er uegnet til landing, land ikke. b) Landingsbanen er lukket pga. et havareret luftfartøj. Afvent nærmere instruktioner og forvent landing på forpladsen. c) Land på denne flyveplads og kør ind til parkeringspladsen. d) Giv plads for et andet luftfartøj og fortsæt i trafikrunden. Side 3 af 6

5 Tekst7 Spørgsmål10 point: 1 ID: 80 På en flyvning nærmer du dig EKLS for landing. Hvorledes vil du foretage din anflyvning og landing på EKLS? a) Foretage alle drej til venstre i forbindelse med anflyvningen. Det er altid valgfrit hvilken bane der landes på. b) Foretage alle drej til venstre i forbindelse med anflyvningen og lande mod vinden. c) På grund af støjbegrænsende procedurer vil jeg foretage alle drej til højre i forbindelse med anflyvningen. Det er altid valgfrit hvilken bane der landes på. d) På grund af støjbegrænsende procedurer vil jeg foretage alle drej til højre i forbindelse med anflyvningen og lande mod vinden. Tekst7 Spørgsmål11 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100 FT AGL. Kan du med de opgivne meteorologiske værdier flyve VFR flyvning i kontrolzonen omkring EKAH? a) Ja, og da skydækkehøjden er højere end kontrolzonens vertikale udstrækning på 1500 FT MSL, er der intet krav om afstand til skyerne. b) Ja, men der skal holdes en lodret afstand til skyerne på 1000 FT. c) Ja, og når man flyver i kontrolzonen, skal man blot holde sig fri af skyerne. d) Ja, men der skal holdes en lodret afstand til skyerne på 500 FT. Tekst7 Spørgsmål12 point: 1 ID: 87 Når man under flyvning har modtaget en ATC-klarering betyder det: a) at der er sikret tilstrækkelig adskillelse til andre luftfartøjer, der flyver i det pågældende kontrollerede luftrum. b) at man har prioritet over alle andre luftfartøjer. c) at man har tilladelse til at flyve i overensstemmelse med de nærmere betingelser, der er angivet af en flyvekontrolenhed. d) at der er sikret tilstrækkelig adskillelse til IFR-trafik, mens man selv må sørge for adskillelse til anden VFR-trafik der flyver i det pågældende kontrollerede luftrum. Side 4 af 6

6 Tekst7 Spørgsmål13 point: 1 ID: 91 På en flyvning over åbent terræn passerer du en mast, der på ICAO-kort DANMARK, er angivet til at have en højde på 897 FT. På hvilke betingelser må du passere denne mast? a) Jeg skal være mindst 500 FT over masten, da dette er min minimum flyvehøjde over åbent terræn. b) Jeg skal være mindst 1000 FT over masten, hvis jeg passerer den i en afstand på under 600 M. c) Der er ikke nogen minimumshøjde foreskrevet i forhold til masten, men jeg må aldrig flyve så tæt på master, at der kan opstå fare for sammenstød. d) Jeg skal passere masten i en afstand på 1000 FT lodret og 1500 M vandret. Tekst7 Spørgsmål14 point: 1 ID: 90 På en flyvning i KØBENHAVN TMA har du af COPENHAGEN APPROACH fået klarering til at forlade KØBENHAVN TMA via TNO. Samtidig bliver du anmodet om at afgive et beregnet tidspunkt for passage af TNO. COPENHAGEN APPROACH skal snarest muligt underrettes, hvis dette beregnede tidspunkt forventes at afvige med mere end: a) 3 minutter. b) 8 minutter. c) 10 minutter. d) 5 minutter. Tekst7 Spørgsmål15 point: 1 ID: 373 I en større lufthavn kører du på en vej. Vejen har grønne lyskilder i midten og blå lyskilder langs begge sider. Hvor befinder du dig? a) I den ene ende af en bane, i området mellem tærskellysene og baneenden. b) I det kryds, hvor en rullevej krydser en bane. c) På en rullevej der med sikkerhed er placeret uden for manøvreområdet. d) På en rullevej. Side 5 af 6

7 Tekst7 Spørgsmål16 point: 1 ID: 86 På en flyvning fra EKTD direkte mod VFR RAPPORTPUNKT Sønder Omme (nordvest for EKBI) ønsker du at stige til et anvendeligt flyveniveau mellem FL40 og FL60. Du har opmålt dit MT (misvisende beholdne kurs) til 006 grader og beregnet din MH (misvisende styrede kurs) til 358 grader. Hvilket flyveniveau kan du benytte? a) Som angivet i klareringen indenfor BILLUND TMA og FL45 udenfor BILLUND TMA. b) FL45. c) Som angivet i klareringen indenfor BILLUND TMA og FL55 udenfor BILLUND TMA. d) FL55. Side 6 af 6

