Karen Blixen: Livets Veje (1937)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karen Blixen: Livets Veje (1937)"

Transkript

1 Karen Blixen: Livets Veje (1937) Om illustrationen side 174 Jørgen Clevin: forside til: Storken. En fortælling af Karen Blixen. Genfortalt af Jette Ahm, Gyldendal, 1978 Jørgen Clevin ( ) var børnebogsforfatter, folkeskole- og seminarielærer samt medarbejder ved DR. Han leverede tegneserier til nordiske aviser fra 1940 erne og lavede fra 1950 erne populære børneudsendelser i radio og tv med klippe/klistre-arbejder og tegne/fortællehistorier. Hans streg var enkel og improviseret med en naiv ligefremhed, hvor den hurtige, snakkende formidling var det væsentlige, og det er denne stil, der præger indholdet i Storken, hvor der på hver side føjes nogle nye streger til tegningen af mandens veje i Blixens fortælling. På forsiden har Clevin undtagelsesvist tilladt sig at have mere kunstneriske ambitioner, hvor farverne spiller en større rolle end konturerne. Vi ser en stiliseret udgave af Karen Blixens farm i Kenya med Ngong-bjerget i baggrunden. Vejen er i centrum, men storken er fraværende, og det virker, som om Clevin har villet tegne en

2 stemningsfuld overfladeverden, der antyder et bagvedliggende mønster (som når træerne har samme skelet, bladene samme ribber, og når de samme lodrette linjer dukker op i græs, buske, sø, trækroner, tag og bjerg). Arbejdsspørgsmål til Karen Blixen: Livets Veje 1. Lav en oplæsning af Livets Veje for klassen, inden den har læst teksten, og lad alle eleverne tegne forløbet. Sammenlign de figurer, der kommer ud af det. Hvad fortæller det os om Blixens historie? 2. Analyser storke-fortællingen kritisk, og overvej om manden i historien opfører sig logisk, og om han har en jordisk mulighed for at se storken, når han kigger ud af vinduet. Hvad fortæller det os om Blixens historie? 3. Diskuter det livssyn, Blixen forfægter i Livets Veje. Hvilke fordele og ulemper er der ved det? Har hun ret? 4. Læs de to tekster, som Blixen inddrager i sin tolkning: Vergil: Æneiden, 2. sang, og folkekirkens trosbekendelse i salmebogen. Hvordan bruger Blixen dem, og er hendes anvendelse af dem rimelig? Hvad fortæller det os om hendes tekst? 5. Prøv at indkredse tekstens fortæller. Er det Blixen selv, en neutral udenforstående fortæller eller er der tale om upålidelig fortæller? Hvad betyder det for tolkningen af teksten? 6. Prøv at genrebestemme Livets Veje. Kan I enes om en genrebetegnelse? Hvad fortæller de forskellige forslag om teksten? 7. Læs nogle andre af de små afsnit i Den afrikanske Farms fjerde bog ( Af en Emigrants Dagbog ). Prøv om I kan genfinde et livssyn, der svarer til det, Blixen fremlægger i Livets Veje. Er dette livssyn det fremherskende i fjerde bog, eller er der tale om et bud blandt flere? Overblik over læsninger af Karen Blixen: Livets Veje Læsning 1A (Karen Blixen, 1917): Blixen ser storkehistorien som en trøst i livet, hvor modgang hører med i fuldførelsen af livets kunstværk. Kun få mennesker accepterer deres skæbne og søger de oprindelige værdier i livet. Læsning 1B (Karen Blixen, 1926): Blixen tror på storken og håber på engang at blive belønnet for sin modgang i livet ved at fuldende sit livs stork med succes, visdom og harmoni. Læsning 2 (Hans Brix, 1949): Historien fortælles forkert, og den allegoriske forklaring bør man forbigå i tavshed. Teksten bør ikke genoptrykkes i kommende udgaver af Den afrikanske Farm. Læsning 3 (Aage Henriksen, 1952): Historien er dybsindig og viser, at følger man sin indre bestemmelse, bliver man ikke særlig lykkelig, men belønnes

3 med en skæbne, der huskes. Teksten er en central del af det marionet-symbol, som Blixen udfolder i sine fortællinger. Læsning 4 (Hans Holmberg, 1995): Bag det tilsyneladende meningsløse er der i Blixens tekster et forudbestemt mønster som et kunstværk, som den enkelte kan skimte og vælge at realisere i sit liv. Storkehistorien er en urcelle i forfatterskabet, både i form og indhold. Læsning 5 (Tone Selboe, 1996): Når Blixen udlægger storkehistorien ved henvisning til Æneiden og Bibelen, sker det på en så kringlet og tvetydig måde, at tanken om en dybere mening i livet snarere gøres mere kompliceret. Læsning 6 (Charlotte Engberg, 2000): At få en stork ud af sit liv kræver en aktiv fortolkning, der forvandler liv til kunst. Storkefiguren er flertydig, og identitetsspørgsmålet kan kun indkredses ved forskellige tolkninger af teksten. Læsning 7 (Lars Tonnesen, 2010): Blixens udlægning er både personlig og almen, både naiv, åndrig og eksistentiel. Al livsudfoldelse får først betydning som tegn, tekst og fortælling. Arbejdsspørgsmål til læsninger af Karen Blixen: Livets Veje 1. Sammenlign Blixens udlægning af storke-historien i brevene (læsning 1A, 1B) med hendes udlægning i Livets Veje. Hvad bruger hun historien til i de tre tekster? 2. Sammenlign Blixens egen brug af storkehistorien i læsning 1A og 1B med de forskellige opfattelser af hendes udlægning af storke-historien i Livets Veje : læsning 3 (Henriksen), 4 (Holmberg), 5 (Selboe), 6 (Engberg), 7 (Tonnesen). Hvem har mest ret? 3. Læsning 3 (Henriksen) og 4 (Holmberg) ser storkehistorien som en rød tråd i forfatterskabet. Hvordan argumenterer de? Læs nogle af de Blixen-noveller, de omtaler, og diskuter om de har ret. 4. Læsning 1A og 1B (Blixen), 3 (Henriksen) og 4 (Holmberg) tolker storkehistorien forholdsvis enkelt. Hvad er de enige om, og hvor er de uenige? 5. Læsning 5 (Selboe), 6 (Engberg) og 7 (Tonnesen) laver mere sammensatte og uafklarede tolkninger af storke-historien. Hvad er de enige om, og hvor er de uenige? Hvem har mest ret? 6. Diskuter årsagerne til, at de ældre læsninger (1 (Blixen), 2 (Brix), 3 (Henriksen), 4 (Holmberg)) er forholdsvis entydige, mens de nyere (læsning 5 (Selboe), 6 (Engberg), 7 (Tonnesen)) betoner det sammensatte og uafklarede. 7. Tre af læsningerne er skrevet af kvinder: 1. Blixen, 5. Selboe, 6. Engberg. Sammenlign dem og overvej, om der kan spores en særlig kvindelig vinkel på teksten?

4 Tekstvariant Den afrikanske Farm (og hermed Livets Veje ) blev først skrevet på engelsk, hvorefter Blixen selv oversatte den til dansk. Den oprindelige version lyder således: When I was a child I was shown a picture, -- a kind of moving picture inasmuch as it was created before your eyes and while the artist was telling the story of it. This story was told, every time, in the same words. In a little round house with a round window and a little triangular garden in front there lived a man. Not far from the house there was a pond with a lot of fish in it. One night the man was woken up by a terrible noise, and set out in the dark to find the cause of it. He took the road to the pond. Here the story-teller began to draw, as upon a map of the movements of an army, a plan of the roads taken by the man. He first ran to the South. Here he stumbled over a big stone in the middle of the road, and a little farther he fell into a ditch, got up, fell into a ditch, got up, fell into a third ditch and got out of that. Then he saw that he had been mistaken, and ran back to the North. But here again the noise seemed to him to come from the South, and he again ran back there He first stumbled over a big stone in the middle of the road, then a little later he fell into a ditch, got up, fell into another ditch, got up, fell into a third ditch, and got out of that. He now distinctly hear that the noise came from the end of the pond. He rushed to the place, and say that a big leakage had been made in the dam, and the water was running out with all the fish in it. He set to work and stopped the hole, and only when this had been done did he go back to bed. When now the next morning the man looked out of his little round window, -- thus the take was finished, as dramatically as possible,-- what did he see?--