8 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

9 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst 500 FT over terræn. Dog skal flyvning her altid foregå i en højde, der i tilfælde af en nødsituation, tillader landing uden fare for personer eller ejendom på jorden. Mindst 1000 FT over den højeste hindring inden for en radius af 600 meter. Dog skal flyvning her altid foregå i en højde, der i tilfælde af en nødsituation tillader landing uden fare for personer eller ejendom på jorden. Mindst 600 FT over den højeste hindring inden for en radius af 1000 meter. Mindst 1000 FT over den højeste hindring inden for en radius af 600 meter. Tekst7 Spørgsmål2 point: 1 ID: 372 På din næste flyvning har du aftalt med en kammerat, at I skal flyve i formation. Flyvningen indebærer, at I skal flyve i BILLUND TMA. Hvad er korrekt med hensyn til formationsflyvning i BILLUND TMA? a) Ved positionsrapportering til BILLUND APPROACH skal I optræde som et enkelt luftfartøj. b) Under formationsflyvningen vil BILLUND APPROACH sørge for adskillelse mellem jeres luftfartøjer (separation). c) Under formationsflyvningen skal I sørge for, at jeres luftfartøjer er adskilt med mindst 600 meter. d) Ved positionsrapportering til BILLUND APPROACH skal I optræde som to individuelle luftfartøjer. Det betyder, at I hver især skal kalde op og afgive en positionsrapport til BILLUND APPROACH. Tekst7 Spørgsmål3 point: 1 ID: 71 Under kørsel på manøvreområdet på en flyveplads, skal du stoppe foran alle tændte stopbarrer. Hvornår må du fortsætte? a) Når lysene slukkes og der er modtaget en klarering hertil fra kontroltårnet. b) Du behøver hverken klarering fra kontroltårnet eller slukkede stopbarrer for at kunne fortsætte. Restriktionerne gælder kun for lufthavnens køretøjer. c) Når der er modtaget klarering hertil fra kontroltårnet. d) Når lysene slukkes. Side 1 af 6

10 Tekst7 Spørgsmål4 point: 1 ID: 83 Du holder i det sydlige hangarområde på EKBI (general aviation hangars/service area) og ønsker at køre til den sydlige forplads (apron south) via rullevej Golf og rullevej Charlie. Kræves der klarering fra BILLUND TOWER til denne kørsel? a) Ja, da kørslen vil krydse baneområdet. b) Nej, men tovejs radiokontakt med BILLUND TOWER er obligatorisk. c) Nej, og der kræves heller ikke tovejs radiokontakt med BILLUND TOWER. d) Ja, da kørslen vil krydse manøvreområdet. Tekst7 Spørgsmål5 point: 1 ID: 89 Du er ved at airtaxi ud af hangarområdet på EKRK da du møder en flyvemaskine på samme rullevej, men på modsat kurs. Hvorledes skal du, ifølge lufttrafikreglerne, forholde dig? a) Begge luftfartøjer skal stoppe helt op og om muligt vige ved at ændre kurs til højre. b) Lufttrafikreglernes vigepligtsregler gælder ikke for kørsel/airtaxi på jorden. c) Fortsætte min airtaxi, da flyvemaskiner skal vige for helikoptere. d) Begge luftfartøjer skal stoppe helt op og om muligt vige ved at ændre kurs til venstre. Tekst7 Spørgsmål6 point: 1 ID: 93 Du nærmer dig ROSKILDE CTR og kontakter ROSKILDE TOWER der blandt andet oplyser, at bane i brug er 29 og vinden er 240/16 KT. På grund af mindre sidevindskomponent, vil du i stedet foretrække at lande på bane 21. Hvorledes vil du forholde dig? a) b) Lande på bane 29, da man kun kan anmode om ændret bane i brug, såfremt man befinder sig i en nødsituation. Anmode om bane 21 til landing. ROSKILDE TOWER har, så snart trafikforholdene tillader det, pligt til at efterkomme anmodningen. c) Lande på bane 29, da ROSKILDE TOWER ikke kan ændre bane i brug uden tilladelse fra Trafikstyrelsen. d) Anmode om bane 21 til landing. ROSKILDE TOWER har dog ikke pligt til at efterkomme anmodningen. Side 2 af 6