5 A stork! I am glad that I have been told this story and I shall remember it in the hour of need. The man in the story was cruelly deceived, and had obstacles put in his way. He must have thought: "What ups and downs! What a run of bad luck!" He must have wondered what was the idea of all his trials, he could not know that it was a stork. But through them all he kept his purpose in view, nothing made him turn round and go home, he finished his course, he kept his faith. That man had his reward. In the morning he saw the stork. He must have laughed out loud then. The tight place, the dark pit in which I am now lying, of what bird is it the talon? When the design of my life is complete, shall I, shall other people see a stork? Infandum, Regina, jubes renovare dolarem. Troy in flames, seven years of exile, thirteen good ships lost. What is to come out of it? "Unsurpassed elegance, majestic stateliness, and sweet tenderness." You are bewilderes when you read the second article of faith og the Christian Chruch: That he was crucified, dead and buried, that he went down into Hell, and also did rise again the third day, that he ascended into Heaven, and from thence shall come again. What ups and downs, as terrible as those of the man in the story. What is to come out of all this? The second article of the Creed of half the world. Anmeldelser Livets Veje omtales ikke i nogen af anmeldelserne, hverken i Danmark eller i udlandet. Det kapitel, hvori teksten indgår, Af en Emigrants Dagbog, får dog nogle ord med på vejen: 1. Kjeld Elfelt: Isak Dinesens nye Bog, Berlingske Tidende, 6. oktober 1937: Naar man har læst Den afrikanske Farm, 384 bredt betrykte Sider mindre kunde gøre det, eftersom Bogens fjerde Del: Af en Emigrants Dagbog er et nogenlunde overflødigt Ekstranummer paatager man sig med Glæde at

6 bestyre en Kaffeplantage ved foden af Bjerget Ngong, fem og tyve Mil Syd for Ækvator, to Tusind Meter over Havet og nogle faa Timers Rejse fra Kenyas Hovedstad, Nairobi en uensarrtet og forvirret By. 2. Hakon Stangerup: Farmen, der sank som Atlantis. Nationaltidende, 6.oktober 1937: Naturen Retfærdigheden Døden! Derefter kommer naturligvis Ensomheden og Sammenbruddet. Deres er Grundstemningerne under Bogens to sidste Afsnit: Af en Emigrants Dagbog og Farvel til Farmen. Dagbogen er en Slags afrikansk og efter-huxleysk Diapsalmata, som med Overholdelse af Genrens Regler strejfer vidt omkring. Der er Stykker baade fra og fra udenfor Afrika. Endog Isac Dinesen viser sig i Glimt med en Beretning fra det attende Aahundrede. Det er den Ensommes Tanker og Erindringsbilleder. En Skala fra det letteste Indfald til det sande Dybsind. Selv ikke Ironien mangler. 3. Svend Erichsen: En Mesterbog af Isak Dinesen. Social-Demokraten, 6. oktober 1937: I et tredje Afsnit fortælles om Gæster paa Farmen, og et fjerde former sig som En Emigrants Dagbog, hvor Begivenheder og Skikkelser hvirvler forbi som paa en Film-Strimmel. Undertiden lette, anekdotiske. Undertiden med psykologisk Alvor og Perspektiv. Der er Realitet og Detalje-Rigdom i alt dette, men Karen Blixen er ogsaa mystisker, med et katolsk Anstrøg. Hun har endda selv det primitive Menneskes Tro paa højere Magters Tegn. 4. Svend Borberg: Den hvide Dame gaar igen blandt de Sorte. Tilskueren, november 1937: Denne Torso af en Dagbog med sine Prosadigte, karakteristiske Anekdoter og sprudlende spirituelle Aforismer kunde i Grunden være udsendt som en Bog for sig. Men den passer ind i Helheden her. 5. Desmond MacCarthy: Natives and Animals. Stories Out of Africa. The Sunday Times, 7. November, 1937: There are good stories and pointful incidents in From An Immigrant s Notebook. Om anmeldelserne af Den Afrikanske Farm: Marianne Juhl har skrevet følgende oversigt over, hvordan bogen blev anmeldt herhjemme og i udlandet: Modtagelsen, Blixeniana 1984, Karen Blixen Selskabet, 1984, side : Når man læser samtlige danske og udenlandske anmeldelser af Den afrikanske Farm / Out of Africa, står det endnu engang klart for én, hvorfor Karen Blixen til tider kunne føle sig uaccepteret i Danmark. Mens de engelske og amerikanske kritikker er så godt som enstemmigt rosende, er der store og små forbehold i flere af de danske anmeldelser, endog en tidsel i stil med Frederik Schybergs herostratisk berømte vurdering af Syv fantastiske Fortællinger i Berlingske Tidende. Tidslen er denne gang plantet i Kristeligt

7 Dagblad af Emil Frederiksen. Journalistiske og kultiverede Akvareller kalder han de afrikanske erindringer, og det er ikke skrevet som en ros. Karen Blixens meninger om de indfødtes mentalitet er saa banale som i en hvilken som helst litterær Damesalon, og han tilføjer ligeså diskriminerende: Sommetider er der rentud sagt rigeligt med Damepjat. Kjeld Elfelt, Berlingske Tidende, har nogen sympati for bogen man læser sig glad og klogere i Den afrikanske Farm men han tager ikke laurbærkransen frem. Anmeldelsens lidt kryptiske slutning skal betyde, at han anser Karen Blixen for at være en digter, men ikke noget geni. Af en Emigrants Dagbog kalder han et overflødigt ekstranummer, og han giver Kamante ret i, at bogen er noget her, noget dér og ingen Sammenhæng. Hans Brix spreder i B.T. positive adjektiver rundt omkring, men Karen Blixen har næppe været glad for hans beskrivelse af hende som en Herskerinde, der troner under Ækvators lodrette Sol ( ) som et virkeligt Billede paa europæisk Overlegenhed. Emil Frederiksen har for øvrigt fat i det samme, når han skriver: Hun fortæller om Negrene med en gennemtrængende Tone af at nyde den Opfattelse, de har af hende som et højere Væsen. Ekstra Bladets Kai Friis-Møllers kritik går i de samme baner: ( ) til Forevigelse af sig selv som en princesse lointaine, der omgivet af tæmmede Ibenholts Vildmænd holder Hof midt i Paradisets Have imellem to Syndefald. Den Grundighed, hvormed hun fremmaner sin lille indfødte Kokkedreng og sin tamme Hind, er næppe udelukkende dikteret af en kærlig Vilje til at udødeliggøre disse blide, vilde Væsener, men er fuldt saa meget en magisk Ritus, hvorigennem hun søger at holde sit eget Billede levende i sine fjerne Undersaatters Bevidsthed. Som afslutningseffekt giver han en ganske elegant formulering vedrørende begrebet sandhed i bogen: Her er den Sandhed, som Titelbladets Motto har lovet os: Sandheden, ikke bare (om) det sortladne Afrika, men om en vis Kvinde, der har tilstrækkeligt Format til at bruge en hel Verdensdel til Haandspejl! For nu at blive færdig med den negative kritik, kan man anføre Torsten Fogelqvists svenske anmeldelse i Dagens Nyheter. Han er ikke så langt fra Kai Friis-Møller, når han skriver, at den verden, som forfatteren fører læseren ind i, är lika mycket en drömvärld eller kanske rättäre ett skådespel som den romantiska fantasivärlden i de sju berättelserna. Bogens menneskeskildringer karakteriseres således: Med all fordomsfrihet, livserfarenhet och humör är hennes blick på människorna kall som biologens og nyfiket vällustig som estetikerns. Vil man finde en fællesnævner for den her citerede kritik, der kredser omkring det samme træk: forfatterens dronningestatus i den afrikanske verden og hendes selvspejling, kunne man uelskværdigt sige, at den er udslag af den danske bornertheds Du skal ikke tro, du er noget! Men det må også siges, at de forskellige kritikere peger på noget, som vitterlig er i bogen, hvadenten man så kan lide det eller ej. Der er ualmindelig mange possessive pronominer (min farm, min hest, mine hunde, mine folk, mine gæster), og alt, hvad der fortælles om andre, peger i sidste ende tilbage på forfatteren selv på en måde, der altid falder ud til hendes fordel.