11 Tekst7 Spørgsmål7 point: 1 ID: 88 Under anflyvning af EKSS befinder du dig i 2000 FT i ukontrolleret luftrum, men har endnu ikke banen i sigte. Du flyver med en TAS på 90 KT. Angiv kravene til vejrforholdene i det luftrum du befinder dig i. a) Generelt kræves en flyvesigtbarhed på 5 KM, fri af skyer og med jordsigt, men hvis hastigheden afpasses efter forholdene, kan en flyvesigtbarhed ned til 800 M tillades. b) Generelt kræves en flyvesigtbarhed på 3 KM, fri af skyer og med jordsigt, men hvis hastigheden afpasses efter forholdene, kan en flyvesigtbarhed ned til 800 M tillades. c) Sigtbarhed ved jorden 8 KM, skydækkehøjde mindst 1500 FT. d) Flyvesigtbarhed 3 KM og fri af skyer. Tekst7 Spørgsmål8 point: 1 ID: 138 Ifølge Lov om Luftfart må: a) man altid gøre tjeneste som pilot på et luftfartøj, hvis man har en alkoholpromille i blodet på under 0,2 promille. b) man ikke gøre eller forsøge at gøre tjeneste som pilot på et luftfartøj, hvis man har nydt spiritus i et sådant omfang, at man er ude af stand til at gøre tjeneste på betryggende måde. c) man altid gøre tjeneste som pilot på et luftfartøj, hvis man har en alkoholpromille i blodet på under 0,8 promille. d) man altid gøre tjeneste som pilot på et luftfartøj, hvis man har en alkoholpromille i blodet på under 0,4 promille. Tekst7 Spørgsmål9 point: 1 ID: 78 Du nærmer dig EKYT lufthavn for at lande. Fra kontroltårnet ser du en række røde lysblink der er rettet mod dit luftfartøj. Hvad er betydningen af de røde lysblink? a) Flyvepladsen er uegnet til landing, land ikke. b) Landingsbanen er lukket pga. et havareret luftfartøj. Afvent nærmere instruktioner og forvent landing på forpladsen. c) Land på denne flyveplads og kør ind til parkeringspladsen. d) Giv plads for et andet luftfartøj og fortsæt i trafikrunden. Side 3 af 6

12 Tekst7 Spørgsmål10 point: 1 ID: 80 På en flyvning nærmer du dig EKLS for landing. Hvorledes vil du foretage din anflyvning og landing på EKLS? a) Foretage alle drej til venstre i forbindelse med anflyvningen. Det er altid valgfrit hvilken bane der landes på. b) Foretage alle drej til venstre i forbindelse med anflyvningen og lande mod vinden. c) På grund af støjbegrænsende procedurer vil jeg foretage alle drej til højre i forbindelse med anflyvningen. Det er altid valgfrit hvilken bane der landes på. d) På grund af støjbegrænsende procedurer vil jeg foretage alle drej til højre i forbindelse med anflyvningen og lande mod vinden. Tekst7 Spørgsmål11 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100 FT AGL. Kan du med de opgivne meteorologiske værdier flyve VFR flyvning i kontrolzonen omkring EKAH? a) Ja, og da skydækkehøjden er højere end kontrolzonens vertikale udstrækning på 1500 FT MSL, er der intet krav om afstand til skyerne. b) Ja, men der skal holdes en lodret afstand til skyerne på 1000 FT. c) Ja, og når man flyver i kontrolzonen, skal man blot holde sig fri af skyerne. d) Ja, men der skal holdes en lodret afstand til skyerne på 500 FT. Tekst7 Spørgsmål12 point: 1 ID: 87 Når man under flyvning har modtaget en ATC-klarering betyder det: a) at der er sikret tilstrækkelig adskillelse til andre luftfartøjer, der flyver i det pågældende kontrollerede luftrum. b) at man har prioritet over alle andre luftfartøjer. c) at man har tilladelse til at flyve i overensstemmelse med de nærmere betingelser, der er angivet af en flyvekontrolenhed. d) at der er sikret tilstrækkelig adskillelse til IFR-trafik, mens man selv må sørge for adskillelse til anden VFR-trafik der flyver i det pågældende kontrollerede luftrum. Side 4 af 6

13 Tekst7 Spørgsmål13 point: 1 ID: 91 På en flyvning over åbent terræn passerer du en mast, der på ICAO-kort DANMARK, er angivet til at have en højde på 897 FT. På hvilke betingelser må du passere denne mast? a) Jeg skal være mindst 500 FT over masten, da dette er min minimum flyvehøjde over åbent terræn. b) Jeg skal være mindst 1000 FT over masten, hvis jeg passerer den i en afstand på under 600 M. c) Der er ikke nogen minimumshøjde foreskrevet i forhold til masten, men jeg må aldrig flyve så tæt på master, at der kan opstå fare for sammenstød. d) Jeg skal passere masten i en afstand på 1000 FT lodret og 1500 M vandret. Tekst7 Spørgsmål14 point: 1 ID: 90 På en flyvning i KØBENHAVN TMA har du af COPENHAGEN APPROACH fået klarering til at forlade KØBENHAVN TMA via TNO. Samtidig bliver du anmodet om at afgive et beregnet tidspunkt for passage af TNO. COPENHAGEN APPROACH skal snarest muligt underrettes, hvis dette beregnede tidspunkt forventes at afvige med mere end: a) 3 minutter. b) 8 minutter. c) 10 minutter. d) 5 minutter. Tekst7 Spørgsmål15 point: 1 ID: 373 I en større lufthavn kører du på en vej. Vejen har grønne lyskilder i midten og blå lyskilder langs begge sider. Hvor befinder du dig? a) I den ene ende af en bane, i området mellem tærskellysene og baneenden. b) I det kryds, hvor en rullevej krydser en bane. c) På en rullevej der med sikkerhed er placeret uden for manøvreområdet. d) På en rullevej. Side 5 af 6

14 Tekst7 Spørgsmål16 point: 1 ID: 86 På en flyvning fra EKTD direkte mod VFR RAPPORTPUNKT Sønder Omme (nordvest for EKBI) ønsker du at stige til et anvendeligt flyveniveau mellem FL40 og FL60. Du har opmålt dit MT (misvisende beholdne kurs) til 006 grader og beregnet din MH (misvisende styrede kurs) til 358 grader. Hvilket flyveniveau kan du benytte? a) Som angivet i klareringen indenfor BILLUND TMA og FL45 udenfor BILLUND TMA. b) FL45. c) Som angivet i klareringen indenfor BILLUND TMA og FL55 udenfor BILLUND TMA. d) FL55. Side 6 af 6

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 UDKAST Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen Udgave 2, I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser der supplerer SERA-forordningen 1) Udgave 2, 27. september 2017 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

Bestemmelser om lufttrafikregler (BL 7-1, 14. udgave)

Bestemmelser om lufttrafikregler (BL 7-1, 14. udgave) BEK nr 9523 af 03/10/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: TS30302-00008 Senere ændringer til forskriften BEK nr 9799 af 03/10/2014 Bestemmelser

Læs mere

Unionshåndbog TEORIPRØVE TIL A-DIPLOM

Unionshåndbog TEORIPRØVE TIL A-DIPLOM Side nr.: 1 (8) / MINIPRØVE. GENERELT. 1. Hvem kan give tilladelse til begrænset eneflyvning?. a) Dansk Svæveflyver Union. b) En materielkontrollant. c) En indehaver af gyldigt førsteinstruktørbevis (FI-bevis)

Læs mere

PPL(A) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6230 Masterset: 7359

PPL(A) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6230 Masterset: 7359 44 spørgsmål, 120 minutter Elevsæt: 6230 Masterset: 7359 Tekst7 Spørgsmål1 ID: 599 Hvor langt er 8,3 nm i km? a) 1,5 km. b) 8,3 km. c) 15,4 km. d) 4,2 km. Tekst7 Spørgsmål2 ID: 606 Hvor lang tid tager

Læs mere

PPL(H) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6274 Masterset: 7403

PPL(H) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6274 Masterset: 7403 44 spørgsmål, 120 minutter Elevsæt: 6274 Masterset: 7403 Tekst7 Spørgsmål1 ID: 134 Den temperatur en luftmasse skal afkøles til før mætning finder sted, kaldes for: a) dugpunktstemperaturen. b) minimumtemperaturen.

Læs mere

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Lufttrafiktjenestens formål 2. Opdeling af lufttrafiktjenesten 3. Luftrumsklassifikation 4. Flyvekontroltjeneste 4.1 Anvendelse 4.2 Udøvelse

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-212 UTC dato: 23-05-2013 UTC tid: 13:56 Begivenhed: Major incident Sted: EKBI Klassifikation: B) Safety not assured Fly A Registrering: OY-NFF

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 11 FLYVNING NR. 02 DATO: 06.03.2006 Emne: PFT-teori 2006. Hermed fremsendes

Læs mere

ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt

ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Adskillelse af kontrollerede flyvninger 2. Højdeadskillelse 2.1 Anvendelse 2.2 Højdeadskillelsesminima 2.3 Minimumsflyvehøjde 2.4 Tildeling

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) HCLJ510000845 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) Aalborg TMA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod. VFR-pilot info VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKBI Navn: 1. Hvordan udtales tallet 1015? (a) En nul en fem (b) Ti femten (c)

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

Generel risikovurdering af. IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed. November 2015

Generel risikovurdering af. IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed. November 2015 Generel risikovurdering af IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed November 2015 Vedlagt: Følgeskrivelse Uddybende beskrivelse af koncept og mitigerende foranstaltninger Udkast til

Læs mere

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035 Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 11.6.2016.

Læs mere

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Low Visibility Procedure Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Februar 2012 Side 2 Indhold Bilag... 2 1. Indledning... 3 2. Definition... 3 3. Ansvarsfordeling...

Læs mere

REDEGØRELSE. 5,7 nm nordøst for VOR KAS ( MHz)

REDEGØRELSE. 5,7 nm nordøst for VOR KAS ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012157 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14.9.2012 kl. 11:55 UTC Hændelsessted: 5,7 nm nordøst for VOR KAS (112.500 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Kastrup CTR, luftrumsklasse D Fly:

Læs mere

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz)

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012112 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 30.4.2012 kl. 1129 UTC Hændelsessted: Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR (114.900 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Copenhagen CTA, luftrumsklasse E

Læs mere

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015?

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015? Teoriprøve nr. 6 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKBI 1. Hvordan udtales tallet 1015? a) En nul en fem b)

Læs mere

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 13-01-2015 med ROBINSON R22 BETA II OY-HPC Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

PPL(A) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6010 Masterset: 7109

PPL(A) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6010 Masterset: 7109 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 6010 Masterset: 7109 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 17 Hvad skal du bl.a. være opmærksom på, ved landing på en plads med en markant bredere bane, end du er vant til?

Læs mere

VFR-pilot information

VFR-pilot information VFR-pilot information VFR-pilot information Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot, specielt

Læs mere

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt?

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt? Teoriprøve nr. 7 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSB 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart

Læs mere

Flyveteori 2011. 2011 Henning Andersen

Flyveteori 2011. 2011 Henning Andersen Flyveteori 2011 Luftfartslovgivningen Aeroplanlære Flyets ydelse og præstationer Menneskelig ydeevne og begrænsninger Meteorologi Flyvningens planlægning og gennemførelse Aerodynamik 2011 Henning Andersen

Læs mere

Flyveteori 2012. Henning Andersen

Flyveteori 2012. Henning Andersen Flyveteori 2012 Luftfartslovgivningen Aeroplanlære Flyets ydelse og præstationer Menneskelig ydeevne og begrænsninger Meteorologi Flyvningens planlægning og gennemførelse Operationelle procedurer Aerodynamik

Læs mere

DSvU PFT spørgsmål 2017

DSvU PFT spørgsmål 2017 Forord Disse spørgsmål er stillet klubberne til rådighed, som grundlag for PFT-teori med fokus på flysik og holdninger. Klubberne kan selv klippe i spørgsmålene eller tilføje yderligere, for dermed at

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

DSvU. (c) Samme prioritet end meldingen: OBC ÅLBORG TOWER bane 21 tilladt at starte (d) Højere prioritet en meldingen: OY-ABC ÅLBORG forstået MAYDAY

DSvU. (c) Samme prioritet end meldingen: OBC ÅLBORG TOWER bane 21 tilladt at starte (d) Højere prioritet en meldingen: OY-ABC ÅLBORG forstået MAYDAY Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKYT Navn: 1. Du er startet fra Aalborg Lufthavn og er nået til Tylstrup i 1000

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKSB Navn: 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart for EKSB)

Læs mere

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC.

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC. HAVARI Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-203 UTC dato: 03-05-2013 UTC tid: 08:07 Begivenhed: Accident Sted: EKAH Personskade: Minor Notifikation Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ510201175 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14122011 kl. 1236 UTC Hændelsessted: Temporary Segregated Area (TSA) North Sea 5 (NS 5), 71 nm vest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS.

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. PFC-Questionairet bedes besvaret og løsning anføres ved at sætte ring om det/de rigtige svar. Såfremt der er behov for træning før det endelige

Læs mere

Flyveteori Henning Andersen

Flyveteori Henning Andersen Flyveteori 2015 Luftfartsret Menneskelig ydeevne Meteorologi Flyveprincipper Operationelle procedurer Flyvepræstation og planlægning Generel viden om luftfartøjer Navigation 2015 Henning Andersen Kompendiet

Læs mere

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS.

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. PFC-Questionairet bedes besvaret og løsning anføres ved at sætte ring om det/de rigtige svar. Såfremt der er behov for træning før det endelige

Læs mere

PPL(H) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6026 Masterset: 7130

PPL(H) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6026 Masterset: 7130 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 6026 Masterset: 7130 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 21 Hvor stor en del af nutidige havarier med luftfartøjer, siges at være forårsaget af menneskelige fejl? a) 75-80%

Læs mere

Flyveteori 2010. 2010 Henning Andersen

Flyveteori 2010. 2010 Henning Andersen Flyveteori 2010 Luftfartslovgivningen Aeroplanlære Flyets ydelse og præstationer Menneskelig ydeevne og begrænsning Meteorologi Flyvningens planlægning og gennemførelse Aerodynamik 2010 Henning Andersen

Læs mere

Bestemmelser om lufttrafikregler 1)

Bestemmelser om lufttrafikregler 1) BEK nr 9799 af 03/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. oktober 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

Der opstod ingen personskade. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget ved havariet. Baneanlægget blev lettere beskadiget.

Der opstod ingen personskade. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget ved havariet. Baneanlægget blev lettere beskadiget. REDEGØRELSE HCLJ510-000561 BHavari Luftfartøj: Cirrus Design Corporation Registrering: OY-RRR SR20 Motor: 1 Continental IO-360 ES Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 Ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKOD Navn: 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år.

Læs mere

SCHLEICHER ASW19 OY-XIL

SCHLEICHER ASW19 OY-XIL REDEGØRELSE Havari 29-7-2014 med SCHLEICHER ASW19 OY-XIL Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Teoriprøve nr. 5. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB

Teoriprøve nr. 5. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Teoriprøve nr. 5 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKEB 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har den 29. juni 2017 sendt udkast til. - BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation,

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har den 29. juni 2017 sendt udkast til. - BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat BL-ændringer om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikation 1. Indledning Trafik-,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 281/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for

Læs mere

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz)

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012119 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 18.5.2012 kl. 0958 UTC Hændelsessted: 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Roskilde TMA, luftrumsklasse C Luftfartøj:

Læs mere

Unionshåndbog FLYVEVIRKSOMHED Gruppen om signalregler angiver de signalmidler og fraseologi, der skal anvendes ved signalering.

Unionshåndbog FLYVEVIRKSOMHED Gruppen om signalregler angiver de signalmidler og fraseologi, der skal anvendes ved signalering. Side nr.: 1 (10) 1. GENERELT 1.1. Gruppen om signalregler angiver de signalmidler og fraseologi, der skal anvendes ved signalering. Endvidere indeholder gruppen SIGNALER FOR FLYVEPLADSTRAFIK, jf. TILLÆG

Læs mere

PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB NAVN: PILOT NR.: DATO: SIDSTE 3 MDR. SIDSTE 12 MDR. TOTAL STARTER TIMER INDSÆT DIN TRÆNINGSTILSTAND I BAROMTERET PFT. TEORI OK INSTRUKTØR: I- NUMMER: PFT Spørgsmål!

Læs mere

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 - Luftrumsudvalget Per Givskov Kristensen per.givskov@lenticularis.dk Formand for Luftrumsudvalget i (www.dsvu.dk) Formand for Vejle Svæveflyveklub

Læs mere

ATS-instruks Flyvepladsflyveinformationstjenestens. Indholdsfortegnelse. 1. AFIS-/HIS-enhedens funktioner

ATS-instruks Flyvepladsflyveinformationstjenestens. Indholdsfortegnelse. 1. AFIS-/HIS-enhedens funktioner ATS-instruks 7 Flyvepladsflyveinformationstjeneste Indholdsfortegnelse 1. AFIS-/HIS-enhedens funktioner 1.1 Generelt 1.2 Valg af bane i brug 1.3 Tilladelse til højredrej i trafikrunden 1.4 Fastsættelse

Læs mere

Teoriprøve nr. 1. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB

Teoriprøve nr. 1. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Teoriprøve nr. 1 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKEB 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve

Læs mere

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet HCLJ510-000833 Sted: Lufttrafikhændelse 18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): 29.3.2011 / Kl. 08:27:07 Klassifikation: B) Safety not assured Luftfartøjet Registrering: G-EZAT Luftfartøjstype: AIRBUS INDUSTRIES

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRK. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRK. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKRK Navn: 1. Du befinder dig ved Sjællands vestkyst (ca. 30 NM fra EKRK Roskilde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. / om fælles regler for luftrummet

Læs mere

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Lufttrafiktjenestens formål 2. Opdeling af lufttrafiktjenesten 3. Luftrumsklassifikation 4. Flyvekontroltjeneste 4.1 Anvendelse 4.2 Udøvelse

Læs mere

OY-SIK. Runway Incursions. Nummer 2 2008. Tema: Statens Luftfartsvæsen

OY-SIK. Runway Incursions. Nummer 2 2008. Tema: Statens Luftfartsvæsen OY-SIK Nummer 2 28 Tema: Runway Incursions Statens Luftfartsvæsen Runway Incursion STOP op for RI Uautoriseret indtrængen dansk privatflyvning Status 26-11-28 Uautoriseret indtrængen i luftrum, dansk privatflyvning

Læs mere

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 9-3-2014 med SCHEIBE SF-25 C OY-XRI Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn januar 2011 Anvendelse af højt grej 1) Højt grej defineres som arbejdsmateriel (kraner, betonpumper, lifte osv.) og køretøjer, hvis højde overstiger 5 meter

Læs mere

REDEGØRELSE. Lufttrafikhændelse med D-CAVA. Lockheed F-16

REDEGØRELSE. Lufttrafikhændelse med D-CAVA. Lockheed F-16 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse 11-6-2013 med D-CAVA og Lockheed F-16 Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 12 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM REDEGØRELSE Havari 18-05-2014 med REIMS F 172N OY-AZM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

RAPPORT OM FORBEDRING AF LANDINGSMULIG- HEDER FOR AKUTLÆGEHELIKOPTERE VED HJÆLP AF TEKNOLOGISK UDSTYR

RAPPORT OM FORBEDRING AF LANDINGSMULIG- HEDER FOR AKUTLÆGEHELIKOPTERE VED HJÆLP AF TEKNOLOGISK UDSTYR RAPPORT OM FORBEDRING AF LANDINGSMULIG- HEDER FOR AKUTLÆGEHELIKOPTERE VED HJÆLP AF TEKNOLOGISK UDSTYR ARBEJDSGRUPPEN VEDR. FORBEDRING AF LANDINGSMU- LIGHEDER VED HJÆLP AF TEKNOLOGISK UDSTYR. OKTOBER 2012

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 15: nm SE of VOR KAS ( MHz) Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 15: nm SE of VOR KAS ( MHz) Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013227 UTC dato: 19062013 UTC tid: 15:13 Begivenhed: Major incident Sted: 13 nm SE of VOR KAS (112.500 MHz) Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret

Læs mere

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger Udgave 4, 31. januar 1990 I medfør af 75, stk. 3, 130, stk. 3, 149, stk. 10, og 151 i lov om luftfart,

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl. 11:04 meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten.

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl. 11:04 meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten. REDEGØRELSE HCLJ5102012163 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 28.9.2012 kl. 09:10 UTC Hændelsessted: Temporary Reserved Airspace (TRA) North Sea 4 (NS 4), 50 nm nordvest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

ATS-instruks 4 Indflyvningskontroltjeneste

ATS-instruks 4 Indflyvningskontroltjeneste ATS-instruks 4 Indflyvningskontroltjeneste Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Afgående luftfartøjer 2.1 Almindelige procedurer 2.2 Adskillelse afgående luftfartøjer 2.3 Oplysninger til afgående luftfartøjer

Læs mere

Høringen rummer flere aspekter som AOPA og DMU finder stærkt problematiske og som generelt trækker i den forkerte retning, nemlig:

Høringen rummer flere aspekter som AOPA og DMU finder stærkt problematiske og som generelt trækker i den forkerte retning, nemlig: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt til: info@tbst.dk Motorflyvningens Fællessekretariat Søparken 2 DK-9440 Aabybro Tel +45 78 78 21 90 www.motorflyvning.dk

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-12 Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser Udgave 1, 1. september 1984 I medfør af 52, 70, 149, stk. 10 og 13, og 153, stk. 2, i lov om

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT REDEGØRELSE Havari 21-7-2013 med OY-TFT Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig

Læs mere

Bestemmelser VFR-flyvning med helikopter, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig

Bestemmelser VFR-flyvning med helikopter, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-65 Bestemmelser VFR-flyvning med helikopter, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport Udgave 1, 22. december 2010 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-10 Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste Udgave 6, 16. november 2005 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRN. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKRN. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKRN Navn: 1. En luftfartsstation, som modtager en nødmelding, skal: (a) Øjeblikkeligt

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-209 UTC dato: 26-04-2013 UTC tid: 10:30 Begivenhed: Major incident Sted: 5 nm SW of EKCH Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret Notifikation

Læs mere

GLASER DIRKS DG300 OY-XPP

GLASER DIRKS DG300 OY-XPP REDEGØRELSE Havari 22-04-2016 med GLASER DIRKS DG300 OY-XPP Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave.

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til BL-ændringer om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikation

Læs mere

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Nyhedsbrev Ændring af lov om luftfart pr. 1. juli 2013 Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Overordnet bliver luftfartsenhedens

Læs mere

REDEGØRELSE HCLJ

REDEGØRELSE HCLJ REDEGØRELSE HCLJ510-000416 Havari Luftfartøj: PA 28-140 Registrering: OY-DHM Motor: Lycoming O-320-E2A Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1- lettere tilskadekomst Passagerer: 2- lettere tilskadekomne

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-9 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Aarhus Lufthavn Udgave 1, 10. juli 1998 I medfør af 70, 70 a, 149, stk. 10, og 153, stk. 2, i lov

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ5102012170 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 16.11.2012 kl. 0842 UTC Hændelsessted: EKBI Lufttrafiktjenesteluftrum: Billund TMA, luftrumsklasse C Fly: A B Registrering: OYJPD Luftfartøjstyper:

Læs mere

DSvU. 2. Hvor langt kan man cirka række på VHF-båndet når man befinder sig i 1000 FT? (a) 40 NM (b) 30 NM (c) 20 NM (d) 10 NM

DSvU. 2. Hvor langt kan man cirka række på VHF-båndet når man befinder sig i 1000 FT? (a) 40 NM (b) 30 NM (c) 20 NM (d) 10 NM Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Nødmeldinger skal: (a) Altid afgives på den sidst benyttede frekvens,

Læs mere

Uffe Pilegård Larsen Driftsleder. Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Forsøgsvej Slagelse

Uffe Pilegård Larsen Driftsleder. Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Forsøgsvej Slagelse Uffe Pilegård Larsen Driftsleder Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Forsøgsvej 1 4200 Slagelse Hvorfor Drone regler? 150 m Regler Droneflyvning Droneloven / Tilføjelse til Loven om Luftfart / 126b

Læs mere

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse ATS-instruks 8 ATIS Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Krav vedrørende ydelse af Tale-ATIS 3. Krav vedrørende ydelse af D- ATIS 4. Fælleskrav vedrørende ydelse af Tale-ATIS og D-ATIS 5. Indhold og format

Læs mere

BERIGTIGELSE. (Den Europæiske Unions Tidende L 281 af 13. oktober 2012) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 affattes således:

BERIGTIGELSE. (Den Europæiske Unions Tidende L 281 af 13. oktober 2012) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 affattes således: BERIGTIGELSE til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer og om ændring af forordning

Læs mere

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter*

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-36 Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, stk. 2, 78, 82 og ½ 153 i lov om

Læs mere

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane.

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane. Antal spørgsmål i prøven Beståelseskrav Til til rådighed Bilag Navn: 75% = 18 spørgsmål 30 minutter Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? (a)

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed?

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? Teoriprøve nr. 8 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte

Læs mere

Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: Aalborg Lufthavn, EKYT Dato og tid kl UTC Alle tider er i UTC.

Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: Aalborg Lufthavn, EKYT Dato og tid kl UTC Alle tider er i UTC. REDEGØRELSE HCLJ510-2012-95 Havari Luftfartøj: Skandinavisk Aero Registrering: OY-ATM Industri A/S KZ VII Motor: 1 - Rolls-Royce Ltd. O-300A Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst

Læs mere