8 Katherine Woods, New York Times Book Review, udtrykker det således: It is an autobiographical book: in one sense, only partly an autobiography, in another sense, doubly autobiographical. Der er en dobbelthed I Den afrikanske Farm, som gør, at der er belæg for både den positive og den negative vurdering af bogen. Gør man imidlertid det samlede regnskab op, er de begejstrede kritikere langt i overtal. Af de danske er Hakon Stangerup den mest positive og den grundigste. Han karakteriserer allerede i sin overskrift bogens fundament: Farmen, der sank som Atlantis, men genopstod i erindringen. Han mener, stik modsat sine kolleger, at der aldrig er skrevet en bog med større forståelse for Negermentalitet og den stille Storhed i de Indfødtes ædle Enfold. Hvem af dem, der kender mest til afrikanere i Kenya, ved vi til gengæld ikke. Et Vaadeskuds Historie giver Stangerup følgende fortolkning: Er det ikke en Beretning om al Retfærdigheds indviklede Utilstrækkelighed? Om det umulige i at erstatte og om det taabelige, hvis man gør det alligevel? Tom Kristensen fremhæver Karen Blixens evne og trang til at sætte sig ind i fremmed Tankegang og at ville ud af sit eget Jeg. Som den eneste nævner han et væsentligt træk i bogens livssyn: -at det onde maa være til, for at det gode kan træde frem i Relief eller maaske omvendt. Svend Erichsen, Social-Demokraten, er overbevist om, at Karen Blixens mål med Den afrikanske Farm er at vække til Forstaaelse af det menneskelige, ogsaa hos disse primitive Karakterer. De engelske og amerikanske anmeldere er først og fremmest imponeret over Karen Blixens indlevelse i og forståelse af de sortes psyke. Baggrunden for den angelsaksiske vurdering røber David Garnett i sin anmeldelse. Man er vant til at læse beklagelse over Afrika og de indfødte. Karen Blixen giver os et helt andet billede, skriver han. Kritikernes beundring gælder i høj grad bogens stil og sprog. Den amerikanske professor i engelsk litteratur Hudson Strode går så langt som til at sammenligne Karen Blixen med både Biblen og Shakespeare, og Joseph H. Jackson skriver, at she handles language as it was meant to be handled. Litteraturhenvisning Knud Wentzel: Tekstens metode. Ét synspunkt på litterære og praktiske tekster. Side 74-78: Tekst og læser. Illusion og bevidsthed (om Den afrikanske Farm, specielt Livets Veje ).

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen Unge Piger Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008 Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen SC. 1 INT. PIGEVÆRELSE DAG Pigeværelse med seng. Tøj er smidt ud over det hele. Scene skifter mellem

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens.

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens. The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens DIGIREAD Læs med lyd Level C DigTea The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Pete the Cat - I Love My White Shoes

Pete the Cat - I Love My White Shoes Pete the Cat - I Love My White Shoes Læringsforløb Målgruppe Kompetenceområde /færdigheds- og vidensmål 1.-2. klasse Mundtlig kommunikation - lytning: Eleven kan forstå hovedindholdet i korte fortællinger.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Vores drømme. Af Emma Schou

Vores drømme. Af Emma Schou Vores drømme Af Emma Schou Indholdsfortegnelse Indledning...s.1 Hvad er drømme?...s.1 Drømmene op gennem tiden...s.1-2 Psykoanalytisk drømmelære...s.2-3 Ny viden om drømme...s.3 A dream of my own...s.3

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Reading for Learning!

Reading for Learning! Starter 1 (11 titles x2) Pair work: (Names) Date: (starting from) Where is my mobile Zoo animals The hawk A cat in the wheel Without Water A grass snake Without electricity Stopping the thief What s That

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Sange til den lille vamp.

Sange til den lille vamp. Sange til den lille vamp. Indledende bemærkning...3 Se min kjole...4 Autumn Leaves...4 Her kommer Pippi Långstrump...5 I en skov en hytte lå...6 Hush, little baby...7 Jamaica Farewell...8 Early one morning...9

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

The Bad-Tempered Ladybird

The Bad-Tempered Ladybird The Bad-Tempered Ladybird Vejledning, inspiration og arbejdsark Kassens indhold: 1 bog: The Bad-Tempered Ladybird af Eric Carle 1 spil: The game of ladybirds 14 fingerdukker: forskellige dyr (grønt filt)

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

LEGO StoryStarter - et engelskforløb om 'Mash up fairy tales' i 5.kl.

LEGO StoryStarter - et engelskforløb om 'Mash up fairy tales' i 5.kl. LEGO StoryStarter - et engelskforløb om 'Mash up fairy tales' i 5.kl. v/ Ulla Krogsgaard pædagogisk konsulent for fremmedsprog, Der er mange grunde til at arbejde med storytelling i engelsk på mellemtrinnet.

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til Pædagogisk vejledning til Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Sara Sejrskild og Hanne Schriver Indholdsfortegnelse Viden til læreren 3 Til læreren om de faglige mål, som bygger på Fælles Mål 2009 3 Retfærdighed

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Ondskaben

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Ondskaben OPGAVER TIL Ondskaben NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad tænker du på, når du læser ordet ondskab? Skriv stikord: OPGAVE 2 Instruktion: Kig på bogens forside og læs teksten på bagsiden.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC Vestegnen

Læs mere

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam Sting, Dominic Miller A T A q=75 c c c a ba Shape of My Heart ba ba A ba ba œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ da da /E ba ba Sting, Dominic Miller Arr: Stephan Kaae 01 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ba ba œ œ œ œ

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Hvad skal man bruge for at kunne spille? Godt, du og din modspiller har hver især brug for et sæt kort med 60 kort, en mønt til at slå plat og krone

Hvad skal man bruge for at kunne spille? Godt, du og din modspiller har hver især brug for et sæt kort med 60 kort, en mønt til at slå plat og krone Hvad skal man bruge for at kunne spille? Godt, du og din modspiller har hver især brug for et sæt kort med 60 kort, en mønt til at slå plat og krone med og nogle brikker til at holde regnskab med din Pokémons

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder.

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. 1. scene alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. Is the owner at home? Owner what owner? The owner of the house. I am... & 2 You are the owner? Yes. You don't look like one. One what?

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Læservejledning til. Som at se på solen. Bogens titel

Læservejledning til. Som at se på solen. Bogens titel Læservejledning til Som at se på solen Irvin Yalom har sagt at han skrev Som at se på solen som en dybt personlig bog der udspringer af hans egen konfrontation med døden.»jeg deler frygten for døden med

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

Jack and the Beanstalk

Jack and the Beanstalk Jack and the Beanstalk Til læreren Fag: Engelsk Niveau: 3.-4. klasse Læringsmål: Eleven kan: -forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier - skrive

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A, 1.

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Even på dansk. Selv, bare (det) at, endda, ovenikøbet, ikke engang, uden så meget som, endnu.

Even på dansk. Selv, bare (det) at, endda, ovenikøbet, ikke engang, uden så meget som, endnu. Even på dansk Selv, bare (det) at, endda, ovenikøbet, ikke engang, uden så meget som, endnu. Selv Selv trækker et led frem frem først i en sætning, der markerer det ekstreme tilfælde. Selv om vinteren

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

English is my best! Vordingborg den 26. februar 2013

English is my best! Vordingborg den 26. februar 2013 English is my best! Vordingborg den 26. februar 2013 English is my best. Hello, hello why are you here? Hello, hello where did you hear? Why are you here? Why did you come? Let s say hello to everyone.

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere